Sunteți pe pagina 1din 52

Evidența unei școli de dans Mai 2010

Gucianu Amalia
a XII-a B
Matematică-Informatică
Gherman Violeta
2009/2010

Grup Școlar Darabani 1


Evidența unei școli de dans Mai 2010

Capitolul 1. INTRODUCERE.................................................................................. 4
1.1 ARGUMENT .......................................................................................... 4
Capitolul 2. CONŢINUT ......................................................................................... 6
2.1 CONSIDERAŢII TEORETICE ................................................................. 6
2.2 PREZENTAREA GENERALĂ A SGBD-ULUI FOLOSIT...................... 11
2.3 PREZENTAREA GENERALĂ A APLICAŢIEI ....................................... 15
2.4 PREZENTAREA PROIECTULUI .......................................................... 16
2.4.1 IDENTIFICAREA ENTITĂŢILOR ............................................ 16
2.4.2 IDENTIFICAREA ASOCIERILOR DINTRE ENTITĂŢI .......... 16
2.4.3 IDENTIFICAREA ATRIBUTELOR ENTITĂŢILOR ŞI
ASOCIERILOR DINTRE ELE ...................................................................... 17
2.4.4 IDENTIFICAREA ATRIBUTELOR CHEIE ............................... 18
2.5 PROIECTAREA BAZEI DE DATE ........................................................ 19
2.5.1 PROIECTREA SCHEMEI LOGICE .......................................... 19
2.5.2 ELABORAREA PROGRAMELOR ............................................ 21
2.6 IMPLEMENTAREA ŞI EXPLOATAREA PROGRAMELOR ................. 25
Meniul Adăugare .......................................................................................... 29
Meniul Modificare ........................................................................................ 33
Meniul Căutare ............................................................................................. 36
Meniul Listare............................................................................................... 40
Meniul Ștergere ............................................................................................ 45
Meniul detalii proiect ................................................................................... 48
Meniul autor ................................................................................................. 49

Grup Școlar Darabani 2


Evidența unei școli de dans Mai 2010
Meniul ieșire ................................................................................................. 50
Capitolul 3. CONCLUZII ...................................................................................... 51
BIBLIOGRAFIE .................................................................................................... 52

Grup Școlar Darabani 3


Evidența unei școli de dans Mai 2010

INTRODUCERE
1.1 ARGUMENT

Dansul, mișcare, relaxare și sănătate.


Într-o lume în care stresul face parte din viața cotidiană, într-o lume
acaparată de calcule matematice, dominată de ştiinţele exacte, nevoia de relaxare
este tot mai mare iar dansul vine ca o formă de antrenament și relaxare care ne
ajută să fim fericiți și sănătoși. Indiferent de vârstă și de stilul preferat te poți
bucura de toate beneficiile dansului asupra sănătății fizice și mentale, precum și
asupra vieții sociale. Tango, vals, salsa, dansuri populare sau hip-hop, orice stil
este binevenit.
Dansul este una din cele mai bune soluții datorită beneficiilor aduse:
beneficii asupra sănătății inimii, îmbunătățirea circulației sângelui;
întărirea și tonifierea mușchilor;
eliminarea stresului și a depresiei;
scade anxietatea și îmbunătățește somnul;
topește kilogramelor în plus, atunci când este practicat cu regularitate;
crește capacitatea de reacție și a preciza în coordonarea mișcărilor;
îmbunătățește postura corpului și eleganța în mers, respectiv cu pieptul
înainte, capul ridicat, pași ușori și spatele drept;
antrenează creierul prin raspunderea în același timp la mai mulți stimuli,
ceea ce scade riscul unor boli mentale, îmbunătățește memoria și puterea de
concentrare;
aduce beneficii de ordin psihic datorate creșterii serotoninei din sânge
(hormonul stării de bine) care are loc în timpul dansului;
Grup Școlar Darabani 4
Evidența unei școli de dans Mai 2010
beneficii asupra vieții sociale: dansul practicat într-un cadru de grup este o
bună modalitate de a te întâlni cu alte persoane, de a-ți face noi prieteni și
de a-ți îmbunătăți viața socială;
dansul este un mijloc prin care veţi cunoaşte și alte forme ale artei, ca
drama și muzica;
și ultimul dar nu cel din urmă – pentru că este distractiv;
Însă o sală de dans necesită o bună administraţie. Astfel această aplicaţie,
având ca temă „Evidența unei școli de dans” vine în sprijinul acestui lucru.
Acestă evidență strictă asupra elevilor înscrişi la cursurile unei școli de
dans, a instructorilor angajați, a cursurilor și a contractelor au scopul de a veni in
ajutorul administratorului.
Accesul utilizatorului la datele stocate se face într-o manieră simplă,
formele fiind aşezate la îndemână. S-ar putea spune că și un angajat ce deţine
cunoştinţe minime de operare pe calculator ar face față aplicaţiei și totul datorită
arhitecturii intuitive ale acesteia.

