Sunteți pe pagina 1din 1

Aviz favorabil

______________________

Preacucernice Printe Decan

Subsemnatul
_______________________________________, student n anul
____,

anul

universitar

20__/20__,

specializarea

__________________________________, respectuos, v rog


s binevoii a aproba susinerea tezei de disertaie, cu
titlul
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________avnd

ca

ndrumtor pe ______________________________________, n
sesiunea iulie/februarie 20_ _ .

Data

Semntura