Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicare in timp a legii

Cadrul temporal in care se aplica legea.


Norma juridical se aplica pana in situatii de fapt care se pot constituii,
modifica sau stinge, sub imperiul unei sau mai multor legi:
1. Situatii juridice unidependente= Situatii care se nasc, modifica si se
sting Sub imperiul unei singure legi.
2. Situatii juridice pluridependente= Situatii care printr-un element al
existentei lor, fie se constituie fie isi produc efectele sub imperiul a
doua sau mai multor legi.
a. Situatii juridice care se constituie sub 2 legi. Calitatea de mostenitor
testamental.
b. Situatii juridice care isi produc efectele sub imperiul mai multor legi.
Uzucapiunea.

Intervalul de timp in care se aplica norma.


a. Intrarea in vigoare potrivit ART 78 din constitutie, legea intra in
vigoare la 3 zile de la publicarea in monitorul official sau de la o data
expres stipulata. Data poate sa fie prevazuta sub forma unei date
calendaristice sau sub forma unui interval de zile. Din momentul
intrarii in vigoare nimeni nu poate invoca necunoasterea legii. Nemo
cenzetur ignorare legem.
b. Abrogarea(iesirea din vigoare): Abrogarea poate sa fie
a. expresa( cand se prevede expres ce norma juridica( lege) se
abroga).
1. Directa: Cand sunt nominalizate articole, capitole sau legea ce
se abroga.
2. Indirecta: Care prevede orice act normativ contrar legii
noi , orice dispozitie contrara se abroga
b. Tacita: Atunci cand legea noua contine dispozitii contrare sau
incompatibile cu legea veche.
A nu se confunda abrogarea cu caderea in desuetudine=situatia in
care un act normative nu se mai aplica o perioada deoarece nu mai
subzista motivele avute in vedere la adoptarea lui. Codul comercial

Principiile aplicarii in timp


A. Principiul neretroactivitii legii noi: SM=Sediul materiei. Legea se
aplica cat timp este in vigoare aceasta nu are putere retroactiva. ART

15 Const (2) Legea se aplica numai pentru viitor. Odata intrate in


vigoare, legea se aplica, situatiilor in curs de formare, modificare si
stingere
B. Aplicabilitate: Legea noua nu poate fara a fi retroactiva sa
reglementeze situatii care s-au nascut s-au modificat sau stins sub
legea veche.
Legea noua, fara a fi retroactiva, nu poate sa atribuie efecte unui
fapt trecut, efecte care sub imperiul legii vechi nu le putea produce.
ART 6 (2)

Excepia de neconstituionalitate: Un articol din lege contrazice


constituia.
Exceptie de la principiul retroactivitatii= situatii in care legea noua, se
aplica si unei situatii juridice trecute( se numeste exceptia retroactivitatii
legii noi.)
- Este reglementata de ART 15(2) CONST: Legea dispune pentru viitor cu
exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.
- Daca de la savarsirea faptei penale pana la judecarea definitiva a
procesului penal printr-o hotarare au intervenit mai multe legi.
Principiul aplicarii imediate a legii noi= De la data intrarii in vigoare, o lege
noua este de imediata aplicabilitate respectiv guverneaza toate situatiile
ce se modifica si sting sub imperiul ei.
Exceptia ultra-activitatii legii vechi= Situatii in care o serie de raporturi
juridice raman guvernate de o lege veche abrogata:
a. Partile unui contract prevad in mod expres ca actul juridic ramane
guvernat de legea sub care s-a incheiat.
b. Legea noua prevede expres ca anumite situatii juridice raman
guvernate de legea veche abrogata ART 6(4)
c. Legea temporara: Legi care nu trebuie abrogate deoarece au
aplicabilitate limitata in timp la o anumita perioada.