Sunteți pe pagina 1din 10

Denisa-Oana P TRACU

Drept social

Denisa-Oana P TRACU

Drept social

Universul Juridic
Bucureti
-2014-

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.


Copyright 2014, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei edi ii apar in
S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI


COMERCIALIZAT DECT NSOIT DE SEMNTURA
I TAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL
ULTIMEI COPERTE.
Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei
P TRACU, DENISA-OANA
Drept social / Denisa-Oana Ptracu. - Bucureti : Universul Juridic,
2014
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-471-4
349.3
349.2

REDACIE:

DEPARTAMENTUL
DISTRIBUIE:

tel./fax:
tel.:
e-mail:

021.314.93.13
0732.320.666
redactie@universuljuridic.ro

tel.:
fax:
e-mail:

021.314.93.15
021.314.93.16
distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro

Dreptul social

Capitolul 1

Dreptul social
1. Noiunea de drept social
Conceptul de drept social reprezint ansamblul de reglementri ale domeniului social
care privesc rela iile dintre salaria i i angajatori, rela iile acestora cu statul, cu asigurtorii,
respectiv rela iile dintre persoanele asistate i stat, urmrind drepturile i obliga iile acestora
de-a lungul existen ei umane. Astfel, de la momentul naterii, de-a lungul vie ii i chiar
dup moarte se nasc raporturi sociale care, prin reglementare, devin raporturi juridice.
Delimitarea dreptului social ca ramur distinct de drept este una de dat recent, spre
deosebire de ramurile de drept distincte care l alctuiesc: dreptul muncii, dreptul asigurrilor sociale i dreptul asisten ei sociale, care deja au ntre 50-120 ani de reglementare, i
aceasta datorit multiplelor divergen e privind tipul ramurii de drept creia i apar ine: drept
privat (asemenea dreptului muncii i al asigurrilor sociale private) sau drept public
(asemenea dreptului asigurrilor sociale de stat i al asisten ei sociale), respectiv obiectului
juridic al dreptului social, cele dou fiind elementele distinctive ale oricrei ramuri de drept.
Obiectul dreptului social, fiind reprezentat de ansamblul reglementrilor rela iilor de
munc, de asigurri sociale i de asisten social, este diferit n func ie de subiectul
raportului juridic, fiind pe rnd rela iile de munc, de asigurri sociale i de asisten
social. Acestea trebuie s aib un caracter licit (s nu fie n contradic ie cu normele
juridice), moral i s fie posibile. Elementul comun al obiectului dreptului social, indiferent
de reglementare, este generat de dreptul persoanei umane la un nivel de via decent,
rezultat al muncii sau al veniturilor de nlocuire.
Dreptul social reprezint ramura de drept corelativ legisla iei muncii i protec iei
sociale, prin care se reglementeaz drepturile i obliga iile beneficiarilor la un nivel de trai
decent.
Sistemul social este format din 3 componente importante: ocuparea for ei de munc,
asigurrile sociale i asisten a social.
1. Ocuparea forei de munc din punctul de vedere al popula iei creia i se adreseaz
reprezint zona activ a for ei de munc, persoanele active din punct de vedere al capacit ii
de munc, care ndeplinesc cumulativ condi iile de vrst (minimum 16 ani, cu acordul
prin ilor 15 ani, i pn la vrsta legal de pensionare, 65 ani brba ii, 63 ani femeile) i
care i doresc s lucreze. n func ie de ocuparea for ei de munc persoanele active din
punctul de vedere al capacit ii de munc sunt: a) persoanele active profesional, angajate n
munc, in latto sensu, att salaria i, angajatori persoane fizice, persoane fizice autorizate,
persoane cu contract de mandat, liber-profesioniti; 2) persoanele neocupate profesional,
categorie n care intr omerii, persoanele casnice, dar care lucreaz n cadrul gospodriei
pentru a-i ob ine mijloacele de existen , dar i persoanele care nu apar n statistici ca fiind
ocupate: salaria ii la negru sau agricultorii de subzisten .

