UNIVERSITATEA______________________________ FACULTATEA ______________________________

CATEDRA _____________________________________

FIŞA POSTULUI
Anul universitar __________________
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ___________________________________________________ GRADUL DIDACTIC/TITLUL ŞTIINŢIFIC ___________________________________
Cap Codul activităţii DENUMIREA ACTIVITĂŢII Nr. ore fizice
Coeficient Nr. ore convenţionale

A

A.1.1

Nr. ore total

B

B.1

Nr. ore total

C

C.1

Nr. ore total NR. ORE TOTAL

(A+B+C) : ŞEF CATEDRĂ, Angajat, Semnătură ______________________ Data ____________________________
1

1640 ore

DECAN,

. 1/3 ore / student ...5 la studii aprofundate) 2... Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile ∗ Potrivit art. după caz) A.. 1/3 ore / student . pentru învăţământul superior.11. 1/3 ore / student .... Cursuri la forma "studii aprofundate . după caz. a lucrărilor de licenţă şi de absolvire A.. fisa individuală a postului nominalizează activităţile din fişa postului tipizată şi constituie anexă la contractul individual de muncă. 1.... 1 3... conform planului de învăţământ. A./20 stud... conexă cursurilor de la capitolul A..... Cursuri la forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată. seminar.... conform legislaţiei în vigoare.. elaborată în baza articolelor 79 (1................ Activităţi de seminar.....128 /1997 privind Statutul personalului didactic.. 2../sub 20 stud 120 ore / an 60 ore / an 1 1 A.master"..... Conducerea activităţilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregătirea acestora)..8....5 .5...... Consultaţii Pentru toate formele de învăţământ... după caz..79 (3) din Legea nr....evaluare şi notare temă de casă... 1 (sau 1....... complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.9.. Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 2 ore / săpt.... Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor.evaluare şi notare examen (test) final.. proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor.... Activitate practică productivă şi practică pedagogică (inclusiv pregătirea acestora) A. 3.. complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A1........ complementare sau nu cursurilor de la capitolul A1..1.Fişa postului∗ la nivel naţional.10.. 1... Activităţi de evaluare 1.. conform planului de învăţământ..3... Cursuri la forma "studii academice postuniversitare". proiecte de an..evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasă...128 /1997... A. Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs..1.evaluare şi notare examene parţiale. anexă la contractul colectiv de muncă A. Activităţi normate în statul de funcţiuni A..7.. A. Îndrumarea realizării proiectelor de an.2.. 2 ... 2) şi 80 (1) din Legea nr. Coeficient de transformare 2 2.... inclusiv: .. Activităţi de seminar... 1/3 ore / student A.. proiecte de an. lucrări practice şi de laborator (inclusiv pregătirea acestora) 1... 1 (sau 1............ Lucrări practice şi de laborator conform cu planul de învăţământ.5 2.... lucrări de laborator.5 NOTĂ: Cursurile pot fi ţinute de personal didactic calificat corespunzător. 1 ore / săpt.. Activităţi de predare inclusiv pregătirea acestora 1...

x 41 săpt. Total activităţi capitolele A + B + C = 40 ore / săpt. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar.9. participare la prelegerea publică. B. B. Activităţi individuale de inovare sau inventică. Organizarea de congrese ş. Activităţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic.5 ore / dosar 1 oră 2 ore / candidat 1 oră / candidat Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar: analiză dosar concurs. culegeri de probleme şi de teste şi altor materiale didactice C.a. Pregătire individuală (autoperfecţionare). evaluare. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului 8 ore / săpt. monografiilor şi a cărţilor de specialitate. supraveghere teză.4. 5 ore .2.Se distribuie pe cele 5 activităţi C. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar: .6.A. examinare şi notare.notare. Participarea la programele internaţionale la care România este parte.participare la proba practică şi evaluare. 2 ore / candidat evaluare. activităţi de proiectare.Se distribuie pe cele 9 puncte B. corectare şi . 1 oră / dosar stabilire temă prelegere. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs.5. C. 7. aparaturii de laboratoare ş.elaborarea subiectelor pentru probele scrise.8.2. C. Activităţi de cercetare ştiinţifică. = 328 ore / an . B.a. prevăzute în planul intern. stabilire temă prelegere. de creaţie artistică potrivit specificului 9 ore / săpt. organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare.elaborare tematică şi bibliografie.1. Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului 2 ore / şedinţă A.3. 3 ore / candidat . C. îndrumare. prevăzute în planul intern. staţiilor pilot.1. 2 ore 0.elaborarea subiectelor pentru probele orale.a. B. îndrumare metodică şi ştiinţifică: verificare dosar de concurs. Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern. 2 ore / candidat B. B. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări). Înfiinţarea. 5 ore / candidat . . B. Participarea la conferinţe.3. 1 oră participare la prelegerea publică. 3. Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate. B. centrelor de excelenţă (cercetare). Elaborarea tratatelor. 4 ore / candidat 2.îndrumare metodică şi ştiinţifică. congrese ş. 14. de dezvoltare tehnologică. simpozioane. Elaborarea de manuale. C. = 369 ore / an . Activităţi prevăzute în planul intern de cercetare al catedrei. B. Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice.5. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale. amenajarea şi modernizarea laboratoarelor. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul superior 1. x 41 săpt. x 41 de săptămâni=1640 de ore anual 3 .4.12.

fiind nominalizate la fişa individuală a postului împreună cu activităţile prevăzute la punctele B şi C. cuantificarea şi numărul de ore alocate activităţilor prevăzute la punctele A. alin. 4 . avizată de consiliul facultăţii şi aprobată de senatul universităţii.128 /1997.Normarea activităţii de cercetare ştiinţifică. B şi C. desfăşurată sub egida UNIVERSITĂTII. in completarea normei didactice va fi făcută conform art. B şi C este propusă de colectivele catedrelor. 128 /1997. inclusiv a Legii nr.81.4 din Legea nr. Activităţile prevăzute la punctul A sunt normate în Statele de funcţiuni şi de personal didactic. cu respectarea legilor în vigoare. Ponderea. Fişele individuale vor include obligatoriu activităţi din toate capitolele FIŞEI POSTULUI: A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful