Sunteți pe pagina 1din 96

CUPRINS

1OBIECTIDOMENIUDEAPLICARE
1.1.Obiect..................................................................................................................................5
1.2.Domeniudeaplicare................................................................................................6
2SISTEMEDECANALIZAREAAPELORMETEORICE
2.1.Funciuni......................................................................................................................

2.2.Structur.......................................................................................................................... 6
2.3.Alctuire......................................................................................................................

2.4.Criteriideclasificare..............................................................................................7
2.5.Elementecomponente.................................................................................................

3.PROIECTAREASISTEMELORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE
3.1.Principiigeneraledeproiectarepentruinstalaiidecanalizareaapelormeteorice......10
3.2.Cerinedecalitate...............................................................................12

4.PREVEDERIGENERALEPENTRUELABORAREADOCUMENTAIILORTEHNICOECONOMICE
pentruinstalaiidecanalizareaapelormeteorice
4.1.Cerintegenerale..........................................15
4.2Coninutulcadrualdocumentaiilortehnicoeconomice.........................................15
4.3.Expertizatehnic......................................................................................................15
4.4Proiectultehnicalinstalaiilordecanalizareaapelormeteorice.......................................16
4.5.Detaliiidevizedeexecuie.....................................................................................19
4.6.Verificareadocumentaieitehnice............................................................................19

5.CALCULULINSTALAIILORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE

5.1.Elementegeneraledecalcul......................................................................................20

5.2.Dimensionareahidraulicaelementelorcomponente.....................................................25
5.3.Dimensionareahidraulicaelementelorcomponentensistemdepresionar..................32

6.EXEMPLEDECALCUL
6.1.Analizageneralacldiriicusuprafeeleaferentenscopulstabilirii
soluieidecanalizareaapelormeteorice...........................................................................38

6.2.Exemplu1.Blocsiparcareaferenta........................................................................
6.2.1.Sistemdecolectaresievacuaregravitaionalapemeteoricedepeteras
circulabil..........................

39
39

6.2.2.Sistemdecolectaresievacuaregravitaionalapemeteoricedepeteras
necirculabil........................................................................

40

6.2.3.Sistemdecolectaresievacuaregravitaionalapemeteoricedepeoteras
vegetal.......................................................................
40
6.2.4.Platformexterioar.......................................................................40
6.2.5 Canalizare ape meteorice de pe o teras necirculat cu ajutorul enourilor,
receptoareloramplasatenjgheaburiireeadecanalizareinterioar...........................42
6.2.6.Canalizareapemeteoricedepeoterasnecirculatcuajutorulenourilor,a
receptoarelorgravitaionaleamplasatenjgheaburi,racordatelaoconductcolectoare
orizontalireeadecanalizareinterioar..43
6.2.7.Canalizareapemeteoricedepeoterasnecirculatcuajutorulenourilor,
receptoarelordepresionareamplasatenjgheaburi,racordatelaoconductcolectoare
orizontalireeadecanalizareinterioar(Sistemdepresionar)..44

7.EXECUIAIEXPLOATAREAINSTALAIILORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE
NCLDIRI.CERINEIMPUSEPRINPROIECTULDEEXECUIE
7.1.Prevederigenerale.................................................................................................

50

7.2.Verificareaelementelorcomponentealeinstalaieidecanalizareaapelormeteorice51
Condiiidemontajalereceptoarelordeapemeteorice...........................................

52

7.4Montareaconductelor/sistemelordecanalizareaapelormeteorice.....................

53

7.5Condiiidemontajpentrujgheaburiiburlane

54

7.3

7.6Verificrisiprobealeinstalaiilordecanalizareaapelormeteorice.. 56
7.7Recepiainstalaiilordecanalizareapemeteorice...................................................... 58
Anexe
AnexaI.1Actelegislative,reglementritehnice,standarde........................................................59
AnexaI.2.1Termenispecifici....................................................................................................... 64
AnexaI.2.2Simboluriutilizate..................................................................................................... 65
AnexaIIDetaliifuncionalconstructivepentruelementealesistemelordecanalizare
aapelormeteorice....................................................................................................... 66
AnexaVI.1Exempludecalcul.Planuri.Scheme......................................................................... 83
AnexaVII.1Detaliiracordareitrecerireceptoripluvialiprinterasevegetale.. 86
AnexaVII.2Detaliifixarereceptorideterasa............................................................................. 90
AnexaVII.3Detaliimontajpeacoperimasivsaustructurdeacoperiizolat......................... 91
AnexaVII.4Receptorideteras.Detaliimontaj......................................................................... 94
AnexaVII.5Detaliimontajcoloanepentruapemeteorice......................................................... 95
AnexaVII6Burlanesijgheaburicuaccesorii.............................................................96
AnexaVII.7Canalizareaapelormeteoricelaconstruciiindustriale........................................... 97

Indicativ:

Ghidpentruproiectareaiexecutareainstalaiilor Revizuire
decanalizareaapelormeteorice
Reglementaretehnic
ncldiricivile,socialculturaleiindustriale
P961996

1.OBIECT.DOMENIUDEAPLICARE
1.1Obiect
PrezentulghidreprezintrevizuireareglementriitehniceP961996Ghidpentruproiectarea
iexecutareainstalaiilordecanalizareaapelormeteoricencldiricivile,rezideniale,socialculturale
iindustriale,cuconsiderareaprevederilorspecificedin:

Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorsanitare,indicativI92012
(care reprezint revizuirea reglementrilor tehnice I 91994 i Normativ pentru exploatarea
instalaiilorsanitare,indicativI9/11996);

SREN12056Reeledeevacuaregravitaionaldininteriorulcldirilor;

Prezentul ghid are ca obiect proiectarea i executarea instalaiilor de canalizare a apelor


meteoricencldiricivile,socialculturaleiindustrialeiseadreseaz:
proiectanilor de specialitate, elaboratori ai proiectelor de instalaii tehnicosanitare n
cldiri;
specialitilor care execut i exploateaz instalaii de canalizare a apelor meteorice n
cldiricivile,socialculturaleiindustriale.

Prevederiledinprezentulghidspecificcerinelepentruproiectareaiexecutarea:
instalaiilordecanalizareaapelormeteoricedinincintaperimetruluiconstruitalcldirilor
(depeacoperiuri,balcoane,terase,curiinterioareneprotejate);
lucrrilor de amenajri exterioare pentru canalizarea apelor provenite din precipitaii
meteorice colectate de pe suprafeele adiacente cldirilor (parcri, alei, platforme
betonate);
sistemelordetratareaapelormeteoricenvedereaeliminriieventualelorimpuriti;
sistemelordevalorificareaapelormeteorice.
staiilordepompareaapelorpluvialeaferentecldiriloriincinteloramenajate;
construciilorpentrudescrcarenmediireceptoare.

nconinutulghiduluisuntinclusecndestecazul,ncorelarecuproblemeledeinstalaiide
canalizareaapelormeteorice,specificeunuicapitoliprevederipreluatedinreglementriconexe
indicatenAnexaI.
Acesteprevederitrebuiessteanateniacelorlalispecialiti(arhiteci,inginericonstructori
iinginerideinstalaiidealtspecialitate)cucarecolaboreazspecialitiidindomeniulinstalaiilor
tehnicosanitare.

Nu fac obiectul prezentului ghid instalaiile de canalizare aferente construciilor de


importanexcepional(A).
TermenispecificiilistasimbolurilorutilizatesuntinclusenanexaI.1ianexaI.2.
1.2Domeniudeaplicare

Ghidul se aplic att pentru construcii noi ct i pentru construciile la care se refac, se
reabiliteazsausemodernizeazinstalaiileexistente.
Pentruconstruciileprovizorii,ghidularecaracterderecomandare.
Instalaiile de canalizare a apelor meteorice, denumite n continuare i ape de precipitaii
sau ape pluviale, de pe cldirile i din incintele aferente acestora prezint particulariti de
alctuire, execuie i exploatare n raport cu destinaia i clasa de importan a acestora i se
prevdlaurmtoarelecategoriidecldiri:

Cldiricivile:
cldiridelocuit:individuale,blocurideapartamente,cmine,hoteluri,pensiuni,etc.;
cldirisocialeculturale:spitale,casedecultur,slidesport,teatre,muzee,biblioteci,
cinematografe,cldiripentrunvmnt;
cldiridecult:catedrale,biserici,mnstiri;
cldiriadministrative:sediileinstituiilor,sediilecompaniilor,birouri,tribunale,bnci;
cldiripentrucomer:magazine,etc.;
cldiripentrutransporturi:gri,autogri,aerogri,depouri;
cldiricudestinaiispeciale:militare,funerareetc.

Cldiriindustriale:

Cldiriagricole:

haleindustriale,atelieredeproducie,ntreinere,centraleenergetice,depozite.

hambare,mori,grajduri,abatoare,crame.

2.SISTEMEDECANALIZAREAAPELORMETEORICE.
2.1. Funciuni.

Sistemele de canalizare a apelor meteorice colecteaz i evacueaz apele provenite din


precipitaiiatmosfericedepesuprafaaacoperiuluiiaplatformeloramenajate,aferentesau
adiacentecldirii.
2.2. Structura.
Sistemeledecanalizareaapelormeteoricesecompundininstalaiiinterioare(Ii)iexterioare
(Ie)cldirii:
Instalaiileinterioare:
colecteaz i evacueaz apele meteorice de pe acoperiul cldirii i de pe suprafeele
neprotejateintegrateacesteia(terase,balcoane,curiinterioare);

includ toate elementele i echipamentele de instalaii pn la primul cmin de pe reeaua


exterioardecolectare.
Instalaiileexterioare:
colecteazievacueazapeleprovenitedinprecipitaiidepeplatformeleamenajateexterioare
cldirii(alei,parcaje,spaiiverzi);
preepureaz,valorificsaundeprteazapeledeprecipitaiicolectate,nreceptoriartificialisau
naturali.

2.3.Alctuire.
Sistemele de canalizare a apelor meteorice cuprind (dup caz) urmtoarele elemente
funcionale:
receptori;
receptoridesiguran/preaplin;
coloane,conducteielementedeevacuare(burlane,garguie);
rigole,anuri,casiuri;
cmine/bazinedecolectare;
racorduriicanaledetransport;
separatoaredeimpuriti;
staiidepompare;
construciidedescrcarenmediireceptoare.
2.4. Criterii de clasificare.

Sistemeledecanalizareaapelormeteoriceseclasificdupurmtoarelecriterii:
Funciuneasuprafeelorreceptoare(AnexaII.,punctul1.):
Acoperiuri(AnexaII.,punctul1.1.);
Suprafeeamenajateaferentecldirilor(AnexaII.,punctul1.2.).
Mediulreceptor(AnexaII.,punctul2.):
Reeadecanalizareurban;
Emisari;
Soluliapelesubterane;
Bazinederetenie;
Bazinedestocarenvedereareutilizrii.
Tipulacoperiuluiinaturanvelitorii(AnexaII.,punctul1.1.):
Acoperiteras:circulabil;necirculabil;vegetal;
Acoperiarpant:nvelitoareplannunasaumaimulteape,cusaufrstratvegetal;
Acopericupol:semisferic;semicilindric;altepnze;
Moduldecolectareievacuareaapei(AnexaII.,punctul3.):
lapresiuneatmosfericliber;
depresionar;
Moduldedescrcarenmediulreceptor(AnexaII.,punctul3.).:
gravitaional;
prinpompare;
vacuumat;
Moduldevalorificareaapelormeteorice(AnexaII.,punctul4.):
pentrusplareavaselordeclosetipisoarelor;
pentrusplarearufelor;
igienizareaspaiilorinterioareiplatformelorexterioare;

stropitulspaiilorverzi;
irigareaculturilor;
proteciempotrivaincendiilor.

2.5. Elemente componente.


Receptori(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.1.,2.4.2.,2.4.4.):
Asigur preluarea apelor provenite din precipitaii sau topirea zpezii de pe suprafeele
deservite.
nfunciedetipulacoperiului/suprafeeidecolectaresedeosebesc:
receptoripentruterasecirculabile,necirculabile,vegetale;
canaledecolectareaapelordedrenajpentruterasevegetale;
jgheaburi i canale deschise (enouri) pentru acoperiuri tip arpant i acoperiuri cu forme
speciale;
receptoripentrujgheaburiicanaledeschise;
sifoanedepardosealpentrubalcoane/teraseneprotejate;
rigole deschise i guri de scurgere pentru acoperiuri carosabile, alei, trotuare, platforme
exterioare,parcaje;

nfunciedemoduldeevacuareaapeisedeosebesc:
receptorigravitaionali(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.1.,2.4.2.);
receptoridepresionari(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.4.):;

Serealizeazdinfont,oelinoxidabil,materialeplastice.
Toate categoriile de receptori se produc ntro gam larg de tipodimensiuni, adaptate
funciuniiispecificesistemului.
Varianteleconstructivenoiincludiunelementnclzitorelectric,pentruprevenireangheului.
Receptoridesiguran/preaplin(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.4.).
Servescladrenareastratuluideapexcedentarconsideratnproiect.
Suntrealizatepentrusoluiidecolectare/evacuaregravitaionalsaudepresionar.
Coloane, conducte i elemente de evacuare: preiau apele colectate de receptori i le
evacueaznexteriorulcldirii.
nraportcurolulfuncional,sedeosebesc:

Coloanedescurgere:
- evacueaz pe vertical debitele colectate de unul sau mai muli receptori de
teras/acoperi;
- seexecutdindiferitematerialemetalice/nemetalice,compatibilecuapadeploaie,i
seechipeazcupiesespecialeadaptatesistemului;
- potfimontateninteriorul/exteriorulcldirii,aparent/mascat;

Burlane:
- preiauidescarcdebitelecolectatedejgheaburi;
- serealizeazdintablsaumaterialeplasticecuseciunecircular/ptrat;
- semonteazaparentsaumascatpesuprafeeleexterioarealecldirilor;
- sedescarcliberlanivelultrotuaruluisausuntpreluatenconductengropateracordate
lacanalizareadinincint;

Garguie/arunctoare:

descarcliberapelecolectatedepeterase/balcoanelalimitaaticului/parapetului;
potfiprevzutecuelementepentrudirijareacurgeriitorsurisaulanuricareconduc
apanjardinieresaucuvedecolectare;

Conducte:
- transportpeorizontal,laparteasuperioar,pnlacoloane,debitelepreluatedela
receptoriilaparteainferioardebitelepreluatedincoloane/burlaneidelasifoanele
depardoseal;
- seprevdcusifoanecugardhidraulicicudispozitivecontrarefulrii;

Rigole/canaledeschise(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.7.):
colecteazapeledepeplatforme/suprafeeexterioare,amenajate prin sistematizare vertical
(alei,trotuare,parcaje,terenuridesport);
serealizeazprinprofilareaterenului/mbrcminteisaucuelementeprefabricateexecutatedin
diferitemateriale;
Cmine/bazinedecolectare(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.9,Fig.2.4.12.):
colecteaz sau tranziteaz debitele provenite din instalaiile interioare/exterioare de
canalizarepluvial;
constructivsuntrealizatedinelementeprefabricatedinbeton,materialeplasticesaucompozite
sausuntturnatemonolit;
Racorduri i canale de transport: se execut din tuburi de beton, materiale plastice sau
compoziteirealizeazlegturantre:
instalaiainterioardecanalizarepluvialiprimulcminexterior;
cminelereeleiexterioaredecanalizare;
reeauaexterioarimediulreceptor;
Separatoaredeimpuriti(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.8.):
asigurpreepurareaapelorprovenitedinprecipitaiiatmosferice,colectatedepesuprafee
exterioarepoluatecuhidrocarburisaumaterialesedimentabile;
serealizeazndiferitesoluiifuncionaleiconstructive:
- prinsepararegravitaional;
- prinflotaie;
- princoalescen;
- prinfiltrare;
Staiidepompare(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.11.):
se utilizeaz pentru evacuarea apelor pluviale n receptori situai la cote superioare
punctuluidecolectare;
se amenajeaz n construcii turnate monolit ori prefabricate din beton, metal, materiale
plasticesaucompozite;
seechipeazcupompesubmersibilesaunconstrucieuscat;
Construciidedescrcarenmediireceptoare(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.13.):
servescpentrudescrcareaapelordinsistemeledecanalizarepluvialnmediilereceptoare;
nraportcunaturaacestorapotfi:
- cminederacordpentrureelepublicedecanalizare;
- guridevrsarepentruemisarinaturalidesuprafa;

puuriabsorbante/filtrante,bazinedeinfiltrare/drenarepentrudescrcaresubteran
nsol.

2.6. Soluii pentru canalizarea apelor meteorice.


Structura sistemelor de canalizare se alctuiete n raport cu destinaia cldirii, tipul, forma i
dimensiunile acoperiurilor, funciunile spaiilor, caracteristicile structurii de construcie, cotele
suprafeelor colectoare i receptoare (nlimea cldirilor), particularitile terenului de fundare,
exigeneleconstrucieiicelealebeneficiarilor,relaiacucirculaiilepublice,duratadeviaconsiderat
pentru cldire, ncrcrile din precipitaii considerate i respectiv soluiile prevzute de arhiteci i
ingineriidestructurpentruevacuareaapelorexcedentaredebitelordecalculconsiderate.
InAnexaII,punctul4.suntprezentatesoluiileuzualepentruconfigurareastructuriisistemelor
decanalizareaapelormeteorice(controlatsauliber,depeacoperiurisausuprafeeamenajate
aferente i/sau adiacente cldirilor, cu scurgere gravitaional sau depresionar, cu descrcare
gravitaionalsauforat).
2.7. Alte detalii funcionalconstructive pentru alctuirea sistemele de canalizare a apelor
meteoriceielementecomponentealeacestorasuntprezentatenAnexaII.

3.PROIECTAREASISTEMELORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE
3.1Principiigeneraledeproiectarepentruinstalaiidecanalizareaapelormeteorice.

Evacuarea apelor meteorice din cldiri se poate face prin conducte interioare sau burlane
exterioare,nfunciedestructuranvelitorii;
Colectareaievacuareaapelormeteoricedepeacoperiuritiparpantsefacederegulaprin
jgheaburiiburlane;
Burlaneleexterioaresepotscurgeliber,larigole,sausepotracordalacanalizareaexterioar.
Burlaneleracordatelacanalsevorterminapeultimii90cm,fadetrotuar,cutuburidinfont
descurgere,pecaresevaprevedeaicteopiesdecurire;
Lacldirilecuterassevautilizasoluiadeevacuareaapelormeteoriceprininterior;
Alctuirea instalaiilor interioare de canalizare se va face astfel nct acestea s prezinte
sigurannfuncionareisnucreezedisconfortsauprejudiciinexploatareacldirilor;
Colectareaapelordepeterasesefaceprinintermediulreceptoarelorstandardizate,frgard
hidraulic;
Instalaia de canalizare pluvial se realizeaz cu reea proprie, separat de reeaua de
canalizareaapeloruzate,pnlaprimulcminalreeleiexterioaredecanalizare;
La alegerea traseelor conductelor interioare de canalizare meteorica se va tine seama de
prevederiledinnormativelenvigoare.
Sevaevitatrecereacoloanelordecanalizareaapelormeteoriceprincameredelocuit,ncperi
cu finisaje deosebite, spaii de depozitare de produse alimentare sau farmaceutice, spaii cu
exigenedezgomotridicate;
Nu se admite trecerea conductelor de canalizare prin ncperi n care prezena apei prezint
pericol de incendiu sau explozie, prin ncperile posturilor de transformare, prin canalele de
10

fumsaudeventilaie,pringolurileascensoarelor,princminecuconductesauaccesoriipentru
alimentareacuap;
Sevaevitatrecereaconductelordecanalizarepluvialaprinspatiinenclziteintimpuliernii.n
cazulncareacestlucrunuesteposibilsevoralegematerialeadecvateisevorluamsuride
proteciempotrivangheuluiideteriorrii.
Sevorluamasurideizolarefonicaaconductelordecanalizaremeteoricaacoloundecondiiile
deexploatareimpunlimitareaniveluluidezgomot.
Conductele reelei de canalizare aapelor meteorice vor trebui sa reziste la presiunea ce se poate
dezvoltaninstalaie,corespunztoaresistemuluideevacuareinlimiicldirii;
Pe toate coloanele de scurgere a apelor meteorice avnd nlimea pn la 45 m se vor
prevedeapiesedecurirelaprimulilaultimulnivel;
Lacoloanelemainaltede45mserecomandaprevedereaunordevierialecoloanelorlaintervalde58
nivele.Inacestcazsevormontasuplimentarpiesedecurirenaintesidupdeviere;
Pentruasigurarearezisteneinexploatareserecomandutilizareacomponentelordinfontla
bazacoloanelordeevacuareaapelordelacldirilecunlimemediesaumare.
Colectarea apelor meteorice de pe terase se face prin receptoare standardizate sau de alte
tipurifrgardahidraulica;
Evacuarea apelor meteorice din curi interioare se face prin reele separate de reeaua
menajera;
Seadmiteevacuareaapelormeteoricedepebalcoanesicuriinterioarecusuprafaapnla
10m2inreeauainterioaradecanalizareaapeloruzate,cucondiiaprevederiipeconductade
legturaaunuisifondelinie;
Incazulteraselorcirculabilesiacurilorinterioareracordatelacanalizriexterioareinsistem
unitar,esteobligatorieprevedereasifoanelordelinie;
La cldirile fr subsol, util sau tehnic, montarea instalaiilor se va face in canale tehnice
vizitabile. Se admit canale necirculabile pentru legturile la coloane cu lungime inferioar la
4m. Acestea vor comunica pe ntreaga seciune cu subsolul sau cu canalul tehnic vizitabil,
avndpantespreacesta.
Latraversarearosturilordintrepereiisubsolurilorsauaelementelordeconstrucieverticale
ngropate i a fundaiilor cldirilor se vor lua msuri de protecie mpotriva deteriorrii
conductelorlatasridifereniate;
In zonele de traversare a elementelor de construcie nu se admit mbinri ale conductelor
purttoare;
Laieireainexterioraconductelordecanalizaredincldiri,sevaasiguraacoperireaminimade
proteciecontrangheului,de0.8mlageneratoareasuperioara,msuratadelacotaterenului
amenajat;
Pentruinstalaiiledecanalizareexterioareaapelormeteoricedelaconstruciileamplasatein
terenuri dificile de fundare (macroporice i sensibile la umezire) se vor prevedea msuri
adecvatedeprotecie.
Pentru sigurana n exploatare se recomand pentru o suprafa de acoperi s se prevad
minimum dou receptoare de teras (sau dou burlane), funcie de tipul acoperiului chiar
dacdincalculrezultnumaiunul.
Ladimensionareastructuriideprindereasistemelordescurgerecujgheaburiiburlanesevor
avea n vedere indicaiile productorului care precizeaz distanele admisibile ntre reazeme

11

funciedemodalitateadeprindereincrcri.Noteledecalculitabeleledencrcrisevor
precizancaietuldesarcinipentruexecuie.
Pentru evitarea nfundrii coloanelor de colectare sau a burlanelor se vor prevedea filtre
(Anexa2.,Fig.II.4.8.).
nproiecteledearhitecturiderezistensevorprevedeaspaiilibereigolurinplaneei
perei, pentru montarea ulterioar a conductelor, nct s fie eliminat necesitatea unor
spargerialeelementelorconstruite;
Latrecereaprinelementeledeconstruciecareseparcompartimentedeincendiudiferitese
vorprevedeapiesespecialedeprotecielafoc.
Sevorluamsuridecontroladilatrilornraportcumaterialulutilizat.
Sistemele depresionare nu se vor adopta pentru: cldirile cu acoperiuri din elemente
discontinui deservite de o reea de colectare cu canale interioare; acoperiuri accesibile sau
acoperite cu sistem de etanare pe baz de bitum; parcurile de vehicule; acoperi cu dale
pozatedirectpestesistemuldeetanare.

3.2.Cerinedecalitate.

Proiectareaiexecutareainstalaiilordecanalizareaapelormeteoricedincldiriiansambluri
decldirisefaceastfelnctacesteascorespundcalitativcelpuinnivelurilorminimede
performan,referitoarelacerineleesenialedefinitedeLegeanr.10/1995privindcalitatean
construcii,cumodificrileulterioare:

A.rezistenmecanicistabilitate;

B.securitatelaincendiu;

C.igien,sntateimediu;

D.sigurananexploatare;

E.proteciampotrivazgomotului;

F.economiadeenergieiizolareatermic.

Nivelurileminimedeperformanreferitoarelaacestecerineesenialesuntreprezentate
deprevederileobligatoriidinNormativulI92010,SREN12056,GT06304ireglementrile
tehnicenvigoare.
ntabelul3.1suntdefinitecriteriilespecificecerineloreseniale,prezentatemaisuspentru
instalaiiledecanalizarepluvial.
Alegereasoluiilorsefacedupcriteriitehniceieconomice,inndseamadenecesitile
specificeideposibilitilederealizare.
nanalizeleprivindeconomicitateauneisoluii,inclusivoportunitateauneimodernizrisau
transformri,seiaunconsideraretoateaspectelelegatedecostulinvestiieiialexploatrii.
Valorileprescrisealeindicatorilordeperforman,moduldeverificareimsurile
necesarepentruasigurareaacestora,vorfiprevzuteprinproiectarenconformitatecu
reglementrilespecificenvigoare.

12

Tabelul3.1.CriteriideperformanalecerinelordecalitateconformLegii10/1995iGT06304
CERINTE

A. REZISTEN
MECANICI
STABILITATE

CRITERIUL

Rezistenalapresiunealichidelor

rezistenamecanicaelementelorcomponentelapresiunilecare
potapareninteriorulinstalaieintimpulexploatrii;

Rezistenalatemperatur

B. SECURITATEALA
INCENDIU

rezistena mecanic a elementelor componente la variaiile de


temperaturcesepotproducenexploatare;
asigurarea deplasrii conductelor la dilatare i protejarea trecerii
lorprinpereiiplanee;
Rezistenalaeforturinexploatare
rezistena mecanic a elementelor accesibile ale instalaiilor la
eforturile mecanice ce se pot produce n exploatare sau
accidental;
Proteciaantiseismic
protecia antiseismic a elementelor componente prin
amplasareailuareamsurilorcorespunztoaredestabilitate;

Comportarealafoc

combustibilitateairezistenalafocaelementelorconstitutives
fie corespunztoare cu cea a elementelor de construcie
strpunsesaupecaresemonteaz

Prentmpinareapropagriiincendiilor

prevederea msurilor de izolare corespunztoare pentru


prevenireapropagriifoculuintreniveluri.Pentrucldirinaltei
foartenalte,etanrilelatrecerileprinpereiiplaneeantifon
se vor realiza cu respectarea cerinelor specifice stabilite de
NormativulP118;

C. IGIENA,SNTATEI
MEDIU

Proteciamediului;nepoluareaapeloriasolului

D. SIGURANAN
EXPLOATARE

Integrareainstalaieinconstrucie

evitarea polurii mediului, respectiv a polurii emisarilor (ape de


suprafa sau subterane) i a contaminrii solului cu apele
provenite din canalizarea cldirilor i a suprafeelor adiacente
(platforme, parcaje) prin asigurarea limitelor de ncrcare cu
poluaniimpuseprinreglementrispecifice;
integrarea elementelor de instalaii n cldirea servit prin
respectarea distanelor de montaj fa de elementele de
construcieidupcaz,mascareaacestora;

Aspectulesteticalinstalaiei

aspectul estetic al instalaiei n ansamblul i suprafeelor vizibile


aleelementelorcomponente;
montarea mascat sau aparent a elementelor de instalaii n
funciededestinaiancperii;

Graduldeasigurareaconsumatorului

asigurarea utilizatorului mpotriva ntreruperilor accidentale n


funcionareainstalaieiprinprevederearezervelornecesare;

Funcionareanormalareelelordecolectareievacuare

asigurarea unor condiii care s permit funcionarea


13

corespunztoarearacordurilorireelelordecanalizare;

Etanarealaapainstalaiei

etaneitatea la ap a elementelor componente ale instalaiei n


exploatare;

Securitatealacontact

limitarea rugozitii suprafeelor, a asperitilor, a muchiilor i a


discontinuitilordezagreabilesaupericuloaselaatingerepentru
proteciautilizatorilor;

Securitatealaintruziune

securitatea instalaiilor i a ncperilor aferente (staii de


pompare,rezervoare)latentativeledeintruziunealeoamenilor
ianimalelor;

Urmrireafuncionriiinstalaiilor

asigurarea condiiilor de urmrire a funcionrii instalaiei prin


cunoatereaparametriloracesteia;

Facilitiledentreinereireparaiiaelementelordeinstalaii

E. PROTECIA
MPOTRIVA
ZGOMOTULUI

aplicarea unor soluii care s permit efectuarea n condiii


corespunztoare a lucrrilor de ntreinere i reparaii n
instalaii;
asigurarea spaiilor minime necesare pentru intervenii n
exploatare;

Protecialazgomot

asigurarea condiiilor necesare desfurrii activitii n ncperi


prinprotecialazgomotulexterior;

Limitareaproduceriisitransmiteriivibraiilor

F. ECONOMIADE
ENERGIEIIZOLARE
TERMIC

nivelul de transmitere a vibraiilor produse de elementele


instalaiei (conducte, pompe) la prile structurii de rezisten,
susceptibiledeaintranrezonan(planee,acoperiuriteras,
platforme,etc.)

Consumuldeenergienglobatnelementeleinstalaiei

asigurarea unor consumuri minime de energie nglobat n


elementeleinstalaiei;

Consumuldeenergienexploatareainstalaiei

G. DURABILITATEA

utilaje eficiente energetic pentru asigurarea unor consumuri


minimedeenergie;

Stabilitateicontinuitatenfuncionare

asigurarea unei alctuiri corespunztoare pentru meninerea


continuitiinfuncionareainstalaiei

Rezistenalacoroziune

rezistena suprafeelor elementelor de instalaii la coroziunea


datoratagenilorchimiciiatmosferici

Rezistenalaageniibiologici

asigurarearezisteneielementelorcomponentealeinstalaiilorla
ageniibiologici(microorganisme,roztoare);

14

H. ECONOMICITATE

Economicitate

economicitatea, exprimat de costurile instalaiei considerat n


ansamblu celorlalte categorii de exigen care determin
calitateainstalaiei

4.PREVEDERIGENERALEPENTRUELABORAREADOCUMENTAIILORTEHNICO
ECONOMICEpentruinstalaiidecanalizareaapelormeteorice
4.1. Cerinele generale referitoare la proiectarea i executarea lucrrilor de instalaii de
canalizare a apelor meteorice din cldiri sunt cele menionate n normativul I92012.
Complementaracestora,seprecizeaz:
a Elaborarea documentaiilor tehnicoeconomice se realizeaz pe baza unei teme de
proiectare, stabilita n raport cu cerinele exprimate n nota de comand formulat de ctre
beneficiaruluiobiectivuluiproiectat.
b.Temaestestabilitngeneraldecomunacord,dectrebeneficiar,investitorsiproiectant.
Proiectantuluiirevineobligaiadeainterpretaitranspunecerinelebeneficiaruluintrunlimbaj
tehnic,coroboratcutoatereglementrilelegislative,urbanisticeitehnicenvigoarenmomentul
elaborrii proiectului. Tema poate fi stabilit i unilateral, de ctre beneficiar, investitor sau
proiectant, n condiia exprimrii ntrun limbaj tehnic adecvat i respectrii tuturor
reglementrilorlegislative,urbanisticeitehnicenvigoare.
c. Tema de proiectare este pies component a contractului de proiectare si reprezint
documentul tehnic n care se nscriu in mod obligatoriu elementele determinante pentru
realizarea proiectului (funciuni, capaciti, soluii i materiale preferate/disponibile,
amplasament,alteleasemenea).
Sentocmetedifereniatinraportcutipullucrrilordeinvestiii:
Pentruobiectivedeinvestiiinoi:temadeproiectare,includeprecizareaclaradatelor
tehnicedeproiectarealeinvestiieinoi
Pentru lucrri de investiie la cldiri i instalaii existente: tema de proiectare
precizeaznaturaiamploareainterveniilornecesarecorespunztorscopuluideclarat.
4.2.Coninutulcadrualdocumentaiilortehnicoeconomiceaferenteinvestiiilorpublice
estereglementat,ladataelaborriiGhidului,prinprevederileHotrriiGuvernuluiHG28/2008cu
completrileulterioare(Ord.863/2008,din02/07/2008)iseaplicpentrurealizareaobiectivelor
deinvestiiinoi,precumialucrrilordeinterveniilaconstruciiexistente.
4.3Expertizatehnicpentruinstalaiidecanalizare aapelormeteorice
Reprezint un studiu de specialitate sau o nota justificativ, elaborat n baza unui Raport
tehnicntocmitpentrulucrrideintervenielaconstruciiiinstalaiiexistente
Raportul de expertiz identific principalele deficiene ale construciei/instalaiilor care
impun intervenia i recomand, din punct de vedere tehnic i economic soluiile de reabilitare
i/saumodernizareadecvate.

15

Pentru instalaiile de canalizare a apelor meteorice expertiza tehnic identific eventuale


deficienedatorate:
proiectrii,execuiei,ntreinerii(exploatrii)instalaieicurente;
degradrilor care impun dezafectri i refaceri pariale sau totale ale structurii
teraselor/acoperiurilor;
degradriielementelorcomponentealesistemuluidecanalizarepluvial.
nsensulcelordemaisus,Raportuldeexpertiztehnic,secompleteazicu:
analizarea documentaiei tehnice iniiale, care a stat la baza execuiei
cldirii/instalaiilor,completatcuunreleveualzonelorcudegradrispecifice(igrasie,
infiltraii de ap, condens, mucegai etc.), precum i cu un releveu al instalaiilor n
scopulevidenieriimodificrilorefectuateasupraacestora;
analiza strii actuale a construciei i instalaiilor aferente acesteia, constatat prin
vizitareacldirii;
evaluareastriiactualeacldiriiiainstalaiilor,princomparaiecusoluiadeproiect
(conformcucarteatehnicacldirii).
Raportuldeexpertizainstalaiilordecanalizareaapelormeteorice,vacuprinde:
unmemoriutehnic;
releveealeacoperiului/teraselor,etc.cudegradrileconstatatenurmaobservaiilor
directe;
seciuniidetaliicumarcareadegradrilorconstatate;
fotografiii,opional,altetipuridenregistrrivideo;
dateextrasedinncercriledelaborator(buletinedeanaliz,rapoartedencercri).
Efectuareaexpertizeitehniceauneicldiriestereglementat,ladataelaborriiGhidului,prin
prevederile prevzute de Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare.
Raportul de expertiz se va ntocmi de ctre firme i specialiti atestai, conform cerinelor
prevzuteprinH.G.nr.925/1995inRegulamentuldeverificareiexpertizaretehnicdecalitatea
proiectelor,aexecuieilucrriloriaconstruciilor,cumodificareasicompletareaulterioara.
Proiectele care au la baz o expertiz tehnic vor trebui s obin acordul expertului prin
semnareaitampilareaproiectuluinaintedeprezentareadocumentaieipentruverificare.
4.4 Proiectul tehnic al instalaiilor de canalizare a apelor meteorice
Proiectultehnicpentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricencldiri,parteaunui
proiecttehnicgeneralsauproiectdesinestttor,trebuiesfieastfelelaboratnctsfieclar,s
asigure informaiile tehnice complete privind viitoarea lucrare i s rspund cerinelor tehnice,
economiceitehnologicealebeneficiarului.Deasemeneatrebuiespermitelaborareadetaliilor
de execuie n conformitate cu materialele i tehnologia de execuie propus, cu respectarea
strictaprevederilorproiectuluitehnic,frsfienecesarsuplimentareacantitilordelucrrii
frasedepicostullucrriistabilitnfazadestudiudefezabilitate/documentaiedeavizare.

16

Proiectultehnicpentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricencldiriseelaboreaz
pebazaStudiuluidefezabilitate/documentaieideavizare,etapncaresauaprobatindicatorii
tehnicoeconomici, elementele i soluiile principale ale lucrrii i n care au fost obinute toate
avizeleiacorduriledeprincipiu,nconformitatecuprevederilelegale.
Proiectultehnicpentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricencldiriinclude:

Prilescrise:
Elemente pentru prezentarea proiectului tehnic general pe specialiti: n aceast
seciuneproiectultehnicpentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricencldiri
furnizeaz clar informaii privind amplasarea reelelor exterioare de utiliti, devierile
necesare i protejrile de utiliti afectate; cile de acces permanente, natura si
mrimea suprafeelor deservite; debitul de ape pluviale; emisarul; soluia tehnica de
colectare,trataresievacuare;
Memoriultehnicdespecialitate:naceastseciuneproiectultehnicincludeinformaii
privind tipul/destinaia cldirii i asigurarea de calcul; zonele din cldire n care sunt
amplasate lucrrile de instalaii de canalizare a apelor meteorice: tipul
suprafeelor/mediilorreceptoare,condiiileiciledeevacuare;tipulacoperiuluiial
suprafeelor deservite; mrimea suprafeelor i valoarea coeficienilor de scurgere;
caracteristici pluviometrice frecvena i intensitatea ploii de calcul; debitul total de
ape pluviale; emisarul soluia de colectare, tratare i evacuare, exigene calitative
impuselavrsare;tipulicaracteristicilematerialelorutilizate;soluiiadoptatepentru
recuperarea i/sau valorificarea apelor pluviale caracteristici constructive i
funcionale; avize i acorduri de specialitate obinute.Soluiile tehnice propuse prin
proiectultehnicpentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricencldiri,seinclud
nproiectultehnicgenerallaprezentareaproiectuluipespecialiti.
Caieteledesarcinipecategorii:facparteintegrantdinproiectultehnicireprezint
descrierea elementelor tehnice i calitative menionate n plane; prezint informaii,
precizriiprescripiicomplementareplanelor;reglementeazniveluldeperforman
alucrrilordeinstalaii,precumicerinele,condiiiletehniceitehnologice,condiiile
decalitatepentruproduselecareurmeazafincorporatenlucrare,testele,inclusiv
celetehnologice,ncercrile,niveluriledetoleraneialteledeaceeainatur,cares
garanteze ndeplinirea exigenelor de calitate i performan solicitate. mpreun cu
planele, caietele de sarcini trebuie s fie astfel concepute nct, pe baza lor, s se
poatdeterminacantitiledelucrri,costurilelucrriloriutilajelor,forademunci
dotareanecesarexecuieilucrrilordeinstalaiidinproiect.
Breviardecalculpentrujustificareacapacitilorproiectate
Listelecucantitiledelucrri:cuprindtoateelementelenecesarecuantificriivalorice
a lucrrilor proiectului i conin centralizatoare ale cheltuielilor, pe obiectiv, pe
categorii de lucrri, pe obiecte; listele cu cantitile de utilaje i echipamente
tehnologice,inclusivdotri;fieletehnicealeutilajeloriechipamentelortehnologice;
listelecucantitidelucrripentruconstruciiprovizoriiOS(organizaredeantier).

17

Graficul de realizare a proiectului tehnic pentru instalaiile de canalizare a apelor


meteorice n cldiri, parte a graficului general de realizare a investiiei publice, care
reprezintealonareafizicalucrrilordeinvestiii/intervenii.

Priledesenate:
schemelefuncionale:schematehnologicasistemuluidecanalizarepluvial,schema
coloanelor,schemastaieidepompare;
planurile instalaiei, cu amplasarea coloanelor i a reelelor interioare, respectiv a
echipamentelor;
planulreeleloriamenajrilorexterioaredecanalizarepluvial.
profiluri geotehnice, cu nscrierea condiiilor i a recomandrilor privind realizarea
lucrrilordecanalizare;
plane privind construcii subterane implicate n canalizarea apelor meteorice,
cuprinznd amplasarea lor, seciuni, profiluri longitudinale/ transversale, dimensiuni,
cote de nivel, protecii i izolaii hidrofuge, protecii mpotriva agresivitii solului, a
coroziuniiialteleasemenea;
planul acoperiului terasa/ arpanta cu indicarea pantelor de scurgere si a poziiei
receptorilordeapepluviale
planulsubsolului/canalelor/canivourilortehnicecutraseeleconductelorcolectoarede
apepluviale;
schemacoloanelordecanalizareapemeteorice;
planulcoordonatoralreelelordeutilitiexterioare;
profilurilelongitudinalealereeleidecanalizarepluviala;
planuri si seciuni caracteristice pentru instalaiile aferente construciilor accesorii
rezervoaredecolectare,staiidepompare,separatoaredenisipsihidrocarburi.

4.5Detaliiidevizedeexecuie
Detaliile de execuie se elaboreaz pe baza proiectului tehnic avizat de beneficiar, dup
stabilirea executantului i a furnizorilor (productorilor) echipamentelor i materialelor de
instalaiidecanalizareaapelormeteoricencldiri,nurmalicitaieideexecuie.
Detaliiledeexecuiepentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricetrebuiesconin
urmtoareleelemente:

Priscrise:
borderouifoaiecuresponsabiliti(listadesemnturi);
memoriutehnic;
instruciunideexploatare;
graficulderealizarealucrrilor;
graficulcufazeledeterminantepentrucontrolulcalitiiexecuiei.

Pridesenate:
schemele funcionale, care includ i traseele instalaiilor de canalizare a apelor
meteorice(sistemuldeconducteiaccesoriicoloane,colectoare,etc.);
planuliprofilullongitudinalalreelelorexterioaredecanalizarepluvial;
18

seciuniidetaliidemontaj;
detalii de execuie pentru elementele instalaiei de canalizare a apelor meteorice
(supori, pozarea conductelor i accesoriilor: coloane, colectoare, sistemul de
susinere,trecerileprinelementeledeconstrucii,sifoane,etc.)
Documentaia de execuie a instalaiei de canalizare a apelor meteorice (proiectul tehnic,
detaliiledeexecuie,dispoziiiledeantier)secuprindnCarteatehnicaconstruciei,deinutde
proprietar.

4.6Verificareadocumentaieitehnice
Documentaiile tehnice (D.T.), precum i proiectele tehnice (P.Th. D.T.A.C, D.D.E) pentru
instalaiidecanalizareaapelormeteoricecaredezvoltdocumentaiiletehnice,curespectarea
condiiilor impuse prin autorizaia de construire, precum i prin avizele, acordurile i actul
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, se elaboreaz exclusiv de
proiectani cu pregtire n domeniul instalaiilor pentru construcii, constituii n acest scop n
colective tehnice de specialitate i se semneaz, n condiiile legii, numai de cadre tehnice cu
pregtiresuperioarndomeniulinstalaiilor.
Este interzis semnarea proiectelor tehnice (D.D.E.) pentru execuia lucrrilor, precum i a
documentaiilor tehnice (P.Th.) de ctre persoane care nu au absolvit, cu diplom recunoscut de Statul
romn,instituiidenvmntsuperiordespecialitatendomeniularhitecturiiiconstruciilor/instalaiilorori
carenuaudreptdesemnturncondiiilelegii,subsanciunealegiipenale.
Prevederile legale n vigoare privind calitatea n construcii, verificarea i expertizarea
tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor precum i atestarea
tehnicoprofesional a specialitilor cu activitate n construcii, n vigoare la data elaborrii
ghiduluidebunpractic,prevd:

verificareatehnicaproiectelortrebuieasiguratdectrespecialitiatestaipentru
domeniulinstalaiicerineleIs.

documentaiile tehnice precum i proiectele tehnice, care dezvolt documentaiile


tehnice,ncondiiilelegii,verificatepentrucerineledecalitatenumaictrespecialitii
verificatorideproiecteatestai,auobligaiadeafacedovadaefecturiiverificrii.

19

5.CALCULULINSTALAIILORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE
5.1.Elementegeneraledecalcul
Asigurridecalcul
Laproiectareasistemelordecanalizareaapelordeprecipitaiiseimpune:
respectareacondiiilordeperformannormateconformSREN7522,respectivprevenirea
inundaiiloriluareaunormsurideasigurarempotrivaintrriisubpresiuneainstalaiei
deevacuare,laploaiadecalculconsiderat;

acceptarea,ladeterminareafrecveneiploiidecalculaunuigradderiscadecvatnraportcu
destinaia/funciuneacldirilor,conformSREN120563:2003(tabelul5.1.);

1
2
3
4

Tabel5.1.Factoriderisclainundare,pentrucldiricudiferitefunciuniisistemedecanalizarea
apelormeteoriceasociate.
Caracterizaresituaie
Factorrisc
ncazulcolectriiapeiprinjgheaburiamplasatelastreain
1.0
ncazulcolectriiapeiprinjgheaburiamplasatenzonencareaparevrsatarcauza
1.5
inconvenientespeciale(deexemplu:pesteintrrilencldirilepublice)
ntoatesituaiilencareoploaiedeintensitatemaimaredectceaconsideratn
2.0
calcularputeaconducelainundareaparialacldirii
ntoatecazurilencaresuntnecesaremsurispecialedeasigurarempotriva
inundaiilor:
sliledeoperaiinspitale
instalaiidecomunicaiicritice
depoziteiinstalaiidestocareasubstanelorcare,ncontactcuapaardegaja
3.0
vaporitoxicisauinflamabili,sauarputeaafectagravconstruciaioameniicare
arintrancontactcuacestea;
cldirilecareadpostesclucrriremarcabiledeart;
cldirileamplasatendepresiuniicareadpostescpersoanecuincapacitatemotorie
(cree,aziledebtrni,slideterapieintensivalespitalelor).