Drept social

Normele juridice aplicabile acestui domeniu formeaz normele dreptului muncii i al


dreptului asigurrilor sociale de omaj, iar legile-cadru sunt Legea nr. 53/2003 Codul
muncii, republicat, cu completrile i modificrile ulterioare, respectiv Legea nr. 72/2002
Legea asigurrilor sociale de omaj, cu completrile i modificrile ulterioare.
2. Securitatea social nu reprezint doar o preocupare a statelor i a individului de a
avea protec ie n cazul apari iei unui risc care s-i limiteze accesul la venituri care s-i
asigure un nivel de via decent, ci reprezint i ansamblul de norme juridice care reglementeaz aceast activitate, msurile de protec ie, specificul lor i pe beneficiarii acestora.
Normele juridice care reglementeaz rela iile de securitate social alctuiesc ramura
juridic a dreptului securitii sociale1.
Astfel cum dreptul muncii s-a desprins de disciplina-mam dreptul civil, dreptul
securit ii sociale s-a desprins, la rndul su, din dreptul muncii pentru a deveni o disciplin
autonom, o nou ramur de drept.
Pn nu demult, raporturile juridice din domeniul securit ii sociale au fost considerate
a fi conexe raporturilor juridice de munc, stabilite prin ncheierea contractului individual
de munc i incluse i ele dreptului muncii. La acel moment, sistemul nostru de drept
stabilea, n general, un raport de cauzalitate direct a accesului la drepturile de asigurri
sociale i de asisten social n considerarea calit ii de salariat a beneficiarului.
n prezent ns aceast nou ramur, dei desprins din dreptul muncii, apar ine
dreptului public, i nu dreptului privat, deoarece este dominat de interesul general, iar n
raporturile juridice reglementate prevaleaz voin a statului, a colectivit ilor publice i nu
cea a individului. Subiectele unui asemenea raport nu sunt egale, ci unul dintre ele,
reprezentnd statul, i impune voin a juridic asupra celuilalt. De altfel, sistemele de
securitate social sunt concepute s func ioneze ca servicii publice pentru ndeplinirea unor
misiuni n folosul societ ii2.
n acest sens definim dreptul securit ii sociale ca acea ramur autonom a sistemului
dreptului alctuit din ansamblul normelor juridice care reglementeaz att relaiile de
asigurri sociale, ct i pe cele de asisten social.
a. Asigurrile sociale reprezint domeniul de activitate al rela iilor de asigurare
stabilite ca obliga ie legal i avnd ca riscuri asigurate pierderea veniturilor salariale ca
urmare a pierderii capacit ii de munc (asigurrile de sntate), a pierderii locului de
munc (asigurrile de omaj), a btrne ii (asigurrile sociale de pensie).
n func ie de modalitatea de administrare, asigurrile sociale de sntate i cele de
pensie sunt publice i private. Astfel, pentru asigurrile de sntate exist 2 piloni: Pilonul I
public, reglementat de O.U.G. nr. 158/2005, respectiv pilonul II asigurri facultative
private, reglementat de Legea nr. 95/2006 privind reforma n sntate. Asigurrile sociale
sunt formate din 3 piloni: Pilonul I, sistemul unitar de pensii publice (pensie pentru limit
de vrst, anticipat, anticipat par ial, de invaliditate, de urma, invalizi, veterani i vduve
de rzboi), reglementat de Legea nr. 263/2010, cu modificrile i completrile ulterioare;
Pilonul II, reprezentat de pensiile obligatorii administrate privat, reglementate de Legea
nr. 411/2004, i Pilonul III, reprezentat de pensiile private facultative, reglementat de Legea
nr. 204/2006.
1
2

Al. iclea, Dreptul securitii sociale, Curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2007 p. 6.
Idem, p. 7.

