Investeste în oameni !

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Axa prioritara. 2 Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul major de interventie 2.3 Acces si participare la formare profesionala co ntinua Titlul proiectului: Centrul de formare profesionala continua în turism si servicii Cod contract: POSDRU/80/2.3/S/59744 Beneficiar: Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu-Mures

TEHNICIAN IN TURISM

-SUPORT DE CURS-

Tîrgu-Mure. 2010

CUPRINS

Capitolul I. COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCA Traian Moldovan 1. Specificul comunicarii organizationale 1.1 Organizatia ca spatiu al comunicarii 1.2 Retelele de comunicare în organizatie 2. Modalitati de comunicare organizationala 2.1 Comunicarea formala 2.2 Comunicarea informala 2.3 Comunicarea scrisa si comunicarea orala 2.4 Roluri în comunicare 3. Variabile procesuale ale comunicarii 4. Efectele comunicarii la nivel individual si organizational 5. Strategii de comunicare organizationala 5.1 Sisteme de comunicare 5.2 Programe de comunicare 6. Influentele parametrilor organizatiei asupra comunicarii 7. Comunicarea manageriala

Capitolul II. LUCRUL ÎN ECHIPA Camelia Stanciu 1. Munca în echipa delimitari conceptuale 2. Construirea unei echipe eficiente 2.1 Etapele dezvoltarii echipei 2.2 Implicatiile statutului de membru al grupului 2.3 Reguli necesare în vederea mentinerii unei echipe eficiente 3. Conducerea echipelor 3.1 Liderul îndatoriri generale 3.2 Calitatile liderului 3.3 Esenta unei conduceri eficiente 3.4 Erorile si avantajele conducerii 4. Rezolvarea creativa a problemelor în echipa 4.1 Eteape în rezolvarea creativa de probleme 4.2 Tehnicile creative

5. Avantajele si dezavantajele muncii în echipa 5.1 Avantajele muncii în echipa 5.2 Dezavantajele muncii în echipa

Capitolul III. COMUNICAREA ÎN LIMBA ENGLEZA Pop Ani.oara 1. Basic S ills 1.1 Formal letters 1.2 Elements of an emloyment file 1.3 The letter of application 1.4 Dealing with complaints 1.5 Confirming reservations 2. Basic Grammar 2.1 Simple present

 

2.2 Simple past 2.3 Future tense 2.4 Present perfect

Capitolul IV. IGIENA SI SECURITATEA MUNCII Lucian Cepoi 1. Definitia si obiecul igienei muncii 2. Boli profesionale 3. Adaptarea organismului în timpul muncii 4. Capacitatea de munca 5. Oboseala în munca 6. Boli profesionale 7. Microclimatul locului de munca, ventilatia 8. Radiatii 9. Zgomote. Electricitatea 10. Igiena muncii la femei 11. Factori de risc pentru sanatate la locul de munca 12. Accidentele de munca si prevenirea lor 13. Legislatie si reglementari privind securitatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor

Capitolul V. DEZVOLTAREA PROFESIONALA Monica Filipisan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Idei preconcepute cu privire la învatarea pe tot parcursul vietii Motivarea adultilor pentru învatare Formarea si dezvoltarea profesionala Conceperea unui plan de dezvoltare profesionala Autoinstruirea Stadiile carierei

Capitolul VI. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI Margareta Ciotea 1. Interactiunea hardware software 2. Sistemul Windows; principii de functionare 3. Aspecte generale privind procesoarele si editoarele de text 3.1 Crearea, memorarea si tiparirea unui document Word 3.2 Editarea documentelor Word 3.3 Realizarea tabelelor cu aplicatia Word 4. Aplicatia de calcule tabelare Microsoft Excel

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Utilizarea si configurarea mapelor de lucru Utilizarea si configurarea foilor de lucru Copierea, mutarea, inserarea si stergerea în folile de lucru Functii referitoare la tipurile numerice Sistemul de referinte Functii Excel

4.7. Tipuri de erori generate de Excel

Capitolul VII. LEGISLATIE GENERALA SI SPECIFICA MUNCII Brîndusa Gorea 1. Relatiile de munca

1.1 Contextul si temeiul juridic al relatiilor de munca. Munca si Dreptul muncii

1.2 Izvoarele dreptului muncii 1.3. Clarificari preliminare 1.4. Caracterele juridice ale contractului individual de munca 1.5. Conditii de validitate 1.6. Acte necesare în vederea încheierii contractului de munca 1.7. Clauze specifice ale contractului individual de munca 1.8. Clauze obligatorii ale contractului individual de munca 1.9. Clauze facultative în contractul individual de munca 1.10. Drepturile si obligatiile partilor în cadrul contractului individual de munc a 1.11. Drepturile si obligatiile salariatului 1.12. Drepturile si obligatiile angajatorului 1.13. Modificarea contractului individual de munca 1.14. Suspendarea contarctului individual de munca 1.15. Încetarea contractului individual de munca 1.16. Nulitatea contractului individual de munca 1.17. Încetarea de drept a contractului individual de munca 1.18. Încetarea contractului individual de munca prin acordul partilor 1.19. Încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului 1.20. Demisia 1.21. Forme specifice ale contractului individual de munca 2. Raspunderea juridica în dreptul muncii 2.1 Definitie, fundament juridic si clasificarea raspunderii juridice în dreptul m uncii 2.2 Raspunderea disciplinara 2.3 Raspunderea patrimoniala 2.4 Raspunderea contraventionala 2.5 Raspunderea penala 3. Conflictele de munca. Jurisdictia muncii 3.1 Notiunea de conflicte de munca: reglementare, clasificare 3.2 Conflictele de interese: notiune, conciliere, mediere si arbitraj

3.3 Greva: notiune, cadru legal, tipuri de greva 3.4 Jurisdictia muncii 4. Medierea în dreptul muncii 4.1 Reglementarea româna a medierii conflictelor de munca 4.2 Serviciile de mediere a muncii.