Frecvenaidurataploiidecalcul
Frecvenaploiidecalculestedat,pentrucldiri,innSTAS1795ipentrucldiriisuprafee
exterioare n STAS 18462:2007 i SR EN 7522, funcie de importana obiectivelor respective i
consecinele ce lear avea pentru cldiri eventualele nepreluri controlate (de ctre reeaua de
canalizare)aapelorprovenitedinprecipitaii.
n absena altor condiii impuse de autoriti competente, trebuie utilizate criteriile de
proiectarefunciedefrecvenaploilorindicatentabelul5.2.
Tabelul5.2.Frecvenaploiipentruproiectareareelelordecanalizareaapelormeteorice
conformSREN7522,SR.18462:2007
Frecvenaploiipentruproiectare1)
Amplasament
(1lanani)
1 Zonerurale
1la1
2 Zonerezideniale
1la2
3 Centreurbaneizoneindustrialecomerciale:

cucontrolalinundaiilor
1la2
frcontrolalinundaiilor
1la5
1)Pentruaceastfrecvennusepunesubpresiunereeaua

20

Se vor utiliza valorile pentru intensitatea ploilor i durata aferent zonei de amplasament.
Intensitatea ploii de calcul
Conform SR 10898 ploaia de calcul este ploaia, definit prin intensitate, durat, frecven,
pentru care se dimensioneaz sistemele de canalizare a apelor meteorice.
Intensitatea ploii de calcul este o mrime care se determin statistic, funcie de intensitatea
msurat a ploii i servete la determinarea debitelor de calcul ale sistemelor de canalizare ale
apelor de precipitaii.
n calculele de dimensionare a componentelor sistemelor de canalizare a apelor meteorice pentru
intensitatea ploii de calcul se pot utiliza:

datele standardizate ale intensitii ploii de calcul pentru Romnia, conform standardelor
aflate n vigoare la data redactrii ghidului (ntocmite pe baza datelor climatice din perioada
1960-1990):
STAS 1795, anexa B pentru instalaiile interioare de colectare i evacuare gravitaional:
nomograma este prezentat n figura 5.1.;
STAS 9470:73, pentru lucrrile de amenajare exterioare pentru preluarea apelor
meteorice i reelele exterioare de canalizare: exist 20 de zone reprezentative pentru
intensitatea ploii de calcul;

datele actualizate (pn la nivelul anului 2009) rezultate n urma prelucrrii statistice a datelor
climatice din bazele de date meteorologice (ex. METEONORM) i sateliii meteo n cadrul softurilor asociate acestora; soft-urile special destinate de creare a curbelor de Intensitate Frecven
- Durat sau unele dintre soft-urile de dimensionare a instalaiilor de colectare i evacuare a
apelor pluviale utilizeaz acest tip de date fie prin integrarea bazei de date n soft fie prin
exploatarea on-line a informaiilor;

datele calculate ale valorilor intensitii ploii de calcul, prin aplicarea legilor statistice asupra
datelor meteorologice preluate direct de la staiile meteo;

i=575 l/s, ha (0,0575 l/s, m), pentru instalaiile de colectare i evacuare depresionar a apelor
pluviale.
Durata ploii de calcul
Reprezint intervalul de timp parcurs de apa de ploaie ntre momentul cderii pe suprafaa de
recepie i cel al ajungerii n seciunea de calcul.
Servete la determinarea intensitii ploii (din nomogramele de calcul a curbelor IDF).
Se determin n funcie de timpul de adunare al apei de ploaie de pe suprafaa receptoare pn n
punctul de colectare, cunoscut sub denumirea de timp de concentrare superficial tcs i timpul de
parcurgere a instalaiei pn n zona de calcul, cu relaiile :

pentru prima seciune de calcul, cu relaia:


+

pentru seciunile de calcul din avalul primei seciuni de calcul, cu relaia :


+
unde :
tcs - timpul de concentrare superficial (min); valorile standardizate sunt:
pentru colectarea apelor de pe acoperiuri: tcs =2 min (conform STAS 1795);
pentru colectarea apelor de pe suprafeele din incinta aferent cldirii:
13min, pentru zonele cu pante mai mari de 5% ;
21

15min, pentru zonele cu pante medii, cuprinse n intervalul (15%);


512min, pentru zonele cu pante mai mici de 1%;
5 min, pentru acoperiuri cu suprafee mai mici de 3 ha.
L1 - lungimea tronsonului, de la primul receptor/prima gur de scurgere la prima seciune de
calcul, n
;
Li - lungimea tronsonului dintre seciunea de calcul i i seciunea precedent, n
;

- viteza de curgere a apei, n[m/min], corespunztoare valorii debitului maxim la curgerea cu


[m/min];
nivel liber; se pot considera valori

Figura 5.1.
Coeficieni de scurgere
Reprezint raportul dintre cantitatea de ap czut pe suprafaa considerat i cea preluat n
sistemul de canalizare, conform relaiei de mai jos:

La determinarea debitelor de ape meteorice se vor considera valorile coeficienilor de


scurgere prezentate n tabelul 5.3. (conform SR 1795 i SR 1846-2: 2007).
Debite de calcul

Pentru instalaii interioare de canalizare gravitaionale:

Debitul de calcul al apelor de precipitaii pentru dimensionarea conductelor de canalizare interioare a


apelor meteorice, n sistem gravitaional se determin conform STAS 1795 (aflat n vigoare la data elaborrii
prezentului ghid) cu relaia:

=
unde:
22

i - intensitatea ploii de calcul stabilit funcie de frecvena normat a ploii de calcul i durata t a
ploii de calcul,
i- coeficient de scurgere a apelor de precipitaii pe suprafaa respectiv (tabel 5.3.);
;
Ac,i - suprafaa de calcul cu coeficientul de scurgere i,
Suprafaa de calcul Ac,i se determin difereniat n funcie de unghiul de nclinare al suprafeei de
colectare fa de orizontal dup cum urmeaz:
pentru suprafee nclinate cu un unghi (
suprafeei de colectare:

) mai mic sau egal cu 60, proiecia orizontal a

pentru suprafee colectoare nclinate fa de planul orizontal cu un unghi (

) mai mare de 60:

unde b, are valori diferite n raport cu unghiul de nclinare (tabelul 5.4.).


pentru zone la care efectul vntului asupra ploii nu poate fi neglijat, aria de calcul a acoperiului
se determin conform SR EN 12056 cu relaiile din tabelul 5.5.
Tabelul5.3.Coeficienidescurgere
Naturasuprafeeidecolectare
1
2
3
4
5
6

Coeficientul
descurgere

0.95
0.90
0.850.90
0.700.80
0,50
1,00
0,10.6

nvelitorimetaliceideardezie
nvelitoridesticl,iglicartonasfaltat
Teraseasfaltate
Terasecustratdepietrimrgritar
Acoperiuriplanemari(peste10.000m2)
Acoperiuriplanemici(sub100m2)
Terasevegetale,nraportcugrosimeastratuluiiformade
7
vegetaie
Altesuprafeeimpermeabilenclinateiacoperiurifoarte
0,901,00
8
nclinate*),corelatcusoluiidestocarendepresiuni
Pavajedinasfaltibeton
9
0.850.90
Pavajedinpiatrialtematerialecurosturiumplutecumastic
10
0.700.80
Pavajedinpiatrcurosturiumplutecunisip
11
0.550.60
Suprafeepermeabile,nfunciedepantaterenuluiide
0,000,30
12
acoperireaacestuia
Aleidinpiatrspart(macadam):

13.1.
0.150.20
nzonecupantemici(1%)
0.250.30
nzonecupantemari(>1%)
Terenuridesport,grdini:

13.2.
0.050.10
nzonecupantemici(1%)
0.100.15
nzonecupantemari(>1%)
13.3. Incinteicurinepavate,nenierbate
0.050.20
13.4. Terenuriagricole,cultivate
0.100.15
Parcuriisuprafeempdurite

13.5.
0.010.05
nzonecupantemici(1%)
0.050.10
nzonecupantemari(>1%)
*)
Suprafeeleimpermeabilepotfimritecupnla30%dinsuprafeeleverticaleimportante.

23

Tabel 5.4. Valoare coeficient b


Valoare unghi nclinare
60 70
70 80
80 90

Valoare coeficient b
0.4
0.3
0.2

Tabel 5.5. Aria de calcul a acoperiului


Toleranta privind efectul vntului
Aria de calcul, Ac,i
Aci = LR * (BR+HR/2)
Abaterea fa de vertical a ploii datorata vntului, 26
Aci = LR * TR
Ploaie perpendicular pe acoperi
LR lungimea acoperiului, n [m];
BR limea plan a acoperiului ntre
jgheab i coama, n [m];
HR nlimea acoperiului ntre
jgheab i coam, n [m];
TR distana dintre jgheab i coam
msurat n lungul acoperiului, n [m];
A aria impermeabil afectiv a
acoperiului, n[m2].

Pentru instalaii interioare de canalizare depresionare:

Debitul de calcul pentru instalaiile de canalizare depresionar se determin n mod diferit fa


de debitul de calcul pentru instalaiile gravitaionale, funcie de intensitatea unei ploi toreniale,
afectat de factori de reducere n raport cu abaterea fa de vertical a direciei de cdere a ploii i
cu limea acoperiului. Se determin cu relaia:
c,sid=

iAc,i

unde:
;
c,sid, debitul apei de ploaie, n
, factorul de reducere pentru intensitatea ploii, conform tabel 5.6.
i, intensitatea ploii de calcul n [l/s*m];
, factorul de reducere funcie de limea acoperiului,conform tabel 5.6.
Tabel5.6.Valoareafactorilordereducereaintensitiiploiidecalculi
Pantasuprafeeiacoperiului
Acoperi Acoperiplat Acopericuvegetaie:cu
plat
cupietri
pantaigrosimeasn
[cm]
>3 >45 >60 >85
<45 <60 <85

Factorreducere

1
1

1
0.8

1
0.6

1
0.3

>3

<3

<3
s<25

<3
s>25

>3
<45

1
0.3

0.75
1

0.6
1

0.3
1

0.75
1

Pentru apele meteorice colectate de pe suprafeele exterioare adiacente cldirilor.


Cantitile de ape meteorice, se determin, conform STAS 1846-2: 2007, prin metoda raional cu
relaia:

24

=
unde:
i i- intensitatea medie a ploii de calcul, l/s,ha ; se determin pe baza curbelor IDF (STAS
9470/73) sau studiu de specialitate, funcie de frecvena normat i timpul de ploaie, tp;
frecvena normat a ploii de calcul, f se stabilete, pentru calcule preliminare, conform
STAS 4273/1983, SR EN 752/2008 sau dup studii speciale.
i-coeficient de scurgere, este variabil n timp; mai mare la nceputul ploii, scade o dat
ce ploaia continu.
Ac,i - suprafaa bazinului de colectare al seciunii de calcul, (ha), cu coeficientul de
scurgere i, n
m - coeficientul de reducere a debitului ce consider efectul de acumulare n reea, cu valorile:
0,8 la timp de ploaie < 40 min.
0,9 la timp de ploaie > 40 min.

tp- durata ploii de calcul: tp, stabilit ca mai sus, unde viteza apreciat se
estimeaz pe baza pantei terenului;
5.2. Dimensionarea hidraulic a elementelor componente
Receptoare de ape meteorice
Receptoarele de ape meteorice se aleg n raport cu caracteristicile hidraulice, respectiv capacitatea/debitul
acestora (STAS 1795, cataloage ale furnizorilor, cu caracteristicile constructiv-funcionale i capacitile
testate/declarate ale receptoarelor), modul de integrare n elementele de acoperi, tipul sistemului n care sunt
integrate i respectiv nlimea stratului de ap pentru care a fost dimensionat acoperiul.
nlimea stratului de ap admis deasupra receptorului se msoar de la baza grtarului pn la vrful
acestuia i se alege astfel nct ncrcarea provenit din stratul de ap s nu depeasc valoarea luat n
calculul de rezisten al elementului de acoperi pentru ncrcarea cu zpad.
La amplasarea receptoarelor de-a lungul unei dolii sau ntr-un jgheab fr pant, numrul receptoarelor
se alege pe considerente economice astfel nct s se asigure evacuarea apelor meteorice de pe ntreaga
suprafa a acoperiului.
Amplasarea receptoarelor de teras poate fi impus fie de configuraia acoperiului sau panta jgheabului,
n punctele de cot minim.
Pentru sigurana n exploatare se recomand prevederea a minimum dou receptoare de teras (sau dou
burlane) - funcie de tipul acoperiului (chiar dac din calcul rezult numai unul).
Pentru cldirile din acest ghid alegerea tipodimensiunilor i determinarea numrului de receptoare se face
conform STAS 1795 i SR EN 12056-3: 2006.
Debitele specifice ale receptoarelor se reduc cu 20% atunci cnd sunt montate n jgheaburi.

Jgheaburi
Dimensionarea jgheaburilor se realizeaz distinct, n raport cu forma acestora i cu modul de
montare orizontal sau n pant (Figura 5.2.):

Jgheaburi amplasate orizontal sub streain:


de form semi-circular i similare, cu descrcare liber,

QJ = 0,9 QN
unde,
- QJ [l/s];
- QN -

capacitatea de proiectare a jgheabului hidraulic scurt montat orizontal, n


este capacitatea nominal a jgheabului, n [l/s], calculat cu relaia:
25

QN =2,78* 10-5* Ae1, 25


cu Ae - seciunea transversal efectiv a jgheabului la curgerea cu seciune plin, n [mm];
de forme dreptunghiulare, trapezoidale i similare, cu descrcare liber:

QJ = 0,9 QN
unde, QN- capacitatea nominal a jgheabului, n [l/s], calculat cu relaia:
QN = QSE * Fd * Fs
cu:
- Fd - factorul de adncime i Fs - factorul de form, conform figurii 5.3.
-

QSE-capacitatea echivalent a unui jgheab de strein ptrat, n [l/s], calculat cu relaia:


QSE= 3,48 * 10-5 *Ae1, 25

Jgheabmontatlaexteriorsubstreain

Jgheabmontatlaparapet

Jgheabmontatncanale.

FactordeformaFs

FactordeadncimeFd

Figura. 5.2. Soluii de amplasare a jgheaburilor n raport cu elementele de structur.

W/T
S/T
Factoruldeadncime,Fd
Factoruldeforma,Fs
Slimeabazeijgheabului;Tlimeamaximaapeinjgheab;Wnlimeajgheabului
Figura 5.3.

n figura 5.4. este reprezentat corelaia dintre aria efectiv i capacitatea nominal a
jgheaburilor cu seciune dreptunghiular i semicircular.
Pentru jgheaburile montate cu pant sau orizontal, la care L>50W, capacitatea de proiectare a
jgheabului QJ se afecteaz cu un coeficient FL cu valori conform Tabelului 5.7.
n cazul n care un jgheab, conine pe lungimea sa una sau mai multe piese de schimbare a
direciei, cu unghiuri mai mari de 10, valorile capacitii de preluare a jgheabului, determinate
anterior, QJ , vor fi afectate de un factor de reducere de 0,85.

26

CapacitateaQNsauQSE[l/s]
AriatransversalAE[mm2]
Figura5.4.Capacitateajgheaburilor:1QN,pentrujgheabdreptunghiular;2QSEpentru
jgheabsemicircular

Tabel5.7.Factoruldecapacitate,FL,pentrujgheaburilungi,montatorizontal
saunclinatspreogurdescurgere
L/W
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475

03
1,00
0,97
0,93
0,90
0,86
0,83
0,80
0,78
0,77
0,75
0,73
0,72
0,70
0,68
0,67
0,65
0,63
0,62

4
1,00
1,02
1,03
1,05
1,07
1,08
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

Factoruldecapacitate,FL
Panta(mm/m)
6
1,00
1,04
1,08
1,12
1,17
1,21
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

8
1,00
1,07
1,13
1,20
1,27
1,33
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

10
1,00
1,09
1,18
1,27
1,37
1,46
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

Lestelungimeajgheabului,nmm;Wnlimeaapeiinjgheab,nmm.

Jgheaburi montate cu pant, sub streain

Capacitatea se determin similar, cu observaia c factorul de capacitate FL, se aplic numai n


cazul n care jgheabul are, pe toat lungimea sa, o pant descendent ctre punctul de descrcare.
n cazul racordrii a mai multor puncte de descrcare la un jgheab montat cu pant continu n
canale sau la parapet, capacitatea se va determina ca n cazul montrii orizontale.

27

Jgheaburi amplasate n canale sau la parapet

Pot fi montate orizontal (panta de montaj i3mm/m) sau n pant (i>3mm/m).


nlimea minim a zonei de deversare din captul amonte al unui jgheab amplasat n canal sau la
parapet (Fig. 5.5.) trebuie s fie superioar dimensiunilor indicate n tabelul 5.8.

Fig.5.5.
Tabel5.8.Nivelulpreaplinuluilajgheaburileamplasatencanaleledepeacoperiuri
Adncimejgheab,inclusivnlimezondeversare
Z[mm]

nlimeaminimazoneidedeversare

<85
85250
>250

25
0.3Z
75

Pentru jgheaburile de form rectangular, trapezoidal sau similare, montate orizontal, cu


descrcare liber, capacitatea se calculeaz cu relaia:
QJ = 0,9 QN

unde:
QN este capacitatea nominal a jgheabului, [l/s], calculat cu relaia:
QN = QSV * Fd * Fs
n care:
QSV =3,89* 10-5* Aw1, 25
unde, Aw este seciunea transversal a jgheabului naintea zonei de deversare, n milimetri
ptrai (mm).

Coloane de evacuare a apei

Curgerea gravitaional cu seciune parial-plin (conform SR EN 12056-3).

Capacitatea de scurgere a coloanelor la seciune parial plin, n funcie de diametru i procentul


seciunii de scurgere a apei din seciunea coloanei f este prezentat n Tabelul 5.9.
Debitele de calcul ale coloanelor/burlanelor circulare de scurgere trebuie s fie inferiore
capacitii maxime de scurgere, indicate n tabelul 5.9. i stabilit n raport cu diametrul acesteia.

28

Se recomand adoptarea unei valori pentru coeficientului f cuprins ntre 0,20 i 0,33.
Capacitatea maxim ntr-o coloan de scurgere cu alt seciune dect circular se va considera
egal cu cea a conductei circulare cu seciune echivalent.
Atunci cnd o coloan de scurgere gravitaional a apei de ploaie are o deviere la un unghi
superior valorii de 10 (180 mm/m) fa de orizontal, deviaia poate fi ignorat (figura 5.5.).
Debitul devierilor cu unghi mai mic de 10 fa de orizontal se calculeaz ca pentru un canal de
scurgere cu un grad de umplere mai mic de 70% (figura 5.5.).
Tabel5.9.a.Capacitateacoloanelor/burlanelor
Diametrul
interioral
burlanului,
di

Capacitatea,
QRWP(l/s)
f=0,20

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
Not:

f=0,33

Diametrul
interioral
burlanului,
di

Capacitatea,
QRWP(l/s)
f=0,20

f=0,33

11,4
13,7
16,3
19,1
22,3
25,7
29,5
38,1
48,0
59,4
72,4
87,1
Ec.WylyEaton

26,3
31,6
37,5
44,1
51,4
59,3
68,0
87,7
110,6
137,0
166,9
200,6
Ec.WylyEaton

mm

mm

0,7
0,9
1,2
1,5
1,8
2,2
2,6
3,0
3,5
4,0
4,6
6,0
7,6
9,4

1,7
2,2
2,7
3,4
4,1
5,0
5,9
6,9
8,1
9,3
10,7
13,8
17,4
21,6

140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
>300

EcuaiaWylyEaton:
QRWP=2,5x104xkb0.167xdi2.667xf1.667
unde,
QRWPestecapacitateaconductei/burlanului,inl/s;
kbesterugozitateamaterialuluiburlanului,inmm(considerata0,25mm);
diestediametrulinterioralburlanului,inmm;
festegraduldeumplere,adimensional

Capacitateasecalculeazcapentruo
Capacitateasecalculeazcapentruoconduct
conductvertical
orizontal
Figura5.5.Efectulcompensriindevierileverticalealeconductelor
29

Se va acorda o atenie special riscului de nfundare n special n cazul coloanelor cu


diametre mai mici de DN 75mm.

Curgerea gravitaional cu seciune parial-plin (conform STAS 1795).

Dimensionarea se realizeaz n raport cu debitul maxim ce poate fi preluat de receptoarele


deservite:
Pentru racordarea unui singur receptor:
Se alege n raport cu nlimea coloanei, conform tabelului 5.10.
Tabel5.10.Debitelemaximeevacuateprincoloaneledecanalizareracordatelaunsingur
receptor.
nlimea
coloanei
H[m]
1
3
6
12
16
24
45

50
2.0
2.5
3.0
3.9
4.3
5.0
5.8

Diametrulinterior
75
100
125
3.8
4.7
5.6
6.8
7.5
8.5
9.6

7.1
8.4
9.7
11.5
12.3
14.0
15.5

11.2
13.0
15.1
17.5
18.9
21.8
23.8

150
16.8
19.2
22.5
26.7
28.4
32.0
35.5

200
33.0
40.0
46.2
54.2
58.2
64.3
68.8

Exempledecalcul

a.Pentru:
Qrec,max=12l/s,H=24m,
rezultaDi=100mm.
b.Pentru:
Qrec,max=12l/s,H=12m,
rezultaDi=125mm

Pentru racordarea a doua sau mai multe receptoare:


Se determin, funcie de nlimea coloanei si de lungimea conductei orizontale la care sunt
racordate receptoarele, conform tabel nr. 5.11. (STAS 1795).
Conducte orizontale
Se adopta modelul de curgere cu nivel liber si se verific funcionarea conductei la curgere sub
presiune.

Cazul curgerii cu nivel liber

Dimensionarea se realizeaz n urmtoarea succesiune:


predimensionare, din condiii constructive: se alege diametrul preliminar al conductei orizontale
colectoare ca fiind cel puin egal cu diametrul coloanei care se leag la colectorul orizontal.
se verific din punct de vedere hidraulic: viteza real de curgere i gradul real de umplere care
trebuie s fie inferioare celor indicate n SR 1795.
Viteza de curgere se determin funcie de viteza de curgere la seciune plin i debitul de curgere la
seciune plin, pentru diametrul ales, panta i materialul conductei, conform STAS 1795; vitezele trebuie
sa se ncadreze ntre viteza minima de autocurire a conductei si viteza maxima.
Gradul de umplere real determinat trebuie s fie inferior valorii maxime admise conform
STAS 1795.

30

Tabel 5.11. Debitele maxime evacuate prin coloanele de canalizare racordate la un


singur receptor.
Diametrul nominal,
50
75
100
125
150
200
Dn [mm]
nlimea coloanei H=6 m
Lungimea
conductei
orizontale
[m]

Lungimea
conductei
orizontale
[m]

Lungimea
conductei
orizontale
[m]

6
12
18
30

4,0
4,4
4,7
5,3

7,2
12,0
17,0
7,8
12,5
18,0
8,4
13,0
19,0
9,6
14,5
21,5
nlimea coloanei H=12 m

25,5
27,0
28,0
31,0

52,0
54,5
57,0
62,0

6
12
18
30

5,0
5,5
6,0
7,0

7,5
14,5
22,0
8,0
15,0
23,5
9,0
16,0
24,5
10,0
18,0
27,0
nlimea coloanei H=24 m

32,0
33,5
35,0
37,0

64,0
67,0
70,0
76,0

6
12
18
30

5,8
6,3
6,8
7,8

9,5
19,3
11,5
12,0

36,0
40,0
42,5
47,0

79,0
82,0
86,0
95,0

15,5
17,3
18,5
20,5

25,0
27,0
29,0
32,0

Rigole.

Se dimensioneaz n conformitate cu prevederile STAS 10796/1,2-77, n raport cu debitele


apelor meteorice i caracteristicile geometrice (form, dimensiuni) ale acestor lucrri.
Debitele de ape meteorice se vor corela i cu alte lucrri hidrotehnice apropiate acestora, care
pot influena mrimea debitelor meteorice (irigaii, desecri).
Caracteristicile geometrice ale rigolelor se determin n raport cu debitul de ape meteorice i
panta longitudinal a acestora.
Pentru soluiile clasice se pot utiliza indicaiile, respectiv diagramele 2.1.3....2.1.7. din
STAS10796/1,2-77. n figura 5.6. se prezint exemplificativ un tip de rigol.

hr
[m]

0.2

31

Dimensiuneelementegeometricenm
a
b
0.2

0.6

0.3
0.3
0.9
0.4*
0.4*
1.2*
*valoriadoptabilepebazdejustificritehniceieconomice

Diagramadealegereanlimirigoleihr,
funciededebituldeapemeteoricei
Seciunetransversalprinrigol
pantademontaj.
Figura5.6.Dimensionarerigolneprotejat.

Pentru soluiile noi de rigolele tip multidren i canale de evacuare a apelor uzate din zone
circulabile, utilizate de pietoni i auto-vehicule se vor respecta prevederile SR EN 1433 (pentru
proiectarea geometric, exigenele referitoare la rezisten i stabilitate...).
La dimensionarea sistemelor de colectare, transport, infiltrare ap de ploaie cu elemente tipizate
vor fi utilizate caracteristicile tehnice testate i agrementate oferite de productori.
La dimensionare pot fi utilizate i soft-urile propuse de productori, cu condiia ca algoritmii de
calcul s fi fost armonizai cu prevederile normelor romneti.
La proiectarea sistemelor de rigole cu module rezervor tip fagure n care se poate acumula ap
se va ine cont de urmtoarele indicaii:
trebuie respectat o acoperire minim de 0,80 m i o adncime maxim de pozare de 4,0 m.
nlimea sistemului de rigole sau de acumulare nu trebuie s depeasc 2,0 m.
solul de sub boxe trebuie s aib o capacitate portant suficient; la nevoie se vor lua msuri
corespunztoare pentru creterea capacitii portante.
nu este permis pozarea permanent sau temporar a sistemelor n ap freatic, ap de zcmnt sau
ap acumulat.
distana fa de nivelul mediu cel mai ridicat al pnzei freatice este de cel puin 1,0 m.
5.3. Dimensionarea hidraulic a elementelor componente n sistem depresionar.
Sistemul se dimensioneaz pentru debitele de calcul stabilite i condiiile de siguran adoptate
la realizarea structurii.
Receptoarele depresionare trebuiesc alese pentru a drena apa colectat pn la nlimea stratului
de ap acceptat din condiii constructive. Nu vor fi luate n considerare depozitele din jgheaburi.
Pentru preluarea apelor excedentare nlimii de calcul acceptate se pot prevedea soluii de
evacuare de urgen, corelate cu modul de realizare a construciei i tipul receptorilor depresionari,
n una dintre variantele de mai jos:
sistem depresionar de colectare i evacuare a apelor meteorice excedentare nivelului de calcul
(receptori de preaplin de colectare i sistem de conducte de evacuare depresionar a apelor
meteorice);
receptori de preaplin de colectare corelai cu receptorii depresionari i sistem de evacuare
gravitaional;
drenaj de urgen convenional, ca msur luat la construcia cldirii.
La pozarea receptoarele se vor respecta prevederile enunate anterior n raport cu modul de
pozare a acestora (pe terase, n jgheaburi la streain, n canale i la parapet).
Receptorii trebuie s fie echipai cu filtre pentru a exclude ptrunderea materialelor solide n
instalaie i pentru a preveni blocajele. Se va lua n considerare efectul filtrelor.
Se va avea n vedere ca efectul simfonic s nceap suficient de repede pentru ca n exploatare s
se previn depirea adncimilor de ap de pe acoperi sau din jgheab considerate la proiectare.
Sistemul de evacuare depresionar trebuie s fie proiectat astfel nct s se ia n considerare orice
suprasarcin din sistemul orizontal.

