Sunteți pe pagina 1din 8

INSTRUCTIUNE

de protective a muncii
pentru
tâmplar
Nr.____

I. Cerintele generale de
securitate

1.1. La lucru in calitate de tâmplar se admit personae care au


atins virsta de 18
ani,au trecut controlul medical, au o pregatire
profesionala speciala, au
trecut instructajul de protective a muncii introductive
general si la locul de
munca.
1.2 Tâmplarul este obligat:
- sa indeplineasca numai lucrul incredintat de conducatorul
ierarhic;
- sa respecte regulile de ordine interioara;
- sa cunoasca numerele de telefon a persoanelor
responsabile pentru a fi
anuntate in caz de situatii exceptionale;
- sa intretina in ordine locul de munca;
- sa cunoasca amplasamentul mijloacelor primare de
stingere a incendiului,
truse farmaceutice;
- sa foloseasca mijloacele de protectie in corespundere cu
lucrarile
efectuate;
- sa cunoasca si sa respecte instructiunea data.
1.3. În caz de accident tâmplarul trebuie sa cunoasca
metodele de acordare a
primului ajutor conform instructiunii nr.15, sa pastreze
neschimbata situatia
in care s-a petrecut accidental , daca aceasta nu
pericliteaza viata si sanatatea
persoanelor din jur. Sa anunte imediat conducatorul
ierarhic.
1.4. La locul de lucru se interzice:
- fumatul;
- consumul bauturilor spirtuase (drogurilor);
- folosirea focului deschis in scopul incalzirii unor obiecte
sau in alte scopuri;
- a indeplini lucrari care contrazic regulilor tehnicii
securitatii muncii.
1.5. In procesul de lucru tâmplarul este supus urmatorilor
factori periculosi:
caderea de la inaltime, caderea obiectelor de la inaltime
asupra omului,
elementele strungului in miscare , utilajului, caderile de
pe scari, prabusirile
schelariilor, electrocutarea , influenta substantelor toxice,
colbului,
rumegusului s.a.
1.6. La efectuarea lucrarilor la inaltime tâmplarul trebuie sa
foloseasca centura
de siguranta, la efectuarea lucrarilor de prelucrare
mecanica a materialelor
sau ascutirea instrumentelor la polizor sa foloseasca
ochelarii.
1.7. Tâmplarul care va lucre cu unelte electrice portative in
scopul asigurarii
securitatii electrice trebuie sa respecte urmatoarele
cerinte:
- sa nu se atinga de conductor si receptori electrici fara
izolatie sis a nu faca
comutari in schema electrica de unire;
- sa nu instaleze becuri electrice, unelte electrice si alti
receptori electrici
(aceste lucrari se vor efectua de personalul
electrotehnic);
- se interzice reglarea sau folosirea uneltei electrice, daca
se simte cea mai
mica prezenta a tensiunii electrice pe carcasa;
- unealta electrica primita nu se transmite altor persone;
- becurile portative de iluminat trebuie sa fie in
constructive industrial sub
tensiunea de 42v;
- carcasa uneltei electrice trebuie sa aiba unire la pamint
sau nul, cordonul
flexibil care alimenteaza, trebuie sa fie integru si cu
izolatie nedeteriorata;
- despre toate cazurile de rupture a conductorilor,
deteriorarii dispozitivelor
de unire la pamint sa informeze conducatorul ierarhic;
- contra electrocutarii sa foloseasca echipament de
protective (manusi
dielectrice, cizme, covoras dielectric).
1.8. La efectuarea lucrarilor la inaltime tâmplarul trebuie sa
cunoasca si sa
respecte cerintele de securitate catre scarile mobile si
anume:
- scarile mobile trebuie sa fie usoare si trainice;
- treptele scarilor din lemn trebuie sa fie trainice, fixate cu
pene, sa nu se
roteasca sub greutatea corpului si repartizate omogen pe
laturi;
- laturile scarilor trebuie sa fie integer, sa nu aiba crapaturi
si noduri, iar la
capete sa aiba saboti pentru a evita alunecarea;
- lungimea scarilor trebuie sa fie corespunzatoare;
- scara trebuie sa fie folosita rational, sa aiba o fixare bine
executata (sub un
unghi nu mai mic de 60 grade);
- sa se tina seama de rezistenta scarii pentru ca scara sa
nu fie suprasolicitata
si sa nu se urce mai multe persoane;

– scara dubla trebuie folosita numai dup ace a fost desfacuta


si asigurata cu lant bine fixat de trepte;
– se interzice de a folosi scari legate una de alta, daca acesta
legatura nu este trainica;
– se interzice de a intrebuinta sirma pentru unirea laturilor a
doua scari.

1.9. Pentru nerespectare cerintelor acestei instructiuni


tâmplarul poarta
raspundere disciplinara, materiala, penala conform
legislatiei in vigoare.