Dreptul social

S-a pus recent n discu ie faptul c sistemul de pensii din Romnia ar putea fi extins de
la trei la cinci piloni, prin nfiin area a dou noi forme de gestionare a contribu iilor
administrate privat. Pilonul IV ar putea fi un fond public de pensii care s multiplice
veniturile pilonului I i ar putea fi bazat pe un fond special, rezultat din administrarea
privat a activelor constituite din dou componente: ac iuni ale statului la diferite societ i
comerciale, respectiv de sume n numerar, provenite din privatizri, i din care s fie pltite
pensii de tip ocupa ional ale bugetarilor cu statut special (for e armate i siguran na ional,
personal navigant, diploma i). Pilonul V ar reprezenta o variant a pilonului III i s-ar putea
baza pe economiile individuale, modificarea constnd n faptul c asigurrile de via pltite
sub form de pensie ar deveni deductibile.
Asigurrile de omaj sunt administrate de serviciul public de ocupare (Agen ia de
Ocupare a For ei de Munc) i sunt reglementate de Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, i se aplic omerilor i persoanelor asimilate omerilor (absolven i
neangaja i ntr-o perioad de 60 de zile de la absolvire, absolven i ai colilor speciale pentru
persoane cu handicap sau absolven i ai institu iilor de nv mnt, n vrst de 16 ani, care,
n cazuri justificate, lipsi i de sus intori legali sau ai cror sus intori legali dovedesc c
sunt n imposibilitatea de a presta obliga ia legal de ntre inere datorat minorilor; persoane
care, nainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost ncadrate n munc i care ntr-o
perioad de 30 de zile de la data lsrii la vatr nu s-au putut ncadra n munc).
Asigurrile pentru accidente de munc i boli profesionale sunt administrate n sistem
public de Casa Na ional de Pensii Publice i sunt reglementate de Legea nr. 346/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.
b. Asistena social reprezint domeniul de activitate al securit ii sociale care
reglementeaz rela iile sociale dintre cet ean i societate prin obligarea acesteia din urm la
un set de msuri care s i asigure primului dreptul la via decent, n cazul n care
veniturile i mijloacele sale de via nu i pot oferi mijloacele de subzisten . Msurile de
asisten social sunt formate din presta ii sociale i servicii sociale. Legea-cadru a
asisten ei sociale este Legea nr. 292/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
Prestaiile sociale sunt alocrile bneti avnd ca scop sus inerea financiar pentru
acoperirea unor nevoi punctuale sau determinate de o situa ie specific. Cele mai
importante presta ii sociale sunt: alocaia de stat pentru copii, reglementat de H.G.
nr. 591/1993, cu modificrile i completrile ulterioare, alocaia familial complementar,
reglementat de O.U.G. nr. 105/2003 i H.G. nr. 1763/2005, alocaia de susinere pentru
familia monoparental, reglementat de O.U.G. nr. 105/2003 i H.G. nr. 1763/2005;
drepturile financiare pentru nevztori, reglementate de O.G. nr. 2/2004; alocaia pentru
copiii nou-nscui, reglementat de Legea nr. 416/2001, H.G. nr. 1099/2001 (n prezent
abrogat); indemnizaia lunar de hran cuvenit adulilor i copiilor infectai cu HIV sau
bolnavi de SIDA, reglementat de Legea nr. 584/2002; ajutorul pentru nclzirea locuinei,
reglementat de O.U.G. nr. 5/2003; ajutoarele bneti acordate populaiei cu venituri reduse
care utilizeaz pentru nclzirea locuinei gaze naturale, reglementate de O.U.G. nr. 91/2005;
asistena social a persoanelor vrstnice, reglementat de Legea nr. 17/2000; ajutoare financiare i de urgen acordate din Fondul na ional de solidaritate, reglementate de O.U.G.
nr. 118/1999 (n prezent abrogat); ajutor rambursabil pentru refugiai, reglementat de O.G.
nr. 102/1999; burse sociale elevi i studeni, reglementate de Legea nr. 350/2006.
Serviciile sociale reprezint serviciile acordate de comunitate, cu caracter obligatoriu n
sarcina statului (administra ia local) i voluntar de ctre organiza iile nonguvernamentale,

