Sunteți pe pagina 1din 7
ÎNC Ă LZIRE PRIN PARDOSEAL Ă UPONOR PUSH 1 15A/15A 5 ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor
ÎNC Ă LZIRE PRIN PARDOSEAL Ă UPONOR PUSH 1 15A/15A 5 ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor

ÎNC Ă LZIRE PRIN

PARDOSEAL Ă

UPONOR PUSH

1 15A/15A 5 ELECTRONIC

Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

În conformitate cu politica noastră de continue îmbunătăţiri şi dezvoltări, UPONOR îşi rezervă dreptul de a schimba specificaţiile fără atenţionare

Uponor Housing Solutions Ltd.

T +44 (0)1455 550355

Snapethorpe House Rugby Road Lutterworth Leicestershire LE17

F +44 (0)1455 550366 W www.uponorhousingsolutions.co.uk

4HN

E hsenquiries@uponor.co.uk

Uponor Central Europe

T +49 (0)9521 690 0

PO Box 1641 (Industriestrasse 56) D-97433 Hassfurt

F +49 (0)9521 690 150 W www.uponor.de

Uponor Nordic

T +46 223 380 00

PO Box 101 SE-730 61 Virsbo

F +46 223 381 01

HS South, West

T +34 91 685 3600

Area management Uponor Hispania S.A.U. Calle C, n° 24 Polígono Industrial n°1 E-28938 Móstoles (Madrid)

F +34 91 647 3245 W www.uponor.es

Uponor Corporation

T +358 (0)20 129 211

Robert Huberin tie 3b

F +358 (0)20 129 2841

P.O. Box 37 FI-01511 VANTAA

În conformitate cu politica noastr ă de continue îmbun ă t ăţ iri ş i dezvolt

Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

Uponor Push 15A şi Uponor Push 15A Electronic sunt pompe şi grupuri hidraulice destinate să fie folosite la instalarea sistemelor de încălzire în pardoseală Uponor. Uponor Push 15A furnizează agent termic la temperatură constantă în vreme ce Uponor Push 15A Electronic este echipat cu funcţia de compensare în funcţie de temperatura exterioară.

Ca şi alte sisteme de încălzire, sistemele de încălzire în pardoseală, necesită reglarea temperaturii şi a debitului apei din circutul de încălzire.Dacă sistemul de încălzire în pardoseală este legat de alt sistem de încălzire, cum ar fi unul cu radiatoare, grupul hidraulic este necesar deoarece încălzirea în pardoseală necesită un debit mai mare şi o temperatură mai scăzută decât alte sisteme de încălzire. Grupul hidraulic ajută la limitarea temperaturii agentului termic, pentru sistemul de încălzire în pardoseală, dacă acesta este cuplat la un sistem 80/60° sau la unul 55/45°, de exemplu.

Uponor Push 15A este echipat cu un robinet de echilibrare care poate fi folosit pentru a ajusta căderea de presiune pe circuitul secundar faţă de cel primar.

Atenţie! Verificaţi cu atenţie valoarea presiunii din circuitul primar.

Pompa de circulaţie din circuitul secundar este controlată automat de presiunea diferenţială. Viteza pompei este reglată în funcţie de situaţia din momentul respectiv din sistemul de încălzire în pardoseală. Acest lucru înseamnă în general că nu este necesar un robinet de by-pass în circuitul secundar.

Uponor Push 15A are capacitatea de a alimenta cu căldură un circuit secundar de încălzire prin pardoseală plasat pe o suprafaţă de până la 95 m 2 , cu un necesar de căldură de 50 W/ m 2 . Valorea corespunzătoare a suprafeţei încălzite de Uponor Push 15A Electronic este 130 m 2 , cu aceleaşi cerinţe (Wirsbo pePEX Q&E pipes 20x2.0 mm, c/c 300 mm, 9 circuite cu lungimea maximă a circuitului de 90 m).

Distanţa dintre racordurile distribuitorului este ajustată astfel încât să permită distribuitorului să fie conectat direct la circuitele din pardoseală. Pentru a permite distribuitorului să fie montat în poziţie inversată, există o poziţie alternativă de montaj pentru termometru pe spatele ţevii de alimentare.