Capitolul VIII. ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR SI TRANZACTIILOR ÎN CONTABILITATE Ignat Andreea 1.Analiza structurilor patrimoniale si modificarile acestora 1.1. Ordonarea elementelor patrimoniale în functie de diferite criterii 1.2. Întocmirea situatiei patrimoniale a organizatiei 1.3. Verificarea echilibrului bilantier 1.4. Stabilirea modificarilor bilantiere 2. Utilizarea legislatiei financiar-contabila 2.1. Aplicarea reglementarilor contabile 2.2. Determinarea costurilor, preturilor si tarifelor conform legislatiei. 3. Utilizarea mijloacelor informatice pentru documentele de evidenta 3.1. Recunoasterea documentelor de evidenta 3.2. Întocmirea documentelor manual si cu ajutorul mijloacelor informatice

3.3. Verificarea, corectarea si arhivarea documentelor de evidenta 4. Aplicarea tehnicilor si procedeelor de înregistrare operativa si contabila a ev enimentelor si tranzactiilor 4.1 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de cazare 4.2 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de trimitere la odihna 4.3 Contabilitatea operatiilor privind activitatea laboratoarelor de cofetarie patiserie 4.4 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de turism international

Capitolul IX. CERCETAREA MEDIULUI ORGANIZATIEI Rahau Loredana 1. Analiza mediului organizatiei 1.1. Mediul extern 1.2. Stabilirea relatiei: organizatie - mediu - piata 2. Analiza relatiilor pe piata 2.1. Continutul pietei turistice 2.2. Elemente de constituire ale pietei turistice 2.3. Determinarea dimensiunilor pietei turistice 2.4. Stabilirea factorilor care determina locul organizatiei în cadrul pietei 3. Metode si tehnici specifice în analiza si evolutia pietei 3.1. Stabilirea obiectivelor si coordonatelor cercetarii de piata 3.2. Alegerea metodelor, tehnicilor si instrumentelor de cercetare 3.3. Culegerea datelor necesare cercetarii 3.4. Analizarea si interpretarea datelor

Capitolul X. MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR Neagu Gheorghe 1. Conceptul de calitate 2. Perspective în abordarea calitatii

2. Elementele componente ale organizarii procesuale.4. PLANIFICAREA SI COORDONAREA ACTIVITATII ORGANIZATIEI Neagu Gigi 1. 4. Organizarea structurala 5. Componentele structurii organizatorice 5.2. Definirea costurilor referitoare la calitate 5.3.element de baza al managmentului strategic 3.3. Conceptul de structura organizatorica 5. Tipuri de structuri organizatorice .1. Calitatea si eficienta economica 5. Organizarea procesuala a organizatiei 4. Structura costurilor calitatii Calculul costurilor referitoare la calitate Bilantul calitatii Optimizarea costurilor calitatii. 5. Planificarea functie de baza a managementului 2. Evolutia sistemelor de calitate 5. Functiunile firmei 5.5. Continutul si dimensiunile organizarii 4.1. Dimensiuni ale calitatii 4. Strategia.3.2. Calitatea optima Capitolul XI.1.6. Costurile calitatii 5. 5. 5.

iei de turism 1.Capitolul XII.3. Atributiile personalului agentiei de turism pentru organizarea programelor turistice 2. Agentiile de voiaj mixte 4.1.IILOR DE TURISM Voda Cruci. Organizarea interna a agentiei de turism 1.2. Structura personalului unei agentii de turism 1.2. Agentiile de voiaj angrosiste 4. Agentiile de voiaj comerciale 4.I RELA. Înfiintarea agentiilor de turism în România Capitolul XIII. Tipologia agentiilor de turism 4.3. Activitatea de turism 2. Conceptul si tipologia agentiei de turism 3. Organizarea agen. MARKETING .4. OFERTA DE PRODUSE .6.1 Functia de consultanta 3.II PUBLICE ÎN CADRUL AGEN.4 Functia de productie si comercializare 4. ORGANIZAREA AGEN. Agentiile de voiaj pentru croaziere 5.a 1.I SERVICII.IEI DE TURISM .Gestionarea resurselor umane în unitatile turistice Capitolul XIV.I GESTIONAREA RESURSELOR UMANE Pintican Valentina 1.2 Functia de gestiune a conturilor turistice 3.3 Functia de mediere 3.IEI DE TURISM Negru Radu . TIPOLOGIA AGEN. Scopul si functiile agentiilor de voiaj 3. Agentii de voiaj de stimulare (incentive) 4.5.1. Agentiile de voiaj detailiste 4.

1.1. Activitatea de etaj 1. Echipamente tehnologice specifice activitatii 2. Mijloace de cercetare a pietei produselor si serviciilor 1.W. Segmentarea pietei turistice 3. Calitatea si diversificarea produselor si serviciilor Capitolul XV.O. Activitatea compartimentului tehnic 2. ACTIVITATEA ÎN UNITATILE TURISTICE Negru Radu 1.1.2.3 Analiza CASH . Politici de mar eting 5. Vânzarea produselor si serviciilor unitatilor din turism 6. Piata produselor si serviciilor 1. Activitatea front-office-ului 1.FLOW-ului 2. Promovarea ofertei de produse si servicii 7. Activitatea de dotare a unitatii cu echipament tehnologic 2.2. Achizitionarea de echipamente   . Activitatea compartimentelor în unitatea turistica 1.1. Analiza S.T.1.2.3.Pozitionarea produselor pe piata 4.

3.2.2.2. PRIMIREA CLIEN. Confirmarea si înregistrarea rezervarilor 2. Repartizarea sarcinilor pe compartimente 1. Evaluarea cauzelor care au generat problemele 2. ELEMENTE DE PROTECTIA MEDIULUI . Verificarea listei de rezervari Capitolul XVII.1. Utilizarea diferitelor metode de rezervare 2.1.3. Analiza problemelor clientilor 1. Verificarea starii camerelor 1. Activitatea de rezervare a serviciilor hoteliere 2.3. Identificarea problemelor clientilor 1. Activitatea de dotare a unitatii cu echipamente tehnologice 3.ILOR Negru Radu 1.4.1.1. ATITUDINEA CENTRATA PE CLIENT Voda Crucita 1. Înregistrarea problemelor aparute 1. Întâmpinarea clientilor si efectuarea operatiunilor specifice cazarii 2. Rezolvarea cazurilor speciale 3. Stabilirea preturilor si tarifelor 3. Determinarea valorii tarifelor pentru serviciile de cazare dupa diferite cr iterii 3.3.2.2.1. Primirea turistilor în unitatile de cazare 1. Solutionarea problemelor clientilor Capitolul XVIII.2. Determinarea valorii tarifelor pentru serviciile suplimentare Capitolul XVI. Verificarea starii de functionalitate a unitatii 3. Solutionarea cererilor 2. Primirea clientilor în unitatile de alimentatie 3.

DECONTAREA SERVICIILOR PRESTATE Ignat Andreea 1. Protectia mediului înconjurator.mediu înconjurator Capitolul XIX. Poluarea mediului 3. Verificarea facturarii 4. Relatia turism .Voda Mihai 1.2 Necesitatea unei politici comune a mediului 2. factor esential pentru dezvoltarea turismului 4. Facturarea serviciilor prestate clientului 3. Administrarea conturilor clientilor 2. Regularizarea conturilor clientilor . Mediul înconjurartor 1.1 Definire si elemente componente 1.

angajati. Din aceste caracteristici de baza ale activi tatii organizationale rezulta necesitatea schimbului de informatii între compartimente. materiale.1. între indivizi. echipamente.premise (scopu rile activitatii comune n. Comunicarea se realizeaza atât interpersonal.Capitolul I. Functiile organizationale ale comunicarii sunt urmatoarele: a) Control .. Eficienta unei organizatii se bazeaza pe specializarea functiilor la nivel de compartiment e si de indivizi si pe complementaritatea acestor functii.sa furnizeze baza deciziilor. etc. (1995). Conducerea comunica angajatilor deciziile sale.. cât si intraorganizational (între subun itati ale aceleiasi organizatii) si extraorganizational (cu persoane sau organizatii l egate functional de activitatea organizatiei: furnizori. controleaza executarea lor. iar deciziile sunt bazat e la rândul lor pe fluxul de informatii. b) Informare . c) Coordonare .sa faca posibila actiunea comuna eficienta. sa stabileasca autoritatea si responsabili tatile.n. e) Emotionala . R. 121. Specificul comunicarii organizationale 1. fonduri. H.sa permita exprimarea trairilor sentimentelor etc. COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCA Traian Moldovan 1. De calitatea si functionalitatea ei depinde modul în care sunt folosite resursele si sunt atins e scopurile. Organizatia ca spatiu al comunicarii Comunicarea este fluxul vital care face posibile performantele unei organizatii . public. 1 Graham. clienti. din . dupa cum arata Graham si Bennett1.). conducere. Munca în cadru organiza tional necesita coordonarea eforturilor participantilor în realizarea unei performante.sa clarifice îndatoririle. În procesul muncii comunicarea joaca un rol esential pentru ca orice sistem sociotehnic presupune e xistenta unui flux informational care face posibila functionarea lui ca întreg. într e organizatie si mediul sau socio-economic. Fiecare dintre aces te niveluri are grade de complexitate diferite si presupune restrictii legate de rolurile organizationale . d) Motivare . Bennett.T.).sa stimuleze cooperarea si implicarea în atingerea obiectivelor. p. Orice organizatie consta.

Reteaua de comunicare poate fi definit a ca o structura prin care sunt stabilite modalitatile de circulatie a informatiei si rolurile pe care le joaca fiecare participant. compartimente de decizie /executie). grupuri.1. Tipul de retea de comunicare influenteaza eficienta comunicarii.2. 1. Structura retelelor de comunicare în organizatie este mult mai complicata decât cea reprezenta ta în figura de mai jos. compartimente. 3. Retelele de comunicare în organizatie Modul de organizare al activitatii (natura sarcinilor) determina si organizarea comunicarii între participantii la activitatea de grup. dar legitatile pe baza carora functioneaza comunicarea sunt aceleasi. cuprinzând mai multe persoane. structura lor este mai mult sau mai putin bine definita. pr in accesibilitatea canalelor pentru participanti: exista retele restrictive care permit contactul u nei persoane numai cu o anumita parte a retelei si implicit accesul la un fragment si nu la întreaga infor matie si retele flexibile. Experimentele de laborator ale lui Leavitt. în care participantii au o mai mare libertate (acces practic nelimitat) de a folosi canalele. norme specifice si structura organizatiei. Bavelas si Barett pe retele formate din 5 persoane au pus în evidenta urmatoarele tipuri de retele de comunicare (vezi fig. Informatia circula prin retele de comunicare.(superior /subordonat. În functie de natura lor (retele formale sau retele informale). .). care îndeplinesc atât roluri de emitator cât si de receptor.

A A B A B A B C D E A B C D E B C C C D .

x). ea poate controla circulatia informatiei servind ca punte de legatura între participanti. Accesul la informatie . a caror sat isfactie este invers proportionala cu distanta fata de centru.multicanal. Retelele flexibile (cerc.lant.E D D E E "Y" . informatiei. y. accesul participantilor este inegal. persoana centrala va acumula o putere suplimentara va putea controla pe ceilalti participanti la retea prin acordarea / refuzul acc esului la informatie. nici o persoana ne având o pozitie favorizata.monopolizarea. Ca atare persoana centrala va avea un grad mai mare de satisfactie derivata din comunicare decât cele periferice. pers oana centrala C având la dispozitie mai multa informatie decât persoanele de la periferia retelei. adoptând rolul unui lider (informal) în raport cu grupul.X. Fig. care sa-i permita . prin controlul exercitat asupra circulatiei informatiei în retea. . multi-canal) sunt descentralizate. cel mai scazut pentru lant). În timp. . . 1. mai m ult.cerc. Retele de comunicare posibile între 5 persoane În cazul retelelor restrictive (lant. care au grade de centralizare diferit e (cel mai ridicat pentru x.

uneori. si informala (informatie fara legatura directa cu activit atea. cu o puternica tenta afectiva). canalele folosite sunt altele decât cele formale. ceea ce are ca efect o mai mare satisfactie a participantilor decât în cazul retelelor restrictive.Comunicarea formala.1. de normele existente si de relatiile functionale dintre persoane.este egal. nici unul din participanti nu are posibilitatea de a face din gestionarea informatiei o su rsa de putere individuala. în sensul ca cele informale pot bloca circulatia informatiei în reteaua formala. . grupuri. o po t distorsiona în functie de relatiile si interesele celor implicati. Retelele formale de comunicare sunt prescrise prin orga nigrama. dimpotriva. implicite) si este preponderent legata de activitatea comuna. în conformitate cu reguli explicite si. Modalitati de comunicare organizationala Comunicarea organizationala poate fi formala (realizata pe canale impuse de stru ctura organizatiei. regulile de com unicare sunt mai putin stricte. sau. Moralul grupului este mai ridicat decât în cazul anterior. 2. responsabilitatea (cine emite si cine controleaza si semneaza în cazul mesajelor scrise). Derularea comunicarii formale scris e sau orale este guvernata de o serie de reguli implicite si explicite privind continutul (ce fel de informatie se transmite). 2. compartimente. document care reprezinta organizarea functionala a activitatilor si natura relat iilor de subordonare si coordonare dintre compartimente si persoane. pot flexibi liza si îmbunatati comunicarea formala. Retelele de comunicare formale si informale sunt coexistente si u neori interferente.

formulele de adresare). mesaje la st atia radio. dar du când la decizii mai bune si la acceptarea mai larga a acestora de catre executanti. ziare de întreprindere. circulare de informare. dari de seama. sau al emiterii de decizii. Tehnici recente de canalizare a insatisfactiilor salariatilor sunt asa-numitele . brosuri sau manuale cu norme si instructiuni. Comunicarea poate fi unidirectionala E R.3.linii telefonice permanente prin care salariatii pot comunica unor persoane special desemnate nemultumirile. Comunicarea ascendenta poate fi un raspuns la cererile de situatii si date ale conducerii sau emiterea unor cereri. dispozitii. interviurile. modul de structurarea a mesajului. relatii. Comunicare descendenta poate avea loc în sensul cererii de situatii. propunerile. date. etc. În figura de mai .usa deschisa. între niveluri ierarhice. rapoarte în fata adunarii generale a salariatilor sau actionarilor. informatii. Pe lânga acestea conducerea poate folosi la fundamentarea deciziilor sale date furnizate de chestionare de opinie sau atitudini. Comunicarea organizationala nu se limiteaza însa doar la aceste forme.hot-lines. 3 Usa deschisa . Formele concrete folo site de o organizatie pot fi decizii. termene) si destinatia mesajelor (cui sunt adres ate). timp alocat. sau bidirec tionala E R. momentul (ocazii. dari de seama. compa rtimente diferite ca sedintele. mai lenta. plângeri. mai facila si mai rapida. necesitând rabdare. 2 Hot-lines . reglementate prin normele de organizare si functionare.forma (orala / scrisa.subalternii au acces oricând / sau în anumite zile la sefii lor pen tru a-si comunica reclamatiile. etc. comitetele. exista moda litati specifice de comunicare operativa. În cazul retelelor formale sensul de circulatie poate fi (a) descendent (de la com partimentele /persoanele de decizie spre cei care executa deciziile). grupurile de discutie. opinii. Formele folosite pot fi note de servic iu. continutul partii de i dentificare. abilitati comunicationale. (b) ascendent (de la in stantele de executie spre cele de decizie) si (c) orizontal (între persoane aflate la acelasi nivel ier arhic).2 si . bidirectionala. instructiuni. la care primesc un raspuns sau o rezolvare într-un termen dat.). Tehnicile de comunicare difera dupa sensul de circulatie al informatiei: . forme de colectare a propunerilor si sugest iilor salariatilor. reclamatiile în legatura cu orice aspect legat de munca lor (conditii. sa lariu. rapoarte. . etc. scrisori catre fiecare angajat.

O. situatie care ar putea fi evitata daca ei ar putea stabili o comunicar e orizontala.N .B . A F E D C B Q P O N M L (a) (b) (c) G .A si apo i descendente L M . În acest lant de emitatori /receptori. comunicarea este realizata pe canale impuse de structurarea ierarhica a act ivitatii. mesajul sau ar putea fi supus un or distorsiuni repetate. trebuie sa urmeze canalele ascendente E . mai directa.D .C .jos. Daca F vrea sa comunice cu P.

.

iar pentru informarea ascendenta exista 3 reguli implicite: Daca doresti sa fii informat vei afla. canalele folosite sun t altele decât cele formale. bazate pe criterii afect ive simpatie / antipatie. 2. Unele organizatii permit un acces mai . Conceptul puntilor de legatura al lui Fayol4 4 Ap.C B . (cazul structurilor de tip militar) sau.2. o pot disto rsiona în functie de relatiile si interesele celor implicati sau. Paralel cu comunicarea formala sunt initiate comunic ari informale între participanti. 421. Daca nu ai initiative.L . A. în sensul ca cele informale pot bloca circulatia informatiei în reteaua formala.unitate de comanda. Exista organizatii cu structuri de comunicare rigide.N O . pot flexibiliza si îmbuna tati comunicarea .D . regulile de comunicare sunt mai putin stricte.Fig. daca activitatea cere flexibilitate si dinamism în comunicare (structuri de tip industr ial. un dez avantaj. al angajatilor la informatii le din sistem. ar irosi mult din timpul sau si al superiorilor sai parcurgând întregul lant F .M . comercial sau în domeniul serviciilor sau al relatiilor cu publicul). p. pentru a schimba informatii care nu au o legatura di recta cu activitatea. ceea ce poate fi un avantaj atunci când activitatea impune asa-numita .A . furnizând participantilor mai multa satisfactie. în timp ce o organizare mai putin strict permite o comunicare mai dem ocratica si mai flexibila. p.Comunicarea informala. Cu timpul se constituie retele informale de comunicare.democratic. Luthans. dimpotriva. Este general admis ca retelele ierarhice sunt mai rigide si mai lente. 50. care nu permit o comunicar e orizontala intra sau extragrupala. Ignorarea a ceea ce ai fi putut sa afli daca aveai initiativa nu poate fi o scuz a invocabila. În acest din urma caz. (1994). 5 Bergman. dimpotriva. sefii nu-ti vor trimite informari. Retelele de comunicare formale si informale sunt coexistente si uneori interfer ente. interese comune legate (sau nu) de organizatie. Bergman5 (1994) arata ca într-o organizatie informarile predominante sunt descende nte.P. dar permi t controlul si întaresc autoritatea. functi onarul sau muncitorul care trebuie sa rezolve o problema cu ajutorul unui omolog al sau din alt servic iu sau atelier.E . 1985. 2. Este mult mai practic pentru activitate ca el sa aiba posibilitatea comun icarii orizontale cu P.

