Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ARHI-MAKE PROJECT S.R.L.

STR. Democratiei Nr.57, Bl.O2, Ap.11


CIF:35783835
J29/512/10.03.2016

DECIZIE

Nr. …… din data: ……/……/…………

Subsemnatul/a …………………………………………., în calitate de administrator, al …………………………………………. in


vederea stabilirii numerotarii facturilor pentru exercitiul financiar …………...,
DECIDE

Subsemnatul/a …………………………………………., alocă și gestionează seriile și numerele documentelor financiar


contabile astfel:

Facturile vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind: ……………

Chitantele vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind: ……………

Avizele de insotire a marfii vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul
numar fiind: ……………

Facturile proforme vor avea un cod format din serie si numar, seria fiind: …………, primul numar fiind:
……………

Notele de intrare recepţie şi constatare diferenţe vor fi numerotate, primul număr fiind: ……………

Bonurile de predare, transfer, restituire vor fi numerotate, primul număr fiind: ……………

Bonurile de consum vor fi numerotate, primul număr fiind: ……………

Ordinele de deplasare vor fi numerotate, primul număr fiind: ……………

Administrator Semnatura persoanei care gestioneaza seriile si numerele

............................................... ...............................................