P. 1
Activitatea de servire in bar

Activitatea de servire in bar

|Views: 265|Likes:
Published by airom20008501

More info:

Published by: airom20008501 on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • Introducere
 • Competen e
 • Obiective
 • Informa ii pentru profesori
 • Fi de progres colar
 • Cuvinte cheie/Glosar
 • Informa ii pentru elevi
 • Activit i de înv are
 • Activitatea de înv are nr. 1.1
 • Activitatea de înv are nr. 1.2
 • Activitatea de înv are nr. 1.3
 • Activitatea de înv are nr. 2.1
 • Activitatea de înv are nr. 2.2
 • Activitatea de înv are nr. 2.3
 • Activitatea de înv are nr. 3.1
 • Activitatea de înv are nr. 3.2
 • Activitatea de înv are nr. 3.3
 • Activitatea de înv are nr. 3.4
 • Activitatea de înv are nr. 4.1
 • Activitatea de înv are nr. 4.2
 • Activitatea de înv are nr. 4.3
 • Solu ionarea activit ilor
 • Bibliografie
 • Anexe
 • Fi de documentare nr. 1
 • Fi de documentare nr. 2
 • Fi de documentare nr. 3
 • Fi de documentare nr. 4
 • Fi de documentare nr. 5
 • Fi de documentare nr. 6
 • Fi de documentare nr. 7
 • Fi de documentare nr. 8
 • Fi de documentare nr. 9
 • Fi de documentare nr. 10
 • Fi de documentare nr. 11
 • Fi de documentare nr. 12
 • Fi de documentare nr. 13

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017 -553.04.01.02.04.01.03

MEdCT CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR PENTRU

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR
DOMENIUL: TURISM I ALIMENTA IE CALIFICAREA: ORGANIZATOR BANQUETING NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a

sistemului de înv

mânt profesional

i tehnic

Noiembrie 2008

Domeniul: Turism i alimenta ie

1

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

AUTORI:
y

RODICA COSTACHE, profesor Grupul colar ÄVoievodul Gelu´, Zal u

COORDONATOR:
y

NELIDA ISMAIL, profesor Colegiul Economic Mangalia :

CONSULTAN
y

IVAN MYKYTYN, expert WYG International

Domeniul: Turism i alimenta ie

2

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Cuprins
INTRODUCERE ................................ ................................ ................................ ................................ 5 COMPETEN E ................................ ................................ ................................ ................................ . 6 OBIECTIVE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7 INFORMA II PENTRU PROFESORI ................................ ................................ ................................ 8 FI DE PROGRES COLAR ................................ ................................ ................................ ....... 11

CUVINTE CHEIE/GLOSAR ................................ ................................ ................................ ............ 14 INFORMA II PENTRU ELEVI ................................ ................................ ................................ ........ 21 ACTIVIT I DE ÎNV ARE ................................ ................................ ................................ ........... 23
ARE NR. 1.1. ................................

ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

................................ ................................ .............................. 23 ARE NR. 1.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 25 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 26 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 28 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 29 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 31 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 33 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 34 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 35 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 37 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 38 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 40 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 42
ILOR ................................ ................................ ................................ 43

SOLU IONAREA ACTIVIT ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV ACTIVITATEA DE ÎNV

ARE NR. 1.1. ................................

ARE NR. 1.2. ................................

................................ ................................ .............................. 43 ................................ ................................ .............................. 44 ARE NR. 1.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 45 ARE NR. 2.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 47 ARE NR. 2.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 48 ARE NR. 2.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 50 ARE NR. 3.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 51 ARE NR. 3.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 52 ARE NR. 3.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 53 ARE NR. 3.4. ................................ ................................ ................................ .............................. 54 ARE NR. 4.1. ................................ ................................ ................................ .............................. 55 ARE NR. 4.2. ................................ ................................ ................................ .............................. 56 ARE NR. 4.3. ................................ ................................ ................................ .............................. 58

BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ ................................ .............................. 59 ANEXE................................ ................................ ................................ ................................ ............ 60
Domeniul: Turism i alimenta ie

3

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI

DE DOCUMENTARE NR. 1................................

................................ ................................ ................................ ......... 60 DE DOCUMENTARE NR. 2................................ ................................ ................................ ................................ ......... 63 DE DOCUMENTARE NR. 3................................ ................................ ................................ ................................ ......... 68 DE DOCUMENTARE NR. 4................................ ................................ ................................ ................................ ......... 72 DE DOCUMENTARE NR. 5................................ ................................ ................................ ................................ ......... 74 DE DOCUMENTARE NR. 6................................ ................................ ................................ ................................ ......... 77 DE DOCUMENTARE NR. 7................................ ................................ ................................ ................................ ......... 80 DE DOCUMENTARE NR. 8................................ ................................ ................................ ................................ ......... 86 DE DOCUMENTARE NR. 9................................ ................................ ................................ ................................ ......... 88 DE DOCUMENTARE NR. 10 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 93 DE DOCUMENTARE NR. 11 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 95 DE DOCUMENTARE NR. 12 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 97 DE DOCUMENTARE NR. 13 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 100

Domeniul: Turism i alimenta ie

4

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Introducere
Modulul ÄActivitatea de servire în bar´, se încadreaz în structura curriculum -ului în

dezvoltare local , motiv pentru care c oala are libertatea de -a repartiza cele 132 de ore dintr -un an colar, pe tipuri de activit i (teorie, laborator tehnologic i instruire practic ), în func ie de condi iile proprii i de disponibilitatea partenerilor economici de -a preg ti mai aprofundat un anumit num r de elevi pentru servirea în bar. În cadrul acestui modul se dezvolt competen e atât din unit ilor de competen e cheie (U3 ± Managementul rela iilor interpersonale i U5 ± Comunicare) cât i din unitatea de competen tehnic specializat : U19 ± Activitatea de servire în bar. Aceasta agregare de competen e impune activit ilor de înv are o abordare complex , pentru a permite elevilor s dobândeasc concomitent cu competen ele specifice calific rii pentru care se preg tesc i o serie de abi lit i cheie, absolut necesare în momentul încadr rii lor pe pia a muncii. Conform sugestiilor metodologice din curriculum, unitatea con inuturile programei cu consultarea agen ilor economici colar poate îmbun t i i i de asemenea pot ap rea

competen e suplimentare dac agentul economic solicit (dar acestea nu pot fi certificate la nivel na ional), îns în nici un caz nu se pot înlocui competen ele care provin din u nit ile de competen e din SPP. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite con inuturi, de a le e alona în timp i de a - i crea propriile activit i de înv are în func ie de toate condi iile care -i influen eaz actul didactic. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ, interactiv, centrate pe elev. Activit ile vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic, to i elevii s dobândeasc competen ele necesare care, în final, s duc la rezolvarea problemelor abordate în demersul didactic. Folosirea metodelor centrate pe elev, c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la ex perien e de via implica i în formarea profesional i lucrul în grup. i în activitatea real i

Prin acest material ne propunem s aducem în aten ia elevilor i cadrelor didactice, parteneri a viitorilor organizatori banqueting, propunerile noastre de activit i de înv are, concepute pentru a putea fi aplicate în orice unitate în care se dezvolt aceast calificare. Din acest motiv, r mâne la latitudinea fiec rui cadru didactic cum s foloseasc acest auxiliar curricular sau cum s adapteze activit ile propuse la specificul cole ctivelor cu care lucreaz .

Domeniul: Turism i alimenta ie

5

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Competen e
În cadrul acestui modul se dezvolt specifice prezentate în continuare: UC 3: Managementul rela iilor interpersonale C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale C 2: Gestioneaz conflicte C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5: Comunicare C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale C 2: Modereaz dezbateri i edin e C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale UC 19: Activitatea de servi re în bar C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului C 2: Aprovizioneaz barul C 3: Coordoneaz activit ile din bar C 4: Controleaz produsele din bar urm toarele unit i de competen e, cu competen ele

Domeniul: Turism i alimenta ie

6

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Obiective Dup parcurgerea acestei unit i de competen elevii vor fi capabili: Referitor la rela iile interpersonale i comunicarea: S asculte activ i s încurajeze unui dialog constructiv. Referitor la activitatea de servire în bar : S respecte regulilor de amenajare a barului.i exprime opiniile i ideile în condi ii de respect reciproc. S organizeze stocarea b uturilor. S organizeze procedurilor de aprovizionare. S selecteze surselor de aprovizionare. S deruleze activit ile de degustare. S verifice procedurile din bar. S . S organizeze activit ile din bar. S îmbun t easc permanent rela iile interpersonale. Domeniul: Turism i alimenta ie 7 Calificarea: Organizator banqueting .i organizeze logic i concis informa iile. S trezeasc interesul celor din jur i s conving audien a. S precizarea ustensilelor i obiectelor de inventar. S identifice dot rilor din bar. S monitorizeze angaja ii din bar în ce prive te corectitudinea acestora. S aplice sistemele de control. S munceasc în echip . S scrie unui document clar i corect . decizii i ac iuni. S prezinte succint anumite con inuturi. S verifice documentele pentru c acestea s îndeplineasc criterii profesionale. S . S calculeze costurilor b uturilor.

abilit i de interela ionare i comunicare. Stagiul de preg tire practic se desf oar în laboratorul tehnologic sub îndrumarea / maistrului i reprezentantul agentului profesorului de specialitate sau la agentul economic sub îndrumarea profesorului instructor în calitate de coordonator al activit ii de instruire practic economic care particip atât la instruirea cât i la evaluarea elevilor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru profesori Pentru modulul ÄActivitatea de servire în bar´. centrate pe elev. sunt asamblate dou unit i de competen cheie cu o unitate de competen tehnic specializat . grafice. Pentru atingerea competen elor specifice stabilite prin modul profesorul are l ibertatea de a dezvolta anumite teme. scheme tehnologice. Portofoliul de practic va fi utilizat c instrument de evaluare a atingerii competen ei de c tre elev. planific rile calendaristice întocmite de coordonatorii activit ii precum Portofoliul de pract ic va cuprinde : fi e individuale pe o tem de practic . Unit ile cheie au menirea s formeze al turi de competen ele strict profesionale. loca ia). iar probele de evaluare sunt preponderent orale i practice. Se recomand folosirea metodelor de predare -înv are cu caracter activ. de a le e alona în timp. etc. fi e de lucru. Documentele necesare organiz rii urm toarele : graficul de desf elevilor. interactiv. documenta ii tehnice. Activit ile la lec ii vor fi variate astfel încât indiferent de stilul de înv are caracteristic to i Domeniul: Turism i alimenta ie 8 Calificarea: Organizator banqueting . împreun cu fi a individual de control întocmit de îndrum torul de practic . fi e de observa ie ale elevului pe durata derul rii practicii. În func ie de cadrul local se vor stabili teme care s permit însu irea competen elor respective în func ie de condi iile concrete. fi e de evaluare (concepute de îndrum torul de practic ). i desf ur rii stagiului de preg tire practic i caietul / portofoliul de practic sunt al urare a stagiului de preg tire practic (durata.

exerci ii practice. 2.3. rezolvarea de probleme. miniproiectul lucru. abstractizarea. rapoarte scrise. Folosirea metodelor centrate pe elev c metode de participare activ a acestora în procesul de înv are au rolul s genereze contexte în care se manifest diferen e c dau posibilitatea particip rii active la experien e de via Vor fi promovate situa iile din via a real i lucrul în grup. lucrul în echip . Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2. Elevul poate fi implicat în evaluarea activit ii sale. lec ii vizit . Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2. prin probe de evaluare orale i practice în i proiectul. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Domeniul: Turism i alimenta ie 9 Calificarea: Organizator banqueting . Aplica ie practi c : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ).3. experimentul.1. etc. evaluarea grupului de func ie de specificul competen ei. observarea dirijat . observarea independent . Fi ACTIVIT I DE ÎNV ARE de lucru: ³Tipuri de baruri´ 1. i în activitatea real i i se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor.2. studii de caz. Evaluarea pe parcursul anului se realizeaz prezentate elevului. angaja ilor i societ ii. autoevaluarea. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1. problematizarea. analiza/sinteza.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR elevii s dobândeasc competen ele necesare i s duc la rezolvarea problemei puse în discu ie. consolidând astfel capacitatea de a se autoevalua i m rind gradul de transparen a acord rii notelor.2. studiul de caz. Criteriile specifice de evaluare trebuie stabilite de profesor i CORELAREA COMPETEN ELOR CU ACTIVIT ILE DE ÎNV ARE COMPETEN E UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale 1.1. Metodele de predare / înv are recomandate sunt: demo nstra ia.

Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Domeniul: Turism i alimenta ie 10 Calificarea: Organizator banqueting .2. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 3. 4.1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 19 C 4: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i i men ine rela ii 3.4. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3.2.3.3.1. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ 4.

Aplica ie practic : Realizarea materialelor publicitare pentru b uturi (bro ur ). Elevii ar trebui de asemenea s fie încuraja i s î i asume r spunderea pentru procesul de înv are.3. i poate de asemenea ajuta la informarea i motivarea elevilor.1. Fi baruri´ de lucru: ³Tipuri de Data îndeplinirii Verificat ± Semn tura cadrului didactic 1. 2. Elevii ar trebui s de progres colar Fi ele de rezumat ale modulului ofer cadrelor didactice i elevilor mijloace de înregistrare a fie încuraja i s . Joc de roluri : ³Alegerea furnizorului de b uturi´ 2.3. Fi de lucru: ³Stocarea b uturilor´ Competen a 2 Aprovizioneaz barul Competen a 3 Coordoneaz Domeniul: Turism i alimenta ie 3. Exemplu de copert de fi de rezumat ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Numele elevului: Data începerii: Data finaliz rii: Competen e Competen a 1 Organizeaz dotarea i amenajarea barului Activitate de înv are 1.i evalueze propriul proces de înv are comentând cu privire la arii care le-au pl cut sau nu la un anumit subiect.2.1. Aceste comentarii pot oferi cadrelor didactice informa ii valoroase referitoare la arii care cauzeaz dificult i elevilor. Miniproiect : ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ 2. Elevul care î i asum responsabilitatea pentru aspecte ce in de înregistrare pot contribui la acest obiectiv.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi progresului. Acest fapt poate fi folositor atât pentr u elev cât i pentru profesor i poate ajuta la motivarea elevilor oferindu -le o indica ie vizual clar a progresului pe care l -au f cut. Aplica ie practic : prepararea b uturilor în amestec (cocteiluri) 11 Calificarea: Organizator banqueting . Exemplu de copert de fi de rezumat de mai jos include o prim pagin a rezumatului progresului înregistrat de elev. Studiu de caz: ³Dot ri în bar´ 1.2.1. Înregistr rile exacte reprezint un aspect important al administr rii procesului de înv are.

Competen Detalii referitoare la competen a care se dezvolt . Ce mai trebuie s înve e referitor la subiectul activit ii. Fi de lucru i aplica ie practic : Degustarea vinurilor 3. Domeniul: Turism i alimenta ie 12 Calificarea: Organizator banqueting .3.2. Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui s .2.i urm reasc obiectivul înv rii. Joc de rol: Procesul b uturilor calde aromate ± ceai sau cafea 3. Aplica ie practic : Calcularea costului final alb uturilor 4. Fi de lucru : Aplicarea sistemelor de control în bar 4. Joc de roluri : ÄMonitorizarea complet rii notei de plat ´ Competen a 4 Controleaz produsele din bar 4.1.4. Activitate de înv are Denumirea sau alte preciz ri referitoare la activitatea de înv are Comentariile elevului De exemplu: y y y y Obiectivele înv rii Realizat Data la care obiectivul înv rii a fost îndeplinit Obiectivul (ele) activit ii de înv are Ce le-a pl cut referitor la subiectul activit ii. Aplica ie practic : Realizarea listei de pre uri pentru b uturi Exemplu de fi de rezumat activitate O precizare pentru fiecare activitate de înv are.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR activit ile din bar 3.3. Ce anume din subiectul activit ii li s -a p rut a constitui o provocare.

y Ariile de înv are sau alte aspecte în care este necesar continuarea dezvolt rii. a demonstrate entuziasm.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Comentariile profesorului De exemplu: y Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune. a colaborat bine cu ceilal i. y Ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le -ar pl cea s . Domeniul: Turism i alimenta ie 13 Calificarea: Organizator banqueting . s -a implicat total.i urmeze obiectivele înv rii.

spectacole.B utur nealcoolic . echipamentelor.) Autoservice tip bufet suedez . seri dansante. prin izvoare naturale.Mas festiv comandata pentru un num r mare de persoane. gazoasa (Soda water) . distrac ie. exploziilor de art . vinuri de regul seci. Se poate calcula fie c o sum "ad ugat " la pre ul de livrare (adaos). este un procent de 10 -20 % din pre ul de cump rare. Sunt diverse sortimente de aperitive: rachiuri. co cteiluri seci. Ansamb lul mijloacelor. bitter -uri. incluzând frecventarea cluburilor de noapte. etc. Se îmbuteliaz propriet ile terapeutice recunoscute din punct de vedere medical. având calitatea de a deschide apetitul. meniul oferit fiind Domeniul: Turism i alimenta ie 14 Calificarea: Organizator banqueting . reuniuni. colet. aniversari etc. Pe seama lui se asigur recuperarea cheltuielilor de distribu ie ± vânzare i un profit pentru comerciant. Alimenta ie ± Sector al comer ului cu am nuntul. distrac ie în timpul liber. care se ob ine prin saturarea apei în sticle sau sifoane.B utur alcoolica care se consuma înainte de masa. evenimentelor etc. s ac ioneze în numele i/sau contul acestuia din urma în tranzac iile (comerciale) implicând o ter parte. Ap minerala ± B utur nealcoolic . pentru pl cere. unit i le specifice ofer i posibilit i de destindere Anima ie ± Activitate care amuza oamenii. de unde provin e i termenul potabile cu bioxid de carbon.. etc. vermuturi. relaxare. apa de consum având puritatea i. Banchet . Aperitiv .Sistem de efectuare a serviciului în salon. fie c o diferen "sc zut " din pre ul cu am nuntul (rabat). pentru clien i.. evenimentelor culturale i de agrement.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cuvinte cheie/Glosar Adaos comercial ± Diferen a între pre ul de livrare i pre ul cu am nuntul. Ap "sifon". care presupune autoservirea de pe o masa -bufet i consumul a ezat (la mic dejun) sau în p icioare (la recep ie). sta iuni sau zone turistice. în asociere cu b uturi alimentare. urmare a con inutului de diverse s ruri provenite din ape subterane care ajung la sup rafa . men iune pe scrisori. Pe lâng produc ie i servire. eventual. Pl cere. C valoare. având c cofet rie-patiserie. precum i servirea specific al activit ii i alte m rfuri transformarea unor materii prime în alimente intr -o gama variata de preparate culinare i produse de i consumul lor. Animator ± Persoan care este responsabil de organizarea de c ompeti ii sportive.. care con ine numele i domiciliul destinatarului (persoanei care trebuie co ntactate). b uturi pe baza de anason. Agrement ± 1. Agent (comercial) ± Persona autorizata de alt persoana (numit principal). (Utilizarea termenului aperitiv pentru a desemna o gustare este impropriu. Adresa (de contact) ± Indica ie. puse la dispozi ia turi tilor unei unit i de cazare. 2.