II. Cerintele de securitate pina la


inceperea lucrului

Pina la inceperea lucrului tâmplarul e obligat:


2.1. Sa imbrace haina speciala sau alt echipament de
protective in corespundere
cu lucrul, care va fi efectuat.
2.2. Sa pregateasca locul de lucru, sa inlature obiectele si
materialele de prisos,
care ar putea sa incurce procesului de lucru.
2.3. Sa controleze iluminarea locului de munca , care trebuie
sa fie suficienta.
2.4. Sa controleze bunastarea uneltelor, invantarului, utilajului
si dispozitivelor,
schelariei, scarii, canturii de siguranta.

III. Cerintele de securitate in


timpul lucrului.
In timpul lucrului tâmplarul e obligat:

3.1. Pentru transportarea si pastrarea instrumentelor, tintelor


si altor piese
marunte sa foloseasca geanta sau o lada speciala. Partile
ascutitea
instrumentului trebuie sa fie in tocuri.
3.2. Sa efectueze cioplitul birnelor din partea dreapta in
directia spre virf si sa
stea in asa mod cu piciorul drept sa se gaseasca cit mai
departe de birna.
3.3. Birnele , barele sau scindurile grele inainte de taiere sa fie
bine fixate si
aranjate in asa mod ca capetele taiate sa nu cada peste
picioare.
3.4. La efectuarea lucrarilor la masina de gaurit sa respecte
cerintele de
protectie a muncii conform instructiunii nr.__
3.5. La efectuarea lucrarilor de virajare sa respecte cerintele
de protectie a
muncii conform instructiunii nr. __
3.6. La efectuarea lucrarilor de polizare sa respecte cerintele
de protective a
muncii conform instructiunii de protective nr. __
3.7. La efectuarea lucrarilor la strungurile de prelucrare a
lemnului sa respecte
intructiunea de protective a muncii nr. __
3.8. Inainte de a face gauri in birne sau scinduri sa controleze
duritatea fixarii
sfredelului in dispozitivele corespunzatoare.
3.9. Pentru a demonta gealaul tâmplarul trebuie sa-l tina in
mina dreapta cu
gaurile intr-o parte si sprijinind cu degetul mare dalta. Sa
loveasca cu
ciocanul (in mina stinga) pe calapod. Aschiile care au
nimerit in fisura sa le
scoata prin gaura de sus.
3.10 In timpul intreruperilor uneltelor sa le aranjeze cu taisul
in jos.
3.11. Sa fixeze bine materialul lemons pentru cioplit si
retezare.
3.12. Dalta sa o tina indreptata de la mina care tine piesa de
prelucrat.
3.13. Batind tinte sa tina tinta de linga maciulie si nu de
partea de jos.
3.14. Sa instaleze sis a scoata din mandrina instrumental de
lucru la uneltele
electrice numai dupa deconectarea lor de la reteaua
electrica si oprirea lor
deplina.
3.15. Sa nu repare utilajul electric si sa nu-l lase inclus in prize
fara supraveghere.
3.16. Sa foloseasca numai unelte care corespund urmatoarelor
cerinte:
- minerele trebuie sa fie din material viscos, uscat, tare si
instalate cu
siguranta;
- cheile trebuie sa corespunda dimensiunilor piulitelor,
suprafata utila sa nu
aiba fatete, iar minerele bavuri;
- cozile instrumentelor de percutie trebuie sa aiba forma
de oval cu
ingrosare spre capat sis a fie instalate cu ajutorul
penelor de fier;
- capul ciocanului trebuie sa fie convex.
3.17. Se interzice:
- de a folosi instrumentele nu dupa destinatie;
- de a intrebuinta instrumente cu minere care au scobituri,
cioburi, bavuri si
muchii ascutite;
- a se urca si cobori pe scari mobile cu greutati;
- lucrul cu unelte electrice pe scari rezemate;
- de a se deplasa de la locul de lucru fara permisiunea
conducatorului
ierarhic.

IV. Cerintele de securitate in


institutii de avarie
4.1. in caz de avarie sau situatie care poate provoca o avarie
tâmplarul trebuie sa
inceteze lucrul sis a informeze conducatorul ierarhic.
4.2. in caz de accident de munca tâmplarul trebuie sa acorde
primul ajutor
conform instructiunii nr.15, sa cheme asistenta medicala
urgent (tel.903), sa
pastreze situatia in care s-a produs accidental fara
schimbare (daca aceasta
nu pune in pericol viata accidentatului si altor personae)
sis a anunte
conducatorul ierarhic.
4.3. In caz de incendiu tâmplarul trebuie imediat sa intervina
prin telefonul 901
la seviciul “Pompieri si salvatori”, sa anunte serviciul de
paza, conducatorul
ierarhic sis a ia masuri necesare pentru combaterea
incendiului folosind
mijloacele primare de stingere a focului.

V. Cerinte de securitate la
terminarea lucrului

La terminarea lucrului tâmplarul este obligat:


5.1. Sa deretice locul de lucru.
5.2. Sa deconecteze utilajul si uneltele electrice de la retea .
5.3. Deseurile de lemn sa le duca in locul stabilit.
5.4. Sa curete de colb si murdarie haina si echipamentul de
protectie.
5.5. Sa spele fata si miinile cu sapun.
5.6. Despre toate neajunsurile depistate in timpul llucrului sa
informeze
conducatorul ierarhic.