Sunteți pe pagina 1din 1

Numele elevului.........................................................

Construcţia şi congruenţa triunghiurilor

I.Completaţi următoarele enunţuri pentru a obţine propoziţii adevărate (pe foaia de testare
scrieţi numai răspunsul):
a) Conform definiţiei două triunghiuri sunt congruente dacă ………………….
b) Dacă pentru ∆ ABC şi ∆ DEF avem [AB] ≡ [DE] şi ∠ A≡ ∠ D iar ∠ B≡ ∠ E atunci
triunghiurile sunt congruente conform criteriului de congruenţă …………………
c) Două drepte se numesc perpendiculare dacă…………………..
d) Dacă două drepte concurente nu sunt perpendiculare atunci se numesc………….
II.Alegeţi varianta de răspuns corectă (numai o variantă este corectă):
1.Dacă ∆ ABC ≡∆ DEF atunci:
a) [ AB ] ≡ [ EF ] ; b) ∠ B≡ ∠ E ; c) ∠ C≡ ∠ D.
2. Dacă [QR] ≡ [VO] ,[ RS] ≡ [OT] şi [QS] ≡ [VT] atunci:
a) ∆ QTR ≡ ∆ VOT ; b) ∆ QRS ≡ ∆ TOV ; c) ∆ QRS ≡ ∆ VOT
III.Pe foaia de testare scrieţi rezolvările complete:
1.Construiţi triunghiul ABC ştiind că: Fig.1
.
A B

a) AB=5 cm , m(∠ A)=50° şi m(∠ B)=30°;


b) triunghiul este dreptunghic având catetele , AB=3 cm şi AC=4 cm.
O
2.În fig.1 , [OD] ≡ [OC] şi [OA] ≡ [OB]. Arătaţi că :
a) [AD]≡ [BC]
D C
b) ∠ ADC≡ ∠ BCD.
3. Fie segmentul [BC]. Punctele D si E sunt situate in acelasi semiplan determinat
de BC astfel incat: DB ⊥ BC , EC ⊥ BC si [ DB ] ≡ [ EC ]. Demonstrati ca:
a) [ DC ] ≡ [ EB ]
b) ∆ DBE ≡∆ ECD .

NOTA:
 Timp de lucru: 45 minute
 Se acorda 20 puncte din oficiu
 Barem de notare:

subiect I II.1 II.2. III.1 III.2. III.3.


nr. puncte 20p 10p 10p 10p 15p 15p

S-ar putea să vă placă și