P. 1
Activitatea de servire in bar

Activitatea de servire in bar

|Views: 265|Likes:
Published by airom20008501

More info:

Published by: airom20008501 on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • Introducere
 • Competen e
 • Obiective
 • Informa ii pentru profesori
 • Fi de progres colar
 • Cuvinte cheie/Glosar
 • Informa ii pentru elevi
 • Activit i de înv are
 • Activitatea de înv are nr. 1.1
 • Activitatea de înv are nr. 1.2
 • Activitatea de înv are nr. 1.3
 • Activitatea de înv are nr. 2.1
 • Activitatea de înv are nr. 2.2
 • Activitatea de înv are nr. 2.3
 • Activitatea de înv are nr. 3.1
 • Activitatea de înv are nr. 3.2
 • Activitatea de înv are nr. 3.3
 • Activitatea de înv are nr. 3.4
 • Activitatea de înv are nr. 4.1
 • Activitatea de înv are nr. 4.2
 • Activitatea de înv are nr. 4.3
 • Solu ionarea activit ilor
 • Bibliografie
 • Anexe
 • Fi de documentare nr. 1
 • Fi de documentare nr. 2
 • Fi de documentare nr. 3
 • Fi de documentare nr. 4
 • Fi de documentare nr. 5
 • Fi de documentare nr. 6
 • Fi de documentare nr. 7
 • Fi de documentare nr. 8
 • Fi de documentare nr. 9
 • Fi de documentare nr. 10
 • Fi de documentare nr. 11
 • Fi de documentare nr. 12
 • Fi de documentare nr. 13

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017 -553.04.01.02.04.01.03

MEdCT CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR PENTRU

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR
DOMENIUL: TURISM I ALIMENTA IE CALIFICAREA: ORGANIZATOR BANQUETING NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a

sistemului de înv

mânt profesional

i tehnic

Noiembrie 2008

Domeniul: Turism i alimenta ie

1

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

AUTORI:
y

RODICA COSTACHE, profesor Grupul colar ÄVoievodul Gelu´, Zal u

COORDONATOR:
y

NELIDA ISMAIL, profesor Colegiul Economic Mangalia :

CONSULTAN
y

IVAN MYKYTYN, expert WYG International

Domeniul: Turism i alimenta ie

2

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Cuprins
INTRODUCERE ................................ ................................ ................................ ................................ 5 COMPETEN E ................................ ................................ ................................ ................................ . 6 OBIECTIVE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7 INFORMA II PENTRU PROFESORI ................................ ................................ ................................ 8 FI DE PROGRES COLAR ................................ ................................ ................................ ....... 11

CUVINTE CHEIE/GLOSAR ................................ ................................ ................................ ............ 14 INFORMA II PENTRU ELEVI ................................ ................................ ................................ ........ 21 ACTIVIT I DE ÎNV ARE ................................ ................................ ................................ ........... 23
ARE NR. 1.1. ................................

ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

................................ ................................ .............................. 23 ARE NR. 1.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 25 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 26 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 28 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 29 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 31 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 33 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 34 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 35 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 37 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 38 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 40 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 42
ILOR ................................ ................................ ................................ 43

SOLU IONAREA ACTIVIT ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

ARE NR. 1.1. ................................

ARE NR. 1.2. ................................

................................ ................................ .............................. 43 ................................ ................................ .............................. 44 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 45 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 47 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 48 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 50 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 51 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 52 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 53 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 54 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 55 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 56 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 58

BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ ................................ .............................. 59 ANEXE................................ ................................ ................................ ................................ ............ 60
Domeniul: Turism i alimenta ie

3

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

DE DOCUMENTARE NR. 1................................

................................ ................................ ................................ ......... 60 DE DOCUMENTARE NR. 2................................ ................................ ................................ ................................ ......... 63 DE DOCUMENTARE NR. 3................................ ................................ ................................ ................................ ......... 68 DE DOCUMENTARE NR. 4................................ ................................ ................................ ................................ ......... 72 DE DOCUMENTARE NR. 5................................ ................................ ................................ ................................ ......... 74 DE DOCUMENTARE NR. 6................................ ................................ ................................ ................................ ......... 77 DE DOCUMENTARE NR. 7................................ ................................ ................................ ................................ ......... 80 DE DOCUMENTARE NR. 8................................ ................................ ................................ ................................ ......... 86 DE DOCUMENTARE NR. 9................................ ................................ ................................ ................................ ......... 88 DE DOCUMENTARE NR. 10 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 93 DE DOCUMENTARE NR. 11 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 95 DE DOCUMENTARE NR. 12 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 97 DE DOCUMENTARE NR. 13 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 100

Domeniul: Turism i alimenta ie

4

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Introducere
Modulul ÄActivitatea de servire în bar´, se încadreaz în structura curriculum -ului în

dezvoltare local , motiv pentru care c oala are libertatea de -a repartiza cele 132 de ore dintr -un an colar, pe tipuri de activit i (teorie, laborator tehnologic i instruire practic ), în func ie de condi iile proprii i de disponibilitatea partenerilor economici de -a preg ti mai aprofundat un anumit num r de elevi pentru servirea în bar. În cadrul acestui modul se dezvolt competen e atât din unit ilor de competen e cheie (U3 ± Managementul rela iilor interpersonale i U5 ± Comunicare) cât i din unitatea de competen tehnic specializat : U19 ± Activitatea de servire în bar. Aceasta agregare de competen e impune activit ilor de înv are o abordare complex , pentru a permite elevilor s dobândeasc concomitent cu competen ele specifice calific rii pentru care se preg tesc i o serie de abi lit i cheie, absolut necesare în momentul încadr rii lor pe pia a muncii. Conform sugestiilor metodologice din curriculum, unitatea con inuturile programei cu consultarea agen ilor economici colar poate îmbun t i i i de asemenea pot ap rea

competen e suplimentare dac agentul economic solicit (dar acestea nu pot fi certificate la nivel na ional), îns în nici un caz nu se pot înlocui competen ele care provin din u nit ile de competen e din SPP. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite con inuturi, de a le e alona în timp i de a - i crea propriile activit i de înv are în func ie de toate condi iile care -i influen eaz actul didactic. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ, interactiv, centrate pe elev. Activit ile vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic, to i elevii s dobândeasc competen ele necesare care, în final, s duc la rezolvarea problemelor abordate în demersul didactic. Folosirea metodelor centrate pe elev, c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la ex perien e de via implica i în formarea profesional i lucrul în grup. i în activitatea real i

Prin acest material ne propunem s aducem în aten ia elevilor i cadrelor didactice, parteneri a viitorilor organizatori banqueting, propunerile noastre de activit i de înv are, concepute pentru a putea fi aplicate în orice unitate în care se dezvolt aceast calificare. Din acest motiv, r mâne la latitudinea fiec rui cadru didactic cum s foloseasc acest auxiliar curricular sau cum s adapteze activit ile propuse la specificul cole ctivelor cu care lucreaz .

Domeniul: Turism i alimenta ie

5

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Competen e
În cadrul acestui modul se dezvolt specifice prezentate în continuare: UC 3: Managementul rela iilor interpersonale C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale C 2: Gestioneaz conflicte C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5: Comunicare C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale C 2: Modereaz dezbateri i edin e C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale UC 19: Activitatea de servi re în bar C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului C 2: Aprovizioneaz barul C 3: Coordoneaz activit ile din bar C 4: Controleaz produsele din bar urm toarele unit i de competen e, cu competen ele

Domeniul: Turism i alimenta ie

6

Calificarea: Organizator banqueting

S îmbun t easc permanent rela iile interpersonale. S aplice sistemele de control. S munceasc în echip . S verifice procedurile din bar. S calculeze costurilor b uturilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 7 Calificarea: Organizator banqueting . S prezinte succint anumite con inuturi. S precizarea ustensilelor i obiectelor de inventar. S organizeze procedurilor de aprovizionare. S identifice dot rilor din bar. S verifice documentele pentru c acestea s îndeplineasc criterii profesionale. S . S . S trezeasc interesul celor din jur i s conving audien a.i exprime opiniile i ideile în condi ii de respect reciproc. S deruleze activit ile de degustare. S organizeze activit ile din bar. Referitor la activitatea de servire în bar : S respecte regulilor de amenajare a barului. S scrie unui document clar i corect . S organizeze stocarea b uturilor. S monitorizeze angaja ii din bar în ce prive te corectitudinea acestora.i organizeze logic i concis informa iile. S selecteze surselor de aprovizionare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Obiective Dup parcurgerea acestei unit i de competen elevii vor fi capabili: Referitor la rela iile interpersonale i comunicarea: S asculte activ i s încurajeze unui dialog constructiv. decizii i ac iuni.

i desf ur rii stagiului de preg tire practic i caietul / portofoliul de practic sunt al urare a stagiului de preg tire practic (durata. Stagiul de preg tire practic se desf oar în laboratorul tehnologic sub îndrumarea / maistrului i reprezentantul agentului profesorului de specialitate sau la agentul economic sub îndrumarea profesorului instructor în calitate de coordonator al activit ii de instruire practic economic care particip atât la instruirea cât i la evaluarea elevilor. În func ie de cadrul local se vor stabili teme care s permit însu irea competen elor respective în func ie de condi iile concrete. de a le e alona în timp. Unit ile cheie au menirea s formeze al turi de competen ele strict profesionale. Activit ile la lec ii vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic to i Domeniul: Turism i alimenta ie 8 Calificarea: Organizator banqueting . centrate pe elev. loca ia). fi e de lucru. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ. grafice. etc. planific rile calendaristice întocmite de coordonatorii activit ii precum Portofoliul de pract ic va cuprinde : fi e individuale pe o tem de practic . fi e de observa ie ale elevului pe durata derul rii practicii. Portofoliul de practic va fi utilizat c instrument de evaluare a atingerii competen ei de c tre elev. împreun cu fi a individual de control întocmit de îndrum torul de practic . scheme tehnologice. interactiv. iar probele de evaluare sunt preponderent orale i practice.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru profesori Pentru modulul ÄActivitatea de servire în bar´. fi e de evaluare (concepute de îndrum torul de practic ). Documentele necesare organiz rii urm toarele : graficul de desf elevilor. sunt asamblate dou unit i de competen cheie cu o unitate de competen tehnic specializat . documenta ii tehnice. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul profesorul are l ibertatea de a dezvolta anumite teme. abilit i de interela ionare i comunicare.

lucrul în echip . Folosirea metodelor centrate pe elev c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la experien e de via Vor fi promovate situa iile din via a real i lucrul în grup. observarea independent . exerci ii practice.3. miniproiectul lucru. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Domeniul: Turism i alimenta ie 9 Calificarea: Organizator banqueting . Metodele de predare / înv are recomandate sunt: demo nstra ia. abstractizarea. angaja ilor i societ ii. autoevaluarea.3. Elevul poate fi implicat în evaluarea activit ii sale. studiul de caz. rezolvarea de probleme. problematizarea. evaluarea grupului de func ie de specificul competen ei. Fi ACTIVIT I DE ÎNV ARE de lucru: ³Tipuri de baruri´ 1.1.1.2. lec ii vizit . studii de caz. observarea dirijat . consolidând astfel capacitatea de a se autoevalua i m rind gradul de transparen a acord rii notelor. rapoarte scrise. analiza/sinteza. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2. Aplica ie practi c : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ). i în activitatea real i i se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. Evaluarea pe parcursul anului se realizeaz prezentate elevului. 2. Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2.2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR elevii s dobândeasc competen ele necesare i s duc la rezolvarea problemei puse în discu ie. etc. prin probe de evaluare orale i practice în i proiectul. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. Criteriile specifice de evaluare trebuie stabilite de profesor i CORELAREA COMPETEN ELOR CU ACTIVIT ILE DE ÎNV ARE COMPETEN E UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale 1. experimentul.

3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 19 C 4: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i i men ine rela ii 3. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4.1. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 3. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ 4.4. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Domeniul: Turism i alimenta ie 10 Calificarea: Organizator banqueting .3.1.2.2. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3. 4.

Elevii ar trebui de asemenea s fie încuraja i s î i asume r spunderea pentru procesul de înv are.1.3.1. Aplica ie practic : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ).i evalueze propriul proces de înv are comentând cu privire la arii care le-au pl cut sau nu la un anumit subiect. Exemplu de copert de fi de rezumat ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Numele elevului: Data începerii: Data finaliz rii: Competen e Competen a 1 Organizeaz dotarea i amenajarea barului Activitate de înv are 1. Fi baruri´ de lucru: ³Tipuri de Data îndeplinirii Verificat ± Semn tura cadrului didactic 1. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2.2.2. Elevul care î i asum responsabilitatea pentru aspecte ce in de înregistrare pot contribui la acest obiectiv. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Competen a 2 Aprovizioneaz barul Competen a 3 Coordoneaz Domeniul: Turism i alimenta ie 3. Înregistr rile exacte reprezint un aspect important al administr rii procesului de înv are. Elevii ar trebui s de progres colar Fi ele de rezumat ale modulului ofer cadrelor didactice i elevilor mijloace de înregistrare a fie încuraja i s . Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. 2. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 11 Calificarea: Organizator banqueting .3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi progresului. Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2. i poate de asemenea ajuta la informarea i motivarea elevilor.1. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informa ii valoroase referitoare la arii care cauzeaz dificult i elevilor. Exemplu de copert de fi de rezumat de mai jos include o prim pagin a rezumatului progresului înregistrat de elev. Acest fapt poate fi folositor atât pentr u elev cât i pentru profesor i poate ajuta la motivarea elevilor oferindu -le o indica ie vizual clar a progresului pe care l -au f cut.

Ce mai trebuie s înve e referitor la subiectul activit ii.i urm reasc obiectivul înv rii. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ Competen a 4 Controleaz produsele din bar 4. Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui s . Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Exemplu de fi de rezumat activitate O precizare pentru fiecare activitate de înv are. Activitate de înv are Denumirea sau alte preciz ri referitoare la activitatea de înv are Comentariile elevului De exemplu: y y y y Obiectivele înv rii Realizat Data la care obiectivul înv rii a fost îndeplinit Obiectivul (ele) activit ii de înv are Ce le-a pl cut referitor la subiectul activit ii. Competen Detalii referitoare la competen a care se dezvolt . Domeniul: Turism i alimenta ie 12 Calificarea: Organizator banqueting . Fi de lucru : Aplicarea sistemelor de control în bar 4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR activit ile din bar 3.3. Ce anume din subiectul activit ii li s -a p rut a constitui o provocare.1.3. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3.2. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3.2.4. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4.

y Ariile de înv are sau alte aspecte în care este necesar continuarea dezvolt rii. Domeniul: Turism i alimenta ie 13 Calificarea: Organizator banqueting . a demonstrate entuziasm.i urmeze obiectivele înv rii. a colaborat bine cu ceilal i.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Comentariile profesorului De exemplu: y Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune. s -a implicat total. y Ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le -ar pl cea s .

pentru pl cere. Ap "sifon". spectacole. Adresa (de contact) ± Indica ie. apa de consum având puritatea i. urmare a con inutului de diverse s ruri provenite din ape subterane care ajung la sup rafa . incluzând frecventarea cluburilor de noapte. men iune pe scrisori. seri dansante. distrac ie. etc.. reuniuni. Aperitiv . Ap minerala ± B utur nealcoolic . Alimenta ie ± Sector al comer ului cu am nuntul. având calitatea de a deschide apetitul. co cteiluri seci. echipamentelor. eventual. colet. Pl cere.Mas festiv comandata pentru un num r mare de persoane. Banchet . exploziilor de art . care presupune autoservirea de pe o masa -bufet i consumul a ezat (la mic dejun) sau în p icioare (la recep ie).Sistem de efectuare a serviciului în salon.. gazoasa (Soda water) . Pe lâng produc ie i servire.B utur alcoolica care se consuma înainte de masa. Animator ± Persoan care este responsabil de organizarea de c ompeti ii sportive.. sta iuni sau zone turistice. care se ob ine prin saturarea apei în sticle sau sifoane. b uturi pe baza de anason. pentru clien i. de unde provin e i termenul potabile cu bioxid de carbon. Agrement ± 1.) Autoservice tip bufet suedez .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cuvinte cheie/Glosar Adaos comercial ± Diferen a între pre ul de livrare i pre ul cu am nuntul. meniul oferit fiind Domeniul: Turism i alimenta ie 14 Calificarea: Organizator banqueting . vermuturi. precum i servirea specific al activit ii i alte m rfuri transformarea unor materii prime în alimente intr -o gama variata de preparate culinare i produse de i consumul lor. prin izvoare naturale. Se îmbuteliaz propriet ile terapeutice recunoscute din punct de vedere medical. Agent (comercial) ± Persona autorizata de alt persoana (numit principal). (Utilizarea termenului aperitiv pentru a desemna o gustare este impropriu. etc. relaxare. C valoare.B utur nealcoolic . vinuri de regul seci. în asociere cu b uturi alimentare. evenimentelor culturale i de agrement. evenimentelor etc. aniversari etc. fie c o diferen "sc zut " din pre ul cu am nuntul (rabat). având c cofet rie-patiserie. bitter -uri. este un procent de 10 -20 % din pre ul de cump rare. Ansamb lul mijloacelor. Se poate calcula fie c o sum "ad ugat " la pre ul de livrare (adaos). care con ine numele i domiciliul destinatarului (persoanei care trebuie co ntactate). unit i le specifice ofer i posibilit i de destindere Anima ie ± Activitate care amuza oamenii. Sunt diverse sortimente de aperitive: rachiuri. 2. puse la dispozi ia turi tilor unei unit i de cazare. s ac ioneze în numele i/sau contul acestuia din urma în tranzac iile (comerciale) implicând o ter parte. distrac ie în timpul liber. Pe seama lui se asigur recuperarea cheltuielilor de distribu ie ± vânzare i un profit pentru comerciant.