32

Sistemul de conducte (conducta propriu-zis i tehnologia de mbinare) i armturile trebuie s


reziste la presiunile maxime pozitive i negative ntlnite n condiii de proiectare.
Viteza de curgere minim n conductele orizontale ale sistemului de evacuare depresionar a
apelor de precipitaii se alege astfel nct s se previn depunerea (respectiv pentru a asigura
autocurirea) i pentru a asigura nceperea rapid a efectului de sifonare.
Diametrul interior minim al conductelor de evacuare, Di, trebuie s fie: Di 32 mm.
Presiunea minim de proiectare va fi astfel aleas nct s se previn apariia fenomenului de
cavitaie i efectele asociate acestuia, respectiv deteriorarea conductelor.
n sistemele de evacuare depresionar sunt permise reducerile n diametru, n direcia de
curgere.
Sistemul trebuie s fie instalat n conformitate cu ipotezele considerate la proiectare .
n cazul n care exist modificri ale soluiei proiectate se impune verificarea i eventual
redimensionarea sistemului.
Metoda de proiectare trebuie s fie validat prin testarea fizic.
Trecerea de la sistemul vertical la sistemul orizontal se realizeaz printr-o mrire adecvat de
diametru (determinat pentru un grad de umplere u = 0,7), n una dintre variantele precizate mai jos:
prin mrirea coloanei de scurgere la baza acesteia, pe o nlime h = 0.9 m;
prin mrirea conductei orizontale nainte de racordarea la reeaua de canalizare;
dup trecerea printr-o gur de scurgere;
prin descrcarea n interiorul unui cmin de vizitare.
Se vor prevedea msuri de preluare a dilatrilor n raport cu natura materialului conductelor
utilizat.
Sistemul de susinere va fi ales astfel nct s permit susinerea greutii conductelor pline.
Trecerea receptorilor prin acoperi se va realiza n conformitate cu tipul acoperiului, lundu-se
toate msurile necesare de etanare i de protejare a structurii acoperiului i a spaiilor de sub
acesta
Principiile hidraulice ale sistemului depresionar.
Dimensionarea sistemelor depresionare se realizeaz n raport cu depresiunea creat n sistem n
momentul inducerii fenomenului de sifonare p, depresiune dependent de nlimea coloanei HT
(figura 5.7.).

Figura5.7.

Calculul de dimensionare se realizeaz, pentru traseul apreciat ca fiind cel mai dezavantajat, iar
restul traseelor se dimensioneaz n raport cu presiunea existent n punctul de conectare la traseul
dezavantajat.
33

Calculul se va realiza n urmtoarea secven:


Stabilirea numrului de receptori:
Se aleg tipurile de receptoare (din cataloagele distribuitorilor), n raport cu structura i geometria
acoperiului, modul de pozare al receptorului, diametrul acestuia, nlimea stratului de ap
acceptat la concepia structurii cldirii i suprafaa posibil de drenat.
Din fiele tehnice ale receptoarelor se extrag caracteristicile hidraulice, respectiv debitul fiecrui tip de
receptor vizat a fi utilizat qr. Se recomand utilizarea aceluiai tip de receptori.
n cazul n care se utilizeaz acelai tip de receptori, numrul de receptori se determin cu relaia:

Amplasareareceptorilor:

Se realizeaz funcie de particularitile funcional-constructive ale acoperiului. Se va ine cont


i de poziia grinzilor: se interzice strpungerea grinzilor de ctre conductele colectoare
amplasate sub acoperi.
Stabilirea traseului conductelor.
Traseul se adopt n raport cu structura funcional-constructiv a cldirii i poziia mediului
receptor i trebuie realizat in cooperare cu arhitectul.
Realizarea schemei izometrice.
Se realizeaz n conformitate cu prevederile clasice de alctuire a schemelor izometrice.
Pe schema izometric se trec lungimile i debitele aferente fiecrui tronson.
Stabilirea debitelor de circulaie pe tronsoane.
Debitul unui tronson curent i se determin funcie de debitele colectate prin receptoarele din
, cu j
cu relaia:
amonte de seciunea de calcul

Predimensionarea: Calculul diametrelor conductelor.

Se realizeaz pe baza presiunii statice din instalaie , determinat cu relaia:


g

(mbar)

unde:
este densitatea apei, n kg/m3, g, acceleraia gravitaional, n m/s2, Ht, nlimea
total a coloanei (inclusiv stratul de ap), n m.
Pentru valori ale densitii
kg/m3 i acceleraiei gravitaionale g=9,81, relaia
se poate scrie simplificat sub forma:
(mbar)

Aproximarea unei lungimi echivalente provizorii pentru pierderile de


sarcin locale i determinarea lungimii de calcul Lc.
Lungimea de calcul Lc se determin prin adugarea la lungimea fizic L a unei lungimi
echivalente pentru compensarea pierderile de sarcin locale, estimat global la circa 60%
din valoarea lungimii fizice.
Lc=L+0,6L,
34

unde L reprezint lungimea fizic, de la primul receptor racordat pn la intrarea n


subteran.

Se determin pierderea de sarcin unitar medie echivalent


prin raportarea presiunii statice la lungimea de calcul Lc.

Determinarea diametrului Di,p.

Se realizeaz cu ajutorul nomogramelor specifice materialelor din care este alctuit


conducta.
Se determin n raport cu debitul de calcul al seciunii
medie echivalent
.
Di,p=f(

i pierderea de sarcin

Viteza de curgere rezultat trebuie s fie superioar valorii de 1m/s.


Dimensionarea final.

Calculul sumei pierderilor de sarcin totale

Pentru fiecare tronson se determin pierderea real de sarcin


stabilite n urma predimensionrii, pe baza:
- lungimii fizice a fiecrui tronson

, pentru diametrele

i sumei valorilor lungimilor echivalente ale

pieselor aferente acestora

, i

- pierderii de sarcin unitar


Di,p..

, pentru debitul de curgere

i diametrul stabilit

Se utilizeaz valorile lungimilor echivalente ale pieselor i nomogramele de calcul debite


diametre - pierdere de presiune-viteze indicate de distribuitorii de materiale:

unde, ii, n

este pierderea de sarcin unitar a tronsonului i.

Suma pierderilor de sarcin totale trebuie s fie inferioar presiunii statice determinate

Re-calcularea diametrelor conductelor


Dac condiia nu este ndeplinit se modific diametrele n corelaie cu depresiunea de
corectat i se reiau calculele de determinare a pierderilor reale pe tronsoane i sumei
pierderilor pn cnd aceasta ndeplinete condiia menionat.

Echilibrarea reelei.
Se realizeaz aceleai secvene de calcul i pentru dimensionarea traseelor secundare ale
instalaiei, cu observaia c dimensionarea se realizeaz n raport cu presiunea existent
n punctul de conectare la traseul dezavantajat.
35

Simultan cu operaiunea de dimensionare, se echilibreaz i instalaia.


Verificarea punctului critic.
Pe traseul instalaiei pot aprea puncte n care funcionarea s devin critic, respectiv n
care se creeaz condiiile de apariie a fenomenului de cavitaie.
Punctele se afl n general la trecerea de pe un traseu orizontal pe unul vertical.
Punctele vulnerabile trebuiesc verificate cu atenie pentru a se evita funcionarea critic.
Verificarea se realizeaz prin compararea depresiunii create
apare regimul critic, relaia:

cu valoarea la care

Evaluarea depresiunii n punctul critic


se determin ca diferen ntre
presiunea static n punctul critic
(vezi fig. 5.7.) i suma pierderilor de sarcin
reale pn n punctul critic.

n cazul n care depresiunea creat nu respect relaia indicat mai sus se modific
diametrele, respectiv se crete/descrete mrimea acestora n scopul scderii/creterii
pierderilor de sarcin. Secvena se reia pn cnd se ndeplinete condiia.

Conducte orizontale

Capacitatea hidraulic a conductelor orizontale de canalizare a apelor de precipitaii n sistem


depresionar poate fi calculat folosind orice ecuaie hidraulic stabilit, sau tabelele de calcul sau
nomogramele disponibile pentru materialul respectiv.
n cazul indisponibilitii unor tabele sau diagrame se recomand utilizarea ecuaiei ColebrookWhite:

Capacitile de scurgere calculate cu ecuaia Colebrook-White, pentru ap rece cu temperatura


t=100C sunt prezentate n tabelul 5.12.
Sistemele de canalizare gravitaional, cu curgere la seciune parial plin sau cele depresionare cu
curgerea la seciune plin pot fi calculate si cu soft-uri special destinate tehnicilor respective.
Unele dintre soft-urile specializate includ i algoritmi de stabilire a curbelor IDF i respectiv fiiere
de date meteo extrase din bazele de date meteo.
Soft-urile pot fi folosite cu condiia respectrii particularitilor climatice din Romnia precum i a
reglementrilor romneti.
De asemenea, exist soft-uri specializate pentru dimensionarea staiilor de pompare a apelor de
ploaie, rigolelor, separatoarelor de impuriti i hidrocarburi, bazinelor de retenie i infiltrare.
Tabelul5.12.
Panta

Dn100

Dn125

Dn150

Dn200

Dn225

Dn250

Dn300

Qmax

Qmax

Qmax

Qmax

Qmax

Qmax

Qmax

cm/m

l/s

m/s

l/s

m/s

l/s

m/s

l/s

m/s

l/s

m/s

l/s

m/s

l/s

m/s

36

0,5

2,9

0,5

4,8

0,6

9,0

0,7

16,7

0,8

26,5

0,9

31,6

1,0

56,8

1,1

1,0

4,2

0,8

6,8

0,9

12,8

1,0

23,7

1,2

37,6

1,3

44,9

1,4

80,6

1,6

1,5

5,1

1,0

8,3

1,1

15,7

1,3

29,1

1,5

46,2

1,6

55,0

1,7

98,8

2,0

2,0

5,9

1,1

9,6

1,2

18,2

1,5

33,6

1,7

53,3

1,9

63,6

2,0

114,2

2,3

2,5

6,7

1,2

10,8

1,4

20,3

1,6

37,6

1,9

59,7

2,1

71,1

2,2

127,7

2,6

3,0

7,3

1,3

11,8

1,5

22,3

1,8

41,2

2,1

65,4

2,3

77,9

2,4

140,0

2,8

3,5

7,9

1,5

12,8

1,6

24,1

1,9

44,5

2,2

70,6

2,5

84,2

2,6

151,2

3,0

4,0

8,4

1,6

13,7

1,8

25,8

2,1

47,6

2,4

75,5

2,7

90,0

2,8

161,7

3,2

4,5

8,9

1,7

14,5

1,9

27,3

2,2

50,5

2,5

80,1

2,8

95,5

3,0

171,5

3,4

5,0

9,4

1,7

15,3

2,0

28,8

2,3

53,3

2,7

84,5

3,0

100,7

3,1

180,8

3,6

5.4. Dimensionarea hidraulic a separatoarelor de hidrocarburi.


Se realizeaz conform prevederilor SR EN 1825-2:2005 Separatoare de grsimi. Partea 2:
Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare i ntreinere.

37

6. EXEMPLE DE CALCUL
6.1. Analiza general a cldirii cu suprafeele aferente n scopul stabilirii soluiei de canalizare
a apelor meteorice.
Proiectarea instalaiilor de canalizare meteorice aferente cldirilor i suprafeelor exterioare
aferente acestora se realizeaz n secvena de etape prezentate sintetic n schema din figura 6.1.

Figura 6.1.
6.2. Exemplul 1. Bloc i parcare aferent.
38

n cadrul exemplului se va dimensiona instalaia de canalizare a apelor meteorice aferent unui


bloc de locuine cu regim de nlime P+4E, amplasat ntr-o zon rezidenial fr risc de inundare,
cu acoperi tip a. teras circulabil, b. necirculabil sau c. vegetal, n sistem gravitaional sau
depresionar, precum i de pe parcarea aferent blocului.
Planul teras este prezentat n anexa VI. (figura 1.).
Planul de situaie este prezentat n anexa VI. (figura 2.).
6.2.1.Sistem de colectare i evacuare gravitaional ape meteorice de pe terasa circulabil.
Determinarea suprafeei de calcul.
Acoperiul este tip teras.
suprafaa de calcul este egal cu suprafaa de colectare.
Ac = 36 x 12 = 432 m2
Determinare intensitate ploaie de calcul.
Intensitatea ploii de calcul se determin conform punctului 4.1. n funcie de frecvena i durata
ploii de calcul.
Cldirea este o cldire rezidenial i este amplasat ntr-o zon neinundabil.
Se adopt frecvena de calcul, conform tabel 5.2.: f=1/2.
Timpul ploii de calcul se determin cu relaia:
+

unde:
tcs = 2min, timpul de concentrare superficial;
L1=36m, lungimea tronsonului, de la primul receptor la prima seciune de calcul, n

- viteza de curgere a apei, n[m/min], corespunztoare valorii debitului maxim la curgerea cu


nivel liber; se adopt
3

[m/min];

Se determin intensitatea ploii de calcul, conform nomograma reprezentat n fig. 5.1.:


i=360

Determinare debite de calcul.


Se determin conform prevederilor indicate n cap. 5, n raport cu intensitatea ploii de calcul, i,
suprafaa de colectare i coeficientul de scurgere (tabel 5.3.).
Coeficientul de scurgere are valoarea:

1=0,7,

pentru terase circulabile.

Debitul de calcul se determin cu relaia

Se adopt soluia de colectare cu receptoare montate n puncte de cot minim.


n raport cu tipul terasei se alege tipul de receptor .

39

Se aleg receptoare tip STAS 2742-96, cu Dn 100 mm, cu colectare dreapt la conducte orizontale cu
un debit specific de 5,6 l/s, pentru o nlime a stratului de ap de 10 cm.
Funcie de debitul apelor meteorice i debitul receptorului se determin numrul de receptori.
Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.1.a.
Determinare dimensiuni coloane.
Coloanele se dimensioneaz, conform STAS 1795, funcie de debitul posibil de evacuat de
ctre receptor i nlimea coloanei.
nlimea coloanei este: Hc = 5x2,75=13,75m.
Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.1.a.
Determinare diametre conducte orizontale.
Diametrele conductelor orizontale se determin din condiii constructive, ca fiind cel puin
egale cu diametrul tronsonului anterior i al coloanei preluate.
Se verific ndeplinirea condiiilor:
v r v min = 0,7m/s (de auto-curire);
v r v max (de nedepire a vitezei maxim admise pentru materialul din care sunt alctuite
conductele); pentru conducte din PEID, vmax = 4 m/s
u r u max (conform STAS 1795, u max = 1)
Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.1.a.
6.2.2. Sistem de colectare i evacuare gravitaional ape meteorice de pe terasa necirculabil.
Se aplic exact aceleai secvene de calcul ca i la terasa necirculabil.
Pentru coeficientul de scurgere s-a adoptat valoarea

2=0,80,

pentru terase necirculabile;

Se aleg receptoare tip STAS 2742-96, cu Dn 100 mm, cu colectare dreapt la conducte orizontale cu
un debit specific de 5,6 l/s, pentru o nlime a stratului de ap de 10 cm.
Calculele s-au condus centralizat n tabelul 6.1.b.
6.2.3. Sistem de colectare i evacuare gravitaional ape meteorice de pe o teras vegetal.
Se aplic exact aceleai secvene de calcul ca i la terasa necirculabil.
Pentru coeficientul de scurgere s-a adoptat valoarea
3=0,4,

pentru terase vegetale intensive, strat vegetal 20 cm i vegetaie - gazon.;

Se aleg receptoare tip STAS 2742-96, cu Dn 100 mm, cu colectare dreapt la conducte orizontale cu
un debit specific de 5,6 l/s, pentru o nlime a stratului de ap de 10 cm.
Calculele s-au condus centralizat n tabelul 6.1.c.
6.2.4. Platform exterioar.
Din planul de situaie se determin suprafaa amenajat a platformei:
Ac=2750m2.
Pentru coeficientul de scurgere s-a adoptat valoarea

3=0,9

(pavaj din asfalt i beton).

Debitul de apa de ploaie este:


=

40

Nr. rec.

Nr.
Tronso
n
S_tot

m2

l/s

m2

Nr. rec.

S_tot

Nr.
Tronson

R1
1.1,v
1.1,o
432 4 10,88
1.2,o
1.3,v
1.3.0

m2

Nr. rec.

Nr.
Tronso
n
S_tot

R1
1.1,v
1.1,o
1.2,o 432 6
1.3,o
1.4.v
1.4.o

R1
1.1,v
1.1,o 432 4
1.2,v
1.2,0

l/s

S*

qc

Hc

qct

l/s,ha
360
360
360
360
360
360

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

m2
108
108
108
216
432
432

l/s
2,72
2,72
2,72
5,44
10,88
10,88

cm
10
10
10
10
10
10

m
13,75
13,75
13,75
13,75
13,75
13,75

l/s
2,72
2,72
2,72
5,44
10,88
10.88

qmax,R

S*

qc

Hc

qct

l/s
2,05

l/s,ha
360
360
360
360
360
360
360

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

m2
72
72
72
144
216
432
432

l/s
2
2
2
4
6
12
12

cm
10
10
10
10
10
10
10

m
13,75
13,75
13,75
13,75
13,75
13,75
13,75

l/s
2,05
2,05
2,05
4,10
6,15
12,3
12,3

qmax,R

S*

qc

Hc

qct

l/s
5,6

l/s,ha
360
360
360
360
360

0,4
0,7
0,7
0,7
0,7

m2
216
108
108
216
432

l/s
3,11
3,11
3,11
6,21
6,21

cm
10
10
10
10
10

m
13,75
13,75
13,75
13,75
13,75

l/s
3,11
3,11
3,11
6,21
6,21

qmax,R

l/s
5,6

12,3

l/s
6.21

Conducte
verticale
qmax col d
Panta
l/s
mm m/m
3,4
110

d
mm

vsp
m/s

qsp
l/s

vr
m/s

0,025
0,025

63
75

1,19
1,35

3,21
5,29

0,8
1,028

0,67
0,79

1,17
1,21

1,39
1,63

0,020

110

1,55

13,32

0,82

0,66

1,16

1,52

63
13,8

Conducte
verticale
qmax col d
Panta
l/s
mm m/m
3,4

110

41

Conducte orizontale
d
mm

vsp
m/s

qsp
l/s

vr
m/s

0,025
0,025
0,020

63
75
110

1,19
1,35
1,55

3,21
5,29
13,32

0,64
0,77
0,46

0,57
0,64
0,47

1,08
1,14
0,97

1,28
1,53
1,50

0,020

110

1,55

13,32

0,72

1,19

63

13,8

Conducte
verticale
qmax col d
Panta
l/s
mm m/m

*Suprfaa de calcul servit de tronson.

Conducte orizontale

3,4

63

6,9

85

0,92

1,84

Conducte orizontale
d
mm

vsp
m/s

qsp
l/s

vr
m/s

0,025

63

1,19

3,21

0,96

0,74

1,20

1,43

0,020

85

1,85

7,75

0,80

0,66

1,15

2,44

Pentru colectarea apelor de ploaie se utilizeaz guri de scurgere amplasate la distane de


30 50m.
Suprafaa deservit de o gur de scurgere este AGS=500 700m2.
Numrul de guri de scurgere se determin n funcie de suprafaa total i suprafaa ce poate
fi deservit de o gur cu relaia:
Ng=

6 guri de scurgere.

Din raionamente de adaptare la particularitile platformei se adopt:


N= 7 guri de scurgere.
Debitul aferent unei guri de scurgere este:
q1=
Pentru reeaua de canalizare a apelor preluate de la gurile de scurgere se adopt tuburi de
scurgere din PVC-G, montate cu o pant de 0,8%.
Dimensionarea reelei exterioare de canalizare este prezentat centralizat n tabelul 6.2.
Tabelul 6.2.
Tronson
CP1
CP44
CP55
CP66
CP77
CP88 S4

Qc
l/s
12,5
25,0
37,5
65,0
77,0
90,0

i
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

Dn
mm
140
200
225
250
280
315

Qsp
l/s

Vsp
m/s

12,0
30,0
42,0
65,0
77,0
100,0

1,0
1,4
1,5
1,6
1,72
1,85

1,0
0,83
0,89
1,0
1,0
0,9

1,00
1,10
1,13
1,00
1,00
1,13

vr
m/s

1,0
1,61
1,70
1,60
1,72
2,00

1,0
0,83
0,74
1,0
1,0
0,75

6.2.5.Canalizare ape meteorice de pe o teras necirculat cu ajutorul enourilor,


receptoarelor amplasate n jgheaburi i reea de canalizare interioar.
Planul teras al cldirii este prezentat n anexa VI. (figura 3.).
Determinarea suprafeei de calcul.
Sc = 36,8 x 30 = 1104 m2
Alegerea soluiei pentru instalaia de canalizare.
Se adopt soluia de colectare cu receptoare montate n enourile perimetrale i coloane de
canalizare aferente fiecrui receptor care se racordeaz la o reea de canalizare exterioar, prin
intermediul cminelor de racord. Schema de calcul este prezentat n anexa VI.
Determinare intensitatea ploii de calcul.
Cldirea are destinaie de spaii de nvmnt i este amplasat ntr-o zon inundabil.
Se adopt frecvena de calcul, conform tabel 5.2.: f=1/5.
Timpul ploii de calcul se consider 2 min.
Se determin intensitatea ploii de calcul, conform fig. 5.1.: i=545l/s,ha

42

Alegere receptoare de colectare.


Se aleg receptoare tip STAS 2742, cu Dn 100 mm, cu colectare dreapt la coloane, cu un
debit specific de 12,1 l/s, pentru o nlime a stratului de ap de 10 cm.
Determinare debite de calcul.
Se determin conform prevederilor indicate n cap. 5, n raport cu intensitatea ploii de calcul,
i, suprafaa de colectare i coeficientul de scurgere (tabel 5.3.).
Coeficientul de scurgere are valoarea =0,8
Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.3.
Determinare dimensiuni coloane.
Coloanele se dimensioneaz, conform STAS 1795, funcie de debitul posibil de evacuat de
ctre receptor i nlimea coloanei.
nlimea coloanei este de 8m.
Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.3.
Determinare diametre conducte orizontale.
Diametrele conductelor orizontale se determin din condiii constructive, ca fiind cel puin
egale cu diametrul tronsonului anterior i al coloanei preluate.
Se verific ndeplinirea condiiilor:
vr vmin=0,7m/s (de auto-curire);
vr vmax (de nedepire a vitezei maxim admise pentru materialul din care sunt alctuite
conductele); pentru conducte din PEID, vmax=4 m/s
ur umax (conform STAS 1795, umax=1)
Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.3.
Tabel 6.3.
Nr. rec.

Nr.
Tronson
S_tot

Conducte
h Hc qct verticale
qmax d Panta d
m2
l/s
l/s l/s,ha
m2 l/s cm m l/s l/s
col mm m/m mm
Coloana 1 Coloana 2 12
R1
5,5 545 0,8 92 4.01 10 8 4.01
1.1,v 1104 12 48,13
545 0,8 92 4.01 10 8 4.01 5,0 75
1.1,o
545 0,8 92 4.01 10 8 4.01
0,025 75
qmax,R I

S*

qc

Conducte orizontale
vsp
m/s

qsp
l/s

vr
m/s

1,35 5,29 0,77 0,64 1,14 1,53

6.2.6. Canalizare ape meteorice de pe o teras necirculat cu ajutorul enourilor, a


receptoarelor gravitaionale amplasate n jgheaburi, racordate la o conduct colectoare
orizontal i reea de canalizare interioar.
Pentru cazul anterior s-a considerat soluia de colectare la partea superioar a receptoarelor
ntr-o conduct colectoare superioar.
Schema este prezentat n anexa VI.
Restul elementelor rmn similare cu cele ale cazului anterior.

43

Calculele sunt prezentate centralizat n tabelul 6.4.

m2

Nr. rec.