Grup Școlar Darabani 5


Evidența unei școli de dans Mai 2010

CONŢINUT

2.1 CONSIDERAŢII TEORETICE


Mediul de programare FoxPro este un sistem software pentru gestiunea
bazelor de date, asigurând o interfaţă foarte eficientă şi prietenoasă între sistemul
de operare şi programator. A fost realizat de firma FoxSoftware şi este foarte
răspândit şi utilizat la noi în ţară, dar şi în străinătate.
FoxPro este un compilator al aplicaţiilor cu baze de date, asigurând o viteza
de lucru mult sporită şi o bună protecţie a datelor. Obţinerea acestei viteze este
dată de folosirea unei tehnologii speciale de optimizare a interogării bazelor de
date (tehnologia Rushmore).
Prezenta lucrare se opreşte asupra versiunii FoxPro 9.0, care aduce o serie
de îmbunătăţiri majore faţă de unele versiuni anterioare. Dintre performanţele de
bază ale SGBD-ului FoxPro putem aminti:
 număr maxim de înregistrări: 1 miliard
 dimensiunea maximă a unei înregistrări: 4000 octeţi
 număr maxim de câmpuri: 255
 suport SQL
 suport Windows
 meniuri pull-down
 tehnici speciale de indexare

Visual FoxPro oferă trei moduri de lucru:


Modul direct (interactiv), în care utilizatorul introduce câte o comandă în
fereastra de comenzi;

Grup Școlar Darabani 6


Evidența unei școli de dans Mai 2010
Modul asistat, în care utilizatorul dă diferite comenzi prin utilizarea
opțiunilor submeniurilor meniului sistem;
Modul program care constă în rularea fișierelor de comezi (a
programelor).
Modul direct constă în introducerea de comenzi în fereastra de comenzi
Command, tastând-o caracter cu caracter, execuția comenzii realizându-se
imediat. Fereastra de comenzi conține o istorie a tuturor comenzilor generate în
timpul unei sesiuni de lucru FoxPro interactiv. O comandă generată anterior în
fereastra de comenzi poate fi reexecutată poziționând cursorul pe linia respectivă
și tastând Enter.
Modul asistat presupune utilizarea meniului sistem pentru a genera
comenzi ce se execută tot interactiv (odată selectată o opțiune, este generată
comanda corespunzătoare ce se execută imediat).
Visual FoxPro este înzestrat cu o interfață grafică utilizator (Graphic User
Interface-GUI) ușor de utilizat, meniurile și dialogurile făcând ușoară executarea
acțiunilor dorite.
Modul programat presupune crearea unor programe (fișiere text ce conțin
o serie de instrucțiuni).
SGBD-ul reprezintă sisteme informatice specializate în stocarea și
prelucrarea unui volum mare de date. Un SGBD trebuie să asigure următoarele
funcții elementare relative la bazele de date:
 definirea structurii (crearea bazei de date);
 introducerea datelor în bazele de date;
 modificarea unor date deja existente în bazele de date;
 ștergerea datelor din bazele de date;
 consultarea bazelor de date (extragerea informațiilor).
Grup Școlar Darabani 7
Evidența unei școli de dans Mai 2010
O serie de facilități ale SGBD-ului Visual FoxPro sunt date prin
componentele specializate numite generatoare. Acestea oferă un mod de lucru
comod și rapid, în ferestre specializate, utilizatorul acestor componente nu
trebuie sa fie neapărat specializat în informatică și nu trebuie să cunoască foarte
multe lucruri despre bazele de date. Cele mai utilizate generatoare sunt:
 generatoare de rapoarte;
 generatoare de meniuri;
 generatoare de ecran.

Tipuri de fişiere în FoxPro


1. Fişiere bază de date, cu extensia .dbf - sunt fişiere care conţin datele
structurate pe înregistrări: “prima” pseudo înregistrare a unui astfel de fişier
conţine structura fişierului.
Fişierele baze de date sunt entităţi de bază ale FoxPro, crearea şi
exploatarea lor reprezentând scopul principal. Crearea unui astfel de fişier se
poate face cu ajutorul comenzii CREATE [<nume_baza>], iar modificarea
structurii cu comanda MODIFY STRUCTURE.
2. Fişiere de comenzi şi proceduri (fişiere program) cu extensia .prg. Aceste
fişiere conţin seturi de instrucţiuni care sunt memorate ca programe. Ele sunt de
fapt fişiere ASCII. Se creează cu comanda MODIFY COMMAND
[<nume_program>]. Lansarea în execuţie a unui program (fişier de comenzi sau
procedură) se face cu comanda DO nume_program>.
3. Fişiere INDEX având extensia .idx sau .cdx – permit folosirea bazelor de
date în ordinea logică dorită a înregistrărilor (şi nu în ordinea firească a
înregistrărilor). Acest fişiere leagă de fapt numerele înregistrărilor de o cheie.
Atunci când definim o bază de date împreună cu un fişier index, articolele din
Grup Școlar Darabani 8
Evidența unei școli de dans Mai 2010
bază de date apar în ordinea specificată de câmpuri cheie. Cheia poate fi formată
dintr-un câmp sau mai multe câmpuri şi este utilizată pentru accesarea
înregistrărilor. Fişierele index se creează cu ajutorul comenzii INDEX.
4. Fişierele tip MEMO - sunt fişiere auxiliare fiind ataşate unei baze de date
şi utilizate pentru memorarea informaţiilor din câmpurile de tip memo. Fiecare
înregistrare a unei baze de date poate avea până la 255 de câmpuri.
5. Fişiere de tip Format - având extensia .fmt. Reprezintă nişte machete de
ecran (formate de ecran) care pot fi utilizate la introducerea datelor şi la afişarea
acestora. Ele pot fi create fie cu ajutorul comenzii MODIFY COMMAND, fie vor
fi generate din fişiere de tip SCREEN.
6. Fişiere ecran sau fişiere SCREEN având extensia .scx. Conţin informaţii
referitoare la machetele de ecran şi se creează cu comenzile CREATE SCREEN
sau MODIFY SCREEN.
7. Fişiere de memorie conţin valorile unor variabile de memorie (până la
256 de variabile) şi sunt folosite pentru a salva conţinutul acestora în vederea
utilizării lor ulterioare. Extensia acestor fişier este .mem. Ele se creează cu
comanda SAVE, iar comanda care oferă posibilitatea reutilizării informaţiei
(restaurare în memorie a variabilelor) din acel fişier este comanda RESTORE.
8. Fişiere de interogare (fişiere QUERY)
9. Fişiere pentru macrouri au extensia .fky
10. Fişiere de tip text au extensia .txt
11. Fişiere REPORT - au extensia .std
12. Fişiere LABEL - similar cu fişierele REPORT
13. Fişiere PROJECT
14. Fişiere MENU

Grup Școlar Darabani 9


Evidența unei școli de dans Mai 2010
Variabile de memorie
Sunt tipuri speciale de variabile care memorează datele în afara bazelor de
date (în memorie). Acestea pot fi folosite pentru calcule intermediare sau pentru
a controla execuţia programelor. Numele variabilelor pot conţine maxim 10
caractere. Există 4 tipuri de variabile de memorie:
- tipul caracter
- tipul numeric
- tipul logic
- tipul dată calendaristică
Pot exista maxim 256 de variabile de memorie, cu condiţia ca spaţiul
ocupat de ele în memorie să nu depăşească 4 kocteţi.

Expresii şi operatori în limbajul FoxPro


O expresie este formată dintr-o combinaţie de câmpuri, variabile de
memorie, constante, funcţii şi operatori. Operatorii principali care se pot utiliza
sunt :
- operatori aritmetici (+, - , *, /);
- operatori relaţionali care generează rezultate logice şi pot fi folosiţi în
expresii cu caractere, cu numere şi cu semne convenţionale (<,>, <=, >=,=);
- operatori pentru şiruri de caractere (exemplu: $ -operator de verificare a
includerii unui subşir într-un şir de caractere).
- operatori logici care determină un rezultat de tip logic prin aplicarea lor
asupra a două expresii logice (sau una): (.NOT., .AND., .OR.).
Pentru şirul de caractere şi dată calendaristică, se pot utiliza şi operatorii + sau -.

Grup Școlar Darabani 10


Evidența unei școli de dans Mai 2010

2.2 PREZENTAREA GENERALĂ A SGBD-ULUI


FOLOSIT
Principalul domeniu de utilizare a calculatoarelor îl reprezintă cel al
prelucrării informaţiilor. Pe măsura ce societatea se dezvoltă, cresc și necesităţile
de informare ale acesteia, deci crește și volumul de informaţii ce trebuie
prelucrate. Astfel apare problema memorării acestor informaţii, a prelucrării lor
în vederea obţinerii diverselor rezultate solicitate. Acesta este tocmai domeniul în
care este specializat FoxPro, domeniul bazelor de date.
Datorita capacitaţilor relativ mici ale memoriilor interne ale calculatoarelor,
stocarea unor volume mari de informaţie se face pe dispozitive de memorie
externa, cum ar fi unităţile de benzi, unităţile de disc, etc. Cele mai folosite sunt
unităţile de disc, acestea ajungând astăzi la capacitaţi de memorare de ordinul
GB, ce satisfac marea majoritate a utilizatorilor.
Pe discuri, informaţiile sunt depozitate in fişiere. O bază de date reprezintă
tocmai un astfel de fişier, cu o anumită organizare ce permite accesul rapid și
complet la informaţiile stocate în acesta.

Structura unei baze de date


Structura unei baze de date se stabileşte la crearea fişierului bază de date
prin definirea fiecărui câmp. Comenzile utilizate sunt: CREATE, MODIFY
STRUCTURE. Corespunzător unui tabel vom avea o bază de date în care:
capului de tabel îi va corespunde "structura", coloanele vor fi numite "câmpuri",
iar liniile se vor numi "înregistrări". Definirea câmpului presupune specificarea
următoarelor elemente:

Grup Școlar Darabani 11


Evidența unei școli de dans Mai 2010
 numele câmpului care este un identificator de maxim 10 caractere (nu
acceptă spaţii ci doar puncte sau liniuţe);
 tipul câmpului (exemple de tipuri: caracter, numeric, float, date, logic,
memo, picture şi generator);
 dimensiunea câmpului - reprezintă numărul de spaţii alocate pentru scrierea
informaţiilor; La câmpurile de tip memo, logic şi dată calendaristică nu se
poate modifica dimensiunea, aceasta fiind predefinită.

