Sunteți pe pagina 1din 9

1

Psychiatric disorders

Tabel I-Câteva caracteristici ale unor droguri psihoterapeutice


Drogul Timp
înjumătăţ
ire (ore)
clorpromazina 16-30
tioridazina 26-36
perphenazine 21
flufenazină 33
thiothixene 34
haloperidol 10-22
pimozide 29
loxapine 3-4
sulpiride 5-8
litium 8-33
carbamazepina 10-20
amitriptilina 33-40
Imipramina 6-20
nortriptilina 15-90
desipramine 12-54
clomipramine 17-28
doxepin 8-25
trimipramine 24
maprotiline 25-58
mianserin 8-19
viloxazine 2-3
amoxapine 8
trazodone 4-8
fluoxetine 1-4 zile
fluvoxamine 15
Droguri
anxiolitice/hipnotic
e
clordiazepoxid 5-30
diazepam 24-48
bromazepam 8-19
clobazam 50
halazepam 35
medazepam 1-2
prazepam 78
2
flunitrazepam 13-19
flurazepam 13-19
nitrazepam 18-34
alprozolam 10-12
oxazepam 6-25
lorazepam 8-25
meprobamat 6-17
buspirone 2-8
zoplicone 4-5

3.Schizofrenia
Tabel II-principiile utilizării drogurilor antipsihotice
1. Tratează schizofrenia şi nu simptomele uşoare
a) Agitaţia-foloseşte benzodiazepine,adesea cu un antipsihotic
b) Insomnia-foloseşte benzodiazepine sau alte
hipnotice,droguri antipsihotice noaptea
2. Alege cu grijă dozajul pentru
a) Tratamentul iniţial poate începe parenteral,urmată de
dozarea orală de întreţinere
b) Dacă se utilizează doar doze orale şi rezultatele sunt
inadecvate poate fi urmat de un scurt tratament parenteral
3. Stabilirea tratamentului conform nevoilor pacienţilor
a) Dozele efective pot varia în limite foarte mari
b) Există 2 indicaţii clinice privind doza:ameliorarea
schizofreniei şi sindromul extrapiramidal
4. Orarul dozelor
a) Iniţial toate dozele se divid dar nu neapărat egal
b) Treptat doza creşte seara,până la doză unică
5. Tratamentul de întreţinere
a) Indefinit pentru mulţi.Se pot face întreruperi,uneori pentru
sărbători
b) Tratamentul cu depot acolo unde cel oral are dificultăţi
6. Alte indicaţii afară de schizofrenia
a) Tulburările schizoafective
b) Mania acută
c) Depresia asociată cu agitaţie
d) Psihozele la vârsta înaintată
e) Sindromul Gilles de la Tourette(rar)
f) Vomitare severă
3

l
Haloperidolul parenteral Tabel III-Clasele
chimice şi dozajul antipsihoticelor
Drogul şi clasele Potenţa Doza zinică totală
relativă în (mgr)
mgr
ambulat internat
oriu
Fenotiazine
Alifatic
Clordelazină 100 50-400 200-1600
Piperazine
Tioridazina 100 50-400 200-800
Medoridazine 50 25-200 100-400
Piperazine
Prochlorperazine 15 20-60 60-200
Perphenazine 10 8-24 12-64
Butaperazine 10 10-30 10-100
Trifluoperazine 5 4-10 10-60
Fluphenazine 2 1-5 2-60
Thioxantenes
Thiothixene 5 6-30 10-120
Butirofenone
Haloperidol 2 2-6 4-100
Diphenylpiperines
Pimozide 2 2-8 5-30
Dibenzoxazepine
Loxapine 10 15-40 40-160
Indolics
Molindone 10 15-60 40-225
Benzamides
Sulpiride 100 400- 800-2000
1000

3.2.Tratamentul de întreţinere
Tabel IV-alegere în funcţie de efectele secundare a
antipsihoticelor
Drogul şi clasa Efect Efect sedativ Efect hipotensiv
extrapiramidal
4
Fenotiazine alifatice
Clordelazina ++ +++ +++
Fenotiazine piperidinice
Mesoridazina +/- +++ ++
Tioridazina +/- +++ ++
Fenotiazine piperazinice
Fluphenazina +++ ++ +
Perphenazina +++ + +
Trifluoperazina +++ + +
Tioxantene
Thiothixene +++ + +
Butirofenone
Haloperidol +++ + +
Difenilbutilpiperidine
Pimozide + + +
Dibenzoxazepine
Laoxapine ++ + +
Indolics
Molindone +++ + +
Benzamide
sulpiride +/- + +/-
7.Boala depresivă
Tabelul X-Alegerea tratamentului pentru depresie
1. Reacţii mici sau depresie secundară
a.Suportiv psihoterapie
b. Doze mici de triciclice,dacă persistă
c. Perioade mici de amfetamine în depresia secundară (de
exemplu după boli somatice),mai ales la bătrâni.
2. Depresii moderate sau severe de cauză cunoscută sau nu,cu
simptome ca:
a. Anxietatea-benzodiazepine(napoton,diazepam,combinat cu
triciclice ca amitriptilina
b. Anxietate severă sau agitaţie –se va adăuga un drog
antipsihotic la antidepresiv.
c. Retardare(depresii endogene)-triciclice,IMAO,cele din
generaţia secundară
d. Psihoză-triciclice combinate cu drog antipsihotic
e. Depresii care nu răspund la tratament-adaugă litium sau
hormon tiroidian
3.Depresie severă cu risc suicidal
a.EŞ
b.Droguri corespunzătoare în continuare
5

Tabel XI-Sumarul principiilor de folosire a antidepresivelor


1. Nu neglija alte terapii
a. EŞ poate salva vieţi în depresia cu suicid
b. Psihoterapia poate fi utilă pentru multe tipuri
c. Modificarea mediului poate ajuta
2.Fii conştient la posibilitatea limitată a unor acţiuni farmacologice
a. Triciclicele au efect mare anticolinergic care face să ducă la
limitarea dozei şi pentru unii indivizi poate fi sedativ
b. IMAOpericol de interacţiune cu simpaticomimeticele şi alimente
bogate în tiramină şi dopamină
c. “Generaţia secundară” poate fi preferabilă uneori
3.Alegerea unui drog este în mare parte un act empiric
a. Bazat pe sindromul depresiv şi diferenţa între droguri
b. Istroricul bolnavului este adesea relevant
4.Doza trebuie individualizată
a. Nu există doză,uneori concentraţia plasmatică ajută
b. Doza trebuie să atingă fie efectul fie limita efectelor secundare
c. Doze conservative pentru vârstnici (cu reducere la 1/3,1/2)
5.Orarul dozajului să fie tradiţional
a. Iniţial doze mici,divizate,pentru a evita intoleranţa
b. Mai apoi pot fi mai rare sau chiar unice
c. Efectul se vede în 2-3 săptămâni,uzual 150 mgr pe zi este
minimum terapeutic
6.Durata tratamentului depinde de istoricul tulburărilor
a. Tratamentul se creşte gradat apoi se discontinuă după câteva
luni la cele cu prim episod depresiv,şi
b. Recăderile se pot trata episodic
c. Tratamentul să fie continuu la acele în care primul acces este
depresiv
d. Doza de întreţinere este de obicei mai scăzută decât doza
terapeutică propriuzisă

Tabel XII-Clasele şi un ghid de dozaj pentru antidepresive


Clasa şi drogul Dozajul total în mgr
_____________________________
ambulatoriu spital
Derivaţi triciclici
Amitriptilina 50-150 75-300
Nortriptilina 50-150 50-200
Protriptilina 10-40 15-60
6
Imipramina 50-150 75-300
Desipramine 75-150 75-300
Trimipramine 50-150 75-300
Clomipramine 75-200 75-300
Doxepin 75-150 75-300
Dothiepin 75-150 75-300
“Second generation”
Maprotilina 75-200 150-300
Mianserina 30-80 30-120
Viloxazina 150-300 150-400
Amoxapine 100-200 150-300
Trazodone 100-300 150-400
IMAO
Isocarboxazid 10-30 10-50
Nialamide 25-75 100-450
Phenelzine 15-45 45-90
Non-hidrazin MAO inhibitors
Tranylczpromine 20-30 20-30
_________________________________________________________-
Stimulenţi
Dextroamfetamine 5-15 10-30
Methaamfetamine 2,5-10 10-20
Methzlphenidate 10-30 20-60
__________________________________________________________

Tabel XII-Câteva acţiuni farmacologice la diferite


antidepresive
Drog sedare Efect Blocarea pompei aminice
anticoline
rgic
Pt.seroton Pt.noradren Pt.dopami
ină alină nă
Imipramină ++ ++ ++ ++ 0
Amitriptilină +++ +++ +++ + 0
Desipramine + + 0 +++ 0
Nortriptyline ++ ++ + ++ 0
Doxepin +++ +++ 0 +/- 0
Protriptyline 0 ++ ? ? 0
Amoxapine + ++ ++ +++ +
Maprotilin + + 0 +++ 0
Mianserin + 0 +/- +/- 0
Trazodone ++ 0 + 0 0
7
Alprazolam ++ 0 0 0 0
Fluoxetine 0 0 ++ 0 0
Fluvoxamine 0 0 ++ 0 0

8..Stările anxioase
8.1 Tratamentul anxietăţii şi uzul drogurilor antianxioase
Tabel XV-balanţa între favorabil şi nefavorabil la unele
anxiolitice
fenobarbita meprobam benzodiazepi diphenhydram
l at ne ne
Atribute favorabile
Raţio + ++ ++ +/-
sedare/anxioliză
Relaxare + ++ +++ 0
musculară
Durată de acţiune +++ ++ +++ +
Efecte nefavorabile
Toleranţă,obişnui +/- +++ +/- 0
nţă
Dependenţă fizică +/- +++ + 0
Tulb.somn ++ ++ +/- ++
Uz ca potenţial ++ ++ 0 ++
suicidal

Clasele farmacologice şi un ghid pentru drogurile antianxioase


Casa şi drogul Doza la Doza zilnică în Maximum
culcare(mgr) mgr(1-2 pe zi) total(mgr)
1.Sedative hipnotice/barbiturice
Fenobarbital 30-60 15 100
Gliceroderivaţi
Meprobamat 400-800 200-400 1600
Benzodiazepine
Clordiazepoxid 10-50 5-25 100
Dizepam 2-10 1-5 20
Oxazepam 15-30 10-15 60
Clorazepate 7,5-30 3,75-7,5 45
Lorazepam 1-4 1-2 10
Alprozalan 1-2 0,5-1 3-4
Clobazam 20-50 10-30 80
Prazepam 20-30 5-10 60
Bromazepam 3-12 1,5-6 60
Azaspirodecanediones
8
Buspirone 10-15 5-10 60
2.sedative/autonomic
Diphenylmethane antihistamine
hydroxizine 25-30 10-25 100
diphenhydramine 25-50 10-25 100
Fenotiazine antipsihotice
Trifluoperazine 5-10 2-5 20
Triciclice
Doxepin 10-30 10-25 100

Tabel XIV-Principii de folosire a anxioliticelor


Nr litera Textul
1 Folosirea cu restricţii
a Severitatea anxietăţii ca simptom primar asociat cu dizordini
emoţionale
b În anxietatea secundară din boli fizice
c Prezenţa disconfortului sau disabilşităţii
2 Nu neglija alte terapii
a. Psihoterapia(cu învăţarea cauzelor anxietăţii şi cum să ne ocupăm d
acest lucru
b Tulburări ale mediului din jur(învaţă cum să eviţi ax.în situaţii
producătoare
3 Alegerea drogului
a Vechiul răspuns este cel mai bun ghid
b Preferinţa pacientului (sedatv sau hipnotic)
c Diferenţele farmacologice(cf.Tabel XV)
4 Dozele
a Nu este o doză,concentraţia plasmatică variază individual la aceiaşi
doză
b Doza să atingă beneficiul terapeutic fără efecte secundare
5 Orarul dozajului
a. Titrează pentru minimum de efect hipnotic al dozei
b Doza să fie unică,noaptea
c Fracţionarea zilnică se face pentru perioade stresante ale zilei
6 Frecvenţa evaluării
a Beneficiul trebuie să fie evident în 1-2 săptămâni
b Eşecul trebuie să ducă la reevaluarea diagnosticului
c Uzual un mic efect la 3-4 săptămâni
7 Durata tratamentului
a Durează pe timpul cât este anxietate
b Se pot cere mici discontinuităţi dacă episodul o cere
9
9.Tulburările de somn
Tratamentul insomniei
Efecte favorabile şi nefavorabile a variatelor hipnotice
Barbiturice( Nitrazepa flurazepa cloralhidr glutetimi
a) m m at d
Atribute favorabile(b)
Eficiente în declanşare şi menţinere somn
a.pentru primele ++ ++ ++ ++ ++
nopţi
b.după 2 0 ++ ++ 0 0
săptămâni de
tratament
Atribute nefavorabile
Inhibarea REM ++ +/- 0 0 ++
sleep cel puţin
iniţial(c)
REM rebound ++ + 0 0 ++
după drog
withdrawal(d)
Inhibarea +/- + ++ 0 +
perioadei delta-
wave sleep
Toleranţă,obişnui ++ +/- +/- +/- ++
nţă

Dependenţă fizică ++ +/- +/- + ++


Potenţial suicidal ++ 0 0 + ++
Potenţial de ++ 0 0 +/- ++
interferenţă cu
alte droguri(e)
a.exclude fenobarbital
b.semnul indică gradul sau probabilitatea
c.după calitatea somnului
d.poate fi asociat cu coşmaruri
e.exclude efect sedativ crescut cu alcool