Nr.
Tronso
n
S_tot

Tabelul 6.4.
qmax,R I
l/s

l/s l/s,ha
R1
5,5 545 0,8
1.1,v
545 0,8
1.1,o
545 0,8
1.2,o 1104 12 48,13
545 0,8
1.3,o
545 0,8
1.4,v
545 0,8
1.4,o
545 0,8

S*
m2
92
92
92
184
276
552
552

Conducte
h Hc qct verticale
qmax d Panta d
l/s cm m l/s l/s
mm
col mm
4,01 10 8 4,01
4,01 10 8 4,01 3,4 63
4,01 10 8 4,01
0,025 63
8,02 10 8 8,02
0,020 110
12,03 10 8 12,03
0,020 110
24,06 10 8 24,06 140 26,3
24,06 10 8 24,06
0,02 140

Conducte orizontale

qc

vsp
m/s

qsp
l/s

vr
m/s

1,19 3,21 0,8 0,67 1,17 1,39


1,55 13,32 0,6 0,55 1,06 1,64
1,55 13,32 0,9 0,71 1,19 1,84
1,83 25,44 0,97 0,75 1,21 2,21

6.2.7. Canalizare ape meteorice de pe o teras necirculat cu ajutorul enourilor,


receptoarelor depresionare amplasate n jgheaburi, racordate la o conduct colectoare
orizontal i reea de canalizare interioar (Sistem depresionar).
Dimensionarea instalaiei se realizeaz conform punct. 5.3. n raport cu nlimea total a
coloanei.
HT = 10m

Calculul suprafeei de calcul Sc in m2

Suprafaa de colectare are dimensiunile prezentate n figura 6.2.

Figura 6.2
Sc = Lx l

= 40m x 22.5m = 900 m

Stabilirea ploi de calcul in (l/s) m2

Pentru exemplul prezent se consider intensitatea ploii de calcul:


i= 0.03 l/s m

Stabilirea debitului de calcul al apelor meteorice (l/s )

Se realizeaz cu relaia:
Qp = i x Sc x
Unde:
=1 este coeficientul de scurgere;

44

0.03 l/s m x 900 m x 1.0 = 27.0 l/s

Stabilirea numrului de receptori:

Pentru exemplul prezentat se alege un receptor Pluvia de 9 l/s.


Numrul de receptori se determin cu relaia:

Amplasarea receptorilor:

Se realizeaz funcie de particularitile funcional-constructive ale acoperiului, innduse cont de poziia grinzilor, deoarece conductele colectoare amplasate sub acoperi nu pot
strbate grinzile.
n figura 6.3. este prezentat un posibil amplasament pentru exemplul ales.

Figura 6.3

Determinarea traseului conductelor

n figura 6.4. se prezint dou alternative de traseu.

Figura 6.4
.

Realizarea schemei izometrice.

45

Schema izometric a instalaiei este prezentat n figura 6.5.

Figura 6.5

Se realizeaz fie dinspre cel mai dezavantajat receptor spre punctul de descrcare
n reeaua exterioar, fie invers.
Numrul tronsoanelor i lungimile se indic pe schema izometric de calcul (fig. 6.6).

Debitul unui tronson se determin prin nsumarea tuturor debitelor care intr n
tronson.
Debitele calculate se nscriu de asemenea pe schema izometric de calcul.

46

Figura 6.6

Predimensionarea: Calculul diametrelor conductelor.

Se realizeaz pe baza presiunii statice din instalaie determinat cu relaia:


(mbar)=98,1x10=981(mbar)

Calculul lungimii echivalente provizorii.

Se realizeaz prin adugarea la lungimea fizic a unei lungimi echivalente pentru


pierderile de sarcin locale, estimat la circa 60% din valoarea lungimii fizice.
Lc=L+0,6L=29,6m
unde L reprezint lungimea fizic, de la primul receptor racordat pn la intrarea n
subteran.

Se determin pierderea de sarcin echivalent, prin raportarea


presiunii statice la lungimea de calcul echivalent.

33,14(mbar/m)

Determinarea diametrului

Se realizeaz cu ajutorul diagramelor specifice materialelor din care este alctuit


conducta.
Diametrul conductei se determin n raport cu debitul de calcul al seciunii i pierderea de
presiune medie pe tronson.
Viteza de curgere rezultat trebuie s nu fie inferioar valorii de 1m/s.
Pentru exemplul prezent s-a optat pentru conducte PEID (figura 6.7.).

Calculul sumei pierderilor de sarcin totale

Pentru diametrele alese se determin pierderea real de sarcin, pe baza pierderilor de


sarcin liniare (figura 6.7.) i a lungimii echivalente a pieselor componente, indicate de
distribuitorii de materiale (tabel 6.1).
Tabel 6.5. Valori lungimi echivalente rezistenelor locale.
Diametru
(mm)
Receptor depresionar 56
Receptor depresionar 90
Curb 450
Curb 900 (2x450)
Ramificaie trecere
Ramificaie de derivaie

40

50

56

63

75

90

110

125

160

200

250

315

1.7

2.6

2.9

5.6

14.7
3.0
0.8
1.6
0.8
2.4

6.2
1.0
2
1.0
3.0

10.0
1.3
2.6
1.3
3.9

1.6
3.2
1.6
4.7

2.1
4.2
2.1
6.3

2.7
5.4
2.7
8.0

3.5
7.0
3.5
10.5

4.7
9.4
4.7
14.0

0.4
0.8
0.4
1.0

0.5
1.0
0.5
1.3

0.5
1.0
0.5
1.6

0.6
1.2
0.6
1.9

Suma pierderilor de sarcin lineare reale trebuie s fie inferioar presiunii statice
determinate

47

Figura. 6.7.

Figura 6.8.

48

Re-calcularea diametrelor conductelor


Dac condiia nu este ndeplinit se modific diametrele i se reiau calculele de
determinare a sumei pierderilor pn se ndeplinete.
Se realizeaz acelai lucru i pentru traseele secundare ale instalaiei i se echilibreaz
instalaia (figura 6.9, tabel 6.6.).

Figura 6.9.
Tabel 6.6. Calculul de dimensionare a instalaiei de canalizare depresionar
(conform soft GEBERIT PROPLANNER)
Ps

D
(mm)

Lungime
(m)

nlime

Debit
receptor
(l/s)

Debit
tronson
(l/s)

Vitez
(m-s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-s5
11
12
13-s4
14
15

125
90
90
90
75
63
63
63
56
56
56
56
56
56
56

1,0
4,5
4,5
2,5
4,0
,0
2,0
0,5
0,2
2,0
0,5
0,2
2,0
0,5
0,2

1,0
4,5
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2

18,0
6,0
6,0
6,0

17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
6,0
6,0
6,0

1,0
3,4
3,4
3,4
3,0
2,2
2,2
2,2
2,9
2,8
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6

49

0,0
0,4
0,5
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
1,4
0,6
0,5
1,7
0,6
0,5
1,7

Presiune
(mbar)

Ps
(mbar)

0,0
-83
-374
-268
-198
-111
-52
-13
-4
-111
-37
-53
-198
-96
-87

94
94
94
94
100
100
100
100
100
100
100
100
85
85
85

7. EXECUIA I EXPLOATAREA INSTALAIILOR DE CANALIZARE A APELOR METEORICE N


CLDIRI.CERINEIMPUSEPRINPROIECTULDEEXECUIE.

7.1PREVEDERIGENERALE
Prevederile generale privind executarea lucrrilor de canalizare n cldiri civile, social
culturaleiindustrialesuntcelecuprinsenNormativulprivindproiectarea,execuiaiexploatarea
instalaiilor sanitare aferente cldirilor, indicativ I 9 2012, care includ i prevederi pentru
evacuareaapelormeteorice.
Complementarsaudiferitdeacestea(neacoperitedeacestnormativ)suntregulidebun
practiclarealizareainstalaiilordecanalizareaapelormeteoricencldiricorelatecucerinele
impuseprinproiectuldeexecuie,precizatenaltereglementritehnicesaustandardeeuropene
armonizatespecifice,menionatenanexa1.
Peduratadesfurriilucrrilordeexecuieimontajainstalaiilordecanalizareaapelor
meteoricencadrulobiectivuluiproiectat,proiectantultrebuies:
participe la toate fazele de verificare i control al calitii care includ lucrri executate
pentruevacuareaapelormeteorice;
modifice soluiile din proiectul tehnic, dac situaiile concrete impun aceast msur;
modificarea de soluie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect i va include
modificrilelistelordecantiti,planeloretc.
s participe la recepia la terminarea lucrrilor i la recepia final ntocmind referate de
prezentare privind modul n care a fost realizat lucrarea, respectiv modul n care sa
comportatlucrareanperioadadegaranie.

Peduratadesfurriilucrrilorderealizareainstalaiilordecanalizareaapelormeteorice
n cldiri verificarea calitii execuiei, pe faze de categorii de lucrri este obligatorie i se
realizeazdectre:
investitor prin ageni de consultan i dirigini de specialitate atestai conform HG
925/1995;
proiectant;
executant,prinpersonalulpropriuiresponsabiliitehnicicuexecuiaatestaiconformHG
925/1995;
organeleinspecieidestatinconstrucii.

Lucrrile de montaj ale instalaiilor de canalizare a apelor meteorice n cldiri se vor


coordonaicorelaculucrriledeconstruciipropriuzise.Sevarespectacoordonareastabilitn
proiectntrespecialiti,cuprivirelatraseeleispaiilerezervatefiecruitipdeinstalaii,execuia
lucrrilor auxiliare (platforme, schele, goluri etc.) aferente acestor instalaii i la ordinea
cronologicdemontaj.
Lacorelarealucrrilordemontajainstalaiilordecanalizareaapelormeteoricencldiricu
celedeconstruciesevoraveanvedereurmtoarele:
a) construciavafiprevzutcuelementelenecesarepentruinstalareamainiloria
instalaiilorderidicatfolositelaaducereapepoziieaelementelorcomponentede
instalaii;
b) la trecerea conductelor prin planee sau perei din beton armat se vor folosi
golurileprevzutenproiect.

50

c) introducerealatimpulconvenitcuconstructorul,adispozitivelordeprindereide
fixareacomponentelordeinstalaiipeelementeledeconstrucii;
d) introducerea elementelor componente ale sistemelor de canalizare a apelor
meteoricenncperilerezervateimontarealorpepoziiesevafacenumaidup
definitivarea lucrrilor de construcii, astfel nct s se evite deteriorarea lor prin
lovire,stropire,depozitareaprafului,folosirealordreptschel.

Executareainstalaiilordecanalizareaapelormeteoricelacldiricivile,socialculturalei
industrialesefacerespectnd:
a.soluiiledinproiect,detaliiledeexecuie,
b. prevederile din prevederile din Caietele de sarcini pentru execuie i achiziie.
Executareainstalaiilordecanalizaremeteoricesefacecoordonatcurestulinstalaiilor.
c.Normeledetehnicasecuritiimunciinvigoare

7.2VERIFICAREAELEMENTELORCOMPONENTEALEINSTALAIEI
DECANALIZAREAAPELORMETEORICE

La executarea lucrrilor de montaj a instalaiilor de canalizare a apelor meteorice se vor


utiliza numai materiale, elemente componente prefabricate i procedee care au marcaj CE sau
AgrementTehnicpentruperformaneechivalenteisuntcomercializatelegalnStateMembreale
Uniunii Europene sau n Turcia, China, Israel ori sunt fabricate legal ntrun stat EFTA, parte la
acordulprivindSpaiulEconomicEuropeanicarecorespundprevederilorproiectului.

Materialele i echipamentele sosite pe antier vor fi nsoite de certificate/ declaraii de


conformitatecuAgrementultehnicsaucustandarduldeprodusincazulproduselorcumarcajCE.
Tuburile, fitingurile, elementele de mbinare, receptori trebuie verificate la preluare pentru a
constatacsuntmarcatecorespunztorisuntconformecerinelordeproiectare.
Transportul materialelor i a elemente componente prefabricate pentru instalaiile de
evacuareaapelormeteoricesevaefectuacumijloaceadecvate,asiguratempotrivaoricrorsurse
dedeteriorare(vibraii,ocuri,devalizareetc.)respectndreglementrileimpuseprinstandardele
deprodusiindicaiilefurnizorilor.

Depozitareamaterialelor,nperioadadintreaprovizionareimontaj,sevafacendepozite
amenajate care s asigure gestionarea corect, cu respectarea reglementrilor impuse prin
standardeledeprodus,instruciunilorfurnizorilor,reglementrilornvigoareprivindprevenireai
stingereaincendiiloriaNormelordeprotecieamuncii,nvigoare.
eviledinmaterialetermoplastice(PVCU,PP,PEID)vorfiaezateattpentrudepozitare
ct i pentru transport n poziie orizontal, sprijinite pe toat lungimea lor. Trebuie asigurate
mpotrivaalunecrii.Sevaevitancovoiereailovireaacestora.
Boxele cu cadru din lemn (ambalajul tuburilor) se vor stivui lemn pe lemn. Dup descrcare,
lungimileindividualevorfidepozitatepeosuprafaplan,asigurnduseprotecialormpotriva
deformrii.Sevaasigura,deasemenea,camnunchiuldetuburidelabazastiveisnufieavariate
deobiectetioasesauascuite.Mufeletrebuiesstealibere.Prinpoziionareaalternatsepoate
asigura o sprijinire aproape complet a straturilor de tuburi unul pe altul. n cazul stivuirii cu
ajutorul distanierelor din lemn, acestea trebuie s aib o lime de cel puin 100 mm.
Distaniereleilemneledesuportsevorpoziionaconformprevederilorreglementare,specifice
fiecrui material n parte (PVCU, PEID, PP, font scurgere, burlane, jghiaburi din tabl sau
materialesinteticeiagrementelorproductorilor).

51

Sevorevitanlimileexcesivedestivuire,casnufiesuprasolicitatetuburiledinpartea
inferioarastivei.nlimeauneiastfeldestivedetuburinupoatedepi1mlaniciundiametru
nominal (DN). Stivele de tuburi nu se vor poziiona n apropierea anurilor deschise din incinta
antierelor.
Toate tuburile vor fi depozitate pe postamente pentru a evita nghearea lor pe sol, n
perioadareceaanuluiisupranclzireadintimpulverii.
Toatematerialelevorfidepozitatepentruaevitamurdrireasaudeteriorarealor.Aceast
prevedere este specific mai ales n cazul materialelor de etanare din elastomeri, care trebuie
protejatempotrivacoroziuniimecaniceichimice(deex.ulei).
Materialelecepotfideterioratedeintemperiisaudeaciuneadirectasoarelui,cumsunt
eviledinmaterialeplastice,sedepoziteazsuboproanesaunmagazii.Sevaevitapectposibil
transportuliexpunerealorntimpulveriilaaciunearadiaiilorsolare.
Toateelementeledeconductetrebuiedepozitatenctsseevitemurdrireaacestoran
zonamufei.Efecteletermiceunilaterale,ex.radiaiasolarpotcauzadatoritcomportamentului
termoplasticaltuburilordinmaseplasticedeformricepotngreunapozareacorespunztoare
ncazulpantelorsczute.Dinaceastcauz,tuburilesevorprotejadeaciuneadirectaradiaiei
solare prin acoperirea cu prelate deschise la culoare. Se va evita stagnarea cldurii sub prelate,
prinasigurareauneiaerisiribune.
Lancrcareaidescrcareatuburilorlegatenmnunchi(mpaletate)sevorfolosiutilaje
detransportpotrivite(ex.stivuitorcufurclat).
Tuburileifitingurileneambalatesencarcisedescarcmanual.Basculareadinmijlocul
de transport sau aruncarea nu sunt permise. Trebuie evitat alunecarea pe pmnt a tuburilor.
Crestturileizgrieturilerezultatedinaceastapotcauzanprimulrndneobinereaetaneitiila
mbinrileprinmufe.
nainteapuneriinoper,toatematerialeleielementelecomponentesevorsupuneunui
control,pentruaseconstatadacnuausuferitntimpultransportuluiialdepozitrii:
degradridenaturslecompromitintegritateaifuncionalitatea;
descompletrialecomponenei;
Punerea n oper nu va putea fi fcut dect dup remedieri sau, dac este cazul, dup
nlocuireacomponentelordefectesauincomplete.
Ladepozitare,transportimontajsevorrespectacondiiiledemediucaresnuconducla
pierdereaaptitudiniideutilizare(temperatur,expunerelaradiaiiultraviolete).

7.3.CONDIIIDEMONTAJALERECEPTOARELORDEAPEMETEORICE

Colectareaapelormeteoricedepeterasesevafaceprinreceptoarestandardizatesauprin
folosireaaltortipuriagrementatetehnic.
La montarea receptoarelor n nvelitoarea terasei cldirilor, trebuie s se asigure
etaneitatea sistemului mpotriva exfiltraiei apei n afara sistemului, respectiv n acoperi sau
spaiul de sub acesta. Trebuie prevzute grtare pentru reinerea corpurilor solide antrenate de
apa.Pentruagarantacapacitateadeevacuareareceptorilordeteras,trebuiecaimediatdup
finalizarealucrrilordeizolaieaacoperiuluissemontezeacestegrtare.
Pentru montarea receptoarelor de ape meteorice la acoperiurile teras vegetal se vor
respectaprevederileidetaliiledinanexaVII.1.
Conductaderacordareceptoruluideterastrebuiesfientotdeaunarigidizatprintrun
punctfixpestructuraderezistenacldirii.

52

La recepia lucrrii, se va avea n vedere ca nlimea stratului de ap admis deasupra


receptorului,safiemsuratdelabazagrtaruluipnlavrfulacestuia.
Sevaevitapozareaconducteideracordnizolaiatermic.Dacacestlucrunuesteposibil
receptoruldeterastrebuiesfieasiguratsuplimentarprintroplacdeinstalare.
Laracordareamembranelordehidroizolaieifoliilordecontactsudate,trebuieavutgrij
caprinprocesuldepozare,respectivdesudare,receptoruldeterassnufiedeteriorat.
Fixarea n structura acoperiului masiv tip terasa a receptorilor depresionari modulari se
realizeaz prin profile de fixare din oel. Detalii privind montarea receptorilor de teras pe un
acoperimasivtipsuntprezentateinanexaVII.2,fig.1a,b,2ab.
Lamontajulreceptorilordeteraspeunacoperidetipuor,niapentruunreceptorde
teras trebuie executat la dimensiunile recomandate de productori (exemplu n fig. 3, Anexa
VII.2).
Receptorii de teras se fixeaz n structura acoperiului cu ajutorul plcilor de instalare
furnizate de productori si sunt fixai n structura acoperiului cu racordul la membrana de
hidroizolaie(exemplufig.5,AnexaVII.2).
La structura acoperiului cu barier de vapori unitatea de baz a dispozitivului de
conexiune cu barier de vapori se monteaz n structura acoperiului (acoperi solid, acoperi
uor,acoperiizolat)lafelcaireceptoriideteras.
In cazul n care exist pericolul de coroziune a conductelor sau a burlanelor, datorit
gazeloremanatedincanalizareaexterioarsaucndteraselesuntcirculabileseiaumsuridepro
tecie prin montarea de sifoane sau recipiente cu garda hidraulica, amplasate astfel nct s fie
feritedenghe.
Pentru realizarea instalaiei interioare de canalizare a apelor meteorice se utilizeaz
aceleai tipuri de evi, tuburi i piese speciale de mbinare adecvate soluiei adoptate pentru
sistem (evacuare prin burlane exterioare sau interioare: tabl zincat, cupru sau materiale
plastice; sistem canalizare gravitaional: font scurgere, PVCU, PP, simplu sau ignifugat, PEID
simplusausilenios).
Montarea elementelor componente ale sistemelor se realizeaz n conformitate cu
reglementrilenvigoareicudateleconinutenagrementeletehnicealefurnizorilor(detaliin
anexeleVII.3,VII.4).

7.4MONTAREACONDUCTELOR/SISTEMELORDECANALIZARE
AAPELORMETEORICE

Incaietuldesarcinisespecificasoluiaadoptatapentruevacuareaapelormeteorice.
La montarea conductelor de canalizare a apelor meteorice, din diferite materiale (mase
plasticePVC,polipropilen,polietilendenaltdensitate,fontdescurgeresauoel)sevaine
seamadeprescripiileprivindprelucrareaimontareaacestormateriale,coninutencaietelede
sarcinipentruexecuientocmitedeproiectantuldespecialitate.
n cazul utilizrii conductelor metalice din eav neagr de oel pentru instalaiile de
canalizare a apelor meteorice acestea se vor proteja anticoroziv la interior si exterior. Protecia
contra coroziunii conductelor de oel se va face n interior prin citomare, iar la exterior prin
grunduirecuminiumdeplumbivopsireacuvopseadeprotecie.
ncazulfolosiriicamaterialpentruconducteledecanalizaremeteoricaevilordinmateriale
termoplastice cum sunt policlorura de vinil neplastifiat (PVCU), polipropilena (PP) sau
polietilena de nalt densitate (PEID), fitingurile i garniturile de etanare, manipularea i
53

transportulnbazaprevederilordemisus,sefacecugrij,pentrualeferidelovituri,zgrieturi,
fisurri.Sedoateniedeosebitmaterialelorcasantesauuordeformabile.
TemperaturaoptimdelucruamaterialelordinPVCUipolipropilenestede+20+30C.
Nuesterecomandabilprelucrarealorpetimpdeiarn,latemperatursub+5C,iarnaintede
prelucrarevorfiinutecca.24orelatemperaturileindicatemaisus,ntroncperedelucru.
Prelucrarea i montarea evilor de canalizare a apelor meteorice executate din PVCU sau
polipropilen se vor efectua de personal instruit n acest domeniu, avnd asigurate i utilajele
necesaremontrii.
La montarea evilor din PVCU i polipropilen se vor folosi piese de legtur uzinale iar n
cazulcndacestealipsescsevorconfecionalaateliercuutilajecorespunztoare.
TrecereadelatuburidefontdescurgerelaeavadinPVCUsevafaceprinlrgireamarginilor
eviidePVCpnladiametrulinterioralmufeitubuluidefont,etanareantretuburiledinfont
iconducteledePVCfcndusecufrnghiesiciment.
mbinarea materialelor noi cu cele clasice se face conform recomandrilor productorilor de
materiale.

Conductele reelei de canalizare a apelor meteorice vor trebui s reziste la o presiune


corespunztoare celei dezvoltate n instalaie (dependent de nlimea cldirii la cele
depresionare),utilizndusenacestscop,dupcaz,conductedinmaseplastice,fontdescurgere
sauevidinoel(detaliinanexaVII.5).
Incazulincareexistapericolulformariiapeidecondensarepecoloaneledeevacuareaapelor
meteoriceacesteasetermoizoleazinzonelerespective.
Dilataiatermicasistemuluideconductetrebuiedirijatprintrofixareaconducteicupuncte
fixeipunctedealunecare.
Punctele fixe reacioneaz mpotriva forelor de dilataie termic i dirijeaz prin aceasta
dilataialiniaraconducteintrodireciedefinit.
ncazuluneidilataiitermice,puncteledealunecaresusingreutateaconducteiumplutcu
apimpiedicdevierealateralaacesteia.
Ori de cte ori este posibil se recomand utilizarea tehnicii de sistem, att la sistemul de
mbinare ct i cel de susinere, conform reglementrilor specifice i indicaiilor tehnice ale
firmelorfurnizoare.
Conductele metalice vor fi susinute pe orizontal la distanele admisibile ntre reazeme
funciedemodalitateadeprindereincrcri,conformprecizrilordincaietuldesarcinipentru
execuie.

7.5CONDIIIDEMONTAJPENTRUJGHEABURIIBURLANE

Elemente componente pentru preluarea si evacuarea apelor pluviale n sisteme de


scurgerecujgheaburiiburlane,suntprezentatenanexele6i7.
Piesele metalice executate din tabl neagr sau din otel galvanizat, vor fi protejate cu
vopseamultistrati/sauprotecieplastic.

54

Elemente componente ale unui sistem de scurgere cu burlan i detalii de montaj sunt
prezentatenfig.7.24.aei7.25.a,b.
Burlanele se fixeaz n lemn sau crmid prin coliere de burlan. Primul colier se prinde
chiar la fixarea burlanului n cot. Montarea burlanelor se face de la colector la arunctor, iar
prindereacolierelorsefacelaunintervaldecca.2mprinintroducereapenelordefixare.
Crligeledejgheabsemonteaz,funciedecondiiilededimensionareajgheaburiloride
instruciuniledeinstalarealeproductorilor,la300600mminterax,iarlacapetesepunla100
mmdefiecarecaptdejgheab.
Se stabilete un centru sau punctul cel mai de sus pentru a se realiza panta din crlige.
Pentruuncolectorsestabiletepunctulncellaltcaptaljgheabului,pentrudoucolectoarese
mparte distanta dintre ele n dou, pentru trei colectoare se mpart distantele dintre ele, cte
dounmodsimetric,.a.md.).
Pentru crlige lungi se stabilete locul de ndoire a crligului cel mai de sus care se
marcheazpecrlige,fig.7.24.e,AnexaVII.6.Semsoardistanadintrecolectoaresisetraseaz
peultimulcrligdiferenatotaldenltime(ex.pentruodistanttotalde7mdiferenaestede
35mm).Sealiniazcrligelecanfig.7.24.d,AnexaVII.6.Seunescceledoupuncte(datedelinia
dendoirepecrliguldebazsidediferenadenlimepecrligulcelmaidejos)printrolinie,
astfel obinnduse punctul de ndoire pentru fiecare crlig. Se numeroteaz si apoi se ndoaie
crligele.
Pentrucrligescurtesemarcheazpantantinznduseosfoarntrecrligeledecaptca
nfig.7.24.d,iarcrligeleintermediaresefixeazinndcontdenclinaiastabilitdirectpepazie.
Colectoarele se fixeaz pe jgheab naintea montrii pe crlige, la 150 mm de capt. Se
decupeazdinjgheabofantde100mm,iarmarginiletieturiisendoaiensensuldecurgerea
apei.Parteadreaptcufalacolectoruluiseintroducenfalulrotundaljgheabului,peexteriorul
lui,serotetepnlanchidereapieselor,dupcaresendoaiecapetelecolectoruluipestejgheab,
canfig.7.25a.
Capaculdejgheabsefixeaznfalulrotundaljgheabului,dupcaresersucetepnse
unetecujgheabul.Suprafaadecontactseetaneazcuadezivisiliconici.
Pentrucapaculdejgheabfixareasefacefrsiliconnumaiprinpoziionarealorpeloculde
montaj si ndoirea captului rmas liber (stnga pentru partea dreapt si dreapta pentru partea
stngaajgheabului).Dupfixare,parteadejgheabcareiesenparteadesusacapaculuisebate
uorpnselipetedecapac(fig.7.25a).
Jgheabulsepoziioneazpecrligesisestrngclemelepejgheab.mbinareasefacecan
detaliiledinanexeleVII.6i7.Sepoziioneazmbinareapeliniadeunireacelordoujgheaburi
dupcaresestrngeclema.
La folosirea mbinrilor, unirea jgheaburilor se face prin punerea lor cap la cap (dac un
captestetiatesteobligatoriucatieturasfiedreaptsinchidereajgheabuluiperfect)sinu
prinsuprapunerealor.
Se poate utiliza i mbinarea prin suprapunerea jgheaburilor. Aceasta se realizeaz prin
desfacerea falului pe o zon de 50 mm, dup care se etaneaz cu adezivi siliconici pe interior
zona de suprapunere, dup care se introduce cellalt jgheab n marginea rotund a primului
jgheabsiserotete.Senchidefalullaloc.
Lungimeapieseiintermediare(prelungitorintermediar,fig.7.25.b)diferfunciede
distantadelajgheablaperete(A)sidenlimeadelastreainlaloculundetrebuiesajung
racordul(H),rezultatedincalculelededimensionare.

n cazul nchiderilor metalice (fig. 7.26 hale industriale, depozite, altele) la realizarea
elementelordenchiderepentrunvelitori,foiledetablprofilatpentrunvelitoaresemonteaz
55

cu captul inferior rezemat pe jgheab (suprapunerea peste jgheab este de 30 mm). n zona de
deasupra jgheabului se pozeaz, pe toat lungimea nvelitorii, pentru etanare elemente din
material spongios, profilate dup seciunea foilor de tabl. Foile de tabl se suprapun i se
monteaz pe pane cu uruburi autofiletante care prind i saltelele din vat de sticl. Pe cuta
suprapus, la capetele foilor, se asigur rigidizarea cu uruburi autofiletante cu cap plastifiat.
Elementele de coam se pozeaz suprapuse, prinse cu autofiletante, etanate cu elemente din
materialspongiosprofilat.Agrafeledezpad,curoliderigidizareajgheabului,seprindtotcu
autofiletante,dinmetruinmetru(detaliimontajAnexVII.7fig.7.27a,bi7.28ac).

Moduldeprindereajgheaburiloriburlanelor,ncazulnchiderilormetaliceseexecut
n mod asemntor cu cel descris mai sus, pentru cldiri civile. Jgheaburile dac sunt produse
prefabricate(tronsoanede4mlungime)semonteazprinpresarepecaptulsuperioralfoilorde
tabl. Petrecerea ntre tronsoane este de 2 cm. mbinrile se rigidizeaz cu popnituri i se
etaneaz cu silicon. n jgheaburi se practic gurile pentru racordarea burlanelor i se pozeaz
parafrunzaruldintablesauPVCcaresefixeazcucontrapiuli.
Larealizareasistemelordescurgerecujgheaburiiburlane,seimpunelamontajungrad
deprecizieridicat.Nuseutilizeazelementecareaufostdeterioratencursultransportuluisaula
montaj.

7.6VERIFICARISIPROBEALEINSTALATIILORDECANALIZARE
AAPELORMETEORICE
naintedepredareactrebeneficiar,instalaiiledecanalizareapemeteoricevorfisupuse
unuiansambludeoperaiitehnicecareaucascopverificareainstalaieiexecutateprivind:
corespondentaexecuieicuprevederileproiectului;
nivelul de performan al instalaiei prevzut prin proiect si proba obinerii efectelor
scontate;
creareatuturorcondiiilornecesareuneifuncionarisigurenexploatare.
Cerinele generale privind punerea n funciune, recepia i darea n exploatare a
instalaiilor de canalizare ape meteorice sunt cele cuprinse in cap. 13 din Normativul pentru
proiectareasiexecutareainstalaiilorsanitare,indicativI9.
Reguli complementare de buna practic, neacoperite prin acest normativ necesare la
verificareainstalaiilornoisauexistentepentrucanalizareaapelormeteorice,suntprecizatenalte
reglementritehnicesaustandardeeuropenearmonizatespecifice,menionatenanexa1.
Caietul de sarcini va cuprinde programul de control pe fazele determinante ale lucrrii.
Acest program reprezint obligativitatea ncheierii, pe parcursul execuiei lucrrilor, de procese
verbaledeverificareacalitiilucrrilorsiderecepiealucrrilorascunsecarevorfisemnatede
toifactoriiimplicai.

Instalaiiledecanalizareapemeteoricevorfisupuselaurmtoareleverificri:

verificarea vizual, pe parcursul desfurrii lucrrilor, a respectrii concordanei ntre


specificaiile productorilor sau prevederile din proiect referitoare la condiii de pozare a
conductelor(pantedemontaj,susineri,distantefatadeelementeleconstruciei,etc.)cuceleale
lucrrilorrealizate;

dup terminarea lucrrilor de montaj a instalaiei i naintea executrii lucrrilor de


mascarencercareadeetaneitatelaapiaer;

ncercareadefuncionare,
56

ncercareadeetaneitatelaapvizeaz:
Verificareaetaneitiireceptoruluinzonadeintegrarenacoperi,include:
a.controlvizualdupcesuntmontatecorespunztortoatepieselereceptorului;
b.scoatereagrtareloricontrolulpnlaracordareacucoloaneledescurgereiverificareasnu
fienfundatecumaterialedeizolaienurmaexecuiei(mortarialtecorpuri)cuovergeade1m
lungime;
c.controlulprinciocniredachidroizolaiaestelipitdeguradescurgere.
d.obturareareceptoruluiiumplereaacestuiacuapimeninereapedurataa24deore.Seva
verificavizualdacexistexfiltraiideapnplaneu;
e.pentrutipuriledereceptoaredeterascaresuntagrementatetehnic,sevorverificadacsunt
realizatedetaliilederacordarelaelementeledeacoperi,prevzutenagrementultehnic.
Verificarea etaneitii jgheabului: dup montarea plniei de racord la burlanele de
scurgeresauareceptoarelorpozatenjgheaburi;seobtureazplniilorsaureceptoarelor
laparteainferioar;seumplejgheabulpnlanivelulpreaplinuluisaufanteidedebordare
aapelorexcedentaredinperioadaploilorcuintensitatemaimaredectceadecalcul;se
meninejgheabulumpluttimpde5minuteiseverificavizualeventualeleexfiltraii.
Verificarea etaneitii mbinrii receptorcoloan: se va face dup racordarea
receptoruluilacoloanadescurgereprinobturareatronsonuluideracordnaval,umplerea
receptorului i tronsonului cu ap i meninerea pe durata a 5 min. Se va verifica vizual
dacexistexfiltraiideapnzonadembinareareceptoruluilacoloan.
Verificareaetaneitiiinstalaieiinterioare.
a.Prinumplereacuapaainstalaiei,lapresiuneacaresepoatedezvoltaninstalaienmomentul
obstrurii seciunii de curgere, respectiv prin obturarea instalaiei la captul din aval, nainte de
descrcare, i verificarea etaneitii pe traseul conductelor si la punctele de mbinare; se
recomandca proba s se realizeze dup proba de inundare a terasei. n acest scop, n timpul
probeideetaneitatelaterasseastupgurilereceptoarelorcuofoaiebitumatlipitcubitum
sau cu alt sigilant, pe perioada probei de inundare a terasei. Proba de etanare a sistemului se
face, dup proba de inundare a terasei. Se obtureaz instalaia la captul din aval, nainte de
descrcare,sedesigileazreceptoareiseevacueazapacareafolositlainundareaterasei.Seva
verifica dac apar exfiltraii din instalaie. Simultan se va verifica i dac poziia de amplasare a
receptoarelordeterasestecorespunztoare.Nutrebuiesseformezebltirideapnjurullor.
b. n cazurile sistemelor depresionare: conform procedurilor de testare nscrise n agrementele
productorilor,dacacesteaexistsauconformpunctuluia.

Conductele prevzute cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul lucrrii, nainte de


nchiderealor.
ncercarea de etaneitate la aer urmrete etaneitatea instalaiei pentru o presiune interioar
egal cu 38 mm H2O, pe o perioad de 3min. Se realizeaz prin racordarea la capul aval al
instalaieiaunuiteu,integrarea,inunuldincapeteleteuluiauneiprizedepresiuneracordatla
unmanometruicuplareauneiinstalaiideintroducereaaeruluilacellaltcapt,introducereade
aer n instalaie pan la presiunea de 38 mm H2O dup care se urmrete evoluia presiunii pe
durata a 3 min. Dac exista pierderi de presiune instalaia nu este etan la aer i vor trebui
identificatepuncteledeneetaneitateieliminateneconformitile.

ncercareadefuncionareconstnverificareapantelorconductelor,stareapieselordesusinere
sifixare,existenapieselordecurireconformdetaliilordeexecuiedinproiectultehnic.

57


Rezultateleprobelorefectuatelainstalaiiledecanalizareapemeteoriceseconsemneaz
nproceseleverbaledeconstatare.
Verificarea modului de ndeplinire de ctre instalaie a prevederilor privind protecia,
siguranaiigienamunciisevafacepebazaurmtoarelorreglementri:
1. Legeasecuritiiisntiinmuncnr.319/2006;
2. HotrreaGuvernuluinr.1.425/2006pentruaprobareaNormelormetodologicede
aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, cu
modificrileicompletrileulterioare;

La verificarea calitii, efectuarea probelor i recepia instalaiilor de canalizare a apelor


meteoriceseineseamaideprevederilenormativuluiC5602.

7.7Recepiainstalaiilordecanalizareapemeteorice

Recepiaesteactivitateaprincarebeneficiarul/investitoruldeclarcacceptlucrareai
copreia,cusaufrobieciuni,pentruafidatnfolosin.Recepiaseefectueazattlalucrri
noi ct i la interveniile n timp asupra construciilor existente (modernizri, extinderi, reparaii
capitale)iserealizeazndouetape:
1. recepialaterminarealucrrilor
2. recepiafinal,laexpirareaperioadeidegaranie
Recepia lucrrilor instalaiilor de canalizare meteorica este o parte component a
recepieiconstrucieiisedesfoarnconformitatecuRegulamentulderecepiealucrrilorde
construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, cu
modificrileicompletrileulterioare.
Recepia laterminarealucrrilor de instalaii de canalizare meteoricatrebuie s constate
dac lucrrile au fost terminate i dac instalaiile funcioneaz la parametrii proiectai. n acest
scopcomisiaderecepieexamineaz:
1. instalaiilerealizate,princercetarevizual,
2. programuldecontrolalcalitiiexecuieiidocumenteleaferente,
3. proceseleverbalentocmitecuocaziaprobelorinstalaiei,pentru:
probadeetaneitateainstalaiei;
probadefuncionare;
4. referatulcupunctuldevederealproiectantuluiprivindexecuialucrrilor,
5. carteatehnicaconstruciei,referitoarelainstalaiiledecanalizaremeteorica.
Laterminareaexaminrii,comisiavaconsemnaobservaiileiconcluziilenprocesul
verbalderecepie,recomandndbeneficiarului/investitoruluiadmiterea,cusaufrobieciia
recepiei,amnareasaurespingereaei,dupcaz.
Recepiafinalainstalaiilordeventilareiclimatizareseefectueazlaexpirarea
perioadeidegaraniealucrrii(dereguldup1..3ani).
La terminarea examinrii, comisia va consemna observaiile i concluziile n procesul
verbal de recepie final, recomandnd beneficiarului/ investitorului admiterea cu sau fr
obieciuniarecepieifinale,amnareasaurespingereaei,dupcaz.

Darea n exploatare a instalaiilor de canalizare meteorica se face dup ce recepia la


terminarealucrrilorafostadmis.

58

Anexa I Acte legislative, reglementri tehnice, standarde


Anexa I-1. Legi, Ordine, Hotrri i Directive
1

Legea nr. 10/1995

Legea 123 /2007

privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, publicat


n Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 24 ianuarie 1995
Pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii

Lege nr. 50 /1991

Lege privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii

Legea 307/2006

Legea privind aprarea mpotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006

Legea 608/2001

OUG nr. 214/2008

Hotrrea Guvernului nr.


1425/2006

Hotrrea Guvernului nr.


955/2010

10

Hotrrea Guvernului nr.


925/1995

11

Hotrrea Guvernului nr.


28/2008

12

HG nr. 622/2004 modificat


cu HG 795/ 2005 si HG
1708/ 2005

13

Hotrrea Guvernului nr.


766/1997

14

Hotrrea Guvernului nr.


273/1994

15

Ordin MLPAT
nr.77/28.101996

16
17
18

Ordinul ministrului
dezvoltrii, lucrrilor
publice i locuinelor
nr. 863/2008
ORDIN M.A.I.
Nr. 3/2011
Ordinul M.D.R.T. nr. 2237
/2010

Legea securitii i sntii n munc, publicat n Monitorul


Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006
Legea privind evaluarea conformitii produselor
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificrile
ulterioare, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din
30/10/2006
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006.
privind aprobarea Regulamentulului de verificare si expertizare
tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor si a
construciilor
privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii
privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor
pentru construcii cu modificrile i completrile ulterioare
pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru
produse, procedee i echipamente noi n construcii, publicat n
Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997 i modificat i
completat de Hotrrea Guvernului nr. 675/2002 publicat n
Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 11/07/2002
privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de
construcii i instalaiile aferente acestora Monitorul Oficial
Partea I nr. 193/2004 cu modificrile ulterioare.
Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulamentulului de
verificare si expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei
lucrrilor si a construciilor- Partea I-a-verificarea tehnic de
calitate a proiectelor de constructii si instalatiilor aferente (Anexa I)
pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008, publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 524 din 11/07/2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila
pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea proiectanilor
autorizai pentru cldiri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 683 / 08.10.2010

59

19

Ordin ministrului
administraiei i Internelor
nr. 163/2007

20

Ordinul MTCT
nr.1822/394/2004

21

O.M.D.L.P.L./ O.M.I.R.A.
nr. 269/431-2008

privind aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva


incendiilor,publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29
martie 2007
pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea i ncadrarea
produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare
la foc, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n
Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 27 ianuarie 2005
pentru modificarea i completarea Regulamentului din 2004 privind
clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare la foc

Anexa I-2 Reglementri tehnice


Referin normativ
Denumire.
Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor
1.
I 9 2012
sanitare din cldiri i de alimentare cu ap i canalizare din ansambluri de
cldiri, n curs de aprobare n 2012
Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor
2.
NP 084-03
sanitare i a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare utiliznd
conducte din mase plastice
Ghid pentru proiectarea i executarea instalaiilor de canalizare a apelor
3.
P 96-1996
meteorice din cldiri civile, social-culturale i industriale
Ghid pentru instalaii de separare a hidrocarburilor cu deversare n reelele
4.
GP 074-2002
canalizare
Normativ privind executarea lucrrilor de ntreinere i reparaii la cldiri
5.
GE 032-97
i construcii speciale
Regulament de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente
6.
HG 273/14.06.94
acestora
Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de instalaii
7.
C 56-2002
aferente construciilor
Normativ pentru proictarea, executarea i exploatarea instalaiilor tehnico8.
NP 003-96
sanitare i tehnologiilor cu evi din polipropilen
Instruciunile tehnice pentru proiectarea msurilor de izolare fonic la
9.
P 112
cldiri civile, social-culturale i tehnico-administrative
Instruciuni tehnice pentru proiectarea i executarea msurilor de protecie
10. P 121
acustic i antivibratil la cldiri
11. P 130
Normativ privind urmrirea comportrii n timp a construciilor
ndrumtor cadru privind exploatarea i ntreinerea cldirilor de locuit din
12. C 247
mediul urban aflate n proprietatea autoritilor publice
Normativ privind proiectarea, execuia i exploatarea nvelitorilor
13. NP 069-20
acoperiurilor n pant la cldiri

Anexa I-3 Standarde (romne, europene sau internaionale armonizate)


Canalizri exterioare. Prescripii de proiectare.
1 SR 1846-2:2007
Determinarea debitelor de ape meteorice
Proiectarea Instalaii de canalizare. Prescripii de
2 STAS 1795: 1985
proiectare.
Construcii hidrotehnice. ncadrarea n clase de
3 STAS 4273:83
importan
4 STAS 9470
Hidrotehnic. Ploi maxime. Intensiti. Durate. Frecvene.
5 SR 10898: 2005
Alimentri cu ap i canalizri. Terminologie.
SR EN 607:2006
Jgheaburi de streain i racorduri din PVC-U. Definiii,
6
cerine i metode de ncercare

60

7
8

SR EN 612:2006
SR EN 773:2003

SR EN 858-1:2005**)

10

SR EN 858-1:2002/A1:2005**)

11

SR EN 877:2004**)

12

SR EN 877:2004/A1:2007**)

13

SR EN 1433:2003+A1:2006**)

14

SR EN 1825-1:2005**)

15
16

SR EN 1825-1:2005/AC:2006**)
SR EN 1825-2:2005

14.

SR EN 12056-1:2002

15.

SR EN 12056-3:2002

16.

SR EN 12056-4:2002

17.

SR EN 12056-5:2002

18.

SR EN 12095:2003

19.

SR EN 12109:2002 ver.eng.

20.

SR EN 12666-1:2006

21.

SR EN 13564-1:2003

22.

SR EN 13564-2:2004

23.

SR EN 13564-3:2004

Jgheaburi de streain cu perei frontali rigidizati cu


bordaj i burlane pentru apa pluvial cu mbinri
petrecute, realizate din foi metalice
Cerine generale pentru componentele utilizate la reelele
de evacuare, de racord i de canalizare sub presiune
hidraulic.
Separatoare de lichide uoare (de exemplu hidrocarburi).
Partea 1: Principii pentru proiectare, performante i
ncercari, marcare i controlul calitii
Separatoare de lichide uoare (de exemplu hidrocarburi).
Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si
ncercari, marcare i controlul calitii
Tuburi i racorduri de font, elemente de legtur i
accesorii destinate evacurii apei din cldiri. Cerine,
metode de ncercare i asigurarea calitii
Tuburi i racorduri de font, elemente de legtur i
accesorii destinate evacurii apei din cldiri. Cerine,
metode de ncercare i asigurarea calitii
Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile
utilizate de ctre pietoni i vehicule. Clasificare, cerine
pentru proiectare i ncercare, marcare i evaluarea
conformitii
Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii pentru
proiectare, performane i ncercri, marcare i controlul
calitii
Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii pentru
proiectare, performane i ncercri, marcare i controlul
calitii
Separatoare de grsimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor
nominale, montare, operare i ntreinere
Reele de evacuare gravitaional din interiorul cldirilor.
Partea 1: Cerine generale i de performan
Reele de evacuare gravitaional din interiorul cldirilor.
Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice,
proiectare i calcule
Reele de evacuare gravitaional din interiorul cldirilor.
Partea 4: Sistem de pompare a apelor uzate. Proiectare i
calcul
Reele de evacuare gravitaional din interiorul cldirilor.
Partea 5: Execuie, ncercare, instruciuni de service, de
exploatare i de ntreinere
Sisteme de canalizare de materiale plastice. Coliere
pentru sisteme de canalizare a apelor pluviale. Metod de
ncercare a rezistenei colierului
Reea de evacuare sub vid n interiorul cldirilor
Sisteme de canalizare din materiale plastice, pentru
drenare subteran i evacuare fr presiune. Polietilen
(PE). Partea 1: Specificaii pentru evi, fitinguri i sistem
Clapete mpotriva refulrii pentru cldiri. Partea 1:
Cerine
Clapete contra refularii pe racordurile de canalizare la
cldiri. Partea 2: Metode de ncercare
Clapete contra refulrii pe racordurile de canalizare la
cldiri. Partea 3: Asigurarea calitii

61

24.

SR ISO 8283-2:1996

25.

SR EN 1329-1:2003 ver.eng.

26.

SR ENV 1329-2:2002 ver.eng.

27.

SR EN 1453-1:2001 ver.eng.

28.

SR ENV 1453-2:2001 ver.eng.

29.

SR ENV 1451-2:2002 ver.eng.

30.

SR EN 1566-1:2003 ver.eng.

31.

SR ENV 1566-2:2002 ver.eng.

32.

SR EN 12050-2:2002

33.

SR EN 752

34.

SR EN 124:1996

35.

SR CEN/TS 15379:2008

36.

STAS 6675/1,2,3

37.

SR ISO 3213

38.

SR ISO 3607

39.

STAS 2250

evi i fitinguri de materiale plastice. Dimensiunile


mufelor i cepurilor pentru sistemele de evacuare din
interiorul cldirilor. Partea 2: Polietilen (PE)
Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru
scurgerea apelor menajere i uzate (la temperaturi sczute
i ridicate) din interiorul structurii cldirilor. Policlorur
de vinil neplastifiat (PVC-U). Partea 1: Specificaii
pentru evi, fitinguri i sistem
Sisteme de evi de materiale plastice pentru evacuarea
apelor murdare i uzate (la temperatur sczut i
ridicat) din interiorul structurii cldirilor. Policlorur de
vinil neplastifiat (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru
evaluarea conformitii
Sisteme de canalizare din materiale plastice de evi cu perei
structurai pentru evacuarea apelor menajere i apelor uzate
(la temperatur joas i la temperatur ridicat) din interiorul
cldirilor. Policlorura de vinil neplastifiat (PVC-U). Partea
1: Specificaii pentru evi i sistem
Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru evi cu
perei structurai pentru evacuarea apelor menajere (la
temperatur joas i la temperatur ridicat) n interiorul
cldirilor. Policlorur de vinil neplastifiat (PVC-U).
Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitii
Sisteme de evi de materiale plastice pentru evacuarea
apelor murdare i uzate (la temperatur sczut i
ridicat) din interiorul structurii cldirilor. Polipropilen
(PP). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitii
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru
evacuarea apelor menajere i uzate (la temperatur
sczut i ridicat) din interiorul structurii cldirilor.
Policlorur de vinil clorurat (PVC-C). Partea 1:
Specificaii pentru evi, fitinguri i sistem
Sisteme de evi de materiale plastice pentru evacuarea
apelor murdare i uzate (la temperatur sczut i
ridicat) din interiorul structurii cldirilor. Policlorur de
vinil clorurat (PVC-C). Partea 2: Ghid pentru evaluarea
conformitii
Staii de pompare a apelor uzate pentru cldiri i terenuri.
Principii de construcie i ncercare. Partea 2: Staii de
pompare pentru ape uzate fr materii fecale
Reele de canalizare n exteriorul cldirilor. Partea 7:
Intreinere i exploatare
Dispozitive de acoperire i de nchidere pentru cmine de
vizitare i guri de scurgere n zone carosabile i pietonale.
Principii de construcie, ncercri tip, marcare, inspecia
calitii.
Managementul cldirilor. Terminologie i destinaie a
serviciilor
evi din PVC neplastifiat. Condiii tehnice generale de
calitate
evi din polipropilen
evi din polietilen. Tolerane la diametrul exterior i la
grosimeaperetelui
Presiuni nominale, presiuni de ncercare i presiuni de

62

40.

