Sunteți pe pagina 1din 13

Bibliografie:

Wikipedia, enciclopedia liberă


de Valer Pop
• Codul numeric personal sau CNP
este codul unic al fiecărei persoane născute
în România. De regulă el este atribuit la
naştere fiecărui nou născut, din acest motiv
el poate fi regăsit pe certificatul de naştere.
CNP figurează şi pe buletinul de identitate
sau cartea de identitate precum şi pe
permisul de conducere.

• A fost introdus ca element obligatoriu în


actele de identitate, de stare civilă şi în alte
acte personale printr-un decret prezidenţial
semnat de Nicolae Ceauşescu, la 2 martie
1978.
Structura CNP

SAAL L Z Z J J NNNC
S
• S reprezintă sexul şi secolul în care s-a născut persoana
care posedă acel CNP. Persoanelor de sex masculin le sunt
atribuite numerele impare iar persoanelor de sex feminin
numerele pare.
• Prima cifră a CNP-ului este: (sex bărbătesc / sex femeiesc)
• 1 / 2 - născuţi între 1 ianuarie 1900 şi 31 decembrie 1999
• 3 / 4 - născuţi între 1 ianuarie 1800 şi 31 decembrie 1899
• 5 / 6 - născuţi între 1 ianuarie 2000 şi 31 decembrie 2099
• 7 / 8 - pentru personale străine rezidente în România.
• În plus 9 - pentru persoanele străine.
AA
• AA este un număr format din 2 cifre şi
reprezintă ultimele 2 cifre din anul
naşterii.

• O persoană născută în anul 1949 va avea


la AA 49.
• O persoană născută în anul 2003 va avea
la AA 03.
LL
• LL este un număr format din 2 cifre şi
reprezintă luna naşterii persoanei.

Ian Febr Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ZZ

• ZZ reprezintă ziua naşterii în format de


2 cifre.
• Pentru zilele de la 1 la 9 se adaugă 0
înaintea datei. Spre exemplificare, o
persoană născută în prima zi a lunii va
avea codul 01.
JJ
• JJ este un număr format din două cifre şi
este reprezentat de codul judeţului sau
sectorului în care s-a născut persoana ori în
care avea domiciliul sau reşedinţa în
momentul acordării C.N.P.
• De exemplu, pentru Buzău acest număr este
10. Pentru Bucureşti, codul este un număr
din intervalul 41 şi 46 şi reprezintă sectorul în
care s-a născut acea persoană.
• Codurile judeţelor sunt în ordinea alfabetică
a acestora, cu unele excepţii.
LISTA NOUĂ CU JUDEŢE, http://www.validari.ro/cnp
Cod Judeţul Cod Judeţul
01 Alba 19 Harghita
02 Arad 20 Hunedoara
03 Argeş 21 Ialomiţa Cod Judeţul
22 Iaşi 37 Vaslui
04 Bacău
23 Ilfov 38 Vâlcea
05 Bihor 39 Vrancea
06 Bistriţa-Năsăud 24 Maramureş
40 Bucureşti
07 Botoşani 25 Mehedinţi 41 Bucureşti S1
08 Braşov 26 Mureş 42 Bucureşti S2
09 Brăila 27 Neamţ 43 Bucureşti S3
10 Buzău 28 Olt 44 Bucureşti S4
11 Caraş Severin 29 Prahova 45 Bucureşti S5
12 Cluj 30 Satu Mare 46 Bucureşti S6
31 Sălaj 51 Călăraşi
13 Constanţa
32 Sibiu 52 Giurgiu
14 Covasna
15 Dâmboviţa 33 Suceava
16 Dolj 34 Teleorman
17 Galaţi 35 Timiş
18 Gorj 36 Tulcea
NNN

• NNN este un număr format din 3 cifre


din intervalul 001 - 999.
• Numerele din acest interval se împart
pe judeţe, birourilor de evidenţă a
populaţiei, astfel încât un anumit număr
din acel interval să fie alocat unei
singure persoane într-o anumită zi.
C
• C este cifră de control (un cod autodetector)
aflată în relaţie cu toate celelate 12 cifre ale
CNP-ului.
• Cifra de control este calculată după cum
urmează: fiecare cifră din CNP este înmulţită cu
cifra de pe aceeaşi poziţie din numărul
279146358279; rezultatele sunt însumate,
iar rezultatul final este împărţit cu rest la 11.
Dacă restul este 10, atunci cifra de control este
1, altfel cifra de control este egală cu restul.
Atribuirea unui nou cod numeric
personal
• Un nou C.N.P. se atribuie aceleiaşi persoane în
una dintre următoarele situaţii:
- actul de naştere a fost rectificat, fiind modificate
datele care intră în structura C.N.P.;
- rubrica din certificatul de naştere în care se
înscrie C.N.P. a fost completată eronat;
- C.N.P. a fost atribuit greşit;
- solicitantul şi-a schimbat sexul;
- există neconcordanţe privind C.N.P.