Drept social

avnd ca obiect prevenirea, limitarea i ieirea din situa ii de dificultate ori vulnerabilitate,
care pot duce la marginalizarea sau excluziunea social a persoanelor care nu au venituri i
mijloace de suport pentru o via decent. Pentru serviciile sociale obligatorii administra ia
public poate contracta serviciile furnizorilor priva i de servicii sociale, acolo unde serviciul
public de asisten social nu poate asigura nivelul stabilit de standardul de calitate.
Serviciile sociale, n func ie de scopul lor, se mpart n servicii primare i specializate.
Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea
sau limitarea unor situa ii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare
sau excluziune social. Serviciile sociale specializate au drept scop men inerea, refacerea
sau dezvoltarea capacit ilor individuale pentru depirea unei situa ii de nevoie social.
Beneficiarii pot fi persoanele vrstnice, conform prevederilor din Legea nr. 17/2000; copilul
aflat n dificultate, conform dispozi iilor Legii nr. 272/2004, tinerii care prsesc sistemul
de protec ie a copilului, conform H.G. nr. 669/2006, persoanele dependente de consumul de
droguri, alcool sau alte substan e toxice, conform H.G. nr. 73/2005; persoanele cu
dizabilit i, conform Legii nr. 448/2006 i O.U.G. nr. 102/1999; persoanele victime ale
violen ei n familie, conform H.G. nr. 686/2005; agresorii familiali, Program de interes
na ional Dezvoltarea serviciilor de recuperare i reintegrare social destinate agresorilor
familiali din 6 decembrie 2006; persoanele fr adpost, H.G. nr. 197/2006; mbunt irea
situa iei rromilor: H.G. nr. 522/2006.
2. Izvoarele dreptului social
Asemenea oricrei ramuri de drept, dreptul social are att izvoare juridice generale,
aplicabile tuturor ramurilor de drept, respectiv ramurilor de drept derivate din dreptul privat,
ct i izvoare specifice.
Reprezint izvor comun Constitu ia i reglementrile interna ionale aplicabile
domeniului social: Carta Social European revizuit i Declara ia Drepturilor Omului.
Constituia Romniei garanteaz dreptul la via i la integritate fizic i psihic1,
dreptul la via intim, privat i de familie2, dreptul la munc3, dreptul la liber circula ie4,
Art. 22 din Constitu ia Romniei: (1) Dreptul la via , precum i dreptul la integritate fizic i psihic ale
persoanei sunt garantate. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii i niciunui fel de pedeaps sau de tratament
inuman ori degradant. (3) Pedeapsa cu moartea este interzis.
2
Art. 26 din Constitu ia Romniei: (1) Autorit ile publice respect i ocrotesc via a intim, familial i
privat. (2) Persoana fizic are dreptul s dispun de ea nsi, dac nu ncalc drepturile i libert ile altora,
ordinea public sau bunele moravuri.
3
Art. 41 din Constitu ia Romniei: (1) Dreptul la munc nu poate fi ngrdit. Alegerea profesiei, a meseriei
sau a ocupa iei, precum i a locului de munc este liber. (2) Salaria ii au dreptul la msuri de protec ie social.
Acestea privesc securitatea i sntatea salaria ilor, regimul de munc al femeilor i al tinerilor, instituirea unui
salariu minim brut pe ar, repausul sptmnal, concediul de odihn pltit, prestarea muncii n condi ii deosebite
sau speciale, formarea profesional, precum i alte situa ii specifice, stabilite prin lege. (3) Durata normal a zilei
de lucru este, n medie, de cel mult 8 ore. (4) La munc egal, femeile au salariu egal cu brba ii. (5) Dreptul la
negocieri colective n materie de munc i caracterul obligatoriu al conven iilor colective sunt garantate.
4
Art. 25 din Constitu ia Romniei: (1) Dreptul la liber circula ie, n ar i n strintate, este garantat.
Legea stabilete condi iile exercitrii acestui drept. (2) Fiecrui cet ean i este asigurat dreptul de a-i stabili
domiciliul sau reedin a n orice localitate din ar, de a emigra, precum i de a reveni n ar.
1