Robinetul de echilibrare integrat

Uponor Push 15A şi Uponor Push 15A Electronic au fost echipate cu un robinet de echilibrare integrat şi cu o

supapă de retur, plasat pe circuitul de by-pass dintre turul şi returul circuitului primar. Prin fixarea robinetului pe poziţia dorită este posibil controlul debitului din returul circuitului de încălzire în pardoseală, care merge înapoi la circuitul secundar şi la cel primar. Datorită acestui lucru este posibil să folosim distribuitorul chiar şi la sistemele mici, fără pompă în circuitul primar. În sistemele cu o pompă în circutul primar, când această pompă furnizează o presiune insuficientă, robinetul de echilibrare poate fi folosit pentru a „ajuta“ şi pentru a asigura presiunea adecvată pentru apa din circuitul primar.

Dacă Uponor Push 15A (circuitul secundar) operează printr-un boiler de stocare, (circuit primar fără pompă), trebuie să aveţi grijă la ajustarea robinetului de echilibrare. Un debit prea mare prin boilerul de stocare, poate provoca amestecarea apei calde şi a celei reci din acesta şi poate duce la o mult mai rapidă răcire şi o scădere a eficienţei sistemului.

Uponor Push 15 A
Uponor Push 15 A

UPONOR PUSH 15A/ UPONOR PUSH 15A ELECTRONIC

3

4

Uponor Push 15 A Proiectul de bază, cu furnizarea apei la o temperatură constantă, foloseşte un termostat automat cu un senzor montat după pompa de circulaţie. Termostatul funcţionează în gama 20-55°.

Uponor Push 15A Electronic

Uponor Push 15A poate fi echipat cu un sistem de control automat, Uponor ECL Comfort 100, pentru compensarea temperaturii pe circuitul de încălzire funcţie de temperatura exterioară . Unitatea de control automat este furnizată împreună cu Senzori de exterior şi pe circuitul de furnizare a apei, ca şi cu un motor pentru controlul temperaturii circuitului de furnizare. Sistemul de control automat reglează temperatura din circuitul de încălzire funcţie de temperatura exterioară.

Dacă unitatea de control automat reglează o cameră separată (cameră de întâlniri, o cameră pentru workshop sau pentru depozitare, unitatea poate fi echipată cu echipament suplimentar pentru controlul temperaturii respectivei încăperi, ceea ce va înlocui termostatele de cameră ca şi robineţii de reglaj. Echipamentul suplimentar poate fi un senzor (cod produs no. 882152) pentru limitarea temperaturii maxime a încăperii, sau un panou de cameră pentru a se adaugă la unitatea de control automat. Panourile de cameră nu sunt incluse în gama standard de produse Uponor Wirsbo AB dar o cotaţie de preţ va fi furnizată la cerere.

4 Uponor Push 15 A Proiectul de baz ă , cu furnizarea apei la o temperatur

Uponor Push 15A echipat cu distribuitor Uponor WGF 1” şi cu regulator radio pentru temperatura camerei, Uponor CoSy Radio

4 Uponor Push 15 A Proiectul de baz ă , cu furnizarea apei la o temperatur

Uponor Push 15A Electronic echipat cu distribuitor Uponor WGF 1” şi cu regulator radio pentru temperatura camerei, Uponor CoSy Radio

Alte funcţii Limitarea temperaturii maxime la 55 or 40 °C pentru temperatura apei furnizate. Limitare temperatura minimă la 15 or 25 °C pentru temperatura apei furnizate. • Control pompă (comandă pompă 1 minut/3 zile). • Protecţie la îngheţ pentru sistemul de încălzire. • Control manual al robinetului acţionat cu servomotor. • Dezactivare pe durata verii.

Timer Dacă unitatea de control automat este dotată suplimentar şi cu timer cu programare pe o săptămână înainte, (cod produs nr. 882 156) pentru Uponor ECL Comfort 100, puteţi de asemenea regla temperatura (selectată funcţie cu temperatura din exterior ce prevalează, sau la o temperatură fixată).

6 8 5 9 4 1 3 2 7
6
8
5
9
4
1
3
2
7

Diagrama de circuit-Uponor Push 15A

  • 1. Racord la circuitul primar prin robinet termostatat

  • 2. Racord la circuitul primar cu robinet de retur

  • 3. Robinet de echilibrare cu supapă de sens

  • 4. Buton pentru robinetul de echilibrare

  • 5. Pompă de circulaţie

  • 6. Racord de ducere (tur)la circuitul secundar

  • 7. Racord de întoarcere (retur) de la circuitul secundar

  • 8. Distribuitor pentru circuitul de încălzire în pardoseală

  • 9. Pompă pe circuit primar

UPONOR PUSH 15A/ UPONOR PUSH 15A ELECTRONIC

Sursa primară ºi robinet de retur Preselectare robinet de retur prin număr de rotaţii din poziţia închis

Robinet de echilibrare încorporat Preselectare robinet de retur prin număr de rotaţii din poziţia închis

Diagramă pompă Presiunea disponibilă pe circuitul secundar cu robinetul de echilibare incorporat deschis complet

3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 100,00 10,00 1,00 0,10 Robinet reglare Uponor
3,25
3,5
3,75
4
4,5
5
5,5
6
6,5
100,00
10,00
1,00
0,10
Robinet reglare Uponor Push 15A
Robinet reglare Uponor Push 15A Electronic
0,01
0,001
0,005
0,01
0,05
0,1
0,5
1
0,5
1,0
1,5
3,0
Cădere de presiune (kPa)
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 Cădere de presiune (kPa)
100,00
10,00
1,00
0,10
0,01
Cădere de presiune (kPa)

Debit

(l/s)

5,0

9,0

Debit

0,01 0,05 0,1 0,5 35 30 25 III 20 II 15 I 10 5 0 Debit
0,01
0,05
0,1
0,5
35
30
25
III
20
II
15
I
10
5
0
Debit
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
(l/s)
Presiune (kPa)

1

(l/s)

UPONOR PUSH 15A/ UPONOR PUSH 15A ELECTRONIC

5

Date tehnice

Uponor Push 15A

Pompă circulaţie Grundfos ALPHA+ 15-40 130, monofazată, Tensiune alimentare 230 V, putere 60 W, curent 0.28 A, Cu reglare în 3 trepte funcţie de presiunea diferenţială. Robinet pe circuitul primar Markaryd VR15 DN 15 Kv 0.7 (2K) cu termostat automat cu tub capilar Markaryd ENTZ Domeniu temperatură : 20–55 °C Robinet retur pe circuitul primar Markaryd RVR15 DN 15 Kvs 1.3 Robinet echilibrare încorporat Kvs 4.3 Termometru montat pe turul circuitului secundar

Cod produs nr 805 90

Uponor Push 15A Electronic Pompă circulaţie Grundfos ALPHA+ 15-40 130, monofazată, Tensiune alimentare 230 V, putere 60 W, curent 0.28 A, cu reglare în 3 trepte funcţie de presiunea diferenţială. Robinet pe circuitul primar Markaryd VR15 DN 15 Kv s 1.2 cu Servomotor termoelectric Danfoss ABV 230 V NC. Unitate de control automat Uponor ECL Comfort 100 Senzor temperatură exterioară ESM 10, Pt-1000 sensor, 1000 Ω la 0 °C Senzor temperatură tur circuit primar ESM 11, Pt-1000 sensor, 1000 Ω la 0 °C Robinet retur circuit primar Markaryd RVR15 DN 15 Kv s 1.3 Robinet echilibrare încorporat Kv s 4.3 Termometru montat pe turul circuitul secundar

381

Dimensiuni

130 50 92 51 225 50 80 50
130
50
92
51
225
50
80
50

Cod produs 805 91

390

Date tehnice Uponor Push 15A Pomp ă circula ţ ie Grundfos ALPHA+ 15-40 130, monofazat ă
 

Uponor Push 15 A

Uponor Push 15 A Electronic

Distanţa de la muchia spate la centrul ţevii:

14 mm

14 mm

Adâncimea totală a ansamblului:

133 mm

125 mm

Ţeava de racord la primar:

1/2 “ filet interior

1/2 “ filet interior

Ţeava de racord la secundar:

3/4 “ filet interior

3/4 “ filet interior

Ţeavă racord secundar cu excentric:

1 “ filet exterior

1 “ filet exterior

6

UPONOR PUSH 15A/ UPONOR PUSH 15A ELECTRONIC

XXXXUK 06-03-X-SP (5:40)

În conformitate cu politica noastră de continue îmbunătăţiri şi dezvoltări, UPONOR îşi rezervă dreptul de a schimba specificaţiile fără atenţionare

Uponor Wirsbo AB P.O. Box 101 SE-730 61 Virsbo, Sweden

T +46 (0)223 380 00 F +46 (0)223 387 10 W www.uponor.com

XXXXUK 06-03-X-SP (5:40) În conformitate cu politica noastr ă de continue îmbun ă t ăţ iri