tartine. de capacitate redus . Bar de noapte (Night club) ± Unitate cu caracter distractiv. Pentru efectuarea serviciului în salonul de servire al restaurantului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR acela i pentru to i participan ii. care se utilizeaz în unit ile de alimenta ie pentru marcarea. platouri cu delicatese. restrânse c num r. Domeniul: Turism i alimenta ie 15 Calificarea: Organizator banqueting . fiind specializat în prepararea cocteilurilor. fripturi reci etc. cu scaune înalte i la mese de dimensiuni mici. Cana . într -un ora . cu orar de noapte.Recipient cu toarta. de proiectare.bar. care se prelunge te la partea superioara cu gât. iar piano -barul ofer un program de divertisment specific. televizor. specialit i de cofet rie i înghe at .Spa iu frigorific pentru p strarea alimentelor refrigerate sau congelate i a b uturilor. De regul . pentru c programul artistic -muzical s poat fi vizionat de la t oate mesele. audi ii muzicale. este realizat în amfiteatru. care sunt consumate pe loc. foietaj. dar i informa ii despre anumite produse care pot fi comercializate. ig ri i posibilit i de distrac ie (muzic discret . Ofer o gama variata de b uturi alcool ice i nealcoolice. a preparatelor culinare i a b uturilor. video. folosit pentru servirea la masa. lapte dulce fiert (laptiera). chelnerii preiau b uturil e de la barul se serviciu. cafea (cafetier ). fiind prev zut cu un dop din acela i material. b uturi nealcoolice. fri c lichid (pic). jocuri mecanice etc. simple sau în amestec. cafea. Barman ± Persoana care serve te la bar. prev zute cu 2 scaune. oferind o gam vast de b uturi alcoolice fine. Caraf ± Recipient de sticl . care prezint un program variat de divertisment.Acoperitoare care se pune deasupra deschiz turii unui vas. Bro ur ± Publica ie cu num r redus de pagini. gust ri în sortiment restrâns. de music -hall i dans pentru consumatori. la sec ii (inclusiv bar).. org de lumini. fructe i salat de fructe. cocteiluri . în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice restrâns de preparate culinare i alte produse alimentare. Se utilizeaz pentru apa potabil .) Se serve te i se consuma pe tejgheaua . cu sau f r toart . Camera frigorifica . larg la partea superioara. Bistrou (Pub) ± Restaurant modest. care cuprinde informa ii pentru orientare. de obicei bro ate (legate între ele). Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. care ofer b uturi alcoolice i nealcoolice i un sortiment restrâns de preparate culinare. larg la baza. C variante cafe -barul (cafeneaua) privilegiaz servirea cafelei. Bar ± Unitate de alimenta ie cu program de zi sau de noapte. Capac . specialit i de cofet rie i înghe ate asortate. Bon de marcaj ± Formular cu regim special. într-un muzeu. Se utilizeaz pentru servirea apei i vinurilor (tinere i ieftine) la mas sau pentru transport din butoi spre spa iul de servire. Bar de zi (Cocteil bar) ± Unitate care func ioneaz în cadrul hotelurilor i restaurantelor sau c unitate independenta. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. la t emperaturi sc zute. de c tre chelneri. TV.

Cupa ± 1. Manifestare în cadrul c reia. i lichior. Inventarul de servire care este pus la mas la dispozi ia unui consumator. Este confec ionat din împletitur de r chita sau din metal. Centrifug de stors fructe . Se face pe mân (la una . aperitive i tartine. preg tit i servit la bar. Scopul organiz rii este întâlnirea participan ilor. Se întâlnesc urm toarele tipuri: pentru cafea. înghe at . în care sunt centralizate în baza borderourilor de încas ri. pentru pahare. adic lingura. participan ilor li se ofer . de c tre femei. Couvert ± 1. pepene galben. Domeniul: Turism i alimenta ie 16 Calificarea: Organizator banqueting .Documentul întocmit la sfâr itul zilei de lucru. Digestiv ± B utur alcoolic oferit la sfâr itul mesei. crudit i.Pies de inventar m runt din dotarea unit ilor de alimenta ie. Tacâmul. Gustarea prezentata intr -o cup . cu itul i furculi a. r mânând în picioare. în special în amestec. 2. Se consum distilate tip Coniac (vinars) ± de c tre b rba i. preparatelor lichide (supe). de regul împreun cu cafeaua. suc de fructe etc. Amestec de b uturi alcoolice. 2. pr jituri. Num rul de consumatori servi i la o masa. Cocteil ± 1... precum i pentru prezentarea i servirea gust rilor sub form de cocteiluri i a diferitelor deserturi (salata de fructe etc. având întrebuin ri diverse: pentru zah r. homar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ceainic ± Can cu capac folosit pentru servirea ceaiului infuzat sau a apei fierbin i pentru preg tirea ceailui la mas . a b uturilor alcoolice. înghe a t . Client . Co ule ± Pies de inventar folosit pentru transportul. Cea c ± Pies de vesel folosit pentru servirea b uturilor nealcoolice calde (ceai). ghea . Pahar de form specific folosit pentru servirea vinului spumant. gust ri. Un singur pahar se debaraseaz pe farfurie. pentru preparate lichide (mai mare decât cea pentru consomme).Utilaj folosit pentru extragerea prin centrifuga re a sucului din pulpa de fructe. dup ce consumatorii au terminat de mâncat i de b ut. produse de cofet rie -patiserie. la unit ile cu specific. pentru consomme. Se preg te te din crevet e. dans) i un sortiment bogat de b uturi alcoolice i nealcoolice. Centralizatorul vânz rilor . pentru b uturi nealcoolice calde (mai mare decât precedenta) . 3. dou sau trei farfurii) sau. 3. prezentarea i servirea vinurilor ro ii. pe tav . Serviciul se asigur direct la bar sau prin chelneri. în special.). Disco ± bar (Discoteca ± Videoteca) ± Unitate de alimenta ie cu profil de divertisment. Cle te . precum i. Pies de inventar m runt utilizat pentru servirea înghe atei.Persoan fizic sau juridic în calitate de cump r tor sau benefici ar poten ial sau efectiv al unor servicii oferite spre vânzare de c tre un agent economic numit vânz tor. elin etc. De regul . 2. se percepe o taxa de intrare specific . care ofer consumatorilor posibilit i de distrac ie (muzica. Debarasare ± Opera ie efectuat de c tre personalul de servire.

cafea. Ma ina de fabricat cuburi de ghea Domeniul: Turism i alimenta ie ± Utilaj folosit în bar pentru producerea de cuburi de 17 Calificarea: Organizator banqueting . list de pre uri. întins mare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Disc-jockey-ul este cel care asigura organizarea i desf vizionare. List se prezint clien ilor imediat dup instalarea acestora la masa. de desert (întins la mijloc). vinuri (echivalentele în italiana i spaniola). semiobscuritate. Lux ± Categorie generica de încadrare. list de bucate. Iluminat slab ± Lumin difuz . produse sau m rfuri alte persoane fizice sau juridice. Masa ± Pies de mobilier format dintr -un blat p trat. înzestrare tehnico -material . sprijinit pe unul sau mai multe picioare. prezentându -se videoprograme i filme. date etc. c reia ii corespunde un serviciu elegant. calit ii. tot a a cum b uturile pot fi include în list meniu. List de control (Checklist) ± Foaie de hârtie cuprinz ând un ir de nume. specifice unui sector de activitate. Pot exista i liste distincte pentru aperitive. luminat c ziua. întins mic (jour. List de b uturi ± Suport pe care sunt înscrise b uturile alcoolice i nealcoolice pe care un restaurant cu serviciu la masa le propune clien ilor. mai pu in recomandate: list de preparate. suport mic. pentru pâine). Factura ± Document eliberat de c tre vânz tor (prestator) pe adresa cump r torului (beneficiarului). de calitate superioar . list de meniu. - întocmit cu scopul de a verifica existen a înscrisurilor legate de diverse activit i sau ac iuni.. cu înscrierea felului m rfii (serviciului ). Lacto-bar (Milk bar) ± Unitate în care sunt oferite în principal b uturi pe baza de lapte.Meniu ± Suport pe care sunt înscrise preparatele culinare pe care o unitate de alimenta ie cu serviciu la masa le pro pune clien ilor. Iluminat puternic ± Explozie de lumina. Se întâlnesc urm toarele tipuri: suport mare. urarea cu instala ii electronice de redare i Echipament ± Baz material . Înscrierea fiec rui preparat se face cu precizarea pre ului. intr-un cadru somptuos. aparatur . suport pentru cea c de ceai i pentru cea c de cafea. Furnizor ± Persoana fizic sau juridic care are sarcina s aprovizioneze cu materiale. slab . pentru oase (în forma de semiluna). pre ului (tarifului). List . Farfurie ± Pies de vesel care se folose te pentru servirea consumatorilor cu preparate culinare. digestive. Se folosesc i alte formule. St opera iunilor de decontare i de plata. rotund sau chiar oval. Frapiera ± Pies de inventar folosit pentru r cirea i p strarea la masa a b uturilor la baza îmbutelierea i pentru fraparea vinului spumant ( ampanie).

în acela i timp. Pre minimal ± 1. Pre informativ . Sistemul de aprovizionare cu apa este autonom.Categorie de pre care indic valoarea medie a unui bun economic sau a unui grup de produse. de a p roteja consumatorii. fixarea unor pre uri plafon are rolul de a evita obliga iile unor profituri nejustificate i. Ma in de fabricat înghe at ± Utilaj care permite prepararea în regim autonom i. Ca m sur a politicii economice de stat. în scopul protej rii fermierilor comunitari. vin alb. prepararea cocteilurilor. Profitul întreprinz torului ± Câ tig realizat de întrepri nz tor din desf în calitate de factor de produc ie. Reclama ie ± Sesizare adresat unui organ al administra iei de stat sau unei institu ii urarea unei activit i. 2. Odobe ti. Ma in de cafea Espresso ± Aparat pentru prepar at cafeaua. ap . în func ie de serviciile de care a beneficiat. Pre limit stabilit în cadrul politicii agr are comunitare sub care nu se import produse agricole din afar a Uniunii Europene. Principalele tipuri sunt pentru: aperitive. Reclam ± Activitate comercial prin care se urm re te. Tv. Pre moderat ± Nivelul pre ului din n egocierea dintre vânz tor . stabilit de c tre stat c forma de reglementare a pre urilor în economie. tip rituri etc. "cupa de ampanie". f r picior. de influen are a pre urilor sunt rar întâlnite în economia de pia . Not de plata ± Document înscriind suma pe care clientul trebuie s o achite la restaurant (în franceza "addition") sau la hotel (în franceza "note"). servicii etc. Podgorie ± Areal care concentreaz planta ii viticole i care d numele vinului împreun cu denumirea soiului (Tâ rnave. Murfatlar.). Domeniul: Turism i alimenta ie 18 Calificarea: Organizator banqueting . eventual.). Pahar ± Pies de sticl rie utilizat pentru servirea d iferitelor sortimente de b uturi. Mobilier ± Ansamblul pieselor de mobil destina te amenaj rii spa iilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ghea . b uturi r coritoare. iar cuburile sunt eliminate automat intr -un sertar. vin spumant (fluta). por ionarea i servirea înghe atei. apa fierbinte dizolvând cafeaua i fiind filtrata direct în cea c . Interven ii de acest tip. vin ro u.cump r tor i care s dea satisfac ie ambelor p r i ale tranzac iei.etc. b uturi tip Cognac (balon). înainte de negociere i contractare.) suscitarea interesului public asupra anumitor m rfuri. (cu capacitate mai mare decât precedentul). Cotnari. La restaurant se întocme te de c tre chelner sau casier (în sistemul francez). pe calea publicit ii (prin radio. tumbler (drept. Pre plafon ± Nivel maxim al pre ului unui bun sau servic iu în mod oficial. În sens restrâns este venitul ce revine posesor ului de capital drept recompens a utiliz rii acestuia autorizate în leg tur cu înc lcarea unui drept al reclamantului . Limita inferioar a pre ului.

în acest caz serviciul efectuându -se pin chelneri. Contravaloarea în bani a unui serviciu (cazare etc. vil . Sortimentul de b utur i este restrâns. Tarif ± Pre stabilit pentru anumite prest ri de servicii. ferm agroturistic . în restaurantele cu autoservire dar nu numai. Tot el prezint lista de vinuri i orienteaz alegerea clien ilor în func ie de asocierea cu preparatele i chiar a unit ilor de alimenta ie. Snack-bar ± Unitate de alimenta ie rapid caracterizat prin existen a unei tejghele -bar. cofet rie i patiserie. Vinul ro u se preseaz prin zdrobirea boabelor. vinurile soiuri pure pot fi: albe seci. numai vinul spumant ob inut în perimetrul regiunii Domeniul: Turism i alimenta ie 19 Calificarea: Organizator banqueting . Vinul spumant se ob ine prin fermentarea natural metoda "champenoise") sau rezervoare. pensiune. În bar tot pe tejghea are loc consumul. camping.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Scaun ± Pies de mobilier pe care poate sta a ezat o singur persoan . Structur de primire turistic ± Unitate opera ionala de tipul hotel. caban . se exprim încadrare a unit ilor cu activitate hotelier de exemplu. situat alcoolic ob inut prin ferm entarea strugurilor sau mustului din struguri (la proaspe i. iar p strarea i învechirea are loc în pivni 12 C). Are bune cuno tin e oenologice . împreun cu p r ile solide care intr în componen a strugur ilor. eventual aparatul pentru debitat berea. precum i pentru servirii turi tilor ± Unitate apar inând uneia dintre în sta iuni turistice sau categoriile: restaurant. albe dulci. unitate de alimenta ie destinat servirii turi tilor. Vin ± B utur o ± Pies de inventar utilizat pentru transportul inventarului de servire. categoriile de selec ia i p strarea vinurilor în restaurant (vinoteca). se clasific între categoria 1* i catego ria 5*. care sunt înl turate prin opera ia de presare. vinul dulce este de desert. Somelier ± Lucr tor care are în grij alese. hote lurile. mijloc de evaluare a muncii desf urate în domeniul serviciilor. Unitate de alimenta ie destinat administrat de societ i de turism. spa iul frigorific pentru b uturi.) Tav debarasare. ro ii seci. motel. pentru vinul alb. pe care se efectueaz servirea. unitate tip fast -food. în func ie de con inutul de în sticle (dup zah r. ciorchini sau semin e. dulci. iar partea care nu este accesibil clien ilor include sp l torul pentru pahare. bar. Prelucra rea strugurilor se face în cram . Tejghea Bar ± Utilaj (pies de mobilier) din dotarea barurilor i restaurantelor tip fast -food. Shaker ± Ustensil de bar folosit la preg tirea b uturilor în amestec prin metoda agit rii. Stea (stele) ± Simbol cu ajutorul c ruia. strugurii fermenteaz f r pieli . fermentarea având loc pe pieli . albe dem iseci. ma in pentru fabricarea cuburilor de ghea . în majoritatea arilor. Preparatele culinare sunt preg tite total sau par ial în fata clien ilor. ro ii demiseci. preparatelor culinare. ro ii. Uneori clien ii se pot instala i la mese. alte unit i cu func iuni de cazare turistic . la care sunt servi i clien i instala i pe scaune înalte tip "cal". b uturilor por ionate. În România. sat de vacan .

"wine cellar" în englez ) i vânz rii vinurilor (în consumate reci. clien ii se pot autoservi. eventual. Vitrina frigorific ± Pies de mobilier pentru prezentarea preparatelor i b uturilor . Domeniul: Turism i alimenta ie 20 Calificarea: Organizator banqueting . Vinul spumos are un con inut de bioxid de carbon de origine exogen .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Champagne din Fran a poate s poarte acest nume. din care . Vin rie ± Spa iu destinat depozit rii (pivni englez "wine shop").

glosar. care trebuie implica i în activit i de luare a deciziilor. autoevaluarea. plan e. În acest material ve i g si: fi e cu activit ii de înv are. realizarea de materiale ilustrative (fotografii. Domeniul: Turism i alimenta ie 21 Calificarea: Organizator banqueting . În cadrul activit ilor desf urm toarele categorii de sarcini: studierea bibliografiei af erente tematicii. practic). de coordonare a activit ii celorlal i. folii etc. fi e cu solu ionarea activit ilor de înv are. dovedirea abilit ilor dobândite. scheme. respectarea limitelor impuse. dezbateri de grup pentru rezolvarea problemelor i g sirea solu iei urate pe parcursul derul rii modulului elevilor li se pot stabili corespunz toare. bibliografie orientativ .). planuri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru elevi Acest auxiliar se adreseaz elevilor de la nivelul 3 de calificare profesional . structuri de con inut accesibile pen tru elevi în func ie de stilurile de înv are (auditiv. vizual. fi e de documentare. culegerea materialelor informative. texte. casete video.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Rezultat al întregii activit i din cadrul modulului ÄActivitatea de servire în bar´. portofoliul elevului con ine: y Rezultate ale lucr rilor de evaluare efectuate pentru teme din domeni ul profesional sau abilit i cheie y y y y Rezultate ale activit ilor de autoevaluare i dovezi ale discu iilor care au avut loc Opiniile elevilor privind activit ile desf urate tre elev Planuri de ac iune /evalu ri /activit i viitoare planificate i efectuate de c Comentarii ale profesorului privind atitudinea i rezultatele elevului Domeniul: Turism i alimenta ie 22 Calificarea: Organizator banqueting .

FI DE LUCRU În imaginile de mai jos ave i prezentate diferite tipuri de baruri. ___________________________________________ Tip de bar: ___________________ ______________ Caracteristici: 1. ____________________________________________ Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activit i de înv are Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s identifica i tipurile de baruri plecând de la elementele de baz caracteristice i s prezenta i oral o descriere formulat în cadrul echipei. Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. ____________________________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 23 Calificarea: Organizator banqueting . ___________________________________________ 2. 1.1. Data: __________________ Componen a nominal a grupei: ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : În grupe formate din 4 elevi rezolva i cerin ele fo rmulate în fi a de lucru. ____________________________________________ 2. ____________________________________________ 2.

Domeniul: Turism i alimenta ie 24 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. Realiza i o descriere de 10 rânduri pentru fiecare tip de bar i nominaliza i un reprezentant al grupei care va prezenta una dintre descrieri tuturor colegilor. ______________________________________ ______ 2. rezolva i urm toarele cerin e: 1. ____________________________________________ Plecând de la aceste imagini. alta decât a propriei grupe. 3. Identifica i în cadrul grupei fiecare tip de bar i completa i în tabel datele solicitate cu precizarea a dou carac teristici principale ale fiec rui tip de bar. Nominaliza i în urma unei decizii comune a membri lor grupei. 2. cea mai bun prezentare.

Instala ia de sonorizare: __ _________________________ _________________________ _________________________ ____________________ _____ _________________________ _____________ Domeniul: Turism i alimenta ie 25 Calificarea: Organizator banqueting . Instala ia electric : ______ ___________ ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 6. ura i dot rile existente în barul unit ii i ve i consemna o scurt prezentare a acestora în fi a de lucru individual . 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin : În cadrul activit ii desf urate la agentul economic. Instala ii de înc lzire: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ DOT RI DIN BAR 4. fiecare dintre voi. va identifica . Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s pute i identifica dot rile din barul în care v desf activitatea.2. Instala ii de ventila ie: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ 5. Pute i folosi c dovezi fotografii din bar ata ate la fi 1. Mobilier: ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ______________ 2. Instala ii sanitare: _______ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 3.

în echip miniproiectul realizat celorlal i colegi i cadrului didactic. din unit ile vizitate (fotografii. Pentru realizarea cerin ei formulate ave i de îndeplinit urm toarele sarcini de lucru: Identifica i tipul de bar pentru care realiza i miniproiectul. Rezultatele mini proiectului vor fi sintetizate într -o prezentare Power Point prezentate celorlal i colegi. 1. asocia i obiectelor i ustensilelor imagini pe care le ve i include în proiect. Realiza i o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. organiza i în echipe formate din 2 elevi (stabilite de comun acord cu cadrul didactic). Data: _______________________ Numele elevilor: 1. Folosind informa ii de pe internet. pentru a fi evaluat.3. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 2 s pt mâni Aceast activitate v ajut s realiza i o anali z pertinent a necesarului de ustensile i obiecte de inventar necesare într -un bar i prin munc în echip s realiza i un plan de dotare pentru un tip de bar ales de comun acord cu colegul de echip . Stabili i grupele de obiecte i ustensile necesare în respectivul tip de bar. Prezenta i.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. ___ _________________________ 2. ________________________________ Cerin : Realiza i un miniproiect cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de i inventar´. cataloage) i din alte surse. Fi de autoevaluare a proiectului ri urat Organizarea propriei înv Am identificat scopurile Mi-am definit sarcinilor Domeniul: Turism i alimenta ie 26 Calificarea: Organizator banqueting . Pe baza urm toarei fi e autoevalua i -va miniproiectul i munca desf pentru realizarea acestuia.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Am determinat realizarea eficient a proiectului în echip Am sugerat noi direc ii i idei M-am oferit voluntar cân d trebuia îndeplinit o sarcin C utarea informa iilor Am pus întreb ri Am c utat elemente pentru proiect Am solicitat clarific ri din partea profesorului i colegilor Identificarea resurselor Am g sit i valorificat resurse Am oferit fapte i opinii cel orlal i membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei Am r spuns entuziast celorlal i Am invitat orice coleg s participe I-am determinat pe ceilal i s se simt bine Faciliteaz discu iile am ajutat la stabilirea priorit ilor i la crearea direct am ajutat la distribuirea sarcinilor am ajutat la identificarea schimb rilor necesare i am încurajat producerea acestor schimb ri Întreab am stimulat discu iile pentru a fi afla diferite puncte de vedere am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor : am propus munca diferen iat am c utat solu ii alternative am ajutat echipa s ia decizii corecte Domeniul: Turism i alimenta ie 27 Calificarea: Organizator banqueting .

 ofertele furnizorilor vor fi tehnoredactate. cei 2 manageri vor negocia pe rând cu furnizorii. în care managerii vor selecta furnizorii adecva i pentru barul lor. cadru didactic va evalua presta ia fiec rui elev atât individual câ t i în grupa din care a f cut parte.1. ___________________________. unul dintre managerii de bar va prezenta întregii clase concluziile negocierii alegerea f cut . ______________________________________ 2. fie în Excel i listate pentru a putea fi prezentate beneficiarilor. apoi vor stabili care furnizor a fost ales justificând hot rârea luat .________________________________ 3. 2. Pentru realizarea cerin ei. _________________________________ 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. furnizorii vor preg ti ofertele de b uturi. Furnizori: 1. Data: _________________ _ Componen a nominal a grupei cu roluri: Manageri 1. independen i unul de altul. i Domeniul: Turism i alimenta ie 28 Calificarea: Organizator banqueting . împreun vor stabili necesarul de b uturi inând cont de tipul de bar i clientela acestuia. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: în prima etap . ___________________________________________ Cerin : Elevii se vor grupa în echipe de c tre 5. fie în Word. Activitatea const într -un joc de roluri. dintre care 2 vor fi manageri ai barului iar ceilal i 3 elevi vor fi furnizori. managerii. folosind atât informa ii de pe internet cât i din cataloage i reviste de specialitate. din fiecare grup . Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Prin aceast activitate ve i reu i s realiza i o bun gestionare a aprovizion rii barului prin alegerea eficient a furnizorului de b uturi.

Data: ________ _______________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i. câte o bro ur în care s prezenta i vinuri i b uturi din vin. cel pu in 4 din fiecare categorie. În bro ur include i imagini sugestive. Pentru îndepli nirea cerin ei ve i folosi c surse de informare publica ii de specialitate. individual. informa ii referitoare la b utur considera i c ar putea interesa utilizatorii acestei surse de informare. STRUCTURA BRO URII Vinuri albe seci: __________________________________________________ Vinuri albe demiseci: __________________________________________________ Vinuri albe demidulci: __________________________________________________ Vinuri albe dulci: _____________________ _____________________________ Vinuri ro ii seci: __________________________________________________ i alte aspecte care Domeniul: Turism i alimenta ie 29 Calificarea: Organizator banqueting . sau alte surse pe care le considera i utile. cu puncte între 10 i 0. dup structura dat mai jos.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s realiza i un material publicitar în care s prezenta i celor interesa i sortimente de vinuri i b uturi preparate din vin cu care ar putea fi aprovizionate barurile.2. informa ii de pe internet. realizându -se în final un clasament al bro urilor realizate. Bro urile vor fi prezentate pe computer i evaluate de to i ceilal i colegi din clas . 2. bazându -v pe cuno tin ele voastre despre acest subiect.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Vinuri ro ii demiseci: __________________________________________________ Vinuri ro ii demidulci: __________________________________________________ Vinuri ro ii dulci: ________________ __________________________________ ampanie: __________________________________________________ Vermut: __________________________________________________ Bitter: __________________________________________________ Cogniac: _________________________ _________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 30 Calificarea: Organizator banqueting .

dac se cunoa te faptul c la momentul deschiderii fi ei existau în stoc 4 sticle.3. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 50 minute Aceast activitatea v ajut s v fixa i no iunile dobândite referitoare la stocarea b uturilor i s identifica i modalit ile de gestionare corect a stocurilor de b uturi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. În schema de mai jos completa i 6 caracteristici ale pivni ei de stocare: ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ PIVNI A DE STOCARE ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ 2. Completa i o fi de stoc pentru un sortiment de vermut. 2. i pe parcurs au avut loc urm toarele Domeniul: Turism i alimenta ie 31 Calificarea: Organizator banqueting . Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i solicit rile men ionate în fi a de lucru. FI DE LUCRU 1.

s -au scos din depozit 2 sticle. s -au achizi ionat 6 sticle. Domeniul: Turism i alimenta ie 32 Calificarea: Organizator banqueting . LIFO ________________________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________ ___________________________________________________________________________. s -au scos din depozit 4 sticle. FI STOC Produs: ____________________________________________ Raft: _______________________ Num r ini ial de sticle: ___________ ________________ ________________ ________________ Data: ___________________ Intr ri: ________________ Furnizor: ___________________________ _____________________________ _____________________________ __________ ___________________ Ie iri: ________________ Destinatar: __________________________ _______________ _______________ _______________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Data : _____________ Stoc: _______________ 3. s -au scos din depozit 5 sticle. identificând FIFO ________________________________________________________________________ __________________________________ __________________________________________ ____________________________________________________________________________. Caracteriza i metodele FIFO i LIFO de valorificare a stocurilor diferen a dintre ele i prezenta i colegilor p rerea voastr : i ie irilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR opera ii: s-a realizat o aprovizionare cu 12 sticle.

de re ete identificate pe internet i inând cont de ingredientele pe care le ave i la dispozi ie. s prepara i i s servi i b uturi în amestec . Selecta i 3 re ete de cocteiluri. Domeniul: Turism i alimenta ie 33 Calificarea: Organizator banqueting . Stabili i de comun acord 3 colegi care vor prelucra fi ele clasei pentru a ob ine un material de prezentare al cocteilurilor realizate. Prepara i cele trei cocteiluri. 4. finalizeze include imaginea în fi a cocteilului. pentru a putea tehnoredactat . 3. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factor ilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitatea v ajut s identifica i re ete pentru b uturi în amestec i pe baza acestora. Data: __________ _____________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Prepara i b uturi în amestec folosind cele 3 metode de baz acestora. solicitând sprijinul colegilor atunci când considera i c este necesar. DE LUCRU i realiza i servirea modul de prepar are i modul de prezentare i servire a cocteilului. Transmite i fi ele tehnoredactate. FI Sarcini de lucru: 1.1. respectând etapele precizate în modul de lucru. 5. 2. care s con in : re eta cocteilului. Fotografia i cocteilurile ob inute. care va fi prezentat la urm toarea activitate programat pentru ac est modul.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. pe adresele de mail ale colegilor stabili i s materialul de prezentare. 3. ustensile necesare. Realiza i o fi a fiec rui cocteil ales. 6. folosindu -v de re etarele care le ave i la îndemân .

Fiecare grup va preg ti folosind diverse surse de informare. b utura pe care o reprezint este cea mai interesant atât din punctul de vedere al calit ilor cât i al istoricului i al artei prepar rii. rolul Äimpar ialilor´ fiind acela de a gestiona dezbaterea între celelalte dou grupe. câte o prezentare prin care s conving c . Data: _______________________ Componen a grupei: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin a: Grupa i în 3 grupe: ÄPro-cafea´. pe baza unei fi e de evaluare i a unor întreb ri stabilite de comun acord între cei cinci componen i ai grupei. rezultat atât din calitatea prezent rii cât i în urma r spunsurilor la întreb rile formulate. vor evalua presta iile celor dou grupe i vor da un Äverdict´ final.2. ÄImpar ialii´. ve i aprofunda cuno tin ele legate de prepararea i servirea b uturilor calde aromate i ve i exersa competen ele de lucru în echip i de Domeniul: Turism i alimenta ie 34 Calificarea: Organizator banqueting . 3. Sarcini de lucru: Stabili i 5 colegi care vor forma grupa ÄImpar ialii´ i care vor evalua presta iile celor dou echipe aflate în Älitigiu´. ÄPro-ceai´ i ÄImpar ialii´. Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i v comunicare profesional . Stabili i cele dou grupe (formate din num r egal de elevi) care vor participa la dezbatere.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Din cadrul fiec rei grupe vor fi ale i câte doi elevi care vor prezenta rezultatul muncii de echip . realiza i un Äproces´ (joc de roluri) al celor dou b uturi calde aromate.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. prezenta i denumirea acestora utilitatea acesto ra. Cerin : Pe baza fi ei de lucru. identifica i pentru început ustensilele implicate în activitatea de degustare.3. în cadrul activit ilor menite s asigure coordonarea activit ilor din bar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Domeniul: Turism i alimenta ie 35 Calificarea: Organizator banqueting . FI 1. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 100 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i abilit ile necesare pentru de gustarea vinurilor. DE LUCRU Identifica i dintre imaginile de mai jos. 3. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. apoi realiza i degustarea pentru un vin alb i un vin ro u. ustensilele implicate în activitatea de degustare a vinurilor.

Domeniul: Turism i alimenta ie 36 Calificarea: Organizator banqueting . Rezultatul analizei tactile. Rezultatul analizei gustativ . Caracteristic Sortimentul de vin Rezultatul analizei vizuale. Vin alb Vin ro u Rezultatul analizei olfactive. Completa i Fi a de degustare pentru cele dou vinu ri. imagine Utilitatea în activitatea de degustare 2. alb i ro u indicate pentru degustare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Denumirea ustensilei / obiectului Nr.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Sarcinile sunt reluate de 3 ori. dac est e cazul face observa ii legate de într -un joc de roluri. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: Se stabilesc pe rând rolurile. Activitatea const monitorizeaz comandate de la bar. fiecare îndeplinind pe rând rolul de client. Osp tarul preia comanda pentru bar pe baza unei liste de b uturi. în a a fel încât. apoi completeaz nota de plat . Pentru realizarea cerin ei. osp tar respectiv manager. pe rând fiecare elev s fie client.4. Managerul verific dac nota de plat a fost întocmit corect i prezint concluziile sale cadrului didactic care coordoneaz activitatea. Domeniul: Turism i alimenta ie 37 Calificarea: Organizator banqueting . 3. în care managerul nota de plat pentru produsele corectitudinea cu care este completat completarea acesteia. care. Data: _______________________ Componen a grupei (3 elevi ): _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : Elevii vor fi grupa i în echipe de 3 elevi. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRII NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 150 minute În cadrul acestei activit i v ve i exersa competen ele legate de întocmirea notei de plat i ve i monitoriza modul în care nota de plat este completat de c tre alt coleg. Nota de plat este oferit clientului. astfel încât fiecare elev s îndeplineasc cele 3 roluri alocate. osp tar i manager (vor fi 3 etape).

0. respectiv a unor sortimente de b uturi comercializate în bar. 20 g miere de albine. 4. iar produsele utilizate au urm toarele pre uri: o o o o Lapte. Denumirea activit ii : CALCULAREA COSTULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i deprinderile de calculare a costurilor unor produse. 500 ml Vermut alb. 500 ml Gin.5 g nuc oar . 750 ml Ap tonic . 250 ml 35 RON 58 RON 24 RON 48 RON 3 RON pentru bar: 50 ml lichior de i 50 ml vermut alb. La masa 7. 50 ml lichior de vanilie. 750 ml Votc .1. 500 ml Nuc oar . FI DE LUCRU 1. 2 g 3. 150 ml gin cu ap tonic . 1000 ml Miere de albine. dac re eta de preparare este urm toarea: 150 ml lapte. produs finit 280 ml se prepar dup urm toarea re et : Whisky 50 ml. Cerin : Pe baza aplica iilor din fi a de lucru. Cocteilul ÄCrustas´.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Domeniul: Turism i alimenta ie 38 Calificarea: Organizator banqueting .5 RON 8 RON 38 RON 2 RON 3. Calcula i pre ul fiec rei b uturi i suma total pentru b uturile de la bar dac pre urile pentru b uturile achizi ionate 2. Calcula i pre ul unui cocteil din lapte (200 ml). 100 ml votc sunt urm toarele: o o o o o Lichior de ciocolat . calcula i pre urile finale pentru b uturile solicitate de c tre consumatori. osp tarul a înregistrat urm toarea comand ciocolat . Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________ ________________. 400 g Lichior de vanilie.

suc de l mâie 15 ml. în bar produsele utilizate în re et au urm toarele pre uri y y y y y y y Whisky. 100 g (45 ml suc) Vin alb Riesling. vin alb Riesling 50 ml.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR lichior de cacao 25 ml. Calcula i pre ul pentru 4 por ii de cocteil dac . 500 ml Coniac.6 RON 28 RON 2 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 39 Calificarea: Organizator banqueting . 500 ml 35 RON 44 RON 75 RON 51 RON 0. ap mineral rece 100 ml. 750 ml L mâie. 750 ml Lichior de cacao. maraschino 15 ml. coniac 25 ml. 750 ml Maraschino. 750 ml Ap mineral .

în bar. FI DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ Spirtoase la pahar ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Cocteiluri ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ 1. Cerin : Rezolva i urm toarea fi de lucru folosindu -v cuno tin ele acumulate în cadrul activit ii de instruire practic .2. 4. UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s aplica i corect sisteme de control în bar. Completa i schema de mai sus cu elementele caracteristice pentru calculele ce trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 40 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Data: _______________ ________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. Denumirea activit ii: AP LICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR.

Din enumerarea de mai jos selecta i caracteristicile sistemului de control pentru care sunt specifice: SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI i transc rie i-le în zona destinat Control la sticl Inventarul Controlul bufetelor i evenimentelor Lista de control Domeniul: Turism i alimenta ie 41 Calificarea: Organizator banqueting . 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR efectuate c s se poat stabili valoarea sistemului poten ial de vânz ri pentru grupele de b uturi prezentate în schem .

sarcinile de lucru vor fi urm toarele:  Stabili i grupele de b uturi comercializate în bar. 4.3. ura i activitatea de preg tire practic .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Prezenta i materialul realizat. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i. Cerin : Realiza i lista de pre uri pentru b uturile comercializate în barul în care v desf ura i activitatea. Pentru realizarea cerin ei. Realiza i utilizând computerul o list de pre uri cât mai sugestiv pentru unitatea în care v desf ura i activitatea. cadrului didactic i rectifica i eventualele aspecte identificate pentru a fi îmbun t ite. ve i realiza lista de pre uri pentru b utu rile comercializate în unitatea în care v desf Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. Alege i o variant de list de pre uri pentru afi area în bar. Domeniul: Turism i alimenta ie 42 Calificarea: Organizator banqueting .

destinat în special tinerilor.1. Dotarea asigur aparatura necesar prepar rii cafelei.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Solu ionarea activit ilor Activitatea de înv are nr. Amplasarea pianului este într -un loc care s îl aduc în centru aten iei. 2. Sortimentul de preparate i b uturi este variat. având o zon alocat echipamentelor muzicale i de sonorizare 2. Äterapie prin muzic ´. în incinta barului sau Äla pachet´. Tip de bar: PIANO-BAR Caracteristici: 1. într -o gam sortimental variat . Sunt special amenajate s asigure spa iul pentru dans. 2. în special espresso Domeniul: Turism i alimenta ie 43 Calificarea: Organizator banqueting . Sortiment redus de preparate i b uturi. 1. cafeaua fiind produsul principal. Tip de bar: DISCO BAR Caracteristici: 1. Spa iul este redus. p trate sau dreptunghiulare de 2 ± 4 persoane. cu mese mici. în timp scurt (fast). 2. concept modern de bar. Este de origine italian i este destinat servirii cafelei espresso. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e FI A DE LUCRU Tip de bar: CAFE B AR Caracteristici: 1. Creeaz o atmosfer deosebit . Tip de bar: ESPRESSO BAR Caracteristici: 1. înalte de 40 ± 50 cm rotunde.

Instala ii de ventila ie: asigur condi ionarea aerului în spa iu destinat barului. Instala ia electric : se refer atât la partea care asigur iluminatul cât i la asigurarea conect rii aparatelor la re eaua de curent electric. 5. tejghea de bar. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului 1. scaune cu sp tar. rafturi. la care sunt conectate chiuveta. 6. Instala ia de sonorizare: amplasarea boxelor trebuie s asigure o ambian sonor pl cut i uniform pentru to i clien ii. ma ina de ghea i de cafea. scaune de diferite forme (taburete. Instala ii sanitare: instala ia de ap curent rece i cald . Instala ii de înc lzire: pentru asigurarea confortului termic al consumatorilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 44 Calificarea: Organizator banqueting . Mobilier: mese. Sunt obligatorii garderoba i grupul sanitar 3. pot fi centrale proprii sau unitatea poate fi conectat la re eaua ora ului. fotolii.2. canapele).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 2. 1. DOT RI DIN BAR 4.

documentarea.. i responsabil . JURNAL DE REFLEC IE Lucrez cel mai bine când: _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Îmi place s lucrez cu al ii când : _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Lucrul care îmi place cel mai mult: __________________ ______________________________ ____________________________ ___________________________________________________ Cea mai interesant parte a acestui proiect este : __________________________________ _______________________________________________________________________________ Mi-ar pl cea s înv Domeniul: Turism i alimenta ie mai mult despre : ________________ _____________________________ 45 Calificarea: Organizator banqueting . rii. dar i la alte activit i. bazat pe utilizarea tuturor surselor de informare Prezent rile Power Point vor fi realizate respectându -se cerin ele unei astfel de prezent ri. redactarea corect i complet a informa iilor utile. Se poate aplica la acest tip de activitate. 1. Fi ele de autoevaluare a proiectelor vor fi apreciate în evaluarea final a proiectului efectuat de c tre cadrul didactic. sintetizarea informa iilor.3. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e În realizarea miniproiectului cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ elevii vor fi sprijini i s parcurg toate etapele specifice realiz rii unui proiect: familiarizarea cu tema.. cadrul didactic va Pe parcursul timpului alocat pentru realizarea miniproiectului i a prezent solicita elevilor implicare activ specifice domeniului. urm torul jurnal de reflec ie : Nume ««««««««««««««««««««««.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Clasa««««««««««««««««««««««« Data«««««««««««««««««««««««.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR _______________________________________________________________________________ Trebuie s lucrez la: ______________________________________________________ _____ ______________________________________________ _________________________________ Am nevoie de ajutor la : ________________________________________________ _________ _______________________________________________________________________________ Când nu în eleg ceva : ____________________________________ ____________ __________ _______________________________________________________________________________ Înainte de a începe s lucrez la proiect voi : ____________________________ _____________ ________________________________________________________________ _______________ Când trebuie s studiez. eu : _________________________________ __________ _______________________________________________________________________________ Sunt bun la: ___________________________________________________ _______________ _______________________________________________________________________________ Pot ajuta pe al ii cu: __________________________________________ __________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s lucrez la: _______________________________________ ______________________ _________________ ______________________________________________________________ Vreau s înv despre: ______________________________________ ____________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s fiu de ajutor la : ______________________________________ __________________ _______________________________________________________________ ________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 46 Calificarea: Organizator banqueting . eu : _______________________________________ ______________ _______________________________________________________________________________ Când vreau s -mi aduc aminte ceva.

2. conform cerin ei formulate. iar cadrul didactic va ine seama de implicarea fiec rui elevi în realizarea sarcinilor. toate aspectele privind desf propuse. care s comunice cadrului didactic. activitatea fiec rei grupe este indicat s fie coordonat de c tre un elev din grup . Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale În cadrul aceste activit i cadrul didactic are rolul de a organiza i modera jocul de roluri. Domeniul: Turism i alimenta ie 47 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Toate documentele realizate de elevi. De asemenea vor fi valorificate i aspectele legate de implicarea în activitatea echipei i de modul în care socializeaz elevii pe parcursul activit ii. în concordan cu cerin ele formulate i prezent rile urarea activit ilor f cute în cadrul activit ii pot fi apreciate i de c tre elevi.1. Dup atribuirea rolurilor. stabilind cu exactitate rolurile elevilor în cadrul activit ii p lanificate.

2.5 Punctaj maxim 1 0. bine structurat i logic TOTAL CON INUT Conceptul este prezentat corect d.v. valorificând spa iul oferit de structura unei bro uri sintez .d.5 0.2.p. tiin ific Terminologia folosit este corect Secven ele alese cond uc spre r spunsul pentru întrebarea unit ii TOTAL Punctaj maxim 0.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Domeniul: Turism i alimenta ie 48 Calificarea: Organizator banqueting .25 0. precum i abilit ile de utilizare a computerului.25 0. Evaluarea bro urilor se poate realiza cu ajutorul urm toarei fi e de evaluare a produsului final: FI DE EVALUARE A PRODUSULUI FINAL EVALUATOR: ____________________________ ASPECT (DESIGN) Informa ia este u or de citit Spa iu este folosit eficient în formatul potrivit Este leg tur între text i grafic Informa ia este clar . capacitatea lor de selec ie i cu imaginile.5 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Este foarte important s fie stimulat creativitatea elevilor. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizione az barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Pentru realizarea bro urii elevii vor fi sprijini i s aleag corect sursele de informare i s asocieze corect informa ia scris realizate în Word.5 1 2.

5 0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR CON INUTUL TIIN IFIC S-a stabilit ipoteza S-au identificat etapele tiin ifice S-a desf urat documentarea diversificat Punctaj maxim 0.5 0.5 0.5 0.5 TOTAL 2 1 10 Punctaj acordat Datele au fost prelucrate i s-a finalizat produsul COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) i ortografie Textul este creativ Bibliografia este precizat corespunz tor Punctaj acordat Punctaj din oficiu: PUNCTAJ TOTAL: Domeniul: Turism i alimenta ie 49 Calificarea: Organizator banqueting .5 1 1 TOTAL 3 Punctaj maxim 0.

Metoda LIFO: Last in ± First out = Ultimul intrat ± Primul ie it. Se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. orientate spre NE PIVNI A DE STOCARE Lumin slab . Metoda FIFO: First in ± First out = Primul intrat ± Primul ie it. pe modelul sugerat sau pe alte categorii de fi e. cu becuri de max. se scot din depozit sticlele care au intrat cel mai recent. 2. 4.3. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale FI A DE LUCRU 1. Destinat stoc rii sticlelor cu b uturi Temperatur constant .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Domeniul: Turism i alimenta ie 50 Calificarea: Organizator banqueting . se consemneaz datele referitoare la fiecare produs stocat. în func ie de intr rile b uturilor i de rulajul acestora. 75W sau neon Depozitarea i rulajul se fac în func ie de b uturi Spa ii aerisite f r curen i de aer sau trepida ii 3. de 10 ± 15 0C Rafturi sau etajere din lemn. La completarea FI EI STOC.

Ace tia vor primi fi ele prin e -mail. care se bucur de încrederea lor.1. realizând i fotografii cu rezultatul activit ii sale. Toate fi ele v or fi prelucrate într-un material de c tre elevi selecta i de colegii lor. tehnoredactate. atât pentru a promova activit ile elevilor cât i pentru a crea o form de prezentare a bunelor practici din coal . Este recomandat c materialul ob inut s fie popularizat între elevi i cadre didactice. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru realizarea aceste activit i de înv are.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. verificându-se astfel i abilit ile de comunicare între elevi. elevii vor identifica câte 3 re ete de cocteiluri. 3. inând cont de b uturile existente în cabinetul (laboratorul) d e tehnica servirii consumatorilor (alimenta ie). Domeniul: Turism i alimenta ie 51 Calificarea: Organizator banqueting . Fiecare elev va realiza câte o fi pentru fiecare cocteil ob inut. Fotografiile vor fi incluse în fi ele cocteilului.

În evaluare se va ine seama de felul în care prin participarea s formarea tuturor competen elor specifice vizate de ace ast activitate. elevul contribuie la -i Domeniul: Turism i alimenta ie 52 Calificarea: Organizator banqueting . care fac tema dezbaterii. independent dar i în echipa din care face parte. Situat în centrul propriei sale form ri. care s determine exersarea a cât mai multor abilit i este cu siguran Pentru aceast activitate este indicat c în fiecare din grupele care particip la dezbatere s fie atât elevi c rora le place b utura pe care o reprezint (cafea sau ceai). rolul cadrul didactic este unul deosebit de important în organizarea i desf urarea întregii activit i de înv are. De i pare lipsit de importan . Situarea elevilor în pozi ii diferite. asigur calitatea întregului demers didactic. în m sura propriilor calit i la formarea competen elor necesare evolu iei sale profesionale.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CA LDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru activit ile desf s urate c jocuri de rolur i. Grupul celor care modereaz dezbaterea este recomandabil s fie format din elevi care nu au preferin e numai pentru una dintre b uturile calde aromate. Acest lucru va stimula g sirea unor argumente mult mai puternice. elevii cu care lucreaz . care s conving pe to i cei care alc tuiesc o echip . mod ul în care sunt gestionate toate etapele i felul în care asigur implicarea tuturor elevilor. Felul cum sunt formate grupele. elevul se simte responsabil s contribuie. 3. cât i elevi c rora le place cealalt b utur . este foarte important c stabilirea grupelor in seama atât de preferin ele elevilor cât i de percep ia pe care cadrul didactic o are despre un în beneficiu elevilor.2.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. înainte de începerea degust rii. Dopuri de ampanie i co ule e de sârm Dopuri de plut 10 7 Se îndep rteaz ampanie Se îndep rteaz la deschiderea sticlelo r de vin la deschiderea sticlelor de 2. vor fi p strate de c tre cadrul didactic i vor fi discutate cu elevii într-o activitate viitoare. completate. cum se realizeaz mi c rile vinului în interiorul cavit ii bucale. Domeniul: Turism i alimenta ie 53 Calificarea: Organizator banqueting . Fi ele de degustare. etc. pe care s se men ioneze numele elevului. care sunt regulile acesteia. Pentru scoaterea dopurilor de plut . cum se manevreaz paharul. la deschiderea sticlelor de vin. cum se procedeaz în timpul degust rii (cum se toarn vinul. Foarte important este s li se explice elevilor. Denumirea ustensilei / obiectului Frapier Pahar pentru vin Caraf Tirbu on DE LUCRU Nr. Completarea Fi ei de degustare se va realiza de c tre fiecare elev în parte.3. Este indicat s existe fi e de degustare pentru fiecare elev. 3. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme prof esionale FI 1.) i care sunt senza iile la care trebuie s fie aten i elevii în momentul degust rii. imagine 1 3 4 6 Utilitatea în activitatea de degustare R cirea vinului alb i a ampaniei (b uturilor) Pentru por ionarea vinului de degustat Pentru p strarea i transportul.

osp tar. cadru didactic va prelua observa iile formulate de c tre elevii care îndeplinesc rolul de manageri. se gestioneze corect activitatea cât i a presta iei elevilor în i pentru nota de plat Domeniul: Turism i alimenta ie 54 Calificarea: Organizator banqueting . În ambele situa ii.4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. atât în ce prive te corectitudinea întocmirii notei de plat rolurile îndeplinite. Grupele de câte 3 elevi se pot stabili fie aleatoriu fie dup preferin ele elevilor. 3. client. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRI I NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Aceast activitate se dore te un joc de rol în cadrul c reia f iecare elev îndepline te toate rolurile propuse de activitate: manager. Lucrând în paralel mai multe grupe este important s acestora pentru a evita st rile de dezordine. Se vor folosi notes-uri i formulare pentru bonul de comand identice cu cele folosite în mod curent în unit ile de alimenta ie.

8 R ON PVermut = (50/750)x48 = 3.49 RON Este indicat s se accepte i alte modalit i de rezolvare.4 PCocteil = 11. PCocteil = (200/1000)x3.5 + (20/400)x8 + (50/500)x38 + (0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.1 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 55 Calificarea: Organizator banqueting .5/2)x2 = 0. 4.75 + 1. PLichior = (50/500)x35 = 3.5 PCocteil = 5.5 RON PGin = (150/750)x58 = 11.4 RON 3.13 + 1.8 + 3.7 + 0.5 + 11. TOTAL = 26.2 RON TOTAL = 3. dac acestea sunt corecte i conduc la rezultate corecte. 01 + 0. PCocteil = (50/750)x75 + (25/500)x35 + (25/750)x44 + (15/750)x51 + (15/45)x0.1.6 + 3 + 4.6 + (50/750)x28 + (100/500)x2 PCocteil = 5 + 1.6 RON PAp tonic = 3 RON PVotc = (100/500)x24 = 4. Denumirea activit ii: CALCULAREA COS TULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI A DE LUCRU 1.2 + 2 + 0.8 +0.4 + 3.2 2.

UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI 1. pre mic în cocteil-uri. DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase De regul pentru o sticl întreag pre ul este mai mic decât cel la care s-ar fi ajuns prin vinderea la pahar Spirtoase la pahar Se calculeaz num rul de pahare (por ii) dintr -o sticl . pre inclus în b uturi alcoolice. etc.2. 4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Domeniul: Turism i alimenta ie 56 Calificarea: Organizator banqueting . Pre ul paharului se stabile te prin rotunjirea pre ului rezultat din calcul. Denumirea activit ii: APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR. Cocteiluri Pre ul se ob ine însumând pre ul componentelor i ajustând apoi valoarea rezultat (componente scumpe rar folosite) Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral Pre ul depinde de politica de vânz ri a managerilor: pre fi x.

depozit rii. primirii. Control post-opera ional (dup compara ie între ce s-a realizat eveniment. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . pe feluri de b uturi i modul de vânzare (la sticl sau Este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar Controlul bufetelor i evenimentelor propriu al bufetului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR 2. se exclud sticlele începute. consum rii i producerii. precum nevoie. Teoretic acest sistem promite c corespund de la o zi la alta. Se noteaz zilnic datele. Verificarea stocurilor este foarte important . Necesit la pahar). a. Este un sistem greu de operat i se aplic o analiz atunci când exist bun i detaliat a vânz rile i câ tigurile s Inventarul nevoia unei investiga ii. Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. vânz rilor. SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI Se apreciaz Control la sticl num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). vânz rii. eveniment) ± este o i ce era înainte de i m surile care se vor lua în caz de Domeniul: Turism i alimenta ie 57 Calificarea: Organizator banqueting . Lista de control b. cu responsabil de eveniment.

este important c elevilor s li se stabileasc criterii clare de realizare i de sintetizare a cuno tin elor acumulate pân la momentul respectiv. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Pentru realizarea acestei cerin e. Aceasta trebuie s ai caracter informativ pentru clien i. Pe lâng rigurozitatea legat de no iunile profesionale. În realizarea listei de pre uri pentru bar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. care s trezeasc interesul consumatorilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 58 Calificarea: Organizator banqueting . elevii vor fi stimula i s î i foloseasc abilit ile de operare pe computer i de utilizare a internetului. se vor verifica legate de aspectul i calitatea prezent rii listei de pre uri. dar s aib i un mod de prezentare atr g tor.3. 4.

culinar. Radu (1998) ± Tehnologia restaurantelor . Emil (2000) ± Tehnica servirii consumatorilor (manual).ro 11. 3. 9.ro 12.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Bibliografie 1.localuri. Constantin.foodandbar. www. Nicolescu. Stavrositu.ro www. Florea. baruri. Bucure ti: Editura Inter Rebs Popa. 5. www.ro 16. Constantin (2004) ± Manualul directorului de restaurant .ro 13. www. gastronomie.referate. Stere (1982) ± Ghid profesional în alimenta ia public . Stere.ro 15. Editura: Funda ia Arta serviciilor în turism 8. Stavrositu. Dobrescu.afterhouse. R. Florea. www. Bucuresti: Editura didactica i pedagogica.A.regielive. www.probar. www.ro Domeniul: Turism i alimenta ie 59 Calificarea: Organizator banqueting . Bugan. 4. hoteluri. Aurel (2000) ± Vinul. Stere (2006) ± Arta serviciilor în restaurante.ro 14. pensiuni turistice . 2. www. www. Stavrositu.ro 10. Bucure ti: Editura Didactic i pedago gic 7. Bucure ti: Editura THR ± CG. Bucure ti: Editura THR ± CG.romaniantourism. Bucure ti: Editura: Tehnic 6.e-referate. Marian (2002) ± Ghidul profesionistului în alimenta ie .

video.). bufet bar. Barul poate fi: bar de noapte. club. audi ii muzicale. TV. tartine. b uturi nealcoolice. Domeniul: Turism i alimenta ie 60 Calificarea: Organizator banqueting . Barul de noapte ± unitate cu caracter distractiv cu un orar de noapte care prezint un program variat de divertisment. piano-bar. cafe -bar (cafenea). În continuare sunt descr ise principalele tipuri de bar. roast-beef. jocuri mecanice etc . b uturi de bar (cocktai l-uri). 1 TIPURI DE BARURI Barul este o unitate de alimenta ie c u program de zi sau de noapte. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice i nealcoolice i o gam restrâns de produse culinare. dar poate fi organizat alcoolice i c unitate ind ependent . org de lumini. De obicei sunt realizate în stil amfiteatru pentru a se putea viziona programul artistic -muzical de la toate locurile de la mese. de music -hall i dans pentru consumatori i ofer o gam variat de b uturi fine. un num r restrâns de mese cu dimensiuni mici. Ofer consumatorilor o gam variat de b uturi i nealcoolice. pub. specialit i de cofet rie i înghe at . Barul trebuie s corespund categoriei sau num rului de stele al unit ii i mai ales cerin elor consumatorilor. fructe i salate de fructe.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Anexe Fi de documentare nr. cu scaunele fotolii respective. cafea. jardiniere cu delicatese. espresso-bar. etc. Bar de zi ± unitate care func ioneaz de regul în cadrul hotelurilor i restaurantelor. În salonul de servire se afl tejgheaua -bar cu scaune înalte. foetaje. de proiec ie de filme. produse de tutun i posibilit i de distrac ie (muzic dis cret . bar de zi. disco -bar. televizor. simple sau în amestec i gust ri în sortiment restrâns. bar american. fripturi reci. specialit i de cofet rie i înghe at . Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului.

înghe at i difuzat prin instala ii speciale i prin Ädisk -jockey" care asigur i amestecuri de b uturi alcoolice i nealcoolice. var . domina interiorul i puncteaz în acela i timp scena ± locul activ. ciocolat . Cafeaua poate fi servit în ce ti în incinta localului sau în pahare speciale de unic folosin . Clien ii pot sta la pianul bar s cânte împreun cu muzicienii i s Domeniul: Turism i alimenta ie încing atmosfera. Integrat cu rafinament în spa iu.unitate cu profil de divertisment pentru tineret. Disco-bar (discotec -videotec ) . vermut etc. b uturi nealcoolice calde (cafea filtru. cafea cu lapte. al clubului.).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cafe-bar cafenea . ceai). înregistrat desf urarea întregii activit i. dinamic. produse de cofet rie -patiserie. Videoteca este special amenajat cu instala ii electronice de redare i vizualizare a videoprogramelor i a filmelor. barul sub forma de pian. Piano-bar (limelight) ± este o unitate cu caracter special. coniac.unitate care îmbin activitatea de desfacere a cafel ei cu cea recreativ . Espresso-bar ± este o unitate în care se serve te predominant cafea preparat la ma inile espresso. înghe at . produse de cofet rie patiserie. b uturi alcoolice fine (lichioruri. amplasate în spatele tejghelei. activitatea comercial fiind axat pe desfacerea de gust ri. în care elementul central din bar este pianul. Este dotat cu ma ini espresso pentru prepararea caf elei. minuturi. Divertismentul este real izat prin intermediul muzicii de audi ie i de dans. ofer consumatorilor i gust ri. fie la tejgheaua barului fie la mesele amplasate în incinta localului. Calificarea: Organizator banqueting 61 .

cu o anumit tem . bere). minuturi. Pub-ul . Amplasarea tejghelei -bar este în centrul spa iului i este asigurat cu un num r mare de scaune înalte de bar. b uturi alcoolice (aperitive. dot rile fiind unitare. Di n punct de vedere ambiental unitatea creeaz o atmosfer pl cut . de regul în ton cu specificul unit ii.). de origine american . Bufetul-bar . b uturi nealcoolice. sandwich -uri. Domeniul: Turism i alimenta ie 62 Calificarea: Organizator banqueting . i se caracterizeaz prin faptul c asigur pe lâng un sortiment mare de b uturi i o serie de preparate care pot fi servite în bar. a a cum îi spune i numele.ofer un sortiment restrâns de preparate calde i reci (gust ri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Barul american ± este.este o unitate de capacitate redus care pe lâng un sortiment variat de b uturi alcoolice i nealcoolice ofer i o gam mai redus de preparate culinare. preg tite în buc t ria proprie sau aduse din afar . vinuri. produse de patiserie etc .

Pentru a asigura condi ii optime de func ionare. pentru a se evita electrocut rile sau sursele de incendii. pere i. Pentru folosirea obiectelor de servire i aplicare corect a regulilor tehnicii servirii în unit ile publice de alimenta ie. fapt ce presupune stabilirea unui plan general de construc ie din punct de vedere al arhitecturii. Pentru realizarea unei bune serviri se impune s se asigure o dotare a unit ilor publice de alimenta ie cu o gam cât mai variat de obi ecte. pardoseal etc. de num rul de stele i de cerin ele clien ilor. modul i cuantumul timpului în care li se ofer s consume preparate culinare i b utu ri. al confortului i al func ionalit ii specifice. etc.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr.. partea cea mai important care s corespund cerin elor actuale i de p erspectiv a unei investi ii. prize sau alte utilaje în toate spa iile destinate amplas rii lor. Aceasta presupune asigurarea locurilor pentru l mpi. ridicarea permanent a op iunilor pie ei i a gradului de baruri. unit ile de alimenta ie public . prezentarea. de unde se reflect în restul înc perii. La executarea lucr rilor se vor respecta normele tehnologice de profil. de structura preparatelor i b uturilor. trebuie s corespunz toare. în func ie de categoria i profilul unit ii.. 2 DOTAREA I AMENAJAREA BARURILOR Dotarea barurilor trebuie s trebuie s fie în aten ia managerilor unit ilor de alimenta ie public i in seama de clasificarea unit ii respective. unit i cu servire rapid civiliza ie au condus la sporirea exigen ei clien ilor în ce prive te forma. Modul de iluminare a unei unit i de alimenta ie public poate fi direct sau indirect. servirea i consumarea preparatelor culinare. a b uturilor nealcoolice i alcoolice. care se ofer i se consum . Construc ia (cl direa). de mijloace. lumina este dirijat c tre plafon. Domeniul: Turism i alimenta ie 63 Calificarea: Organizator banqueting . dispun de instala iile tehni ce necesare precum i de o dotare Instala ia electric serve te pentru alimentarea cu energie electric a corpurilor de iluminat i a unor utilaje. diversificarea pofilelor i serviciilor în restaurante. cunoa terea caracteristicilor i a modului de manire a acestor obiecte constituie alfabetul fiec rui lucr tor. care s fie folosite la transportul. în general i barul în particular. Cre terea continu a re elei de unit i. de complexitatea serviciilor prestate. suport mai greu modific ri ulterioare sau transform ri. c ruia îi revin atribu ii în acest domeniu de activitate. Lumina artificial permite desf urarea activit ii în timpul nop ii sau pe parcursul zilei în spa iile f r lumin natural . Num rul obiectelor de servire i tipul acestora difer de la o unitate la alta.

c permanent sau intermitent . i înc lzirea electric . Conductele. pentru a se evita pierderile de c ldur . radiatoare electrice cu ventilatoare cu aer cald etc. într -o unitate de alimenta ie public se va ine seama de culorile din interiorul înc perii respective. Înc lzirea cu ajutorul centralelor i sobelor alimentate cu combustibili solizi. diversitate i calitate. sau folosind mijloace prin care se realizeaz înc lzirea intermitent . Indiferent de tipul de înc lzire folosit. utilizarea Instala iile pentru alimentarea cu ap rece i cald trebuie mascate sau integrate decorului spa iilor prin care trec. panouri. Înc lzirea permanent p oate fi realizat prin aparatur independent . cât i cele pentru ap rece. Amplasarea celor exterioare necesit energiei electrice. Instala iile sanitare difer în func ie de criteriile de confort dup care se clasific unit ile. iar utilizarea se face numai în conformitate cu reglement rile privind normele de folosire a Înc lzirea local poate fi realizat de la re eaua de termoficare a localit ii.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Lumina poate fi apreciat c fiind ca ld ± cu nuan nuan verde-albastru. prev zut cu termostate pentru reglarea în func ie de temperatura mediului ambient. În func ie de aceast se asigur instala ii sanitare corespunz toare c num r. panouri cu infraro ii. poate fi intermitent c ldur . cu centrale i sobe alimentate cu diver i combustibili. Inscrip iile luminoase c mijloc de reclam trebuie s se integreze i în ansamblul arhitectural al unit ilor. în demisezon sau surs suplimentar de prin radiatoare electrice. Ea se asigur sau permanent . Stabilirea culorilor dep inde de atmosfera pe Inscrip iile luminoase (firme. Înc lz irea intermitent este folosit în unit ile cu caracter sezonier. lichizi sau gazo i poate avea. spre galben -ro u sau rece ± lumina cu La alegerea tipului de iluminare artificial care vrem s o cre m folosind culori calde sau reci. indicatoare) constituie un mijloc eficace pentru a atrage i a re ine aten ia clien ilor. atât cele pentru ap cald . cu echipamente conectate la re eaua electric . aprobarea organelor de resort. foarte costisitoare. trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 64 Calificarea: Organizator banqueting . înc perile trebuie s aib izola ie termic . Înc lzirea electric .

C. sp l toare sp l toare cu baterii de amestec al apei calde i reci. grupurile sanitare înzestrate cu vesel -pahare. posibilitate de întrerupere. Domeniul: Turism i alimenta ie 65 Calificarea: Organizator banqueting . W. realizarea ei impune g sirea modalit i de atenuare a zgomotelor prin solu ii constructive. robinet ria trebuie s fie rezistent . umiditate relativ . în medie. ea dând senza ia de confort. Acustica unui bar trebuie s Constituind o cerin sigure o ambian sonor care s favo rizeze conversa iile. în jur de 18 oC. -uri cu pi oare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR s aib dimensiuni i caracteristici capabile s asigure debitul de ap corespunz toare. sp l toare. Instala ia de sonorizare este foarte important pentru crearea unei atmosfere specifice. materializat prin temperatur . temperatura economic . Necesarul de ap cald este apreciat . Atunci când este posibil boxele trebuie instalate de jur -împrejurul înc perii. o exploatare u oar . Instala ia telefonic . între 30 i 70 %. Instala iile de canalizare pentru evacuarea apelor menajere va fi confec ionat din font sau PVC i montat astfel încât s fie u or accesibil în caz de interven ii. conform reglement rilor sanitare în vigoare. în a a fel încât to i clien ii s fundal sonor i aceia i intensitate. precum i alte dota ii. Din punct de vedere func ional. între inerea simpl i nivel sonor redus. decora ii interioare. asigur cond i ii corespunz toare. Într-o unitate de alim enta ie public . condi ionarea unui local presupune cre terea sc derea temperaturii. O bun instala ie de climatizare pre supune func ionarea reglarea automat . beneficieze de acela i generate de muzica folosit pentru a crea fondul s onor al barului. Existen a ei este o necesitate în toate unit ile de alimenta ie public . umiditate constant i aer i purificat (filtrat). Distribuirea apei calde este bine s se fac prin conducte galvanizate. de prim importan pentru oricare unitate de alimenta ie public . grupuri sanitare. Instala iile de ventila ie ± condi ionare constituie un element indispensabil în loc alurile publice. apa cald poate fi asigurat printr -un sistem încorporat în instala ia de înc lzire central sau prin generatoare independente. estetic se g seasc i u or de între inut. capacitate suficient . normalizarea umidit ii. introducerea de aer curat i eliminarea celui viciat. Instala ii pentru ap cald este obligatorie. cu vase i rezervoare. instalate cât mai aproape de principalul loc de consum. la temperatur economic . în oficii trebuie s în permanen : ma ini pentru sp lat diverse cu dou bacuri i baterii pentru amestec. evitându -se a ezarea ei în zonele cu circula ie mare sau în spa iile de produc ie i depozitare. De buna ei func ionare depinde rezolvarea unor probleme operative ale unit ii i ale clien ilor. c fii nd 10 l de ap la temperatura de 65 oC pentru un loc în unitate. simpl . filtrarea aerului. în bar. etc. indiferent de profil. În localurile de alimenta ie public .

precum Toaletele trebuie dimensionate i realizate conform reglement rilor existente pe linie de proiectare i construc ii i s îndeplineasc urm toarele cerin e: Dimensionarea lor s fie corespunz toare num rului maxim de clien i. Accesul într-o unitate poate fi direct din strad i din holul hotelului. Unit ile mai mici au doar simple vestibule. Intrarea difer de la unitate la unitate. în func ie de categoria acestora. informarea clien ilor asupra specialit ilor ce pot fi servite. intrarea din strad se face se face prin holul dotate cu spa ii pentru a teptare. în afar spa iilor de a teptare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ³tratarea´ tavanului. spre deosebire de cele de categorie superioar . O aten ie deosebit este acordat grupurilor sanitare. a i grupuri sanitare). cu aspect. posibilitatea servirii unor b uturi aperitive. u or de între inut. Intrarea îndepline te în principal dou func ii: asigur intrarea i ie irea din unitate i constituie loc de întâlnire sau a teptare pentru cli en i. condi ii pentru i v ânzarea ig rilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 66 Calificarea: Organizator banqueting . Men inerea lor într -o stare de cur enie irepro abil asigur o bun impresie despre gospod ri rea unit ii respective. S fie confec ionate din materiale rezistente. Este recomandabil c aranjarea inutei (garderob suvenirurilor. Spa iile unei unit i de alimenta ie public sunt normalizate în func ie de destina ia lor. pentru a economisi spa iul i a u ura între inerea pardoselilor. în cazul unit ilor situate în incinta acestuia. holurile s asigure. garder ob i grupuri sanitare pentru clien i. La unit ile de categorie superioar . care beneficiaz de holul confortabil. cele destinate clien ilor trebuie s fie separate de ale personalului. pere ilor i pardoselilor. Instala ii i recipiente fixate de pere i. S aib compartimente cu cabine separate pentru b rba i i femei.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - Echipamentul minim din dotare: scaune WC. pe lâng Cre terea nivelului de servire în unit ile de alimenta ie public utilaje i inventar de serviciu. Domeniul: Turism i alimenta ie 67 Calificarea: Organizator banqueting . presupune. usc toare de mâini port -prosoape. pisoare. oglinzi. o dotare corespunz toare cu mobilier. S aib aerisire sau ventila ie suficient i temperatur în jur de 18 oC. distribuitoare de s pun etc.50 m. etajere -suporturi. suporturi pentru hârtie igienic . Iluminatul va fi de nuan e reci la cabinele pentru b rba i i mai calde la cele pentru femei. chiuvete. preocuparea pentru îmbun t irea tehnologiei de servire. pân la în l imea de cel pu in 1. - Pardoseala i pere ii. recipiente pentru colectarea hârtiei uzate. s fie din materiale neporoase i lavabile.

dopuri picur toare. mixer. 3 USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR Calitatea activit ii în bar este influen at în mod direct de dot rile de care acesta dispune. cle ti pentru ghea . separator de ou . ciocan pentru spart ghea a. linguri a cu coada lunga. etc. paharul pentru amestecuri. cle te pentru desf cut ampania. Grup prelucrare fructe în bar Sta ie bar R citor pahare Ustensilele pentru bar sunt foarte variate i multe din tre ele au utilizare strict în bar: shaker. cas de marcat. ma in pentru fulgi de ghea . presupun î mbun t irea continu ustensilelor folosite de lucr torii din bar. a echipamentelor i a Dot rile specifice barului sunt cele f r de care activitatea nu s -ar putea desf ura corespunz tor: ma in de cafea. ervete i erve ele. linguri i linguri e diverse. ma in de ghea . pipete. chei tirbu oane. r z toare pentru nuc oar sau ciocolat . strecur toare. cle ti pentru zah r. etc. cilindri. Domeniul: Turism i alimenta ie 68 Calificarea: Organizator banqueting . de felul în care managerul unit ii a în eles c o activitate de calitate. cu it pentru citrice.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. servicii de nivel superior i reac ii pozitive din partea clien ilor. calculator. boston. turmix. diverse recipiente de sticl . aparate manuale i electrice pe ntru stoarcerea fructelor (centrifuge). sit de bar cu arc. palete pentru dulciuri.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ustensile pentru bar Sticle dozatoare i dopuri picur toare Ce tile sunt folosite în baruri. Sunt de mai multe feluri i de capacit i diferite. lapte) i la servirea cafelei. de 200 -300 ml ce ti pentru servirea b uturilor aperitiv sau a b uturilor alcoolice calde de 50 -150 ml confec ionate din ceramic . în func ie de destina ia lor: ce ti pentru servirea cafelei. având diferite forme i capacit i. faian . Paharele sunt utilizate în num r foarte mare. de 100 -200 ml: ce ti pentru servirea cafelei cu lapte. ceramic sau sticl . servirea i consumare a b uturilor alcoolice i nealcoolice. calde (ceai. Sunt confec ionate din Domeniul: Turism i alimenta ie 69 Calificarea: Organizator banqueting . Se folosesc la transportarea. Sunt confec ionate din por el an. la servirea i consumarea b uturilor nealcoolice. de 200 -500 ml: ce ti pentru servirea ceaiului.

Pahar de uic .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR sticl . Pahar de ampanie (cupa) . îndeosebi pentru prepararea i servirea b uturilor în amestec. Pahar de vin alb . realizate cu pere i mai gro i cu capacitatea de 200 sau 300 ml. sonde pentru consumarea berii. 4. 200 ml i 230 ml. 1. Pahar de bere . cu capaci tatea de 230 -300 ml. cu capacitate de 150. 7. cupe pentru consumarea ampaniei cu capacitatea de 150 -200 ml . Pahar de whisky (tumbler) Al turi de paharele clasice. pahare pentru consumarea vinurilor. forma i capacitatea lor. paharele sunt de mai multe feluri: pahare pentru consumarea b uturilor aperitiv i lichiorurilor. 5. cu capacitatea de 300 sau 500 ml. Dup destina ia. 50. 100 ml. 10. 125 ml. pot fi simple sau decorate. pahare pentru preg tirea i consumarea amestecurilor de b uturi. Pahar de Sherry . cu capacitatea de 100. Domeniul: Turism i alimenta ie 70 Calificarea: Organizator banqueting . 1/5 i 1/4 dintr-un litru. 200 i 250 ml. în bar se folosesc i o multitudine de pahare speciale. cu sau f r picior. pahare pentru consumarea apei minerale. apei gazoase sau pri ului. Pahar de ampanie (flûte). sonde pentru consumarea b uturilor r coritoare. respectiv 1/6. 6. cu capacitatea de 25. baloane pentru consumarea coniacului cu capacitatea de 100 -300 ml . cristal sau semicristal. Pahar de coniac. Pahar de lichior. 8. Pahar de vin ro u . 3. 2. Pahar de apa . 9. 11. pahare pentru consumarea amestecurilor de b uturi (cockteiluri) cu capacitatea de 125 ml.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Domeniul: Turism i alimenta ie 71 Calificarea: Organizator banqueting .

ingrediente de cea mai bun calitate. Champagne Dom Perignon. furnizorii vor fi ale i în consecin . Aceasta se face în func ie de meniuri. sucuri naturale de fructe cire e confiate. Cabernet i diverse superioar . diferite de cele ale restaurantelor clasice. fructe de ananas. Domeniul: Turism i alimenta ie 72 Calificarea: Organizator banqueting . se va ampanie. Coniac Feteasc regal de Jidvei.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. vinuri de colec ie. D Furnizorii permanen i se aleg în func ie de: y y y raportul calitate/pre al m rfurilor condi iile de producere.). @ Specificul unit ii ± influen eaz mult alegerea furnizorilor. siropuri. Se stabile te în concordan c ruia i se adreseaz produsele i serviciile cu categoria unit ii. etc . Alegerea celui mai potrivit furnizor se face i în func ie de capacitatea de desfacere a unit ii. În restaurantele cu specific pesc resc datorit meniului bogat în preparate din pe te la care se vor asocia b uturi specifice (ex. pentru a aduce în unitate produse pe care nu le g sim la furnizorii permanen i. originale (Whisky Chivas Royal 12 years old. vinuri albe seci i demiseci) i. vodc Sauvignon de Dealul Mare. m sline de calitate superioar . l mâi verzi etc. categoria i necesarul unit ii. i în acest caz primeaz raportul calitate ± pre . 3 Dac unitatea se adreseaz segmentului de popula ie cu venituri peste medie i mari. drept urmare. se aleg furnizorii permanen i sau ocazionali. datorit meniurilor specifice. @ În func ie de meniurile unit ii. c p uni proaspete. depozitare. @ Targetul ( inta) unit ii reprezint publicul int acesteia. de int (target). D La furnizorii ocazionali se apeleaz în cazuri speciale (mese festive) sau mese cu un anumit specific. De exemplu. transport i mod de plat al m rfurilor alte preten ii contractuale cum ar fi: exclusivitatea pe un anumit produs sau servicii. aprovizionarea se face cu m rfuri din care se pot ob ine prod use finite care se adreseaz achizi iona aceluia i segment de popula ie. discounturi. 4 ALEGEREA FURNIZORILOR Alegerea furnizorului este una dintre cele mai importante opera ii. b uturi spirtoase de calitate Finlandia. specificul.

Atunci când se fac comenzi importante. p strare i stocare a b uturilor. s particip m la prezentarea produselor i la degustare. Este de mare efect invitarea în aceast de lega ie a unuia dintre clien ii fideli ai restaurantului. Domeniul: Turism i alimenta ie 73 Calificarea: Organizator banqueting . al turi de care pot veni i buc tarul ef i directorul economic. care va face o bun reclam localului. se recomand organizarea unei vizite la care s participe patronul. Este bine s mergem înso i i de persoane de specialitate de la care putem primi informa ii utile. este bine s vedem cu proprii ochi condi iile de producere. eful de restaurant. Unii produc tori ofer transport gratuit al m rfurilor. responsabilul cu aprovizionarea.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Furnizorul trebuie s fie capabil s ofere:   calitatea dorit cantitatea necesar s aib posibilitatea de a ine cont de nevoile specifice ale cump r torului s poat pune la dispozi ie transport profesional. somelierul. Înainte de a cump ra.

care este cel mai important în planificarea i gestionarea demersului publicitar . a publicit ii. într-un spa iu cochet´. ÄEGO Cafe ± cafea bun i muzica pl cut . 5 MATERIALE PUBLICITARE A. Este elementul care trebuie Exemple de slogan: ÄWhite Horse ± ideal pentru o ie ire cu prietenii´. aici!´ Domeniul: Turism i alimenta ie 74 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Are un rol psihologic foarte pronun at. Axul promo ional: este ideea central s conving . din care unul reprezint marca produsului sau a firmei. COMPONENTELE PUBLICIT Publicitatea trebuie s in II seama de caracteristicile diferitelor categorii de consumatori c rora li se adreseaz . emisiun ea ÄX´ de la televizor sau radio (eventual un anumit post de radio sau TV). un anumit site atunci când alegem internetul c publicitate. În jurul axului promo ional se construie te mesajul. Mesajul publicitar: reprezint ceea ce trebuie transmis. sugestiv. Pentru a putea adapta publicitatea în func ie de caracteristicile publicului int cunoscute cele 5 componente ale publicit ii: Mediul de publicitate poate fi: y y y y y trebu ie Presa Televiziunea Radioul Cinematograful Internetul Suportul publicitar: este reprezentat de un anumit ziar sau revist atunci când mediul publicitar ales este presa. eventual ritmat. serviciul sau firma care se promoveaz . Sloganul trebuie s fie u or de re inut. Ace ti consumatori alc tuiesc publicul int . Prin publicitate nu se poate mediu de spune totul despre produ sul. Sloganul: este o expresie alc tuit din maxim 8 cuvinte. ÄNight club BABES ± neap rat împreun .

pe o foaie publicitar cu mai multe fe e. pe parbrize. limitat în timp. prezint o ofert limitat în timp sau sunt legate de o campa nie de promovare Bro ura ofer mai multe detalii despre produsele oferite. Sunt mai eficiente atunci când anun deja lansat . oferirea unui oferta unei firme.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR B. Se folosesc îndeosebi pentru anun area unor evenimente i au o via scurt . Catalogul este o adev rat vitrin a produc torului sau prestatorului de servicii i are rolul unui ghid pentru clien ii poten iali. Flutura ii cuprind mai pu ine informa ii. într -o bro ur la un moment dat. Ofer mai pu ine informa ii i sunt economice. care se premiu. În general. Hârtia utilizat trebuie s fie de bun ca litate. MATERIALE PUBLICITARE Pliantele prezint împ ture te. reducerile de pre . Domeniul: Turism i alimenta ie 75 Calificarea: Organizator banqueting . Pot fi distribuite la col ul str zii. dar esen iale pentru atragerea poten ialilor clien i în unitatea comercial promovat . Catalogul este un rezumat al tuturor articolelor oferite de firm . acestea constituind oferta special sunt a prezentate produsele oferite de o firm firmei. produsele noi. precizând caracteristicile lor i pre urile de vânzare. cu prilejul unor evenimente.

Domeniul: Turism i alimenta ie 76 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Afi ul joac un rol important în publicitatea comercial . Ea trebuie s fie reprezentativ pentru produsul sau serviciul promo vat. Rolul afi ului este de a încerca s imprime o idee în subcon tient sau s -o reaminteasc . În cazul afi ului imaginea este cea mai important .

pentru a le permite s se odihneasc dup transport). Aceasta este o înc pere cu o temperatur constant de 10 . Combinele cu 2 temperaturi create pentru învechirea i r cirea vinului. de la câteva zile (dar nu mai pu in. fixate de -a lungul pere ilor i orientate spre Domeniul: Turism i alimenta ie de 77 Calificarea: Organizator banqueting . Timpul de stocare variaz în func ie de natura fiec rui produs în parte. Pivni a de zi are o temperatur optim de 10 ±120C i o capacitate variabil între 120 -200250 sticle. de colec ie. Pivni a este dotat cu rafturi sau etajere de lemn. iar în absen a acestora.pivni a de zi (aflat chiar în salonul de restaurant) .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. iar cea pentru vinurile albe între 6 i 12 0C. Aici o sticl nu trebuie s r mân mai mult de o s pt mân . Combinele cu 2 temperaturi au 2 zone cu temperaturi distincte: una pentru invechi rea vinului in condi ii ideale (intre 10 si 14 grade). Pivni a de zi special pentru vinurile ro ii are o temperatur între 12 i 18 0C. iar cel mai scurt timp îl au berea i sucurile de fructe. Pivni a de zi mai poart denumirea i de dulap de vinuri i este folosit c sal de a teptare pentru sticlele alese în func ie de meniul propu s.pivni a de stocare. la câteva y Marile restaurante au dou pivni e: . sunt Pivni a de stocare este destinat în exclusivitate depozit rii sticlelor de b uturi. în cazul vinurilor vechi . bine aerisit . în alte locuri special amenajate. câteodat zeci de ani. ferit curen ii puternici de aer sau trepida ii. slab luminat . Vinurile se p streaz în pivni luni sau ani. i alta pentru r cirea vinului alb i a ampaniei pentru a le aduce la temperatura de servire (între 6 i 10 grade ).150C. 6 STOCAREA B UTURILOR y B uturile se stocheaz ± la modul ideal ± în pivni e special dotate.

se face recep ia m rfurilor conform program rii. Ultimele intrate în metod deasupra celor deja existente. pre ul unitar. stocul maxim i minim. Domeniul: Turism i alimenta ie 78 Calificarea: Organizator banqueting . destinatar. y Stocarea trebuie f cut într -o ordine logic : rafturile trebuie numerotate. de rulajul b uturilor. Sticlele Organizarea depozitului sau a pivni ei y Este foarte important depozit. Bonul trebuie s cuprind datel e cump r torului i ale furnizorului. iar copia la cump r tor. Aranjarea sticlelor în casetele rafturilor se face în func ie de temperatura pivni ei. cantitatea i calitatea cerut . Se actualizeaz stocurile i se verific facturile. Primul pas este acela de a face un bon de comand c tre furnizor . intr ri. termen de garan ie i grupe de b uturi. Când aceasta a aj uns la destina ie. i de durata lor poten ial de învechire. Acesta trebuie urm rit pân când a fost pl tit factura. Originalul r mâne la furnizor. În cazul vinurilor. Fi ele se pot ine manual sau computerizat. iar pe jos este bine s fie nisip. b uturile grupate pe sortimente. cutie. ie iri. Gestiunea pivni ei @ Cea mai indicat metod de a ine gestiunea unei pivni e este cea computerizat .). În final. aceast prezint dezavantajul c aceast b utur se depre ciaz prin mi care. care a teapt livrarea m rfurilor i factura. eventuale deprecieri etc. iar în cazul vinurilor. Se face stocarea m rfurilor pe categorii. condi iile de livrare (loc. orar etc .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR nord-est pentru evitarea varia iilor de temperatur . se distribuie m rfurile c tre sec ii. se depoziteaz supravegherea rota iei corecte a stocurilor. Apoi se lanseaz comanda. Ele mai pot indica numele furnizorului. iar celelalte în picioare. y Fiecare sticl trebuie s se reg seasc într -o fi de stoc în care sunt înregistrate toate datele i mi c rile acesteia: raft. Se face controlul calitativ i cantitativ al produselor recep ionate. num r de sticle r mas în stoc. în func ie de vârst de vin trebuie stocate culcat.

Se calculeaz ponderând diferite pre uri de cump rare dup formula: C = (P x Q+ P¶x Q¶+ P´ x Q´ .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Metode de valorificare a stocurilor i ie irilor m rfurilor y Metoda CMP ± metoda costului mediu ponderat . Domeniul: Turism i alimenta ie 79 Calificarea: Organizator banqueting . se scot din depozit sticle care au intrat cel mai recent. iar stocul este subevaluat în raport cu valoarea r eal i risc s fie depreciat. În calculul costului...) / (Q +Q¶+Q´) unde P = pre de cump rare pentru fiecare produs Q= cantitatea cump rat costurile suportate y Metoda FIFO = First In ± First Out = primul intrat ± primul ie it. deci mai mici. y Metoda LIFO = Last In ± First Out = ultimul intrat ± primul ie it. se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. pre urile sunt mai vechi.

vas cu pere i gro i pentru amestecul b uturilor. diferen iate prin elementele componente.. t vi din alpaca sau metal inox d e diferite m rimi i forme de preferin linguri e cu mâner lung (pentru mazagran). aparat pentru preparat cuburi de ghea . Domeniul: Turism i alimenta ie 80 Calificarea: Organizator banqueting . în unit ile de alimenta ie public în variante. aromate. sticle lefuite. strecur toare obi nuita sau eu spirale pentru strecurarea b uturilor. metodele de preparare i formele de servire i Amestecurile de b uturi se preg tesc în sec ia bar i se servesc clien ilor la mese sau direct la bar unde sunt instalate scaune înalte. 7 PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC Amestecurile de b uturi se realizeaz poart denumirea generic de cocteiluri. pentru consumarea amestecurilor de b uturi. Dotarea barului.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. sortimente. portocalelor etc. vase pentru zah r-pudr cu linguri e (pres r toare) zaharni e. cle te pentru prinderea cuburilor de ghea . Pentru servirea amestecurilor de b uturi barul este dotat cu urm toarele obiecte: vas pentru amestecul b uturilor (shaker). prese pentru stoarcerea l mâilor. prev zute c u dispozitiv pentru dozarea pic turilor (pipet ) de b uturi dreptunghiulare. cle te pentru zah r cubic. pahare de diferite tipuri i capacit i.

nuc oar etc. portocale. în caz contrar.. iar pentru operativitate i siguran în mânuire.. sucuri din fructe etc. nu se vor amesteca apa carbogazoas sau mineral . trebuie s fie la îndemâna barmanului. Amestecurile se fac cu respectarea re etelor respective. influen eaz reduce t ria alcoolic negativ fie grupate dup sortiment. t rie alcoolic . care ar face s dispar con inutul de acid carbonic al b uturii. paharul 5 în întregime i apoi se revine la celelalte pahare pentru a fi umplute complet. cacao. tirbu on i chei pentru desfacerea capsulelo r de la sticlele de bere. cu ite din o el inox. fri c . aparat espresso pentru cafea. scor i oar etc. pentru c substan ele componente s se asocieze suficient i pentru a se ob ine o b utura omogen . se asigur o uniformitate a con inutului amestecului din fiecare pahar.. de regul . . Vasul se agit . Dup preg tirea fiec rui amestec. piper. r z toare pentru ras nuci de cocos. Timpul de amestecare este mai mare la b uturile spirtoase i extrasele dulci i mai mic la amestecurile realizate din vinuri. râ ni e pentru piper. Umplerea paharelor se efectueaz astfel (de exemplu pentru cinci pahare): paharele 1. pe orizontal i pe vertical . culoarea. Tehnica ob inerii amestecurilor de b uturi. Se reco manda s se in seama de dorin a unor consumatori de a li se preg ti amestecurile mai tari sau mai slabe. a ezându -se pe mas . 2. boia. sucuri. Cantitatea de ghea trebuie bine dozat . m rind sau mic orând propor ia b uturilor bogate în alcool sau a b uturilor s race în alcool. f cându -se mi c ri uniforme.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR vase pentru sare. transportate cu ajutorul t vilor sau a farfuriilor întinse. culoare. Amestecurile de b uturi se servesc consumatorilor în pahare speciale. s fie bine r cite. 3 i 4 se umplu pe jum tate. în acest fel. este necesar c buteliile cu b uturile respective s barului. deoarece . pentru t iat l mâi. a ezate pe blatul calitatea amestecului. Pentru c amestecurile s fie ob inute în cât mai bune condi ii. pulp de fructe sau când consumatorul dore te b utura bine r cit în vas. pe partea dreapt Domeniul: Turism i alimenta ie a 81 Calificarea: Organizator banqueting . fructe. 0 cantitate prea mare de ghea sau concentra ia b uturii. Vasul de amestec (shakerul) va fi folosit la acele b u turi care se prepar cu adaosuri de ou . suporturi pentru scobitori . mu tar etc. ap mineral . iar o cantitate prea mic nu asigur gradul de r cire necesar. ascu ite. ampania sau b uturile cu acid carbonic. vasul i celelalte obiecte folosite se spal pentru a nu influen a aroma. t ria alcoolic a amestecurilor ce se vor mai preg ti.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

consumatorilor i pe fa rfurioara-suport. Metodele de preparare a cocteilurilor sunt : Metoda dres rii ± realizat direct în paharul clientului; Metoda amestecului ± realizat în pahare de amestec; Metoda agit rii în shaker sau turmix; Dup cantitatea de zah r din con inut, coct eilurile pot fi: seci (dry) ; demiseci (medium) ; dulci (sweet). Amestecurile seci i demiseci se recomand s se consume c aperitiv, iar cele dulci c desert sau între mesele principale. Servirea se face în pahare speciale (pentru cocteil), pe farfurioare-suport. Cocteil, care are un con inut ridicat în alcool, consumându -se c aperitiv, în cantit i mici, se prepar prin combinarea unor b uturi alcoolice (vodc , gin, vermut, coniac, ampanie) cu siropuri diferite, ap minerala sau carbogazoas , zah r e tc.

Cobbler este o b utur slab alcoolizat în componen a c reia intr vinurile dulci, fructe i ghea pisat . Se prepar în pahare în form de cup , mari, cu o capacitate de 250 -300 ml, în felul urm tor: se toarn ghea a pisat în pahare peste care se a eaz în mod uniform fructele. Acestea pot fi piersici, cire e, vi ine, boabe de struguri, zmeur , c p uni, felii de pere sau mere, în stare proasp t , congelat sau din compot. Se toarn cu mult grij pentru a nu modifica aranjamentul. B utura alcooli c poate fi: lichior. ampanie, vinuri dulci sau licoroase. Servirea se face cu paharul respectiv înso it de pai i linguri , a ezate pe farfurioara -suport. Crusta este o b utur cu t rie alcoolic mai mare. Se prepar prin agitare în shaker, din: cuburi de ghea , suc de l mâie, b utur alcoolic (vodc . coniac, gin), zah r pudr i arome.