Proiectarea unei baze de date


În proiectarea unei baze de date se va ţine cont de informaţia care va fi
conţinută în câmpurile fişierului bazei de date, dar şi de prelucrările la care va fi
supusă baza de date. Se va crea o primă structură a fişierului bază de date, pe
baza informaţiilor deţinute, structura putând fi ulterior îmbunătăţită, existând
metode rapide de modificare a acesteia. Dacă numărul de câmpuri necesar este
prea mare, baza de date poate fi formată din două sau mai multe fişiere care pot fi
relaţionate între ele. Pentru a putea lucra cu o baza de date trebuie sa înţelegem
cum anume se realizează prelucrarea si memorarea informaţiilor, respectiv
organizarea informaţilor pe tipuri de date si funcţiile specifice fiecărui tip de
date.

Prezentarea mediului de lucru Visual FoxPro


În orice fel de activitate, indiferent de domeniul în care se desfășoară, există
o latură informațională. Aceasta înseamnă că în cadrul acestor activități se
prelucrează informații, prelucrarea realizându-se într-o măsură tot mai mare cu
ajutorul calculatorului.

Grup Școlar Darabani 12


Evidența unei școli de dans Mai 2010
Informațiile prelucrate cu ajutorul sistemelor de calcul se numesc date.
Datele trebuie stocate, organizate, prelucrate și regăsite. Un ansamblu de date de
același tip formează o colecție de date, iar între datele dintr-o colecție se pot
stabili relații sau legături.
Construirea unei tabele implică specificarea structurii sale. Odată creată o
tabelă, la aceasta se pot include înregistrări. La acest nivel se efectuează
principalele operații: adăugarea, ștergerea, blocarea.
În Visual FoxPro datele se pot înregistra în tabele simple sau în tabele
grupate împreună cu eventualele relații dintre ele și cu anumite secvențe de cod
(instrucțiuni alcătuind proceduri sau programe) în baza de date.
Visual FoxPro dispune de zone de lucru în care se pot deschide tabele
existente în aplicație. Dintre tabelele deschise, doar una singură este considerată
tabelă activă și asupra ei acționează instrucțiunile programului.
O bază de date poate fi alcătuită din mai multe tabele, între care se stabilesc
relații în vederea coordonării datelor aflate în aceste tabele. Acestea pot fi
temporare (când se construiesc în cadrul unui program și sunt valabile în timpul
sesiunii de lucru curente) și permanente (când se construiesc o singură dată și
sunt valabile la fiecare deschidere a bazei de date). La stabilirea unei relații între
două tabele, una dintre acestea (numită tabelă-părinte) are rol conducător, iar
cealaltă numită (tabelă-fiu) este condusă. Legătura se stabilește pe baza unui
câmp comun celor două tabele numai pentru valorile egale aflate în aceste
câmpuri din tabelele respective.
În general, o aplicație trebuie să vizualizeze informații din tabelele cuprinse
în baze de date și să permită utilizatorilor introducerea altor informații.

Grup Școlar Darabani 13


Evidența unei școli de dans Mai 2010
Visual FoxPro pune la dispoziție o colecție substanțială de obiecte care pot
răspunde la diverse evenimente generate de utilizator sau sistem și care se pot
deplasa în interiorul unui formular alcătuind o puternică interfață cu utilizatorul.
Formularele sunt plasate în cadrul unui proiect în pagina de document
(Documents) în rubrica Forms.
Una dintre cele mai importante facilități oferite de Visual FoxPro e
capacitatea de a creea biblioteci de clase, care pot fi refolosite în aceeași aplicație
sau în aplicații diferite. Aplicația Form Designer dispune de posibilitatea de a
salva un control plasat într-un formular sau chiar un formular sub forma unei
clase. Clasele pot fi adăugate la un formular direct în bara Form Controls ca
orice alt obiect obișnuit.
Este foarte important ca atunci când toate cerințele unui proiect au fost
îndeplinite, situațiile finale să fie prezentate într-o formă sintetică, clară,
atractivă. Visual FoxPro oferă un program specializat în realizarea rapoartelor
numit Report Designer.
Pentru realizarea unui raport:
 Se stabilesc datele care vor intra în componența acestuia;
 Se stabilesc sursele care vor furniza datele;
 Se stabilesc calculele ce trebuiesc efectuate;
 Se stabilește aspectul raportului având în vedere cadrul limitat.
Un mediu reprezintă o grupare de opțiuni la alegerea cărora sunt declanșate
diferite acțiuni, ceea ce permite o comunicare optimă cu utilizatorul. Utilizatorii
pot parcurge meniurile înainte de a căuta altundeva informații despre aplicația
aflată în lucru. Dacă meniurile sunt proiectate în mod adecvat, utilizatorii pot
înțelege aplicația și pot parcurge cu ușurință structura meniurilor, afișând
conținuturile acestora.
Grup Școlar Darabani 14
Evidența unei școli de dans Mai 2010

2.3 PREZENTAREA GENERALĂ A APLICAŢIEI


Din punct de vedere structural, aplicaţia este alcătuita dintr-o baza de date,
sala de dans (figura 1), ce cuprinde cinci tabele relaţionate şi doua local view-
uri , douăzeci de formulare, trei rapoarte și trei queries.

Figura 1
Din punct de vedere tehnic, aplicaţia realizează o evidență strictă asupra
elevilor înscrişi la cursurile unei școli de dans, a instructorilor angajați, a
cursurilor și a contractelor scopul acesteia fiind venirea in ajutorul
administratorului.
Accesul utilizatorului la datele stocate se face într-o maniera simplă,
formele fiind aşezate la îndemână. S-ar putea spune că și un angajat ce deţine
cunoştinţe minime de operare pe calculator ar face față aplicaţiei și totul datorită
arhitecturii intuitive ale acesteia.

Grup Școlar Darabani 15


Evidența unei școli de dans Mai 2010

2.4 PREZENTAREA PROIECTULUI

2.4.1 IDENTIFICAREA ENTITĂŢILOR

O şcoală de dans oferă contra cost prin intermediul instructorilor cursuri de


dans unor elevi în urma alcătuirii unui acord (contract) de urmare a cursurilor pe
o perioadă de timp.
Principalele entităţi care rezultă sunt:
Cursuri (CURS);
Persoane care urmează cursurile - elevii (ELEV);
Acordul de urmare a cursurilor (ACORD);
Instructorii (INSTRUCTOR).

2.4.2 IDENTIFICAREA ASOCIERILOR DINTRE


ENTITĂŢI

Rezultă următoarele asocieri(legături) dintre entităţi:


Un elev poate beneficia de mai multe tipuri de cursuri;
Un instructor poate preda mai multe cursuri;
Mai mulţi elevi pot avea acelaşi instructor;
Mai mulţi instructori pot avea aceiaşi elevi;
Un acord se face pentru un curs cu un singur elev.

Grup Școlar Darabani 16


Evidența unei școli de dans Mai 2010

2.4.3 IDENTIFICAREA ATRIBUTELOR


ENTITĂŢILOR ŞI ASOCIERILOR DINTRE ELE
CURS:
 Cod curs(CODC)
 Denumirea cursului(DENC)
 Durata cursului(DURC)

ELEV:

 Cod elev(CODE)
 Denumirea elevului(DENE)
 Strada(STR)
 Numărul (NR)
 Codul localităţii(CODL)
 Denumire localitate(DENL)

INSTRUCTOR:

 Cod instructor(CODI)
 Denumirea instructorului(DENI)
 Adresa instructorului (ADRESA)
 Sex (SEX)
 Telefonul intructorului (TELEFON)

ACORD:

 Codul elevului (CODE)


 Codul cursului (CODC)

Grup Școlar Darabani 17


Evidența unei școli de dans Mai 2010

 Codul instructorului (CODI)


 Numărul de cursuri pe care elevul le urmează(CODA)
 Preţul orei de curs (PRET)
 Luna când începe cursul (LUNAI)
 Luna când se termină cursul (LUNAT)

2.4.4 IDENTIFICAREA ATRIBUTELOR CHEIE

 Pentru cursuri este CODC


 Pentru elevi este CODE
 Pentru instructori este CODI
 Pentru acorduri este CODC + CODE + CODI

Grup Școlar Darabani 18


Evidența unei școli de dans Mai 2010

2.5 PROIECTAREA BAZEI DE DATE


2.5.1 PROIECTREA SCHEMEI LOGICE
a) Structura logica a tabelei CURS:
CURS
CODC N 3
DENC C 20
DURC C 20

b) Structura logica a tabelei ELEV:


ELEV
CODE N 3
DENE C 25
STR C 20
NR N 3
CODL N 6
DENL C 25

Grup Școlar Darabani 19


Evidența unei școli de dans Mai 2010
c) Structura logica a tabelei INSTRUCTOR:
INSTRUCTOR
CODI N 3
DENI C 25
SEX C 1
TELEFON N 10
ADRESA C 35

e) Structura logica a tabelei ACORD:


ACORD
CODE N 3
CODC N 3
CODI N 3
PRET N 10
LUNAI N 2
LUNAT N 2
CODA N 3

Grup Școlar Darabani 20


Evidența unei școli de dans Mai 2010

2.5.2 ELABORAREA PROGRAMELOR

1. Secvența de cod folosită la adăugarea unui nou acord:


select acord
append blank
replace coda with thisform.text1.value
replace code with elev.code
replace codc with thisform.combo1.value
replace codi with thisform.combo2.value
replace pret with val(thisform.text5.value)
replace lunai with val(thisform.combo3.value)
replace lunat with val(thisform.combo4.value)
thisform.refresh
use

2. Secvența de cod folosită la adăugarea unui nou elev:


select elev
append blank
replace code with thisform.text1.value
replace dene with thisform.text2.value
replace str with thisform.text3.value
replace nr with val(thisform.text4.value)
replace codl with val(thisform.text5.value)
replace denl with thisform.text6.value
thisform.release
USE

Grup Școlar Darabani 21


Evidența unei școli de dans Mai 2010

3. Secvența de cod folosită la adăugarea unui nou curs:


select curs
append blank
replace codc with thisform.text1.value
replace denc with thisform.text2.value
replace durc with val(thisform.text3.value)
thisform.release
USE

4. Secvența de cod folosită la adăugarea unui nou instructor:


select instructor
append blank
replace codi with thisform.text1.value
replace deni with thisform.text2.value
replace sex with thisform.text3.value
replace telefon with val(thisform.text4.value)
replace adresa with thisform.text5.value
thisform.release
USE

5. Secvența de cod folosită pentru modificarea informațiilor


despre un elev:
replace dene with alltrim(thisform.txtDene.Value)
replace str with alltrim(thisform.txtStr.Value)
replace nr with val(thisform.txtNr.Value)
replace codl with val(thisform.txtCodl.value)

Grup Școlar Darabani 22


Evidența unei școli de dans Mai 2010
replace denl with alltrim(thisform.txtDenl.value)
thisform.refresh

6. Secvența de cod folosită pentru modificarea informațiilor


despre un instructor:
replace deni with alltrim(thisform.txtDeni.Value)
replace adresa with alltrim(thisform.txtAdresa.Value)
replace telefon with val(thisform.txtTelefon.Value)
replace sex with alltrim(thisform.txtSex.value)
thisform.refresh

7. Secvența de cod folosită pentru modificarea informațiilor


despre un curs:
replace codc with val(thisform.txtCodc.Value)
replace denc with alltrim(thisform.txtDenc.Value)
replace durc with alltrim(thisform.txtDurc.Value)
thisform.refresh

8. Secvența de cod folosită pentru ștergerea informațiilor despre


un elev:
use elev.dbf
delete
pack
thisform.refresh

Grup Școlar Darabani 23


Evidența unei școli de dans Mai 2010

9. Secvența de cod folosită pentru ștergerea informațiilor despre


un instructor:
use instructor.dbf
pack
thisform.refresh

10. Secvența de cod folosită pentru ștergerea informațiilor despre


un instructor:
use curs.dbf
delete
pack
thisform.refresh

11. Secvența de cod ce lansează aplicația în execuție


do form inceput
read events

Grup Școlar Darabani 24


Evidența unei școli de dans Mai 2010

2.6 IMPLEMENTAREA ŞI EXPLOATAREA


PROGRAMELOR
La acţionarea fişierului sala de dans.exe se deschide aplicaţia în Mediul de
operare FoxPro.

Bara meniului cuprinde următoarele meniuri:

 Adaugare  Stergere
 Modificare  Detalii proiect
 Cautare  Autor
 Listare  Iesire

Meniul Adaugare cuprinde următoarele submeniuri:

 Elev
 Instructor
 Curs
 Contract

Grup Școlar Darabani 25


Evidența unei școli de dans Mai 2010
Meniul Modificare cuprinde următoarele submeniuri:

 elev
 instructor
 curs

Meniul Căutare cuprinde submeniurile:

 Detalii elevi
 Detalii instructor
 Detalii acord
 Detalii curs

Meniul Listare cuprinde submeniurile:

 Elev
 Instructor
 Elev_instructor
 Elev_cursuri

Grup Școlar Darabani 2


Evidența unei școli de dans Mai 2010

 Submeniul Elev cuprinde submeniurile:

 elevi
 alfabetic

 Submeniul Instructor cuprinde submeniurile:

 alfabetic
 dupa sex

Meniul Ștergere cuprinde submeniurile:

 Elev
 Instructor
 Curs

Prin accesarea meniului Detalii proiect sunt afișate unele informații despre
școala de dans

Grup Școlar Darabani 3


Evidența unei școli de dans Mai 2010
Prin accesarea meniului Autor sunt afișate unele informații despre autor și
profesorul coordonator.

Meniul Ieșire cuprinde submeniurile:

 din program
 din FoxPro

Grup Școlar Darabani 4


Evidența unei școli de dans Mai 2010

Meniul Adăugare

adăugarea unui nou elev

Formularul Adăugare elevi permite introducerea datelor personale ale unui


elevului (codul, denumirea, strada, numărul, codul localității și denumirea
localității) pentru a-l putea introduce în baza de date.
La apăsarea butonului Adăugare se adaugă un nou elev în baza de date a
școlii de dans. Pentru a vedea adăugarea făcută sau elevii înscriși până acum se
apasă butonul Listare iar dacă nu dorim să adăugăm un elev nou se apăsăm
butonul renunțare adăugare.

Grup Școlar Darabani 5


Evidența unei școli de dans Mai 2010

adăugarea unui nou instructor

 se poate crea un nou acord (contract):

De asemenea, formularul Adăugare instructor ne permite să introducem


codul unui instructor, numele, sexul, telefonul și adresa acestuia, informații
necesare pentru a-l adăuga în baza de date a școlii de dans. Codul instructorului
este generat automat.
La apăsarea butonului Adăugare se realizează adăugarea unui nou
instructor. Pentru a vedea adăugarea făcută sau instructorii angajați până în acest
moment se apasă butonul Listare iar dacă nu dorim să angajăm un nou instructor
apăsăm butonul renunțare adăugare.

Grup Școlar Darabani 6


Evidența unei școli de dans Mai 2010

adăugarea unui nou curs

Prin intermediul formularului Adăugare curs se introduce: codul,


denumirea și durata cursului pe care vrem să-l introducem în baza de date a școlii
de dans.
La apăsarea butonului Adăugare se realizează adăugarea noului curs.
Pentru a vedea adăugarea făcută sau cursurile active de până acum se apasă
butonul Listare iar dacă nu dorim să adăugăm alt curs apăsăm butonul
Renunțare adăugare. Codul cursului este de asemenea generat automat.

Grup Școlar Darabani 7


Evidența unei școli de dans Mai 2010

adăugarea unui nou acord (contract)

Adăugarea unui nou contract se face cu ajutorul formularului Acord nou.


Codul acordului este generat automat, apoi se alege elevul, cursul dorit,
instructorul, se introduce prețul și luna de începere, respectiv luna de terminare a
cursului.
La apăsarea butonului Adăugare se adaugă contractul nou întocmit al unuia
dintre elevii înscris la școala de dans. Pentru a vedea adăugarea făcută sau elevii
înscriși se apasă butonul Listare iar dacă nu dorim să adăugăm un nou contract
se apasă butonul renunțare adăugare.

Grup Școlar Darabani 8


Evidența unei școli de dans Mai 2010

Meniul Modificare

modificarea informațiilor despre un elev

Formularul Modificare elev permite modificarea datelor personale ale unui


elev și anume: codul, denumirea, strada, numărul, codul localității și denumirea
localității.
La apăsarea butonului Modifica se modifică în baza de date informațiile
vechi cu cele noi introduse. Pentru a vedea modificarea făcută se apasă butonul
Afișează iar dacă nu dorim să modificăm datele despre un elev apăsăm butonul
Anulează. Pentru a putea ajunge la elevul ale cărui informații vrem să le
modificăm trebuie parcursă lista cu elevi. Acest lucru îl putem realiza cu ajutorul
butoanelor înainte, până ne atenționează că e sfârșit de tabelă și înapoi până
când ne atenționează că e început de tabelă și nu mai sunt înregistrări.

Grup Școlar Darabani 9


Evidența unei școli de dans Mai 2010

modificarea informațiilor despre un instructor

Formularul Modificare instructor permite modificarea datelor personale


ale unui instructor și anume: numele instructorului, adresa, telefonul și sexul.
La apăsarea butonului Modifica se modifică în baza de date informațiile
vechi cu cele noi introduse despre instructor. Pentru a vedea modificarea făcută
se apasă butonul Afișează iar dacă nu dorim să modificăm datele despre un
instructor apăsăm butonul Anulează. Pentru a putea ajunge la instructorul ale
cărui informații vrem să le modificăm trebuie parcursă lista instructorilor. Acest
lucru îl putem realiza cu ajutorul butoanelor înainte, până ne atenționează că e
sfârșit de tabelă și înapoi până când ne atenționează că e început de tabelă și nu
mai sunt instructori înregistrați.

Grup Școlar Darabani 10


Evidența unei școli de dans Mai 2010

modificarea informațiilor despre un curs

Formularul Modificare curs permite modificarea datelor unui curs și


anume: codul, denumirea noului dans și durata cursului.
La apăsarea butonului Modifica se modifică în baza de date informațiile
vechi cu cele noi introduse despre curs. Pentru a vedea modificarea făcută se
apasă butonul Afișează iar dacă nu dorim să modificăm datele despre curs
apăsăm butonul Anulează. Pentru a putea ajunge la cursul ale cărui informații
vrem să le modificăm trebuie parcursă lista cursurilor. Acest lucru îl putem
realiza cu ajutorul butoanelor înainte, până ne atenționează că e sfârșit de tabelă
și înapoi până când ne atenționează că e început de tabelă și nu mai sunt cursuri
înregistrate.

Grup Școlar Darabani 11


Evidența unei școli de dans Mai 2010

Meniul Căutare

căutarea informațiilor despre un elev

Formularul Informații elev din meniul Căutare oferă detalii privind datele
personale ale unui elev și anume: codul, denumirea, strada, numărul, codul
localității și denumirea localității.
Alegem elevul din lista ascunsă și ne va afișa informațiile dorite, dacă
informațiile sunt corecte se apasă tasta Ok altfel se apasă tasta Anulează.

Grup Școlar Darabani 12


Evidența unei școli de dans Mai 2010

căutarea informațiilor unui instructor

Formularul Informații instructor din meniul Căutare oferă detalii privind


datele personale ale unui instructor și anume: codul, numele, sex, telefon și
adresa.
Alegem numele unui instructor dintr-o listă ascunsă astfel ne va afișa
informațiile dorite. Dacă informațiile sunt corecte se apasă tasta Ok altfel se
apasă tasta Anulează.

Grup Școlar Darabani 13


Evidența unei școli de dans Mai 2010

căutarea informațiilor despre cursuri

Formularul Informații cursuri din meniul Căutare oferă detalii privind


datele despre cursuri și anume: codul, denumirea și durata cursului.
Alegem numele unui dans dintr-o listă ascunsă astfel ne va afișa
informațiile dorite. Dacă informațiile sunt corecte se apasă tasta Ok altfel se
apasă tasta Anulează.

Grup Școlar Darabani 14


Evidența unei școli de dans Mai 2010

căutarea informațiilor unui contract

În cele din urmă formularul Informații acord oferă informații despre


acordul (contractul) elevilor înscriși la școala de dans. Acordul este selectat de
asemenea, dintr-o listă ascunsă. Dacă datele coincid se apasă butonul Ok altfel se
anulează contractul apăsând tasta Anulează.

Grup Școlar Darabani 15


Evidența unei școli de dans Mai 2010

Meniul Listare

afișarea elevilor

Raportul Elev din meniul Listare oferă detalii privind datele personale ale
unui elev și anume: codul, denumirea, strada, numărul și denumirea localității.

