Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 10.

Edituri de carti postale


Dintre cele mai [nt@lnite edituri de c`r\i po]tale ap`rute la examinare
amintim pe urm`toarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Editura Gheorghe Eneche Nehoiu


Editura Ioan Dumitrescu, Buz`u str. T@rgului nr. 4
Ed. Galeria de Cadouri Ad. Maier & Stern, Bucure]ti
Editura Socec & Co. S.A Bucure]ti
Depozitul Universal Saraga Bucure]ti
Editura Libr`ria La invalidul din R`sboiu T. Kegla,
Moine]ti, Atelier Hight-Life Bucure]ti
Editura Nicolas Georgescu
Editura Libr`riei Cartea Rom@neasc`
Coperativa Nehoi foto Hight-Life, Buc. Cal. Vict 8
Editura C-tin Movileanu Libr`ria Cultura
Editura Fra\ii C & V. Movileanu
Editura David Stern, Bucure]ti
Editura A. Mayer & Stern, Bucure]ti
Editura M. C. Florescu, Ed. Libr`riei
Editura Libr`riei Ioan Sp@nu
Ed. Libr`riei Gabriella Ioan Sp@nu
Editura La Cartea Rom@neasc`
Ed.Lib. ]i topgr.Poporul Ion Constantinescu Rm. S`rat
Editura Luceaf`rul
Depozitul Saraga & Schwartz
Depozitul Universal - Bucure]ti sub hotel de France
Depozitul general: Agen\ia Rom@n` Hachette
Editura Libr`riei Progresul Rm. S`rat
Ed. Margareth, Tapi\er, Decorator, Bucure]ti
Edit. Cartea Rom@neasc`, E. G. Lovin, Buz`u
Zamfir Ionescu, Buz`u, foto Hight-Life Buc. Cal. Victoriei
Rommler & Jonas, Dresden
Ed. ]i Colec\ia Gogu Iliescu

Buz`u Monografie ilustrat`

73

Buz`u Monografie ilustrat`

74