Se toarn în pahare -balon de 250 -350 ml jivrate cu zah r pudr umectat cu suc de l mâie. C decor se introduce în b utur coaj de l mâie t iat în form de spiral sa u o fruct (cirea , vi in etc. Se serve te în paharul -balon respectiv înso ite de pai i linguri , a ezate pe farfurioara Domeniul: Turism i alimenta ie

82

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

suport. Se recomand s se consume dup masa de sear .

Prin Äjivrarea paharelor" se în elege opera iunea prin care se aplic o b ordur de zah r sau pudr de cacao pe marginea unui pahar sau se abure te paharul cu ajutorul cuburilor de ce gura acestuia se umeze te uniform pe o formându -se o pojghi ghea . Jivrarea se mai poate face i prin introducerea marginii paharului printr -o l mâie crestat sau prin suc de l mâie montat pe o farfurie, pân adâncime de 1 cm. Apoi se introduce gura paharului în zah r pudr lente.

uniform . Aceste opera iuni se efectueaz prin r sucirea paharului într -o parte i alta cu mi c ri

Pentru r cirea paharului cu ghea ghea i se toarn b utura respectiv .

(jivrarea) se introduc câteva cuburi de ghea

într -un

pahar gol i se învârtesc rapid pân ce pere ii acestuia se aburesc. Se îndep rteaz cuburile de

Cru on este o b utur cu t rie alcooli c redus . Se prepar în pahare cu capacitatea de 200-250 ml, din fructe (caise, pere, c p uni, zmeura, fragi, cire e, portocale) macerate în zah r i lichioruri, coniac, paharul-cup ampanie i pentru servire se iau cu lu ul fructele macerate b utura alcoolic i se toarn în peste care se adaug respectiv . Se serve te cu ajutorul

farfurioarei -suport pe care a fost a ezat paharul -cup înso it de o linguri . Eggnog-ul se prepar din: lapte, ou, zah r pudr , rom, coniac sau vodc i se serve te în

stare rece sau cald . Pentru realizarea eggnog -ului rece, se introduc în shaker 2-3 cuburi de ghea , albu ul i g lbenu ul unui ou, zah r pudr , b utura alcoolica, lapte fiert r cit. Se agit pân la omogenizare i r cirea dorit i se toarn întregul con inut î n pahare speciale.

Domeniul: Turism i alimenta ie

83

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Eggnog-ul cald se ob ine din acelea i componente cu deosebirea c laptele este cald i nu se folosesc cuburi de ghea . Amestecul se face într -un vas special (tumbler), c ajutorul unui tel mic sau furculi . B utura alcoolic se adaug la sfâr itul opera iunii de omogenizare. Se poate i hr nitoare. preg ti eggnog -ul i f r alcool. Este o b utur reconfortant

Fizz are un con inut mai ridicat de alcool. Se prepar din suc de l mâie, sirop de zah r, lichior i b utur alcoolic pr ev zute în re et . Se amestec într -un vas special cu ajutorul linguri ei cu mâner lung, dup omogenizare se toarn în pahare speciale cu capacitatea de 100 -l50 ml, peste care se monteaz ghea pisat . Se decoreaz cu o felie de l mâie t iat sub ire. Se serve te pe - aperitiv. farfurioar -suport, împreun cu pai. Se recomand c b utur

Fizz se prepar în shaker, prin agitare, din suc de l mâie, ap mineral sau carbogazoas , zah r, albu sau g lbenu de ou i b uturi alcoolice cu con inut ridicat de alco ol. Când se folose te g lbenu ul de ou , b utura poart denumirea de Ägolden" (aur). Dup omogenizare, con inutul shaker -ului se toarn în pahare cu capacitatea de 200 -250 ml, peste care se mai adaug ap mineral sau carbogazoas Se serve te cu ajutorul farfurioarei -suport, împreun cu pai. Flips are în componen vinuri licoroase, zah r, ou i cuburi de ghea , amestecul i se decoreaz cu felii de l mâie sub iri.

f cându-se prin agitare în shaker. Un sortiment deosebit c aspect i gust îl constituie f lip-ul realizat din b uturi alcoolice cu grade diferite de t rie alcoolic , cunoscut sub denumirea de Äflips curcubeu" (arc-en-ciel). Se realizeaz prin turnarea direct în pahare pe marginea acestuia, cu mult grij , a

lichiorurilor de diferite culori i t rii alcoolice, în ordinea descrescând a t riei alcoolice, în a a fel încât acestea se prezint sub forma de straturi suprapuse. Se servesc în pahare speciale pe farfurie-suport, împreun cu pai. Grog este o b utur reconfortant i stimulatoare, consumâ ndu-se, de regul , foarte cald ,

în timpul iernii. Se prepar din rom sau vinars, miere sau zah r, infuzie de ceai sau ap fierbinte. Se serve te în pahare de 250 ml cu un suport metalic pentru a evita frigerea degetelor. Julep este considerat c unul dint re cele mai vechi amestecuri de b uturi. Se prepar astfel: într-un vas se dizolv
Domeniul: Turism i alimenta ie

zah r în ap

sau ap

carbogazoas , peste care se adaug
84

crengu e de

Calificarea: Organizator banqueting

gin) l sându-se în continuare. zah r pudr . Se adaug rom sau alt b utur alcoolic . de regul . Con inutul se toarn în shaker în care se introduc în prealabil cuburi de ghea . se ob ine prin dizolvarea zah rului pudr în ap rece la care se adaug suc de fructe sau sirop. totul cu ajutorul unui lu care va fi folosit i la por ionarea în paharele din care se consum . atât în stare rece cât i cald . Se serve te în pahare cu capacitatea de 250 ml decorate cu fructe (cire e. înso it de pai i linguri . direct i ghea sau diferite fructe. se prepar într -un ibric. Se agit pân se aburesc pere ii shaker -ului i apoi se toarn în pahare speciale. suc de l mâie pisat . înso it de linguri i pai. l sându -se la rece circa o or . vin spumant. fructe. Servirea se face cu ajutorul farfurioarei - Domeniul: Turism i alimenta ie 85 Calificarea: Organizator banqueting .). alcool. din cinci ingrediente: sirop. servindu-se apoi în pahare înc lzite în prealabil. foarte bine r cite.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ment ce se zdrobesc cu linguri a (sau lichior de ment ). Se serve te cu ajutorul în pahar sau în boluri de sticl . Punci se prepar . coniac. peste care se adaug câteva cuburi de ghea . ap mineral s au carbogazoas . vi ine etc. din ap . Se adaug suc de l mâie i b uturile alcoolice (rom. Se amestec suport. câteva ore. ap i arome. astfel: într -un vas se pun fructele cur ate de coaj zah r pudr . Pentru servirea mai multor persoane. În i b utur alcoolic care se i sâmburi i fierb. Se trece con inutul în bolul de sticl special pentru punci. decorându -se cu frunze de ment farfurioarei -suport. b utura alcoolic stare cald . la rece. În stare rece. punci -ul se prepar în boluri din sticl .

preluându -se de la sec ie filtrul curat. risca). Domeniul: Turism i alimenta ie 86 Calificarea: Organizator banqueting . Cafeaua turceasc se serve te îndulcit . Zah rul poate fi preambalat sau în vrac. În acest caz.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. cafeaua necesar . iar la unele specialit i ± fri c b tut i ciocolat rasa . pentru zah rul cubic. ap fiart într -un ceainic i separat. lapte condensat. în ultimul caz oferindu -se zaharni a cu cle te. de regul în ce ti mici cu suport. celelalte cu zah rul separat i cu linguri a pentru cafea (mocca). i linguri a pentru za h rul tos. preg tirea cafelei se face direct de c tre client sau de osp tar la masa clientului sau la gheridon . 8 PREPARAREA I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE Cafeaua se serve te întotdeauna fierbinte. Mazagranul se serve te în cupe speciale. produsele d e înso ire (zah r. Se mai pot oferi lapte concentrat. fri c lichid în Äpic´. iar în lipsa acestora în pahare sond . Servirea cafelei filtru se poate face la serviciu.

asigurarea produselor de înso ire ± zah r. Serviciul se efectueaz c i în cazul precedent.cea ca fierbinte de ceai cu suport i linguri . dup gust . Clientul î i adaug produsele de înso ire. în func ie de locul unde se preg te te ± la bar sau la masa clientului. Domeniul: Turism i alimenta ie 87 Calificarea: Organizator banqueting . Preg tirea la cafetarie (sec ie) se face în cazul utiliz rii ceaiului la vrac. Se ia ceainicul pe suport cu ervet. Preg tirea la masa clientului se face atunci când se utilizeaz ceai pream balat la plicule e. cu deosebirea c în loc de ceai preg tit se ia un ceainic cu ap fierbinte. prin dreapta clientului. produsele de înso ire i se toarn ceaiul în cea c . Serviciul const în asigurarea obiectelor de inventar necesare clientului .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR La servirea cafelelor se vor recomanda clien ilor b uturi digestive ± coniacuri pentru b r ba i i lichioruri pentru femei . se duce la masa clientului unde. se pune pe mas cea ca pentru ceai cu suport. care se toarn în cea c la masa clientului. lapte concentrat. Ceaiul se serve te diferen iat. având grij c în prealabil s se pun în cea c plicule ul de ce ai . rondea de l mâie sau portocal .

aroma. o analiz . ci trebuie s aib cum cunoa terea compozi iei vopselelor cu care e pictat un tablou nu ne d posibilitatea s apreciem valoarea artistic a acestui tablou. Analiza organoleptic (degustarea) este cea care permite s se observe falsificarea i s se disting u or vinurile de consum curent de cele de calitate superioar . dar care inf luen eaz în mod hot rât gustul. i un Nu trebuie s fie numai gustat sau s i se aprecieze numai efec tul fiziologic. dup criterii pentru a face aceast i aspectul lui. este. aceasta cu atât mai mult. Degustarea este cea care define te culoarea vinului i nuan ele ei. care înseamn ajut toare. Vinul. 9 DEGUSTAREA VINURILOR Termenul ´degustare´ provine de la cuvântul latinesc ³gustus´. se mai adaug aspect pl cut. c produs alimentar. Cunoa terea compozi iei chimice nu ne pune la îndemân apreciere. Aceasta demonstreaz c degustarea Domeniul: Turism i alimenta ie 88 Calificarea: Organizator banqueting . gust. nu trebuie apreciat numai dup propor iile sau ra porturile dintre constituen ii s i. consisten a i efectul s u fiziologic.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. astfel spus. un studiu. uneori nedozabili pe cale analitic . Prin aceast no iune se în elege aprecierea produselor alimentare cu ajutorul exclusiv al sim urilor. el trebuie caracterizat mai ales în func ie de însu irile gustative de care dispune. buchetul i caracterele sale generale. f r a se ape la la aparatur A ³degusta un vin´ înseamn a -l gusta cu aten ie pentru a -i aprecia calit ile sau a-i depista neajunsurile. cu cât unii constituen i sunt prezen i în propor ii reduse. La condi iile de gust care trebuie s le îndeplineasc vinul.

Vinul. caractere care pot fi denumite ³organoleptice´. o educare special a sim urilor ce se realizeaz prin exerci ii repetate f cute pe lâng degust tori consac ra i. c metoda de apreciere a vinurilor. mirosul. Analizele fizico -chimice i microbiologice reprezint numai metode auxiliare de apreciere a vinurilor care vin în sprijinul examin rii senzoriale numeroase informa ii 89 Calificarea: Organizator banqueting . rela ia dintre senza iile oferite de vin i cuvintele folosite pentru a le exprima i care atrag aten ia asupra acelor caractere. Desigur.i explice. iar pe de alta parte. În felul acesta. raportate y cunoa terea capacit ilor analitice ale organelor noastre de sim . din contra. deci. prin anumite cuvinte reliefând caracterele vin ului (calit i sau defecte). care co ncur aprecierea vinurilor. complex de apreciere a vinurilor. necesita o obi nuin . provoac o serie de senza ii receptate cu ajutorul organelor de simt. i ea poate fi denumit Prin degustare apreciem vinul (c de altfel i alte produse alimentare) cu ajut orul organelor de sim : v zul. V ZUL : prin v z se stabile te aspectul vinului care anticipeaz Domeniul: Turism i alimenta ie i chiar auzul. sim ul tactil a acestora. o opera iune u oar . pentru c degustarea vinurilor s fie cât mai lipsit de subie ctivism. O condi ie esen ial este starea de s n tate a organelor de sim cu ajutor ul c rora se face degustarea. ea supune degust torul la mari i neprev zute dificult i. integritatea lor. Prin degustare se constat starea din acel moment a vinului dar pe baza experien ei c p tate degust torul poate s . degustarea vinurilor a devenit o metoda tiin ific analiz senzorial . chiar înainte de a f i gustat.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR este o metoda sintetic . Degustarea nu este. la y y y respectarea cu rigoare a unor condi ii i a unei tehnici de apreciere a vinurilor. folosirea corect a termenilor utiliza i în descrierea caracterelor i însu irilor vinurilor. Degustarea. cu m ar fi: y cuno tin e multiple despre vin. pe de-o alta parte. despre caracterele permanent la compozi ia s chimic . dar mai ales dup . to i factorii care au contribuit la starea de fapt a vinului. îi prevede cu suficienta precizie viitorul. i însu irile sale. care cunosc cu exactitate care este raportul. Degust torul exprim senza iile pe care i le provoac vinul când este gustat. practicarea metodelor de degustare a vinurilor c e s-au impus prin simplitate i un grad înalt de obiectivitate. este necesar a i se asigura anumite premise.

slab opalescent.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR referitoare la starea de s n tate. fapt ce înseamn c vinul ³a sim it frigul´ . Acestea sunt asem n toare cristalelor de zah r la vinurile albe. În primul rând ne d m seama din ce categorie face parte vinul. eventuala degajare a dioxidului de carbon. limpede. tipul de vin et c. Se spune despre vin c este str lucitor atunci când nu are nici un depozit sau particule în suspensie. Domeniul: Turism i alimenta ie 90 Calificarea: Organizator banqueting . Cu ajutorul ochiului se analizeaz urm toarele elemente: limpiditatea . etc. Pentru descrierea limpidit ii unui vin se folosesc urm torii termeni: str lucitor. Cu paharul în po zi ie vertical se prive te suprafa a vinului de sus în jos pentru a -i aprecia str lucirea. îndreptându -l spre o surs de lumin . tulbure. roz sau ro u. cea mai bun apreciere a culorii se ob ine coborând paharul la nivelul centurii i observând discul care se formeaz la suprafa . sau au o culoare purpurie. Se ia apoi paharul (care trebuie s fie dintr -o sticl incolor ) prinzându -l de picior cu degetul mare i ar t tor i se ridic la nivelul ochilor. în acest fel se apreciaz limpiditatea lui prin transparen . limpiditatea lui este perfect i prezint un luciu cristalin. aten ia se concentreaz perl rii care are loc dup turnarea în pahar a acestora. acestea trebuie s gustative pl cute. aceste calit i anun Un vin se consider limpede atunci când limpiditatea lui este clar . dup culoare : alb. Pe fundul unei sticle de vin alb pot fi observate mici cristale rezultate în urma precipit rii tartra ilor. gradul de evolu ie. astfel încât pere ii s fie umezi i. În acest caz nu este afectat nici limpiditatea i nici gustul i aroma vinului. Nuan a se percepe înclinând paharul pân aproape de limita de v rsare i privind zona unde vinul este în strat sub ire. zahar. Vinul trebuie s fie limpede. se observ alcool . Examinarea vizual a vinului se face chiar de la turnarea lui în pahar într -o cantitate care s nu dep easc o treime din volumul acestuia. privindu -l de sus în jos. culoarea. f r particule în suspensie sau sub form de depozit. se înclin u or paharul spre un fond alb. Pentru aprecierea culorii vinului. în cazul celor ro ii . La punerea în consum a vinurilor. dispun de o limpiditate perfect . Aceste ³lacrimi´ care se scurg dau indica ii asupra bog iei vinului în unele elemente ± str lucirea i lipsa sedimentelor f cându -l mai atractiv. degajarea dioxidului de carbon (efervescen a) i o serie de semne ale unor boli sau defecte. senza ii olfactive i asupra spumei formate i asupra o pelicul care se scurge pe pere i formând o serie de pic turi la intervale regulate. dar f r luciu particular. În cazul vinurilor spumante.. Apoi paharul în pozi ie vertical se rote te u or.

