Sunteți pe pagina 1din 1

SUNETUL C/ LITERELE c, C

Crina
1. Citete cuvintele :

ac
mac
cai
rac

cuc
nuc
mic
arc

a-car
car-ne
a-cum
nu-ca

ca-re
ca-na
ca-nar
cre-ier

ca-me-ra
ma-ca-ra
ca-ra-mea
ca-ri-e

Ri-ca
Mi-ca
I-ca
Mi-cu

Ian-cu
Ma-ri-ca
A-ni-ca
A-u-ri-ca

Cri-nu
Ni-cu
Car-men
An-ca

Ca-ri-na
Ma-ri-na
Mar-cu
Cri-na

2. Scrie pe maculator urmtoarele cuvinte:


CAI

CRINA

MARICA

CARIE

AMIC

CUC

ANCA

ICA

CANA

NUC

COPAC

CARINA

AURICA

ACUM

CUI

3. Adaug silabe pentru a forma cuvinte:

CA -

- CA -

4. Eu zic una, tu zici multe! (scrie cu litere mari de tipar)


CAR - .....................

CUIER - ...............................

CUI - .......................

CAMERA - ...........................

- CA.