Dreptul social

interzicerea muncii for ate1, dreptul la un nivel de trai decent2, dreptul la asociere, protec ia
persoanelor cu handicap, recunoate existen a sindicatelor, patronatelor i asocia iilor
profesionale3, dreptul la nv tur4, dreptul la ocrotirea snt ii5, dreptul la un mediu sntos6,
dreptul la asociere7, dreptul la grev8, garantarea libert ii economice9, dreptul la familie10,
1
Art. 42 din Constitu ie: (1) Munca for at este interzis. (2) Nu constituie munc for at: a) activit ile
pentru ndeplinirea ndatoririlor militare, precum i cele desfurate, potrivit legii, n locul acestora, din motive
religioase sau de contiin ; b) munca unei persoane condamnate, prestat n condi ii normale, n perioada de
deten ie sau de libertate condi ionat; c) presta iile impuse n situa ia creat de calamit i ori de alt pericol,
precum i cele care fac parte din obliga iile civile normale stabilite de lege.
2
Art. 47 din Constitu ie: (1) Statul este obligat s ia msuri de dezvoltare economic i de protec ie social,
de natur s asigure cet enilor un nivel de trai decent. (2) Cet enii au dreptul la pensie, la concediu de
maternitate pltit, la asisten medical n unit ile sanitare de stat, la ajutor de omaj i la alte forme de asigurri
sociale publice sau private, prevzute de lege. Cet enii au dreptul i la msuri de asisten social, potrivit legii.
3
Art. 9 din Constitu ia Romniei: Sindicatele, patronatele i asocia iile profesionale se constituie i i
desfoar activitatea potrivit statutelor lor, n condi iile legii. Ele contribuie la aprarea drepturilor i la
promovarea intereselor profesionale, economice i sociale ale membrilor lor.
4
Art. 2 din Constitu ia Romniei: (1) Dreptul la nv tur este asigurat prin nv mntul general
obligatoriu, prin nv mntul liceal i prin cel profesional, prin nv mntul superior, precum i prin alte forme
de instruc ie i de perfec ionare. (2) nv mntul de toate gradele se desfoar n limba romn. n condi iile
legii, nv mntul se poate desfura i ntr-o limb de circula ie interna ional. (3) Dreptul persoanelor
apar innd minorit ilor na ionale de a nv a limba lor matern i dreptul de a putea fi instruite n aceast limb
sunt garantate; modalit ile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. (4) nv mntul de stat este
gratuit, potrivit legii. Statul acord burse sociale de studii copiilor i tinerilor proveni i din familii defavorizate i
celor institu ionaliza i, n condi iile legii. (5) nv mntul de toate gradele se desfoar n unit i de stat,
particulare i confesionale, n condi iile legii. (6) Autonomia universitar este garantat. (7) Statul asigur
libertatea nv mntului religios, potrivit cerin elor specifice fiecrui cult. n colile de stat, nv mntul
religios este organizat i garantat prin lege.
5
Art. 34 din Constitu ie: (1) Dreptul la ocrotirea snt ii este garantat. (2) Statul este obligat s ia msuri
pentru asigurarea igienei i a snt ii publice. (3) Organizarea asisten ei medicale i a sistemului de asigurri
sociale pentru boal, accidente, maternitate i recuperare, controlul exercitrii profesiilor medicale i a
activit ilor paramedicale, precum i alte msuri de protec ie a snt ii fizice i mentale a persoanei se stabilesc
potrivit legii.
6
Art. 35 din Constitu ie: (1) Statul recunoate dreptul oricrei persoane la un mediu nconjurtor sntos i
echilibrat ecologic. (2) Statul asigur cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fizice i
juridice au ndatorirea de a proteja i a ameliora mediul nconjurtor.
7
Art. 40 din Constitu ie: (1) Cet enii se pot asocia liber n partide politice, n sindicate, n patronate i n
alte forme de asociere. (2) Partidele sau organiza iile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaz
mpotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranit ii, a integrit ii sau a independen ei
Romniei sunt neconstitu ionale. (3) Nu pot face parte din partide politice judectorii Cur ii Constitu ionale,
avocatul poporului, magistra ii, membrii activi ai armatei, poli itii i alte categorii de func ionari publici stabilite
prin lege organic. (4) Asocia iile cu caracter secret sunt interzise.
8
Art. 43 din Constitu ie: (1) Salaria ii au dreptul la grev pentru aprarea intereselor profesionale,
economice i sociale. (2) Legea stabilete condi iile i limitele exercitrii acestui drept, precum i garan iile
necesare asigurrii serviciilor esen iale pentru societate.
9
Art. 45 din Constitu ie: Accesul liber al persoanei la o activitate economic, libera ini iativ i exercitarea
acestora n condi iile legii sunt garantate.
10
Art. 48 din Constitu ie: (1) Familia se ntemeiaz pe cstoria liber consim it ntre so i, pe egalitatea
acestora i pe dreptul i ndatorirea prin ilor de a asigura creterea, educa ia i instruirea copiilor. (2) Condi iile
de ncheiere, de desfacere i de nulitate a cstoriei se stabilesc prin lege. Cstoria religioas poate fi celebrat
numai dup cstoria civil. (3) Copiii din afara cstoriei sunt egali n fa a legii cu cei din cstorie.