de music -hall i dans pentru consumatori. foietaj. ig ri i posibilit i de distrac ie (muzic discret . Barman ± Persoana care serve te la bar.Recipient cu toarta. într -un ora . care sunt consumate pe loc. Se utilizeaz pentru servirea apei i vinurilor (tinere i ieftine) la mas sau pentru transport din butoi spre spa iul de servire. de obicei bro ate (legate între ele). fri c lichid (pic). care prezint un program variat de divertisment. specialit i de cofet rie i înghe at . jocuri mecanice etc. cu orar de noapte. cafea. specialit i de cofet rie i înghe ate asortate. Camera frigorifica . folosit pentru servirea la masa. org de lumini. platouri cu delicatese. care se utilizeaz în unit ile de alimenta ie pentru marcarea. fructe i salat de fructe. Bon de marcaj ± Formular cu regim special. Pentru efectuarea serviciului în salonul de servire al restaurantului. fiind specializat în prepararea cocteilurilor. prev zute cu 2 scaune. care cuprinde informa ii pentru orientare. cocteiluri .) Se serve te i se consuma pe tejgheaua . cu sau f r toart . Ofer o gama variata de b uturi alcool ice i nealcoolice. Domeniul: Turism i alimenta ie 15 Calificarea: Organizator banqueting . larg la baza. la sec ii (inclusiv bar).bar. larg la partea superioara. audi ii muzicale. TV. este realizat în amfiteatru. într-un muzeu. C variante cafe -barul (cafeneaua) privilegiaz servirea cafelei. de capacitate redus . de c tre chelneri. televizor.Spa iu frigorific pentru p strarea alimentelor refrigerate sau congelate i a b uturilor. simple sau în amestec. de proiectare. pentru c programul artistic -muzical s poat fi vizionat de la t oate mesele. Capac . video. tartine. lapte dulce fiert (laptiera). Bro ur ± Publica ie cu num r redus de pagini. Bar de noapte (Night club) ± Unitate cu caracter distractiv.Acoperitoare care se pune deasupra deschiz turii unui vas. fripturi reci etc. iar piano -barul ofer un program de divertisment specific. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. Se utilizeaz pentru apa potabil .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR acela i pentru to i participan ii. Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. care se prelunge te la partea superioara cu gât. Cana . cu scaune înalte i la mese de dimensiuni mici. restrânse c num r. a preparatelor culinare i a b uturilor. care ofer b uturi alcoolice i nealcoolice i un sortiment restrâns de preparate culinare. Bar de zi (Cocteil bar) ± Unitate care func ioneaz în cadrul hotelurilor i restaurantelor sau c unitate independenta. gust ri în sortiment restrâns. chelnerii preiau b uturil e de la barul se serviciu. b uturi nealcoolice. la t emperaturi sc zute. cafea (cafetier ). Bar ± Unitate de alimenta ie cu program de zi sau de noapte. De regul . Caraf ± Recipient de sticl . în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice restrâns de preparate culinare i alte produse alimentare. Bistrou (Pub) ± Restaurant modest. dar i informa ii despre anumite produse care pot fi comercializate.. oferind o gam vast de b uturi alcoolice fine. fiind prev zut cu un dop din acela i material.

Se consum distilate tip Coniac (vinars) ± de c tre b rba i. care ofer consumatorilor posibilit i de distrac ie (muzica. Client . Centralizatorul vânz rilor .Documentul întocmit la sfâr itul zilei de lucru. r mânând în picioare. 3. adic lingura. în care sunt centralizate în baza borderourilor de încas ri. Num rul de consumatori servi i la o masa. Cocteil ± 1. pentru preparate lichide (mai mare decât cea pentru consomme). înghe at . gust ri. Manifestare în cadrul c reia.Pies de inventar m runt din dotarea unit ilor de alimenta ie.Utilaj folosit pentru extragerea prin centrifuga re a sucului din pulpa de fructe. Inventarul de servire care este pus la mas la dispozi ia unui consumator. Un singur pahar se debaraseaz pe farfurie. se percepe o taxa de intrare specific .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ceainic ± Can cu capac folosit pentru servirea ceaiului infuzat sau a apei fierbin i pentru preg tirea ceailui la mas . produse de cofet rie -patiserie. pepene galben. la unit ile cu specific. Digestiv ± B utur alcoolic oferit la sfâr itul mesei. dup ce consumatorii au terminat de mâncat i de b ut. Se preg te te din crevet e. în special. 2. Centrifug de stors fructe . Pies de inventar m runt utilizat pentru servirea înghe atei. Cea c ± Pies de vesel folosit pentru servirea b uturilor nealcoolice calde (ceai). elin etc. Tacâmul. Co ule ± Pies de inventar folosit pentru transportul. Se întâlnesc urm toarele tipuri: pentru cafea. pr jituri. De regul . preparatelor lichide (supe). de c tre femei. Disco ± bar (Discoteca ± Videoteca) ± Unitate de alimenta ie cu profil de divertisment. de regul împreun cu cafeaua. Gustarea prezentata intr -o cup . ghea . dou sau trei farfurii) sau. prezentarea i servirea vinurilor ro ii. participan ilor li se ofer . precum i pentru prezentarea i servirea gust rilor sub form de cocteiluri i a diferitelor deserturi (salata de fructe etc. pentru consomme. cu itul i furculi a. 2.. Pahar de form specific folosit pentru servirea vinului spumant. pentru b uturi nealcoolice calde (mai mare decât precedenta) . 3. precum i. Serviciul se asigur direct la bar sau prin chelneri. având întrebuin ri diverse: pentru zah r.Persoan fizic sau juridic în calitate de cump r tor sau benefici ar poten ial sau efectiv al unor servicii oferite spre vânzare de c tre un agent economic numit vânz tor. Cle te . preg tit i servit la bar. aperitive i tartine. Couvert ± 1. Amestec de b uturi alcoolice. pe tav . 2. Este confec ionat din împletitur de r chita sau din metal. a b uturilor alcoolice. înghe a t . suc de fructe etc.). Se face pe mân (la una . pentru pahare. Scopul organiz rii este întâlnirea participan ilor.. crudit i. dans) i un sortiment bogat de b uturi alcoolice i nealcoolice. în special în amestec. homar. i lichior. Cupa ± 1. Debarasare ± Opera ie efectuat de c tre personalul de servire. Domeniul: Turism i alimenta ie 16 Calificarea: Organizator banqueting .

list de meniu. întins mic (jour.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Disc-jockey-ul este cel care asigura organizarea i desf vizionare. Ma ina de fabricat cuburi de ghea Domeniul: Turism i alimenta ie ± Utilaj folosit în bar pentru producerea de cuburi de 17 Calificarea: Organizator banqueting . List . date etc. urarea cu instala ii electronice de redare i Echipament ± Baz material . Iluminat slab ± Lumin difuz .. pentru oase (în forma de semiluna). rotund sau chiar oval. Se folosesc i alte formule. suport mic. luminat c ziua. List se prezint clien ilor imediat dup instalarea acestora la masa. St opera iunilor de decontare i de plata. list de pre uri.Meniu ± Suport pe care sunt înscrise preparatele culinare pe care o unitate de alimenta ie cu serviciu la masa le pro pune clien ilor. list de bucate. Se întâlnesc urm toarele tipuri: suport mare. mai pu in recomandate: list de preparate. pentru pâine). semiobscuritate. suport pentru cea c de ceai i pentru cea c de cafea. Frapiera ± Pies de inventar folosit pentru r cirea i p strarea la masa a b uturilor la baza îmbutelierea i pentru fraparea vinului spumant ( ampanie). pre ului (tarifului). Înscrierea fiec rui preparat se face cu precizarea pre ului. de desert (întins la mijloc). cu înscrierea felului m rfii (serviciului ). List de control (Checklist) ± Foaie de hârtie cuprinz ând un ir de nume. înzestrare tehnico -material . aparatur . Farfurie ± Pies de vesel care se folose te pentru servirea consumatorilor cu preparate culinare. tot a a cum b uturile pot fi include în list meniu. vinuri (echivalentele în italiana i spaniola). Lux ± Categorie generica de încadrare. prezentându -se videoprograme i filme. Furnizor ± Persoana fizic sau juridic care are sarcina s aprovizioneze cu materiale. întins mare. de calitate superioar . c reia ii corespunde un serviciu elegant. Masa ± Pies de mobilier format dintr -un blat p trat. cafea. Factura ± Document eliberat de c tre vânz tor (prestator) pe adresa cump r torului (beneficiarului). intr-un cadru somptuos. Lacto-bar (Milk bar) ± Unitate în care sunt oferite în principal b uturi pe baza de lapte. specifice unui sector de activitate. Pot exista i liste distincte pentru aperitive. slab . calit ii. sprijinit pe unul sau mai multe picioare. produse sau m rfuri alte persoane fizice sau juridice. Iluminat puternic ± Explozie de lumina. - întocmit cu scopul de a verifica existen a înscrisurilor legate de diverse activit i sau ac iuni. List de b uturi ± Suport pe care sunt înscrise b uturile alcoolice i nealcoolice pe care un restaurant cu serviciu la masa le propune clien ilor. digestive.

Principalele tipuri sunt pentru: aperitive. b uturi tip Cognac (balon). vin spumant (fluta). tumbler (drept. în scopul protej rii fermierilor comunitari. Odobe ti. Pre limit stabilit în cadrul politicii agr are comunitare sub care nu se import produse agricole din afar a Uniunii Europene.) suscitarea interesului public asupra anumitor m rfuri. apa fierbinte dizolvând cafeaua i fiind filtrata direct în cea c . Not de plata ± Document înscriind suma pe care clientul trebuie s o achite la restaurant (în franceza "addition") sau la hotel (în franceza "note"). b uturi r coritoare. Murfatlar. în func ie de serviciile de care a beneficiat. La restaurant se întocme te de c tre chelner sau casier (în sistemul francez). Pre moderat ± Nivelul pre ului din n egocierea dintre vânz tor . Pre plafon ± Nivel maxim al pre ului unui bun sau servic iu în mod oficial. de a p roteja consumatorii. Pre informativ . f r picior. Interven ii de acest tip. Sistemul de aprovizionare cu apa este autonom. În sens restrâns este venitul ce revine posesor ului de capital drept recompens a utiliz rii acestuia autorizate în leg tur cu înc lcarea unui drept al reclamantului .Categorie de pre care indic valoarea medie a unui bun economic sau a unui grup de produse. ap . fixarea unor pre uri plafon are rolul de a evita obliga iile unor profituri nejustificate i. 2. "cupa de ampanie". Cotnari.). servicii etc. Limita inferioar a pre ului. stabilit de c tre stat c forma de reglementare a pre urilor în economie. înainte de negociere i contractare. Reclama ie ± Sesizare adresat unui organ al administra iei de stat sau unei institu ii urarea unei activit i. Tv. Ca m sur a politicii economice de stat. eventual. vin alb. iar cuburile sunt eliminate automat intr -un sertar. Pre minimal ± 1.etc. prepararea cocteilurilor. în acela i timp. Mobilier ± Ansamblul pieselor de mobil destina te amenaj rii spa iilor. (cu capacitate mai mare decât precedentul). vin ro u. pe calea publicit ii (prin radio.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ghea . Pahar ± Pies de sticl rie utilizat pentru servirea d iferitelor sortimente de b uturi. por ionarea i servirea înghe atei. Ma in de cafea Espresso ± Aparat pentru prepar at cafeaua. de influen are a pre urilor sunt rar întâlnite în economia de pia . Domeniul: Turism i alimenta ie 18 Calificarea: Organizator banqueting .cump r tor i care s dea satisfac ie ambelor p r i ale tranzac iei. Ma in de fabricat înghe at ± Utilaj care permite prepararea în regim autonom i. Reclam ± Activitate comercial prin care se urm re te. Profitul întreprinz torului ± Câ tig realizat de întrepri nz tor din desf în calitate de factor de produc ie. Podgorie ± Areal care concentreaz planta ii viticole i care d numele vinului împreun cu denumirea soiului (Tâ rnave. tip rituri etc.).

Vinul ro u se preseaz prin zdrobirea boabelor. Structur de primire turistic ± Unitate opera ionala de tipul hotel. bar. sat de vacan . Vinul spumant se ob ine prin fermentarea natural metoda "champenoise") sau rezervoare. Preparatele culinare sunt preg tite total sau par ial în fata clien ilor. unitate tip fast -food. Tot el prezint lista de vinuri i orienteaz alegerea clien ilor în func ie de asocierea cu preparatele i chiar a unit ilor de alimenta ie. ma in pentru fabricarea cuburilor de ghea . în restaurantele cu autoservire dar nu numai.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Scaun ± Pies de mobilier pe care poate sta a ezat o singur persoan . b uturilor por ionate. în majoritatea arilor. caban . iar partea care nu este accesibil clien ilor include sp l torul pentru pahare. cofet rie i patiserie. Contravaloarea în bani a unui serviciu (cazare etc. mijloc de evaluare a muncii desf urate în domeniul serviciilor. pe care se efectueaz servirea. Vin ± B utur o ± Pies de inventar utilizat pentru transportul inventarului de servire. fermentarea având loc pe pieli . dulci. hote lurile. în func ie de con inutul de în sticle (dup zah r. ciorchini sau semin e. camping. iar p strarea i învechirea are loc în pivni 12 C). în acest caz serviciul efectuându -se pin chelneri. precum i pentru servirii turi tilor ± Unitate apar inând uneia dintre în sta iuni turistice sau categoriile: restaurant. Sortimentul de b utur i este restrâns. spa iul frigorific pentru b uturi. albe dulci. se clasific între categoria 1* i catego ria 5*. împreun cu p r ile solide care intr în componen a strugur ilor. Somelier ± Lucr tor care are în grij alese. vil . categoriile de selec ia i p strarea vinurilor în restaurant (vinoteca). Snack-bar ± Unitate de alimenta ie rapid caracterizat prin existen a unei tejghele -bar. Tejghea Bar ± Utilaj (pies de mobilier) din dotarea barurilor i restaurantelor tip fast -food. vinurile soiuri pure pot fi: albe seci. ro ii seci. Shaker ± Ustensil de bar folosit la preg tirea b uturilor în amestec prin metoda agit rii. În România. Stea (stele) ± Simbol cu ajutorul c ruia. ferm agroturistic . la care sunt servi i clien i instala i pe scaune înalte tip "cal". alte unit i cu func iuni de cazare turistic . Uneori clien ii se pot instala i la mese. se exprim încadrare a unit ilor cu activitate hotelier de exemplu. preparatelor culinare. strugurii fermenteaz f r pieli . numai vinul spumant ob inut în perimetrul regiunii Domeniul: Turism i alimenta ie 19 Calificarea: Organizator banqueting . care sunt înl turate prin opera ia de presare. ro ii demiseci. eventual aparatul pentru debitat berea. vinul dulce este de desert. Are bune cuno tin e oenologice . motel. Unitate de alimenta ie destinat administrat de societ i de turism. ro ii. pensiune. În bar tot pe tejghea are loc consumul. Tarif ± Pre stabilit pentru anumite prest ri de servicii.) Tav debarasare. situat alcoolic ob inut prin ferm entarea strugurilor sau mustului din struguri (la proaspe i. unitate de alimenta ie destinat servirii turi tilor. albe dem iseci. pentru vinul alb. Prelucra rea strugurilor se face în cram .

"wine cellar" în englez ) i vânz rii vinurilor (în consumate reci.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Champagne din Fran a poate s poarte acest nume. Vitrina frigorific ± Pies de mobilier pentru prezentarea preparatelor i b uturilor . Vinul spumos are un con inut de bioxid de carbon de origine exogen . clien ii se pot autoservi. Domeniul: Turism i alimenta ie 20 Calificarea: Organizator banqueting . Vin rie ± Spa iu destinat depozit rii (pivni englez "wine shop"). eventual. din care .

planuri. casete video. realizarea de materiale ilustrative (fotografii. structuri de con inut accesibile pen tru elevi în func ie de stilurile de înv are (auditiv.). respectarea limitelor impuse. fi e cu solu ionarea activit ilor de înv are. care trebuie implica i în activit i de luare a deciziilor. culegerea materialelor informative.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Informa ii pentru elevi Acest auxiliar se adreseaz elevilor de la nivelul 3 de calificare profesional . dovedirea abilit ilor dobândite. bibliografie orientativ . fi e de documentare. vizual. Domeniul: Turism i alimenta ie 21 Calificarea: Organizator banqueting . plan e. texte. În cadrul activit ilor desf urm toarele categorii de sarcini: studierea bibliografiei af erente tematicii. glosar. autoevaluarea. folii etc. scheme. de coordonare a activit ii celorlal i. practic). În acest material ve i g si: fi e cu activit ii de înv are. dezbateri de grup pentru rezolvarea problemelor i g sirea solu iei urate pe parcursul derul rii modulului elevilor li se pot stabili corespunz toare.

portofoliul elevului con ine: y Rezultate ale lucr rilor de evaluare efectuate pentru teme din domeni ul profesional sau abilit i cheie y y y y Rezultate ale activit ilor de autoevaluare i dovezi ale discu iilor care au avut loc Opiniile elevilor privind activit ile desf urate tre elev Planuri de ac iune /evalu ri /activit i viitoare planificate i efectuate de c Comentarii ale profesorului privind atitudinea i rezultatele elevului Domeniul: Turism i alimenta ie 22 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Rezultat al întregii activit i din cadrul modulului ÄActivitatea de servire în bar´.

1. ____________________________________________ 2. FI DE LUCRU În imaginile de mai jos ave i prezentate diferite tipuri de baruri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activit i de înv are Activitatea de înv are nr. 1. Data: __________________ Componen a nominal a grupei: ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : În grupe formate din 4 elevi rezolva i cerin ele fo rmulate în fi a de lucru. ___________________________________________ 2. Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. ____________________________________________ Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1. ___________________________________________ Tip de bar: ___________________ ______________ Caracteristici: 1. ____________________________________________ 2. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s identifica i tipurile de baruri plecând de la elementele de baz caracteristice i s prezenta i oral o descriere formulat în cadrul echipei. ____________________________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 23 Calificarea: Organizator banqueting .

____________________________________________ Plecând de la aceste imagini. rezolva i urm toarele cerin e: 1. ______________________________________ ______ 2. Realiza i o descriere de 10 rânduri pentru fiecare tip de bar i nominaliza i un reprezentant al grupei care va prezenta una dintre descrieri tuturor colegilor. Nominaliza i în urma unei decizii comune a membri lor grupei. cea mai bun prezentare. Identifica i în cadrul grupei fiecare tip de bar i completa i în tabel datele solicitate cu precizarea a dou carac teristici principale ale fiec rui tip de bar. alta decât a propriei grupe. Domeniul: Turism i alimenta ie 24 Calificarea: Organizator banqueting . 2. 3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Tip de bar: _________________________________ Caracteristici: 1.

Instala ia de sonorizare: __ _________________________ _________________________ _________________________ ____________________ _____ _________________________ _____________ Domeniul: Turism i alimenta ie 25 Calificarea: Organizator banqueting . Instala ii de înc lzire: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ DOT RI DIN BAR 4. Instala ii sanitare: _______ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 3. Instala ia electric : ______ ___________ ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _____________ 6.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. fiecare dintre voi. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin : În cadrul activit ii desf urate la agentul economic. Mobilier: ______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ ______________ 2. Instala ii de ventila ie: ____ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _______________ 5. Pute i folosi c dovezi fotografii din bar ata ate la fi 1. Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s pute i identifica dot rile din barul în care v desf activitatea.2. ura i dot rile existente în barul unit ii i ve i consemna o scurt prezentare a acestora în fi a de lucru individual . 1. va identifica .

Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e Timp de lucru: 2 s pt mâni Aceast activitate v ajut s realiza i o anali z pertinent a necesarului de ustensile i obiecte de inventar necesare într -un bar i prin munc în echip s realiza i un plan de dotare pentru un tip de bar ales de comun acord cu colegul de echip . asocia i obiectelor i ustensilelor imagini pe care le ve i include în proiect. Pentru realizarea cerin ei formulate ave i de îndeplinit urm toarele sarcini de lucru: Identifica i tipul de bar pentru care realiza i miniproiectul. Folosind informa ii de pe internet. ________________________________ Cerin : Realiza i un miniproiect cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de i inventar´.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Realiza i o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. din unit ile vizitate (fotografii. în echip miniproiectul realizat celorlal i colegi i cadrului didactic. Fi de autoevaluare a proiectului ri urat Organizarea propriei înv Am identificat scopurile Mi-am definit sarcinilor Domeniul: Turism i alimenta ie 26 Calificarea: Organizator banqueting .3. ___ _________________________ 2. Rezultatele mini proiectului vor fi sintetizate într -o prezentare Power Point prezentate celorlal i colegi. pentru a fi evaluat. organiza i în echipe formate din 2 elevi (stabilite de comun acord cu cadrul didactic). cataloage) i din alte surse. Prezenta i. 1. Pe baza urm toarei fi e autoevalua i -va miniproiectul i munca desf pentru realizarea acestuia. Stabili i grupele de obiecte i ustensile necesare în respectivul tip de bar. Data: _______________________ Numele elevilor: 1.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Am determinat realizarea eficient a proiectului în echip Am sugerat noi direc ii i idei M-am oferit voluntar cân d trebuia îndeplinit o sarcin C utarea informa iilor Am pus întreb ri Am c utat elemente pentru proiect Am solicitat clarific ri din partea profesorului i colegilor Identificarea resurselor Am g sit i valorificat resurse Am oferit fapte i opinii cel orlal i membri ai echipei Încurajarea membrilor echipei Am r spuns entuziast celorlal i Am invitat orice coleg s participe I-am determinat pe ceilal i s se simt bine Faciliteaz discu iile am ajutat la stabilirea priorit ilor i la crearea direct am ajutat la distribuirea sarcinilor am ajutat la identificarea schimb rilor necesare i am încurajat producerea acestor schimb ri Întreab am stimulat discu iile pentru a fi afla diferite puncte de vedere am eliminat ideile nevaloroase Rezolvarea problemelor : am propus munca diferen iat am c utat solu ii alternative am ajutat echipa s ia decizii corecte Domeniul: Turism i alimenta ie 27 Calificarea: Organizator banqueting .

 cei 2 manageri vor negocia pe rând cu furnizorii. folosind atât informa ii de pe internet cât i din cataloage i reviste de specialitate. fie în Word.________________________________ 3. din fiecare grup .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. cadru didactic va evalua presta ia fiec rui elev atât individual câ t i în grupa din care a f cut parte. apoi vor stabili care furnizor a fost ales justificând hot rârea luat . ______________________________________ 2. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: în prima etap . dintre care 2 vor fi manageri ai barului iar ceilal i 3 elevi vor fi furnizori. ___________________________________________ Cerin : Elevii se vor grupa în echipe de c tre 5. ofertele furnizorilor vor fi tehnoredactate. unul dintre managerii de bar va prezenta întregii clase concluziile negocierii alegerea f cut . Furnizori: 1. i Domeniul: Turism i alimenta ie 28 Calificarea: Organizator banqueting . Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Prin aceast activitate ve i reu i s realiza i o bun gestionare a aprovizion rii barului prin alegerea eficient a furnizorului de b uturi. ___________________________.1. managerii. _________________________________ 2. furnizorii vor preg ti ofertele de b uturi. Data: _________________ _ Componen a nominal a grupei cu roluri: Manageri 1. Pentru realizarea cerin ei. independen i unul de altul. Activitatea const într -un joc de roluri. în care managerii vor selecta furnizorii adecva i pentru barul lor. împreun vor stabili necesarul de b uturi inând cont de tipul de bar i clientela acestuia. 2. fie în Excel i listate pentru a putea fi prezentate beneficiarilor.

cu puncte între 10 i 0. câte o bro ur în care s prezenta i vinuri i b uturi din vin. În bro ur include i imagini sugestive. informa ii de pe internet.2. individual. Pentru îndepli nirea cerin ei ve i folosi c surse de informare publica ii de specialitate. realizându -se în final un clasament al bro urilor realizate. 2. Bro urile vor fi prezentate pe computer i evaluate de to i ceilal i colegi din clas . cel pu in 4 din fiecare categorie. STRUCTURA BRO URII Vinuri albe seci: __________________________________________________ Vinuri albe demiseci: __________________________________________________ Vinuri albe demidulci: __________________________________________________ Vinuri albe dulci: _____________________ _____________________________ Vinuri ro ii seci: __________________________________________________ i alte aspecte care Domeniul: Turism i alimenta ie 29 Calificarea: Organizator banqueting . sau alte surse pe care le considera i utile.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. dup structura dat mai jos. Data: ________ _______________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i. informa ii referitoare la b utur considera i c ar putea interesa utilizatorii acestei surse de informare. bazându -v pe cuno tin ele voastre despre acest subiect. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitate v ajut s realiza i un material publicitar în care s prezenta i celor interesa i sortimente de vinuri i b uturi preparate din vin cu care ar putea fi aprovizionate barurile.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Vinuri ro ii demiseci: __________________________________________________ Vinuri ro ii demidulci: __________________________________________________ Vinuri ro ii dulci: ________________ __________________________________ ampanie: __________________________________________________ Vermut: __________________________________________________ Bitter: __________________________________________________ Cogniac: _________________________ _________________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 30 Calificarea: Organizator banqueting .

FI DE LUCRU 1. 2. i pe parcurs au avut loc urm toarele Domeniul: Turism i alimenta ie 31 Calificarea: Organizator banqueting . Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Timp de lucru: 50 minute Aceast activitatea v ajut s v fixa i no iunile dobândite referitoare la stocarea b uturilor i s identifica i modalit ile de gestionare corect a stocurilor de b uturi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Data: _______________________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Realiza i solicit rile men ionate în fi a de lucru. dac se cunoa te faptul c la momentul deschiderii fi ei existau în stoc 4 sticle. În schema de mai jos completa i 6 caracteristici ale pivni ei de stocare: ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ PIVNI A DE STOCARE ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ 2.3. Completa i o fi de stoc pentru un sortiment de vermut.

s -au scos din depozit 4 sticle. s -au achizi ionat 6 sticle. identificând FIFO ________________________________________________________________________ __________________________________ __________________________________________ ____________________________________________________________________________. Domeniul: Turism i alimenta ie 32 Calificarea: Organizator banqueting . FI STOC Produs: ____________________________________________ Raft: _______________________ Num r ini ial de sticle: ___________ ________________ ________________ ________________ Data: ___________________ Intr ri: ________________ Furnizor: ___________________________ _____________________________ _____________________________ __________ ___________________ Ie iri: ________________ Destinatar: __________________________ _______________ _______________ _______________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Data : _____________ Stoc: _______________ 3.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR opera ii: s-a realizat o aprovizionare cu 12 sticle. s -au scos din depozit 5 sticle. s -au scos din depozit 2 sticle. LIFO ________________________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________ ___________________________________________________________________________. Caracteriza i metodele FIFO i LIFO de valorificare a stocurilor diferen a dintre ele i prezenta i colegilor p rerea voastr : i ie irilor.

Fotografia i cocteilurile ob inute. folosindu -v de re etarele care le ave i la îndemân . Domeniul: Turism i alimenta ie 33 Calificarea: Organizator banqueting . Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factor ilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute Aceast activitatea v ajut s identifica i re ete pentru b uturi în amestec i pe baza acestora. pe adresele de mail ale colegilor stabili i s materialul de prezentare. de re ete identificate pe internet i inând cont de ingredientele pe care le ave i la dispozi ie. Stabili i de comun acord 3 colegi care vor prelucra fi ele clasei pentru a ob ine un material de prezentare al cocteilurilor realizate. respectând etapele precizate în modul de lucru. FI Sarcini de lucru: 1. 3. ustensile necesare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. care s con in : re eta cocteilului. Realiza i o fi a fiec rui cocteil ales. Transmite i fi ele tehnoredactate.1. 4. Prepara i cele trei cocteiluri. Data: __________ _____________ Numele elevului: _____________________________________________ Cerin a: Prepara i b uturi în amestec folosind cele 3 metode de baz acestora. care va fi prezentat la urm toarea activitate programat pentru ac est modul. 6. 3. finalizeze include imaginea în fi a cocteilului. DE LUCRU i realiza i servirea modul de prepar are i modul de prezentare i servire a cocteilului. 5. Selecta i 3 re ete de cocteiluri. 2. solicitând sprijinul colegilor atunci când considera i c este necesar. pentru a putea tehnoredactat . s prepara i i s servi i b uturi în amestec .

ÄPro-ceai´ i ÄImpar ialii´. Sarcini de lucru: Stabili i 5 colegi care vor forma grupa ÄImpar ialii´ i care vor evalua presta iile celor dou echipe aflate în Älitigiu´. rezultat atât din calitatea prezent rii cât i în urma r spunsurilor la întreb rile formulate. Data: _______________________ Componen a grupei: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin a: Grupa i în 3 grupe: ÄPro-cafea´. ÄImpar ialii´. câte o prezentare prin care s conving c . vor evalua presta iile celor dou grupe i vor da un Äverdict´ final.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 3. Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i v comunicare profesional . Stabili i cele dou grupe (formate din num r egal de elevi) care vor participa la dezbatere. rolul Äimpar ialilor´ fiind acela de a gestiona dezbaterea între celelalte dou grupe. Din cadrul fiec rei grupe vor fi ale i câte doi elevi care vor prezenta rezultatul muncii de echip . Fiecare grup va preg ti folosind diverse surse de informare. pe baza unei fi e de evaluare i a unor întreb ri stabilite de comun acord între cei cinci componen i ai grupei. realiza i un Äproces´ (joc de roluri) al celor dou b uturi calde aromate. ve i aprofunda cuno tin ele legate de prepararea i servirea b uturilor calde aromate i ve i exersa competen ele de lucru în echip i de Domeniul: Turism i alimenta ie 34 Calificarea: Organizator banqueting . b utura pe care o reprezint este cea mai interesant atât din punctul de vedere al calit ilor cât i al istoricului i al artei prepar rii.2.

Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. prezenta i denumirea acestora utilitatea acesto ra. DE LUCRU Identifica i dintre imaginile de mai jos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Domeniul: Turism i alimenta ie 35 Calificarea: Organizator banqueting . în cadrul activit ilor menite s asigure coordonarea activit ilor din bar. 3.3. ustensilele implicate în activitatea de degustare a vinurilor. FI 1. identifica i pentru început ustensilele implicate în activitatea de degustare. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 100 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i abilit ile necesare pentru de gustarea vinurilor. apoi realiza i degustarea pentru un vin alb i un vin ro u. Cerin : Pe baza fi ei de lucru.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Denumirea ustensilei / obiectului Nr. Completa i Fi a de degustare pentru cele dou vinu ri. alb i ro u indicate pentru degustare. Caracteristic Sortimentul de vin Rezultatul analizei vizuale. imagine Utilitatea în activitatea de degustare 2. Rezultatul analizei tactile. Vin alb Vin ro u Rezultatul analizei olfactive. Rezultatul analizei gustativ . Domeniul: Turism i alimenta ie 36 Calificarea: Organizator banqueting .

3. Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRII NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Timp de lucru: 150 minute În cadrul acestei activit i v ve i exersa competen ele legate de întocmirea notei de plat i ve i monitoriza modul în care nota de plat este completat de c tre alt coleg. Osp tarul preia comanda pentru bar pe baza unei liste de b uturi. osp tar respectiv manager. dac est e cazul face observa ii legate de într -un joc de roluri.4. Activitatea const monitorizeaz comandate de la bar. Nota de plat este oferit clientului. care. apoi completeaz nota de plat . Sarcinile sunt reluate de 3 ori. fiecare îndeplinind pe rând rolul de client. sarcinile de lucru vor fi urm toarele: Se stabilesc pe rând rolurile. pe rând fiecare elev s fie client.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Managerul verific dac nota de plat a fost întocmit corect i prezint concluziile sale cadrului didactic care coordoneaz activitatea. Data: _______________________ Componen a grupei (3 elevi ): _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Cerin : Elevii vor fi grupa i în echipe de 3 elevi. astfel încât fiecare elev s îndeplineasc cele 3 roluri alocate. Domeniul: Turism i alimenta ie 37 Calificarea: Organizator banqueting . în care managerul nota de plat pentru produsele corectitudinea cu care este completat completarea acesteia. în a a fel încât. osp tar i manager (vor fi 3 etape). Pentru realizarea cerin ei.

Domeniul: Turism i alimenta ie 38 Calificarea: Organizator banqueting .5 RON 8 RON 38 RON 2 RON 3. Cerin : Pe baza aplica iilor din fi a de lucru. 0. 500 ml Nuc oar . 250 ml 35 RON 58 RON 24 RON 48 RON 3 RON pentru bar: 50 ml lichior de i 50 ml vermut alb. 500 ml Gin. Cocteilul ÄCrustas´.5 g nuc oar . FI DE LUCRU 1. Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________ ________________.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. produs finit 280 ml se prepar dup urm toarea re et : Whisky 50 ml. respectiv a unor sortimente de b uturi comercializate în bar. iar produsele utilizate au urm toarele pre uri: o o o o Lapte. 4. 750 ml Votc . 400 g Lichior de vanilie. 100 ml votc sunt urm toarele: o o o o o Lichior de ciocolat . 2 g 3.1. 50 ml lichior de vanilie. Calcula i pre ul fiec rei b uturi i suma total pentru b uturile de la bar dac pre urile pentru b uturile achizi ionate 2. osp tarul a înregistrat urm toarea comand ciocolat . Calcula i pre ul unui cocteil din lapte (200 ml). 1000 ml Miere de albine. Denumirea activit ii : CALCULAREA COSTULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s v exersa i deprinderile de calculare a costurilor unor produse. dac re eta de preparare este urm toarea: 150 ml lapte. La masa 7. 150 ml gin cu ap tonic . 20 g miere de albine. 500 ml Vermut alb. calcula i pre urile finale pentru b uturile solicitate de c tre consumatori. 750 ml Ap tonic .

ap mineral rece 100 ml. 100 g (45 ml suc) Vin alb Riesling. 750 ml Maraschino. 750 ml Lichior de cacao. suc de l mâie 15 ml.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR lichior de cacao 25 ml. vin alb Riesling 50 ml. 500 ml 35 RON 44 RON 75 RON 51 RON 0. 500 ml Coniac.6 RON 28 RON 2 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 39 Calificarea: Organizator banqueting . în bar produsele utilizate în re et au urm toarele pre uri y y y y y y y Whisky. maraschino 15 ml. 750 ml L mâie. 750 ml Ap mineral . Calcula i pre ul pentru 4 por ii de cocteil dac . coniac 25 ml.

FI DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ Spirtoase la pahar ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Cocteiluri ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral _______________________________________________ _______________________________________________ __________________________________ 1. 4. Cerin : Rezolva i urm toarea fi de lucru folosindu -v cuno tin ele acumulate în cadrul activit ii de instruire practic . Denumirea activit ii: AP LICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Data: _______________ ________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. în bar. UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 50 minute Aceast activitate v ajut s aplica i corect sisteme de control în bar.2. Completa i schema de mai sus cu elementele caracteristice pentru calculele ce trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 40 Calificarea: Organizator banqueting .

2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR efectuate c s se poat stabili valoarea sistemului poten ial de vânz ri pentru grupele de b uturi prezentate în schem . Din enumerarea de mai jos selecta i caracteristicile sistemului de control pentru care sunt specifice: SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI i transc rie i-le în zona destinat Control la sticl Inventarul Controlul bufetelor i evenimentelor Lista de control Domeniul: Turism i alimenta ie 41 Calificarea: Organizator banqueting .

ve i realiza lista de pre uri pentru b utu rile comercializate în unitatea în care v desf Data: _______________________ Numele i prenumele elevului: ____________________________________________________. Realiza i utilizând computerul o list de pre uri cât mai sugestiv pentru unitatea în care v desf ura i activitatea. Pentru realizarea cerin ei. sarcinile de lucru vor fi urm toarele:  Stabili i grupele de b uturi comercializate în bar.3. 4.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Timp de lucru: 300 minute În cadrul acestei activit i. Prezenta i materialul realizat. Domeniul: Turism i alimenta ie 42 Calificarea: Organizator banqueting . Cerin : Realiza i lista de pre uri pentru b uturile comercializate în barul în care v desf ura i activitatea. cadrului didactic i rectifica i eventualele aspecte identificate pentru a fi îmbun t ite. Alege i o variant de list de pre uri pentru afi area în bar. ura i activitatea de preg tire practic .

Sortiment redus de preparate i b uturi. Sunt special amenajate s asigure spa iul pentru dans. în special espresso Domeniul: Turism i alimenta ie 43 Calificarea: Organizator banqueting . p trate sau dreptunghiulare de 2 ± 4 persoane. 2.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Solu ionarea activit ilor Activitatea de înv are nr. destinat în special tinerilor. Este de origine italian i este destinat servirii cafelei espresso. Creeaz o atmosfer deosebit . Amplasarea pianului este într -un loc care s îl aduc în centru aten iei. 2.1. Denumirea activit ii : TIPURI DE BARURI UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e FI A DE LUCRU Tip de bar: CAFE B AR Caracteristici: 1. având o zon alocat echipamentelor muzicale i de sonorizare 2. 2. Spa iul este redus. înalte de 40 ± 50 cm rotunde. concept modern de bar. 1. cafeaua fiind produsul principal. în incinta barului sau Äla pachet´. Tip de bar: DISCO BAR Caracteristici: 1. într -o gam sortimental variat . cu mese mici. Äterapie prin muzic ´. Dotarea asigur aparatura necesar prepar rii cafelei. în timp scurt (fast). Tip de bar: ESPRESSO BAR Caracteristici: 1. Sortimentul de preparate i b uturi este variat. Tip de bar: PIANO-BAR Caracteristici: 1.

Domeniul: Turism i alimenta ie 44 Calificarea: Organizator banqueting . Instala ii de ventila ie: asigur condi ionarea aerului în spa iu destinat barului. canapele). Denumirea activit ii: DOT RI DIN BAR UC 19 C 1: Organizeaz dotarea i amenajarea barului 1. 2. 6. Mobilier: mese. Instala ia de sonorizare: amplasarea boxelor trebuie s asigure o ambian sonor pl cut i uniform pentru to i clien ii. 5.2. pot fi centrale proprii sau unitatea poate fi conectat la re eaua ora ului. Instala ii sanitare: instala ia de ap curent rece i cald . la care sunt conectate chiuveta. scaune de diferite forme (taburete. 1. rafturi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Instala ii de înc lzire: pentru asigurarea confortului termic al consumatorilor. Instala ia electric : se refer atât la partea care asigur iluminatul cât i la asigurarea conect rii aparatelor la re eaua de curent electric. ma ina de ghea i de cafea. Sunt obligatorii garderoba i grupul sanitar 3. scaune cu sp tar. DOT RI DIN BAR 4. tejghea de bar. fotolii.

rii. redactarea corect i complet a informa iilor utile. Clasa««««««««««««««««««««««« Data«««««««««««««««««««««««. JURNAL DE REFLEC IE Lucrez cel mai bine când: _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Îmi place s lucrez cu al ii când : _________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Lucrul care îmi place cel mai mult: __________________ ______________________________ ____________________________ ___________________________________________________ Cea mai interesant parte a acestui proiect este : __________________________________ _______________________________________________________________________________ Mi-ar pl cea s înv Domeniul: Turism i alimenta ie mai mult despre : ________________ _____________________________ 45 Calificarea: Organizator banqueting ..Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Denumirea activit ii: USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR UC 19 C 1: ORGANIZEAZ DOTAREA I AMENAJAREA BARULUI UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale UC 5 C2: Modereaz dezbateri i edin e În realizarea miniproiectului cu tema: ÄDotarea barului cu ustensile i obiecte de inventar´ elevii vor fi sprijini i s parcurg toate etapele specifice realiz rii unui proiect: familiarizarea cu tema. cadrul didactic va Pe parcursul timpului alocat pentru realizarea miniproiectului i a prezent solicita elevilor implicare activ specifice domeniului. urm torul jurnal de reflec ie : Nume ««««««««««««««««««««««.. 1. sintetizarea informa iilor. Fi ele de autoevaluare a proiectelor vor fi apreciate în evaluarea final a proiectului efectuat de c tre cadrul didactic. dar i la alte activit i. bazat pe utilizarea tuturor surselor de informare Prezent rile Power Point vor fi realizate respectându -se cerin ele unei astfel de prezent ri. i responsabil . documentarea. Se poate aplica la acest tip de activitate.3.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR _______________________________________________________________________________ Trebuie s lucrez la: ______________________________________________________ _____ ______________________________________________ _________________________________ Am nevoie de ajutor la : ________________________________________________ _________ _______________________________________________________________________________ Când nu în eleg ceva : ____________________________________ ____________ __________ _______________________________________________________________________________ Înainte de a începe s lucrez la proiect voi : ____________________________ _____________ ________________________________________________________________ _______________ Când trebuie s studiez. eu : _______________________________________ ______________ _______________________________________________________________________________ Când vreau s -mi aduc aminte ceva. eu : _________________________________ __________ _______________________________________________________________________________ Sunt bun la: ___________________________________________________ _______________ _______________________________________________________________________________ Pot ajuta pe al ii cu: __________________________________________ __________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s lucrez la: _______________________________________ ______________________ _________________ ______________________________________________________________ Vreau s înv despre: ______________________________________ ____________________ _______________________________________________________________________________ Vreau s fiu de ajutor la : ______________________________________ __________________ _______________________________________________________________ ________________ Domeniul: Turism i alimenta ie 46 Calificarea: Organizator banqueting .

toate aspectele privind desf propuse. care s comunice cadrului didactic. conform cerin ei formulate. Dup atribuirea rolurilor. iar cadrul didactic va ine seama de implicarea fiec rui elevi în realizarea sarcinilor. în concordan cu cerin ele formulate i prezent rile urarea activit ilor f cute în cadrul activit ii pot fi apreciate i de c tre elevi. Denumirea activit ii: ALEGEREA FURNIZORULUI DE B UTURI UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 2: Modereaz dezbateri i edin e UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale În cadrul aceste activit i cadrul didactic are rolul de a organiza i modera jocul de roluri.1. Toate documentele realizate de elevi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 2. De asemenea vor fi valorificate i aspectele legate de implicarea în activitatea echipei i de modul în care socializeaz elevii pe parcursul activit ii. stabilind cu exactitate rolurile elevilor în cadrul activit ii p lanificate. activitatea fiec rei grupe este indicat s fie coordonat de c tre un elev din grup . Domeniul: Turism i alimenta ie 47 Calificarea: Organizator banqueting .

d.5 Punctaj acordat Punctaj acordat Domeniul: Turism i alimenta ie 48 Calificarea: Organizator banqueting .5 0.25 0. tiin ific Terminologia folosit este corect Secven ele alese cond uc spre r spunsul pentru întrebarea unit ii TOTAL Punctaj maxim 0. Denumirea activit ii: MATERIALE PUBLICITARE PENTRU B UTURI UC 19 C 2: Aprovizione az barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale Pentru realizarea bro urii elevii vor fi sprijini i s aleag corect sursele de informare i s asocieze corect informa ia scris realizate în Word.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Evaluarea bro urilor se poate realiza cu ajutorul urm toarei fi e de evaluare a produsului final: FI DE EVALUARE A PRODUSULUI FINAL EVALUATOR: ____________________________ ASPECT (DESIGN) Informa ia este u or de citit Spa iu este folosit eficient în formatul potrivit Este leg tur între text i grafic Informa ia este clar .p.5 Punctaj maxim 1 0. bine structurat i logic TOTAL CON INUT Conceptul este prezentat corect d.2. capacitatea lor de selec ie i cu imaginile. valorificând spa iul oferit de structura unei bro uri sintez . precum i abilit ile de utilizare a computerului. 2.25 0.5 1 2.5 1. Este foarte important s fie stimulat creativitatea elevilor.v.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR CON INUTUL TIIN IFIC S-a stabilit ipoteza S-au identificat etapele tiin ifice S-a desf urat documentarea diversificat Punctaj maxim 0.5 0.5 1 1 TOTAL 3 Punctaj maxim 0.5 TOTAL 2 1 10 Punctaj acordat Datele au fost prelucrate i s-a finalizat produsul COMUNICARE Ideile sunt comunicate eficient Sunt respectate regulile de scriere (tehnoredactare) i ortografie Textul este creativ Bibliografia este precizat corespunz tor Punctaj acordat Punctaj din oficiu: PUNCTAJ TOTAL: Domeniul: Turism i alimenta ie 49 Calificarea: Organizator banqueting .5 0.5 0.5 0.

Destinat stoc rii sticlelor cu b uturi Temperatur constant . 4. orientate spre NE PIVNI A DE STOCARE Lumin slab . 75W sau neon Depozitarea i rulajul se fac în func ie de b uturi Spa ii aerisite f r curen i de aer sau trepida ii 3.3. pe modelul sugerat sau pe alte categorii de fi e. La completarea FI EI STOC. de 10 ± 15 0C Rafturi sau etajere din lemn. se consemneaz datele referitoare la fiecare produs stocat. Domeniul: Turism i alimenta ie 50 Calificarea: Organizator banqueting . Metoda LIFO: Last in ± First out = Ultimul intrat ± Primul ie it. Metoda FIFO: First in ± First out = Primul intrat ± Primul ie it.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. Se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent. Denumirea activit ii: STOCAREA B UTURILOR UC 19 C 2: Aprovizioneaz barul UC 5 C 3: Elaboreaz documente pe teme profesionale FI A DE LUCRU 1. 2. cu becuri de max. se scot din depozit sticlele care au intrat cel mai recent. în func ie de intr rile b uturilor i de rulajul acestora.

Fotografiile vor fi incluse în fi ele cocteilului. realizând i fotografii cu rezultatul activit ii sale. Toate fi ele v or fi prelucrate într-un material de c tre elevi selecta i de colegii lor. Denumirea activit ii: PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru realizarea aceste activit i de înv are. care se bucur de încrederea lor. tehnoredactate. Ace tia vor primi fi ele prin e -mail. elevii vor identifica câte 3 re ete de cocteiluri. verificându-se astfel i abilit ile de comunicare între elevi. inând cont de b uturile existente în cabinetul (laboratorul) d e tehnica servirii consumatorilor (alimenta ie).Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. atât pentru a promova activit ile elevilor cât i pentru a crea o form de prezentare a bunelor practici din coal . Fiecare elev va realiza câte o fi pentru fiecare cocteil ob inut.1. Domeniul: Turism i alimenta ie 51 Calificarea: Organizator banqueting . Este recomandat c materialul ob inut s fie popularizat între elevi i cadre didactice. 3.

în m sura propriilor calit i la formarea competen elor necesare evolu iei sale profesionale. care s determine exersarea a cât mai multor abilit i este cu siguran Pentru aceast activitate este indicat c în fiecare din grupele care particip la dezbatere s fie atât elevi c rora le place b utura pe care o reprezint (cafea sau ceai). Grupul celor care modereaz dezbaterea este recomandabil s fie format din elevi care nu au preferin e numai pentru una dintre b uturile calde aromate. elevii cu care lucreaz . rolul cadrul didactic este unul deosebit de important în organizarea i desf urarea întregii activit i de înv are. asigur calitatea întregului demers didactic. independent dar i în echipa din care face parte. elevul se simte responsabil s contribuie. Situat în centrul propriei sale form ri. cât i elevi c rora le place cealalt b utur . mod ul în care sunt gestionate toate etapele i felul în care asigur implicarea tuturor elevilor. În evaluare se va ine seama de felul în care prin participarea s formarea tuturor competen elor specifice vizate de ace ast activitate. elevul contribuie la -i Domeniul: Turism i alimenta ie 52 Calificarea: Organizator banqueting . Felul cum sunt formate grupele. care fac tema dezbaterii. Denumirea activit ii: PREPARAREA I CEAI) UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale I SERVIREA B UTURILOR CA LDE AROMATE (CAFEA UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Pentru activit ile desf s urate c jocuri de rolur i.2. Situarea elevilor în pozi ii diferite. Acest lucru va stimula g sirea unor argumente mult mai puternice. este foarte important c stabilirea grupelor in seama atât de preferin ele elevilor cât i de percep ia pe care cadrul didactic o are despre un în beneficiu elevilor. De i pare lipsit de importan .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. 3. care s conving pe to i cei care alc tuiesc o echip .

care sunt regulile acesteia. vor fi p strate de c tre cadrul didactic i vor fi discutate cu elevii într-o activitate viitoare. 3.) i care sunt senza iile la care trebuie s fie aten i elevii în momentul degust rii. Completarea Fi ei de degustare se va realiza de c tre fiecare elev în parte. Este indicat s existe fi e de degustare pentru fiecare elev.3. Domeniul: Turism i alimenta ie 53 Calificarea: Organizator banqueting . la deschiderea sticlelor de vin. cum se procedeaz în timpul degust rii (cum se toarn vinul. Fi ele de degustare. Pentru scoaterea dopurilor de plut . imagine 1 3 4 6 Utilitatea în activitatea de degustare R cirea vinului alb i a ampaniei (b uturilor) Pentru por ionarea vinului de degustat Pentru p strarea i transportul. Denumirea activit ii: DERULAREA ACTIVIT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale II DE DEGUSTARE A VINURILOR UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme prof esionale FI 1.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. etc. pe care s se men ioneze numele elevului. Dopuri de ampanie i co ule e de sârm Dopuri de plut 10 7 Se îndep rteaz ampanie Se îndep rteaz la deschiderea sticlelo r de vin la deschiderea sticlelor de 2. cum se realizeaz mi c rile vinului în interiorul cavit ii bucale. Denumirea ustensilei / obiectului Frapier Pahar pentru vin Caraf Tirbu on DE LUCRU Nr. cum se manevreaz paharul. înainte de începerea degust rii. completate. Foarte important este s li se explice elevilor.

Denumirea activit ii: MONITORIZAREA ÎNTOCMIRI I NOTEI DE PLAT UC 19 C 3: Coordoneaz activit ile din bar UC 3 C 1: Creeaz i men ine rela ii profesionale UC 3 C 2: Gestioneaz conflicte UC 5 C 1: Sus ine prezent ri pe teme profesionale Aceast activitate se dore te un joc de rol în cadrul c reia f iecare elev îndepline te toate rolurile propuse de activitate: manager. Grupele de câte 3 elevi se pot stabili fie aleatoriu fie dup preferin ele elevilor. client.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. atât în ce prive te corectitudinea întocmirii notei de plat rolurile îndeplinite. Se vor folosi notes-uri i formulare pentru bonul de comand identice cu cele folosite în mod curent în unit ile de alimenta ie. cadru didactic va prelua observa iile formulate de c tre elevii care îndeplinesc rolul de manageri.4. Lucrând în paralel mai multe grupe este important s acestora pentru a evita st rile de dezordine. 3. se gestioneze corect activitatea cât i a presta iei elevilor în i pentru nota de plat Domeniul: Turism i alimenta ie 54 Calificarea: Organizator banqueting . osp tar. În ambele situa ii.

1 RON Domeniul: Turism i alimenta ie 55 Calificarea: Organizator banqueting . PCocteil = (200/1000)x3.4 RON 3.2 RON TOTAL = 3.5 PCocteil = 5.4 PCocteil = 11.5 + 11. dac acestea sunt corecte i conduc la rezultate corecte. PLichior = (50/500)x35 = 3. TOTAL = 26.2 2.6 + (50/750)x28 + (100/500)x2 PCocteil = 5 + 1.13 + 1.8 R ON PVermut = (50/750)x48 = 3. 4.5 + (20/400)x8 + (50/500)x38 + (0.1.5 RON PGin = (150/750)x58 = 11. PCocteil = (50/750)x75 + (25/500)x35 + (25/750)x44 + (15/750)x51 + (15/45)x0.8 +0.6 + 3 + 4.7 + 0.8 + 3. Denumirea activit ii: CALCULAREA COS TULUI FINAL AL B UTURILOR UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI A DE LUCRU 1.49 RON Este indicat s se accepte i alte modalit i de rezolvare.6 RON PAp tonic = 3 RON PVotc = (100/500)x24 = 4.75 + 1. 01 + 0.2 + 2 + 0.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr.5/2)x2 = 0.4 + 3.

pre mic în cocteil-uri. Pre ul paharului se stabile te prin rotunjirea pre ului rezultat din calcul. Cocteiluri Pre ul se ob ine însumând pre ul componentelor i ajustând apoi valoarea rezultat (componente scumpe rar folosite) Sistem poten ial de vânz ri Sucuri i ap mineral Pre ul depinde de politica de vânz ri a managerilor: pre fi x.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i FI 1. Domeniul: Turism i alimenta ie 56 Calificarea: Organizator banqueting . Denumirea activit ii: APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR. etc.2. 4. pre inclus în b uturi alcoolice. DE LUCRU Sticle întregi de spirtoase De regul pentru o sticl întreag pre ul este mai mic decât cel la care s-ar fi ajuns prin vinderea la pahar Spirtoase la pahar Se calculeaz num rul de pahare (por ii) dintr -o sticl .

Teoretic acest sistem promite c corespund de la o zi la alta.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR 2. Control post-opera ional (dup compara ie între ce s-a realizat eveniment. cu responsabil de eveniment. Lista de control b. Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. primirii. eveniment) ± este o i ce era înainte de i m surile care se vor lua în caz de Domeniul: Turism i alimenta ie 57 Calificarea: Organizator banqueting . Este un sistem greu de operat i se aplic o analiz atunci când exist bun i detaliat a vânz rile i câ tigurile s Inventarul nevoia unei investiga ii. Verificarea stocurilor este foarte important . Se noteaz zilnic datele. a. Necesit la pahar). precum nevoie. consum rii i producerii. vânz rilor. se exclud sticlele începute. pe feluri de b uturi i modul de vânzare (la sticl sau Este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar Controlul bufetelor i evenimentelor propriu al bufetului. SISTEMUL DE CONTROL CARACTERISTICI Se apreciaz Control la sticl num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). vânz rii. iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. depozit rii. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat .

În realizarea listei de pre uri pentru bar. elevii vor fi stimula i s î i foloseasc abilit ile de operare pe computer i de utilizare a internetului. care s trezeasc interesul consumatorilor. dar s aib i un mod de prezentare atr g tor. Denumirea activit ii: PROCEDURI ÎN BAR ± AFI AREA LISTEI DE PRE URI UC 19 C 3: Controleaz produsele din bar UC 3 C 3: Gestioneaz a tept rile factorilor interesa i Pentru realizarea acestei cerin e. 4.3. Aceasta trebuie s ai caracter informativ pentru clien i. este important c elevilor s li se stabileasc criterii clare de realizare i de sintetizare a cuno tin elor acumulate pân la momentul respectiv. Pe lâng rigurozitatea legat de no iunile profesionale. Domeniul: Turism i alimenta ie 58 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Activitatea de înv are nr. se vor verifica legate de aspectul i calitatea prezent rii listei de pre uri.

Stavrositu. www.ro 13. Bucure ti: Editura Didactic i pedago gic 7.e-referate. 2.ro www. Bugan. Emil (2000) ± Tehnica servirii consumatorilor (manual). www. Constantin (2004) ± Manualul directorului de restaurant .culinar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Bibliografie 1.ro 10.ro Domeniul: Turism i alimenta ie 59 Calificarea: Organizator banqueting .foodandbar.localuri. Bucure ti: Editura THR ± CG.ro 16. Bucure ti: Editura THR ± CG. Stere.afterhouse. Stavrositu. www. Bucure ti: Editura Inter Rebs Popa.referate. Bucure ti: Editura: Tehnic 6. Florea. pensiuni turistice . Aurel (2000) ± Vinul. Florea.regielive. Radu (1998) ± Tehnologia restaurantelor . Dobrescu.ro 15.ro 12. www. www. 4. www. 9. Stere (2006) ± Arta serviciilor în restaurante.ro 14.ro 11. www. 5.romaniantourism. R. gastronomie. Stavrositu. Bucuresti: Editura didactica i pedagogica. Constantin. 3. www. Marian (2002) ± Ghidul profesionistului în alimenta ie . baruri. Nicolescu. hoteluri. Stere (1982) ± Ghid profesional în alimenta ia public .probar. Editura: Funda ia Arta serviciilor în turism 8.A.

bar american. video.). de proiec ie de filme. TV. bufet bar. dar poate fi organizat alcoolice i c unitate ind ependent . fructe i salate de fructe. Cadrul ambiental este completat cu program artistic. televizor. org de lumini. cu scaunele fotolii respective. cafe -bar (cafenea). De obicei sunt realizate în stil amfiteatru pentru a se putea viziona programul artistic -muzical de la toate locurile de la mese. de music -hall i dans pentru consumatori i ofer o gam variat de b uturi fine. club. b uturi de bar (cocktai l-uri). piano-bar. foetaje. tartine. simple sau în amestec i gust ri în sortiment restrâns.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Anexe Fi de documentare nr. Barul trebuie s corespund categoriei sau num rului de stele al unit ii i mai ales cerin elor consumatorilor. un num r restrâns de mese cu dimensiuni mici. În salonul de servire se afl tejgheaua -bar cu scaune înalte. espresso-bar. specialit i de cofet rie i înghe at . roast-beef. bar de zi. în care se serve te un sortiment diversificat de b uturi alcoolice i nealcoolice i o gam restrâns de produse culinare. etc. audi ii muzicale. Barul poate fi: bar de noapte. disco -bar. produse de tutun i posibilit i de distrac ie (muzic dis cret . jardiniere cu delicatese. Domeniul: Turism i alimenta ie 60 Calificarea: Organizator banqueting . În continuare sunt descr ise principalele tipuri de bar. jocuri mecanice etc . pub. b uturi nealcoolice. fripturi reci. Este dotat cu instala ii de amplificare a sunetului. Barul de noapte ± unitate cu caracter distractiv cu un orar de noapte care prezint un program variat de divertisment. Ofer consumatorilor o gam variat de b uturi i nealcoolice. cafea. 1 TIPURI DE BARURI Barul este o unitate de alimenta ie c u program de zi sau de noapte. specialit i de cofet rie i înghe at . Bar de zi ± unitate care func ioneaz de regul în cadrul hotelurilor i restaurantelor.

Espresso-bar ± este o unitate în care se serve te predominant cafea preparat la ma inile espresso. Piano-bar (limelight) ± este o unitate cu caracter special. înghe at . al clubului.). în care elementul central din bar este pianul. vermut etc. produse de cofet rie -patiserie. înghe at i difuzat prin instala ii speciale i prin Ädisk -jockey" care asigur i amestecuri de b uturi alcoolice i nealcoolice. Cafeaua poate fi servit în ce ti în incinta localului sau în pahare speciale de unic folosin . Videoteca este special amenajat cu instala ii electronice de redare i vizualizare a videoprogramelor i a filmelor.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Cafe-bar cafenea .unitate care îmbin activitatea de desfacere a cafel ei cu cea recreativ . cafea cu lapte. amplasate în spatele tejghelei. fie la tejgheaua barului fie la mesele amplasate în incinta localului. b uturi alcoolice fine (lichioruri.unitate cu profil de divertisment pentru tineret. ciocolat . coniac. b uturi nealcoolice calde (cafea filtru. var . ofer consumatorilor i gust ri. Clien ii pot sta la pianul bar s cânte împreun cu muzicienii i s Domeniul: Turism i alimenta ie încing atmosfera. înregistrat desf urarea întregii activit i. ceai). Este dotat cu ma ini espresso pentru prepararea caf elei. minuturi. activitatea comercial fiind axat pe desfacerea de gust ri. Disco-bar (discotec -videotec ) . barul sub forma de pian. Divertismentul este real izat prin intermediul muzicii de audi ie i de dans. dinamic. produse de cofet rie patiserie. domina interiorul i puncteaz în acela i timp scena ± locul activ. Integrat cu rafinament în spa iu. Calificarea: Organizator banqueting 61 .

Domeniul: Turism i alimenta ie 62 Calificarea: Organizator banqueting . cu o anumit tem . preg tite în buc t ria proprie sau aduse din afar . Pub-ul . a a cum îi spune i numele. dot rile fiind unitare. de regul în ton cu specificul unit ii. bere). minuturi. sandwich -uri. produse de patiserie etc .ofer un sortiment restrâns de preparate calde i reci (gust ri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Barul american ± este. Bufetul-bar . vinuri. b uturi nealcoolice. b uturi alcoolice (aperitive. Amplasarea tejghelei -bar este în centrul spa iului i este asigurat cu un num r mare de scaune înalte de bar. de origine american .este o unitate de capacitate redus care pe lâng un sortiment variat de b uturi alcoolice i nealcoolice ofer i o gam mai redus de preparate culinare. Di n punct de vedere ambiental unitatea creeaz o atmosfer pl cut . i se caracterizeaz prin faptul c asigur pe lâng un sortiment mare de b uturi i o serie de preparate care pot fi servite în bar.).

prize sau alte utilaje în toate spa iile destinate amplas rii lor. de mijloace. pardoseal etc. fapt ce presupune stabilirea unui plan general de construc ie din punct de vedere al arhitecturii. Pentru folosirea obiectelor de servire i aplicare corect a regulilor tehnicii servirii în unit ile publice de alimenta ie. Pentru a asigura condi ii optime de func ionare. a b uturilor nealcoolice i alcoolice. în func ie de categoria i profilul unit ii. de complexitatea serviciilor prestate. ridicarea permanent a op iunilor pie ei i a gradului de baruri. pere i. diversificarea pofilelor i serviciilor în restaurante. în general i barul în particular. 2 DOTAREA I AMENAJAREA BARURILOR Dotarea barurilor trebuie s trebuie s fie în aten ia managerilor unit ilor de alimenta ie public i in seama de clasificarea unit ii respective. unit i cu servire rapid civiliza ie au condus la sporirea exigen ei clien ilor în ce prive te forma. La executarea lucr rilor se vor respecta normele tehnologice de profil. de num rul de stele i de cerin ele clien ilor. Lumina artificial permite desf urarea activit ii în timpul nop ii sau pe parcursul zilei în spa iile f r lumin natural . unit ile de alimenta ie public . partea cea mai important care s corespund cerin elor actuale i de p erspectiv a unei investi ii. cunoa terea caracteristicilor i a modului de manire a acestor obiecte constituie alfabetul fiec rui lucr tor. lumina este dirijat c tre plafon. modul i cuantumul timpului în care li se ofer s consume preparate culinare i b utu ri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. pentru a se evita electrocut rile sau sursele de incendii. dispun de instala iile tehni ce necesare precum i de o dotare Instala ia electric serve te pentru alimentarea cu energie electric a corpurilor de iluminat i a unor utilaje. etc. Pentru realizarea unei bune serviri se impune s se asigure o dotare a unit ilor publice de alimenta ie cu o gam cât mai variat de obi ecte. servirea i consumarea preparatelor culinare.. de structura preparatelor i b uturilor. al confortului i al func ionalit ii specifice. prezentarea. trebuie s corespunz toare. Modul de iluminare a unei unit i de alimenta ie public poate fi direct sau indirect. c ruia îi revin atribu ii în acest domeniu de activitate. Construc ia (cl direa). suport mai greu modific ri ulterioare sau transform ri. Aceasta presupune asigurarea locurilor pentru l mpi.. Domeniul: Turism i alimenta ie 63 Calificarea: Organizator banqueting . Cre terea continu a re elei de unit i. care se ofer i se consum . care s fie folosite la transportul. Num rul obiectelor de servire i tipul acestora difer de la o unitate la alta. de unde se reflect în restul înc perii.

iar utilizarea se face numai în conformitate cu reglement rile privind normele de folosire a Înc lzirea local poate fi realizat de la re eaua de termoficare a localit ii. radiatoare electrice cu ventilatoare cu aer cald etc. Indiferent de tipul de înc lzire folosit. Înc lzirea permanent p oate fi realizat prin aparatur independent . lichizi sau gazo i poate avea. diversitate i calitate. Instala iile sanitare difer în func ie de criteriile de confort dup care se clasific unit ile. în demisezon sau surs suplimentar de prin radiatoare electrice. i înc lzirea electric . atât cele pentru ap cald . spre galben -ro u sau rece ± lumina cu La alegerea tipului de iluminare artificial care vrem s o cre m folosind culori calde sau reci. cu centrale i sobe alimentate cu diver i combustibili. Amplasarea celor exterioare necesit energiei electrice. c permanent sau intermitent . prev zut cu termostate pentru reglarea în func ie de temperatura mediului ambient. Ea se asigur sau permanent . În func ie de aceast se asigur instala ii sanitare corespunz toare c num r. aprobarea organelor de resort. foarte costisitoare. Inscrip iile luminoase c mijloc de reclam trebuie s se integreze i în ansamblul arhitectural al unit ilor. utilizarea Instala iile pentru alimentarea cu ap rece i cald trebuie mascate sau integrate decorului spa iilor prin care trec. panouri cu infraro ii. înc perile trebuie s aib izola ie termic . cât i cele pentru ap rece. Înc lzirea electric . poate fi intermitent c ldur . sau folosind mijloace prin care se realizeaz înc lzirea intermitent . Înc lzirea cu ajutorul centralelor i sobelor alimentate cu combustibili solizi. trebuie Domeniul: Turism i alimenta ie 64 Calificarea: Organizator banqueting . într -o unitate de alimenta ie public se va ine seama de culorile din interiorul înc perii respective. cu echipamente conectate la re eaua electric .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Lumina poate fi apreciat c fiind ca ld ± cu nuan nuan verde-albastru. indicatoare) constituie un mijloc eficace pentru a atrage i a re ine aten ia clien ilor. Conductele. Stabilirea culorilor dep inde de atmosfera pe Inscrip iile luminoase (firme. panouri. pentru a se evita pierderile de c ldur . Înc lz irea intermitent este folosit în unit ile cu caracter sezonier.

Instala iile de canalizare pentru evacuarea apelor menajere va fi confec ionat din font sau PVC i montat astfel încât s fie u or accesibil în caz de interven ii. umiditate relativ . între inerea simpl i nivel sonor redus. o exploatare u oar . în bar. normalizarea umidit ii. între 30 i 70 %. c fii nd 10 l de ap la temperatura de 65 oC pentru un loc în unitate. Necesarul de ap cald este apreciat . umiditate constant i aer i purificat (filtrat). instalate cât mai aproape de principalul loc de consum. Distribuirea apei calde este bine s se fac prin conducte galvanizate. indiferent de profil. la temperatur economic . Acustica unui bar trebuie s Constituind o cerin sigure o ambian sonor care s favo rizeze conversa iile. evitându -se a ezarea ei în zonele cu circula ie mare sau în spa iile de produc ie i depozitare. realizarea ei impune g sirea modalit i de atenuare a zgomotelor prin solu ii constructive. Instala ii pentru ap cald este obligatorie. apa cald poate fi asigurat printr -un sistem încorporat în instala ia de înc lzire central sau prin generatoare independente. în a a fel încât to i clien ii s fundal sonor i aceia i intensitate. materializat prin temperatur . sp l toare. simpl . conform reglement rilor sanitare în vigoare. sp l toare sp l toare cu baterii de amestec al apei calde i reci. grupurile sanitare înzestrate cu vesel -pahare. în jur de 18 oC. grupuri sanitare. etc. cu vase i rezervoare. -uri cu pi oare. Instala iile de ventila ie ± condi ionare constituie un element indispensabil în loc alurile publice. În localurile de alimenta ie public . Atunci când este posibil boxele trebuie instalate de jur -împrejurul înc perii. decora ii interioare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR s aib dimensiuni i caracteristici capabile s asigure debitul de ap corespunz toare. temperatura economic . introducerea de aer curat i eliminarea celui viciat. ea dând senza ia de confort. De buna ei func ionare depinde rezolvarea unor probleme operative ale unit ii i ale clien ilor. condi ionarea unui local presupune cre terea sc derea temperaturii. beneficieze de acela i generate de muzica folosit pentru a crea fondul s onor al barului. posibilitate de întrerupere. capacitate suficient . în oficii trebuie s în permanen : ma ini pentru sp lat diverse cu dou bacuri i baterii pentru amestec. precum i alte dota ii. asigur cond i ii corespunz toare. Instala ia de sonorizare este foarte important pentru crearea unei atmosfere specifice. în medie. de prim importan pentru oricare unitate de alimenta ie public . Instala ia telefonic . Existen a ei este o necesitate în toate unit ile de alimenta ie public . O bun instala ie de climatizare pre supune func ionarea reglarea automat .C. filtrarea aerului. Într-o unitate de alim enta ie public . estetic se g seasc i u or de între inut. Domeniul: Turism i alimenta ie 65 Calificarea: Organizator banqueting . Din punct de vedere func ional. W. robinet ria trebuie s fie rezistent .

holurile s asigure.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ³tratarea´ tavanului. în afar spa iilor de a teptare. în cazul unit ilor situate în incinta acestuia. Intrarea difer de la unitate la unitate. Men inerea lor într -o stare de cur enie irepro abil asigur o bun impresie despre gospod ri rea unit ii respective. Este recomandabil c aranjarea inutei (garderob suvenirurilor. S fie confec ionate din materiale rezistente. pere ilor i pardoselilor. posibilitatea servirii unor b uturi aperitive. informarea clien ilor asupra specialit ilor ce pot fi servite. S aib compartimente cu cabine separate pentru b rba i i femei. u or de între inut. O aten ie deosebit este acordat grupurilor sanitare. în func ie de categoria acestora. Spa iile unei unit i de alimenta ie public sunt normalizate în func ie de destina ia lor. La unit ile de categorie superioar . spre deosebire de cele de categorie superioar . Instala ii i recipiente fixate de pere i. condi ii pentru i v ânzarea ig rilor. intrarea din strad se face se face prin holul dotate cu spa ii pentru a teptare. Accesul într-o unitate poate fi direct din strad i din holul hotelului. pentru a economisi spa iul i a u ura între inerea pardoselilor. a i grupuri sanitare). cele destinate clien ilor trebuie s fie separate de ale personalului. cu aspect. Intrarea îndepline te în principal dou func ii: asigur intrarea i ie irea din unitate i constituie loc de întâlnire sau a teptare pentru cli en i. care beneficiaz de holul confortabil. precum Toaletele trebuie dimensionate i realizate conform reglement rilor existente pe linie de proiectare i construc ii i s îndeplineasc urm toarele cerin e: Dimensionarea lor s fie corespunz toare num rului maxim de clien i. Domeniul: Turism i alimenta ie 66 Calificarea: Organizator banqueting . Unit ile mai mici au doar simple vestibule. garder ob i grupuri sanitare pentru clien i.

etajere -suporturi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - Echipamentul minim din dotare: scaune WC. pe lâng Cre terea nivelului de servire în unit ile de alimenta ie public utilaje i inventar de serviciu. Iluminatul va fi de nuan e reci la cabinele pentru b rba i i mai calde la cele pentru femei. s fie din materiale neporoase i lavabile. recipiente pentru colectarea hârtiei uzate.50 m. S aib aerisire sau ventila ie suficient i temperatur în jur de 18 oC. distribuitoare de s pun etc. chiuvete. o dotare corespunz toare cu mobilier. pisoare. pân la în l imea de cel pu in 1. Domeniul: Turism i alimenta ie 67 Calificarea: Organizator banqueting . oglinzi. suporturi pentru hârtie igienic . usc toare de mâini port -prosoape. preocuparea pentru îmbun t irea tehnologiei de servire. presupune. - Pardoseala i pere ii.

boston. r z toare pentru nuc oar sau ciocolat . ervete i erve ele. ciocan pentru spart ghea a. paharul pentru amestecuri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. cas de marcat. strecur toare. turmix. cu it pentru citrice. cilindri. 3 USTENSILE I OBIECTE DE INVENTAR Calitatea activit ii în bar este influen at în mod direct de dot rile de care acesta dispune. ma in pentru fulgi de ghea . servicii de nivel superior i reac ii pozitive din partea clien ilor. diverse recipiente de sticl . linguri a cu coada lunga. separator de ou . Domeniul: Turism i alimenta ie 68 Calificarea: Organizator banqueting . chei tirbu oane. cle ti pentru zah r. cle te pentru desf cut ampania. palete pentru dulciuri. cle ti pentru ghea . etc. pipete. presupun î mbun t irea continu ustensilelor folosite de lucr torii din bar. ma in de ghea . a echipamentelor i a Dot rile specifice barului sunt cele f r de care activitatea nu s -ar putea desf ura corespunz tor: ma in de cafea. aparate manuale i electrice pe ntru stoarcerea fructelor (centrifuge). etc. sit de bar cu arc. Grup prelucrare fructe în bar Sta ie bar R citor pahare Ustensilele pentru bar sunt foarte variate i multe din tre ele au utilizare strict în bar: shaker. dopuri picur toare. linguri i linguri e diverse. calculator. de felul în care managerul unit ii a în eles c o activitate de calitate. mixer.

calde (ceai. ceramic sau sticl . în func ie de destina ia lor: ce ti pentru servirea cafelei. de 200 -500 ml: ce ti pentru servirea ceaiului. servirea i consumare a b uturilor alcoolice i nealcoolice. Paharele sunt utilizate în num r foarte mare. Se folosesc la transportarea. Sunt confec ionate din por el an. având diferite forme i capacit i. Sunt de mai multe feluri i de capacit i diferite.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Ustensile pentru bar Sticle dozatoare i dopuri picur toare Ce tile sunt folosite în baruri. faian . de 200 -300 ml ce ti pentru servirea b uturilor aperitiv sau a b uturilor alcoolice calde de 50 -150 ml confec ionate din ceramic . la servirea i consumarea b uturilor nealcoolice. lapte) i la servirea cafelei. de 100 -200 ml: ce ti pentru servirea cafelei cu lapte. Sunt confec ionate din Domeniul: Turism i alimenta ie 69 Calificarea: Organizator banqueting .

cristal sau semicristal. Pahar de apa . 6. Pahar de whisky (tumbler) Al turi de paharele clasice. Pahar de vin ro u . Dup destina ia. 8. cupe pentru consumarea ampaniei cu capacitatea de 150 -200 ml . paharele sunt de mai multe feluri: pahare pentru consumarea b uturilor aperitiv i lichiorurilor. 1/5 i 1/4 dintr-un litru. Pahar de lichior. 10. cu capacitate de 150. 200 ml i 230 ml. pahare pentru preg tirea i consumarea amestecurilor de b uturi. 3. 1. cu capacitatea de 25.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR sticl . Pahar de vin alb . baloane pentru consumarea coniacului cu capacitatea de 100 -300 ml . pahare pentru consumarea amestecurilor de b uturi (cockteiluri) cu capacitatea de 125 ml. Pahar de ampanie (flûte). cu capacitatea de 100. Pahar de coniac. 50. îndeosebi pentru prepararea i servirea b uturilor în amestec. 100 ml. în bar se folosesc i o multitudine de pahare speciale. 9. Pahar de uic . 200 i 250 ml. Pahar de ampanie (cupa) . 2. 125 ml. Pahar de bere . pot fi simple sau decorate. cu capaci tatea de 230 -300 ml. 7. Pahar de Sherry . 11. sonde pentru consumarea b uturilor r coritoare. realizate cu pere i mai gro i cu capacitatea de 200 sau 300 ml. sonde pentru consumarea berii. pahare pentru consumarea vinurilor. Domeniul: Turism i alimenta ie 70 Calificarea: Organizator banqueting . cu sau f r picior. cu capacitatea de 300 sau 500 ml. 5. forma i capacitatea lor. pahare pentru consumarea apei minerale. respectiv 1/6. apei gazoase sau pri ului. 4.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Domeniul: Turism i alimenta ie 71 Calificarea: Organizator banqueting .

Domeniul: Turism i alimenta ie 72 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. de int (target). @ Targetul ( inta) unit ii reprezint publicul int acesteia. originale (Whisky Chivas Royal 12 years old. specificul. se va ampanie. @ Specificul unit ii ± influen eaz mult alegerea furnizorilor. vinuri de colec ie. etc . Coniac Feteasc regal de Jidvei. c p uni proaspete. categoria i necesarul unit ii. se aleg furnizorii permanen i sau ocazionali. Champagne Dom Perignon. Cabernet i diverse superioar . De exemplu. În restaurantele cu specific pesc resc datorit meniului bogat în preparate din pe te la care se vor asocia b uturi specifice (ex. fructe de ananas. m sline de calitate superioar . b uturi spirtoase de calitate Finlandia. drept urmare. D Furnizorii permanen i se aleg în func ie de: y y y raportul calitate/pre al m rfurilor condi iile de producere. 4 ALEGEREA FURNIZORILOR Alegerea furnizorului este una dintre cele mai importante opera ii. Alegerea celui mai potrivit furnizor se face i în func ie de capacitatea de desfacere a unit ii. @ În func ie de meniurile unit ii.). furnizorii vor fi ale i în consecin . diferite de cele ale restaurantelor clasice. l mâi verzi etc. datorit meniurilor specifice. ingrediente de cea mai bun calitate. i în acest caz primeaz raportul calitate ± pre . transport i mod de plat al m rfurilor alte preten ii contractuale cum ar fi: exclusivitatea pe un anumit produs sau servicii. D La furnizorii ocazionali se apeleaz în cazuri speciale (mese festive) sau mese cu un anumit specific. 3 Dac unitatea se adreseaz segmentului de popula ie cu venituri peste medie i mari. aprovizionarea se face cu m rfuri din care se pot ob ine prod use finite care se adreseaz achizi iona aceluia i segment de popula ie. vodc Sauvignon de Dealul Mare. Se stabile te în concordan c ruia i se adreseaz produsele i serviciile cu categoria unit ii. siropuri. Aceasta se face în func ie de meniuri. pentru a aduce în unitate produse pe care nu le g sim la furnizorii permanen i. depozitare. vinuri albe seci i demiseci) i. sucuri naturale de fructe cire e confiate. discounturi.

Domeniul: Turism i alimenta ie 73 Calificarea: Organizator banqueting . eful de restaurant. Înainte de a cump ra.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Furnizorul trebuie s fie capabil s ofere:   calitatea dorit cantitatea necesar s aib posibilitatea de a ine cont de nevoile specifice ale cump r torului s poat pune la dispozi ie transport profesional. se recomand organizarea unei vizite la care s participe patronul. Este de mare efect invitarea în aceast de lega ie a unuia dintre clien ii fideli ai restaurantului. Unii produc tori ofer transport gratuit al m rfurilor. somelierul. al turi de care pot veni i buc tarul ef i directorul economic. care va face o bun reclam localului. Atunci când se fac comenzi importante. este bine s vedem cu proprii ochi condi iile de producere. Este bine s mergem înso i i de persoane de specialitate de la care putem primi informa ii utile. responsabilul cu aprovizionarea. s particip m la prezentarea produselor i la degustare. p strare i stocare a b uturilor.

Sloganul: este o expresie alc tuit din maxim 8 cuvinte.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. sugestiv. Ace ti consumatori alc tuiesc publicul int . a publicit ii. un anumit site atunci când alegem internetul c publicitate. În jurul axului promo ional se construie te mesajul. COMPONENTELE PUBLICIT Publicitatea trebuie s in II seama de caracteristicile diferitelor categorii de consumatori c rora li se adreseaz . Prin publicitate nu se poate mediu de spune totul despre produ sul. Pentru a putea adapta publicitatea în func ie de caracteristicile publicului int cunoscute cele 5 componente ale publicit ii: Mediul de publicitate poate fi: y y y y y trebu ie Presa Televiziunea Radioul Cinematograful Internetul Suportul publicitar: este reprezentat de un anumit ziar sau revist atunci când mediul publicitar ales este presa. ÄEGO Cafe ± cafea bun i muzica pl cut . emisiun ea ÄX´ de la televizor sau radio (eventual un anumit post de radio sau TV). Este elementul care trebuie Exemple de slogan: ÄWhite Horse ± ideal pentru o ie ire cu prietenii´. care este cel mai important în planificarea i gestionarea demersului publicitar . Are un rol psihologic foarte pronun at. 5 MATERIALE PUBLICITARE A. Axul promo ional: este ideea central s conving . Mesajul publicitar: reprezint ceea ce trebuie transmis. Sloganul trebuie s fie u or de re inut. eventual ritmat. aici!´ Domeniul: Turism i alimenta ie 74 Calificarea: Organizator banqueting . într-un spa iu cochet´. ÄNight club BABES ± neap rat împreun . serviciul sau firma care se promoveaz . din care unul reprezint marca produsului sau a firmei.

 Ofer mai pu ine informa ii i sunt economice. prezint o ofert limitat în timp sau sunt legate de o campa nie de promovare Bro ura ofer mai multe detalii despre produsele oferite. produsele noi. Pot fi distribuite la col ul str zii. precizând caracteristicile lor i pre urile de vânzare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR B. pe o foaie publicitar cu mai multe fe e. oferirea unui oferta unei firme. Sunt mai eficiente atunci când anun deja lansat . acestea constituind oferta special sunt a prezentate produsele oferite de o firm firmei. MATERIALE PUBLICITARE Pliantele prezint împ ture te. pe parbrize. Catalogul este o adev rat vitrin a produc torului sau prestatorului de servicii i are rolul unui ghid pentru clien ii poten iali. reducerile de pre . Domeniul: Turism i alimenta ie 75 Calificarea: Organizator banqueting . Flutura ii cuprind mai pu ine informa ii. Hârtia utilizat trebuie s fie de bun ca litate. Se folosesc îndeosebi pentru anun area unor evenimente i au o via scurt . Catalogul este un rezumat al tuturor articolelor oferite de firm . În general. care se premiu. dar esen iale pentru atragerea poten ialilor clien i în unitatea comercial promovat . cu prilejul unor evenimente. într -o bro ur la un moment dat. limitat în timp.

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Afi ul joac un rol important în publicitatea comercial . Domeniul: Turism i alimenta ie 76 Calificarea: Organizator banqueting . Ea trebuie s fie reprezentativ pentru produsul sau serviciul promo vat. Rolul afi ului este de a încerca s imprime o idee în subcon tient sau s -o reaminteasc . În cazul afi ului imaginea este cea mai important .

de la câteva zile (dar nu mai pu in. Combinele cu 2 temperaturi create pentru învechirea i r cirea vinului. în cazul vinurilor vechi . în alte locuri special amenajate. la câteva y Marile restaurante au dou pivni e: . de colec ie. ferit curen ii puternici de aer sau trepida ii. sunt Pivni a de stocare este destinat în exclusivitate depozit rii sticlelor de b uturi.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. Pivni a este dotat cu rafturi sau etajere de lemn. iar cel mai scurt timp îl au berea i sucurile de fructe. Pivni a de zi special pentru vinurile ro ii are o temperatur între 12 i 18 0C. Timpul de stocare variaz în func ie de natura fiec rui produs în parte. Pivni a de zi mai poart denumirea i de dulap de vinuri i este folosit c sal de a teptare pentru sticlele alese în func ie de meniul propu s. pentru a le permite s se odihneasc dup transport).pivni a de stocare.150C. iar în absen a acestora. iar cea pentru vinurile albe între 6 i 12 0C. Aici o sticl nu trebuie s r mân mai mult de o s pt mân . Vinurile se p streaz în pivni luni sau ani. fixate de -a lungul pere ilor i orientate spre Domeniul: Turism i alimenta ie de 77 Calificarea: Organizator banqueting . 6 STOCAREA B UTURILOR y B uturile se stocheaz ± la modul ideal ± în pivni e special dotate.pivni a de zi (aflat chiar în salonul de restaurant) . Combinele cu 2 temperaturi au 2 zone cu temperaturi distincte: una pentru invechi rea vinului in condi ii ideale (intre 10 si 14 grade). i alta pentru r cirea vinului alb i a ampaniei pentru a le aduce la temperatura de servire (între 6 i 10 grade ). slab luminat . câteodat zeci de ani. Aceasta este o înc pere cu o temperatur constant de 10 . bine aerisit . Pivni a de zi are o temperatur optim de 10 ±120C i o capacitate variabil între 120 -200250 sticle.

). condi iile de livrare (loc. Fi ele se pot ine manual sau computerizat. b uturile grupate pe sortimente. În final. aceast prezint dezavantajul c aceast b utur se depre ciaz prin mi care. destinatar. Sticlele Organizarea depozitului sau a pivni ei y Este foarte important depozit. Apoi se lanseaz comanda. Originalul r mâne la furnizor. cutie. Bonul trebuie s cuprind datel e cump r torului i ale furnizorului. cantitatea i calitatea cerut . În cazul vinurilor. care a teapt livrarea m rfurilor i factura. termen de garan ie i grupe de b uturi. intr ri. Ultimele intrate în metod deasupra celor deja existente. Aranjarea sticlelor în casetele rafturilor se face în func ie de temperatura pivni ei. de rulajul b uturilor. Se face stocarea m rfurilor pe categorii. iar în cazul vinurilor. Când aceasta a aj uns la destina ie. Domeniul: Turism i alimenta ie 78 Calificarea: Organizator banqueting . num r de sticle r mas în stoc. se distribuie m rfurile c tre sec ii. pre ul unitar. y Stocarea trebuie f cut într -o ordine logic : rafturile trebuie numerotate. în func ie de vârst de vin trebuie stocate culcat. i de durata lor poten ial de învechire. Ele mai pot indica numele furnizorului. Gestiunea pivni ei @ Cea mai indicat metod de a ine gestiunea unei pivni e este cea computerizat . se depoziteaz supravegherea rota iei corecte a stocurilor. Se face controlul calitativ i cantitativ al produselor recep ionate. ie iri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR nord-est pentru evitarea varia iilor de temperatur . se face recep ia m rfurilor conform program rii. iar pe jos este bine s fie nisip. stocul maxim i minim. iar copia la cump r tor. iar celelalte în picioare. Primul pas este acela de a face un bon de comand c tre furnizor . orar etc . eventuale deprecieri etc. Acesta trebuie urm rit pân când a fost pl tit factura. y Fiecare sticl trebuie s se reg seasc într -o fi de stoc în care sunt înregistrate toate datele i mi c rile acesteia: raft. Se actualizeaz stocurile i se verific facturile.

Domeniul: Turism i alimenta ie 79 Calificarea: Organizator banqueting .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Metode de valorificare a stocurilor i ie irilor m rfurilor y Metoda CMP ± metoda costului mediu ponderat . iar stocul este subevaluat în raport cu valoarea r eal i risc s fie depreciat. Se calculeaz ponderând diferite pre uri de cump rare dup formula: C = (P x Q+ P¶x Q¶+ P´ x Q´ . deci mai mici.. În calculul costului. pre urile sunt mai vechi. y Metoda LIFO = Last In ± First Out = ultimul intrat ± primul ie it. se scot din depozit sticle care au intrat cel mai recent..) / (Q +Q¶+Q´) unde P = pre de cump rare pentru fiecare produs Q= cantitatea cump rat costurile suportate y Metoda FIFO = First In ± First Out = primul intrat ± primul ie it. se refer la ie irea din depozit a sticlelor cele mai vechi i la valorificarea acestora cu pre ul cel mai recent.

aparat pentru preparat cuburi de ghea . pentru consumarea amestecurilor de b uturi. prese pentru stoarcerea l mâilor. metodele de preparare i formele de servire i Amestecurile de b uturi se preg tesc în sec ia bar i se servesc clien ilor la mese sau direct la bar unde sunt instalate scaune înalte. vase pentru zah r-pudr cu linguri e (pres r toare) zaharni e. în unit ile de alimenta ie public în variante. Pentru servirea amestecurilor de b uturi barul este dotat cu urm toarele obiecte: vas pentru amestecul b uturilor (shaker). prev zute c u dispozitiv pentru dozarea pic turilor (pipet ) de b uturi dreptunghiulare. strecur toare obi nuita sau eu spirale pentru strecurarea b uturilor. cle te pentru zah r cubic. Domeniul: Turism i alimenta ie 80 Calificarea: Organizator banqueting .. pahare de diferite tipuri i capacit i.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. diferen iate prin elementele componente. sticle lefuite. t vi din alpaca sau metal inox d e diferite m rimi i forme de preferin linguri e cu mâner lung (pentru mazagran). 7 PREPARAREA B UTURILOR ÎN AMESTEC Amestecurile de b uturi se realizeaz poart denumirea generic de cocteiluri. portocalelor etc. sortimente. aromate. vas cu pere i gro i pentru amestecul b uturilor. cle te pentru prinderea cuburilor de ghea . Dotarea barului.

t ria alcoolic a amestecurilor ce se vor mai preg ti. râ ni e pentru piper. 2. de regul .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR vase pentru sare. culoarea. iar o cantitate prea mic nu asigur gradul de r cire necesar. cacao. trebuie s fie la îndemâna barmanului. Tehnica ob inerii amestecurilor de b uturi. Cantitatea de ghea trebuie bine dozat . . pentru t iat l mâi. boia. pe partea dreapt Domeniul: Turism i alimenta ie a 81 Calificarea: Organizator banqueting . nu se vor amesteca apa carbogazoas sau mineral . care ar face s dispar con inutul de acid carbonic al b uturii. 0 cantitate prea mare de ghea sau concentra ia b uturii. scor i oar etc.. mu tar etc. portocale.. deoarece . iar pentru operativitate i siguran în mânuire. t rie alcoolic . m rind sau mic orând propor ia b uturilor bogate în alcool sau a b uturilor s race în alcool.. se asigur o uniformitate a con inutului amestecului din fiecare pahar. influen eaz reduce t ria alcoolic negativ fie grupate dup sortiment. s fie bine r cite. a ezate pe blatul calitatea amestecului. transportate cu ajutorul t vilor sau a farfuriilor întinse. sucuri. pe orizontal i pe vertical . fructe. Amestecurile de b uturi se servesc consumatorilor în pahare speciale. culoare. Vasul se agit . a ezându -se pe mas . în caz contrar. nuc oar etc. vasul i celelalte obiecte folosite se spal pentru a nu influen a aroma. f cându -se mi c ri uniforme. Pentru c amestecurile s fie ob inute în cât mai bune condi ii. cu ite din o el inox. ampania sau b uturile cu acid carbonic. Amestecurile se fac cu respectarea re etelor respective. tirbu on i chei pentru desfacerea capsulelo r de la sticlele de bere. este necesar c buteliile cu b uturile respective s barului. Dup preg tirea fiec rui amestec. în acest fel. aparat espresso pentru cafea. r z toare pentru ras nuci de cocos. pulp de fructe sau când consumatorul dore te b utura bine r cit în vas. fri c . suporturi pentru scobitori . pentru c substan ele componente s se asocieze suficient i pentru a se ob ine o b utura omogen . Se reco manda s se in seama de dorin a unor consumatori de a li se preg ti amestecurile mai tari sau mai slabe. 3 i 4 se umplu pe jum tate. Timpul de amestecare este mai mare la b uturile spirtoase i extrasele dulci i mai mic la amestecurile realizate din vinuri. Umplerea paharelor se efectueaz astfel (de exemplu pentru cinci pahare): paharele 1. ap mineral . ascu ite. piper. paharul 5 în întregime i apoi se revine la celelalte pahare pentru a fi umplute complet. sucuri din fructe etc. Vasul de amestec (shakerul) va fi folosit la acele b u turi care se prepar cu adaosuri de ou .

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

consumatorilor i pe fa rfurioara-suport. Metodele de preparare a cocteilurilor sunt : Metoda dres rii ± realizat direct în paharul clientului; Metoda amestecului ± realizat în pahare de amestec; Metoda agit rii în shaker sau turmix; Dup cantitatea de zah r din con inut, coct eilurile pot fi: seci (dry) ; demiseci (medium) ; dulci (sweet). Amestecurile seci i demiseci se recomand s se consume c aperitiv, iar cele dulci c desert sau între mesele principale. Servirea se face în pahare speciale (pentru cocteil), pe farfurioare-suport. Cocteil, care are un con inut ridicat în alcool, consumându -se c aperitiv, în cantit i mici, se prepar prin combinarea unor b uturi alcoolice (vodc , gin, vermut, coniac, ampanie) cu siropuri diferite, ap minerala sau carbogazoas , zah r e tc.

Cobbler este o b utur slab alcoolizat în componen a c reia intr vinurile dulci, fructe i ghea pisat . Se prepar în pahare în form de cup , mari, cu o capacitate de 250 -300 ml, în felul urm tor: se toarn ghea a pisat în pahare peste care se a eaz în mod uniform fructele. Acestea pot fi piersici, cire e, vi ine, boabe de struguri, zmeur , c p uni, felii de pere sau mere, în stare proasp t , congelat sau din compot. Se toarn cu mult grij pentru a nu modifica aranjamentul. B utura alcooli c poate fi: lichior. ampanie, vinuri dulci sau licoroase. Servirea se face cu paharul respectiv înso it de pai i linguri , a ezate pe farfurioara -suport. Crusta este o b utur cu t rie alcoolic mai mare. Se prepar prin agitare în shaker, din: cuburi de ghea , suc de l mâie, b utur alcoolic (vodc . coniac, gin), zah r pudr i arome.

Se toarn în pahare -balon de 250 -350 ml jivrate cu zah r pudr umectat cu suc de l mâie. C decor se introduce în b utur coaj de l mâie t iat în form de spiral sa u o fruct (cirea , vi in etc. Se serve te în paharul -balon respectiv înso ite de pai i linguri , a ezate pe farfurioara Domeniul: Turism i alimenta ie

82

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

suport. Se recomand s se consume dup masa de sear .

Prin Äjivrarea paharelor" se în elege opera iunea prin care se aplic o b ordur de zah r sau pudr de cacao pe marginea unui pahar sau se abure te paharul cu ajutorul cuburilor de ce gura acestuia se umeze te uniform pe o formându -se o pojghi ghea . Jivrarea se mai poate face i prin introducerea marginii paharului printr -o l mâie crestat sau prin suc de l mâie montat pe o farfurie, pân adâncime de 1 cm. Apoi se introduce gura paharului în zah r pudr lente.

uniform . Aceste opera iuni se efectueaz prin r sucirea paharului într -o parte i alta cu mi c ri

Pentru r cirea paharului cu ghea ghea i se toarn b utura respectiv .

(jivrarea) se introduc câteva cuburi de ghea

într -un

pahar gol i se învârtesc rapid pân ce pere ii acestuia se aburesc. Se îndep rteaz cuburile de

Cru on este o b utur cu t rie alcooli c redus . Se prepar în pahare cu capacitatea de 200-250 ml, din fructe (caise, pere, c p uni, zmeura, fragi, cire e, portocale) macerate în zah r i lichioruri, coniac, paharul-cup ampanie i pentru servire se iau cu lu ul fructele macerate b utura alcoolic i se toarn în peste care se adaug respectiv . Se serve te cu ajutorul

farfurioarei -suport pe care a fost a ezat paharul -cup înso it de o linguri . Eggnog-ul se prepar din: lapte, ou, zah r pudr , rom, coniac sau vodc i se serve te în

stare rece sau cald . Pentru realizarea eggnog -ului rece, se introduc în shaker 2-3 cuburi de ghea , albu ul i g lbenu ul unui ou, zah r pudr , b utura alcoolica, lapte fiert r cit. Se agit pân la omogenizare i r cirea dorit i se toarn întregul con inut î n pahare speciale.

Domeniul: Turism i alimenta ie

83

Calificarea: Organizator banqueting

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR

Eggnog-ul cald se ob ine din acelea i componente cu deosebirea c laptele este cald i nu se folosesc cuburi de ghea . Amestecul se face într -un vas special (tumbler), c ajutorul unui tel mic sau furculi . B utura alcoolic se adaug la sfâr itul opera iunii de omogenizare. Se poate i hr nitoare. preg ti eggnog -ul i f r alcool. Este o b utur reconfortant

Fizz are un con inut mai ridicat de alcool. Se prepar din suc de l mâie, sirop de zah r, lichior i b utur alcoolic pr ev zute în re et . Se amestec într -un vas special cu ajutorul linguri ei cu mâner lung, dup omogenizare se toarn în pahare speciale cu capacitatea de 100 -l50 ml, peste care se monteaz ghea pisat . Se decoreaz cu o felie de l mâie t iat sub ire. Se serve te pe - aperitiv. farfurioar -suport, împreun cu pai. Se recomand c b utur

Fizz se prepar în shaker, prin agitare, din suc de l mâie, ap mineral sau carbogazoas , zah r, albu sau g lbenu de ou i b uturi alcoolice cu con inut ridicat de alco ol. Când se folose te g lbenu ul de ou , b utura poart denumirea de Ägolden" (aur). Dup omogenizare, con inutul shaker -ului se toarn în pahare cu capacitatea de 200 -250 ml, peste care se mai adaug ap mineral sau carbogazoas Se serve te cu ajutorul farfurioarei -suport, împreun cu pai. Flips are în componen vinuri licoroase, zah r, ou i cuburi de ghea , amestecul i se decoreaz cu felii de l mâie sub iri.

f cându-se prin agitare în shaker. Un sortiment deosebit c aspect i gust îl constituie f lip-ul realizat din b uturi alcoolice cu grade diferite de t rie alcoolic , cunoscut sub denumirea de Äflips curcubeu" (arc-en-ciel). Se realizeaz prin turnarea direct în pahare pe marginea acestuia, cu mult grij , a

lichiorurilor de diferite culori i t rii alcoolice, în ordinea descrescând a t riei alcoolice, în a a fel încât acestea se prezint sub forma de straturi suprapuse. Se servesc în pahare speciale pe farfurie-suport, împreun cu pai. Grog este o b utur reconfortant i stimulatoare, consumâ ndu-se, de regul , foarte cald ,

în timpul iernii. Se prepar din rom sau vinars, miere sau zah r, infuzie de ceai sau ap fierbinte. Se serve te în pahare de 250 ml cu un suport metalic pentru a evita frigerea degetelor. Julep este considerat c unul dint re cele mai vechi amestecuri de b uturi. Se prepar astfel: într-un vas se dizolv
Domeniul: Turism i alimenta ie

zah r în ap

sau ap

carbogazoas , peste care se adaug
84

crengu e de

Calificarea: Organizator banqueting

În i b utur alcoolic care se i sâmburi i fierb. foarte bine r cite. zah r pudr . de regul . b utura alcoolic stare cald . Se serve te în pahare cu capacitatea de 250 ml decorate cu fructe (cire e. din cinci ingrediente: sirop. servindu-se apoi în pahare înc lzite în prealabil. Se adaug suc de l mâie i b uturile alcoolice (rom. suc de l mâie pisat . Se adaug rom sau alt b utur alcoolic . coniac. Pentru servirea mai multor persoane. alcool. gin) l sându-se în continuare. Servirea se face cu ajutorul farfurioarei - Domeniul: Turism i alimenta ie 85 Calificarea: Organizator banqueting . vi ine etc.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR ment ce se zdrobesc cu linguri a (sau lichior de ment ). vin spumant. punci -ul se prepar în boluri din sticl . Con inutul se toarn în shaker în care se introduc în prealabil cuburi de ghea . peste care se adaug câteva cuburi de ghea . înso it de pai i linguri . ap mineral s au carbogazoas . Se trece con inutul în bolul de sticl special pentru punci. astfel: într -un vas se pun fructele cur ate de coaj zah r pudr . direct i ghea sau diferite fructe. din ap . totul cu ajutorul unui lu care va fi folosit i la por ionarea în paharele din care se consum . decorându -se cu frunze de ment farfurioarei -suport. atât în stare rece cât i cald .). fructe. înso it de linguri i pai. ap i arome. se prepar într -un ibric. Se amestec suport. Se agit pân se aburesc pere ii shaker -ului i apoi se toarn în pahare speciale. la rece. Punci se prepar . câteva ore. Se serve te cu ajutorul în pahar sau în boluri de sticl . l sându -se la rece circa o or . În stare rece. se ob ine prin dizolvarea zah rului pudr în ap rece la care se adaug suc de fructe sau sirop.

în ultimul caz oferindu -se zaharni a cu cle te. ap fiart într -un ceainic i separat. 8 PREPARAREA I SERVIREA B UTURILOR CALDE AROMATE Cafeaua se serve te întotdeauna fierbinte. produsele d e înso ire (zah r. fri c lichid în Äpic´. În acest caz. lapte condensat. Zah rul poate fi preambalat sau în vrac. preg tirea cafelei se face direct de c tre client sau de osp tar la masa clientului sau la gheridon . de regul în ce ti mici cu suport. Se mai pot oferi lapte concentrat. Mazagranul se serve te în cupe speciale. risca). pentru zah rul cubic. iar în lipsa acestora în pahare sond . cafeaua necesar . Servirea cafelei filtru se poate face la serviciu. Domeniul: Turism i alimenta ie 86 Calificarea: Organizator banqueting . iar la unele specialit i ± fri c b tut i ciocolat rasa . i linguri a pentru za h rul tos. preluându -se de la sec ie filtrul curat. Cafeaua turceasc se serve te îndulcit .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. celelalte cu zah rul separat i cu linguri a pentru cafea (mocca).

Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR La servirea cafelelor se vor recomanda clien ilor b uturi digestive ± coniacuri pentru b r ba i i lichioruri pentru femei . Clientul î i adaug produsele de înso ire. prin dreapta clientului. care se toarn în cea c la masa clientului. asigurarea produselor de înso ire ± zah r. Serviciul se efectueaz c i în cazul precedent. Ceaiul se serve te diferen iat. Domeniul: Turism i alimenta ie 87 Calificarea: Organizator banqueting . Se ia ceainicul pe suport cu ervet. lapte concentrat. se duce la masa clientului unde. dup gust .cea ca fierbinte de ceai cu suport i linguri . produsele de înso ire i se toarn ceaiul în cea c . Serviciul const în asigurarea obiectelor de inventar necesare clientului . se pune pe mas cea ca pentru ceai cu suport. având grij c în prealabil s se pun în cea c plicule ul de ce ai . Preg tirea la cafetarie (sec ie) se face în cazul utiliz rii ceaiului la vrac. cu deosebirea c în loc de ceai preg tit se ia un ceainic cu ap fierbinte. Preg tirea la masa clientului se face atunci când se utilizeaz ceai pream balat la plicule e. în func ie de locul unde se preg te te ± la bar sau la masa clientului. rondea de l mâie sau portocal .

care înseamn ajut toare. La condi iile de gust care trebuie s le îndeplineasc vinul. Vinul. nu trebuie apreciat numai dup propor iile sau ra porturile dintre constituen ii s i. buchetul i caracterele sale generale. cu cât unii constituen i sunt prezen i în propor ii reduse. c produs alimentar. se mai adaug aspect pl cut. ci trebuie s aib cum cunoa terea compozi iei vopselelor cu care e pictat un tablou nu ne d posibilitatea s apreciem valoarea artistic a acestui tablou. f r a se ape la la aparatur A ³degusta un vin´ înseamn a -l gusta cu aten ie pentru a -i aprecia calit ile sau a-i depista neajunsurile. Prin aceast no iune se în elege aprecierea produselor alimentare cu ajutorul exclusiv al sim urilor. aroma. este. dar care inf luen eaz în mod hot rât gustul. Cunoa terea compozi iei chimice nu ne pune la îndemân apreciere. el trebuie caracterizat mai ales în func ie de însu irile gustative de care dispune. Degustarea este cea care define te culoarea vinului i nuan ele ei. i un Nu trebuie s fie numai gustat sau s i se aprecieze numai efec tul fiziologic. uneori nedozabili pe cale analitic .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. un studiu. astfel spus. consisten a i efectul s u fiziologic. o analiz . 9 DEGUSTAREA VINURILOR Termenul ´degustare´ provine de la cuvântul latinesc ³gustus´. dup criterii pentru a face aceast i aspectul lui. Aceasta demonstreaz c degustarea Domeniul: Turism i alimenta ie 88 Calificarea: Organizator banqueting . gust. aceasta cu atât mai mult. Analiza organoleptic (degustarea) este cea care permite s se observe falsificarea i s se disting u or vinurile de consum curent de cele de calitate superioar .

ea supune degust torul la mari i neprev zute dificult i.i explice. sim ul tactil a acestora. Prin degustare se constat starea din acel moment a vinului dar pe baza experien ei c p tate degust torul poate s . V ZUL : prin v z se stabile te aspectul vinului care anticipeaz Domeniul: Turism i alimenta ie i chiar auzul. chiar înainte de a f i gustat. Degustarea. raportate y cunoa terea capacit ilor analitice ale organelor noastre de sim . Analizele fizico -chimice i microbiologice reprezint numai metode auxiliare de apreciere a vinurilor care vin în sprijinul examin rii senzoriale numeroase informa ii 89 Calificarea: Organizator banqueting . prin anumite cuvinte reliefând caracterele vin ului (calit i sau defecte). Desigur. provoac o serie de senza ii receptate cu ajutorul organelor de simt. care cunosc cu exactitate care este raportul. cu m ar fi: y cuno tin e multiple despre vin. to i factorii care au contribuit la starea de fapt a vinului. la y y y respectarea cu rigoare a unor condi ii i a unei tehnici de apreciere a vinurilor. Vinul. Degust torul exprim senza iile pe care i le provoac vinul când este gustat. este necesar a i se asigura anumite premise. necesita o obi nuin . complex de apreciere a vinurilor. din contra. pentru c degustarea vinurilor s fie cât mai lipsit de subie ctivism. integritatea lor. În felul acesta. degustarea vinurilor a devenit o metoda tiin ific analiz senzorial . i ea poate fi denumit Prin degustare apreciem vinul (c de altfel i alte produse alimentare) cu ajut orul organelor de sim : v zul. o educare special a sim urilor ce se realizeaz prin exerci ii repetate f cute pe lâng degust tori consac ra i.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR este o metoda sintetic . folosirea corect a termenilor utiliza i în descrierea caracterelor i însu irilor vinurilor. dar mai ales dup . rela ia dintre senza iile oferite de vin i cuvintele folosite pentru a le exprima i care atrag aten ia asupra acelor caractere. deci. practicarea metodelor de degustare a vinurilor c e s-au impus prin simplitate i un grad înalt de obiectivitate. mirosul. iar pe de alta parte. o opera iune u oar . c metoda de apreciere a vinurilor. caractere care pot fi denumite ³organoleptice´. i însu irile sale. Degustarea nu este. O condi ie esen ial este starea de s n tate a organelor de sim cu ajutor ul c rora se face degustarea. îi prevede cu suficienta precizie viitorul. care co ncur aprecierea vinurilor. despre caracterele permanent la compozi ia s chimic . pe de-o alta parte.

tulbure. etc. roz sau ro u. Pe fundul unei sticle de vin alb pot fi observate mici cristale rezultate în urma precipit rii tartra ilor. astfel încât pere ii s fie umezi i. Nuan a se percepe înclinând paharul pân aproape de limita de v rsare i privind zona unde vinul este în strat sub ire. aten ia se concentreaz perl rii care are loc dup turnarea în pahar a acestora. dar f r luciu particular.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR referitoare la starea de s n tate. senza ii olfactive i asupra spumei formate i asupra o pelicul care se scurge pe pere i formând o serie de pic turi la intervale regulate. Vinul trebuie s fie limpede. La punerea în consum a vinurilor. Se spune despre vin c este str lucitor atunci când nu are nici un depozit sau particule în suspensie. Domeniul: Turism i alimenta ie 90 Calificarea: Organizator banqueting . culoarea. Se ia apoi paharul (care trebuie s fie dintr -o sticl incolor ) prinzându -l de picior cu degetul mare i ar t tor i se ridic la nivelul ochilor. acestea trebuie s gustative pl cute. f r particule în suspensie sau sub form de depozit. în cazul celor ro ii . Pentru descrierea limpidit ii unui vin se folosesc urm torii termeni: str lucitor. zahar. Apoi paharul în pozi ie vertical se rote te u or. limpiditatea lui este perfect i prezint un luciu cristalin. tipul de vin et c. Pentru aprecierea culorii vinului. dup culoare : alb. se observ alcool . Acestea sunt asem n toare cristalelor de zah r la vinurile albe. Aceste ³lacrimi´ care se scurg dau indica ii asupra bog iei vinului în unele elemente ± str lucirea i lipsa sedimentelor f cându -l mai atractiv. În primul rând ne d m seama din ce categorie face parte vinul. degajarea dioxidului de carbon (efervescen a) i o serie de semne ale unor boli sau defecte. fapt ce înseamn c vinul ³a sim it frigul´ . limpede. privindu -l de sus în jos. dispun de o limpiditate perfect . sau au o culoare purpurie. aceste calit i anun Un vin se consider limpede atunci când limpiditatea lui este clar .. cea mai bun apreciere a culorii se ob ine coborând paharul la nivelul centurii i observând discul care se formeaz la suprafa . îndreptându -l spre o surs de lumin . În cazul vinurilor spumante. eventuala degajare a dioxidului de carbon. în acest fel se apreciaz limpiditatea lui prin transparen . Cu ajutorul ochiului se analizeaz urm toarele elemente: limpiditatea . se înclin u or paharul spre un fond alb. În acest caz nu este afectat nici limpiditatea i nici gustul i aroma vinului. slab opalescent. Cu paharul în po zi ie vertical se prive te suprafa a vinului de sus în jos pentru a -i aprecia str lucirea. gradul de evolu ie. Examinarea vizual a vinului se face chiar de la turnarea lui în pahar într -o cantitate care s nu dep easc o treime din volumul acestuia.

Culoarea roz este proprie unor vinuri elaborate dup o tehnologie specific aplicata strugurilor negri. La vinurile albe noi. Vinurile ro ii ob inute în zonele mai sudice cu resurse mari de lumin i c ldur sunt mai intens colorate. ³palid ´. la o lumin natural . galben-pai (Gras de Cotnari. sau în amestec cu cei albi. etc. galben -verzui (Aligote. acestea din urm fiind caracteristice vinurilor învechite. de peste 10 ± 120 C (oxidare. iar aciditatea mai sc zut . Muscat Ottonel). Aceste sedimente nu prejudiciaz important c la degustare aceste depozite s r mân pe fundul sticlei. depozitul ader pe pere ii sticlei formând ³c ma a vinului´. sau la cea artificial (nu fluorescent ). Alteori. maturizare) Vinurile ro ii prezint i ele o gam larg de nuan e :ro u închis. rapiditatea apari iei perlelor. iar nuan a ± de combinarea diferitelor culori sau de modific rile la care sunt supuse substan ele colorante sub ac iunea unor factori (aciditate. tehnologia de vinifica ie. Feteasca regal ). învechire). starea lor de s n tate. Grasa de Cotnari). în primul rând. chihlimbariu (T mâioasa româneasc . în general. de tipul i vârsta vinului. spre deosebire de cele din zonele cu resurse mai reduse. culoarea poate fi: verde g lbui. Culoarea brun ± g lbuie sau alb cenu ie pune în eviden semne de îmboln vire a vinului rezultate în urma contactului îndelungat cu aerul sau cu temperaturi ridicate. în acest caz culoarea devine palid . flavone). Culoarea este legata. precum Domeniul: Turism i alimenta ie i persisten a îndelungat . c r miziu . Fine ea bulelor. pH. Aprecierea limpidit ii i a culorii vinului se face în mod obi nuit. este vorb a de substan e colorante hidrolizate i. un indiciu al faptului c vinul ro u este supus unei învechiri îndelungate. devenind insolubile. difuz . Culoarea vinului este influen at de o multitudine de factori cum sunt: soiul. ori din anumite soiuri. care le confer acestora un farmec deosebit. num rul mare al acestora. iar la cele învechite culorile devin mai intense: galben-auriu. sunt substan e colorante (taninuri i antociani) care. etc. La vinurile spumante se apreciaz degajarea bulelor de dioxid de carbon ± perlarea ± i formarea spumei. ro u rubiniu. m rimea produc iei. Învechirea vinurilor albe în butoaie conduce la ob inerea unor nuan e g lbui. alcool. prin procese fizico -chimice ce au loc în timpu l învechirii calitatea vinului. con di iile de p strare. la ob inerea unor nuan e aurii. ³str luc itoare´. prin examinare vizual se apreciaz calitatea spumei (alc tuit din perle mici sau mari) i persisten a ei. ex istând în acest domeniu o mare diversitate.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Un vin ro u învechit în sticle poate prezenta un sediment pulverulent. La acestea. Adesea la caracterizarea culorii unui vin se folosesc i al i termeni : ³vioaie´ . este polimerizeaz . Culorile pot fi mai intense sau mai palide. galben-portocaliu. Culoarea vinului este determinat de natura fenolic ( antociani. taninuri. anul de recolt . condi iile de sol. Se apreciaz atât intensitatea. gradul de maturare a strugurilor. vârsta. multitudinea i dimensiunile acestora. fine ea i 91 Calificarea: Organizator banqueting . cât i nuan a culorii.

o fluiditate mai ridicat comparativ cu a apei.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR densitatea spumei constituie elemente de calitate pentru un vin spumant. Uneori. FLUIDITATEA vinului se apreciaz înc de l a turnarea lui în pahar sau la o u oar rotire a acestuia. Vinul constituind o solu ie hidroalcoolic . mai Domeniul: Turism i alimenta ie 92 Calificarea: Organizator banqueting . în coloizi. alcoolul îi confer vâscos. La un con inut mai ridicat în alcool. consisten a vâscoas este un indiciu al îmboln virii vinului. în zah r el devine mai dens.

Datele înscrise în nota trebuie s corespund cu realitatea. În acest. În cazul în care au fost consumate un num r mare de preparate i b uturi. f r s fie decupat din carnet. citindu -se 93 Calificarea: Organizator banqueting . În situa ia în care sunt incertitudini în privin a înregistrarea consuma iei în nota de plat .Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. iar calculele s fie exacte i s fie scrise cite . precum i gre elile de calcul sunt pedepsite atât administrativ cât i penal. precum i personalul care a ajutat la servirea mesei respective. 10 ÎNTOCMIREA NOTEI DE PLAT Nota de plat se întocme te i se întocme te la cererea clientului. Înscrierea în not a unor preparate sau b uturi care nu au fost servite. iar servirea s -a f cut pe o durat mai mare de timp. închiderea unit ii sau schimbarea turei i se comple teaz de c tre cas sau osp tar i se prezint clientului. Prin partea stâng cât mai discret datele scrise. se va ine seama de însemn rile f cute în blocnotes la primirea comenzii sau se vor consulta bonurile de marcaj. folosirea unor pre uri ireale. pân la masa servit . scop se va merge cu nota de plat . Dup caz. înai nte de a se totaliza se va face o confruntare cu clien ii servi i. vor fi radiate datele înscrise în mod eronat sau se vor completa altele confirmate Domeniul: Turism i alimenta ie a clientului care a condus masa sau care a comandat servirea preparatelor i b uturilor se va solicita permisiunea de a se face verificarea notei de plat .

stând cu fa a spre clien ii de la masa respectiv . pentru a fi ata at la nota de comand . în vederea întocmirii formelor de decontare dintre agentul economic în subordinea c reia se afl unitatea i cel care a comandat organizarea i servirea mesei respective. pune în acela i loc diferen a dintre suma încasat i valoarea notei de plat . Domeniul: Turism i alimenta ie 94 Calificarea: Organizator banqueting . între faldurile unui ervet împ turit sub form de plic. Chelnerul se retra ge apoi pentru a definitiva calculele. Se decupeaz originalul din carnet i se a eaz pe o farfurie. Chelnerul / barmanul num r discret banii i. Pentru încasarea în numerar. se urm re te c nota de plat s fie semnat de clientul care a condus masa i apoi predat efului unit ii sau casierului. ÄMai pofti i î n unitatea noastr oricând dori i" etc. a valori i preparatelor i a b uturilor consumate se procedeaz astfel: dup ce clientul care a condus masa a pus banii pe farfurie pe blatul mesei. în a a fel încât numai totalul general al notei de plat . În cazul în care consuma ia se achit pe baz de virament. dac este cazul. ÄV mul umesc". persoana care urmeaz s încaseze banii se apropie cuviincios ridic banii.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR i de clien i. se retrage un pas. mul umind clien ilor cu formula ÄS v fie de bine".

inându -se seama de valoarea materiilor prime folosite cât. Adaosurile în alimenta ie variaz în limite foarte largi. la produse simplu preparate. fixate în sum absolut : Pre uri unice ± sunt stabilite i aplicate la acela i nivel. de valoarea muncii consumate în manipularea i prepararea lor i de adaosurile aplicate în unitatea de alimenta ie respectiv . calculele economice cele mai frecvente se refer la stabilir ea pre urilor pentru preparate. diferen a fiind dat de adaosu l comercial aplicat în unitate. numit i pre de facturare. difer în func ie de provenien a m rfurilor i de c ile de circula ie a acestora. Se aplic la produse care se desfac cu am nuntul în alimenta ie. produse i b uturi. Calculu l pre ului de cump rare.). zaharoase. putând dep i 100%: Domeniul: Turism i alimenta ie 95 Calificarea: Organizator banqueting . indiferent de categoria unit ii (produse din tutun. la preparate culinare. Pre uri stabile ± pre uri cu am nuntul. PRE UL CU AM NUNTUL ÎN ALIMENTA IA PUBLIC Pre urile formate sunt pre uri cu am nuntul calculate de c tre unit ile de alimenta ie potrivit normelor în vigoare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. de regul în facturi. etc. Pre urile de cump rare de la furnizori sunt calculate i consemnate de c tre furnizorii respectivi în documentele de livrare. de consumurile implicate în p strare i preparare. Pre uri diferen iate ± pre uri pe tipuri i categorii de unit i. 11 CALCULUL COSTULUI FINAL AL B UTURILOR În alimenta ia public .

de capacitate 750 ml. Vermut alb. O sticl de coniac. iar valorile ob inute se la prepararea cocteilurilor se calculeaz valoarea fiec rei cantit i de b utu r situa ie trebuie avut în vedere faptul c i adaosuri scumpe.4 RON b. 300. care de asemenea se Domeniul: Turism i alimenta ie 96 Calificarea: Organizator banqueting .3 + 1. În toate cazurile. indiferent de capacitatea de îmbuteliere a b uturilor.3 RON P PL uic = (50 / 1000) x 300 = 1. Lamâie. 750 ml uic . respectiv se i produs precizat în re et .2 RON mîie Total cocteil = 5. 1000 ml L mâie. Acesta este motivul pentru care la suma Äbrut ´ calculat ini ial se aplic un adaos.2 = 7 RON Suma se poate rotunji la 8 sau 9 RON deoarece l mâia nu este sigur ca va mai putea fi folosit . În aceast utilizeaz i în cazul b uturilor în amestec (cocteiluri). 330. 500.5 RON = (10 / 50) x 1= 0. Valoarea ob inut este pentru cantitatea dat în re et pentru cocteilul respectiv. i ghea i elemente de decor. Rolul lucr torului din bar (barmanului) este s calculeze cât va costa cantitatea solicitat de c tre consumator.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR În cazul b uturilor comercializate la sticl . 700. se aplic urm toarea formul de calcul: P100 ml = (100 / 1000) x 64 = 6. uic 50 ml. pre ul solicitat se va calcula astfel: P150 ml = (150 / 750) x 60 = 18 RON Aceia i regul de calcul se aplic însumeaz . iar la cocteil se poate ad uga achizi ioneaz în bar cu o anumit sum . 750 i 1000 ml. 50 g 40 RON 30 RON 1 RON PVermut = (100 / 750) x 40 = 5. se comercializeaz la pre ul de 60 RON. Exemple de calcul: a. de regul pentru a rotunji valoarea b uturii. Dac este solicitat o cantitate de 150 ml. În alimenta ie b uturile pot fi comercializate la butelii de 250. Dac o sticl de lichior de 1000 ml se comercializeaz la 64 RON. pre ul acestora se determin plecând de la pre ul de livrare stabilit de furnizori.5 + 0. la cererea consumatorilor se servesc i b uturi por ionate începând de la 25 ml. care de cele mai multe ori nu mai pot fi folosite ulterior.. Exemplu de calcul: Cocteil Amalfi (100 ml): Vermut alb 50 ml. la care se aplic adaosul comercial stabilit în unitatea de alimenta ie. si consumatorul solicita 100 ml. rondel 10 g.

controlul m rimii por iilor. la vânzarea b uturilor. Din multitudinea de metode de control a b uturilor pot fi amintite câteva: controlul achizi iei. totu i. de regul . fie cantitatea de b utur .i însu i câ tigul ob inut. decât preparat ele culinare. contribuind mai mult la ob inerea profitului în unitate. controlul depozit rii i livr rii m rfurilor. controlul re etelor standard. 12 APLICAREA SISTEMELOR DE CONTROL ÎN BAR Controlul b uturilor se realizeaz pentru aceast afirma ie sunt urm toarele: mult mai u or decât cel al mânc rurilor. num rul sortimentelor i m rcilor de b uturi este mai mic decât al preparatelor culinare. Argumentele Într-o unitate de alimenta ie. de managementul aplicat în unitate. barmanul poate s ob in câ tiguri nemeritate viciind fie calitatea. mult mai scumpe decât preparatele culinare.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. B uturile nu sunt atât de perisabile cum sunt preparatele culinare i produsele alimentare. b uturile sunt. Metodele de control aplicate depind de natura unit ii de alimenta ie. b uturile sunt mult mai tentante decât mâncarea pentru angaja ii unit ii de alimenta ie. planificarea produc iei. B uturile se cump r îmbuteliate în ambalaje standard i la calit i precizate în STAS-uri. inventarul standard. Domeniul: Turism i alimenta ie 97 Calificarea: Organizator banqueting . dar foarte importante sunt procedurile de prevenire a aspectelor nedorite. Motivele care impun. controlul recep ion rii. un control strict în baruri sunt urm toarele: angaja ii pot comercializa prin bar b uturi procurate din alte surse pentru a .

c. y Cocteiluri ± se însumeaz pre urile b uturilor din re et iar la adaosurile scumpe sau mai greu de folosit în alte produse se adaug suma produsului întreg (ou. Sistemul de control la sticl se refer la: - ± este o metod simpl i eficient pentru unit ile mici i se iau în considerare num rul de sticle care pot fi consumate într -o zi aglomerat (stocul la începutul zilei). p re mai mic în comercializarea individual amestecurile de b uturi. se exclud sticlele începute. înmul ite cu pre ul unei por ii. se înmul e te pre ul unei por ii cu num rul de por ii i se stabile te valoarea poten ial a sticlei. decoruri. pre ul le comercializarea y Spirtoase vândute la pahar ± se stabile te valoarea unei por ii (25. y Sticlele întregi de spirtoase ± valoarea poten ial de vânzare la o sticl întreag este stabilit printr-un management economic corect. Necesit o analiz bun Domeniul: Turism i alimenta ie i detaliat a vânz rilor. Inventarul ± este un sistem greu de operat i se aplic atunci când exist nevoia unei investiga ii.). iar pre ul final se a justeaz . - se noteaz zilnic datele. y Sucuri i ap mineral ± pre ul depinde de politica de pre uri a unit ii: pre fix la sau împreun cu alt b utur . pe feluri de b uturi i modul 98 Calificarea: Organizator banqueting . etc.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR a. b. se stabile te num rul de por ii dintr -o sticl . condimente. Valoarea unei sticle se stabile te în func ie de câte por ii se pot servi dintr -o sticl . teoretic acest sistem promite c vânz rile i câ tigurile s corespund de la o zi la alta. Valoarea sistemului poten ial (standard) de vânz ri ± presupune s se controleze vânz rile b uturilor i implicit i costurile acestora prin stabilirea unei valori de vânzare pentru fiecare sticl de b utur din stoc. 50 ml). de regul sticlei întregi. Sistemul garanteaz ca în scurt timp num rul de sticle începute se va men ine constant i atunci nu va mai fi nevoie s se m soare exact cantitatea r mas în sticlele nesigilate. pu in mai mic dac s -ar comercializa la por ie. iar poten ialele vânz ri se bazeaz pe cantitatea care s -ar putea vinde într -o zi. etc.

vânz rii. care la sfâr it returneaz b utura neconsumat . primirii. e. Se calculeaz cantitatea di n fiecare tip de b utur r mas în stoc i se compar cu stocul fizic efectuat în fiecare zi. Domeniul: Turism i alimenta ie 99 Calificarea: Organizator banqueting . dac este cazul. d. Verificarea stocurilor este foa rte important . precum i m surile care se vor lua în caz de nevoie. Lista de control ± se refer la dou tipuri de control: y Control opera ional ± de zi cu zi al cump r rii. depozit rii. y Control post-opera ional (dup eveniment) ± este o compara ie între ce s -a realizat i ce era înainte de eveniment. b uturile consemnate ca fiind consumat e de c tre personal. cu responsabil de eveniment. b uturile date la alte baruri organizate de unitate (pentru ac iuni de protocol). Controlul bufetelor i evenimentelor ± este indicat c pentru fiecare eveniment s se organizeze un bar propriu al bufetului. din care trebuie sc zut. consum rii i producerii.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR de vânzare (la sticl sau la pahar).

i aranjat pe hârtie. Listele trebuie alc tuite astfel încât s m resc vânz rile constituie un instrument de promovare. suficient de tare. în asa fel încât clientul s poata alege foarte u or ceea ce dore te. aceasta trebuie scris intr -un stil clar.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR Fi de documentare nr. sau de una s satisfaca cerin ele clien ilor. dimensiunea lor trebui e s permita o manevrare u oar . care s fie rezistent la pete . care s este vorba de o simpl list . care s permit a o lectur 100 Calificarea: Organizator banqueting Domeniul: Turism i alimenta ie . cu o mare varieteate de preparate. Fie c complex . Principiile de baz la întocmire a unei liste de preparate:  listele trebuie scrise pe hârtie de calitate. formatul trebuie s fie simplu. cu margini i spatii adecvate. Obiceiul de a stabili o list de preparate dateaz din secolul al XVI -lea. 13 LISTA DE PRE URI Meniul. se define te c fiind ³ mai multe preparate care formeaza o masa i prin extensie o lista de carton pe care sunt inscrise preparatele´.

atractiv. la mas . eful de sal ace tia le solicit . adresa. pre ul real. lista trebuie s fie curat f r ters turi sau corecturi. În afar interna ional . pre urile i alte informa ii trebuie s fie corecte. lizibile. - lista de preparate ± cuprinde preparatele de buc tarie. unitatea de m sur berea. cofetarie ± patiserie lista în ordinea în care se servesc. de regul . stilul unei liste trebuie s fie simplu.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR u oar . Astfel se întâlnesc aperitivele. u or de lecturat. pe care o unitate le pune la dispozi ia clien ilor. preparatele i b uturile se trec în ordinea în care se servesc la mas . lista trebuie s cuprind denumirea unit ii. Tipuri de liste: - i chelnerii trebuie s cunoasc co n inutul listei. pe grupe. B uturile se trec cu denumirea lor corecta i completa. orarul de func ionare. compozi ia sumar a preparatelor înscrise i s fie în m sur s dea rela ii clien ilor când de limba român . b uturi r coritoare. Acestea se trec în - lista de b uturi ± cuprinde b uturile alcooloce i nealcoolice oferite c atare sau în i amestec. b uturile digestive. i alte m rfuri alimentare pe care o unitate le pun e la dispozi ia clien ilor. listele trebuie scrise cel pu in într -o limb de circula ie liste cu micul dejun ± cuprinde grupele de preparate i b uturi care se ofer la aceasta mas . ceaiuri. vinurile. denumirea preparatelor i b uturilor.    indiferent de marimea i formatul literelor. acestea trebuie s fie clare. b uturi amestecuri de bar. din produc ie interna sau din import. gramatica. cafea. la momentul respectiv. ortografia. Domeniul: Turism i alimenta ie 101 Calificarea: Organizator banqueting .

i podgoria. este selectat din listele existente în restaurantele - lista de vinuri ± cuprinde vinurile pe care unittea le pune la dispozi ia clien ilor. Numerele care acompaniaz vinurile pe list . deserturi barurile de noapte. acest prezentate în cele doua liste anterioare. în general. sortimentul de vin i podgoria de provenienta. gust ri.Modulul VII: ACTIVITATEA DE SERVIRE ÎN BAR - lista de preparate i b uturi ± cuprinde preparatele i b uturile pe care unitatea list cuprinde grupele respectiva le pune la dispozi ia clien ilor. Gama sortimental respective. sortimentul pronunta corect numele acestuia. acelea i grupe c lista de b uturi. Pentru informarea completa a clientului fiecare vin va avea un numar. în special la - lista pentru serviciul la camera ± cuprinde preparatele i b uturile c are se ofera la acest serviciu. - lista de bar ± cuprinde. de obicei acelasi cu cel din pivnita de vinuri. salveaz une ori clientul de situa ia penibila cand nu poate - Domeniul: Turism i alimenta ie 102 Calificarea: Organizator banqueting . i fructe. la care se pot ad uga mai multe variante de amestecuri. În general. Acestea se trec în lista cu denumirea lor corecta i c ompleta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->