Sunteți pe pagina 1din 1

o

MINISTERUL FINANELOR
PUBLICE
Agenia Naional de
Administrare Fiscal
Direcia General Regional a
Finanelor Publice Timi oara
Administraia Judeean a Finanelor
Publice Hunedoara
Serviciul Fiscal Orenesc Haeg

Str.Tudor Vladimirescu , nr.11, bl.2


Tel : 0254770103
Fax : 0254770103
e-mail :
Admin.HTHDCFNX01.HD @mfinante.ro

ANUN PRIVIND VNZAREA DE BUNURI IMOBILE


In temeiul art.162 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedura fiscala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut
ca in ziua de 10, luna februarie, anul 2016, ora 10,00, Serviciul Fiscal Orasenesc Hateg ,
organizeaza la sediul sau din localitatea Hateg,str.T.Vladimirescu, nr.11, bl.2, parter, licitatie
publica ( licitatia a-II-a ) pentru vanzarea urmatorului bun imobil, proprietatea debitorului SC
IONICA ALIMPREST SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Hateg, str.Progresului nr.2,
jud.Hunedoara, cod de identificare fiscala 6508092 :
- Constructie cu 8 camere cu Sc=207.18mp,Su=171,69mp,beci in SC=54,88mp si
teren intravilan in suprafata de 207,18mp, situate in localitatea Hateg,str.Progresului
nr.2,proprietar in intregime cu titlu cumparare conf.Contract nr.4093/05.04.2004.
Pretul de pornire al licitatiei a-II-a este de 114.375 lei (exclusiv TVA)
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze
despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati de cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte , pana la ziua
precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare , dovada platii taxei de
participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei
care il reprezinta pe ofertant;pentru persoanele juridice de nationalitate romana,copie
de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru
persoanele juridice straine,actul de inmatriculare tradus in limba romana;pentru
persoane fizice romane,copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii
fiscali ca nu au obligatii fiscale restante,urmand sa se prezinte la data stabilita pentru
vanzare si la locul fixat in acest scop.Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate
introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172 si art.173 din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri
de executare silita , nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la
numarul de telefon 0254.770103

www.anaf.ro