Sunteți pe pagina 1din 15

Capitolul 2.

Primele ilustrate

1. Buz`u vedere general`. Editura Ioan Dumitrescu, str. T@rgului nr. 4.

2. Buz`u Pia\a Dacia la [nceput de secol XX.

Buz`u

11

3. Buz`u Catedrala Episcopiei. Editura C-tin Movileanu, libr`ria Cultura.

4. Buz`u Pia\a Sfin\ii {ngeri. Depozitul Universal Bucure]ti


sub hotel de France.
Buz`u

12

5. Buz`u grup de imagini cu }coala normal` de fete, Cr@ngul ]i biserica Sfin\ii {ngeri.

6. Buz`u grup de imagini din Cr@ng.

Buz`u

13

7. Buz`u Vila Albatros, 1911. Proprietar Marghiloman.


Depozitul }araga.

8. Buz`u - Liceul Ha]deu, Editura Mayer & Stern, 1908.

Buz`u

14

9. Buz`u Halele la 1924.

10. Buz`u Hotel Corona la 1939, editura Luceaf`rul.

Buz`u

15

11. Buz`u Pod peste r@ul Buz`u. Editura C-tin Movileanu,


libr`ria Cultura.

12. Buz`u Pod de beton peste calea ferat`.

Buz`u

16

13. Rm S`rat Pod peste r@ul R@mnic.

14. Nehoiu Pod peste Nehoi - circulat` la 03.08.1924.

Buz`u

17

15. Buz`u Vedere din Cr@ng, intrarea [n parc. Editura de Cadouri


A. Mayer & Stern, Bucure]ti, str. Lipscani nr. 3.

16. Ciolanu M`n`stirea. Editura Socec & Co.

Buz`u

18

17. Nehoiu Vedere general` cu podul peste r@ul Buz`u ]i locuin\ele fabricii.
Editura Gh. Enache, Nehoi, 1935.

18. Nehoiu Case cu specificul artitectonic al vremii.

Buz`u

19

19. Rm. S`rat Strada, ]coala ]i gimnaziul. Editura Ioan Sp@nu, 5.05. 1901.
Interesant c` de la Rm. S`rat la T@rgovi]te ajunge [ntr-o zi!
}tampilele de pe spate sunt m`rturie a bunului sistem po]tal al vremii!

20. Rm. S`rat Gimnaziul ]i ]coala primar`. Ed. Libr`riei Ioan Sp@nu.

Buz`u

20

21. Rm. S`rat Palatul Administrativ ]i de Justi\ie, 1925,


Depozitul Saraga.

22. Rm. S`rat Gara. Editura Libr`riei Progresuldin Rm. S`rat.

Buz`u

21

23. Rm. S`rat Pia\a Independen\ei, 2 iulie 1916, Ed. Libr`riei


Progresul. Destina\ia: C`lim`ne]ti, sta\iune din valea Oltului.

24. Rm. S`rat Strada Victoriei, 16 august 1933.


Depozit general: Agen\ia Rom@n` Hachette.
Buz`u

22

25. S`rata Monteoru Cazinoul. Ed. Libr`riei B. Davidescu,


circulat` [n anul 1901.

26. S`rata Monteoru Cazinoul Monteoru.


Buz`u

23

27. S`rata Monteoru Restaurantul V@rful cu Dor Ed. A. Mayer & Stern,
Bucure]ti, Pasagiul Vila Gross.

28. S`rata Monteoru Parcul Cazinoului. Margareth, tapi\er,


decorator - Bucure]ti.
Buz`u

24

29. Buz`u Strada T@rgului la [nceput de secol XX, 1912.


Ed. Galeria de Cadouri, A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

30. Buz`u strada T@rgului, 1915. Ed. Galeria de


Cadouri, A. Mayer & Stern, Bucure]ti.
Buz`u

25