Sunteți pe pagina 1din 1

c 

p p
p
p
p
p
INTRODUCERE ................................................................................. "  


p
CAPITOLUL 1. DESCRIEREA COMPLEXULUI S.C. SUINPROD S.A. "  


1.1.Amplasarea Complexului S.C. Suinprod S.A. ............................ "  


1.2. Geologia şi hidrologia zonei ..................................................... "  


1.3. Activitatea desfăşurată de S.C. Suinprod S.A. ........................... "  


1.4. Fluxul tehnologic. ..................................................................................................................... 8
1.5. Instalaţia pentru tratarea apelor uzate din cadrul S.C. Suinprod S.A."  


1.6. Resurse de apă, energie şi gaze naturale .................................... "  


1.6.1. Resurse de apă ................................................................ "  


1.6.2. Resurse de energie ........................................................................................................ 19
1.6.3. Gaze naturale ................................................................................................................ 19
p
CAPITOLUL 2. IDENTIFICAREA SURSELOR DE POLUARE LA S.C. SUINPROD S.A."  
2.1. Identificarea surselor de poluare a aerului ................................. "  


2.1.1. Emisii din puncte fixe ................................................................................................... 21
2.1.2. Emisii atmosferice rezultate din activitate ..................................................................... 21
2.1.3. Emisii difuze în atmosferă............................................................................................. 22
2.2. Identificarea surselor de poluare a apei ..................................... "  


2.3. Identificarea surselor de poluare a solului ................................. "  


2.3.1. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor .................................................................. 23
2.3.2. Evacuarea apelor uzate şi pluviale ................................................................................. 24
2.3.3. Evacuarea de noxe în atmosferă .................................................................................... 24
p
CAPITOLUL 3. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU ..... "  


3.1. Monitorizarea factorului de mediu aer ..................................... "  


3.1.1. Impurificarea cu CH4 .................................................................................................... 27
3.1.2. Impurificarea cu NH3 .................................................................................................... 30
3.1.3. Impurificarea cu mirosuri.............................................................................................. 34
3.2. Monitorizarea factorului de mediu apă ................................................................................... 43
3.2.1. Ape reziduale ................................................................................................................ 43
2.3.2. Ape subterane ............................................................................................................... 53
3.3. Monitorizarea factorului de mediu sol....................................... "  


CONCLUZII........................................................................................ "  
p
•I•LIOGRAFIE.................................................................................. "  


p