10

Drept social

garantarea protec iei copiilor i tinerilor1 i a persoanelor cu handicap2.


Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale ratificat de
Romnia prin Decretul nr. 212/19743, recunoate i oblig statele membre ONU s ia toate
msurile pentru a asigura dreptul cet enilor la condi ii de munc juste i prielnice, dreptul
la asigurri sociale i securitate social, dreptul la ocrotire i asisten ct mai larg acordat
familiei, elementul natural i fundamental al societ ii, n special acordat mamei, copiilor
i adolescen ilor, dreptul la un nivel de trai care s asigure pentru el i familia sa la hran,
mbrcminte i locuin , dreptul la sntate i la cea mai bun condi ie fizic i mental,
dreptul la educa ie i acces la educa ie la toate nivelurile, dreptul oricrei persoane de a
participa la via a cultural, de a beneficia de progresul tiin ific i aplica iile sale, de a
beneficia de protec ia intereselor materiale i morale decurgnd din orice produc ie artistic,
literar i tiin ific.
Carta Social European a fost ratificat prin Legea nr. 74/19994 i garanteaz dreptul
la: 1. condiii decente de munc, i anume: dreptul la munc, inclusiv dreptul la orientare i
formare profesional; protec ia muncii: dreptul la condi ii de munc i la o salarizare
echitabile, egalitatea de gen (salarizare egal pentru munc de valoare egal); dreptul
sindical, dreptul de negociere colectiv i dreptul lucrtorilor la informare i consultare,
precum i de participare la determinarea i ameliorarea condi iilor i mediului de munc;
protec ia special a anumitor categorii de lucrtori: copii i adolescen i, femei, persoane
handicapate, lucrtori migran i; dreptul la protec ie n caz de concediere; dreptul lucrtorilor
la demnitate; dreptul lucrtorilor cu responsabilit i familiale la egalitate de anse i de
tratament; 2. coeziune social: dreptul la protec ia snt ii, dreptul la securitate social i
dreptul la asisten social i medical, dreptul de a beneficia de servicii sociale; drepturile
copiilor i adolescen ilor, mamelor, familiilor, persoanelor handicapate, lucrtorilor
migran i i familiilor acestora, persoanelor vrstnice; consolidarea egalit ii dintre femei i
brba i; dreptul persoanelor handicapate la integrare social individual, la autonomie
personal i la participare n via a comunit ii; consolidarea dreptului copiilor i
adolescen ilor la protec ie social, juridic i economic; dreptul la protec ie mpotriva
srciei i a excluderii sociale; dreptul la o locuin decent; extinderea interzicerii
discriminrii.
Convenia internaional privind drepturile copilului, ratificat de Romnia prin Legea
nr. 18/19905, reprezint instrumentul juridic al ONU de protec ie a minorilor, prin care
statele membre se oblig la respectarea i aplicarea unui set de reguli pentru promovarea
Art. 49 din Constitu ie: (1) Copiii i tinerii se bucur de un regim special de protec ie i de asisten n
realizarea drepturilor lor. (2) Statul acord aloca ii pentru copii i ajutoare pentru ngrijirea copilului bolnav ori
cu handicap. Alte forme de protec ie social a copiilor i a tinerilor se stabilesc prin lege. (3) Exploatarea
minorilor, folosirea lor n activit i care le-ar duna snt ii, moralit ii sau care le-ar pune n primejdie via a ori
dezvoltarea normal sunt interzise. (4) Minorii sub vrsta de 15 ani nu pot fi angaja i ca salaria i. (5) Autorit ile
publice au obliga ia s contribuie la asigurarea condi iilor pentru participarea liber a tinerilor la via a politic,
social, economic, cultural i sportiv a rii.
2
Art. 50 din Constitu ie: Persoanele cu handicap se bucur de protec ie special. Statul asigur realizarea
unei politici na ionale de egalitate a anselor, de prevenire i de tratament ale handicapului, n vederea
participrii efective a persoanelor cu handicap n via a comunit ii, respectnd drepturile i ndatoririle ce revin
prin ilor i tutorilor.
3
Publicat n B. Of. nr. 146 din 20 noiembrie 1974.
4
Publicat n M. Of. nr. 193 din 4 mai 1999.
5
Publicat n M. Of. nr. 314 din 13 iunie 2001.
1