STAS 1795

41.

STAS 3051

42.

STAS 1535/1

43.
44.

STAS 6675/3
STAS 816

45.

STAS 6156

46.
47.

STAS 6161
STAS 6161/1

48.

STAS 12025/2

49.
50.
51.

STAS 1957
STAS 8174/1, 2, 3
SR EN ISO 3822/1, 2, 3

lucru maxime admisibile


Canalizri interioare. Prescripii fundamentale
Sisteme de canalizare. Canale ale re elelor exterioare de
canalizare. Prescripii fundamentale de proiectare
Tuburi i piese din font pentru canalizare. Condiii
tehnice de calitate
evi din policlorur de vinil. Indicaii generale
Tuburi i piese de canalizare din beton simplu
Acustica n construcii. Protecia mpotriva zgomotului n
construcii civile i social cultural. Limite admisibile de
nivel de zgomot i parametrii de izolare acustic
Acustica n construcii
Msurarea nivelului de zgomot n construcii civile
Acustica n construcii. Efectele vibraiilor asupra
cldirilor sau prilor de cldire, limite admisibile
Acustic. Terminologie
Fiabilitate, rentabilitate i disponibilitate
Acustica n construcii

63

ANEXA I.2. 1
Termeni specifici
Termen

1.

Acoperi

Subansamblu care delimiteaz construcia la partea superioar, cuprinznd straturi de


nchidere i protecie a cldirii mpotriva agenilor exteriori, precum i dispozitivele
de susinere a acestor straturi

2.

Acoperi n
pant

Tip particular de acoperi cu versani cu panta minim de 8% (8mm/1m)

3.

Acoperi verde

4.

Acoperi
verde

5.

Acoperi brun

6.

Acoperi verde
semi-extensiv

7.

Cavitaie

Instalaii de
canalizare ape
8. meteorice
aferente
cldirilor
intensitatea
9. msurat a ploii
10. Gargui
Hidroizolaie
11. (conf. NP 040
2002)

12. Jgheab
13.

nvelitoare
nvelitoare

14. (teras) grdin


15.
nvelitoare
grdin
16. intensiv
Mulci
(din termenul
17. englezesc
mulch )

18. Plac baffle

Acoperi pe care este prevzut n mod deliberat, prin proiect, vegetaie (sinonim cu
acoperi vegetalizat)
Tip de acoperi vegetalizat n care nu este necesar luarea unor msuri speciale
pentru creterea i dezvoltarea plantelor; aceste plante sunt adaptate unor condiii
extreme de mediu.
Tip specific de acoperi verde n care se replic habitatul natural de mediu stncos
(amestec de pietri i vegetaie, asemntor celui natural)
Tip de acoperi vegetalizat n care plantele (ierburi, tufe, plante perene) necesit
luarea unor msuri reduse pentru ntreinere (udare, ngrminte). Tipul de plante
necesit o grosime mai mare de pmnt dect n cazul nvelitorilor extensive.
Fenomen de producere, a unui vid parial ntr-un curent de lichid, cu formare de bule
de vapori sau de gaze care, aglomerndu-se, determin vibraii i coroziune
mecanic, prezentnd pericol de distrugere pentru pereii conductei prin care circul
lichidul. Apare atunci cnd viteza este foarte mare i presiunea foarte sczut, i nu
se va ntmpla dac sistemul este proiectat corect.
Ansamblul dispozitivelor de colectare ape meteorice, de pe cldiri i din spaiile
amenajate aferente cldirilor (aflate n interiorul limitei de proprietate), de transport,
de pretratare (acolo unde este cazul), n vederea valorificrii/infiltrrii sau deversrii
n reelele publice, de stocare sau retenie (acolo unde este cazul), precum i
puurile/traneele de infiltrare local sau racordurile la reelele publice, amplasate n
interiorul cldirilor i n exteriorul acestora, pe elevaie sau n subteran.

Jgheab sau burlan scurt pentru scurgerea apei de ploaie, de obicei bogat ornamentat.
structura etan, continu i omogen de protecie a elementelor sau prilor de
construcie mpotriva infiltraiilor i/sau exfiltraiilor apei i/sau a umiditii naturale
a mediului
Conduct sau canal deschis la partea superioar utilizat pentru scurgerea apelor
meteorice de pe acoperiuri.
Element de protecie mpotriva apelor meteorice (n principal), care formeaz n
acelai timp i nchiderea la partea superioar a cldirii
Tip particular de acoperi cu panta versanilor de maxim 8% (8mm/1m)
Tip de nvelitoare grdin (teras grdin) n care plantele ierburi, tufe, arbuti,
copaci, anuale sau perene sunt plantate urmrind aceleai condiii (specifice) de
plantare ca i pe suprafaa pmntului. Condiiile de cretere i dezvoltare sunt
particulare i aceste tipuri de plante necesit ngrijire (udare regulat i fertilizare
corespunztoare). Stratul de pmnt n care se planteaz, de asemenea, are
caracteristici speciale i grosime considerabil
un strat de materie organic cum ar fi paie, frunze, resturi vegetale, rumegu etc. El
este aplicat pe suprafaa solului pentru a pstra umiditatea prin scderea evaporrii i
pentru a mpiedica creterea buruienilor. Mulciul poate asigura, prin descompunere,
substanele nutritive necesare plantelor, previne infiltraiile care favorizeaz
eroziunea solului i mpiedic nghearea suprafeei solului1
Un dispozitiv plat n form de disc care mpiedic intrarea aerului n receptor.

64

ANEXA I.2.2
Lista simbolurilor utilizate.
Simbol
Descriere
A
aria efectiva a acoperiului
AE
aria seciunii transversale pline a jgheabului
AW
aria seciunii transversale a jgheabului mai jos de partea libera
AO
aria plana a gurii de scurgere
BR
limea acoperiului intre jgheab si coama
C
coeficient de scurgere
di
diametrul interior al burlanului
D
diametrul efectiv al gurii de scurgere
DO
diametrul real al gurii de scurgere
f
gradul de umplere
Fd
factorul de adncime
Fh
factorul gurii de scurgere
FL
factorul de capacitate
Fs
factorul de forma
h
nlimea gurii de scurgere
HR
nlimea acoperiului intre jgheab si coama
kb
rugozitatea efectiva a materialului burlanului
kO
coeficientul de scurgere
L
lungimea jgheabului
LR
lungimea acoperiului
LS
lungimea racordului
LW
lungimea stvilarului
Q
debitul apei pluviale
QL
capacitatea de proiectarea a jgheabului scurt, nivel stabilit
QN
capacitatea nominala a jgheabului
QO
debitul total evacuat
QRWP
capacitatea burlanului
QSE
capacitatea unui burlan rectangular
R
raza gurii de scurgere
r
intensitatea ploii
S
limea bazei jgheabului
T
limea maxima a apei in jgheab
TR
distanta dintre jgheab si coama msurata in lungul acoperiului
P
perimetrul udat
v
viteza
W
nlimea jgheabului
Z
nlimea totala a jgheabului

65

U.M.
m2
mm2
mm2
mm2
m
mm
mm
mm
mm
m
mm
mm
m
mm
mm
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
mm
l/s.m2
mm
mm
m
mm
m/s
mm
mm

ANEXAII

DETALIIFUNCIONALCONSTRUCTIVEPENTRUELEMENTE
ALESISTEMELORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE

1.Suprafeereceptoare.
Suprafeeleaferentecldirilordepecaretrebuiesccolectateievacuateapelemeteorice
sunt:acoperiurile(tipteras,tiparpant)isuprafeeamenajateaferentecldirilor(curi
interioare,platformebetonate...).
1.1.Acoperiurile.

teras

nfunciedeform,acoperiurile(Fig.II.1.),potfi:
cusuprafeeplanenclinate(numiteapesauversani)rezolvateastfelnctsfavorizeze
scurgereaapelormeteorice;
cusuprafeecurbesausubformdecupole,riglateetc.
culuminatoare.

necirculabile

vegetal

arpant

circulabile.

Pnzeieduri

Unversant

Doiversani

Patruversani

Cupol
sferic

Culuminatoare

Cupol
conic

Fig.II.1.1.Tipurideacoperi

nfunciedemrimeapanteiacoperiurilepotfi:
nclinate,cupantmare(21150%)saucupantmedie(820%);
plate(detipteras):
- necirculabile(cupantade27%);
- circulabile(cupantade1,54%).
Scurgereaapelordeploaieserealizeazdiferit,nraportcupantaacoperiului:
laacoperiurilenclinatesefacepecontur,
laceledetipterassepoateface:
- lainteriorprinconducteverticale(nspeciallacelecuatic)sau
- pecontur(nspeciallacelecucorni)(Fig.II.1.2.).

66

Cupol
cilindric

nraportcuprezenastraturilorvegetaleacoperiurilepotfi:
Frstraturivegetale(detipclasic);
Cu straturi vegetale/acoperiuri verzi, care, la rndul lor se pot diferenia n funcie de
tipulvegetaiei:
- cuvegetaieintensiv:
- terasegrdin:grosimesubstrat0.25m;masspecific:400kg/m2;
- terase grdin lejere: grosime substrat 0.10.25m; mas specific:
100400kg/m2;
- cuvegetaieextensiv:grosimesubstrat0.1m;masspecific:30100kg/m2;

acuscurgereaapelorlainterior
bcuscurgereaapelornexterior
Fig.II.1.2.Acoperiuriteras

Acoperiurile verzi se difereniaz n raport cu structura vegetaiei i structura suport a


acoperiului. n Fig. II.1.3. sunt prezentate cteva soluii reprezentative de structurare a
teraselorvegetale,nraportcucaretrebuiescprevzutesoluiiledecolectareievacuarea
apelormeteorice.

Fig.II.1.3.Acoperiurivegetale.
1.2.Suprafeeleamenajateaferentecldirilor.
Suprafeeleamenajateaferentecldirilorsuntdeterminantenevaluareacantitilor
deapedeploaiecetrebuiescgestionate.
n raport cu funciunea ndeplinit de suprafaa amenajat se disting urmtoarele
tipuri:
- aleidecirculaiepietonal
- aleidecirculaieauto
- parcriauto

67

terenuridesport;
platformebetonate.
nraportcucapacitateadepreluareaapelordeploaiedectreacesteasedisting:
- pavajepermeabile
- alei,circulaiiimpermeabile;
- spaiiverzi,grdini,parcuri.
-

2.Mediireceptoare.

Lastabilireasoluiilordealctuireainstalaiilordecolectareievacuareaapelorde
ploaiesevainecontdemediulreceptor,carepoatefi:

Reeadecanalizareurban,cucondiiacaapeledeversatesrespectenormelede
calitateimpuseladeversareaapelornacestereeleNTPA001/2005.Sistemelede
canalizarereceptoarepotfidetip:
- unitar;
- separativ,respectivsistemdecanalizareaapelormeteorice;
- imixt;
Emisaricarepotfinaturali(apedesuprafacurgtoare),sauartificiali(apestttoare
dulci:lacuri,iazuri;sausrate:lacuri);
Soluliapelesubterane;
Bazinederetenie;
Rezervoaredestocarenvedereareutilizrii.
n raport cu natura suprafeei de colectare, a mediului receptor i posibilele efecte
asupra acestora ale apele de ploaie, acestea pot fi calificate ca fiind poluante sau
nepoluante.
Niveluldepoluarealapelordeploaietrebuiestabilitncorelaiecunaturaiconinutul
de substane inclus, cu substanele antrenate de pe suprafeele colectoare precum i cu
caracteristicilemediuluireceptor.
Apele de ploaie sunt considerate poluate dac pot contamina mediul receptor (solul,
apeledesuprafa)sausuprafeeledemediucucarevinncontactpnladescrcarean
acesta sau dac determin modificri fizice, chimice sau biologice nefavorabile mediului
receptor.
Ori de cate ori este posibil, apa de ploaie trebuie colectat n rezervoare de stocare i
valorificatsuperiorprinutilizareaacesteiacaapdesplaresauirigare.
Dacapeledeploaiecolectatedepecldiriisuprafeeleamenajateaferenteacestoranupotfi
utilizatecaapedesplaresauirigaresevaanalizaposibilitateadeinfiltrareaacestoransol,dincolo
de stratul de humus viu, cu condiia ca acestea s nu polueze apele subterane, respectiv s
ndeplineasc condiiile de calitate pentru descrcarea n mediul natural impuse prin NTPA
001/2005.
Cnd apele de ploaie sunt poluante pentru infiltrarea local n sol se va analiza
posibilitateadedescrcareaacestoranemisariinaturalisaunreeleledecanalizareurban
cucondiiarespectriicondiiilordedescrcareimpuseprinreglementrilenvigoare.
Dac nu sunt ndeplinite condiiile de calitate se impune pretratarea apelor de ploaie,
prinmetodeadecvatepnlandeplinireacondiiilordedescrcare.
3.Condiiideevacuare.

68

Evacuareaapelordeploaieserealizeaznregimdecurgere:
gravitaional (Fig. II.3.1.), cnd suprafaa colectoare se afl la cote superioare
mediuluireceptor,
depresionar,sauvacumat(Fig.II.3.2.),nspecialpentrusuprafeelecolectoarededimensiuni
importante, cnd utilizarea sistemului gravitaional ar conduce la un numr important de
coloanedescurgereinumaicndsuntrespectatecondiiilelegatedeiniierearegimuluide
scurgeredepresionar:seutilizeazreceptoarespeciale,depresionare(Fig.II.4.4.),carepermit
iniiereacurgeriisifoide,nepermindaspirareaaeruluininteriorulsistemului;
sub presiune, atunci cnd suprafaa colectoare sau pri ale instalaiei (exemplu: un
rezervor de stocare) se afl sub nivelul mediului receptor; energia necesar deplasrii
fluidului este asigurat mecanic, cu ajutorul pompelor de circulaie pentru ape reci,
convenionalcurate.
sub vacuum, cnd n instalaie se creeaz vid, cu ajutorul instalaiei de vidare,
favorizndaspiraiaapei.

b.Moddecurgeren
cazuluneiploiuoare
(umplereparial)

a.Moduldecurgerenreceptoriigravitaionali:
aeruliapaintrsimultannreceptor.

c.Moddecurgerencazul
uneiploitoreniale(rmne
incontinuareoumplere
parial)

d.Scurgereanconducteleorizontaleserealizeaz
lau=0.20.3

69

e.colectareaprinreceptoarepluviale
f.colectareaprinjgheaburicolectore
Fig.II.3.1.Sistemgravitaionaldecolectareaapelormeteorice.

a1.Crearedepresiune

a2.Montarepeacoperiuritipdinide
ferstru

a.3.Montarenjgheaburi

a. Receptor depresionar: are n componena sa un disc antivortex care oblig apa s curg numai
perimetral i blocheaz admisia aerului n receptor. Poate fi montat pe teras, n canale practicate pe
terassaunjgheaburi.

c.Laoploaiedeintensitate(Ip)<dectintensitateaploiide
b.Variaiadepresiuniintrunsistemsifonatnfunciedevariaia
calcul(Ipc)cufrecvena(T)idurata(t),excesuldeap(Iex)este
intensitiiploiidecalcul.
pstratpeacoperi,pnseatingenivelulpreaplinului.

d1.Curgeregravitaional
d.3.Curgerecu
d.4.Curgerecubuleaer: d.5Curgerelaseciune
(10%Qc)ncazuluneiploi d2.Curgereapulsatorie dopuri:seiniiaz
curgereadepresionar
plin,completdepresionar
uoare(umplereparial)
curgereadepresionar areopondereimportant ncazuluneiploitoreniale

d.Fazedecurgereposibilelascurgereadepresionar

70

e.Colectareaprinreceptoare

f.Colectareareceptoareamplasatenjgheaburi

Fig.II.3.2.Sistemdecanalizaredepresionar
Regimuldescurgereseadoptnraportcu:
cotarelativasuprafeeicolectoarefadeceaamediuluireceptor;
forma,dimensiunileicaracteristicileacoperiului,exigenelebeneficiarului(nivel
de zgomot impus pentru spaiile prin care trece traseul instalaiei, estetic,
gestiune spaii), particulariti legate de mediul receptor (disponibilitate cote
racordarelasistemuldecanalizarepublic).
Componentele sistemului de evacuare, materialele i dimensiunile acestora sunt
determinatencorelaiecuregimuldescurgereadoptat,respectivpresiunealacaresuntsupuse
acestea.
4.Soluiipentrucanalizareaapelormeteorice.
Structurasistemelordecanalizaresealctuietenraportcudestinaiacldirii,tipul,formai
dimensiunile acoperiurilor, funciunile spaiilor, caracteristicile structurii de construcie, cotele
suprafeelor colectoare i receptoare (nlimea cldirilor), particularitile terenului de fundare,
exigenele construciei i cele ale beneficiarilor, relaia cu circulaiile publice, durata de via
consideratpentrucldire,ncrcriledinprecipitaiiconsiderateirespectivsoluiileprevzutede
arhiteci i inginerii de structur pentru evacuarea apelor excedentare debitelor de calcul
considerate.
4.1.Soluiipentrucanalizareaapelormeteoricedepeacoperiurilecldirilor.
Instalaiile de canalizare ale apelor meteorice de pe acoperiurile cldirilor pot fi
conceputendiferite:
a. Soluiideevacuare:
a.1.Cuevacuarecontrolat:
- prin reele interiore, verticale i orizontale i reele ngropate, pn la mediul
receptor;
- prinreeleexterioarealctuitedinburlaneiaccesoriicarepreiauapadelasistemele
decolectarecujgheaburisaureceptoareioevacueazpnlanivelulsoluluiundeo
descarcntroreeasubterancolectoareracordatlamediilereceptoare.
a.2.Cuevacuareliberprinreeleexterioare:
- amplasate la partea superioar, cu rol de ndeprtare a apelor de elementele de
construcie verticale ale cldirii: soluia se recomand numai la cldirile vechi,
prevzute n general cu jgheaburi i garguie (ornamente speciale la cldirile de
71

patrimoniu,decult)pentrucolectareaapelormeteorice,incazulncareapanuar
puteaafectastabilitateacldirii.
- amplasate parial la partea superioar i parial pe faada cldirii (mascate sau nu)
alctuite din burlane i accesorii care preiau apa de la sistemele de colectare i o
evacueaz pn la nivelul solului unde o pot descrca liber pe platformele din jurul
acestora, sau n rezervoare colectoare.
b. Soluiidescurgere:
b.1.Colectarea/evacuareagravitaional

Sistemul de colectare gravitaional se recomand pentru cldirile cu suprafee de


colectarerelativreduse,cldiricuregimdenlimemicsaucldiriamplasatenzonecuploi
deintensitaterelativmic,frepisoadeextreme.
b.1.1.Colectareadepeacoperiurileteras.
Sevarealizacureceptoarecuparticularitidealctuireadecvatestructuriiconstructivea
acoperiului i modului de etanare, amplasate pe terase, n puncte de cot minim, sau n
jgheaburi. La terasele circulabile se vor utiliza receptorii cu parafrunzar iar la terasele
necirculabilereceptoriiobinuii(figuraII.4.1.).
Soluiadeevacuareaapelormeteoriceexcedentarecapacitiidepreluarepentrucarea
fost dimensionat sistemul (n cazul n careintensitatea ploii de calcul este superioar celei
considerat n calcul) se va stabili n corelaie cu proiectul de arhitectur i structur i va
ine cont de sarcina de ncrcare a acoperiului (conform Eurocod 1: Aciuni asupra
structurilorapartea17),tipulacoperiuluiisarcinadencrcarecuzpad.
nmodspeciallaacoperiurileuoaretrebuieprevzutesistemedepreaplincaresevite
suprancrcareastaticaacoperiului.
Evacuarea se poate face cu conducte interioare (cu racordarea fiecrui receptor la o
coloandescurgeresaucuracordareaamaimultorreceptoarelaocoloandescurgere)sau
burlaneexterioare.
n cazul acoperiurilor teras aflate la cote diferite evacuarea se va face prin coloane
independente.
n raport cu soluia adoptat pentru teras instalaia de canalizare a apelor meteorice
include:
pentru terasele circulabile (clasice), n mod obligatoriu, fie receptoare cu gard
hidraulicsausifoanedelinie,montatedepreferinnsubsol,fiecmineexteriore
curacordsifonat;
pentru terasele necirculabile (clasice, sau vegetale) colectarea se realizeaz cu
receptoareadaptatesuprafeeiacoperiului,frgardhidraulic.

72

a.1.cuieirevertical
a.2.cuieirelateral
a.Pentruterasecirculabile.

a.3.pentruterasinversat
b.cuparafrunzar
b.Pentruterasenecirculabile.

Fig.II.4.1.Receptoridecolectaregravitaional.

b.1.2.Colectarea apelor de pe acoperiuri arpant se poate realiza n jgheaburile


perimetrale sau n enouri, de unde este preluat prin plnii colectoare sau receptoare,
amplasatenpuncteledecotminim(fig.II.4.2.).

Evacuareasepoaterealiza:
prinburlanecu:
- descrcareliberpetrotuarsaunrigolsaunincintedevalorificaresau
- descrcarecontrolat,ntroreeadecanalizare;
princonducteinterioarecudescrcarecontrolat,ntroreeadecanalizare;.

ncazulracordriilaoreeadecanalizare,burlanelesecontinulabaz,peonlimede
0,90 m fa de trotuar, cu tuburi din font de scurgere pe care se prevede o pies de
curire.

Colectarea apelor de pe acoperiurile vegetale se realizeaz difereniat funcie de


structuraacoperiuluiipantaacestuia,prinreceptoareprotejatempotrivadrenrii
stratuluivegetal,prevzutesaunucuparafrunzar.

cujgheaburiiburlane.
receptoriimontainjgheaburi.
FiguraII.4.2.Elementecomponentealesistemuluidecanalizaregravitaional
cureeaexterioar

b.2.Colectarea/evacuareadepresionar
Sistemuldecolectaredepresionaraapelormeteoriceserecomandoridecteorise

73

ndeplinesc condiiile pentru iniierea curgerii depresionare, respectiv, cnd nlimea


motoare (diferena de cot seciunea de intrare n receptor colector orizontal) este mai
maredectceaimpusdeproductor.
ComponenteletipicealesistemuluidepresionarprezentatenfiguraII.2.4.3.sunt:
receptori depresionari pentru terase (circulabile/necirculabile, clasice/vegetale,cu
ieirevertical/lateral),jgheaburi(figuraII.2.4.4.),enouri;
preaplinurideurgen(figuraII.2.4.4.)
sistemdeconductedescurgeresauburlane
sistemdefixare.
Soluiilederacordareareceptorilordepresionarilasistemuldeevacuareinterioarse
adapteaztipuluideacoperiteras(Fig.II.4.5.).
Pentru evacuarea apelor excedentare debitelor de calcul se prevd preaplinuri de
urgenisistemedecolectareievacuarepentrusituaiideurgen(Fig.II.4.6.).

b.Cureceptoareamplasatencanale
a.Cureceptoareamplasatepeacoperiul
terasplancuparapet
deschise
1Receptoruldeterasdepresionariconducteumplutecomplet;2Conduct
convenionalparialumplut;3Preaplinurideurgen
FiguraII.4.3.Colectare/evacuaredepresionar

Sistemele depresionare vor fi racordate, la sistemele de scurgere gravitaional n una


dintresoluiileprezentatenfiguraII.4.7.

a.1.1.1.
a.1.1.2.circulabile a.1.1.3.Acoperi
necirculabile
uor
a.1.1.Pentruacoperiuriteras

a.1.2.Pentru
jgheaburi

a.1.Cuieirevertical
a.2.Cuieirelateral
a.Receptoridepresionari
b.Setpreaplin
Fig.II.4.4.Receptoripentrucolectareadepresionar

74

1. Receptoruldeteras
depresionariconducte
umplutecomplet;
2. Conductconvenional
umplutparial;
3. Preaplinurideurgen
a.Racordarereceptorideteras
amplasainjgheaburilaconducta
colectoare.

b.Racordarereceptorideterasla
conductacolectoarelaacoperiuriplane
cuparapet.

