Sunteți pe pagina 1din 3

Structura preliminara a Caietului Formatorului pentru ocupatia de Lucrator in

comert

I. COMUNICARE I NUMERAIE
1. Utilizarea documentelor simple
2. Elaborarea unei scurte prezentari
3. Utilizarea limbajului specific
4. Realizarea calculelor simple
5. Prelucrarea grafica a operatiilor simple

II. UTILIZAREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMATIEI
1. Utilizarea sistemului de calcul
2. Operarea cu fisiere
3. Comunicarea prin Internet
4. Utilizarea editorului de calcul tabelar

III. COMUNICARE N LIMBA MODERN
1. Receptarea mesajelor orale
2. Receptarea mesajelor scrise
3. Participarea la conversatii

IV. DEZVOLTARE PERSONAL
1. Obtinerea performantei profesionale
2. Procesul de invatare
3. Traseul profesional de educatie si formare profesionala

V. IGIENA I SECURITATEA MUNCII
1. Factorii de risc si bolile profesionale la locul de munca
2. Regulile de igiena individuala a muncii
3. Aplicarea normelor de securitate si sanatate la locul de munca
4. Acordarea primului ajutor

VI. LUCRUL N ECHIP
1. Pozitionarea in cadrul echipei de lucru
2. Asumarea responsabilitatilor in cadrul echipei
3. Colaborarea cu membrii echipei

VII. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC
1. Ordinea si curatenia la locul de munca
2. Principiile ergonomice in organizarea locului de munca
3. Instructiuni de lucru pentru indeplinirea sarcinilor

VIII. PREGTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC
1. Identificarea cerintelor locului de munca
2. Descrierea structurii unei organizatii
3. Disponibilitatea fata de locul de munca

IX. TRANZIIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC
1. Evaluarea nivelului de pregatire
2. Asumarea responsabilitatii fata de sarcina primita
3. Imbunatatirea propriei performante
4. Mobilitatea ocupationala

X. REZOLVAREA DE PROBLEME
1. Identificarea problemelor simple
2. Planul de rezolvare al unei probleme simple
3. Verificarea rezultatelor obtinute

XI. SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR
1. Recunoasterea drepturilor clientilor
2. Oferirea de servicii corespunzatoare clientilor
3. Implicatiile socio-economice ale serviciilor de calitate necorespunzatoare

XII. Comunicarea profesional
1. Tehnici de comunicare interpersonale
2. Metode de comunicare adecvate contextelor profesionale
3. Comunicarea scrisa

XIII. Protecia consumatorului i a mediului
1. Respectarea legislatiei privind protectia consumatorilor
2. Verificarea produselor
3. Gestionarea corespunzatoare a ambalajelor
4. Respectarea legislatiei privind protectia muncii

XIV. Organizarea unitii comerciale
1. Modul de organizare al unitatii comerciale
2. Fluxurile de circulatie in spatiile unitatii comerciale
3. Tipurile de mobilier comercial
4. Atributiile si responsabilitatile personalului in cadrul unitatii comerciale
XV. Administrarea mrfurilor
1. Receptia marfurilor
2. Operatii specifice pentru depozitarea marfurilor
3. Regulile specifice pentru pastrarea marfurilor
4. Urmarirea stocului de marfa
XVI. Patrimoniul unitii comerciale
1. Utilizarea terminologiei specifice
2. Valoarea bunurilor economice
3. Utilizarea procedeelor contabile pentru gestionarea patrimoniului

XVII. Analiza ofertei de mrfuri alimentare
1. Prezentarea sortimentului de marfuri alimentare
2. Descrierea caracteristicilor de calitate ale marfurilor alimentare
3. Modalitatile de ambalare si pastrare ale marfurilor alimentare

XVIII. Analiza ofertei de mrfuri nelimentare
1. Caracterizarea sortimentului de marfuri nealimentare
2. Respectarea conditiilor de calitate
3. Caracterizarea sortimentului de accesorii i piese de schimb

XIX. Aprovizionarea cu mrfuri a slii de vnzare
1. Pregatirea marfurilor pentru vanzare
2. Expunerea marfurilor in sala de vanzare
3. Actualizarea sortimentului de marfuri