Sunteți pe pagina 1din 9

1

Contract de lucrri

nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr.337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de
produse, ntre
........................................................................................... denumire autoritate contractant
adresa
sediu
.....................................................................
telefon/fax .............................................. numar de nmatriculare ..................................................
cod
fiscal
...................................
cont
trezorerie
...............................................................................
reprezentat
prin
.......................................................................................................
(denumirea
conductorului), funcia...............................................
n calitate de achizitor, pe de o parte
i
... ................ ........................... . denumire operatorul
economic ............................................... adresa sediu
........................................................................
telefon/fax .......................................... numr de nmatriculare ..................................... cod fiscal
................................... cont (trezorerie,
banca) .............................................................................................................. reprezentat
prin ................................................................................................ (denumirea conductorului)
funcia...............................................
n calitate de executant, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale;
b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea;
e. forta major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil
executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie,
revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat for major
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri.
f. zi - zi calendaristic; an - 365 zile.
3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific n mod diferit.

Clauze obligatorii

2
4. Obiectul principal al contractului
4.1
Executantul
se
obliga
s
execute,
s
finalizeze
i
s
ntrein............................................ ......................................................(denumirea lucrrii), n
conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul de ................... mii lei, pentru execuia,
finalizarea i ntreinerea ................................................ (denumirea lucrrii).
5. Preul contractului
5.1 - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil executantului de ctre achizitor,
conform graficului de pli, este de ......................................mii lei, la care se adaug
TVA ................... mii lei.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de .. luni, ncepnd de la data de .
6.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de ....
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
8.. Obligaiile principale ale executantului
8.1 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile precum i de a remedia viciile
ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, n limitele prevzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele,
instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitive, cerute de
i pentru contract, n masura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se
poate deduce n mod rezonabil din contract.
8.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana
tuturor operaiunilor executate pe antier precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu
respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii. (2) Un exemplar
din documentaia predat, de ctre achizitor, executantului va fi inut de acesta n vederea
consultrii de ctre Inspecia de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea
Teritoriului, precum i de ctre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunztor pentru proiectul i caietele de sarcini care nu au fost ntocmite
de el. Dac, totui contractul prevede explicit ca o parte a lucrrilor permanente s fie proiectat de
ctre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrrilor.
(4) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate n anexele
contractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile convenite, desenele,
calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe care executantul trebuie s le
ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor.
8.3 - (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice
problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care executantul
consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a executa
dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale.
(2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1) determin dificulti
n execuie care genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite din lucrari la
care se poate renunta.
8.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de
achizitor precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i
resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective.

3
(2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a rectifica
eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu excepia situaiei n care eroarea respectiv este rezultatul
datelor incorecte furnizate, n scris, de ctre proiectant. Pentru verificarea trasrii de ctre
proiectant, executantul are obligaia de a proteja i pstra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrrilor.
8.5 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia:
i) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe
antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub
controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de ctre
achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele
persoane;
ii) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate
de ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii
lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate msurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe i n afara
antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor,
proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori
generai de metodele sale de lucru.
8.6 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor,
echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper de la data primirii ordinului de
ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului verbal de recepie a lucrrii.
8.7 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia,
n msura permis de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau n mod
abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care
deservesc proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultnd din sau n
legtur cu obligaia prevzut la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
8.8 - (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunic
cu sau sunt pe traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ctre
traficul propriu sau al oricruia dintre subcontractanii si; executantul va selecta traseele, va alege
i va folosi vehiculele i va limita i repartiza ncrcturile, n aa fel nct traficul suplimentar ce va
rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora
asemenea, de pe i pe antier, s fie limitat, n msura n care este posibil, astfel nct s nu produc
deteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor respective.
(3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comunic
cu/sau care se afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor, echipamentelor,
instalaiilor sau altora asemenea, executantul are obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva
tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n contract, executantul este responsabil i va plti
consolidarea, modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, a oricror drumuri sau poduri care comunic cu
sau care se afla pe traseul antierului.
8.9 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:
i) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
iii) de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

4
(2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai
acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul
ndeplinirii obligaiilor sale n perioada de garanie.
8.10 - Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale
construciei, ivite ntr-un interval de .... (se precizeaz numrul de ani) de la recepia lucrrii i,
dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii
de rezisten, urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii.
8.11 - Executantul se oblig de a despgubi achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtura
cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente;
cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini ntocmit de ctre achizitor.
9. Obligaiile achizitorului
9.1 - La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile i avizele
necesare execuiei lucrrilor.
9.2 - (1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac nu s-a
convenit altfel, urmtoarele:
a) amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;
b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier;
c) cile de acces rutier i racordurile de cale ferat;
d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita amplasamentului
antierului.
(2) Costurile pentru consumul de utiliti precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de
msurat se suport de ctre executant.
9.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referin, cilor de
circulaie i a limitelor terenului pus la dispoziia executantului precum i pentru materializarea
cotelor de nivel n imediata apropiere a terenului.
9.4 - Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.
9.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte informaii
furnizate executantului precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.
10. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
10.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu reuete s-i ndeplineasc obligaiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca
penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
10.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o
cot procentual din plata neefectuat.
10.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre prti, n mod
culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde
plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris
adresat executantului fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia c
aceast renunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
executant. n acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru
partea din contract executat pna la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11. Garania de bun execuie a contractului
11.1 - (1) Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum
de 10%, pentru perioada de 2 ani.
11.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a
contractului numai dup ce executantul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie.
11.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita
prejudiciului creat, dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut
necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra
garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru executantului,
preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
11.4 Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la executarea
obligaiilor asumate.
11.5 - Garania tehnic este distinct de garania de bun execuie a contractului
12. nceperea i execuia lucrrilor
12.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului n acest sens din partea achizitorului.
(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri Publice,
Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor.
12.2 - (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s fie terminate
la data stabilit. Datele intermediare, prevzute n graficele de execuie, se consider date
contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului, graficul de
execuie de detaliu, alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n care, dup opinia
achizitorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu concord cu graficul general de execuie a
lucrrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, n vederea terminrii
lucrrilor la data prevzut n contract.
Graficul revizuit nu l vor scuti pe executant de nici una dintre ndatoririle asumate prin contract.
(3) n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu i
ndeplinete ndatoririle prevzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este ndreptit s-i fixeze
executantului un termen pn la care activitatea s intre n normal i s l avertizeze c, n cazul
neconformrii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia contractul.
12.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili
conformitatea lor cu specificaiile din anexele la contract. Prile contractante au obligaia de a
notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai profesional pentru acest
scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea executantului i dirigintele de antier
sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau juridic atestat potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc,
n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse.
12.4 - (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie; verificrile
i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor precum i condiiile de trecere a recepiei
provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru
verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv manopera
aferent acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale
puse n oper vor fi suportate de executant dac se dovedete c materialele nu sunt
corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu prevederile contractului.
n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

6
12.5 - (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri, inclusiv
fundaiile, sunt finalizate pentru a fi examinate i msurate.
(3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia achizitorului,
i de a reface aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul.
(4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost executate
conform documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi
suportate de ctre achizitor, iar n caz contrar, de ctre executant.
13. ntrzierea i sistarea lucrrilor
13.1 - n cazul n care:
i) volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau
ii) condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i nu a survenit
prin nclcarea contractului de ctre acesta;
ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a oricrei
pri a acestora, atunci, prin consultare, prile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.
13.2 - Fr a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista
lucrrile sau de a diminua ritmul execuiei dac achizitorul nu pltete n termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevzut la clauza 18.2; n acest caz va notifica, n scris, acest fapt
achizitorului.
14. Finalizarea lucrrilor
14.1 - Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat ntr-un
termen stabilit prin graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se
calculeaz de la data nceperii lucrrilor.
14.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris, achizitorului c
sunt ndeplinite condiiile de recepie solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie.
(2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul
n care se constat ca sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate executantului, stabilinduse i termenele pentru remediere i finalizare. Dup constatarea remedierii tuturor lipsurilor i
deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepie.
14.3 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n vigoare. n funcie de
constatrile fcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia.
14.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere fizic i
funcional.
15. Perioada de garanie acordat lucrrilor
15.1 - Perioada de garanie este de 24 luni si decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i
pna la recepia final.
15.2 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor,
de a executa toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor, contraciilor i altor
defecte a cror cauz este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit:
i) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

7
unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
pari a lucrrilor; sau
iii) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile explicite
sau implicite care i revin n baza contractului.
(3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri
suplimentare.
15.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul
este ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrri vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau reinute din sumele cuvenite
acestuia.
ii)

16. Modaliti de plat


16.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termenul de 30 de zile de la
emiterea facturii de catre acesta, dup verificarea i acceptarea situaiei de plat definitive de ctre
achizitor.
16.2 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie final nu va fi
semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform contractului.
Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garanie.
Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrrile executate, nu va fi condiionat de
eliberarea certificatului de recepie final.
17. Ajustarea preului contractului
17.1 - Pentru lucrrile executate, pltile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n
propunerea financiar, anex la contract.
17.2 - Preul contractului se actualizeaz utiliznd formula de ajustare convenit un se ajusteaza.
18. Asigurri
18.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s
testeze sau s recepioneze lucrrile precum i daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane
fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va ncheia cu o agenie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportat de ctre executant din capitolul Cheltuieli indirecte.
(3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, polia sau
poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaia de a se asigura ca subantreprenorii au ncheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte achizitorului, la cerere,
poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
18.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaii pltibile prin
lege, n privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepia unui accident sau prejudiciu rezultnd din vina persoanei
achizitorului, a agenilor sau a angajailor acestora.
19. Amendamente
19.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz
interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului.

8
(3) Executantul are obligaia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el n proiect sau n caietul de sarcini pe durata ndeplinirii
contractului.
20. Cesiunea
20.1 - Executantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin
contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte
obligaii asumate prin contract.
21. Fora major
21.1 - Fora majora este constatat de o autoritate competent.
21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
21.4 - Partea contractant care invoca fora major are obligaia de a notifica celeilalte prti,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
21.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului
contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu
ndeplinirea contractului.
22.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i executantul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se
soluioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele
judecatoreti din Romnia.
23. Limba care guverneaz contractul
23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s
fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul
primirii.
24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
25. Legea aplicabil contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.

Achizitor
.............................

Contractant
..............................

9
(semnatura autorizat)
LS

(semnatura autorizat)
LS

S-ar putea să vă placă și