Sunteți pe pagina 1din 3
Serviciul Managementul Calitatii Control Intern si Administrare Sectii 9 MEY PROTOCOL B - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - COD PROTOCOL - PR 52 SM SJUT Protocol pentru bandaje OBIECTIV ‘+ Fixarea pansamentului in regiunile in care substanjele adezive nu asigurd aceasta cerinj& (extremitifi, regiunea capului,regiuni articulare) Fixarea pansamentelor pe regiuni supuse traumatismelor in timpul unor acciclente (mana, picior) Ffectuarea pansamentului compresiv Imobilizarea temporara in traumatismele membrelor (entorse, luxafi,fracturi) PREGATIREA MATERIALELOR, ‘+ Foji de tifon de marimi diferite (Lafimi intre 5 si 25m, lungimi intre 2 si 5 m) * Fesiclastice © Foarfecii + Ace de sigurana, plasi, leucoplast PREGATIREA PACIENTULUI ‘© Procedura este efectuata de regula dup pansament (pentru fixare) cea ce presupune pregitirea prealabila ‘© Continuagi si comunicafi cu pacientul pentru atingerea obiectivului si pentru colaborarea cu acesta EFECTUAREA PROCEDURIE: ‘© Alegefifesile de dimensiuni corespunztoare regiunii si scopului © Alegefi tehnica de infisare in funcfie de zona 1 ¥ Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste Serviciul Managementul Calitatii Control Intern si Administrare Sectii PROTOCOL ~ SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - Stafi tot timpul cu fafa la pacient Tinefi faga in mana dreapta intre police gi celelalte patru degete, iar cu. mana stanga prindefi capatul liber Tragefi primele 4-5 tururi circulare la o distanga de 10-15 em de plagd. Dupa primul tur colful liber al fesii agezat oblic se restrange gi se acopera cu a Ii-a turd pentru a fi mai bine focat Continua i inf garea in func ie de regiune folosind o f & $ modalitate adecvata: circulara, in spic, in evantai, in spiral ete INFASAREA CIRCULARA Folosifi tehnica pentru regiuni cilindrice: cap, gat, torace, abdomen, braf, articulafia pumnului La membre, incepefiinfagarea de la extremitatea spre radacina in sensul circulafiei de intoarcere (de la partea mai subfire) Acoperifi pansamentul in intregime prin ture, suprapuse Fixaficu ac de siguranfa, leucoplast sau prin nod la distanja de plaga pentru a nu produce jena INFASAREA IN SPIRALA Folositi technica pentru membre (gamba, antebra}) regiuni tronconice gi suprafefe intinse Bfectuati dupa turele circulare inifiale, ture oblice in aga fel incat tura urmatoare si acopere jumatate din cea anterioara Raisturnafi din cand in cand fagé pentru a asigura apropierea de segment INFASAREA IN EVANTAI Folosifi infasarea pentru articulafii cot, genunchi, céleai) Incepeficu doua ture circulare deasupra articulafiei Continuafi cu ture oblice descendente in aga fel incat faga s8 se suprapuna ladistange mai mici in plica si mai mari in partea expusa ajungand circular {a nivelul liniei articulare si apoi oblice sub articulatie Incheiafi cu doua ture circulare gi fixaficu ac de siguranfa, leucoplast INFASAREA RASFRANTA Folosifi tehnica pentru membre (gamba, antebraf, regiuni tronconice gi suprafefe intinse) pentru a asigura o mai buna etangare Incepefi cu 2 ture circulate Continuafi oblic in sus pana pe fafa anterioara a segmentului unde fixasi fagacu policele sau cu ajutorul altei personae, 0 risfrangefi i continuafi in jos incojurand segmentul pe fafa posterioara acoperind . din tura anterioara Continuafi cu tura oblicd pe fafa anterioaré si repetai manevra de risfrangere a fesii gi de acopetire a fefei posterioare pana cand pansamentul este fixat 2 ¥ Spitall Judetean de Urgenta Targoviste Serviciul Managementul Calitatii Control Intern si Administrare Sectii PROTOCOL ~ SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - ‘© _Incheiafi prin ture circulare © Fixafi capatul liber cu ac de siguranfa sau leucoplast INFASAREA IN SPICA Folosifi pentru regiuni articulare: scapulo-huerals,inghino-abdominala, cot picior, pumn Incepefi de regula deasupra articulafiei prin ture circulare + Trecefi faga dedesuptul articulafiei, in forma de "8" inconjurand zona vecind acoperind tura precedenta jumatate sau doua tururi Terminafi prin ture circulare Fixafi capitul liber Elaborat: As sef sectie Chirurgie Generala Caramida Felicia 4) Verificat : Director Ingrijiri As. Nicolae Rodica 3 ¥ ‘Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste