Sunteți pe pagina 1din 382

Stimate client ,

Ne face o deosebitŸ plŸcere sŸ vŸ ÁnmŸnŸm ediÍia 2007 a “Catalogului Electricianului”

Ca Ûi Án ediÍia precedentŸ, catalogul este structurat pe 10 capitole care conÍin o


selecÍie din oferta de DistribuÍie ElectricŸ de JoasŸ Tensiune destinatŸ realizŸrii
instalaÍiilor electrice din sectorul RezidenÍial, TerÍiar Ûi Industrie, pÊnŸ la 630 A.
Unica Ûi alte game de prize Ûi ÁntrerupŸtoare, disjunctoare Compact NS, EasyPact,
Multi9, aparate de control Ûi comandŸ, sisteme de tablouri Pragma, Kaedra, Prisma,
sisteme electrice prefabricate Canalis, sisteme de compensarea energiei, sunt
produse de referinÍŸ care vŸ vor permite realizarea unor instalaÍii electrice
optimizate, sigure Ûi Án conformitate cu normele Án vigoare.
În ultimul capitol sunt prezentate Ûi o serie de reguli Ûi sfaturi utile Án activitatea
dumneavoastrŸ!

VŸ invitŸm sŸ descoperiÍi noi produse: Unica Plus (pagina A2), cofretele Pragma
(pagina E2), Canalis (pagina F2), Compensarea energiei (pagina H2).

Un nou instrument util Án munca dumneavoastrŸ este CD-ROM-ul care ÁnsoÍeÛte


Catalogul Electricianului:
n formatul .pdf al catalogului, cÊt Ûi alte cataloage tehnice specializate, cum ar fi:
Catalogul Unica, Catalogul Multi9, Cataloagele Canalis Ûi Prisma Ûi, nu Án ultimul rÊnd,
Cataloagele Complete de Control Industrial;
n softurile Canfast, Zelio Soft Ûi broÛurile de aplicaÍii Canalis.
Acest CD-ROM este simplu de accesat, poate fi uÛor de consultat de la orice computer
Ûi se permite realizarea unei copii de lucru pentru orice paginŸ din catalog!

Mai multŸ putere? Sfaturi tehnice suplimentare?


Nu ezitaÍi sŸ contactaÍi cel mai apropiat Distribuitor Oficial al Schneider Electric,
persoana de contact din cadrul Schneider Electric Romania sau Centrul Suport
Clienti la telefon 021 203 06 06.

Cu stimŸ,
Antoine Baveux
Director Marketing
Schneider Electric RomÊnia

o Toate aceste produse sunt disponibile la cele 120 de puncte de vÊnzare ale
distribuitorilor Oficiali Schneider Electric RomÊnia, ale cŸror coordonate de contact
le regŸsiÍi Án primele pagini ale acestui catalog.
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare Prize Ûi
ÁntrerupŸtoare
Unica Basic, Colors, Plus, Unica Allegro, Inteea, Zet, Cedar,
Scheme electrice, instrucÍiuni de montaj, Dimensiuni

Aparataj electric pentru locuinÍe Aparataj electric


pentru locuinÍe
Prezentare generalŸ aparataj Domae, ProtecÍie, Control Ûi comandŸ,
Cofrete modulare Mini Pragma, Dimensiuni

ProtecÍia instalaÍiilor electrice Án clŸdiri terÍiare ProtecÍia


instalaÍiilor
ProtecÍie Ámpotriva supratensiunilor de origine atmosfericŸ, Aparataj modular de protecÍie, electrice Án
Racorduri, Întreruptoare automate EasyPact, Sisteme de bare, Compact Ûi Interpact, clŸdiri terÍiare
Întreruptoare Ûi separatoare de sarcinŸ, Dimensiuni Ûi referinÍe, FuncÍii Ûi caracteristici

Control, comandŸ Ûi semnalizare Cotrol,


comandŸ
ComandŸ Ûi semnalizare, MŸsurŸ, Programare, Temporizare, Ûi semnalizare
Gestionarea iluminatului, Gestionarea sistemelor de ÁncŸlzire

Tablouri electrice Ûi prize industriale de curent Tablouri


electrice
Cofrete modulare de montaj aparent Ûi Áncastrate, Cofrete modulare etanÛe, Ûi prize
Prize Ûi fiÛe industriale, Cofrete Pack, Cofrete Ûi dulapuri Prisma Plus, industriale
Cofrete Ûi dulapuri IP 30, 31 Ûi 43, Sisteme de bare, Blocuri de distribuÍie de curent

CanalizaÍie electricŸ prefabricatŸ CanalizaÍie


electricŸ
Canalis pentru iluminat, Canalis prize de curent, prefabricatŸ
Canalis de putere micŸ

Iluminatul de siguranÍŸ Án clŸdiri Iluminatul de


siguranÍŸ
Securitate, Corpuri de iluminat de siguranÍŸ automate Án clŸdiri

Calitatea energiei electrice Calitatea


energiei
Compensarea energiei reactive Ûi filtrarea armonicelor, electrice
Transformatoare Ûi alimentŸri

Componente de automatizare Án clŸdiri Componente de


automatizare
Pornirea motoarelor electrice, Cutii cu butoane, butoane Ûi lŸmpi de semnalizare, Án clŸdiri
ComandŸ Ûi protecÍie, Relee Ûi accesorii de conectare, Relee inteligente,
Himel - CRN, Accesorii de conectare

RecomandŸri practice RecomandŸri


practice
RecomandŸri tehnice, InstalaÍii electrice pentru locuinÍe,
Ghid tehnic, Studiul unei instalaÍii, AplicaÍii
Centrul Suport ClienÍi
Schneider Electric RomÊnia

Centrul Suport ClienÍi (CSC) este o structurŸ nouŸ Án cadrul Schneider Electric
RomÊnia, creatŸ pentru a rŸspunde rapid Ûi precis solicitŸrilor de naturŸ tehnicŸ,
logisticŸ, comercialŸ sau administrativŸ, ale clienÍilor noÛtrii.

Centrul Suport ClienÍi Schneider Electric RomÊnia poate fi contact la


numŸrul unic:
( 021 203 06 06
sau la adresa de e-mail:
ro-csc@ro.schneider-electric.com
n Suport logistic, comercial Ûi administrativ:
o informaÍii generale Schneider Electric RomÊnia
o preÍuri de catalog pentru produsele neconfigurabile
o informaÍii stoc produse
o coordonate distribuitori oficiali
o coordonate parteneri sistem integratori Ûi tablotieri
o retur produse.

n Suport tehnic la alegerea Ûi utilizarea produselor Ûi echipamentelor din oferta


Schneider Electric RomÊnia.

n RŸspunsuri la ÁntrebŸrile Ûi problemele tehnice ale clienÍilor nostri


o caracteristici tehnice
o date de catalog
o Ánlocuirea produselor vechi
o configurare
o aplicaÍii
o retur produse Án garanÍie sau pentru service.

n La dispoziÍia clienÍilor noÛtri:


de luni pÊnŸ vineri Ántre orele 09:00 Ûi 18:00

SatisfacÍia
dumneavoastrŸ,
preocuparea
noastrŸ
permanentŸ!

( 021 203 06 06
InformaÍii despre site-ul
www.schneider-electric.ro

Site-ul nostru web este accesibil la adresa www.schneider-electric.ro Ûi


vŸ prezintŸ informaÍii actualizate despre activitatea firmei. PuteÍi consulta
urmŸtoarele secÍiuni:

Cine suntem
n prezentarea firmei, cifre cheie, mŸrcile pe care le comercializŸm, pieÍele pe
care activŸm.

Ce vŸ oferim
n produsele noastre (cataloage Ûi alte date tehnice prezentate Án colecÍia
“Produse Ûi servicii” puse la dispoziÍie pe CD)
n serviciile oferite (inclusiv informaÍii referitoare la cursurile de formare tehnicŸ)
n informaÍii despre soluÍiile furnizate clienÍilor noÛtri, referinÍe
n lansŸri de produse Ûi alte evenimente importante.

Cum lucrŸm
n agenÍiile noastre Án teritoriu
n politica de parteneriat Ûi lista partenerilor noÛtri: disibuitori oficiali, parteneri
industriali, integratori de sistem, parteneri ai Clubului Prisma
n fiÛe de aplicaÍie
n condiÍiile generale de vÊnzare ale Schneider Electric RomÊnia (inclusiv
coordonatele noastre bancare Ûi fiscale).

Cum recrutŸm
n viziunea noastrŸ, sistemul de selecÍie a candidaÍilor, posturile disponibile,
modalitŸÍile de a candida.

Ce se scrie despre noi


n informaÍii financiare, comunicate de presŸ, articole de specialitate.

NOU ! FiÍi la curent, aflŸ ultimele noutŸÍi!


www.casa.schneider-electric.ro
DescoperiÍi noul site Schneider Electric la adresa
special dedicatŸ instalaÍiilor electrice din locuinÍe!

DescoperiÍi secÍiunea care vŸ intereseazŸ:


n soluÍii pentru locuinÍe
n informaÍii despre produse
n totul despre siguranÍŸ
n alegerea design-lui aparatajului electric
n profi center: zona specialiÛtilor creatŸ pentru
dumneavoastrŸ, partenerii nostri.
PrezenÍa Schneider Electric RomÊnia
Án teritoriu
AgenÍiile Schneider Electric RomÊnia

AgenÍia ConstanÍa
AgenÍia BucureÛti Bdul. Mircea cel BŸtrÊn nr. 90, Bl. MF4, Ap. 3
n Sediul Central Tel: 0241-517.373
Bdul. Ficusului nr. 40, 0241-618.752
ClŸdirea “Apimondia”, Fax: 0241-695.474
Sector 1, BucureÛti
Biroul GalaÍi
Tel: 021-203.06.60
Str. DomneascŸ, nr. 4, Bl. P10, Ap. 2
Fax: 021-232.15.98
Tel: 0236-492.550
www.schneider-electric.ro. Fax: 0236-492.550
n Centrul de LogisticŸ AgenÍia Craiova
Ìos. de centurŸ nr. 28-35, Str. Matei Basarab nr. 15
Chiajna, jud. Ilfov Tel: 0251-406.609
0251-406.610
AgenÍia BraÛov Fax: 0251-417.377
Str. Iuliu Maniu nr. 43,
ClŸdirea “Proiect BraÛov” AgenÍia IaÛi
Tel: 0268-414.635 Str. Arcu nr. 18, Bl. Z16, Sc. A, Ap. 1
Fax: 0268-472.752 Tel: 0232-244.080
Tel/Fax: 0232-239.140
AgenÍia Cluj
Str. M. Zrinyi nr.11A AgenÍia TimiÛoara
Tel: 0264-441.184 Str. Simion BŸrnuÍiu nr. 42
Tel/Fax: 0264-441.823 Tel: 0256-206.243
Tel/Fax: 0256-292.456
Distribuitori oficiali ai
Schneider Electric RomÊnia
Ordonare Án funcÍie de oraÛ
Alba Iulia BucureÛti (cont.) PiteÛti
TAAS GROUP SA ROMELEC SRL GENERAL INDUSTRY SRL
Tel. 0258-815.735 Tel. 021-352.21.12 Tel. 0248-210.861
Fax. 0258-810.271 Fax. 021-300.75.57 Fax. 0248-223.249

Arad ROMSTAL SRL SELCO


ELECON PLUS SRL Tel. 021-332.09.01 Tel. 0248-223.622
Tel. 0257-280.047 Fax. 021-334.94.63 Fax. 0248-223.974
Fax. 0257-280.047
UNION ELECTRIC SA PloieÛti
ELECTRO INSTAL SRL Tel. 021-255.71.64 CONTROL TRADING SRL
Tel. 0257-289.489 Fax. 021-255.01.36 Tel. 0244-594.298
Fax. 0257-289.489 Fax. 0244-590.954
BuzŸu
MŸrŸcineni (ArgeÛ) I.D.M. DINAMIC SRL RÊmnicu VŸlcea
ELECTROITAL SRL Tel. 0238-711.042 PRIMA ELECTRIC SRL
Tel. 0248-278.743 Fax. 0238-711.042 Tel. 0250-743.491
Fax. 0248-278.743 Fax. 0250-743.491
Cluj
BacŸu ELECTRODANIELLA SRL VALORIS SRL
COMELECTRO B.G. SRL Tel. 0264-416.607 Tel. 0250-732.227
Tel. 0234-511.001 Fax. 0264-416.700 Fax. 0250-732.227
Fax. 0234-511.003
ELECTROGLOBAL SRL ReÛiÍa
DEDEMAN SRL Tel. 0264-437.617 ELECTROECHIPAMENT
Tel. 0234-513.330 Fax. 0264-437.843 IND. SRL
Fax. 0234-581.539 Tel. 0255-211.287
PRAGMATIC COMPREST SRL Fax. 0255-211.287
Baia Mare Tel. 0264-415.112
GDS SRL Fax. 0264-502.107 Satu Mare
Tel. 0262-277.896 BOTOND SRL
Fax. 0262-277.896 PROMOD IMPORT EXPORT SRL Tel. 0261-714.046
Tel. 0264-417.601 Fax. 0261-714.046
BistriÍa NŸsŸud Fax. 0264-416.626
VATRA SRL 0264-232.092 Sibiu
Tel. 0263-230.547 ELECTRICOM 3M SRL
Fax. 0263-230.547 ConstanÍa Tel. 0269-217.870
EURO VIAL LIGHTING SRL Fax. 0269-214.130
BraÛov Tel. 0241-516.611
ARC ELECTRONIC SRL Fax. 0241-516.612 U. C. M. SA
Tel. 0268-478.759 Tel. 0269-228.807
Fax. 0268-472.471 Craiova Fax. 0269-228.891
ELPREST SRL
B DRÏGHICI PROSECOM SRL Tel. 0251-413.571 Slatina
Tel. 0268-318.581 Fax. 0251-412.503 ELECTRIC TOTAL SRL
Fax. 0268-323.446 Tel. 0249-432.157
LUMILUX COM SRL Fax. 0249-432.157
BucureÛti Tel. 0251-306.026
APEL 2000 Fax. 0251-306.027 TRIDENT GRUP SRL
Tel. 021-444.78.98 Tel. 0249-436.379
Fax. 021-444.78.98 FocÛani Fax. 0249-436.379
DACO INTERCOM SRL
ATAÌ LIGHT SRL Tel. 0237-230.654 TÊrgu MureÛ
Tel. 021-351.19.04 Fax. 0237-230.654 PROENERG
Fax. 021-351.19.05 Tel. 0265-208.400
GalaÍi Fax. 0265-208.406
ELMET ELECTRIC SRL CHORUS M&D SRL
Tel. 021-224.10.15 Tel. 0236-320.305 TimiÛoara
Fax. 021-224.10.11 Fax. 0236-313.229 EEE SA
Tel. 0256-291.661
FLASH TRADING HOUSE SRL IaÛi Fax. 0256-291.662
Tel. 021-233.42.52 NEOSIM SRL
Fax. 021-233.42.55 Tel. 0232-217.001 ROMBAL TIM SRL
Fax. 0232-412.500 Tel. 0256-292.057
LUMITRONIC CO. Fax. 0256-292.058
Tel. 021-250.79.10 Miercurea Ciuc
Fax. 021-256.99.73 TEHNICOM SRL Tulcea
Tel. 0266-311.994 GENERAL ELECTRIC
Fax. 0266-311.994 Tel. 0240-537.555
Fax. 0240-535.287
Cursuri de formare
pentru electricieni
n Cursurile sunt organizate Án centrul de formare de la sediul central
al Schneider Electric RomÊnia, la sediul societŸÍii solicitante sau prin
programul de work-shopuri.
n Sunt susÍinute de personal specializat Ûi beneficiazŸ de dotare modernŸ:
computere Ûi platforme funcÍionale.
n ParticipanÍii primesc suportul de curs pe hÊrtie Ûi certificatul de participare
nominalizat.
n Pentru informaÍii detaliate vŸ rugŸm sŸ vizitaÍi site-ul:
o www.schneider-electric.ro.

Tematica cursurilor abordate:


1. Curs Prisma Plus G:
Proiectarea unui dulap Prisma Plus G; Realizarea unei oferte care sŸ
conÍinŸ componente Prisma Plus G; Montajul unui dulap Prisma Plus G.
ConÍinut curs:
n prezentarea sistemului funcÍional Prisma Plus G
n exerciÍiu de alegere a componentelor cu ajutorul catalogului
n prezentare software de configurare SisPro Le
n exerciÍii de configurare cu ajutorul softului
n montaj cofret Prisma Plus G
n concluzii, evaluare.
NumŸr de cursanÍi: 6 - 8 persoane
Curs organizat Án Centrul de formare “Schneider Electric” sau la sediul
societŸÍii interesate.

2. Curs Prisma Plus P:


Proiectarea unui dulap Prisma Plus P; Realizarea unei oferte care sŸ
conÍinŸ componente Prisma Plus P; Montajul unui dulap Prisma Plus P.
ConÍinut curs:
n prezentarea sistemului funcÍional Prisma Plus P
n exerciÍiu de alegere a componentelor cu ajutorul catalogului
n prezentare software de configurare SisPro Le
n exerciÍii de configurare cu ajutorul softului
n montaj cofret Prisma Plus P
n concluzii, evaluare.
NumŸr de cursanÍi: 6 - 8 persoane
Curs organizat Án Centrul de formare “Schneider Electric” sau la sediul
societŸÍii interesate.

Schneider Electric organizeazŸ Án fiecare agenÍie sesiuni de work-shopuri


pentru electricieni. Pe mŸsura evoluÍiei ofertei de produse Ûi servici, se
propun noi teme de dezbateri la care sunteÍi invitat sŸ participaÍi.
AsiguraÍi-vŸ cŸ sunteÍi Án baza noastrŸ de date Ûi cŸ avem dumneavoastrŸ
corecte!
PuteÍi sŸ ne transmite-Íi coordonatele dumneavoastrŸ pe adresa firmei
Schneider Electric RomÊnia utilizÊnd talonul ataÛat catalogului,
contactÊnd agenÍiile teritoriale sau ÁnregistrÊndu-vŸ la adresele
www.schneider-electric.ro Ûi www.casa.schneider-electric.ro.
DocumentaÍie pusŸ la dispoziÍie
de Schneider Electric

Multi9 - Produse Ûi echipamente Întreruptoare de joasŸ tensiune


Ûi separatoare de sarcinŸ Intreruptoare de joasŸ tensiune Ûi
Compact NS
pentru distribuÍia de joasŸ tensiune de la 80 la 1600 A separatoare de sarcinŸ Compact NS
n EdiÍie tiparitŸ Án limba romÊnŸ de la 80 la 1600 A
n O ofertŸ completŸ a produselor Multi9 n EdiÍie tiparitŸ Án limba romÊnŸ
de la Merlin Gerin. Catalog

2005 n Întreruptoare de JT Án carcasŸ turnatŸ.

Prize Ûi fiÛe industriale


PK, PK Pratika Prize Ûi fiÛe industriale PK, PK Pratika Întreruptoare de JT pÊnŸ la 250 A
EasyPact
Intreruptoare de JT pÊnŸ la 250 A
n EdiÍie tiparitŸ Án limba romÊnŸ EasyPact
n Sistemul de cofrete Kaedra alŸturi de n EdiÍie tiparitŸ Án limba romÊnŸ.
fiÛele Ûi prizele industriale, sub marca
Catalog

2005

Merlin Gerin.
Catalog

2005

Prisma Plus LV Switchboards Prisma Plus LV Switchboards


Deconectable-type Switchboards System G Pack enclosures up to 160 A
n EdiÍie tipŸritŸ Án limba englezŸ System G enclosures up to 630 A
n Prisma Plus, soluÍia deconectabilŸ. n EdiÍie tiparitŸ Án limba englezŸ
n Tablouri electrice pÊnŸ la 630 A.

Prisma Plus LV Switchboards, Ghid de utilizare a tablourilor electrice


sistem P de JT Prisma Plus
n EdiÍie tipŸritŸ Án limba englezŸ n EdiÍie tiparitŸ Án limba romÊnŸ
n Tablouri electrice peste 3200 A. n Prezentare completŸ a componentelor
pentru tabloul electric Prisma.

Ghid de montaj Ûi asamblare tablouri Pack wall-mount enclosures for


electrice Prisma Plus modular devices up to 160 A
n EdiÍie tipŸritŸ Án limba romÊnŸ n EdiÍie tiparitŸ Án limba englezŸ
n Îndrumar de montaj pentru tablourile n Catalog de tablouri electrice pÊnŸ la
electrice Prisma Plus. 160 A.

Canalis KTA, Busbar trunking Regulator varmetric varlogic N


1000 to 4000A n EdiÍie tiparitŸ Án limba romÊnŸ
n EdiÍie tiparitŸ Án limba englezŸ. n BrosurŸ promo de prezentare
n OfertŸ completŸ pentru canalizaÍie a Varlogic N.
electricŸ prefabricatŸ
Catalogul electricianului -
Án format CD-rom
Acum aveÍi acces rapid la informaÍiile tehnice de produse Ûi softuri specializate
prin consultarea CD-ului ataÛat pe care veÍi regŸsi:

n Catalogul Electricianului Án format .pdf pentru a vŸ oferi posibilitatea sŸ


tipŸriÍi rapid orice paginŸ a catalogului
n Cataloagele specilizate pe produsele de joasŸ tensiune Ûi control industrial,
de la informaÍii tehnice privind aparatajul Unica pÊnŸ la aparatele de putere
Masterpact
n Softuri utile: CanFAST Ûi Zelio Soft.

n InformaÍii utile n Cap. B

n Cap. A n Cap. C
n Catalog Unica n Catalog Multi9
n Catalog Compact
n Catalog Interpact
n Catalog EasyPact
Cataloagele tehnice incluse Án CD-ul ataÛat conÍin informaÍii complementare capitolelor din acest catalog:
n pentru capitoul A:
o catalogul Unica
n pentru capitolele C
o catalogul Multi 9
o catalogul Compact, catalogul Interpact Ûi catalogul Easypact
n pentru capitolul D
o catalogul Multi 9
n pentru capitolul E:
o catalogele Prisma specilizate: PrismaPlus P, PrismaPlus G,
Prisma Deco, Prisma MCC fix
o ghidul de montaj Ûi asamblare Prisma
o catalogul de prize Ûi fiÛe industriale Ûi Kaedra: PK, PK Pratika
n pentru capitolul F:
o cataloagele Canalis 20 A -1000 A , Canalis KTC Ûi Canalis KTA
o broÛuri cu aplicaÍii Canalis
n pentru capitolul H:
o pagini de catalog Varset Ûi Varpact
o broÛura Varlogic N
o ghidul de asamblare Varlplus2
n pentru capitolul I:
o catalogul Porniri motoare
o catalogul Control Ûi semnalizare
o catalogul Dulapuri universale Himel
o catalogul Relee inteligente Zelio
o catalogul Relee intermediare Zelio
n Bonus: catalogul pentru aparataj de putere Masterpact.

n Cap. F n Cap. H
n Catalog Canalis 20 A - 1000 A n Pagini de catalog Varset
n Catalog Canalis KTA n Catalog Bobine antiarmonici
n Catalog Canalis KTC n Catalog Varpact
n Cap. D n BroÛuri cu aplicaÍii Canalis n BroÛurŸ Varlogic N
n Catalog Multi9 n Software CanFAST 3.0 n Ghid de asamblare Varplus2 n Cap. J

n Bonus: catalogul pentru aparataj de putere Masterpact

n Cap. E n Cap. G n Cap. I


n Catalog PrismaPlus P n Catalog Porniri motoare
n Catalog PrismaPlus G n Catalog Control Ûi semnalizare
n Catalog Prisma Deco n Catalog de dulapuri universale Himel
n Catalog Prisma MCC fix n Catalog Relee inteligente Zelio
n BroÛurŸ Tablouri testate PrismaPlus n Catalog Relee intermediare Zelio
n Catalog de prize Ûi fiÛe industriale Ûi Kaedra n Software Zelio Soft v4.1
n Ghid de montaj Ûi asamblare Prisma
Prize Ûi

Catalogul ÁntrerupŸtoare

electricianului
Aparataj electric
pentru locuinÍe

Catalog ProtecÍia

2007
instalaÍiilor
electrice Án
clŸdiri terÍiare

Cotrol,
comandŸ
Ûi semnalizare

Tablouri
electrice
Ûi prize
industriale
de curent

CanalizaÍie
electricŸ
prefabricatŸ

Iluminatul de
siguranÍŸ
Án clŸdiri

Calitatea
energiei
electrice

Componente de
automatizare
Án clŸdiri

RecomandŸri
practice
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare

Unica - mecanisme cu gheare Ûi suport A2

Unica - rame Basic, Colors Ûi Plus A3

Unica, ofertŸ modularŸ A8


Mecanisme Unica, ofertŸ modularŸ A9

Inteea A15

Zet A17

Cedar A18

Acord Scheme electrice pentru ÁntrerupŸtoare A19


perfect InstrucÍiuni de montaj
RecomandŸri practice
A20
A22

cu cerinÍele Dimensiuni de montaj A30

dumneavoastrŸ
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
Unica Basic, Colors Ûi Plus

Doar cu douŸ referinÍe se poate obÍine


un aparat complet
Numeroase combinaÍii de funcÍii, de la ÁntrerupŸtoare Ûi prize pÊnŸ la funcÍii de
reglare Ûi programare atent concepute, pentru o utilizare cÊt mai uÛoarŸ, disponibile Án
cele trei finisaje: Basic, Colors Ûi Plus.

Basic
Rame albe sau fildeÛ

Mecanisme gata montate pe suport, cu


gheare de prindere. Mecanismele sunt Colors
de 2 module (45 x 45 mm) sau de Rame albe sau fildeÛ plus
1 modul (22,5 x 45 mm), situaÍie Án care 20 culori pentru ramele
sunt montate 2 funcÍii pe acelaÛi suport. sau decorative
Finisaj alb sau fildeÛ

Plus
Posibilitatea de a alege
dintr-o paletŸ coloristicŸ
sau largŸ de pÊnŸ la 20 culori
pentru rame

Se pot asocia pÊnŸ


la 8 funcÍii (4 x 2) Se monteazŸ Án dozŸ
Án rame cu montaj rotundŸ, standard
orizontal sau vertical CEE 60

A2
Mecanisme montate pe suporÍi din plastic, cu gheare n montaj sub tencuialŸ, grad de protecÍie IP 20;
pentru montaj Án dozŸ universalŸ. n materiale utilizate: tehnopolimeri cu rezistenÍŸ deosebitŸ la temperaturi ridicate, la
raze UV Ûi la produsele de curŸÍare.

ÎntrerupŸtoare
llAlegerea culorii
n 250 V c.a./10 A, conform SR EN 60669-1;
18 alb n conexiune cu resort, pentru conductor rigid sau flexibil, secÍiune maximŸ 2,5 mm2;
(ex: MGU50.201.18P)
n pe feÍele laterale ale mecanismelor sunt Ánscrise diagramele de conexiuni, lungimea
25 fildeÛ
optimŸ de dezizolare a conductorului (12 mm), marcaj è.
(ex: MGU50.201.25P)

ÎntrerupŸtoare 250 V/10 A


descriere referinÍŸ

simplu, 10 A MGU50.201.llPD
dublu, 2 x 1 modul, 10 A MGU50.0101.llPD
cap scarŸ, 10 A MGU50.203.llPD
cap scarŸ, 2 x 1 modul, 10 A MGU50.0303.llPD
cruce, 10 A MGU50.205.llPD
dublu monobloc, 10 A MGU50.211.llPD
dublu cap scarŸ, monobloc, 10 A MGU50.213.llPD

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos albastru, 250 V/10 A(1)


descriere referinÍŸ

simplu, 10 A MGU50.201.llNPD
dublu, 2 x 1 modul, 10 A MGU50.0101.llNPD
cap scarŸ, 10 A MGU50.203.llNPD
cap scarŸ, 2 x 1 modul, 10 A MGU50.0303.llNPD
cruce, 10 A MGU50.205.llNPD

ÎntrerupŸtoare cu indicator de control de culoarea chihlimbarului, 250 V/10 A(1)


descriere referinÍŸ

simplu, 10 A MGU50.201.llSPD
cap scarŸ, 10 A MGU50.203.llSPD

ÎntrerupŸtoare cu revenire, 250 V/10 A


descriere referinÍŸ

ÁntrerupŸtor cu revenire, 10 A MGU50.206.llPD


ÁntrerupŸtor cu revenire cu indicator sonerie, 10 A MGU50.206.llCPD
ÁntrerupŸtor cu revenire cu indicator lampŸ, 10 A MGU50.206.llLPD

ÎntrerupŸtoare cu revenire, cu indicator luminos albastru, 250 V / 10 A(1)


descriere referinÍŸ

ÁntrerupŸtor cu revenire, 10 A MGU50.206.llNPD


ÁntrerupŸtor cu revenire cu indicator sonerie, 10 A MGU50.206.llNCPD
ÁntrerupŸtor cu revenire cu indicator lampŸ, 10 A MGU50.206.llNLPD

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Unica,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

(1) “N” cu indicator luminos albastru pentru identificarea ÁntrerupŸtorului de la care lumina este stinsŸ
“S” cu indicator luminos chihlimbar pentru identificarea ÁntrerupŸtorului de la care lumina este aprinsŸ

A3
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
Unica Basic, Colors Ûi Plus

Mecanisme montate pe suporÍi din plastic, cu gheare FuncÍii care asigurŸ confortul(1)
pentru montaj Án dozŸ universalŸ.
n Án conformitate cu norma de anti-interferenÍŸ, standard SR EN 60669-2-1 se
Ánchide Ûi se deschide prin apŸsare.

Variatoare rotative electronice de tensiune


descriere referinÍŸ

cap scarŸ 40-400 W/VA MGU50.511.llPD


pentru lŸmpi fluorescente 1-10 V, 400 W/VA MGU50.510.llPD
variator rotative de tensiune 400-1000 W/VA MGU50.512.llZD
(suport metalic fŸrŸ gheare)

Variatoare de tensiune cu reglare prin apŸsare


descriere referinÍŸ

variator 20-350 W/VA MGU50.515.llPD

Detectoare de miÛcare
n timp de deconectare Ûi prag de sensibilitate la intensitate luminoasŸ reglabile.
descriere referinÍŸ

detector 300 W MGU50.524.llPD


detector 2300 W/VA MGU50.525.llPD

Termostate
n se utilizeazŸ pentru aer condiÍionat sau instalaÍii de ÁncŸlzire.
descriere referinÍŸ

termostat standard 8 A MGU50.501.llPD


termostat programabil sŸptŸmÊnal MGU50.505.llPD

ÎntrerupŸtoare cu temporizare
descriere referinÍŸ

cu temporizare activat prin apŸsare, 8 A MGU50.535.llPD


programabile sŸptŸmÊnal MGU50.541.llPD

Ceas deÛteptŸtor
n sonerie dublŸ, funcÍie snooze;
n indicarea temperaturii ambiante.
descriere referinÍŸ

ceas deÛteptŸtor MGU50.545.llPD

ÎntrerupŸtoare cu cartelŸ
Descriere ReferinÍŸ

cu temporizare, 8 A MGU50.540.llPD
10 A MGU50.283.llPD

StaÍie meteo
n indicŸ temperatura ambiantŸ, presiunea atmosfericŸ, umiditarea relativŸ.
descriere referinÍŸ

staÍie meteo MGU50.546.llPD

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU50.201.18P)
25 fildeÛ
(ex: MGU50.201.25P)

A4
Mecanisme montate pe suporÍi din plastic, cu gheare Prize
pentru montaj Án dozŸ universalŸ. n tensiune: 250 V, 16 A
n Ûuruburile pe aceeaÛi parte, secÍiune max. conductor 4 mm2.

Prize cu ÁmpŸmÊntare, standard german


descriere referinÍŸ

2P+E, 10/16 A MGU50.036.llPD


cu obturatoare, 2P+E, 10/16 A MGU50.037.llPD
cu obturatoare, roÛie, 2P+E, 10/16 A MGU50.037.03PD
cu obturatoare, verde, 2P+E, 10/16 A MGU50.037.06PD
cu obturatoare, oranj, 2P+E, 10/16 A MGU50.037.61PD
prizŸ dublŸ cu obturatoare, 2P+E, 10/16 A MGU23.067.llD

Prize fŸrŸ ÁmpŸmÊntare, standard european


descriere referinÍŸ

cu obturatoare, 2P, 10/16 A MGU50.033.llPD


cu obturatoare, 2 x 1 modul, 2P, 10 A MGU50.3131.llPD
prizŸ dublŸ cu obturatoare, 2P, 10/16 A MGU23.063.llD

Prize de date RJ45

Prize de date
descriere referinÍŸ

cat. 5, cablu U/UTP MGU50.471.llPD


cat. 5, cablu U/UTP, 2 x 1 modul MGU50.7070.llPD
cat. 6, cablu U/UTP MGU50.475.llPD
cat. 6, ecranate, cablu S/FTP MGU50.477.llPD

Prize de date infraplus RJ45 Ûi RJ11 pe acelaÛi suport


descriere referinÍŸ

prizŸ RJ45 cat. 5, cablu UTP + prizŸ RJ11, 4 contacte MGU50.7090.llPD

Prize de telefon

Prize RJ11
descriere referinÍŸ

RJ11, 4 contacte MGU50.492.llPD


RJ11, 4 contacte, 2 x 1 modul MGU50.9090.llPD

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU50.201.18P)
25 fildeÛ
(ex: MGU50.201.25P)

A5
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
Unica Basic, Colors Ûi Plus

Mecanisme montate pe suporÍi din plastic, cu gheare Prize TV/FM/SAT


pentru montaj Án dozŸ universalŸ.

Prize TV/FM
descriere referinÍŸ

pentru sisteme de distribuÍie Án paralel MGU50.451.llPD


pentru sisteme de distribuÍie Án serie, capŸt de linie MGU50.452.llPD
pentru sisteme de distribuÍie Án serie, intermediarŸ MGU50.453.llPD

Prize R-TV/SAT
descriere referinÍŸ

pentru sisteme de distribuÍie Án paralel MGU50.454.llPD


pentru sisteme de distribuÍie Án serie, capŸt de linie MGU50.455.llPD
pentru sisteme de distribuÍie Án serie, intermediarŸ MGU50.456.llPD

Prize TV ecranate
descriere referinÍŸ

tip “tatŸ”, individualŸ MGU50.462.llPD


tip “tatŸ”, terminalŸ MGU50.464.llPD
tip “tatŸ”, de trecere MGU50.463.llPD
tip “mamŸ”, individualŸ MGU50.465.llPD
tip “mamŸ”, terminalŸ MGU50.467.llPD
tip “mamŸ”, de trecere MGU50.466.llPD

Sonerii
n cu volum reglabil;
n disponibile 5 melodii pentru soneria electronicŸ.
descriere referinÍŸ

sonerie 230 V, 50/60 Hz MGU50.785.lPD


sonerie electronicŸ 230 V MGU50.786.lPD

AcÍionŸri speciale

Mecanisme pentru jaluzele rulante


n cu blocaj electric Ûi mecanic pentru a Ámpiedica acÍionarea simultanŸ Án ambele pŸrÍi.
descriere referinÍŸ

ÁntrerupŸtoare, 10 A MGU50.208.llPD
ÁntrerupŸtoare cu revenire, 10 A MGU50.207.llPD

ÎntrerupŸtoare cu revenire cu cordon


descriere referinÍŸ

cu tragere, 250 V MGU50.226.llPD

Prize pentru difuzoare (boxe)


descriere referinÍŸ

prizŸ pentru difuzor MGU50.486.llPD


prizŸ dublŸ MGU50.8787.llPD

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU50.201.18P)
25 fildeÛ
(ex: MGU50.201.25P)

A6
Cadre pentru montaj aparent, pentru rame Unica Basic Ûi Colors
descriere referinÍŸ

simplu MGU8.002.ll
dublu MGU8.004.ll
triplu MGU8.006.ll

Se permite un finisaj personalizat, un asortiment de Rame


rame care se potriveÛte cu toate stilurile decorative.
Unica Basic
descriere referinÍŸ

SimplŸ monobloc MGU2.002.llM


DublŸ (montaj vertical sau orizontal) MGU2.004.ll
TriplŸ (montaj vertical sau orizontal) MGU2.006.ll
CvadruplŸ (montaj vertical sau orizontal) MGU2.008.ll
ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ

Unica Colors
descriere referinÍŸ

SimplŸ monobloc MGU4.002.ll


DublŸ (montaj vertical sau orizontal) MGU4.004.ll
TriplŸ (montaj vertical sau orizontal) MGU4.006.ll
CvadruplŸ (montaj vertical sau orizontal) MGU4.008.ll
ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ
descriere referinÍŸ

rame decorative MGU4.000.ll


ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ, 01 galben, 05 albastru, 06 vernil, 13 bronz,
24 Ûampanie, 31 violet, 34 bleu, 42 albastru indigo, 43 roÛu, 44 bej, 48 vernil,
51 cŸrŸmiziu, 54 albastru glaciar, 58 gri, 59 crem, 60 argintiu mat, 62 gri grafit,
64 auriu

Special concepute pentru decorare... Unica Plus

Rame pentru montaj orizontal


culoare referinÍe
rame simplŸ rame duble rame triple rame cvadruple
alb MGU6.002.18 MGU6.004.18 MGU6.006.18 MGU6.008.18
fildeÛ MGU6.002.25 MGU6.004.25 MGU6.006.25 MGU6.008.25
alb/ll MGU6.002.8ll MGU6.004.8ll MGU6.006.8ll MGU6.008.8ll
fildeÛ/ll MGU6.002.5ll MGU6.004.5ll MGU6.006.5ll MGU6.008.5ll
alb/crom strŸlucitor MGU66.002.810 MGU66.004.810 MGU66.006.810 MGU66.008.810
fildeÛ/crom strŸlucitor MGU66.002.510 MGU66.004.510 MGU66.006.510 MGU66.008.510
alb/aur MGU66.002.804 MGU66.004.804 MGU66.006.804 MGU66.008.804
fildeÛ/aur MGU66.002.504 MGU66.004.504 MGU66.006.504 MGU66.008.504ll
ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ, 01 galben, 05 albastru, 06 vernil, 13 bronz,
24 Ûampanie, 31 violet, 34 bleu, 42 albastru indigo, 43 roÛu, 44 bej, 48 vernil,
51 cŸrŸmiziu, 54 albastru glaciar, 58 gri, 59 crem, 60 argintiu mat, 62 gri grafit,
64 auriu

Rame pentru montaj vertical


culoare referinÍe
rame duble rame triple
alb MGU6.004V.18 MGU6.006V.18
fildeÛ MGU6.004V.25 MGU6.006V.25
alb/ll MGU6.004V.8ll MGU6.006V.8ll
fildeÛ/ll MGU6.004V.5ll MGU6.006V.5ll
alb/crom strŸlucitor MGU66.004V.810 MGU66.006V.810
fildeÛ/crom strŸlucitor MGU66.004V.510 MGU66.006V.510
alb/aur MGU66.004V.804 MGU66.006V.804
fildeÛ/aur MGU66.004V.504 MGU66.006V.504ll
ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ, 01 galben, 05 albastru, 06 vernil, 13 bronz,
24 Ûampanie, 31 violet, 34 bleu, 42 albastru indigo, 43 roÛu, 44 bej, 48 vernil,
51 cŸrŸmiziu, 54 albastru glaciar, 58 gri, 59 crem, 60 argintiu mat, 62 gri grafit,
64 auriu

A7
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
Unica, ofertŸ modularŸ

Unica Allegro
O gamŸ modularŸ care permite alegerea Ûi
combinarea culorilor pentru rame cu mecanisme albe
sau fildeÛ.
Se monteazŸ Án dozŸ rectangularŸ.
+ +
MGU7.103 MGU4.103.xx

Mecanisme
1 modul - 22,5 x 45 mm
2 module - 45 x 45 mm

CombinaÍii multiple pentru ramele Unica Allegro

MGU4.101.xx MGU4.102.xx MGU4.103.xx MGU4.104.xx MGU4.106.xx


(disponibilŸ din Martie)

Unica Basic, Color Ûi Plus


Orice mecanism se poate monta pe un suport
universal, ÁmpreunŸ cu o ramŸ Unica Basic,
Colors sau Plus.
Se monteazŸ Án dozŸ rotundŸ (universalŸ).
+ +
MGU7.002 MGU2.002.XX

Mecanisme
1 modul - 22,5 x 45 mm
2 module - 45 x 45 mm

CombinaÍii multiple pentru ramele Unica Basic, Colors Ûi Plus

MGU2.004.XX MGU2.006.XX MGU2.008.XX


MGU4.004.XX MGU4.006.XX MGU4.008.XX
MGU6.004.XX MGU6.006.XX MGU6.008.XX

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Unica,
disponibil pe
CD-ul ataÛat
MGU2.004.XX MGU2.006.XX
MGU4.004.XX MGU4.006.XX
MGU6.004V.XX MGU6.006V.XX

A8
Mecanisme Unica, ofertŸ modularŸ

llAlegerea culorii n mecanismele pot fi de 1 modul (22,5x45 mm) sau de 2 module (45x45 mm);
18 alb n montaj sub tencuialŸ, grad de protecÍie IP 20;
(ex: MGU3.201.18P) n materiale utilizate: tehnopolimeri cu rezistenÍŸ deosebitŸ la temperaturi ridicate la
25 fildeÛ raze UV Ûi la produsele de curŸÍare.
(ex: MGU3.201.25P)

ÎntrerupŸtoare
n 250 V c.a./10 A, conform SR EN 60669-1;
n conexiune cu resort, pentru conductor rigid sau flexibil, secÍiune maximŸ 2,5 mm2.
ÎntrerupŸtoare 250 V/10 A, 1 modul
descriere referinÍŸ

simplu, 10 A MGU3.101.ll
cap scarŸ, 10 A MGU3.103.ll
cruce, 10 A MGU3.105.ll

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos albastru(1), 250 V/16 A, 1 modul


descriere referinÍŸ

simplu, 16 A MGU3.161.ll
cap scarŸ, 16 A MGU3.163.ll
cruce, 16 A MGU3.165.ll

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos albastru(1), 250 V/10 A, 1 modul


descriere referinÍŸ

simplu, 10 A MGU3.101.llN
cap scarŸ, 10 A MGU3.103.llN
cruce, 10 A MGU3.105.llN

ÎntrerupŸtoare cu indicator de control(1) de culoarea chihlimbarului,


250 V/16 A, 1 modul - conexiune cu Ûurub
descriere referinÍŸ

simplu, 16 A MGU3.161.llS
cap scarŸ, 16 A MGU3.163.llS

ÎntrerupŸtoare cu revenire, 250 V/10 A, 1 modul


descriere referinÍŸ

ÁntrerupŸtor cu revenire, 10 A MGU3.106.ll


ÁntrerupŸtor cu revenire, cu simbol sonerie, 10 A MGU3.106.llC
ÁntrerupŸtor cu revenire, cu simbol lampŸ, 10 A MGU3.106.llL

ÎntrerupŸtoare cu revenire, cu indicator(1) luminos albastru 250 V/10 A, 1 modul


descriere referinÍŸ

ÁntrerupŸtor cu revenire, 10 A MGU3.106.llN


ÁntrerupŸtor cu revenire, cu simbol sonerie, 10 A MGU3.106.llCN
ÁntrerupŸtor cu revenire, cu simbol lampŸ, 10 A MGU3.106.llLN

(1) “N” cu indicator luminos albastru pentru identificarea ÁntrerupŸtorului de la care lumina este stinsŸ
“S” cu indicator luminos chihlimbar pentru identificarea ÁntrerupŸtorului de la care lumina este aprinsŸ

A9
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
Mecanisme Unica, ofertŸ modularŸ

FuncÍii care asigurŸ confortul


n Án conformitate cu norma de anti-interferenÍŸ, standard SR EN 60669-2-1, se
Ánchide Ûi se deschide prin apŸsare.

Variatoare rotative electronice de tensiune


descriere referinÍŸ

cap scarŸ 40-400 W/VA MGU3.511.ll


pentru lŸmpi fluorescente 1-10 V, 400 W/VA MGU3.510.ll
variator rotative de tensiune 400-1000 W/VA MGU3.512.ll

Variatoare de tensiune cu reglare prin apŸsare


descriere referinÍŸ

variator 20-350 W/VA MGU3.515.ll

Detectoare de miÛcare
n timp de deconectare Ûi prag de sensibilitate la intensitate luminoasŸ reglabile.
descriere referinÍŸ

detector 300 W MGU3.524.ll


detector 2300 W/VA MGU3.525.ll

Termostate
n se utilizeazŸ pentru aer condiÍionat sau instalaÍii de ÁncŸlzire.
descriere referinÍŸ

termostat standard 8 A MGU3.501.ll


termostat programabil sŸptŸmÊnal MGU3.505.ll

ÎntrerupŸtoare cu temporizare
descriere referinÍŸ

cu temporizare activat prin apŸsare, 8 A MGU3.535.ll


programabile sŸptŸmÊnal MGU3.541.ll

Ceas deÛteptŸtor
n sonerie dublŸ, funcÍie snooze;
n indicarea temperaturii ambiante.
descriere referinÍŸ

ceas deÛteptŸtor MGU3.545.ll

ÎntrerupŸtoare cu cartelŸ
Descriere ReferinÍŸ

cu remporizare, 8 A MGU3.540.ll
10 A MGU3.283.ll

StaÍie meteo
n indicŸ temperatura ambiantŸ, presiunea atmosfericŸ, umiditarea relativŸ.
descriere referinÍŸ

llAlegerea culorii staÍie meteo MGU3.546.ll


18 alb
(ex: MGU3.201.18P)
25 fildeÛ
(ex: MGU3.201.25P)

A10
AcÍionŸri speciale

Mecanisme pentru jaluzele rulante, 2 module


descriere referinÍŸ

ÁntrerupŸtor, 10 A MGU3.208.ll
ÁntrerupŸtor cu revenire, 10 A MGU3.207.ll

ÎntrerupŸtoare cu revenire, cu cordon, 2 module


descriere referinÍŸ

cu tragere MGU3.226.ll

Prize
n tensiune: 250 V, 16 A;
n Ûuruburile pe aceeaÛi parte, secÍiune max. conductor 4 mm2.

Prize cu ÁmpŸmÊntare standard german 10/16 A, 2 module


descriere referinÍŸ

2P+E MGU3.036.ll
cu clapetŸ Ûi obturatoare, 2P+E MGU3.037.llTA
cu obturatoare, 2P+E MGU3.037.ll
ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ, 03 roÛu, 06 verde, 61 oranj

Prize fŸrŸ ÁmpŸmÊntare standard european


descriere referinÍŸ

cu obturatoare, 10/16 A, 2 module MGU3.033.ll


cu obturatoare, 10 A, 1 modul MGU3.031.ll

Prize de date

Prize de date infraplus RJ45, 1 modul


descriere referinÍŸ

cat. 5, cablu U/UTP MGU3.470.ll


cat. 5, cablu ecranat F/UTP MGU3.472.ll
cat. 6, cablu U/UTP MGU3.474.ll
cat. 6, cablu ecranat F/STP MGU3.476.ll

Prize de telefon

Prize RJ11, 1 modul


descriere referinÍŸ

RJ11, 4 contacte MGU3.490.ll

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU3.201.18P)
25 fildeÛ
(ex: MGU3.201.25P)

A11
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
Mecanisme Unica, ofertŸ modularŸ

Prize TV/FM/SAT

Prize TV/FM, 2 module


descriere referinÍŸ

pentru sisteme de distribuÍie Án paralel MGU3.451.ll


pentru sisteme de distribuÍie Án serie, capŸt de linie MGU3.452.ll
pentru sisteme de distribuÍie Án serie, intermediarŸ MGU3.453.ll

Prize R-TV/SAT, 2 module


descriere referinÍŸ

pentru sisteme de distribuÍie Án paralel MGU3.454.ll


pentru sisteme de distribuÍie Án serie, capŸt de linie MGU3.455.ll
pentru sisteme de distribuÍie Án serie, intermediarŸ MGU3.456.ll

Prize TV ecranate, 2 module


descriere referinÍŸ

tip “tatŸ”, individualŸ MGU3.462.ll


tip “tatŸ”, terminalŸ MGU3.464.ll
tip “tatŸ”, de trecere MGU3.463.ll
tip “mamŸ”, individualŸ MGU3.465.ll
tip “mamŸ”, terminalŸ MGU3.467.ll
tip “mamŸ”, de trecere MGU3.466.ll

SemnalizŸri

LŸmpi indicatoare, 1 modul


descriere referinÍŸ

oranj MGU3.775.llA
roÛu MGU3.775.llR
verde MGU3.775.llV
incolorŸ MGU3.775.llT

Buzzere Ûi sonerie pentru locuinÍe, 2 module


descriere referinÍŸ

buzzer 230 V, 50/60 Hz MGU3.785.ll


sonerie electronicŸ 230 V MGU3.786.ll

LŸmpi pentru iluminat de siguranÍŸ, 2 module


descriere referinÍŸ

iluminat de siguranÍŸ MGU3.776.T

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU3.201.18P)
25 fildeÛ
(ex: MGU3.201.25P)

A12
FuncÍii complementare

IeÛire cablu, 16 A
descriere referinÍŸ

1 modul MGU3.830.ll

Obturatoare
descriere referinÍŸ

1 modul MGU9.865.ll
2 module MGU9.866.ll

Prize pentru difuzoare


descriere referinÍŸ

1 modul MGU3.487.ll

Piese de schimb
descriere referinÍŸ

neon pentru lampŸ indicatoare MGU0.821


neon oranj MGU9.822.A
neon bleu MGU0.822.AZ
lampŸ pentru ÁntrerupŸtor cu cartelŸ MGU0.824

SuporÍi de fixare

SuporÍi de fixare, cu Ûuruburi, standard italian


descriere referinÍŸ
3 module 4 module 6 module
zamak MGU7.103 MGU7.104 MGU7.106
plastic MGU7.103P MGU7.104P MGU7.106P

SuporÍi de fixare, standard universal


rescriere referinÍŸ

zamak MGU7.002
plastic MGU7.002P

Cadre de montaj
rescriere referinÍŸ

triplu MGU8.103.ll
cvadruplu MGU8.104.ll

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU3.201.18P)
25 fildeÛ
(ex: MGU3.201.25P)

A13
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
Rame Unica Allegro

Rame

Unica Allegro
rame referinÍŸ

1 modul MGU4.101.ll
2 module MGU4.102.ll
3 module MGU4.103.ll
4 module MGU4.104.ll
6 module (disponibile din februarie 2007) MGU4.106.ll
ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ, 01 galben, 05 albastru, 06 vernil, 13 bronz,
24 Ûampanie, 31 violet, 34 bleu, 42 albastru indigo, 43 roÛu, 44 bej, 48 vernil,
51 cŸrŸmiziu, 54 albastru glaciar, 58 gri, 9 crem, 60 argintiu mat, 62 gri grafit,
64 auriu

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Unica,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

A14
Inteea

O gamŸ standard care permite alŸturarea mai multor aparate prin utilizarea de rame
duble sau triple.
FuncÍii simple care acoperŸ necesitŸÍile unei locuinÍe confortabile.
n Montaj sub tencuialŸ, grad de protecÍie IP 20
n 250 V c.a., 10 A, conform SR EN 60669-1
n Culoare alb.

ÎntrerupŸtoare
descriere referinÍe

simplu WPT-1H
dublu WPT-2H
cap scarŸ WPT-5H
cu revenire WPT-6H
cu revenire, SONERIE WPT-7H
cruce WPT-8H

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos


descriere referinÍe

simplu WPT-1HS
dublu(1) WPT-2HS
cap scarŸ WPT-5HS
cu revenire WPT-6HS
cu revenire, SONERIE WPT-7HS
cruce WPT-8HS
(1) Indicator luminos sub clapete, se ilumineazŸ din interior

Prize de curent
n Montaj sub tencuialŸ, grad de protecÍie IP 20
n 250 V c.a., 16 A
n Conform EN 60884-1
n Culoare alb.
descriere referinÍe

2P, cu protecÍie mecanicŸ GWP-120PH


2P dublŸ, cu protecÍie mecanicŸ GWP-220PH
2P+PE, cu protecÍie mecanicŸ GWP-140PH
2P+PE dublŸ, cu protecÍie mecanicŸ GWP-240PH

Prize de curenÍi slabi

Prize R/TV
descriere referinÍe

2 dB GAP-1H
6 dB GAP-1H6
9 dB GAP-1H9
12 dB GAP-1H12
15 dB GAP-1H15

A15
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
Inteea

Prize de curenÍi slabi (cont.)

Prize de telefon RJ45


descriere referinÍe

simplŸ GTP-18H
dublŸ GTP-28H

Prize de comunicaÍie date RJ45, Cat. 5


descriere referinÍe

simplŸ, neecranatŸ GKP-18H5


simplŸ, ecranatŸ GKP-18H5E
dublŸ, neecranatŸ GKP-28H5

Variator de tensiune
n Montaj sub tencuialŸ, grad de protecÍie IP 20
n Pentru lŸmpi cu incandescenÍŸ sau cu halogen, 230 V c.a. sau transformator convenÍional
12 V c.c. (24 V c.c.)
n SecÍiune maximŸ conductor rigid sau flexibil 2,5 mm2
n Telecomandat:
® putere maximŸ 40 ... 600 W (400 VA)
® recunoaÛte orice tip de telecomandŸ: TV, Video, aparaturŸ Hi-Fi
® cu funcÍie de simulare prezenÍŸ inclusŸ
n Variator rotativ mecanic:
® putere maximŸ 40 ... 300 W.
descriere referinÍe

fŸrŸ memorie, telecomandat SPP-2H


cu memorie, telecomandat SPP-1H
rotativ, mecanic SMP-1H

Accesorii

Rame
descriere referinÍe

dublŸ, orizontalŸ RU-21H


triplŸ, orizontalŸ RU-31H

Socluri
descriere referinÍe

pentru montare aparentŸ PU-11H


pentru montare aparentŸ, pentru prizŸ dublŸ PU-13H
dublu, pentru montare aparentŸ PU-21H

A16
Zet

Zet, o gamŸ completŸ Ûi de calitate, idealŸ pentru refacerea instalaÍiilor electrice din
apartamente.
n Se monteazŸ Án interior;
n Grad de protecÍie IP 20;
n Aparataj monobloc cu montaj sub tencuialŸ;
n Culoare alb;
n Conformitate cu SR EN 60669-1 Ûi SR EN 60669-2.

ÎntrerupŸtoare 250 V c.a., 10 A


descriere referinÍe

simplu WPt-1Z
dublu WPt-2Z
cap-scarŸ WPt-5Z
cu revenire WPt-7Z
cruce WPt-8Z

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos


descriere referinÍe

simplu WPt-1ZS
dublu WPt-2ZS
cap-scarŸ WPt-5ZS
cu revenire WPt-7ZS
cruce WPt-8ZS

Prize bipolare 250 V c.a., 16 A


descriere referinÍe

PrizŸ simplŸ (2P) GWP-120Z


PrizŸ simplŸ cu ÁmpŸmÊntare (2P+PE) GWP-140Z
PrizŸ dublŸ (2P) GWP-220Z
PrizŸ dublŸ cu ÁmpŸmÊntare (2P+PE) GWP-240Z
PrizŸ simplŸ cu ÁmpŸmÊntare, IP 44 GWP-142PZ

Prize de curenÍi slabi


descriere referinÍe

R-TV individualŸ / paralel, 2 dB GAP-1Z


telefon RJ11 GTP-14Z

Variatoare de tensiune
n Tensiune de utilizare: 230 V c.a. / 50 Hz
n Putere admisibilŸ: 60 - 300 W
n Tip de sarcinŸ: incandescentŸ sau cu halogeni 230 V c.a.
n Fuzibil: F2A, H250 V
n Grad de protecÍie: IP 20
n OperaÍiile ON/OFF, cÊt Ûi reglajul nivelului de iluminat se realizeazŸ cu un
potenÍiometru rotativ
n SecÍiunea conductoarelor utilizate nu trebuie sŸ fie mai mare de 2,5 mm2.
descriere referinÍe

300 W SMP-1Z

A17
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
Cedar

O gamŸ dedicatŸ spaÍiilor tehnice: garaje, subsoluri, pivniÍe.


n Grad de protecÍie IP 44
n Protejate de umezealŸ Ûi praf
n Tensiune de utilizare: 220 V c.a, 10 A pentru ÁntrerupŸtoare Ûi 16 A pentru prize,
conform SR EN 60669-1.

ÎntrerupŸtoare
descriere referinÍe

ÁntrerupŸtor simplu WNT-100Y


ÁntrerupŸtor dublu WNT-500Y
ÁntrerupŸtor cap scarŸ WNT-600Y
ÁntrerupŸtor cu revenire cu simbol de sonerie WNT-101Y
ÁntrerupŸtor cu revenire cu simbol de iluminat WNT-102Y
ÁntrerupŸtor Án cruce WNT-700Y
ÁntrerupŸtor bipolar WNT-200Y

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos


descriere referinÍe

ÁntrerupŸtor simplu cu indicator luminos WNT-100YS


ÁntrerupŸtor dublu cu indicator luminos WNT-500YS
ÁntrerupŸtor cap scarŸ cu indicator luminos WNT-600YS
ÁntrerupŸtor cu revenire cu simbol de sonerie cu indicator luminos WNT-101YS
ÁntrerupŸtor cu revenire cu simbol de iluminat cu indicator luminos WNT-102YS
ÁntrerupŸtor Án cruce cu indicator luminos WNT-700YS
ÁntrerupŸtor bipolar cu indicator luminos WNT-200YS

Prize
descriere referinÍe

PrizŸ simplŸ shuko cu obturatoare Ûi capac de protecÍie GWN-140PY


PrizŸ dublŸ shuko cu obturatoare Ûi capac de protecÍie GWN-240PY
PrizŸ Ûi ÁntrerupŸtor simplu monobloc ZS-100Y
PrizŸ Ûi ÁntrerupŸtor simplu cu indicator luminos monobloc ZS-100YS

Accesorii
descriere referinÍe

Capac cu port etichetŸ KO-1Y

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Unica,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

A18
Scheme electrice
pentru ÁntrerupŸtoare

Gama Unica

ÎntrerupŸtor 2 ÁntrerupŸtoare L
N
L cap scarŸ + N

1 ÁntrerupŸtor cruce

ÁntrerupŸtor cruce

ÎntrerupŸtor 2 ÁntrerupŸtoare cap scarŸ N


dublu N
L cu indicator luminos L

(MGU.XX.YYYllN)

ÎntrerupŸtor cu 2 ÁntrerupŸtoare cap scarŸ N

indicator luminos N
L
cu cu indicator de control L

(MGU. XX.YYYllN) (MGU.XX.YYYllS)


acÍionÊnd o sarcinŸ
din 2 locuri diferite

ÎntrerupŸtor cu 2 ÁntrerupŸtoare N
indicator de control N
L
cap scarŸ cu
L

(MGU. XX.YYYllS) indicator luminos


(MGU.XX.YYYllN)
+ 1 ÁntrerupŸtor cruce
cu indicator luminos
(MGU.XX.YYYllN)

ÎntrerupŸtoare pentru N ÎntrerupŸtor cu revenire N N


comandŸ jaluzele L
+ ÁntrerupŸtor cu revenire L L

cu indicator luminos
(MGU.XX.YYYllN)

A19
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
InstrucÍiuni de montaj

Gama Unica ÎntrerupŸtoare din gama Unica


Conexiune cu resort
Pentru ÁntrerupŸtoarele din gama Unica Ritm conexiunea cu resort este rapidŸ Ûi
sigurŸ - pentru conectarea conductorului se apasŸ pe clapete. Clapetele au culori
diferite pentru a evita greÛelile de conexiune.

Conductor rigid (monofilar) Conductor flexibil (multifilar)

1 2

Montaj cu gheare Montaj cu Ûuruburi

Conexiune cu Ûuruburi
Conexiunilor cu Ûurub la aparatajul Merlin Gerin sunt fiabile Ûi rezistente Án timp.
Fixarea Án doze se face prin Ûuruburi sau cu gheare de prindere, prizele fiind
rezistente la Ûocurile provocate prin smulgerea Ûtecherelor.

Prize de curent din gama Unica


PrizŸ 2P+PE, schuko, conexiune cu Ûurub
16 A, 250 V c.a. c.a.

PrizŸ telefon 4 contacte RJ11,


categorie 3, conexiune cu Ûurub

RJ11
NumŸr bornŸ 1 2 3 4 5 6
Simbol Ûi culoare 2 TX L2 L1 TS T

RJ 11

A20
Gama Unica
InstrucÍiuni de montaj: prizŸ R-TV
å ç é

6 2 12

PregŸtire cablu coaxial. Se scoate capacul central Ûi Se prinde capacul cu ajutorul


Cotele sunt Án mm. se fixeazŸ cablul coaxial. unui Ûurub.

La prizele R-TV de trecere verificaÍi poziÍiile


cablurilor de intrare Ûi de ieÛire.

Caracteristici tehnice
TV - FM
prizŸ prizŸ prizŸ
individualŸ de capŸt de trecere
atenuare de trecere TV - - 0,5 dB
R - FM 10 dB 27 dB 32 dB
atenuare TV - VHF 2 dB
de ieÛire TV - UHF < 1 dB 13,5 dB 17 dB
R 87,5 - 108 MHz
bandŸ TV - VHF 47 - 68 MHz
de frecvenÍŸ TV - UHF 125 - 860 MHz
trecere curent continuu nu da da
numŸr maxim de prize pe linie 1 1 7
tatŸ CEI 9,5 mm TV stÊnga
conector mamŸ CEI 9,5 mm TV dreapta

AntenŸ R - TV

Amplificator

Cablu coaxial

Prize Prize de trecere Prize


individuale (maxim 7) de capŸt

Distribuitor

A21
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
RecomandŸri practice

Date tehnice Variatoare electronice de tensiune


n pentru tuburi fluorescente cu Ø26 Ûi 38 mm, cu balast
electronic reglabil de 1-10 V MGU50(U3).510.XX
n pentru 10 balasturi de 1-10 V cu tuburi fluorescente
de 36 W, sau 5 balasturi de 1-10 V cu 2 tuburi Dimensiuni (mm) Utilizare
fluorescente de 18 W, Ø26 Ûi 30 mm
n comandŸ exterioarŸ releu: max. 50 balasturi
de 1-10 V
n siguranÍe 230 V c.a., 4 Ah, 5 x 20 mm
n curent maxim de comandŸ: 200 mA
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 sau 3 aparate:

Tabel de sarcini
Conexiuni

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator
feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare.

Date tehnice Variatoare rotative de tensiune


n posibilitatea conectŸrii cu ÁntrerupŸtor cap scarŸ
n siguranÍe fuzibile: 4 h - 230 V c.a., 4 A, 5 x 20 mm MGU50(U3).511.XX
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 sau 3 aparate conform tabel de mai sus. Dimensiuni (mm) Utilizare
Tabel de sarcini

Legenda conform tabel de mai sus.

Conexiuni

A22
Date tehnice Variator de tensiune cu reglare prin apŸsare
n echipament auxiliar: ÁntrerupŸtoare cu revenire
convenÍionale cu sau fŸrŸ lampŸ indicatoare: MGU50(U3).515.XX
o numŸr maxim de ÁntrerupŸtoare cu revenire fŸrŸ
lampŸ indicatoare: 25 Utilizare
o numŸr maxim de ÁntrerupŸtoare cu revenire cu lampŸ
indicatoare: 5 (1,5 A)
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 sau 3 aparate:

Tabel de sarcini Conexiuni

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator
feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu
transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare.
8 Convectoare.
Dimensiuni (mm)

A23
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
RecomandŸri practice

Date tehnice Variatoare rotative de tensiune


n pentru lŸmpi incandescente, lŸmpi cu halogeni de
230 V c.a., lŸmpi cu halogeni de joasŸ tensiune cu MGU50(U3).512.XX
transformator feromagnetic, lŸmpi fluorescente cu
transformatoare Ûi motoare de preÁncŸlzire Dimensiuni (mm) Utilizare
(monofazate).
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 sau 3 aparate:

Tabel de sarcini

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator
feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu Conexiuni
transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare.

Date tehnice Termostate 8 A MGU50(U3).501.XX


n game de reglaj: + 5 la + 30° C
n temperatura de confort se regleazŸ cu ajutorul unui Utilizare
cadran gradat de pe panoul frontal
n capacitate de rupere:
o 8 A (circuit rezistiv)
o 8 A la cos ϕ = 0,8 (circuit inductiv)
n sensibilitate: 0,5° C
n conectori: terminale (5) pentru cablu 2 x 2,5 mm2.

Aer condiÍionat: albastru


ÎncŸlzire: roÛu
Alimentare: verde

Dimensiuni (mm) Conexiuni


ÎncŸlzire Aer condiÍionat

A24
Date tehnice Termostate programabile sŸptŸmÊnal
n aplicaÍia nr. 1: ÁncŸlzirea este conectatŸ la terminalele
C (comun) Ûi NO (normal deschis) MGU50(U3).505.XX
n aplicaÍia nr. 2: aerul condiÍionat este conectat la
terminalele C (comun) Ûi NC (normal Ánchis) Dimensiuni (mm) Instalare
n programare standard (modificabilŸ de cŸtre utilizator)
n numŸr maxim de setŸri ale programului sŸptŸmÊnal: 1
n numŸr maxim de modificŸri programabile: fŸrŸ limitŸ
n ÁncŸlzirea (Heat) sau aerul condiÍionat (Cool) se pot
programa Án INSTALLER PARAMETERS NU
n memorie fŸrŸ alimentare de 230 V c.a.: 7 zile > 1,5 m
n umiditate relativŸ de funcÍionare: 20 la 85%
n gamŸ de reglaj: +5 la +30° C
n temperaturi programabile: Tmax, Tmin, protecÍie
la ger Ûi diferenÍialŸ
n ecran pentru temperatura ambiantŸ a camerei:
NU NU
0 la 45° C (din zece Án zece)
n valoare de referinÍŸ selectabilŸ a temperaturii:
incrementŸri de 0,5° C
n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C
n game de reglaj: -5 la 55° C
n conexiune: 230 V c.a., 50/60 Hz
n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru),
NO (normal deschis), C (comun) Ûi NC (normal Ánchis)
n capacitate de rupere a contactului de releu:
o 8 A rezistiv
o 5 A inductiv
n tip de contact: fŸrŸ potenÍial
n terminale de conexiune: capacitate maximŸ 1,5 mm2
n tip de aparat conform EN 60730: tip 1 B
n clasŸ program: A
n clasŸ aparat: II.

Conexiuni 1 2 3 Programarea automatŸ a ÁncŸlzirii


4 1 Temperatura ambiantŸ a camerei Án °C.
ÎncŸlzire
5
6 2 Indicatorul zilei.
7 3 Indicatorul timpului.
8 4 Indicatorul AUTO. FuncÍie automatŸ.
9 5 Indicatorul ÎncŸlzire ON ( ).
6 Indicatorul Tmax: indicatorul temperaturii de confort.
7 Indicatorul protecÍiei la ÁngheÍ ( ).
8 Indicatorul Tmin: indicatorul temperaturii economice.
9 Bara indicatoare temperaturŸ/timp (0 – 24):
Tmax
Tmin
ProtecÍie la ÁngheÍ ( ).

Aer condiÍionat 1 2 3 Programarea automatŸ a


4 aerului condiÍionat
5
1 Temperatura ambiantŸ a camerei Án °C.
6 2 Indicatorul zilei.
7 3 Indicatorul timpului.
8 4 Indicatorul AUTO. FuncÍie automatŸ.
5 Indicatorul Tmax: indicatorul temperaturii de confort.
6 Indicatorul aer condiÍionat.
7 Indicatorul Tmin: indicatorul temperaturii economice.
8 Bara indicatoare temperaturŸ/timp (0 – 24):
Tmax
Tmin
ProtecÍie la ÁngheÍ ( ).

A25
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
RecomandŸri practice

Date tehnice
n numŸr maxim de intervale: 28 (56 de cuplŸri/ ÎntrerupŸtor programabil sŸptŸmÊnal
decuplŸri)
n memorie fŸrŸ sursŸ de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile
MGU50(U3).541.XX
n umiditate relativŸ de funcÍionare afiÛatŸ: 20 la 85%
n temperatura ambiantŸ afiÛatŸ din Áncapere: 0 la 50 °C
Date utilitare
n AUTO: FuncÍie automatŸ de ÁntrerupŸtor temporizat
(din zece Án zece)
programabil care conecteazŸ sau deconecteazŸ sarcina
n durata minimŸ a unui interval: 1 min
conform intervalelor de timp programate.
n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C
n MAN: FuncÍie manualŸ de ÁntrerupŸtor temporizat
n temperaturŸ de depozitare: -5 la 55° C
programabil care permite conectarea unei sarcini la o orŸ care nu este programatŸ.
n conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz
n INTERVAL: PerioadŸ de timp Ántre conectare Ûi
n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru), C (comun),
deconectare, Án funcÍie de ziua Ûi ora programatŸ.
NO (contact normal deschis) Ûi NC (normal Ánchis)
n SUITCASE: AceastŸ funcÍie ÁmpiedicŸ ÁntrerupŸtorul
n capacitate de Ántrerupere contact releu:
temporizatul sŸ fie setat Án perioadele de vacanÍŸ sau Án
a se vedea Án tabel de sarcini
perioadele de absenÍŸ. Ziua Án care aceastŸ funcÍie urmeazŸ sŸ intre Án funcÍiune
n tip de contact: fŸrŸ potenÍial
poate fi setatŸ Án modul AUTO
n terminale de conexiune: max. 1,5 mm2
n tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B
n clasŸ program: A
n clasŸ aparat: II.

Tabel de sarcini Ecran cu modul 1 Temperatura ambiantŸ camerŸ Án °C.


Tip de iluminat Putere max. pe contact 2 Indicatorul zi.
AUTOMAT
LampŸ cu incandescenÍŸ 230 V c.a. 1200 VA 3 Indicatorul timp.
1 2 3
LampŸ cu halogen, 230 V c.a. 1200 VA 4 Indicatorul AUTO. FuncÍie automatŸ.
LampŸ cu halogen 12 V c.a. 1000 VA 5 Indicatorul sarcinŸ conectatŸ.
4 ( ). Indicator sarcinŸ deconectatŸ (nici o indicaÍie).
cu transformator standard
5 6 Indicatorul sarcinŸ/timp.
NotŸ: Pentru sarcini mai mari sau diferite decÊt cele menÍionate se
7 Indicatorul activare sarcinŸ.
va utiliza un releu.
6
7

Dimensiuni (mm) Conexiuni Instalare

NU
> 1,5 m

NU NU

L
N

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Unica,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

A26
Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V c.a. ±10%, 50 Hz. Detectoare de miÛcare, 300 W
n zonŸ de detecÍie a miÛcŸrii: 9 x 18 m (ÁnŸlÍimea de
montaj a senzorului: 2,15 m).
MGU50(U3).524.XX
n zonŸ de detecÍie a prezenÍei: 6 x 12 m (ÁnŸlÍimea de
montaj a senzorului: 2,15 m).
Utilizare
n unghi de detecÍie: 180° complet, 90° parÍial stÊnga
sau dreapta.
n moduri de selecÍie:
o manual: sarcina este comandatŸ printr-un
ÁntrerupŸtor cu revenire;
o automat: sarcina este comandatŸ de detecÍia unei
miÛcŸri Ûi a unui prag de luminozitate predefinit.
n se pot utiliza doi detectori Án paralel, ceea ce permite
acoperirea unei zone de detecÍie mai mari.
n temporizare: reglabilŸ de la 2 s la 20 min.
n prag de luminozitate: reglabil de la 5 la 1000 lux.

Tabel de sarcini

M: manual: sarcina este comandatŸ de un buton cu revenire.


A: automat: sarcina este comandatŸ de detecÍia de miÛcare Ûi de un prag
de luminozitate predefinit.

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator
feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare.
8 Convectoare.
9 Contactori.
ZonŸ de detecÍie
SuprafaÍŸ de detecÍie
Aparatele “Slave” permit acoperirea unei suprafeÍe mai mari
SuprafaÍŸ de detecÍie prezentŸ
SuprafaÍŸ de detecÍie miÛcare
ÎnŸlÍimea maximŸ de montaj: 2,15 m.
NumŸr de PIR Án paralel 2 3 4 5
SarcinŸ max. 300 W 300 W 300 W 300 W
SarcinŸ min. 50 W 80 W 100 W 140 W

Dimensiuni (mm)

Conexiuni

Exemple de Ánlocuire
Schema de cablaj funcÍioneazŸ numai dacŸ neutrul este distribuit

A27
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
RecomandŸri practice

Date tehnice Detectoare de miÛcare, 2300 W


n sursŸ de alimentare: 230 V c.a. ±10%, 50 Hz
n zonŸ de detecÍie a miÛcŸrii: 9 x 18 m (ÁnŸlÍimea de MGU50(U3).525.XX
montaj a senzorului: 2,15 m)
n zonŸ de detecÍie a prezenÍei: 6 x 12 m (ÁnŸlÍimea de Utilizare
montaj a senzorului: 2,15 m)
n unghi de detecÍie: 180° complet, 90° parÍial stÊnga
sau dreapta
n moduri de selecÍie:
o manual: sarcina este comandatŸ printr-un
ÁntrerupŸtor cu revenire
o automat: sarcina este comandatŸ de detecÍia unei
miÛcŸri Ûi a unui prag de luminozitate predefinit
o “Slave”: detectorii “Slave” se utilizeazŸ ÁmpreunŸ cu
un detector “Master” ceea ce permite acoperirea unei
zone mai mari
n temporizare: reglabilŸ de la 2 s la 20 min
n prag de luminozitate: reglabil de la 5 la 1000 lux.

Tabel de sarcini
M: manual: sarcina este comandatŸ de un buton cu revenire.
A: automat: sarcina este comandatŸ de detecÍia de miÛcare Ûi de un prag
de luminozitate predefinit.

1 LŸmpi cu incandescenÍŸ.
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V.
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator
feromagnetic.
4 LŸmpi fluorescente cu balast convenÍional.
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu transformator electronic.
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate variabilŸ.
7 Ventilatoare.
8 Convectoare.
9 Contactori.
ZonŸ de detecÍie

SuprafaÍŸ de detecÍie
Aparatele “Slave” permit acoperirea unei suprafeÍe mai mari
SuprafaÍŸ de detecÍie prezentŸ
SuprafaÍŸ de detecÍie miÛcare

ÎnŸlÍimea maximŸ de montaj: 2,15 m.


n maxim 5 aparate “Slave” la 1 aparat “Master”.
n maxim 5 ÁntrerupŸtoare cu revenire la 1 aparat “Slave”.
n se utilizeazŸ ÁntrerupŸtoare cu revenire cu contact normal
deschis.
n ÁntrerupŸtoarele cu revenire sunt opÍionale cu detectorul
Master Án modul automat.
n temporizarea de la detectoarele “Slave” trebuie sŸ fie mai
micŸ decÊt temporizarea de la detectorul “Master”.

Dimensiuni (mm) Conexiuni

A28
StaÍie meteo
MGU50(U3).546.XX
Date tehnice
n memorie fŸrŸ sursŸ de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile
n umiditate relativŸ de funcÍionare afiÛatŸ: 20 la 90%
1 Prezicere vreme cu soare. n presiune atmosfericŸ: 700 la 1075 hP/mbar
2 InformaÍii despre lumina soarelui. n temperaturŸ ambiantŸ afiÛatŸ din ÁncŸpere: 0 la 50° C (cu pas de 0,1° C)
3, 8 Indicatori AM/PM. n timp de stabilizare dupŸ conectarea la prizŸ: 6 ore
4, 5 Umiditate relativŸ exprimatŸ Án %. n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C
6 TemperaturŸ Án interior, Án °C. n temperaturŸ de depozitare: -5 la 55 °C
7 Prognozarea condiÍiilor atmosferice. n conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz
9, 10 TendinÍa presiunii atmosferice. n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru)
11 Presiunea atmosfericŸ Án hPa/mbar n terminale de conexiune: capacitate i1,5 mm2
(hecto pascal sau milibar). n tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B
n clasŸ program: A
n clasŸ aparat: II.
Conexiuni
MGU50(U3).546.XX

L
N

1 2 3
Ceas deÛteptŸtor
MGU50(U3).545.XX
4
5
Date tehnice
n memorie fŸrŸ sursŸ de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile
6
n umiditate relativŸ de funcÍionare afiÛatŸ: 20 la 90%
n presiune atmosfericŸ: 700 la 1075 hP/mbar
n temperaturŸ ambiantŸ afiÛatŸ din ÁncŸpere: 0 la 50° C (cu pas de 0,1° C)
n timp de stabilizare dupŸ conectarea la prizŸ: 6 ore
n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C
1 Temperatura Án interior, Án °C. n temperaturŸ de depozitare: -5 la 55 °C
2 Indicatorul de zi. n conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz
3 Indicatorul de timp. n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru)
4 Indicatorul alarmŸ setatŸ ( ). Indicarea funcÍie n terminale de conexiune: capacitate i1,5 mm2
sonore activatŸ ( ). n tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B
5 Indicatorul timp (0 - 24). n clasŸ program: A
6 Indicarea alarmei. n clasŸ aparat: II.

Conexiuni Dimensiuni (mm) Instalare


MGU50(U3).545.XX (comune ambelor aparate) (comune ambelor aparate)

NU
> 1,5 m

L
N

NU NU

A29
Prize Ûi ÁntrerupŸtoare
Dimensiuni de montaj

Gama Unica
Unica Basic, Colors, Plus Ûi Allegro
Unica Basic Ûi Colors
60

71
7 74,5

Cadru pentru
montaj aparent

Unica Plus

A30
Unica Allegro

Inteea
l
l x h (mm)
ÎntrerupŸtoare Ûi prize simple : 81 x 81
Prize duble : 92 x 81
RamŸ dublŸ RU 21H : 151 x 81
h

RamŸ triplŸ RU 31H : 222 x 81

Cedar
l
l x h x a (mm)
ÎntrerupŸtoare Ûi prize simple : 66 x 72 x 52
Prize duble : 132 x 72 x 52
h

Zet
l
l x h (mm)
ÎntrerupŸtoare Ûi prize simple : 84 x 84
Prize duble : 92 x 84
h

A31
Prize Ûi

Catalogul ÁntrerupŸtoare

electricianului
Aparataj electric
pentru locuinÍe

Catalog ProtecÍia

2007
instalaÍiilor
electrice Án
clŸdiri terÍiare

Cotrol,
comandŸ
Ûi semnalizare

Tablouri
electrice
Ûi prize
industriale
de curent

CanalizaÍie
electricŸ
prefabricatŸ

Iluminatul de
siguranÍŸ
Án clŸdiri

Calitatea
energiei
electrice

Componente de
automatizare
Án clŸdiri

RecomandŸri
practice
Aparataj electric pentru locuinÍe

Prezentare generalŸ aparataj Domae B2

ProtecÍie
Întreruptoare automate B4
Întreruptoare diferenÍiale B5
DescŸrcŸtoare de JT B6

O veste bunŸ, Control Ûi comandŸ


familia s-a Contactoare CT
Teleruptoare TL
B7
B7
mŸrit! Automate de scarŸ MIN 3-3, MIN 3-4
ÎntrerupŸtor crepuscular IC 50
B8
B9
Detector de miÛcare CDM 180 B10
ÎntrerupŸtor orar programabil B11
Sonerie B11

Cofrete modulare Mini Pragma


Cofrete Mini Pragma pentru locuinÍe B12

Dimensiuni
Cofrete Mini Pragma montaj aparent B14
Cofrete Mini Pragma montaj Áncastrat B15
Aparataj electric
pentru locuinÍe
Prezentare generalŸ aparataj Domae

TradiÍie Ûi inovaÍie pentru o nouŸ lume a electricitŸÍii


În prezent Schneider Electric este singura companie din lume specializatŸ exclusiv Án
soluÍii Ûi echipamente pentru distribuÍia electricŸ Ûi control industrial.
Produsele create de Schneider Electric, sub marca Merlin Gerin sunt atractive Ûi
funcÍionale, oferind soluÍii moderne pentru clŸdirile de locuit.
Merlin Gerin garanteazŸ conformitatea aparatajului electric de interior cu normele
romÊneÛti, aliniate la normele europene, cu privire la fabricarea materialelor destinate
instalaÍiilor electrice din locuinÍe.
n toate fabricile Schneider Electric funcÍioneazŸ respectÊnd sistemul de manage-
ment al calitŸÍii conform ISO 9001/2000 - asigurarea calitŸÍii produselor Ûi serviciilor
furnizate.
n majoritata fabricilor au adoptat sistemul de management al mediului ISO 14000.
n Schneider Electric respectŸ directiva Parlamentului european 2002/95/CE privind
limitarea utilizŸrii anumitor substanÍe periculoase Án echipamentele electrice Ûi
electronice (ROHS).
n produsele noastre respectŸ cerinÍele esenÍiale stabilite Án directivele europene sau
standardele aplicabile (marcŸ de conformitate è).
Normele se clasificŸ dupŸ 3 domenii de aplicaÍie:
Normele de material (de produs):
SR EN 60898: pentru Ántreruptoare automate din locuinÍe;
SR EN 61008: Ántreruptoare automate diferenÍiale;
SR EN 60669-1: pentru aparataj electric de interior (prize Ûi ÁntrerupŸtoare).
Norme de asamblarea a produselor
SR EN 60439-3: pentru realizarea tablourilor electrice.
Norme de instalare
Sunt norme specifice fiecŸrei ÍŸri, chiar dacŸ existŸ foarte multe prevederi similare, de
exemplu Án RomÊnia, Norma I7.

Marcajul è
O formalitate administrativŸ pentru vÊnzarea Ûi deplasarea liberŸ pe teritoriul Uniunii
Europene a produselor.
Declarat ca fiind obligatoriu prin directivele europene, marcajul è al produselor
Domae satisface ambele cerinÍe: administrative Ûi legale: destinat autoritŸÍilor de
supraveghere europene (autoritŸÍi vamale), declaraÍiile Ûi dosarele cu “marcaj è”
sunt pregŸtite numai sub responsabilitatea fabricantului Ûi nu au prezentat nici o
neconformitate la verificarea de cŸtre o organizaÍie a unei terÍe pŸrÍi.
Numai mŸrcile de calitate, emise Ûi verificate de cŸtre o organizaÍie a unei terÍe pŸrÍi
conferŸ garanÍia completŸ a funcÍionŸrii, compatibilitŸÍii Ûi siguranÍei Án conformitate
cu standardele naÍionale Ûi internaÍionale.

B2
Aparatajul Domae Merlin Gerin este
creat pentru instalaÍiile electrice din
locuinÍe, garanÍia calitŸÍii.
1. DescŸrcŸtoare de JT
Pentru protecÍia Ámpotriva supratensiunilor de origine
atmosfericŸ a aparatelor electronice Ûi electrocasnice
BranÛament electric

2. Întreruptoare automate generale


Pentru protecÍia la suprasarcini Ûi scurtcircuit Ûi cu rol
de izolare a instalaÍiei electrice casnice

3. Întreruptoare de curent rezidual


Pentru protecÍia Ámpotriva electrocutŸrii

4. Întreruptoare automate pentru protecÍia


circuitelor de plecare

5. Teleruptor Ûi contactor
Pentru comada la distanÍŸ a diverÛilor consumatori

6. Conectori tip pieptene


Pentru conectare rapidŸ

Simbolurile calitŸÍii dovedesc conformitatea produselor


cu standardul lor de referinÍŸ.
Aceste standarde garanteazŸ:
7. Cofrete MiniPragma
n siguranÍa instalatorilor Pentru un montaj uÛor Ûi estetic
n faptul cŸ produsele sunt adecvate utilizŸrii lor.

Merlin Gerin garanteazŸ cŸ toate aparatele Domae


vor avea simbolul de calitate Aenor .
AceastŸ autorizare a fost acordatŸ atunci cÊnd au
fost terminate testele executate Ántr-un laborator
autorizat, Án prezenÍa unor terÍe parti independente.
AceastŸ organizaÍie terÍŸ supravegheazŸ
conformitatea cu simbolul de calitate prin
intermediul unor noi teste intreprinse dupŸ
eÛantionarea aleatorie.

B3
ProtecÍie
Întreruptoare automate

Întreruptor Domae
ProtecÍia circuitelor electrice la suprasarcini Ûi scurtcircuite.

Calibru (calibru max. de curent:


Capacitate 6, 10, 16, 20, 25 sau 32 A)
terminale Capacitate de rupere
max. 25 mm2 (curent max. de scurtcircuit:
4500 A)
CurbŸ declanÛare
(CurbŸ C adecvatŸ
pentru aplicaÍii casnice)

4500
ClasŸ de limitare: 3

Dimensiuni de gabarit
(1, 2, 3 module)

date tehnice
AutorizaÍie AENOR
Conformitate cu standardele SR EN 60898, CEI 60898
Marcaj zonŸ pentru lipirea de etichete sau simboluri pe faÍŸ
Conexiune cu borne de protecÍie cablu rigid din cupru de max. 25 mm2

Pentru plecŸri din tablourile electrice


tip lungime tensiune capacitate calibru referinÍe

NOU !
Án paÛi nominalŸ de rupere curbŸ C
de 9 mm (V c.a.) (A) (A)
1P 2 230 4500 6 12479
10 12480
16 12481
20 12482
25 12483
32 12484

1P+N 2 230 4500 6 19165


10 19166
16 19167
20 19168
25 19169
32 19170

Pentru sosiri Án tablourile electrice realizÊnd funcÍia de


NOU ! Ántreruptor general
2P 4 230 4500 10 12494
16 12495
20 12496
25 12497
32 12498
40 12499

3P 6 400 4500 10 11348


16 11349
20 11350
25 11351
32 11352
40 11353

numŸr poli lungime modul (2 paÛi) referinÍe


Conectori de distribuÍie tip pieptene
1ph+N 13 module 14880
Domae 1P 12 module 10387
Exemple de scheme pag. J18 Domae 2P 12 module 10389
B4
Întreruptoare diferenÍiale

Terminale de conexiune: Marcaj de calitate Ûi


Terminale pentru autorizare: Aenor
cabluri rigide din cupru

SchemŸ
Indicatorul poziÍiei
polului neutru: N

MarcŸ: Merlin Gerin


InformaÍii tehnice

ZonŸ de marcaj:
Etichete utilizator 18 x 12 mm
(tip recomandat SISmarker)

MÊner cu 2 poziÍii: Identificarea gamei


ON/OFF cu indicator O/I de uz casnic:

Ìurub de prindere:
Cap Ûurub: lamŸ de
5 mm sau Ángropat PZ2

Buton de test Calibru:


Capacitate (se recomandŸ (curent max. nominal:
terminale test lunar) 25, 40 sau 63 A)
max. 35 mm2

Tensiune nominalŸ
(230 sau 400 V c.a.)

Sensibilitate
(30 mA)

Dimensiuni de gabarit
(2 sau 4 module)

Se asigurŸ o protecÍie diferenÍialŸ pentru mai multe circuite cu aceeaÛi destinaÍie.


n Conformitate cu SR EN 61008
n Sensibilitate 30 mA , ClasŸ AC
n Tensiune de utilizare:
® 2P: 230 V c.a.
® 4P: 400 V c.a.
n Capacitate borne 1 la 35 mm2
n CurenÍi de 25 Ûi 40 A.

numŸr lŸÍime Án sens. In referinÍe


de poli paÛi de 9 mm [mA] [A]
2P 4 30 25 16790
40 16793

4P 8 30 25 16807
40 16810

AsigurŸ o protecÍie diferenÍialŸ globalŸ pentru mai multe circuite, o soluÍie economicŸ
pentru realizarea protecÍiei Án instalaÍiile electrice pentru locuinÍe.

Exemple de scheme pag. J18


B5
ProtecÍie
DescŸrcŸtoare de JT

ProtecÍia echipamentelor electrice Ûi electronice Functia


Ámpotriva supratensiunilor de origine atmosferice. n descŸrcŸtorul de joasŸ tensiune ÁmpreunŸ cu Ántreruptorul automat de
deconectare sunt Án acelaÛi aparat (fac corp comun).
n pre-echipat cu un accesoriu de conexiune pentru legŸtura electricŸ dintre
descŸrcŸtor Ûi Ántreruptorul automat de sosire Án tabloul electric, un bloc terminal
de ÁmpŸmÊntare Ûi un cablu de conexiune, pentru o rapidŸ implementare Án
conformitate cu regulile de montaj.

date tehnice
NOU ! conformitate cu standardele
curent maxim de descŸrcare
CEI 61643-1 EN 61643-11
10 kA
Imax (8/20)
curent nominal de descŸrcare 5 kA
In (8/20)
calibru 20 A
tensiune max. de funcÍioare
continuŸ Án mod 275 V (fazŸ-pŸmÊnt, neutru-pŸmÊnt)
comun CM
Án mod 275 V (fazŸ-neutru)
diferenÍial DM
tensiune nominalŸ Un 1P+N: 230 V c.a.
3P+N: 230/400 V c.a.
frecvenÍŸ nominalŸ 50/60 Hz
indicaÍie: indicator mecanic roÛu
sfÊrÛitul duratei de viaÍŸ
conexiune prin cabluri protejate cablu flexibil sau rigid cu terminal 2 x 0,5 mm2
sau 1 x 4 mm2 fŸrŸ terminal
conexiune prin borne protejate
fazŸ Ûi neutru cablu rigid de 16 mm2
pŸmÊnt cablu rigid de 16 mm2
livrate cu papuc de sertizat pentru ÁmpŸmÊntare

NOU !
tip lŸÍime Án paÛi de 9 mm referinÍe
PF 1P+N, 10 kA 4 16612
PF 3P+N, 10 kA 10 16613

Exemple de scheme pag. J20


B6
Control Ûi comandŸ
Contactoare CT
Teleruptoare TL
(relee cu impulsuri)
Comanda la distanÍŸ unui circuit monofazat prin 15370
comandŸ electricŸ de tip menÍinut. date tehnice
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2
autorizare VDE, IMQ
conformitate cu standardele EN 61095
numŸr de manevre
pe zi 100
totale 200 000
marcaj marcaje care se prind cu clips pe faÍŸ
semnalizare dacŸ bobina este sub tensiune Ûi contactele sunt Án lucru apare
un semnalizator mecanic roÛu
aplicaÍii pentru iluminat, ÁncŸlzire, CMC
circuit de comandŸ (bobina)
tensiune de comandŸ 230 V c.a.
consum de vÊrf al bobinei 19 VA
(la 20° C) la cuplare 15 VA
la menÍinere 1,2 VA
conexiune prin cabluri protejate cablu flexibil sau rigid cu capŸt 2 x 0,5 mm2
sau 1 x 4 mm2 fŸrŸ capŸt
circuite de forÍŸ (contacte)
numŸr 2NO
calibru 20 A
tensiune nominalŸ 250 V c.a.
conexiuni prin borne protejate cablu flexibil sau rigid cu capŸt 2 x 0,5 mm2
Ûi 2 x 2,5 mm2 sau 1 x 4 mm2 fŸrŸ capŸt

Comanda la distanÍŸ unui circuit monofazat de iluminat 15508


prin comandŸ electricŸ de tip cu impulsuri. date tehnice
Se recomandŸ pentru controlul iluminatului din mai multe lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2
puncte ale unei ÁncŸperi, utilizÊndu-se ÁntrerupŸtoare cu autorizare VDE
revenire (butoane). conformitate cu standardele EN 60899
numŸr de manevre
pe zi 100
totale 200 000
frecvenÍŸ max. de comutare 5 comutŸri pe minut
marcaj marcaje care se prind cu clips pe faÍŸ
indicaÍia poziÍiei pe faÍa cu maneta I-O
aplicaÍii circuite de iluminat cu incandescenÍŸ, JT cu halogeni (sarcinŸ
rezistivŸ), fluorescente, lŸmpi cu descŸrcŸri Án gaze (sarcini
inductive)
circuit de comandŸ (bobinŸ)
tensiune de comandŸ 230 V c.a.
consum de vÊrf al bobinei 19 VA
(la 20° C)
duratŸ impuls 50 ms
comandŸ manualŸ pe faÍa cu maneata I-O
conexiune prin cabluri protejate cablu flexibil sau rigid (cu sau fŸrŸ capŸt)
2 x 0,5 mm2 la 2 x 1,5 mm2
circuite de forÍŸ
numŸr 1
calibru 16 A
tensiune nominalŸ 250 V c.a.
conexiuni prin borne protejate cablu flexibil sau rigid cu terminal 2 x 2,5 mm2
sau 1 x 4 mm2 fŸrŸ terminal

Exemple de scheme pag. J21


B7
Control Ûi comandŸ
Automate de scarŸ
MIN 3-3, MIN 3-4

Se Ánchide Ûi se deschide un contact dupŸ 3 minute. Caracteristici


Ideal pentru aprinderea luminii de pe casa scŸrii la un n Tensiune nominalŸ: 230 V c.a.
imobil, dar Ûi pentru iluminatul Án pivniÍe sau holuri, n FrecvenÍŸ: 50 Hz
unde, de obicei se uitŸ lumina aprinsŸ. n Consum mai mic de 5 VA
De fiecare datŸ cÊnd se apasŸ un ÁntrerupŸtor cu n Circuit de forÍŸ:
revenire din circuitul de luminŸ Án care este integrat, se ® Calibru contact de ieÛire: 10 A/230 V c.a.
reia iluminatul pentru 3 minute. ® Putere maximŸ comandatŸ:
- iluminat cu incandescenÍŸ sau cu halogen 230 V c.a.: 1500 W
- iluminat fluorescent compensat Án serie, sau necompensat: 2000 VA
- iluminat fluorescent compensat Án paralel (70 μF): 1000 VA
n Grad de protecÍie: IP 20 conform EN 60529
n Conexiuni:
® Prin borne pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2
® Tip de conexiuni:
- MIN 3-3: 3 fire (ÁntrerupŸtoarele cu revenire conectate pe neutru)
- MIN 3-4: 4 fire (ÁntrerupŸtoarele cu revenire conectate pe fazŸ)
n TemperaturŸ de funcÍionare: -10° C la +40° C
n Pe faÍa aparatului este un comutator cu 2 poziÍii:
® FuncÍionare automatŸ: de fiecare datŸ cÊnd se apasŸ un ÁntrerupŸtor cu revenire
din circuitul de luminŸ, se reia iluminatul pentru 3 minute
® PoziÍia ON: iluminat permanent.

MIN 3-3 MIN 3-4


tip lŸÍime Án referinÍe
paÛi de 9 mm
MIN 3-3 2 15360
MIN 3-4 2 15361

Conexiuni

MIN 3-3 MIN 3-4

Exemple de scheme Cap. J


B8
ÎntrerupŸtor crepuscular IC 50

Acest ÁntrerupŸtor comandŸ Ánchiderea unui contact Caracteristici


atunci cÊnd luminozitatea scade sub un anumit nivel n Tensiune nominalŸ: 230 V c.a.
prestabilit.
n FrecvenÍŸ: 50/60 Hz
ComandŸ deschiderea aceluiaÛi contact atunci cÊnd
n Consum: 2,2 VA
luminozitatea creÛte peste un anumit nivel prestabilit.
n CelulŸ fotoelectricŸ (livratŸ cu dispozitiv de fixare):
® prag reglabil de luminozitate: 2 la 50 lux
® ledul de supraveghere se aprinde de ÁndatŸ ce se atinge pragul setat
n Temporizarea la Ánchiderea Ûi deschiderea contactului: 10 secunde
n Calibru contacte:
® 10 A/250 V c.a., cos ϕ =1 (rezistiv)
q 2 A/250 V c.a. (inductiv)
q putere maximŸ comandatŸ:
- iluminat cu incandescenÍŸ sau cu halogen 250 V c.a.: 1000 W
- iluminat fluorescent compensat Án serie, sau necompensat: 400 VA
- iluminat fluorescent compensat Án paralel (18 μF): 120 VA
n Grad de protecÍie:
® IC 50: IP 20 conform EN 60529
® celula: IP 54
n Conexiune:
® IC 50: cu borne pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2 (este important sŸ se ÍinŸ seama de
polaritate fazŸ L/neutru N)
® Celula: cu cablu cu 2 fire, care nu se va amplasa lÊngŸ cablurile de forÍŸ
n TemperaturŸ de funcÍionare: -10° C la +40° C.

tip lŸÍime Án referinÍe


paÛi 9 mm
IC 50 4 15267

Conexiuni

Pentru comanda unei puteri mai mari, se


recomandŸ utilizarea unui contactor (CT).

Exemple de scheme pag. J22


B9
Control Ûi comandŸ
Detector de miÛcare CDM 180

Detectorii CDM 180 comandŸ aprinderea Ûi stingerea Caracteristici


iluminatului prin detecÍia miÛcŸrilor persoanelor Ûi Án n SursŸ de alimentare: 230 V c.a. ±10%, 50/60 Hz
funcÍie de luminozitatea existentŸ. n Unghi de detecÍie: 0° la 180°, configurarea unghiului de detecÍie cu fante acoperite
n DistanÍŸ de detecÍie: 0 la 12 m Án funcÍie de reglajul pantei Ûi al ÁnŸlÍimii instalaÍiei
(2,5 m)
n Reglaj al pragului de luminozitate pentru comanda iluminatului: 2 la 1000 lux
n Reglaj al temporizŸrii Ántre ultima miÛcare detectatŸ Ûi stingerea luminii: 5 s la 12 min
n Putere lŸmpilor de iluminat:
® lŸmpi cu incandescenÍŸ: 1000 W
® lŸmpi cu halogen LV: 1000 W
® lŸmpi fluorescente cu balast compensat Án paralel:
10 x 40 W (cos ϕ = 0,5)
® alte tipuri de lŸmpi sau puteri mai mari: se recomandŸ control prin contactoare
n Grad de protecÍie: IP 44
n ClasŸ de izolaÍie: clasŸ II
n Consum: < 0,5 W
n Racordare: cabluri flexibile sau rigide 2 x 1,5 mm2
n TemperaturŸ de funcÍionare: -25° C la +40° C.

tip referinÍe
CDM 180 16974

Conexiuni

Exemple de scheme pag. J21


B10
ÎntrerupŸtor orar programabil
Sonerie

ComandŸ Ánchiderea Ûi deschiderea unui contact ÎntrerupŸtor orar programabil IH - mecanic


conform unui program zilnic (24 ore) reglat de cŸtre Caracteristici
utilizator prin poziÍionarea segmentelor captive pe un
cadran de programare. n Tensiune nominalŸ: 230 V c.a.
n FrecvenÍŸ: 50/60 Hz
n Consum: 2,5 VA
n RezervŸ de funcÍionare: 3 zile
n Calibru contacte:
® 10 A/250 V c.a., cos ϕ =1 (rezistiv)
® 2 A/250 V c.a. (inductiv)
® pentru comanda unei puteri mai mari, se recomandŸ utilizarea unui contactor (CT)
® segmente de 30 minute
n Trecerea forÍatŸ pe ON sau OFF pÊnŸ la urmŸtoarea operaÍie de comutare
n OrŸ de varŸ sau de iarnŸ actualizatŸ prin rotirea Ûurubului central
n Grad de protecÍie: IP 20 conform EN 60529
n Conexiune cu borne pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2
n TemperaturŸ de funcÍionare: -20° C la +40° C.

tip lŸÍime Án referinÍe


paÛi 9 mm
IH 6 16365

Conexiuni

Sonerie
Semnalizare auditivŸ pentru locuinÍe. 15320
date tehnice
lŸÍime Án module de 9 mm 2
nivel de sunet la 60 cm 80 dB
frecvenÍŸ 50/60
tensiune nominalŸ 230 V c.a.
consum 5 VA
conexiune cu borne de protecÍie cablu de 4 mm2
transformator de tensiune Nu

15321
date tehnice
lŸÍime Án module de 9 mm 2
nivel de sunet la 60 cm 80 dB
frecvenÍŸ 50/60
tensiune nominalŸ 8 la 12 V c.a.
consum 3,6 VA
conexiune cu borne de protecÍie cablu de 4 mm2
transformator de tensiune ref. 15213

Exemple de scheme pag. J22


B11
Cofrete MiniPragma
pentru locuinÍe
Cofrete Mini Pragma
pentru locuinÍe

n curent nominal: 63 A
n Culoare:
alb RAL 9003
n Material:
material izolant cu proprietŸÍi de autostingere Ûi rezistent la flacŸrŸ: 650°/30 s
n Grad de protecÍie Ámpotriva corpurilor solide:
IP40 (protecÍie Ámpotriva corpurilor solide cu Ø > 1 mm)
n Grad de protecÍie Ámpotriva Ûocurilor:
IK 07 (protecÍie Ámpotriva Ûocurilor < 2 joule/0,5 kg)
n ClasŸ de protecÍie Ámpotriva atingerilor indirecte:
clasŸ 2.
n Capacitate:
4, 6, 8, 12, 18, 24 sau 36 module (1 modul = 2 paÛi = 18 mm).

MiniPragma montate aparent


n Spate: n Capac:
o UÛor de poziÍionat: o Design:
- deschidere alungitŸ/ovalŸ centratŸ - uÛŸ curbatŸ
(echipat cu un obturator, izolaÍie de clasŸ 2)
- gŸuri ovale de reglaj a poziÍiei verticale
(echipat cu un obturator, izolaÍie de clasŸ 2). o Profesional:
- identificarea circuitelor prin benzi
o Convenabil de montat: autocolante (carcasŸ livratŸ cu cÊte
InserÍia cablurilor prin zone pre-gŸurite. o bandŸ pe rÊnd)
- foi cu simboluri
o Conexiuni rapide: de lipit (de comandat separat).
Blocuri terminale (pentru 2, 3 rÊnduri, opÍional
pentru 1 rÊnd).

montaj aparent

referinÍe cofret uÛŸ opacŸ 13341 13342 13343 13344 13380 13912 13913
uÛŸ transparentŸ 13346 13347 13348 13349 13370 13922 13923
capacitate Án module de 18 mm 4 6 8 12 18 24 36
dimensiuni Án mm H 200 200 200 200 221 326 451
L 110 145 185 285 360 255 255
A 95 95 95 100 100 100 100

accesorii livrate cu fiecare cofret


suport blocuri terminale 2 2 2
bloc terminal (secÍiunea gŸurii: jumŸtate 10v Ûi jumŸtate 16v) 2 x 16 2 x 22 2 x 22
obturatoare fracÍionabile integrate integrate
reperaj 1 bandŸ 1 bandŸ
obturarea Ûuruburilor de prindere pe perete (clasŸ 2) 1 ansamblu de 4 dopuri -
protecÍia pentru Áncastrarea Án zidŸrie - 1 carton
Áncastrarea Án pereÍi cu adÊncituri - 1 kit

accesorii
lot de 10 obturatoare fracÍionabile 13229
Án 10 paÛi de 9 mm, alb RAL 9003
suport bornier 13361 13362 13363 13364
bornier 13575 13576 13577 13579

B12
Cofrete Mini Pragma
pentru locuinÍe

Suficient spaÍiu Reglaj simplu al verticalitŸÍii


pentru cablaj aparatelor

MiniPragma montate Áncastrat


n CuvŸ: n Capac:
o UÛor de montat Áncastrat: o Design:
- subÍire (adÊncime: 7 cm) - uÛŸ curbatŸ
- montaj Áncastrat Án zidŸrie
- kit pentru montaj Áncastrat Án gips carton
(de comandat separat) o Profesional:
- identificarea circuitelor prin benzi
o Convenabil de montat: autocolante (carcasŸ livratŸ cu cÊte
InserÍia cablurilor prin zone pre-gŸurite. o bandŸ pe rÊnd)
- foi cu simboluri
o Conectare rapidŸ: de lipit (de comandat separat).
Blocuri terminale (pentru 2, 3 rÊnduri, opÍional
pentru 1 rÊnd).

montaj Áncastrat

referinÍe cofret uÛŸ opacŸ 13351 13352 13353 13354 13375 13932 13933
uÛŸ transparentŸ 13356 13357 13358 13359 13305 13942 13943
capacitate Án module de 18 mm 4 6 8 12 18 24 36
dimensiuni Án mm H 222 222 222 222 250 350 475
L 135 170 208 210 395 300 300
A 92 92 92 92 102 100 103
P pentru montaj aparent - - - 26 26 26

accesorii livrate cu fiecare cofret


suport blocuri terminale - 2
bloc terminal (secÍiunea gŸurii: jumŸtate 10v Ûi jumŸtate 16v) 2 x 16 2 x 22
obturatoare fracÍionabile integrate integrate
reperaj 1 bandŸ 1 bandŸ
obturarea Ûuruburilor de prindere pe perete (clasŸ 2) 1 ansamblu de 4 dopuri - -

accesorii
lot de 10 obturatoare fracÍionabile 13229
Án 10 paÛi de 9 mm, alb RAL 9003
suport bornier 13361 13362 13363 13364
bornier 135 75 13576 13577 13579

B13
Dimensiuni
MiniPragma
montaj aparent

6 24

12 36

18

B14
MiniPragma
montaj Áncastrat

6 24

12 36

18

B15
Prize Ûi

Catalogul ÁntrerupŸtoare

electricianului
Aparataj electric
pentru locuinÍe

Catalog ProtecÍia

2007
instalaÍiilor
electrice Án
clŸdiri terÍiare

Cotrol,
comandŸ
Ûi semnalizare

Tablouri
electrice
Ûi prize
industriale
de curent

CanalizaÍie
electricŸ
prefabricatŸ

Iluminatul de
siguranÍŸ
Án clŸdiri

Calitatea
energiei
electrice

Componente de
automatizare
Án clŸdiri

RecomandŸri
practice
ProtecÍia instalaÍiilor electrice
Án clŸdirile terÍiare

Panorama soluÍiilor de aparate C2


pentru instalaÍiile de JT
Aparataj modular de protecÍie Multi9
Întreruptoare automate
Întreruptoare automate fazŸ+nul DPNa, DPNa Vigi, i DPN N C4
Blocuri diferenÍiale Vigi i DPN N Ûi Vigi DPNc C4
Prezentare generalŸ C60 C6
Blocuri diferenÍiale asociate C60 C8
Prezentare generalŸ C120 C10
Blocuri diferenÍiale asociate C120 C12
Auxiliare electrice pentru C60, C120, DPN N, ID C14
Accesorii pentru C60, C120 C15
Prezentare generalŸ P25M C16
Auxiliare electrice pentru P25M C17
Prezentare generalŸ NG125 C18
Blocuri diferenÍiale asociate NG125 C20
Întreruptoare diferenÍiale ID
Prezentare generalŸ C22
Auxiliare electrice C23
Întreruptoare diferenÍiale tip RED, REDs, REDtest
Prezentare generalŸ C24
PrinterMulti 9 C25
ProtecÍie cu fuzibili
STI C26
SBI C27

ProtecÍie Ámpotriva supratensiunilor


de origine atomosfericŸ
Metode de alegere a descŸrcŸtoarelor de JT, tip 2 C26
DescŸrcŸtoare modulare de JT, tip 2 C28

Întreruptoare automate Compact NSA


NSA125/160: aparat complet fix, montaj pe ÛinŸ DIN
Accesorii electrice Ûi mecanice C31
ReferinÍe Ûi accesorii C33

Întreruptoare automate EasyPact


Panorama accesoriilor electrice Ûi mecanice
ale EasyPact EZ100 C34
Panorama accesoriilor electrice Ûi mecanice
ale EasyPact EZ250 C35
EasyPact EZC100N Ûi EZC250N
ReferinÍe C36
Auxiliare electrice C37
Manete rotative directe C39
Manete rotative prelungite C40
Papuci de cablu Ûi conexiuni de forÍŸ C41
Conexiuni de forÍŸ Ûi izolaÍia pŸrÍilor sub tensiune C42

O ofertŸ bine Adaptor pe ÛinŸ DIN, Áncuiere cu lacŸt, Ûuruburi de sigilare


EasyPact EZC400N
C43

dimensionatŸ ReferinÍe
Accesorii
C44
C45
Întreruptoare automate Compact NS Sisteme de inversoare de sursŸ
Compact NS Sisteme de inversoare de sursŸ pentru 2 aparate
Prezentare generalŸ C46 Prezentare generalŸ C74
CombinaÍii de Interpact INS40 la 630 sau INV100 la 630 C75
Panorama accesoriilor electrice Ûi mecanice ReferinÍe
CombinaÍii de Compact NS100 la 630 C76
Compact NS100 la 630 (variantŸ fixŸ) C50
ReferinÍe
Compact NS100 la 630 (variantŸ debroÛabilŸ pe soclu C51
Ûi pe Ûasiu)
Compact Ûi Vigicompact NS100/160/250: Dimensiuni Ûi conexiuni
aparat fix cu legŸturi faÍŸ, asamblat din Întreruptoare automate Compact NSA160 C77
componente Întreruptoare automate Easyact C78
ReferinÍe C52 Întreruptoare automate C80
ReferinÍe de montaj Ûi conexiuni C54 Compact NS100 la 630 (versiune fixŸ)
Compact NS100/160/250 Vigicompact NS100 la 630 (versiune fixŸ) C82
Accesorii. ReferinÍe C55 Întreruptoare automate C84
Compact NS400/630: aparat fix cu legŸturi Compact NS100 la 630 (versiune debroÛabilŸ)
faÍŸ, asamblat din componente Vigicompact NS100 la 630 C86
(versiune debroÛabilŸ)
ReferinÍe C59 Separatoare de sarcinŸ C88
ReferinÍe de montaj Ûi conexiuni C60
Accesorii. ReferinÍe C62 Interpact INS40 la 160
Separatoare de sarcinŸ C91
Separatoare de sarcinŸ Interpact Interpact INS250-100 la 630 Ûi INV100 la 630
Separatoare de sarcinŸ Interpact C66 Sisteme de inversoare de sursŸ manuale
Separatoare de sarcinŸ Interpact INV 100 la 630 Interblocajul manetelor rotative directe C93
Accesorii de cuplaj aval C94
Prezentare generalŸ C68
Auxiliare Ûi accesorii C69 Sisteme de inversoare de sursŸ telecomandate
Separatoare de sarcinŸ Interpact INS 40 la 630 Interblocajul pe o placŸ de montaj C96
Prezentare generalŸ C71
Auxiliare Ûi accesorii C72
Panorama soluÍiilor de aparate
pentru instalaÍii de JT

FuncÍia de sosire Ántr-un tablou


de distribuÍie finalŸ
Sistem de inversor de sursŸ manualŸ Interpact INS Un inversor de sursŸ manual este alcŸtuit din:
n 2 aparate (in cazul sistemelor cu tijŸ)
n un sistem de interblocaj de tip mecanic, cu tije
n interblocare:
o cu manete rotative
o cu chei.

Întreruptor automat Compact NS100-250, NS400 Întreruptoare automate Compact NS100-250, NS400
n 3 sau 4 poli
n comandŸ manualŸ Ûi electricŸ
n fix sau debroÛabil pe soclu sau Ûasiu
n legŸturi faÍŸ sau spate
n 3 tipuri de capacitŸÍi de rupere Án acceaÛi dimensiune de carcasŸ (N, H, L)
n protecÍie asiguratŸ de declanÛatoare electronice STR
n pot fi montate vertical, orizontal sau pe spate, fŸrŸ declasarea caracteristicilor.

Întreruptor automat EasyPact 250 A Întreruptoare automate EasyPact


n curenÍi nominali de la 15 la 250 A Án numai 2 dimensiuni de carcasŸ
n cu 3 poli
n fŸrŸ reglaje
n pot fi montate vertical, orizontal sau cu faÍa Án sus, fŸrŸ declasarea caracteristicilor
n pot fi alimentate fie pe la partea de sus, fie pe la partea de jos (alimentare
reversibilŸ) fŸrŸ reducerea performanÍelor.

Întreruptor automat Compact NSA 160 A Întreruptoare automate Compact NSA


n sunt folosite pe alimentŸri capŸt de tablou
n montaj prin autofixare pe ÛinŸ DIN
n montaj simplu Án cofrete Pragma Ûi Prisma Plus Án sistem G
n pot fi montate vertical, orizontal sau cu faÍa Án sus, fŸrŸ declasarea caracteristicilor
n se folosesc Án amonte de Ántreruptoare modulare Multi9.

FuncÍia de plecare cŸtre consumatori


Întreruptor automat Compact NS100 Întreruptoare automate Compact NS100-250
n 3 sau 4 poli
n comandŸ manualŸ Ûi electricŸ
n fix sau debroÛabil pe soclu sau Ûasiu
n legŸturi faÍŸ sau spate
n 4 tipuri de capacitŸÍi de rupere Án acceaÛi dimensiune de carcasŸ (N, SX, H, L)
n protecÍia este asiguratŸ cu ajutorul unui declanÛator magneto-termic
n pot fi montate vertical, orizontal sau cu faÍa Án sus, fŸrŸ declasarea caracteristicilor.

Separator de sarcinŸ Interpact INS80 Separator de sarcinŸ Interpact INS80


n Án variantŸ cu secÍionare deplin aparentŸ
n 3 sau 4 poli.

C2
Inversor de sursŸ automat Inversor de sursŸ automat
Avantajul acestui tip de instalaÍie constŸ Án comutarea de pe sursa normalŸ de
alimentare pe cea de rezervŸ, prin intermediul unei comenzi electrice.
n combinaÍii posibile de aparate Ántre NS100/250 Ûi NS400/630
n variante 3 sau 4 poli
n fixe sau debroÛabile.

Separator de sarcinŸ Interpact Separatoare de sarcinŸ:


1. INS
n cu secÍionare deplin aparentŸ
n variantŸ standard sau pentru oprire de urgenÍŸ.
2. INV
n cu separare vizibilŸ a contactelor principale
n variantŸ standard sau pentru oprire de urgenÍŸ.

Întreruptor automat NG125 Întreruptoare automate modulare Multi9 NG125


n Ántreruptor modular de protecÍie
n curent nominal de la 10 la 125 A
n montaj pe ÛinŸ
n cu 1, 2, 3, 4 poli
n 3 curbe de declanÛare:
o B: declanÛare Ántre 3 - 5 In
o C: declanÛare Ántre 5 - 10 In
o D: declanÛare Ántre 10 - 14 In

Aparataj modular de protecÍie Multi9 Aparataj modular de protecÍie Multi9


n se monteazŸ pe ÛinŸ
n se folosesc pe circuitele de plecŸri cŸtre consumatori
n curenÍi nominali de la 1 la 125 A
n puteri de rupere de la 4,5 la 25 kA
n numŸr de poli: 1P, 2P, 3P, P+N:
o DPNa
o DPN N
o C60
o C120
o P25M
n se asigurŸ protecÍia persoanelor Ûi bunurilor cu ajutorul asocierii blocurilor Vigi sau
prin Ántreruptoare de curent diferenÍial reziduale ID
n auxiliare electrice comune pentru toatŸ gama.

C3
Aparataj modular
de protecÍie Multi9
Întreruptoare automate fazŸ+nul DPNa,
DPNa Vigi, i DPN N, blocuri diferenÍiale
Vigi i DPN Ûi Vigi DPNc
Curbe de declanÛare Întreruptoare automate DPNa
CurbŸ C: aplicaÍii generale.
CurbŸ B: cabluri lungi.
curbŸ
lŸÍime Án paÛi calibru B C
EN 60898: 4,5 kA de 9 mm (A)

1P+N
2 6 19120 19143
10 19121 19144
16 19123 19146
20 19124 19147
25 19125 19148
32 19126 19149

Întreruptoare automate cu protecÍie diferenÍialŸ


monobloc DPNa Vigi
curbŸ
SR EN 60898: 4,5 kA lŸÍime Án paÛi sensibilitate calibru B C
SR EN 61009 de 9 mm (mA) (A)

1P+N
4 30 6 19611 19621
10 19613 19623
16 19615 19625
20 19616 19626
25 19617 19627
32 19618 19628

CurbŸ C: aplicaÍii generale.


Întreruptoare automate i DPN N

curbŸ
lŸÍime Án paÛi calibru C
EN 60898: 6 kA de 9 mm (A)

1P+N
2 1 21552
2 21553
3 21554
6 21555
10 21556
+ 16
20
21557
21558
25 21559
32 21560
40 21561

i DPN 1P+N Vigi i DPN

C4
14885 accesorii
14880 + Conectori tip "pieptene"
14890
Se pot folosi pentru alimentarea rapidŸ a mai multor
aparate.
n ele pot fi alimentate:
o direct prin bornele DPNa-ului printr-un conductor
de 16 mm2
o prin conectori de 25 mm2
Date tehnice
n curent admisibil la 40° C:
o 100 A pentru un punct de alimentare
o 125 A pentru douŸ puncte de alimentare
Accesorii
numŸr lŸÍime Án paÛi ref.
de poli de 9 mm
sistem de bare de distribuÍie
1P+N 26 14880
1P+N (set de 2 buc.) 48 14890
conector izolat de 25 mm2 (set de 4 buc.) 14885

Exista 2 tipuri de module Vigi care se pot asocia la un Ántreruptor automat i DPN N:

Blocuri Vigi i DPN pentru plecŸri din tablou Blocuri Vigi DPN c pentru sosirea Án tablou
n i DPN Vigi, pentru aparatele care protejezŸ plecŸrile n DPN Vigi c, pentru aparatele care se monteazŸ la sosire Án tablou (un aparat
dintr-un tablou (un aparat de curent rezidual se de curent rezidual se construieÛte prin asocierea unui modul Vigi DPN c cu un
construieÛte prin asocierea unui modul Vigi i DPN cu un Ántreruptor automat i DPN N). Blocurile Vigi de tip sosire Án tablou alimenteazŸ barele
Ántreruptor automat i DPN N) pieptene Án mod direct: bornele de plecare sunt plasate Án partea de sus. Nu mai este
nevoie de conductoare pentru alimentarea pieptenilor de distribuÍie Ûi a aparatelor de
plecare, ceea ce asigurŸ un montaj cu mult mai rapid Ûi sigur.

Blocuri diferenÍiale Vigi i DPN pentru “plecŸri” Pieptene de racord


tip lŸÍime Án paÛi cantitate ref.
tip AC a tip A
de 9 mm dinÍi protejaÍi separatoare
calibru
sensibilitate tensiune 1P+N 24 6 4 21501
(mA) (V c.a. 50 Hz) paÛi de paÛi de 48 12 4 21503
ref. 9 mm ref. 9 mm 96 - - 21089
set de 4 conectori gri 25 mm2 21098
1P+N
1P +N 3P+N 21093

25 A instantaneu
30 230 21681 2 21685 2 Auxiliare electrice compatibile
300 230 21682 2 21686 2 Auxiliare electrice compatibile
40 A instantaneu tip lŸÍime Án paÛi tensiune ref.
de 9 mm (V)
30 230 21683 2 21687 2
MN 2 230 V c.a. 26960
300 230 21684 2 21688 2
48 V c.a. Ûi c.c. 26961
MN s 2 230 V c.a. 26963
MNx 2 230 V c.a. 26969
380 la 415 V c.a. 26971
Blocuri diferenÍiale Vigi DPNc pentru “sosiri” MSU 2 230 V c.a. 26479
MX+OF 2 110 la 415 V c.a. 26946
110 la 130 V c.c.
1P+N 48 V c.a. Ûi c.c. 26947
25 A instantaneu 12 la 24 V c.a. Ûi c.c. 26948
30 230 21741 2 21745 2
Contacte auxiliare
300 230 21742 2 21746 2
tip lŸÍime Án paÛi ref.
40 A instantaneu de 9 mm
30 230 21743 2 21747 2 OF 1 26924
300 230 21744 2 21748 2 SD 1 26927
OF+SD/OF 1 26929

C5
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
Prezentare generalŸ C60

Întreruptoare C60
1. Întreruptoare de 0,5 la 63 A
2. Blocuri diferenÍiale Vigi asociate

Conexiuni
3. Pieptene de racord
4. Conector izolat

Auxiliare electrice
5. TelecomandŸ Tm60
6. DeclanÛatoare la minimŸ tensiune MN,
MNx, MN s sau prag de tensiune MSU
BobinŸ de declanÛate de tip Ûunt MX+OF
7. Contact auxiliar semnalizare defect SD
8. Contact auxiliar OF
9. Contact auxiliar comutabil OF+SD/OF

Accesori
10. Dispozitiv de blocare cu lacŸte
11. PlacŸ metalicŸ secÍionabilŸ
12.. ComandŸ rotativŸ
13. Capace de borne sigilabile cu fir cu plumb
14. SeparŸri Ántre poli
15. Capace Ûuruburi
16. Conexiuni cu Ûuruburi
17. PiesŸ de intercalare
18. Repere care se pot prinde cu clichet

Întreruptoare C60
Utilizare:
n curbŸ B:
o cabluri de lungimi mari
n curbŸ C:
o comandŸ Ûi protecÍie la suprasarcinŸ (aplicaÍii generale)
o declanÛatoarele magnetice acÍioneazŸ Ántre (5 Ûi 10)In
n curbŸ D:
o receptori de curenÍi de cuplare mari

Caracteristici
Ánchidere bruscŸ permite curenÍilor mari de cuplare ai unor receptoare sŸ fie
suportaÍi mai bine
secÍionare cu Ántrerupere o bandŸ verde pe manetŸ garanteazŸ deschiderea tuturor
vizibilŸ conform EN 60947-2 polilor
tensiune de utilizare Ue Ántre faze Ûi neutru 230 V c.a.
Ántre faze 400 V c.a.
temperaturŸ de reglaj curbŸ C 30° C
calibre
numŸr de cicluri (I-D) 20 000
conexiuni prin pÊnŸ la calibru de 25 A 25 mm2
borne protejate calibre de la 32 la 63 A 35 mm2

C6
Blocuri diferenÍiale Vigi
Tip AC a
Utilizare curentŸ, protejat contra declanÛŸrilor intempestive provocate de
supratensiuni pasagere (lovituri de trŸsnet, manevre ale aparatajului din reÍea...).

Ántreruptor diferenÍial Ántreruptor bloc diferenÍial Tip A “si” k


C60 Vigi C60 Vigi C60 Adaptat Án mod special pentru funcÍionarea Án medii ambiante care prezintŸ:
Asociere Ántreruptor - bloc diferenÍial este conform cu n riscuri importante de declanÛŸri intempestive: lovituri de trŸsnet apropiate, regim de
norma pentru aparatele din aceeaÛi familie. funcÍionare IT, prezenÍŸ de balasturi electronice, prezenÍŸ de aparataj care conÍine
filtre antiparazitante de tip iluminat, microinformaticŸ...
n surse de producere a fenomenului de “orbire”
o prezenÍa armonicilor sau a rejectŸrii de frecvenÍŸ ridicatŸ
o prezenÍa componentelor continue: diode, punÍi de diode, alimentŸri cu Ántreruperi
n protejat contra declanÛŸrilor intempestive provocate de supratensiuni pasagere
(lovituri de trŸsnet, manevre ale aparatajului din reÍea...).

Tip A SiE k
Adaptate Án mod special pentru funcÍionarea Ántr-o atmosferŸ umedŸ Ûi/sau poluatŸ
de agenÍi agresivi: piscine, porturi de agreement, industrie agroalimentarŸ, staÍii de
tratarea apei...

Caracteristici
conformitate cu normele EN 60947-2 (C 63-120)
EN 61009 (C 61-440)
vizualizarea defectului pe faÍa anterioarŸ printr-un semnalizator mecanic roÛu pe
diferenÍial maneta de comandŸ a blocului Vigi
tensiune de utilizare Ue 130 V c.a.
230 la 415 V c.a.
temperaturŸ de utilizare Vigi tip AC -5° C la +60° C
Vigi tip A “si” Ûi tip A SiE -25° C la +40° C
conexiuni prin pentru calibru de 25 A 16 mm2 (cablu flexibil)
borne protejate 25 mm2 (cablu rigid)
calibre de 32 Ûi 40 A 25 mm2 (cablu flexibil)
35 mm2 (cablu rigid)

Auxiliare electrice
DeclanÛatoare Ûi contacte auxiliare
Auxiliarele de declanÛare Ûi de semnalizare la distanÍŸ ale Ántreruptoarelor se
monteazŸ pe partea stÊngŸ a aparatului, Án limita a 54 mm.
OF +
SD/OF
SD
OF
MX + OF MN s
MNx, MSU
Tm 60 C60 Sunt aceleaÛi pentru i DPN N, C60, C120 Ûi ID.
sau MN

max. 6 paÛi de 9 mm (54 mm)

TelecomandŸ
Blocul Tm, montat Ûi el pe partea lateralŸ a aparatului, permite comanda la distanÍŸ a
Ántreruptorului (vezi catalogul Multi9).

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Multi9,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

C7
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
Blocuri diferenÍiale asociate C60

Întreruptoare automate C60a C60N C60H


5 kA(1) 10 kA(2) 15 kA(3)
curbŸ curbŸ curbŸ
lŸÍime Án paÛi calibru (A) C C C
de 9 mm

1P
2 6 23797 24399 24959
10 23798 24401 24960
16 23799 24403 24961
20 23800 24404 24962
25 23801 24405 24963
32 23802 24406 24964
40 23803 24407 24965
C60 1P 50 24408 24966
63 24409 24967

2P
4 6 23810 24335 24985
10 23811 24336 24986
16 23812 24337 24987
20 23813 24338 24988
+ 25
32
23814
23815
24339
24340
24989
24990
40 23816 24341 24991
C60 2P Vigi C60
50 24342 24992
63 24343 24993

3P
6 6 23823 24348 24998
10 23824 24349 24999
16 23825 24350 25000
20 23826 24351 25001

+ 25
32
23827
23828
24352
24353
25002
25003
40 23829 24354 25004
50 24355 25005
C60 3P Vigi C60
63 24356 25006

4P
8 6 23836 24361 25011
10 23837 24362 25012
16 23838 24363 25013
20 23839 24364 25014

+ 25
32
23840
23841
24365
24366
25015
25016
40 23842 24367 25017
50 24368 25018
C60 4P Vigi C60 63 24369 25019
Putere de rupere
tensiune (V c.a.) PdC PdC PdC
(1) (2) (3)
conorm EN 60947-2 Icu Icu Icu
230 la 240 10 kA 20 kA 30 kA
400 la 415 5 kA 10 kA(*) 15 kA
conform EN 60898 Icn Icn Icn
400 la 415 3000 A 6000 A 10000 A
(*) 3 kA la un singur pol Án regim de funcÍionare a neutrului IT
(Án caz de defect dublu).

C8
Piepteni de racord
tip lŸÍime Án paÛi cantitate ref.
de 9 mm
piepteni de racord
2P 24 (cu unitatea) 14882
48 (pungŸ de 2 buc.) 14892
3P 24 (cu unitatea) 14883
48 (pungŸ de 2 buc.) 14893
4P 24 (cu unitatea) 14884
48 (pungŸ de 2 buc.) 14894
Blocuri diferenÍiale Vigi C60 conectori izolaÍi (pungŸ de 4 buc.) 14885
Toate informaÍiile Catalog Multi9.

tip AC a tip A si k tip A SiE k Auxiliare electrice compatibile


calibru
sensibilitate tensiune DeclanÛatoare
(mA) (V c.a., 50 Hz) paÛi de paÛi de paÛi de tip lŸÍime Án paÛi tensiune ref.
ref. 9 mm ref. 9 mm ref. 9 mm de 9 mm
MN 2 230 V c.a. 26960
2P 48 V c.a. Ûi c.c. 26961
25 A instantaneu(3) MN s 2 230 V c.a. 26963
10 230 la 415 26580 3 - - - - MNx 2 230 V c.a. 26969
30 230 la 415 26581 3 26747 4 26700 4(3) 380 la 415 V c.a. 26971
MSU 2 230 V c.a. 26479
300 230 la 415 26583 3 - - - - MX+OF 2 110 la 415 V c.a. 26946
110 la 130 V c.c.
48 V c.a. Ûi c.c. 26947
63 A instantaneu(3) 12 la 24 V c.a. Ûi c.c. 26948
30 230 la 415 26611 4 26774 4 26702 4
Contacte auxiliare
300 230 la 415 26613 4 - - - - tip lŸÍime Án paÛi de 9 mm ref.
OF 1 26924
SD 1 26927
63 A selectiv s(3)
OF+SD/OF 1 26929
300 s 230 la 415 26616 4 26779 4 26706 4
1 000 s 230 la 415 26618 4 - - - - TelecomandŸ
tip lŸÍime Án paÛi de 9 mm ref.
3P telecomandŸ Tm
Tm60 1 - 2 P 7 18310
25 A instantaneu(3) Tm60 3 - 4 P 7 18311
30 230 la 415 26588 6 26751 7 - - automatizŸri pentru reanclanÛare
300 230 la 415 26590 6 - - - - ATm 2 18316
63 A instantaneu(3) ATm3n 8 18306
30 230 la 415 26620 7 26789 7 26721 7 ATm7n 14 18307
300 230 la 415 26622 7 - - - - Toate informaÍiile Catalog Multi9.
63 A selectiv s(3)
300 s 230 la 415 26631 7 26794 7 - - Accesorii compatibile
1 000 s 230 la 415 26636 7 - - - - tip ref.
comenzi rotative
subansamblu de manevrŸ Ántreruptor 27046
manetŸ decuplabilŸ prelungitŸ 27047
manetŸ fixŸ frontalŸ sau lateralŸ dreapta 27048
placŸ metalicŸ sectionabilŸ (unitate pentru 2 poli) 26996
4P dispozitiv de blocare cu lacŸt (pungŸ cu 2 buc.) 26970
borne de repartiÍie izolate (pungŸ cu 4 buc.) 19091
25 A instantaneu(3) pentru calibre > 25 A
30 230 la 415 26595 6 26757 6 26703 6 borne pentru cablu aluminiu (pungŸ cu 1 buc.) 27060
pentru calibre > 25 A
63 A instantaneu(3) capace de Ûuruburi sigilabile cu fir cu plumb
30 230 la 415 26643 7 26799 7 26705 7 fracÍionabile pentru C60 (pungŸ cu 2 buc.) 26981
unipolare pentru Vigi C60 (pungŸ cu 20 buc.) 26982
capace de borne sigilabile (pungŸ cu 2 buc.)
63 A selectiv s(3) cu fir cu plumb 1 pol 26975
300 s 230 la 415 26648 7 26804 7 26731 7 2 poli 26976
1 000 s 230 la 415 26650 7 - - 26677 7 3 poli 26975+26976
(3) Blocurile diferenÍiale sunt echipate cu un dispozitiv de blocare care ÁmpiedicŸ montajul unui Vigi C60 de
calibru mai mic decÊt calibrul Ántreruptorului asociat. Montajul unui Vigi C60 de calibru mai mare decÊt calibrul
4 poli 26978
Ántreruptorului este totdeauna posibil. separŸri interpoli (pungŸ cu 10 buc.) 27001
conexiuni cu Ûuruburi (pungŸ cu 8 buc.) 27053
intercalar pe grosime 9 mm (pungŸ cu 1 buc.) 27062
Toate accesoriile Catalog Multi9.

Accesorii de schimb
tip lŸÍime Án paÛi de 9 mm ref.
capace fire 2P 4 26483
(pungŸ cu 5 buc.) 3P 6 26484
4P 8 26485
C9
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
Prezentare generalŸ C120

Întreruptoare C120
1. Întreruptoare 50 la 125 A
2. Blocuri diferentiale Vigi asociate

Conexiuni
3. Pieptene de racord

Auxiliare electrice
4. TelecomandŸ Tm120
5. DeclanÛator la minimŸ tensiune MN,
MNx, MN s sau cu prag de tensiune MSU
BobinŸ de declanÛare de tip Ûunt MX + OF
6. Contact auxiliar semnalizare defect SD
7. Contact auxiliar ID
8. Contact auxiliar comutabil ID + SD/ID

Accesorii
9. Dispozitiv de blocare cu lacŸte
10. PlacŸ metalicŸ secÍionabilŸ
11. ComandŸ rotativŸ
12. Capace de borne sigilabile cu fir cu plumb
13. SeparŸri Ántre poli
14. Capace Ûuruburi
15. Borne pentru cablu de aluminiu
16. Borne pentru prizŸ spate
17. Borne de repartizare cupru/ aluminiu
18. PiesŸ de intercalare
19. Repere care se pot prinde cu clichet
20. Suport etichetŸ

Întreruptoare C120
Utilizare:
n curbŸ C:
o comandŸ Ûi protecÍie la suprasarcinŸ (aplicaÍii generale)
o declansatoarele magnetice acÍioneazŸ Ántre 5 Ûi 10 In
n curbŸ B: cabluri lungi, receptoare sensibile

Caracteristici
Ánchidere bruscŸ permite curenÍilor mari de cuplare ai unor receptoare sŸ fie
suportaÍi mai bine
secÍionare cu Ántrerupere o bandŸ verde pe manetŸ garanteazŸ deschiderea tuturor
vizibilŸ conform EN 60947-2 polilor
tensiune de alimentare Ue max 440 V c.a.
tempraturŸ de reglaj calibre 30° C
numŸr de cicluri (I-D) 20 000
conexiuni prin borne 35 mm2 (cablu flexibil)
protejate 50 mm2 (cablu tigid)
reperaj 4 clipsuri de reper lÊngŸ bornŸ amonte
suport etichetŸ pe manetŸ (2P, 3P Ûi 4P)

C10
Blocuri diferenÍiale Vigi
Tip AC a
Utilizare curentŸ, protejat contra declanÛŸrilor intempestive provocate de
supratensiuni pasagere (lovituri de trŸznet, manevre ale aparatajului din reÍea...).

Ántreruptor diferenÍial Ántreruptor bloc diferenÍial


C120 Vigi C120 Vigi C120 Tip A si k
Asociere Ántreruptor - bloc diferenÍial este conform cu Adaptat Án mod special pentru funcÍionarea Án medii ambiante care prezintŸ:
norma pentru aparatele din aceeaÛi familie. n riscuri importante de declanÛŸri intempestive: lovituri de trŸznet apropiate, regim de
funcÍionare IT, prezenÍa de balasturi electronice, prezenÍa de aparataj care conÍine
filtre antiparazitante de tip iluminat, microinformaticŸ...
n surse de producere a fenomenului de “orbire”
o prezenÍa armonicilor sau a rejectŸrii de frecvenÍŸ ridicatŸ
o prezenÍa componentelor continue: diode, punÍi de diode, alimentŸri cu Ántreruperi...
n protejat contra declanÛŸrilor intempestive provocate de supratensiuni pasagere
(lovituri de trŸznet, manevre ale aparatajului din reÍea...).

Tip A SiE k
Adaptate Án mod special pentru funcÍionarea Ántr-o atmosferŸ umedŸ Ûi/sau poluatŸ
de agenÍi agresivi: piscine, porturi de agreement, industrie agroalimentarŸ, staÍii de
tratare a apei....

Caracteristici
conformitatea cu normele EN 60947-2 (C 63-120)
EN 61009 (C 61-440)
vizualizarea defectului pe faÍa anterioarŸ printr-un semnalizator mecanic roÛu pe
diferenÍial manetŸ de comandŸ a blocului Vigi
tensiune de utilizare Ue 130 V c.a.
230 la 415 V c.a.
temperaturŸ de utilizare Vigi tip AC -5° C la +60° C
Vigi tip A si Ûi tip A SiE -25° C la +40° C
conexiuni prin borne 35 mm2 (cablu flexibil)
protejate 50 mm2 (cablu rigid)

Auxiliare electrice
DeclanÛatoare Ûi contacte auxiliare
Auxiliarele de declanÛare Ûi de semnalizare la distanÍŸ ale Ántreruptoarelor se
monteazŸ pe partea stÊngŸ a aparatului, Án limita a 54 mm.
Auxiliarele sunt comune pentru C60 Ûi C120, ID, i DPN N.
OF + SD MN, MN s, Tm 120 C120
SD/OF OF MNX, MX + OF
sau MSU
max. 6 paÛi de
TelecomandŸ
9 mm (54 mm) Blocul Tm, montat Ûi el pe partea laterala a aparatului, permite comanda la distanÍŸ a
Ántreruptorului.

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Multi9,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

C11
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
Blocuri diferenÍiale asociate C120

Alegerea curbelor de declansare


CourbŸ C: aplicatii generale.
Întreruptoare automate C120N C120H
CourbŸ B: cabluri de lungimi mari, receptoare sensibile. 10 kÂ(1) 15 kÂ(2)
CourbŸ D: receptori cu curenÍi de cuplare foarte mare.
curbŸ curbŸ
lŸÍime Án paÛi calibru (A) C C B D
de 9 mm

1P
3 50 - 18444 - -
63 18356 18445 - -
80 18357 18446 - -
100 18358 18447 - -
125 18359 18448 - -

C120 1P

2P
6 50 - 18455 18411 18499
63 18360 18456 18412 18500

+ 80
100
18361
18362
18457
18458
18413
18414
18501
18502
125 18363 18459 18415 18503

C120 2P Vigi C120

3P
9 50 - 18466 18422 18510
63 18364 18467 18423 18511

+ 80
100
18365
18367
18468
18469
18424
18425
18512
18513
125 18369 18470 18426 18514

C120 3P Vigi C120

4P
12 50 - 18477 18433 18521
63 18371 18478 18434 18522

+ 80
100
18372
18374
18479
18480
18435
18436
18523
18524
125 18376 18481 18437 18525
(1) Putere de rupere (2) Putere de rupere
C120 4P Vigi C120 tensiune (V c.a.) PdC tensiune (V c.a.) PdC
conorm EN 60947-2 Icu conform EN 60947-2 Icu
230 la 240 20 k 230 la 240 1P 15 kÂ
400 la 415 10 kÂ(*) 2P, 3P, 4P 30 kÂ
400 6 k 400 la 415 15 kÂ(*)
conform EN 60898 Icn 440 10 kÂ
400 6000 A conform EN 60898 Icn
(*) 3 kA la un singur pol Án regim de funcÍionare a 400 10000 A
neutrului IT (Án caz de defect dublu). (*) 4 kA la un singur pol Án regim de funcÍionare a
neutrului IT (Án caz de defect dublu).

C12
Piepteni de racord
tip lŸÍime Án paÛi cantitate ref.
de 9 mm
piepteni de racord
1P 48 (L = 430 mm) 16 14811
2P 48 (L = 430 mm) 8 14812
3P 45 (L = 405 mm) 5 14813
4P 48 (L = 430 mm) 4 14814
lot de 20 mufe capace de dinti + 14818
4 flanse laterale pentru piepteni bi, tri si tetrapolari
legŸturŸ flexibilŸ (lot de 4) 07038
100 A (L = 420 mm)
Toate informaÍiile Catalog Multi9.

Blocuri diferenÍiale automate Vigi C120


Auxiliare electrice compatibile
tip AC a tip A si k DeclanÛatoare
calibru
sensibilitate tensiune tip lŸÍime Án paÛi cantitate ref.
(mA) (V c.a. 50 Hz) paÛi de paÛi de de 9 mm
ref. 9 mm ref. 9 mm MN 2 230 V c.a. 26960
48 V c.a. Ûi c.c. 26961
2P MN s 2 230 V c.a. 26963
instantaneu MNx 2 230 V c.a. 26969
30 230 la 415 18563 7 18591 7 380 la 415 V c.a. 26971
300 230 la 415 18564 7 18592 7 MSU 2 230 V c.a. 26479
MX+OF 2 110 la 415 V c.a. 26946
selectiv s 110 la 130 V c.c.
300 s 230 la 415 18544 7 18556 7 48 V c.a. Ûi c.c. 26947
1 000 s 230 la 415 18545 7 18557 7 12 la 24 V c.a. Ûi c.c. 26948

Contacte auxiliare
tip lŸÍime Án paÛi de 9 mm ref.
OF 1 26924
SD 1 26927
OF+SD/OF 1 26929

3P TelecomandŸ
instantaneu tip lŸÍime Án paÛi de 9 mm ref.
30 230 la 415 18566 10 18594 10 telecomandŸ Tm
300 230 la 415 18567 10 18595 10 Tm120 1-2 P 7 18312
selectiv s automatizŸri pentru reanclanÛare
300 s 230 la 415 18546 10 18558 10 ATm 2 18316
1 000 s 230 la 415 18547 10 18559 10 ATm3n 8 18306
ATm7n 14 18307
Toate informaÍiile Catalog Multi9.

Accesorii compatibile
tip ref.
4P comenzi rotative
subansamblu de manetŸ Ántreruptor 27046
instantaneu manetŸ decuplabilŸ prelungitŸ 27047
30 230 la 415 18569 10 18597 10
manetŸ fixŸ frontalŸ sau lateralŸ dreapta 27048
300 230 la 415 18570 10 18598 10
placŸ metalicŸ secÍionabilŸ (unitate pentru 1 pol) 26996
selectiv s dispozitiv de blocare cu lacŸt (pungŸ cu 4 buc.) 27145
300 s 230 la 415 18548 10 18560 10 borne de repartiÍie izolate (pungŸ cu 4 buc.) 19091
1 000 s 230 la 415 18549 10 18561 10 borne pentru cablu aluminiu (pungŸ cu 1 buc.) 27060
bornŸ pentru prizŸ spate (pungŸ cu 1 buc. 18528
livratŸ cu un capac de borne 1P pentru 4 poli)
capace de Ûuruburi sigilabile (pungŸ cu 2 borne 18527
cu fir de plumb Ûi fracÍionabile pentru 4 poli )
capace de borne sigilabile (pungŸ cu 2 buc)
cu fir de plumb 1P 1 x 18526
2P 2 x 18526
3P 3 x 18526
4P 4 x 18526
separŸri interpoli (pungŸ cu 10 buc.) 27001
intercalar pe grosime 9 mm (pungŸ cu 1 buc.) 27062
suport etichetŸ de schimb (pungŸ cu 10 buc) 27150
Toate accesoriile Catalog Multi9.

C13
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
Auxiliare electrice pentru C60, C120,
DPN N, ID
Auxiliarele electrice permit declanÛarea sau
semnalizarea la distanÍŸ a Ántreruptoarelor.
Sunt echipate cu un semnalizator mecanic pe faÍa
anterioarŸ, care semnalizeazŸ declanÛarea auxiliarului.
Se monteazŸ pe partea stÊnga a aparatului, Án limita a
54 mm (maxim 6 paÛi de 9 mm).
Conexiuni prin borne protejate pentru cabluri:
+ + + + +
n 2 x 1,5 mm2
n 1 x 2,5 mm2.

contact aux. contact contact de bobinŸ MX+OF bobinŸ MN s Ántreruptor


OF+SD/OF auxiliar OF semnalizare sau MN MNx sau MSU automat
defect SD
max. 27 mm max. 36 mm

max. 54 mm

DeclanÛatoare pentru C60, C120


DeclanÛator MN la minimŸ tensiune
Atunci cÊnd tensiunea de alimentare scade (Ántre 70 Ûi 35%), aceasta comandŸ
declanÛarea Ûi deschiderea aparatului cŸruia Ái este asociat. Interzice reanclanÛarea
atÊta timp cŸt tensiunea sa de alimentare nu a fost restabilitŸ.
Conform normelor EN 60947-2.
26960 26969 26946 26479 Exemple de aplicaÍii:
n oprire de urgenÍŸ prin buton
tip lŸÍime Án paÛi tensiune ref. n siguranÍa pe circuitele de alimentare a mai multor maÛini cu interzicerea repunerii Án
de 9 mm (V) funcÍiune “necontrolatŸ” a ansamblului motoarelor.
MN 2 230 V c.a. 26960
48 V c.a. Ûi c.c. 26961
DeclanÛator MN s la minimŸ tensiune cu temporizare
MN s 2 230 V c.a 26963
Identic cu declanÛatorul MN avÊnd Án plus o temporizare de 0,2 secunde la
MNx 2 230 V c.a 26969
microÁntreruperi sau tensiune scazutŸ.
380 la 415 V c.a 26971
MX+OF 2 110 la 415 V c.a 26946 DeclanÛator MNx pentru buton cu deschidere
110 la 130 V c.c. Insensibil la Ántreruperile din circuitele de alimentare, se recomandŸ pentru opririle de
48 V c.a Ûi c.c. 26947 urgenÍŸ cu logicŸ pozitivŸ.
12 la 24 V c.a Ûi c.c. 26948
MSU 1P+N 2 230 V c.a 26479 BobinŸ de declanÛare MX+OF de tip Ûunt
Din momentul punerii sub funcÍiune, comandŸ declanÛarea Ûi deschiderea
Ánteruptorului cŸruia Ái este asociat:
n echipat cu un contact de autoÁntrerupere
n echipat cu un contact F+O pentru a semnaliza poziÍia “deschis” sau “Ánchis” a
aparatului.

MN sau MN s MX+OF DeclanÛator MSU cu prag de tensiune


SupravegheazŸ tensiunea Ántre conductorii de pe fazŸ Ûi cei de pe neutru. Întrerupe
alimentarea prin deschiderea aparatului cŸruia Ái este asociat, Án caz de depŸÛire a
tensiunii (255 V c.a.) pe parcursul unei durate mai mari de cÊteva secunde.

U>

MNx MSU 1P+N 14 12 C2 C1


Ánchis L sau +

deschis
N cau -

SchemŸ conexiune pentru utilizarea unui MSU Án reÍea trifazaÍŸ Exemplu de cablaj al MX+ID

Contacte auxiliare pentru C60, C120


Contact auxiliar OF
Permite o semnalizare sau o comandŸ legatŸ de poziÍia “deschis” sau “Ánchis” a
Ántreruptorului.
Contact semnal de defect SD
Permite o semnalizare sau o comandŸ legatŸ de poziÍia “declanÛat pe defect” a
26924 26927 26929 Ántreruptorului (inclusiv declanÛat prin MX sau MN). Vizualizarea defectului pe faÍa
tip lŸÍime Án paÛi ref.
anterioarŸ prin semnalizator mecanic.
de 9 mm Pe faÍa anterioarŸ a contactelor OF Ûi SD, un buton de test permite simularea
OF 1 26924
funcÍiilor OF Ûi SD fŸrŸ manevrarea Ántreruptorului.
SD 1 26927 Contact auxiliar OF+SD/OF
OF+SD/OF 1 26929 Permite alegerea Ántre un contact inversor dublu OF+SD sau OF+OF prin comutatorul
rotativ.
Caracteristici comune
Capacitate de rupere: 3 A la 415 V c.a. Ûi 6 A la 240 V c.a.

OF SD OF + SD/OF
NotŸ: O = NI, F = ND.
C14
Accesorii pentru C60, C120

tip ref. Platine secÍionable pentru C60, C120


soclu (tip contact de rupere dublu) 26996 n max. 45 mm prin intermediul auxiliarului OF.S
pentru C60/C120
n 2 auxiliare de semnalizare
n 1 auxiliar basculant OF+SD/OF
n 2 bobine de declanÛare
n pentru izolarea unui circuit protejat cu un Ántreruptor automat Multi9 care nu este Án
sarcinŸ, cu blocare Án poziÍia “deconectat” sau “izolat“ cu un lacŸt cu Ø 8 mm (nu este
furnizat).

tip ref. ComandŸ rotativŸ pentru C60, C120


subansamblu pentru acÍionarea 27046
Pentru C60 sau C120 cu 2, 3 sau 4 poli:
Ántreruptorului automat
manetŸ prelungitŸ deconectabilŸ 27047
n grad de protecÍie: IP 54
(montatŸ pe uÛŸ sau pe panou mobil) n montaj:
manetŸ fixŸ, montaj frontal sau lateral 27048 o pe uÛŸ sau pe panou mobil pentru manetŸ prelungitŸ, ref. 27047
(montatŸ pe panou fix) o pe faÍa fixŸ sau pe peretele lateral cu manetŸ fixŸ, ref. 27048
n o manetŸ rotativŸ completŸ realizatŸ cu un sub-ansamblu pentru acÍionare Ûi cu o
manetŸ, ref. 27047 Ûi 27048.

,2 35
±0
70

+2
40°+0
35

±5
ø 35
2 gŸuri ø 8

tip ref. Dispozitiv de Áncuiere pentru C60, C120


pentru C60 2 dispozitive 26970 Pot fi utilizate pentru a Áncuia Ántreruptorul automat Án poziÍia “Ánchis“ sau “deschis”
pentru C120 4 dispozitive 27145 (pentru lacŸt cu diametrul maxim de 8 mm, care nu este furnizat).
Placa frontalŸ sau uÛa pot fi deschise cu Ántreruptorul automat blocat Án poziÍia
“deschis”.

tip ref. Borne de repartiÍie izolate pentru C60 > 25 A, C120


(pungŸ de 4 buc.) 19091
3 gŸuri pentru cabluri de aluminiu sau cupru:
n rigide pÊnŸ la 16 mm2
n flexibile pÊnŸ la 10 mm2.
Pentru C60, adaptabile numai la calibre > 25 A (borne de 35 mm2).

tip ref. Borne pentru cabluri din aluminiu pentru


(pungŸ de 1 buc.) 27060
C60 > 25 A, C120
Adaptate pentru cabluri din aluminiu de la 16 la 50 mm2.
Pentru C60, adaptabile numai la calibre > 25 A (borne de 35 mm2).

tip ref. Borne pentru prizŸ spate la C120


(set de 2 borne 18528
Racord prin cablu pÊnŸ la 50 mm2 sau prin papuci.
Ûi 2 capace pentru borne)
Livrate cu un capac de borne monopolar.

tip ref. Separatoare interpolare C60, C120


(pungŸ pentru 10 buc.) 27001
Se garanteazŸ distanÍa Ántre poli.

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Multi9,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

C15
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
Prezentare generalŸ P25M

FuncÍie
Întreruptoare cu declanÛare magnetotermicŸ destinate pentru protecÍia circuitelor de
alimentŸri de motoare monofazate sau trifazate.
10 7
AsigurŸ urmŸtoarele funcÍii:
n secÍionare (izoleazŸ circuitul)
8 n Ántrerupere (taie alimentarea electricŸ a circuitului Án sarcinŸ)
6 n protecÍia Ámpotriva curenÍilor de scurtcircuit
n protecÍia contra suprasarcinilor
n protecÍie contra mersului Án monofazat la motoarele trifazate.
Conform reglementŸrilor acest Ántreruptor nu poate fi utilizat pentru protecÍia
ventilatoarelor de evacuare a fumului (declanÛator termic).
2

sau
5 4 1
Caracteristici
tensiune de utilizare (Ue) 690 V c.a.
declanÛator magnetic de 12 ori calibrul In (±20%)
declanÛator termic
9 6 3 sensibil la lipsa unei faze
calibru (In) 0,16 la 25 A, reglabil
compensare de temperaturŸ -20° C la +40° C Án cofret
Întreruptor P25M putere de rupere (Icu) conform NF EN 60947-2
1. Întreruptor de 0,16 la 25 A. tensiune 230 V 400/415 V 440 V 500 V 690 V
calibru 0,16 la 1,6 A (1)
calibre 2,5 A Ûi 4 A 3 kA
Auxiliare electrice calibru 6,3 A 50 kA 50 kA 3 kA
2. DeclanÛator de minimŸ tensiune MN calibru 10 A 15 kA 10 kA 3 kA
3. DeclanÛator de tip Ûunt MX calibre 14 A Ûi 18 A 15 kA 8 kA 6 kA 3 kA
4. Contact auxiliar O+F sau O+O calibre 23 A Ûi 25 A 50 kA 15 kA 6 kA 4 kA 3 kA
5. Contact auxiliar semnalizare defect SD. numŸr de cicluri de manevrŸ (I-D) 100 000 (categorie AC3)
secÍionare cu Ántrerupere semnalizatŸ mecanic prin banda verde a manetei
vizibilŸ
Accessorii dispozitiv de blocaj cu lacŸte
conectare
pe faÍa anterioarŸ (lacŸtul nu intrŸ Án furniturŸ)
prin borne pentru papuc
6. Bloc limitator
cablu rigid de cupru min. 2 x 1 mm2
7. Pieptene de racord
8. Conector izolat cablu flexibil de cupru max. 2 x 6 mm2
9. Bornier izolat conformitate cu normele EN 60947-2
EN 60947-4-1 (asociere cu contactoare)
10. LampŸ de semnalizare cu neon (montaj pe cofret
(1) Putere de rupere limitatŸ.
izolant)
11. Cofret izolant (nu este reprezentat). tip lŸÍime Án paÛi calibru reglaj ref.
de 9 mm (A)
3P 5 0,16 0,1 la 0,16 21100
0,25 0,16 la 0,25 21101
0,40 0,25 la 0,40 21102
0,63 0,40 la 0,63 21103
1,0 0,63 la 1 21104
1,6 1 la 1,6 21105
2,5 1,6 la 2,5 21106
4,0 2,5 la 4 21107
6,3 4 la 6,3 21108
10 6 la 10 21109
14 9 la 14 21110
18 13 la 18 21111
23 17 la 23 21112
25 20 la 25 21113
21113

Alegerea Ántreruptoarelor P25M


putere nominalŸ (kW) a motoarelor trifazate 50/60 Hz Án categoria AC3
calibru tensiune (V c.a.) P25M
230 400 415 440 500 690 (A)
- - - - - - 0,16
- - - - - - 0,25
- - - - - - 0,40
- - - - - 0,37 0,63
- - - 0,37 0,37 0,55 1
- 0,37 - 0,55 0,75 1,1 1,6
0,37 0,75 1,1 1,1 1,1 1,5 2,5
0,75 1,5 1,5 1,5 2,2 3 4
Racordul Ántreruptorului pentru 1,1 2,2 2,2 3 3,7 4 6,3
utilizarea cu un motor monofazat: 2,2 4 4 4 5,5 7,5 10
doi poli ai Ántreruptorului trebuie sŸ
fie racordaÍi Án serie
3 5,5 5,5 7,5 9 11 14
4 7,5 9 9 10 15 18
5,5 9 11 11 11 18,5 23
5,5 11 11 11 15 22 25

NotŸ: O = NI, F = ND.

C16
Auxiliare electrice pentru P25M

Auxiliare electrice
FuncÍie
Permit declanÛarea sau semnalizarea poziÍiei sau a defectului la distanÍŸ cÊt Ûi
mŸrirea puterii de rupere a Ántreruptoarelor P25M.
Se monteazŸ pe partea stÊngŸ sau dreapta a aparatului, prin simpla Ánclichetare.

DeclanÛatoare
FuncÍie
Permit realizarea declanÛŸrii la distanÍŸ a Ántreruptorului P25M (montaj Án partea
dreaptŸ a aparatului asociat):
n declanÛator MN la minimŸ tensiune: comandŸ declanÛarea Ántreruptorului atunci
Conexiuni prin borne pentru: cÊnd tensiunea scade (Ántre 70 Ûi 35%)
n cabluri rigide de min. 2 x 1,5 mm2 n bobinŸ de declanÛare MX de tip Ûunt: asigurŸ declanÛarea instantanee a
n cabluri flexibile de min. 2 x 2,5 mm2 Ántreruptorului din momentul punerii sale sub tensiune.
n cabluri flexibile cu mufe de 2 x 1,5 mm2
tip lŸÍime Án paÛi tensiune ref.
de 9 mm (V c.a.)
MN 2 230 21129
380/415 21130

MX 2 230 21127
380/415 21128

21127
Contacte auxiliare
FuncÍie
Permit semnalizarea la distanÍŸ a poziÍiei “deschis” sau “Ánchis” a Ántreruptorului P25M
(montaj Án partea stangŸ a aparatului Án limita a douŸ blocuri).
n contact de poziÍie:
o O pentru a indica poziÍia “contact Ánchis” Án repaos
o F pentru a indica poziÍia “contact deschis” Án repaos
n contact de poziÍie Ûi de declansare pe defect
o SD.O pentru a indica defectul cu contactul deschis
o SD.F pentru a indica defectul cu contactul inchis
tip lŸÍime Án paÛi capacitate de rupere ref.
de 9 mm
poziÍie + defect 1 SD.O 0,3 A la 240 V c.a. 21118
F+SD.F O 3 A la 240 V c.a.
2 A la 415 V c.a.

poziÍie + defect 1 SD.O 0,3 A la 240 V c.a. 21119


O+ SD.F F 3 A la 240 V c.a.
2 A la 415 V c.a.

21118
poziÍie + defect 1 SD.F 0,3 A la 240 V c.a. 21120
F+SD.O O 3 A la 240 V c.a.
2 A la 415 V c.a.

poziÍie + defect 1 SD.F 0,3 A la 240 V c.a. 21121


O+SD.O F 3 A la 240 V c.a.
2 A la 415 V c.a.

poziÍie 1 3 A la 240 V c.a. 21117


O+F 2 A la 415 V c.a.

21117 poziÍie 1 3 A la 240 V c.a. 21116


F+F 2 A la 415 V c.a.

NotŸ: O = NI, F = ND.

C17
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
Prezentare generalŸ NG125

Întreruptor automat NG125


1. Întreruptor automat de la 10 la 125 A
2. Bloc Vigi

Conexiune
3. Piptene de racordare

Auxiliare electrice
4. DeclanÛator de minimŸ tensiune
MN, MN s
5. BobinŸ de declanÛare de tip Ûunt
MX+OF
6. Contact auxiliar OF+SD
7. Contact auxiliar OF+OF
8. Contact auxiliar comutabil OF+ SD/OF
9. BobinŸ de declanÛare de tip Ûunt pentru Vigi MXV
10. Contact auxiliar SDV pentru Vigi

Accesorii
11. Dispozitiv de blocare
12. Repartitor Distribloc 125 A
13. ComandŸ rotativŸ
14. Borne amont/aval pentru NG125
15. Borne amont/aval pentru NG125 Vigi
16. Borne cu Ûurub
17. Borne de repartiÍie cupru/aluminiu
18. Conector pentru cablu de aluminiu
19. Papuci
20. Separatoare pentru bare Întreruptoare automate NG125
NG125 sunt special adaptate pentru necesitŸÍi de puteri de rupere mare.

Utilizare
n curbŸ C: comandŸ Ûi protecÍie la suprasarcinŸ (aplicaÍii generale)
n curbŸ D: declanÛatoarele magnetice acÍioneazŸ Ántre (10 Ûi 14)In.

Caracteristici
Ánchidere bruscŸ permite curenÍilor mari de cuplare ai unor receptoare sŸ fie
suportaÍi mai bine
secÍionare cu Ántrerupere o bandŸ verde pe manetŸ garanteazŸ deschiderea tuturor
vizibilŸ conform EN 60947-2 polilor
dispozitiv de Áncuiere integrat Án poziÍie deschisŸ pentru versiunea 3 Ûi 4P
vizualizare defect printr-o lampŸ pentru defect
pe faÍa aparatului prin poziÍia manetei (declanÛat)
buton test permite verificarea unei bune funcÍionŸri a mecanismului
de declanÛare
tensiune de utilizare Ue max 500 V c.a.
temperaturŸ de reglare 40 °C
numŸr de ciluri (O-F) 10 000
racord borne 1,5 la 50 mm2 (calibre i 63 A)
(cu ÛurubelniÍŸ)
16 la 70 mm2 (calibre de la 80 la 125 A)
(cu cheie de strÊngere de 4 mm)
prizŸ de tensiune prin papuci de 6,35 mm
pentru fiecare pol (amont)

C18
Blocuri diferenÍiale Vigi
Tip A si k
Adaptat Án mod special pentru funcÍionarea Án medii ambiante care prezintŸ:
n riscuri importante de declanÛŸri intempestive: lovituri de trŸznet apropiate, regim de
funcÍionare IT, prezenÍa de balasturi electronice, prezenÍa de aparataj care conÍine
Ántreruptor diferenÍial Ántreruptor bloc Vigi filtre antiparazitante de tip iluminat, microinformaticŸ...
NG125 Vigi NG125 NG125 n surse de producere a fenomenului de “orbire”
o prezenÍa armonicilor sau a rejectŸrii de frecvenÍŸ ridicatŸ
Asociere Ántreruptor - bloc diferenÍial este conform cu o prezenÍa componentelor continue: diode, punÍi de diode, alimentŸri cu Ántreruperi...
norma pentru aparatele din aceeaÛi familie. n protejat contra declanÛŸrilor intempestive provocate de supratensiuni pasagere
(lovituri de trŸznet, manevre ale aparatajului din reÍea...).

Caracteristici
conformitate cu norma EN 60947-2 (C 63-120)
EN 61009 (C 61-440)
vizualizarea defectului pe faÍa anterioarŸ printr-un semnalizator mecanic roÛu pe
diferenÍial manetŸ de comandŸ a blocului Vigi
tensiune de utilizare Ue 230 la 415 V c.a.
440 la 500 V c.a.
temperaturŸ de utilizare -25° C la +40° C
conexiuni prin borne 50 mm2 (cablu rigid)
protejate

Caracteristici particulare blocuri reglabile Vigi


semnalizare curent de fugŸ c pe faÍa aparatului prin LED
(reglabil prin comutator c la distanÍŸ prin contact liber de potenÍial
de la 10 la 50 % 250 V - 1 A
din sensibilitate IΔn)
conexiuni prin borne 2 x 1,5 mm2
protejate

Auxiliaire electrice
DeclanÛatoare Ûi contacte auxiliare
Auxiliarele de declanÛare Ûi semnalizare de la distanÍŸ a Ántreruptoarelor automate
se monteazŸ la stÊnga aparatului Án limitele de 36 sau 54 mm pentru cele cu
OF+OF ou OF+SD MX+OF MN NG125
declanÛator MN s.
OF+SD OF+OF MN s
MNx

max. 4 paÛi de 9 mm (36 mm)


sau 6 paÛi de 9 mm (54 mm) cu MN s

C19
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
Blocuri diferenÍiale asociate NG125

Curbe de declanÛare
CurbŸ C: aplicaÍii generale.
Întreruptoare NG125N, 25 kA(1)
CurbŸ B: cabluri lungi.
curbŸ
lŸÍime Án paÛi calibre (A) C D
de 9 mm
3P
9 10 18632 -
16 18633 -

+
20 18634 -
25 18635 -
32 18636 -
40 18637 -
50 18638 -
63 18639 -
NG125N 3P Vigi NG125 80 18640 18669
100 18642 18670
125 18644 18671

4P
12 10 18649 -
16 18650 -

+
20 18651 -
25 18652 -
32 18653 -
40 18654 -
50 18655 -
63 18656 -
NG125N 4P Vigi NG125
80 18658 18672
100 18660 18673
125 18662 18674
(1) Putere de rupere
tensiune (V c.a.) PdC
conorm EN 60947-2 Icu
230 la 240 50 kÂ
400 la 415 25 kÂ(*)
400 20 A
500 10 A
(*) 6 kA la un singur pol Án regim de funcÍionare a
neutrului IT (Án caz de defect dublu).

C20
Blocuri diferenÍiale Vigi NG125 Piepteni de racord
tip A si k tip lŸÍime Án paÛi numŸr max. de ref.
calibru de 9 mm aparate pe pieptene
sensibilitate tensiune paÛi de piepteni de racord
(mA) (V c.a. 50 Hz) ref. 9 mm 3P 45 (L = 405 mm) 5 14813
3P 4P 48 (L = 430 mm) 4 14814
conector 14818
63 A instantaneu legŸturŸ prefabricatŸ (set de 4)
30 230 la 415 19013 9 100 A (L = 420 mm) 07038
300 230 la 415 19014 9 Toate informaÍiile Catalog Multi9.
63 A selectiv s
300 s 230 la 415 19032 9
1 000 s 230 la 415 19033 9
63 A reglabil: versiune instantanee (I), selectivŸ (S) sau ÁntÊrziat 150 ms (R)
300-500-1000-3000 I/S/R 230 la 415 19036 11
Auxiliare electrice compatibile
125 A instantaneu Bobine
30 230 la 415 19039 11 tip lŸÍime Án paÛi tensiune ref.
de 9 mm
MN 2 230 V c.a. 19067
125 A reglabil: versiune instantanee (I), selectivŸ (S) sau ÁntÊrziat 150 ms (R) 48 V c.a. 19069
300-500-1000-3000 I/S 230 la 415 19044 11 48 V c.c. 19070
300-500-1000-3000 I/S/R 230 la 415 19047 11 MN s 4 230 V c.a. 19068
440 la 500 19055 11 MNx 4 230 V c.a. 19061
380 à 415 V c.a. 19062
4P MX+OF 2 220 la 415 V c.a.
110 la 130 V c.c.
19064

63 A instantaneu 48 à 130 V c.a. Ûi 48 V c.c. 19065


30 230 la 415 19015 9 24 V c.a. Ûi c.c. 19066
300 230 la 415 19016 9 12 V c.a. Ûi c.c. 19063
63 A selectiv s Contacte auxiliare
300 s 230 la 415 19034 9
tip lŸÍime Án paÛi tensiune ref.
1 000 s 230 la 415 19035 9 de 9 mm
63 A reglabil: versiune instantanee (I), selectivŸ (S) sau ÁntÊrziat 150 ms (R) OF+OF 1 19071
300-500-1000-3000 I/S/R 230 la 415 19037 11 OF+SD 1 19072
440 la 500 19054 11 OF+SD/OF 1 19073
SDV ND/defect 250 V c.a. 19058
125 A instantaneu
pentru blocuri Vigi I/S, I/S/R NI/defect 250 V c.a. 19059
30 230 la 415 19041 11
Toate informaÍiile Catalog Multi9.

125 A reglabil: versiune instantanee (I), selectivŸ (S) sau ÁntÊrziat 150 ms (R)
300-500-1000-3000 I/S 230 la 415 19046 11
300-500-1000-3000 I/S/R 230 la 415 19049 11 Accesorii compatibile
440 la 500 19056 11 tip ref.
comandŸ rotativŸ frontalŸ
manetŸ negru 19088
prelungitŸ roÛu/galben 18089
manetŸ negru 19092
directŸ roÛu/galben 19097
repartitor Distribloc 125 A 07105
set de 4 legŸturi 125 A L = 210 mm 07054
borne de repartiÍie izolate (set de 4) 19091
conector aluminiu (set de 4) 19095
pentru NG125 80 la 125 A
papuci de dimensiune redusŸ (set de 4) 19094
pentru NG125 80 la 125 A
Toate informaÍiile Catalog Multi9.

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Multi9,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

C21
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
Întreruptoare diferenÍiale ID
Prezentare generalŸ

Q1
ÎntrerupŸtoarele diferenÍiale asigurŸ funcÍii de izolare, comutare Ûi protecÍie.
inter
4P
125 A
Cu ajutorul acestor aparate se poate face o economie de pÊnŸ la 50% din valoarea
materialelor electrice pentru un tablou electric, deoarece se prevede o protecÍie
iluminat
Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15
diferenÍialŸ comunŸ pentru mai multe plecŸri. Astfel, pentru fiecare plecare se asigurŸ
25 A
300 mA
iDc
1P+N
10 A
1P+N
10 A
1P+N
10 A
1P+N
10 A
3P+N
10 A o protecÍie standard (la suprasarcinŸ, printr-un Ántreruptor automat Ûi scurtcircuit), iar
TL
protecÍia diferenÍialŸ va fi asiguratŸ printr-un singur aparat ID pentru toate plecŸrile.

Tip AC a
prize tip lŸÍime tensiune calibru referinÍe
Q20
32 A Q21
1P+N
Q22
1P+N
Q23
1P+N
Án paÛi (V c.a.) (A) sensibilitate (mA)
30 mA 16 A 16 A 16 A
iDc de 9 mm 30 300 300 s
2P 4 230 25 23009 23011
40 23014 23016
63 23018 23021 23028
Diverse
Q30
40 A Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 80 23030 23032
30 mA 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 3P+N
i Dc
2A 16 A 16 A 100 23188 23035
CT

4P 8 415 25 23038 23040


40 23042 23045 23062
63 23047 23049 23066
80 23054 23069
100 23056 23059

Tip A si k super imunizat


tip lŸÍime tensiune calibru referinÍe
Án paÛi (V c.a.) (A) sensibilitate (mA)
de 9 mm 30 300 s
2P 4 230 25 23523
40 23524
63 23525 23363
80 23372

4P 8 400 25 23526
40 23529
63 23530 23392
80 23394

Caracteristici
conformitate cu normele EN 61008 (C 61 150)
Ántrerupere cu o bandŸ verde pe manetŸ garanteazŸ deschiderea
secÍionare vizibilŸ tuturor polilor
tensiune de utilizare Ue 230/415 V c.a.
temperaturŸ de utilizare
Vigi tip AC -5° C la +40° C
Vigi tip A “si” -25° C la +40° C
conexiuni cu 35 mm2 (cablu fexibil)
bare protejate 50 mm2 (cablu rigid)

Întreruptoare diferenÍiale IDc pentru sosirea Án


tabloul electric
Alimentare Ántr-o singurŸ miÛcare n calibre: 25 Ûi 40 A
Întreruptoarele diferenÍiale IDc cÊt Ûi blocurile Vigi (de n clasŸ AC Ûi clasŸ “si”
tip sosire Án tablourile electrice) alimenteazŸ barele n sensibilitate: 30 mA, 300 mA
pieptene Án mod direct: bornele de plecare sunt plasate n plecarea din Ántreruptorul automat ID se face pe partea de sus.
Án partea de sus. Nu mai este nevoie de conductoare
pentru alimentarea pieptenilor de distribuÍie Ûi a Tip ID
aparatelor de plecare, ceea ce asigurŸ un montaj mult tip lŸÍime calibru referinÍe
Án paÛi (A) sensibilitate (mA)
mai rapid Ûi mai sigur.
de 9 mm 30 300
clasŸ AC 4 25 21780 21781
2P 4 40 21782 21783

clasŸ A “si” 4 25 21784


2P 40 21786

Pieptenii de distribuÍie sunt comuni cu gama i DPN N.

C22
Auxiliare electrice

Auxiliarele electrice permit declanÛarea sau


semnalizarea la distanÍŸ a Ántreruptoarelor diferenÍiale.
Montaj:
n max. 2 auxiliare de declanÛare Án partea stÊngŸ
a OFS
n max. 2 auxiliare de semnalizare Án partea stÊngŸ
a auxiliarelor de declanÛare.
OF + SD MN, MN ss , OFS
AtenÍie: utilizarea contactului auxiliar OFS este SD/OF OF MNx, MX + OF (obligatoriu)
obligatorie la adŸugarea funcÍiilor MN, MX, MNx, MSU, ou MSU
OF Ûi SD.
Conexiuni prin borne protejate pentru cabluri: max. 6 paÛi de 9 mm (54 mm)
n 2 x 1,5 mm2
n 1 x 2,5 mm2

tip lŸÍime Án paÛi tensiune ref. DeclanÛator MN la minimŸ tensiune


de 9 mm (V) Utilizare:
MN 2 230 V c.a. 26960 n oprire de urgenÍŸ prin buton
48 V c.a Ûi c.c. 26961 n siguranÍŸ pe circuitele de alimentare a mai multor maÛini cu interzicerea repunerii
Án funcÍiune necontrolatŸ a ansamblului motoarelor.
Atunci cÊnd tensiunea de alimentare scade (Ántre 70 Ûi 35%), aceasta comandŸ
declanÛarea Ûi deschiderea aparatului cŸruia Ái este asociat. Interzice reanclanÛarea
atÊta timp cÊt tensiunea sa de alimentare nu a fost restabilitŸ. Conform normelor
EN 60947-2.

MN s 2 230 V c.a. 26963 DeclanÛator MN s la minimŸ tensiune cu temporizare


Identic cu declanÛatorul MN de mai sus, avÊnd Án plus o temporizare de 0,2 secunde
la microÁntreruperi sau tensiune scazutŸ.

tip lŸÍime Án paÛi tensiune ref. DeclanÛator MNx pentru buton cu deschidere
de 9 mm (V) Insensibil la Ántreruperile din circuitele de alimentare, se recomandŸ pentru opririle de
MNx 2 230 V c.a. 26969 urgenÍŸ cu logicŸ pozitivŸ.
380 la 415 V c.a. 26971

tip lŸÍime Án paÛi tensiune ref. BobinŸ de declanÛare MX+OF de tip Ûunt
de 9 mm (V) Din momentul punerii sub funcÍiune, comandŸ declanÛarea Ûi deschiderea
MX+OF 2 110 la 415 V c.a. 26946 Ánteruptorului cŸruia Ái este asociat:
110 la 130 V c.c. n echipat cu un contact de autoÁntrerupere
48 V c.a. Ûi c.c. 26947 n echipat cu un contact O+F pentru a semnaliza poziÍia “deschis” sau “Ánchis” a
12 la 24 V c.a. Ûi c.c. 26948 aparatului.

U>

14 12 C2 C1
Ánchis L sau +

deschis
N cau -
Exemplu de racord
DeclanÛator MSU cu prag de tensiune
SupravegheazŸ tensiunea Ántre conductorii de pe fazŸ Ûi cei de pe neutru. Întrerupe
tip lŸÍime Án paÛi tensiune ref.
de 9 mm (V) alimentarea prin deschiderea aparatului cŸruia Ái este asociat, Án caz de depŸÛire a
MSU 1P+N 2 230 V c.a. 26479
tensiunii (255 V c.a.) pe parcursul unei durate mai mari de cÊteva secunde.

SchemŸ de cablaj pentru o reÍea trifazatŸ

NotŸ: O = NI, F = ND.


C23
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
Întreruptoare diferenÍiale tip
RED, REDs, REDtest
Tabel de alegere
Întreruptoarele automate diferenÍiale de tip RED, REDs Ûi REDtest oferŸ urmŸtoarele
funcÍii:
n protecÍia persoanelor Ámpotriva atingerii directe Ûi indirecte
n protecÍia instalaÍiilor Ámpotriva defectelor de izolaÍie
n deconectarea circuitelor electrice Án sarcinŸ, care sunt deja protejate la
suprasarcini Ûi scurtcircuite
n reconectare automatŸ a circuitelor electrice (fŸrŸ intervenÍie umanŸ) dupŸ
monitorizarea izolaÍiei circuitului din aval
n teste automate Ûi periodice ale aparatului, fŸrŸ Ántreruperea circuitului din aval
(REDtest).

Tabel de alegere
tip RED REDs REDtest

date tehnice
protecÍia diferenÍialŸ respectŸ standardul SR EN 61008-1:2001
n n n
curent nominal (In) 25, 40, 63 A 25, 40, 63 A 25, 40 A
sensibilitate 30 mA 30, 300 mA 30 mA
tip A A A
recloser
n n cu monitorizare n
continuŸ a izolaÍiei
autotest
- - n
alimentare
pe sus n n n
pe jos n n -
indicaÍie
mecanicŸ cu mÊner cu 2 poziÍii O-l cu mÊner cu 2 poziÍii O-l cu mÊner cu 2 poziÍii O-l
(deschis-Ánchis) (deschis-Ánchis) (deschis-Ánchis)
luminoasŸ 1 LED 2 LED-uri 2 LED-uri
la distanÍŸ - 1 contact auxiliar inclus 1 contact auxiliar inclus

tip tensiune curent nominal sensibilitate lŸÍime Án ref.


(V c.a.) (A) (mA) paÛi de 9 mm
Ántreruptor diferenÍial RED
2P 230 25 30 8 18681
40 30 8 18683
63 30 8 18685

Ántreruptor diferenÍial REDs


2P 230 25 30 8 18687
300 8 18688
40 30 8 18689
300 8 18690
63 30 8 18691
300 8 18692

Ántreruptor diferenÍial REDtest


2P 230 25 30 10 18280
40 30 10 18281

C24
Printer Multi 9

Etichetare Ûi identificare cabluri Ûi alte echipamente Functii


(aparate de joasŸ tensiune,VDI, etc) Printer Multi 9 este un dispozitiv care face etichete cu bandŸ de lipit (180 dpi)
destinat antreprenorilor, instalatorilor, tablotierilor, etc., pentru a identifica conductori
Ûi cabluri, tablouri, componente modulare, cofrete, etc.
Etichetele pot fi tipŸrite cu fonturi de dimensiuni Ûi stiluri diferite.
Acest dispozitiv poate realiza simboluri, text, numere, coduri de bare, etc.
Descriere
Printer Multi 9 se livreazŸ Ántr-o carcasŸ care conÍine:
n 1 Printer Multi 9
n 1 adaptor pentru tensiunea de alimentare (230 V)
n 1 baterie reÁncŸrcabilŸ
n 4 benzi de lipit (cu ref. 13494, 13495, 13496, 13497).

Caracteristici
Multi 9 Printer 13501
ecran de tip LCD
99 caractere n
indicarea ÁncŸrcŸrii bateriei n
ecran iluminat din spate n
Multi-lingvistic (caractere latine) n
sursa de alimentare(1)
adaptor pentru 230 V n
baterie reÁncŸrcabilŸ n
oprire automatŸ (dupŸ cinci minute) n
caracteristici de funcÍionare
condiÍii de funcÍionare +4°C la +40°C
umiditate relativŸ: 0% la 90%
condiÍii de depozitare 0°C la +90°C
umiditate relativŸ: 10% la 90%
lamŸ de tŸiere n

accesorii(2) ref.
bandŸ de lipit albŸ din polipropilen, de 19 mm, neadezivŸ 13494
bandŸ de lipit albŸ din poliester, de 12 mm, adezivŸ 13495
bandŸ de lipit albŸ din poliester, de 19 mm, adezivŸ 13496
bandŸ de lipit galbenŸ din vinilin, de 19 mm, adezivŸ 13497
(1) Poate funcÍiona Ûi cu 6 baterii AA (nu intrŸ Án furniturŸ).
(2) Banda de lipit este disponibilŸ Ûi din alte materiale Ûi dimensiuni.

Dimensiuni
Sunt valabile 34 pictograme (funcÍii, poziÍii, etc.) Greutate: 0,512 kg

Vedere din faÍŸ Vedere din lateral

C25
Aparataj modular de protecÍie
Multi9
ProtecÍie cu fuzibili
Separatoare STI

tip lŸÍime dimensiune tensiune ref.


Án paÛi fuzibil (V)
de 9 mm (Ø x L Án mm)
1P 2 8,5 x 31,5 400 15635
10,3 x 38 500 15636

1P+N 2 8,5 x 31,5 400 15645


10,3 x 38 500 15646 15645 15657

AsigurŸ protecÍia la suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit Án aplicaÍii industriale Ûi casnice.


Date tehnice
Pentru varianta 2P, 3P separarea simultanŸ a polilor este asiguratŸ direct din fabricŸ.
2P 4 8,5 x 31,5 400 15650 n pentru fuzibili tip gI, aM sau gG, fŸrŸ indicarea arderii fuzibilului
10,3 x 38 500 15651 n separator:
o captiv
o compartiment suplimentar pentru fuzibili de rezervŸ
n semnalizare opÍionalŸ a arderii fuzibilului (vezi accesorii)
3P 6 8,5 x 31,5 400 15655 n extracÍia totalŸ a separatorului permite Ánlocuirea uÛoarŸ a fuzibilului, fŸrŸ a lucra
10,3 x 38 500 15656 sub tensiune
n racordare: bornŸ protejatŸ pentru
o cablu rigid pÊnŸ la 10 mm2
o cablu flexibil pÊnŸ la 6 mm2
3P+N 6 8,5 x 31,5 400 15657 n Án conformitate cu standardul: EN 60947.3
10,3 x 38 500 15658

dimensiuni calibru ref. cutie cu 10 fuzibili


CartuÛ fuzibil
(Ø x L) (A) aM gG sau gL n agreate de cŸtre birourile Veritas Ûi Lloyds’s.
(mm) n cartuÛe fŸrŸ percutor:
8,5 x 31,5 2 15733 15767 o tip aM: pentru aparate cu vÊrfuri de foarte mare intensitate (motoare...)
4 15734 15768 o tip gG (gl sau gL): pentru aparate cu intensitate constantŸ (circuite de ÁncŸlzire...).
6 15735 15769
10 15737 Capacitate de rupere conform CEI 269-1/2
dimensiuni tensiune capacitate de rupere
10,3 x 38 2 15742 15775 (Ø x L, Án mm) nominalŸ (kÂ)
4 15743 15776 (V c.a.) aM gG
6 15744 15777 8,5 x 31,5 400 20 20
10 15746 15779 10,3 x 38 500 80 80
25 15750 -

Piepteni de racord
tip lŸÍime Án paÛi ref.
de 9 mm
uni 24 14881
48 (set de 2) 14891
uni + neutre 24 21086
48 21088
bi 24 14882
48 (set de 2) 14892
tri 24 14883
48 (set de 2) 14893
conectare set de 4 conectori izolaÍi 14885
pentru cablu de 25 mm2
Toate informaÍiile Catalog Multi9.

Accesorii
tip ref.
lŸmpi de semnalizare tensiune 230 V c.a. 15668
(max. 400 V c.a.)
dispozitiv de Áncuiere (set de 2 buc.) 15669

C26
Separatoare SBI

tip lŸÍime dimens. tens. I max. (A) ref.


Án paÛi fuzibil (V) aM gG
de 9 mm (Ø x L, mm)
neutru 3 14 x 51 500 50 40 15708
4 22 x 58 660 100 80 15714

1P 3 14 x 51 500 50 40 15707
4 22 x 58 660 80 80 15713
500 100 - - 15712 15718

ProtecÍie Ámpotriva suprasarcinilor Ûi a scurcircuitelor. Utilizare Án industrie. Trebuie sŸ


fie echipate cu cartuÛ de tip aM sau gG (gL - gl), fŸrŸ percutor, de mŸrime 14 x 51 sau
1P + neutru 6 14 x 51 500 50 40 15709
22 x 58 mm.
8 22 x 58 660 100 - 15715

Caracteristici
conformitate cu normele EN 60 269-2
pol pentru neutru echipat cu o broÛŸ blocatŸ
2P 6 14 x 51 500 50 40 15710 secÍionare prin rotaÍia sertarului sau
8 22 x 58 660 80 80 15716 semnalizarea arderii prin lampŸ de semnalizare cu neon la 230 V - opÍional
500 100 - - pentru portfuzibile 14 x 51 (lampŸ de semnalizare aprinsŸ dupŸ arderea fuzibilului)
conexiuni prin cabluri pÊnŸ la 25 mm2
borne protejate

3P 9 14 x 51 500 50 40 15711
12 22 x 58 660 80 80 15717
500 100 - -

3P + neutru 12 14 x 51 500 50 40 15712


16 22 x 58 660 80 80 15718
500 100 - -

CartuÛe fuzibile
dimensiuni calibru ref. cutii de 10 cartuÛe
n agreate de cŸtre birourile Veritas Ûi Lloyds’s.
(Ø x L) (A) aM gG sau gL
n cartuÛe fŸrŸ percutor:
(mm) o tip aM: pentru aparate cu vÊrfuri de foarte mare intensitate (motoare...)
14 x 51 10 - 15787 o tip gG (gl sau gL): pentru aparate cu intensitate constantŸ (circuite de ÁncŸlzire...).
16 - 15788
25 15762 -
32 15763 15791 Putere de rupere conform normelor CEI 269-1/2
40 15764 15792 dimensiuni (Ø x L) calibru tensiune de utilizare putere de C. (kÂ)
50 15765 - (mm) (A) (V c.a.) aM gG
22 x 58 32 - 15794 14 x 51 10 la 25 660 140 100
40 15751 15795 32 Ûi 40 500 140 100
50 15752 15796 50 400 140 100
63 15753 15797 22 x 58 32 la 80 660 140 100
80 15754 15798 100 500 140 -
100 15755 -

LampŸ de semnalizare ardere fuzibil


tip ref. RealizeazŸ semnalizarea arderii fuzibilului (aprins dupŸ arderea fuzibilului).
pentru portfuzibile SBI 14 x 51 (pungŸ de 12 buc.) 15726 n dimensiuni Án mm (Ø x L): 14 x 51
n tensiune: 80 la 400 V c.a.

C27
ProtecÍie Ámpotriva supratensiunilor
de origine atmosfericŸ
Metoda de alegere a descŸrcŸtoarelor
de JT, de tip 2

În funcÍie de caracteristicile tehnice


ale consumatorilor
n nivelul de protecÍie oferit de descŸrcŸtoare (Up) depinde de echipamentul montat Ûi
de tensiunea nominalŸ a instalaÍiei
n Up trebuie sŸ se afle Ántre:
q tensiunea pe fazŸ din regimul permanent de funcÍionare (Uc)
q tensiunea de Íinere la impuls (UÛoc) a echipamentului de protejat
Uc < Up < UÛoc Tensiunea de Íinere la impuls 8/20 pentru echipamentul de protejat
n standard general: CEI 60364-4
Up descŸrcŸtor < UÛoc aparat tensiunea nom. tensiunea de Íinere la impuls a echipamentului (UÛoc)
a instalaÍiei
reÍele trifazate redusŸ normalŸ ridicatŸ foarte ridicatŸ
aparate cu circuite consumatori aparate aparate
electronice casnici industriale industriale
televiziune, HIFI, maÛini spŸlat motoare, trafo aparate de
semnalizŸri, video vase, cuptor, dulapuri de mŸsurŸ,
(recordere), frigider, scule distribuÍie, telemetre
calculatoare portabile prize de curent
400/690/1000 2,5 kV 4 kV 6 kV 8 kV
230 V/440 V 1,5 kV 2,5 kV 4 kV 6 kV
undŸ de Ûoc undŸ de Ûoc undŸ de Ûoc undŸ de Ûoc
categoria I categoria II categoria III categoria IV
E: echipament de protejat cu E: echipament de protejat cu
tensiunea tensiunea de Íinere la impuls Amplasarea descŸrcŸtoarelor Án cascadŸ
de Íinere la impuls =1,5 kV. =1,5 kV.
P1: aparat de protecÍie pe P1: aparat de protecÍie pe Aparatul de protecÍie de pe alimentare (P1) este dimensionat sŸ descarce curenÍii de
alimentare, dimensionat cu In alimentare, dimensionat cu trŸsnet la sursa instalaÍiei. Sunt posibile douŸ cazuri:
Ûi Imax suficienÍi ca In Ûi Imax suficienÍi ca sŸ n dacŸ existŸ un nivel de protecÍie (Up) prea mare faÍŸ de tensiunea de Íinere la
sŸ facŸ faÍŸ curenÍilor de facŸ faÍŸ curenÍilor de trŸsnet impuls (UÛoc) a echipamentului din instalaÍie:
trŸsnet care care pot sŸ aparŸ Ûi cu un q este suficient un descŸrcŸtor de protecÍie secundarŸ (P2) lÊngŸ consumator,
pot sŸ aparŸ Ûi cu un nivel de nivel de protecÍie de 1,5 kV. pentru a coborÊ tensiunea Ûi a o face compatibilŸ cu tensiunea de Íinere la impuls a
protecÍie de 2,5 kV. Acest nivel este acceptabil Án echipamentului de protejat (a se vedea constrÊngeri de montaj, fig. 1)
P2: descŸrcŸtor la principiu (chiar dacŸ nu are
supratensiuni lÊngŸ aparatul nici o marjŸ de siguranÍŸ) dar
de protejat, cu un nivel de distanÍa "d" este prea mare. n dacŸ echipamentul sensibil este prea departe de aparatul de protecÍie de pe
protecÍie adaptat Ûi coordonat P2: descŸrcŸtor la alimentare (d ≥ 30 m, Án fig. 2):
cu P1. supratensiuni lÊngŸ aparatul q un descŸrcŸtor de protecÍie secundarŸ (P2) plasat lÊngŸ consumator este suficient
de protejat, cu un nivel de pentru a coborÊ tensiunea Ûi a o face compatibilŸ cu tensiunea de Íinere la impuls a
protecÍie adaptat Ûi coordonat echipamentului de protejat.
cu P1.

Modul de tratare al neutrului


n ProtecÍia Án mod comun (MC) corespunde protecÍiei Ántre fazŸ Ûi neutrul de
protecÍie Ûi pentru protecÍia Ántre neutrul de lucru Ûi cel de protecÍie al sarcinilor.
UÛoc: n ProtecÍia Án mod diferenÍial (MD) este necesarŸ Án cazul schemelor de tip TT sau
TN-S pentru protecÍia sarcinilor Ántre fazŸ Ûi neutrul de lucru.
Tensiunea la funcÍionarea Án regim permanent
sisteme de tratare a neutrului TT TN-S TN-C IT
valoarea Uc pentru modul comun ≥ 1,5 Uo ≥ 1,1 Uo ≥ 1,1 Uo ≥ 1,732 Uo
(protecÍie Ántre conductori sub tensiune Ûi pŸmÊnt)
UÛoc: valoarea Uc pentru modul diferenÍial ≥ 1,1 Uo ≥ 1,1 Uo ≥ 1,1 Uo
P2
P2 (protecÍie Ántre fazŸ Ûi neutru)
Uo: tensiunea pe fazŸ a reÍelei.
Uc: tensiunea Ántre faze Án regim de funcÍionare permanent.

Exemplu figura 1 Exemplu figura 2

C28
În funcÍie de caracteristicile Caracteristicile clŸdirii:
DacŸ existŸ o instalaÍie cu paratrŸsnet (pe o razŸ de 50 m):
amplasamentului n trebuie instalat un descŸrcŸtor Án cap de tablou cu o capacitate de conectare de
Imax (undŸ 8/20) = 65 kÂ
n se instaleazŸ, de asemenea Án cascadŸ, alte descŸrcŸtoare pentru o protecÍie finŸ,
avÊnd o capacitate de rupere de Imax = 8 kÂ.
DacŸ existŸ o instalaÍie de paratrŸsnet, consultaÍi catalogul Multi9.
DacŸ nu existŸ o instalaÍie de paratrŸsnet, se va Íine cont de condiÍiile geografice
(rural/urban) Ûi de densitatea descŸrcŸrilor electrice care au loc pe km2/an.
InstalaÍii fŸrŸ paratrŸsnet
n tabelul urmŸtor determinŸ curentul maxim al descŸrcŸtorului (descŸrcŸtoarelor) de
instalat Án funcÍie de situaÍia geograficŸ Ûi de densitatea loviturilor de trŸsnet la locul
de protejat
n se monteazŸ un descŸrcŸtor de protecÍie secundarŸ cu Imax = 8 kA dacŸ:
q distanÍa dintre descŸrcŸtorul de pe alimentare Ûi consumatori este ≥ 30 m
q tensiunea descŸrcŸtorului Up este prea mare faÍŸ de sensibilitatea consumatorului
de protejat (UÛoc)
RezidenÍial
amplasament geografic urban rural
densitatea loviturilor de trŸsnet (Ng) ≤ 0,5 0,5 < Ng < 1,6 ≥ 1,6 ≤ 0,5 0,5 < Ng < 1,6 ≥ 1,6
Imax (kÂ) al protecÍiei pe alimentare 15(1) 15 15 15 30 - 40 65
Imax. (kÂ) protecÍie secundarŸ dacŸ: 8 8
Up prea mare Ûi/sau d ≥ 30 m
(1) Nerecomandat.

TerÍiar/industrial(1)
continuitatea Án alimentarea cu energie nu este obligatoriu parÍial obligatoriu
consecinÍe financiare ale loviturilor redus ridicat foarte ridicat
de trŸsnet
densitatea loviturilor de traznet (Ng) ≤ 0,5 0,5 < Ng < 1,6 ≥ 1,6 ≤ 0,5 0,5 < Ng < 1,6 ≥ 1,6 ≤ 0,5 0,5 < Ng < 1,6 ≥ 1,6
Imax (kÂ) al protecÍiei pe alimentare 15 15 30 - 40 15 30 - 40 65 30 - 40 65 65
Imax (kÂ) protecÍie secundarŸ dacŸ: 8 8 8 8 8 8
Up prea mare Ûi/sau d ≥ 30 m
(1) ÎntrucÊt Án sectorul terÍiar/industrial costul echipamentului de protejat este mai mare, pagubele provocate de trŸsnete sunt mai semnificative
NotŸ: Ng = Nk/20, unde: Nk = indicele keraunic

C29
ProtecÍie Ámpotriva supratensiunilor
de origine atmosfericŸ
DescŸrcŸtoare modulare de JT, de tip 2

descŸrcŸtor tip 2 Alegerea unui Ántreruptor de deconectare


curent max. Ántreruptor automat DupŸ alegerea descŸrcŸtorului necesar pentru a proteja instalaÍia, Ántreruptorul
descŸrcare de deconectare
trŸsnet calibru curbŸ automat de deconectare corespunzŸtor se alege din tabelul alŸturat:
80 - 15 - 30 - 40 kA 20 A C n capacitatea sa de rupere trebuie sŸ fie compatibilŸ cu nivelul de scurtcircuit din
65 kA 50 A C instalaÍie
n fiecare conductor sub tensiune trebuie sŸ fie protejat
Exemplu: un descŸrcŸtor 1P+N trebuie sŸ fie combinat cu un Ántreruptor automat de
deconectare bipolar (2P) (2 poli protejaÍi).

Pentru reÍele TNC


tip lŸÍime Án paÛi Uc Up ref.
de 9 mm (V) (kV)
1P
PRD 65r 2 275 1,5 16556
PRD 40r 2 275 1,2 16561
PRD 40 2 275 1,2 16566
PRD 8 2 275 1,2 16576

tip lŸÍime Án paÛi Uc Up Imax In ref.


de 9 mm (V) (kV) (kA) (kA)
1P
STH 2 275 1,5 65 20 16608
STM 2 275 1,2 40 15 16604
STD 2 275 1,2 10 5 16600

tip lŸÍime Án paÛi Uc Up Imax (8/20 μs) In (8/20 μs) ref.


de 9 mm (V) (kV) (kA) (kA)
3P
PRD 65r 6 440 2 65 20 16558
PRD 40r 6 440 1,8 40 15 16563

tip lŸÍime Án paÛi Uc Up Imax In ref.


de 9 mm (V) (kV) (kA) (kA)
3P
STH 8 275 1,5 65 20 16609
STM 8 275 1,2 40 15 16605
STD 8 275 1,2 10 5 16601

Pentru reÍele TNS, TT


tip lŸÍime Án paÛi Uc Up Imax (8/20 μs) In (8/20 μs) ref.
de 9 mm (V) (kV) (kA) (kA)
1P+N
PRD 65r 4 440/275 1,2(1) 65 20 16557
PRD 40r 4 440/275 1,2 40 15 16562
(1) Up: L/t = 1,5; N/t = 1,2; L/N = 1,5.

tip lŸÍime Án paÛi Uc Up Imax In ref.


de 9 mm (V) (kV) (kA) (kA)
1P+N
STH 8 275 1,5 65 20 16610
STM 8 275 1,2 40 15 16606
STD 8 275 1,2(1) 40 15 16602
(1) Up: L/t = 1,5; N/t = 1,2; L/N = 1,5.

tip lŸÍime Án paÛi Uc Up Imax (8/20 μs) In (8/20 μs) ref.


de 9 mm (V) (kV) (kA) (kA)
3P+N
PRD 65r 8 440/275 1,2(1) 20 8 16559
PRD 40r 8 440/275 1,2 15 8 16564
PRD 40 8 440/275 1,2 15 8 16569
PRD 8 8 440/275 1,2 2 8 16579
(1) Up: L/t = 1,5; N/t = 1; L/N = 1,5.

tip lŸÍime Án paÛi Uc Up Imax In ref.


de 9 mm (V) (kV) (kA) (kA)
3P+N
STH 8 275 1,5 65 20 16611
STM 8 275 1,2 40 15 16607
STD 8 275 1,2(1) 10 5 16603
(1) Up: L/t = 1,2, N/t = 1, L/N = 1,2.
NotŸ:
PRD: vriantŸ debroÛabilŸ a descŸrcŸtoarelor.
ST: variantŸ fixŸ a descŸrcŸtoarelor.

C30
Întreruptoare automate
Compact NSA
NSA125/160: aparat complet fix,
montaj pe ÛinŸ DIN
Accesorii electrice Ûi mecanice
Accesorii: pentru NSA160 (45 mm decupare standard Án uÛŸ)

FaÍŸ de 45 mm

Capac de borne
sigilabil

Contact
auxiliar

BobinŸ de
declanÛare

ManetŸ rotativŸ
prelungitŸ

Capac de borne
sigilabil

Acestea sunt Ántreruptoare pe alimentŸri, capŸt de tablou, special concepute pentru a


funcÍiona Án amonte de Ántreruptoarele modulare Multi9.
Caracteristicile includ:
n capacitate de rupere mŸritŸ la 380/415 V, prin filiaÍie pÊnŸ la 25 kA
n montaj simplu, Án cofrete Pragma Ûi Prisma Plus sistem G
o decupare frontalŸ standard de 45 mm
o se prind prin autofixare pe ÛinŸ DIN
o adÊncime redusŸ (82,5 mm).

C31
Întreruptoare automate
Compact NSA
NSA125/160: aparat complet fix,
montaj pe ÛinŸ DIN
ReferinÍe Ûi accesorii
Compact NSA160N cu declanÛator inclus
Compact NSA160N (36 kA la 380/415V)
Calibru 3P 3d 4P 4d
TM16D 28239 28259
TM25D 28238 28258
TM32D 28237 28257
TM40D 28236 28256
TM50D 28235 28255
TM63D 28234 28254
TM80D 28233 28253
TM100D 28232 28252
TM125D 28231 28251
TM160D 28230 28250
Modul Vigi 0,03/3 A
Conectori Án zona inferioarŸ 3P 28000
4P 28001
Conectori Án zona superioarŸ 3P 28002
4P 28003

Accesorii de conexiune
Capace borne lungi (1 pereche)
3P 28034
4P 28035

Auxiliare electrice
Contacte auxiliare basculante
OF sau SD 29450
OF sau SD de “nivel scŸzut” 29452

Bobine de tensiune
Curent alternativ Tensiune MX MN
48 V, 50/60 Hz 28070 28080
110-130 V, 50/60 Hz 28071 28081
220-240 V, 50/60 Hz 28072 28082
380-415 V, 50 Hz 28073 28083
440-480 V, 60 Hz 28074 28084
Curent continuu Tensiune MX MN
24 V 28075 28085
48 V 28076 28086
125 V 28077 28087
250 V 28078 28088
Manete rotative
ManetŸ rotativŸ montatŸ pe uÛŸ
MÊner negru cu manetŸ prelungitŸ 28059
MÊner roÛu pe placa frontalŸ galbenŸ 28058
ON
I

O
OFF ON
I

OFF

Diverse
ÌinŸ DIN Ûi accesoriu de ridicare pentru aparat Multi 9 28041

C32
Întreruptoare automate
EasyPact
Întreruptoare automate EasyPact

SŸ mergem pe calea spre simplitate

Cu numai trei dimensiuni de aparate, gama EasyPact


este soluÍia simplŸ pentru necesitŸÍile de protecÍie la
joasŸ tensiune.

Gama EasyPact ÁndeplineÛte cerinÍele standardelor internaÍionale:


n CEI 60947-2
n JIS 8370
n JIS 8201-2-1 A1/A2
n GB 14048-2
n Nema-AB1
n UL508
n CSA22.2
n IACS pentru Marina ComercialŸ
(AsociaÍia internaÍionalŸ a SocietŸÍilor de clasificare: Veritas, Germanisher Lloyd’s,
Rina, USSR, Lloyd’s Register)

cu certificŸri Ûi autorizŸri internaÍionale de la laboratoare independente


ASEFA, KEMA, TILVA, TÜV, UL

O gamŸ consistentŸ:
n de la 15 la 400 A
n capacitate de rupere la 415 V pÊnŸ la 50 kA
n Án numai trei dimensiuni de carcasŸ
n cea mai micŸ adÊncime (60 mm)
n cu acceaÛi decupare Án panou (50 mm)

C33
Întreruptoare automate
EasyPact
Panorama accesoriilor electrice Ûi
mecanice ale EasyPact EZ100

Întreruptorul EasyPact EZ100 vine cu o gamŸ ÁntreagŸ de accesorii pentru a Ándeplini


cerinÍele unor aplicaÍii diferite Ûi pentru a uÛura sarcina utilizatorului final.

Capac protecÍie

Separatoare
de faze

Ìurub de
sigilare

Papuci de
Piese mŸrire cabluri
pas polar

Adaptor
ÛinŸ DIN

DeclanÛator
de tip Ûunt

ManetŸ rotativŸ
directŸ
Dispozitiv
de Áncuiere
cu lacŸte
Contact auxiliar
Contact de
semnalizare
Contact auxiliar
de semnalizare

ManetŸ rotativŸ
prelungitŸ
Piese mŸrire
pas polar
Papuci de
cabluri

Ìurub de
sigilare

Capac protecÍie
sigilabil
Separatoare
de faze

C34
Panorama accesoriilor electrice Ûi
mecanice ale EasyPact EZ250

Întreruptorul EasyPact EZ250 vine cu o gamŸ ÁntreagŸ de accesorii pentru a Ándeplini


cerinÍele unor aplicaÍii diferite Ûi pentru a uÛura sarcina utilizatorului final.

Capac protecÍie

Separatoare
de faze

Papuci de
cabluri

Extensii terminale

Piese mŸrire
pas polar

DeclanÛator de
minimŸ tensiune

DeclanÛator
de tip Ûunt Dispozitiv
de Áncuiere
cu lacŸte

ManetŸ rotativŸ
prelungitŸ
Contact auxiliar ManetŸ rotativŸ
directŸ
Contact de
semnalizare
Contact auxiliar
de semnalizare

Piese mŸrire
pas polar
Papuci de
cabluri
Extensii terminale

Capac protecÍie sigilabil

Separatoare
de faze

C35
Întreruptoare automate
EasyPact
EasyPact EZC100 Ûi EZC250
ReferinÍe

Întreruptoarele EasyPact EZC100 Ûi EZC250 vin cu o gamŸ ÁntreagŸ de accesorii


pentru a Ándeplini cerinÍele unor aplicaÍii diferite Ûi pentru a uÛura sarcina utilizatorului
final.
EZC100N 15 la 100 A
descriere EZC100N
curent nominal (A) 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 - 80 - 100
numŸr de poli 3P
capacitŸÍi de rupere (kÂ) conform CEI 60947-2
Ue (V) Icu (kÂ) Ics (% Icu)
3P 3P
Ue = 550 V c.a. 110/130 - 50%
Ui = 690 V 220/230/240 25 50%
Uimp = 6 kV 380 18 50%
400/415 15 50%
440 10 50%
550 5 50%
EZC100N 3P c.c. 125 (1P) 5 50%
250 (2P) 5 50%
capacitŸÍi de rupere (kÂ) conform JIS C8370
Ue (V) Icn (kÂ)
c.a. 110/130 -
220 25
460 10
capacitŸÍi de rupere (kÂ) conform NEMA-AB1
Ue (V) HIC (kÂ)
c.a. 240 25
277 -
480 10

calibru referinÍe
15 A EZC100N3015
20 A EZC100N3020
25 A EZC100N3025
30 A EZC100N3030
40 A EZC100N3040
50 A EZC100N3050
60 A EZC100N3060
75 A EZC100N3075
80 A EZC100N3080
100 A EZC100N3100

EZC250N 100 la 250 A


descriere EZC250N
curent nominal (A) 100 - 125 - 150 - 160 - 175 - 200 - 225 - 250
numŸr de poli 3P
capacitŸÍi de rupere (kÂ) conform CEI 60947-2
Ue (V) Icu (kÂ) Ics (% Icu)
3P 3P
Ue = 550 V c.a. 220/230/240 50 50%
Ui = 690 V 380/400/415 25 50%
Uimp = 6 kV 440 20 50%
550 8 50%
c.c. 125 (1P) 20 50%
250 (2P) 20 50%
capacitŸÍi de rupere (kÂ) conform JIS C8370
Ue (V) Icn (kÂ)
c.a. 220 50
460 25
EZC250N 3P capacitŸÍi de rupere (kÂ) conform NEMA-AB1
Ue (V) HIC (kÂ)
c.a. 240 50
277/480 18

calibru referinÍe
100 A EZC250N3100
125 A EZC250N3125
150 A EZC250N3150
160 A EZC250N3160
175 A EZC250N3175
200 A EZC250N3200
225 A EZC250N3225
250 A EZC250N3250

C36
EasyPact EZC100 Ûi EZC250
Auxiliare electrice

Contactele auxiliare se pot monta Án orice parte Contactele basculante cu punct comun oferŸ informaÍia despre starea Ántreruptorului
(stÊnga sau dreapta) indiferent de funcÍie la distanÍŸ.
(AX – AL – AXAL). Se pot utiliza pentru semnalizarea de poziÍie, blocaje electrice, declanÛŸri, etc.
n contactul auxiliar AX (ON/OFF) indicŸ poziÍia contactelor Ántreruptorului
n contactul de semnalizare AL (semnalizarea declanÛŸrii) aratŸ cŸ Ántreruptorul a
declanÛat datoritŸ:
o unei suprasarcini
o unui scurtcircuit
o funcÍionŸrii unui declanÛator de (minimŸ) tensiune.

Caracteristici
contacte
curent termic nominal (A) 5
sarcinŸ minimŸ 10 mA la 24 V
categorie de utilizare (CEI 60947-5-1) AC12 AC15 DC12 DC14
curent de funcÍionare (A) 24 V 5 5 4 3
48 V 5 5 2,5 1
125 V 5 3 0,4 0,4
250 V 3 2 0,2 0,2
conexiuni
lungimea firului de conexiuni 500 mm
secÍiune
EZC100 1 mm2
EZC250 1,5 mm2

Auxiliarele electrice sunt precablate


Toate auxiliarele
electrice ale EasyPact
sunt Ánclichetate pe loc

descriere referinÍe EZC100 referinÍe EZC250


contact auxiliar (AX) EZAUX10 EZEAX
contact de semnalizare (AL) EZAUX01 EZEAL
contact auxiliar/de semnalizare (AX/AL) EZAUX11 EZEAXAL

Contact auxiliar (AX) Contact auxiliar (AX)


EZAUX10 EZEAX

C37
Întreruptoare automate
EasyPact
EasyPact EZC100 Ûi EZC250
Auxiliare electrice (cont.)

DeclanÛare la distanÍŸ
Bobine de declanÛare de tip Ûunt (SHT) sau bobine de declanÛare la tensiune
minimŸ (UVR).

BobinŸ de declanÛare de tip Ûunt (SHT)


n aceastŸ bobinŸ declanÛeazŸ Ántreruptorul cÊnd tensiunea de comandŸ creÛte
peste 0,7 x Un
n semnalele de comandŸ pot fi impulsuri (u 20 ms) sau menÍinute.

BobinŸ de declanÛare la minimŸ tensiune (UVR)


n aceastŸ bobinŸ declanÛeazŸ Ántreruptorul atunci cÊnd tensiunea de comandŸ
scade sub un anumit prag de declanÛare
n pragul de declanÛare este cuprins Ántre 0,35 Ûi 0,7 din tensiunea de comandŸ
Bobine de declanÛare SHT (MX) Ûi UVR (MN) la EZC100 n Ánchiderea Ántreruptorului este posibilŸ numai dacŸ tensiunea depŸÛeÛte 0,85 din
tensiunea nominalŸ
n declanÛarea unui Ántreruptor printr-o bobinŸ de declanÛare UVR ÁndeplineÛte
condiÍiile din standardul CEI 60947-2.

FuncÍionare
Atunci cÊnd un Ántreruptor a fost declanÛat de o bobinŸ UVR sau SHT, acesta
trebuie resetat de la nivel local:
n declanÛŸrile prin UVR sau SHT sunt prioritare faÍŸ de Ánchiderea manualŸ
n Án prezenÍa unei comenzi de declanÛare standard Ánchiderea contactelor nu este
posibilŸ nici chiar temporar.

Caracteristici
Bobine de declanÛare SHT (MX) Ûi UVR (MN) la EZC250 mecanice
anduranÍŸ mecanicŸ 10% din anduranÍa mecanicŸ MCCB
electrice EZC100 EZC250
c.a. c.c.
SHT consum la cuplare < 30 VA < 30 VA < 35 W
timp de rŸspuns < 50 ms < 50 ms < 100 ms
UVR consum la menÍinere < 5 VA < 5 VA < 10 W
timp de rŸspuns < 50 ms < 50 ms < 100 ms
conexiuni EZC100 EZC250
SHT precablare (1 mm2) precablare (0,5 mm2)
UVR precablare (1 mm2) precablare (< 2 mm2)

Montaj
n UVR Ûi SHT de la EZC100: montaj interior (partea dreaptŸ sau stÊngŸ)
n EZC250:
o SHT: montaj interior (partea dreaptŸ)
o UVR: montaj exterior (partea dreaptŸ).
BobinŸ de declanÛare BobinŸ de declanÛare
tip Ûunt EZASHT tip Ûunt EZESHT descriere referinÍe referinÍe
EZC100 EZC250
bobinŸ de 100-130 V c.a. EZASHT100AC 100-120 V c.a. EZESHT100AC
declanÛare 120-130 V c.a. EZESHT120AC
tip Ûunt (SHT) 200-277 V c.a. EZASHT200AC 200-240 V c.a. EZESHT200AC
277 V c.a. EZESHT277AC
380-480 V c.a. EZASHT380AC 380-440 V c.a. EZESHT400AC
440-480 V c.a. EZESHT440AC
24 V c.c. EZASHT024DC 24 V c.c. EZESHT024DC
48 V c.c. EZASHT048DC 48 V c.c. EZESHT048DC
bobinŸ de 110-130 V c.a. EZAUVR110AC 110-130 V c.a. EZEUVR110AC
declanÛare la 200-240 V c.a. EZAUVR200AC 200-240 V c.a. EZEUVR200AC
minimŸ tensiune 277 V c.a. EZAUVR277AC 277 V c.a. EZEUVR277AC
(UVR) 380-415 V c.a. EZAUVR380AC 380-415 V c.a. EZEUVR400AC
24 V c.c. EZAUVR024DC 24 V c.c. EZEUVR024DC
48 V c.c. EZAUVR048DC 48 V c.c. EZEUVR048DC
125 V c.c. EZAUVR125DC 125 V c.c. EZEUVR125DC

BobinŸ de declanÛare la BobinŸ de declanÛare la


minimŸ tensiune EZAUVR minimŸ tensiune EZEUVR

C38
EasyPact EZC100 Ûi EZC250
Manete rotative directe

ManetŸ rotativŸ directŸ adecvatŸ pentru tablouri de tip Motor Control


Center (MCC)
n grad de protecÍie IP 40 sau IP 54, IK07 (IP 54 cu garniturŸ livratŸ ÁmpreunŸ cu
EZAROTDS Ûi EZEROTDS).

n maneta rotativŸ directŸ menÍine:


o capacitatea de izolare
o indicarea celor trei poziÍii O (OFF), I (ON) Ûi declanÛat
o posibilitatea de blocare a Ántreruptorului Án poziÍia OFF cu unul pÊnŸ la trei lacŸte,
cu Ø 5 pentru EZC100 Ûi Ø 8 pentru EZC250 (lacŸtele nu intra Án furniturŸ)
o dezactivarea deschiderii uÛii atunci cÊnd Ántreruptorul este Án poziÍia ON (conectat)
o Ánchiderea Ántreruptorului este dezactivatŸ dacŸ uÛa este deschisŸ.
ManetŸ rotativŸ directŸ pentru EZC100

IP40 sau IP54


garniturŸ
garniturŸ
pentru IP54
pentru IP54
garniturŸ
garniturŸ
pentru IP54
pentru IP54

ManetŸ rotativŸ directŸ pentru EZC250

blocaj cu lacŸte

descriere referinÍe referinÍe


EZC100 EZC250
manetŸ rotativŸ directŸ, standard EZAROTDS EZEROTDS

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul EasyPact,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

C39
Întreruptoare automate
EasyPact
EasyPact EZC100 Ûi EZC250
Manete rotative prelungite

ManetŸ rotativŸ prelungitŸ


AceastŸ manetŸ permite acÍionarea de pe faÍa tabloului a Ántreruptoarelor montate
pe spatele tablourilor.

n grad de protecÍie IP 40 sau IP 54, IK08 (cu garniturŸ livratŸ ÁmpreunŸ cu


EZAROTE Ûi EZEROTE)

n maneta rotativŸ prelungitŸ menÍine:


o capacitatea de izolare
o indicarea celor trei poziÍii O (OFF), I (ON) Ûi declanÛat
o posibilitatea de blocare a Ántreruptorului Án poziÍia OFF cu unul pÊnŸ la trei lacate,
cu Ø 5 pentru EZC100 Ûi Ø 8 pentru EZC250 (lacŸtele nu intrŸ Án furniturŸ)
o dezactivarea deschiderii uÛii atunci cÊnd Ántreruptorul este Án poziÍia ON (conectat)

ManetŸ rotativŸ prelungitŸ pentru EZC100 n maneta rotativŸ prelungitŸ este alcŸtuitŸ:
o dintr-o piesŸ pe capacul frontal al Ántreruptorului (prinsŸ cu Ûuruburi)
o dintr-un ansamblu (manetŸ Ûi placŸ frontalŸ) pe uÛŸ, care este totdeauna fixat
Án aceeaÛi poziÍie, indiferent de poziÍia de montaj a Ántreruptorului (orizontalŸ sau
verticalŸ)
o un ax de prelungire care trebuie sŸ fie reglat la distanÍŸ (distanÍa minimŸ/maximŸ
dintre spatele Ántreruptorului Ûi uÛŸ 145/422 mm).

IP 54 drept
IP40 sau IP54 garniturŸ
standard
pentru IP 54
IP 54 drept
standard garniturŸ
pentru IP 54

ManetŸ rotativŸ prelungitŸ pentru EZC250


blocaj cu lacŸte

descriere referinÍe referinÍe


EZC100 EZC250
manetŸ rotativŸ prelungitŸ EZAROTE EZEROTE

C40
EasyPact EZC100 Ûi EZC250
Papuci de cablu Ûi conexiuni de forÍŸ

toate Ántreruptoarele EasyPact se livreazŸ cu Ûuruburi terminale


15 la 50 A Ûurub M5

60 la 100 A Ûurub M8

100 la 250 A Ûurub M8

conexiuni cu bare izolate sau papuci de cablu


EZC100 EZC250
bare L (mm) i 17 i 25
l (mm) d + 10 d + 10
d (mm) i7 i8
e (mm) i6 i6
Ø (mm) i 50 5,5 -
> 50 8,5 9

papuci sertizaÍi L (mm) i 17 i 25


d (mm) i9 i8
Ø (mm) i 50 5,5 -
> 50 8,5 9
cuplu de strÊngere i 50 A 2 Nm -
> 50 A 5,5 Nm 13 Nm

conexiuni cabluri dezizolate cu papuci de cablu


acest conector se ÁnÛurubeazŸ direct la conectorii standard. Se utilizeazŸ pentru a conecta:
i 50 A (EZC 100) > 50 A (EZC100) u 100 A (EZC250)

cabluri de la 2,5 la 16 mm2 cabluri de la 10 la 50 mm2 cabluri de la 42,2 la 150 mm2

descriere referinÍe referinÍe


EZC100 EZC250
papuci de cablu pÊnŸ la 50 A (set de 2) EZALUG0502 -
papuci de cablu pÊnŸ la 50 A (set de 3) EZALUG0503 -
papuci de cablu de la 60 pÊnŸ la 100 A (set de 2) EZALUG1002 -
papuci de cablu de la 60 pÊnŸ la 100 A (set de 3) EZALUG1003 -
papuci de cablu de la 100 pÊnŸ la 250 A (set de 3) - EZELUG2503
NotŸ: La EZC250, atunci cÊnd Án partea din amonte se utilizeazŸ papuci de cablu, capacitatea de rupere este
limitatŸ la 50% din valoarea nominalŸ.

C41
Întreruptoare automate
EasyPact
EasyPact EZC100 Ûi EZC250
Conexiuni de forÍŸ Ûi izolaÍia pŸrÍilor
sub tensiune
PiesŸ mŸrire pas polar
MŸreÛte pasul terminalelor Ántreruptorului:
n la EZC100 de la 25 mm la 35 mm
n la EZC250 de la 35 mm la 45 mm.
Piesa mŸrire Extensii terminale
pas polar Extensii terminale
Pentru EZC250 sunt disponibile extensii terminale suplimentare.

descriere referinÍe referinÍe


EZC100 EZC250
piesŸ mŸrire pas polar (1 set de 3) EZASPDR3P EZESPDR3P
extensii terminale (1 set de 3) - EZETEX

Separatoare de faze
n accesorii de siguranÍŸ pentru o izolaÍie maximŸ Án punctele conexiunilor de forÍŸ
n culiseazŸ uÛor Án Ántreruptor
n utilizabile cu toate celelalte accesorii de conexiune, cu excepÍia capacelor
terminale
Separatoare de faze
n fiecare Ántreruptor se livreazŸ cu un set de 2 separatoare de faze pentru
Ántreruptoare tripolare Ûi 1 separator de faze pentru Ántreruptoare bipolare
n existŸ disponibil un set suplimentar de separatoare de faze pentru izolarea Ántre
2 Ántreruptoare montate unul lÊngŸ altul sau circuite de plecŸri.

descriere referinÍe referinÍe


EZC100 EZC250
separatoare de fazŸ (1 set de 2) EZAFASB2 EZEFASB2

Capace terminale
n accesorii de izolare utilizate pentru protecÍia contra atingerilor directe cu circuitele
de forÍŸ
n concepute numai pentru legŸturile faÍŸ (capace terminale lungi)
n concepute numai pentru aparate tripolare.

Capace terminale Capace terminale


(numai 3P) la EZC100 (numai 3P) la EZC250

descriere referinÍe referinÍe


EZC100 EZC250
capac terminal numai pentru 3P (set de 2) EZATSHD3P EZETSHD3P

C42
EasyPact EZC100 Ûi EZC250
Adaptor pe ÛinŸ DIN, Áncuiere cu lacŸt,
Ûuruburi de sigilare
Adaptor pe ÛinŸ DIN
Montajul pe o ÛinŸ DIN este posibil utilizÊnd un adaptor special (numai la EZC 100).

descriere referinÍe referinÍe


EZC100 EZC250
adaptor pe ÛinŸ DIN EZADINR -

Adaptor pe sinŸ DIN


Sistem de Áncuiere cu lacŸt
Blocajul Án poziÍia OFF garanteazŸ izolaÍia conform CEI 60947-2.
Sistemul de Áncuiere cu lacŸt poate accepta:
n pÊnŸ la 2 lacŸte cu Ø 5 mm (lacŸtele nu intrŸ Án furniturŸ) pentru EZC100
n pÊnŸ la 3 lacŸte cu Ø 8mm (lacŸtele nu intrŸ Án furniturŸ) pentru EZC250

Blocajul manetei cu un dispozitiv detaÛabil:


la EZC100 la EZC250

descriere referinÍe referinÍe


EZC100 EZC250
Dispozitiv de Áncuiere Dispozitiv de Áncuiere sistem de Áncuiere cu lacŸt EZALOCK EZELOCK
pentru EZC100 pentru EZC250

Ìuruburi pentru sigilare

Ìuruburi pentru sigilare (set de 2)

descriere referinÍe referinÍe


EZC100 EZC250
Ûuruburi pentru sigilare (set de 2) EZASSCR -

C43
Întreruptoare automate
EasyPact
EasyPact EZC400(1)
ReferinÍe
(1) Disponibil din aprilie 2007.

Întreruptoarele EasyPact EZC400(1) vin cu o gamŸ ÁntreagŸ de accesorii pentru a


NOU ! Ándeplini cerinÍele unor aplicaÍii diferite Ûi pentru a uÛura sarcina utilizatorului final.

EZC400N 250 la 400 A


descriere EZC400N
curent nominal (A) 250 - 300 - 350 - 400
numŸr de poli 3P
capacitŸÍi de rupere (kA) conform CEI 60947-2
Ue (V) Icu (kA) Ics (% Icu)
3P 3P
Ue = 550 V c.a. 110/130 85 50%
Ui = 690 V 220/230/240 85 50%
Uimp = 6 kV 380 36 50%
400/415 36 50%
EZC400N 3P 440 36 50%
550 18 50%
c.c. 125 (1P) - 50%
250 (2P) 20 50%
capacitŸÍi de rupere (kA) conform NEMA-AB1
Ue (V) HIC (kA)
c.a. 240 50
277 -
480 25

EZC400N 3P, 36 kA, 400/415 A


Cu declanÛator magneto-termic
calibru referinÍe
250 A EZC400N3250
300 A EZC400N3300
320 A EZC400N3330
350 A EZC400N3350
400 A EZC400N3400

EZC400H 3P, 50 kA, 400/415 A


Cu declanÛator magneto-termic
calibru referinÍe
250 A EZC400H3250
300 A EZC400H3300
320 A EZC400H3330
350 A EZC400H3350
400 A EZC400H3400

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul EasyPact,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

C44
EasyPact EZC400
Accesorii

Accesorii de conexiune
Papuci de cablu
400 A Cabluri de la 35 la 300 mm2 Set de 3 EZ4LUG4003
Set de 4 EZ4LUG4004

Extensii terminale
Extensii terminale pentru Ántreruptor cu 3 poli Set de 3 EZ4TEX3P

PiesŸ mŸrire pas polar


70 mm 3P Set de 3 EZ4SPDR73P

Capace terminale
3 poli Set de 2 EZ4TSHD3P

Separatoare de faze
3 poli Set de 2 EZ4FASB2

Auxiliare electrice
Contacte de semnalizare
Contact de semnalizare (contact auxiliar AX sau contact de semnalizare AL) EZ4AUX

Contact dublu de semnalizare (2 AX sau 2 AL) EZ4AUX2

Bobine de declanÛare
Tensiune MX/SHT
c.a. 24-48 V EZ4SHT048ACDC
100-240 V EZ4SHT200ACDC
277 V EZ4SHT270AC
380-480 V EZ4SHT400AC
c.c. 24-48 V EZ4SHT048ACDC
100-220 V EZ4SHT200ACDC
DeclanÛator tip Ûunt
Tensiune MN/UVR
c.a. 24 V EZ4UVR024ACDC
48 V EZ4UVR048ACDC
100-110 V EZ4UVR110ACDC
120-130 V EZ4UVR130ACDC
200-240 V EZ4UVR200AC
277 V EZ4UVR277AC
380-480 V EZ4UVR400AC
DeclanÛator de minimŸ tensiune
c.c. 24 V EZ4UVR024ACDC
48 V EZ4UVR048ACDC
125 V EZ4UVR130ACDC
Manete rotative
ManetŸ rotativŸ directŸ
ManetŸ standard EZ4ROTDS

ManetŸ rotativŸ prelungitŸ


ManetŸ prelungitŸ EZ4ROTE

Blocare
Blocare cu lacŸt
EZ4LOCK

C45
Întreruptoare automate
Compact NS
Compact NS
Prezentare generalŸ

Prezentare
Sistemul Compact Merlin Gerin este alcŸtuit din Ántreruptoare, Án carcasŸ turnatŸ,
destinate protecÍiei circuitelor din instalaÍiile de joasŸ tensiune.
Gama acoperŸ toate calibrele de la 80 la 3200 A.

Compact NS100 la 630 A


Variante multiple:
n cu 3 sau 4 poli
n fixe sau debroÛabile
n legŸturi faÍŸ sau spate
n acÍionare manualŸ sau electricŸ.

Întreruptoare concepute pentru toate aplicaÍiile:


n versiuni 690 sau 1000 V c.a.
n versiuni pentru reÍele de curent continuu
n inversoare de surse
n racord capŸt de tablou .

CapacitŸÍi de rupere
Pe plŸcuÍele cu date nominale de pe partea anterioarŸ a aparatelor este identificatŸ
puterea de rupere:
N: capacitate de rupere standard
SX: capacitate de rupere mŸritŸ
H: capacitate de rupere ÁnaltŸ
L: capacitate de rupere foarte ÁnaltŸ

Compact NS100 la 250 Compact NS400 la 630


Putere de rupere Icu la 415 V Putere de rupere Icu la 415 V

Capacitate de rupere Icu la 415 V

Selectivitatea protecÍiilor
Gama Compact NS permite, Án mod standard, sŸ se asigure selectivitatea Ántre douŸ
Ántreruptoare amplasate Án serie Ántr-o instalaÍie.

Selectivitate completŸ Án mod standard


Selectivitatea totalŸ Ántre Ántreruptoarele Compact NS este asiguratŸ pentru toate
tipurile de defecte: suprasarcinŸ, scurtcircuite de valori mici sau mari Ûi orice tip de
bobinŸ de declanÛare asociatŸ Ántreruptorului.

C46
Montaj simplificat
Întreruptoarele Compact permit o standardizare a tablourilor, deci un montaj mai
rapid Ûi mai sigur.
Toate Ántreruptoarele Compact NS de tip L (150 kA) intrŸ Án aceeaÛi carcasŸ ca Ûi
aparatele N Ûi H de acelaÛi calibru.
Întreruptoarele Compact se monteazŸ cu uÛurinÍŸ unul lÊngŸ altul Ûi Án volume
optimizate.

2 dimensiuni de gabarit, de la 100 la 630 A

Compact 100 la 250 A Compact 400 la 630 A

Conexiuni
Conexiunile se fac cu prize faÍŸ sau cu prize spate, cu cabluri cu sau fŸrŸ papuci,
cu bare, Ûi este asiguratŸ Ûi debroÛabilitatea aparatelor: toate aceste posibilitŸÍi sunt
oferite prin intermediul accesoriilor adaptabile pe aparate.

Versiuni debroÛabile pe soclu Ûi pe Ûasiu


InstalaÍia debroÛabilŸ permite:
n extragerea sau Ánlocuirea rapidŸ a Ántreruptorului fŸrŸ a intra Án contact cu piesele
sub tensiune
n sŸ se prevadŸ o plecare de rezervŸ care sŸ fie cablatŸ Ûi echipatŸ ulterior cu un
Ántreruptor
n sŸ se realizeze o secÍionare cu Ántreruperea vizibilŸ a circuitelor.

Sisteme de canalizŸri prefabricate


Întreruptoarele Compact NS pot sŸ fie montate Án cutiile de derivaÍie ale sistemelor
de canalizŸri prefabricate Canalis.

C47
Întreruptoare automate
Compact NS
Compact NS
Prezentare generalŸ (cont.)

DeclanÛatoare interÛanjabile
Fiecare Ántreruptor Compact realizeazŸ diferite tipuri de protecÍie, Án funcÍie de
declanÛatorul sau unitatea de comandŸ care Ái este asociatŸ:
n protecÍie standard
n protecÍia reÍelelor alimentate din generatoare
n protecÍia cablurilor foarte lungi
n protecÍia reÍelelor de curent continuu
n protecÍia circuitelor de alimentŸri motoare.

Compact NS250
Compact NS100 la 630
La Ánteruptoarele Compact NS100 la NS250, declanÛatoarele termomagnetice Ûi
electronice sunt intersanjabile. De asemenea, se poate modifica repede protecÍia
unui circuit de plecare Án cazul modificŸrii instalaÍiei.
Pentru Ántreruptoarele Compact NS400 la NS630, declanÛatoarele sunt blocuri
electronice “ambroÛabile” Ûi interÛanjabile.
Declansatorul STR53UE oferŸ Án mod standard un mare numŸr de protecÍii:
n semnalizarea diferenÍiatŸ a defectelor (suprasarcinŸ, scurtcircuit, etc.).

OpÍiuni ale declanÛatorului STR53UE


n ampermetru integrat
n selectivitate logicŸ
n comunicaÍii: transmisia tuturor informaÍiilor referitoare la funcÍionarea
Ántreruptorului cŸtre un ansamblu de supraveghere, de comandŸ, sau de
automatizare a distribuÍiei, cu ajutorul modulelor Digipact.

DeclanÛator termomagnetic TM DeclanÛator electronic STR

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Compact,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

C48
Auxiliare electrice
Contacte auxiliare: un singur model, utilizabil la toate aparatele Compact NS80 la
NS3200 realizeazŸ 4 funcÍii diferite Án funcÍie de locaÛul unde este amplasat (OF,
SD, SDE, SDV).
DeclanÛatoarele pe bazŸ de tensiune MN Ûi MX sunt comune la fiecare gamŸ de
aparate (NS80, NS100 ... 630, NS800 ...).

TelecomandŸ
Aparatele Compact NS100 la 630 pot sŸ accepte un bloc de telecomandŸ adaptabil
la partea anterioarŸ. În acest caz pot fi acÍionate de la distanÍŸ prin 2 sau 3 semnale
sub formŸ de impulsuri sau sub formŸ continuŸ pentru a realiza deschiderea,
Ánchiderea Ûi rearmarea. TotodatŸ pot fi acÍionate Ûi manual de pe partea anterioarŸ.
Telecomenzile proprii fiecŸrui gabarit de aparate au aceleaÛi dimensiuni.

Bloc Vigi
Pentru realizarea protecÍiei diferenÍiale, la Ántreruptoarele Compact NS 100 la 630 se
poate adŸuga un dispozitiv diferenÍial rezidual Vigi. Blocul Vigi se adapteazŸ direct
la bornele din aval ale aparatului.
DupŸ adŸugarea blocului Vigi Ántreruptorul ÁÛi menÍine performantele.

FuncÍii de semnalizare Ûi mŸsurŸ


La Compact NS100 la 630
4 funcÍii de semnalizare Ûi mŸsurŸ se adapteazŸ direct la Ántreruptoarele Compact NS:
n indicarea prezenÍei tensiunii la bornele Ántreruptorului, utile Án mod special la
aparatele din cap de tablou
n afiÛare curent
n trimiterea la distanÍŸ a valorilor de curent
n semnalizarea defectelor de izolaÍie, pentru identificarea defectelor diferenÍiale Án
regim TNS, sau pentru a ajuta la cŸutarea defectelor Án regim TT.

La distanÍŸ
Modulele de mŸsurŸ comandŸ-control Digipact se pot asocia cu toate Ántreruptoarele
Compact NS pentru a:
n realiza numeroase funcÍii de semnalizare, de mŸsurŸ, sau de comandŸ localŸ,
sau la distanÍŸ
n integra tablourile de distribuÍie Ántr-un ansamblu complet de supraveghere Ûi de
gestiune tehnicŸ centralizatŸ, cu ajutorul programului de exploatare SMS.
Datele pot fi transmise la un centru de supraveghere care deÍine programul de
exploatare SMS.

Capacitate de limitare a curenÍilor de scurtcircuit


Capacitatea excepÍionalŸ de limitare a gamei Compact NS se datoreazŸ tehnicii
rotative de dublŸ Ántrerupere (respingerea naturalŸ foarte rapidŸ a contactelor Ûi
formarea a 2 arcuri Án serie cu un front de undŸ foarte abrupt).
AceastŸ limitare a curenÍilor de scurtcircuit are drept rezultat:
n creÛterea duratei de viaÍŸ a instalaÍiilor
n economii importante la echipamentul Ûi tablourile electrice din aval.

C49
Întreruptoare automate
Compact NS
Panorama accesoriilor electrice
Ûi mecanice
Compact NS100 la 630 (variantŸ fixŸ)

Ecran spate
izolat
Capac de borne
sigilabil

Indicator prezenÍŸ
avant
test
diélec
trique
enlev
L
L
L

tensiune
220/6

Conectori spate

Conectori

Piese mŸrire pas Extensii terminale Ûi


polar monobloc piese mŸrire pas polar

Separatoare
de fazŸ d
2

com
Uim
O
NS2
Ui Icu
U 1
5
220
/24
0
1

0 5
O 380
/41
0

N 5
ca
Ics =

IEC
947-2

1
I

a O p
m p

com
Uim
comp
H O NS2
Ui Icu

NB250N
1

.
N U
220
5
0 r
Ui 750V Ic /24 1
0
u 5

TelecomandŸ
380
U 1 /41
0
p
e 5 u
0 ca s
220/ 0 Ics =
240 7
380/ 0
IEC
947-2

415 6
440
500/

ManetŸ rotativŸ
0
Ics=1
ca
com
NS2 Uim
47-2
IEC9
VDE 1 T Ui Icu
UTE p M U 1
5
r
u 220
s 0
/24 1

directŸ
5 0 5

O
I 10 380 0
/41 p
6 5 u
I 9 ca s
7 I Ics =
8 I
.
1 x 250A IEC
. 947-2

x 250A

Contact auxiliar O
N

ManetŸ rotativŸ
t ∅

prelungitŸ
BobinŸ de
r
O

.85
Ir
.9
.95
3
Im
4
5
6

8
alarm
90 %Ir
105
3

2
STR
4

1.5
xIr
22 SE
5

10
6

8
+ -
test
declasare
.8 2
.98 10
1.5
.7 xIr
1
.63
xIn
Ir Im

22 SE
STR
90 %Ir
105 test
Im alarm
5
4 6 + -
Im 3
5 8
4 6 2
10
3 1.5
8 xIr
Ir Im
2
10
1.5
xIr

8
4 1

0
A

DeclanÛator
22 SE

Modul ampermetric
STR
90 %Ir
105 test

alarm
+ -
Im 0A
In=25 ava
nt
5 test
4 6 diél
3 Ir Im ect
8 v
2 N
10 20 -
1.5
xIr 3
5
5
∆t

6
0 v

Modul transformator
6
1 2 4
3

1
I∆

0 0,
H

de curent
Modul supraveghere
izolaÍie

Ecran spate
izolat Capac de borne
sigilabil

C50
Panorama accesoriilor electrice
Ûi mecanice. Compact NS100 la 630
(variantŸ debroÛabilŸ pe soclu Ûi pe Ûasiu)

Capac de borne Separatoare


sigilabil pentru de fazŸ
versiunea debro

Papuci cablu

Papuci cablu Conectori

Extensii borne Ûi
piese mŸrire pas polar

Conectori Adaptor capac


borne

Extensii borne Ûi
piese mŸrire pas polar

Contacte
conectat/deconectat

Soclu

Conexiune circuite
secundare pe Ûasiu
Capac de borne
sigilabil

Conexiune circuite
secundare pe Ûasiu

PlacŸ lateralŸ
Ûasiu Conectori
PlacŸ conexiuni spate
circuite secundare Indicator prezenÍŸ
Adaptor capac tensiune
borne

Conectori
Vigicompact
pact
com H
50N
NB2 . Uimp 8kV.
Ui 750V Icu
(kA)
Ue
(V) 100
40 70

Separatoare
220/2
15 65
380/4
50
440
25 10
500/5
90 85
660/6
250 Icu
00%
Ics=1

de fazŸ
cat A
NEMA
47-2 UNE
160
D
IEC9
VDE
BS CEI
125/ TM 25040°C
UTE push 250A/
to
trip
5
Im 10

PlacŸ lateralŸ
6
Ir 9
7 Im
8 Ir
.8
1 x 250A
.9
x 250A

disjunctor

PlacŸ lateralŸ
Capac de borne disjunctor
sigilabil pentru
versiunea debro

Capac de borne
sigilabil

Aceste Ántreruptoare debroÛabile pot fi echipate cu aceleaÛi manete rotative,


aceleaÛi telecomenzi, aceleaÛi module de mŸsurŸ Ûi indicaÍie ca Ûi versiunile fixe.

C51
Întreruptoare automate
Compact NS
Compact Ûi Vigicompact NS100/160/250:
aparat fix cu legŸturi faÍŸ, asamblat din
componente: ReferinÍe
Unitate de bazŸ
3P 4P
NS100N 29003 29008
NS100SX 29006 29011
NS100H 29004 29009
NS100L 29005 29010
push
to
NS160N 30403 30408
NS160SX 30406 30411
trip

NS160H 30404 30409


NS160L 30405 30410
NS250N 31403 31408
NS250SX 31406 31411
NS250H 31404 31409
NS250L 31405 31410
+ DeclanÛator
ProtecÍie standard: declanÛator TM-D
Tip 3P 2d 3P 3d 4P 3d 4P 4d 4P 3d+Nr
22 DE
STR
90 %Ir z test
105 50/60H
Im
5 alarm
Ir 4 6
.9 3
.85 .95 8 Ir Im

29025 29035 29045 29055


.8

TM16D
2
.98 10
1.5
.7 xIr
1
.63
xIn

TM25D 29024 29034 29044 29054


TM32D 29027 29037 29047 29057
TM40D 29023 29033 29043 29053
TM50D 29026 29036 29046 29056
TM63D 29022 29032 29042 29052
TM80D(1) 29021 29031 29041 29051 29061
TM100D(1) 29020 29030 29040 29050 29060
TM80D(2) 30423 30433 30443 30453 30463
TM100D(2) 30422 30432 30442 30452 30462
TM125D 30421 30431 30441 30451 30461
TM160D(3) 30420 30430 30440 30450 30460
TM160D(4) 31422 31432 31442 31452 31462
TM200D 31421 31431 31441 31451 31461
TM250D 31420 31430 31440 31450 31460
ProtecÍie standard: declanÛator electronic SE
Tip 3P 2d 4P 3d, 4d, 3d+Nr
STR22SE - 40 A 29072 29082
STR22SE - 80 A(2) 30471 30481
STR22SE - 100 A 29070 29080
STR22SE - 160 A 30470 30480
STR22SE - 250 A 31470 31480
ProtecÍie standard: declanÛator electronic SE OSN
Tip 4P 3d, 3d+1,6N
STR22SE OSN 160 A - 3 x Ø100A(2) 30466
STR22SE OSN 250 A - 3 x Ø160A(4) 31481
ProtecÍie tip G: declanÛator TM-G
Tip 3P 3d 4P 4d
TM16G 29155 29165
TM25G 29154 29164
TM40G 29153 29163
TM63G 29152 29162
ProtecÍie tip G: declanÛator electronic GE
Tip 3P 3d 4P 3d, 4d, 3d+Nr
STR22SE - 40 A 29076 29086
STR22SE - 100 A 29075 29085
STR22SE - 160 A 30475 30485
STR22SE - 250 A 31475 31485
ProtecÍie motor: declanÛator MA
Tip 3P 3d 4P 3d
MA2,5 29125
MA6,3 29124
MA12,5 29123
MA25 29122
(1) Pentru NS100. MA50 29121
(2) Pentru NS160/250. MA100 29120 29130
(3) Pentru NS160. MA150 30500 30510
(4) Pentru NS250. MA220 31500 31510

C52
+ DeclanÛator (cont.)
ProtecÍie standard: declanÛator electronic ME
.85
Ir
.9
.95
3
4
Im
5
6

8
90 %Ir
105

alarm
STR

Ir Im
22 DE

50/60H
z test

Tip 3P 3d
STR22ME - 20 A 29175
.8 2
.98 10
1.5
.7 xIr
1
.63
xIn

STR22ME - 25 A 29174
STR22ME - 40 A 29173
STR22ME - 50 A 29172
STR22ME - 80 A 29171
STR22ME - 100 A 29170
STR22ME - 150 A 30520
STR22ME - 220 A 31520
OpÍiuni SDTAM110/240 V c.a./c.c. 29424
SDTAM 24/48 V c.c. - 24/72 V c.c. 29430
Separator de sarcinŸ NA
Tip 2P (soclu 3d) 3P 4P
NA (NS100) 29200 29201 29202
NA (NS160/250) 30456 30456 30457
+ Bloc Vigi
Tip 3P 4P
Tip ME pentru NS100/160 29212 29213
Tip MH pentru NS100/160 (220 la 440 V) 29210 29211
Tip MH pentru NS250 (220 la 440 V) 31535 31536
Tip MH pentru NS100/160 (440 la 550) 29215 29216
Tip MH pentru NS250 (440 la 550 V) 31533 31534
Conexiune pentru un Vigi 4P la un disjunctor 3P 29214

C53
Întreruptoare automate
Compact NS
Compact Ûi Vigicompact NS100/160/250:
aparat fix cu legŸturi faÍŸ, asamblat din
componente: ReferinÍe de montaj Ûi conexiuni
Aparat fix cu legŸturi spate = aparat fix cu lŸgŸturi faÍŸ + kit conexiuni spate
Kit conexiuni spate
3P 29237
4P 29238
ConÍine Conexiuni spate 3P 3x 29235
4P 4x 29235
Kit conexiuni mixte
push
to
trip

3P 29239
4P 29240
ConÍine Kit 3P Conexiuni spate scurte 2x 29235
Conexiuni spate lungi 1x 29236
Kit 4P Conexiuni spate scurte 2x 29235
Conexiuni spate lungi 2x 29236
Aparat debroÛabil pe soclu = aparat fix cu lŸgŸturi faÍŸ + kit debroÛabil pe soclu
Kit pentru Compact
2P (soclu 3P) 29288
3P 29289
4P 29290
ConÍine Soclu 3P 1x 29266
4P 1x 29267
Percutor 3P/4P 1x 29270
Capace de borne scurte 3P 1x 29321
push
to
trip

4P 1x 29322
Set de broÛe 3P 3x 29268
4P 4x 29268
Kit pentru Vigicompact
3P 29291
4P 29292
ConÍine Soclu 3P 1x 29266
4P 1x 29267
Percutor 3P/4P 1x 29270
Capace de borne scurte 3P 1x 29321
4P 1x 29322
Set de broÛe 3P 3x 29269
4P 4x 29269
Aparat debroÛabil pe Ûasiu = aparat fix cu lŸgŸturi faÍŸ + kit debroÛabil pe Ûasiu
Kit pentru Compact
3P 29299
4P 29300
ConÍine Kit debroÛabil pe soclu 3P 1x 29289
4P 1x 29290
Partea fixŸ a Ûasiului 3P/4P 1x 29282
Partea mobilŸ a Ûasiului 3P/4P 1x 29283
push
to
trip

Kit pentru Vigicompact


3P 29301
4P 29302
ConÍine Kit debroÛabil pe soclu 3P 1x 29291
4P 1x 29292
Partea fixŸ a Ûasiului 3P/4P 1x 29282
Partea mobilŸ a Ûasiului 3P/4P 1x 29283
Accesorii de izolaÍie pentru aparate debroÛabile pe soclu sau pe Ûasiu
Kit de capace de borne lungi pentru socluri Ûi Ûasiuri debroÛabile
3P 29332
4P 29333
ConÍine Adaptor 3P (1 pereche) 1x 29306
4P (1 pereche) 1x 29307
Capace de borne lungi 3P (1 pereche) 1x 29308
4P (1 pereche) 1x 29309
Kit separator de faze pentru socluri Ûi Ûasiuri debroÛabile
3P 29334
4P 29311
ConÍine Adaptor 3P (1 pereche) 1x 29306
4P (1 pereche) 1x 29307
Separator de faze Lot de 6 1x 29328

C54
Compact NS100/160/250
Accesorii
ReferinÍe
Accesorii de conectare (Cu sau Al)
Conectori spate
2 scurÍi 29235
2 lungi 29236

Borne
Înclichetabile, pentru cablu de: OÍel: 1,5 la 95 mm2; ≤ 160 A set de 3 29242
set de 4 29243
Aluminiu: 25 la 95 mm2; ≤ 250 A set de 3 29227
set de 4 29228
Aluminiu: 120 la 185 mm2; ≤ 250 A set de 3 29259
set de 4 29260
PrizŸ de tensiune pentru bornŸ de 185 mm2 set de 2 29348
Agrafe pentru borne set de 10 29241
Borne de repartiÍie pentru 6 cabluri de 1,5 la 35 mm2 cu separatoare de faze set se 3 29248
set de 4 29249
Borne “Polybloc” (pentru cabluri)
160 A (40° C) 6 cabluri S ≤ 10 mm2 04031(*)
250 A (40° C) 9 cabluri S ≤ 10 mm2 04033(*)
(*) ContactaÍi agenÍiile Schneider Electric RomÊnia.

Conectori
Conectori Án unghi drept set de 3 29261
set de 4 29262

Conectori de prelungire set de 3 29263


set de 4 29264

Piese de mŸrire pas polar 3P 31563


4P 31564

LivraÍi cu 2 (sau 3) separatoare de faze


Piese de mŸrire pas polar monobloc 3P 31060
4P 31061

Soclu de alimentare frontalŸ 3P/4P 31064


Papuci sertizaÍi pentru cablu de cupru
Pentru cablu de 120 mm2 set de 3 29252
set de 4 29256
Pentru cablu de 150 mm2 set de 3 29253
set de 4 29257
Pentru cablu de 185 mm2 set de 3 29254
set de 4 29258
LivraÍi cu 2 (sau 3) separatoare de faze
Papuci sertizaÍi pentru cablu de aluminiu
Pentru cablu de 150 mm2 set de 3 29504
set de 4 29505
Pentru cablu de 185 mm2 set de 3 29506
set de 4 29507
LivraÍi cu 2 (sau 3) separatoare de faze
Capace de borne
Scurte (1 pereche) 3P 29321
4P 29322
Lungi (1 pereche) 3P 29323
4P 29324
Separatoare de faze set de 6 29329

Kit de izolare U ≥ 600 V


Capace de borne lungi + ecrane izolante 3P 29326
4P 29327
2 ecrane izolante (disjunctor fix) 3P 29330
4P 29331

C55
Întreruptoare automate
Compact NS
Compact NS100/160/250
Accesorii
ReferinÍe (cont.)
Auxiliare electrice
Contacte auxiliare (basculante)
OF sau SD sau SDE sau SDV 29450
OF sau SD sau SDE sau SDV de “nivel scŸzut” 29452
Adaptor SDE pentru declanÛator TM sau MA 29451

Bobine de tensiune
Curent alternativ Tensiune MX MN
24 V 50/60 Hz 29384 29404
48 V 50/60 Hz 29385 29405
110-130 V 50/60 Hz 29386 29406
220-240 V 50/60 Hz 29387 29407
208-277 V 60 Hz
380-415 V 50 Hz 29388 29408
440-480 V 60 Hz
525 V 50 Hz - 600 V 60 Hz 29389 29409
Curent continuu Tensiune MX MN
12 V 29382 29402
24 V 29390 29410
30 V 29391 29411
48 V 29392 29412
60 V 29383 29403
125 V 29393 29413
250 V 29394 29414
MN 48 V 50/60 Hz cu temporizare 29420
compusŸ din: MN 48 V c.c. 29412
temporizator 48 V 50/60 Hz 29426
MN 220-240 V 50/60 Hz cu temporizare 29422
compusŸ din: MN 250 V c.c. 29414
temporizator 220-240 V 50/60 Hz 29427
TelecomandŸ cu adaptor SDE
Curent alternativ Tensiune MT100/160 MT250
2
48-60 V 50/60 Hz 29440 31548
110-130 V 50/60 Hz 29433 31540
220-240 V 50/60 Hz 29434 31541
1
/auto
I
manu O push
ON
OFF
push

208-277 V 60 Hz
380-415 V 50 Hz 29435 31542
440-480 V 60 Hz
Curent continuu Tensiune MT100/160 MT250
24-30 V 29436 31543
48-60 V 29437 31544
110-130 V 29438 31545
250 V 29439 31546
Supraveghere Ûi comanda a unei instalaÍii de JT (Digipact)
Contacte auxiliare comunicante pentru disjunctoare Compact NS
Contacte auxiliare comunicante OF, SD Ûi SDE pentru Compact NS100/160/250 29453
(inclusiv adaptorul SDE pentru declanÛatoarele magneto-termice)

Contacte comunicante de semnalizare a poziÍiei “conectat/deconectat” pentru disjunctoarele Compact NS


Contacte de semnalizare a poziÍiei “conectat/deconectat” pentru Compact NS100/250 29296

TelecomandŸ + contacte auxiliare comunicante pentru disjunctoarele Compact NS


MT100/160 220-240 V 50/60 Hz + OF, SD, SDE comunicante 29441
pentru Compact NS100/160
2

1
/auto
I
manu O push
ON
OFF
push

MT250 220-240 V 50/60 Hz + OF, SD, SDE comunicante pentru Compact NS250 31549

C56
Module de mŸsurŸ Ûi semnalizare
Modul ampermetric
Calibru 100 160 250
3P 29455 30555 31565
4P 29456 30556 31566
A

Modul ampermetric de Imax.


Calibru 100 160 250
3P 34849 34850 34851

Modul de supraveghere a izolaÍiei


Calibru 100 150 250
3P 29457 30557 31567
4P 29458 30558 31568

Modul ampermetric cu prize de tensiune


Calibru 125 150 250
3P 29461 30561 31569
4P 29462 30562 31570

Modul de supraveghere a izolaÍiei


3P 29459
4P 29460

Indicator de prezenÍŸ a tensiunii


29325

Manete rotative
ManetŸ rotativŸ directŸ
MÊner negru standard 29337
ON
I MÊner roÛu pe placa frontalŸ galbenŸ 29339
Accesorii de conversie pentru MCC 29341
Accesorii de conversie CNOMO 29342
O
OFF

ManetŸ rotativŸ prelungitŸ


ON
ManetŸ rotativŸ prelungitŸ 29338
MÊner roÛu pe placa frontalŸ galbenŸ 29340
I

MÊner telescopic pentru aparate debroÛabile 29343


O
OFF ON
I

OFF

Accesorii
Contacte auxiliare de semnalizare 1 contact cu deschidere anticipatŸ 29345
2 contacte cu Ánchidere anticipatŸ 29346
Terminal de cablare cu Ánchidere anticipatŸ 29336
Dispozitive de Áncuiere
Dispozitiv de Áncuiere a manetei cu 1 la 3 lacŸte
Cu dispozitiv detaÛabil 29370
Cu dispozitiv fix 29371
push
to
trip
push
to
trip

Încuierea manetei rotative


Adaptor butuci Áncuiere (nu intrŸ Án furniturŸ) 29344
ON
I
Butuc (adaptorul dispozitivului Ronis 1351B.500 41940
pr
of
al
nu intrŸ Án furniturŸ) Profalux KS5 B24 D4D 42888
ux

O
OFF

Încuierea telecomenzii
Adaptor dispozitiv Áncuiere + dispozitiv Ronis (special) 29449
2

1
/auto
I
manu O push
ON
OFF
push

C57
Întreruptoare automate
Compact NS
Compact NS100/160/250
Accesorii
ReferinÍe (cont.)
Interblocaje
Interblocaje mecanice pentru disjunctoare
Cu manete 29354

Cu manete rotative 29369

Interblocaje cu cheie (2 Áncuietori/1 cheie) pentru manete rotative


Dispozitiv de Áncuiere (nu intrŸ Án furniturŸ)(1) 29344
ON
1 set de Áncuietori (1 singurŸ cheie,
ON
I

Ronis 1351B.500 41950


42878
I reset

dispozitivul de Áncuiere Profalux KS5 B24 D4Z


O
OFF

O
OFF

nu intrŸ Án furniturŸ)
(1) Numai pentru un aparat.
Accesorii de montaj
Cadre pentru panoul frontal
ManetŸ 29315
Modul Vigi 29316
ManetŸ rotativŸ, telecomandŸ, sas IP405 29317
Modul Vigi sau ampermetru IP405 29318

Capac manetŸ
29319
Accesorii de etanÛare
29375
Adaptor pentru ÛinŸ DIN
29305
Accesorii pentru configuraÍie debroÛabilŸ pe soclu/Ûasiu
Conexiuni auxiliare
1 conector fix pentru 9 fire (pentru soclu) 29273
1 conector mobil pentru 9 fire (pentru disjunctor) 29274
1 suport pentru 2 conectori mobili 29275
Conector auxiliar manual pentru 9 fire (fix + mobil) 29272

Accesorii pentru soclu debroÛabil


Borne izolate lungi Set de 3 29276
Set de 4 29277
2 obturatoare IP 4 pentru soclu 29271

Accesorii pentru Ûasiu


GarniturŸ ramŸ ManetŸ 29284
Modul Vigi 29285
Kit de Áncuiere (dispozitivul de Áncuiere nu intrŸ Án furniturŸ) 29286
2 contacte de poziÍie (indicaÍia poziÍiei conectat/deconectat) 29287
Componente din kitul debroÛat pe soclu
Soclu debroÛabil LF/LS 3P 29266
4P 29267
Set de 2 broÛe pentru Standard 29268
push
to
trip
Vigi 29269
Percutor 29270

Componente din kitul debroÛat pe Ûasiu


Parte fixŸ (pentru soclu) 3P/4P 29282
Parte mobilŸ (pentru disjunctor) 29283

push
to
trip

Piese de rezervŸ
10 axe de prelungire 29313
PungŸ cu Ûuruburi 29312
12 piuliÍe captive (fix/LF) M6 pentru NS100N/H/L 29234
M8 pentru NS160/250N/H/L 30554
100 etichete de identificare 29314

C58
Compact NS400/630
ReferinÍe

Compact Ûi Vigicompact NS400/630N/H/L


Unitate de bazŸ
3P 4P
NS400N 150 A 32382 32387
250 A 32392 32397
400 A 32403 32408
NS400H 150 A 32383 32388
250 A 32393 32398
400 A 32404 32409
push
to
trip
NS400L 150 A 32384 32389
250 A 32394 32399
400 A 32405 32410
NS630N 32803 32808
NS630H 32804 32809
NS630L 32805 32810
+ DeclanÛator
DeclanÛatoare electronice STR23SE sau STR23SV
STR
53 UE
60

4
Im5
75

6
90

3
4
I
105

6
8

10
%Ir

3P, 4P 3d, 4d, 3d+Nr


STR23SE (U i 525 V)
Ir .93
3 2

32420
.9 .95 8
Io 12
1.5 p x In
.8 .88 2
.98 10 pick-u
.63 1.5 p x Ir
.85
1 pick-u
1 .8 et x Io .3
.3
.5 curr.s tm .2
240 (s) .2
x In tr 120 .1
60 .1
0 2t off
0
30 I
240 on
15 1.5 Ir
test (s) at

STR23SV (U > 525 V) 32432


tr

tm
Im I
Ir

DeclanÛatoare electronice STR22SE OSN (neutru supracalibrat)


4P 3t, 3t + 1,6N
STR22SE OSN (U i 525 V) 32443
DeclanÛatoare electronice STR53UE (oferta de bazŸ) sau STR53SV
3P, 4P 3d, 4d, 3d+Nr
STR53UE F (U i 525 V) 32424
STR53SV F (U > 525 V) 32433
DeclanÛator electronic STR53UE (cu opÍiuni)
3P, 4P 3d, 4d, 3d+Nr
STR53UE FT (U i 525 V) 32425
STR53UE FI (U i 525 V) 32426
STR53UE FT (U i 525 V) 32429
pentru TC pe neutru exterior(1)
OpÍiuni: Cablaj ZSI 32442
Cablaj COM 32441
(1) Permite conectarea unui TC pe nulul exterior la disjunctoare 3P echipate cu protecÍie Ámpotriva defectelor de punere la pŸmÊnt.
DeclanÛator electronic STR43ME
3P 3d
STR43ME F 32430
OpÍiuni: SDTAM 110/240 V c.a./c.c. 29424
SDTAM 24/48 V c.a. /24/72 V c.c. 29430
STR43ME FI 32431
OpÍiuni: SDTAM 110/240 V c.a./c.c. 29424
SDTAM 24/48 V c.a. /24/72 V c.c. 29430
Cablaj COM 29441
OpÍiune baterie de rezervŸ pentru STR53UE sau STR43ME 32434
+ Modul Vigi
3P 4P
Tip MB 220 la 440 V 32455 32456
440 V la 550 V 32453 32454
Conexiune pentru un Vigi 4P la un disjunctor 3P 32457

TC exterior pentru protecÍia Ámpotriva defectelor de punere la pŸmÊnt


Pentru protecÍia Ámpotriva defectelor de punere la pŸmÊnt pentru STR53FT sau FTI
Instalare pe conductor neutru de ieÛire Án exteriorul disjunctorului
150 A 36950
250 A 36951
400 A 36952
630 A 32440

C59
Întreruptoare automate
Compact NS Compact NS400/630
ReferinÍe de montaj Ûi conexiuni

Aparat fix cu legŸturi spate = aparat fix cu lŸgŸturi faÍŸ + kit conexiuni spate
Kit mixt conexiuni spate
3P 32477
4P 32478
ConÍine: Kit 3P LegŸturi spate scurte 2x 32475
LegŸturi spate lungi 1x 32476
Kit 4P LegŸturi spate scurte 2x 32475
push
to
trip

LegŸturi spate lungi 2x 32476

Aparat fix cu legŸturi faÍŸ cu pas de 52,5 sau 70 mm = configuraÍie fixŸ legŸturi faÍŸ cu pas de 45 mm + piesŸ mŸrire a pasului polar
Pasul polar pentru toate aparatele Compact Ûi Vigicompact N/H/L este de 45 mm.
Se pot adŸuga piese mŸrire pas polar.
MŸrire a pasului polar la partea de sus sau de jos
52,5 mm 3P 32490
4P 32491
70 mm 3P 32492
4P 32493
push
to
trip

Aparat debroÛabil pe soclu = aparat fix cu lŸgŸturi faÍŸ + kit debroÛabil (pe soclu)
Kit pentru Compact
3P 32538
4P 32539
ConÍine: Soclu 3P 1x 32516
4P 1x 32517
push
to
trip
Percutor 3P 1x 32520
4P 1x 32520
Capace de borne scurte 3P 1x 32562
4P 1x 32563
Set de broÛe 3P 3x 32518
4P 4x 32518
Kit pentru Vigicompact
3P 32540
4P 32541
ConÍine: Soclu 3P 1x 32516
4P 1x 32517
Percutor 3P 1x 32520
4P 1x 32520
Capace de borne scurte 3P 1x 32562
4P 1x 32563
Set de broÛe 3P 3x 32519
4P 4x 32519
Kit de montaj Án 4 puncte
Pentru NS400/630 debroÛabil pe soclu 3P 32919
Aparat debroÛabil pe Ûasiu = aparat fix cu lŸgŸturi faÍŸ + kit debroÛabil (pe Ûasiu)
Kit pentru Compact
3P 32542
4P 32543
ConÍine: Kit debroÛabil pe soclu 3P 1x 32538
push
to
trip
4P 1x 32539
Parte fixŸ a Ûasiului 3P 1x 32532
4P 1x 32532
Parte mobilŸ a Ûasiului 3P 1x 32533
4P 1x 32533
Kit pentru Vigicompact
3P 32544
4P 32545
ConÍine: Kit debroÛabil pe soclu 3P 1x 32540
4P 1x 32541
Parte fixŸ a Ûasiului 3P 1x 32532
4P 1x 32532
Parte mobilŸ a Ûasiului 3P 1x 32533
4P 1x 32533

C60
Accesorii de izolaÍie
Kit de capace de borne lungi pentru configuraÍii debroÛabile pe soclu Ûi pe Ûasiu
3P 32588
4P 32589
ConÍine: Adaptor 3P (1 pereche) 1x 32584
4P (1 pereche) 1x 32585
Capace de borne lungi 3P (1 pereche) 1x 32586
4P (1 pereche) 1x 32587
Kit de separatoare de faze pentru configuraÍii debroÛabile pe soclu Ûi pe Ûasiu
3P 32591
4P 32592
ConÍine: Adaptor 3P (1 pereche) 1x 32584
4P (1 pereche) 1x 32585
Separatoare de faze Set de 6 1x 32571

C61
Întreruptoare automate
Compact NS Compact NS400/630
Accesorii Ûi referinÍe (cont.)

Accesorii de conectare (Cu sau Al)


Conectori spate
2 scurte 32475
2 lungi 32476

Borne
Pentru 1 cablu de la 35 la 300mm2 Set de 3 32479
Set de 4 32480

Pentru 2 cabluri de la 35 la 240 mm2 Set de 3 32481


Set de 4 32482
Intrare de mŸsurŸ a tensiunii pentru conectori de cablu dezizolaÍi Set se 2 29348

Conectori
Conectori Án unghi drept Set de 3 32484
Set de 4 32485

Conectori pe cant Set de 3 32486


Set de 4 32487

Piese mŸrire pas polar 52,5 mm 3P 32490


4P 32491
70 mm 3P 32492
4P 32493
Livrat cu 2 (sau 3) separatoare de faze.
Papuci sertizaÍi pentru cablu de cupru
Pentru cablu de 240 mm2 Set de 3 32500
Set de 4 32501
Pentru cablu de 300 mm2 Set de 3 32502
Set de 4 32503
LivraÍi cu 2 (sau 3) separatoare de faze
Papuci sertizaÍi pentru cablu de aluminiu
Pentru cablu de 240 mm2 Set de 3 32504
Set de 4 32505
Pentru cablu de 300 mm2 Set de 3 32506
Set de 4 32507
LivraÍi cu 2 (sau 3) separatoare de faze.
Capace de borne
Scurte, cu pas de 45 mm (1 pereche) 3P 32562
4P 32563
Lungi, cu pas de 45 mm (1 pereche) 3P 32564
4P 32565
Lungi pentru piese mŸrire pas polar la 52,5 mm 3P 32582
(livraÍi cu placa izolantŸ) 4P 32583
Separatoare de faze Set de 6 32570

Kit de izolare U u 600 V


DistanÍŸ poli 45mm 3P 32580
4P 32581
Pentru piese mŸrire pas polar la 52,5 mm 3P 32582
(capace de borne lungi + placŸ izolantŸ) 4P 32583
2 ecrane izolante Pas de 52,5 mm 3P 32576
(disjunctor fix) 4P 32577
Pas de 70 mm 3P 32578
4P 32579

C62
Auxiliare electrice
Contacte auxiliare basculante
OF sau SD sau SDE sau SDV 29450
OF sau SD sau SDE sau SDV de “nivel scŸzut” 29452

Bobine de tensiune
Curent alternativ Tensiune MX MN
24 V, 50/60 Hz 29384 29404
48 V, 50/60 Hz 29385 29405
110-130 V, 50/60 Hz 29386 29406
220-240 V, 50/60 Hz 29387 29407
208-277 V, 60 Hz
380-415 V, 50 Hz 29338 29408
440-480 V, 60 Hz
525 V, 50 Hz - 600 V, 60 Hz 29389 29409
Curent continuu Tensiune MX MN
12 V 29382 29402
24 V 29390 29410
30 V 29391 29411
48 V 29392 29412
60 V 29383 29403
125 V 29393 29413
250 V 29394 29414
MN 48 V, 50/60 Hz, cu temporizare 29420
CompusŸ din: MN 48 V c.c. 29412
Temporizator 48 V 50/60 Hz 29426
MN 220-240 V, 50/60 Hz, cu temporizare 29422
CompusŸ din: MN 250 V c.c. 29414
Temporizator 220-240 V 50/60 Hz 29427
TelecomandŸ
Curent alternativ Tensiune MT400 MT630
48-60 V, 50/60 Hz 32639 32839
110-130 V, 50/60 Hz 32640 32840
2

manu
/auto
O
push
OFF
I
push
ON
1
220-240 V, 50/60 Hz 32641 32841
208-277 V, 60 Hz
380-415 V, 50 Hz 32642 32842
440-480 V, 60 Hz 32647 32847
Curent continuu Tensiune MT400 MT630
24-30 V 32643 32843
48-60 V 32644 32844
110-130 V 32645 32845
250 V 32646 32846
Contor operaÍii 32648
Supraveghere Ûi comandŸ a unei instalaÍii de JT (Digipact)
Contacte auxiliare comunicante pentru disjunctoare Compact NS
Contacte auxiliare comunicante OF, SD Ûi SDE pentru Compact NS400/630 32551

Contacte comunicante de semnalizarea poziÍiei “conectat/deconectat” pentru disjunctoarele Compact NS


Contacte de semnalizare a poziÍiei “conectat/deconectat” pentru Compact NS400/630 29296

TelecomandŸ + contacte auxiliare comunicante pentru disjunctoarele Compact NS


MT400 220-240 V, 50/60 Hz + OF, SD, SDE 32652
comunicante pentru Compact NS400
2

1
/auto
I
manu O push
ON
OFF
push

MT250 220-240 V, 50/60 Hz + OF, SD, SDE 32848


comunicante pentru Compact NS630

C63
Întreruptoare automate
Compact NS Compact NS400/630
Accesorii Ûi referinÍe (cont.)

Module de mŸsurŸ Ûi semnalizare


Modul ampermetric
Calibru 400 630
3P 32655 32855
4P 32656 32856
A

Modul ampermetric de Imax.


Calibru 400 630
3P 34852 34853

Modul transformatori de curent


Calibru 400 630
3P 32657 32857
4P 32658 32858

Modul transformatori de curent cu prize de tensiune


Calibru 400 630
3P 32653 32861
4P 32654 32862

Modul de supraveghere a izolaÍiei


3P 32659
4P 32660

Indicator de prezenÍŸ a tensiunii


32566

Manete rotative
ManetŸ rotativŸ directŸ
MÊner negru standard 32597
ON
I
MÊner roÛu pe placa frontalŸ galbenŸ 32599
Accesorii de conversie pentru MCC 32606
O
OFF
Accesorii de conversie CNOMO 32602

ManetŸ rotativŸ prelungitŸ


ManetŸ rotativŸ prelungitŸ 32598
ON
I

MÊner roÛu pe placa frontalŸ galbenŸ 32600


O
OFF ON
I
MÊner telescopic pentru aparate debroÛabile 32603
OFF

Contacte auxiliare de semnalizare


1 contact cu deschidere anticipatŸ 32605
2 contacte cu Ánchidere anticipatŸ 29346
Dispozitive de Áncuiere
Dispozitiv de Áncuiere a manetei cu 1 la 3 lacŸte
Cu dispozitiv detaÛabil 29370
Cu dispozitiv fix 32631
push
to
trip
push
to
trip

Încuierea manetei rotative


Adaptor dispozitiv de Áncuiere (dispozitivul nu intrŸ Án furniturŸ) 32604
ON
Dispozitiv de Áncuiere (adaptorul Ronis 1351B.500 41940
42888
I

dispozitivului nu intrŸ Án furniturŸ) Profalux KS5 B24 D4D


pr
of
al
ux

O
OFF

Încuierea telecomenzii
Adaptor dispozitiv de Áncuiere (nu intrŸ Án furniturŸ) 32649
Dispozitiv de Áncuiere (adaptorul Ronis 1351B.500 41940
dispozitivului nu intrŸ Án furniturŸ) Profalux KS5 B24 D4D 42888
2

1
/auto
I
manu O push
ON
OFF
push

C64
Interblocaje
Interblocaje mecanice pentru disjunctoare
Cu manetŸ 32614

Cu manetŸ rotativŸ 32621

Interblocaje cu cheie (2 Áncuietori/1 cheie) pentru manete rotative


Dispozitiv de Áncuiere (nu intrŸ Án furniturŸ)(1) 32604
1 set de Áncuietori (1 singurŸ cheie,
ON
I Ronis 1351B.500 41950
dispozitivul de Áncuiere Profalux KS5 B24 D4Z 42878
ON
I reset
O
OFF

nu intrŸ Án furniturŸ)
O
OFF

(1) Numai pentru un aparat.


Accesorii de montaj
Cadre pentru panoul frontal
ManetŸ 32556
Modul Vigi 29316
ManetŸ rotativŸ, telecomandŸ, sas IP 405 32558
Modul Vigi sau ampermetru IP 405 29318

Capac manetŸ
32560
Accesorii de sigilare
29375

Accesorii pentru configuraÍie debroÛabilŸ pe soclu/Ûasiu


Conexiuni auxiliare
1 conector fix pentru 9 fire (pentru soclu) 29273
1 conector mobil pentr 9 fire (pentru disjunctor) 32523
1 suport pentru 3 conectori mobili 32525
Conector auxiliar manual pentru 9 fire (fix + mobil) 29272

Accesorii pentru soclu debroÛabil


Borne izolate lungi Set de 3 32526
Set de 4 32527
2 obturatoare IP4 pentru soclu 32521

Accesorii pentru Ûasiu


GarniturŸ ramŸ ManetŸ 32534
Modul Vigi 29285
Kit de Áncuiere (dispozitivul de Áncuiere nu intrŸ Án furniturŸ) 29286
2 conectori de poziÍie (indicaÍia poziÍiei conectat/deconectat) 29287
Componente din kitul debroÛat pe soclu
Soclu debroÛabil LF/LS 3P 32516
4P 32517
Set de 2 broÛe Standard 32518
Vigi 32519
Percutor 32520
push
to
trip

Componente din kitul debroÛat pe Ûasiu


Parte fixŸ (pentru soclu) 3P/4P 32532
Parte mobilŸ (pentru disjunctor) 32533

push
to
trip

Piese de rezervŸ
100 etichete de identificare 29314
Baterii pentru STR43ME sau STR53UE 32434
Ax extensie manetŸ 32553
PungŸ cu Ûuruburi 32552

C65
Separatoare de sarcinŸ Interpact
Conceput sŸ lucreze...

INS pentru secÍionare deplin aparentŸ Ûi INV pentru secÍionare cu


separare vizibilŸ a contactelor principale
Un dispozitiv mecanic garanteazŸ cŸ poziÍia manetei reflectŸ poziÍia contactelor
principale. Cu o secÍionare deplin aparentŸ, Schneider Electric garanteazŸ siguranÍa
optimŸ a tuturor utilizatorilor de aparate din gama Interpact.

Separarea fizicŸ a contactelor pricipale este vizibilŸ direct printr-un capac transparent.
Cu aceastŸ separare vizibilŸ, Án plus faÍŸ de secÍionarea deplin aparentŸ, gama
Interpact INV oferŸ siguranÍŸ dublŸ.

Manete rotative directe Ûi laterale ...


o posibilitate de alegere foarte largŸ

Manete special concepute pentru o manevrare uÛoarŸ


Întreruperea curentului Án circuitele de mare putere
este ÁnsoÍitŸ de forÍe mecanice ridicate, Án volume
mici.
Pentru a uÛura manevrarea separatoarelor de sarcinŸ
din gama Interpact, Schneider Electric a acordat o
atenÍie deosebitŸ realizŸrii manetelor. Ca rezultat,
gama Interpact asigurŸ atÊt performanÍa ridicatŸ cÊt
Ûi o manevrare uÛoarŸ.

C66
Án stilul Án care tu lucrezi

PiesŸ mŸrire pas polar monobloc


Aparatele INS Ûi INV pot fi echipate cu o piesŸ mŸrire pas polar monobloc. Aceasta
are urmŸtoarele caracteristici:
n mŸreÛte pasul bornelor separatorului de sarcinŸ ca sŸ corespundŸ dimensiunii
urmŸtoare, mai mari
n mŸreÛte izolaÍia Ántre faze Án comparaÍie cu piesele standard
n asigurŸ ÁmbunŸtŸÍirea accesibilitŸÍii Ûi un montaj electric uniform.
Ea poate fi montatŸ cu toate accesoriile de izolare Ûi conexiuni ale aparatului
Compact NS cu dimensiunea urmŸtoare mai mare.

C67
Separatoare de sarcinŸ Interpact
Separatoare de sarcinŸ
Interpact INV 100 la 630
Prezentare generalŸ
Separatoare de sarcinŸ cu separare vizibilŸ a contactelor
Un dispozitiv mecanic garanteazŸ cŸ poziÍia manetei este reflectarea poziÍiei
contactelor principale. Cu o separare vizibilŸ, Schneider Electric garanteazŸ
utilizatorilor gamei de aparate Interpact o siguranÍŸ optimŸ.
Atunci cÊnd aparatul se afla blocat cu lacŸte Án poziÍia deschis, utilizatorul este sigur
cŸ circuitul este total izolat faÍŸ de circuitul din amonte.

Întreruperea vizibilŸ
Operatorul vede direct, prin intermediul unui ecran transparent, separarea fizicŸ a
contactelor principale.
Gama Interpact INV beneficiazŸ de asemenea Ûi de dubla masurŸ de siguranÍŸ:
Ántrerupere vizibilŸ Ûi secÍionare deplin aparentŸ.

Separatoare de sarcinŸ standard


dimensiuni referinÍe
H x L x P (mm) 3P 4P
Interpact INV100 136 x 140 x 96 31160 31161
Interpact INV160 136 x 140 x 96 31164 31165
Interpact INV250 136 x 140 x 96 31166 31167
Interpact INV400 205 x 185 x 130 31170 31171
Interpact INV630 205 x 185 x 130 31174 31175

31167 31171

Separatoare de sarcinŸ pentru oprire de urgenÍŸ


dimensiuni referinÍe
H x L x P (mm) 3P 4P
Interpact INV100 136 x 140 x 96 31180 31181
Interpact INV160 136 x 140 x 96 31184 31185
Interpact INV250 136 x 140 x 96 31186 31187
Interpact INV400 205 x 185 x 130 31190 31191
Interpact INV630 205 x 185 x 130 31194 31195

31187 31191 Caracteristici


conformitate cu normele CEI 60947-1
CEI 60947-3
tensiune de utilizare Ue 500 la 690 V
temperaturŸ de reglaj 60° C
a calibrelor
montaj pe placŸ de montaj

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Interpact,
disponibil pe
CD-ul ataÛat

C68
Auxiliare Ûi accesorii

Accesorii de racord (cupru sau aluminiu)


DistribuÍie Polybloc (pentru cabluri dezizolate)
pentru INV100 la INV250 160 A (40° C) 6 cabluri S i 10 mm2 1P 04031
250 A (40° C) 9 cabluri (6 x 10 mm2 + 3 x 16 mm2 ) pe pol 3P 04033
4P 04034

Pentru cabluri dezizolate din cupru sau aluminiu


pentru INV100 la INV250 bornŸ inclichetabilŸ ptr. cabluri de la 1,5 la 95 mm2 lot de 3 29242
i 160 A lot de 4 29243
agrafŸ pentru borne lot de 10 29241
borne din aluminiu ptr. cabluri de la 25 la 95 mm2 lot de 3 29227
i 250 A lot de 4 29228
ptr. cabluri de la 120 la185 mm2 lot de 3 29259
i 250 A lot de 4 29260
prizŸ de tensiune pentru borne de 185 mm2 lot de 2 29348
borne de repartiÍie pentru 6 cabluri de la 1,5 la 35 mm2 lot de 3 29248
cu separatore de fazŸ lot de 4 29249
pentru INV400 la INV630 pentru 1 cablu de 35 mm2 la 300 mm2 lot de 3 32479
lot de 4 32480
pentru 2 cabluri de 35 mm2 la 240 mm2 lot de 3 32481
lot de 4 32482
prizŸ de tensiune pentru borne de 185 mm2 lot de 2 29348
Conectori (livraÍi cu 2 sau 3 separatoare de faze)
pentru INV100 la INV250 conectori Án unghi drept lot de 3 29261
lot de 4 29262
conectori de prelungire lot de 3 29263
lot de 4 29264
pentru INV400 la INV630 conectori Án unghi drept lot de 3 32484
lot de 4 32485
conectori pe cant lot de 3 32486
lot de 4 32487
MŸrire pas polar (pentru racord amonte sau aval)
pentru INV100 la INV250 conectare separatŸ 3P 31563
4P 31564
monobloc 3/4P 31061
soclu pentru alinierea la faÍa anterioarŸ 3/4P 31064
pentru INV400 conectare separatŸ 52,5 mm 3P 32490
4P 32491
70 mm 3P 32492
4P 32493
Cabluri de cupru (livraÍi cu 2 sau 3 separatoare de faze)
pentru INV100 la INV250 pentru cablu de 120 mm2 lot de 3 29252
lot de 4 29256
pentru cablu de 150 mm2 lot de 3 29253
lot de 4 29257
pentru cablu de 185 mm2 lot de 3 29254
lot de 4 29258
pentru INV400 la INV630 pentru cablu de 240 mm2 lot de 3 32500
lot de 4 32501
pentru cablu de 300 mm2 lot de 3 32502
lot de 4 32503
Cabluri de aluminiu (livrate cu 2 sau 3 separatoare de faze)
pentru INV100 la INV250 pentru cablu de 150 mm2 lot de 3 29504
lot de 4 29505
pentru cablu de 185 mm2 lot de 3 29506
lot de 4 29507
pentru INV400 la INV630 pentru cablu de 240 mm2 lot de 3 32504
lot de 4 32505
pentru cablu de 300 mm2 lot de 3 32506
lot de 4 32507
Capace de borne
pentru INV100 la INV250 1 pereche scurte 3P/4P 29322
lungi 3P/4P 29324
pentru INV400 la INV630 1 pereche scurte 3P/4P 32563
lungi 3P/4P 32565
lungi pentru piesŸ mŸrire 3P/4P 32583
pas polar (livrate cu placŸ izolantŸ)
Separatoare de faze
pentru INV100 la INV250 lot de 6 3P/4P 29329
pentru INV400 la INV630 lot de 6 3P/4P 32570

C69
Separatoare de sarcinŸ Interpact
Separatoare de sarcinŸ
Interpact INV 100 la 630
Auxiliare Ûi accesorii (cont.)
Contacte auxiliare
Contacte auxiliare (basculante)
pentru INV100 la 400 OF sau CAM 29450
OF sau CAM “de nivel scŸzut” 29452

Manete rotative
ManetŸ rotativŸ prelungitŸ
pentru INV100 la 250 standard 31050
oprire de urgenÍŸ (manetŸ roÛie Ûi galbenŸ) 31051
pentru INV400 standard 31052
oprire de urgenÍŸ (manetŸ roÛie Ûi galbenŸ) 31053
Manete laterale
pentru INV100 la 250 directe accesorii de transformare 31054
+ manetŸ lateralŸ prelungitŸ 31057
prelungite standard 31057
roÛii Ûi galbene 31058

Module de masurŸ
Modul ampermetric (4P)
pentru INV100 la 400 calibru (A) 100 29456
150 30556
250 31566
400 32656
kit de adaptare (obligatoriu pentru manetŸ frontalŸ directŸ) 31081

Asocieri cu Compact NS
Asocieri monobloc
pentru INV100/160/250 - NS100/160/250 31066
pentru INV400 - NS100/160/250 31067
soclu pentru aliniere la partea anterioarŸ cu:
asociere monobloc INV400 - NS100/160/250 31064
asociere monobloc INV400 - NS400 31068
LegŸturi flexibile
pentru INV100/160/250 vertical - NS250 orizontal 04443
pentru INV400 vertical - NS250 orizontal 04445
pentru INV100/160/250 vertical - NS250 Vigi orizontal 04444
pentru INV100/160/250 - NS250 vertical unul lÊngŸ altul 31071

Dispozitive de Áncuiere Ûi sigilare cu fir cu plumb


Dispozitive de Áncuiere cu cheie
Áncuierea manetei cu 1 la 3 lacŸte (Án poziÍie deschis) Ánglobat
dispozitiv de Áncuiere pentru cheie Ronis/Profalux (fŸrŸ broascŸ) pentru INV100 la 250 2 x 31087
ø5...8

pentru INV400 2 x 31088


cheie Ronis 1351B.500 41950
Profalux KS5 B24 D4Z 42878
Accesorii pentru sigilare cu fir cu plumb
29375

Cofrete individuale
Cofret izolant etanÛ IP55
pentru INV100 la INV250 cu manetŸ rotativŸ frontalŸ standard 31204
cu mÊner pentru oprire de urgenÍŸ (roÛu Ûi galben) 31205
pentru INV400 cu manetŸ rotativŸ frontalŸ standard 31206
cu mÊner pentru oprire de urgenÍŸ (roÛu Ûi galben) 31207

Accesorii de montaj
Cadre pentru panoul frontal
pentru separator de sarcinŸ pentru INV100 la INV250 31079
pentru INV400 31080
pentru modul ampermetric IP 40 pentru INV100 Ûi INV400 29318

Piese de schimb
12 piuliÍe clipsabile FPAV (M8) pentru INV100 la INV250 30554
100 etichete de reperaj pentru INV100 la INV400 29314
pungŸ pentru Ûuruburi pentru INV100 la INV250 29312
pentru INV400 32552
mÊner negru pentru INV100 la INV250 31082
pentru INS 100/160/250 pentru INV400 31084
mÊner roÛu pentru pentru INV100 la INV250 31083
pentru INS 100/160/250 pentru INV400 31085
hublou pentru INV100 la INV250 31089
pentru INV400 31090

C70
Separatoare de sarcinŸ
Interpact INS 40 la 630
Prezentare generalŸ
Separatoare de sarcinŸ cu secÍionare deplin aparentŸ
Un dispozitiv mecanic garanteazŸ cŸ poziÍia manetei este reflectarea poziÍiei
contactelor principale. Cu o secÍionare deplin aparentŸ, Schneider Electric garanteazŸ
utilizatorilor gamei de aparate Interpact o siguranÍŸ optimŸ.
Atunci cÊnd aparatul se aflŸ blocat cu lacŸte Án poziÍia deschis, utilizatorul este sigur
cŸ circuitul este total izolat faÍŸ de circuitul din amonte.

Separatoare de sarcinŸ standard


dimensiuni referinÍe
H x L x A (mm) 3P 4P
Interpact INS40 85 x 90 x 62,5 28900 28901
Interpact INS63 85 x 90 x 62,5 28902 28903
Interpact INS80 85 x 90 x 62,5 28904 28905
Interpact INS100 100 x 135 x 62,5 28908 28909
Interpact INS125 100 x 135 x 62,5 28910 28911
Interpact INS160 100 x 135 x 62,5 28912 28913
28901 31101 Interpact INS250-100 A 136 x 140 x 96 31100 31101
Interpact INS250-160 A 136 x 140 x 96 31104 31105
Interpact INS250 136 x 140 x 96 31106 31107
Interpact INS400 205 x 185 x 130 31110 31111
Interpact INS630 205 x 185 x 130 31114 31115

28909

Separatoare de sarcinŸ pentru oprire de urgenÍŸ


dimensiuni referinÍe
H x L x A (mm) 3P 4P
Interpact INS40 85 x 90 x 62,5 28916 28917
Interpact INS63 85 x 90 x 62,5 28918 28919
Interpact INS80 85 x 90 x 62,5 28920 28921
Interpact INS100 100 x 135 x 62,5 28924 28925
Interpact INS125 100 x 135 x 62,5 28926 28927
Interpact INS160 100 x 135 x 62,5 28928 28929
Interpact INS250-100 A 136 x 140 x 96 31120 31121
28917 31121 Interpact INS250-160 A 136 x 140 x 96 31124 31125
Interpact INS250 136 x 140 x 96 31126 31127
Interpact INS400 205 x 185 x 130 31130 31131
Interpact INS630 205 x 185 x 130 31134 31135

Caracteristici
conformitate cu normele CEI 60947-3 CEI 60947-1
tensiune de utilizare Ue 500 la 690 V
temperaturŸ de reglaj a calibrelor 60° C
montaj
28925 INS40 la 80 pe ÛinŸ DIN
INS40 la 630 pe placŸ de montaj

C71
Separatoare de sarcinŸ Interpact
Separatoare de sarcinŸ
Interpact INS 40 la 630
Auxiliare Ûi accesorii
Auxiliare Ûi accesorii
Blocuri de distribuÍie "Distribloc"
pentru INS40 la INS125 125 A 12 plecŸri cu arc (7 x 4 mm2 + 3 x 6 mm2 + 2 x 10 mm2) 04045
+ 1 plecŸri cu arc (35 mm2)
pentru INS100 la INS160 160 A 12 plecŸri cu arc (7 x 4 mm2 + 3 x 6 mm2 + 2 x 10 mm2) 04046
+ 1 plecŸri cu arc (25 mm2) cu conexiune prefabricatŸ
Blocuri de distribuÍie (pentru cabluri dezizolate)
pentru INS40 la INS125 125 A 4 x 13 gŸuri (5 x 10 mm2 + 5 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2 + 2 x 25 mm2) 13512

pentru INS40 la INS125 125 A 4 x 17 gŸuri (7 x 10 mm2 + 7 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2 + 2 x 25 mm2) 13514
Blocuri de distribuÍie Polybloc (pentru cabluri dezizolate)
pentru INS250 -100/250 160 A (40° C) 6 cabluri S i 10 mm2 pe pol 1P 04031
250 A (40° C) 9 cabluri (6 x 10 mm2 + 3 x 16 mm2) pe pol 3P 04033
4P 04034

Pentru cabluri dezizolate din cupru sau aluminiu


pentru INS40 la INS80 bornŸ de repartiÍie pentru 3 cabluri rigide 16 mm2 lot de 3 19096
sau 3 cabluri flexibile de 10 mm2 lot de 4 19091

pentru INS100 la INS160 bornŸ ÁnclichetabilŸ S i 95 mm2 lot de 3 28947


lot de 4 28948
bornŸ de repartiÍie pentru 4 cabluri rigide 25 mm2 lot de 3 28949
sau 4 cabluri flexibile de 16 mm2 lot de 4 28950
pentru INS250 - 100/250 bornŸ ÁnclichetabilŸ pentru cabluri de la 1,5 la 95 mm2 lot de 3 29242
i 160 A lot de 4 29243
agrafa pentru borne lot de 10 29241
bornŸ din aluminiu pentru cabluri de la 25 la 95 mm2 lot de 3 29227
i 250 A lot de 4 29228
pentru cabluri de la 120 la 185 mm2 lot de 3 29259
i 250 A lot de 4 29260
prizŸ de tensiune pentru borne de 185 mm2 lot de 2 29348
borne de repartiÍie pentru 6 cabluri de la 1,5 la 35 mm2 lot de 3 29248
cu separatore de fazŸ lot de 4 29249
Conectori (livraÍi cu 2 sau 3 separatoare de faze)
pentru INS250 - 100/250 conectori Án unghi drept lot de 3 29261
lot de 4 29262
conectori de prelungire lot de 3 29263
lot de 4 29264
Piese mŸrire pas polar (pentru racord amonte sau aval)
pentru INS250 - 100/250 conectare separatŸ 3P 31563
4P 31564
monobloc 3/4P 31061
soclu pentru alinierea la faÍa anterioarŸ 3/4P 31064
Pentru cabluri de cupru
pentru INS100 la INS160 pentru cablu de 95 mm2 cu separatoare de fazŸ lot de 3 28951
lot de 4 28952
pentru INS250 - 100/250 pentru cablu de 120 mm2 lot de 3 29252
lot de 4 29256
pentru cablu de 150 mm2 lot de 3 29253
lot de 4 29257
pentru cablu de 185 mm2 lot de 3 29254
lot de 4 29258
Papuci pentru cabluri de aluminiu (livrate cu 2 sau 3 separatoare de faze)
pentru INS250 - 100/250 pentru cablu de 150 mm2 lot de 3 29504
lot de 4 29505
pentru cablu de 185 mm2 lot de 3 29506
lot de 4 29507
Capace pentru Ûuruburi
pentru INS40 la INS80 1 pereche 3P/4P 28955
pentru INS100 la INS160 1 pereche 3P/4P 28956

Capace de borne
pentru INS40 la INS80 1 pereche 3P/4P 28957
pentru INS100 la INS160 1 pereche 3P/4P 28958
pentru INS250 - 100/250 1 pereche scurte 3P/4P 29322
lungi 3P/4P 29324

Separatoare de faze
pentru INS100 la INS160 lot de 6 3P/4P 28959
pentru INS250 - 100/250 lot de 6 3P/4P 29329

C72
Contacte auxiliare
Contacte auxiliare (basculante)
pentru INS40 la 630 OF sau CAM 29450
OF sau CAM cu nivel scŸzut 29452

Manete rotative
ManetŸ rotativŸ prelungitŸ
pentru INS40 la 160 standard 28941
oprire de urgenÍŸ (manetŸ roÛie Ûi galbenŸ) 28942

pentru INS250 -100/250 standard 31050


oprire de urgenÍŸ (manetŸ roÛie Ûi galbenŸ) 31051
Manete laterale
pentru INS250 -100/250 directe accesorii de transformare 31054
+ manetŸ lateralŸ prelungitŸ 31057
prelungite standard 31057
roÛii sau laterale 31058
MÊner pentru comandŸ rotativŸ (piesŸ de schimb)
pentru INS40 la 160 comandŸ rotativŸ mÊner standard 28962
frontalŸ sau lateralŸ mÊner oprire de urgenÍŸ (roÛu) 28963

Module de semnalizare Ûi mŸsurŸ


Modul ampermetric (4P)
pentru INS250 -100/250 calibru (A) 100 29456
150 30556
250 31566
kit de adaptare (obligatoriu pentru manetŸ frontalŸ directŸ) 31081
Modul transformator de curent 4P 4P
(cu prizŸ (fŸrŸ prizŸ
de tensiune) de tensiune)
pentru INS250 -100/250 calibru (A) 100 29462 29458
150 30562 30558
250 31570 31568

Dispozitive de Áncuiere Ûi sigilare cu fir cu plumb


Dispozitive de Áncuiere cu cheie
pentru INS250 -100/250 Áncuierea manetei cu 1 la 3 lacŸte (Án poziÍie deschis) Ánglobat
dispozitiv de Áncuiere pentru cheie Ronis/Profalux (fŸrŸ broascŸ) 2 x 31087
ø5...8

cheie Ronis 1351B.500 41950


Profalux KS5 B24 D4Z 42878
Accesorii pentru sigilare cu fir cu plumb
29375

Cofrete individuale
Cofret dIin tablŸ etanÛ IP55
pentru INS40 la INS160 cu manetŸ rotativŸ frontalŸ standard 31208
cu mÊner pentru oprire de urgenÍŸ (roÛu Ûi galben) 31209
pentru INS250 -100/250 cu manetŸ rotativŸ prelungitŸ standard 31210
cu manetŸ rotativŸ prelungitŸ pentru oprire de urgenÍŸ (roÛie Ûi galbenŸ) 31211

Cofret izolant etanÛ IP55


pentru INS40 la INS160 cu manetŸ rotativŸ frontalŸ standard 28967
cu mÊnetŸ rotativŸ prelungitŸ standard 28968
pentru INS250 -100/250 cu manetŸ rotativŸ prelungitŸ standard 31204
cu manetŸ rotativŸ prelungitŸ pentru oprire de urgenÍŸ (roÛie Ûi galbenŸ) 31205

Accesorii de montaj
Cadre pentru panoul frontal
pentru separator 31079
pentru modul ampermetric, IP 40 29318

Piese de schimb
12 piuliÍe clipsabile FPAV (M8) 30554
100 etichete de reperaj 29314
pungŸ pentru Ûuruburi 29312
mÊner negru pentru INS 100/160/250 31082
mÊner roÛu pentru INS 100/160/250 31083

C73
Sistem de inversoare de sursŸ
Sisteme de inversoare de sursŸ
pentru 2 aparate
Prezentare generalŸ
Inversoare de sursŸ manuale
Acesta este cel mai simplu tip. Este nevoie de intervenÍia unui operator uman Ûi, Án
consecinÍŸ, timpul necesar de trecere de pe sursa normalŸ de alimentare pe sursa
de rezervŸ poate varia.
Un inversor de sursŸ manual este alcŸtuit din:
n 2 aparate (Án cazul sistemelor cu tijŸ)
n un sistem de interblocaj de tip mecanic cu tije.
Interblocajele ÁmpiedicŸ punerea Án paralel a surselor.

Inversoare de sursŸ acÍionate de la distanÍŸ


Acesta este sistemul cel mai utilizat. Nu este nevoie de intervenÍia nici unui operator
uman. Comutarea de pe sursa normalŸ de alimentare pe cea de rezervŸ este
comandatŸ electric.

Un inversor de sursŸ acÍionat de la distanÍŸ este alcŸtuit din 2 sau 3 Ántreruptoare


sau separatoare de sarcinŸ, legate printr-un:
n sistem electric de interblocaj implementat Án diferite moduri
n sistem mecanic de interblocaj care protejeazŸ Ámpotriva consecinÍelor unei
Sectorul servicii: funcÍionŸri electrice defectuoase Ûi care inhibŸ funcÍionarea manualŸ incorectŸ.
n sŸli de operaÍie din spitale
n sŸli pentru PC (din bŸnci, companii de asigurare, etc)
n sisteme de iluminat din marile magazine. Inversoare de sursŸ automate
Pentru comandarea automatŸ a surselor Án conformitate cu modurile programabile
de funcÍionare, la inversoarele de sursŸ acÍionate de la distanÍŸ se poate adŸuga un
controller automat. AceastŸ soluÍie asigurŸ gestionarea optimŸ a energiei:
n comutarea pe o sursŸ de rezervŸ Án funcÍie de cerinÍele exterioare
n gestionarea surselor de alimentare
n reglaj
n inversarea surselor Án caz de urgenÍŸ.
Automatul poate fi prevŸzut cu un modul de comunicaÍie opÍional cu un supervizor.
Industrie:
n linii de asamblare
n sala maÛinilor de pe vapoare.

InfrastructurŸ:
n instalaÍii portuare Ûi de cŸi ferate
n sisteme de iluminat ale pistelor aeroporturilor
n sisteme de comandŸ pentru instalaÍii militare

C74
CombinaÍii de Interpact INS40 la 630 sau
INV100 la 630. ReferinÍe
Sisteme de inversoare de sursŸ manuale Interpact INS40 la 630 Ûi INV100 la INV630
Interblocaj
3/4P
Mecanic pentru INS40 la INS160 28953
Mecanic pentru INS/INV250 31073
Mecanic pentru INS/INV320/400/630 31074
Cu Áncuietoare pentru INS/INV250/320/400/630 Ronis 1351B.500 41950
2 Áncuietori/1 cheie Profalux KS5B24D4Z 42878

Blocarea aparatului cu Áncuietori Ronis/Profalux pentru INS/INV250 2 x 31087


Blocarea aparatului cu Áncuietori Ronis/Profalux pentru INS/INV320/400/630 2 x 31088

Ansamblu complet
3P 4P
Cu Interpact INS250-100 A 31140 31141
Cu Interpact INS250-160 A 31144 31145
Cu Interpact INS250-200 A 31142 31143
Cu Interpact INS250 31146 31147
Cu Interpact INS320 31148 31149
Cu Interpact INS400 31150 31151
Cu Interpact INS500 31152 31153
Cu Interpact INS630 31154 31155
Blocaj pentru ansamblul complet de inversoare de sursŸ INS
Blocaj manete cu 1 la 3 lacŸte (Án poziÍia OFF) inclus
cu Áncuietori blocaj cu cheie alocatŸ aparentŸ 2 x 31097
+ Áncuietoare tip Ronis 1351B.500 41940
+ Áncuietoare tip Profalux KS5B24D4Z 42888

Manete rotative
ManetŸ rotativŸ prelungitŸ pentru ansamblu complet de inversoare de sursŸ 31055

Accesorii de conexiune
Accesorii de cuplaj aval
3P 4P
Capace terminale scurte INS250 (1 pereche) 29322
INS320/400/630 (1 pereche) 32563

SursŸ “normalŸ”/ INS250 29358 29359


SursŸ “rezervŸ” INS320/400/630 32619 32620

Capace lungi terminale INS250 (1 pereche) 29324


INS320/400/630 (1 pereche) 32583

Componentele unui inversor de sursŸ telecomandat


Inversor de sursŸ telecomandat
1 aparat normal(1)
+ 1 aparat de rezervŸ(2)
+ 2 telecomenzi(3)
+ 1 placŸ de interblocare(4) cu interblocaj electric IVE(5) Ûi set de fire(8)
+ 2 kituri debroÛabile pe soclu (dacŸ existŸ acestŸ opÍiune)
+ 1 kit de adaptori pentru NS100 la 250 debroÛabil pe soclu (NS400 la 630 cu NS100 la 250)
+ contacte auxiliare(6)
2 x (1OF + 1 SDE) pentru Compact NS100 la 630
push
to
trip

+ 1 set accesorii cuplaj Án aval(7) pentru Compact NS100 la 630


+ conectori legŸturi spate (dacŸ existŸ aceastŸ opÍiune)
push
to
trip

QR

QN

Tensiune IVE Ûi telecomandŸ identice


OpÍiunea automat
1 inversor de sursŸ fŸrŸ automat asociat
0 . OFF
0 . OFF MERLI
N

R
U
N
UN =

0,
+ 1 ACP(9) cu automat BA(10)
sau + 1 ACP(9) cu automat UA(11)
U
N 0,
ON
/ R
ON OFF
Test

/ UN
Test OFF
fau
fau

sto te
p
R

sau + 1 ACP(9) cu automat UA150(11)


N
B S

N
MERLI UN =
N
U
R
U
N
ON
/ R
ON OFF UN
/
OFF
fau
fau
aut

sto te
p a
ST gener
R

Tensiune IVE + telecomandŸ + ACP + BA sau UA identice

C75
Sistem de inversoare de sursŸ
Sisteme de inversoare de sursŸ
pentru 2 aparate. CombinaÍii de
Compact NS100 la NS630. ReferinÍe
Inversoare de sursŸ manuale
Interblocaj mecanic
Pentru disjunctor cu manetŸ NS100 la 250 29354
NS400 la 630 32614

Pentru disjunctor comandŸ rotativŸ NS100 la 250 29369


NS400 la 630 32621

Interblocaj cu Áncuietori
Pentru disjunctor cu telecomandŸ sau manetŸ rotativŸ
2 Áncuietori, 1 cheie Ronis 1351B.500 41950
Profalux KS5 B24 D4D 42878

Inversoare de sursŸ telecomandat


PlacŸ + interblocaj electric
SursŸ “normalŸ”/sursŸ “rezervŸ” 24 la 250 V c.c. 48 la 415 V c.a.
(tensiuni identice) 50/60 Hz
480 V 60 Hz
NS100 la 250/NS100 la 250
PlacŸ + IVE(1)(3) 29351 29350
PlacŸ 29349 29349
IVE 29356 29352
Contacte auxiliare 2OF + 2SDE 4 x 29450 4 x 29450
Set conexiuni (aparat/IVE) 29365 29365
OpÍiunea legŸturi spate (2) (2)
OpÍiunea debroÛabil pe soclu Kit debroÛabil (2) (2)
Kit adaptori 1 x 32618 1 x 32618
NS400 ...630/NS400 ... 630
PlacŸ + IVE(1)(3) 32611 32610
PlacŸ 32609 32609
IVE 29356 29352
Contacte auxiliare 2OF + 2SDE 4 x 29450 4 x 29450
Set conexiuni (aparat/IVE) 29365 29365
OpÍiunea legŸturi spate (2) (2)
OpÍiunea debroÛabil pe soclu Kit debroÛabil (2) (2)
OpÍiunea automat
110/127 V c.a. 220/240 V c.a. 380/415 V c.a.
50/60 Hz 50/60 Hz
480 V 60 Hz
ACP + automat BA(1) 29470 29471
PlacŸ ACP 29363 29364
Automat BA 29376 29377
ACP + automat UA(1) 29448 29472 29473
N
0 . OFF MERLI
UN =
N
0 . OFF
U 0,
R
U
N 0,
ON
ON / R
OFF
Test

/ UN
Test OFF
fau

29447 29363 29364


fau

PlacŸ ACP
sto te
p
R

Automat UA 29446 29378 29380


B S

MERLI

N
N

ON
/
R
U

ON
OFF
/
N
UN =

UN
R
ACP + automat UA150 - comunicaÍie(1) 29474 29475
29363 29364
OFF

PlacŸ ACP
fau
fau
aut

sto te
p a
ST gener
R

Automat UA 150 29379 29381


Cabluri legŸturŸ Ántre BA/UA Ûi ALP/IVE
29368 29368
(1) Tensiunea de alimentare pentru BA/UA, placa ACP, IVE Ûi telecomanda trebuie sŸ fie identice indiferent de tipul inversorului de sursŸ.
(2) Vezi pagina referitoare la produse.
(3) Pentru inversoarele de sursŸ adaptate Án RomÊnia vŸ rugŸm sŸ comandaÍi referinÍele de placŸ Ûi IVE Ûi nu referinÍa compusŸ placŸ + IVE.

Accesorii Ûi conexiune
Accesorii de cuplaj aval
3P 4P
Capace terminale scurte (1 pereche) NS100...250/NS100...250 29321 29322
NS400...630/NS400...630 32562 32563

SursŸ “normalŸ”/sursŸ NS100...250/ 250 A 29358 29359


“rezervŸ” NS100...250
NS400...630/ 630 A 32619 32620
NS400...630

Capace terminale lungi (1 pereche) NS100...250/NS100...250 29324


NS400...630/NS400...630 32565

C76
Dimensiuni Ûi conexiuni Întreruptoare automate Compact NSA160

Dimensiuni
Compact NSA160
3 poli 4 poli

98,5

120
X X 45 X

64,5 206
90

(a) (a)

Y Y
15 72,5
82,5 45 45
89,5 90 120
102,5
Z

(a) Capace de borne lungi.


Vigicompact NSA160
3 poli 4 poli

101,2

98,5

120
X X
X 45

64,5 206
90

(a) (a)

Y Y
15 72,5
82,5 45 75
89,5 210 240
102,5
Z

(a) Capace de borne lungi.


ManetŸ rotativŸ prelungitŸ
Dimensiuni Decupare Án panou frontal

75
37,5
45°
5
5

60° Ø50
3 75 3
X
X 37,5 X

60° Ø4,2

Y 72 36 Y
min. 122 )
L ( max. 147
Z
Lungime tijŸ = L - 109

NotŸ: Axa X indicŸ centrul Ûinei de montaj.

C77
Dimensiuni Ûi conexiuni
Întreruptoare automate EasyPact

Dimensiune
EasyPact 100 EasyPact 250

, ,

monopolar bipolar tripolar bi, tripolar

Montaj pe placŸ de montaj


EasyPact 100 EasyPact 250

,
,

, , ,

, , ,
sau M4 sau M4 sau M4

monopolar bipolar tripolar bi, tripolar

Decupare uÛŸ (micŸ)


EasyPact 100 EasyPact 250
,
, ,

, ,
, ,
, ,

, ,
, ,

mono, tripolar bipolar bi, tripolar

Decupare uÛŸ (mare)


EasyPact 100 monopolar bipolar EasyPact 250
,
, ,

, ,
, ,
, ,

, ,
,

tripolar
, bi, tripolar

,
,
,

C78
Montaj pe ÛinŸ
EasyPact 100

ManetŸ rotativŸ directŸ EasyPact 100


Dimensiuni Decupare uÛŸ

,
,

min. 98 ,
max. 102

ManetŸ rotativŸ prelungitŸ EasyPact 100


Dimensiuni Decupare uÛŸ

,
,

min. 145 ,
max. 422

ManetŸ rotativŸ directŸ EasyPact 250


Dimensiuni Decupare uÛŸ

sau M4
,
101 la 105

ManetŸ rotativŸ prelungitŸ EasyPact 250


Dimensiuni Decupare uÛŸ

sau M4
,
min. 145
max. 422

C79
Dimensiuni Ûi conexiuni
Compact NS100 la 630 (versiune fixŸ)

Dimensiuni
2 poli sau 3 poli 4 poli

H1 H3 H5 H7
X X
X

H H2 H4 H6
(a)
Y (b)
(c)
Y
L (a) Capace borne scurte. L
P1 L1 (b) Capace borne lungi. L2
P2 (disponibile pentru piese mŸrire
P4 pas polar de 52,5 pentru
Z Compact NS400 la 630
L1 = 157,5 mm, L2 = 210 mm)
(c) Separatoare de faze.

Montaj
Pe contrapanou
2 poli sau 3 poli 4 poli

K1 K1 K1 K1 K1
K1 K2
K K

G1 G5
X X

G G4
ØT

Ø T4 (d)
Y Y

(d) Numai pentru legŸturi spate. Pentru disjunctoare bipolare orificiul central nu este necesar.
Pe Ûine
2 poli sau 3 poli 4 poli

K1 K2
U (e) K K

G1
X X

G ØT

Y Y

Pe ÛinŸ DIN cu placŸ de adaptare

G50
G51

G49

G48
G47

C80
DecupŸri Án panoul frontal
Disjunctor fix sau debroÛabil pe soclu
Decupare A Decupare B Decupare C

C1 C3 C3
X X X X
C
C2 C2

B/C Y Y Y
R R2
R4(3P)
P5 R1 R5(4P)
P6
Z

Cu cadru Cu capac pentru manetŸ

C7
X X X C21

C6 C20

Y Y
R6 R12
P6 R7 R13
Z

Dimensiuni (mm)
Tip C C1 C2 C3 C6 C7 C20 C21 G G1 G4
NS100/160/250N/H/L 29 76 54 108 43 104 34 86 62,5 125 70
NS400/630N/H/L 41,5 116 92,5 184 56,5 146 46,5 126 100 200 113,5

Tip G5 G47 G48 G49 G50 G51 H H1 H2 H3 H4


NS100/160/250N/H/L 140 95 75 13,5 23 17,5 80,5 161 94 188 160,5
NS400/630N/H/L 227 127,5 255 142,5 285 240

Tip H5 H6 H7 K K1 K2 L L1 L2 P1 P2
NS100/160/250N/H/L 321 178,5 357 17,5 35 70 52,5 105 140 81 86
NS400/630N/H/L 480 237 474 22,5 45 90 70 140 185 95,5 110

Tip P4 P5 P6 R R1 R2 R4 R5 R6 R7 R12
NS100/160/250N/H/L 111(1) 83 88 14,5 29 54 108 143 29 58 43
NS400/630N/H/L 168 107 112 31,5 63 71,5 143 188 46,5 93 63
(1) P4 = 126 mm pentru Compact NS250N/H/L.

Tip R13 ØT ØT4 U(e)


NS100/160/250N/H/L 86 6 22 i 32
NS400/630N/H/L 126 6 32 i 32
(e) U i 20 mm dacŸ se utilizeazŸ blocuri de contacte auxiliare (NS100 la NS250).

NotŸ: Dimensiunile decupŸrii Án uÛŸ pentru amplasarea unui


aparat Ántr-un tablou atunci cÊnd Δ u 100 + (h x 5) Án raport cu h
axul de rotire a uÛii.

C81
Dimensiuni Ûi conexiuni
Vigicompact NS100 la 630
(versiune fixŸ)

Dimensiuni
2 poli sau 3 poli 4 poli

X X X

H9 H11 H13 H15

H8 H10 H12 H14

(a)
(b)
(c)
Y Y
P1 L L
P2 L1 L2
P4
Z

(a) Capace borne scurte.


(b) Capace borne lungi.
(c) Separatoare de faze.

Montaj
Pe contrapanou
2 poli sau 3 poli 4 poli

K1 K1 K1 K1 K1
K1 K2
K K

G7 G1 G9
X X

G6 G8

ØT

ØT4 (d)
Y Y

(d) Numai pentru legŸturi spate. Pentru disjunctoare bipolare orificiul central nu este necesar.
Pe Ûine
2 poli sau 3 poli 4 poli

K1 K2
U (e) K K

G7 G1
X X

G6

ØT

Y Y

C82
DecupŸri Án panoul frontal
Disjunctor fix sau debroÛabil (pe soclu)
Decupare A Decupare B

R1
A R

C1
X X X
C
C3
C4
C2

C5

R1
B
Y Y
P5 R1 R26
P6 R26 R2
Z R4 (3P)
R5 (4P)

Cu cadru

R7
R6

C7
X X

C6
C18

C19

Y
P6 R27
Z R11

Dimensiuni (mm)
Tip C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C18 C19 C20 C21 G G1 G6 G7 G8 G9
NS100/160/250N/H/L 29 76 130 184 86 37 43 104 71 68 34 86 62,5 125 137,5 200 145 215
NS400/630N/H/L 41,5 116 192 276 147,5 37 56,5 146 132 68 46,5 126 100 200 200 300 213,5 327

Tip H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 K K1 K2 L L1 L2 P1 P2 P4 P5


NS100/160/250N/H/L 155,5 236 169 263 235,5 396 253,5 432 17,5 35 70 52,5 105 140 81 86 111(1) 83
NS400/630N/H/L 227,5 355 242,5 385 340 580 337 574 22,5 45 90 70 140 185 95,5 110 168 107
(1) P4 = 126 mm pentru Compact NS250N/H/L.

Tip P6 R R1 R2 R4 R5 R6 R7 R11 R12 R13 R26 R27 ØT ØT4 U(e)


NS100/160/250N/H/L 88 14,5 29 54 108 143 29 58 58 43 86 14,5 29 6 22 i 32
NS400/630N/H/L 112 31,5 29 71,5 143 188 46,5 93 58 63 126 32 47 6 32 i 32
(e) U i 20 mm dacŸ se utilizeazŸ blocuri de contacte auxiliare (NS100 la NS250).

NotŸ: Dimensiunile decupŸrii Án uÛŸ pentru amplasarea unui


aparat Ántr-un tablou atunci cÊnd Δ u 100 + (h x 5) Án raport cu h
axul de rotire a uÛii.

C83
Dimensiuni Ûi conexiuni
Compact NS100 la 630 (versiune
debroÛabilŸ)

Dimensiuni
Soclu debroÛabil 2 sau 3 poli 4 poli

Ìasiu 2 sau 3 poli 4 poli

Montaj
Prin panou M (soclu debroÛabil) Prin panou M (Ûasiu)

Pe Ûine (soclu debroÛabil sau Ûasiu)


2 sau 3 poli 4 poli

(*) Capacele de borne scurte sunt obligatorii.


NotŸ: Dimensiunile decupŸrii Án uÛŸ pentru amplasarea unui
aparat Ántr-un tablou atunci cÊnd Δ u 100 + (h x 5) Án raport cu
axul de rotire a uÛii.

C84
Pe panou N (soclu debroÛabil sau Ûasiu)
LegŸturŸ faÍŸ (este obligatoriu ecranul izolant, livrat ÁmpreunŸ cu soclul, Ántre contrapanou Ûi soclu)
2 sau 3 poli 4 poli

LegŸturŸ spate inferioarŸ LegŸturŸ spate exterioarŸ


2P, 3P 4P 2P, 3P 4P

DecupŸri Án panoul frontal


Soclu Ìasiu cu garniturŸ de protecÍie Ûi cadru
Versiunea fixŸ vezi pg. C76.

Dimensiuni (mm)
Tip C11 C17 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24
NS100/160/250N/H/L 103 42,5 95 190 87 174 77,5 155 66 132 82 164 37,5 75 111 222 190
NS400/630N/H/L 155 56 150 300 137 274 125 250 101 202 126 252 75 150 170,5 341 283,5
Tip G25 G26 G27 H16 H17 H18 H19 K K1 K2 K5 K6 K7 K11 K12 K13 K20
NS100/160/250N/H/L 380 208 416 102,5 205 103,5 210 17,5 35 70 54,5 109 144 74 148 183 35
NS400/630N/H/L 567 318,5 637 157,5 315 140 280 22,5 45 90 71,5 143 188 91,5 183 228 50
Tip K21 K22 L L1 L2 L6 L7 L8 L9 L10 P2 P4 P7 P8 P9 P10 P12
NS100/160/250N/H/L 70 105 52,5 105 140 92,5 185 216 220 251 86 111(1) 27 45 75 64 32
NS400/630N/H/L 100 145 70 140 185 110 220 250 265 295 110 168 27 45 100 86 32
Tip P44 R8 R9 U(2) ØT ØT5 ØT6
NS100/160/250N/H/L 123 74 148 i 32 6 24 30
NS400/630N/H/L 147 90 180 i 32 6 33 33
(1) P4 = 126 mm pentru Compact NS250N/H/L.
(2) U u 20 mm dacŸ se utilizeazŸ blocuri de contacte auxiliare (NS100 la NS250).

C85
Dimensiuni Ûi conexiuni
Vigicompact NS100 la 630
(versiune debroÛabilŸ)

Dimensiuni
Soclu debroÛabil 2 sau 3 poli 4 poli

(*) Capacele de borne scurte sunt obligatorii.


Ìasiu
A se vedea Ántreruptoarele automate debroÛabile Compact, pg. C80.

Montaj
Prin panou M (soclu debroÛabil) Prin panou M (Ûasiu)
2 sau 3 poli 4 poli 2 sau 3 poli 4 poli

Pe Ûine (soclu debroÛabil sau Ûasiu)


2 sau 3 poli 4 poli

C86
DecupŸri Án panoul frontal
Soclu debroÛabil Ìasiu cu garniturŸ de protecÍie Ûi cadru
A se vedea Ántreruptoare automate fixe Compact, pg. C76.

Dimensiuni (mm)
Tip C11 C13 C16 C17 G10 G11 G12 G13 G20 G21 H16
NS100/160/250N/H/L 103 84 55 42,5 95 190 87 174 37,5 75 102,5
NS400/630N/H/L 155 84 116,5 56 150 300 137 274 75 150 157,5

Tip H17 K K1 K2 K5 K6 K7 K11 K12 K13 K20


NS100/160/250N/H/L 205 17,5 35 70 54,5 109 144 74 148 183 35
NS400/630N/H/L 315 22,5 45 90 71,5 143 188 91,5 183 228 50

Tip K21 K22 L L1 L2 P4 P7 P8 P9 P44 R8


NS100/160/250N/H/L 70 105 52,5 105 140 111(1) 27 45 75 123 74
NS400/630N/H/L 100 145 70 140 185 168 27 45 100 147 90
(1) P4 = 126 mm pentru Compact NS 250N/H/L.

Tip R9 R33 R34 ØT U(2)


NS100/160/250N/H/L 148 74 148 6 ≤ 32
NS400/630N/H/L 180 91,5 148 6 ≤ 32
(2) U ≤ 20 mm dacŸ se utilizeazŸ blocuri de contacte auxiliare (NS100 la NS250).

h
NotŸ: Dimensiunile decupŸrii Án uÛŸ pentru amplasarea unui
aparat Ántr-un tablou atunci cÊnd Δ u 100 + (h x 5) Án raport cu
axul de rotire a uÛii.
C87
Dimensiuni Ûi conexiuni
Separatoare de sarcinŸ
Interpact INS40 la 160

Dimensiuni
ManetŸ rotativŸ directŸ

(a) Ecrane terminale pentru INS40/63/80.


(b) Ecrane terminale pentru INS100/125/160.
Dimensiuni (mm)
Tip H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 K K1 L L1 L2 P P1 P2 P3 P4 P5
INS40/63/80 22,5 45 40,5 81 42,5 85 73,5 147 1 18 46 73 90 21,3 43 47 62,5 79 5
INS100/125/160 22,5 45 50 100 50 100 110 220 7,5 30 67,5 119 135 21,5 45 47 62,5 79 5

ManetŸ rotativŸ prelungitŸ

Dimensiuni (mm)
tip A B
pe placŸ pe ÛinŸ
de montaj
min. max. min. max.
INS40/63/80 128 519 123 514
INS100/125/160 128 519 123 514

tip e K lungimea
axului de
extensie
INS40/63/80 1 ... 3 1 A - 69
INS100/125/160 1 ... 3 1 A - 69

Decupare Án panou frontal sau uÛŸ pentru manetŸ rotativŸ


directŸ prelungitŸ

Dimensiuni (mm)
tip C R K
INS40/63/80 47 92 1
INS100/125/160 47 137 7,5

NotŸ:
Liniile x Ûi y indicŸ axele de simetrie ale separatorului de sarcinŸ.
Planul de referinÍŸ z corespunde pŸrÍii din spate a separatorului de sarcinŸ.

C88
Dimensiuni
Manete laterale

Dimensiuni (mm)
tip L3 P6 P7
INS40/63/80 109 40 66,1
INS100/125/160 154 42,5 69,3

Manete laterale prelungite

Dimensiuni (mm)
tip B e P6 lungimea axului
cu ax min. max. de extensie
INS40/63/80 155 396 1 ... 3 40 B - 95
INS100/125/160 200 441 1 ... 3 42,5 B - 140
fŸrŸ ax B e P6
INS40/63/80 102 1 ... 3 40
INS100/125/160 147 1 ... 3 42,5

Manete laterale pentru cofrete funcÍionale

Dimensiuni (mm)
tip lungime tip B e P6
cofret ax
INS40/63/80 550 scurt 149 1 ... 3 41,5
INS40/63/80 600 lung 174 1 ... 3 41,5
INS100/125/160 550 scurt 194 1 ... 3 41,5
INS100/125/160 600 lung 219 1 ... 3 41,5

C89
Dimensiuni Ûi conexiuni
Separatoare de sarcinŸ
Interpact INS40 la 160 (cont.)

Dimensiuni
Decupare Án panoul frontal pentru manete prelungite

Dimensiuni (mm)
tip P6
INS40/63/80 40
INS100/125/160 42,5

Montaj
Pe placŸ de montaj Pe ÛinŸ

Dimensiuni (mm)
tip C1 C2 R1 R2 ØT U
INS40/63/80 40 80 10 36 4,5 35
INS100/125/160 37,5 75 22,5 60 4,5 35

C90
Separatoare de sarcinŸ Interpact
INS250-100 la 630 Ûi INV100 la 630

Dimensiuni
ManetŸ rotativŸ directŸ

(a) Ecrane terminale


(b) Separatoare de fazŸ
(c) Ecrane terminale lungi

Dimensiuni (mm)
Tip H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 K K1 L L1 P P1 P2 P3 P4
INS250 40 80 68 136 82 164 148 296 166 332 115 17,5 35 70 140 21,5 86 96 131 138
INV100/250
INS320/630 61,5 123 102,5 205 118 236 215 430 212,5 425 177 22,5 45 92,5 185 26 120 130 160,4 162
INV320/630

ManetŸ rotativŸ prelungitŸ


INS250-100 la 250 Ûi INV100 la 250

(1) Lungimea axului de extindere A - 101.


INS320 la 630 Ûi INV320 la 630

(1) Lungimea axului de extindere A - 124.

NotŸ:
Liniile x Ûi y indicŸ axele de simetrie ale separatorului de sarcinŸ.
Planul de referinÍŸ z corespunde pŸrÍii din spate a separatorului de sarcinŸ.

C91
Dimensiuni Ûi conexiuni
Separatoare de sarcinŸ Interpact
INS250-100 la 630 Ûi INV100 la 630
(cont.)
Decupare Án panou frontal sau uÛŸ pentru manetŸ rotativŸ directŸ
fŸrŸ cadru cu cadru

Dimensiuni (mm)
tip C6 C7 H9 L3 L4 P5 P6 R6 R7
INS250 51,5 103 82 65,5 131 86 88 81 162
INS320/630 76,5 153 127 85,5 171 110 112 101 202

Montaj
Pe panou fix/legŸturi faÍŸ Pe panou fix/legŸturi spate Pe ÛinŸ

Dimensiuni (mm)
tip G G1 G2 G3 K K1 K2 ØT
INS100 la 250 50 100 115 57,5 17,5 35 70 6
INV100 la 250
INS320 la 630 75 150 177 88,5 22,5 45 90 6
INV320 la 630

C92
Sisteme de inversoare de sursŸ manuale
Interblocajul manetelor rotative directe

Compact NS100 la 630


Dimensiuni Decupare Án panou frontal

Dimensiuni (mm)
Tip A B C D F G H J K L M N P
NS100/160/250N/H/L 325 90 87,5 175 156 133 9,25 9 295 75,5 150 75 155
NS400/630N/H/L 416 115 100 200 210 157 5 24,6 386 100 175 74,5 179

Interpact INS/INV250 100 la 250 A/Interpact INS/INV320/400/500/630


Dimensiuni Decupare Án panou frontal

Dimensiuni (mm)
Tip A B C D F G H K L M N P
INS/INV250-100/160/250 A 325 90 87,5 175 156 106 17,5 295 75,5 150 75 131
INS/INV320-320/400/500/630 A 416 115 100 200 210 130 22,5 386 100 175 74,5 160,4

NotŸ:
Liniile x Ûi y sunt planuri se simetrie pentru un aparat cu 3 poli.

C93
Dimensiuni Ûi conexiuni

Accesorii de cuplaj aval

Interpact INS250 100 la 250 A/Interpact INS/INV320/400/500/630


Dimensiuni

Dimensiuni Conexiuni

Dimensiuni (mm)
Tip G2 G3 G28 G29 G30 G52 K1 K2 K3 K4 K8 K9 K16
INS250-100/160/250 105,5 169 225,5 83,5 127,5 143,5 35 35 51 156 57,5 157,5 25,5
NS320/400/500/630 141 240,7 315 119 163,5 202,5 45 52,5 75 210 88,5 225,7 26,25

Dimensiuni (mm)
Tip L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L37 L38 L39 L40 ØT
INS250-100/160/250 320 82 300 72 16,5 123 139,5 74,5 21,5 70 8,5 140 6
NS320/400/500/630 420 105 400 95 11,2 187,5 - 98,5 26 92,5 0 210 6

C94
Compact NS100 la NS630 (doar pentru aparatele fixe Compact NS)
Dimensiuni

Dimensiuni Conexiuni

Dimensiuni (mm)
Tip G2 G3 G28 G29 G30 G52 K1 K2 K3 K4 K8 K9 K16
NS100/160/250 118 181,5 238 96 140 156 35 35 51 156 70 170 8
NS400/630 165,9 265,7 339,5 143,5 188,5 227,5 45 52,5 75 210 113,5 250,7 3,75

Dimensiuni (mm)
Tip L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L37 L38 L39 L40 ØT
NS100/160/250 320 99,5 300 89,5 1 123 139,5 74,5 19,5 87,5 9,5 140 6
NS400/630 420 127,5 400 117,5 11,2 187,5 - 96,5 26 115 22,5 210 6

NotŸ:
Accesoriile de cuplaj: doar pentru sistemele inversoare de sursŸ ce utilizeazŸ versiuni fixe ale Ántreruptoarelor automate Compact NS.

C95
Dimensiuni Ûi conexiuni
Sisteme de inversoare de sursŸ
telecomandate
Interblocajul pe o placŸ de montaj
Compact NS100 la 250
Dimensiuni 3 sau 4P Aparat fix Aparat debroÛabil

(*) Capacele terminale scurte


sunt obligatorii.

Montaj vertical Montaj orizontal

Dimensiuni (mm)
Tip G50 G51 G20 G21 G22 H21 H22 H23 H43 H44 H45 K25 K35 K36
NS100/160/250N/H/L 137,5 285 62,5 97 45,5 73 60 120 144,5 300 37 156 210,5 300
NS400/630N/H/L 180 360 100 152 83 123 60 120 189 378 77 210 282,5 400

Dimensiuni (mm)
Tip L31 L32 P7 P8 P9 P32 P33 P50 P52 P54 ØT9 ØT10 U
NS100/160/250N/H/L 110,5 354 25 45 75 178 143 25 99,5 21 9 6 i 32
NS400/630N/H/L 150,5 466 25 45 100 250 215 25 123 21 9 6 i 32

NotŸ:
Accesoriile de cuplaj: doar pentru sistemele inversoare de sursŸ ce utilizeazŸ versiuni fixe ale Ántreruptoarelor automate Compact NS.

C96
Compact NS400 la 630
Dimensiuni 3 sau 4P Aparat fix

Aparat debroÛabil

(*) Capacele terminale


scurte sunt obligatorii.

NotŸ:
Accesoriile de cuplaj: doar pentru sistemele inversoare de sursŸ ce
utilizeazŸ versiuni fixe ale Ántreruptoarelor automate Compact NS.

Montaj vertical Montaj orizontal

C97
Prize Ûi

Catalogul ÁntrerupŸtoare

electricianului
Aparataj electric
pentru locuinÍe

Catalog ProtecÍia

2007
instalaÍiilor
electrice Án
clŸdiri terÍiare

Cotrol,
comandŸ
Ûi semnalizare

Tablouri
electrice
Ûi prize
industriale
de curent

CanalizaÍie
electricŸ
prefabricatŸ

Iluminatul de
siguranÍŸ
Án clŸdiri

Calitatea
energiei
electrice

Componente de
automatizare
Án clŸdiri

RecomandŸri
practice
Control, comandŸ Ûi semnalizare

ComandŸ Ûi semnalizare
Contactoare D2
Auxiliare pentru contactoare D3
Teleruptoare TL D4
Teleruptoare care acceptŸ auxiliare D5
Teleruptoare cu funcÍie auxiliarŸ integratŸ D6
Auxiliare D7
Întreruptoare de sarcinŸ D8
Comutatoare CM D9
Butoane BT D9
LŸmpi de semnalizare V D10
Transformatoare de siguranÍŸ D11
Prize de curent D11

MŸsurŸ
Contoare digitale de energie D12
Centrale de mŸsurŸ PM D13
Voltmetre D14
Comutatoare voltmetrice D14
Ampermetre D15
Comutatoare ampemetrice D15
Contoare de impulsuri CI D16
Contoare orare CH D16
Frecventmetre FREQ D16
Transformatoare de curent TC D17

Gestionarea sistemelor de ÁncŸlzire


Prezentare D18
Termostate modulare TH

Pentru ÁncŸlzire directŸ D18

E simplu
cÊnd Íii
totul sub
control
Programare
ÎntrerupŸtoare orare electromagnetice IH Ûi IHH D21
ÎntrerupŸtoare orare digitale IHP D22
ÎntrerupŸtor orar multifuncÍional ITM D23

Temporizare
Relee de temporizare RT D24
Automate de scarŸ MIN D26

Gestionarea iluminatului
Întreruptoare crepusculare IC D28
Detectori de miÛcare D30
Detectori de prezenÍŸ D30
Televariatoare Ûi variatoare modulare

Tabel de alegere D32


Televariator D34
Variator D34
Auxiliare electrice D35
Semnalizare
Contactoare

cu conexiune rapidŸ acceptŸ auxiliare


CT CT CT
versiune standard standard cu comandŸ manualŸ

15959 15981

tensiune de forÍŸ 250 V c.a. 250 V c.a. (1P Ûi 2P), 400 V c.a. (3P Ûi 4P)
comandŸ 230 V c.a. 230 V c.a. 24 V c.a. 230 V c.a.
tip contact calibru pas de referinÍe referinÍe referinÍe referinÍe
(A) 9 mm
1P 1F 25 2 15958
2P 1F+1O 16 2 15956
2F 25 2 15180 15959 15981
40 4 15966
63 4 15971 16024 15987
100 6 15977
2O 25 2 15960
3P 3F 25 4 15961 15982
40 6 15967
63 6 15972
4P 4F 25 4 15962 16022 15983
40 6 15968
63 6 15973 16025 15988
100 12 15978
4O 25 4 15963 16023
40 6 15969
63 6 15974 16026
2F+2O 25 4 15964
63 6 15975

caracteristici
comandŸ tip comandŸ electricŸ menÍinutŸ comandŸ electricŸ menÍinutŸ
manualŸ nu nu selector cu 3 poziÍii
(auto, forÍatŸ Ûi oprire)
lampŸ prezenÍa tensiunii prezenÍa tensiunii sau forÍare manualŸ

tip 2P 1P 2P 3P 4P
calibru (A) 20 16 16 40 100 25 40 25 40 100
25 25 63 63 63
consum la cuplare 15 VA 15 15 34 53 34 53 34 53 106
bobinŸ Án timpul funcÍionŸrii 3,8 VA 3,8 3,8 4,6 6,5 4,6 6,5 4,6 6,5 13
putere disipatŸ - 1,3 1,3 1,6 2,1 1,6 2,1 1,6 2,1 4,2
frecvenÍŸ de comutare - -
anduranÍŸ zilnicŸ 100 cicluri 100 cicluri
electricŸ totalŸ 200 000 cicluri 200 000 cicluri
conformitate cu normele EN 61095 (C 61-480) Ûi CEI 61095 EN 61095 (C 61-480)
conexiune prin borne protejate pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2 circuite de comandŸ:
(cu sau fŸrŸ conector) n cablu flexibil 2 x 2,5 mm2 sau rigid 2 x 1,5 mm2
Ûurub cu amprentŸ ±, Pozodriv n°1 circuite de putere: mm2
n 16 Ûi 25 A: flexibil 2 x 2,5 mm2 sau rigid 6 mm2
n 40 Ûi 63 A: flexibil 2 x 10 mm2 sau rigid 25 mm2
n 100 A: flexibil 2 x 35 mm2 sau rigid 50 mm2
montaj sub un pieptene DA NU
accesorii de livrare - -
particularitŸÍi - pentru medii perturbate,
se utilizeazŸ un filtru ACTp
NotŸ: O = NI, F = ND.

Scheme electrice
CT cu racord rapid CT care acceptŸ auxiliare
1P 2P 3P 4P
2F 1F 1F + 1O 2F 2O 3F 4F 4O 2F + 2O

D2
Auxiliare pentru contactoare

ACTo+f ACTc ACTp ACTt


contact auxiliare comandŸ dublŸ antiparaziÍi temporizare
funcÍie comandŸ sau comanda unui contactor CT limitare supratensiuni temporizare pentru comanda contactelor
semnalizare funcÍie de tipul comenzii: pe circuitul de comandŸ CT sau releu inversor RLI, care permite
funcÍie de poziÍie cu impuls pentru comandŸ localŸ realizarea diferitelor tipuri de temporizŸri
“deschis” sau (intrare T), sau menÍinutŸ pentru
“Ánchis” a comandŸ centralizatŸ
contactelor de (intrare X) ultima comandŸ
forÍŸ primitŸ este prioritarŸ

referinÍe 15914 18308 18309 15920 15919 15419


tensiune de 24 la 240 V c.c./c.a. 230 V c.a. ±10 % 24 la 48 V c.a./c.c. ±10 % 230 V c.a. 24 V c.a. 24/240 V c.a. (50 Hz)
utilizare (50 Hz) (50-60 Hz) (0 la 60 Hz)
tensiune de - 230 V c.a. 24-48 V c.a. sau c.c. - -
comandŸ
lŸÍime Án 1 2 2 2
paÛi de 9 mm
particularitŸÍi n contacte 1O+1F: n datŸ impuls: min.250 ms - n temporizare: 1 s la 10 h
o min. 10 mA n consum max. ansamblu contactoare n selectarea temporizŸrii: prin cablare
24 V c.c./c.a. comandate cu ACTc: n precizie: ±0,5 %
(cos ϕ = 1) 400 VA (cuplare) 48 VA Ûi 24 V (cuplare) n ieÛire staticŸ: 200 mA permanent (3 A
o max. 2 A 100 VA (menÍin.) 12 VA Ûi 24 V (menÍin.) timp de 50 ms)
240 V c.c./c.a. 96 VA Ûi 48 V (cuplare)
(cos ϕ = 1) 24 VA Ûi 48 V (menÍin.)
n Ántrerupere tensiune de alimentare
o 1 s: pŸstreazŸ starea iniÍialŸ
o > 5 s: restartare la zero
o repunere Án funcÍiune pe bornele
X sau T
consum - 3 VA 3VA 5 VA
auxiliar
montaj pe partea dreaptŸ cu clipsuri pe partea stÊngŸ a contactorului cu clipsuri pe partea cu clipsuri pe partea stÊngŸ a contactului CT
a contactorului stÊngŸ a contactorului, sau a releului RLI
(max. 1) sau poate fi asociat prin
cablaj unui alt contactor
borne protejate flexibil 2 x 2,5 mm2 pÊnŸ la 6 mm2 pÊnŸ la 4 mm2 pÊnŸ la 1,5 mm2

Diferite tipuri de temporizŸri ale ACTt


Tip A: temporizare Tip C: ÁntÊrziere
la Ánchidere la deschidere
n ÁntÊrziere la punerea sub n punerea sub tensiune a unei
tensiune a unei sarcini Ántr-un sarcini dupŸ Ánchiderea unui
timp determinat. contact de intrare (ex. BP).
n ciclul de temporizare Áncepe n ciclul de temporizare Áncepe la
la punerea sub tensiune. Ánchiderea contactului de intrare.
n sarcina este pusŸ sub n sarcina este scoasŸ de
tensiune la sfÊrÛitul sub tensiune la sfÊrÛitul
temporizŸrii T. temporizŸrii T.
Tip B: funcÍia: automat Tip H: temporizare la
de scarŸ punerea sub tensiune
n punerea sub tensiune a unei n punere sub tensiune a unei
sarcini la Ánchiderea unui contact sarcini pentru o perioadŸ
de intrare (ex. BP). determinatŸ.
n ciclul de temporizare Áncepe n ciclul de temporizare Áncepe
la Ánchiderea contactului de la punerea sub tensiune a
intrare. auxiliarului ACTt.
n sarcina este scoasŸ de n sarcina este scoasŸ de
sub tensiune la sfÊrÛitul sub tensiune la sfÊrÛitul
temporizŸrii T. temporizarii T.

NotŸ: O = NI, F = ND.

Accesorii
capace Ûuruburi sigilate cu fir de plumb
permit evitarea oricŸrui contact cu bornele
(pungŸ cu 10 Án amonte Ûi 10 Án aval)
tip 2P 3 Ûi 4P

calibru 40/63 A 25 A 40/63 A


referinÍe 15922 15921 15923
InformaÍii suplimentare pag. J23
lŸÍime paÛi de 9 mm 4 4 6
D3
Semnalizare
Teleruptoare TL

tip racord rapid


Teleruptoare cu TL
racordare rapidŸ
Un conector
asigurŸ rapid
legŸtura electricŸ.

Cablarea bobinei referinÍe 1P 2P


1P 15488 15489

caracteristici
calibru 16 A
tensiune de comandŸ 230 V c.a.
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2
circuit de forÍŸ Ue 250 V c.a. 50 Hz
consum la cuplare 19 VA
nivel de zgomot 60 dB (la 1 m) la anclanÛate

PoziÍie orizontalŸ PoziÍie verticalŸ


Cablare standard cu 2 fire.

adŸugare de auxiliare nu
comandŸ localŸ pe manetŸ 3 poziÍii:
aparat pornit, oprit, forÍat
telecomandŸ BP simplu

anduranÍŸ AC21 100 000 cicluri


electricŸ AC22 200 000 cicluri
frecvenÍa max. de comutaÍie 5 manevre/min
temperatura de utilizare -20° C la +50° C
caracteristici funcÍie -
de tipul sarcinii
conformitate EN 60 669-1
EN 60 669-2-2
durata unui valoare standard 50 ms
impuls val. recomandatŸ 200 ms
ptr. automatizŸri
conexiuni c circuit de forÍŸ(1):
borne protejate: 2 x 1 mm2 la 2,5 mm2
Ûurub +/-, Pozidriv n°1
c circuit de comandŸ(1):
borne cu plŸcuÍŸ: 2 x 0,5 mm2 la 1,5 mm2
particularitŸÍi -
alegerea cablurilor ptr. bobinŸ cu comutator lateral
reperaj pe faÍa anterioarŸ 12 mm liber pentru o etichetŸ
(1) Cablu rigid sau flexibil cu sau fŸrŸ mufŸ.

D4
Teleruptoare care acceptŸ auxiliare

tip TL sau TL + ETL inversori TLI sau TLI + ETL TL sau TL + ETL
calibru 16 A 16 A 32 A

15155 15510 + 15530 15500 + 15530 15515 + 2 x 15505

tensiune de V c.a. 230 130 48 24 12 230 48 24 230


comandŸ V c.c. 110 48 24 12 6 110 24 12 110
1P 15510 15511 15512 15513 15514 - 15515

2P 15520 15521 15522 15523 15524 15500 15502 15503 15515 + 15505

3P 15510 15511 15512 15513 15514 - 15515 + 2 x 15505


TL+2ETL + 15530 + 15531 + 15532 + 15533 + 15534
-
+ + +

4P - 15521 15522 - 15524 15500 15502 15503 15515 + 3 x 15505


TL1+3ETL + 15531 + 15532 + 15534 + 15530 + 15532 + 15533

+ + + + +

15155 - - 15158 - - -
- -

caracteristici 1P 2P 3P 4P 2P 4P 1P 2P 3P 4P
lŸÍime Án pas de 9 mm 2 2 4 4 2 4 2 4 6 8
tensiune de utilizare 250 V c.a. 415 V c.a. 250 V c.a. 250 V c.a. 415 V c.a.
circuit forÍŸ Ue 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
consum de cuplare 19 VA 38 VA 19 VA 38 VA 19 VA 38 VA 57 VA 76 VA
anduranÍŸ AC21 200 000 cicluri 200 000 cicluri 50 000 -
electricŸ AC22 100 000 cicluri 100 000 cicluri - 20 000 cicluri
conexiuni prin borne protejate 0,5 la 6 mm2 0,5 la 6 mm2 de putere: pÊnŸ la 10 mm2,
(Ûurub ±, pozidriv) de comandŸ: 0,5 la 6 mm2
adŸugare de auxiliare ATLt, ATLz, ATL4, ATLc+s, ATLc+c
comandŸ localŸ pe aparat manetŸ pornit/oprit
telecomandŸ butoane simple
frecvenÍŸ maximŸ de comutaÍie 5 manevre/min
temperaturŸ de utilizare -20° C la +50° C
agrementŸri CEBEC, KEMA, ASE, OVE, N, S, D, FI
nivel de zgomot 60 dB (la 1 m) la anclanÛare
conformitate CEI 669-1 Ûi CEI 669-2, NF C 61 800, NF C 61-112
durata unui val. standard 50 ms
impuls val. recomandatŸ 200 ms
ptr. automatizŸri
distanÍŸ max. Ántre buton Ûi 20 m pentru 12 V
teleruptor funcÍie de tensiunea 80 m pentru 24 V
bobinei (cablu 1,5v) 320 m pentru 48 V

accesorii
clipsuri galbene de schimb n referinÍŸ 15415
(set de 10) n asigurŸ legŸtura mecanicŸ Ûi/sau electricŸ Ántre un teleruptor Ûi o extensie ETL sau un auxiliar ATL

InformaÍii suplimentare pag. J26


D5
Semnalizare
Teleruptoare cu funcÍie auxiliarŸ
integratŸ TLc, TLm Ûi TLs

tip TLc TLm TLs

funcÍie comandŸ centralizatŸ comandŸ manualŸ semnalizare la distanÍŸ


permite comanda centralizatŸ funcÍioneazŸ la comenzi menÍinute permite semnalizarea la distanÍŸ a
a unui grup de teleruptoare TLc, provenind dintr-un contact invers stŸrii sale de funcÍionare
pŸstrÊnd Ûi comanda localŸ (comutator, Ántreruptor orar, termostat);
prin impulsuri comanda manualŸ nu este operantŸ

calibru 16 A 16 A 16 A
tensiune de V c.a. 230 230 230 la 240
comandŸ V c.c. - 110 110
referinÍe 15518 15516 15517

caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2 2 2
tensiune de utilizare 1P: 250 V c.a. 50-60 Hz
circuit de forÍŸ Ue 3P: 415 V c.a. 50-60 Hz
consum de cuplare 19 VA, 38 VA cu ETL
frecvenÍa max. de comutaÍie 5 manevre/min
deconectarea telecomenzii cu comutatorul
semnalizare mecanicŸ pe faÍa anterioarŸ prin poziÍia manetei
durata de val. standard 50 ms
impuls val. recomandatŸ 200 ms
ptr. automatizŸri
temperatura de utilizare -20° C la +50° C
conexiuni borne protejate pentru cablu de 0,5 la 6 mm2
comanda localŸ pe aparat manetŸ pornit/oprit manetŸ imponderantŸ manetŸ pornit/oprit
anduranÍa AC21 200 000 cicluri 100 000 cicluri 200 000 cicluri
electricŸ AC22 - - 100 000 cicluri
asocieri ETL ref. 15530 n n n
posibile ATLt n - n
ATLz n - n
ATL4 n - n
ATLc+s n la care nu se utilizeazŸ decÊt n la care nu se utilizeazŸ decÊt n
funcÍia semnalizare funcÍia semnalizare
ATLc+c n n prin intermediul unui ATLc+s n prin intermediul unui ATLc+s

accesorii
clipsuri galbene de schimb n referinÍŸ 15415
(set de 10) n asigurŸ legatura mecanicŸ Ûi/sau electricŸ Ántre un teleruptor Ûi o extensie ETL sau un auxiliar ATL

Exemple de instalare

TLc + TLc Contactor CM + TLm

InformaÍii suplimentare pag. J26


D6
Auxiliare TL

tip ATLt ATLz ATL4 ATLc+s ATLc+c

funcÍie temporizare comandŸ cu comandŸ pas cu pas comandŸ centralizatŸ comandŸ centralizatŸ
buton luminos Ûi semnalizare multi-nivel
provoacŸ revenirea permite comanda asociat la douŸ teleruptoare, comanda centralizatŸ cu o comanda centralizatŸ a mai
automatŸ Án poziÍie de cu buton cu indicator auxiliarul ATL4 realizeazŸ "linie pilot" a unui grup de multor grupuri de teleruptoare,
repaus a teleruptorului luminos a teleruptorului comanda Ûi permite o funcÍionare teleruptoare care comandŸ menÍinÊnd Ûi comanda
la sfÊrÛitul unei fŸrŸ sŸ afecteze Án cascadŸ (pas cu pas) prin circuite independente, individualŸ localŸ Ûi comanda
temporizŸri reglabile funcÍionarea apŸsarea succesivŸ a butoanelor; menÍinÊnd comanda centralizatŸ pe nivele;
Ántre 1 s Ûi 10 h; ciclul de impulsuri: individualŸ localŸ a fiecŸrui se va pune cÊte un ATLc+c
ciclul de temporizare 1-ul impuls: TL1 Ánchis, TL2 deschis teleruptor; pe nivel.
Áncepe la Ánchiderea 2 impuls: TL1 deschis, TL2 Ánchis semnalizarea la distanÍŸ a
-lea
Exemplu: comanda localŸ de
aparatului; 3-lea impuls: TL1 Ûi TL2 Ánchise stŸrii mecanice a TL la iluminat la fiecare culoar +
un nou impuls deschide 4-lea impuls: TL1 Ûi TL2 deschise care este asociat. comanda centralizatŸ a tuturor
teleruptorul Ûi Áncepe 5 impuls: TL1 Ánchis, TL2 deschis Exemplu: comanda localŸ
-lea
culoarelor de pe acelaÛi etaj +
ciclul etc. iluminat pe fiecare culoar + comanda multi-nivel a
+ comanda centralizatŸ a tuturor etajelor dintr-un
tuturor culoarelor de pe singur punct
acelaÛi etaj

referinÍe 15411 15413 15412 15409 15410

caracteristici
tensiune de 24 la 240 V c.a. 130 la 240 V c.a. 130 la 240 V c.a. 130 la 240 V c.a. 130 la 240 V c.a.
utilizare 24 la 110 V c.c. - 110 V c.c. - -
lŸÍime Án paÛi 2 2 4 2 2
de 9 mm
montaj la stÊnga la stÊnga se asambleazŸ Ántre se asambleazŸ la dreapta fŸrŸ legŸturŸ mecanicŸ cu
TL, TLI, TLs, TLc TL, TLI, TLs, TLc 2 teleruptoare TL, TLI, ETL, TLs, TLc teleruptoarele Ûi auxiliar
Ûi TLm n la stÊnga unui ATLc+s
montat pe un TL, TLI, ETL
TLm sau TLs
n la dreapta unui TLc
particularitŸÍi n pentru aplicaÍiile n se asocieazŸ la TL contact auxiliar inversor de
“fluorescent, cu tensiunea bobinei semnalizare: 6 A, 240 V c.a.
necompensat” se u 130 V c.a.
instaleazŸ un filtru ACTp n se pune un ATLz
la bornele bobinei lui TL dacŸ curentul absorbit
de butonul luminos este
un multiplu de 3 mA
(acest curent poate
menÍine bobinele sub
tensiune)
Ex: ÁncepÊnd de la
3 mA se pune un ATLz,
ÁncepÊnd de la 6 mA se
se pun 2 ...
schemŸ 11

14

Exemple de montaj
Sens de montaj al auxiliarelor L control
local

11
TL 1 Ûi 2P A1
1
ATLt TLs on on
ATLz TLI ETL A2
2 on off 12 14 off off
ATL4 ATLc+s ATLc+c
TL 4P
control
central
TLc N
TL + ATL4 + TL ATLz + TL
TLm
L
control
legŸturŸ mecanicŸ Ûi electricŸ local
legŸturŸ electricŸ 1
11
A1
on on
A2
2 on off 12 14 off off

control
central
N
comandŸ
multinivel
TL + ATLc+s ATLt + TL 2P TL + ATLc+s + ATLc+c

D7
Semnalizare
Întreruptoare de sarcinŸ

tip lungime
Án paÛi
calibru tensiune
(A) (V c.a.)
lampŸ
roÛie(1)
ref. Întreruptoare de sarcinŸ I
de 9 mm
1P 2 20 250 15005
cu 15063
32 250 15009
cu 15100
40 250 15024
63 250 15013
100 250 15090
125 250 15057 15100 15014 15093
2P 2 20 415 15006
250 cu 15064 Deschiderea Ûi Ánchiderea Án sarcinŸ a unui circuit deja protejat la supracurenÍi plus
32 415 15010 funcÍia de secÍionare.
250 cu 15101 Caracteristici ale Ántreruptoarelor de sarcinŸ
4 40 415 15020 conformitate cu normele EN 60669-1 (C61-110) pentru I i 63 A
63 415 15014 EN 60947-3 (C63-120) pentru I 40 la 125 A
100 415 15091 secÍionare cu deschidere o bandŸ verde pe manetŸ garanteazŸ deschiderea
125 415 15058 aparentŸ conform tuturor polilor
3P 4 20 415 15007 EN 60947-2
32 415 15011 utilizare Án curent continuu 48 V (110 V cu 2P Án serie)
6 40 415 15023 numŸr de cicluri (O-F) 200 000 cicluri pentru calibre 20 Ûi 32 A
63 415 15015 50 000 cicluri pentru calibre 40 la 125 A
100 415 15092 conexiuni prin bare protejate pÊnŸ la 10 mm2 pentru 20 Ûi 32 A
125 415 15059 pÊnŸ la 50 mm2 pentru 40 la 125 A
4P 4 20 415 15008
32 415 15012
8 40 415 15019
63 415 15016
100 415 15093
125 415 15060
(1) Livrat cu o lampŸ roÛie de 230 V, cu neon.
Coordonarea Ántre Ántreruptoare automate
Ûi Ántreruptoare de sarcinŸ
Întreruptorul de sarcinŸ care are o putere de rupere Ûi o rezistenÍŸ la curenÍii de
scurtcircuit limitaÍi, trebuie sŸ fie protejat contra scurtcircuitelor care apar Án aval.
În consecinÍŸ, alegerea Ántreruptorului de sarcinŸ trebuie sŸ se facŸ, Ántre altele,
Án funcÍie de coordonarea cu acest dispozitiv de protecÍie la scurtcircuit montat Án
amonte. Tabelul indicŸ curentul de scurtcircuit maxim Án k eficace faÍŸ de care
Ántreruptorul de sarcinŸ este protejat datoritŸ coordonŸrii cu Ántreruptorul automat
amplasat Án amonte.

aparat Án aval Ántreruptor de sarcinŸ I


2P (230 V c.a.) 4P (400/415 V c.a.)
calibru (A) 20 32/40 63 100 20 32/40 63 100
aparat Án amonte C60N 6,5 5,5 7 4,5 4 5
curent maxim de C60H 6,5 5,5 7 4,5 4 5
scurtcircuit C120N 3 3 5 15 2 2 6 5
(k ef.) C120H 4,5 4,5 15 15 3 3 6 10

tip paÛi de 9 mm ref.


OF 2 15096

Contact auxiliar
SemnalizeazŸ poziÍia “deschis” sau “Ánchis” a Ántreruptorului de sarcinŸ la care este
asociat.
tip ref.
manetŸ rotativŸ Ántreruptoare de sarcinŸ 1, 3 Ûi 4P
numai mÊner fix frontal sau lateral drept 27048
Caracteristicile contactului auxiliar OF
capacitate de rupere 3 A la 400 V c.a
placŸ secÍionabilŸ (unitate pentru 1P) 26996
a contactelor 6 A la 230 V c.a
dispozitiv de Áncuiere lacŸte (pungŸ cu 2 buc.) 26970
prindere Án stÊnga Ántreruptorului de sarcinŸ
capac Ûuruburi fracÍionabil (pungŸ cu 2 buc.) 26981
conexiuni prin borne protejate cablu 10 mm2
sigilabile unipolar (pungŸ cu 20 buc.) 26982
capac borne Án amonte/aval pentru I 20 Ûi 32
1 unitate de 2 paÛi de 9 mm 15094
capac borne sigilabil pentru 1P 26975 Accesorii compatibile
I 40 la I 125 (pungŸ cu 20 buc.) 2P 26976 Piepteni de racord pentru I u 40 A: vezi piepteni C60.
separŸri Ántre poli (pungŸ cu 10 buc.) 27001
conexiune cu Ûuruburi (pungŸ cu 8 buc.) 27053

NotŸ: O = NI, F = ND.


D8
Comutatoare CM
Butoane BP

Comutatoare CM
tip CM cu 2 poziÍii CM cu 3 poziÍii
contact 1 inversor 2 inversoare 1 inversor 2 inversoare
OF OF + OF 1ND + 1NI OF OF + OF
referinÍe 18070 18071 18072 18073 18074

caracteristici
lŸÍime Án paÛi 2 4 2 2 4
de 9 mm
scheme

18071

tensiune 250 V c.a.


calibru 20 A
conformitate EN 60669-1 Ûi EN 60947-5-1
montaj pe conductor tip pieptene
anduranÍŸ electricŸ 30 000 cicluri AC22 (cos ϕ = 0,8)
tropicalizare execuÍie 2 (umiditate relativŸ 95 % la 55° C)
conexiuni borne protejate pentru cablu rigid sau cablu flexibil cu mufŸ
pÊnŸ la 2 x 2,5 mm2
Ûurub cu amprentŸ ±, Pozidriv n° 1
borne decalate pentru conexiuni mai facile
montaj sub conectori tip pieptene

Butoane BP
BP simple duble simple + lampŸ

18031 18034 18036

BP culoare gri roÛu gri/roÛu gri/gri gri


circuit 1O 1F 1O+1F 1O 1F+10 1F+1F 1F 1O 1F 1O

lampŸ alimentare - - 110 la 230 V c.a 12 la 48 V c.a./c.c.


culoare - - verde roÛu verde roÛu
referinÍe 18030 18032 18033 18031 18034 18035 18036 18037 18038 18039

caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2
tensiune 250 V c.a.
curent 20 A
lampŸ de semnalizare LED-uri cu duratŸ lungŸ de viaÍŸ (interÛanjabile)
duratŸ de viaÍŸ 100 000 ore cu eficacitate luminoasŸ constantŸ
consum 0,3 W
demontare pieptene
anduranÍŸ electricŸ 30 000 cicluri AC22 (cos ϕ = 0,8)
tropicalizare execuÍie 2 (umiditate relativŸ 95 % la 55° C)
conformitate cu normele EN 60669-1 Ûi EN 60947-5-1
conexiuni borne protejate pentru cablu rigid sau flexibil cu sau fŸrŸ mufe pÊnŸ la 2 x 2,5 mm2
Ûurub cu amprentŸ ±, Pozidriv n° 1
borne decalate pentru conectare simplŸ
montaj sub conectori tip pieptene

D9
Semnalizare
LŸmpi de semnalizare V

LŸmpi de semnalizare V
LŸmpile de semnalizare V se pot monta sub conector tip pieptene
tip lŸmpi simple lŸmpi duble lampŸ cu lŸmpi de semnalizarea
pÊlpÊire prez. tensiunii trifazate

18320 18325

culoare roÛu verde alb albastru galben verde/roÛu roÛu/verde alb/alb roÛu roÛu/roÛu/roÛu
230 la 400 V c.a. (3 faze) - - - - - - - - 18327
110 la 230 V c.a. 18320 18321 18322 18323 18324 18325 18335n 18328n 18326 -
12 la 48 V c.a./c.c. 18330 18331 18332 18333 18334 - - - - -

caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 2 2 2 2
scheme

conformitate cu normele EN 60947-5-1 CEI 73 Ûi CEI 1000-4


techologie lampŸ cu LED lampŸ cu LED
consum lampŸ semnalizare 0,3 W 0,5 W
duratŸ de viaÍŸ 100 000 ore cu eficacitate luminoasŸ constantŸ
frecvenÍa de pÊlpÊire - 2 Hz -
temp. de funcÍioanare -20° C ... +50° C
conexiune borne protejate pentru cablu rigid sau flexibil, cu sau fŸrŸ mufŸ pÊnŸ la 2 x 2,5 mm2, Ûurub cu amprentŸ +/-, pozidriv n° 1

SuporÍi pentru butoane


SuporÍii pentru butoane permit prinderea pe ÛinŸ DIN, Án dulapuri sau cofrete, a
aparatajului modular de comandŸ Ûi semnalizare:
Butoane, “oprire de urgenÍŸ”, comutatoare, lŸmpi de semnalizare ...
tip pentru elemente Ø 22 mm universal, de perforat

referinÍe 15151 15152

D10
Semnalizare
Alimentare
Transformatoare de sonerie
Ûi de siguranÍŸ TR
Prize de curent PC
Transformatoare de sonerie Ûi de siguranÍŸ TR
Permit obÍinerea unei tensiuni foarte joase (FJT 8 V, 12 V sau 24 V) plecÊnd de la
reÍeaua de joasŸ tensiune (FJT 8 V, 12 V sau 24 V).
tip transformatoare de sonerie transformatoare de siguranÍŸ

15218
putere 4 VA 4 VA 25 VA 16 VA 25 VA 40 VA 63 VA
tensiune Án primar 230 V c.a., ±10% 230 V c.a., ±10%
tensiune Án secundar 8 V c.a. ±15% 8-12 V c.a. ±15% 12-24 V c.a. ±15% 12-24 V c.a. ±5%
referinÍe 15214 15213 15215 15218 15219 15220 15222

caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 4 4 6 10 10 10 10
conformitate cu normele EN 60742, EN 61558-1, CEI 61558-1
siguranÍŸ circuite primare Ûi secundare complet izolate unele faÍŸ de altele
curent de scurtcircuit rezistenÍe datoritŸ dispozitivului Áncorporat
clasŸ II prin capace de borne (opÍional: a se vedea accesoriile)
temp. de funcÍionare -20° C ... +50° C
conexiuni prin borne izolate, cablu de 4 mm2

accesorii
capace de borne lŸÍime: 4 paÛi lŸÍime: 6 paÛi lŸÍime: 10 paÛi
(amonte/aval) 15228 15229 15230
NotŸ: Transformatoarele au o tensiune de mers Án gol mai ridicatŸ decÊt tensiunea
nominalŸ. Pentru receptorii sensibili la supratensiuni (circuite electromagnetice), este
necesar ca transformatorul sŸ funcÍioneze la In. DupŸ declanÛarea dispozitivului
de protecÍie Án cazul unei suprasarcini, se va Ántrerupe alimentarea Ûi se va lŸsa
transformatorul sŸ se rŸceascŸ Ánainte de a fi pus din nou sub tensiune.

Prize de curent PC 16 A
prize 16 A standard standard
german german
2P+PE 2P+PE cu protecÍie

referinÍe 15310 15306

caracteristici
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 5
specificitate standard
german 2P+PE
agrementŸri -
conformitate cu normele C 61-303

tensiune de utilizare 250 V c.a.


montaj pe ÛinŸ simetricŸ
conexiuni borne protejate pentru cablu de 6 mm2

Pentru informaÍii
suplimentare consultaÍi
Catalogul Multi9,
disponibil pe
CD-ul ataÛa