Dreptul social

11

drepturilor acestora. Cele mai importante drepturi recunoscute i garantate sunt: dreptul la
identitate, dreptul la familie, msuri de protec ie a copilului aflat n dificultate, inclusiv a
celui aflat n strintate, dreptul la opinie al copilului, libertatea de exprimare, libertatea de
ntrunire panic i de asociere, protec ia mpotriva imixtiunii n via a sa privat i a
coresponden ei, accesul la informa ii, principiul responsabilit ii comune a prin ilor pentru
creterea i dezvoltarea copilului, protec ie mpotriva oricrei forme de violen , msuri de
protec ie a copilului aflat n proces de adop ie, dreptul copiilor handicapa i fizic i mental la
via mplinit i decent, n condi ii care s le garanteze demnitatea, s le favorizeze
autonomia i s le faciliteze participarea activ la via a comunit ii, dreptul la un nivel de
trai care s permit dezvoltarea sa fizic, mental, spiritual, moral i social, dreptul la
odihn i la vacan .
Convenia internaional privind drepturile persoanelor cu dizabiliti a Organiza iei
Na iunilor Unite a fost ratificat de Romnia1 i a intrat n vigoare la 26 octombrie 2010.
Una dintre cele mai inovatoare conven ii de drepturi ale omului stabilete n sarcina statelor
membre msuri prin care s se asigure c persoanele cu handicap i pot exercita drepturile
pe deplin, n condi ii de egalitate cu to i ceilal i cet eni, cu respectarea urmtoarelor
principii: respectarea demnit ii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libert ii
de a face propriile alegeri i a independen ei persoanelor; nediscriminarea; participarea i
integrarea deplin i efectiv n societate, inclusiv la via a public i politic; respectul
pentru diversitate i acceptarea persoanelor cu dizabilit i ca parte a diversit ii umane i a
umanit ii; egalitatea de anse; accesibilitatea; egalitatea ntre brba i i femei; respectul
pentru capacit ile de evolu ie ale copiilor cu dizabilit i i respectul pentru dreptul copiilor
cu dizabilit i de a-i pstra propria identitate.
Izvoarele specifice sunt legile organice care reglementeaz domeniul social pe fiecare
din componentele sale, precum i ordonan ele de urgen , ordonan ele i hotrrile de
guvern de punere n aplicare a primelor, precum i ordinele ministrului muncii i deciziile
preedintelui Casei Na ionale de Pensii Publice i a Agen iei Na ionale de Ocupare a For ei
Munc, respectiv normele Comisie de Supraveghere a Pensiilor Private/Autorit ii de
Supraveghere Financiar, privind pensiile private.
3. Raporturile juridice ale dreptului social
Raporturile juridice ale dreptului social sunt reprezentate de ansamblul raporturilor
rela iilor juridice de munc, de asigurri sociale i de asisten social, fiind diferite n
func ie de obiectul raportului juridic. Astfel, sistemul social devine un melanj ntre
raporturile care se nasc pe pia a muncii, de asigurri sociale i, respectiv, care se nasc din
asisten a social.
Avnd n vedere faptul c ramura juridic a dreptului asisten ei sociale i n parte cea a
asigurrilor sociale este una de drept public, rezultat din obliga ia statului fa de cet eni
de a asigura un nivel de trai decent, respectiv rezultat din obliga ia legal de plat a
asigurrilor sociale, iar asigurrile sociale administrate privat i raporturile de munc sunt
raporturi juridice de drept privat raporturile juridice de drept social sunt raporturi de drept
privat sau public, n func ie de obiectul juridic.
1

Publicat n M. Of. nr. 792 din 26 noiembrie 2010.

S-ar putea să vă placă și