Grup Școlar Darabani 16


Evidența unei școli de dans Mai 2010

afișarea informațiilor despre elevi și instructorii acestora

Raportul Elev-instructor din meniul


Listare oferă detalii privind codul elevu-
lui, denumirea elevului, cod instructorului
și numele instructorului

afișarea elevilor și a cursurilor pe care le urmează

Raportul Elev-curs din meniul


Listare oferă detalii privind codul
elevului, denumirea elevului, cod
cursului și numele cursului.

Grup Școlar Darabani 17


Evidența unei școli de dans Mai 2010

afișarea elevilor în ordine alfabetică

Vederea Sortare din meniul Listare sortează elevii alfabetic.

Grup Școlar Darabani 18


Evidența unei școli de dans Mai 2010

afișarea instructorilor în ordine alfabetică

Vederea Sortare2 din meniul Listare sortează instructorii în ordine


alfabetică.

Grup Școlar Darabani 19


Evidența unei școli de dans Mai 2010

afișarea instructorilor în funcție de sex

Vederea Sortare3 din meniul Listare sortează instructorii în funcție de sex.

Grup Școlar Darabani 20


Evidența unei școli de dans Mai 2010

Meniul Ștergere

ștergerea elevilor

Operațiunea de ștergere a unui elev din baza de date se realizează prin


intermediul unui formular prin comanda Ștergere înregistrare.
Există posibilitatea renunțării la ștergere prin apăsarea butonului Anulare în
orice moment. Deasemeni cu ajutorul butoanele înainte și înapoi ne vom putea
plasa pe elevul care dorim să-l ștergem, iar butonul Afișare ne va afișa lista cu
elevii care au mai rămas după ștergere.

Grup Școlar Darabani 21


Evidența unei școli de dans Mai 2010

ștergerea instructorilor

Operațiunea de ștergere a unui instructor din baza de date se realizează prin


intermediul unui formular prin comanda Ștergere înregistrare.
Există posibilitatea renunțării la ștergere prin apăsarea butonului Anulare în
orice moment. Deasemeni cu ajutorul butoanele înainte și înapoi ne vom putea
plasa pe instructorul care vrem să-l ștergem, iar butonul Afișare ne va afișa lista
cu instructorii care au mai rămas după ștergere.

Grup Școlar Darabani 22


Evidența unei școli de dans Mai 2010

ștergere curs

Operațiunea de ștergere a unui curs din baza de date se realizează prin


intermediul unui formular prin comanda Ștergere înregistrare.
Există posibilitatea renunțării la ștergere prin apăsarea butonului Anulare.
Deasemeni cu ajutorul butoanele înainte și înapoi ne vom putea plasa pe cursul
care vrem să-l ștergem, iar butonul Afișare ne va afișa lista cu cursurile care au
mai rămas după ștergere.

Grup Școlar Darabani 23


Evidența unei școli de dans Mai 2010

Meniul detalii proiect

detalii proiect

Acest formular prezintă câteva informații despre ȘCOALA DE DANS.


După citirea informațiilor apăsarea butonului Ok va închide formularul.

Grup Școlar Darabani 24


Evidența unei școli de dans Mai 2010

Meniul autor
autor

Grup Școlar Darabani 25


Evidența unei școli de dans Mai 2010

Meniul ieșire
ieșirea din program

Ieșirea din program se face într-un program cu instrucțiunea set sysmenu


to default.

ieșirea din FoxPro

Acest formular va realiza ieșirea din FoxPro. Dacă dorim să ieșim din
FoxPro apăsăm comanda DA altfel apăsăm comanda NU.

Grup Școlar Darabani 26


Evidența unei școli de dans Mai 2010

CONCLUZII

Acest proiect a fost realizat in primul rând pentru un scop educaţional. Un


proiect de o aşa amploare implica mult timp, dar si o satisfacţie mult mai mare
când funcţionează, când ştii ca lucrând la o lucrare de acest gen ai de învăţat
foarte multe.
Întocmind acest proiect am avut ocazia să-mi clarific cunoştinţele
dobândite în timpul liceului, în special în clasa a XII-a. Pentru a realiza o
aplicaţie de acest gen trebuie sa ai cunoştinţe software necesare (ceea ce implica
cunoaşterea unui limbaj de programare (C/C++, Visual Foxpro).

Grup Școlar Darabani 27


Evidența unei școli de dans Mai 2010

BIBLIOGRAFIE

1. Radu VIŞINESCU, Constantin SCHEAU,


Informatică – manual pentru clasa a XII-a,
Bucureşti, Editura Petronic Impex, 2002.

2. Mariana PANŢIRU, Ionuţ PANŢIRU, Irina-Ioana PANŢIRU,


Informatică – manual pentru clasa a XII-a,
Bucureşti, Editura L&S Infomat, 2003.

3. Gabriel DIMA, Mihai DIMA,


Visiual Foxpro 7.0,
Bucureşti, Editura Teora, 2002.

4. Ovidiu MARCU, Cristina ZOTIC, Giorgie Daniel VLAD


Informatică – manual pentru clasa a XII-a
București, Editura GIL, 2007
5. Internet

Grup Școlar Darabani 28