Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

INTRODUCERE.......................................................................................................................................4

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA COMPLEXULUI S.C. SUINPROD S.A. ...........................................5


1.1.Amplasarea Complexului S.C. Suinprod S.A................................................................................5
1.2. Geologia şi hidrologia zonei..........................................................................................................6
1.3. Activitatea desfăşurată de S.C. Suinprod S.A...............................................................................7
1.4. Fluxul tehnologic...........................................................................................................................8
1.5. Instalaţia pentru tratarea apelor uzate din cadrul S.C. Suinprod S.A..........................................14
1.6. Resurse de apă, energie şi gaze naturale.....................................................................................16
1.6.1. Resurse de apă...................................................................................................................16
1.6.2. Resurse de energie.............................................................................................................19
1.6.3. Gaze naturale.....................................................................................................................19

CAPITOLUL 2. IDENTIFICAREA SURSELOR DE POLUARE LA S.C. SUINPROD S.A.............20


2.1. Identificarea surselor de poluare a aerului..................................................................................20
2.1.1. Emisii din puncte fixe.......................................................................................................21
2.1.2. Emisii atmosferice rezultate din activitate........................................................................21
2.1.3. Emisii difuze în atmosferă.................................................................................................22
2.2. Identificarea surselor de poluare a apei.......................................................................................22
2.3. Identificarea surselor de poluare a solului...................................................................................22
2.3.1. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor.....................................................................23
2.3.2. Evacuarea apelor uzate şi pluviale....................................................................................24
2.3.3. Evacuarea de noxe în atmosferă........................................................................................24

CAPITOLUL 3. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU......................................................25


3.1. Monitorizarea factorului de mediu aer .......................................................................................25
3.1.1. Impurificarea cu CH4.........................................................................................................27
3.1.2. Impurificarea cu NH3........................................................................................................30
3.1.3. Impurificarea cu mirosuri..................................................................................................34
3.2. Monitorizarea factorului de mediu apă......................................................................................43
3.2.1. Ape reziduale.....................................................................................................................43
2.3.2. Ape subterane....................................................................................................................53
3.3. Monitorizarea factorului de mediu sol........................................................................................55

CONCLUZII...........................................................................................................................................61

BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................................64