Sunteți pe pagina 1din 21

Proiect Management

nfiinarea unei firme


Ana-Maria Boogan, Iulia Chiru, Grupa 1738,
Marketing, Anul I, IFR

S.C. Fashion Star S.A.

Paii i actele necesare pentru nfiinarea unei societi comerciale: Infiintare Registrul
Majorare Modificare Firma Firme Infiintari SRL Societati Comerciale SRL
Codul Fiscal Cesiune Registrul Comertului Majorare Act Acte Schimbare Capital
Social Aditional Microintreprindere Infiintarea unei Societati Consultanta
necesare Constituire societate Nomenclatorul Caen Sediu Social Juridica
Actele de identitate ale viitorilor asociai n original plus o copie ;
O copie dup actul de proprietate i o copie dup actul de identitate al celui care pune la
dispoziie imobilul n vederea stabilirii sediului social al societii ;
Se alege forma juridic de societate (SRL, SA etc.), dup care se trece la urmtorii pai:
Alegerea denumirii societii: se aleg cel puin 3 denumiri, n ordinea preferinelor ;
Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificrii Codului CAEN; stabilirea
obiectului principal de activitate i a obiectelor secundare de activitate ;
Alegerea sediului social ;
Capitalului social al firmei - ce sum i alegerea bncii la care se dorete deschiderea
contului. Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL;
Stabilirea administratorului societii;
Stabilirea bazei de impozitare i la ce interval s se fac plata impozitului;
Se opteaz ca firma s fie pltitoare de TVA sau nu i la ce interval s se fac plata TVAului.
Dup stabilirea acestor aspecte se trece la paii urmtori:
Rezervarea denumirii societii ;
ntocmirea actului constitutiv ;
Declaraii ale asociailor privind faptul c nu au antecedente penale i c ndeplinesc
condiiile preazute de lege pentru a fi asociai i administratori ;
ncheierea contractului de comodat sau de nchiriere, indiferent dac spaiul unde se
desfasoar activitatea este proprietate sau nu ;
Cazierele fiscale ale viitorilor asociai se elibereaz de Registrul Comerului;
Deschiderea contului la banc i depunerea capitalului social (de ctre un administrator,
asociai sau un mputernicit al acestora ) ;

Depunere specimen semnatur la Registrul Comerului sau la notarul public ;


Dup finalizarea acestor acte, se completeaz documentele necesare pentru depunerea
dosarului la Registrul Comerului :
Cerere nregistrare societate ;
Declaraie pe propria rspundere pentru desfurarea unei activiti sau fr activitate :
model 1 sau 2 ;
Dup finalizarea ntregii documentaii se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului
Registrului Comerului. n termen de aproximativ 4 de zile vor iei actele de nfiinare ale
societii, adic: rezoluia directorului de la Registrul Comerului de autorizare a funcionrii
societii, certificatul de nregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care in loc de
autorizaii( n cazul n care nu se desfoar o activitate care s aib un impact semnificativ
asupra mediului).
ncepand din acest moment firma poate funciona legal.
Costurile aproximative pentru constituirea unei firme sunt urmtoarele:
taxa cazier fiscal 30 lei / viitor asociat sau administrator ;
rezervare nume firm 56 lei ;
taxa la Registrul Comerului i taxa de publicare n monitorul oficial reprezint toate taxele
care se pltesc la Registrul Comerului i nsumeaz aproximativ 430 lei ;
taxa notarial pentru autentificare act constitutiv, specimen de semnatur, declaraii pe
propria raspundere ale viitorilor asociai privind faptul c nu au antecedente penale

Motivaia alegerii formei de organizare juridic : Cadrul legislativ nu impune un numr


maxim de asociai n cadrul acestui tip de societate (la SRL de exemplu, poate exista un nr.
Maxim de 50 de asociai). n cazul unui S.A., hotrrile sunt luate cu majoritatea voturilor
deinute de acionarii prezeni sau reprezentai, pe cnd n cazul unui S.R.L., adunarea
general decide prin votul care reprezint majoritatea absolut a asocia ilor. S.A. are
posibiliti multiple de dezvoltare a activitii.

ACT CONSTITUTIV AL S.C. .........FASHION STAR.............. S.A.

1. Subsemnatul ......Boogan Ana-Maria........, cetatean .....romn....., domiciliat in


...Bucureti............ , identificat cu B.I. seria .XT. nr. ...456987..., eliberat de Politia ....SPCLEP
BT........,la data de ....15.02.2010......., nascut la data de ...29.05.1991......., in
localitatea .........Mangalia.......;
2. Subsemnatul ......Chiru Iulia Nicoleta........, cetatean .....romn......, domiciliat in
...Bucureti............ , identificat cu B.I. seria .XT. nr. ...235786..., eliberat de Politia
...Bucureti.........,la data de ....14.03.2012......., nascut la data de ....18.04.1992......, in
localitatea .....Bucureti...........;
sunt de acord sa incheie actul constitutiv al societatii ......SC. FASHION STAR S.A....., act
care reuneste contractul de societate si statutul societatii comerciale, in urmatoarele conditii:

1. Denumirea societatii:

Denumirea societatii este S.C. ........FASHION STAR........ S.A., denumire inregistrata


la Registrul Comertului cu dovada privind anterioritatea firmei nr. .....J/12/1597/1993........ din
data de ......15.02.2015....... .

2. Forma juridica a societatii:

S.C. ........FASHION STAR......... S.A. este o societate pe actiuni. Societatea este


persoana juridica de drept roman ce isi desfasoara activitatea conform prevederilor
prezentului act constitutiv si in conformitate cu prevederile legale referitoare la societatile
comerciale.

3. Sediul societatii:

Sediul societatii este in localitatea .....Bucureti........, Cldirea ...Bucureti Mall....,


et...8...., str... Blvd. Bucuretii Noi, nr.... 70.... Sector ...1.... Societatea poate infiinta
sucursale, filiale sau reprezentante comerciale in conditiile legii.

4. Durata societatii:

Societatea se constitue pe durata nelimiata, incepand cu data inmatricularii in


Registrul Comertului.
Data inmatricularii societatii in Registrul Comertului este data infiintarii sale.

5. Obiectul de activitate al societatii:

Activitatea principala a societatii este .......comerul cu amnuntul al mbrcmintei n


magazinele specializate.....cod CAEN 4771.

Societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati secundare :


-

Fabricarea articolelor de mbcminte, cu excepia articolelor din blan Cod CAEN


141
Fabricarea altor articole de mbrcminte i accesorii Cod CAEN 1419

6. Capitalul social:

Capitalul social total subscris de actionari este in valoare de .....100.000..... lei.


Capitalul social este impartit in ..10000... actiuni la purtator, fiecare in valoare
de .....10.....lei, subscris si varsat in intregime de actionari dupa cum urmeaza:

1. ...Boogan Ana-Maria.......... subscrie un numar de ..5000.. actiuni numarate de la 1


la .5000.., reprezentand ..50.% din capitalul social, in valoare de ....50000....... lei.

2. ...Chiru Iulia Nicoleta.......... subscrie un numar de .5000... actiuni numarate de la ..1.


la 5000.., reprezentand .50..% din capitalul social, in valoare de ...50000........ lei.

Capitalul social poate fi majorat prin decizia Adunarii generale extraordinare, in


conditiile si cu respectarea procedurii reglementate de prezentul act constitutiv.
Majorarea capitalului social se poate face prin:
a) emisiunea de noi actiuni;
b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in
numerar si/sau in natura.

Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni decat dupa
varsarea integrala a capitalului social initial subscris sau dupa achitarea actiunilor din
emisiunea precedenta.
Reducerea capitalului social se poate face prin hotararea Adunarii generale
extraordinare, cu respectarea minimului de capital social prevazut de lege.
Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea de catre societate a propriilor actiuni, urmata de anularea acestora.

7. Actiunile:

Actiunile societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.


Actiunile vor purta timbrul societatii si semnatura presedintelui societatii.

8. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor:

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transfera prin simpla traditiune a acestora.


Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar
pentru fiecare actiune.
Un actionar care doreste sa vanda din actiunile sale, va oferi mai intai spre vanzare
aceste actiuni celorlalti actionari, in conformitate cu proportia de actiuni detinute, printr-o
instiintare in care se va specifica pretul pentru fiecare actiune si numarul de actiuni oferite
spre cumparare.
In 21 de zile de la primirea instiintarii de transfer, actionarii carora li s-a facut oferta de
vanzare vor putea opta pentru cumpararea actiunilor oferite prin comunicare in scris catre
actionarul ofertant.
In 7 zile de la primirea de catre actionarul vanzator a instiintarii de acceptare,
actionarul vanzator si actionarul cumparator vor finaliza transferul actiunilor vandute, iar
actionarul cumparator va plati pretul prescris pentru actiuni.
In situatia in care raman actiuni nevandute, actionarul vanzator va fi liber sa ofere
aceste actiuni oricaror alte persoane, la acelasi pret si in aceleasi conditii, fara ca pretul pe o
actiune sa fie mai mic decat cel in oferta catre ceilalti actionari.

Daca o persoana care nu este actionar al societatii, doreste sa cumpere actiunile de


vanzare, inainte ca transferul sa fie facut catre o asemenea persoana trebuie convocat
Consiliul de Administratie, pentru a aproba acest transfer.

9. Adunarea generala a actionarilor:

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide


saupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.
Adunarile generale sunt ordinare sau extraordinare si se tin la sediul societatii.
Adunarea generala a actionarilor este convocata de catre presedintele Consiliului de
Administratie ori de cate ori este necesar pentru a se lua o decizie de competenta acesteia,
precum si la cererea actionarilor ce reprezinta a zecea parte din capitalul social, daca
cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
Instiintarile cu privire la adunarile generale se trimit prin scrisori recomandate sau prin
telex la adresele date de actionari in prezentul act constitutiv sau la acelea comunicate in
scris societatii, cu cel putin 15 zile inainte de data convenita pentru adunare, precizandu-se
ziua, ora si locul adunarii precum si proiectul pentru ordinea de zi.
Pentru adunarile generale ordinare, urmatoarele documente sunt trimise impreuna cu
instiintarea: bilantul si contul de profit si pierderi, raportul Consiliului de administratie, raportul
cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul urmator.
Persoana care prezideaza Adunarea generala sau oricare dintre actionari poate
propune luarea in discutie a altor probleme in afara de cele inscrise in proiectul ordinii de zi.
Astfel de probleme se pot discuta pe baza acordului Adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala este prezidata de presedintele Consiliului de administratie sau de
principalul actionar, in cazul lipsei sale.
Adunarea generala alege dintre membrii sai un secretar care sa verifice lista de
prezenta a actionarilor si care sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.
Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat ce se pastreaza
la sediul societatii.
Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care
l-a intocmit.
Dreptul la vot poate fi exercitat personal sau prin imputernicit pe baza de procura
speciala care va fi prezentata inaintea adunarii generale.

10. Consiliul de administratie:

Societatea este administrata de un Consiliu de administratie compus din 3-5


administratori numiti de Adunarea generala pe o perioada de maxim 2 ani, cu posibilitatea de
a fi realesi pe alta perioada de 2 ani.
Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de administratie, Adunarea generala alege
un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pe care este ales pentru
ocuparea locului vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie va fi condus de un presedinte.
Presedintele Consiliului de administratie este si Directorul General al societatii.
Presedintele Consiliului de administratie si ceilalti administratori sunt obligati sa puna
la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele
societatii.
Membrii Consiliului de administratie sunt:
1. ........Popescu Matei.........., domiciliat in ......Bucureti........, nascut la
data ....18.05.1981........, in ....Bucureti........;
2. .......Nstase Alexandru..........., domiciliat in .....Bucureti.........., nascut la
data ....16.07.1987........, in .....Bucureti.......;
.
Fiecare administrator va depune pentru administratia sa o garantie egala cu valoarea
nominala a 10 actiuni in cazul admininstratorilor actionari sau cu dublul remuneratiei lunare
in celelalte cazuri.
Fiecare administrator va avea un vot in Consiliul de administratie.
Dezbaterile Consiliului de administratie se desfasoara o data pe luna si oricand este
necesar, conform ordinii de zi inaintata de presedinte cu cel putin 10 zile inainte si sunt
consemnate in procesul verbal al adunarii, inclus intr-un registru sigilat si parafat de
presedinte.
Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat intrunirea Consiliului de
administratie si de administratorii prezenti.
Presedintele, Directorul General si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie
raspund individual si solidar dupa caz fata de societate, pentru prejuduciile rezultate din
infractiuni sau abateri si pentru greseli in administrarea societatii.
In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii generale a
actionarilor.
Pe langa alte probleme, Consiliul de administratie hotaraste asupra urmatoarelor:
a) ordinea de zi pentru Adunarea generala;

b) planul de activitate al societatii, periodic si pe termen lung, bugetul anual si proiectul


de conturi, precum si raportul anual asupra activitatii societatii, bilantul si contul de beneficii
si pierderi pe anul precedent;
c) investitii precum si contractarea de imprumuturi care nu depasesc .25..% din
capitalul social al societatii;
d) finantarea, ipotecarea, amanetarea, incredintarea patrimoniului sau a proprietatilor
societatii, ca garantie pentru imprumut, potrivit competentelor acordate de Adunarea
generala a actionarilor;
e) incheierea, modificarea sau rezilierea contractelor comerciale obisnuite;
f) angajeaza si concediaza personalul societatii, stabileste drepturile si obligatiile
personalului.
Adunarea generala va putea decide ca administrarea societatii sa fie incredintata unei
persoane juridice, prin incheierea unui contract de administrare.
Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui Comitet de
Directie, compus din membri alesi dintre administratori, care va fi coordonat de un director
general.

11. Controlul societatii:

Societatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si cataloagelor de conturi


si va inainta fiecarei parti un raport al reviziei la incheierea acesteia. Societatea va inregistra
toate operatiunile financiare in registre ce vor fi intocmite in acest scop, conform legii.
Asemenea registre si documente contabile vor fi puse la dispozitia actionarilor sau a
reprezentantilor lor autorizati, ori de cate ori acestia le cer pentru verificare.
Adunarea generala va alege cenzori care sa verifice cataloagele si registrele societatii,
inclusiv registrul de la inchiderea exercitiului economico-financiar. Durata mandatului lor este
de 3 ani si pot fi realesi.
Comisia de cenzori va fi compusa din .3.. membri, dintre care cel putin unul va fi
contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil. Cenzorii societatii vor fi:
1. .......Ionescu Andrei........, domiciliat in ......Bucureti........., nascut la data
de ....18.09.1987........, in ...Bucureti........;
2. ........Ionescu Mirela......., domiciliat in .......Bucureti........, nascut la data
de ....16.02.1982........, in .....Bucureti......;
3. ......Mircea Gavril........., domiciliat n .....Bucureti......., nscut la data
de ....17.02.1981.........., n..... Bucureti......

Adunarea generala alege, de asemenea, 3 cenzori supleanti care vor inlocui in caz de
nevoie pe cenzorii titulari.
Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de preluarea functiei, a treia parte din
garantia ceruta pentru administratori.
Comisia de cenzori are urmatoarele indatoriri:
a) sa supravegheze gestiunea societatii;
b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si
in concordanta cu registrele;
c) sa verifice daca registrele societatii sunt regulat tinute;
d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru
intocmirea bilantului contabil;
e) sa informeze Adunarea generala asupra rezultatelor examinarilor etc.
Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si
incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar
cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.
Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.
Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date
referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.
Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor,
un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator.
Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa determinata de Adunarea generala.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea generala, cu votul cerut la
adunarile extraordinare.

12. Activitatea societatii:

Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al


fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu care incepe la data constituirii societatii si se
termina la sfarsitul aceluiasi an.

In fiecare an societatea trebuie sa-si elaboreze bilantul, contul de profit si pierderi si sa


tina un registru al activitatilor sale economico-financiare, potrivit legilor romane in vigoare in
aceasta materie.

13. Calculul si repartizarea beneficiilor:

Beneficiile societatii se stabilesc in baza bilantului aprobat de Adunarea generala a


actionarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investitiilor, modernizarii, cercetarii
si dezvoltarii, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre Adunarea generala.
Conditiile participarii la beneficii sunt stabilite de Adunarea generala pentru fiecare
exercitiu financiar.
Repartizarea beneficiilor si suportarea pierderilor de catre actionari se va face
proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in cel mult 3 luni de la
aprobarea bilantului de catre Adunarea generala a actionarilor, daca Adunarea generala nu
a stabilit altfel.

14. Personalul societatii:

Administratorul societatii si membrii Comisiei de cenzori sunt numiti de catre Adunarea


generala a actionarilor
Personalul de executie este numit de catre Directorul General al societatii.
Personalul este angajat in functie de diagrama de organizare, pe baza de contracte
individuale de munca inregistrate la Oficiul de Munca.
Nivelul salariilor se stabileste si se modifica de catre Directorul General, conform
imputernicirii acordate de catre Adunarea generala a actionarilor.

15. Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea societatii:

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate sau va putea fuziona cu


alte societati prin hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, cazuri in care se
vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare prevazute de lege.
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;


b) hotararea Adunarii generale;
c) falimentul societatii;
d) in orice alta situatie, pe baza hotararii Adunarii generale extraoridinare a actionarilor.
Lichidarea societatii se face de unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea
generala a actionarilor.
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.
Dupa preluarea functiei, lichidatorii sunt obligati ca impreuna cu administratorul
societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a
activului si pasivului societatii.
Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii
incredintate de Director si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine
cronologica.
Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau
intelegeri cu creditorii societatii.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Lichidatorii vor anunta creditorii societatii printr-un anunt public cerandu-le sa-si
precizeze pretentiile intr-o perioada de timp determinata, creditorii cunoscuti de societate vor
primi un anunt special solicitandu-se precizarea pretentiilor
Lichidatorii, indeplinind operatiile care nu sunt necesare pentru lichidare, sunt
responsabili personal si impreuna pentru indeplinirea acestor obligatiuni.
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil, aratand partea ce se
cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii si le vor inainta spre aprobare
Adunarii generale a actionarilor. Cand bilantul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt
considerati a fi eliberati de obligatiile lor de catre societate. De asemenea, ei vor cere
radierea societatii din Registrul Comertului.

Incheiat astazi, ..15.02. 2015..., in ..3... exemplare.

Semnaturile asociatilor:
Boogan Ana-Maria

Chiru Iulia Nicoleta

4. Misiune. Viziune. Politica n domeniul calitii.


Scopul nostru este acela de a le oferi clienilor mod i calitate la cele mai accesibile pre uri.
Fashion Star dorete s le ofere clienilor produse de nalt calitate i n acela i timp s
depeasc ateptrile consumatorilor, n materie de mod i accesibilitate a preurilor.
Lucrm constant pentru a ne mbuntii serviciile i pentru a le oferi clien ilor satisfac ia
maxim n momentul n care aleg s ne calce pragul, aceasta reprezentnd cheia profitului i a
succesului pe pia.
Viziunea noastr se bazeaz pe ideea c noi credem ntr-un viitor mai bun al industriei modei,
care s satisfac nevoile generaiei actuale, dar i a celor viitoare. n acest sens, dorim s-i
ajutm pe oameni s i exprime personalitatea prin ceea ce poart, s i facem s arate i s se
simt bine. n acelai timp, dorim s realizm acest lucru ntr-o manier ct mai responsabil
pentru oameni i mediul nconjurtor. Prin urmare, Fashion Star promoveaz creaiile unor
designeri autohtoni n drumul spre afirmare; haine la a cror fabricare s-au folosit cele mai
bune materiale, obinute prin utilizarea a ct mai puine resurse naturale. Sperm de asemenea
ca, o dat cu extinderea magazinelor Fashion Star s crem ct mai multe locuri de munc
pentru tinerii de toate vrstele, care i doresc o carier n domeniul modei.
Politica n domeniul calitii este una foarte strict ne dorim ceea ce este mai bun pentru
clienii notri i din acest motiv comercializm mbrcminte realizat din cele mai bune
materiale, la cele mai sczute costuri. Aadar, produsele i serviciile oferite de noi se
conformeaz urmtoarelor angajamente ale conducerii / managementului : satisfac cerinele
clienilor, se conformeaz cu cerinele legale i se supun procesului de mbuntire continu.

5. Obiectivele pe termen scurt- mediu- lung (obiective SMART specifice,


msurabile, accesibile, relevante i ncadrate n timp)

Firma S.C. Fashion Star S.R.L. este o compnie angajat n satisfacerea nevoilor curente i
viitoare ale clienilor si, prin furnizarea de produse i servicii de nalt calitate. ntreaga
activitate a firmei este subordonat scopului major al asigurrii unor ctiguri corecte i
echitabile ale asociailor si, prin desfurarea unei activiti profitabile i prin dezvoltarea
unei organizri eficiente, orientat spre reducerea continu a costurilor. Scopul principal al
firmei noastre este acela de a-i face pe oameni s se simt i s arate bine, pentru a putea
ndeplini obiectivele companiei pe termen scurt, mediu i lung.

Obiectivele pe termen scurt (1 an) :


-

Deschiderea unui atelier pentru producia proprie de mbrcminte, n termen de maxim


12 luni de la deschiderea primului magazin Fashion Star

Realizarea unei notorieti n cadrul populaiei int

Realizarea unor vnzri de minim 200 de articole pe zi, n primele 3 luni, minim 350 de
articole vndute pe zi n urmtoarele 3 luni i minim 500 de articole pe zi, vndute n
lunile 6-12
-

Realizarea unor sesiuni de instruire privind Managementul timpului, Managementul


stresului i Vnzri eficiente pentru 30 de ageni de vnzri (pentru a uura
monitorizarea permanent a progresului fcut)

Obiectivele pe termen mediu (1 5 ani) :


-

Extinderea la nivel judeean, prin deschiderea a 2 noi magazine n Bucureti, n primii


3 ani ai afacerii

Extinderea la nivel regional, prin deschiderea de noi magazine n judeele nvecinate :


Prahova, Arge i Buzu (cte 1 n fiecare an)

Promovarea brandurilor proprii

S cretem nivelul de organizare n cadrul seciei de vnzri, prin introducerea unor


noi posturi care s eficientizeze rezultatele acestei activiti

S creasc nivelul de profit n fiecare an cu cel puin 10% fa de anul precedent

S fie mbuntit imaginea firmei prin crearea unui brand puternic regional, pentru a
putea face urmtorul pas, spre extinderea naional (investirea n publicitate i PR,
campanii de promovare, etc)

Obiectivele pe termen lung (5-10 ani) :


-

Extinderea n fiecare ora din ar prin deschiderea unui magazin n fiecare jude

Obinerea unei procent de 10% din cota de pia la nivel naional

Extinderea portofoliului de branduri proprii, prin crearea unora noi

S ncepem producia, promovarea i vnzarea articolelor pentru copii i bebelui

S cretem cifra de afaceri n fiecare an cu cel puin 5% fa de anul precedent

Recuperarea investiiilor iniiale n proporie de 100%

6. Analiza S.W.O.T.

Analiznd situaia existent n prezent n domeniul comerului cu mbrcminte i situaia din


industria textil , se desprin urmtoarele idei cu privire la viitoarea activitate a firmei Fashion
Star :
S (puncte tari) :

Capacitate mare de adaptare la cerinele pieei

Produse de nal calitate dpdv al materialelor i al designului, comercializate la pre uri


rezonabile

Grad de inovare foarte ridicat n materie de fashion i design

O gam variat de produse, care sunt n permanen rennoite sau readaptate

Durat mic de timp de la momentul n care se propune lansarea unui produs pe pia
i comercializarea sa efectiv

Resurse financiare considerabile

Deinerea unei fore de munc stabile i bine instruite, care se poate specializa ntr-o
perioad scurt, cu costuri minime

Dispunerea de mijloace moderne de ultim generaie pentru satisfacerea nevoilor


consumatorilor la nivel superior i pentru desfurarea activitii de vnzare n condiii
superioare concurenei

W (puncte slabe) :
-

Costuri mari de fabricaie n domeniul industriei textile

Acoperire redus momentan, cu doar 2 magazine n Bucureti

Incapacitatea de a veni n permanen cu ceva nou, fapt care determin crearea unor
copii ale unor produse de lux i comercializarea lor la un pre redus

Costul n cretere al materiei prime

Existena unei concurene puternice, att la nivel local, ct i la nivel naional (Zara,
Pull& Bear, H&M, C&A, Bershka, Stradivarius, etc.)

Existena unor firme care practic preuri mai mici

Acoperirea unei palete ct mai variate de consumatori, cu stiluri diferite, fr


focusarea pe un stil anume sau tendin n materie de fashion a clienilor

O (oportuniti) :
-

Dezvolatarea industriei modei att la nivel naional, ct i internaional

Moda este un segment care preocup majoritatea tinerilor, att fete, ct i biei

Criza economic : oamenii caut ntotdeauna s cumpere produse la un pre redus, dar
care s fie moderne i s arate bine (Fashion Star ncearc s satisfac aceste nevoi ale
consumatorilor la un nivel superior, sau chiar peste ateptri)

- Majoritatea resurselor necesare pentru a asigura producia textil pot fi acoperite din
producia intern (fapt care determin o scdere considerabil a cheltuielilor de
producie i implicit a preului produselor)
T (ameninri) :
-

O concuren puternic din partea importurilor ilegale de produse textile

Climatul economic instabil din Romnia

Instabilitatea trendurilor n mod i fluctuaia continu i imprevizibil a acestora

Lipsa diferenierii produselor

Lipsa comunicrii i coordonrii activitilor din domeniul industriei textile, pe linia


implementrii strategiilor de dezvoltare ale acestei ramuri, n vederea maximizrii
profitului

7.

8. Identitatea vizual

Marca este primul pas n procesul de creare a unui brand, aceasta fiind reprezentat de un
nume, un desen sau un logo prin care produsul/serviciul respectiv poate fi difereniat de altele
similare i concurente din categoria lui.
Nu toate produsele reuesc ns s devin branduri, deoarece brandul nseamn o rela ionare
de lung durat cu consumatorul i presupune implicare, investiie i un interval de timp
pentru a ajunge cunoscut i iubit de consumatori.
Identitatea vizual a companiei FASHION STAR conine cteva elemente unice special
concepute pentru a promova o imagine unitar:
1. Numele corect i complet al firmei, nregistrat la Oficiul de Stat pentru Inven ii i
Mrci (OSIM) : FASHION STAR.
2. Logo-ul companiei : Este reprezentat de o compoziie grafic simbolic. Logo-ul este
compus din alturarea numelui companiei la un numr de trei stele, simboliznd
calitatea, excelena n domeniu i satisfacerea la nivel nal a celor mai exigente gusturi.
3. Culoarea folosit pentru scrierea literelor este lila, care simbolizeaz bunul gust i
elegana. Verdele ales pentru slogan semnific tinereea i vitalitatea n general, pentru
a asocia imaginea firmei noastre cu dinamismul i energia specific tinerilor. Fondul
este negru, deoarece am vrut s scotem n eviden faptul c printre produsele noastre
se regsesc i articolele vestimentare clasice, elegante i rafinate.
4. Fontul utilizat pentru scrierea numelui companiei este Broadway, dimensiunea 72,
opiunea Bold. Fontul pentru scrierea sloganului este Harlow Solid Italic, dimenisunea
26, opiunea Bold.
5. Antetul este recomandat a fi folosit n cazul tuturor materialelor imprimate care sunt
utilizate n interiorul i n exteriorul companiei, deoarece ncorporeaz sigla firmei i
culorile oficiale, reprezentnd un bun instrument pentru pstrarea coerenei vizuale.

9. Sloganul sub care ne identificm este ndrznete s stluceti. Acest slogan ne


pune n valoare cel mai bine modul n care ne tratm clienii i experien a pe care dorm s o
aibe la noi, cnd aleg s ne fie clieni.

10. Mediul intern i extern al afacerii (analiza P.E.S.T.)


Prin mediu nelegem tot ceea ce nconjoar o organizaie, att dpdv fizic, ct i social.
Analiza mediului este una dintre etapele procesului de elaborare a strategiei. Prin folosirea
analizei P.E.S.T.am identificat principalii factori politici, economici, sociali i tehnologici care
influeneaz la ora actual industria vestimentar din Romnia.
Factorii politici influeneaz firma Fashion Star att pozitiv, ct i negativ. Adoptarea unor
prevederi privind scutirea impozitului profitului reinvestit creeaz cadrul necesar unui proces
investiional crescut. Preocuparea pentru dezvoltarea sectorului confeciilor i faptul c unele
utilaje pentru aceast industrie sunt scutite de taxe vamale sau acestea sunt reduse, pot crea
premise favorabile. Ca dezavantaj amintim faptul c tot mai multe firme vor fi tentate s intre
pe aceast pia, datori facilitilor acordate de guvern, fapt care reprezint o amenin are
pentru firma noastr.
Factorii economici Din punct de vedere al aspectelor pozitive, trebuie menionat faptul c
industria textil i comerul cu haine n Romnia este n continu cretere i dezvoltare,
adaptndu-se la cerinele pieei europene. Totodat, n ceea ce privete achiziia de articole
vestimentare, n ciuda crizei financiare, puterea de cumprare a romnilor a crescut n fiecare
an. Principalul factor economic care influeneaz negativ este dobnda, n sensul c nivelul
su ridicat face imposibil orice tentativ de mprumut.
Factorii sociali n urma analizei pieei, s-a constatat c evolu ia i structura actual a
cheltuileilor de consum pentru achiziia de mbrcminte n Romnia este n cretere, de i
dpdv demografic, populaia este n scdere. Impactul social este cu att mai mare cu ct tinerii
exprim prin modul de a se mbrca o stare de spirit, o atitudine, apartenena la o clas social
sau dorina de a fi diferit. Un alt plus este costul redus al forei de munc calificate,
comparativ cu alte ri din U.E. Acestea plus diversificarea nivelului prefeninelor
consumatorilor determin ca firmele de acest gen s aib succes. De aceea, considerm c
dpdv al factorilor social, firma Fashion Star are parte doar de aspecte pozitive.
Factorii tehnologici Dpdv al proiectrii vestimentare, aceast industrie este n plin
dezvoltare, datorit utilizrii calculatoarelor i a apariiei unor noi metode de prelucrare i

fabricare a materialelor. Avnd n vedere acest aspect, considerm c facttorii tehnici i


tehnologici pot constitui suportul unei activiti economice de succes.
Deoarece firma Fashion Star i propune s activeze ntr-un mediu dinamic si imprevizibil,
este important s inem cont de posibilele schimbri care pot aprea i de aspectele mai sus
menionate, care pot fluctua mereu.

S-ar putea să vă placă și