Sunteți pe pagina 1din 4
= BOvTE PROTOCOL SFITALUL JUDETEAN DE URGENTA - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISPE = **0°WS1E wrearey, A297 “Testa Ne COD PROTOCOL - PR 23 SM SJUT Protocol pentru injectia intradermica Administrarea medicamentelor prin injectie intradermica se face conform planului de tratament stabilit de catre medicul specialist in ritmul si doza prescris. ‘SCOPUL ESTE: = Injectarea de alergeni in piele ca metoda de diagnostic pentru aprecierea _reacfiei la alergeni, ~ Testarea la tuberculin sau PPD. - Testarea unor medicamente cu potenfial de sensibilizare a organismului (antibiotice, anestezice) DERULAREA OPERATIUNILOR SI ACTIUNILOR ACTIVITATIL PREGATIREA PACIENTULUI a) PSIHICA: -Informafi si explicaji pacientului procedura -Explicafi scopulinjecfii, efectele dorite si nedorite -Obfinegi consimfamintul informat b) FIZICA: -Asigurafi intimitatea pacientului Cercetafi zonele de electie: regiunea anterioaré a antebrafului, fafa externs a brafului sia coapsei Stabilifi locul pentru injecfie evitind zonele pigmentate, decolorate sau infectate -Poziionaji pacientul in funcfie de locul selectat si de starea sa: decubit dorsal, poziie sezinda sau semisezinda PROTOCOL - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - EFECTUAREA PROCEDURII: - Verificafi prescripfia medicala - Obfinefi informafii suplimentare despre medicament, dozare, efectele posibile = Intervievayi pacientul pentru a identifica profilul alergologic al acestuia precum si experienfa legata de testare -Spalafi-va mainile, folosiji manusi de unica folosinja - Bfectuafi dilufia necesar& si stabilifi doza corecta conform procedurii standard, acolo unde este cazul - Aspirafi soluia in seringg respectind procedura -Fliminafi aerul din sering& - Dezinfectagi zona aleasd cu alcool si Iisafi pielea si se usuce ~ Indepartafi capacul de la ac prin tracfiune - Intindefi pielea din zona injectiei folosind policele mainii nedominante - Poziionafiseringa astfel incit acul s& fie aproape paralel (tangent) cu pielea pacientului sicu bizoul orientat in sus = Introducefi acul in straturile cele mai superficiale ae pi 44mm, astfel incitvirful sd fie vizibil prin piele - Injectafi lent solufia inpingind pistonul, fara s& aspirafi - Observafi formarea la locul inocularii, a unei papule albe cu diametrul de 5-6 - Extragefi rapid acul férd s' masafilocul = Indepartafi manusile de unica folosin& INGRIJIREA PACIENTULUI - Ajutati pacientul sa adopte o pozitie confortabila si sa ramana in repaus la pat ~ Menginefi zona injecjei accesibila observafiei - Supravegheafi atent pacientul dupa testarea sensibilitafii la anumite ‘medicamente (antibiotice, anestezice) sau alergeni - Citifi reacfia locala dupa 20 - 30 de minute sau 48 -72 de ore (in funcfie de situatie) - ‘Anan ‘medicul gi intervenii de urgenfa in caz de complicafii aproximativ REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA ~ Aruncafi materialele folosite in containere speciale; acul se aruncé necapisonat = Spalafi-va mainile - Procedura in fisa de proceduri sau in planul de ingrijire: nume, prenume, substanja administrata, doza, data si ora inocularii, ¥ Spitatuljudetean de Urgenta Targoviste PROTOCOL -SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE PREVENIREA ERORILOR IN ADMNISTAREA MEDICATI Inaintea administari oricarei medicatii aceasta trebuie comparata cu medicatia prescrisa de ‘medic din FOCG Se-va verifica mental regula celor cinci"p”: ‘© pacientul potrivit medicamentul potrivit doza potrivita calea de administare potrivita timpul (ora) de administrare potrivit Intodeauna se va verifica si data expirariifiecarui medicament pe care il vom administra. Totodata, inaintea oricarei administrari medicamentoase se vor avea in vedere drepturile pacientulu: -dreptul de a stii de ce i se administreaza un anumit medicament si la ce efecte adverse sa se astepte -dreptul de a refuza medicatia prescrisa ‘Au aparut multe facilitati care sa previna erorile de administrare a medicamentelor, in special pentru cele a caror administrare este cu risc crescut: “amiodarone anticoagulante benzodiazepine chimioterapice dopamine dobutamne insulina lidocaina -opioide (morfina) trombolitice Diferitele strategii de prevenire a erorilor de administare a medicamentelor cu risc crescut constau in prepararea acestora astfelincat ele sa poata fii imediat perfuzate, asa-numitele "premixed infusion’. Inainte de administarea lor trebuie verificate de catre doua nurse diferite (dozajul si rata perfuziei). VALORIFICAREA REZULTATELOR ACTIVITATIL _Rezultate asteptate/dorite: ~Medicamentul este administrat respectind cele cinci regul: pacientul identificat, medicamentul prescris, doza corecta, calea adecvats, timpul potzivit - Pacientul este lnigtt,relaxat iar la locul inocularii nu apar reacfii majore de sensibilizare Rezultate nedorite / Ce faceti ? - Virful acului nu patrunde in derm gi solufia se scurge in afar ~ Se patrunde cu aproximativ 1 mm mai profund in grosimea dermului - Acul pitrunde prea adinc, determinind o infiltrajie difuza fara sa se formeze papula abs delimitata ~ Se retrage usor acul si se repoziionenza in grosimea dermului ~ La locul testi apar reacfii pozitive sau intens pozitive: vezicule, ulcerafi, necroza fesutului ¥ ‘Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste PROTOCOL - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE - -Se anunja medicul - Lipotimie, risc de accidentare prin cadere dac& pacientul nu ramine in repaus la it -Belimurestepacentul despre obligativtatea menfnerl repausuluila pat 30 de minute dupa injectie ~Reactie anafilacict sau soc anafilactic care ameninga viafa - Se anunga' medicul - Se intervine de urgent conform protocolului Elaborat: Asistent sef-Neurologie Mocanu eas rae WW Verificat: Director de ingrijiri Nicolae Rodica flszalst ¥ Spitatul judetean de Urgenta Targoviste