când. semnele secrete de avertizare. orizontala si verticala. cu detalierea unor asp ecte legate de ce au auzit. Formele mai frecvente de comunicare org anizationala informala sunt zvonurile. Structura retelelor de comunicare informale este aleatorie. etc. sunt rugati sa raspunda la un chestionar care are în trebari de tipul: . materialele satirice sc rise. contactele personale scurtcircuiteaza reteaua formala. simultan. 2. de la cine.) sunt alese în functie de natura sarcini i.3. scrisul ramâne" spune un proverb. direct. scopul si continutul mesajelor.Când ati auzit ieri informatia X sau o parte a ei?. functionarea lor se bazea za pe comunicare nepermanenta. dupa un interval de timp. specificul receptorului. prin ce mijloc (la telefo n. continutul mesajului. O metoda moderna de studiere a canalelor de comunicare informala în organizatii este analiza ECCO (Episodic Comunication Channels in Organization) care are ca s cop aflarea momentului în care fiecare persoana receptioneaza o unitate de informatie si care este reteaua de difuzare a ei. orientarea ei orizontala si verticala. struc tura retelei. Comunicare scrisa si comunicare orala În functie de natura. Comunicarea orala este mai rapida si produce o satisfactie . care parte a informatiei. forma de prezentare poate f i scrisa sau orala. Analizele astfel realizate au pus în eviden ta faptul ca majoritatea participantilor la retea sunt receptori (pasivi) si emitatorii sunt relativ putini. scrisa. între patru ochi.formala. "Vorbele zboara. bi. Se pot identifica astfel persoanele sursa (emitatori).si multi-directionala. Modalitatile de comunica re organizationala (fata în fata. în grup). Se lanseaza un zvon si. la o anumita ora toti angajatii.

pot fi folos ite ca probe în justitie. dar exista si comunicari scrise ocazionale. mai satisfacute si detin. Într-o organizatie.de la sine. le dirijeaza circu itul lor sau care le aproba.4. Sistemul SAC este un bun model de orga nizare a comunicari scrise. Organizatiile care implementeaza Sistemul de Asigurare a Calitatii (SAC) au regu li si proceduri complete pentru organizarea fluxului informational. 2. prin însasi pozitia lor. ori de câte ori trebuie prevenita uitarea sau fixata responsabilitatea într-o maniera lipsita de echivoc.. atât pentru posibilitatea de difuzare mai rapida si mai unif orma. o putere potentiala rezultata din m . în momentul implementarii unui sistem de calitate pot aparea o multime de dificulta ti legate de structurarea si formalizarea sistemului si de obtinerea unei functionari de cali tate. fiind caracterizat prin grade diferite de dezordine (sistem haotic de comunicare). comunicarile scrise pot fi standardizate (toate formularele c are sistematizeaza informatii despre diferite aspecte ale activitatii) sau ocazional e. În cazul celor din urma. cu atât ponderea documen telor scrise în ansamblul comunicarii creste. sau chiar o re glementare stricta (cele care au implementat deja sisteme de asigurarea calitatii). persoanele centrale sunt mai active în ret ea. Traseul comunicarilor scrise poate fi clar fixat (mai ales în cazul comunicarilor standard izate. Comunicarile scrise pot constitui elemente ale unor înregistrari contabil e. fixând responsabilitatile si asigurând trasabilitatea în domeniul p rocesarii documentelor. Comunicarile scrise sunt folosite în organizatie în cazul mesajelor care trebuie sa dureze în timp. în baza traditiei sau doar a activitatii în sine. pot fi o documente care vor fi pastrate un anumit timp în fonduri arhivistice. existând persoane si chiar compartimente specializate care le întocmesc. cât si pentru ca poate fi mai utila în stabilirea responsabilitatilor în situatii de litigiu. în timp c e în altele sistemul functioneaza oarecum . reglementari. norme. Asa cum am aratat anterior.crescuta. Unele organizatii au o descriere clara a tuturor acestor aspecte. Cu cât organizatia este mai mare si mai complexa. Roluri în comunicare Rolurile în comunicare sunt manifestari comportamentale ale indivizilor în procesul de comunicare. care au un traseu mai putin riguros. pentru tipizarea s i codificarea tuturor documentelor scrise care circula în sistem. ra poarte) este mai potrivita cea scrisa. dar în cazul unor mesaje standard (instructiuni.

numai ca parerile participantilor la retea difera referitor la cee a ce trebuie sa stie fiecare). Omul de legatura este o persoana a carei activitate presupune contacte frecvent e cu doua sau mai multe grupuri. . Variabile procesuale ale comunicarii Transmiterea mesajului de la emitator la receptor este afectata de o serie de v ariabile care tin de cei doi agenti. Lega tura este necesara mai ales în organizatiile cu diferentiere mare a subunitatilor sau cu activitati c u un grad mare de autonomie. 3. Rolul de controlor poate fi jucat de oricine. Ea faciliteaza coordonarea acelor grupuri informându-le rec iproc despre activitatile celorlalte. Ele o pot transpune în fapt reglementând circulatia informatiei între mem brii si intrarea informatiei noi în retea. Controlul are aspecte pozitive si negative. în unele cazuri producându-se baraje. atunci când ele nu interactioneaza în procesul muncii.onopolizarea informatiei. ducând la furnizarea unor ca ntitati insuficiente sau excesive. Acest rol activ în comunicare se manifesta si în influentare a rezultatului cooperarii (performanta în munca) si în luarea deciziilor. în circulatia ascendenta (subordonatul poate influenta decizia superiorilor selectând informatia care le parvine) sau în cea descendenta (seful com unica subordonatilor numai ceea ce trebuie sa stie si în felul acesta le influenteaza co operarea si performanta). de canal sau de structura mesajului. Controlorul informatiei poate fi si o alta persoana decât persoana centrala a ret elei.

