Sunteți pe pagina 1din 3
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PROTOCOL TARGOUISTE - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISFE 4 15. TTESIRE | COD PROTOCOL - PR 26 SM SjuT Protocol pentru injectia intravenoasa ‘Administrarea medicamentelor prin injectie intravenoasa se face conform planului de tratament stabilit de catre medicul specialist in ritmul si doza prescrise. DERULAREA OPERATIUNILOR SI ACTIUNILOR ACTIVITATIL PREGATIREA PACIENTULUI a) PSIHICA: - Informafi pacientul despre procedura - Explicafi-i scopul injecfei,efectele dorite si nedorite; - Obginefi consimjamintul informat b) FIZICA: ~ Asiguratiintimitatea pacientului - Verificafi locurile de elecfe, evitind zonele cu echimoze, cu pilozitate accentuata sau cu infecfie - Stabiliti locul pentru injectie: venele de la plica cotutui- bazilic& sau cefalics; venele de pe partea dorsald a mainii, venele de pe partea posterioars a ‘gambel, venele epicraniene (la copii); venele jugulare - Poziionafi pacientul in siguranga in funcfie de locul ales si de starea sa; decubit dorsal, pozitie semigezinds EFECTUAREA PROCEDURII - Verificafi prescripfia medical - Obfinefiinformafii suplimentare dacé medicamentul este nou - Spalafi-va mainile, folosifi manusi de unica folosinta ~ Aspirafi solufia din fiola sau flacon conform procedurii standard - Eliminafi bulele de aer din sering menginind seringa in pozifie vertical ~ Schimbayi acul cu altul capigonat - Legafi garoul, palpati traiectul venei - Dezinfectagi larg zona aleasa pentru injecfii - Indepartafi capacul de la ac prin tracfiune 1 ¥ Spittal Judetean de UrgentaTergoviste PROTOCOL - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - - Efectuafi puncfia venoasé conform procedurii - Verificafi poziia acului prin aspirare - Desfacefi garoul dacit acul este in vend = Injectafi lent solufia medicamentoasd, observind locul puncfionat si reacfiile pacientului - Extragefi rapid acul adapta la sering’ = Comprimafi locul injectiei cu tampon cu alcool, 3-5 minute pentru hemostazd completa INGRIJIREA PACIENTULUI - Observafi locul injecfiei pentru singerare - Ajutagi pacientul s& ocupe o pozifie confortabila - Explicafi-i conduita ulterioaré daci medicamentul a fost administrat in scop ‘explorator ~ Supravegheagi pacientul pentru a surprinde unele complicafi si anunjagi medicul daca apar NIZAREA LOCULUI DE MUNCA, ~ Colectafi materiale folosite in containere speciale, conform PU ~ Acul se aruncd necapigonat - Spalaj-va mainile dupa indepartarea manusilor NOTAREA PROCEDURI - Notafi procedura in dosarul/planul de ingrijire; ~nume, prenume; = data si ora administraiis - tipul solufiei administrate, doza. PREVENIREA ERORILOR IN ADMNISTAREA MEDICATIEI Tnaintea administari oricarei medicatii aceasta trebuie comparata cu medicatia prescrisa de ‘medic din FOCG ‘Se va verifica mental regula celor cinci "p”. ‘© pacientul potrivit ‘medicamentul potrivit doza potrivita calea de administare potrivita timpul (ora) de administrare potrivit Intodeauna se va verifica si data expirari fiecarui medicament pe care il vom administra, Totodata, inaintea oricarei administrari medicamentoase se vor avea in vedere drepturile pacientului: freptul de a stii de ce i se administreaza un anumit medicament sila ce efecte adverse sa se astepte -dreptul de a refuza medicatia prescrisa ‘Au aparut multe facilitati care sa previna erorile de administrare a medicamentelor, in special pentru cele a caror administrare este cu rise crescut: amiodarone ¥ Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste PROTOCOL - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - anticoagulante ‘benzodiazepine chimioterapice dopamine dobutamne ~insulina lidocaina ‘opioide (morfina) trombolitice Diferitele strategii de prevenire a erorilor de administare a medicamentelor cu rise crescut constau in prepararea acestora astfel incat ele sa poata fii imediat perfuzate, asa-numitele "premixed infusion’, Inainte de administarea lor trebuie verficate de catre doua nurse diferite (dozajul si rata perfuziei) VALORIFICAREA REZULTATELOR ACTIVITATIL Rezultate asteptate/dorite: = Medicamentul este injectat lent cind vena este corect puncfionat -Pacientul prezinta un raspuns terapeutic la medicamentul administrat in acest $00} -Pacinta ma deavoltsreaci de sensiblzae la medicament injctat in scop explorator Rezultate nedorite/ Ce faceti? “Flebalgie prin injectarea prea rapida a solufiei sau prin introducerea unor substanfe iritante pentru intima vasului (ex. Solufiile hipertone): injectati lent solu Senzafia de usciciune in faringe si valul de caldura: injectafi solufia foarte lent comunicafi cu pacientul - Hematomul prin perforarea venei sau retragerea acului fird indepartarea garoului aplicafi comprese umede reci - Amefeli,lipotimie, colaps: anunfé medicul - Reactii anafilactice la solutile injectate in scop explorator: anunjé medicul se intervine de urgenfa conform protocolului Elaborat: Asistent sef Mocanu Consuela 7 [eo Verificat: Director de ingriji Nicolae Rodica ¥ Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste