Sunteți pe pagina 1din 162

CUPRINS CABLURI ªI CONDUCTOARE

CYArY; CYArY-F 52
A CONDUCTOARE IZOLATE PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE 5
CYEY( -F); CYEAb(z)Y( -F) 53
Conductoare cu izolaţie de PVC
CYEY; ACYEY; ACYEAbY 1 kV c.c. 55
FY 6
NYY-O; NYY-J 56
AFY 6
NYCY 57
MYf 7
NAYY-O; NAYY-J 59
HO5V -U 7
NAYCY 60
HO7V -U, HO7V -R 8
Cabluri de energie cu izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE),
HO5V -K 8
pentru tensiunea de 0,6/ 1 kV
HO7V -K 9 C2XY, C2XY-F 62
HO5V2 -K, HO7V2 -K 9 C2XY, C2XY-F cu conductoare flexibile, clasa 5 63
Conductoare cu izolaţie de polietilenă fără halogeni, cu C2XCY, C2XCY-F 64
emisie redusă de fum
C2XEY,C2XEY-F 66
FH 10
C2XAb(z)Y, C2XAb(z)Y-F 68
MHf 10
C2XEAb(z)Y, C2XEAb(z)Y-F 69
HO7Z-K 11
C2XArY, C2XArY-F 71
Conductoare flexibile izolate cu polietilenă reticulată (XLPE)
C2X2Y 72
M2Xf 11
N2X2Y 74
Conductoare de conexiuni cu izolaţie de cauciuc siliconic
U -1000 R02V, U -1000 R12V 75
FSiff , FffSi, FSin 12
AC2XY, AC2XY-F 77
Sifdi 13
C2XS(F)2Y 1 kV c.c 78
Conductoare cu izolaţie de cauciuc cu rezistenţă mărită la
căldură (110 OC) C2XE(F)2Y 1 kV c.c 78
HO7G-K 13 Cabluri de energie fără halogeni, cu emisie redusă de fum
(LSFH)
B CABLURI PENTRU AUTOVEHICULE 15
CHH 79
VLPY 16 C2XH 80
VLPY-A , VLPY-B , VLPY-A -R , VLPY-B -R 16 CHXH -FE 180 82
C CABLURI DE SEMNALIZARE ŞI CONTROL 17 Cabluri de energie de medie tensiune cu izolaţie de PVC

Cabluri cu izolaţie de PVC CYEY( -F) , CYEAb(z)Y( -F) 1,8/ 3 kV 83

CSYY(-F), CSYEY( -F), CSYAb(z)Y(-F), CYEY( -F), CYEAbY( -F) , ACYEY( -F) ,
18 84
CSYEAb(z)Y(-F) 0,25/ 0,5 kV cu conductor clasa 1 ACYEAb(z)Y( -F) 3,6 / 6 kV

CSYY(-F), CSYEY( -F), CSYAb(z)Y( - F), Cabluri de energie de medie tensiune cu izolaţie
22 de polietilenă reticulată (XLPE)
CSYEAb(z)Y( -F) 0,6 / 1 kV cu conductor clasa 1
CSYY(-F), CSYEY( -F), CSYAb(z)Y( - F), 2XSEY, A2XSEY, 2XSEYAbY, A2XSEYAbY 3,6/ 6 kV 85
27
CSYEAb(z)Y( -F) 0,25/ 0,5 kV cu conductor clasa 5 2XSEY, A2XSEY, 2XSEYAbY, A2XSEYAbY 6/ 10 kV 86
CSYY( -F), CSYEY( -F), CSYAb(z)Y( -F), NA2XSY 6/ 10 kV, 12/ 20 kV, 18/ 30 kV 87
31
CSYEAb(z)Y( -F) 0,6 / 1 kV cu conductor clasa 5
NA2XS2Y 6/ 10 kV, 12/ 20 kV, 18/ 30 kV 88
CSYEcY 0,25/ 0,5 kV 35
NA2XS(F)Y 6/ 10 kV, 12/ 20 kV, 18/ 30 kV 89
CSYEcY( - F), CSYEcAb(z)Y( - F) 0,6 / 1 kV 36
NA2XS(F)2Y 6/ 10 kV, 12/ 20 kV, 18/ 30 kV 90
AO5VV - U, AO5VV - R 39
NA2XS(FL)2Y 6/ 10 kV, 12/ 20 kV, 18/ 30 kV 91
NYM - O, NYM - J 40
N2XSY 6/ 10 kV, 12/ 20 kV, 18/ 30 kV 92
Cabluri cu izolaţie de polietilenă termoplastică
N2XS2Y 6/ 10 kV, 12/ 20 kV, 18/ 30 kV 93
CS2YEAbY 0,25/ 0,5 kV 41
N2XS(F)Y 6/ 10 kV, 12/ 20 kV, 18/ 30 kV 94
Cabluri cu izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
N2XS(F)2Y 6/ 10 kV, 12/ 20 kV, 18/ 30 kV 95
CS2XY( -F),CS2XEY( -F), CS2XEcY( -F),
42
CS2XAb(z)Y( -F), CS2XEcAb(z)Y( -F) N2XS(FL)2Y 6/ 10 kV, 12/ 20 kV, 18/ 30 kV 96
N2XSH 12/ 20 kV 97
D CABLURI DE ENERGIE 47
NA2XSH 12/ 20 kV 97
Cabluri de energie cu izolaţie de PVC
pentru tensiunea de 0,6/ 1 kV Conductoare de oţel-aluminiu, cu izolaţie de polietilenă
reticulată (XLPE), pentru linii electrice aeriene de 12/20kV
CYY( -F), CYAb(z)Y( -F), ACYY( -F),
48
ACYAb(z)Y ( -F) CAOl2X 98

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 2
Fax +40 (0)263 234701
E L EC T R I C E I ZO L AT E
99 MffCC -W 132
E CABLURI DESTINATE DOMENIULUI FEROVIAR
Cabluri cu izolaţie de PVC H CABLURI ELECTRICE NAVALE 133

CSYEAlAbY, CSYEAlAbY-F 100 Cabluri navale cu izolaţie de cauciuc


CYEAlAbY( -F), ACYEAlAbY( -F) 101 CNC85C, conform SF 117/2004 134
Cabluri cu izolaţie de polietilenă termoplastică CNC85C, conform SR CEI 60092-353 135
A -2YYBY 102 CNC85Cf, conform SF 117/2004 136
TA2YAbY 103 CNC85Cf, conform SR CEI 60092-353 137

F CABLURI PENTRU BRANŞAMENTE ŞI REŢELE AERIENE 105 Cabluri navale cu izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
fără halogeni, cu emisie redusă de fum
Cabluri cu izolaţie de PVC CN2XH 138
AFYI 106
I CABLURI PENTRU TELECOMUNICAŢII 141
CCBYY 0,6 / 1 kV 106
TcY 142
ACBYCY 0,6 / 1 kV 107
TcLiY 142
TYIR 0,6 / 1 kV 107
TYEY -F 143
Cabluri cu izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
J -Y(St)Y 144
ACB2XCY 109
T2X 110 J CABLURI COAXIALE CU IZOLAŢIE DE POLIETILENĂ 145

NFA2X 111 TCC2YY-I 146

G CABLURI FLEXIBILE 113 CABLURI PENTRU DISPOZITIVE MOBILE DE LEGARE


K LA PĂMÂNT ŞI ÎN SCURTCIRCUIT 147
Cabluri cu izolaţie de PVC Cabluri cu izolaţie de PVC
MYYM 114 SCY 148
MYYU , MYYUp 114 Cabluri cu izolaţie de cauciuc siliconic
HO5VV -F 115 SCSi, SCSis 148
HO3VV -F , HO3VVH2 -F 115
L CABLURI DE PRELUNGIRE TERMOCUPLURI 149
COFLEX 116
JXY, JXEY, KXY, KXEY, JXYH2, KXYH2 150
COFLEX -E 118
Cordoane fllexibile pentru ghirlande luminoase de exterior M DATE TEHNICE 151

GLEYY 119
Terminologie 152
Cabluri cu izolaţie de cauciuc
MCCU 120 Coduri de culori pentru identificarea conductoarelor izolate 152
MCCM 120
Conductoare pentru cabluri izolate 153
MCCG 121
MCCGI, MCCGIs, MC85CGI 122 Sarcina admisibilă pentru cabluri de energie cu izolaţie de PVC,
155
pentru tensiunea de 0,6/ 1 kV
MCCGt 124
HO5RR -F 125 Sarcina admisibilă pentru cabluri de energie cu izolaţie de
156
polietilena XLPE, pentru tensiunea de 0,6/ 1 kV
HO5RN -F 125
HO7RN -F 126 Sarcina admisibilă pentru cabluri de energie cu izolaţie de PVC,
157
pentru tensiunea de 3,6/ 6 kV
Cabluri pentru sudare electrică
MSudC, MSudC -IU , MSudCC 128 Sarcina admisibilă, reactanţa inductivă, capacitatea mutuală şi
inductanţa pentru cabluri de energie de medie tensiune 6-30 kV, cu 158
HO1N2 -D 128 izolaţie de polietilenă XLPE
Cabluri cu izolaţie de cauciuc fără halogeni cu
emisie redusă de fum (LSFH) Alegerea circuitelor motoarelor asincrone trifazate cu tensiunea
159
nominală de 380 V
NSHXAFŐ 129
H07ZZ-F 130 Condiţii de ambalare, lungimi maxime de livrare pe tamburi 160
Cabluri cu izolaţie de cauciuc siliconic
FSiCff -F , FCffSi -F 131
N2GMH2G 132
Cablu de transport energie

s.c. IPROEB s.a.


3 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
A

CONDUCTOARE IZOLATE PENTRU


INSTALAÞII ELECTRICE
5
FY AFY
Conductoare cu izolaþie de PVC Conducte de aluminiu cu izolaþie de PVC
pentru utilizare generalã pentru instalaþii electrice fixe

Construcţie Construcţie
1. Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228 1. Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar, clasa 2 conform SR CEI 60228
A 2. Izolaţie de PVC 2. Izolaţie de PVC
Domeniu de utilizare Domeniu de utilizare
În instalaţii electrice interioare fixe, montate în tuburi de protecţie. În instalaţii electrice interioare fixe, montate în tuburi de protecţie.
B Nu se admite montarea sub tencuială, înglobate în betoane sau sub acţiunea
directă a razelor solare.
Nu se admite montarea sub tencuială, înglobate în betoane sau sub acţiunea directă
a razelor solare.
Date tehnice Date tehnice
C Standard de referinţă: SR HD 21.3 S3 Standard de produs: STAS 6865/89
Standard de produs: ST 8- 2000 - IPROEB Tensiunea nominală: până la 750 V
Tensiunea nominală: 300/500 V pentru 0,75 mm2 şi 1 mm2 Temperatura minimă a mediului ambiant:
D 450/750 V pentru 1,5 mm2 până la
400 mm2
• la montaj: +5 °C
• în exploatare: -30 °C
Temperatura minimă a mediului ambiant:
Temperatura maximă admisă pe conductor
E • la montaj:
• în exploatare:
+5 °C
-30 °C
în condiţii normale de exploatare:
+70 °C

2,5 kV, 50 Hz timp de 15 minute,


Temperatura maximă admisă pe conductor Tensiunea de încercare:
+70 °C în apă
F în condiţii normale de exploatare:
2 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în apă
pentru 0,75 mm2÷1 mm2
Tensiunea de încercare:
2,5 kV, 50 Hz timp de 5 minute, în
G apă pentru 1,5 mm2÷400 mm2

Secţiune Grosime Diametru Rezistenţa de Masă Masă Secţiune Grosime Diametru Rezistenţa de Masă Masă
Clasă
H nominală
conductor
conductor
nominală exterior
izolaţie maxim
izolaţie la
70 oC, min.
cupru
(inf.)
totală
(inf.)
nominală
conductor
nominală exterior
izolaţie
izolaţie la
maxim 60 oC, minimă
aluminiu
(inf.)
totală
(inf.)
mm² mm mm MΩ km kg/km kg/km
mm² mm mm MΩ km kg/km kg/km
I 0,75
1
1
1
0,6
0,6
2,5
2,7
0,0130
0,0110
7
9
11
13
2,5 ru 0,7 3,5 9 7 14
4 ru 0,8 4,2 8 11 21
1,5 1 0,7 3,2 0,0110 13 20
6 ru 0,8 4,7 8 16 28
J 1,5
2,5
2
1
0,7
0,8
3,3
3,9
0,0100
0,0100
14
22
21
31
10 ru 1,0 6,0 7 27 46
16 rm 1,0 7,5 6 44 70
2,5 2 0,8 4,0 0,0099 23 33
25 rm 1,2 9,3 5 70 109
K 4
4
1
2
0,8
0,8
4,4
4,6
0,0087
0,0082
36
37
46
48
35 rm 1,2 10,5 4 97 142
50 rm 1,4 12,5 4 131 193
6 1 0,8 5,0 0,0074 53 65
70 rm 1,4 14,5 4 189 261
L 6
10
2
1
0,8
1,0
5,2
6,4
0,0070
0,0072
54
89
67
108
95 rm 1,6 17,0 4 262 359
120 rm 1,6 18,5 4 331 439
10 2 1,0 6,7 0,0067 91 113
150 rm 1,8 20,5 4 407 541
M 16
25
2
2
1,0
1,2
7,8
9,7
0,0056
0,0053
145
229
171
268
185 rm 2,0 23,0 4 498 663
240 rm 2,2 26,0 3 671 878
35 2 1,2 10,9 0,0046 318 363
300 rm 2,4 28,5 3 841 1094
50 2 1,4 12,8 0,0046 430 492
unde: ru - conductor rotund unifilar; rm - conductor rotund multifilar
70 2 1,4 14,6 0,0040 621 693
95 2 1,6 17,1 0,0039 860 959
120 2 1,6 18,8 0,0032 1087 1196
150 2 1,8 20,9 0,0035 1336 1471
185 2 2,0 23,3 0,0035 1636 1803
240 2 2,2 26,6 0,0034 2202 2412
300 2 2,4 29,6 0,0033 2762 3034
400 2 2,6 33,2 0,0031 3631 3948

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 6
Fax +40 (0)263 234701
MYf HO5V-U
Conductoare flexibile cu izolaþie de PVC Conductoare unifilare cu izolaþie de PVC
pentru utilizare generalã pentru instalaþii electrice interioare

Construcţie
1. Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
Construcţie
1. Conductor de cupru clasa 1, conform SR CEI 60228
A
2. Izolaţie de PVC 2. Izolaţie de PVC
Domeniu de utilizare Domeniu de utilizare B
În instalaţii electrice interioare mobile şi fixe, unde se cere o flexibilitate mărită. În instalaţii electrice, în tuburi aparente sau îngropate,
Nu se admite utilizarea conductoarelor în aer liber, sub acţiunea intemperiilor. pentru circuite de semnalizare sau de control.
Date tehnice
Date tehnice
C
Standard de referinţă: SR HD 21.3 S3
Standard de produs: HD 21.3 S3
Standard de produs: SF 8/1998 - IPROEB
U0/U=300/500 V
Tensiunea nominală: U0/U=300/500 V D
Tensiunea nominală: Temperatura minimă a mediului ambiant:
pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2
U0/U=450/750 V
pentru 1,5 mm2 ÷ 400 mm2
• la montaj:
• în exploatare:
+5 °C
-30 °C
E
Temperatura minimă a mediului ambiant: Temperatura maximă admisă pe conductor
+70 °C
• la montaj:
• în exploatare:
+5 °C
-30 °C
în condiţii normale de exploatare: F
Temperatura maximă admisă pe Tensiunea de încercare: 2 kV; 50 Hz, în apă timp de 15 minute
conductor în condiţii normale de +70 °C
exploatare:
2 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute,
Secţiune Grosime Diametru Rezistenţa de Masă Masă G
Tensiunea de încercare: nominală nominală exterior izolaţie la 70 oC, cupru totală
în apă, pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2 conductor izolaţie maxim minimă (inf.) (inf.)
2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute,
în apă, pentru 1,5 mm2 ÷ 400 mm2
mm2 mm mm MΩ. km kg/km kg/km H
0,5 0,6 2,3 0,0150 4 8
0,75 0,6 2,5 0,0120 7 11
Secţiune
nominală
Grosime
nominală
Diametru
exterior
Rezistenţa de
izolaţie la
Masă Masă 1 0,6 2,7 0,0110 9 13 I
cupru (inf.) totală (inf.)
conductor izolaţie maxim 70 oC, minimă
mm2 mm mm MΩ.km kg/km kg/km
J
0,5 0,6 2,5 0,0130 5 8
0,75 0,6 2,7 0,0110 7 11
1 0,6 2,8 0,0100 9 14 K
1,5 0,7 3,4 0,0100 13 21
2,5 0,8 4,1 0,0095 22 32
4 0,8 4,8 0,0078 36 48 L
6 0,8 5,3 0,0068 55 70
10 1,0 6,8 0,0065 98 120
16 1,0 8,1 0,0053 147 184 M
25 1,2 10,2 0,0050 228 283
35 1,2 11,7 0,0043 327 394
50 1,4 13,9 0,0042 466 550
70 1,4 16,0 0,0036 657 760
95 1,6 18,2 0,0036 864 1000
120 1,6 20,2 0,0032 1105 1265
150 1,8 22,5 0,0032 1375 1580
185 2,0 24,9 0,0032 1682 1910
240 2,0 28,4 0,0031 2220 2510

s.c. IPROEB s.a.


7 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
HO7V-U HO7V-R HO5V-K
Conductoare cu izolaþie de PVC Conductoare flexibile cu izolaþie de PVC
pentru utilizare generalã pentru instalaþii electrice interioare

Construcţie Construcţie

A 1. Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228
2. Izolaţie de PVC
1. Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
2. Izolaţie de PVC
Domeniu de utilizare
Domeniu de utilizare
B În instalaţii electrice montate în tuburi aparente sau îngropate şi la cablajul interior al
aparatelor de comandă şi în instalaţii de iluminat cu o tensiune nominală de până la În instalaţii electrice, în tuburi aparente sau îngropate pentru circuite de semnalizare
1000 V c.a. sau până la 750 V c.c. cu pământare sau de control.
Date tehnice Date tehnice
C Standard de produs: HD 21.3 S3 Standard de produs: HD 21.3 S3
Tensiunea nominală: U0/U=450/750 V
Tensiunea nominală: U0/U=300/500 V
D Temperatura minimă a mediului ambiant:
Temperatura minimă a mediului ambiant:
• la montaj: +5 °C
• în exploatare: -30 °C • la montaj: +5 °C
E Temperatura maximă admisă pe conductor
• în exploatare: -30 °C
+70 °C Temperatura maximă admisă pe conductor
în condiţii normale de exploatare: +70 °C
în condiţii normale de exploatare:
F Tensiunea de încercare:
HO7V-U
2,5 kV; 50 Hz, în apă timp de 15 minute
Tensiunea de încercare:
2 kV ; 50 Hz, timp de 15 minute,
în apă
Secţiune Grosime Diametru Rezistenţa de Masă Masă
Secţiune Grosime Diametru Rezistenţa de Masă
G nominală
conductor
nominală
izolaţie
exterior izolaţie la 70 oC,
maxim minimă
cupru
(inf.)
totală
(inf.)
nominală nominală exterior izolaţie la
Masă
cupru (inf.)
totală
conductor izolaţie maxim 70 oC, minimă (inf.)
mm2 mm mm MΩ. km kg/km kg/km
mm2 mm mm MΩ.km kg/km kg/km
H 1,5 0,7
0,8
3,2
3,9
0,0110
0,0100
13
22
20
31 0,5 0,6 2,5 0,0130 5 9
2,5
4 0,8 4,4 0,0087 36 46 0,75 0,6 2,7 0,0110 7 12

I 6 0,8
1,0
5,0
6,4
0,0074
0,0072
53
89
65
108
1 0,6 2,8 0,0100 9 14
10
HO7V-R
J Secţiune Grosime Diametru Rezistenţa de Masă Masă
nominală nominală exterior izolaţie la 70 oC, cupru totală
conductor izolaţie maxim minimă (inf.) (inf.)
K mm2 mm mm MΩ. km kg/km kg/km
1,5 0,7 3,3 0,0100 14 21
2,5 0,8 4,0 0,0099 23 33
L 4 0,8 4,6 0,0082 37 48
6 0,8 5,2 0,0070 54 67
10 1,0 6,7 0,0067 91 113
M 16 1,0 7,8 0,0056 145 171
25 1,2 9,7 0,0053 229 268
35 1,2 10,9 0,0046 318 363
50 1,4 12,8 0,0046 431 492
70 1,4 14,6 0,0040 621 693
95 1,6 17,1 0,0039 860 959
120 1,6 18,8 0,0035 1087 1196
150 1,8 20,9 0,0035 1336 1471
185 2,0 23,3 0,0035 1636 1803
240 2,2 26,6 0,0034 2202 2412
300 2,4 29,6 0,0033 2762 3020
400 2,6 33,2 0,0031 3631 3948

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 8
Fax +40 (0)263 234701
HO7V-K HO5V2-K HO7V2-K
Conductoare flexibile cu izolaþie de PVC Conductoare flexibile cu izolaþie de PVC
pentru utilizare generalã pentru temperatura conductorului de
90OC

Construcţie Construcţie
1. Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
2. Izolaţie de PVC
1. Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
2. Izolaţie de PVC A
Domeniu de utilizare
Domeniu de utilizare
În instalaţii electrice montate în tuburi aparente sau îngropate şi la cablajul interior În instalaţii electrice interioare B
al aparatelor de comandă şi în instalaţii de iluminat cu o tensiune nominală de până
la 1000 V c.a. sau până la 750 V c.c. cu pământare Date tehnice
Date tehnice Standard de referinţă: SR HD 21.7 S2 C
Tensiunea nominală: U0/U=300/500 V, pentru HO5V2-K,
Standard de produs: HD 21.3 S3 pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2
Tensiunea nominală: U0/U=450/750 V U0/U=450/750 V, pentru HO7V2-K,
pentru 1,5 mm2 ÷ 35 mm2
D
Temperatura minimă a mediului ambiant: Temperatura minimă a mediului ambiant:
• la montaj: +5 °C • la montaj:
• în exploatare:
+5 °C
-30 °C
E
• în exploatare: -30 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor
Temperatura maximă admisă pe conductor +90 °C
+70 °C în condiţii normale de exploatare:
în condiţii normale de exploatare:
Tensiunea de încercare: 2 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute, F
2,5 kV ; 50 Hz, timp de 15 minute, în apă, pentru 0,5 mm2 ÷ 1 mm2
Tensiunea de încercare:
în apă 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute,

Secţiune Grosime Diametru


Rezistenţa
Masă Masă
în apă, pentru 1,5 mm2 ÷ 35 mm2
G
de izolaţie HO5V2-K
nominală nominală exterior cupru totală
la 70 oC,
conductor izolaţie maxim (inf.) (inf.)

mm2 mm mm
minimă
MΩ.km kg/km kg/km
Secţiune Grosime Diametru
Rezistenţa
de izolaţie Masă
Masă H
nominală nominală exterior totală,
la 90 oC, cupru, (inf.)
1,5 0,7 3,4 0,0100 13 21 conductor izolaţie maxim (inf.)
minimă
2,5 0,8 4,1 0,0095 22 32 mm2 mm mm MΩ.km kg/km kg/km I
4 0,8 4,8 0,0078 36 48 0,60 2,5 0,013 5 8
0,5
6 0,8 5,3 0,0068 55 70
10 1,0 6,8 0,0065 98 120
0,75 0,60
0,60
2,7
2,8
0,011
0,010
7
9
11
14
J
1
16 1,0 8,1 0,0053 147 184
25 1,2 10,2 0,0050 228 283 HO7V2-K
K
35 1,2 11,7 0,0043 327 394 Rezistenţa
Secţiune Grosime Diametru Masă
1,4 13,9 0,0042 466 550 de izolaţie Masă
50 nominală nominală exterior totală,
70 1,4 16,0 0,0036 657 760 conductor izolaţie maxim
la 90 oC,
minimă
cupru, (inf.)
(inf.) L
95 1,6 18,2 0,0036 864 1000 mm2 mm mm MΩ.km kg/km kg/km
120 1,6 20,2 0,0032 1105 1265
150 1,8 22,5 0,0032 1375 1580
1,5
2,5
0,7
0,8
3,4
4,1
0,0100
0,0095
13
22
21
32
M
185 2,0 24,9 0,0032 1682 1910 4 0,8 4,8 0,0078 36 48
240 2,2 28,4 0,0031 2220 2510 6 0,8 5,3 0,0068 55 70
10 1,0 6,8 0,0065 98 120
16 1,0 8,1 0,0053 147 184
25 1,2 10,2 0,0050 228 283
35 1,2 11,7 0,0043 327 394

s.c. IPROEB s.a.


9 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
FH MHf
Conductoare cu izolaþie de polietilenã Conductoare flexibile izolate cu
termoplasticã, fãrã halogeni, polietilenã termoplasticã, fãrã halogeni,
cu emisie redusã de fum (LSFH) cu emisie redusã de fum (LSFH)

Construcţie Construcţie

A 1. Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR CEI 60228


2. Izolaţie de polietilenă termoplastică, cu emisie redusă de fum şi de gaze
1. Conductor flexibil din cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
2. Izolaţie de polietilenă termoplastică cu emisie redusă de fum şi de
corosive (LSFH) gaze corosive (LSFH)
Domeniu de utilizare Domeniu de utilizare
B În instalaţii electrice interioare, la echipamente, dulapuri de automatizari şi În instalaţii electrice interioare, la echipamente, dulapuri de automatizări şi
distribuţie, în clădiri unde poate fi pusă în pericol viaţa sau valori materiale distribuţie, în clădiri unde poate fi pusă în pericol viaţa sau valori materiale
importante. Conductoarele pot fi instalate în tuburi, pe sau sub tencuială, în canale. importante. Conductoarele pot fi instalate în tuburi, pe sau sub tencuială, în canale.
C Date tehnice Date tehnice
Standard de produs: SF 110/2003 - IPROEB Standard de produs: SF 110/2003 - IPROEB

D Tensiunea nominală:
Temperatura minimă a mediului ambiant:
450/750 V Tensiunea nominală: 450/750 V
Temperatura minimă a mediului ambiant:
• la montaj: -5 °C
• la montaj: -5 °C
E • în exploatare:
Temperatura maximă admisă pe conductor
-30 °C
• în exploatare: -30 °C
+70 °C Temperatura maximă admisă pe conductor
în condiţii normale de exploatare: +70 °C
în condiţii normale de exploatare:
F Tensiunea de încercare:
Comportamentul la ardere :
2,5 kV; 50 Hz, timp de 5 minute, în apă
Tensiunea de încercare:
2,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute,
în apă
Conductoarele izolate au întârziere
conform SR EN 60332-1-2. Comportamentul la ardere
G la propagarea flăcării:
Corosivitatea gazelor degajate pH ≥ 4,3 Conductoarele izolate sunt cu întârziere la
conform SR EN 60332-1-2
la ardere, conform SR EN 50267-2-2 : conductivitatea ≤ 100 μS.cm-1 propagarea flăcării:
Densitatea fumului, conform SR EN 50268: permeabilitatea luminii ≥ (50-70)% Corosivitatea gazelor degajate la ardere, • pH ≥ 4,3
H conform SR EN 50267-2-2: • conductivitatea ≤ 100 μS.cm-1
Semnificaţie simboluri: ru - conductor rotund unifilar (clasa 1)
rm - conductor rotund multifilar (clasa 2) Densitatea fumului conform SR EN 50268: permeabilitatea luminii : ≥ (50-70)%

I Secţiune Grosime Diametru Rezistenţa Masă Masă


Grosime Diametru Rezistenţa de Masă Masă nominală nominală exterior de izolaţie la cupru totală
Secţiune nominală
nominală exterior izolaţie la cupru totală conductor izolaţie maxim 70 oC minim (inf.) (inf.)
conductor
J izolaţie maxim 70 oC, min. (inf.) (inf.)
mm2 mm mm MΩ.km kg/km kg/km
mm² mm mm MΩ km kg/km kg/km
1,0 0,70 3,1 0,0100 9 15
ru 0,70 3,0 0,0110 9 15
K 1,0
1,5 ru 0,70 3,2 0,0110 13 20
1,5 0,70 3,4 0,0100 13 22
2,5 0,80 4,1 0,0090 22 34
2,5 ru 0,80 3,9 0,0100 22 32
4,0 0,80 4,8 0,0070 36 49
L 4,0 ru 0,80 4,4 0,0085 36 47
6,0 0,80 5,3 0,0060 55 71
6,0 ru 0,80 5,0 0,0070 53 67
10,0 1,00 6,8 0,0056 98 121
10,0 ru 1,00 6,4 0,0070 89 110
M 16,0 ru 1,00 7,8 0,0050 145 174
16,0
25,0
1,00
1,20
8,1
10,2
0,0046
0,0044
147
228
187
288
25,0 rm 1,20 9,7 0,0043 229 273
35,0 1,20 11,7 0,0038 327 400
35,0 rm 1,20 10,9 0,0043 318 368
50,0 1,40 13,9 0,0037 466 560
50,0 rm 1,40 12,8 0,0035 430 500
70,0 1,40 16,0 0,0032 657 760
70,0 rm 1,40 14,6 0,0035 621 700
95,0 1,60 18,2 0,0032 864 1010
95,0 rm 1,60 17,1 0,0032 860 970
120,0 1,60 20,2 0,0029 1105 1280
120,0 rm 1,60 18,8 0,0032 1087 1210
150,0 1,80 22,5 0,0029 1375 1600
150,0 rm 1,80 20,9 0,0032 1336 1486
185,0 2,00 24,9 0,0029 1682 1970
185,0 rm 2,00 23,3 0,0032 1636 1820
240,0 2,20 28,4 0,0028 2220 2512
240,0 rm 2,20 26,6 0,0032 2202 2436

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 10
Fax +40 (0)263 234701
HO7Z-K M2Xf
Conductoare izolate, fãrã manta, pentru Conductoare flexibile izolate cu
instalaþii fixe, cu emisie redusã de fum ºi polietilenã reticulatã (XLPE)
gaze corosive

Construcţie Construcţie
1 Conductor de cupru flexibil clasa 5, conform SR CEI 60228
2. Strat separator (opţional)
1 Conductor de cupru flexibil clasa 5, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
A
3 Izolaţie de polimer reticulat tip EI 5 conform SR HD 22.1
Domeniu de utilizare
Domeniu de utilizare
Pentru cablări interioare în instalaţii electrice fixe.
B
Pentru instalaţii electrice fixe pe/în tencuială sau în conducte, în locuri unde este
impusă degajare redusă de fum şi gaze corosive în caz de incendiu.
În instalaţii protejate (în tuburi, aparataj electric, corpuri de iluminat etc) se pot Date tehnice
utiliza pânâ la tensiunea de 1000 V c.a. sau până la 750 V d.c. Standard de produs: SF 130/2005 IPROEB
C
Date tehnice Standard de referinţă: SR CEI 60502
Standard de referinţă: SR HD 22.9 Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6/1 (1,2) kV D
Tensiunea nominală: U0/U=450/750 V Temperatura minimă a mediului ambiant:
Temperatura minimă a mediului ambiant: • la montaj: -5 °C
• la instalare: +5 oC • în exploatare: -40 °C E
• în exploatare: -40 °C Temperatura maximă admisă pe conductor :
Temperatura maximă admisă pe conductor:
• în condiţii normale de exploatare: 90 °C
• în condiţii normale de exploatare:
• la scurtcircuit (max. 1 sec.):
90 °C
250 oC
F
250 oC (160 oC dacă sunt înnădiri 3 kV, 50 Hz, timp de 5 minute,
• la scurtcircuit (max. 5 sec.): Tensiunea de încercare:
prin cositorire) în apă.
G
Tensiunea de încercare: 2500 V, 50 Hz, 15 min , in apă Raza minimă de curbură: 8 x diametrul exterior

Cablurile rezistă la încerarea la foc conform SR EN 60332-1-2


Corosivitate gaze degajate la ardere:
- pH ≥ 4,3 Secţiune Diametru Grosime Diametru
exterior Masă Masă H
- conductivitate ≤ 10 µS/mm conductor nominală cupru cablu
nominală nominal
(informativ) izolatie (inf.) (inf.)
(inf.)
Raza minimă de curbură: 5 x diametrul exterior
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
I
1,5 1,6 0,7 3,0 13,5 19
Diametru Grosime Diametru exterior Rezistenţa Masă Masă
Secţiune
nominală conductor nominală
(inf.)
de izolaţie cupru cablu
izolaţie min. nom. max. lamin. 90 oC (inf.) (inf.)
2,5 2,1 0,7 3,5 22,5 29 J
4 2,6 0,7 4,0 36,3 44
mm mm mm mm mm mm Mohm.km kg/km kg/km 6 3,3 0,7 4,7 54,4 64
1,5 1,6 0,70 2,80 3,00 3,50 0,0100 13,4 23 10 4,8 0,7 6,5 96,8 126 K
2,5 2,1 0,80 3,40 3,70 4,30 0,0090 22,3 36 16 5,9 0,7 7,3 145,2 186
7,3 0,9 9,1 226,9 288
4,0
6,0
2,6
3,3
0,80
0,80
3,90
4,40
4,20
4,90
4,90
5,50
0,0076 35,9
0,0063 53,9
52
74
25
35 8,8 0,9 10,6 322,6 406
L
10,0 4,8 1,00 5,70 6,80 7,10 0,0056 95,8 157 50 10,6 1,0 12,6 459,8 577
16,0 5,9 1,00 6,70 7,90 8,40 0,0047 144 226 70 12,5 1,1 14,7 638,1 794 M
25,0 7,3 1,20 8,40 9,70 10,6 0,0045 224 347 95 14,5 1,1 16,7 853,9 1058
35,0 8,8 1,20 9,70 11,2 12,1 0,0038 319 483 120 16,4 1,2 18,8 1094,7 1353
50,0 11 1,40 11,50 13,4 14,4 0,0037 455 688 150 18,9 1,4 21,7 1375,9 1713
70,0 13 1,40 13,20 15,3 16,6 0,0032 629 930
95,0 15 1,60 15,10 17,7 18,8 0,0032 845 1248
120 16 1,60 16,70 19,6 20,9 0,0028 1084 1576
150 19 1,80 18,60 22,5 23,3 0,0028 1355 2003
185 21 2,00 20,60 24,5 25,8 0,0028 1688 2455
240 23 2,20 23,50 27,7 29,4 0,0028 2153 3131

s.c. IPROEB s.a.


11 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
FSiff FffSi FSin
Conductoare de conexiuni, cu izolaþie
de cauciuc siliconic, rezistente la 1800C,
pentru instalaþii electrice fixe

FSin
Diametru
Secţiune Diametru Grosime Diametru Masă Masă
exterior
nominală maxim nominală exterior cupru cablu
nominal
conductor sârme izolaţie maxim (inf.) (inf.)
informativ
mm2 mm mm mm mm kg/km kg/km
0,5 0,80 0,6 2,0 2,4 4,5 8,1
0,75 0,98 0,6 2,2 2,6 6,7 10,8
1 1,13 0,6 2,3 2,8 8,9 13,2
1,5 1,38 0,8 3,0 3,6 13,3 20,8
Construcţie 2,5 1,78 0,9 3,6 4,3 22,1 32,4

A 1. Conductor de cupru flexibil, clasa 5, conform SR CEI 60228, din sârme acoperite cu
staniu pentru FffSi , neacoperite cu staniu pentru FSiff şi clasa 1, din sârme neacoperite
4
6
2,25
2,76
1,0
1,0
4,3
4,8
5,2
5,8
35,4
53,2
49,4
69,3
cu staniu pentru FSin 10 3,57 1,2 6,0 7,2 89,1 113,5
2. Izolaţie de cauciuc siliconic 16 4,50 1,2 6,9 8,3 142,0 170,5
B Domeniu de utilizare
Destinate pentru cablări interioare în corpuri de iluminat, aparate electrice de
C încălzit, plite electrice, prese de vulcanizare, extrudere etc.

Date tehnice
Standard de produs: SF 61/2000
D
Tensiunea nominală: U0/U= 300/500 V

Temperatura de utilizare: între -55°C şi +180°C


E
Temperatura maximă admisă pe conductor : +180 °C
2000 V, 50 Hz, 5 minute, în apă
F Tensiunea de încercare: şi încercare la tensiune în flux la
(5000-11000) V c.a., 50 Hz
Culoare izolaţie: roşie. albă sau transparentă
G La cerere se pot executa şi în varianta cu întârziere la propagarea flăcării,
simbol FSiff-F, FffSi-F, FSin-F.

H FSiff FffSi
Diametru
Secţiune Diametru Grosime Diametru Masă Masă
exterior
I nominală
conductor
maxim
sârme
nominală
izolaţie nominal
informativ
exterior
maxim
cupru
(inf.)
cablu
(inf.)

mm2 mm mm mm mm kg/km kg/km


J 0,5 0,21 0,6 2,2 2,6 4,56 9
0,75 0,21 0,6 2,4 2,9 6,84 12
1 0,21 0,6 2,5 3,0 9,13 14

K 1,5
2,5
0,26
0,26
0,8
0,9
3,2
3,9
3,8
4,7
13,4
22,3
22
34
4 0,31 1,0 4,6 5,6 35,9 52
6 0,31 1,0 5,2 6,2 53,9 72
L 10 0,41 1,2 6,7 7,9 91,3 120
16 0,41 1,2 8,3 10,0 147 190
25 0,41 1,4 10,1 12,1 228 290
M 35
50
0,41
0,41
1,4
1,6
11,6
13,8
13,9
16,6
326
464
402
569
70 0,51 1,6 15,8 19,0 656 784
95 0,51 1,8 18,1 21,7 864 1030
120 0,51 1,8 20,0 24,0 1105 1297

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 12
Fax +40 (0)263 234701
Sifdi HO7G-K
Conductoare de conexiuni, cu izolaþie Conductoare cu izolaþie de polimer reticulat
dublã de cauciuc siliconic cu rezistenþã mãritã la cãldurã, pentru o
temperaturã a conductorului de 110 OC

Construcţie Construcţie
1 Conductor de cupru flexibil, clasa 5, stanat
2 Izolaţie de cauciuc siliconic, în două straturi colorate diferit
1 Conductor de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
2. Strat separator A
3 Izolaţie de polimer reticulat rezistentă la căldură tip EI 3 conform SR HD 22.1
Domeniu de utilizare
În instalatii electrice fixe, în locuri cu temperaturi ridicate, corpuri de iluminat,
Domeniu de utilizare
B
aparate electrice de încălzit etc. Pentru cablaje interioare in aparate sau echipamente electrice , unde sunt
temperaturi ridicate datorita mediului ambiant sau generate de aparat
Date tehnice
Standard de produs: SF 125/2004 IPROEB
Date tehnice C
Standard de referinţă: SR HD 22.7
Tensiunea nominală: Uo/U= 300/500 V

Temperatura de utilizare: între -55°C şi +180°C


Tensiunea nominală:
Temperatura minimă a mediului ambiant:
U0/U=450/750 V
D
Temperatura maximă admisă pe conductor : +180 °C • la montaj: -25 oC

Tensiunea de încercare: 2 kV, 50 Hz, 5 minute, în apă


• în exploatare: -40 °C E
Temperatura maximă de utilizare: 110 oC
Sifdi Temperatura maximă admisă pe conductor:
Diametru Grosime Rezistenţa • în condiţii normale de exploatare: 110 °C
F
Secţiune Diametru Diametru Curent Masă
conductor totală electrică 260 oC (160 oC dacă sunt înnădiri
nominală maxim exterior admisibil cablu • la scurtcircuit (max. 5 sec.):
cupru izolaţie la 20 oC prin cositorire)
conductor sârme
(inf.) nom.
nom./max.
max.
la 170 oC (inf.)
Tensiunea de încercare: 2500 V, 50 Hz, 15 min , in apă
G
mm2 mm mm mm mm/mm ohm/km A kg/km
0,5 0,21 0,9 0,9 2,7/ 3,2 40,1 3,5 11 Cablurile fără halogeni nu degajă gaze acide sau corozive la ardere
0,75 0,21 1,2 0,9 3,0/3,6 26,7 5,5 14 Raza minimă de curbură: 5 x diametrul exterior H
1,0 0,21 1,3 0,9 3,1/3,7 20 7 17
1,5 0,25 1,6 0,9 3,4/4,1 13,7 10 22
2,5 0,25 2,1 1,0 3,9/4,7 8,21 14 34 I
4 0,31 2,6 1,2 5,0/6,0 5,09 18 54
6 0,31 3,3 1,2 5,7/6,8 3,39 22 75 Diametru exterior Rezistenţa Masă Masă
10 0,41 4,8 1,4 7,6/9,1 1,95 30 128
Secţiune
nominală
Diametru Grosime
conductor nominală de izolaţie cupru cablu J
izolaţie min. nom. max. la min.110 oC (inf.) (inf.)
(inf.)
16 0,41 5,9 1,4 8,7/10,4 1,24 40 192
mm mm mm mm mm mm Mohm.km kg/km kg/km
1,5 1,6 0,8 3,0 3,2 3,7 0,012 13,4 20
K
2,5 2,1 0,9 3,6 3,9 4,5 0,011 22,3 31
4 2,6 1,0 4,3 4,6 5,4 0,010 35,9 48
L
6 3,3 1,0 4,8 5,3 6,0 0,008 53,9 68
10 4,8 1,2 6,0 7,2 7,6 0,008 95,8 135
16 5,9 1,2 7,1 8,3 8,9 0,006 144 195 M
25 7,3 1,4 8,8 10,1 11,0 0,005 224 299
35 8,8 1,4 10,1 11,6 12,6 0,005 319 418
50 11 1,6 11,9 13,8 14,9 0,004 455 594
70 13 1,6 13,6 15,7 17,0 0,004 629 807
95 15 1,8 15,5 18,1 19,3 0,004 845 1082
120 16 1,8 17,1 20,0 21,4 0,003 1084 1372
150 19 2,0 19,0 22,9 23,8 0,003 1355 1732
185 21 2,2 21,0 24,9 26,3 0,003 1688 2134
240 23 2,4 23,9 28,1 29,9 0,003 2153 2719

s.c. IPROEB s.a.


13 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
B

CABLURI PENTRU AUTOVEHICULE

15
VLPY VLPY-A VLPY-B
Cabluri de joasã tensiune izolate în PVC,
pentru autovehicule VLPY-A-R VLPY-B-R

Domeniu de utilizare
În instalaţii electrice la autovehicule

Date tehnice
Standard de produs: SR ISO 6722-3,4
Domeniul de utilizare:
• Clasa A: de la –40 oC până la +85 oC
• Clasa B: de la –40 oC până la +100 oC
1 kV, 50 Hz, timp de 30 minute,
Construcţie Tensiunea de încercare:
în apă

A 1. Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228


2. Izolaţie de PVC
În simbol: R semnifică izolaţie cu grosime redusă

VLPY-A VLPY-B
Domeniu de utilizare
B Secţiune
nominală
Grosime
nominală
Diametru
exterior
Masă
cupru
Masă
cablu
În instalaţii electrice la autovehicule conductor izolaţie maxim (inf.) (inf.)
Date tehnice mm2 mm mm kg/km kg/km
C VLPY 0,5 0,6 2,3 5 9
Standard de produs: SF 40/1999 – IPROEB 0,6 0,6 2,4 5 10

D Temperatura minimă a mediului ambiant:


0,75
1
0,6
0,6
2,5
2,7
7
9
13
16
• la montaj: +5 °C 1,5 0,6 3,0 13 21
• în exploatare: -30 °C
E Temperatura maximă admisă pe conductor
+70 °C
2
2,5
0,6
0,7
3,3
3,6
18
22
25
33
în condiţii normale de exploatare:
3 0,8 4,1 28 40
1 kV, 50 Hz, timp de 30 minute,
F Tensiunea de încercare:
în apă
4
6
0,8
0,8
4,4
5,0
36
54
51
70
10 1,0 6,5 92 117
VLPY
G Secţiune Grosime Diametru Masă Masă
16
25
1,0
1,3
8,3
10,4
147
228
190
300
nominală nominală exterior cupru cablu 1,3 11,6 327 408
35
conductor izolaţie maxim (inf.) (inf.)
H mm2 mm mm kg/km kg/km
50
70
1,5
1,5
13,5
15,5
466
657
560
769
0,5 0,6 2,3 4 9 95 1,6 18,0 864 1020

I 0,75
1
0,6
0,6
2,5
2,7
7
9
13
16
120 1,6 19,7 1105 1275

1,5 0,6 3,0 13 21 VLPY-A-R VLPY-B-R


J 2,5
4
0,7
0,8
3,6
4,4
22
36
33
51
Secţiune
nominală
Grosime
nominală
Diametru
exterior
Masă
cupru
Masă
cablu
6 0,8 5,0 54 71 conductor izolaţie maxim (inf.) (inf.)

K 10
16
1,0
1,0
6,5
8,3
93
147
122
193
mm2 mm mm kg/km kg/km
0,35 0,30 1,5 3 5
25 1,3 10,4 228 300
0,5 0,35 1,9 5 7
L 35
50
1,3
1,5
11,6
13,5
327
466
408
560
0,6 0,35 2,0 5 8
0,75 0,35 2,1 7 11
70 1,5 15,5 657 769
1 0,35 2,3 9 13
M 95
120
1,6
1,6
18,0
19,7
864
1105
1020
1275
1,4 0,35 2,5 5 16
1,5 0,35 2,6 13 18
2 0,35 2,8 18 22
2,5 0,35 3,0 22 28
3 0,40 3,4 28 36
4 0,40 3,8 36 43
5 0,45 4,2 45 53
6 0,45 4,5 54 63
7 0,45 5,3 69 83
10 0,60 6,0 92 106
16 0,65 7,9 147 176
25 0,65 9,4 228 270

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 16
Fax +40 (0)263 234701
C

CABLURI DE SEMNALIZARE
ªI CONTROL
17
CSYY CSYY-F CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F
CSYEY CSYEY-F CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC
pentru tensiunea nominalã U0/U=0,25/0,5 kV
CSYY CSYY-F
Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 0,75 0,50 1,8 8,60 14 100
3 x 0,75 0,50 1,8 8,90 21 111
4 x 0,75 0,50 1,8 9,40 27 127
5 x 0,75 0,50 1,8 10,00 34 146
7 x 0,75 0,50 1,8 10,20 48 154
A 9 x 0,75 0,50 1,8 11,80 62 190
12 x 0,75 0,50 1,8 12,50 82 228
14 x 0,75 0,50 1,8 13,00 96 254
B 16 x 0,75 0,50 1,8 13,60 110 281
19 x 0,75 0,50 1,8 15,20 130 327

C 21 x 0,75
24 x 0,75
0,50
0,50
1,8
1,8
14,90
16,20
144
164
345
389
27 x 0,75 0,50 1,8 16,50 185 423
Construcţie
D 1 Conductor de cupru unifilar clasa 1, conform SR CEI 60228
30 x 0,75 0,50 1,8 17,00 206 459
33 x 0,75 0,50 1,8 17,60 226 496
2 Izolaţie de PVC
3 Înveliş comun 37 x 0,75 0,50 1,8 18,20 254 543
E 4 Fir de cupru cositorit
5 Ecran din folie de AL / PET
42 x 0,75 0,50 1,8 19,50 288 607
6 Manta interioară de PVC 48 x 0,75 0,50 1,8 20,50 329 679
7 Armătură din bandă de oţel
F 8 Manta exterioară de PVC
52 x 0,75
56 x 0,75
0,50
0,50
1,8
1,8
21,00
21,60
356
384
725
772
Domeniu de utilizare 0,50 1,8 22,20 418 830
61 x 0,75
G În instalaţii electrice fixe, pozate în încăperi interioare, în canale, în aer liber, în
pământ, în apă (cu excepţia apelor contaminate care atacă mantaua de PVC)
2 x 1,0 0,60 1,8 9,30 18 112
Cablurile cu întârziere mărită la propagarea flăcării sunt destinate pozării individuale 3 x 1,0 0,60 1,8 9,60 27 126
sau în grup în gospodăriile de cabluri (tunele, subsoluri, canale, poduri, galerii ale 4 x 1,0 0,60 1,8 10,20 37 146
H centralelor şi staţiilor electrice).
5 x 1,0 0,60 1,8 10,90 46 170
Date tehnice 7 x 1,0 0,60 1,8 11,20 64 181
Standard de produs: SF 140-2006 IPROEB
I 9 x 1,0
12 x 1,0
0,60
0,60
1,8
1,8
13,10
13,90
82
110
226
274
Standard de refererinţă: STAS 8779-86
14 x 1,0 0,60 1,8 14,50 128 307
Tensiunea nominală: U0/U=0,25/0,5 kV
J 16 x 1,0 0,60 1,8 15,20 146 343
Temperatura minimă a cablului la montaj : +5 oC 19 x 1,0 0,60 1,8 15,90 173 388
măsurată pe manta în exploatare : -30 C 21 x 1,0 0,60 1,8 16,60 192 422
K
o

24 x 1,0 0,60 1,8 18,20 219 477


Temperatura maximă admisă pe conductor 27 x 1,0 0,60 1,8 18,50 247 521
+70 °C
în condiţii normale de exploatare:
L 30 x 1,0
33 x 1,0
0,60
0,60
1,8
1,8
19,10
19,80
274
301
567
617
3,125 kV ; 50 Hz, timp de 60 37 x 1,0 0,60 1,8 20,50 338 675
Tensiunea de încercare:
M secunde. 42 x 1,0 0,60 1,8 22,10 383 758
10 x diametrul cablului armat 48 x 1,0 0,60 1,8 23,20 438 850
Raza minimă de curbură la pozare: 52 x 1,0 0,60 2,0 24,20 475 931
8 x diametrul cablului nearmat
56 x 1,0 0,60 2,0 24,90 510 995
Cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea
flăcării, conform SR EN 50266-2-4 categoria C 61 x 1,0 0,60 2,0 25,60 557 1068
2 x 1,5 0,60 1,8 9,80 27 130
3 x 1,5 0,60 1,8 10,20 41 150
4 x 1,5 0,60 1,8 10,80 54 176
5 x 1,5 0,60 1,8 11,60 68 207
7 x 1,5 0,60 1,8 11,90 95 223
9 x 1,5 0,60 1,8 14,00 123 280

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 18
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC
pentru tensiunea nominalã U0/U=0,25/0,5 kV

CSYY CSYY-F (continuare) CSYEY CSYEY-F


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
12 x 1,5 0,60 1,8 14,90 163 345 2 x 0,75 0,50 1,8 8,90 14 93
14 x 1,5 0,60 1,8 15,60 191 389 3 x 0,75 0,50 1,8 9,20 21 106
16 x 1,5 0,60 1,8 16,30 218 437 4 x 0,75 0,50 1,8 9,70 27 122
19 x 1,5 0,60 1,8 17,10 259 496 5 x 0,75 0,50 1,8 10,30 34 142
21 x 1,5 0,60 1,8 18,00 286 542 7 x 0,75 0,50 1,8 10,90 48 166
24 x 1,5 0,60 1,8 19,70 327 614 9 x 0,75 0,50 1,8 12,50 62 205 A
27 x 1,5 0,60 1,8 20,10 368 674 12 x 0,75 0,50 1,8 13,20 82 243
30 x 1,5 0,60 1,8 20,80 408 736 14 x 0,75 0,50 1,8 13,70 96 269
33 x 1,5 0,60 1,8 21,50 449 803 16 x 0,75 0,50 1,8 14,30 110 296 B
37 x 1,5 0,60 1,8 22,30 504 881 19 x 0,75 0,50 1,8 15,90 130 344
0,60 2,0 24,40 572 1012
42 x 1,5
48 x 1,5 0,60 2,0 25,60 654 1136
21 x 0,75
24 x 0,75
0,50
0,50
1,8
1,8
15,60
16,90
144
164
361
406
C
52 x 1,5 0,60 2,0 26,30 708 1218 27 x 0,75 0,50 1,8 17,20 185 439
56 x 1,5 0,60 2,0 27,10 763 1306 30 x 0,75 0,50 1,8 17,70 206 475 D
61 x 1,5 0,60 2,0 27,80 831 1402 33 x 0,75 0,50 1,8 18,30 226 512
2 x 2,5 0,70 1,8 11,00 45 173 37 x 0,75 0,50 1,8 18,90 254 559
3 x 2,5 0,70 1,8 11,50 68 204 42 x 0,75 0,50 1,8 20,20 288 624 E
5 x 2,5 0,70 1,8 13,20 113 289 48 x 0,75 0,50 1,8 21,20 329 696
0,70 1,8 13,70 159 319
7 x 2,5
9 x 2,5 0,70 1,8 16,30 204 404
52 x 0,75
56 x 0,75
0,50
0,50
1,8
1,8
21,70
22,70
356
384
742
793
F
12 x 2,5 0,70 1,8 17,40 272 504 61 x 0,75 0,50 1,8 22,90 418 846
14 x 2,5 0,70 1,8 18,20 317 572 2 x 1,0 0,60 1,8 9,60 18 108 G
16 x 2,5 0,70 1,8 19,20 362 647 3 x 1,0 0,60 1,8 9,90 27 125
19 x 2,5 0,70 1,8 20,10 430 740 4 x 1,0 0,60 1,8 10,50 37 146
21 x 2,5 0,70 1,8 21,20 476 810 5 x 1,0 0,60 1,8 11,20 46 170 H
24 x 2,5 0,70 1,8 23,30 544 920 7 x 1,0 0,60 1,8 11,90 64 202
0,70 2,0 24,20 612 1036
27 x 2,5
30 x 2,5 0,70 2,0 25,00 680 1135
9 x 1,0
12 x 1,0
0,60
0,60
1,8
1,8
13,80
14,60
82
110
251
301
I
33 x 2,5 0,70 2,0 25,90 748 1239 14 x 1,0 0,60 1,8 15,20 128 335
37 x 2,5 0,70 2,0 26,90 838 1364 16 x 1,0 0,60 1,8 15,90 146 373 J
2 x 4,0 0,80 1,8 12,30 72 230 19 x 1,0 0,60 1,8 16,60 173 419
3 x 4,0 0,80 1,8 12,90 109 277 21 x 1,0 0,60 1,8 17,30 192 455
4 x 4,0 0,80 1,8 13,90 145 337 24 x 1,0 0,60 1,8 18,90 219 514 K
5 x 4,0 0,80 1,8 15,00 181 402 27 x 1,0 0,60 1,8 19,20 247 558
0,80 1,8 15,80 253 455
7 x 4,0
9 x 4,0 0,80 1,8 18,80 326 576
30 x 1,0
33 x 1,0
0,60
0,60
1,8
1,8
19,80
20,50
274
301
605
656
L
12 x 4,0 0,80 1,8 20,20 434 729 37 x 1,0 0,60 1,8 21,20 338 716
2 x 6,0 0,80 1,8 13,30 109 290 42 x 1,0 0,60 1,8 22,80 383 803 M
3 x 6,0 0,80 1,8 14,00 163 356 48 x 1,0 0,60 2,0 24,30 438 918
4 x 6,0 0,80 1,8 15,10 218 437 52 x 1,0 0,60 2,0 24,90 475 980
5 x 6,0 0,80 1,8 16,40 272 528 56 x 1,0 0,60 2,0 25,60 511 1045
7 x 6,0 0,80 1,8 17,30 381 608 61 x 1,0 0,60 2,0 26,30 557 1119
2 x 1,5 0,60 1,8 10,10 27 124
3 x 1,5 0,60 1,8 10,50 41 147
4 x 1,5 0,60 1,8 11,10 54 173
5 x 1,5 0,60 1,8 11,90 68 205
7 x 1,5 0,60 1,8 12,60 95 246

s.c. IPROEB s.a.


19 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC,
pentru tensiunea nominalã U0/U=0,25/0,5 kV

CSYEY CSYEY-F (continuare) CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
9 x 1,5 0,60 1,8 14,70 123 308 3 x 0,75 0,50 1,4 10,90 21 214
12 x 1,5 0,60 1,8 15,60 163 374 4 x 0,75 0,50 1,4 11,40 27 236
14 x 1,5 0,60 1,8 16,30 191 420 5 x 0,75 0,50 1,4 12,00 34 263
16 x 1,5 0,60 1,8 17,00 218 469 7 x 0,75 0,50 1,4 12,20 48 272
19 x 1,5 0,60 1,8 17,80 259 530 9 x 0,75 0,50 1,4 13,80 62 328
A 21 x 1,5 0,60 1,8 18,70 286 578 12 x 0,75 0,50 1,4 14,50 82 374
24 x 1,5 0,60 1,8 20,40 327 653 14 x 0,75 0,50 1,4 15,00 96 406
27 x 1,5 0,60 1,8 20,80 368 714 16 x 0,75 0,50 1,4 15,60 110 439
B 30 x 1,5 0,60 1,8 21,50 409 778 19 x 0,75 0,50 1,4 17,20 130 505
33 x 1,5 0,60 1,8 22,20 449 846 21 x 0,75 0,50 1,4 16,90 144 519

C 37 x 1,5 0,60 1,8 23,00 504 926 24 x 0,75 0,50 1,4 18,20 164 578
42 x 1,5 0,60 2,0 25,10 572 1061 27 x 0,75 0,50 1,4 18,50 185 615
48 x 1,5 0,60 2,0 26,30 654 1188 30 x 0,75 0,50 1,4 19,00 206 656
D 52 x 1,5 0,60 2,0 27,00 708 1271 33 x 0,75 0,50 1,4 19,60 226 700
56 x 1,5 0,60 2,0 27,80 763 1360 37 x 0,75 0,50 1,4 20,20 254 753
61 x 1,5 0,60 2,0 28,50 831 1458 42 x 0,75 0,50 1,4 21,90 288 855
E 2 x 2,5 0,70 1,8 11,30 45 161 48 x 0,75 0,50 1,8 23,70 329 980
3 x 2,5 0,70 1,8 11,80 68 196 52 x 0,75 0,50 1,8 24,20 356 1033

F 4 x 2,5 0,70 1,8 12,60 91 236 56 x 0,75 0,50 1,8 25,20 384 1098
5 x 2,5 0,70 1,8 13,50 113 281 61 x 0,75 0,50 1,8 25,40 418 1153
7 x 2,5 0,70 1,8 14,40 159 346 2 x 1,0 0,60 1,4 11,30 18 226
G 9 x 2,5 0,70 1,8 17,00 204 436 3 x 1,0 0,60 1,4 11,60 27 244
12 x 2,5 0,70 1,8 18,10 272 539 4 x 1,0 0,60 1,4 12,20 37 272
14 x 2,5 0,70 1,8 18,90 317 608 5 x 1,0 0,60 1,4 12,90 46 305
H 16 x 2,5 0,70 1,8 19,90 362 685 7 x 1,0 0,60 1,4 13,20 64 319
19 x 2,5 0,70 1,8 20,80 430 780 9 x 1,0 0,60 1,4 15,10 82 389

I 21 x 2,5 0,70 1,8 21,90 476 853 12 x 1,0 0,60 1,4 15,90 110 448
24 x 2,5 0,70 2,0 24,40 544 988 14 x 1,0 0,60 1,4 16,50 128 489
27 x 2,5 0,70 2,0 24,90 612 1085 16 x 1,0 0,60 1,4 17,20 146 534
J 30 x 2,5 0,70 2,0 25,70 680 1185 19 x 1,0 0,60 1,4 17,90 173 588
33 x 2,5 0,70 2,0 26,60 748 1291 21 x 1,0 0,60 1,4 18,60 192 631
37 x 2,5 0,70 2,0 27,60 838 1418 24 x 1,0 0,60 1,4 20,20 219 708
K 2 x 4,0 0,80 1,8 12,60 72 209 27 x 1,0 0,60 1,4 20,50 247 755
3 x 4,0 0,80 1,8 13,20 109 262 30 x 1,0 0,60 1,4 21,50 274 832

L 4 x 4,0 0,80 1,8 14,20 145 320 33 x 1,0 0,60 1,4 22,20 301 891
5 x 4,0 0,80 1,8 15,30 181 386 37 x 1,0 0,60 1,8 23,70 338 1000
7 x 4,0 0,80 1,8 16,50 253 486 42 x 1,0 0,60 1,8 25,30 383 1109
M 9 x 4,0 0,80 1,8 19,50 326 613 48 x 1,0 0,60 1,8 26,40 438 1218
12 x 4,0 0,80 1,8 20,90 434 769 52 x 1,0 0,60 1,8 27,00 475 1287
2 x 6,0 0,80 1,8 13,60 109 260 56 x 1,0 0,60 1,8 27,70 511 1361
3 x 6,0 0,80 1,8 14,30 163 334 61 x 1,0 0,60 1,8 28,40 557 1444
4 x 6,0 0,80 1,8 15,40 218 414 2 x 1,5 0,60 1,4 11,80 27 251
5 x 6,0 0,80 1,8 16,70 272 503 3 x 1,5 0,60 1,4 12,20 41 276
7 x 6,0 0,80 1,8 18,00 381 643 4 x 1,5 0,60 1,4 12,80 54 309
5 x 1,5 0,60 1,4 13,60 68 351
7 x 1,5 0,60 1,4 13,90 95 371
9 x 1,5 0,60 1,4 16,00 123 456
12 x 1,5 0,60 1,4 16,90 163 532
s.c. IPROEB s.a.
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 20
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC,
pentru tensiunea nominalã U0/U=0,25/0,5 kV

CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F (continuare) CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
14 x 1,5 0,60 1,4 17,60 191 585 3 x 0,75 0,50 1,4 11,20 21 242
16 x 1,5 0,60 1,4 18,30 218 643 4 x 0,75 0,50 1,4 11,70 27 267
19 x 1,5 0,60 1,4 19,10 259 712 5 x 0,75 0,50 1,4 12,30 34 296
21 x 1,5 0,60 1,4 20,00 286 770 7 x 0,75 0,50 1,4 12,90 48 301
24 x 1,5 0,60 1,4 22,10 327 887 9 x 0,75 0,50 1,4 14,50 62 361
27 x 1,5 0,60 1,4 22,50 368 952 12 x 0,75 0,50 1,4 15,20 82 408 A
30 x 1,5 0,60 1,8 24,00 409 1066 14 x 0,75 0,50 1,4 15,70 96 440
0,60 1,8 24,70 449 1144 16 x 0,75 0,50 1,4 16,30 110 475
33 x 1,5
37 x 1,5 0,60 1,8 25,50 504 1235 19 x 0,75 0,50 1,4 17,90 130 545
B
42 x 1,5 0,60 1,8 27,20 572 1371 21 x 0,75 0,50 1,4 17,60 144 557
48 x 1,5 0,60 1,8 28,40 654 1513 24 x 0,75 0,50 1,4 18,90 164 619
C
52 x 1,5 0,60 1,8 29,10 708 1606 27 x 0,75 0,50 1,4 19,20 185 657
56 x 1,5 0,60 1,8 29,90 763 1705 30 x 0,75 0,50 1,4 19,70 206 699
61 x 1,5 0,60 1,8 30,60 831 1811 33 x 0,75 0,50 1,4 20,30 226 744 D
2 x 2,5 0,70 1,4 13,00 45 310 37 x 0,75 0,50 1,4 21,30 254 821
0,70 1,4 13,50 68 347 42 x 0,75 0,50 1,4 22,60 288 904
3 x 2,5
4 x 2,5 0,70 1,4 14,30 91 398 48 x 0,75 0,50 1,8 24,40 329 1032
E
5 x 2,5 0,70 1,4 15,20 113 454 52 x 0,75 0,50 1,8 24,90 356 1086
7 x 2,5 0,70 1,4 15,70 159 491 56 x 0,75 0,50 1,8 25,90 384 1153
F
9 x 2,5 0,70 1,4 18,30 204 610 61 x 0,75 0,50 1,8 26,10 418 1209
12 x 2,5 0,70 1,4 19,40 272 724 2 x 1,0 0,60 1,4 11,60 18 226
14 x 2,5 0,70 1,4 20,20 317 803 3 x 1,0 0,60 1,4 11,90 27 247 G
16 x 2,5 0,70 1,4 21,60 362 913 4 x 1,0 0,60 1,4 12,50 37 275
0,70 1,4 22,50 430 1019 5 x 1,0 0,60 1,4 13,20 46 309
19 x 2,5
21 x 2,5 0,70 1,8 24,40 476 1147 7 x 1,0 0,60 1,4 13,90 64 351
H
24 x 2,5 0,70 1,8 26,50 544 1290 9 x 1,0 0,60 1,4 15,80 82 424
27 x 2,5 0,70 1,8 27,00 612 1392 12 x 1,0 0,60 1,4 16,70 110 485
I
30 x 2,5 0,70 1,8 27,80 680 1502 14 x 1,0 0,60 1,4 17,20 128 527
33 x 2,5 0,70 1,8 28,70 748 1620 16 x 1,0 0,60 1,4 17,90 146 575
37 x 2,5 0,70 1,8 29,70 838 1760 19 x 1,0 0,60 1,4 18,60 173 629 J
2 x 4,0 0,80 1,4 14,30 72 383 21 x 1,0 0,60 1,4 19,30 191 673
0,80 1,4 14,90 109 438 24 x 1,0 0,60 1,4 21,30 219 775
3 x 4,0
4 x 4,0 0,80 1,4 15,90 145 511 27 x 1,0 0,60 1,4 21,60 247 824
K
5 x 4,0 0,80 1,4 17,00 181 591 30 x 1,0 0,60 1,4 22,20 274 880
7 x 4,0 0,80 1,4 17,80 253 654 33 x 1,0 0,60 1,8 23,70 301 982
L
9 x 4,0 0,80 1,4 21,20 326 836 37 x 1,0 0,60 1,8 24,40 338 1053
12 x 4,0 0,80 1,4 22,60 434 1009 42 x 1,0 0,60 1,8 26,00 383 1164
2 x 6,0 0,80 1,4 15,30 109 456 48 x 1,0 0,60 1,8 27,10 438 1275 M
3 x 6,0 0,80 1,4 16,00 163 531 52 x 1,0 0,60 1,8 27,70 475 1346
4 x 6,0 0,80 1,4 17,10 218 627 56 x 1,0 0,60 1,8 28,40 511 1422
5 x 6,0 0,80 1,4 18,40 272 735 61 x 1,0 0,60 1,8 29,10 557 1506
7 x 6,0 0,80 1,4 19,30 381 827 2 x 1,5 0,60 1,4 12,10 27 249
3 x 1,5 0,60 1,4 12,50 41 277
4 x 1,5 0,60 1,4 13,10 54 311
5 x 1,5 0,60 1,4 13,90 68 353
7 x 1,5 0,60 1,4 14,60 95 403
9 x 1,5 0,60 1,4 16,70 123 492

s.c. IP ROE B s.a.


21 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţ ii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
CSYY CSYY-F
CSYEY CSYEY-F
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC, CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F
pentru tensiunea nominalã U0/U=0,25/0,5 kV
CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F

CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F (continuare)


Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
12 x 1,5 0,60 1,4 17,60 163 571
14 x 1,5 0,60 1,4 18,30 190 625
16 x 1,5 0,60 1,4 19,00 218 684
19 x 1,5 0,60 1,4 19,80 259 755
21 x 1,5 0,60 1,4 21,10 286 837
A 24 x 1,5 0,60 1,4 22,80 327 936
27 x 1,5 0,60 1,8 24,00 368 1044

B 30 x 1,5
33 x 1,5
0,60
0,60
1,8
1,8
24,70
25,40
409
449
1119
1198
37 x 1,5 0,60 1,8 26,20 504 1291
C 42 x 1,5 0,60 1,8 27,90 572 1430
48 x 1,5 0,60 1,8 29,10 652 1575
52 x 1,5 0,60 1,8 29,80 708 1669 Construcţie
D 56 x 1,5 0,60 1,8 30,60 763 1769 1 Conductor de cupru unifilar clasa 1, conform SR CEI 60228
0,60 1,8 31,30 831 1878 2 Izolaţie de PVC
61 x 1,5
3 Înveliş comun
E 2 x 2,5
3 x 2,5
0,70
0,70
1,4
1,4
13,30
13,80
45
68
301
343
4 Fir de cupru cositorit
5 Ecran din folie de AL / PET
4 x 2,5 0,70 1,4 14,60 90 393 6 Manta interioară de PVC
F 5 x 2,5 0,70 1,4 15,50 113 450 7 Armătură din bandă de oţel
7 x 2,5 0,70 1,4 16,40 159 527 8 Manta exterioară de PVC
9 x 2,5 0,70 1,4 19,00 204 651 Domeniu de utilizare
G 12 x 2,5 0,70 1,4 20,10 272 768 În instalaţii electrice fixe, pozate în încăperi interioare, în canale, în aer liber, în
14 x 2,5 0,70 1,4 21,30 317 870 pământ, în apă (cu excepţia apelor contaminate care atacă mantaua de PVC).

H 16 x 2,5
19 x 2,5
0,70
0,70
1,4
1,8
22,30
24,00
362
430
961
1110
Cablurile cu întârziere mărită la propagarea flăcării sunt destinate pozării individuale
sau în grup în gospodăriile de cabluri (tunele, subsoluri, canale, poduri, galerii ale
0,70 1,8 25,10 476 1200 centralelor şi staţiilor electrice).
21 x 2,5
I 24 x 2,5 0,70 1,8 27,20 544 1347 Date tehnice
27 x 2,5 0,70 1,8 27,70 612 1451
Standard de produs: SF 140-2006 IPROEB
30 x 2,5 0,70 1,8 28,50 680 1563
J 33 x 2,5 0,70 1,8 29,40 748 1683 Standard de referinţă: STAS 8779-86

37 x 2,5 0,70 1,8 30,40 838 1825 Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1 kV

K 2 x 4,0
3 x 4,0
0,80
0,80
1,4
1,4
14,60
15,20
72
109
366
427
Temperatura minimă a cablului la montaj : +5 oC
măsurată pe manta în exploatare : -30 oC
4 x 4,0 0,80 1,4 16,20 145 498
L 5 x 4,0 0,80 1,4 17,30 181 578
Temperatura maximă admisă pe conductor
7 x 4,0 0,80 1,4 18,50 253 694 +70 °C
în condiţii normale de exploatare:
9 x 4,0 0,80 1,4 21,90 326 887
M 12 x 4,0 0,80 1,8 24,10 434 1101
2 x 6,0 0,80 1,4 15,60 109 430 Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 60 secunde.
3 x 6,0 0,80 1,4 16,30 163 514
4 x 6,0 0,80 1,4 17,40 218 607 10 x diametrul cablului armat
Raza minimă de curbură la pozare:
5 x 6,0 0,80 1,4 18,70 272 714 8 x diametrul cablului nearmat
7 x 6,0 0,80 1,4 20,00 381 870
Cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea
flăcării, conform SR EN 50266-2-4 categoria C

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 22
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de
PVC pentru tensiunea nominalã Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC
pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1,0 kV
U0/U=0,6/1,0 kV

CSYY CSYY-F CSYY CSYY-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 0,75 0,70 1,8 9,40 14 110 12 x 1,5 0,80 1,8 16,70 163 391
3 x 0,75 0,70 1,8 9,80 21 124 14 x 1,5 0,80 1,8 17,40 191 440
4 x 0,75 0,70 1,8 10,40 27 144 16 x 1,5 0,80 1,8 18,30 218 495
5 x 0,75 0,70 1,8 11,10 34 166 19 x 1,5 0,80 1,8 19,20 259 562
7 x 0,75 0,70 1,8 11,40 48 171 21 x 1,5 0,80 1,8 20,20 286 614
9 x 0,75 0,70 1,8 13,30 62 213 24 x 1,5 0,80 1,8 22,20 327 696 A
12 x 0,75 0,70 1,8 14,20 82 257 27 x 1,5 0,80 1,8 22,70 368 764
14 x 0,75 0,70 1,8 14,70 96 286 30 x 1,5 0,80 1,8 23,40 409 834
16 x 0,75 0,70 1,8 15,50 110 320 33 x 1,5 0,80 2,0 24,70 449 932 B
19 x 0,75 0,70 1,8 16,20 130 360 37 x 1,5 0,80 2,0 25,60 504 1021
21 x 0,75
24 x 0,75
0,70
0,70
1,8
1,8
17,00
18,60
144
165
391
442
42 x 1,5
48 x 1,5
0,80
0,80
2,0
2,0
27,60
29,10
572
654
1147
1290
C
27 x 0,75 0,70 1,8 19,00 185 482 52 x 1,5 0,80 2,0 29,80 708 1381
30 x 0,75 0,70 1,8 19,60 206 523 56 x 1,5 0,80 2,0 30,70 763 1479 D
33 x 0,75 0,70 1,8 20,30 227 568 61 x 1,5 0,80 2,0 31,60 831 1590
37 x 0,75 0,70 1,8 21,00 254 620 2 x 2,5 0,90 1,8 11,80 45 194
42 x 0,75 0,70 1,8 22,60 288 694 3 x 2,5 0,90 1,8 12,40 68 228 E
48 x 0,75 0,70 2,0 24,20 330 799 4 x 2,5 0,90 1,8 13,30 91 273
52 x 0,75
56 x 0,75
0,70
0,70
2,0
2,0
24,80
25,50
357
385
852
910
5 x 2,5
7 x 2,5
0,90
0,90
1,8
1,8
14,30
15,00
113
159
322
352
F
61 x 0,75 0,70 2,0 26,20 419 974 9 x 2,5 0,90 1,8 17,90 204 446
2 x 1,0 0,80 1,8 10,20 18 131 12 x 2,5 0,90 1,8 19,20 272 557 G
3 x 1,0 0,80 1,8 10,60 27 147 14 x 2,5 0,90 1,8 20,10 317 632
4 x 1,0 0,80 1,8 11,30 37 171 16 x 2,5 0,90 1,8 21,10 362 712
5 x 1,0 0,80 1,8 12,20 46 202 19 x 2,5 0,90 1,8 22,20 430 816 H
7 x 1,0 0,80 1,8 12,60 64 209 21 x 2,5 0,90 1,8 23,40 476 894
9 x 1,0
12 x 1,0
0,80
0,80
1,8
1,8
14,80
15,80
82
110
262
318
24 x 2,5
27 x 2,5
0,90
0,90
2,0
2,0
26,20
26,70
544
612
1038
1142
I
14 x 1,0 0,80 1,8 16,50 128 357 30 x 2,5 0,90 2,0 27,70 680 1252
16 x 1,0 0,80 1,8 17,40 146 399 33 x 2,5 0,90 2,0 28,70 748 1366 J
19 x 1,0 0,80 1,8 18,20 173 451 37 x 2,5 0,90 2,0 29,80 838 1504
21 x 1,0 0,80 1,8 19,10 192 492 2 x 4,0 1,00 1,8 13,10 72 253
24 x 1,0 0,80 1,8 21,00 219 557 3 x 4,0 1,00 1,8 13,80 109 304 K
27 x 1,0 0,80 1,8 21,40 247 608 4 x 4,0 1,00 1,8 14,80 145 366
30 x 1,0
33 x 1,0
0,80
0,80
1,8
1,8
22,10
23,00
274
301
662
720
5 x 4,0
7 x 4,0
1,00
1,00
1,8
1,8
16,10
17,00
181
253
440
491
L
37 x 1,0 0,80 2,0 24,20 338 810 9 x 4,0 1,00 1,8 20,40 326 623
42 x 1,0 0,80 2,0 26,10 383 908 12 x 4,0 1,00 1,8 21,90 434 788 M
48 x 1,0 0,80 2,0 27,40 438 1016 2 x 6,0 1,00 1,8 14,10 109 314
52 x 1,0 0,80 2,0 28,10 475 1087 3 x 6,0 1,00 1,8 14,90 163 385
56 x 1,0 0,80 2,0 29,00 511 1161 4 x 6,0 1,00 1,8 16,10 218 472
61 x 1,0 0,80 2,0 29,80 557 1246 5 x 6,0 1,00 1,8 17,50 272 570
2 x 1,5 0,80 1,8 10,60 27 148 7 x 6,0 1,00 1,8 18,50 381 648
3 x 1,5 0,80 1,8 11,10 41 171
4 x 1,5 0,80 1,8 11,80 54 200
5 x 1,5 0,80 1,8 12,70 68 236
7 x 1,5 0,80 1,8 13,20 95 252
9 x 1,5 0,80 1,8 15,60 123 317

s.c. IPROEB s.a.


23 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC
pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1,0 kV

CSYEY CSYEY-F CSYEY CSYEY-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 0,75 0,70 1,8 9,70 14 106 12 x 1,5 0,80 1,8 17,40 163 424
3 x 0,75 0,70 1,8 10,10 21 123 14 x 1,5 0,80 1,8 18,10 191 474
4 x 0,75 0,70 1,8 10,70 27 141 16 x 1,5 0,80 1,8 19,00 218 531
5 x 0,75 0,70 1,8 11,40 34 164 19 x 1,5 0,80 1,8 19,90 259 601
7 x 0,75 0,70 1,8 12,10 48 193 21 x 1,5 0,80 1,8 20,90 286 654

A 9 x 0,75
12 x 0,75
0,70
0,70
1,8
1,8
14,00
14,90
62
82
239
285
24 x 1,5
27 x 1,5
0,80
0,80
1,8
1,8
22,90
23,40
327
368
741
810
14 x 0,75 0,70 1,8 15,40 96 315 30 x 1,5 0,80 2,0 24,50 409 903
B 16 x 0,75 0,70 1,8 16,20 110 350 33 x 1,5 0,80 2,0 25,40 449 981
19 x 0,75 0,70 1,8 16,90 130 392 37 x 1,5 0,80 2,0 26,30 504 1073
21 x 0,75 0,70 1,8 17,70 144 425 42 x 1,5 0,80 2,0 28,30 572 1203
C 24 x 0,75 0,70 1,8 19,30 165 479 48 x 1,5 0,80 2,0 29,80 654 1348
27 x 0,75 0,70 1,8 19,70 185 519 52 x 1,5 0,80 2,0 30,50 708 1441

D 30 x 0,75
33 x 0,75
0,70
0,70
1,8
1,8
20,30
21,00
206
227
562
608
56 x 1,5
61 x 1,5
0,80
0,80
2,0
2,0
31,40
32,30
763
831
1541
1654
37 x 0,75 0,70 1,8 21,70 254 662 2 x 2,5 0,90 1,8 12,10 45 176
E 42 x 0,75 0,70 1,8 23,30 288 740 3 x 2,5 0,90 1,8 12,70 68 216
48 x 0,75 0,70 2,0 24,90 330 847 4 x 2,5 0,90 1,8 13,60 91 259
52 x 0,75 0,70 2,0 25,50 357 902 5 x 2,5 0,90 1,8 14,60 113 302
F 56 x 0,75 0,70 2,0 26,20 385 961 7 x 2,5 0,90 1,8 15,70 159 382
61 x 0,75 0,70 2,0 26,90 419 1027 9 x 2,5 0,90 1,8 18,60 204 481

G 2 x 1,0
3 x 1,0
0,80
0,80
1,8
1,8
10,50
10,90
18
27
123
143
12 x 2,5
14 x 2,5
0,90
0,90
1,8
1,8
19,90
20,80
272
317
595
672
4 x 1,0 0,80 1,8 11,60 37 167 16 x 2,5 0,90 1,8 21,80 362 755
H 5 x 1,0 0,80 1,8 12,50 46 196 19 x 2,5 0,90 1,8 22,90 430 861
7 x 1,0 0,80 1,8 13,30 64 234 21 x 2,5 0,90 2,0 24,50 476 962
9 x 1,0 0,80 1,8 15,50 82 291 24 x 2,5 0,90 2,0 26,90 544 1091
I 12 x 1,0 0,80 1,8 16,50 110 350 27 x 2,5 0,90 2,0 27,40 612 1196
14 x 1,0 0,80 1,8 17,20 128 389 30 x 2,5 0,90 2,0 28,40 680 1307

J 16 x 1,0
19 x 1,0
0,80
0,80
1,8
1,8
18,10
18,90
146
173
434
488
33 x 2,5
37 x 2,5
0,90
0,90
2,0
2,0
29,40
30,50
748
838
1424
1564
21 x 1,0 0,80 1,8 19,80 192 530 2 x 4,0 1,00 1,8 13,40 72 225
K 24 x 1,0 0,80 1,8 21,70 219 592 3 x 4,0 1,00 1,8 14,10 109 283
27 x 1,0 0,80 1,8 22,10 247 651 4 x 4,0 1,00 1,8 15,10 145 345
30 x 1,0 0,80 1,8 22,80 274 706 5 x 4,0 1,00 1,8 16,40 181 416
L 33 x 1,0 0,80 2,0 24,10 301 787 7 x 4,0 1,00 1,8 17,70 253 525
37 x 1,0 0,80 2,0 24,90 338 858 9 x 4,0 1,00 1,8 21,10 326 664

M 42 x 1,0
48 x 1,0
0,80
0,80
2,0
2,0
26,80
28,10
383
438
960
1071
12 x 4,0
2 x 6,0
1,00
1,00
1,8
1,8
22,60
14,40
434
109
832
277
52 x 1,0 0,80 2,0 28,80 475 1143 3 x 6,0 1,00 1,8 15,20 163 357
56 x 1,0 0,80 2,0 29,70 511 1220 4 x 6,0 1,00 1,8 16,40 218 441
61 x 1,0 0,80 2,0 30,50 557 1306 5 x 6,0 1,00 1,8 17,80 272 536
2 x 1,5 0,80 1,8 10,90 27 138 7 x 6,0 1,00 1,8 19,20 381 685
3 x 1,5 0,80 1,8 11,40 41 165
4 x 1,5 0,80 1,8 12,10 54 194
5 x 1,5 0,80 1,8 13,00 68 230
7 x 1,5 0,80 1,8 13,90 95 278
9 x 1,5 0,80 1,8 16,30 123 348

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 24
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC
pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1,0 kV

CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
3 x 0,75 0,70 1,4 11,80 21 245 16 x 1,5 0,80 1,4 20,30 218 727
4 x 0,75 0,70 1,4 12,40 27 272 19 x 1,5 0,80 1,4 21,60 259 828
5 x 0,75 0,70 1,4 13,10 34 303 21 x 1,5 0,80 1,4 22,60 286 894
7 x 0,75 0,70 1,4 13,40 48 313 24 x 1,5 0,80 1,8 25,40 327 1048
9 x 0,75 0,70 1,4 15,30 62 379 27 x 1,5 0,80 1,8 25,90 368 1124
12 x 0,75 0,70 1,4 16,20 82 435 30 x 1,5 0,80 1,8 26,90 409 1205 A
14 x 0,75 0,70 1,4 16,70 96 470 33 x 1,5 0,80 1,8 27,50 449 1295
16 x 0,75 0,70 1,4 17,50 110 515 37 x 1,5 0,80 1,8 28,40 504 1398
19 x 0,75 0,70 1,4 18,20 130 564 42 x 1,5 0,80 1,8 30,40 572 1554
B
21 x 0,75 0,70 1,4 19,00 144 606 48 x 1,5 0,80 1,8 32,30 654 1750
24 x 0,75 0,70 1,4 20,60 165 678 52 x 1,5 0,80 1,8 33,00 708 1853
C
27 x 0,75 0,70 1,4 21,40 185 745 56 x 1,5 0,80 2,2 34,70 763 2026
30 x 0,75 0,70 1,4 22,00 206 795 61 x 1,5 0,80 2,2 35,60 831 2152
33 x 0,75 0,70 1,4 22,70 227 849 2 x 2,5 0,90 1,4 13,80 45 340 D
37 x 0,75 0,70 1,8 24,20 254 953 3 x 2,5 0,90 1,4 14,40 68 383
42 x 0,75 0,70 1,8 25,80 288 1053 4 x 2,5 0,90 1,4 15,30 91 439
48 x 0,75 0,70 1,8 27,00 330 1155 5 x 2,5 0,90 1,4 16,30 113 501
E
56 x 0,75 0,70 1,8 28,30 385 1285 7 x 2,5 0,90 1,4 17,00 159 541
61 x 0,75 0,70 1,8 29,00 419 1360 9 x 2,5 0,90 1,4 19,90 204 672
F
2 x 1,0 0,80 1,4 12,20 18 257 12x2,5 0,90 1,4 21,60 272 823
3 x 1,0 0,80 1,4 12,60 27 278 14 x 2,5 0,90 1,4 22,50 317 910
4 x 1,0 0,80 1,4 13,30 37 311 16 x 2,5 0,90 1,8 24,30 362 1047 G
5 x 1,0 0,80 1,4 14,20 46 354 19 x 2,5 0,90 1,8 25,40 430 1168
7 x 1,0 0,80 1,4 14,60 64 366 21 x 2,5 0,90 1,8 26,60 476 1265
9 x 1,0 0,80 1,4 16,80 82 448 24 x 2,5 0,90 1,8 29,00 544 1424
H
12 x 1,0 0,80 1,4 17,80 110 518 27 x 2,5 0,90 1,8 29,50 612 1536
14 x 1,0 0,80 1,4 18,50 128 565 30 x 2,5 0,90 1,8 30,50 680 1660
I
16 x 1,0 0,80 1,4 19,40 146 619 33 x 2,5 0,90 1,8 31,50 748 1789
19 x 1,0 0,80 1,4 20,20 173 682 37 x 2,5 0,90 1,8 33,00 838 1976
21 x 1,0 0,80 1,4 21,50 192 756 2 x 4,0 1,00 1,4 15,10 72 417 J
24 x 1,0 0,80 1,8 24,20 219 890 3 x 4,0 1,00 1,4 15,80 109 477
27 x 1,0 0,80 1,8 24,60 247 947 4 x 4,0 1,00 1,4 16,80 145 552
30 x 1,0 0,80 1,8 25,30 274 1012 5 x 4,0 1,00 1,4 18,10 181 643
K
33 x 1,0 0,80 1,8 26,20 301 1085 7 x 4,0 1,00 1,4 19,00 253 706
37 x 1,0 0,80 1,8 27,00 338 1165 9 x 4,0 1,00 1,4 22,80 326 906
L
42 x 1,0 0,80 1,8 28,90 383 1292 12 x 4,0 1,00 1,8 25,10 434 1135
48 x 1,0 0,80 1,8 30,20 438 1420 2 x 6,0 1,00 1,4 16,10 109 491
52 x 1,0 0,80 1,8 30,90 475 1500 3 x 6,0 1,00 1,4 16,90 163 572 M
56 x 1,0 0,80 1,8 31,80 511 1589 4 x 6,0 1,00 1,4 18,10 218 675
61 x 1,0 0,80 1,8 33,00 557 1718 5 x 6,0 1,00 1,4 19,50 272 791
2 x 1,5 0,80 1,4 12,60 27 279 7 x 6,0 1,00 1,4 20,50 381 882
3 x 1,5 0,80 1,4 13,10 41 309
4 x 1,5 0,80 1,4 13,80 54 347
5 x 1,5 0,80 1,4 14,70 68 394
7 x 1,5 0,80 1,4 15,20 95 417
9 x 1,5 0,80 1,4 17,60 123 514
12 x 1,5 0,80 1,4 18,70 163 602
14 x 1,5 0,80 1,4 19,40 191 660
s.c. IPROEB s.a.
25 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC
pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1,0 kV

CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
3 x 0,75 0,70 1,4 12,10 21 247 12 x 1,5 0,80 1,4 19,40 163 644
4 x 0,75 0,70 1,4 12,60 27 271 14 x 1,5 0,80 1,4 20,10 191 704
5 x 0,75 0,70 1,4 13,40 34 305 16 x 1,5 0,80 1,4 21,40 218 794
7 x 0,75 0,70 1,4 14,10 48 344 19 x 1,5 0,80 1,4 22,30 259 876
9 x 0,75 0,70 1,4 15,90 62 412 21 x 1,5 0,80 1,8 24,10 286 986
A 12 x 0,75 0,70 1,4 16,90 82 473 24 x 1,5 0,80 1,8 26,10 327 1104
14 x 0,75 0,70 1,4 17,40 96 509 27 x 1,5 0,80 1,8 26,60 368 1181
16 x 0,75 0,70 1,4 18,20 110 555 30 x 1,5 0,80 1,8 27,30 409 1263
B 19 x 0,75 0,70 1,4 18,90 130 605 33 x 1,5 0,80 1,8 28,20 449 1355
21 x 0,75 0,70 1,4 19,70 144 649 37 x 1,5 0,80 1,8 29,10 504 1460

C 24 x 0,75 0,70 1,4 21,70 165 746 42 x 1,5 0,80 1,8 31,10 572 1620
27 x 0,75 0,70 1,4 21,90 185 787 48 x 1,5 0,80 1,8 33,00 654 1820
30 x 0,75 0,70 1,4 22,70 206 843 52 x 1,5 0,80 2,2 34,50 708 1984
D 33 x 0,75 0,70 1,8 24,20 227 941 56 x 1,5 0,80 2,2 35,40 763 2100
37 x 0,75 0,70 1,8 24,90 254 1006 61 x 1,5 0,80 2,2 36,30 831 2228
42 x 0,75 0,70 1,8 26,50 288 1109 2 x 2,5 0,90 1,4 14,10 45 326
E 48 x 0,75 0,70 1,8 27,70 330 1213 3 x 2,5 0,90 1,4 14,70 68 374
52 x 0,75 0,70 1,8 28,30 357 1277 4 x 2,5 0,90 1,4 15,60 91 429

F 56 x 0,75 0,70 1,8 29,00 385 1347 5 x 2,5 0,90 1,4 16,60 113 492
61 x 0,75 0,70 1,8 29,70 419 1423 7 x 2,5 0,90 1,4 17,70 159 580
2 x 1,0 0,80 1,4 12,50 18 253 9 x 2,5 0,90 1,4 20,60 204 717
G 3 x 1,0 0,80 1,4 12,90 27 278 12 x 2,5 0,90 1,4 22,30 272 871
4 x 1,0 0,80 1,4 13,60 37 311 14 x 2,5 0,90 1,8 24,00 317 1002
5 x 1,0 0,80 1,4 14,50 46 352 16 x 2,5 0,90 1,8 25,00 362 1100
H 7 x 1,0 0,80 1,4 15,30 64 400 19 x 2,5 0,90 1,8 26,10 430 1224
9 x 1,0 0,80 1,4 17,50 82 486 21 x 2,5 0,90 1,8 27,30 476 1323

I 12 x 1,0 0,80 1,4 18,50 110 558 24 x 2,5 0,90 1,8 29,70 544 1487
14 x 1,0 0,80 1,4 19,20 128 607 27 x 2,5 0,90 1,8 30,20 612 1600
16 x 1,0 0,80 1,4 20,10 146 663 30 x 2,5 0,90 1,8 31,20 680 1726
J 19 x 1,0 0,80 1,4 21,30 173 750 33 x 2,5 0,90 1,8 32,60 748 1889
21 x 1,0 0,80 1,4 22,20 192 804 37 x 2,5 0,90 2,2 34,50 838 2107
24 x 1,0 0,80 1,8 24,90 219 943 2 x 4,0 1,00 1,4 15,40 72 392
K 27 x 1,0 0,80 1,8 25,30 247 1001 3 x 4,0 1,00 1,4 16,10 109 460
30 x 1,0 0,80 1,8 26,00 274 1068 4 x 4,0 1,00 1,4 17,10 145 535

L 33 x 1,0 0,80 1,8 26,90 301 1142 5 x 4,0 1,00 1,4 18,40 181 623
37 x 1,0 0,80 1,8 27,70 338 1224 7 x 4,0 1,00 1,4 19,70 253 749
42 x 1,0 0,80 1,8 29,60 383 1355 9 x 4,0 1,00 1,8 24,30 326 999
M 48 x 1,0 0,80 1,8 30,90 438 1485 12 x 4,0 1,00 1,8 25,80 434 1190
52 x 1,0 0,80 1,8 31,60 475 1567 2 x 6,0 1,00 1,4 16,40 109 458
56 x 1,0 0,80 1,8 32,90 511 1690 3 x 6,0 1,00 1,4 17,20 163 548
61 x 1,0 0,80 2,2 34,50 557 1849 4 x 6,0 1,00 1,4 18,40 218 648
2 x 1,5 0,80 1,4 12,90 27 273 5 x 6,0 1,00 1,4 19,80 272 762
3 x 1,5 0,80 1,4 13,40 41 307 7 x 6,0 1,00 1,4 21,60 381 951
4 x 1,5 0,80 1,4 14,10 54 345
5 x 1,5 0,80 1,4 15,00 68 392
7 x 1,5 0,80 1,4 15,90 95 452
9 x 1,5 0,80 1,4 18,30 123 554

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 26
Fax +40 (0)263 234701
CSYY CSYY-F CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F
CSYEY CSYEY-F CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC, cu conductoare
flexibile, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,25/0,5 kV
CSYY CSYY-F
Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 1,0 rm 0,60 1,8 9,60 19 120
3 x 1,0 rm 0,60 1,8 10,00 28 135
4 x 1,0 rm 0,60 1,8 10,60 38 156
5 x 1,0 rm 0,60 1,8 11,40 47 183
7 x 1,0 rm 0,60 1,8 11,70 66 192
9 x 1,0 rm
12 x 1,0 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
13,70
14,60
85
113
240
292
A
14 x 1,0 rm 0,60 1,8 15,20 132 327
16 x 1,0 rm 0,60 1,8 16,00 150 365 B
19 x 1,0 rm 0,60 1,8 16,70 179 413
21 x 1,0 rm 0,60 1,8 17,50 197 450
24 x 1,0 rm 0,60 1,8 19,20 226 510 C
27 x 1,0 rm 0,60 1,8 19,60 254 556
Construcţie 30 x 1,0 rm
33 x 1,0 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
20,20
21,00
282
310
606
660
D
1 Conductor de cupru flexibil clasa 5, conform SR CEI 60228
37 x 1,0 rm 0,60 1,8 21,70 348 720
2 Izolaţie de PVC
3 Înveliş comun 42 x 1,0 rm 0,60 1,8 23,40 395 810 E
4 Fir de cupru cositorit 48 x 1,0 rm 0,60 2,0 25,00 451 930
5 Ecran din folie de AL / PET 52 x 1,0 rm 0,60 2,0 25,60 489 994
6 Manta interioară de PVC 56 x 1,0 rm 0,60 2,0 26,40 527 1062 F
7 Armătură din bandă de oţel 0,60 2,0 27,10 574 1140
61 x 1,0 rm
8 Manta exterioară de PVC

Domeniu de utilizare
2 x 1,5 rm
3 x 1,5 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
10,20
10,60
28
41
140
160
G
În instalaţii electrice fixe, pozate în încăperi interioare, în canale, în aer liber, în 4 x 1,5 rm 0,60 1,8 11,30 55 187
pământ, în apă (cu excepţia apelor contaminate care atacă mantaua de PVC). 5 x 1,5 rm 0,60 1,8 12,20 69 221 H
Cablurile cu întârziere mărită la propagarea flăcării sunt destinate pozării individuale 7 x 1,5 rm 0,60 1,8 12,60 96 237
sau în grup în gospodăriile de cabluri (tunele, subsoluri, canale, poduri, galerii ale 9 x 1,5 rm 0,60 1,8 14,80 124 300
centralelor şi staţiilor electrice).
12 x 1,5 rm 0,60 1,8 15,80 165 366 I
Date tehnice 14 x 1,5 rm 0,60 1,8 16,50 193 412
Standard de produs: SF 140-2006 IPROEB 16 x 1,5 rm
19 x 1,5 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
17,40
18,20
220
262
464
526
J
Standard de referinţă: STAS 8779-86
21 x 1,5 rm 0,60 1,8 19,10 289 574
Tensiunea nominală: U0/U=0,25/0,5 kV 24 x 1,5 rm 0,60 1,8 21,00 331 650 K
la montaj : +5 C
o 27 x 1,5 rm 0,60 1,8 21,40 372 714
Temperatura minimă a cablului
30 x 1,5 rm 0,60 1,8 22,10 413 780
măsurată pe manta: în exploatare : -30 oC
33 x 1,5 rm 0,60 1,8 23,00 455 850 L
Temperatura maximă admisă pe conductor 37 x 1,5 rm 0,60 2,0 24,20 510 955
+70 °C
în condiţii normale de exploatare: 42 x 1,5 rm
48 x 1,5 rm
0,60
0,60
2,0
2,0
26,10
27,40
578
661
1073
1204
M
3,125 kV ; 50 Hz, timp de 60 0,60 2,0 28,10 716 1290
Tensiunea de încercare: 52 x 1,5 rm
secunde.
56 x 1,5 rm 0,60 2,0 29,00 771 1382
10 x diametrul cablului armat 61 x 1,5 rm 0,60 2,0 29,80 840 1485
Raza minimă de curbură la pozare:
2 x 2,5 rm 0,70 1,8 11,60 46 190
8 x diametrul cablului nearmat
3 x 2,5 rm 0,70 1,8 12,20 69 221
Cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea
4 x 2,5 rm 0,70 1,8 13,00 92 262
flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C
rm – conductor rotund multifilar (flexibil) 5 x 2,5 rm 0,70 1,8 14,10 115 313
7 x 2,5 rm 0,70 1,8 14,70 161 341
9 x 2,5 rm 0,70 1,8 17,50 207 431

s.c. IPROEB s.a.


27 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC, cu conductoare
flexibile, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,25/0,5 kV

CSYY CSYY-F (continuare) CSYEY CSYEY-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
12 x 2,5 rm 0,70 1,8 18,80 275 538 56 x 1,0 rm 0,60 2,0 27,10 527 1115
14 x 2,5 rm 0,70 1,8 19,60 321 610 61 x 1,0 rm 0,60 2,0 27,80 574 1194
16 x 2,5 rm 0,70 1,8 20,70 367 687 2 x 1,5 rm 0,60 1,8 10,50 28 131
19 x 2,5 rm 0,70 1,8 21,70 436 787 3 x 1,5 rm 0,60 1,8 10,90 41 156
21 x 2,5 rm 0,70 1,8 22,90 482 862 4 x 1,5 rm 0,60 1,8 11,60 55 183

A 24 x 2,5 rm
27 x 2,5 rm
0,70
0,70
2,0
2,0
25,60
26,10
551
620
1000
1100
5 x 1,5 rm
7 x 1,5 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
12,50
13,30
69
96
217
262
30 x 2,5 rm 0,70 2,0 27,00 689 1205 9 x 1,5 rm 0,60 1,8 15,50 124 327
B 33 x 2,5 rm 0,70 2,0 28,10 758 1315 12 x 1,5 rm 0,60 1,8 16,50 165 397
37 x 2,5 rm 0,70 2,0 29,10 849 1450 14 x 1,5 rm 0,60 1,8 17,20 193 445
2 x 4,0 rm 0,80 1,8 13,00 74 250 16 x 1,5 rm 0,60 1,8 18,10 220 500
C 3 x 4,0 rm 0,80 1,8 13,70 111 300 19 x 1,5 rm 0,60 1,8 18,90 262 563
4 x 4,0 rm 0,80 1,8 14,70 148 360 21 x 1,5 rm 0,60 1,8 19,80 289 613

D 5 x 4,0 rm
7 x 4,0 rm
0,80
0,80
1,8
1,8
15,90
16,80
185
259
430
482
24 x 1,5 rm
27 x 1,5 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
21,70
22,10
331
372
694
757
9 x 4,0 rm 0,80 1,8 20,20 333 613 30 x 1,5 rm 0,60 1,8 22,80 413 824
E 12 x 4,0 rm 0,80 1,8 21,70 444 774 33 x 1,5 rm 0,60 2,0 24,10 455 919
2 x 6,0 rm 0,80 1,8 14,20 111 316 37 x 1,5 rm 0,60 2,0 24,90 510 1003
3 x 6,0 rm 0,80 1,8 15,00 166 385 42 x 1,5 rm 0,60 2,0 26,80 578 1125
F 4 x 6,0 rm 0,80 1,8 16,20 222 470 48 x 1,5 rm 0,60 2,0 28,10 661 1260
5 x 6,0 rm 0,80 1,8 17,60 277 567 52 x 1,5 rm 0,60 2,0 28,80 716 1347

G 56 x 1,5 rm
61 x 1,5 rm
0,60
0,60
2,0
2,0
29,70
30,50
771
840
1441
1545
CSYEY CSYEY-F
2 x 2,5 rm 0,70 1,8 11,90 46 171
H Număr
conductoare
Grosime
Grosime
nominală
Diametru Masă Masă 3 x 2,5 rm 0,70 1,8 12,50 69 210
nominală exterior cupru cablu 4 x 2,5 rm 0,70 1,8 13,30 92 251
x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. 5 x 2,5 rm 0,70 1,8 14,40 115 300
I mm2 mm mm mm kg/km kg/km 7 x 2,5 rm 0,70 1,8 15,40 161 370
2 x 1,0 rm 0,60 1,8 9,90 19 114 9 x 2,5 rm 0,70 1,8 18,20 207 466

J 3 x 1,0 rm
4 x 1,0 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
10,30
10,90
28
38
133
154
12 x 2,5 rm
14 x 2,5 rm
0,70
0,70
1,8
1,8
19,50
20,30
275
321
576
648
5 x 1,0 rm 0,60 1,8 11,70 47 180 16 x 2,5 rm 0,70 1,8 21,40 367 729
K 7 x 1,0 rm 0,60 1,8 12,40 66 215 19 x 2,5 rm 0,70 1,8 22,40 436 830
9 x 1,0 rm 0,60 1,8 14,40 85 267 21 x 2,5 rm 0,70 1,8 23,60 482 908
12 x 1,0 rm 0,60 1,8 15,30 113 321 24 x 2,5 rm 0,70 2,0 26,30 551 1052
L 14 x 1,0 rm 0,60 1,8 15,90 132 357 27 x 2,5 rm 0,70 2,0 26,80 620 1153
16 x 1,0 rm 0,60 1,8 16,70 150 397 30 x 2,5 rm 0,70 2,0 27,70 689 1259

M 19 x 1,0 rm
21 x 1,0 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
17,40
18,20
179
197
446
485
33 x 2,5 rm
37 x 2,5 rm
0,70
0,70
2,0
2,0
28,80
29,80
758
849
1373
1507
24 x 1,0 rm 0,60 1,8 19,90 226 548 2 x 4,0 rm 0,80 1,8 13,30 74 222
25 x 1,0 rm 0,60 1,8 19,90 235 562 3 x 4,0 rm 0,80 1,8 14,00 111 279
27 x 1,0 rm 0,60 1,8 20,30 254 596 4 x 4,0 rm 0,80 1,8 15,00 148 340
30 x 1,0 rm 0,60 1,8 20,90 282 646 5 x 4,0 rm 0,80 1,8 16,20 185 409
33 x 1,0 rm 0,60 1,8 21,70 310 701 7 x 4,0 rm 0,80 1,8 17,50 259 516
37 x 1,0 rm 0,60 1,8 22,40 348 765 9 x 4,0 rm 0,80 1,8 20,90 333 653
42 x 1,0 rm 0,60 2,0 24,50 395 878 12 x 4,0 rm 0,80 1,8 22,40 444 817
48 x 1,0 rm 0,60 2,0 25,70 451 980
52 x 1,0 rm 0,60 2,0 26,30 489 1045

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 28
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC, cu conductoare
flexibile, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,25/0,5 kV

CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 1,0 rm 0,60 1,4 11,60 19 237 12 x 2,5 rm 0,70 1,4 21,20 275 800
3 x 1,0 rm 0,60 1,4 12,00 28 258 14 x 2,5 rm 0,70 1,4 22,00 321 881
4 x 1,0 rm 0,60 1,4 12,60 38 287 16 x 2,5 rm 0,70 1,8 23,90 367 1016
5 x 1,0 rm 0,60 1,4 13,40 47 325 19 x 2,5 rm 0,70 1,8 24,90 436 1131
7 x 1,0 rm 0,60 1,4 13,70 66 338 21 x 2,5 rm 0,70 1,8 26,10 482 1225
9 x 1,0 rm
12 x 1,0 rm
0,60
0,60
1,4
1,4
15,70
16,60
85
113
412
476
24 x 2,5 rm
27 x 2,5 rm
0,70
0,70
1,8
1,8
28,40
28,90
551
620
1378
1485
A
14 x 1,0 rm 0,60 1,4 17,20 132 518 30 x 2,5 rm 0,70 1,8 29,80 689 1603
16 x 1,0 rm 0,60 1,4 18,00 150 567 33 x 2,5 rm 0,70 1,8 30,90 758 1731 B
19 x 1,0 rm 0,60 1,4 18,70 179 624 37 x 2,5 rm 0,70 1,8 32,30 849 1909
21 x 1,0 rm 0,60 1,4 19,50 197 671 2 x 4,0 rm 0,80 1,4 15,00 74 412
24 x 1,0 rm 0,60 1,4 21,60 226 775 3 x 4,0 rm 0,80 1,4 15,70 111 471 C
27 x 1,0 rm 0,60 1,4 22,00 254 828 4 x 4,0 rm 0,80 1,4 16,70 148 545
30 x 1,0 rm
33 x 1,0 rm
0,60
0,60
1,4
1,8
22,60
24,20
282
310
886
992
5 x 4,0 rm
7 x 4,0 rm
0,80
0,80
1,4
1,4
17,90
18,80
185
259
631
695
D
37 x 1,0 rm 0,60 1,8 24,90 348 1065 9 x 4,0 rm 0,80 1,4 22,60 333 893
42 x 1,0 rm 0,60 1,8 26,60 395 1181 12 x 4,0 rm 0,80 1,8 24,90 444 1118 E
48 x 1,0 rm 0,60 1,8 27,80 451 1298 2 x 6,0 rm 0,80 1,4 16,20 111 494
52 x 1,0 rm 0,60 1,8 28,40 489 1371 3 x 6,0 rm 0,80 1,4 17,00 166 574
56 x 1,0 rm 0,60 1,8 29,20 527 1451 4 x 6,0 rm 0,80 1,4 18,20 222 675 F
61 x 1,0 rm 0,60 1,8 29,90 574 1539 5 x 6,0 rm 0,80 1,4 19,60 277 790
2 x 1,5 rm
3 x 1,5 rm
0,60
0,60
1,4
1,4
12,20
12,60
28
41
265
290
G
4 x 1,5 rm 0,60 1,4 13,30 55 327
5 x 1,5 rm 0,60 1,4 14,20 69 373 H
7 x 1,5 rm 0,60 1,4 14,60 96 394
9 x 1,5 rm 0,60 1,4 16,80 124 484
12 x 1,5 rm 0,60 1,4 17,80 165 565 I
14 x 1,5 rm 0,60 1,4 18,50 193 620
16 x 1,5 rm
19 x 1,5 rm
0,60
0,60
1,4
1,4
19,40
20,20
220
262
684
757
J
21 x 1,5 rm 0,60 1,4 21,50 289 839
24 x 1,5 rm 0,60 1,8 24,20 331 985 K
27 x 1,5 rm 0,60 1,8 24,60 372 1054
30 x 1,5 rm 0,60 1,8 25,30 413 1131
33 x 1,5 rm 0,60 1,8 26,20 455 1216 L
37 x 1,5 rm 0,60 1,8 27,00 510 1311
42 x 1,5 rm
48 x 1,5 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
28,90
30,20
578
661
1458
1608
M
52 x 1,5 rm 0,60 1,8 30,90 716 1705
56 x 1,5 rm 0,60 1,8 31,80 771 1810
61 x 1,5 rm 0,60 1,8 33,00 840 1957
2 x 2,5 rm 0,70 1,4 13,60 46 332
3 x 2,5 rm 0,70 1,4 14,20 69 374
4 x 2,5 rm 0,70 1,4 15,00 92 425
5 x 2,5 rm 0,70 1,4 16,10 115 490
7 x 2,5 rm 0,70 1,4 16,70 161 526
9 x 2,5 rm 0,70 1,4 19,50 207 652

s.c. IPROEB s.a.


29 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC, cu conductoare
flexibile, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,25/0,5 kV

CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 1,0 rm 0,60 1,4 11,90 19 236 12 x 2,5 rm 0,70 1,4 21,90 275 846
3 x 1,0 rm 0,60 1,4 12,30 28 260 14 x 2,5 rm 0,70 1,4 22,70 321 930
4 x 1,0 rm 0,60 1,4 12,90 38 289 16 x 2,5 rm 0,70 1,8 24,60 367 1069
5 x 1,0 rm 0,60 1,4 13,70 47 326 19 x 2,5 rm 0,70 1,8 25,60 436 1186
7 x 1,0 rm 0,60 1,4 14,40 66 370 21 x 2,5 rm 0,70 1,8 26,80 482 1282

A 9 x 1,0 rm
12 x 1,0 rm
0,60
0,60
1,4
1,4
16,40
17,30
85
113
448
514
24 x 2,5 rm
27 x 2,5 rm
0,70
0,70
1,8
1,8
29,10
29,60
551
620
1440
1548
14 x 1,0 rm 0,60 1,4 17,90 132 557 30 x 2,5 rm 0,70 1,8 30,50 689 1668
B 16 x 1,0 rm 0,60 1,4 18,70 150 608 33 x 2,5 rm 0,70 1,8 31,60 758 1797
19 x 1,0 rm 0,60 1,4 19,40 179 667 37 x 2,5 rm 0,70 1,8 33,00 849 1979
21 x 1,0 rm 0,60 1,4 20,20 197 715 2 x 4,0 rm 0,80 1,4 15,30 74 389
C 24 x 1,0 rm 0,60 1,4 22,30 226 824 3 x 4,0 rm 0,80 1,4 16,00 111 455
27 x 1,0 rm 0,60 1,4 22,70 254 877 4 x 4,0 rm 0,80 1,4 17,00 148 529

D 30 x 1,0 rm
33 x 1,0 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
24,10
24,90
282
310
978
1045
5 x 4,0 rm
7 x 4,0 rm
0,80
0,80
1,4
1,4
18,20
19,50
185
259
613
737
37 x 1,0 rm 0,60 1,8 25,60 348 1120 9 x 4,0 rm 0,80 1,8 24,10 333 985
E 42 x 1,0 rm 0,60 1,8 27,30 395 1239 12 x 4,0 rm 0,80 1,8 25,60 444 1173
48 x 1,0 rm 0,60 1,8 28,50 451 1358
52 x 1,0 rm 0,60 1,8 29,10 489 1433
F 56 x 1,0 rm 0,60 1,8 29,90 527 1514
61 x 1,0 rm 0,60 1,8 30,60 574 1604

G 2 x 1,5 rm
3 x 1,5 rm
0,60
0,60
1,4
1,4
12,50
12,90
28
41
261
291
4 x 1,5 rm 0,60 1,4 13,60 55 327
H 5 x 1,5 rm 0,60 1,4 14,50 69 373
7 x 1,5 rm 0,60 1,4 15,30 96 428
9 x 1,5 rm 0,60 1,4 17,50 124 522
I 12 x 1,5 rm 0,60 1,4 18,50 165 606
14 x 1,5 rm 0,60 1,4 19,20 193 662

J 16 x 1,5 rm
19 x 1,5 rm
0,60
0,60
1,4
1,4
20,10
21,30
220
262
728
825
21 x 1,5 rm 0,60 1,4 22,20 289 887
K 24 x 1,5 rm 0,60 1,8 24,90 331 1038
27 x 1,5 rm 0,60 1,8 25,30 372 1108
30 x 1,5 rm 0,60 1,8 26,00 413 1186
L 33 x 1,5 rm 0,60 1,8 26,90 455 1274
37 x 1,5 rm 0,60 1,8 27,70 510 1370

M 42 x 1,5 rm
48 x 1,5 rm
0,60
0,60
1,8
1,8
29,60
30,90
578
661
1520
1674
52 x 1,5 rm 0,60 1,8 31,60 716 1772
56 x 1,5 rm 0,60 1,8 32,90 771 1911
61 x 1,5 rm 0,60 1,8 34,50 840 2088
2 x 2,5 rm 0,70 1,4 13,90 46 320
3 x 2,5 rm 0,70 1,4 14,50 69 366
4 x 2,5 rm 0,70 1,4 15,30 92 417
5 x 2,5 rm 0,70 1,4 16,40 115 481
7 x 2,5 rm 0,70 1,4 17,40 161 564
9 x 2,5 rm 0,70 1,4 20,20 207 696

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 ,
30
Fax +40 (0)263 234701
CSYY CSYY-F CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F
CSYEY CSYEY-F CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC,
cu conductoare flexibile, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1 kV
CSYY CSYY-F
Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 1,0 rm 0,80 1,8 10,40 19 137
3 x 1,0 rm 0,80 1,8 10,90 28 156
4 x 1,0 rm 0,80 1,8 11,60 38 181
5 x 1,0 rm 0,80 1,8 12,40 47 210
7 x 1,0 rm 0,80 1,8 12,90 66 220
9 x 1,0 rm
12 x 1,0 rm
0,80
0,80
1,8
1,8
15,20
16,30
85
113
276
336
A
14 x 1,0 rm 0,80 1,8 17,00 132 377
16 x 1,0 rm 0,80 1,8 17,80 150 420 B
19 x 1,0 rm 0,80 1,8 18,70 179 477
21 x 1,0 rm 0,80 1,8 19,70 197 520
24 x 1,0 rm 0,80 1,8 21,60 226 590 C
27 x 1,0 rm 0,80 1,8 22,00 254 643

Construcţie 30 x 1,0 rm
33 x 1,0 rm
0,80
0,80
1,8
1,8
22,80
23,60
282
310
700
760
D
1 Conductor de cupru flexibil clasa 5, conform SR CEI 60228
37 x 1,0 rm 0,80 2,0 24,90 348 856
2 Izolaţie de PVC
3 Înveliş comun 42 x 1,0 rm 0,80 2,0 26,80 395 960 E
4 Fir de cupru cositorit 48 x 1,0 rm 0,80 2,0 28,20 451 1076
5 Ecran din folie de AL / PET 52 x 1,0 rm 0,80 2,0 29,00 489 1151
6 Manta interioară de PVC 56 x 1,0 rm 0,80 2,0 29,80 527 1229 F
7 Armătură din bandă de oţel 0,80 2,0 30,70 574 1320
61 x 1,0 rm
8 Manta exterioară de PVC

Domeniu de utilizare
2 x 1,5 rm
3 x 1,5 rm
0,80
0,80
1,8
1,8
11,00
11,50
28
41
158
181
G
În instalaţii electrice fixe, pozate în încăperi interioare, în canale, în aer liber, în 4 x 1,5 rm 0,80 1,8 12,30 55 214
pământ, în apă (cu excepţia apelor contaminate care atacă mantaua de PVC). 5 x 1,5 rm 0,80 1,8 13,20 69 250 H
Cablurile cu întârziere mărită la propagarea flăcării sunt destinate pozării individuale 7 x 1,5 rm 0,80 1,8 13,80 96 267
sau în grup în gospodăriile de cabluri (tunele, subsoluri, canale, poduri, galerii ale 9 x 1,5 rm 0,80 1,8 16,40 124 336
centralelor şi staţiilor electrice).
12 x 1,5 rm 0,80 1,8 17,50 165 413 I
Date tehnice 14 x 1,5 rm 0,80 1,8 18,30 193 466

Standard de produs: SF 140-2006 IPROEB 16 x 1,5 rm


19 x 1,5 rm
0,80
0,80
1,8
1,8
19,20
20,20
220
262
523
595
J
Standard de referinţă: STAS 8779-86
21 x 1,5 rm 0,80 1,8 21,30 289 650
Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1 kV 24 x 1,5 rm 0,80 1,8 23,40 331 737 K
la montaj : +5 Co 27 x 1,5 rm 0,80 2,0 24,30 372 830
Temperatura minimă a cablului
30 x 1,5 rm 0,80 2,0 25,10 413 905
măsurată pe manta în exploatare : -30 oC
33 x 1,5 rm 0,80 2,0 26,00 455 985 L
Temperatura maximă admisă pe conductor 37 x 1,5 rm 0,80 2,0 27,00 510 1081
+70 °C
în condiţii normale de exploatare: 42 x 1,5 rm
48 x 1,5 rm
0,80
0,80
2,0
2,0
29,10
30,70
578
661
1214
1364
M
Tensiunea de încercare: 4 kV ; 50 Hz, timp de 60 secunde 52 x 1,5 rm 0,80 2,0 31,50 716 1461
56 x 1,5 rm 0,80 2,0 32,40 771 1564
10 x diametrul cablului armat 61 x 1,5 rm 0,80 2,0 33,40 840 1682
Raza minimă de curbură la pozare:
8 x diametrul cablului nearmat 2 x 2,5 rm 0,90 1,8 12,40 46 209
3 x 2,5 rm 0,90 1,8 13,00 69 244
Cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea
flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C 4 x 2,5 rm 0,90 Cabluri
1,8 pentru
14,00 92 292
rm – conductor rotund multifilar (flexibil) 5 x 2,5 rm 0,90 1,8 15,10 115 345
7 x 2,5 rm instalaţii
0,90 1,8 electrice
15,90 161 375
9 x 2,5 rm 0,90 1,8
fixe19,00 207 474

s.c. IPROEB s.a.


31 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC, cu conductoare
flexibile, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1 kV

CSYY CSYY-F (continuare) CSYEY CSYEY-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
12 x 2,5 rm 0,90 1,8 20,40 275 592 52 x 1,0 rm 0,80 2,0 29,70 489 1209
14 x 2,5 rm 0,90 1,8 21,40 321 671 56 x 1,0 rm 0,80 2,0 30,50 527 1289
16 x 2,5 rm 0,90 1,8 22,50 367 756 61 x 1,0 rm 0,80 2,0 31,40 574 1382
19 x 2,5 rm 0,90 2,0 24,10 436 888 2 x 1,5 rm 0,80 1,8 11,30 28 146
21 x 2,5 rm 0,90 2,0 25,40 482 971 3 x 1,5 rm 0,80 1,8 11,80 41 174
A 24 x 2,5 rm 0,90 2,0 28,00 551 1103 4 x 1,5 rm 0,80 1,8 12,60 55 205
27 x 2,5 rm 0,90 2,0 28,60 620 1214 5 x 1,5 rm 0,80 1,8 13,50 69 242
30 x 2,5 rm 0,90 2,0 29,60 689 1329 7 x 1,5 rm 0,80 1,8 14,50 96 294
B 33 x 2,5 rm 0,90 2,0 30,70 758 1449 9 x 1,5 rm 0,80 1,8 17,10 124 369
37 x 2,5 rm 0,90 2,0 31,90 849 1596 12 x 1,5 rm 0,80 1,8 18,20 165 448

C 2 x 4,0 rm 1,00 1,8 13,80 74 274 14 x 1,5 rm 0,80 1,8 19,00 193 502
3 x 4,0 rm 1,00 1,8 14,50 111 325 16 x 1,5 rm 0,80 1,8 19,90 220 561
4 x 4,0 rm 1,00 1,8 15,70 148 395 19 x 1,5 rm 0,80 1,8 20,90 262 636
D 5 x 4,0 rm 1,00 1,8 17,00 185 471 21 x 1,5 rm 0,80 1,8 22,00 289 693
7 x 4,0 rm 1,00 1,8 18,00 259 520 24 x 1,5 rm 0,80 2,0 24,50 331 805
9 x 4,0 rm 1,00 1,8 21,70 333 661 27 x 1,5 rm 0,80 2,0 25,00 372 878
E 12 x 4,0 rm 1,00 1,8 23,30 444 835 30 x 1,5 rm 0,80 2,0 25,80 413 955
2 x 6,0 rm 1,00 1,8 15,00 110 342 33 x 1,5 rm 0,80 2,0 26,70 455 1037

F 3 x 6,0 rm 1,00 1,8 15,80 166 413 37 x 1,5 rm 0,80 2,0 27,70 510 1135
4 x 6,0 rm 1,00 1,8 17,10 222 504 42 x 1,5 rm 0,80 2,0 29,80 578 1272
5 x 6,0 rm 1,00 1,8 18,60 277 607 48 x 1,5 rm 0,80 2,0 31,40 661 1426
G 52 x 1,5 rm 0,80 2,0 32,20 716 1525
56 x 1,5 rm 0,80 2,0 33,10 771 1629
CSYEY CSYEY-F
61 x 1,5 rm 0,80 2,2 34,50 840 1779
H Număr
Grosime
Grosime
Diametru Masă Masă 2 x 2,5 rm 0,90 1,8 12,70 46 187
conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu 3 x 2,5 rm 0,90 1,8 13,30 69 229
x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
I nominală
mm2 mm
ext.
mm mm kg/km kg/km
4 x 2,5 rm 0,90 1,8 14,30 92 275
5 x 2,5 rm 0,90 1,8 15,40 115 328
2 x 1,0 rm 0,80 1,8 10,70 19 128 7 x 2,5 rm 0,90 1,8 16,60 161 406
J 3 x 1,0 rm 0,80 1,8 11,20 28 150 9 x 2,5 rm 0,90 1,8 19,70 207 512
4 x 1,0 rm 0,80 1,8 11,90 38 175 12 x 2,5 rm 0,90 1,8 21,10 275 633
0,80 1,8 12,70 47 204 14 x 2,5 rm 0,90 1,8 22,10 321 714
K 5 x 1,0 rm
7 x 1,0 rm 0,80 1,8 13,60 66 245 16 x 2,5 rm 0,90 1,8 23,20 367 801
9 x 1,0 rm 0,80 1,8 15,90 85 306 19 x 2,5 rm 0,90 2,0 24,80 436 937

L 12 x 1,0 rm 0,80 1,8 17,00 113 369 21 x 2,5 rm 0,90 2,0 26,10 482 1022
14 x 1,0 rm 0,80 1,8 17,70 132 411 24 x 2,5 rm 0,90 2,0 28,70 551 1159
16 x 1,0 rm 0,80 1,8 18,50 150 456 27 x 2,5 rm 0,90 2,0 29,30 620 1271
M 19 x 1,0 rm 0,80 1,8 19,40 179 514 30 x 2,5 rm 0,90 2,0 30,30 689 1388
21 x 1,0 rm 0,80 1,8 20,40 197 559 33 x 2,5 rm 0,90 2,0 31,40 758 1511
24 x 1,0 rm 0,80 1,8 22,30 226 632 37 x 2,5 rm 0,90 2,0 32,60 849 1661
25 x 1,0 rm 0,80 1,8 22,30 235 649 2 x 4,0 rm 1,00 1,8 14,10 74 239
27 x 1,0 rm 0,80 1,8 22,70 254 687 3 x 4,0 rm 1,00 1,8 14,80 111 300
30 x 1,0 rm 0,80 1,8 23,50 282 747 4 x 4,0 rm 1,00 1,8 16,00 148 367
33 x 1,0 rm 0,80 2,0 24,70 310 830 5 x 4,0 rm 1,00 1,8 17,30 185 441
37 x 1,0 rm 0,80 2,0 25,60 348 906 7 x 4,0 rm 1,00 1,8 18,70 259 556
42 x 1,0 rm 0,80 2,0 27,50 395 1014 9 x 4,0 rm 1,00 1,8 22,40 333 705
48 x 1,0 rm 0,80 2,0 28,90 451 1132 12 x 4,0 rm 1,00 2,0 24,40 444 903

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 32
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC, cu conductoare
flexibile, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1 kV

CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F CSYAb(z)Y CSYAb(z)Y-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 1,0 rm 0,80 1,4 12,40 19 265 12 x 2,5 rm 0,90 1,4 22,80 275 875
3 x 1,0 rm 0,80 1,4 12,90 28 291 14 x 2,5 rm 0,90 1,8 24,60 321 1011
4 x 1,0 rm 0,80 1,4 13,60 38 325 16 x 2,5 rm 0,90 1,8 25,70 367 1113
5 x 1,0 rm 0,80 1,4 14,40 47 364 19 x 2,5 rm 0,90 1,8 26,90 436 1243
7 x 1,0 rm 0,80 1,4 14,90 66 381 21 x 2,5 rm 0,90 1,8 28,20 482 1346
9 x 1,0 rm 0,80 1,4 17,20 85 467 24 x 2,5 rm 0,90 1,8 30,80 551 1516 A
12 x 1,0 rm 0,80 1,4 18,30 113 542 27 x 2,5 rm 0,90 1,8 31,40 620 1635
14 x 1,0 rm 0,80 1,4 19,00 132 592 30 x 2,5 rm 0,90 1,8 32,80 689 1798
16 x 1,0 rm 0,80 1,4 19,80 150 646 33 x 2,5 rm 0,90 2,2 34,70 758 1996
B
19 x 1,0 rm 0,80 1,4 21,10 179 736 37 x 2,5 rm 0,90 2,2 35,90 849 2164
21 x 1,0 rm 0,80 1,4 22,10 197 793 2 x 4,0 rm 1,00 1,4 15,80 74 447
C
24 x 1,0 rm 0,80 1,8 24,80 226 931 3 x 4,0 rm 1,00 1,4 16,50 111 507
27 x 1,0 rm 0,80 1,8 25,20 254 992 4 x 4,0 rm 1,00 1,4 17,70 148 592
30 x 1,0 rm 0,80 1,8 26,00 282 1063 5 x 4,0 rm 1,00 1,4 19,00 185 686 D
33 x 1,0 rm 0,80 1,8 26,80 310 1135 7 x 4,0 rm 1,00 1,4 20,00 259 748
37 x 1,0 rm 0,80 1,8 27,70 348 1223 9 x 4,0 rm 1,00 1,8 24,90 333 1006
42 x 1,0 rm 0,80 1,8 29,60 395 1355 12 x 4,0 rm 1,00 1,8 26,50 444 1204
E
48 x 1,0 rm 0,80 1,8 31,00 451 1491 2 x 6,0 rm 1,00 1,4 17,00 111 531
52 x 1,0 rm 0,80 1,8 31,80 489 1579 3 x 6,0 rm 1,00 1,4 17,80 166 612
F
56 x 1,0 rm 0,80 1,8 33,00 527 1701 4 x 6,0 rm 1,00 1,4 19,10 222 721
61 x 1,0 rm 0,80 2,2 34,70 574 1867 5 x 6,0 rm 1,00 1,4 20,60 277 843
2 x 1,5 rm 0,80 1,4 13,00 28 295 G
3 x 1,5 rm 0,80 1,4 13,50 41 324
4 x 1,5 rm 0,80 1,4 14,30 55 367
5 x 1,5 rm 0,80 1,4 15,20 69 415
H
7 x 1,5 rm 0,80 1,4 15,80 96 440
9 x 1,5 rm 0,80 1,4 18,40 124 543
I
12 x 1,5 rm 0,80 1,4 19,50 165 635
14 x 1,5 rm 0,80 1,4 20,30 193 698
16 x 1,5 rm 0,80 1,4 21,60 220 789 J
19 x 1,5 rm 0,80 1,4 22,60 262 875
21 x 1,5 rm 0,80 1,8 24,50 289 988
24 x 1,5 rm 0,80 1,8 26,60 331 1108
K
27 x 1,5 rm 0,80 1,8 27,10 372 1188
30 x 1,5 rm 0,80 1,8 27,90 413 1275
L
33 x 1,5 rm 0,80 1,8 28,80 455 1368
37 x 1,5 rm 0,80 1,8 29,80 510 1478
42 x 1,5 rm 0,80 1,8 32,30 578 1675 M
48 x 1,5 rm 0,80 2,2 34,70 661 1911
52 x 1,5 rm 0,80 2,2 35,50 716 2022
56 x 1,5 rm 0,80 2,2 36,40 771 2141
61 x 1,5 rm 0,80 2,2 37,40 840 2276
2 x 2,5 rm 0,90 1,4 14,40 46 364
3 x 2,5 rm 0,90 1,4 15,00 69 407
4 x 2,5 rm 0,90 1,4 16,00 92 468
5 x 2,5 rm 0,90 1,4 17,10 115 535
7 x 2,5 rm 0,90 1,4 17,90 161 575
9 x 2,5 rm 0,90 1,4 21,40 207 737

s.c. IPROEB s.a.


33 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie ºi manta de PVC, cu conductoare
flexibile, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1 kV

CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F CSYEAb(z)Y CSYEAb(z)Y-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 1,0 rm 0,80 1,4 12,70 19 260 9 x 2,5 rm 0,90 1,4 22,10 207 785
3 x 1,0 rm 0,80 1,4 13,20 28 289 12 x 2,5 rm 0,90 1,8 24,30 275 968
4 x 1,0 rm 0,80 1,4 13,90 38 323 14 x 2,5 rm 0,90 1,8 25,30 321 1065
5 x 1,0 rm 0,80 1,4 14,70 47 362 16 x 2,5 rm 0,90 1,8 26,40 367 1169
7 x 1,0 rm 0,80 1,4 15,60 66 416 19 x 2,5 rm 0,90 1,8 27,60 436 1302
A 9 x 1,0 rm 0,80 1,4 17,90 85 506 21 x 2,5 rm 0,90 1,8 28,90 482 1407
12 x 1,0 rm 0,80 1,4 19,00 113 584 24 x 2,5 rm 0,90 1,8 31,50 551 1583
14 x 1,0 rm 0,80 1,4 19,70 132 635 27 x 2,5 rm 0,90 1,8 32,50 620 1735
B 16 x 1,0 rm 0,80 1,4 20,50 150 690 30 x 2,5 rm 0,90 1,8 33,50 689 1868
19 x 1,0 rm 0,80 1,4 21,80 179 783 33 x 2,5 rm 0,90 2,2 35,40 758 2071

C 21 x 1,0 rm 0,80 1,4 22,80 197 842 37 x 2,5 rm 0,90 2,2 36,60 849 2241
24 x 1,0 rm 0,80 1,8 25,50 226 986 2 x 4,0 rm 1,00 1,4 16,10 74 416
27 x 1,0 rm 0,80 1,8 25,90 254 1047 3 x 4,0 rm 1,00 1,4 16,80 111 486
D 30 x 1,0 rm 0,80 1,8 26,70 282 1119 4 x 4,0 rm 1,00 1,4 18,00 148 570
33 x 1,0 rm 0,80 1,8 27,50 310 1194 5 x 4,0 rm 1,00 1,4 19,30 185 660
37 x 1,0 rm 0,80 1,8 28,40 348 1283 7 x 4,0 rm 1,00 1,4 21,10 259 816
E 42 x 1,0 rm 0,80 1,8 30,30 395 1419 9 x 4,0 rm 1,00 1,8 25,60 333 1060
48 x 1,0 rm 0,80 1,8 31,70 451 1558 12 x 4,0 rm 1,00 1,8 27,20 444 1262

F 52 x 1,0 rm 0,80 1,8 32,90 489 1680


56 x 1,0 rm 0,80 2,2 34,50 527 1832
61 x 1,0 rm 0,80 2,2 35,40 574 1941
G 2 x 1,5 rm 0,80 1,4 13,30 28 ,286
3 x 1,5 rm 0,80 1,4 13,80 41 321
4 x 1,5 rm 0,80 1,4 14,60 55 363
H 5 x 1,5 rm 0,80 1,4 15,50 69 411
7 x 1,5 rm 0,80 1,4 16,50 96 476

I 9 x 1,5 rm 0,80 1,4 19,10 124 585


12 x 1,5 rm 0,80 1,4 20,20 165 680
14 x 1,5 rm 0,80 1,4 21,40 193 765
J 16 x 1,5 rm 0,80 1,4 22,30 220 837
19 x 1,5 rm 0,80 1,8 24,10 262 967
21 x 1,5 rm 0,80 1,8 25,20 289 1042
K 24 x 1,5 rm 0,80 1,8 27,30 331 1166
27 x 1,5 rm 0,80 1,8 27,80 372 1247

L 30 x 1,5 rm 0,80 1,8 28,60 413 1335


33 x 1,5 rm 0,80 1,8 29,50 455 1430
37 x 1,5 rm 0,80 1,8 30,50 510 1543
M 42 x 1,5 rm 0,80 1,8 33,00 578 1744
48 x 1,5 rm 0,80 2,2 35,40 661 1985
52 x 1,5 rm 0,80 2,2 36,20 716 2100
56 x 1,5 rm 0,80 2,2 37,10 771 2218
61 x 1,5 rm 0,80 2,2 38,50 840 2393
2 x 2,5 rm 0,90 1,4 14,70 46 346
3 x 2,5 rm 0,90 1,4 15,30 69 395
4 x 2,5 rm 0,90 1,4 16,30 92 455
5 x 2,5 rm 0,90 1,4 17,40 115 522
7 x 2,5 rm 0,90 1,4 18,60 161 616

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 ,
34
Fax +40 (0)263 234701
CSYEcY
Cabluri de semnalizare flexibile,
în perechi, ecranate

CSYEcY
Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
5 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 12,9 47,5 212
6 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 13,9 57,0 237
7 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 13,9 66,5 254
8 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 14,7 76,0 280
9 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 15,6 85,5 307
10 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 16,4 95,0 333 A
12 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 17,1 116,0 378
14 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 18,2 136,0 426
15 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 18,7 145,0 453
B
16 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 19,1 156,0 476

Construcţie
19 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 20,5 186,0 540
C
20 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 20,9 196,0 564
1 Conductor de cupru flexibil clasa 5, conform SR CEI 60228 1 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 8,3 14,0 92
2 Izolaţie de PVC
3 Înveliş comun
2 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 11,3 28,5 151 D
3 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 11,8 43,0 180
4 Ecran din bandă de cupru
4 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 12,8 57,0 214
5 Strat separator
6 Manta exterioară de PVC 5 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 13,8 72,0 250
E
6 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 14,9 85,5 284
Domeniu de utilizare
Cablul este destinat pentru transmiterea de date .
7 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 14,9 101,0 308
F
8 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 15,8 114,0 339
9 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 16,8 131,0 378
Date tehnice
Standard de produs: SF 95/2002 IPROEB
10 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 17,7 147,0 413 G
12 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 18,5 176,0 469
Tensiunea nominală: U0/U=0,25/ 0,5 kV 14 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 19,6 207,0 531
la montaj : +5 oC 15 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 20,3 214,0 554
H
Temperatura cablului (măsurată pe manta): 16 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 20,7 238,7 594
în exploatare :
de la -30 °C până la + 60 °C 19 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 22,2 287,0 687
I
20 x 2 x 0,75 rm 0,5 1,8 22,7 303,0 719
Temperatura maximă admisă pe conductor 0,6 1,8 9,0 19,0 109
+70 °C 1 x 2 x 1 rm
în condiţii normale de exploatare:
2 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 12,5 38,7 182 J
Tensiunea de încercare: 3 kV, 50 Hz, timp de 1 minut 3 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 13,1 58,0 221
4 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 14,3 78,0 267
Rezistenţa de izolaţie: minim 200 Mohm.km
5 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 15,5 98,0 314
K
Capacitatea mutuală: maxim 150 nF/km
6 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 16,8 119,4 363
Numărul minim de răsuciri
pentru o pereche:
15/ m 7 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 16,8 139,3 394
L
8 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 17,8 158,5 437
Raza minimă de curbură: 8 x diametrul cablului
9 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 19,0 180,0 485

CSYEcY 10 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 20,0 200,0 530 M


12 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 20,9 240,0 604
Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă 14 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 22,3 281,5 687
conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu 15 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 23,0 302,2 728
x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext. 16 x 2 x 1 rm 0,6 1,8 23,5 332,0 786
mm2 mm mm mm kg/km kg/km 19 x 2 x 1 rm 0,6 2,0 25,7 394,0 925
1 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 7,9 9,3 82 20 x 2 x 1 rm 0,6 2,0 26,2 415,0 965
2 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 10,6 19,0 130
3 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 11,1 28,5 154
4 x 2 x 0,5 rm 0,5 1,8 12,0 38,0 181

s.c. IPROEB s.a.


35 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
CSYEcY CSYEcY-F CSYEcAb(z)Y CSYEcAb(z)Y-F
Cabluri pentru semnalizãri ºi automatizãri cu izolaþie ºi manta de PVC, ecranate
cu bandã de cupru, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1,0 kV

CSYEcY CSYEcY-F
Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
3 x 0,75 0,70 1,80 10,10 21 130
4 x 0,75 0,70 1,80 10,70 28 150
5 x 0,75 0,70 1,80 11,40 34 170
7 x 0,75 0,70 1,80 12,10 48 210
9 x 0,75 0,70 1,80 14,00 62 260
A 12 x 0,75 0,70 1,80 14,90 83 305
14 x 0,75 0,70 1,80 15,50 96 340
16 x 0,75 0,70 1,80 16,20 110 370
B 19 x 0,75 0,70 1,80 16,90 130 415
21 x 0,75 0,70 1,80 17,70 144 450

C 24 x 0,75 0,70 1,80 19,30 165 510


27 x 0,75 0,70 1,80 19,60 186 550
Construcţie
30 x 0,75 0,70 1,80 20,30 206 590
D 1 Conductor de cupru flexibil clasa 1, conform SR CEI 60228 33 x 0,75 0,70 1,80 20,90 227 640
2 Izolaţie de PVC 37 x 0,75 0,70 1,80 21,70 254 690
3 Înveliş comun 42 x 0,75 0,70 1,80 23,30 290 770
E 4 Ecran din bandă de cupru
48 x 0,75 0,70 2,00 24,80 330 880
5 Strat separator
52 x 0,75 0,70 2,00 25,40 358 945
6 Manta interioară de PVC
F 7 Armătură din bandă de oţel 56 x 0,75 0,70 2,00 26,10 385 1000
8 Manta exterioară de PVC 61 x 0,75 0,70 2,00 26,80 420 1070
2 x 1,0 0,80 1,80 10,60 18 135
G Domeniu de utilizare 3 x 1,0 0,80 1,80 11,00 27 160
În instalaţii electrice fixe, pentru semnalizări şi automatizări în circuite de curent 4 x 1,0 0,80 1,80 11,70 37 180
continuu sau alternativ, în staţii de înaltă tensiune. 0,80 1,80 12,60 46 215
5 x 1,0
H Date tehnice 7 x 1,0 0,80 1,80 13,40 64 250
Standard de produs: SF 140-2006 IPROEB 9 x 1,0 0,80 1,80 15,60 82 310

I Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1 kV


12 x 1,0 0,80 1,80 16,60 110 370
14 x 1,0 0,80 1,80 17,30 128 410
la montaj : +5 oC 16 x 1,0 0,80 1,80 18,20 146 460
J Temperatura minimă a cablului
(măsurată pe manta): în exploatare : 19 x 1,0 0,80 1,80 19,00 173 510
de la -30 °C până la + 60 °C 21 x 1,0 0,80 1,80 19,90 192 560
24 x 1,0 0,80 1,80 21,80 219 630
K Temperatura maximă admisă pe conductor
în condiţii normale de exploatare:
+70 °C
27 x 1,0 0,80 1,80 22,20 247 680
30 x 1,0 0,80 1,80 22,90 274 740
Tensiunea de încercare: 3,5 kV ; 50 Hz, timp de 1 minut
L 33 x 1,0 0,80 2,00 24,20 301 830
Raza minimă de curbură la pozare: 10 x diametrul cablului nearmat 37 x 1,0 0,80 2,00 25,00 338 900
42 x 1,0 0,80 2,00 26,90 383 1000
M 48 x 1,0 0,80 2,00 28,20 438 1123
52 x 1,0 0,80 2,00 28,90 475 1200
56 x 1,0 0,80 2,00 29,80 511 1270
61 x 1,0 0,80 2,00 30,60 557 1360
2 x 1,5 0,80 1,80 11,00 27 150
3 x 1,5 0,80 1,80 11,50 41 180
4 x 1,5 0,80 1,80 12,20 54 210
5 x 1,5 0,80 1,80 13,10 68 250
7 x 1,5 0,80 1,80 14,00 95 300
9 x 1,5 0,80 1,80 16,40 123 370
12 x 1,5 0,80 1,80 17,50 163 450

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 ,
36
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri pentru semnalizãri ºi automatizãri cu izolaþie ºi manta de PVC,
ecranate cu bandã de cupru, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1,0 kV

CSYEcY CSYEcY-F (continuare) CSYEcAb(z)Y CSYEcAb(z)Y-F


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie informativ informativă informativă izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală exterioară nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
14 x 1,5 0,80 1,80 18,20 191 501 3 x 0,75 0,70 1,40 12,10 21 260
16 x 1,5 0,80 1,80 19,10 218 560 4 x 0,75 0,70 1,40 12,70 28 285
19 x 1,5 0,80 1,80 20,00 259 630 5 x 0,75 0,70 1,40 13,40 34 320
21 x 1,5 0,80 1,80 21,00 286 680 7 x 0,75 0,70 1,40 14,10 48 360
24 x 1,5 0,80 1,80 23,00 327 770 9 x 0,75 0,70 1,40 16,00 62 435
27 x 1,5 0,80 1,80 23,50 368 850 12 x 0,75 0,70 1,40 16,90 83 490 A
30 x 1,5 0,80 2,00 24,60 409 940 14 x 0,75 0,70 1,40 17,50 96 530
33 x 1,5 0,80 2,00 25,50 449 1020 16 x 0,75 0,70 1,40 18,20 110 580
37 x 1,5 0,80 2,00 26,40 504 1120 19 x 0,75 0,70 1,40 18,90 130 630
B
42 x 1,5 0,80 2,00 28,40 572 1255 21 x 0,75 0,70 1,40 19,70 144 680
48 x 1,5 0,80 2,00 29,90 654 1400 24 x 0,75 0,70 1,40 21,70 165 780
C
52 x 1,5 0,80 2,00 30,60 708 1500 27 x 0,75 0,70 1,40 22,00 186 820
56 x 1,5 0,80 2,00 31,50 763 1600 30 x 0,75 0,70 1,40 22,70 206 880
61 x 1,5 0,80 2,00 32,40 831 1720 33 x 0,75 0,70 1,80 24,10 227 970 D
2 x 2,5 0,90 1,80 12,20 45 190 37 x 0,75 0,70 1,80 24,90 254 1040
3 x 2,5 0,90 1,80 12,80 68 230 42 x 0,75 0,70 1,80 26,50 290 1150
4 x 2,5 0,90 1,80 13,70 91 270 48 x 0,75 0,70 1,80 27,60 330 1250
E
5 x 2,5 0,90 1,80 14,70 113 330 52 x 0,75 0,70 1,80 28,20 358 1320
7 x 2,5 0,90 1,80 15,80 159 400 56 x 0,75 0,70 1,80 28,90 385 1390
F
9 x 2,5 0,90 1,80 18,70 204 510 61 x 0,75 0,70 1,80 29,60 420 1470
12 x 2,5 0,90 1,80 20,00 272 625 2 x 1,0 0,80 1,40 12,80 18 270
14 x 2,5 0,90 1,80 20,90 317 700 3 x 1,0 0,80 1,40 13,20 27 290 G
16 x 2,5 0,90 1,80 21,90 362 790 4 x 1,0 0,80 1,40 13,90 37 330
19 x 2,5 0,90 1,80 23,00 430 900 5 x 1,0 0,80 1,40 14,80 46 370
21 x 2,5 0,90 2,00 24,60 476 1000 7 x 1,0 0,80 1,40 15,60 64 420
H
24 x 2,5 0,90 2,00 27,00 544 1130 9 x 1,0 0,80 1,40 17,80 82 510
27 x 2,5 0,90 2,00 27,50 612 1240 12 x 1,0 0,80 1,40 18,80 110 580
I
30 x 2,5 0,90 2,00 28,50 680 1360 14 x 1,0 0,80 1,40 19,50 128 640
33 x 2,5 0,90 2,00 29,50 748 1480 16 x 1,0 0,80 1,40 20,40 146 700
37 x 2,5 0,90 2,00 30,60 838 1620 19 x 1,0 0,80 1,40 21,60 173 780 J
2 x 4,0 1,00 1,80 13,50 72 240 21 x 1,0 0,80 1,40 22,50 192 840
3 x 4,0 1,00 1,80 14,20 108 300 24 x 1,0 0,80 1,80 25,20 219 980
4 x 4,0 1,00 1,80 15,20 145 360 27 x 1,0 0,80 1,80 25,60 247 1040
K
5 x 4,0 1,00 1,80 16,50 181 440 30 x 1,0 0,80 1,80 26,30 274 1110
7 x 4,0 1,00 1,80 17,80 253 550 33 x 1,0 0,80 1,80 27,20 301 1180
L
9 x 4,0 1,00 1,80 21,20 326 690 37 x 1,0 0,80 1,80 28,00 338 1270
12 x 4,0 1,00 1,80 22,70 434 860 42 x 1,0 0,80 1,80 29,90 383 1400
2 x 6,0 1,00 1,80 14,50 109 300 48 x 1,0 0,80 1,80 31,20 438 1540 M
3 x 6,0 1,00 1,80 15,30 163 370 52 x 1,0 0,80 2,20 31,90 475 1620
4 x 6,0 1,00 1,80 16,50 218 460 56 x 1,0 0,80 2,20 33,20 511 1740
5 x 6,0 1,00 1,80 17,90 272 560 61 x 1,0 0,80 2,20 34,80 557 1900
7 x 6,0 1,00 1,80 19,30 381 710 2 x 1,5 0,80 1,40 13,20 27 290
3 x 1,5 0,80 1,40 13,70 41 320
4 x 1,5 0,80 1,40 14,40 54 360
5 x 1,5 0,80 1,40 15,30 68 410
7 x 1,5 0,80 1,40 16,30 95 470
9 x 1,5 0,80 1,40 18,60 123 580

s.c. IPROEB s.a.


37 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri pentru semnalizãri ºi automatizãri cu izolaþie ºi manta de PVC,
ecranate cu bandã de cupru, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1,0 kV

CSYEcAb(z)Y CSYEcAb(z)Y-F (continuare)


Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
12 x 1,5 0,80 1,40 19,70 163 670
14 x 1,5 0,80 1,40 20,40 191 740
16 x 1,5 0,80 1,40 21,70 218 830
19 x 1,5 0,80 1,40 22,60 259 910
21 x 1,5 0,80 1,80 24,40 286 1020
A 24 x 1,5 0,80 1,80 26,50 327 1140
27 x 1,5 0,80 1,80 26,90 368 1220
30 x 1,5 0,80 1,80 27,60 409 1310
B 33 x 1,5 0,80 1,80 28,50 449 1400
37 x 1,5 0,80 1,80 29,40 504 1510

C 42 x 1,5 0,80 1,80 31,40 572 1670


48 x 1,5 0,80 1,80 33,30 654 1870
52 x 1,5 0,80 2,20 34,80 708 2035
D 56 x 1,5 0,80 2,20 35,70 763 2150
61 x 1,5 0,80 2,20 36,60 831 2280
2 x 2,5 0,90 1,40 14,40 45 340
E 3 x 2,5 0,90 1,40 15,00 68 390
4 x 2,5 0,90 1,40 15,90 91 450

F 5 x 2,5 0,90 1,40 16,90 113 520


7 x 2,5 0,90 1,40 18,00 159 610
9 x 2,5 0,90 1,40 20,90 204 770
G 12 x 2,5 0,90 1,40 22,60 272 910
14 x 2,5 0,90 1,80 24,30 317 1040
16 x 2,5 0,90 1,80 25,30 362 1140
H 19 x 2,5 0,90 1,80 26,40 430 1260
21 x 2,5 0,90 1,80 27,60 476 1370

I 24 x 2,5 0,90 1,80 30,00 544 1530


27 x 2,5 0,90 1,80 30,50 612 1650
30 x 2,5 0,90 1,80 31,50 680 1780
J 33 x 2,5 0,90 1,80 32,90 748 1940
37 x 2,5 0,90 2,20 34,80 838 2160
2 x 4,0 1,00 1,40 15,70 72 415
K 3 x 4,0 1,00 1,40 16,50 108 480
4 x 4,0 1,00 1,40 17,40 145 560

L 5 x 4,0 1,00 1,40 18,70 181 650


7 x 4,0 1,00 1,40 20,00 253 780
9 x 4,0 1,00 1,80 24,60 326 1035
M 12 x 4,0 1,00 1,80 26,10 434 1230
2 x 6,0 1,00 1,40 16,70 109 480
3 x 6,0 1,00 1,40 17,50 163 570
4 x 6,0 1,00 1,40 18,70 218 680
5 x 6,0 1,00 1,40 20,10 272 790
7 x 6,0 1,00 1,40 21,90 381 980

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 ,
38
Fax +40 (0)263 234701
A05VV-U A05VV-R
Cabluri cu izolaþie ºi manta de PVC

AO5VV-U AO5VV-R
Număr Rezistenţă
Grosime Grosime Diametru Masă
conductoare Clasă de izolaţie
nominală nominală exterior cablu
x secţiune conductor la 70 C,
o
izolaţie manta maxim informativă
nominală minimă
mm2 mm mm mm MΩ.km kg/km
1 0,80 1,2 11,50 0,0110 151
2 x 2,5
2 0,80 1,2 12,00 0,0090 166
1 0,80 1,2 12,00 0,0100 181
3 x 2,5
2 0,80 1,2 12,50 0,0090 197
1 0,80 1,2 13,00 0,0100 222
4 x 2,5
2
1
0,80
0,80
1,2
1,2
13,50
14,00
0,0090
0,0100
241
275
A
5 x 2,5
2 0,80 1,2 14,50 0,0090 300

2x4
1 0,80 1,2 12,50 0,0085 197 B
2 0,80 1,2 13,00 0,0077 212
1 0,80 1,2 13,00 0,0085 241
3x4
2 0,80 1,2 13,50 0,0077 258 C
1 0,80 1,4 14,50 0,0085 309
4x4
2 0,80 1,4 15,00 0,0077 330
Construcţie 1 0,80 1,4 16,00 0,0085 398 D
5x4
1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR CEI 60228 2 0,80 1,4 17,00 0,0077 426
2 Izolaţie de PVC 1 0,80 1,2 13,50 0,0070 254
3 Înveliş intern 2x6
2 0,80 1,2 14,00 0,0065 273 E
4 Manta exterioară de PVC 1 0,80 1,4 14,50 0,0070 328
3x6
Domeniu de utilizare 2
1
0,80
0,80
1,4
1,4
15,50
16,00
0,0065
0,0070
348
422
F
În instalaţii electrice interioare fixe, în mediu uscat sau umed. 4x6
2 0,80 1,4 17,00 0,0065 446

Date tehnice 5x6


1
2
0,80
0,80
1,4
1,4
17,50
18,50
0,0070
0,0065
525
556
G
Standard de produs: BS 6004/91
1 1,00 1,4 16,50 0,0070 416
2 x 10
Tensiunea nominală: U0/U=300/500 V 2 1,00 1,4 17,50 0,0065 455 H
1 1,00 1,4 17,50 0,0070 520
Temperatura minimă a cablului la montaj : +5 C o
3 x 10
2 1,00 1,4 19,00 0,0065 561
(măsurată pe manta): în exploatare: -30 °C
4 x 10
1 1,00 1,4 19,00 0,0070 651 I
2 1,00 1,4 20,50 0,0065 700
Temperatura maximă admisă pe conductor
+70 °C 1 1,00 1,4 21,00 0,0070 817
în condiţii normale de exploatare: 5 x 10
2 1,00 1,4 22,00 0,0065 882 J
Tensiunea de încercare: 2kV, 50 Hz, timp de 5 minute 2 x 16 2 1,00 1,4 20,00 0,0052 629
3 x 16 2 1,00 1,4 21,50 0,0052 809
4 x 16 2 1,00 1,4 23,50 0,0052 1014 K
AO5VV-U AO5VV-R 5 x 16 2 1,00 1,6 26,00 0,0052 1301

Număr
Grosime Grosime Diametru
Rezistenţă
Masă
2 x 25
3 x 25
2
2
1,20
1,20
1,4
1,6
24,00
26,00
0,0050
0,0050
949
1221
L
conductoare Clasă de izolaţie
nominală nominală exterior cablu 4 x 25 2 1,20 1,6 28,50 0,0050 1564
x secţiune conductor la 70 oC,
izolaţie manta maxim informativă
nominală
mm2 mm mm mm
minimă
MΩ.km kg/km
5 x 25
2 x 35
2
2
1,20
1,20
1,6
1,6
31,50
27,50
0,0050
0,0044
1975
1267
M
1 0,70 1,2 10,00 0,0110 110 3 x 35 2 1,20 1,6 29,00 0,0044 1608
2 x 1,5 4 x 35 2 1,20 1,6 32,00 0,0044 2033
2 0,70 1,2 10,50 0,0100 118
1 0,70 1,2 10,50 0,0110 130 5 x 35 2 1,20 1,6 35,00 0,0044 2606
3 x 1,5
2 0,70 1,2 11,00 0,0100 138
1 0,70 1,2 11,50 0,0110 157
4 x 1,5
2 0,70 1,2 12,00 0,0100 167
1 0,70 1,2 12,00 0,0110 193
5 x 1,5
2 0,70 1,2 12,50 0,0100 205

s.c. IPROEB s.a.

39 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,


Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
NYM-O NYM-J
Cabluri cu izolaþie ºi manta de PVC

NYM-O NYM-J
Număr Rezistenţă
Grosime Grosime Diametru Masă
conductoare Clasă de izolaţie
nominală nominală exterior cablu
x secţiune conductor la 70 oC,
izolaţie manta maxim informativă
nominală minimă
mm2 mm mm mm MΩ.km kg/km
1 x 1,5 1 0,60 1,4 6,20 0,0100 42
2 x 1,5 1 0,60 1,4 9,80 0,0100 100
3 x 1,5 1 0,60 1,4 10,50 0,0100 130
4 x 1,5 1 0,60 1,4 11,00 0,0100 155
5 x 1,5 1 0,60 1,4 12,00 0,0100 188
A 7 x 1,5 1 0,60 1,4 11,40 0,0100 230
1 x 2,5 1 0,70 1,4 6,80 0,0094 58
2 x 2,5 1 0,70 1,4 11,00 0,0094 151
B 3 x 2,5 1 0,70 1,4 11,50 0,0094 182
4 x 2,5 1 0,70 1,4 12,50 0,0094 220

C 5 x 2,5 1 0,70 1,4 13,50 0,0094 270


7 x 2,5 1 0,70 1,6 13,60 0,0094 350
1x4 1 0,80 1,4 7,60 0,0087 78
D Construcţie 2x4 1 0,80 1,4 12,50 0,0087 206
1 Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228 3x4 1 0,80 1,4 13,00 0,0087 251
2 Izolaţie de PVC 4x4 1 0,80 1,6 14,50 0,0087 321
E 3 Înveliş intern 5x4 1 0,80 1,6 16,50 0,0087 411
4 Manta exterioară de PVC
1x6 1 0,80 1,4 8,20 0,0070 101

F Domeniu de utilizare 2x6 1 0,80 1,4 13,50 0,0070 265


În instalaţii electrice interioare fixe, în mediu uscat sau umed. Folosirea în instalaţii 3x6 1 0,80 1,6 15,00 0,0070 340
exterioare este permisă numai dacă este asigurată protecţia faţă de acţiunea 4x6 1 0,80 1,6 16,50 0,0070 435
G directă a razelor solare.
5x6 1 0,80 1,6 18,00 0,0070 540
Date tehnice 1 x 10 1 1,00 1,4 9,40 0,0072 152
Standard de produs: VDE 0250/204 2 x 10 1 1,00 1,6 17,00 0,0072 430
H Tensiunea nominală: U0/U=300/500 V 3 x 10 1 1,00 1,6 18,00 0,0072 535
4 x 10 1 1,00 1,6 19,50 0,0072 667
la montaj : +5 oC
I Temperatura minimă a cablului
(măsurată pe manta): în exploatare : -30 °C
5 x 10 1 1,00 1,6 21,50 0,0072 834
1 x 16 2 1,00 1,4 11,00 0,0053 225
2 x 16 2 1,00 1,6 20,00 0,0053 646
J Temperatura maximă admisă pe conductor
în condiţii normale de exploatare:
+70 °C 3 x 16 2 1,00 1,6 22,00 0,0053 827
4 x 16 2 1,00 1,6 23,50 0,0053 1034
Tensiunea de încercare: 2kV, 50 Hz, timp de 5 minute 5 x 16 2 1,00 1,8 26,00 0,0053 1323
K O - fără conductor verde şi galben 2 x 25 2 1,20 1,6 24,00 0,0051 969
În simbol:
J - cu conductor verde şi galben 3 x 25 2 1,20 1,8 26,00 0,0051 1243

L 4 x 25 2 1,20 1,8 28,50 0,0051 1589


5 x 25 2 1,20 1,8 31,50 0,0051 2002
2 x 35 2 1,20 1,8 27,50 0,0045 1290
M 3 x 35 2 1,20 1,8 29,50 0,0045 1633
4 x 35 2 1,20 1,8 32,00 0,0045 2060
5 x 35 2 1,20 1,8 35,50 0,0045 2637

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 ,
40
Fax +40 (0)263 234701
CS2YEAbY
Cabluri electrice pentru transmitere de date
cu izolaþie de polietilenã termoplasticã

C
Construcţie
1 Conductor de cupru unifilar clasa 1, conform SR CEI 60228
D
2 Izolaţie de PE
3 Înveliş comun
4 Fir de cupru cositorit E
5 Ecran din folie de AL / PET
6 Manta interioară de PVC
7 Armătură din bandă de oţel
8 Manta exterioară de PVC
F
Domeniu de utilizare
Cablul este destinat pentru (telegestiune) transmitere de date pe calculator.
G
Date tehnice
Standard de produs: SF 72/2001 -IPROEB
H
Tensiunea nominală: U0/U=0,25/ 0,5 kV

la montaj : +5 oC
I
Temperatura minimă a cablului
(măsurată pe manta): în exploatare : -30 °C
J
Temperatura maximă admisă pe conductor
+70 °C
în condiţii normale de exploatare:

maxim 100 nF / km K
pentru secţiunea de 1,0 mm2
Capacitatea mutuală la 800Hz maxim 120 nF / km
între conductoare: pentru secţiunea de 1,5 mm2 L
maxim 130 nF / km
pentru secţiunea de 2,5 mm2

CS2YEAbY
M
Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta
izolaţie inform. informativă informativă
nominală exterioară
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2 x 1,0 0,50 1,4 11,2 18 213
2 x 1,5 0,60 1,4 12,1 27 246
2 x 2,5 0,70 1,4 13,3 45 300

s.c. IPROEB s.a.

41 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,


Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
CS2XY CS2XY-F CS2XEY CS2XEY-F CS2XEcY
CS2XEcY-F CS2XAb(z)Y CS2XAb(z)Y-F CS2XEcAb(z)Y CS2XEcAb(z)Y-F
Cabluri de semnalizare cu izolaþie de
polietilenã reticulatã ºi manta de PVC

CS2XY CS2XY-F
Număr
Grosime Grosime Diametru Masă Masă
conductoare
nominală nominală exterior cupru cablu
x secţiune
izolaţie manta nom./max. (inf.) (inf.)
nominală
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
2x1 0,7 1,8 9,6 / 11,1 18,4 121
2 x 1,5 0,7 1,8 10,2 / 11,8 27,4 143
2 x 2,5 0,7 1,8 11,0 / 12,8 45,6 178
2x4 0,7 1,8 12,0 / 13,9 72,9 228
2x6 0,7 1,8 13,0 / 15,1 110 289
A 3x1 0,7 1,8 10,0 / 11,6 27,6 142
3 x 1,5 0,7 1,8 10,6 / 12,3 41,1 160
3 x 2,5 0,7 1,8 11,5 / 13,3 68,5 205
B 3x4 0,7 1,8 12,6 / 14,6 109 269
3x6 0,7 1,8 13,7 / 15,9 165 348

C Construcţie
4x1
4 x 1,5
0,7
0,7
1,8
1,8
10,7 / 12,4
11,4 / 13,2
36,8
54,9
156
187
1 Conductor de cupru unifilar, clasa 1, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE) 4 x 2,5 0,7 1,8 12,3 / 14,3 91,3 241
D 3 Strat separator (opţional)
4 Ecran de folie aluminiu (E) sau de bandă de cupru (Ec)
4x4 0,7 1,8 13,6 / 15,8 146 322

5 Manta de separare de PVC 4x6 0,7 1,8 14,8 / 17,2 219 421
6 Armătură de benzi de oţel zincate (Abz) sau nezincate (Ab) 5x1 0,7 1,8 11,4 / 13,2 46,0 177
E 7 Manta exterioară de PVC
5 x 1,5 0,7 1,8 12,2 / 14,2 68,6 214
Domeniu de utilizare 5 x 2,5 0,7 1,8 13,2 / 15,3 114 279
Cablurile sunt destinate pentru utilizare în instalaţii electrice fixe, pentru semnalizare
F şi control
5x4 0,7
0,7
1,8
1,8
14,6 / 16,9
15,9 / 18,4
182
274
376
495
5x6
Date tehnice
7x1 0,7 1,8 11,2 / 13,0 64,4 167
G Standard de produs:
Standard de referinţă:
SF 93/2002 IPROEB
SR CEI 60502-1
7 x 1,5 0,7 1,8 12,1 / 14,0 96,0 210
7 x 2,5 0,7 1,8 13,3 / 15,4 160 289
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6/1 (1,2) kV 0,7 1,8 14,8 / 17,2 255 403
7x4
H Temperatura minimă a cablului la montaj : -5 oC 8x1 0,7 1,8 12,3 / 14,3 73,6 189
(măsurată pe manta): în exploatare: -40 °C 0,7 1,8 13,4 / 15,5 110 239
8 x 1,5

I Temperatura maximă admisă pe conductor:


+90 °C în condiţii normale de
exploatare
8 x 2,5 0,7 1,8 14,7 / 17,1 183 328
8x4 0,7 1,8 16,5 / 19,1 292 460
+250 °C la scurtcircuit (max. 5 s)
9x1 0,7 1,8 13,2 / 15,3 82,8 210
J Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute 9 x 1,5 0,7 1,8 14,3 / 16,6 123 264
10 x diametrul exterior al cablurilor 9 x 2,5 0,7 1,8 15,9 / 18,4 205 366
armate
Raza minimă de curbură: 9x4 0,7 1,8 17,8 / 20,6 328 513
K 8 x diametrul exterior al cablurilor
nearmate 10 x 1 0,7 1,8 13,7 / 15,9 92,0 227
F – cabluri cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespund la încercarea la foc 10 x 1,5 0,7 1,8 14,9 / 17,3 137 287

L conform SR EN 50266-2-4, categoria C )


Cod de identificare conductoare izolate: în fiecare strat un conductor este maro
10 x 2,5 0,7 1,8 16,5 / 19,1 228 399
şi unul albastru, iar celelalte conductoare sunt de aceeaşi culoare. 10 x 4 0,7 1,8 18,5 / 21,5 365 561
La cerere conductoarele se pot marca cu cifre. 12 x 1 0,7 1,8 14,1 / 16,4 110 256
M La cerere se pot executa cabluri cu alt număr de conductoare, cu conductoare
rigide multifilare (clasa 2) sau flexibile (clasa 5). 12 x 1,5 0,7 1,8 15,3 / 17,7 165 327
12 x 2,5 0,7 1,8 17,0 / 19,7 274 459
Secţiune Rezistenţa de izolaţie Rezistenţa de izolaţie
12 x 4 0,7 1,8 19,1 / 22,2 438 651
conductor minimă, la 20 oC minimă, la 90 oC
mm2 MΩ.km MΩ.km 14 x 1 0,7 1,8 14,7 / 17,1 129 287

1 13000 113 14 x 1,5 0,7 1,8 16,0 / 18,6 192 368


1,5 11000 110 14 x 2,5 0,7 1,8 17,8 / 20,6 320 521
2,5 9000 90 14 x 4 0,7 1,8 20,0 / 23,2 510 743
4 7000 70 19 x 1 0,7 1,8 16,2 / 18,8 175 364
6 6000 60 0,7 1,8 17,7 / 20,5 261 472
19 x 1,5
19 x 2,5 0,7 1,8 19,7 / 22,9 434 676
19 x 4 0,7 1,8 22,2 / 25,8 693 973
s.c. IPROEB s.a.
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 ,
42
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie de polietilenã reticulatã ºi manta de PVC

CS2XY CS2XY-F (continuare) CS2XEY CS2XEY-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie nom./max. (inf.) (inf.) izolaţie nom./max. (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
24 x 1 0,7 1,8 18,7 / 21,7 221 450 10 x 1 0,7 1,8 13,9/16,1 92,0 233
24 x 1,5 0,7 1,8 20,5 / 23,8 329 586 10 x 1,5 0,7 1,8 15,1/17,5 137 294
24 x 2,5 0,7 1,8 22,9 / 26,6 548 842 10 x 2,5 0,7 1,8 16,7/19,4 228 406
30 x 1 0,7 1,8 19,7 / 22,9 276 536 10 x 4 0,7 1,8 18,7/21,7 365 569
30 x 1,5 0,7 1,8 21,6 / 25,1 412 703 12 x 1 0,7 1,8 14,3/16,6 110 262
30 x 2,5 0,7 2,0 24,6 / 28,5 685 1041 12 x 1,5 0,7 1,8 15,5/18,0 165 333 A
37 x 1 0,7 1,8 21,2 / 24,6 340 639 12 x 2,5 0,7 1,8 17,2/20,0 274 466
0,7 1,8 23,3 / 27,0 508 843 12 x 4 0,7 1,8 19,3/22,4 438 659
37 x 1,5
37 x 2,5 0,7 2,0 26,5 / 30,7 844 1254 14 x 1 0,7 1,8 14,9/17,3 129 293 B
14 x 1,5 0,7 1,8 16,2/18,8 192 376
CS2XEY CS2XEY-F 14 x 2,5 0,7
0,7
1,8
1,8
18,0/20,9
20,2/23,4
320
510
529
752
C
Număr 14 x 4
Grosime Grosime Diametru Masă Masă
conductoare 19 x 1 0,7 1,8 16,4/19,0 175 371
nominală nominală exterior cupru cablu
x secţiune
nominală
izolaţie manta nom./max. (inf.) (inf.) 19 x 1,5 0,7 1,8 17,9/20,8 261 480 D
19 x 2,5 0,7 1,8 19,9/23,1 434 685
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
19 x 4 0,7 1,8 22,4/26,0 693 983
2x1 0,7 1,8 8,9/10,3 18,4 86
24 x 1 0,7 1,8 18,9/21,9 221 458 E
2 x 1,5 0,7 1,8 9,5/11,0 27,4 101
24 x 1,5 0,7 1,8 20,7/24,0 329 595
2 x 2,5 0,7 1,8 10,3/11,9 45,6 128
2x4 0,7 1,8 11,3/13,1 72,9 166
24 x 2,5 0,7
0,7
1,8
1,8
23,1/26,8
19,9/23,1
548
276
852
545
F
30 x 1
2x6 0,7 1,8 12,3/14,3 110 213
30 x 1,5 0,7 1,8 21,8/25,3 412 712
3x1
3 x 1,5
0,7
0,7
1,8
1,8
9,3/10,8
9,9/11,5
27,6
41,1
102
123
30 x 2,5 0,7 2,0 24,8/28,8 685 1052 G
37 x 1 0,7 1,8 21,4/24,8 340 649
3 x 2,5 0,7 1,8 10,8/12,5 68,5 160
37 x 1,5 0,7 1,8 23,5/27,3 508 854
3x4 0,7 1,8 11,9/13,8 109 213
37 x 2,5 0,7 2,0 26,7/31,0 844 1266 H
3x6 0,7 1,8 13,0/15,1 165 281
4x1 0,7 1,8 10,0/11,6 36,8 121 CS2XEcY CS2XEcY-F
4 x 1,5 0,7 1,8 10,7/12,4 54,9 148
Număr
I
4 x 2,5 0,7 1,8 11,6/13,5 91,3 195 Grosime Grosime Diametru Masă Masă
conductoare
nominală nominală exterior cupru cablu
x secţiune
4x4
4x6
0,7
0,7
1,8
1,8
12,9/15,0
14,1/16,4
146
219
264
352 nominală
izolaţie manta nom./max. (inf.) (inf.) J
0,7 1,8 10,7/12,4 46,0 140 mm 2
mm mm mm kg/km kg/km
5x1
5 x 1,5 0,7 1,8 11,5/13,3 68,6 173 2x1
2 x 1,5
0,7
0,7
1,8
1,8
9,4/10,9
10,0/11,6
36,5
47,5
106
123
K
5 x 2,5 0,7 1,8 12,5/14,5 114 230
5x4 0,7 1,8 13,9/16,1 182 315 2 x 2,5 0,7 1,8 10,8/12,5 68,5 152

5x6 0,7 1,8 15,2/17,6 274 423 2x4 0,7 1,8 11,8/13,7 99,3 193 L
7x1 0,7 1,8 11,4/13,2 64,4 172 2x6 0,7 1,8 12,8/14,8 140 244
3x1 0,7 1,8 9,8/11,4 47,0 124
7 x 1,5
7 x 2,5
0,7
0,7
1,8
1,8
12,3/14,3
13,5/15,7
96,0
160
216
295 3 x 1,5 0,7 1,8 10,4/12,1 62,6 146 M
7x4 0,7 1,8 15,0/17,4 255 410 3 x 2,5 0,7 1,8 11,3/13,1 93,2 186

8x1 0,7 1,8 12,5/14,5 73,6 195 3x4 0,7 1,8 12,4/14,4 138 243

8 x 1,5 0,7 1,8 13,6/15,8 110 245 3x6 0,7 1,8 13,5/15,7 197 313

8 x 2,5 0,7 1,8 14,9/17,3 183 335 4x1 0,7 1,8 10,5/12,2 58,7 145

8x4 0,7 1,8 16,7/19,4 292 467 4 x 1,5 0,7 1,8 11,2/13,0 79,2 173
0,7 1,8 13,4/15,5 82,8 216 4 x 2,5 0,7 1,8 12,1/14,0 119 223
9x1
4x4 0,7 1,8 13,4/15,5 178 297
9 x 1,5 0,7 1,8 14,5/16,8 123 271
4x6 0,7 1,8 14,6/16,9 256 388
9 x 2,5 0,7 1,8 16,1/18,7 205 373
5x1 0,7 1,8 11,2/13,0 70,3 166
9x4 0,7 1,8 18,0/20,9 328 521

s.c. IP ROE B s.a.

43 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţ ii nr. 19,


Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie de polietilenã reticulatã ºi manta de PVC

CS2XEcY CS2XEcY-F (continuare) CS2XAb(z)Y CS2XAb(z)Y-F


Număr Grosime Număr
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare
nominală exterior cupru cablu nominală nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune
izolaţie nom./max. (inf.) (inf.) izolaţie manta nom./max. (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
5 x 1,5 0,7 1,8 12,0/13,9 95,7 201 2x1 0,7 1,8 11,3/13,1 18,4 191
5 x 2,5 0,7 1,8 13,0/15,1 145 262 2 x 1,5 0,7 1,8 11,9/13,8 27,4 214
5x4 0,7 1,8 14,4/16,7 218 351 2 x 2,5 0,7 1,8 12,7/14,7 45,6 250
5x6 0,7 1,8 15,7/18,2 314 463 2x4 0,7 1,8 13,7/15,9 72,9 301
7x1 0,7 1,8 11,9/13,8 91,1 200 2x6 0,7 1,8 14,7/17,1 110 361
A 7 x 1,5 0,7 1,8 12,8/14,8 126 246 3x1 0,7 1,8 11,7/13,6 27,6 212
7 x 2,5 0,7 1,8 14,0/16,2 194 329 3 x 1,5 0,7 1,8 13,2/15,3 41,1 295
7x4 0,7 1,8 15,5/18,0 294 449 3 x 2,5 0,7 1,8 14,1/16,4 68,5 352
B 8x1 0,7 1,8 13,0/15,1 104 226 3 x4 0,7 1,8 14,3/16,6 109 356
8 x 1,5 0,7 1,8 14,1/16,4 144 280 3x6 0,7 1,8 15,4/17,9 165 437

C 8 x 2,5 0,7 1,8 15,4/17,9 221 374 4x1 0,7 1,8 12,4/14,4 36,8 240
8x4 0,7 1,8 17,2/20,0 337 511 4 x 1,5 0,7 1,8 13,1/15,2 54,9 275
9x1 0,7 1,8 13,9/16,1 117 250 4 x 2,5 0,7 1,8 14,0/16,2 91,3 334
D 9 x 1,5 0,7 1,8 15,0/17,4 161 308 4x4 0,7 1,8 15,3/17,7 146 420
9 x 2,5 0,7 1,8 16,6/19,3 249 416 4x6 0,7 1,8 16,5/19,1 219 522
9x4 0,7 1,8 18,5/21,5 378 569 5x1 0,7 1,8 13,1/15,2 46,0 268
E 10 x 1 0,7 1,8 14,4/16,7 127 269 5 x 1,5 0,7 1,8 14,8/17,2 68,6 370
10 x 1,5 0,7 1,8 15,6/18,1 177 333 5 x 2,5 0,7 1,8 15,8/18,3 114 449

F 10 x 2,5 0,7 1,8 17,2/20,0 273 451 5x4 0,7 1,8 17,2/20,0 182 564
10 x 4 0,7 1,8 19,2/22,3 417 620 5x6 0,7 1,8 17,6/20,4 274 607
12 x 1 0,7 1,8 14,8/17,2 147 299 7x1 0,7 1,8 13,8/16,0 64,4 307
G 12 x 1,5 0,7 1,8 16,0/18,6 206 374 7 x 1,5 0,7 1,8 14,7/17,1 96,0 361
12 x 2,5 0,7 1,8 17,7/20,5 321 512 7 x 2,5 0,7 1,8 15,9/18,4 160 455
12 x 4 0,7 1,8 19,8/23,0 492 712 7x4 0,7 1,8 17,4/20,2 255 589
H 14 x 1 0,7 1,8 15,4/17,9 168 332 8x1 0,7 1,8 14,9/17,3 73,6 343
14 x 1,5 0,7 1,8 16,7/19,4 235 418 8 x 1,5 0,7 1,8 16,0/18,6 110 406

I 14 x 2,5 0,7 1,8 18,5/21,5 369 578 8 x 2,5 0,7 1,8 17,3/20,1 183 512
14 x 4 0,7 1,8 20,7/24,0 568 807 8x4 0,7 1,8 19,1/22,2 292 667
19 x 1 0,7 1,8 16,9/19,6 219 415 9x1 0,7 1,8 15,8/18,3 82,8 375
J 19 x 1,5 0,7 1,8 18,4/21,3 310 528 9 x 1,5 0,7 1,8 16,9/19,6 123 443
19 x 2,5 0,7 1,8 20,4/23,7 490 739 9 x 2,5 0,7 1,8 18,5/21,5 205 566
19 x 4 0,7 1,8 22,9/26,6 758 1045 9x4 0,7 1,8 20,4/23,7 328 736
K 24 x 1 0,7 1,8 19,4/22,5 274 509 10 x 1 0,7 1,8 16,3/18,9 92,0 398
24 x 1,5 0,7 1,8 21,2/24,6 388 652 10 x 1,5 0,7 1,8 17,5/20,3 137 474

L 24 x 2,5 0,7 1,8 23,6/27,4 615 916 10 x 2,5 0,7 1,8 19,1/22,2 228 606
30 x 1 0,7 1,8 20,4/23,7 332 599 10 x 4 0,7 1,8 21,1/24,5 365 794
30 x 1,5 0,7 1,8 22,3/25,9 474 773 12 x 1 0,7 1,8 16,7/19,4 110 433
M 30 x 2,5 0,7 2,0 25,3/29,3 757 1121 12 x 1,5 0,7 1,8 17,9/20,8 165 518
37 x 1 0,7 1,8 21,9/25,4 402 708 12 x 2,5 0,7 1,8 19,6/22,7 274 672
37 x 1,5 0,7 1,8 24,0/27,8 576 919 12 x 4 0,7 1,8 22,1/25,6 438 914
37 x 2,5 0,7 2,0 27,2/31,6 923 1341 14 x 1 0,7 1,8 17,3/20,1 129 471
14 x 1,5 0,7 1,8 18,6/21,6 192 569
14 x 2,5 0,7 1,8 20,4/23,7 320 745
14 x 4 0,7 1,8 23,0/26,7 510 1019
16 x 1,5 0,7 1,8 19,5/22,6 219 624
19 x 1 0,7 1,8 18,8/21,8 175 568
19 x 1,5 0,7 1,8 20,3/23,5 261 695
19 x 2,5 0,7 1,8 22,7/26,3 434 948

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 ,
44
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de semnalizare cu izolaþie de polietilenã reticulatã ºi manta de PVC

CS2XAb(z)Y CS2XAb(z)Y-F (continuare) CS2XEcAb(z)Y CS2XEcAb(z)Y-F (continuare)


Număr Grosime Număr Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
conductoare nominală conductoare nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
x secţiune manta x secţiune manta
izolaţie nom./max. (inf.) (inf.) izolaţie nom./max. (inf.) (inf.)
nominală ext. nominală ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
19 x 4 0,7 2,0 25,6/29,7 693 1302 9 x 2,5 0,7 1,8 19,2/22,3 249 624
24 x 1 0,7 1,8 21,7/25,2 221 707 9x4 0,7 1,8 20,6/23,9 378 792
24 x 1,5 0,7 1,8 23,5/27,3 329 868 10 x 1 0,7 1,8 17,0/19,7 127 449
24 x 2,5 0,7 2,0 26,3/30,5 548 1180 10 x 1,5 0,7 1,8 18,2/21,1 177 529
30 x 1 0,7 1,8 22,7/26,3 276 807 10 x 2,5 0,7 1,8 19,8/23,0 273 667
30 x 1,5 0,7 2,0 25,0/29,0 412 1022 10 x 4 0,7 1,8 21,8/25,3 417 862 A
30 x 2,5 0,7 2,0 27,6/32,0 685 1377 12 x 1 0,7 1,8 17,4/20,2 147 485
37 x 1 0,7 2,0 24,6/28,5 340 953 12 x 1,5 0,7 1,8 18,6/21,6 206 575
37 x 1,5 0,7 2,0 26,7/31,0 508 1187 12 x 2,5 0,7 1,8 19,8/23,0 321 725 B
37 x 2,5 0,7 2,0 29,5/34,2 844 1616 12 x 4 0,7 1,8 22,8/26,4 492 985
14 x 1 0,7
0,7
1,8
1,8
18,0/20,9
18,8/21,8
168
235
526
618
C
14 x 1,5
CS2XEcAb(z)Y CS2XEcAb(z)Y-F
14 x 2,5 0,7 1,8 21,1/24,5 369 810
Număr
conductoare
Grosime Grosime Diametru Masă Masă 14 x 4 0,7 2,0 24,1/28,0 568 1114 D
nominală nominală exterior cupru cablu 15 x 1,5 0,7 1,8 20,2/23,4 252 668
x secţiune
izolaţie manta nom./max. (inf.) (inf.)
nominală 19 x 1 0,7 1,8 19,5/22,6 219 627
mm2 mm mm mm kg/km kg/km 16 x 1,5 0,7 1,8 19,7/22,9 266 676 E
2x1 0,7 1,8 12,0/13,9 36,5 223 19 x 1,5 0,7 1,8 20,5/23,8 310 750
2 x 1,5 0,7 1,8 12,6/14,6 47,5 247 19 x 2,5 0,7
0,7
1,8
2,0
22,9/26,6
26,3/30,5
490
758
1010
1384
F
2 x 2,5 0,7 1,8 13,4/15,5 68,5 287 19 x 4
2x4 0,7 1,8 14,4/16,7 99,3 340 24 x 1 0,7 1,8 22,4/26,0 274 777
2x6 0,7 1,8 15,4/17,9 140 403 24 x 1,5 0,7 2,0 24,6/28,5 388 965 G
3x1 0,7 1,8 12,4/14,4 47,0 245 24 x 2,5 0,7 2,0 27,0/31,3 615 1265
0,7 1,8 12,5/14,5 62,6 265 27 x 2,5 0,7 2,0 27,0/31,3 685 1351
3 x 1,5
3 x 2,5 0,7 1,8 13,4/15,5 93,2 317 30 x 1 0,7 1,8 23,4/27,1 332 880 H
3x4 0,7 1,8 15,0/17,4 138 398 30 x 1,5 0,7 2,0 25,7/29,8 474 1102
3x6 0,7 1,8 16,1/18,7 197 482 30 x 2,5 0,7
0,7
2,0
2,0
28,3/32,8
25,3/29,3
757
402
1467
1031
I
4x1 0,7 1,8 13,1/15,2 58,7 275 37 x 1
4 x 1,5 0,7 1,8 13,8/16,0 79,2 313 37 x 1,5 0,7 2,0 27,4/31,8 576 1274
4 x 2,5 0,7 1,8 14,2/16,5 119 364 37 x 2,5 0,7 2,0 30,2/35,0 923 1712 J
4x4 0,7 1,8 16,0/18,6 178 464
0,7 1,8 17,2/20,0 256 571
4x6
5x1 0,7 1,8 13,8/16,0 70,3 306
K
5 x 1,5 0,7 1,8 14,1/16,4 95,7 340
5 x 2,5 0,7 1,8 15,1/17,5 145 414 L
5x4 0,7 1,8 16,5/19,1 218 521
5x6 0,7 1,8 18,3/21,2 314 660
7x1 0,7 1,8 14,5/16,8 91,1 349 M
7 x 1,5 0,7 1,8 14,9/17,3 126 396
7 x 2,5 0,7 1,8 16,6/19,3 194 505
7x4 0,7 1,8 18,1/21,0 294 643
8x1 0,7 1,8 15,6/18,1 104 389
8 x 1,5 0,7 1,8 16,7/19,4 144 456
8 x 2,5 0,7 1,8 18,0/20,9 221 567
8x4 0,7 1,8 19,8/23,0 337 727
9x1 0,7 1,8 16,5/19,1 117 424
9 x 1,5 0,7 1,8 17,1/19,8 161 486

s.c. IPROEB s.a.

45 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,


Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
D

CABLURI DE ENERGIE

47
CYY CYAb(z)Y ACYY ACYAb(z)Y
CYY-F CYAb(z)Y-F ACYY-F ACYAb(z)Y-F
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC
pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1 kV
CYY CYY-F
Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x nominală
nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
1 x 1,5 ru 0,80 1,40 5,80 13 48
1 x 2,5 ru 0,80 1,40 6,20 22 61
1x4 ru 1,00 1,40 7,10 36 85
1x6 ru 1,00 1,40 7,60 54 108
1 x 10 ru 1,00 1,40 8,40 90 153
A 1 x 16 ru 1,00 1,40 9,30 143 215
1 x 16 rm 1,00 1,40 9,90 146 228
1 x 25 rm 1,20 1,40 11,60 231 332
B 1 x 35 rm 1,20 1,40 12,80 320 434
1 x 50 rm 1,40 1,40 14,50 433 574

C 1 x 70
1 x 95
rm
rm
1,40
1,60
1,50
1,60
16,50
19,00
626
869
794
1083
Construcţie
1 x 120 rm 1,60 1,60 20,60 1098 1333
1 Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2,
D conform SR CEI 60228 1 x 150 rm 1,80 1,70 22,80 1348 1634
2 Izolaţie de PVC 1 x 185 rm 2,00 1,70 24,80 1651 1980
3 Înveliş comun 1 x 240 rm 2,20 1,90 28,50 2223 2643
E 4 Manta interioară
5 Armătură din bandă de oţel 1 x 300 rm 2,40 2,00 31,50 2788 3288
6 Manta exterioară de PVC 1 x 400 rm 2,60 2,10 35,50 3632 4350

F Domeniu de utilizare 2 x 1,5


2 x 1,5
ru
rm
0,80
0,80
1,80
1,80
10,60
11,00
27
27
150
164
Cablurile sunt destinate utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe.
2 x 2,5 ru 0,80 1,80 11,40 46 186
G Date tehnice 2x4 ru 1,00 1,80 13,20 73 259

Standard de produs: SF 9-1998 - IPROEB 2x6 ru 1,00 1,80 14,20 109 321
2 x 10 ru 1,00 1,80 15,80 183 438
H Standard de referinţă: SR CEI 60502-1
2 x 16 ru 1,00 1,80 18,60 291 640
Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV 2 x 25 rm 1,20 1,80 23,20 470 1004

I Temperatura minimă a cablului la montaj : +5 oC 3 x 1,5


3 x 1,5
ru
rm
0,80
0,80
1,80
1,80
11,10
11,50
41
41
174
187
(măsurată pe manta): în exploatare: -33 °C
3 x 2,5 ru 0,80 1,80 11,90 68 217
J Temperatura maximă admisă pe conductor
în condiţii normale de exploatare:
+70 °C 3x4 ru 1,00 1,80 13,90 109 310
3x6 ru 1,00 1,80 14,90 164 389
Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute 3x6 rm 1,00 1,80 15,60 166 413
K 15 x diametrul cablului cu un 3 x 10 ru 1,00 1,80 16,70 275 546
conductor 3 x 10 rm 1,00 1,80 17,70 280 584
Raza minimă de curbură la pozare:
12 x diametrul cablului cu mai multe
L conductoare
3 x 16
3 x 16
ru
rm
1,00
1,00
1,80
1,80
19,60
20,90
436
444
804
863
Cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea 3 x 25 rm 1,20 1,80 24,60 705 1253
M flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C.
ru – conductor rotund unifilar
3 x 25 + 16 rm+rm 1,20/1,00 1,80 26,80 853 1502
rm – conductor rotund multifilar 3 x 35 rm 1,20 1,80 27,10 977 1615
su – conductor sector unifilar 3 x 35 + 16 rm+rm 1,20/1,00 1,90 29,90 1125 1918
sm – conductor sector multifilar
3 x 35 + 25 rm+rm 1,20/1,00 1,90 29,90 1208 1985
3 x 50 sm 1,40 1,80 25,80 1340 1858
3 x 50+ 25 sm+rm 1,40/1,20 1,90 29,20 1575 2254
3 x 50+ 35 sm+rm 1,40/1,20 1,90 29,20 1660 2340
3 x 70 sm 1,40 1,90 29,20 1936 2537
3 x 70+ 35 sm+rm 1,40/1,20 2,00 33,80 2262 3160
3 x 70+ 50 sm+sm 1,40/1,20 2,00 33,80 2382 3277
3 x 95 sm 1,60 2,00 31,80 2685 3302

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 48
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC pentru tensiunea
nominalã U0/U=0,6/1 kV

CYY CYY-F (continuare) CYAb(z)Y CYAb(z)Y-F


Grosime Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x nominală Număr conductoare x nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală manta secţiune nominală manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
ext. ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
3 x 95+ 50 sm+sm 1,60/1,40 2,10 36,20 3130 3890 1 x 25 rm 1,20 1,80 15,60 231 551
3 x 95+ 70 sm+sm 1,60/1,40 2,10 36,20 3330 4100 1 x 35 rm 1,20 1,80 16,80 320 674
3 x 120 sm 1,60 2,00 33,80 3392 4075 1 x 50 rm 1,40 1,80 18,50 433 844
3 x 120+ 70 sm+sm 1,60/1,40 2,20 39,20 4037 4890 1 x 70 rm 1,40 1,80 20,30 626 1089
3 x 120+ 95 sm+sm 1,60/1,40 2,20 39,20 4286 5164 1 x 95 rm 1,60 1,80 22,60 869 1409
3 x 150 sm 1,80 2,20 37,80 4168 5022 1 x 120 rm 1,60 1,80 24,20 1098 1685
A
3 x 150+ 70 sm+sm 1,80/1,40 2,40 43,40 4813 5835 1 x 150 rm 1,80 1,80 26,20 1348 2009
3 x 185 sm 2,00 2,30 41,20 5228 6251 1 x 185 rm 2,00 1,90 28,40 1651 2401
3 x 185+ 95 sm+sm 2,00/1,60 2,50 48,20 6122 7427 1 x 240 rm 2,20 2,00 31,90 2223 3108 B
3 x 240 sm 2,20 2,50 47,00 6870 8210 1 x 300 rm 2,40 2,10 35,30 2788 3834
1 x 400 rm 2,60 2,20 40,10 3632 5270
3 x 240+120 sm+sm 2,20/1,60
4 x 1,5 ru 0,80
2,70
1,80
54,20
11,80
8000
55
9590
203 2 x 1,5 ru 0,80 1,80 14,20 27 336 C
rm 0,80 1,80 12,30 55 220 2 x 2,5 ru 0,80 1,80 15,00 46 385
4 x 1,5
4 x 2,5 ru 0,80 1,80 12,80 91 262 2x4
2x6
ru
ru
1,00
1,00
1,80
1,80
16,80
17,80
73
109
488
567
D
4 x 2,5 rm 0,80 1,80 13,30 93 283
2 x 10 ru 1,00 1,80 19,40 183 710
4x4 ru 1,00 1,80 15,00 145 376
4x4 rm 1,00 1,80 15,70 147 404 2 x 16 ru 1,00 1,80 21,20 291 900 E
2 x 25 rm 1,20 1,80 25,80 470 1335
4x6 ru 1,00 1,80 16,20 219 480
3 x 1,5 ru 0,80 1,80 14,70 41 368
4x6
4 x 10
rm
ru
1,00
1,00
1,80
1,80
16,90
18,10
221
366
506
677
3 x 2,5 ru 0,80 1,80 15,50 68 425 F
3x4 ru 1,00 1,80 17,50 109 551
4 x 10 rm 1,00 1,80 19,30 374 726
3x6 ru 1,00 1,80 18,50 164 647
4 x 16 ru 1,00 1,80 21,30 582 1004
3x6 rm 1,00 1,80 19,20 166 691 G
4 x 16 rm 1,00 1,80 22,70 593 1063
3 x 10 ru 1,00 1,80 20,30 275 833
4 x 25 rm 1,20 1,80 26,80 940 1568
4 x 35 rm 1,20 1,90 29,90 1303 2054
3 x 10
3 x 16
rm
ru
1,00
1,00
1,80
1,80
21,30
22,20
280
436
888
1077
H
4 x 50 sm 1,40 1,90 29,20 1786 2440
3 x 16 rm 1,00 1,80 23,50 444 1167
4 x 70
4 x 95
sm
sm
1,40
1,60
2,00
2,10
33,80
36,20
2581
3580
3430
4377
3 x 25 rm 1,20 1,80 27,20 705 1598 I
3 x 25+ 16 rm+rm 1,20/1,00 1,90 29,60 853 1892
4 x 120 sm 1,60 2,20 39,20 4522 5470
3 x 35 rm 1,20 1,90 29,90 977 2009
4 x 150 sm 1,80 2,40 43,40 5557 6647
3 x 35+ 16 rm+rm 1,20/1,00 2,00 32,70 1125 2352 J
4 x 185 sm 2,00 2,50 48,20 6970 8450 sm 1,40 1,90 29,20 1340 2270
3 x 50
4 x 240 sm 2,20 2,70 54,20 9160 10990 sm+rm 1,40/1,20 2,00 32,60 1575 2726
5 x 1,5 ru 0,80 1,80 12,70 68 244
3 x 50+ 25
3 x 70 sm 1,40 2,00 32,60 1936 3010
K
5 x 2,5 ru 0,80 1,80 13,80 114 317 3 x 70+ 35 sm+rm 1,40/1,20 2,20 37,80 2262 3932
5x4
5x6
ru
ru
1,00
1,00
1,80
1,80
16,20
17,60
182
274
459
593
3 x 95 sm 1,60 2,10 36,40 2684 4125
L
3 x 95+ 50 sm+sm 1,60/1,40 2,30 41,00 3130 4828
5x6 rm 1,00 1,80 18,40 276 627 3 x 120 sm 1,60 2,20 38,60 3392 4953
5 x 10 ru 1,00 1,80 19,70 458 844 3 x 120+ 70 sm+sm 1,60/1,40 2,40 44,20 4037 5920 M
5 x 10 rm 1,00 1,80 21,10 467 901 3 x 150 sm 1,80 2,30 42,60 4168 6000
5 x 16 ru 1,00 1,80 23,20 727 1251 3 x 150+ 70 sm+rm 1,80/1,40 2,50 48,40 4813 6974
5 x 16 rm 1,00 1,80 24,80 741 1334 3 x 185 sm 2,00 2,40 46,00 5228 7312
5 x 25 rm 1,20 1,90 29,60 1175 1988 3 x 185+ 95 sm+sm 2,00/1,60 2,70 53,60 6122 8740
5 x 35 rm 1,20 2,00 33,40 1629 2634 3 x 240 sm 2,20 2,60 52,00 6870 9440
3 x 240+120 sm+sm 2,20/1,60 2,90 59,80 8000 11090
4 x 1,5 ru 0,80 1,80 15,40 55 409
4 x 2,5 ru 0,80 1,80 16,40 91 484
4x4 ru 1,00 1,80 18,60 145 635

s.c. IPROEB s.a.


49 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC pentru tensiunea
nominalã U0/U=0,6/1 kV

CYAb(z)Y CYAb(z)Y-F (continuare) ACYY ACYY-F (continuare)


Grosime Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x nominală Număr conductoare x nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior aluminiu cablu
secţiune nominală manta secţiune nominală manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
ext. ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
4x6 ru 1,00 1,80 19,80 219 759 2 x 10 ru 1,00 1,80 15,80 56 312
4x6 rm 1,00 1,80 20,50 221 801 2 x 16 ru 1,00 1,80 18,60 88 440
4 x 10 ru 1,00 1,80 21,70 366 988 2 x 35 ru 1,20 1,80 23,60 188 732
4 x 10 rm 1,00 1,80 22,90 374 1052 3x4 ru 1,00 1,80 13,90 33 235
4 x 16 ru 1,00 1,80 23,90 582 1302 3x6 ru 1,00 1,80 14,90 50 276

A 4 x 16 rm 1,00 1,80 25,30 593 1381 3 x 10


3 x 16
ru
ru
1,00
1,00
1,80
1,80
16,70
19,60
83
132
357
503
4 x 25 rm 1,20 1,90 29,60 940 1958
4 x 35 rm 1,20 2,00 32,70 1303 2487 3 x 25 ru 1,20 1,80 22,80 205 693
B 4 x 50 sm 1,40 2,00 32,60 1786 2920 3 x 25+16 ru+ru 1,20/1,00 1,80 24,90 250 854
4 x 70 sm 1,40 2,20 37,80 2581 4220 3 x 35 ru 1,20 1,80 25,00 285 852
4 x 95 sm 1,60 2,30 41,00 3580 5314 3 x 35+16 ru+ru 1,20/1,00 1,80 27,30 330 1037
C 4 x 120 sm 1,60 2,40 44,20 4523 6440 3 x 50 su 1,40 1,80 24,60 386 881
4 x 150 sm 1,80 2,50 48,40 5557 7786 3 x 50 sm 1,40 1,80 25,80 425 950
3 x 50+ 25 su+ru 1,40/1,20 1,80 27,60 455 1105
D 4 x 185
4 x 240
sm
sm
2,00
2,20
2,70
2,90
53,60
59,80
6970
9160
9690
12400 3 x 50+ 25 sm+rm 1,40/1,20 1,90 29,20 492 1210
5 x 1,5 ru 0,80 1,80 16,30 68 465 3 x 70 su 1,40 1,90 28,20 570 1190

E 5 x 2,5 ru 1,00 1,80 17,40 114 556 3 x 70


3 x 70+ 35
sm 1,40
sm+rm 1,40/1,20
1,90
2,00
29,20
33,80
609
707
1227
1640
5x4 ru 1,00 1,80 19,80 182 737
5x6 ru 1,00 1,80 21,20 274 895 3 x 70+ 35 su+ru 1,40/1,20 2,00 32,20 670 1534
F 5x6 rm 1,00 1,80 22,00 276 949 3 x 95 su 1,60 1,90 30,00 792 1354

5 x 10 ru 1,00 1,80 23,30 458 1181 3 x 95 sm 1,60 2,00 31,80 815 1440

5 x 10 rm 1,00 1,80 24,70 467 1267 3 x 95+ 50 sm+sm 1,60/1,40 2,10 36,20 957 1713
G 5 x 16 ru 1,00 1,80 25,80 727 1576 3 x 95+ 50 su+su 1,60/1,40 2,10 34,60 924 1620
rm 1,00 1,80 27,40 741 1698 3 x 120 sm 1,60 2,00 33,80 1057 1738
5 x 16
3 x 120+ 70 sm+sm 1,60/1,40 2,20 39,20 1260 2105
H 5 x 25
5 x 35
rm
rm
1,20
1,20
2,00
2,10
32,40
36,60
1175
1629
2417
3330 3 x 150 sm 1,80 2,20 37,80 1313 2165
3 x 150+ 70 sm+sm 1,80/1,40 2,40 43,40 1515 2534

I ACYY ACYY-F 3 x 185 sm 2,00


3 x 185+ 95 sm+sm 2,00/1,60
2,30
2,50
41,20
48,20
1561
1833
2584
3135
Grosime
Grosime Diametru Masă Masă 3 x 240 sm 2,20 2,50 47,00 2100 3440
Număr conductoare x nominală
J secţiune nominală
nominală
izolaţie
manta
exterior
(inf.)
aluminiu
(inf.)
cablu
(inf.)
3 x 240+120 sm+sm 2,20/1,60 2,70 54,20 2452 4044
ext. 4x4 ru 1,00 1,80 15,00 44 276
mm2 mm mm mm kg/km kg/km 4x6 ru 1,00 1,80 16,20 66 329
K 1x4 ru 1,00 1,40 7,10 11 61 4 x 10 ru 1,00 1,80 18,10 111 425
1x6 ru 1,00 1,40 7,60 16 72 4 x 16 ru 1,00 1,80 21,30 177 603
1 x 10 ru 1,00 1,40 8,40 27 91 4 x 25 ru 1,20 1,80 24,90 273 840
L 1 x 16 ru 1,00 1,40 9,30 43 117 4 x 35 ru 1,20 1,80 27,30 380 1034
1 x 25 ru 1,20 1,40 10,80 67 161 4 x 50 sm 1,40 1,90 29,20 567 1215

M 1 x 35
1 x 50
ru
rm
1,20
1,40
1,40
1,40
11,80
14,50
93
131
199
276
4 x 70
4 x 95
sm
sm
1,40
1,60
2,00
2,10
33,80
36,20
812
1086
1656
1880
1 x 70 rm 1,40 1,50 16,50 190 363 4 x 120 sm 1,60 2,20 39,20 1410 2294
1 x 95 rm 1,60 1,60 19,00 263 485 4 x 150 sm 1,80 2,40 43,40 1751 2840
1 x 120 rm 1,60 1,60 20,60 333 577 4 x 185 sm 2,00 2,50 48,20 2080 3463
1 x 150 rm 1,80 1,70 22,80 409 705 4 x 240 sm 2,20 2,70 54,20 2800 4510
1 x 185 rm 2,00 1,70 24,80 501 843 5x4 ru 1,00 1,80 16,20 55 333
1 x 240 rm 2,20 1,90 28,50 674 1112 5x6 ru 1,00 1,80 17,60 83 404
1 x 300 rm 2,40 2,00 31,50 846 1367 5 x 10 ru 1,00 1,80 19,70 139 529
2x4 ru 1,00 1,80 13,20 22 209 5 x 16 ru 1,00 1,80 23,20 221 750
2x6 ru 1,00 1,80 14,20 33 246 5 x 25 ru 1,20 1,80 27,20 342 1062
5 x 35 ru 1,20 1,90 30,10 475 1331
s.c. IPROEB s.a.
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 50
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC pentru tensiunea
nominalã U0/U=0,6/1 kV

ACYAb(z)Y ACYAb(z)Y-F ACYAb(z)Y ACYAb(z)Y-F (continuare)


Grosime Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x nominală Număr conductoare x nominală
nominală exterior aluminiu cablu nominală exterior aluminiu cablu
secţiune nominală manta secţiune nominală manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
ext. ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
1 x 50 rm 1,40 1,80 18,50 131 546 4 x 70 sm 1,40 2,20 37,80 812 2434
1 x 70 rm 1,40 1,80 20,30 190 658 4 x 95 sm 1,60 2,30 41,00 1086 2807
1 x 95 rm 1,60 1,80 22,60 263 811 4 x 120 sm 1,60 2,40 44,20 1410 3315
1 x 120 rm 1,60 1,80 24,20 333 930 4 x 150 sm 1,80 2,50 48,40 1750 3960
1 x 150 rm 1,80 1,80 26,20 409 1081 4 x 185 sm 2,00 2,70 53,60 2080 4760
1 x 185 rm 2,00 1,90 28,40 501 1264 4 x 240 sm 2,20 2,90 59,80 2800 6000 A
1 x 240 rm 2,20 2,00 31,90 674 1577 5x4 ru 1,00 1,80 19,80 55 613
1 x 300 rm 2,40 2,10 35,30 846 1913 5x6 ru 1,00 1,80 21,20 83 707
2x4 ru 1,00 1,80 16,80 22 438 5 x 10 ru 1,00 1,80 23,30 139 866 B
2x6 ru 1,00 1,80 17,80 33 492 5 x 16 ru 1,00 1,80 25,80 221 1075
2 x 10
2 x 16
ru
ru
1,00
1,00
1,80
1,80
19,40
21,20
56
88
584
700
5 x 25
5 x 35
ru
ru
1,20
1,20
1,90
2,00
30,00
32,90
342
475
1458
1768
C
2 x 25 ru 1,20 1,80 24,20 137 905
3x4 ru 1,00 1,80 17,50 33 476 D
3x6 ru 1,00 1,80 18,50 50 533
3 x 10 ru 1,00 1,80 20,30 83 645
3 x 16 ru 1,00 1,80 22,20 132 777 E
3 x 25 ru 1,20 1,80 25,40 205 1013
3 x 25+ 16
3 x 35
ru+ru
ru
1,20/1,00
1,20
1,80
1,80
27,50
27,60
250
285
1204
1203
F
3 x 35 + 16 ru+ru 1,20/1,00 1,90 30,10 330 1434
3 x 50 su 1,40 1,80 27,80 386 1270 G
3 x 50 sm 1,40 1,90 29,20 425 1370
3 x 50 + 25 su+ru 1,40/1,20 2,00 31,20 455 1567
3 x 50 + 25 sm+rm 1,40/1,20 2,00 32,60 490 1682 H
3 x 70 su 1,40 2,00 31,60 570 1647
3 x 70 sm
3 x 70 + 35 sm+rm 1,40/1,20
1,40 2,00
2,20
32,60
37,80
609
707
1700
2411
I
3 x 70 + 35 su+ru 1,40/1,20 2,10 35,20 670 2013
3 x 95 su 1,60 2,00 33,80 792 1877 J
3 x 95 sm 1,60 2,10 36,40 815 2243
3 x 95 + 50 sm+sm 1,60/1,40 2,30 41,00 957 2640
3 x 95 + 50 su+su 1,60/1,40 2,20 39,20 924 2486 K
3 x 120 sm 1,60 2,20 38,60 1057 2606
3 x 120 + 70 sm+sm 1,60/1,40
3 x 150 sm 1,80
2,40
2,30
44,20
42,60
1260
1313
3126
3131
L
3 x 150 + 70 sm+sm 1,80/1,40 2,50 48,40 1515 3660
3 x 185 sm 2,00 2,40 46,00 1561 3633 M
3 x 185 + 95 sm+sm 2,00/1,60 2,70 53,60 1833 4431
3 x 240 sm 2,20 2,60 52,00 2100 4654
3 x 240+120 sm+sm 2,20/1,60 2,90 59,80 2452 5522
4x4 ru 1,00 1,80 18,60 44 535
4x6 ru 1,00 1,80 19,80 66 609
4 x 10 ru 1,00 1,80 21,70 111 736
4 x 16 ru 1,00 1,80 23,90 177 902
4 x 25 ru 1,20 1,80 27,50 273 1190
4 x 35 ru 1,20 1,90 30,10 380 1432
4 x 50 sm 1,40 2,00 32,60 567 1688

s.c. IPROEB s.a.

51 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,


Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
CYArY CYArY-F
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de
PVC armate cu sârme de oþel zincat

CYArY CYArY-F
Grosime Diametru Grosime Diametru
Grosime Masă
Număr conductoare înveliş nominal nominală exterior
nominală cablu
x secţiune nominală intern sârmă manta mediu
izolaţie (inf.)
(inf.) oţel ext. (inf.)
mm2 mm mm mm mm mm kg/km
2 x 1,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 14,1 406
2 x 2,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 14,9 464
2 x 4 ru 1,00 1,0 1,25 1,8 16,7 582
2 x 6 ru 1,00 1,0 1,40 1,8 17,7 667
2 x 10 ru 1,00 1,0 1,60 1,8 19,3 820
A 2 x 16 ru 1,00 1,0 1,40 1,8 21,4 1079
2 x 25 rm 1,20 1,0 1,40 1,8 26,6 1635

B 3 x 1,5 ru
3 x 2,5 ru
0,80
0,80
1,0
1,0
1,40
1,40
1,8
1,8
14,9
15,7
468
539
3 x 4 ru 1,00 1,0 1,40 1,8 17,7 683
C Construcţie
3 x 6 ru 1,00 1,0 1,60 1,8 18,8 792
3 x 10 ru 1,00 1,0 1,60 1,8 20,5 988
3 x 16 ru 1,00 1,0 1,60 1,8 22,8 1323
D 1 Conductor de cupru clasa 1 sau 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC 3 x 25 rm 1,20 1,0 1,60 1,9 28,2 1932
3 Înveliş comun 3 x 35 rm 1,20 1,0 2,00 1,9 30,4 2334

E 4 Armătură din sârme de oţel zincat/stanat


5 Manta exterioară de PVC
3 x 50 sm
3 x 70 sm
1,40
1,40
1,0
1,0
2,25
2,25
1,9
2,0
29,2
33,4
2515
3495
3 x 95 sm 1,60 1,2 1,60 2,2 38,5 4717
F Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţiile electrice
3 x 120 sm 1,60 1,2 1,60 2,3 40,7 5591
3 x 25 rm + 16 ru 1,20 1,0 2,25 1,9 29,0 2098
fixe, în locuri cu pericol de deteriorări mecanice.
3 x 35 rm + 16 ru 1,20 1,0 2,25 2,0 31,2 2518
G Date tehnice
3 x 35 rm + 25 rm 1,20 1,0 2,25 2,0 33,9 3017
Standard de produs: SF 9/1998 -IPROEB 1,40 1,0 2,25 2,0 33,9 3300
3 x 50 sm + 25 rm

H Standard de referinţă: SR CEI 60502-1 3 x 70 sm + 35 rm


3 x 95 sm + 50 sm
1,40
1,60
1,2
1,2
2,50
2,80
2,2
2,3
38,7
42,9
4356
5563
Tensiunea nominală: U0/U(Um)=0,6/1 (1,2) kV
3 x 120 sm + 70 sm 1,60 1,2 2,80 2,5 46,6 6902
I Temperatura minimă a cablului la montaj : +5 oC
3 x 150 sm + 70 sm 1,80 1,4 3,00 2,6 51,6 8302
(măsurată pe manta): în exploatare: -40 °C 4 x 1,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 15,3 485
Temperatura maximă admisă pe conductor 4 x 2,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 16,3 565
J în condiţii normale de exploatare:
+70 °C
4 x 4 ru 1,00 1,0 1,25 1,8 18,5 729
Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute 4 x 6 ru 1,00 1,0 1,60 1,8 19,7 854

K 15 x diametrul cablului cu un
4 x 10 ru
4 x 16 ru
1,00
1,00
1,0
1,0
1,60
1,60
1,8
1,8
22,3
24,5
1212
1556
conductor
Raza minimă de curbură la pozare:
12 x diametrul cablului cu mai multe 4 x 25 rm 1,20 1,0 1,60 1,9 30,5 2290
L conductoare 4 x 35 rm 1,20 1,0 2,00 2,1 34,3 3049
Cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea 4 x 50 sm 1,40 1,0 2,00 2,0 33,4 3400
flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C. 4 x 70 sm 1,40 1,2 2,00 2,2 38,2 4524
M ru – conductor unifilar (clasa 1)
4 x 95 sm 1,60 1,2 2,25 2,3 42,9 3602
rm – conductor multifilar (clasa 2)
sm – conductor sector multifilar 4 x 120 sm 1,60 1,2 2,50 2,5 46,6 7404
5 x 1,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 16,2 542
5 x 2,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 17,3 634
5 x 4 ru 1,00 1,0 1,25 1,8 19,7 822
5 x 6 ru 1,00 1,0 1,25 1,8 21,1 982
5 x 10 ru 1,00 1,0 1,60 1,8 23,9 1406
5 x 16 ru 1,00 1,0 1,60 1,8 26,4 1817
5 x 25 rm 1,20 1,0 2,00 2,1 34,2 2934
6 x 1,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 17,1 598
6 x 2,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 18,3 703
s.c. IPROEB s.a.
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 52
Fax +40 (0)263 234701
CYEY CYEAb(z)Y
CYEY-F CYEAb(z)Y-F
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC,
ecranate cu bandã de cupru, pentru tensiunea
nominalã U0/U=0,6/1 kV

CYArY CYArY-F (continuare)


Grosime Diametru Grosime Diametru
Grosime Masă
Număr conductoare înveliş nominal nominală exterior
nominală cablu
x secţiune nominală intern sârmă manta mediu
izolaţie (inf.)
(inf.) oţel ext. (inf.)
mm2 mm mm mm mm mm kg/km
7 x 1,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 17,1 608
7 x 2,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 18,3 720
9 x 1,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 19,5 740
9 x 2,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 21,0 889
10 x 1,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 20,1 781
10 x 2,5 ru 0,80 1,0 1,60 1,8 22,4 1062 A
12 x 1,5 ru 0,80 1,0 1,25 1,8 20,6 835
12 x 2,5 ru
14 x 1,5 ru
0,80
0,80
1,0
1,0
1,60
1,60
1,8
1,8
22,9
22,0
1142
1026
B
14 x 2,5 ru 0,80 1,0 1,60 1,8 23,8 1250
19 x 1,5 ru 0,80 1,0 1,60 1,8 23,8 1191 C
19 x 2,5 ru 0,80 1,0 1,60 1,8 23,8 1467

Construcţie D
1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC
3 Înveliş comun
4 Ecran din bandă de cupru
E
5 Strat separator
6 Manta interioară de PVC
7 Armătură din bandă de oţel F
8 Manta exterioară de PVC
Domeniu de utilizare
G
Destinate pentru utilizarea energiei electrice în staţii de înaltă tensiune

Date tehnice H
Standard de referinţă: SR CEI 60502-1

Standard de produs: SF 9/1998 - IPROEB


I
Tensiunea nominală: U0/U(Um)= 0,6/1(1,2) kV

Temperatura minimă a cablului


(măsurată pe manta):
la montaj : +5 oC
J
în exploatare: -33 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor
în condiţii normale de exploatare:
+70 °C
K
Tensiunea de încercare: 3,5 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute

15 x diametrul cablului cu un
conductor
L
Raza minimă de curbură la pozare:
12 x diametrul cablului cu mai multe
conductoare
M
Cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere mărită la propagarea
flăcării, conform SR EN 50266-2-4, categoria C.
ru – conductor rotund unifilar
rm – conductor rotund multifilar
sm – conductor sector multifilar

s.c. IPROEB s.a.

53 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,


Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC, ecranate cu bandã
de cupru, pentru tensiunea nominalã U0/U=0,6/1 kV

CYEY CYEY-F CYEY CYEY-F (continuare)


Grosime Grosime
Grosime Diametru Masă Masă Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x nominală Număr conductoare x nominală
nominală exterior cupru cablu nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală manta secţiune nominală manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
ext. ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km
1 x 10 ru 1,00 1,80 9,50 90 190 4 x 4 ru 1,00 1,80 16,30 145 470
1 x 16 ru 1,00 1,80 10,40 143 254 4 x 6 ru 1,00 1,80 17,50 219 590
1 x 25 rm 1,20 1,80 12,40 231 383 4 x 10 ru 1,00 1,80 19,40 366 820
1 x 35 rm 1,20 1,80 13,90 320 491 4 x 16 ru 1,00 1,80 21,60 582 1100
1 x 50 rm 1,40 1,80 15,60 433 639 4 x 25 rm 1,20 1,90 27,10 940 1700
A 1 x 70 rm 1,40 1,80 17,40 626 861 4 x 35 rm 1,20 1,90 30,20 1303 2211
1 x 95 rm 1,60 1,80 19,70 869 1150 5 x 1,5 ru 0,80 1,80 14,00 68 320

B 1 x 120 rm 1,60
1,80
1,80
1,80
21,30
23,30
1098
1348
1410
1710
5 x 2,5 ru 0,80
1,00
1,80
1,80
15,10
17,50
114
182
410
570
1 x 150 rm 5 x 4 ru
1 x 185 rm 2,00 1,80 25,30 1651 2060 5 x 6 ru 1,00 1,80 18,90 274 715
C 1 x 240 rm 2,20 1,90 28,80 2223 2720 5 x 10 ru 1,00 1,80 21,00 458 985
1 x 300 rm 2,40 2,00 31,80 2788 3370 5 x 16 ru 1,00 1,80 23,50 727 1360

D 2 x 1,5 ru
2 x 2,5 ru
0,80
0,80
1,80
1,80
11,90
12,70
27
46
216
260
5 x 25 rm
5 x 35 rm
1,20
1,20
1,90
2,00
29,90
33,70
1175
1629
2145
2825
2 x 4 ru 1,00 1,80 14,50 73 346
CYEAb(z)Y CYEAb(z)Y-F
E 2 x 6 ru 1,00 1,80 15,50 109 420
2 x 10 ru 1,00 1,80 17,10 183 550 Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x nominală
nominală exterior cupru cablu
F 2 x 16 ru
2 x 25 rm
1,00
1,20
1,80
1,80
18,90
23,50
291
470
730
1117
secţiune nominală
izolaţie
manta
ext.
(inf.) (inf.) (inf.)

3 x 1,5 ru 0,80 1,80 12,40 41 240 mm2 mm mm mm kg/km kg/km

G 3 x 2,5 ru 0,80 1,80 13,20 68 290 1 x 50 rm 1,40 1,80 19,20 433 900
3 x 4 ru 1,00 1,80 15,20 109 400 1 x 70 rm 1,40 1,80 20,40 626 1150
1,00 1,80 16,20 164 490 1 x 95 rm 1,60 1,80 23,50 869 1480
H 3 x 6 ru
3 x 10 ru 1,00 1,80 18,00 275 660 1 x 120 rm 1,60 1,80 25,10 1098 1762
3 x 16 ru 1,00 1,80 19,90 436 890 1 x 150 rm 1,80 1,80 26,90 1348 2093
I 3 x 25 rm 1,20 1,80 24,90 705 1380 1 x 185 rm 2,00 1,90 19,30 1651 2550
3 x 25 + 16 rm 1,2/1,0 1,80 27,10 853 1644 1 x 240 rm 2,20 2,00 32,00 2223 3300
3 x 35 rm 1,20 1,80 27,40 977 1760 1 x 300 rm 2,40 2,10 36,40 2788 4170
J 3 x 35 + 16 rm 1,2/1,0 1,90 30,20 1125 2090 2 x 1,5 ru 0,80 1,80 15,50 27 412
3 x 50 sm 1,40 1,80 26,10 1340 1940 2 x 2,5 ru 0,80 1,80 16,50 46 487

K 3 x 50 + 25 sm+rm 1,4/1,2 1,90 29,50 1575 2360 2 x 4 ru 1,00 1,80 18,30 73 604
3 x 70 sm 1,40 1,90 29,50 1936 2640 2 x 6 ru 1,00 1,80 19,30 109 690
3 x 70 + 35 sm +rm 1,4/1,2 2,10 34,30 2262 3300 2 x 10 ru 1,00 1,80 20,70 183 823
L 3 x 95 sm 1,60 2,00 32,10 2684 3350 2 x 16 ru 1,00 1,80 22,70 291 1049
3 x 95 + 50 sm+sm 1,6/1,4 2,10 36,50 3130 3930 2 x 25 rm 1,20 1,80 27,10 470 1483

M 3 x 120 sm 1,60 2,10 34,30 3392 4125 3 x 1,5 ru 0,80 1,80 16,00 41 447
3 x 120 + 70 sm+sm 1,6/1,4 2,20 39,50 4037 4920 3 x 2,5 ru 0,80 1,80 16,80 68 508
3 x 150 sm 1,60 2,20 38,10 4168 5050 3 x 4 ru 1,00 1,80 18,80 109 648
3 x 150 + 70 sm+sm 1,6/1,4 2,40 43,70 4813 5865 3 x 6 ru 1,00 1,80 19,80 164 750
3 x 185 sm 2,00 2,30 41,50 5228 6270 3 x 10 ru 1,00 1,80 21,60 275 950
3 x 185 + 95 sm+sm 2/1,6 2,50 48,50 6122 7450 3 x 16 ru 1,00 1,80 23,50 436 1207
3 x 240 sm 2,20 2,50 47,30 6870 8220 3 x 25 rm 1,20 1,90 28,70 705 1780
3 x 240 +120 sm+sm 2,2/1,6 2,70 54,50 8000 9600 3 x 25 + 16 rm 1,2/1,0 2,00 30,90 853 2078
4 x 1,5 ru 0,80 1,80 13,10 55 280 3 x 35 rm 1,20 2,00 31,40 977 2120
4 x 2,5 ru 0,80 1,80 14,10 91 342 3 x 35 + 16 rm 1,2/1,0 2,10 34,20 1125 2579

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 54
Fax +40 (0)263 234701
CYEY ACYEY ACYEAbY
Cabluri de energie monofazate
pentru tensiunea de 1 kV, curent continuu

CYEAb(z)Y CYEAb(z)Y-F (continuare)


Grosime
Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x nominală
nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală manta
izolaţie (inf.) (inf.) (inf.)
ext.
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
3 x 50 sm 1,40 1,90 29,90 1340 2380
3 x 50 + 25 sm+rm 1,4/1,2 2,00 33,30 1575 2850
3 x 70 sm 1,40 2,00 33,30 1936 3134
3 x 70 + 35 sm+rm 1,4/1,2 2,20 38,90 2262 4134
1,60 2,10 36,70 2685 4200
Construcţie
3 x 95 sm
3 x 95 + 50 sm+sm 1,6/1,4 2,30 41,30 3130 4910 1 Conductor de cupru sau aluminiu, clasa 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC
A
3 x 120 sm 1,60 2,20 39,30 3392 5190 3 Ecran din bandă de cupru
4 Înveliş intern de PVC
3 x 120 + 70 sm+sm 1,6/1,4
1,60
2,40
2,40
44,90
43,50
4037
4168
6184
6276
5 Armătură din benzi de oţel B
3 x 150 sm 6 Manta exterioară de PVC
3 x 150 + 70 sm+sm 1,6/1,4 2,50 49,10 4813 7267 Domeniu de utilizare
3 x 185 sm 2,00 2,50 46,50 5228 7350 Destinate alimentării în curent continuu a reţelei de contact pentru transport electric C
3 x 185 + 95 sm+sm 2,0/1,6 2,70 53,90 6122 8750 urban (troleibuze şi tramvaie).
Date tehnice
3 x 240 sm
3 x 240 + 120sm+sm
2,20
2,2/1,6
2,60
2,90
52,30
60,10
6870
8000
9440
11085 Standard de produs: SF Nr. 4/1997 IPROEB
D
4 x 1,5 ru 0,80 1,80 16,70 55 203 Tensiunea nominală: 1000 V
4 x 2,5 ru 0,80 1,80 17,70 91 262
Temperatura minimă admisibilă pe manta:
la montaj : +5 oC E
4 x 4 ru 1,00 1,80 19,90 145 766 în exploatare: -30 °C
4 x 6 ru
4 x 10 ru
1,00
1,00
1,80
1,80
21,10
23,00
219
366
899
1142
Temperatura maximă admisă pe conductor:
în exploatare normală: +70 oC
F
în scurtcircuit (max. 5 sec.): 160 oC
4 x 16 ru 1,00 1,80 25,20 582 1473 Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 60 secunde.
4 x 25 rm 1,20 1,90 30,90 940 2187 10 x diametrul exterior al cablului G
4 x 35 rm 1,20 2,10 34,20 1303 2706 nearmat
Raza minimă de curbură la pozare:
1,40 2,00 28,10 1786 2900 15 x diametrul exterior al cablului
4 x 50 sm
5 x 1,5 ru 0,80 1,80 17,60 68 553
armat H
5 x 2,5 ru 0,80 1,80 18,70 114 652 CYEY
5 x 4 ru 1,00 1,80 21,10 182 850
Număr de
Grosime Grosime Diametrul
Rezistenţa
Masa
I
5 x 6 ru 1,00 1,80 22,50 274 1017 conductoare electrică Masă
nom. nom. exterior cablului
1,00 1,80 24,60 458 1319 x secţiune maximă cupru (inf,).
5 x 10 ru izolaţie manta (inf.) (inf.)
5 x 16 ru 1,00 1,80 27,10 727 1733
nominală la 20 oC J
mm mm mm Ω/km kg/km kg/km
5 x 25 rm 1,20 2,00 33,70 1175 2622
1 x 400 rm 2,7 2,2 36,1 0,0475 3632 4440
5 x 35 rm 1,20 2,20 38,50 1629 3646 K
ACYEY
Număr de
conductoare
Grosime
nom.
Grosime Diametrul
nom. exterior
Rezistenţa
electrică
Masă
(aluminiu)
Masa
cablului
L
x secţiune maximă
izolaţie manta (inf.) (inf,). (inf.)
nominală la 20 oC
mm mm mm Ω/km kg/km kg/km M
1 x 300 rm 2,7 2,2 32,7 0,1 840 1600
1 x 400 rm 2,7 2,2 36,1 0,0778 1100 1920

ACYEAbY
Număr de Rezistenţa
Grosime Grosime Diametrul Masă Masa
conductoare electrică
nom. nom. exterior (aluminiu) cablului
x secţiune maximă
izolaţie manta (inf.) (inf,). (inf.)
nominală la 20 oC
mm mm mm Ω/km kg/km kg/km
1 x 300 rm 2,7 2,2 37,1 0,1 840 2330

s.c. IPROEB s.a.


55 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
NYY-O NYY-J
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC

NYY-O NYY-J
Grosime Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x
nominală nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală
izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


1 x 1,5 RE 0,8 1,8 6,6 13,4 59
1 x 2,5 RE 0,8 1,8 7,0 22,4 72
1 x 4 RE 1,0 1,8 7,9 35,7 98
1 x 6 RE 1,0 1,8 8,4 53,8 122
1 x 10 RE 1,0 1,8 9,2 90 168

A 1 x 16 RE 1,0 1,8 10,1 143 231


1 x 25 RM 1,2 1,8 12,5 231 354
1 x 35 RM 1,2 1,8 13,6 320 457
B 1 x 50 RM 1,4 1,8 15,3 434 600
1 x 70 RM 1,4 1,8 17,1 627 816
1 x 95 RM 1,6 1,8 19,4 869 1100
C 1 x 120 RM 1,6 1,8 20,9 1098 1349
1 x 150 RM 1,8 1,8 22,9 1349 1641

D Construcţie 1 x 185 RM 2,0


2,2
1,8
1,8
25,0
27,9
1692
2146
2030
2545
1 x 240 RM
1 Conductor de cupru rotund unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform VDE 0295
2 Izolaţie de PVC tip DIV 4 conform VDE 0276-603 1 x 300 RM 2,4 1,9 31,1 2790 3269
E 3 Înveliş intern 1 x 400 RM 2,6 2,0 35,1 3644 4224
4 Manta exterioară de PVC tip DMV 5 conform VDE 0276-603 1 x 500 RM 2,8 2,1 38,6 4499 5180
2 x 1,5 RE 0,8 1,8 11,6 27,4 182
F Domeniu de utilizare
2 x 2,5 RE 0,8 1,8 12,4 45,5 220
Destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe 2 x 4 RE 1,0 1,8 14,2 72,8 301

G Date tehnice
2 x 6 RE
2 x 10 RE
1,0
1,0
1,8
1,8
15,2
16,8
110
183
367
490
Standard de produs: VDE 0276-603
2 x 16 RE 1,0 1,8 18,6 291 658
H Tensiunea nominală: U0/U(Um)= 0,6/1(1,2) kV 2 x 25 RM 1,2 1,8 23,4 470 1031
3 x 1,5 RE 0,8 1,8 12,1 41,1 205
Temperatura minimă a cablului la montaj : -5 oC
3 x 2,5 RE 0,8 1,8 12,9 68,3 252
I (măsurată pe manta): după pozare: -40 °C
3 x 4 RE 1,0 1,8 14,9 109 350
Temperatura maximă admisă pe conductor 3 x 6 RE 1,0 1,8 16,0 164 436
+70 °C
în condiţii normale de exploatare:
J Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 minute.
3 x 10 RE
3 x 16 RE
1,0
1,0
1,8
1,8
17,7
19,6
275
437
596
817
15 x diametrul cablului cu un 3 x 25 RM 1,2 1,8 24,8 705 1280
K Raza minimă de curbură la pozare:
conductor
12 x diametrul cablului cu mai multe
3 x 35 RM 1,2 1,8 27,2 978 1643
3 x 50 SM 1,4 1,8 25,8 1324 1896
conductoare
3 x 70 SM 1,4 1,9 29,2 1914 2601
L În simbol: 3 x 95 SM 1,6 2,0 33,6 2654 3552
O – fără conductor verde şi galben
3 x 120 SM 1,6 2,1 35,8 3354 4344
J – cu conductor verde şi galben
1,2 1,8 25,1 851 1418
M RE – conductor rotund unifilar
RM – conductor rotund multifilar
3 x 25 RM/ 16 RE
3 x 35 RM/ 16 RE 1,2 1,8 27,0 1123 1780
SM – conductor sector multifilar 3 x 50 SM/ 25 RM 1,4 1,9 29,2 1559 2282
3 x 70 SM/ 35 RM 1,4 2,0 33,8 2240 3154
3 x 95 SM/ 50 SM 1,6 2,2 38,2 3095 4263
3 x 120 SM/ 70 SM 1,6 2,3 40,0 3992 4947
3 x 150 SM/ 70 SM 1,8 2,4 44,0 4907 5883
3 x 185 SM/ 95 SM 2,0 2,6 48,4 6242 7370
4 x 1,5 RE 0,8 1,8 12,8 48,6 229
4 x 2,5 RE 0,8 1,8 13,8 91,1 296
4 x 4 RE 1,0 1,8 16,0 146 416
4 x 6 RE 1,0 1,8 17,2 219 522
s.c. IPROEB s.a.
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 56
Fax +40 (0)263 234701
NYCY
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de
PVC, cu conductor concentric

NYY-O NYY-J (continuare)

Grosime Grosime Diametru Masă Masă


Număr conductoare x
nominală nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală
izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


4 x 10 RE 1,0 1,8 19,1 366 725
4 x 16 RE 1,0 1,8 21,3 582 1008
4 x 25 RM 1,2 1,8 27,1 940 1584
4 x 35 RM 1,2 1,8 29,7 1304 2064
4 x 50 SM 1,4 1,9 29,2 1765 2512
4 x 70 SM 1,4 2,1 34,0 2552 3510 A
4 x 95 SM 1,6 2,2 38,2 3538 4834
4 x 120 SM 1,6 2,4 40,2 4471 5472
4 x 150 SM 1,8 2,5 44,2 5493 6691 B
5 x 1,5 RE 0,8 1,8 13,7 68,4 274
0,8 1,8 14,8 114 349
5 x 2,5 RE
5 x 4 RE 1,0 1,8 17,5 182 503
C
5 x 6 RE 1,0 1,8 18,6 274 627
5 x 10 RE 1,0 1,8 20,7 458 877 Construcţie D
5 x 16 RE 1,0 1,8 23,2 728 1228
1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform VDE 0295 (SR CEI 60228)
5 x 25 RM 1,2 1,8 29,6 1175 1938 2 Izolaţie de PVC tip DIV 4 conform VDE 0276-603
5 x 35RM 1,2 2,0 33,4 1630 2640 3 Înveliş intern E
5 x 50 RM 1,4 2,2 38,4 2207 3518 4 Conductor concentric din sârme de cupru
5 Strat separator
5 x 70 RM 1,4 2,4 44,1 3190 4859
5 x 95 RM 1,6 2,6 50,7 4423 6575
6 Manta exterioară de PVC tip DMV 5, conform VDE 0276-603
F
7 x 1 RE 0,8 1,8 12,9 64,2 237 Domeniu de utilizare
7 x 1,5 RE 0,8
0,8
1,8
1,8
13,8
15,0
95,8
159
285
372
Sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe. Conductorul
concentric se poate utiliza ca şi conductor de nul (N), conductor de protecţie (PE), G
7 x 2,5 RE
conductor neutru legat la pământ (PEN) sau ca ecran.
9 x 1 RE 0,8 1,8 15,1 82,6 295
9 x 1,5 RE 0,8 1,8 16,2 123 357 Date tehnice
H
9 x 2,5 RE 0,8 1,8 17,7 205 468 Standard de produs: VDE 0276-603
10 x 1,5 RE 0,8 1,8 16,8 137 385 Tensiunea nominală: U0/U (Um) =0,6/1 (1,2) kV
10 x 2,5 RE 0,8 1,8 18,4 228 509 I
Temperatura minimă a cablului la montaj : -5 oC
12 x 1 RE 0,8 1,8 16,0 110 354
(măsurată pe manta): în exploatare: -40 °C
12 x 1,5 RE
12 x 2,5 RE
0,8
0,8
1,8
1,8
17,3
18,9
164
273
434
578 Temperatura maximă admisă pe conductor
J
+70 °C
0,8 1,8 16,7 129 394 în condiţii normale de exploatare:
14 x 1 RE
14 x 1,5 RE 0,8 1,8 18,0 192 485 Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 minute. K
14 x 2,5 RE 0,8 1,8 19,8 319 653 15 x diametrul cablului cu un
16 x 1 RE 0,8 1,8 17,5 147 440 conductor
18 x 1,5 RE 0,8 1,8 19,8 246 604
Raza minimă de curbură la pozare:
12 x diametrul cablului cu mai multe L
19 x 1 RE 0,8 1,8 18,3 174 493 conductoare
19 x 1,5 RE
19 x 2,5 RE
0,8
0,8
1,8
1,8
19,8
21,8
260
433
614
836
În simbol: M
RE - conductor rotund unifilar (clasa 1)
21 x 1,5 RE 0,8 1,8 20,8 288 669 RM - conductor rotund multifilar (clasa 2)
24 x 1 RE 0,8 1,8 21,0 220 605 SM - conductor sector multifilar (clasa 2)

24 x 1,5 RE 0,8 1,8 22,8 329 757


24 x 2,5 RE 0,8 1,8 25,2 547 1036
30 x 1,5 RE 0,8 1,8 24,0 411 900
33 x 1 RE 0,8 1,8 22,9 303 776
37 x 1 RE 0,8 1,8 23,7 340 845
37 x 1,5 RE 0,8 1,8 25,8 507 1072
48 x 1 RE 0,8 1,8 26,8 441 1058

s.c. IPROEB s.a.


57 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC,
cu conductor concentric

NYCY NYCY (continuare)

Grosime Grosime Diametru Masă Masă Grosime Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x Număr conductoare
nominală nominală exterior cupru cablu nominală nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală x secţiune nominală
izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km


1 x 10 RE / 10 1,0 1,8 12,0 210 315 4 x 16 RM / 16 1,0 1,8 25,3 767 1286
1 x 16 RE / 16 1,0 1,8 12,9 317 431 4 x 35 RM / 16 1,2 2,0 32,7 1522 2375
1 x 25 RM / 25 1,2 1,8 15,8 495 647 4 x 35 RM / 25 1,2 2,0 32,9 1570 2423
1 x 35 RM / 35 1,2 1,8 16,9 667 830 4 x 50 SM / 25 1,4 2,0 31,4 2021 2646
1 x 50 RM / 50 1,4 1,8 19,4 925 1122 4 x 70 SM / 35 1,4 2,1 35,6 2906 3646

A 1 x 70 RM / 70
1 x 95 RM / 95
1,4
1,6
1,8
1,8
22,1
24,9
1323
1781
1546
2045
4 x 95 SM / 50
4 x 120 SM / 70
1,6
1,6
2,3
2,4
40,5
44,3
4040
5213
4980
6240
1 x 120 RM / 120 1,6 1,8 26,4 2244 2521 4 x 150 SM / 70 1,8 2,6 47,7 6254 7486
B 2 x 1,5 RE / 1,5 0,8 1,8 13,5 87,1 268 4 x 185 SM / 95 2,0 2,7 52,7 7947 9351
2 x 2,5 RE / 2,5 0,8 1,8 14,3 107 310 4 x 240 SM / 120 2,2 2,9 59,4 10447 12148
2 x 4 RE / 4 1,0 1,8 16,1 142 401 5 x 1,5 RE / 1,5 0,8 1,8 15,6 136 371
C 2 x 6 RE / 6 1,0 1,8 17,1 188 478 5 x 2,5 RE / 2,5 0,8 1,8 16,7 184 449
2 x 10 RE / 10 1,0 1,8 18,7 299 642 5 x 4 RE / 4 1,0 1,8 19,4 261 617
2 x 16 RE / 16 1,0 1,8 21,2 465 876 5 x 6 RE / 6 1,0 1,8 20,5 356 745
D 2 x 25 RM / 25 1,2 1,8 26,2 720 1337 5 x 10 RE / 10 1,0 1,8 22,6 575 1033
3 x 1,5 RE / 1,5 0,8 1,8 14,0 102 293 5 x 16 RE / 16 1,0 1,8 25,8 903 1452

E 3 x 2,5 RE / 2,5
3 x 4 RE / 4
0,8
1,0
1,8
1,8
14,8
16,8
131
179
342
452
5 x 25 RM / 25
7 x 1,5 RE / 1,5
1,2
0,8
1,8
1,8
32,4
15,7
1432
164
2257
366
3 x 6 RE / 6 1,0 1,8 17,9 244 549 7 x 2,5 RE / 2,5 0,8 1,8 16,9 234 459
F 3 x 10 RE / 10 1,0 1,8 19,6 392 748 7 x 4 RE / 4 1,0 1,8 19,6 338 632
3 x 16 RE / 16 1,0 1,8 22,2 609 1032 7 x 6 RE / 6 1,0 1,8 21,1 470 796
3 x 25 RM / 25 1,2 1,8 27,6 957 1585 7 x 10 RE / 10 1,0 1,8 24,2 798 1179
G 3 x 35 RM / 35 1,2 1,9 30,2 1326 2081 10 x 1,5 RE / 2,5 0,8 1,8 18,7 215 475
3 x 50 SM / 50 1,4 1,9 28,5 1813 2310 10 x 2,5 RE / 4 0,8 1,8 20,3 313 606
3 x 70 SM / 70 1,4 2,0 32,7 2598 3191 10 x 4 RE / 6 1,0 1,8 23,9 455 843
H 3 x 95 SM / 95 1,6 2,2 36,9 3551 4304 10 x 6 RE / 10 1,0 1,8 26,6 705 1141
3 x 120 SM / 120 1,6 2,3 39,8 4538 5357 10 x 10 RE / 10 1,0 1,8 29,8 1101 1606

I 3 x 150 SM / 150
3 x 25 RM / 16
1,8
1,2
2,4
1,8
43,6
27,4
5619
879
6597
1508
12 x 1,5 RE / 2,5
12 x 2,5 RE / 2,5
0,8
0,8
1,8
1,8
19,2
20,8
247
359
529
676
3 x 35 RM / 16 1,2 1,9 30,0 1178 1936 12 x 2,5 RE / 4 0,8 1,8 20,8 359 676
J 3 x 50 SM / 25 1,4 1,9 28,0 1576 2076 12 x 4 RE / 6 1,0 1,8 24,6 531 955
3 x 70 SM / 35 1,4 2,0 31,4 2263 2855 12 x 6 RE / 10 1,0 1,8 27,4 839 1317
3 x 95 SM / 50 1,6 2,2 36,1 3151 3907 12 x 10 RE / 10 1,0 2,0 31,1 1309 1890
K 3 x 120 SM / 70 1,6 2,3 39,1 4078 4904 14 x 1,5 RE / 2,5 0,8 1,8 19,9 276 581
3 x 150 SM / 70 1,8 2,4 42,9 4856 5849 14 x 2,5 RE / 6 0,8 1,8 21,7 410 755
3 x 185 SM / 95 2,0 2,6 46,5 6128 7305 16 x 1,5 RE / 4 0,8 1,8 20,8 301 638
L 3 x 240 SM / 120 2,2 2,8 52,4 8024 9453 16 x 2,5 RE / 6 0,8 1,8 22,7 454 836
4 x 1,5 RE / 1,5 0,8 1,8 14,7 111 318 19 x 1,5 RE / 4 0,8 1,8 21,7 351 716

M 4 x 2,5 RE / 2,5
4 x 4 RE / 4
0,8
1,0
1,8
1,8
15,7
17,9
159
222
392
524
19 x 2,5 RE / 6
21 x 1,5 RE / 6
0,8
0,8
1,8
1,8
23,7
22,7
528
381
942
773
4 x 6 RE / 6 1,0 1,8 19,1 302 640 21 x 2,5 RE / 10 0,8 1,8 25,5 645 1094
4 x 10 RE / 10 1,0 1,8 21,0 483 879 24 x 2,5 RE / 10 0,8 1,9 28,0 737 1252
4 x 16 RE / 16 1,0 1,8 24,1 759 1232 30 x 1,5 RE / 6 0,8 1,8 26,6 584 1087
4 x 25 RM / 25 1,2 1,9 30,1 1204 1916 30 x 2,5 RE / 10 0,8 1,8 29,2 883 1456
4 x 35 RM / 35 1,2 2,0 33,4 1658 2513 40 x 1,5 RE / 10 0,8 1,8 29,4 748 1360
4 x 50 SM / 50 1,4 2,0 32,7 2263 2893 40 x 2,5 RE / 10 0,8 1,9 32,5 1137 1851
4 x 70 SM / 70 1,4 2,2 37,1 3240 4000 52 x 1,5 RE / 10 0,8 1,9 32,8 939 1695
4 x 95 SM / 95 1,6 2,3 42,2 4473 5418 52 x 2,5 RE / 10 0,8 2,0 36,4 1431 2314
4 x 25 RM / 16 1,2 1,8 29,7 1140 1840 61 x 1,5 RE / 10 0,8 2,0 34,8 1064 1928
61 x 2,5 RE / 10 0,8 1,8 38,0 1653 2609
s.c. IPROEB s.a.
420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 58
Fax +40 (0)263 234701
NAYY-O NAYY-J
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC

NAYY-O NAYY-J
Grosime Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x
nominală nominală exterior aluminiu cablu
secţiune nominală
izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


1 x 10 RE 1,0 1,8 9,2 27,3 106
1 x 16 RE 1,0 1,8 10,1 43,4 134
1 x 25 RE 1,2 1,8 11,6 67,2 181
1 x 35 RE 1,2 1,8 12,6 93,3 221
1 x 50 RM 1,4 1,8 15,3 132 301
1 x 70 RM 1,4 1,8 17,1 190 384 A
1 x 95 RM 1,6 1,8 19,4 264 500
1 x 120 RM 1,6 1,8 20,9 333 591
1 x 150 RM 1,8 1,8 22,9 409 711 B
1 x 185 RM 2,0 1,8 25,0 513 863
1 x 240 RM
1 x 300 RM
2,2
2,4
1,8
1,9
27,9
31,1
651
846
1065
1345
C
1 x 400 RM 2,6 2,0 35,1 1105 1711
Construcţie 1 x 500 RM 2,8 2,1 38,6 1365 2077 D
1 Conductor de aluminiu clasa 1 sau clasa 2, conform VDE 0295 2 x 4 RE 1,0 1,8 14,2 22,1 250
2 Izolaţie de PVC tip DIV 4, conform VDE 0276-603 2 x 6 RE 1,0 1,8 15,2 33,1 292
3 Înveliş intern 2 x 10 RE 1,0 1,8 16,8 55,7 364 E
4 Manta exterioară de PVC, tip DMV 5, conform VDE 0276-603 1,0 1,8 18,6 88,5 457
2 x 16 RE
Domeniu de utilizare
Sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe.
2 x 25 RE
3 x 4 RE
1,2
1,0
1,8
1,8
21,6
14,9
137
33,2
627
275
F
3 x 6 RE 1,0 1,8 16,0 49,9 323
Date tehnice
Standard de produs: VDE 0276-603
3 x 10 RE 1,0 1,8 17,7 83,5 407 G
3 x 16 RE 1,0 1,8 19,6 133 516
Tensiunea nominală: U0/U (Um) =0,6/1 (1,2) kV 3 x 25 RE 1,2 1,8 22,9 206 713

la montaj : -5 C
o 3 x 35 RE 1,2 1,8 25,0 286 872 H
Temperatura minimă a cablului
(măsurată pe manta): 3 x 50 SE 1,4 1,7 24,4 426 948
după pozare: -40 °C
Temperatura maximă admisă pe conductor
+70 °C
3 x 50 SM
3 x 70 SE
1,4
1,4
1,8
1,9
25,8
28,2
426
596
1006
1242
I
în condiţii normale de exploatare:
3 x 70 SM 1,4 1,9 29,2 596 1295
Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 minute.
3 x 95 SM 1,6 2,0 33,6 809 1726 J
15 x diametrul cablului cu un 3 x 120 SM 1,6 2,1 35,8 1022 2036
conductor
Raza minimă de curbură la pozare: 3 x 150 SM 1,8 1,3 37,8 1277 2348
12 x diametrul cablului cu mai multe
conductoare
3 x 185 SM 2,0 1,4 41,6 1575 2911 K
3 x 240 SM 2,2 1,4 46,4 2043 3656
În simbol:
O - cablu fără conductor marcat verde şi galben
3 x 25 RE/ 16 RE
3 x 35 RE/ 16 RE
1,2
1,2
1,8
1,8
24,0
25,8
318
425
877
1076
L
J - cablu cu conductor marcat verde şi galben
RE - conductor rotund unifilar (clasa 1) 3 x 50 SE/ 25 RE 1,4 1,8 27,6 495 1145
RM - conductor rotund multifilar (clasa 2)
SE – conductor sector unifilar (clasa 1)
3 x 50 SM/ 25 RE 1,4 1,9 29,2 495 1246 M
3 x 70 SE/ 35 RE 1,4 2,0 32,2 693 1503
SM - conductor sector multifilar (clasa 2)
3 x 70 SM/ 35 RE 1,4 2,0 33,8 693 1616
3 x 95 SM/ 50 SM 1,6 2,2 38,2 951 2245
3 x 120 SM/ 70 SM 1,6 2,3 41,2 1220 2524
3 x 150 SM/ 70 SM 1,8 2,4 45,6 1476 3106
3 x 185 SM/ 95 SM 2,0 2,6 50,0 1844 3547
3 x 240 SM/120 SM 2,2 2,8 56,4 2384 4503
4 x 4 RE 1,0 1,8 16,0 44,2 321
4 x 6 RE 1,0 1,8 17,2 66,6 379

s.c. IPROEB s.a.


59 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
NAYCY
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de
PVC, cu conductor concentric

NAYY-O NAYY-J (continuare)

Grosime Grosime Diametru Masă Masă


Număr conductoare x
nominală nominală exterior aluminiu cablu
secţiune nominală
izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


4 x 10 RE 1,0 1,8 19,1 111 483
4 x 16 RE 1,0 1,8 21,3 177 620
4 x 25 RE 1,2 1,8 24,9 274 864
4 x 35 RE 1,2 1,8 27,3 381 1064
4 x 50 SE 1,4 1,3 26,6 568 1161
A 4 x 50 SM 1,4 1,9 29,2 568 1320
4 x 70 SE 1,4 2,0 32,2 795 1630
4 x 70 SM 1,4 2,1 34,0 795 1770
B 4 x 95 SM 1,6 2,2 38,2 1078 2284
4 x 120 SM 1,6 2,4 41,4 1362 2712

C 4 x 150 SM
4 x 185 SM
1,8
2,0
2,4
2,6
45,6
50,0
1703
2100
3380
4115
4 x 240 SM 2,2 2,8 56,4 2724 5281
D 5 x 4 RE 1,0 1,8 17,2 55,3 368 Construcţie
5 x 6 RE 1,0 1,8 18,6 83,2 438 1 Conductor de aluminiu clasa 1 sau clasa 2, conform VDE 0295 (SR CEI 60228)
5 x 10 RE 1,0 1,8 20,7 139 561 2 Izolaţie de PVC tip DIV 4 conform VDE 0276-603
E 5 x 16 RE 1,0 1,8 23,2 221 727 3 Înveliş intern
4 Conductor concentric din sârme de cupru
5 x 25 RE 1,2 1,8 27,2 343 1017 5 Strat separator

F 6 Manta exterioară de PVC tip DMV 5, conform VDE 0276-603

Domeniu de utilizare
Sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe.
G Conductorul concentric se poate utiliza ca şi conductor de nul (N), conductor de
protecţie (PE), conductor neutru legat la pământ (PEN) sau ca ecran.

Date tehnice
H Standard de produs: VDE 0276-603

Tensiunea nominală: U0/U (Um) =0,6/1 (1,2) kV


I la montaj : -5 oC
Temperatura minimă a cablului
(măsurată pe manta): după pozare: -40 °C
J Temperatura maximă admisă pe conductor
+70 °C
în condiţii normale de exploatare:
Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 minute.
K
15 x diametrul cablului cu un
conductor
Raza minimă de curbură:
L 12 x diametrul cablului cu mai multe
conductoare
În simbol:
M RE - conductor rotund unifilar (clasa 1)
RM - conductor rotund multifilar (clasa 2)
SE - conductor sector unifilar (clasa 1)
SM - conductor sector multifilar (clasa 2)

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 60
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de energie cu izolaþie ºi manta de PVC, cu conductor concentric

NAYCY NAYCY (continuare)

Grosime Grosime Diametru Masă Masă Grosime Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x Număr conductoare x
nominală nominală exterior aluminiu cablu nominală nominală exterior aluminiu cablu
secţiune nominală secţiune nominală
izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km


1 x 10 RE/ 10 1,0 1,8 11,1 27,3 200 3 x 150 SM + 70 SM/ 70 1,8 2,5 48,2 1476 3508
1 x 16 RE/ 16 1,0 1,8 12,3 43,4 243 3 x 185 SM + 95 SM/ 95 2,0 2,7 53,1 1844 4355
1 x 25 RE/ 25 1,2 1,8 13,8 67,2 336 3 x 240 SM +120 2,2 2,9 59,5 2384 5518
SM/120
1 x 35 RE/ 35 1,2 1,8 15,0 93,3 432
4 x 4 RE/ 4 1,0 1,8 17,9 44,2 394
1 x 50 RM/ 50 1,4 1,8 17,7 132 587
4 x 6 RE/ 4 1,0 1,8 19,1 66,6 453
1 x 70 RM/ 70 1,4 1,8 20,0 190 778
4 x 10 RE/ 10 1,0 1,8 21,7 111 604 A
1 x 95 RM/ 95 1,6 1,8 23,1 264 1054
4 x 16 RE/ 16 1,0 1,8 23,9 177 754
1 x 120 RM/120 1,6 1,8 24,6 333 1281
1 x 150 RM/150 1,8 1,8 26,6 513 1640
4 x 25 RE/ 16
4 x 35 RE/ 16
1,2
1,2
1,8
2,0
27,5
29,9
274
381
1006
1258
B
2 x 4 RE/ 4 1,0 1,8 15,7 22,1 302
4 x 50 SE/ 25 1,4 1,9 31,0 568 1191
2 x 6 RE/ 6
2 x 10 RE/ 10
1,0
1,0
1,8
1,8
17,1
19,4
33,1
55,7
373
495
4 x 50 SM/ 25 1,4 1,9 31,8 568 1576 C
4 x 70 SE/ 35 1,4 2,1 34,6 795 1877
2 x 16 RE/ 16 1,0 1,8 21,2 88,5 603
4 x 70 SM/ 35 1,4 2,1 36,6 795 2062
2 x 25 RE/ 25 1,2 1,8 24,2 137 811
4 x 95 SM/ 50 1,6 2,2 40,8 1078 2661 D
3 x 4 RE/ 4 1,0 1,8 16,8 33,2 352
4 x 120 SM/ 70 1,6 2,3 44,0 1362 3142
3 x 6 RE/ 6 1,0 1,8 17,9 49,9 405
3 x 10 RE/ 10 1,0 1,8 20,3 83,5 536
4 x 150 SM/ 70
4 x 185 SM/ 95
1,8
2,0
2,5
2,6
48,6
52,9
1703
2100
3934
4652
E
3 x 16 RE/ 10 1,0 1,8 22,2 133 660
4 x 240 SM/120 2,2 2,9 59,9 2724 6013
3 x 25 RE/ 16
3 x 25 RE/ 25
1,2
1,2
1,8
1,8
25,5
25,1
206
206
876
873
F
3 x 35 RE/ 16 1,2 1,8 27,6 286 1049
3 x 35 RE/ 35 1,2 1,8 27,4 286 1102 G
3 x 50 SE/ 35 1,4 1,8 27,0 426 1199
3 x 50 SE/ 50 1,4 1,9 27,0 426 1272
3 x 50 SM/ 25 1,4 1,9 28,6 426 1239 H
3 x 50 SM/ 50 1,4 1,9 28,2 426 1318
3 x 70 SE/ 35
3 x 70 SE/ 70
1,4
1,4
2,0
2,0
30,6
31,3
596
596
1500
1684
I
3 x 70 SM/ 35 1,4 2,0 32,0 596 1574
3 x 70 SM/ 70 1,4 2,0 32,3 596 1728 J
3 x 95 SM/ 50 1,6 2,1 36,6 809 2093
3 x 95 SM/ 95 1,6 2,1 36,7 809 2315
3 x 120 SM/ 50 1,6 2,2 38,8 1022 2523 K
3 x 120 SM/120 1,6 2,2 39,7 1022 2781
3 x 150 SM/ 70
3 x 150 SM/150
1,8
1,8
2,3
2,4
42,2
43,7
1277
1277
2962
3426
L
3 x 185 SM/ 95 2,0 2,5 46,7 1575 3714
3 x 185 SM/185 2,0 2,5 47,5 1575 4223 M
3 x 240 SM/120 2,2 2,6 51,7 2043 4647
3 x 240 SM/240 2,2 2,7 53,4 2043 5375
3 x 25 RE + 16 RE/ 16 1,2 1,8 26,6 318 1035
3 x 35 RE + 16 RE/ 16 1,2 1,9 28,6 425 1274
3 x 50 SE + 25 RE/ 25 1,4 1,9 30,0 494 1355
3 x 50 SM + 25 RE/ 25 1,4 2,0 32,0 494 1486
3 x 70 SE + 35 RE/ 35 1,4 2,1 34,6 691 1761
3 x 70 SM + 35 RE/ 35 1,4 2,1 36,6 691 1881
3 x 95 SM + 50 SM/ 50 1,6 2,3 41,0 951 2463
3 x 120 SM + 70 SM/ 70 1,6 2,4 44,2 1220 3004

s.c. IPROEB s.a.


61 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
C2XY C2XY-F
Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã ºi
manta de PVC (similare N2XY, conform VDE 0276-603)

C2XY C2XY-F
Diametru
Grosime Grosime Masă Masă
Număr conductoare x exterior
nominală nominală cupru cablu
secţiune nominală nominal
izolaţie manta (inf.) (inf.)
(inf.)
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
1 x 1,5 ru 0,7 1,4 5,6 13,4 43
1 x 2,5 ru 0,7 1,4 6,0 22,4 55
1 x 4 ru 0,7 1,4 6,5 35,7 73
1 x 6 ru 0,7 1,4 7,0 53,8 95
1 x 10 ru 0,7 1,4 7,8 90 137
A 1 x 16 ru 0,7 1,4 8,7 143 197
1 x 25 rm 0,9 1,4 11,1 231 307
1 x 35 rm 0,9 1,4 12,2 320 405
B 1 x 50 rm 1,0 1,4 13,7 434 533
1 x 70 rm 1,1 1,5 15,9 627 752

C Construcţie 1 x 95 rm
1 x 120 rm
1,1
1,2
1,5
1,6
17,8
19,7
869
1098
1011
1267
1 Conductor de cupru, clasa 1 sau clasa 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE) 1 x 150 rm 1,4 1,6 21,7 1349 1548
D 3 Înveliş intern 1 x 185 rm 1,6 1,7 24,0 1692 1929
4 Manta exterioară de PVC, tip ST2 conform SR CEI 60502 -1 1 x 240 rm 1,7 1,8 26,9 2146 2428

Domeniu de utilizare 1 x 300 rm 1,8 1,9 29,9 2790 3121


E 1 x 400 rm 2,0 2,0 33,9 3644 4047
Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe.
1 x 500 rm 2,2 2,2 37,6 4499 4991

F Date tehnice 1 x 630 rm


2 x 1,5 ru
2,4
0,7
2,3
1,8
42,1
10,2
5781
27,4
6366
142
Standard de referinţă: SR CEI 60502-1
2 x 2,5 ru 0,7 1,8 11,0 45,5 177
G Standard de produs: SF 36/1999 IPROEB
2 x 4 ru 0,7 1,8 12,0 72,8 227
Tensiunea nominală: U0/U (Um) =0,6/1 (1,2) kV 2 x 6 ru 0,7 1,8 13,0 110 288
2 x 10 ru 0,7 1,8 14,6 183 402
H Temperatura minimă a cablului
(măsurată pe manta):
la montaj : -5 oC
2 x 16 ru 0,7 1,8 17,4 291 606
în exploatare: -40 °C
2 x 25 rm 0,9 1,8 22,2 470 965
în condiţii normale
I Temperatura maximă admisă pe conductor:
de exploatare: 90 oC
3 x 1,5 ru
3 x 2,5 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
10,6
11,5
41,1
68,3
159
204
la scurtcircuit (max. 5 s) : 250 oC
3 x 4 ru 0,7 1,8 12,6 109 268
J Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute 3 x 6 ru 0,7 1,8 13,7 164 346
3 x 10 ru 0,7 1,8 15,4 275 495
15 x diametrul cablului cu un
conductor 3 x 16 ru 0,7 1,8 18,3 437 752
K Raza minimă de curbură:
12 x diametrul cablului cu mai multe 3 x 25 rm 0,9 1,8 23,5 705 1193
conductoare 3 x 35 rm 0,9 1,8 25,7 978 1542

L C2XY- F : cablu cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespunde la


încercarea la foc, conform SR EN 50266-2-4, categoria C)
3 x 50 sm
3 x 70 sm
1,0
1,1
1,8
1,9
25,0
28,6
1324
1914
1752
2441
Semnificaţie simboluri conductor: 3 x 95 sm 1,1 2,0 32,6 2654 3311
ru - conductor rotund unifilar (clasa 1)
M rm - conductor rotund multifilar (clasa 2)
3 x 120 sm 1,2 2,0 33,0 3354 3813
sm - conductor sector multifilar (clasa 2) 3 x 150 sm 1,4 2,2 37,0 4249 4767
3 x 185 sm 1,6 2,3 40,4 5329 5932
3 x 25 rm + 16 ru 0,9 / 0,7 1,8 24,2 851 1335
3 x 35 rm + 16 ru 0,9 / 0,7 1,8 26,1 1123 1668
3 x 35 rm + 25 rm 0,9 / 0,9 1,8 27,6 1213 1811
3 x 50 sm + 25 rm 1,0 / 0,9 1,9 28,4 1559 2107
3 x 70 sm + 35 rm 1,1 / 0,9 2,0 33,2 2240 2961
3 x 95 sm + 50 sm 1,1 / 1,0 2,1 35,2 3095 3657
3 x 120 sm + 70 sm 1,2 / 1,1 2,2 38,4 3992 4652
3 x 150 sm + 70 sm 1,4 / 1,1 2,3 42,4 4907 5555

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 62
Fax +40 (0)263 234701
C2XY C2XY-F
Cabluri de energie cu izolaþie de
polietilenã reticulatã ºi manta de PVC, cu
conductoare flexibile
C2XY C2XY-F (continuare)
Diametru
Grosime Grosime Masă Masă
Număr conductoare x exterior
nominală nominală cupru cablu
secţiune nominală nominal
izolaţie manta (inf.) (inf.)
(inf.)
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
3 x 185 sm + 95 sm 1,6 / 1,1 2,5 46,8 6242 6985
3 x 240 sm + 120 sm 1,7 / 1,2 2,7 52,6 8157 9034
4 x 1,5 ru 0,7 1,8 11,4 54,8 186
4 x 2,5 ru 0,7 1,8 12,3 91,1 240
4 x 4 ru 0,7 1,8 13,5 146 319
4 x 6 ru 0,7 1,8 14,7 219 417 A
4 x 10 ru 0,7 1,8 16,7 366 609
4 x 16 ru 0,7 1,8 19,8 582 927
4 x 25 rm 0,9 1,8 25,6 940 1472 B
4 x 35 rm 0,9 1,9 28,5 1304 1938
4 x 50 sm
4 x 70 sm
1,0
1,1
1,9
2,0
28,4
33,2
1765
2552
2324
3289
C
4 x 95 sm 1,1 2,1 35,2 3538 4112
Construcţie
4 x 120 sm 1,2 2,2 38,4 4611 5143 D
4 x 150 sm 1,4 2,3 42,4 5665 6317 1 Conductor de cupru clasa 5, conform SR CEI 60228
4 x 185 sm 1,6 2,5 46,8 7106 7887 2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
5 x 1,5 ru 0,7 1,8 12,2 68,4 218 3 Înveliş intern E
4 Manta exterioară de PVC, tip ST2 conform SR CEI 60502-1
5 x 2,5 ru 0,7 1,8 13,2 114 284
5 x 4 ru
5 x 6 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
14,6
15,9
182
274
382
503
Domeniu de utilizare
F
5 x 10 ru 0,7 1,8 18,1 458 739 Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe.
5 x 16 ru 0,7 1,8 21,5 728 1128 G
5 x 25 rm 0,9 1,9 28,2 1175 1815 Date tehnice
5 x 35 rm 0,9 1,9 31,6 1604 2389 Standard de referinţă: SR CEI 60502-1
6 x 1,5 ru 0,7 1,8 13,0 82,1 250
Standard de produs: SF 36/1999 IPROEB
H
6 x 2,5 ru 0,7 1,8 14,2 137 330
Tensiunea nominală: U0/U (Um) =0,6/1 (1,2) kV
7 x 1,5 ru
7 x 2,5 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
13,0
14,2
95,8
159
258
345 la montaj : -5 oC
I
Temperatura minimă a cablului
9 x 1,5 ru 0,7 1,8 15,2 123 327 (măsurată pe manta): în exploatare: -40 °C
9 x 2,5 ru 0,7 1,8 16,8 205 442
în condiţii normale J
10 x 1,5 ru 0,7 1,8 15,8 137 355 de exploatare: 90 oC
Temperatura maximă admisă pe conductor:
10 x 2,5 ru 0,7 1,8 17,4 228 480
12 x 1,5 ru 0,7 1,8 16,2 164 394
la scurtcircuit (max. 5 s) : 250 oC
K
12 x 2,5 ru 0,7 1,8 17,9 273 539 Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
14 x 1,5 ru
14 x 2,5 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
16,9
18,7
192
319
440
608
15 x diametrul cablului cu un
conductor
L
Raza minimă de curbură:
19 x 1,5 ru 0,7 1,8 18,6 260 545 12 x diametrul cablului cu mai multe
19 x 2,5 ru 0,7 1,8 20,6 433 763 conductoare
M
C2XY- F : cablu cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespunde la
încercarea la foc, conform SR EN 50266-2-4, categoria C)
Semnificaţie simbol conductor:
rmf - conductor rotund multifilar flexibil (clasa 5)

s.c. IPROEB s.a.


63 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
C2XCY C2XCY-F
Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã
ºi manta de PVC (cu conductoare flexibile)
Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã
reticulatã ºi manta de PVC, cu conductor concentric
(similare N2XCY, conform VDE 0276-603)

C2XY C2XY-F
Diametru
Grosime Grosime Masă Masă
Număr conductoare exterior
nominală nominală cupru cablu
x secţiune nominală nominal
izolaţie manta (inf.) (inf.)
(inf.)
mm2 mm mm mm kg/km kg/km
1 x 1,5 rmf 0,7 1,4 5,8 13,5 47
1 x 2,5 rmf 0,7 1,4 6,3 22,5 60
1 x 4 rmf 0,7 1,4 6,8 36,3 78
1 x 6 rmf 0,7 1,4 7,5 54,4 102
1 x 10 rmf 0,7 1,4 9,0 96,8 156
A 1 x 16 rmf 0,7 1,4 10,1 145 213
1 x 25 rmf 0,9 1,4 11,9 226 313

B 1 x 35 rmf 0,9
1,0
1,4
1,4
13,4
15,4
323
460
422
579
1 x 50 rmf
1 x 70 rmf 1,2 1,5 17,9 638 790
Construcţie
C 1 x 95 rmf 1,1 1,6 19,9 854 1303
1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR CEI 60228
1 x 120 rmf 1,2 1,7 22,2 1095 1305 2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
3 Înveliş intern
D 1 x 150 rmf
2 x 1,5 rmf
1,4
0,7
1,8
1,8
25,3
11,6
1376
27,5
1632
184
4 Conductor concentric din sârme de cupru
5 Strat separator
2 x 2,5 rmf 0,7 1,8 12,6 45,9 227 6 Manta exterioară de PVC, tip ST2, conform SR CEI 60502-1
E 2 x 4 rmf 0,7 1,8 13,6 74 282
Domeniu de utilizare
2 x 6 rmf 0,7 1,8 15,0 111 359
Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe.

F 2 x 10 rmf
2 x 16 rmf
0,7
0,7
1,8
1,8
18,0
20,2
198
296
539
714
Conductorul concentric poate fi utilizat ca şi conductor neutru (N), conductor de
protecţie (PE), ca şi conductor neutru pus la pământ (PEN) sau ca ecran.

3 x 1,5 rmf 0,7 1,8 12,1 41,3 204 Date tehnice


G 3 x 2,5 rmf 0,7 1,8 13,2 68,9 258 Standard de referinţă: SR CEI 60502-1
3 x 4 rmf 0,7 1,8 14,2 111 325 Standard de produs: SF 36 /1999 -IPROEB
0,7 1,8 15,8 167 421
H 3 x 6 rmf
3 x 10 rmf 0,7 1,8 19,0 296 639
Tensiunea nominală: U0 /U(Um)=0,6 /1 (1,2) kV

3 x 16 rmf 0,7 1,8 21,4 444 861 la montaj : -5 oC


Temperatura minimă măsurată pe manta:
I 4 x 1,5 rmf 0,7 1,8 12,8 55,1 232 în exploatare: -40 °C
4 x 2,5 rmf 0,7 1,8 14,0 91,8 297
în exploatare normală: +90 oC
4 x 4 rmf 0,7 1,8 15,3 148 384 Temperatura maximă admisă pe conductor:
J 4 x 6 rmf 0,7 1,8 16,9 222 499
la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 oC

4 x 10 rmf 0,7 1,8 20,6 395 770 Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

K 4 x 16 rmf 0,7 1,8 23,2 592 1044 15 x diametrul exterior pentru cabluri
5 x 1,5 rmf 0,7 1,8 13,7 68,9 270 cu un conductor
Raza minimă de curbură la pozare:
5 x 2,5 rmf 0,7 1,8 15,1 115 350 12 x diametrul exterior pentru cabluri
L 5 x 4 rmf 0,7 1,8 16,4 185 454
cu mai multe conductoare.

5 x 6 rmf 0,7 1,8 18,3 278 598 C2XCY: cablu cu întârziere la propagarea flăcării (corespunde la încercarea la foc

M 5 x 10 rmf 0,7 1,8 22,3 494 928


conform SR EN 60332-1-2)
C2XCY-F: cablu cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespunde la
5 x 16 rmf 0,7 1,8 25,3 741 1269 încercarea la foc conform SR EN 50266-2-4, categoria C)
Semnificaţie simboluri conductor :
ru conductor rotund unifilar ( clasa 1 )
rm conductor rotund multifilar ( clasa 2 )
sm conductor sector multifilar ( clasa 2 )

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 64
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã
ºi manta de PVC, cu conductor concentric

C2XCY C2XCY-F C2XCY C2XCY-F (continuare)

Grosime Grosime Diametru Masă Masă Grosime Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x Număr conductoare x
nominală nominală exterior cupru cablu nominală nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală secţiune nominală
izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.) izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km


1 x 10 ru / 10 0,7 1,8 10,5 / 12 174 383 3 x185 sm + 95 sm / 50 1,6 2,6 50,4 / 58 6438 8031
1 x 16 ru / 16 0,7 1,8 12,3 / 14 278 568 3 x185 sm + 95 sm / 70 1,6 2,6 50,9 / 59 6617 8397
1 x 25 rm / 25 0,9 1,8 15,2 / 18 446 846 3 x185 sm + 95 sm / 95 1,6 2,6 51,7 / 60 6850 8878
1 x 35 rm / 35 0,9 1,8 16,3 / 19 629 1135 3 x240 sm +120 sm /120 1,7 2,8 58,2 / 68 8908 11386
1 x 50 rm / 50 1,0 1,8 18,6 / 22 881 1557 4 x 1,5 ru / 1,5 0,7 1,8 14,3 / 17 88 358
1 x 70 rm / 70 1,1 1,8 21,3 / 25 1241 2123 4 x 2,5 ru / 2,5 0,7 1,8 15,2 / 18 127 418 A
1 x 95 rm / 95 1,1 1,8 23,4 / 27 1691 2811 4 x 4 ru / 4 0,7 1,8 16,4 / 19 192 520
1 x120 rm /120 1,2 1,8 25,6 / 30 2129 3493 4 x 6 ru / 6 0,7 1,8 17,6 / 20 269 635
2 x 1,5 ru / 1,5 0,7 1,8 13,1 / 15 57 296 4 x 10 ru /10 0,7 1,8 19,6 / 23 451 908 B
2 x 2,5 ru / 2,5 0,7 1,8 13,9 / 16 78 346 4 x 16 ru /16 0,7 1,8 22,6 / 26 722 1300
2 x 4 ru / 4
2 x 6 ru / 6
0,7
0,7
1,8
1,8
14,9 / 17
15,9 / 18
109
160
402
500
4 x 25 rm / 16
4 x 35 rm / 16
0,9
0,9
1,9
2,0
28,4 / 33
31,3 / 36
1074
1457
1859
2380
C
2 x 10 ru / 10 0,7 1,8 18,2 / 21 272 705 4 x 50 sm / 25 1,0 1,9 30,4 / 35 1966 2700
2 x 16 ru / 16 0,7 1,8 20,2 / 23 434 976 4 x 70 sm / 35 1,1 2,1 35,0 / 41 2836 3791 D
2 x 25 rm / 25 0,9 1,8 25,0 / 29 684 1487 4 x 95 sm / 50 1,1 2,2 39,3 / 46 3951 5152
3 x 1,5 ru / 1,5 0,7 1,8 13,5 / 16 74 325 4 x120 sm / 70 1,2 2,3 42,5 / 49 5051 6532
3 x 2,5 ru / 2,5 0,7 1,8 14,4 / 17 105 375 4 x150 sm / 70 1,4 2,5 47,5 / 55 6071 7744 E
3 x 2,5 ru / 4 0,7 1,8 14,4 / 17 108 383 4 x185 sm / 95 1,6 2,6 51,7 / 60 7680 9759
3 x 4 ru / 4
3 x 4 ru / 5
0,7
0,7
1,8
1,8
15,5 / 18
15,5 / 18
149
152
455
462
4 x240 sm /120
5 x 1,5 ru / 1,5
1,7
0,7
2,8
1,8
58,2 / 68
15,1 / 18
10043
105
12584
394
F
3 x 6 ru / 6 0,7 1,8 16,6 / 19 214 556 5 x 2,5 ru / 2,5 0,7 1,8 16,1 / 19 153 475
3 x 10 ru / 10 0,7 1,8 18,3 / 21 361 786 5 x 4 ru / 4 0,7 1,8 17,5 / 20 228 590 G
3 x 16 ru / 16 0,7 1,8 20,9 / 24 576 1119 5 x 6 ru / 6 0,7 1,8 18,8 / 22 323 720
3 x 25 rm / 16 0,9 1,8 26,1 / 30 842 1561 5 x 10 ru / 10 0,7 1,8 21,0 / 24 542 1038
3 x 25 rm / 25 0,9 1,8 26,3 / 31 917 1715 5 x 16 ru / 16 0,7 1,8 24,1 / 28 864 1495 H
3 x 35 rm / 16 0,9 1,9 28,5 / 33 1127 1959 5 x 25 rm / 25 0,9 2,0 31,2 / 36 1382 2358
3 x 35 rm / 35
3 x 50 sm / 25
0,9
1,0
1,9
1,8
29,2 / 34
27,0 / 31
1280
1529
2277
2173
5 x 35 rm / 35
7 x 1,5 ru / 1,5
0,9
0,7
2,1
1,8
34,8 / 40
15,1 / 18
1906
135
3158
394
I
3 x 50 sm / 50 1,0 1,8 27,5 / 32 1759 2642 7 x 2,5 ru / 2,5 0,7 1,8 16,3 / 19 202 481
3 x 70 sm / 35 1,1 2,0 31,3 / 36 2207 3055 7 x 4 ru / 4 0,7 1,8 17,8 / 21 304 620 J
3 x 70 sm / 70 1,1 2,0 32,1 / 37 2527 3711 7 x 6 ru / 6 0,7 1,8 19,3 / 22 435 778
3 x 95 sm / 50 1,1 2,1 34,9 / 40 3075 4147 7 x 10 ru / 10 0,7 1,8 21,7 / 25 724 1141
3 x 95 sm / 95 1,1 2,1 35,7 / 41 3486 4986 9 x 1,5 ru / 2,5 0,7 1,8 17,3 / 20 170 471 K
3 x120 sm / 70 1,2 2,2 37,3 / 43 3945 5270 9 x 2,5 ru / 4 0,7 1,8 18,9 / 22 255 584
3 x120 sm /120
3 x150 sm / 70
1,2
1,4
2,2
2,3
38,8 / 45
41,1 / 48
4398
4703
6198
6160
9 x 4 ru / 6
9 x 6 ru / 10
0,7
0,7
1,8
1,8
20,8 / 24
22,7 / 26
383
577
751
1006
L
3 x150 sm /150 1,4 2,3 42,6 / 49 5417 7615 9 x 10 ru / 10 0,7 1,8 26,4 / 31 960 1500
3 x185 sm / 95 1,6 2,4 45,3 / 53 5975 7814 10 x 1,5 ru / 2,5 0,7 1,8 17,9 / 21 187 505 M
3 x185 sm /185 1,6 2,5 46,9 / 54 6792 9495 10 x 2,5 ru / 4 0,7 1,8 19,5 / 23 288 643
3 x240 sm /120 1,7 2,6 51,0 / 59 7802 10055 10 x 4 ru / 6 0,7 1,8 21,5 / 25 423 811
3 x 25 rm + 16 ru / 16 0,9 1,8 26,8 / 31 994 1721 10 x 6 ru / 10 0,7 1,8 23,5 / 27 631 1079
3 x 35 rm + 16 ru / 16 0,9 1,9 28,9 / 34 1271 2087 10 x 10 ru / 10 0,7 1,8 27,4 / 32 1058 1629
3 x 35 rm + 25 rm / 25 0,9 1,9 30,6 / 35 1419 2358 12 x 1,5 ru / 2,5 0,7 1,8 18,3 / 21 214 541
3 x 50 sm + 25 rm / 25 1,0 1,9 30,4 / 35 1762 2482 12 x 2,5 ru / 2,5 0,7 1,8 20,0 / 23 330 699
3 x 70 sm + 35 rm / 35 1,1 2,1 35,0 / 41 2527 3462 12 x 2,5 ru / 4 0,7 1,8 20,0 / 23 330 699
3 x 95 sm + 50 sm / 50 1,1 2,2 39,3 / 46 3512 4696 12 x 4 ru / 6 0,7 1,8 22,1 / 26 499 912
3 x120 sm + 70 sm / 70 1,2 2,3 42,5 / 49 4576 6039 12 x 6 ru / 10 0,7 1,8 24,2 / 28 739 1207
3 x150 sm + 70 sm / 70 1,4 2,5 46,7 / 54 5335 6954

s.c. IPROEB s.a.


65 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
C2XEY C2XEY-F
Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã
ºi manta de PVC, cu conductor concentric
reticulatã ºi manta de PVC, cu ecran din
bandã de cupru
C2XCY C2XCY-F (continuare)

Grosime Grosime Diametru Masă Masă


Număr conductoare x
nominală nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală
izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


12 x 10 ru / 10 0,7 1,9 28,4 / 33 1247 1867
14 x 1,5 ru / 2,5 0,7 1,8 19,0 / 22 245 595
14 x 2,5 ru / 6 0,7 1,8 20,8 / 24 378 767
16 x 1,5 ru / 4 0,7 1,8 19,9 / 23 272 644
16 x 2,5 ru / 6 0,7 1,8 21,7 / 25 424 836
A 19 x 1,5 ru / 4 0,7 1,8 20,7 / 24 320 718
19 x 2,5 ru / 6 0,7 1,8 22,7 / 26 495 936
21 x 1,5 ru / 6 0,7 1,8 21,6 / 25 351 775
B 21 x 2,5 ru / 10 0,7 1,8 23,8 / 28 562 1052
24 x 1,5 ru / 6 0,7 1,8 23,5 / 27 395 857

C 24 x 2,5 ru / 10
30 x 1,5 ru / 6
0,7
0,7
1,8
1,8
26,6 / 31
24,6 / 29
692
484
1288
991
30 x 2,5 ru / 10 0,7 1,9 28,1 / 33 835 1501 Construcţie
D 40 x 1,5 ru / 10 0,7 1,9 28,1 / 33 701 1386 1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR CEI 60228
40 x 2,5 ru / 10 0,7 2,0 31,3 / 36 1083 1881 2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
52 x 1,5 ru / 10 0,7 2,0 31,3 / 36 886 1703 3 Înveliş intern
E 52 x 2,5 ru / 10 0,7 2,1 34,9 / 40 1377 2325 4 Ecran de bandă de cupru
5 Manta exterioară de PVC tip ST2, conform SR CEI 60502-1

F Domeniu de utilizare
Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice
fixe.
G Date tehnice
Standard de produs: SF 36/1999 IPROEB

H Standard de referinţă: SR CEI 60502-1

Tensiunea nominală: U0 /U(Um)=0,6 /1 (1,2) kV

I la montaj : -5 oC
Temperatura minimă măsurată pe manta:
în exploatare: -40 °C

J în exploatare normală: +90 oC


Temperatura maximă admisă pe conductor:
la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 oC

K Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

15 x diametrul exterior, pentru


L Raza minimă de curbură:
cabluri cu un conductor
12 x diametrul exterior, pentru
cabluri cu mai multe conductoare

M C2XEY-F : cablu cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespunde la


încercarea la foc, conform SR EN 50266-2-4, categoria C ).
Semnificaţie simboluri conductor :
ru - conductor rotund unifilar ( clasa 1 )
rm - conductor rotund multifilar ( clasa 2 )
sm - conductor sector multifilar ( clasa 2 )

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 66
Fax +40 (0)263 234701
Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã
ºi manta de PVC, cu ecran din bandã de cupru

C2XEY C2XEY-F C2XEY C2XEY-F (continuare)

Grosime Grosime Diametru Masă Masă Grosime Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x Număr conductoare x
nominală nominală exterior cupru cablu nominală nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală secţiune nominală
izolaţie manta nom./max. (inf.) (inf.) izolaţie manta nom./max. (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km


1 x 10 ru 0,7 1,4 8,1 / 9,4 90 157 4 x 6 ru 0,7 1,8 16,0 / 18,6 219 506
1 x 16 ru 0,7 1,4 9,0 / 10,4 143 221 4 x 10 ru 0,7 1,8 18,0 / 20,9 366 710
1 x 25 rm 0,9 1,4 11,4 /13,2 231 340 4 x 16 ru 0,7 1,8 20,1 / 23,3 582 989
1 x 35 rm 0,9 1,4 12,5 / 14,5 320 442 4 x 25 rm 0,9 1,8 25,9 / 30,0 940 1557
1 x 50 rm 1,0 1,4 14,0 / 16,2 434 575 4 x 35 rm 0,9 1,9 28,8 / 33,4 1304 2033
1 x 70 rm 1,1 1,5 16,2 / 18,8 627 803 4 x 50 sm 1,0 1,9 27,9 / 32,4 1765 2289 A
1 x 95 rm 1,1 1,5 18,1 / 21,0 869 1068 4 x 70 sm 1,1 2,0 32,3 / 37,5 2552 3199
1 x 120 rm 1,2 1,6 20,0 / 23,2 1098 1331 4 x 95 sm 1,1 2,1 36,1 / 41,9 3538 4291
1 x 150 rm 1,4 1,6 22,0 / 25,5 1349 1620 4 x 120 sm 1,2 2,2 39,3 / 45,6 4611 5340 B
1 x 185 rm 1,6 1,7 24,3 / 28,2 1692 2009 4 x 150 sm 1,4 2,3 43,3 / 50,2 5665 6537
1 x 240 rm
1 x 300 rm
1,7
1,8
1,8
1,9
27,2 / 31,6
30,2 / 35,0
2146
2790
2518
3222
5 x 1,5 ru
5 x 2,5 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
13,5 / 15,7
14,5 / 16,8
68,4
114
290
363
C
1 x 400 rm 2,0 2,0 34,2 / 39,7 3644 4212 5 x 4 ru 0,7 1,8 15,9 / 18,4 182 470
1 x 500 rm 2,2 2,2 37,9 / 44,0 4499 5121 5 x 6 ru 0,7 1,8 17,2 / 20,0 274 600 D
2 x 1,5 ru 0,7 1,8 11,5 / 13,3 27,4 201 5 x 10 ru 0,7 1,8 19,4 / 22,5 458 850
2 x 2,5 ru 0,7 1,8 12,3 / 14,3 45,5 241 5 x 16 ru 0,7 1,8 21,8 / 25,3 728 1197
2 x 4 ru 0,7 1,8 13,3 / 15,4 72,8 297 5 x 25 rm 0,9 1,9 28,5 / 33,1 1175 1910 E
2 x 6 ru 0,7 1,8 14,3 / 16,6 110 364 6 x 1,5 ru 0,7 1,8 13,5 / 15,7 82,1 273
2 x 10 ru
2 x 16 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
15,9 / 18,4
17,7 / 20,5
183
291
490
659
6 x 2,5 ru
7 x 1,5 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
14,7 / 17,1
13,5 / 15,7
137
95,8
353
281
F
2 x 25 m 0,9 1,8 22,5 / 26,1 470 1036 7 x 2,5 ru 0,7 1,8 14,7 / 17,1 159 368
2 x 35 rm 0,9 1,8 24,7 / 28,7 652 1315 7 x 4 ru 0,7 1,8 16,2 / 18,8 255 492 G
2 x 50 rm 1,0 1,8 27,7 / 32,1 883 1410 9 x 1,5 ru 0,7 1,8 15,7 / 18,2 123 350
3 x 1,5 ru 0,7 1,8 11,9 / 13,8 41,1 221 9 x 2,5 ru 0,7 1,8 17,3 / 20,1 205 462
3 x 2,5 ru 0,7 1,8 12,8 / 14,8 68,3 272 10 x 1,5 ru 0,7 1,8 16,3 / 18,9 137 376 H
3 x 4 ru 0,7 1,8 13,9 / 16,1 109 342 10 x 2,5 ru 0,7 1,8 17,9 / 20,8 228 498
3 x 6 ru
3 x 10 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
15,0 / 17,4
16,7 / 19,4
164
275
428
588
12 x 1,5 ru
12 x 2,5 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
16,7 / 19,4
18,4 / 21,3
164
273
418
561
I
3 x 16 ru 0,7 1,8 18,6 / 21,6 437 809 14 x 1,5 ru 0,7 1,8 17,4 / 20,2 192 464
3 x 25 rm 0,9 1,8 23,8 / 27,6 705 1269 14 x 2,5 ru 0,7 1,8 19,2 / 22,3 319 629 J
3 x 35 rm 0,9 1,8 26,0 / 30,2 978 1626 19 x 1,5 ru 0,7 1,8 19,1 / 22,2 260 579
3 x 50 sm 1,0 1,8 24,5 / 28,4 1324 1728 19 x 2,5 ru 0,7 1,8 21,1 / 24,5 433 795
3 x 70 sm 1,1 1,9 28,1 / 32,6 1914 2405 K
3 x 95 sm 1,1 2,0 31,7 / 36,8 2654 3223
3 x 120 sm
3 x 25 rm + 16 ru
1,2
0,9/0,7
2,0
1,8
33,9 / 39,3
24,5 / 28,4
3354
851
3981
1414
L
3 x 35 rm + 16 ru 0,9/0,7 1,8 26,4 / 30,6 1123 1755
3 x 35 rm + 25 rm 0,9/0,9 1,8 27,9 / 32,4 1213 1903 M
3 x 50 sm + 25 rm 1,0/0,9 1,9 27,9 / 32,4 1559 2071
3 x 70 sm + 35 rm 1,1/0,9 2,0 32,3 / 37,5 2240 2869
3 x 95 sm + 50 sm 1,1/1,0 2,1 36,1 / 41,9 3095 3835
3 x 120 sm + 70 sm 1,2/1,1 2,2 39,3 / 45,6 3992 4848
3 x 150 sm + 70 sm 1,4/1,1 2,3 43,3 / 50,2 4907 5773
3 x 185 sm + 95 sm 1,6/1,1 2,5 47,7 / 55,3 6242 7227
3 x 240 sm + 120 sm 1,7/1,2 2,7 53,5 / 62,1 7910 9071
4 x 1,5 ru 0,7 1,8 12,7 / 14,7 54,8 253
4 x 2,5 ru 0,7 1,8 13,6 / 15,8 91,1 313
4 x 4 ru 0,7 1,8 14,8 / 17,2 146 399

s.c. IPROEB s.a.


67 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
C2XAb(z)Y C2XAb(z)Y-F
Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã
ºi manta de PVC, cu armãturã de benzi de oþel
(similare N2XBY conform VDE 0276-603)
C2XAb(z)Y C2XAb(z)Y-F
Grosime Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x
nominală nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală
izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


2 x 1,5 ru 0,7 1,8 13,6 27,4 297
2 x 2,5 ru 0,7 1,8 14,4 45,5 344
2 x 4 ru 0,7 1,8 15,4 72,8 409
2 x 6 ru 0,7 1,8 16,4 110 485
2 x 10 ru 0,7 1,8 18,0 183 624
A 2 x 16 ru 0,7 1,8 19,8 291 804
2 x 25 rm 0,9 1,8 24,6 470 1218
6 5
3 x 1,5 ru 0,7 1,8 14,0 41,1 321
B 3 x 2,5 ru 0,7 1,8 14,9 68,3 379
3 x 4 ru 0,7 1,8 16,0 109 459

C Construcţie
3 x 6 ru
3 x 10 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
17,1
18,8
164
275
555
731
1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR CEI 60228 0,7 1,8 20,7 437 961
3 x 16 ru
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
D 3 Înveliş intern
3 x 25 rm 0,9 1,8 25,9 705 1462

4 Manta interioară de PVC 3 x 35 rm 0,9 1,9 28,3 978 1849


5 Armătură metalică de benzi de oţel zincate (Abz) sau nezincate (Ab) 3 x 50 sm 1,0 1,8 27,0 1324 1962
E 6 Manta exterioară de PVC 3 x 70 sm 1,1 1,9 30,6 1914 2671
3 x 95 sm 1,1 2,1 34,4 2654 3537
Domeniu de utilizare
F Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice
3 x 120 sm
3 x 150 sm
1,2
1,4
2,2
2,3
38,0
41,8
3458
4249
4779
5755
fixe.
3 x 185 sm 1,6 2,4 45,2 5329 7003
G Date tehnice 3 x 25 rm+ 16 ru 0,9 /0,7 1,9 28,2 851 1679

Standard de produs: SF 36/1999-IPROEB 3 x 35 rm+ 16 ru 0,9 /0,7 1,9 30,9 1123 2072
3 x 35 rm+ 25 rm 0,9 /0,9 1,9 30,9 1213 2172
H Standard de referinţă: SR CEI 60502-1
3 x 50 sm+ 25 rm 1,0 /0,9 1,9 30,4 1559 2304
Tensiunea nominală: U0 /U(Um)=0,6 /1 (1,2) kV 3 x 70 sm+ 35 rm 1,1 /0,9 2,1 35,0 2240 3143

I Temperatura minimă admisibilă pe manta:


la montaj : -5 C
o 3 x 95 sm+ 50 sm
3 x 120 sm+ 70 sm
1,1 /1,0
1,2 /1,1
2,2
2,4
40,0
43,6
3095
4116
4550
5709
în exploatare: -40 °C
3 x 150 sm+ 70 sm 1,4 /1,1 2,5 47,6 4907 6695
J Temperatura maximă admisă pe conductor:
în exploatare normală: +90 oC 3 x 185 sm+ 95 sm 1,6 /1,1 2,6 52,0 6242 8260

la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 C


o 3 x 240 sm+120 sm 1,7 /1,2 2,8 58,0 8157 10478
4 x 1,5 ru 0,7 1,8 14,8 54,8 359
K Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
4 x 2,5 ru 0,7 1,8 15,7 91,1 427
15 x diametrul exterior, pentru 4 x 4 ru 0,7 1,8 16,9 146 524
cabluri cu un conductor
L Raza minimă de curbură:
12 x diametrul exterior, pentru
4 x 6 ru
4 x 10 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
18,1
20,1
219
366
642
865
cabluri multiconductoare.
4 x 16 ru 0,7 1,8 22,2 582 1153
M C2XAb(z)Z-F – cablu cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespunde la 4 x 25 rm 0,9 1,9 28,2 940 1779
încercarea la foc conform SR EN 50266-2-4, categoria C ). 4 x 35 rm 0,9 1,9 30,9 1304 2265
Semnificaţie simboluri conductor: 1,0 1,9 30,4 1765 2522
4 x 50 sm
ru – conductor rotund unifilar (clasa 1);
rm – conductor rotund multifilar (clasa 2); 4 x 70 sm 1,1 2,1 35,0 2552 3473
sm – conductor sector multifilar (clasa 2). 4 x 95 sm 1,1 2,2 40,0 3538 5005
4 x 120 sm 1,2 2,4 43,6 4611 6201
4 x 150 sm 1,4 2,5 47,6 5665 7459
4 x 185 sm 1,6 2,6 52,0 7106 9141
5 x 1,5 ru 0,7 1,8 15,6 68,4 398
5 x 2,5 ru 0,7 1,8 16,6 114 478
5 x 4 ru 0,7 1,8 18,0 182 596

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 68
Fax +40 (0)263 234701
C2XEAb(z)Y C2XEAb(z)Y-F
Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã
ºi manta de PVC, cu armãturã de benzi de oþel
ºi manta de PVC, cu ecran de bandã de cupru
ºi armãturã de benzi de oþel

C2XAb(z)Y C2XAb(z)Y-F (continuare)

Grosime Grosime Diametru Masă Masă


Număr conductoare x
nominală nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală
izolaţie manta (inf.) (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


5 x 6 ru 0,7 1,8 19,3 274 735
5 x 10 ru 0,7 1,8 21,5 458 1002
5 x 16 ru 0,7 1,8 23,9 728 1353
5 x 25 rm 0,9 1,9 30,6 1175 2097
5 x 35 rm 0,9 2,0 33,8 1630 2698
5 x 50 rm 1,0 2,2 40,0 2207 3999 A
6 x 1,5 ru 0,7 1,8 15,6 82,1 398
6 x 2,5 ru 0,7 1,8 16,8 137 492
7 x 1,5 ru 0,7 1,8 15,6 95,8 417 B
7 x 2,5 ru 0,7 1,8 16,8 159 520
7 x 4 ru
7 x 6 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
18,3
19,8
255
383
666
848
C
9 x 1,5 ru 0,7 1,8 17,8 123 513
Construcţie
9 x 2,5 ru 0,7 1,8 19,4 205 650
1 Conductor de cupru clasa 1 sau clasa 2, conform SR CEI 60228 D
10 x 1,5 ru 0,7 1,8 18,4 137 549
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
10 x 2,5 ru 0,7 1,8 20,0 228 695 3 Înveliş intern
12 x 1,5 ru 0,7 1,8 18,8 164 593 4 Ecran din bandă de cupru E
12 x 2,5 ru 0,7 1,8 20,5 273 762 5 Manta interioară de PVC
6 Armătură metalică de benzi de oţel zincate (Abz) sau nezincate (Ab)
14 x 1,5 ru
14 x 2,5 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
19,5
21,3
192
319
650
842
7 Manta exterioară de PVC, tip ST2 conform SR CEI 60502 F
19 x 1,5 ru 0,7 1,8 21,2 260 777 Domeniu de utilizare
19 x 2,5 ru 0,7 1,8 23,2 433 1023
Cablurile sunt destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalaţii electrice fixe. G
Cablurile cu un conductor nu sunt destinate pentru utilizare în curent alternativ.

Date tehnice H
Standard de referinţă: SR CEI 60502-1

Standard de produs: SF 36/1999 IPROEB


I
Tensiunea nominală: U0 /U(Um)=0,6 /1 (1,2) kV

Temperatura minimă a cablului la montaj : -5 oC


J
măsurată pe manta: în exploatare: -40 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor:


în exploatare normală: +90 oC
K
la scurtcircuit (max. 5 sec.): 250 oC

Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 minute L


15 x diametrul exterior, pentru
cabluri cu un conductor
Raza minimă de curbură:
12 x diametrul exterior, pentru M
cabluri multiconductoare.

C2XEAb(z)Y-F – cablu cu întârziere mărită la propagarea flăcării (corespunde la


încercarea la foc conform SR EN 50266-2-4, categoria C).
Semnificaţie simboluri conductor:
ru – conductor rotund unifilar (clasa 1);
rm – conductor rotund multifilar (clasa 2);
sm – conductor sector multifilar (clasa 2).

s.c. IPROEB s.a.


69 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã
ºi manta de PVC, cu ecran din bandã de cupru
ºi armãturã de benzi de oþel

C2XEAb(z)Y C2XEAb(z)Y-F C2XEAb(z)Y C2XEAb(z)Y-F (continuare)

Grosime Grosime Diametru Masă Masă Grosime Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x Număr conductoare x
nominală nominală exterior cupru cablu nominală nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală secţiune nominală
izolaţie manta nom./max. (inf.) (inf.) izolaţie manta nom./max. (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km mm2 mm mm mm kg/km kg/km


1 x 10 ru 0,7 1,4 10,5 / 12,2 90 192 4 x 4 ru 0,7 1,8 18,2 / 21,1 146 593
1 x 16 ru 0,7 1,4 11,4 / 13,2 143 260 4 x 6 ru 0,7 1,8 19,4 / 22,5 219 716
1 x 25 rm 0,9 1,4 13,8 / 16,0 231 392 4 x 10 ru 0,7 1,8 21,4 / 24,8 366 950
1 x 35 rm 0,9 1,4 14,9 / 17,3 320 499 4 x 16 ru 0,7 1,8 23,5 / 27,3 582 1258
1 x 50 rm 1,0 1,4 16,4 / 19,0 434 641 4 x 25 rm 0,9 1,8 29,3 / 34,0 940 1909
A 1 x 70 rm 1,1 1,5 18,6 / 21,6 627 878 4 x 35 rm 0,9 1,9 32,2 / 37,4 1304 2424
1 x 95 rm 1,1 1,5 20,5 / 23,8 869 1154 4 x 50 sm 1,0 1,9 31,3 / 36,3 1765 2667
1 x 120 rm 1,2 1,6 22,4 / 26,0 1098 1426 4 x 70 sm 1,1 2,0 36,9 / 42,8 2552 4015
B 1 x 150 rm 1,4 1,6 24,4 / 28,3 1349 1726 4 x 95 sm 1,1 2,1 40,7 / 47,2 3538 5200
1 x 185 rm 1,6 1,7 26,7 / 31,0 1692 2125 4 x 120 sm 1,2 2,2 44,1 / 51,2 4611 6349

C 1 x 240 rm
1 x 300 rm
1,7
1,8
1,8
1,9
29,6 / 34,3
32,6 / 37,8
2146
2790
2649
3368
4 x 150 sm
5 x / 1,5 ru
1,4
0,7
2,3
1,8
48,3 / 56,0
16,9 / 19,6
5665
68,4
7670
465
1 x 400 rm 2,0 2,0 36,6 / 42,5 3644 4378 5 x / 2,5 ru 0,7 1,8 17,9 / 20,8 114 551
D 1 x 500 rm 2,2 2,2 40,5 / 47,0 4499 5320 5 x / 4 ru 0,7 1,8 19,3 / 22,4 182 679
2 x 1,5 ru 0,7 1,8 14,9 / 17,3 27,4 346 5 x / 6 ru 0,7 1,8 20,6 / 23,9 274 827
2 x 2,5 ru 0,7 1,8 15,7 / 18,2 45,5 399 5 x 10 ru 0,7 1,8 22,8 / 26,4 458 1110
E 2 x 4 ru 0,7 1,8 16,7 / 19,4 72,8 469 5 x 16 ru 0,7 1,8 25,2 / 29,2 728 1490
2 x 6 ru 0,7 1,8 17,7 / 20,5 110 550 5 x 25 rm 0,9 1,9 31,9 / 37,0 1175 2296

F 2 x 10 ru
2 x 16 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
19,3 / 22,4
21,1 / 24,5
183
291
698
894
6 x / 1,5 ru
6 x / 2,5 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
16,9 / 19,6
18,1 / 21,0
82,1
137
448
544
2 x 25 rm 0,9 1,8 25,9 / 30,0 470 1339 7 x / 1,5 ru 0,7 1,8 16,9 / 19,6 95,8 456
G 2 x 35 rm 0,9 1,8 28,1 / 32,6 642 1640 7 x / 2,5 ru 0,7 1,8 18,1 / 21,0 159 559
2 x 50 rm 1,0 1,8 31,1 / 36,1 883 1788 7 x / 4 ru 0,7 1,8 19,6 / 22,7 255 705
3 x 1,5 ru 0,7 1,8 15,3 / 17,7 41,1 372 9 x / 1,5 ru 0,7 1,8 19,1 / 22,2 123 555
H 3 x 2,5 ru 0,7 1,8 16,2 / 18,8 68,3 436 9 x / 2,5 ru 0,7 1,8 20,7 / 24,0 205 690
3 x 4 ru 0,7 1,8 17,3 / 20,1 109 522 10 x / 1,5 ru 0,7 1,8 19,7 / 22,9 137 591

I 3 x 6 ru
3 x 10 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
18,4 / 21,3
30,1 / 34,9
164
275
624
4003
10 x / 2,5 ru
12 x / 1,5 ru
0,7
0,7
1,8
1,8
21,3 / 24,7
20,1 / 23,3
228
164
736
638
3 x 16 ru 0,7 1,8 22,0 / 25,5 437 1056 12 x / 2,5 ru 0,7 1,8 21,8 / 25,3 273 806
J 3 x 25 rm 0,9 1,8 27,2 / 31,6 705 1591 14 x / 1,5 ru 0,7 1,8 20,8 / 24,1 192 695
3 x 35 rm 0,9 1,8 29,4 / 34,1 978 1980 14 x / 2,5 ru 0,7 1,8 22,6 / 26,2 319 885
3 x 50 sm 1,0 1,8 27,9 / 32,4 1324 2060 19 x / 1,5 ru 0,7 1,8 22,5 / 26,1 260 834
K 3 x 70 sm 1,1 1,9 31,5 / 36,5 1914 2785 19 x / 2,5 ru 0,7 1,8 24,5 / 28,4 433 1078
3 x 95 sm 1,1 2,0 36,3 / 42,1 2654 4023

L 3 x 120 sm
3 x 25 rm + 16 ru
1,2
0,9 / 0,7
2,0
1,8
38,5 / 44,7
27,9 / 32,4
3354
851
4838
1746
3 x 35 rm + 16 ru 0,9 / 0,7 1,8 29,8 / 34,6 1123 2114
M 3 x 35 rm + 25 rm 0,9 / 0,9 1,8 31,3 / 36,3 1213 2283
3 x 50 sm + 25 rm 1,0 / 0,9 1,9 31,3 / 36,3 1559 2450
3 x 70 sm + 35 rm 1,1 / 0,9 2,0 36,9 / 42,8 2240 3685
3 x 95 sm + 50 sm 1,1 / 1,0 2,1 40,7 / 47,2 3095 4745
3 x 120 sm + 70 sm 1,2 / 1,1 2,2 44,1 / 51,2 3992 5856
3 x 150 sm + 70 sm 1,4 / 1,1 2,3 48,3 / 56,0 4907 6906
3 x 185 sm + 95 sm 1,6 / 1,1 2,5 52,7 / 61,1 6242 8468
3 x 240 sm + 120 sm 1,7 / 1,2 2,7 58,7 / 68,1 7910 10484
4 x 1,5 ru 0,7 1,8 16,1 / 18,7 54,8 416
4 x 2,5 ru 0,7 1,8 17,0 / 19,7 91,1 489

s.c. IPROEB s.a.


420063 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 70
Fax +40 (0)263 234701
C2XArY C2XArY-F
Cabluri de energie cu izolaþie de polietilenã reticulatã
ºi manta de PVC, cu armãturã de sârme de oþel zincat
(similare N2XRY conform VDE 0276-603)
C2XArY C2XArY-F
Grosime Grosime Diametru Masă Masă
Număr conductoare x
nominală nominală exterior cupru cablu
secţiune nominală
izolaţie manta nom./max. (inf.) (inf.)

mm2 mm mm mm kg/km kg/km


2 x 1,5 ru 0,7 1,8 14,1 / 16 27,4 400