Comunicarea scrisa previne acest neajuns prin faptul ca forma si continutul mesa jului sunt consemnate si pastrate intacte pe un suport exterior (hârtie sau format electronic ). 6 Apud Muchins y. lungimea medie a unei propozitii retinute . pot fi recitite de mai multe ori.credibili.în cuvinte.Acuratetea mesajului este mentinerea unitatii si semnificatiei prin codificare /decodificare la nivelul emitatorului. cu atât el va uita mai multe unitati de informatie si va întelege în mai mica masura mesa jul. Un alt factor care influenteaza acuratetea este diferenta dintre repertoriile de semnificatii ale emitatorului si ale receptorului: cu cât aceasta diferenta este mai mare. prin care urmareste stabilirea proportiei dintre cantitatea de informati e citita si cea înteleasa si retinuta. De exemplu superiorii considerati . datorita faptului ca întelegerea de ansamblu a mesajului este dependenta de calitatile mnezice ale receptorului: acesta va întelege în functie de capacitatea de a evoca cât mai multe unitati de informatie stocate în memoria de scurta durata. în functie de dific ultatea textului si nivelul de instruire al receptorului). erau perceputi ca fu rnizând informatie mai clara. Cu cât mesajul a fo st mai lung. permitând o mai mare acu ratete a transmiterii continutului mesajului. cu atât înte legerea mesajului de catre receptor este mai scazuta. În comunicarea orala. în ritmul optim de întelegere al receptorului. prin calcularea unor aspecte (numarul de silabe retinute di n 100 de cuvinte. 1987. Indexul Flesch 6este o metoda de studiere a acuratetei receptiei mesajelor în comu nicarea scrisa. de încrederea pe care R o are în ea si de influenta pe care acesta o exercita asupra lui R si mai putin de structura obiec tiva a mesajului. Rezultatele sunt folosite în an aliza gradului de adecvare a instructiunilor si reglementarilor la nivelul de întelegere al celor vizati si eventuala reformulare a mesajelor în forme accesibile.   . deci acuratetea este mai mica. Acuratetea perceputa (asa cum recepteaza destinatarul mesajul) este d iferita de cea reala (asa cum a fost emis) si depinde de credibilitatea sursei. Majoritatea studiilor asupra acestui aspect este realiza ta la nivelul receptorului. gradul de acuratete al transmiterii mesajului este mai mic decât în comunicarea scrisa. respectiv al receptorului si este influentata atât de credib ilitatea sursei (E) cât si de structura mesajului. p. 557.

. ceea ce duce la pierderea abilitatii superiorului de a discerne informatia relevanta de cea irelevanta si la adoptarea unor decizii gresite. Superiorul are tendinta de a filtra sau bloca mai putin informatia negativa si d e a exagera mai putin pe cea pozitiva. În comunicarea ascendenta. altii sunt mai închisi.. Diplomatii de exemplu.Comunicarea închisa. are rolul de a mentine diferentele de statut si este initiat a si mentinut de regula de cel favorizat. au mesaje mai directe si lasa sa transpara mai m ulta informatie despre ei însisi. sunt foarte în chisi. subordonatul poate sa blocheze informatia negativa importanta pentru scop si sa exagereze informatiile pozitive despre sine. filtrarea unor aspecte. . si invers. dar frecventa contactelor favorizeaza desch iderea. mai prudenti.traduse. În comunicarea interpersonala exista o tendinta spre simetrie în atitudinea fata de comunicare în s ensul ca avem tendinte . mesajele lor trebuiesc .Deschiderea spre comunicare este o variabila individuala legata de emitator: un ii participanti sunt mai deschisi. Avem tendinta de a fi mai prudenti în comunicarea cu persoane le necunoscute si cu cele cu statut social diferit. Comunicarea descendenta este afectata mai mult de control decât d e distorsiune în sensul ca sunt omise informatiile nerelevante pentru subordonati. Distorsiunea este reproducerea incorecta a unei informatii obiectiv corecte pri n exagerarea aspectelor favorabile sau defavorabile. blocarea sau omi terea completa a unor date si poate fi constienta sau nu. Excesul de informatie (redundanta mesajului) se produce atunci când E transmite m ai multa informatie decât poate receptiona R si este mai frecvent în comunicarea organization ala decât .de a reduce schimburile de informatii cu persoane percepute ca închise. Fenomenul se produce mai ales atunci când E nu are încredere în R.

Deficitul de informatie este compensat de aparitia zvonurilor: ele iau nastere prin emiterea si raspândirea unor opinii de catre un lant sau o retea de comunicare. Dirijând fluxu l informational prin retele prestabilite. a celorlalte grupuri. cunoasterea activitatii colegilor de munca. informatia este distribuita. Atunci când capacitatea de receptie a indi vidului este depasita el se apara prin omisiune (refuza sa prelucreze. a obiectivelor organizatiei. Excesul are influenta pozitiva asupra satisfactiei (persoa nele care primesc mai multa informatie sunt mai multumite) si negativa asupra performantei reale în munc a. aceasta de pinzând de calitatile persoanei. aproximare (catego rizarea informatiei dupa o schema simplificatoare) sau pur si simplu prin evitarea informatiei. Di storsiunea interpretarilor este accentuata de suprapunerea si amplificarea unor opinii ale emitatorilor succesivi si de .deficitul. Problema este de a stabili. dar atun ci când el devine cronic poate fi un factor de stres. filtrare (separarea informatiei relevante de cea irelevanta).creditarea. Efectele comunicarii la nivel individual si organizational Climatul de comunicare este atmosfera generala în care are loc comunicarea organizationala. a conducerii. Deficitul de informatie poate sa afecteze în sens negativ performanta. limita de la care începe excesul. Individul are tendinta de a dori mai multa informatie decât are în mod real nevoie pentru ca aceas ta îi produce un sentiment de certitudine în luarea deciziilor. Organigrama reprezinta nu numai raporturile functionale generale între entitatile componente a le organizatiei. 4. Aparari fata de excesul de informatie. chiar daca acestea sunt de slaba ca litate. doar persoanelor care au nevoie de ea pentru activitate. în functie de continutul ei . sa decodifice o p arte din informatie). mai ales cân d este legata direct de procesul muncii (persoana nu primeste suficienta informatie uti la). unor lideri de opinie. dar comunicarea nu se refera numai la acest aspect. Organizatiile încearca sa limiteze cantitatea de informatie care este a ccesibila fiecarui participant la activitate la un nivel optim prin definirea retelelor de comunica re. ci si retelele de comunicare formala care decurg din aceste raporturi. cât si efectele sa   . Exce sul de informatie poate depinde si de continutul sarcinii si de feedbac -ul rezultatului. ci ea priveste o serie de alte domenii: comu nicare interpersonala. dupa caz. Climatul influenteaza atât procesul comunicarii.

grupal. comunicarea interpersonala s i organizationala este considerata ca un factor important. competente. su nt manipulativi.are o influenta poziti va indiferent de sursa de la care provine (organizatie.).   . motivatie. management. se apreciaza si se respec ta reciproc. P articipantii sunt preocupati mai mult de conflicte si tensiuni decât de activitatea propriu-zisa.le asupra performantei individuale si de grup si a satisfactiei. stare de sanatate) si alte va riabile organizationale. blocheaza si filtreaza informatia si încearca sa dobândeasca prin aceasta mai multa putere personala. trasaturi de personalitate. tehnologii. spontaneitate. de grupurile de putere existente si de relatiile dintre ele. Participantii sunt preocupati de rezolvarea problemelor de serviciu. empatie. de natura tehnica. Pe lânga variabilele individuale care influenteaza performanta (ap titudini. nu actioneaza pe baza unor . sefi.agenda ascunsa. sarcina în sine). sisteme de stimulare etc. Climatul de cooperare est e caracterizat prin flexibilitate. de politicile manag eriale. tehnologica si de organizare a activitatii (echipamente. ci si de valoril e si traditiile sale. Performanta în munca poate fi abordata la mai multe niveluri: individual. suspiciune. Comunicarea rezultatelo r are un rol informational si totodata motivational: centreaza atentia pe aspectele relevante ale sarcinii. încredere reciproca. Climatul defensiv este generat de lips a de încredere reciproca între angajati. Cercetarile au aratat ca feedbac -ul cunoasterea rezultatelor imediate si finale ale activitatii proprii . colegi. de gradul de rigiditate al retelelor de comunicare. spat iu si orar de munca.. Climatul de comunicare depinde nu numai de natura organizatiei. respect. (una spun si alta gândesc si fac). centrare pe s arcina. organizational. tendinta de securizare prin recurgere la . tendinta de a-i domina si controla pe ceilal ti.agende ascunse.

pp. asa cum am aratat în par agrafele precedente: cei care au acces la mai multa informatie sunt mai multumiti. din acest motiv sunt si restrictive: partici pantii au acces numai la acele informatii care le sunt indispensabile activitatii proprii si colaborarilo r implicate. mai ales a tunci când este vorba de informatie utila pentru munca. Retele restrictive. Pentru a evita deteriorarea performantei la nivel organizational prin integrare a lenta a noilor angajati. reglementari. celalalt cere permanent îndrumari.orienteaza spre comportamente dezirabile si adecvate performantei. Rezultatele au fost confir mate si de un alt studiu al lui O Reilly si Roberts realizat pe 43 de echipe ale Marinei SUA si pe trupele speciale de asalt ale politiei. Nu toate aspectele comunicarii contribuie egal la performanta. au avantajul ca permit o executie rapida (principala ratiune a unitatii de comanda) si nu lasa loc pent ru deliberari. unele firme au conceput programe speciale de familiarizare rapida prin furnizarea informatiilor esentiale despre norme. Cu cât organizatia este mai ierarhizata. deficitul de informatie si distorsiunea creeaza insatisfactie. Un experiment de laborator realizat de Zand7 a demonstrat ca grupurile cu nivel uri ridicate de încredere interpersonala si cu o mai mare deschidere sunt mai eficient e în rezolvarea problemelor si în solutionarea conflictelor. Retelele formale sunt destinate circuitu lui informatiilor necesare bunei desfasurari a activitatii si. excesul de fe edbac poate deteriora performanta în timp ce deficitul poate duce la un comportament aleator s i ineficient. canale de comunicare. cu atât controlul fuxului informational creste. etc. Satisfactia în munca este influentata si ea de comunicare. Eficienta activitatii la nivel grupal depinde de natura retelei (formala / info rmala) si de structura ei (restrictiva / flexibila). 569-570. 7 Apud Muchins y (1987). au aratat ca cele mai eficiente aveau si comunicarea cea mai deschisa si mai fidela (nedistorsionata).     . aceleiasi frecve nte a comunicarii ascendente a doi angajati fiindu-le asociate continuturi diferite: u nul furnizeaza informatii utile deciziei. Excluderea de la comunicare creeaza nu numai insa tisfactie ci si nesiguranta si tensiune emotionala. desi a u performante mai slabe. prin faptul ca au circuite informationale si reguli de comunicare bine definite.

