P. 1
Anexa 04.20 - Model Fisa Postului Cadre Didactice

Anexa 04.20 - Model Fisa Postului Cadre Didactice

|Views: 1,054|Likes:
Published by adrian4fan

More info:

Published by: adrian4fan on Sep 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA______________________________ FACULTATEA ______________________________

CATEDRA _____________________________________

FIŞA POSTULUI
Anul universitar __________________
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ___________________________________________________ GRADUL DIDACTIC/TITLUL ŞTIINŢIFIC ___________________________________
Cap Codul activităţii DENUMIREA ACTIVITĂŢII Nr. ore fizice
Coeficient Nr. ore convenţionale

A

A.1.1

Nr. ore total

B

B.1

Nr. ore total

C

C.1

Nr. ore total NR. ORE TOTAL

(A+B+C) : ŞEF CATEDRĂ, Angajat, Semnătură ______________________ Data ____________________________
1

1640 ore

DECAN,

.5 la studii aprofundate) 2..3. conexă cursurilor de la capitolul A. A... pentru învăţământul superior.8.. conform legislaţiei în vigoare. A. Activităţi de evaluare 1.. fisa individuală a postului nominalizează activităţile din fişa postului tipizată şi constituie anexă la contractul individual de muncă. 3.128 /1997 privind Statutul personalului didactic... anexă la contractul colectiv de muncă A.evaluare şi notare teme (probleme) rezolvate acasă. Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor...2. complementare sau nu cursurilor de la capitolul A1. 1/3 ore / student . Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 2 ore / săpt..... complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A... după caz) A.. Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile ∗ Potrivit art.. lucrări practice şi de laborator (inclusiv pregătirea acestora) 1.... inclusiv: .evaluare şi notare temă de casă..evaluare şi notare examen (test) final. 2) şi 80 (1) din Legea nr..11..10... 1/3 ore / student A..... 1 ore / săpt... 1/3 ore / student ....... Activităţi de predare inclusiv pregătirea acestora 1. Activitate practică productivă şi practică pedagogică (inclusiv pregătirea acestora) A..5 ........128 /1997.79 (3) din Legea nr.5./20 stud.. Cursuri la forma "studii aprofundate .. Activităţi normate în statul de funcţiuni A..... Lucrări practice şi de laborator conform cu planul de învăţământ. Activităţi de seminar.......... 1 (sau 1..... 1 (sau 1. 1......... 1/3 ore / student . conform planului de învăţământ...... proiecte de an. după caz.... lucrări de laborator. proiecte de an.. Cursuri la forma "studii academice postuniversitare"..1. Consultaţii Pentru toate formele de învăţământ. conform planului de învăţământ.... seminar... Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs... 2..... proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor. 1 3.. A.1... Coeficient de transformare 2 2..... a lucrărilor de licenţă şi de absolvire A.... Îndrumarea realizării proiectelor de an.7.. 1.......... după caz../sub 20 stud 120 ore / an 60 ore / an 1 1 A.. Conducerea activităţilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregătirea acestora)...... 2 .5 2. Cursuri la forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată.......evaluare şi notare examene parţiale...5 NOTĂ: Cursurile pot fi ţinute de personal didactic calificat corespunzător.. elaborată în baza articolelor 79 (1..Fişa postului∗ la nivel naţional... complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A1..master".9. Activităţi de seminar.

congrese ş. B. B. prevăzute în planul intern. Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări). 2 ore / candidat evaluare. prevăzute în planul intern. = 328 ore / an . 5 ore / candidat .8. x 41 săpt. organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare. aparaturii de laboratoare ş. stabilire temă prelegere.a. examinare şi notare. B. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar: .2.a. 3. B. Organizarea de congrese ş. 1 oră participare la prelegerea publică. 1 oră / dosar stabilire temă prelegere. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale. de creaţie artistică potrivit specificului 9 ore / săpt. Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului 2 ore / şedinţă A. C. C.3.6.elaborarea subiectelor pentru probele orale. centrelor de excelenţă (cercetare). Elaborarea de manuale.elaborarea subiectelor pentru probele scrise. evaluare. x 41 de săptămâni=1640 de ore anual 3 . Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice. culegeri de probleme şi de teste şi altor materiale didactice C. Participarea la conferinţe. simpozioane. Pregătire individuală (autoperfecţionare). B. 14. Total activităţi capitolele A + B + C = 40 ore / săpt. staţiilor pilot. îndrumare. de dezvoltare tehnologică. B.5. Înfiinţarea. participare la prelegerea publică.12.9.A.4. 2 ore 0. 2 ore / candidat B. .notare.participare la proba practică şi evaluare.2. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar. îndrumare metodică şi ştiinţifică: verificare dosar de concurs. Participarea la programele internaţionale la care România este parte. 3 ore / candidat . Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. x 41 săpt.5 ore / dosar 1 oră 2 ore / candidat 1 oră / candidat Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar: analiză dosar concurs. amenajarea şi modernizarea laboratoarelor. 4 ore / candidat 2. Elaborarea tratatelor.Se distribuie pe cele 5 activităţi C. B. activităţi de proiectare. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului 8 ore / săpt. B.Se distribuie pe cele 9 puncte B. corectare şi . Activităţi în cadrul centrelor de transfer tehnologic. Activităţi de cercetare ştiinţifică.îndrumare metodică şi ştiinţifică. supraveghere teză. 7. C. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul superior 1.3.5. C.1. Activităţi individuale de inovare sau inventică. Activităţi prevăzute în planul intern de cercetare al catedrei. = 369 ore / an . monografiilor şi a cărţilor de specialitate. Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate.1.elaborare tematică şi bibliografie. 5 ore .a.4.

avizată de consiliul facultăţii şi aprobată de senatul universităţii. in completarea normei didactice va fi făcută conform art. B şi C. 128 /1997.128 /1997. Activităţile prevăzute la punctul A sunt normate în Statele de funcţiuni şi de personal didactic. Ponderea. cu respectarea legilor în vigoare.81. Fişele individuale vor include obligatoriu activităţi din toate capitolele FIŞEI POSTULUI: A. cuantificarea şi numărul de ore alocate activităţilor prevăzute la punctele A. B şi C este propusă de colectivele catedrelor.4 din Legea nr. inclusiv a Legii nr.Normarea activităţii de cercetare ştiinţifică. fiind nominalizate la fişa individuală a postului împreună cu activităţile prevăzute la punctele B şi C. desfăşurată sub egida UNIVERSITĂTII. alin. 4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->