Aprecierea limpidit ii i a culorii vinului se face în mod obi nuit. starea lor de s n tate. num rul mare al acestora. Fine ea bulelor. ro u rubiniu. iar aciditatea mai sc zut . ex istând în acest domeniu o mare diversitate. precum Domeniul: Turism i alimenta ie i persisten a îndelungat . alcool. multitudinea i dimensiunile acestora. acestea din urm fiind caracteristice vinurilor învechite. La acestea. prin examinare vizual se apreciaz calitatea spumei (alc tuit din perle mici sau mari) i persisten a ei. Culoarea vinului este influen at de o multitudine de factori cum sunt: soiul. Feteasca regal ). con di iile de p strare. iar la cele învechite culorile devin mai intense: galben-auriu. Muscat Ottonel). etc. Aceste sedimente nu prejudiciaz important c la degustare aceste depozite s r mân pe fundul sticlei. devenind insolubile. sau în amestec cu cei albi. este vorb a de substan e colorante hidrolizate i. rapiditatea apari iei perlelor. Culoarea roz este proprie unor vinuri elaborate dup o tehnologie specific aplicata strugurilor negri. chihlimbariu (T mâioasa româneasc . anul de recolt . Alteori. c r miziu . ³str luc itoare´. difuz . flavone). Adesea la caracterizarea culorii unui vin se folosesc i al i termeni : ³vioaie´ . care le confer acestora un farmec deosebit. ³palid ´. gradul de maturare a strugurilor. taninuri. condi iile de sol.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Un vin ro u învechit în sticle poate prezenta un sediment pulverulent. vârsta. prin procese fizico -chimice ce au loc în timpu l învechirii calitatea vinului. Culoarea brun ± g lbuie sau alb cenu ie pune în eviden semne de îmboln vire a vinului rezultate în urma contactului îndelungat cu aerul sau cu temperaturi ridicate. în acest caz culoarea devine palid . sunt substan e colorante (taninuri i antociani) care. galben-pai (Gras de Cotnari. Grasa de Cotnari). maturizare) Vinurile ro ii prezint i ele o gam larg de nuan e :ro u închis. Culorile pot fi mai intense sau mai palide. în general. culoarea poate fi: verde g lbui. iar nuan a ± de combinarea diferitelor culori sau de modific rile la care sunt supuse substan ele colorante sub ac iunea unor factori (aciditate. la o lumin natural . învechire). ori din anumite soiuri. Culoarea vinului este determinat de natura fenolic ( antociani. de peste 10 ± 120 C (oxidare. Vinurile ro ii ob inute în zonele mai sudice cu resurse mari de lumin i c ldur sunt mai intens colorate. sau la cea artificial (nu fluorescent ). galben-portocaliu. la ob inerea unor nuan e aurii. etc. spre deosebire de cele din zonele cu resurse mai reduse. galben -verzui (Aligote. La vinurile albe noi. un indiciu al faptului c vinul ro u este supus unei învechiri îndelungate. tehnologia de vinifica ie. Se apreciaz atât intensitatea. în primul rând. pH. cât i nuan a culorii. Învechirea vinurilor albe în butoaie conduce la ob inerea unor nuan e g lbui. de tipul i vârsta vinului. m rimea produc iei. fine ea i 91 Calificarea: Organizator banqueting . Culoarea este legata. depozitul ader pe pere ii sticlei formând ³c ma a vinului´. este polimerizeaz . La vinurile spumante se apreciaz degajarea bulelor de dioxid de carbon ± perlarea ± i formarea spumei.

mai Domeniul: Turism i alimenta ie 92 Calificarea: Organizator banqueting . în coloizi. FLUIDITATEA vinului se apreciaz înc de l a turnarea lui în pahar sau la o u oar rotire a acestuia. alcoolul îi confer vâscos. o fluiditate mai ridicat comparativ cu a apei. Uneori. Vinul constituind o solu ie hidroalcoolic . în zah r el devine mai dens.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR densitatea spumei constituie elemente de calitate pentru un vin spumant. La un con inut mai ridicat în alcool. consisten a vâscoas este un indiciu al îmboln virii vinului.

iar calculele s fie exacte i s fie scrise cite . iar servirea s -a f cut pe o durat mai mare de timp. În situa ia în care sunt incertitudini în privin a înregistrarea consuma iei în nota de plat . folosirea unor pre uri ireale. În cazul în care au fost consumate un num r mare de preparate i b uturi. În acest. înai nte de a se totaliza se va face o confruntare cu clien ii servi i. închiderea unit ii sau schimbarea turei i se comple teaz de c tre cas sau osp tar i se prezint clientului. pân la masa servit . scop se va merge cu nota de plat . precum i gre elile de calcul sunt pedepsite atât administrativ cât i penal. Prin partea stâng cât mai discret datele scrise. Înscrierea în not a unor preparate sau b uturi care nu au fost servite. Datele înscrise în nota trebuie s corespund cu realitatea. se va ine seama de însemn rile f cute în blocnotes la primirea comenzii sau se vor consulta bonurile de marcaj.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. vor fi radiate datele înscrise în mod eronat sau se vor completa altele confirmate Domeniul: Turism i alimenta ie a clientului care a condus masa sau care a comandat servirea preparatelor i b uturilor se va solicita permisiunea de a se face verificarea notei de plat . precum i personalul care a ajutat la servirea mesei respective. citindu -se 93 Calificarea: Organizator banqueting . f r s fie decupat din carnet. 10 ÎNTOCMIREA NOTEI DE PLAT Nota de plat se întocme te i se întocme te la cererea clientului. Dup caz.

ÄV mul umesc". Domeniul: Turism i alimenta ie 94 Calificarea: Organizator banqueting . în a a fel încât numai totalul general al notei de plat .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR i de clien i. Se decupeaz originalul din carnet i se a eaz pe o farfurie. Chelnerul / barmanul num r discret banii i. între faldurile unui ervet împ turit sub form de plic. Pentru încasarea în numerar. Chelnerul se retra ge apoi pentru a definitiva calculele. mul umind clien ilor cu formula ÄS v fie de bine". ÄMai pofti i î n unitatea noastr oricând dori i" etc. se retrage un pas. dac este cazul. în vederea întocmirii formelor de decontare dintre agentul economic în subordinea c reia se afl unitatea i cel care a comandat organizarea i servirea mesei respective. pune în acela i loc diferen a dintre suma încasat i valoarea notei de plat . a valori i preparatelor i a b uturilor consumate se procedeaz astfel: dup ce clientul care a condus masa a pus banii pe farfurie pe blatul mesei. pentru a fi ata at la nota de comand . persoana care urmeaz s încaseze banii se apropie cuviincios ridic banii. se urm re te c nota de plat s fie semnat de clientul care a condus masa i apoi predat efului unit ii sau casierului. În cazul în care consuma ia se achit pe baz de virament. stând cu fa a spre clien ii de la masa respectiv .

la produse simplu preparate. de valoarea muncii consumate în manipularea i prepararea lor i de adaosurile aplicate în unitatea de alimenta ie respectiv .). Calculu l pre ului de cump rare. Pre uri stabile ± pre uri cu am nuntul. Pre urile de cump rare de la furnizori sunt calculate i consemnate de c tre furnizorii respectivi în documentele de livrare. calculele economice cele mai frecvente se refer la stabilir ea pre urilor pentru preparate. diferen a fiind dat de adaosu l comercial aplicat în unitate. la preparate culinare. Pre uri diferen iate ± pre uri pe tipuri i categorii de unit i. 11 CALCULUL COSTULUI FINAL AL B UTURILOR În alimenta ia public . fixate în sum absolut : Pre uri unice ± sunt stabilite i aplicate la acela i nivel. indiferent de categoria unit ii (produse din tutun. putând dep i 100%: Domeniul: Turism i alimenta ie 95 Calificarea: Organizator banqueting . etc. zaharoase. inându -se seama de valoarea materiilor prime folosite cât. de regul în facturi. de consumurile implicate în p strare i preparare. Adaosurile în alimenta ie variaz în limite foarte largi. produse i b uturi. PRE UL CU AM NUNTUL ÎN ALIMENTA IA PUBLIC Pre urile formate sunt pre uri cu am nuntul calculate de c tre unit ile de alimenta ie potrivit normelor în vigoare. Se aplic la produse care se desfac cu am nuntul în alimenta ie. difer în func ie de provenien a m rfurilor i de c ile de circula ie a acestora. numit i pre de facturare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr.

uic 50 ml. pre ul acestora se determin plecând de la pre ul de livrare stabilit de furnizori. i ghea i elemente de decor.3 + 1. În aceast utilizeaz i în cazul b uturilor în amestec (cocteiluri). se aplic urm toarea formul de calcul: P100 ml = (100 / 1000) x 64 = 6. Dac este solicitat o cantitate de 150 ml. iar la cocteil se poate ad uga achizi ioneaz în bar cu o anumit sum . 500. Acesta este motivul pentru care la suma Äbrut ´ calculat ini ial se aplic un adaos. de regul pentru a rotunji valoarea b uturii.3 RON P PL uic = (50 / 1000) x 300 = 1. Lamâie. la care se aplic adaosul comercial stabilit în unitatea de alimenta ie.2 RON mîie Total cocteil = 5. În toate cazurile.. care de asemenea se Domeniul: Turism i alimenta ie 96 Calificarea: Organizator banqueting . 330.4 RON b. 750 i 1000 ml. indiferent de capacitatea de îmbuteliere a b uturilor. 300. iar valorile ob inute se la prepararea cocteilurilor se calculeaz valoarea fiec rei cantit i de b utu r situa ie trebuie avut în vedere faptul c i adaosuri scumpe. se comercializeaz la pre ul de 60 RON. Dac o sticl de lichior de 1000 ml se comercializeaz la 64 RON.2 = 7 RON Suma se poate rotunji la 8 sau 9 RON deoarece l mâia nu este sigur ca va mai putea fi folosit . Vermut alb. 50 g 40 RON 30 RON 1 RON PVermut = (100 / 750) x 40 = 5. la cererea consumatorilor se servesc i b uturi por ionate începând de la 25 ml.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR În cazul b uturilor comercializate la sticl . Valoarea ob inut este pentru cantitatea dat în re et pentru cocteilul respectiv. respectiv se i produs precizat în re et . 750 ml uic . O sticl de coniac. care de cele mai multe ori nu mai pot fi folosite ulterior. si consumatorul solicita 100 ml. Rolul lucr torului din bar (barmanului) este s calculeze cât va costa cantitatea solicitat de c tre consumator.5 + 0. de capacitate 750 ml. 700. 1000 ml L mâie. Exemple de calcul: a.5 RON = (10 / 50) x 1= 0. rondel 10 g. pre ul solicitat se va calcula astfel: P150 ml = (150 / 750) x 60 = 18 RON Aceia i regul de calcul se aplic însumeaz . Exemplu de calcul: Cocteil Amalfi (100 ml): Vermut alb 50 ml. În alimenta ie b uturile pot fi comercializate la butelii de 250.

controlul depozit rii i livr rii m rfurilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 97 Calificarea: Organizator banqueting . num rul sortimentelor i m rcilor de b uturi este mai mic decât al preparatelor culinare. contribuind mai mult la ob inerea profitului în unitate. de managementul aplicat în unitate. Argumentele Într-o unitate de alimenta ie. totu i. b uturile sunt mult mai tentante decât mâncarea pentru angaja ii unit ii de alimenta ie. Metodele de control aplicate depind de natura unit ii de alimenta ie. 12 APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR Controlul b uturilor se realizeaz pentru aceast afirma ie sunt urm toarele: mult mai u or decât cel al mânc rurilor. B uturile nu sunt atât de perisabile cum sunt preparatele culinare i produsele alimentare. controlul re etelor standard. dar foarte importante sunt procedurile de prevenire a aspectelor nedorite.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Motivele care impun. inventarul standard. b uturile sunt. controlul m rimii por iilor. la vânzarea b uturilor. B uturile se cump r îmbuteliate în ambalaje standard i la calit i precizate în STAS-uri. controlul recep ion rii. barmanul poate s ob in câ tiguri nemeritate viciind fie calitatea. decât preparat ele culinare. planificarea produc iei. mult mai scumpe decât preparatele culinare. de regul . un control strict în baruri sunt urm toarele: angaja ii pot comercializa prin bar b uturi procurate din alte surse pentru a . fie cantitatea de b utur . Din multitudinea de metode de control a b uturilor pot fi amintite câteva: controlul achizi iei.i însu i câ tigul ob inut.

50 ml). y Cocteiluri ± se însumeaz pre urile b uturilor din re et iar la adaosurile scumpe sau mai greu de folosit în alte produse se adaug suma produsului întreg (ou. se înmul e te pre ul unei por ii cu num rul de por ii i se stabile te valoarea poten ial a sticlei. iar pre ul final se a justeaz . teoretic acest sistem promite c vânz rile i câ tigurile s corespund de la o zi la alta.).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR a. y Sticlele întregi de spirtoase ± valoarea poten ial de vânzare la o sticl întreag este stabilit printr-un management economic corect. etc. se stabile te num rul de por ii dintr -o sticl . etc. Valoarea sistemului poten ial (standard) de vânz ri ± presupune s se controleze vânz rile b uturilor i implicit i costurile acestora prin stabilirea unei valori de vânzare pentru fiecare sticl de b utur din stoc. înmul ite cu pre ul unei por ii. p re mai mic în comercializarea individual amestecurile de b uturi. Sistemul garanteaz ca în scurt timp num rul de sticle începute se va men ine constant i atunci nu va mai fi nevoie s se m soare exact cantitatea r mas în sticlele nesigilate. pre ul le comercializarea y Spirtoase vândute la pahar ± se stabile te valoarea unei por ii (25. - se noteaz zilnic datele. se exclud sticlele începute. iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. Inventarul ± este un sistem greu de operat i se aplic atunci când exist nevoia unei investiga ii. Sistemul de control la sticl se refer la: - ± este o metod simpl i eficient pentru unit ile mici i se iau în considerare num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). y Sucuri i ap mineral ± pre ul depinde de politica de pre uri a unit ii: pre fix la sau împreun cu alt b utur . pu in mai mic dac s -ar comercializa la por ie. c. condimente. b. decoruri. de regul sticlei întregi. pe feluri de b uturi i modul 98 Calificarea: Organizator banqueting . Valoarea unei sticle se stabile te în func ie de câte por ii se pot servi dintr -o sticl . Necesit o analiz bun Domeniul: Turism i alimenta ie i detaliat a vânz rilor.

Se calculeaz cantitatea di n fiecare tip de b utur r mas în stoc i se compar cu stocul fizic efectuat în fiecare zi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR de vânzare (la sticl sau la pahar). vânz rii. Lista de control ± se refer la dou tipuri de control: y Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. Controlul bufetelor i evenimentelor ± este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar propriu al bufetului. Domeniul: Turism i alimenta ie 99 Calificarea: Organizator banqueting . b uturile consemnate ca fiind consumat e de c tre personal. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . cu responsabil de eveniment. depozit rii. b uturile date la alte baruri organizate de unitate (pentru ac iuni de protocol). precum i m surile care se vor lua în caz de nevoie. Verificarea stocurilor este foa rte important . consum rii i producerii. d. y Control post-opera ional (dup eveniment) ± este o compara ie între ce s -a realizat i ce era înainte de eveniment. primirii. dac este cazul. din care trebuie sc zut. e.

Principiile de baz la întocmire a unei liste de preparate:  listele trebuie scrise pe hârtie de calitate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. cu o mare varieteate de preparate. sau de una s satisfaca cerin ele clien ilor. 13 LISTA DE PRE URI Meniul. în asa fel încât clientul s poata alege foarte u or ceea ce dore te. se define te c fiind ³ mai multe preparate care formeaza o masa i prin extensie o lista de carton pe care sunt inscrise preparatele´. care s fie rezistent la pete . care s permit a o lectur 100 Calificarea: Organizator banqueting Domeniul: Turism i alimenta ie . suficient de tare. Obiceiul de a stabili o list de preparate dateaz din secolul al XVI -lea. Fie c complex . formatul trebuie s fie simplu. care s este vorba de o simpl list . dimensiunea lor trebui e s permita o manevrare u oar . cu margini i spatii adecvate. Listele trebuie alc tuite astfel încât s m resc vânz rile constituie un instrument de promovare. i aranjat pe hârtie. aceasta trebuie scris intr -un stil clar.

stilul unei liste trebuie s fie simplu. b uturi r coritoare. pre urile i alte informa ii trebuie s fie corecte. orarul de func ionare. Acestea se trec în - lista de b uturi ± cuprinde b uturile alcooloce i nealcoolice oferite c atare sau în i amestec. atractiv.    indiferent de marimea i formatul literelor. Domeniul: Turism i alimenta ie 101 Calificarea: Organizator banqueting . cafea. compozi ia sumar a preparatelor înscrise i s fie în m sur s dea rela ii clien ilor când de limba român . adresa. eful de sal ace tia le solicit . lista trebuie s cuprind denumirea unit ii. ceaiuri. b uturile digestive. i alte m rfuri alimentare pe care o unitate le pun e la dispozi ia clien ilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR u oar . lizibile. de regul . la mas . vinurile. lista trebuie s fie curat f r ters turi sau corecturi. gramatica. Astfel se întâlnesc aperitivele. unitatea de m sur berea. listele trebuie scrise cel pu in într -o limb de circula ie liste cu micul dejun ± cuprinde grupele de preparate i b uturi care se ofer la aceasta mas . pre ul real. acestea trebuie s fie clare. b uturi amestecuri de bar. În afar interna ional . Tipuri de liste: - i chelnerii trebuie s cunoasc co n inutul listei. ortografia. cofetarie ± patiserie lista în ordinea în care se servesc. B uturile se trec cu denumirea lor corecta i completa. preparatele i b uturile se trec în ordinea în care se servesc la mas . - lista de preparate ± cuprinde preparatele de buc tarie. la momentul respectiv. din produc ie interna sau din import. pe grupe. pe care o unitate le pune la dispozi ia clien ilor. denumirea preparatelor i b uturilor. u or de lecturat.

acelea i grupe c lista de b uturi. Pentru informarea completa a clientului fiecare vin va avea un numar. - lista de bar ± cuprinde. în special la - lista pentru serviciul la camera ± cuprinde preparatele i b uturile c are se ofera la acest serviciu. în general. este selectat din listele existente în restaurantele - lista de vinuri ± cuprinde vinurile pe care unittea le pune la dispozi ia clien ilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - lista de preparate i b uturi ± cuprinde preparatele i b uturile pe care unitatea list cuprinde grupele respectiva le pune la dispozi ia clien ilor. În general. acest prezentate în cele doua liste anterioare. sortimentul pronunta corect numele acestuia. gust ri. la care se pot ad uga mai multe variante de amestecuri. de obicei acelasi cu cel din pivnita de vinuri. i fructe. Gama sortimental respective. sortimentul de vin i podgoria de provenienta. Acestea se trec în lista cu denumirea lor corecta i c ompleta. Numerele care acompaniaz vinurile pe list . i podgoria. salveaz une ori clientul de situa ia penibila cand nu poate - Domeniul: Turism i alimenta ie 102 Calificarea: Organizator banqueting . deserturi barurile de noapte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->