Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” – Bucureşti

Facultatea de Arhitectură

Ianuarie 2010

REPREZENTĂRI GEOMETRICE
SUBIECTE TEORETICE

1. Sisteme de proiecţie. Clasificare. Definiţie. Proprietăţi.


2. Transformări geometrice.
3. Omologia. Afinitatea.
4. Reprezentarea punctului şi a dreptei în dublă proiecţie ortogonală şi
axonometrie.
5. Poziţia relativă a două drepte în dublă proiecţie ortogonală.
6. Poziţii particulare ale dreptei în dublă proiecţie ortogonală.
7. Reprezentarea planului în dublă proiecţie ortogonală şi axonometrie.
Condiţia ca un punct să aparţină planului.
8. Punct conţinut în plan.
9. Dreaptă conţinută în plan (dublă proiecţie ortogonală şi axonometrie).
10. Determinarea urmelor unui plan definit prin două drepte concurente.
11. Intersecţia unei drepte cu un plan dat prin urme.
12. Intersecţia a două plane oarecare date prin urme (dublă proiecţie
ortogonală şi axonometrie).
13. Poziţiile particulare ale planului în raport cu planele de proiecţie.
14. Drepte importante ale planului.
15. Dreaptă paralelă cu un plan şi dreaptă perpendiculară pe un plan.
16. Metoda schimbării planelor de proiecţie.
17. Transformarea unei drepte oarecare în dreaptă frontală şi verticală
prin metoda schimbării planelor de proiecţie.
18. Transformarea unei drepte oarecare în dreaptă orizontală şi de capăt
prin metoda schimbării planelor de proiecţie.
19. Adevărata mărime a unui triunghi prin metoda schimbării planelor de
proiecţie.
20. Transformarea unui plan oarecare dat prin urme în plan vertical şi în
plan de capăt prin metoda schimbării planelor de proiecţie.
21. Distanţa de la un punct la o dreaptă prin metoda schimbării planelor
de proiecţie.
22. Distanţa de la un punct la un plan prin metoda schimbării planelor de
proiecţie.
23. Distanţa dintre două plane prin schimbarea planelor de proiecţie.
24. Metoda rotaţiei. Adevărata mărime a unui segment de dreaptă.
25. Rotaţia dreptei astfel încât să se situeze într-un plan dat prin urme.
26. Rotaţia de nivel a unui plan dat prin urme.
27. Transformarea unui plan oarecare dat prin urme în plan de capăt,
prin metoda rotaţiei.
28. Transformarea unui plan oarecare dat prin urme în plan vertical, prin
metoda rotaţiei.
29. Metoda rabaterii şi ridicarea rabaterii.
30. Rabaterea în planul orizontal de proiecţie a unei figuri plane situate
într-un plan oarecare dat prin urme.
31. Adevărata mărime a unui triunghi prin metoda rabaterii.
32. Distanţa de la un punct la o dreaptă prin metoda rabaterii.
33. Adevărata mărime a unghiului cuprins între două drepte concurente,
prin metoda rabaterii.
34. Unghiul dintre o dreaptă şi un plan prin metoda rabaterii.
35. Unghiul dintre două plane prin metoda rabaterii.
36. Axonometria. Definiţie. Clasificări.
37. Rabaterea în axonometria ortogonală izometrică.
38. Construcţia cubului în axonometria ortogonală izometrică după o
direcţie dată în planul orizontal de proiecţie, diferită de OX şi OY.
39. Sfera în axonometria izometrică ortogonală.
40. Reprezentarea poliedrelor în dublă proiecţie ortogonală, cu
rezolvarea vizibilităţii.
41. Intersecţia unei drepte cu un poliedru.
42. Secţionarea unei prisme cu un plan de capăt dat prin urme.
43. Secţionarea unei piramide cu un plan oarecare dat prin urme.
44. Intersecţii de poliedre cu bazele în acelaşi plan de proiecţie (metoda
generală, explicată în axonometrie).
45. Intersecţia a două piramide cu bazele în planul orizontal de proiecţie.
46. Intersecţia între o piramidă şi o prismă cu bazele în planul orizontal
de proiecţie.
47. Intersecţia între două prisme oblice cu bazele în planul orizontal de
proiecţie.
48. Intersecţia între două piramide având bazele una în planul orizontal
de proiecţie, iar cealaltă în planul vertical de proiecţie.
49. Rezolvarea acoperişurilor cu calcan.
50. Intersecţii de acoperişuri cu planul de naştere la cote diferite.
51. Metoda săgeţilor în rezolvarea acoperişurilor.
52. Rezolvarea acoperişurilor care au curte interioară.

Evaluare