Fig.II.4.5.Soluiideracordareareceptorilorpluvialilasistemuldeevacuareinterioar
pentrudiferitetipurideacoperiuriteras.

a.Sistemuldepresionarde
b.Sistemulgravitaionalde
c.Sistemuldecolectare/evacuarepentru
colectare/evacuarepentrusituaii colectare/evacuarepentrusituaiide
situaiideurgenprevzutlaconstrucia
deurgen
urgen
cldirii
1.Sistemdepresionardecolectare/evacuarepentrusituaiinormale;2.Sistemdepreaplinpentrusituaiideurgen

Fig.II.4.6.Soluiipentruevacuareaapelorexcedentaredebitelordecalcul.Preaplinurideurgeni
sistemedecolectareievacuarepentrusituaiinormaleideurgen.

4.2. Soluii pentru canalizarea apelor meteorice de pe suprafee amenajate aferente


cldirilor.
Colectarea apelor meteorice de pe suprafeele amenajate se realizeaz difereniat n
raportcugraduldeetanareicaracteristiciledecalitatealesuprafeeirespective.
Colectareaapelormeteoricedepesuprafeeleetanelacareexistrisculantrenriide
hidrocarburinapadeploaie,serealizeazcontrolat,prinrigolesauguridescurgere(figura
II.4.7.), i reea de colectare iar descrcarea apelor n reeaua de canalizare se realizeaz
numaidupceapacolectatafosttrecutprintrunseparatordehidrocarburi(figuraII.4.8.)
icalitateaacesteiaafostaduslanivelulimpusdenormativulNTAP001.
Colectareaapelormeteoricedepesuprafeelenpant,lacareexistrisculantrenriide
suspensii se realizeaz controlat, prin rigole sau guri de scurgere cu depozite, reea de
conducte colectoare, iar descrcarea n reeaua de canalizare se realizeaz numai dup
trecereaapelorprintrunseparatordenisip.
Oridecteoriesteposibilseprefercolectareaapelordepesuprafeeleamenajateale
incintei prin soluii ecologice de colectare n scopul infiltrrii locale sau temporizrii
deversriiunuidebitmarenreeauadecanalizarepublic(figuraII.4.9.).
n scopul colectrii, evacurii, stocrii, tratrii i valorificrii apelor meteorice de pe
suprafeeleamenajatealeincintelorsepotfiutilizatediferitesoluii:
- soluii destinate minimizrii suprafeelor impermeabile (sol natural plantat,

75

platformeamenajatepermeabile);
- soluiidestinatecolectriiiinfiltrriiapelormeteorice(bazinedeinfiltrare,puuri
deinfiltrare,masivedeinfiltrare,bazinedeapbiotop,cisternedeap);
- soluii de reinere i evacuare temporizat la debit constant (acoperiuri verzi,
canivouriicanale,masivedrenante);
- soluii ecologice de stocare, tratare i evacuare temporizat i/sau infiltrare
(disponibilepentruamplasareasubdiferitesuprafeeamenajate),figuraII.4.10.
Laalegereasoluiilorsevoraveanvedere:
- aspectele tehnice (spaiu disponibil, infrastructura subteran din zon,
constrngerile climatice respectiv episoadele pluviale, topografia sitului,
permeabilitatea solului, posibilitatea de descrcare n mediul receptor, poziia
straturilordeapsubteran),
aspecte legate de mediu (biodiversitate i calitatea aerului, calitatea apelor
de iroire i riscurile de poluare accidental, soluiile de depoluare posibile
decantare,filtrare,fitoameliorare),
aspecteeconomice(costurideinvestiie,dentreinere),
aspectesociale,culturale(atitudinipentruodezvoltaredurabil),
aspecte legate de condiionrile determinante n alegerea soluiilor
(ierarhizare aciuni posibile, studiere atent context, compatibilitate cu apele
uzate).
Soluiiledeorganizareabazinelorderetenieisauinfiltrarepotfidiferite(bazineseci,
fose, fose plantate, puuri de infiltrare, .a.). Apa de ploaie colectat prin reeaua de
canalizare gravitaional, n soluia cu jgheaburi i burlane i de pe platformele amenajate
aferente incintei poate fi dirijat spre depresiuni amenajate special n scopul filtrrii i
infiltrriiulterioarensolsautraneedeinfiltraie(figuraII.4.10.).
Evacuareaapelormeteoricedincurileinterioarelacanalizareaexterioarserealizeaz
prinreeaseparatdereeauadecanalizareaapeloruzatemenajere.
n cazul curilor interioare legate la canalizarea exterioar, n sistem unitar, este
obligatorie montarea fie a unor sifoane de linie (generale), de preferin n subsol, fie
prevedereaunorcmineexteriorecuracordulsifonat.

Pozarengropat

Pozarecupavele
Cuseciunesemicircular

76

Cuseciunedreptunghiular

Metalic

Gurscurgerepentrudrenaj
liniar

Dinbeton
Rigoleprefabricate

Tipscaf

Gurscurgerecuracord

laburlanscurgere
Gurscurgerecudepozitisifon
Grtareiguridescurgere.

FiguraII.4.7.Rigoleiguridescurgerepentruplatformeexterioare.

Instalaiesepararelichideuoaredinpolietilena,cu Instalaiedesepararegravitaionalaimpuritilor.Este
trapadenmolintegrata,elementdecoalescenta
prevzutacuelementdecoalescentasiplutitor.
sidispozitivdenchidereautomataincazulatingerii
capacitaiimaximeconformSREN8581

A.Separatoaredeimpuriti

77

a. volum decantare primar; b. volum separare uleiuri/grsimi; c. volum linitire; d. filtru coalescen; A separator nisip; B
separatorhidrocarburi;C+cmininspeciecontrol;Dtubdeintrare;Etubdeintrarenseparator;Fbypass

B.Sistemcomplexdetratareapedeprecipitaii :deznisipare,decantare,separareuleiuri/grsimi

C.Sistemprefiltrarecuautocurirepentru
rezervoareledestocareaapelordeploaie

D.Filtrucolectorautocuritor,
(montatlabazaburlanelor)

E.Filtruciclonicauto
curitor

FiguraII.4.8.Instalaiiielementepentrupreepurareaapelormeteorice.

Retenie+infiltrarentrunsingur
modul

Sistemcucapacitatemaredestocare

Sistemdestocaresitratare

Fig.II.4.9.Sistemeecologicedestocaresaustocareitratarei/sauevacuare/infiltrare
apedeploaiedepeplatformeamenajate.

78

Stratdrenantdepresiuneinfiltrare
Seciunetransversalprindepresiunea
a. depresiunedestinatinfiltrriiapelordeploaie,amplasatladeprtaredeconstrucie

Stratdrenantdepresiuneinfiltrare Depresiunedeinfiltrare seciunetransversal


b. depresiunedestinatinfiltrriiapelordeploaie,amplasatlngconstrucie

c.

Infiltraredirectapadeploaie d. Galeriadeinfiltraie seciunetransversal

Fig.II.4.10.Colectareaapelordepeacoperi,nzonedepresionare,peterenuldinjurul
cldirii,nscopulinfiltrriinsol

4.3.

Evacuareaforat.Staiidepompare.

Oridecteoripunctele/recipienteledecolectareseaflsubcotamediuluireceptorse
impuneutilizareapompelor/instalaiilorsaustaiilordepompare(figuraII.4.11.).
n instalaia de canalizare a apelor meteorice din cldiri i incintele aferente acestora,
instalaiiledepomparesefolosescpentrurealizareapresiuniinecesarepentru:
- valorificareaapelorpentrusplareavaselorcloset,pisoarelor,rufelor,automobilelor,
platformeloramenajatesaunirigaii.

79

- evacuareaapelormeteoricedelacldiriiincinteamplasatendepresiuni,lareeaua

decanalizarepublic,atuncicndnusepoateasiguracurgereagravitaional.

Cmine+
staiepompare

Staiepompareautoportant

Staiedepomparedemic
capacitate

Staiedepomparepentruevacuarealacanalizareaapelormeteoriceiuzate,pretratate.
FiguraII.4.11.Staiidepompareapedeprecipitaii.

4.4.

Utilizareaapelorpluviale

Ori de cte ori este posibil se impune colectarea local a apei de ploaie i utilizarea
acesteia,nraportcucalitateaeindiferitefolosinedeap.
ncazulapelorpoluateseimpune,naintedeutilizaresauevacuarenmediulreceptor,
preepurareanseparatoaredenisipsauhidrocarburi(figuraII.4.8.).

Apa de ploaie, colectat i tratat adecvat, se poate valorifica n mod difereniat n


raportcudestinaiacldiriiiaincinteiaferente.
Principaleleposibilitidevalorificarealeapeideploaiecolectatesunt:

80

irigareaincintei/sitului,
splareavaselorclosetipisoarelor,
igienizareaspaiului
proteciampotrivaincendiilor.

n scopul valorificrii apelor meteorice pot fi utilizate uniti de stocare pentru


compensareadebitelorsolicitate(figuraII.4.12.).
Laalegereasoluiilorsevoraveanvedere:
- aspecteletehnice(constrngericlimatice,arhitecturale,tipulsistemelordecanalizare
publice,nivelulposibilderacordarelaacestea),
- aspecte legate de mediu (prezervarea resurselor de ap, diminuarea debitelor de
scurgereaapelorpluvialedindomeniulpublic,calitateaapelordeploaieiincidena
acestoraasuprapoluriimediului,rezultateleecobilanurilor),
- aspecteeconomice(costuriappotabil,costurideinvestiie,dentreinere),
- aspectesociale,culturale(atitudinipentruodezvoltaredurabil),
- aspectelegatedecondiionriledeterminantenalegereasoluiilor.

4.5.
Soluiipentrudescrcarenmediireceptoare.

nfunciedenaturamediuluireceptorpotfiutilizatediferitesoluiiconstructive(Fig.
II.10.):
cminederacordpentrureeledecanalizare;
guridevrsarepentruemisaridesuprafa;
puurisautraneedeinfiltrarepentrudescrcaresubteran;

a. Bazinecolectareapedeprecipitaii
FiguraII.4.12.Bazinecolectareapedeprecipitaii

5. Soluiipentrudescrcarenmediireceptoare.

nfunciedenaturamediuluireceptorpotfiutilizatediferitesoluiiconstructive(Fig.
II.4.13.):
cminederacordpentrureeledecanalizare;
guridevrsarepentruemisaridesuprafa;
puurisautraneedeinfiltrarepentrudescrcaresubteran;

81

Cminracord

Puabsorbant

aninfiltrare

Fig.II.4.13.Soluiidedescrcarenmediulreceptor.

82

AnexaVI.1.Exempludecalcul.Planuri.Scheme.

Conduct colectoare montat sub acoperi

1.1.o

1.2.o
1.3.o

Sprereeauadecanalizaredeincint

Figura.VI.1.a.Exemplul6.2.1.Planterasbloc.Amplasarereceptorimeteorici.

36,00

36,00

Bloc 1

12,50

Bloc 2

12,50

Dn 140

Dn 140

12,5 l/s

12,5 l/s

GS 5

GS 6
GS 7

GS 4
Dn 200
CP 4

25,00

25 l/s

Dn 225
CP 5

Dn 250

37,5 l/s

CP 6

Dn 140

Dn 140

12,5 l/s

12,5 l/s

CP 1

CP 2

GS 1

GS 2

75 l/s

CP 7

Dn 280

Dn 315

87,5 l/s CP 8

112,5 l/s

Dn 140
Parcare
2500 mp

12,5 l/s

CP 3
GS 3

100,00

VI.1.b.Exemplul6.2.4.Planplatformamenajat.Amplasareguridescurgereicmine.

83

36.30

R2.1
1.20

R1.1

PEID 50

i=0.025
4.00

i=0.025

R1.2

PEID 75

i=0.020

R1.3
PEID 110
CR 1

R2.2

i=0.020

panta = 3%

panta = 3%

R2.3

i=0.015

i=0.015

P1

P2

30.60

CR 2

PVC 125

PVC 125
i=0.015

R1.4

i=0.015

panta = 3%

panta = 3%

i=0.020

R2.4

i=0.020

PVC 125
PVC 125

R1.5

R2.5

i=0.025

i=0.025

R1.6

CE 1

R2.6

PVC 125

CE 2

PVC 200

FiguraVI.2.ExemplulVI.2.6.
a.Planacoperiterasanecirculabil.Amplasarereceptoarenenouriiinstalaiedeevacuarecuconductcolectoaresuperioar.

84

R1.1

R1.2

R1.3

R1.4
P1

i=0.025

PEID 50

6.00

i=0.020

PEID 75

6.00

i=0.015

i=0.015

PEID 110

PEID 110

PC

3.00

R1.5

R1.6

P2

3.00

i=0.020

PEID 75

6.00

i=0.025

PEID 50

6.00

140

PEID 125

PC

b.Scheminstalaie.

FiguraVI.2.ExemplulVI.2.6.
a. Scheminstalaiicolectareapemeteorice.Canalizareapemeteoricedepeoterasnecirculatcuajutorulenourilor,areceptoarelor
gravitaionaleamplasatenjgheaburiiracordatelaoconductcolectoareorizontalsuperioarireeadecanalizareinterioar.

85

Anexa.VII.1.
Detaliiracordareitrecerireceptoripluvialiprinterasevegetale(scurgeriinterioare)

a.Strpungere TV cu strat filtrant cu gtul nfurat n


stratul filtrant
gtul receptorului pluvial (cu nlimea egal cu a
substratului) trebuie nfsurat n strat filtrant, pentru
mpiedicarea ptrunderii particulelor fine din substrat,
pentru terase vegetale cu alctuire termo-hidroizolat
invers stratul de aerare este peste termoizolaie.

b. Strpungere TV cu receptor cu parafrunzar cu gtul


protejat cu strat drenant.
relaia ntre substrat si gtul receptorului pluvial (cu
nlimea egal cu a substratului ) poate fi fcut
ridicnd stratul filtrant la limita substratului i prevznd
de jur mprejurul gtului un strat drenant din pietris de
ru splat sau pietris mrgritar (spart).
Stratul drenant este realizat din plci care asigur si
retenia apei

c. relaia ntre substrat si gtul receptorului pluvial (cu


nlimea egal cu a substratului) poate fi fcut
ridicnd stratul filtrant la limita substratului i
prevznd de jur mprejurul gtului un strat drenant din
pietris de ru splat sau pietris mrgritar (spart).
Stratul drenant este realizat din agregate minerale (nu
rezultate din prelucrarea betonului sau de natur
calcaroas)

Detaliitrecerireceptoripluvialiprintrooterasvegetal(scurgeriinterioare)
Seimpune:
1.cotafinitasubstratuluitrebuiescoincidcucotagrtaruluireceptoruluipluvial
2.hidroizolaiaseracordeazlareceptorulpluvialconformprevederilordinnormativuldespecialitate(NP0402002Normativprivindproiectarea,execuiasiexploatareahidroizolaiilorla
cldiri)

86

d.
gtul receptorului pluvial are nlimea substratului ; se recomand s fie nglobat
ntr-un strat drenant din agregate splate (pietri de ru) sau sparte (pietri
mrgritar) iar substratul s fie separat de stratul drenant printr-un filtru
Se impune :
1. cota finit a substratului trebuie s coincid cu cota grtarului receptorului
pluvial
2. hidroizolaia se racordeaz la receptorul pluvial conform prevederilor din
normativul de specialitate (NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, execuia si
exploatarea hidroizolaiilor la cldiri)

e.
Receptorul pluvial poate avea un capac parafrunzar la cota finit a terasei grdin
si filtrarea apei se poate face prin prevederea unui dren din agregate minerale (nu
beton sau minerale calcaroase)
Stratul filtrant se ridic pe vertical pn la limita superioar a substratului.

Detaliitrecerireceptoripluvialipentruoterasvegetal(scurgeriinterioare)

87

f.
Colectare cu receptori amplasai la poala streinii, n canalul structural
realizat prin racordarea acesteia cu pazia, i descrcarea liber prin
scurgerea n jurul unui lan. Soluia nu se recomand n zone cu risc de
ploi toreniale.
n climatul Romniei se recomand racordarea receptorului la un burlan
0
0
cu cot n unghi de 60 sau 45 .

g.
Soluie valabil pante mai mici de 200
Se pot prevedea receptori pluviali protejai cu grile parafrunzar si la poala nvelitorii, zona dedicat
jgheabului mascat de pazie fiind rezolvat prin racordarea pe vertical a hidroizolaiei si barierei
contra rdcinilor (ridicat minimum 15cm peste nivelul
stratului drenant) si prin prevederea proteciei granulare (pietris de ru splat sau pietris mrgritar)
0
Pentru acoperisuri cu panta<5 este suficient pietrisul de ru; pentru pante pn la
0
20 se prevede pietris mrgritar (pietris spart).

Detaliiracordarereceptoripluvialicaredeservescacoperiurilevegetalenpant.

88

g.Strpungereprinstructuradinlemn
Hidroizolaia si bariera mpotriva rdcinilor se ridic
peste limita stratului drenant cu minimum 15cm.
Bariera mpotriva vaporilor se ridic si ea, pentru a
mpiedica apa rezultat din eventuale condensuri s
ajung n termoizolaie

h.Strpungereprinstructurametalic

j.Strpungereprinstructuradinbetonarmat

Hidroizolaia si bariera mpotriva rdcinilor se ridic


peste limita stratului drenant cu
minimum 15cm.
Bariera mpotriva vaporilor se ridic si ea, pentru a
mpiedica apa rezultat din eventuale condensuri s
ajung n termoizolaie

n cazul termoizolaiilor compresibile peste care se


prevede sap armat (pentru mpiedicarea ptrunderii
umiditii din sap n termoizolaie) se realizeaz
protecia hidrofug a acestora.
Hidroizolaia si bariera mpotriva rdcinilor se ridic
peste limita stratului drenant cu minimum 15cm.

Detaliitrecerireceptoripluvialiprintrooterasvegetal(scurgeriinterioare)
Pentru asigurare mpotriva incendiului se prevede stratul drenant de pietris splat (32/64mm), din dreptul racordrii cu elementul care strpunge nvelitoarea, de minim
50cm.
Stratul drenant este din agregate splate (pietris de ru) sau sparte (pietris mrgritar) iar substratul este separat de stratul drenant printr-un filtru
Stratul filtrant se ridic pe vertical pn la limita substratului

89

ANEXA VII.2

Detalii fixare receptori de terasa


Fig. 7.2a Montajul receptorilor de terasa
modulari nainte de betonare

Fig. 7.2b: Montajul n ni n beton

Fig. 7.1a, b: Fixarea n structura

acoperiului
a receptorilor de teras

modulari
prin profile de fixare din oel.

Fig. 7.3 Prelungirea


unitii

Fig. 7.4 Ni pentru un receptor de teras


realizat pe un acoperi de tip uor

a.

Fig. 7.5 Fixarea receptorilor de teras n structura


acoperiului cu ajutorul plcilor deinstalare

Fig. 7.6 a, b - Montaj n izolaia


termic la acoperiul izolat termic

90

ANEXA VII.3

Fig. 7.8 - Detalii montaj pe un


acoperi masiv sau o structur de
acoperi izolat

Fig. 7.7 Receptori de teras


prefabricai

Fig. 7.9 - Receptor de teras pentru


montaj pe folie hidroizolatoare

Fig. 7.10 - receptorul de teras pentru folie


bituminoasa fixat direct pe construcia
acoperiului, fr piese suplimentare

Fig. 7.11 Preaplinul de urgenta montat pe fatada la acoperisul plan

91

Fig. 7.12 Receptoare de teras (acoperisuri)


a. circulabile
b. necirculabile
c. racordare la tuburi din polipropilena verticale
d. iem orizontale
e. cu parafrunzar

92


ANEXAVII.3Continuare
Detaliidetrecereareceptorilorgravitaionaliprindiferitestructurideacoperiterasa
a.

b.

93

Anexa VII.4 - Receptori de teras. Detalii montaj.


Soluii de conexiune cu elementele de etanare a acoperiului
Racordarea membranei de hidroizolaie
Racord cu folie (de hidroizolaie) de contact (fig. 7.13)
Racord cu flan de conectare (fig. 7.14)

Membran bituminoas pentru acoperi (fig. 7.15)

Fig. 7.13

Fig. 7.14

Fig. 7.16 - Element de nclzire

Fig. 7.15a - Folia de contact se acoper cu un strat de adeziv.


Fig. 7.15b - Pe stratul de adeziv uscat se aplic folia de bitum.

Fig. 7.15a
Fig. 7.15b

Fig. 7.17 - Distana maxim de montaj


ntre mufa de dilataie i punctele fixe
Adncimea de inserie este funcie de
temperatura de montaj.
La o temperatur de montaj de 20 C
adncimea de inserie este de 10,5 cm,
la 0 C numai de 8 cm.

94

receptor cu guler de form


circular i cu rezisten electric
de nclzire pentru evitarea
pericolului de nghe

ANEXA VII.5
Detalii montaj coloane

pentru ape meteorice:

Fig. 7.19 Coloana de canalizare


prevazuta cu sifon pentru ape
meteorice:
1 receptor de terasa; 2 piesa de
racordare; 3 coloan; 4 piesa
de dilatare; 5 sifon cu garda
hidraulica; 6 piesa de curatire.

Fig. 7.21 Instalaie interioara de


canalizare a apelor meteorice: 1 receptor de
ape meteorice;
2 piesa de racordare; 3 coloan; 4 piesa

Fig. 7.22 Realizarea pantelor de


curgere a apelor metorice de pe
acoperisurile si terasele cladirilor:
1 receptor de ape meteorice; 2 coloan de
canalizare a apelor metorice; 3 terasa.

Fig. 7.20 Sifon din


polipropilena montat pe
coloanele de canalizare a
apelor meteorice

95

Anexa VII.6
Burlane i jgheaburi cu accesorii pentru
captarea apelor meteorice.
Fig. 7.24.b
Accesorii evacuare
Piese speciale pentru
eliminarea frunzelor,
montate la ieiri din
canalizare, pentru
eliminarea nfundrii

colectoare
Fig. 7. 23 Instalatie de
canalizare cu jgheaburi si
burlane pentru evacuarea
apelor meteorice:
a receptor montat la streain;
b scurgere la rigol;
c scurgere la canalizarea
exterioar;
1 jgheab; 2-pies de racord;
3-burlan; 4-tub din fonta
de scurgere; 5-pies de curire.

Fig. 7.24.c

Fig. 7.24.a, b, c, d, e
Elemente componente
sistem de scurgere cu burlan

Fig. 7.24.d - Poziionarea jgheabului pe crlige


fixate, innd cont de nclinaia stabilit direct
pe pazie
Fig. 7.24e Marcarea locului de
ndoire la crlige lungi

96

Anexa VII.7

Canalizarea apelor meteorice


la construcii industriale

Fig. 7.25 b
Prelungitor
intermediar
Fig. 7.26 Instalaie de canalizare a apelor
meteorice de pe terasele halelor industriale:
1 receptor de ape meteorice; 2 conduct
orizontal colectoare; 3 coloan; 4 conduct de
racord; 5 plac din beton; 6 strat de termohidroizolaie.

Fig. 7.25 a - Fixarea


colectoarelor

Fig. 7. 27
a. Detaliu de mbinare col exterior cu izolaie n casete nvelitoare, cu jgheab burlan i
agraf pentru zpad - seciune transversal.
b. - Detaliu col cu montare jgheab deasupra uii culisante, la hale industriale

97

Fig. 7. 28 a, b, c Jgheaburi i detaliu mbinare jgheab central


la nvelitori uoare realizate cu panouri metalice termoizolante
Fig. a
Fig. b

jgheab

Fig. c

98