Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

Agenia Naional de
Administrare Fiscal

Direcia General Regional a


Finanelor Publice - Timi oara
Administraia judeean a finanelor publice
Ctre:.............
Hunedoara
Activitatea de Colectare

-dul. 1 Decembrie 1918, nr.30,


Loc. Deva, Jud. Hunedoara
Tel : 0254/216141
0254/215944
Fax : 0254/232797
E-mail : Relatii.Publice.HD@mfinante.ro

ANUN PRIVIND VNZAREA


DE BUNURI MOBILE
n temeiul art. 250 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, se face
cunoscut ca in ziua de 23 luna FEBRUARIE anul 2016 ora 11.00 in localitatea DEVA, str.1
Decembrie 1918 nr.30 se vor vinde prin LICITATIE PUBLICA (licitatia I) urmatoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC SILVA CONSTRUCT S.R.L, cu domiciliul fiscal in localitatea
sat Chimindia, comuna Harau, nr.121D, judetul Hunedoara, cod de identificare fiscala 16027606:
Denumirea bunului mobil, descriere sumara:
(se vor indica drepturile reale si privilegiile care
greveaza bunurile, daca este cazul)
1. USCATOARE CHERESTEA model 100MC

5 BUC.

Pretul de evaluare
sau de pornire a licitatiei Cota TVA/
(exclusiv TVA )
neneimpozabil
223 438 lei /buc.

20 %

2. MAGISTRALA DE ALIMENTARE CU AGENT TERMIC


3. CAZAN INDUSTRIAL MTN1000 SCEAT ITALIA
functionare pe combustibil solid 1.000.000 kcal/h

110 555 lei


294 814 lei

20%
20%

4. LINIE DE SORTARE - PAUL GERMANIA


- Compusa din: banda transportoare, statie
masurare, statie citire latime, unitate de taiere transversal
-Pachet mega top viteza de lucru 280 m/min
-control CNC MAXI 5 PREMIUM
5.INCARCATOR FRONTAL KOMATSU
6.MOTOSTIVUITOR KOMATSU model FD 35AT-17
TOTAL

1 043 446 lei

20%

156 371 lei


117 724 lei
1 946 348 lei

20%
20%

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de
executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in
cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul
vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei si se
plateste in lei la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului (Trezoreria mun. Deva cont
RO47TREZ3665067XXX009166, CUI 4374407); imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru
persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul
registrului comertului; pentru persoanele juridice strain, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru
persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii
fiscale restante (buget general consolidat, buget local), declaratie pe proprie raspundere a ofertantului ca nu
este interpus al debitorului, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca
competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile
art.260-261 din Legea nr.207/2015.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Legea nr.207/2015, cand urmeaza sa se ia masuri de executare
silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0254215944.