Sunteți pe pagina 1din 3

Gabriela Grosu / EDCO

an univ. 2014=2015
CUPRINS SEMINARII
EDCO, CTI

CALCUL INTEGRAL
Teoria integrabilit
atii pentru f : A

R!R
SEMINARUL 1:
1: Integrala nedenit
a (primitive) pentru f : I R ! R
1:1: Deni
tii. Exemple
1:2: Integrale nedenite (primitive) determinate cu formula integr
arii prin p
ar
ti
SEMINARUL 2
1:3: Integrale nedenite (primitive) avnd ca integrant func
tii
ra
tionale n x
1:4: Integrale nedenite determinate cu teoreme de schimbare
de variabil
a de integrare
1:5: Integrale nedenite (primitive) avnd ca integrant func
tii
ira
tionale n x, reductibile la cele din Sec
tiunea 1:3
1:6: Integrale nedenite (primitive) avnd ca integrant func
tii
ra
tionale n ex
si e x , reductibile la cele din Sec
tiunea 1:3
SEMINARUL 3
1:7: Integrale nedenite avnd ca integrant func
tii ra
tionale n
sin x; cos x, reductibile la cele din Sec
tiunea 1:3
2: Integrala Riemann (denit
a, proprie) pentru f : [a; b] R ! R.
2:1: Calcul. Aplica
tii ale integralei denite
3: Integrala Riemann (denit
a, proprie) cu parametri
SEMINARUL 4
4: Integrala improprie pentru f : I R ! R
4:1: Deni
tii. Exemple. Propriet
a
ti
4:2: Criterii de convergen
ta
ale integralelor improprii
5: Integrala improprie cu parametri. Func
tiile
si B ale lui Euler
n
f : A R ! Rm
SEMINARUL 5
8: Integrala curbilinie
8:0: Drumuri
si curbe n Rn
8:1: Integrala curbilinie de spe
ta I
8:2 Integrala curbilinie de spe
ta a II-a
SEMINARUL 6
9: Integrala dubl
a

Teoria integrabilit
atii pentru

ECUA
TII DIFEREN
TIALE
SEMINARUL 7:
1: ECUATII
DIFERENTIALE

REZOLVABILE PRIN CUADRATURI


1:1: Ecua
tii diferen
tiale: deni
tii, exemple
1:2: Ecua
tii diferen
tiale cu variabile separabile: x0 (t) = f (t) g (x (t))
1:3: Ecua
tii diferen
tiale reductibile la ecua
tii cu variabile separabile; ecua
tii diferen
tiale omogene
si reductibile la ecua
tii omogene
1:3:1: x0 (t) = f (at + bx (t) + c)
x (t)
1:3:2: Ecua
tii diferen
tiale omogene: x0 (t) = f
t

Gabriela Grosu / EDCO

1:3:3: x0 (t) = f

2
a1 t + b1 x (t) + c1
a2 t + b2 x (t) + c2

1:4: Ecua
tii cu diferen
tiale exacte: P (t; x) dt + Q (t; x) dx = 0
SEMINARUL 8:
1:5: Ecua
tii diferen
tiale liniare de ordinul nti x0 (t) = a (t) x (t) + b (t)
1:6: Ecua
tii diferen
tiale rezolvabile prin cuadraturi-Recapitulare
2. PROBLEMA CAUCHY
SEMINARUL 9:
3: ECUATII
DIFERENTIALE

LINIARE DE ORDINUL n
3:3: Ecua
tii diferen
tiale liniare de ordinul n cu coecien
ti constan
ti
3:4: Problema Cauchy pentru ecua
tii diferen
tiale liniare de ordinul n
3:40 : Sisteme de ecua
tii diferen
tiale liniare de ordinul n cu coecien
ti constan
ti rezolvate cu metoda elimin
arii
SEMINARUL 10:
4: TRANSFORMATA LAPLACE
4:1: Deni
tii. Determinare de tranformat
a Laplace (func
tie imagine) pentru o func
tie original dat
a, respectiv de func
tie original pentru
o func
tie imagine dat
a
4:2: Metode opera
tionale folosind operatorul Laplace
4:2:1: Rezolvarea de ecua
tii
si sisteme de ecua
tii diferen
tiale
liniare cu coecien
ti constan
ti, omogene sau neomogene cand se dau
condi
tii ini
tiale n t0 = 0

FUNC
TII COMPLEXE
SEMINARUL 11:
1: Mul
timea numerelor complexe C.

Structura algebric
a si topoiruri de numere
logic
a. Multimea numerelor complexe extins
a C. S
complexe. Serii de numere complexe
Deni
tii. Exemple. Structura algebric
a a mul
timii C
Structura topologic
a a mul
timii C
Mul
timea numerelor complexe extins
aC
S
iruri de numere complexe
Serii de numere complexe
2: Func
tii complexe de o variabil
a real
a f :A R!C
SEMINARUL 12:
3: Func
tii complexe de o variabil
a complex
a f :A C!C
3:1: Func
tii complexe de o variabil
a complex
a. Deni
tii, limit
a,
continuitate
3:2: Func
tii complexe de o variabil
a complex
a. Func
tii monogene,
func
tii olomorfe, func
tii ntregi. Teorema Cauchy-Riemann
SEMINARUL 13:
3:3: Puncte ordinare
si puncte singulare la distan
ta
a, re nit
spectiv innit
a
3:4: Func
tii elementare complexe de o variabil
a complex
a
3:4:1: Func
tii polinomiale
3:4:2: Func
tii ra
tionale
3:4:3: "Func
tia" radical
1:1:
1:2:
1:3:
1:4:
1:5:

Gabriela Grosu / EDCO

3:4:4: Func
tia exponen
tial
a
3:4:5: "Func
tia" logaritmic
a
3:4:6: "Func
tia" putere complex
a
3:4:7: Func
tii trigonometrice
si func
tiile hiperbolice
3:4:8: "Func
tii" trigonometrice
si func
tiile hiperbolice inverse
SEMINARUL 14:
3:5: Integrala curbilinie dintr-o func
tie complex
a de o variabil
a
complex
a. Deni
tie, formul
a de calcul.
Teoremele fundamentale Cauchy pe domenii simplu / multiplu
conexe
Formulele integrale Cauchy pe domenii simplu / multiplu conexe
SEMINARUL 15:
4: S
iruri de functii complexe cu valori complexe
5: Serii de func
tii complexe cu valori complexe
5:1: Serii de func
tii complexe cu valori complexe. Conver-

genta. Teorema de transfer de m


arginire, de existenta a limitei,
de continuitate, de derivabilitate, de integrabilitate asupra functiei
sum
a
5:2: Serii de puteri de numere complexe
5:3: Formula lui Taylor. Dezvoltarea n serie Taylor a unei
functii complexe cu valori complexe
5:4: Dezvoltarea n serie Laurent a unei func
tii complexe cu
valori complexe
SEMINARUL 16:
6: Teoria reziduurilor
6:1: Reziduuri. Deni
tie, teorema de calcul a reziduurilor, teo-

rema reziduurilor.
SEMINARUL 7:
6:2 : Calcul de integrale reale cu teoria reziduurilor.
Exista teme n Cuprins care nu sunt nc
NOTA:
a publicate n format electronic. Ele sunt disponibile studentilor ca materiale scrise de mna.
Temele marcate cu
nu se cer n evaluarea studentilor n anul universitar
2014 2015: