Sunteți pe pagina 1din 30

PENSIUNEA”SUNRISE”

***

De ce am alege turismul rural?

Pentru ca de multe ori cel mai bine te simti in mijlocul naturii,la o pensiunea adevarata,inconjurat
de oameni ospitalieri.Pentru ca acolo ne regasim cu totii radacinile,regasim obiceiurile si traditiile
romanesti,regasim ceea ce este cel mai important si anume linistea si relaxarea.In mediul rural,adica
la sate cu totii reusim sa uitam de probleme si de stresul cotidian si aveti sansa de a va face noi
prieteni ,la care va veti intoarce cu mare drag.
Turismul rural in tara noastra s’a practicat dintotdeauna ,dar spontan,sporadic,intamplator si mai ales
neorganizat.Forma sa de materializare o reprezinta incepand cu anii ’20 ’30 ,cazare la cetateni a
vizitatorilor ocazionali ai unei asezari rurale.

Pensiunea Sunruse este situata in judetul Neamt,comuna Dobreni,Poiana nr 124 . Comuna


Dobreni este situată în zona centrală a judeţului Neamţ, respectiv în Depresiunea Cracău-Bistriţa,
diviziune a Subcarpaţilor Moldovei, având următoarele limite geografice: la nord comuna Negreşti,
la est comuna Bodeşti, la vest comuna Gârcina, la sud comuna Girov. S-a ales aceasta
zona in spatiul rural pentru constructia pensiuni deoarece comuna poiana Teiului are 4 puncte
acordate.

Cap. 1 Date de identificare ale firmei

ACT CONSTITUTIV AL S.C.<SUNRISE>. S.A

1. Subsemnatul MORARI ANDREEA ALEXANDRA, cetatean roman., domiciliat in


Suceava,Romania, identificat cu B.I. seria sv . nr.839203, eliberat de Politia Suceava,la data de
07/06/2003, nascut la data de07/06/1989., in localitateaSuceava.;

2. Subsemnatul VULTUR MARIA, cetatean roman, domiciliat in Suceava ,Romania identificat


cu B.I. seria sv nr.675987 ., eliberat de Politia Suceava,la data de 23/12.2003., nascut la data
de9/12/1989., in localitatea Suceava.;

3. Subsemnatul BUTA ILIE CRISTIAN., cetatean roman., domiciliat in Suceava , identificat cu


B.I. seria sv nr. 898345, eliberat de Politia Suceava.,la data de 12/05/2003, nascut la data de
10/05/1989., in localitatea Suceava;

sunt de acord sa incheie actul constitutiv al societatii<SUNRISE>., act care reuneste contractul de
societate si statutul societatii comerciale, in urmatoarele conditii: ( minim 2 asociati )

1.1 Denumirea societatii:

1
Denumirea societatii este S.C.<SUNRISE>. S.A., denumire inregistrata la Registrul
Comertului cu dovada privind anterioritatea firmei nr. 1243 din data de 12/11/2010 .

1.2. Forma juridica a societatii:

S.C. <SUNRISE> S.A. este o societate pe actiuni. Societatea este persoana juridica de drept
roman ce isi desfasoara activitatea conform prevederilor prezentului act constitutiv si in
conformitate cu prevederile legale referitoare la societatile comerciale.

1.3. Sediul societatii:

Sediul societatii este in judetul Neamt,comuna Dobreni,Poiana nr 124 .


Societatea poate infiinta sucursale, filiale sau reprezentante comerciale in conditiile legii.

1.4. Durata societatii:

Societatea se constitue pe durata nelimiata, incepand cu data inmatricularii in Registrul


Comertului.

Data inmatricularii societatii in Registrul Comertului este data infiintarii sale.

1.5. Obiectul de activitate al societatii:

Activitatea principala a societatii este 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de
scurta durata.cod CAEN.

Societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati secundare

>7721-Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

>7911-Activitati ale agentiilor turistice

>7990-Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

>9329-Alte activitati recreative si distractive

> 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

> 8130 Activitati de intetinere peisagistica

>5610 Restaurante

1.6. Capitalul social:

Capitalul social total subscris de actionari este in valoare de 250.000 euro.

Capitalul social este impartit in 25 actiuni la purtator, fiecare in valoare de 10000euro, subscris si
varsat in intregime de actionari dupa cum urmeaza:

2
1. MORARI ANDREEA ALEXANDRA subscrie un numar de 9 actiuni numarate de la 1 la 9,
reprezentand 36.% din capitalul social, in valoare de 90000 EURO.

2. BUTA ILIE CRISTIAN subscrie un numar de 8 actiuni numarate de la 1 la 8, reprezentand


32.% din capitalul social, in valoare de 80 000 EURO.

3. VULTUR MARIA subscrie un numar de 8 actiuni numarate de la 1 la .8.., reprezentand


32.% din capitalul social, in valoare de80 000EURO.

Capitalul social poate fi majorat prin decizia Adunarii generale extraordinare, in conditiile si
cu respectarea procedurii reglementate de prezentul act constitutiv.

Majorarea capitalului social se poate face prin: a) emisiunea de noi actiuni;

b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente


in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni decat dupa
varsarea integrala a capitalului social initial subscris sau dupa achitarea actiunilor din emisiunea
precedenta.

Reducerea capitalului social se poate face prin hotararea Adunarii generale extraordinare, cu
respectarea minimului de capital social prevazut de lege.

Capitalul social poate fi redus prin: a) micsorarea numarului de actiuni; b) reducerea valorii
nominale a actiunilor; c) dobandirea de catre societate a propriilor actiuni, urmata de anularea
acestora.

1.7. Actiunile:

Actiunile societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.


Actiunile vor purta timbrul societatii si semnatura presedintelui societatii.

1.8. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor:

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transfera prin simpla traditiune a acestora.Actiunile


sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Un actionar care doreste sa vanda din actiunile sale, va oferi mai intai spre vanzare aceste actiuni
celorlalti actionari, in conformitate cu proportia de actiuni detinute, printr-o instiintare in care se va
specifica pretul pentru fiecare actiune si numarul de actiuni oferite spre cumparare.

In 21 de zile de la primirea instiintarii de transfer, actionarii carora li s-a facut oferta de


vanzare vor putea opta pentru cumpararea actiunilor oferite prin comunicare in scris catre actionarul
ofertant. In 7 zile de la
primirea de catre actionarul vanzator a instiintarii de acceptare, actionarul vanzator si actionarul
cumparator vor finaliza transferul actiunilor vandute, iar actionarul cumparator va plati pretul
prescris pentru actiuni. In situatia in

3
care raman actiuni nevandute, actionarul vanzator va fi liber sa ofere aceste actiuni oricaror alte
persoane, la acelasi pret si in aceleasi conditii, fara ca pretul pe o actiune sa fie mai mic decat cel in
oferta catre ceilalti actionari.
Daca o persoana care nu este actionar al societatii, doreste sa cumpere actiunile de vanzare, inainte
ca transferul sa fie facut catre o asemenea persoana trebuie convocat Consiliul de Administratie,
pentru a aproba acest transfer

1.9. Adunarea generala a actionarilor:

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide saupra
activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.Adunarile generale sunt ordinare sau
extraordinare si se tin la sediul societatii.Adunarea generala a actionarilor este convocata de catre
presedintele Consiliului de Administratie ori de cate ori este necesar pentru a se lua o decizie de
competenta acesteia, precum si la cererea actionarilor ce reprezinta a zecea parte din capitalul social,
daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
Instiintarile cu privire la adunarile generale se trimit prin scrisori recomandate sau prin telex la
adresele date de actionari in prezentul act constitutiv sau la acelea comunicate in scris societatii, cu
cel putin 15 zile inainte de data convenita pentru adunare, precizandu-se ziua, ora si locul adunarii
precum si proiectul pentru ordinea de zi.
Pentru adunarile generale ordinare, urmatoarele documente sunt trimise impreuna cu instiintarea:
bilantul si contul de profit si pierderi, raportul Consiliului de administratie, raportul cenzorilor,
proiectul programului de activitate pe anul urmator.
Persoana care prezideaza Adunarea generala sau oricare dintre actionari poate propune luarea in
discutie a altor probleme in afara de cele inscrise in proiectul ordinii de zi. Astfel de probleme se pot
discuta pe baza acordului Adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala este prezidata de presedintele Consiliului de administratie sau de principalul
actionar, in cazul lipsei sale.
Adunarea generala alege dintre membrii sai un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si care sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.
Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat ce se pastreaza la sediul
societatii.
Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
Dreptul la vot poate fi exercitat personal sau prin imputernicit pe baza de procura speciala care va fi
prezentata inaintea adunarii generale.

1.10. Consiliul de administratie:

Societatea este administrata de un Consiliu de administratie compus din 3-5 administratori


numiti de Adunarea generala pe o perioada de maxim 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe alta
perioada de 2 ani.
Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de administratie, Adunarea generala alege un nou
administrator pentru completarea locului vacant. Durata pe care este ales pentru ocuparea locului

4
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie va fi condus de un presedinte.
Presedintele Consiliului de administratie este si Directorul General al societatii. Presedintele
Consiliului de administratie si ceilalti administratori sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si
comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Membrii Consiliului de administratie sunt:

1. POIENAR CRISTIAN, domiciliat in NEAMT,ROMANIA nascut la data 12/08.1984, in


Piatra Neamt.;

2.Ierimie Corina, domiciliat in Neamt,Romania, nascut la data 12/08/1980, in Suceava;

3.Mayer Paula, domiciliat in Neamt,Romania nascut la data26/06/1982., in Focsani. .

Fiecare administrator va depune pentru administratia sa o garantie egala cu valoarea nominala


a 10 actiuni in cazul admininstratorilor actionari sau cu dublul remuneratiei lunare in celelalte
cazuri. Fiecare
administrator va avea un vot in Consiliul de administratie. Dezbaterile
Consiliului de administratie se desfasoara o data pe luna si oricand este necesar, conform ordinii de
zi inaintata de presedinte cu cel putin 10 zile inainte si sunt consemnate in procesul verbal al
adunarii, inclus intr-un registru sigilat si parafat de presedinte. Procesul verbal este semnat
de persoana care a prezidat intrunirea Consiliului de administratie si de administratorii prezenti.
Presedintele, Directorul General si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie raspund
individual si solidar dupa caz fata de societate, pentru prejuduciile rezultate din infractiuni sau
abateri si pentru greseli in administrarea societatii. In
astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii generale a actionarilor. Pe
langa alte probleme, Consiliul de administratie hotaraste asupra urmatoarelor:

a) ordinea de zi pentru Adunarea generala;

b) planul de activitate al societatii, periodic si pe termen lung, bugetul anual si proiectul de


conturi, precum si raportul anual asupra activitatii societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi
pe anul precedent;

c) investitii precum si contractarea de imprumuturi care nu depasesc ...% din capitalul social
al societatii;

d) finantarea, ipotecarea, amanetarea, incredintarea patrimoniului sau a proprietatilor


societatii, ca garantie pentru imprumut, potrivit competentelor acordate de Adunarea generala a
actionarilor;

e) incheierea, modificarea sau rezilierea contractelor comerciale obisnuite;

f) angajeaza si concediaza personalul societatii, stabileste drepturile si obligatiile personalului.

5
Adunarea generala va putea decide ca administrarea societatii sa fie incredintata unei persoane
juridice, prin incheierea unui contract de administrare. Consiliul de
administratie poate delega o parte din puterile sale unui Comitet de Directie, compus din membri
alesi dintre administratori, care va fi coordonat de un director general

1.11. Controlul societatii:

Societatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si cataloagelor de conturi si va


inainta fiecarei parti un raport al reviziei la incheierea acesteia. Societatea va inregistra toate
operatiunile financiare in registre ce vor fi intocmite in acest scop, conform legii. Asemenea
registre si documente contabile vor fi puse la dispozitia actionarilor sau a reprezentantilor lor
autorizati, ori de cate ori acestia le cer pentru verificare.Adunarea generala va alege cenzori care sa
verifice cataloagele si registrele societatii, inclusiv registrul de la inchiderea exercitiului economico-
financiar. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

Comisia de cenzori va fi compusa din 3 membri, dintre care cel putin unul va fi contabil
autorizat in conditiile legii sau expert contabil. Cenzorii societatii vor fi:

1.Popescu Dan, domiciliat in Tg Neamt, nascut la data de 12/04/1978, in Bacau;

2. Pop Maria, domiciliat in Tg.Neamt., nascut la data de 07/02/1981, in Suceava.;

3. Donc Marius, domiciliat in Tg Neamt, nascut la data de09/12/1977., in Suceava.

Adunarea generala alege, de asemenea, 3 cenzori supleanti care vor inlocui in caz de nevoie
pe cenzorii titulari. Cenzorii sunt
obligati sa depuna, inainte de preluarea functiei, a treia parte din garantia ceruta pentru
administratori. Comisia de
cenzori are urmatoarele indatoriri:

a) sa supravegheze gestiunea societatii;

b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in
concordanta cu registrele;

c) sa verifice daca registrele societatii sunt regulat tinute;

d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru
intocmirea bilantului contabil;

e) sa informeze Adunarea generala asupra rezultatelor examinarilor etc.

Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile


dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai
importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale. Cenzorii
iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot. Este interzis
cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile

6
societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor. Intinderea si efectele
raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului. Nu pot fi cenzori, iar daca
au fost alesi, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;

c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator.

Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa determinata de Adunarea generala. Revocarea


cenzorilor se va putea face numai de Adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare

1.12. Activitatea societatii:

Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an,


cu exceptia primului exercitiu care incepe la data constituirii societatii si se termina la sfarsitul
aceluiasi an. In fiecare an
societatea trebuie sa-si elaboreze bilantul, contul de profit si pierderi si sa tina un registru al
activitatilor sale economico-financiare, potrivit legilor romane in vigoare in aceasta materie.

1.13. Calculul si repartizarea beneficii

Beneficiile societatii se stabilesc in baza bilantului aprobat de Adunarea generala a


actionarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investitiilor, modernizarii, cercetarii si
dezvoltarii, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre Adunarea generala.Conditiile
participarii la beneficii sunt stabilite de Adunarea generala pentru fiecare exercitiu financiar.
Repartizarea beneficiilor si suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris. Plata
dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in cel mult 3 luni de la aprobarea bilantului
de catre Adunarea generala a actionarilor, daca Adunarea generala nu a stabilit altfel

1.14. Personalul societatii:

Administratorul societatii si membrii Comisiei de cenzori sunt numiti de catre Adunarea


generala a actionarilor. Personalul
de executie este numit de catre Directorul General al societatii. Personalul este
angajat in functie de diagrama de organizare, pe baza de contracte individuale de munca inregistrate
la Oficiul de Munca. Nivelul salariilor se
stabileste si se modifica de catre Directorul General, conform imputernicirii acordate de catre
Adunarea generala a actionarilor.

1.15. Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea societatii

7
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate sau va putea fuziona cu alte
societati prin hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, cazuri in care se vor indeplini
formalitatile de publicitate si inregistrare prevazute de lege.

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

b) hotararea Adunarii generale;

c) falimentul societatii;

d) in orice alta situatie, pe baza hotararii Adunarii generale extraoridinare a actionarilor.

Lichidarea societatii se face de unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea generala a
actionarilor. Lichidatorii
vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Dupa preluarea
functiei, lichidatorii sunt obligati ca impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar si sa
incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii.
Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii incredintate de
Director si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica. Lichidatorii pot
aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii
societatii.Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Lichidatorii vor
anunta creditorii societatii printr-un anunt public cerandu-le sa-si precizeze pretentiile intr-o
perioada de timp determinata, creditorii cunoscuti de societate vor primi un anunt special
solicitandu-se precizarea pretentiilor Lichidatorii, indeplinind
operatiile care nu sunt necesare pentru lichidare, sunt responsabili personal si impreuna pentru
indeplinirea acestor obligatiuni. Dupa terminarea lichidarii,
lichidatorii vor intocmi bilantul contabil, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea
activului societatii si le vor inainta spre aprobare Adunarii generale a actionarilor. Cand bilantul
contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerati a fi eliberati de obligatiile lor de catre societate.
De asemenea, ei vor cere radierea societatii din Registrul Comertului.

Incheiat astazi, 12/11/2010 in 9 exemplare.

Semnaturile asociatilor:

Andreea Morari,Maria Vultur,Buta llie

8
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMT

CADRU AL AUTORIZAŢIEI DE MEDIU

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 85 din 12/11/2010.

Ca urmare a cererii adresate de <SUNRISE>, cu sediul în judeţul Neamt., sectorul 7, str.Teilor.


nr. 89, înregistrată la numărul 48935. Din12/11/2010., în urma analizării documentelor transmise şi
a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se emite:

1.16 Autorizatia de mediu

Ca urmare a cererii adresate de SC SUNRISE SRL, reprezentată prin dl. Poienat Cristian, în
calitate de administrator, cu sediul în judeţul Targul Neamt, localitatea Coldău – Beclean, nr. 14/A,
înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Targul NEamt cu nr. 356/13.01.2010,

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului


Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.
1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu şi a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată
prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
114/2007 şi prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 164/2008,se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru: SC SUNRISE SRL, cu sediul în judeţul NEAMT, nr. 14/A,

9
care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi (conform cod CAEN):

Restaurante – cod CAEN 5610 – rev.2 (5530-rev.1);

Alte mijloace de cazare – cod CAEN 5520 – rev.2 (5523-rev.1);

Amplasamentul este situat la DN 17 şi are o suprafaţă totală de 1500 m2, care cuprinde:

clădire în regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 575 m2, compartimentată astfel:

- restaurant şi terasă (130 locuri la mese), bar, birouri, bucătărie, magazii de alimente şi băuturi,
grupuri sanitare, la parter;

- 7 camere de cazare, capacitate 14 locuri, grupuri sanitare, la etaj;

clădire în regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 450 m2, compartimentată astfel:

- camere de depozitare, la parter;

- sală de festivităţi 96 m2, bucătărie, grupuri sanitare, la etaj;

spaţii verzi - 140 m2,platforme dalate şi betonate, parcări auto, cu suprafaţa de 1291 m2.

Documentaţia conţine: fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de titular, şi următoarele acte de


reglementare emise de alte autorităţi:

▪ Certificat de înregistrare Seria B, nr. 1170461/12.02.2008 eliberat de Oficiul Registrului


Comerţului de pe lângă - Certificat constatator din 12.02.2008 eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă în baza declaraţiei pe propria răspundere nr. 1618/05.02.2008; ▪
Document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - BN nr. 487 din
19.11.2010, emis de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. ▪
Act de reglementare nr. B/1120/05.10.2009, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului pentru
schimbare destinaţie spaţiu; ▪
Contract de salubritate de predare deşeuri menajere la SC EDILITARA SRL ; ▪
Anunţ publicafişat la sediul Primăriei oraşului,nr. 103/19.01.2010; ▪
Extras CF nr. 756/18.11.2010;
▪ Plan de situaţie şi de încadrare în zonă;
▪ Proces verbal de verificare nr. 540/18.11.2010 încheiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bistriţa-Năsăud în urma controlului efectuat în vederea emiterii autorizaţiei de mediu;
▪ Proces verbal nr. 5847/16.11.2010încheiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud
cu ocazia afişării anunţului cu privire la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a
autorizaţiei de mediu; ▪
Decizia de emitere a autorizaţiei nr. 272/16.06.2010 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului ▪
Proces verbal al şedinţei Comisiei Internă de Analiză privind decizia finală de emitere, din data de
30.07.2010.

10
Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

▪ respectareaOrdonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,


modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu OUG nr.
114/2007; ▪
respectarea prevederilor Legii nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonanţei nr. 61/2006 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/16.06.2000, privind regimul deşeurilor;
comuna poiana teiului k asa e comuna are un punctaj de 4 puncte acordat ▪
deşeurile vor fi colectate selectiv şi vor fi predate unităţilor specializate în vederea valorificării,
conform Ordonanţei de Urgenţă privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile nr.16/2001,
aprobată prin Legea nr. 465/2001; ▪
depozitarea provizorie a deşeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor
OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 515/2002; ▪
respectarea HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată cu HG nr. 210/2007;

▪ producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor


prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea
valorificării sau eliminării acestora; livrarea şi primirea acestor deşeuri se va face numai pa bază de
contract, conform Legii nr. 426//2001, art. 21, alin. 1; ▪ respectarea
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr.
462/2001, modificată şi completată cu OUG nr. 61/2006; ▪ respectarea
prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestiunea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată
cu HG nr. 1872/2006; ▪ respectarea prevederilor
Ordinului MMGA nr. 927/2005 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi
deşeuri de ambalaje; ▪ se vor actualiza, la expirarea
perioadei de valabilitate, contractele prin care sunt asigurate servicii de apă, canal, vidanjare ape
uzate, salubrizare, contractele de valorificare pe tipuri de deşeuri, pe toată durata de valabilitate a
autorizaţiei de mediu şi se va depune o copie la APM Bistriţa-Năsăud, la momentul actualizării;
▪ se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări pentru combaterea efectelor poluărilor
accidentale şi pentru absorbţia scurgerilor accidentale de la mijloacele auto care staţionează în
incintă; ▪
respectarea prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice
privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind privind determinarea emisiilor de
poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare; ▪
respectarea prevederilor Ordinului MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind
stabilirea valorilor limită, a valorilor prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de
sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM 15, PM 2,5), plumbului,
benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător; ▪
respectarea prevederilor OU nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată şi modificată prin
Legea nr. 655/2001; ▪
respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de

11
descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG
nr. 210/2007; ▪
menţinerea şi întreţinerea spaţiilor verzi, completarea prin plantare de pomi, în conformitate cu
OUG nr. 195/2005, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi
completată cu OUG nr. 114/2007; ▪
se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006
privind Fondul de mediu, modificată şi aprobată prin Legea nr. 292/2007; ▪
în cazul poluărilor accidentale se va anunţa imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-
Năsăud, tel. 0263 224 064 şi Comisariatul Judeţetean al Gărzii Naţionale de Mediu. Poluatorul va
suporta consecinţele prejudiciului creat precum şi costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată,
completată şi aprobată prin Legea nr.265/2006 modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 114/2007; ▪ pentru orice modificare
cu construcţii sau montaj se impune respectarea procedurii de reglementare conform Ordinului
comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/76/1284/2010şi a Ordinului MAPM nr. 863/2003,
prin solicitarea acordului de mediu

Titularul autorizaţiei are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de


mediu, pe perioada valabilităţii autorizaţiei.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu se va depune


solicitarea autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezenta autorizaţie este valabilă10ani de la 2.08.2010, data emiterii, până la data de


2.08.2020.

Pentru orice modificare intervenită în datele iniţiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va
notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului
autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori
programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei
decizii a autorităţii de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea


acesteia după caz. Pe durata suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se


soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de


Mediu/Comisariatul judeţean şi Agenţia pentru Protecţia Mediului

Cap. 2 Activitatea autorizată


12
2.1.Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):dotări specifice
pentru spaţii de cazare, bucătărie, grupuri sanitare;

- mijloace de transport utilizate în activitate: 3 autoturisme;

2.2. Materiile prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de


depozitare, cantităţi:produse alimentare de origine animală şi vegetală pentru prepararea hranei,
băuturi, răcoritoare, cafea, materiale de întreţinere acurăţeniei;

- combustibil: lemne de foc - 10 m3/lună (în perioada rece);

- ambalaje: din hârtie, plastic, sticlă în care se aprovizionează produsele alimentare;

Alimentarea cu carburant se face în staţiile de distribuţie autorizate, reparaţiile şi schimburile de


ulei în ateliere specializate.

2.3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- alimentarea cu apă –racord la reţeaua de distribuţie a apei din localitate. Consumul mediu de
apă: 20 m3/lună;

- evacuare ape uzate – apele uzate de tip menajer sunt evacuate într-un bazin betonat vidanjabil, cu
volumul de 120 m3;

- energia electrică - din reţeaua existentă în zonă prin punctele de transformare ce aparţin SC
ELECTRICA SA. Consumul de energie electrică - 200 kW/lună;

2.4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activităţi:activităţi de
cazare, pregătirea şi servirea mesei, organizări de diferite evenimente;

2.5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie: preparate alimentare;

2.6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie
cantităţi) producţie: încălzirea asigurată decentrala termică pe combustibil solid (lemn);

2.7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe
procedura de autorizare): nu este cazul

2.8. Programul de funcţionare:restaurant - pensiune: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an;


restaurant – sală de festivităţi: 8 ore/zi, 7 zile/saptămână, 365 zile/an.

Cap. 3 Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

3.1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din
dotare (pe factori de mediu):

13
- pentru sol: platformă betonată, pentru depozitarea provizorie şi selectivă a deşeurilor, dotată cu
pubele;

- pentru aer:coş de fum pentru evacuarea gazelor arse de la centrala termică;

- pentru apă: bazin betonat vidanjabil cu volumul de 120 m3;

3.2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:nu are;

3.3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la


evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

- pentru zgomot: nivelul de zgomot echivalent exterior provenit din activitatea desfăşurată se va
încadra în limitele prevăzute de Ordinul MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şia
recomandărilor privind mediul de viaţă la populaţiei, respectiv 50 dB, curba Cz 45;

- pentru aer:limite maxim admise la emisii, conform Ordinului MAPPM nr.462/1993 pentru:
pulberi - 5 mg/m³N, CO - 100 mg/m³N, NO2- 350 mg/m³N, SO2- 35 mg/m³N la un conţinut în oxigen
al afluenţilor gazoşi de 3% volum, la centrala termică pe gaz;

- pentru apă: respectarea condiţiilor de evacuare ale apelor uzate în reţelele de canalizare ale
localităţilor conform prevederilor HG 188/2002 (normativul NTPA 002/2002), modificată prin HG
352/2005;

- pentru sol: depozitarea provizorie a deşeurilor numai pe amplasamente amenajate, conform OG


21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr.
515/2002.

3.4. Monitorizarea mediului

3.4.1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor,


frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:nu este cazul;

- pentru zgomot: nivelul de zgomot - 1 determinare/an;

- pentru apă: pH, suspensii, CCO-Cr, amoniu – la fiecare vidanjare;

- pentru aer: gazele de ardere rezultate de la centrala termică – 1 determinare/2ani;

Determinările se vor înregistra, orice depăşire de limită maximă admisă se va comunica imediat la
APM (tel: 0263 224 064) şi laComisariatul JudeţeanBistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu.

3.4.2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi


periodicitatea lor:

cantităţile de deşeuri rezultate din activitate, pe categorii şi destinaţii de valorificare; copii


după documentele de transport a deşeurilor în vederea valorificării/neutralizării; copii ale

14
buletinelor de analiză efectuate conform cerinţelor de la pct.III, 1, anual şi la solicitarea APM sau
GNM.

Se va notifica la APM orice modificare survenită faţă de prevederile autorizaţiei sau orice
incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

3.4.3. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

a. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deşeuri de ambalaje cod 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 ;

- deşeuri menajere cod 20 03 01 - 1 m3/lună;

b. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): nu este cazul;

c. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): deşeuri de


ambalaje (hârtie, material plastic, cartoane, PET-uri, sticle)depozitate în spaţiu închis special
amenajat; deşeurile menajere pe platformă betonată dotată cu pubele ecologice;

d. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):deşeuri de ambalaje


valorificate prin societăţi autorizate;

e. Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului:cu mijloace de


transport protejate împotriva pierderilor accidentale;

f. Mod de eliminare a deşeurilor (depozitare definitivă, incinerare):deşeurile menajere sunt


transportate şi depozitate prin grija firmei de salubrizare;

g. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: -


se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor rezultate din activitate (tip de deşeu, cod conform HG
856/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat,
evacuat la rampă).
Aceste evidenţe se vor raporta autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului anual, sau ori de câte
ori aceasta le solicită;

h. Ambalaje folosite şi rezultate:rezultate: de hârtie, plastic şi sticlă;

i. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):ambalajele din hârtie, plasticse


stochează în magazie, până la valorificare, ambalajele din sticlă se returnează la producători.

Director executiv,

Cristian Poienar

Cap. 4 Documentatia necesara obtinerii certificatului de clasificare

15
In vederea obtinerii certificatului de clasificare agentii economici care detin sau administreaza
structuri de primire turistice vor intocmi o documentatie cu urmatorul continut:

Cerere catre primaria din localitatea de dispunere a propietatii, in care propietarul pensiunii,
prezinta obiectul activitatii ce o va desfasura, cere aprobare pentru functionare si luare in evidenta.

Cerere-tip (anexa nr. 3) la prezentele norme metodologice;

Actele casei: act de propietate, act de vanzare cumparare

Fisa de prezentare a casei : numar de camere (nominalizate, suprafata), suprafata curtii, gospodarii
anexe, garaje, etc

Schita privind amplasarea si adresa casei, format A4

Achitat o taxa de 150.000 lei in contul 645132322 BCR SMB, pentru pensiunile care au pana in 5
camere.

Achitat o taxa de ******* lei pentru Certificatul de Clasificare.

Adeverinta de sanatate din partea medicului de familie la care este arondata pensiunea, in care se
specifica, ca propietarul pensiunii este sanatos.

Clasificarea unei gospodării rurale în circuitul agroturistic presupune acordarea unui certificat de
clasificare agroturistică, conform căruia o gospodărie rurală poate funcţiona în regim de pensiune
agroturistică. Certificatul de clasificare se acorda în urma unei actiuni de inspecţie şi control a
unităţii agroturistice care, în cazul în care aceasta corespunde, se materializează în cele din urmă
prin acordarea unui număr de flori (margarete) de la 1 la 5, în funcţie de condiţiile de cazare şi
masă asigurate.
Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistice, cu o capacitate de cazare de până la 10
camere (maximum 30 de locuri – Ord. 510/28.06.2002), funcţionând în gospodării individuale
rurale, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi/sau
servire a mesei.
In vederea obţinerii certificatului de clasificare agenţii economici proprietari şi/sau administratori de
structuri de primire agroturistice vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut:
- cerere de eliberare a certificatului de clasificare;
- certificat constatator de la registrul comerţului, din care să rezulte obiectivul de activitate şi
structura acţionariatului;
- certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului, însoţit de anexele privind
avizele/acordurile şi/sau autorizaţiile legale (P.S.I., sanitară, sanitar-veterinară, de mediu, şi de
protecţia muncii, dupa caz, pentru fiecare structură agroturistică ce face obiectul clasificării);
- schiţa privind amplasarea şi adresa unităţii (anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate prin
ordin al ministrului turismului nr. 510/28.06.2002);
- schiţa privind structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de alimentaţie
(anexa nr. 5 la normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului turismului nr.

16
510/28.06.2002);
- fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi a spaţiilor de alimentaţie pe categorii de clasificare
(anexele 6.1 şi 6.2 la normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului turismului nr.
510/28.06.2002);
- copii de pe actele de calificare a personalului de la recepţie şi de la unităţile de alimentaţie.
Documentaţia de clasificare se transmite Ministerului Turismului – Directia Generala de Autorizare
şi Control (D.G.A.C.), care verifică îndeplinirea criteriilor de clasificare şi întocmeşte certificatul de
clasificare.

Cap.5 Descrierea pensiunii

Pensiunea ”Sunrise » a fost infiintata pe data d 12/11/2010,este o pensiunea care abia isi incepe
activitatea. Suntem la inceput de drum si dorim sa ajungem cunoscuti in breasla. Pensiunea noastar
se intinde p o suprafata de 1500 mp.intr’o localitate rurala din judetul Neamt,Dobreni,Poiana,nr 129.

Principalul obiectiv al nostru este de a oferi clientilor nostril facilitate de cazare pentru vacante si
perioade de scurta durata sic el mai important satisfacerea inn cele mai bune conditii a clientilor
nostri. Cladirea a fost proiectata pentru functiunea de pensiune turistica rurala, cu toate utilitatile
aferente, având D+P+2E+pod. Constructia va avea dimensiunile în plan 27,90 m x 11,75 m având o
suprafata construita la sol de 303.57mp, suprafata construita desfasurata de 965.54 mp.

Pensiunea are 10 camere, din care 2 sunt garsoniere cu chicineta proprie, toate camerele au grup
sanitar propriu. La etajul 1 este amplasat un loc de joaca pentru copii. La parter se afla un restaurant
cu 54 de locuri, cu bucatarie proprie, un spatiu de recreere precum si anexe. La demisol este

17
amplasat un centru SPA cu jacuzii, sauna si masaj precum si spatii tehnice. Materialele folosite au
tinut cont de amplasarea pensiunii, la 700 d emtri. Structura de rezistenta a suprastructurii este
lemnul lamelar iar invelitoarea este din sindrila de lemn. La parter pardoseala restaurantului si a
terasei exterioare este alcatuita din butuci din lemn masiv inglobati in rasina epoxidica. Placarea
cosului semineului si a terasei exterioare se face cu piatra naturala din cariera aflata in zona. Forma
acoperisului a fost determinata de cantitatile insemnate de zapada si de vanturile dominante.Avem
utilitati TV cablu si internet in fiecare camera, restaurant, telefon, bar, bucatarie.la parterul
pensiuniii avem un restaurant unde de asemenea organizam petreceri,nunti,botezuri si orice alte
activitati distractive,spatii largi pentru petrecerea timpului in interior, terasă exterioară cu o
privelişte deosebită spre munte, foisor cu gratar, parcare proprie, centrala termică, sală de mese,de
asemenea va oferim , grătar, foc de tabără, lecţii de călărie alături de un instructor la una din cele
mai vestite crescătorii de armăsari din ţară, Dumbrava, plimbări cu caleaşca sau sania trasă de cai,
diverse trasee de drumeţie sau Montain Bike..Investitia a ajjuns la 250 000 euro,teritoriul fiind
cumparat de catre asociatii firmei pentru a’si putea desfasura acetivitatea si spre a fi valorificat ca
atare .Este situate intr;o zona linistita de unde singurele zgomote pot fi susurul izvoarelor.Este situat
pe un teren plan,inconjurat de paduri si care ofera acces facil la toa retelele de comunicatie.
In urma acestuii proiect dorim sa promovam turismul rural din judet si nu numai, Judeţul Neamţ nu
beneficiază de o promovare turistică foarte bună, aceasta fiind o cauză a nevalorificării totale a
acestei zone. .
Ziare şi reviste din judeţul Neamţ :Gazeta de Neamţ, Monitorul de Neamţ şi Roman, Realitatea
Media, Şapte Zile (Neamţ), Vestea, Ziarul de Roman .
În aceste ziare şi reviste sunt publicate noutăţile referitoare la valorile judeţului , date privind
ofertele turistice şi evenimente interne şi externe importante.
Prin agenţiile de turism existente se realizează diferite contracte cu turiştii, se încheie parteneriate cu
alte agenţii de turism, se anunţă ofertele turistice, etc. Agenţii
de turism : Aldo Travel, As, Coel Cris, Forum, Grand hotel Ceahlăul, Hera Travel, Mighe tour,
Mioritic tour, Petrotur, Pietrotur, Pleiada, Roman, Romsteam Aldo,Ronedo,ToursArcadia.
Posturile de televiziune: Tv M & Pro-Tv, Tele 7 Neamţ, Tele M, 1TV, RomTV. Posturile de radio:
Radio M Plus, Radio Terra, Radio Unu. Pe lângă acestea amintim o subredacţie Radio "Trinitas", ce
funcţionează în cadrul Seminarului Teologic din Piatra Neamţ.
Site-uri de promovare: www.neamt.ro, www.gltneamt.ngo.ro, www.cjneamt.ro,
www.judetulneamt.ro,www.prefecturaneamt.ro,www.monitorulneamt.ro,www.imagini.neamt.ro,ww
w.neamt.insse.ro . Pentru a
promova valorile turistice ale unui judeţ, se organizeaza târgurile de turism, naţionale şi regionale, la
care participa si judeţul Neamţ. Deşi în acest judeţ
există o serie de atracţii turistice, unele constituind adevărate valori Romaneşti , acestea nu sunt
exploatate la adevărata lor valoare. Una dintre cauze este existenţa unei infrastructuri slab
dezvoltate.

Punctul slab cu cea mai mare importanţă îl reprezintă accesul la cea mai mare parte a obiectivelor
turistice, în special datorită drumurilor inadecvate şi prost întreţinute. Multe dintre mânăstiri se află
în zone mai îndepărtate la care accesul pe şosea este limitat. Parcările pentru autocare, absenţa
grupurilor sanitare şi a punctelor de informare turistică sunt de asemenea probleme. O problemă

18
foarte importantă ce trebuie îmbunătăţită este aceea referitoare la unităţile de cazare. Pentru a se
realiza o valorificare cât mai buna a potenţialului turistic din judeţul Neamţ este necesară
dezvoltarea unitătilor de cazare atât calitativ cât şi cantitativ în toate zonele din judeţ. Acest lucru
este realizabil şi foarte indicat deoarece obiectivele şi atracţiile turistice se găsesc atât în oraşele
importante cât şi în comunele şi satele judeţului.

Dezvoltarea turismului rural, şi îndeosebi a agroturismului are mari posibilităţi de înflorire, deoarece
zonele rurale ale regiunii dispun pe langă un cadru natural pitoresc, nepoluat şi cu multiple variante
de recreere şi de un valoros potenţial cultural şi istoric.

De asemenea se poate pune accent şi pe ecoturism deoarece unul dintre avantajele majore ale
judetului Neamt, în comparaţie cu destinaţiile turistice consacrate, este acela al păstrarii mediului
natural nealterat de prezenta şi activităţile omului, fapt concretizat prin numeroasele rezervaţii
naturale (Parcul Naţional Ceahlău, Parcul National Vânători Neamţ, Cheile Bicazului-Haşmaş,
Padurea Gosman, Poliţa cu Crini, Codrii de Aramă, Codrii de Argint). Toate aceste zone sunt
bogate în resurse naturale, specii flora şi fauna declarate endemice sau monumente ale naturii, un
fond piscicol bogat în numeroasele râuri şi lacuri.

Pensiunea are o curte interioara spatioasa dotata cu 10 locuri de parcare,o terasa deschisa,un mini
parc pentru copii cu tobogane si balansoare,si deasemenea leagane pt adulti un gratar in aer liber !

Proiect pensiune

19
5.1. Program turistic

Cheltuieli cu obiectivele turistice: 10 lei/pers.

Cheltuieli directe Cheltuieli pe persoană Cheltuieli pe persoană

Transport 84.09 lei 3700 lei

Cazare 50 lei 2200 lei

Masă - -

Mic dejun 10 lei 440 lei

Pranz 24 lei 1056 lei

Cină 30 lei 1320 lei

20
Cheltuieli cultural 10 lei 440 lei

Cheltuieli indirect Cheltuieli pe persoană Cheltuieli pe persoană

Cheltuieli cu şoferul 4.54 lei 200 lei

Cheltuieli cu ghidul 6.45 lei 284.09 lei

Total 219.08 lei 9640.09 lei

Total excursie 287 lei 12619 lei

Baza hipică "Virgil Barbuceanu" Piatra Neamţ amplasată în Piatra Neamţ, în zona denumita
"Peste Vale" alcătuieşte, împreună cu Mixmusic Land, un minunat complex sportiv, turistic şi de
agrement. În prezent, Baza hipică, este administrată şi folosită de Clubul Sportiv Ecvestru şi de
Clubul Sportiv TCE 3 Brazi, cu sprijinul Primăriei, al Consiliului Local Piatra Neamţ şi al mai
multor unităţi economice, sponsori. Pe lângă activitatea competiţională, cele două cluburi sportive
oferă comunităţii locale şi celor care vizitează oraşul Piatra Neamţ posibilitatea de a se iniţia şi a
pătrunde tainele sportului ecvestru prin cursurile Şcolii de Echitaţie care funcţionează sâmbăta şi
duminica între orele 9:00 - 14:00 şi miercurea între orele 14:00 - 18:00. Agrementul călare se
desfăşoară zilnic între orele 9:00 - 13:00 şi 15:00 - 18:00. Plimbările de agrement cu trăsurile trase
de cai pe traseele propuse de solicitanţi, au loc la cerere, pe bază de comandă telefonică. Trăsurile
pot fi puse la dispoziţie şi pentru nunţi sau alte evenimente şi ocazii. Pe timp de vară, se asigură cai
dresaţi şi adaptaţi pentru turismul călare pe traseele marcate din zona Bâtca Doamnei, Bahrin sau în
alte locuri preferate de solicitanţi.

Depozitul de Armăsari Dumbrava - Com.Timişeşti. Se află amplasat într-o zonă cu un


puternic potenţial turistic . Accesul în zonă se face: pe DN 15 C dinspre Piatra Neamţ pe direcţia
Piatra Neamţ-Târgu Neamţ pe DN 15 B dinspre Poiana Largului pe ruta Poiana Largului-Humuleşti-
Târgu Neamţ. .
Infrastructura: sediu administrativ, adăposturi, baza hipică (toate sunt modernizate şi aduse la
standarde internaţionale).Efectivul Depozitului de Armăsari este de 100 de capete facând parte din 8
rase deosebite cu o foarte mare importanţă biologică: arabă, semigreu, huţul, sport , lipiţan, cal de
Bucovina, gidran, pur sânge englez .Posibilităţile de practicare a turismului ecvestru constau în:
plimbări călare pentru agrement ,plimbări cu trăsura, lecţii de călărie, lecţii de sărituri peste

21
obstacole.

Complexul de agrement "Rechinul" - Com.Costişa, Iaz amenajat pentru pescuit sportiv, grătar la
dispoziţia pescarilor.Restaurant cu specific pescăresc (40 locuri), aprovizionat din păstrăvăria
proprie. Se pot organiza petreceri, iar rezervarea se face cu cel puţin 5 zile înainte); bar cu 20 locuri;
teren de sport şi joacă pentru copii; teren amenajat pentru camping. .

Lacul Balta Porcului. Balta este situată pe malul drept al Bistriţei între satul Agârcia şi Piatra
Neamţ. Din Piatra Neamţ se traversează Bistriţa pe singurul pod auto, apoi la dreapta către ştrandul
oraşului, se trece de hidrocentrală, până la intrarea în anexa Doamna, aici veţi întâlni pe dreapta un
mic pod pe care pot trece doar autoturismele. După ce treceţi acest pod, faceţi la dreapta (sprea lac)
şi ocoliţi Bâtca Doamnei, după încă 1 km veţi zări pe partea stangă câteva bazine cu apă mergeţi
până la capătul gardului. Sunt trei proprietari aici, dar doar al treilea a deschis bazinele pentru
pescari. Specii: caras şi crap. Momeli: viermişori roşii, pufuleţi şi râme. Alte informaţii utile: nu se
percepe taxă, deocamdată. Crapul sub 1 kg se eliberează, carasul poate fi luat acasă.

Lacul Budeşti - com Făurei Pe D.N. Roman - Piatra-Neamţ, după ieşirea din Bozienii de Sus, la 200
m pe partea stangă este drumul spre Budeşti. După încă 300 m, pe dreapta este un drum de pământ
(neplăcut dacă plouă) care duce la fermă. Sunt trei iazuri pe acelaşi fir de apă, vizibile şi din D.N..
Momelile care dau rezultate sunt clasice: viermuşi şi râme de gunoi (pentru primăvară) şi mămăligă,
pufi, porumb şi şrot (vara-toamna).

Lacul Complex Dănăilă – Roman. Situat la ieşirea din municipiul Roman spre Vaslui, pe strada
Bogdan Dragoş, la 50 de metri de podul peste râul Siret (cartierul Nicolae Bălcescu). Drum asfaltat.
Specii: caras, crap, biban, şalău. Momeli: mămăligă, garabeţi, râme, etc

Lacul "Ferma Caritas" - Com. Săbăoani, la 2 Km, pe drumul spre Iaşi. Specii de peşti: caras, crap.
Momeli recomandate: mămăligă, pâine

Lacul "Izvorul Muntelui" se află la baza muntelui Ceahlău (zona este superbă de vizitat şi de cei
care nu pescuiesc). Se ajunge foarte uşor, deoarece peste baraj trece un drum naţional care se
continuă până la capătul lacului. Lacul este populat cu următoarele specii: biban, şalău, păstrăv,

22
plătică, roşioară, caras. Momeli recomandate: cele specifice fiecărei specii, iar cea mai buna
momeală este râma de gunoi. Se pote pescui dacă aveţi permis de pescuit.

Lacul "La Moldovean" - Com. Dragomireşti.De la Girov se merge spre Hanu Ancuţei şi apoi sunt
două variante de drum: 1. de la iazul de la Unghi este un drum la stânga care vă duce direct la lac 2.
Nu se ajunge la iazul Unghi, ci se mai merge cam 1 km, apoi se coteşte la dreapta cam vreo 300 m şi
se ajunge la lac; Ambele variante de drum nu sunt prea bune pentru maşină. Specii: crap, fitofag,
novac, caras, bibănei mici, dar la bătaie e crap. Momeli: boabă de porumb şi alte momeli obişnuite.
Peştele e bine hrănit.

Lacul Simioneşti - Com.Cordun, sat Simioneşti, 8 km NV de Roman. Balta de la Simioneşti atrage


pescarii prin capturile destul de consistente de ştiucă, lin, caras şi crap. Din păcate, braconajul
intensiv şi lipsa de interes a autorităţilor a distrus mult peşte (linul), care era în trecut principala
atracţie. Doar cu permis AGVPS.

Lacul "Zimbrăria" - Com. Vânători-Neamţ. Este aşezat într-un peisaj natural deosebit în - mijlocul
pădurii (în locurile preferate de pescuit ale lui Mihail Sadoveanu), în cadrul rezervaţiei forestiere
Vânători-Neamţ şi în incinta rezervaţiei de zimbri şi faună carpatină "Dragoş Vodă". Accesul se face
din şoseaua ce leagă oraşul Târgu Neamţ de Mănăstirea Neamţ. "Zimbrăria" reprezintă un complex
de trei iazuri în cascadă; dintre speciile de peşti putem enumera: crap, ten, caras, şalău,
novac,chinezesc, ştiucă, biban. Capturile pot depăşi 10 kg., dar sunt şi zile în care te poţi întoarce
acasă cu tolba goală.

Iazul Unghi - Com.Dragomireşti, sat Unghi Iazul este în suprafaţă de cca 3,5 ha. Este amplasat
aproape de DN Piatra-Neamţ - Hanul Ancuţei (20 km NE de Piatra Neamţ). De la DN se merge 150
m pe drum cu prundiş (bun) şi se ajunge la iaz. Se poate ajunge şi cu autobuzul din Piatra Neamţ
(curse regulate). Iazul se vede şi din şosea. Specii: crap, fitofag, caras, biban.

Pârtie pe dealul Cozla (Piatra Neamţ)


- Lungimea pârtiei = 965 m;
- Lăţimea minimă = 20 m;
- Înclinare medie a pârtiei = 27%;
- Diferenţa de nivel = 260 m;
- Altitudine - plecare = 647 m
- sosire = 387 m
Program Telescaun şi tubing: 11.00 - 17.00, marţi - joi;
11.00 - 20.00, vineri - duminică..

23
În staţiunea Durău: pârtie cu 450 m lungime, 35 m diferenţă de
nivel, dificultate minimă, transport pe cablu.

5.2. Statiuni

Durău – (la 60 km nord-vest de Piatra Neamţ, la 6 km de


lacul Izvorul Muntelui), staţiune climaterică şi de odihnă la poalele
Masivului Ceahlău , lângă localitatea cu acelaşi nume, într-o
poiană însorită (la 780-800 m altitudine). Climatul este subalpin blând , tonic stimulator, cu aer curat
şi atmosferă bogată în ozon. Iarna zãpezile sunt abundente, în perioada decembrie-aprilie stratul de
zăpadă se mentine la o grosime de 50 cm. Există numeroase posibilitãti de practicare a sporturilor de
iarnă. În staţiune s-a deschis o bazã de tratament medical Ayurvedic care foloseşte procedee
naturiste. Există numeroase posibilităţi de drumeţii. Căile de acces sunt : feroviare-gările Piatra
Neamt sau Bicaz, apoi cu mijloace auto până în staţiune, rutiere-Dn 15 de la Bacău sau de la Târgu
Mureş, cu abatere la Bistricioara;

24
Bicaz-(la 28 km vest de Piatra Neamţ), centru turistic situat într-o poziţie pitorească, la
poalele Masivului Ceahlău (la 430 m altitudine). Poate fi denumit şi “portul Bicaz”, prin aşezarea sa
pe malul lacului Izvorul Muntelui “marea Bicazului”, de aici pornind cursele de agrement pe lac
( vaporaşe, bărci cu motor, şalupe). Frumuseţea locului şi a muntelui se îmbină în chipul cel mai
fericit cu climă montană creând un loc de maximă atractie turistică.

Statiunea Baltatesti este aşezată în Depresiunea Neamţ, la 34 km de Piatra Neamţ şi la 11 km


de Tg. Neamţ. Este traversată de DN 15C. Are un microclimat specific zonei colinare, cu o
circulaţie atmosferică moderată şi fără temperaturi excesive. Aerul este bogat în ioni negativi, este
ozonat şi are un efect tonifiant asupra organismului.n cadrul Sanatoriului de balneofizioterapie şi
recuperare medicală "Dr. Dimitrie Cantemir", pacienţii beneficiază de prestaţii medicale deosebite
folosindu-se instalaţii moderne pentru electroterapie, afuziuni, duşuri, masaje, aerosoli, tratament
ginecologic, de cultură fizică medicală şi recuperatorie, bazin de hidrokinetoterapie. Băile cu apa
cloro-sodică sunt completate cu băi galvanice şi împachetări cu nămol de sediment. Aici se pot trata:
surmenajul fizic şi intelectual, diferite stări de convalescenţă, rahitismul, debilitate, afecţiuni
pulmonare, tulburări de somn şi creştere, reumatismul.

Staţiunea Neguleşti situată în comuna Piatra Şoimului, la o distanţă de 10 km de oraşul Roznov


şi 25 de km de municipiul Piatra Neamţ . Aşezată la o altitudine de circa 400 de m într-o zonă de un
pitoresc şi farmec aparte, cu dealuri şi coline împădurite, la poalele Carpaţilor Orientali, la contactul
munţilor Goşmanului cu depresiunea Cracău-Bistriţa, a atras încă de la sfârşitul secolului al XIX -
lea iubitorii de natură. La 2 km în aval, în 1940 forţele dezlănţuite ale naturii au binecuvantat zona
cu un nou dar - un lac de baraj natural cu o suprafaţă de 3500 mp, Lacul Veselaru.În amonte, la 2
km se află un izvor, din păcate insuficient cercetat, pe care localnicii îl folosesc în vindecarea bolilor
de ochi. Proprietăţile acestuia au fost apreciate de germanii şi polonezii care au lucrat la fosta fabrică
de sticlă din Neguleşti. Pe cursul pârâului Iapa poate fi admirată o mică cascadă Duras, care prin
feericul ei adaugă încă o pată de culoare zonei . În vecinătate, amprenta trecerii timpului s-a

25
metamorfozat în roşul, verdele şi negrul chihlimbarului, adăpostite cu grijă într-un "seif " natural, o
mină, în prezent neexploatată.

Apele de Neguleşti (10 izvoare) sunt ape clorosodice, magnezice, iodurate. Substanţa uscată
(rezidu) variază în funcţie de perioada anului 26-40g/l.
Indicaţii terapeutice: .
▪ Afecţiuni reumatice cronice (spondilita cervico-dorso-lombară, coxartroze, gonartroze, artroze
tibiotarsiene). .
▪ Afecţiuni neurologice ale aparatului locomotor (stări dupa accidente vasculare cerebrale, pareze
spastice şi flasce). .
▪ Lavajul bucal cu acest tip de ape determină diminuarea inflamaţiei gingivale provocate de tartrul
dentar cât şi de parodontopatii. .
▪ Afecţiuni reumatice cu mecanism autoimun (spondilita anchilopoetică).
▪ Compoziţia chimică a apelor minerale de Neguleşti are un efect antiinflamator şi antispastic în
afecţiunile pulmonare cronice - administrată sub formă de aerosoli.
▪ Afecţiuni ginecologice cronice (metroanexite). .
În apropierea izvoarelor sărate există un izvor cu apă dulce ce conţine elmente
oligoradioactive, calitate care le indică în tratamentul conjunctivitelor alergice si nespecifice cât şi al
blefaroconjunctivitelor.

Statiunea Oglinzi situată la o altitudine de 480 m şi traversată de DN 15C, aparţine


administrativ de oraşul Târgu Neamţ încă din anul 1888. Staţiunea se află într-o microdepresiune din
sud-estul Culmii Pleşului cunoscută sub numele de Poiana Dăscăliţei. Zona este usor înclinată şi
deschisă către sud-est, fiind în acelaşi timp flancată de versanţi acoperiţi cu păduri de foioase. Apele
minerale au fost cunoscute şi folosite de populaţia primelor aşezări de aici, iar in anul 1856 s-au
facut analiza chimice, prin care s-a constatat ca sunt clorosodice, de mare concentratie. Are un
microclimat specific zonei colinare, cu o circulaţie atmosferică moderată şi fără temperaturi
excesive. Aerul este bogat în ioni negativi, este ozonat şi are un efect tonifiant asupra organismului.
Distanţele în kilometri până la principalele obiective turistice din zonă:
2 - Cetatea Neamţului; 7- Casa Memoriala "Ion Creangă"; 14 - Colecţia de măşti populare N.
Popa; 10 - Baza Ecvestră de la Dumbrava; 17 - Rezervaţia de Zimbri "Dragoş-Vodă"; 16 -
Mănăstirea Agapia, 20 - Mănăstirea Neamţ; 20 - Mănăstirea Văratec; 83 - Lacul Bicaz, 100 - Cheile
Bicazului; 77 - Mănăstirea Voroneţ, 130 - Mănăstirea Putna.

Posibilităţi diverse de petrecere a timpului liber şi distracţie: club, cinematograf, sală de jocuri
mecanice, terenuri de tenis şi de volei, excursii în împrejurimi
- aici se tratează:afecţiuni reumatismale, ginecologice, dermatologice, afecţiuni ale aparatului
respirator, sechele post-traumatice, nevroze astenice.
-tratamente cu :magnetodiaflux, ultrasunete, curenţi diadinamici, băi calde la cadă, băi galvanice,
împachetări cu parafină, masaj, gimnastică medicală.

5.3. Restaurante şi alte unităţi de alimentaţie publică

26
Bineînţeles că toate unităţile de cazare de pe teritoriul judeţului beneficiaza de serviciu complet
cea ce înseamnă şi serviciul de restaurant. Pe langa restaurantele din incinta unităţilor de cazre mai
exista şi restaurante şi unităţi de alimentaţie separate, acestea regăsindu-se în deosebi în oraşele din
judeţ. Pe teritoriul judeţului regăsindu-se numeroase fast food-uri, pizzerii, cafenele, cofetării,
hanuri, baruri si cluburi. Deasemeni servicii de masă şi cazare chiar, oferă şi mănăstirile şi schiturile
din zonă.

La parterul pensiunii se afla un restaurant cu o capacitate de 100 de persoane si bucataria !Fiecare


camera este dotata cu baie proprie,televizor,cablu.

Caile de acces catre pensiunea noastra se afla in conditii bune ,accesibile chiar si pe timp de iarna.

Cap. 6 Descrierea pietei de aprovizionare/ desfacere

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Nr. Denumire furnizor de materii Adresa Produs Valoare % din total


prime/materiale (dacă se furnizat şi aproximativă achiziţii
crt. auxiliare/produse/servicii cunoaşte) cantitate -
aproximativă RON-

1 Masini de
spalat, uscato
de rufe,masini
de calcat, mese
de calcat,
carucioare rufe
murdare

Total Valoarea 100%


totală

SERVICII PREVIZIONATE

cazare Camere Tarif per Număr lunar de TN* NLT TN* NLT*12
noapte turişti estimat
(TN) (NLT) (anual)

single

27
double

matrimonială

mini-
garsonieră

apartament

masă1 cost venituri zilnice venituri venituri anuale


meniu lunare
mediu
restauraţie (masă) mic dejun

prânz

cină

băuturi --- venituri zilnice venituri venituri anuale


lunare

alcoolice
bar
răcoritoare

apă
minerală şi
plată

tarif/oră venituri zilnice venituri venituri anuale


lunare
servicii de
agrement / biliard
recreative alte jocuri

închirieri2

tari venituri zilnice venituri venituri anuale


lunare
alte servicii
rent-a-car

altele

Total

Cap. 7 Concurenta
1

28
Fiind o zona atat de bogata in peisaje,manastiri,adevarate vestigii istorice este firesc ca si concurenta
sa fie pe masura.

Pensiunea "Belvedere" **/*** - Târgu Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 215


Capacitate de cazare: - 8 camere duble *** dispuse pe 2 nivele deasupra restaurantului, fiecare cu
baie cu duş, cablu TV, mobilier de lemn, balcon, 5 camere duble ** dispuse pe un nivel, cu baie şi
living comun cu TV, acces la balcon din living restaurant cu 35 locuri şi 2 grupuri sanitare, terasă
acoperită cu 20 locuri, construită din lemn şi piatră terasă descoperită cu 14 locuri parcare în faţa
complexului cu 10 locuri, parcare în interiorul complexului cu 8 locuri

Pensiunea "Cassandra"** - Târgu Neamţ, Str. 9 Mai nr. 1A


Capacitate:- 2 camere duble cu baie proprie, - 2 camere triple cu baie proprie, - 2 camere duble cu
baie comuna, - 1 cameră cu 2 paturi matrimoniale cu baie, se oferă demipensiune sau pensiune
completa la cerere, terasă, balcon, loc de joacă pentru copii, leagăn, grătar în curte, camera de zi cu
şemineu, încălzire centrală, TV cablu. .

Pensiunea "Căprioara" ** - Tg. Neamţ. .


Pensiunea "Creanga de aur" - Tg. Neamţ, str. Vultur nr. 1 . Capacitate de cazare: 2 camere
single, o cameră dublă, 2 băi, living, sală de şedinţe cu 20 de locuri, oferă pensiune completă la
cerere, terasă, livadă, parcare cu 10 locuri.

Pensiunea "Iustina" ** - Târgu Neamţ, Str.Băile Oglinzi nr. 9 . Capacitate de cazare: 2 camere
duble, o baie, bucătărie, sufragerie, oferă pensiune completă la cerere, curte, parcare

Pensiunea "La răscruce de vânturi" ** /***- Târgu Neamţ, str. Băile Oglinzi nr. 43 Capacitate:
Corp A** - 4 camere duble + o camera mare cu 20 priciuri la mansarda+ 2 bai, restaurant cu 30
locuri. Corp B*** - 10 camere duble la etajul I, 6 camere duble la etajul II (toate camerele au bai),
restaurant cu 100 locuri. Corp C: 4 camere triple, living Căsuţe - 15 duble si 5 casute cu cate 4
locuri; grup sanitar comun, sauna, biliard, terenuri de sport, parcare foarte mare, iaz pentru pescuit
sportiv.

Pensiunea "Mioriţa"** - Târgu Neamţ, Str. Ioan Roată nr.5


Capacitate de cazare: 1 cameră cu 2 paturi duble, 2 camere duble şi una triplă, baie comună,
încălzire cu centrală pe gaz, se oferă doar mic dejun la cerere bucătărie utilată la dispoziţia turiştilor,
curte cu grătar, foişor, loc de joacă pentru copii, parcare cu 7 locuri.

Pensiunea Rodica ** - Târgu Neamţ, str. Pârâului nr.2; Capacitate de cazare: 4 camere duble 2
băi, salon cu 12 locuri pentru mic dejun, terasă, curte, parcare cu 2 locuri.

Pensiunea "Steaua Nordului" ** - Târgu Neamţ, Bd. Ştefan cel Mare, nr.. 207 F. Capacitate de
cazare: 4 camere duble, o cameră cu 4 locuri toate camerele au TV şi una dintre ele are baie proprie,
sală de mese, living, bucătărie 3 terase, grătar, foc de tabără, lecţii de călărie alături de un instructor
la una din cele mai vestite crescătorii de armăsari din ţară, Dumbrava, plimbări cu caleaşca sau sania
trasă de cai, diverse trasee de drumeţie sau Montain Bike.

29
Pensiunea "Trei stejari" ** - Târgu Neamt, str. Baile Oglinzi nr.18;
Capacitate de cazare:-la et. I sunt 6 camere matrimoniale din care 4 cu bai si 2 cu grup sanitar pe
coridor,- la mansarda sunt 4 camere cu 2 bai pe coridor, bucatarie la dispozitia turistilor, sala de
mese, se serveste mic dejun la cerere curte, terasa, foisor, gratar, parcare. .
Hotel Doina - Targu Neamt, categorie: *** Str. Mihail Kogalniceanu

Concluzii şi bibliografie

Judeţul Neamţ este una dintre cele mai înzestrate unitaţi administrativ-teritoriale, din punct de
vedere muzeistic, iar numeroasele mănăstiri păstrează inestimabile comori de artă, fiind totodată şi
vechi monumente de arhitectura .

Deoarece judeţul Neamţ dispune de un potenţial turistic foarte mare prin obiectivele sale culturale ,
religioase, rezervaţiile naturale , o serie de investiţii ar face ca acest judet sa devina unul dintre cele
mai importante atractii turistice din ţară. Este necesara explorarea posibilităţii de a îmbogăţi oferta
de agrement şi experienţele culturale de pe teritoriul Judeţului Neamţ. Judeţul Neamţ se numără
printre cele mai solicitate zone turistice ale ţării. Dealtfel, într-un studiu efectuat cu câţiva ani în
urmă, cu privire la resursele turistice ale ţării, judeţul Neamţ se situa pe locul al-III-lea în ceea ce
priveşte numărul şi valoarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi pe locul al-V-lea între zonele
de turism montan. Aceasta explică de ce, încă din secolul trecut, ţinutul Neamţ atrăgea un mare
număr de vizitatori străini sau din alte zone ale ţării.

Prin dezvoltarea continuă a bazei materiale, prin diversificarea şi modernizarea serviciilor şi prin
atragerea în circuitul de valorificare a unui număr sporit de obiective, activitatea turistică s-a extins
de la un an la altul.Noi cu pensiunea noastra dorim sa dezvoltam turismul rural,sa’l promovam si sa
oferim clientilor nostri sa oportunitatea de a cunoaste minunatele peisaje si comori pe care ni le
ofera mediul rural.Dorim sa ne facem cunoscuti local national si chiar international,pentru ca
nicaieri in lumea romanul nu va putea fi satisfacut vizual decat in tara proprie.Speram ca v’am facut
curiosi si va asteptam cu drag.

30