Sunteți pe pagina 1din 1

Antet

Decizie nr. ……………..

Prin prezenta societatea, ………………………………. avand in vedere


- prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata

DECIDE:

1.Prin prezenta decizie se numeste responsabil pentru evidenat si intocmirea


facturilor fiscale si a chitantelor, Dl……. legitimat cu …. seria …. nr……., eliberat de
……….

2.Formularele cu regim special pretiparite, respectiv facturile, chitantele si fisele


de magazine a formularelor cu regim special achizitionate vor fi utilizate pana la
epuizare.

3.Mentionam ca pentru anul 2009 din data de 30.08.2009, numerotarea


formularelor financiar contabile se va face astfel:
 Facturile vor fi numerotate incepand cu seria ….. si nr. …... Chitantele
vor fi numerotate cu seria si numarul, prima chitanta primind numarul …… si seria
……..
 Facturile existente pe stoc si neepuizate cu seria ………………… sunt
anulate.
 Chitantele existente pe stoc si neepuizate cu seria ……………….. sunt
anulate.

4.Pentru a se asigura securizarea facturilor emise de


……………………………………, acestea vor fi intocmite manual si semnate de catre
persoana responsabila mentionata mai sus, iar in plus acestea vor fi stampilate cu
stampila societatii.

Amprenta stampilei societatii este urmatoarea:

5.Orice alta factura purtand datele de identificare ale societatii noastre, dar care
nu este scrisa manual, semnata de persoana responsabila mai sus mentionata si
stampilata cu stampila a carei amprenta a fost prezentata mai sus, nu va fi recunoscuta
ca find emisa de societatea noastra.

Reprezentant legal,
.