P. 1
Anexa 04.20 - Model Fisa Postului Cadre Didactice

Anexa 04.20 - Model Fisa Postului Cadre Didactice

|Views: 1,054|Likes:
Published by adrian4fan

More info:

Published by: adrian4fan on Sep 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA______________________________ FACULTATEA ______________________________

CATEDRA _____________________________________

FIŞA POSTULUI
Anul universitar __________________
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ___________________________________________________ GRADUL DIDACTIC/TITLUL ŞTIINŢIFIC ___________________________________
Cap Codul activităţii DENUMIREA ACTIVITĂŢII Nr. ore fizice
Coeficient Nr. ore convenţionale

A

A.1.1

Nr. ore total

B

B.1

Nr. ore total

C

C.1

Nr. ore total NR. ORE TOTAL

(A+B+C) : ŞEF CATEDRĂ, Angajat, Semnătură ______________________ Data ____________________________
1

1640 ore

DECAN,

... după caz) A.. 1 (sau 1..... Activităţi de seminar... 1.. anexă la contractul colectiv de muncă A.. A.... Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 2 ore / săpt.....5 2.. seminar. Conducerea activităţilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregătirea acestora). 1/3 ore / student . conform legislaţiei în vigoare. Lucrări practice şi de laborator conform cu planul de învăţământ. Activităţi de evaluare 1..5 NOTĂ: Cursurile pot fi ţinute de personal didactic calificat corespunzător....Fişa postului∗ la nivel naţional...11..10.. 2 ... lucrări de laborator..... 1/3 ore / student ..... 2. Îndrumarea realizării proiectelor de an...5 la studii aprofundate) 2...128 /1997 privind Statutul personalului didactic.evaluare şi notare examen (test) final.8...... după caz.master". Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs..evaluare şi notare temă de casă....7. Activităţi normate în statul de funcţiuni A.... 2) şi 80 (1) din Legea nr./sub 20 stud 120 ore / an 60 ore / an 1 1 A.evaluare şi notare examene parţiale. Cursuri la forma "studii aprofundate .... 1/3 ore / student ...1. Cursuri la forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată... fisa individuală a postului nominalizează activităţile din fişa postului tipizată şi constituie anexă la contractul individual de muncă.../20 stud....5 .. A.1... elaborată în baza articolelor 79 (1..... proiecte de an. complementare sau nu cursurilor de la capitolul A1... 1 (sau 1.... complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A1. după caz.. Coeficient de transformare 2 2. complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A. A. Cursuri la forma "studii academice postuniversitare"....5... conexă cursurilor de la capitolul A.. inclusiv: ........79 (3) din Legea nr. 1/3 ore / student A.. conform planului de învăţământ. proiecte de an........9.... Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor.. pentru învăţământul superior. Activitate practică productivă şi practică pedagogică (inclusiv pregătirea acestora) A.128 /1997..... 1. Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile ∗ Potrivit art....... 3.. a lucrărilor de licenţă şi de absolvire A...evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasă.....3. 1 ore / săpt. 1 3.. Consultaţii Pentru toate formele de învăţământ.. Activităţi de seminar.. conform planului de învăţământ.2.. Activităţi de predare inclusiv pregătirea acestora 1... proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor... lucrări practice şi de laborator (inclusiv pregătirea acestora) 1......

B. Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului 2 ore / şedinţă A. 2 ore / candidat B. Activităţi individuale de inovare sau inventică. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului 8 ore / săpt. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale.2.A.9. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar: . 3. Participarea la programele internaţionale la care România este parte.4. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar. 1 oră participare la prelegerea publică. Activităţi prevăzute în planul intern de cercetare al catedrei. îndrumare. 4 ore / candidat 2. B. 1 oră / dosar stabilire temă prelegere. Înfiinţarea. 14.5. 3 ore / candidat .elaborare tematică şi bibliografie.elaborarea subiectelor pentru probele orale. x 41 de săptămâni=1640 de ore anual 3 . Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice.participare la proba practică şi evaluare.notare. aparaturii de laboratoare ş.5. C.1. stabilire temă prelegere. Elaborarea de manuale. Total activităţi capitolele A + B + C = 40 ore / săpt. = 369 ore / an . B. 5 ore / candidat . Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate. x 41 săpt. B. staţiilor pilot.1. prevăzute în planul intern. = 328 ore / an .a. de creaţie artistică potrivit specificului 9 ore / săpt. evaluare. Activităţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic. monografiilor şi a cărţilor de specialitate. amenajarea şi modernizarea laboratoarelor. îndrumare metodică şi ştiinţifică: verificare dosar de concurs. congrese ş. C. prevăzute în planul intern. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul superior 1.a. culegeri de probleme şi de teste şi altor materiale didactice C.îndrumare metodică şi ştiinţifică. de dezvoltare tehnologică. C. 2 ore 0. participare la prelegerea publică. x 41 săpt. B. B. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. activităţi de proiectare. Organizarea de congrese ş. 5 ore .2. Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern.Se distribuie pe cele 9 puncte B.a.3.4. simpozioane. B. Elaborarea tratatelor. B.8. .Se distribuie pe cele 5 activităţi C. C. 7. Pregătire individuală (autoperfecţionare). organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare. examinare şi notare. supraveghere teză.3.elaborarea subiectelor pentru probele scrise.5 ore / dosar 1 oră 2 ore / candidat 1 oră / candidat Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar: analiză dosar concurs. Participarea la conferinţe.6. 2 ore / candidat evaluare. Activităţi de cercetare ştiinţifică.12. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări). corectare şi . centrelor de excelenţă (cercetare).

B şi C. 4 .4 din Legea nr. inclusiv a Legii nr. Activităţile prevăzute la punctul A sunt normate în Statele de funcţiuni şi de personal didactic.81. Fişele individuale vor include obligatoriu activităţi din toate capitolele FIŞEI POSTULUI: A. cuantificarea şi numărul de ore alocate activităţilor prevăzute la punctele A. alin. avizată de consiliul facultăţii şi aprobată de senatul universităţii. in completarea normei didactice va fi făcută conform art. Ponderea. cu respectarea legilor în vigoare. B şi C este propusă de colectivele catedrelor. desfăşurată sub egida UNIVERSITĂTII.128 /1997.Normarea activităţii de cercetare ştiinţifică. 128 /1997. fiind nominalizate la fişa individuală a postului împreună cu activităţile prevăzute la punctele B şi C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->