Sunteți pe pagina 1din 6

INSTRUCTIUNE

de protective a muncii pentru


tâmplar
Nr.____

I. Cerintele generale de securitate

1.1. La lucru in calitate de tâmplar se admit personae care au atins virsta de 18


ani,au trecut controlul medical, au o pregatire profesionala speciala, au
trecut instructajul de protective a muncii introductive general si la locul de
munca.
1.2 Tâmplarul este obligat:
- sa indeplineasca numai lucrul incredintat de conducatorul ierarhic;
- sa respecte regulile de ordine interioara;
- sa cunoasca numerele de telefon a persoanelor responsabile pentru a fi
anuntate in caz de situatii exceptionale;
- sa intretina in ordine locul de munca;
- sa cunoasca amplasamentul mijloacelor primare de stingere a incendiului,
truse farmaceutice;
- sa foloseasca mijloacele de protectie in corespundere cu lucrarile
efectuate;
- sa cunoasca si sa respecte instructiunea data.
1.3. În caz de accident tâmplarul trebuie sa cunoasca metodele de acordare a
primului ajutor conform instructiunii nr.15, sa pastreze neschimbata
situatia
in care s-a petrecut accidental , daca aceasta nu pericliteaza viata si
sanatatea
persoanelor din jur. Sa anunte imediat conducatorul ierarhic.
1.4. La locul de lucru se interzice:
- fumatul;
- consumul bauturilor spirtuase (drogurilor);
- folosirea focului deschis in scopul incalzirii unor obiecte sau in alte
scopuri;
- a indeplini lucrari care contrazic regulilor tehnicii securitatii muncii.
1.5. In procesul de lucru tâmplarul este supus urmatorilor factori periculosi:
caderea de la inaltime, caderea obiectelor de la inaltime asupra omului,
elementele strungului in miscare , utilajului, caderile de pe scari,
prabusirile
schelariilor, electrocutarea , influenta substantelor toxice, colbului,
rumegusului s.a.
1.6. La efectuarea lucrarilor la inaltime tâmplarul trebuie sa foloseasca centura
de siguranta, la efectuarea lucrarilor de prelucrare mecanica a materialelor
sau ascutirea instrumentelor la polizor sa foloseasca ochelarii.
1.7. Tâmplarul care va lucre cu unelte electrice portative in scopul asigurarii
securitatii electrice trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
- sa nu se atinga de conductor si receptori electrici fara izolatie sis a nu faca
comutari in schema electrica de unire;
- sa nu instaleze becuri electrice, unelte electrice si alti receptori electrici
(aceste lucrari se vor efectua de personalul electrotehnic);
- se interzice reglarea sau folosirea uneltei electrice, daca se simte cea mai
mica prezenta a tensiunii electrice pe carcasa;
- unealta electrica primita nu se transmite altor persone;
- becurile portative de iluminat trebuie sa fie in constructive industrial sub
tensiunea de 42v;
- carcasa uneltei electrice trebuie sa aiba unire la pamint sau nul, cordonul
flexibil care alimenteaza, trebuie sa fie integru si cu izolatie nedeteriorata;
- despre toate cazurile de rupture a conductorilor, deteriorarii dispozitivelor
de unire la pamint sa informeze conducatorul ierarhic;
- contra electrocutarii sa foloseasca echipament de protective (manusi
dielectrice, cizme, covoras dielectric).
1.8. La efectuarea lucrarilor la inaltime tâmplarul trebuie sa cunoasca si sa
respecte cerintele de securitate catre scarile mobile si anume:
- scarile mobile trebuie sa fie usoare si trainice;
- treptele scarilor din lemn trebuie sa fie trainice, fixate cu pene, sa nu se
roteasca sub greutatea corpului si repartizate omogen pe laturi;
- laturile scarilor trebuie sa fie integer, sa nu aiba crapaturi si noduri, iar la
capete sa aiba saboti pentru a evita alunecarea;
- lungimea scarilor trebuie sa fie corespunzatoare;
- scara trebuie sa fie folosita rational, sa aiba o fixare bine executata (sub
un
unghi nu mai mic de 60 grade);
- sa se tina seama de rezistenta scarii pentru ca scara sa nu fie
suprasolicitata
si sa nu se urce mai multe persoane;

- scara dubla trebuie folosita numai dup ace a fost desfacuta si asigurata cu
lant bine fixat de trepte;
- se interzice de a folosi scari legate una de alta, daca acesta legatura nu este
trainica;
- se interzice de a intrebuinta sirma pentru unirea laturilor a doua scari.

1.9. Pentru nerespectare cerintelor acestei instructiuni tâmplarul poarta


raspundere disciplinara, materiala, penala conform legislatiei in vigoare.

II. Cerintele de securitate pina la inceperea


lucrului

Pina la inceperea lucrului tâmplarul e obligat:


2.1. Sa imbrace haina speciala sau alt echipament de protective in corespundere

cu lucrul, care va fi efectuat.


2.2. Sa pregateasca locul de lucru, sa inlature obiectele si materialele de prisos,

care ar putea sa incurce procesului de lucru.


2.3. Sa controleze iluminarea locului de munca , care trebuie sa fie suficienta.
2.4. Sa controleze bunastarea uneltelor, invantarului, utilajului si dispozitivelor,
schelariei, scarii, canturii de siguranta.

III. Cerintele de securitate in timpul lucrului.

In timpul lucrului tâmplarul e obligat:

3.1. Pentru transportarea si pastrarea instrumentelor, tintelor si altor piese


marunte sa foloseasca geanta sau o lada speciala. Partile ascutitea
instrumentului trebuie sa fie in tocuri.
3.2. Sa efectueze cioplitul birnelor din partea dreapta in directia spre virf si sa
stea in asa mod cu piciorul drept sa se gaseasca cit mai departe de birna.
3.3. Birnele , barele sau scindurile grele inainte de taiere sa fie bine fixate si
aranjate in asa mod ca capetele taiate sa nu cada peste picioare.
3.4. La efectuarea lucrarilor la masina de gaurit sa respecte cerintele de
protectie a muncii conform instructiunii nr.__
3.5. La efectuarea lucrarilor de virajare sa respecte cerintele de protectie a
muncii conform instructiunii nr. __
3.6. La efectuarea lucrarilor de polizare sa respecte cerintele de protective a

muncii conform instructiunii de protective nr. __


3.7. La efectuarea lucrarilor la strungurile de prelucrare a lemnului sa
respecte
intructiunea de protective a muncii nr. __
3.8. Inainte de a face gauri in birne sau scinduri sa controleze duritatea fixarii
sfredelului in dispozitivele corespunzatoare.
3.9. Pentru a demonta gealaul tâmplarul trebuie sa-l tina in mina dreapta cu
gaurile intr-o parte si sprijinind cu degetul mare dalta. Sa loveasca cu
ciocanul (in mina stinga) pe calapod. Aschiile care au nimerit in fisura sa
le
scoata prin gaura de sus.
3.10 In timpul intreruperilor uneltelor sa le aranjeze cu taisul in jos.
3.11. Sa fixeze bine materialul lemons pentru cioplit si retezare.
3.12. Dalta sa o tina indreptata de la mina care tine piesa de prelucrat.
3.13. Batind tinte sa tina tinta de linga maciulie si nu de partea de jos.
3.14. Sa instaleze sis a scoata din mandrina instrumental de lucru la uneltele
electrice numai dupa deconectarea lor de la reteaua electrica si oprirea
lor
deplina.
3.15. Sa nu repare utilajul electric si sa nu-l lase inclus in prize fara
supraveghere.
3.16. Sa foloseasca numai unelte care corespund urmatoarelor cerinte:
- minerele trebuie sa fie din material viscos, uscat, tare si instalate cu
siguranta;
- cheile trebuie sa corespunda dimensiunilor piulitelor, suprafata utila sa nu
aiba fatete, iar minerele bavuri;
- cozile instrumentelor de percutie trebuie sa aiba forma de oval cu
ingrosare spre capat sis a fie instalate cu ajutorul penelor de fier;
- capul ciocanului trebuie sa fie convex.
3.17. Se interzice:
- de a folosi instrumentele nu dupa destinatie;
- de a intrebuinta instrumente cu minere care au scobituri, cioburi, bavuri
si
muchii ascutite;
- a se urca si cobori pe scari mobile cu greutati;
- lucrul cu unelte electrice pe scari rezemate;
- de a se deplasa de la locul de lucru fara permisiunea conducatorului
ierarhic.

IV. Cerintele de securitate in institutii de avarie


4.1. in caz de avarie sau situatie care poate provoca o avarie tâmplarul trebuie
sa
inceteze lucrul sis a informeze conducatorul ierarhic.
4.2. in caz de accident de munca tâmplarul trebuie sa acorde primul ajutor
conform instructiunii nr.15, sa cheme asistenta medicala urgent (tel.903),
sa
pastreze situatia in care s-a produs accidental fara schimbare (daca aceasta

nu pune in pericol viata accidentatului si altor personae) sis a anunte


conducatorul ierarhic.
4.3. In caz de incendiu tâmplarul trebuie imediat sa intervina prin telefonul 901

la seviciul “Pompieri si salvatori”, sa anunte serviciul de paza,


conducatorul
ierarhic sis a ia masuri necesare pentru combaterea incendiului folosind
mijloacele primare de stingere a focului.

V. Cerinte de securitate la terminarea lucrului

La terminarea lucrului tâmplarul este obligat:


5.1. Sa deretice locul de lucru.
5.2. Sa deconecteze utilajul si uneltele electrice de la retea .
5.3. Deseurile de lemn sa le duca in locul stabilit.
5.4. Sa curete de colb si murdarie haina si echipamentul de protectie.
5.5. Sa spele fata si miinile cu sapun.
5.6. Despre toate neajunsurile depistate in timpul llucrului sa informeze
conducatorul ierarhic.