Sisteme de comunicare Sistemele de comunicare organizationala iau nastere. 5. Dezavantajul lor este legat de faptul ca nu permit decât în mica masura realizarea functiei expresive a comunicarii. Rezistenta la schimbare poate fi contracarata promovând elemente ale schimbarii prin aceste retele: credibilitatea informatiilor va fi crescuta de asocierea lor cu s ursele informale. Functionalitatea retelelor nerestrictive. filtrari si blocaje. iar angajatii vor accepta mai usor persuasiunea si vor adera la schimbarile propuse. au tendinta de a genera stari de in satisfactie.. La acestea . tensiuni.1. de natura informala. principii. atât la nivel formal. fie ele formale sau informale este af ectata de lentoarea difuzarii mesajelor. proceduri etc. Avantajul lor consta în faptul ca satisfactia generata de accesul la informatie mareste coeziunea grupu rilor si loialitatea fata de organizatie. de dependenta transmiterii de caracteristicile in dividuale ale participantilor (motivatie. regulamente interne. opozitie. proceduri) . cât si la nivel informal. interese etc) si de tendinta spre exces de informati e. Strategii de comunicare organizationala 5. Existenta retelelor de comunicare informala nu are numai efecte negative asupra eficientei activitatii. Un sistem de comunicare organizationala presupun e existenta unor principii si norme formale (reglementari legale. traditii. odata cu organizatia.interpretari individuale. care guverneaza procesul si rezultatele com unicarii.

vexatoriu).cald. mijloace si tehnici de comunicare.. . Transparenta: toti participantii la sistemul de comunicare scrisa trebuie sa c unoasca continutul si forma documentelor standardizate. stilul comunicarilor trebuie sa fie obiectiv (nici condescendent. un bun program de comunicare trebuie sa aiba doua sensuri (asigurarea feedbac ului).se adauga retele de comunicare. retelele (circuitul) si procedurile de procesare pentru fiecare document cu care lucreaza. Stabilirea unor proceduri sta ndard de participare la sistemul de comunicare organizationala fixeaza în mod clar responsa bilitatile si previne orice ambiguitate si pasare a responsabilitatii. subiectele comunicarilor trebuie sa apartina sferei de interes a lucratorilor. . 5. nici paterna list. . Procedurile de procesare trebuie sa cuprinda termene si responsabilitati de procesare. nici . trebuie sa fie complete si întocmite / procesate la timp. receptia si procesarea documentelor legate de sarcinile sale de serviciu. Retelele de comunicare trebuie. comunicarile sunt eficiente când au ca obiect fapte si ineficiente când constau în discursuri sau teorii. . la rândul lor. continutul si forma orientative ale celor nestandardizate.2. sa fie explicit stabilite ca structura si directie de circulatie a informatiei. Mijloace   . roluri comuni cationale îndeplinite de actorii procesului (indivizii si compartimentele). Un bun sistem de comunicare organizationala scrisa trebuie sa se bazeze pe urma toarele principii: . Principii . Responsabilitate: fiecare participant la sistemul de comunicare organizational a trebuie sa fie constient de importanta asumarii responsabilitatii pentru emiterea. Eficienta: documentele trebuie sa raspunda nevoilor de comunicare rezultate di n activitatea practica a organizatiei. Programe de comunicare Comunicarea organizationala eficienta presupune existenta unor principii clare. responsabilitati . ele trebuie concepute într-o forma simpla si clara (acura tete). utilizarea unor mijloace si asigurarea bunei functionari a retelelor de comunicare existent e. emotional sau dimpotriva. .

refuzul sefului de a comunica subalternilor informatiile necesare pentru a-si în deplini munca. orizontala si pe verticala. sedinte scurte. conducerea . . de gradul de incertitudine în activitate: . are efecte proaste. realizata prin contact e directe.invizibila. . discutii directe sef / subaltern. refuzul sefului de a comunica clar obiectivul de atins. toti participantii au acces egal la informatie. în grupuri mici. 6. în organizatiile mici comunicarea este predominant orala. anihilarea zvonurilor prin discutarea deschisa în grup. vizite neoficiale ale conducerii la locurile de munca au un efect de calm.. . . de gradul de centralizare. . . comu nicarea scrisa fiind folosita mai mult în relatiile cu exteriorul. Simptome patologice de evitat . teama sefului ca subalternul sa cunoasca obiectivele superioare. sat isfactie si stimulare. Influentele parametrilor organizatiei asupra comunicarii Comunicarea organizationala difera în functie de marimea organizatiei.

din domeniul financiar. dar nevoia de control difera dupa tipul muncii si g radul ei de organizare. unde . cu atât reteaua de comunicare este mai complicata si mai încarcata de informatie. informatia circula mai lent. retele descentralizate au o organizare predominant orizontala. probabilitatea distorsiunilor este mai mare decât în cazul organizatiilor mici. în organizatiile mari predomina comunicarea scrisa. . informatia c ircula prin lanturi ierarhice stabilite. dar este puternic dependent de conditiile externe organizat iei. 7. controleaza ritmul muncii si îndeplinirea sarcini lor. cu cât numarul compartimentelor coordonate creste. este diferentiata pe compartimente (nu toti participantii au nevoie în procesul muncii de aceeasi informatie. De exemplu o firma trebuie sa faca fata schimbarilor de pe piata produselor si a mu ncii. simplificând comunicarea. iar comunicarea verticala are ca scop predominant controlul. dincolo de un grad de automatizare.tactul benzii. al resurselor de materii prime. pentru integrarea partilor (unitatile de munca) se foloseste mai mult comunicarea orizontala directa. în retelele centralizate de comunicare accentul cade pe comunicarea verticala (a scendenta /descendenta) si distanta dintre vârful si baza ierarhiei se mareste. la un atelier de reparatii auto (munca autonoma) nevoia de comunicare este mai mare decât la o sectie de montaj semiautomatizata dintr-o fabr ica de automobile. d e la o organizatie la alta.. Datori ta marii variabilitati a factorilor care sunt implicati în decizie. în aceasta ipo staza. . al tehnologiei. ceea ce atrage dupa sine o nevoie crescuta de comunicar e intraorganizationala si mai ales extraorganizationala. defectiunile fr ecvente ale utilajelor cresc nevoia de comunicare între participanti. datorita lungimii m ari a canalelor de comunicare. creste incertitudinea deciziei. De exemplu. . Comunicarea manageriala . gradul de incertitudine în activitate este variabil de la un domeniu la altul. dar. Comunicarea aduce informa tie suplimentara si astfel este posibila reducerea incertitudinii. comunicarea orala este limitata la persoanele care interact ioneaza direct în procesul muncii. cu mai putine n iveluri ierarhice. în cazul cooperarii pentru rezolvarea sarcinilor de munca. de aceea este mai practic pentru toata lumea ca ea sa fie selectata în functie de activitate). deciziile strategice devin importante pentru însasi existenta organizatiei. a imposibilitatii de ai controla.

Managerul exista ca putere reala în or ganizatie si îsi îndeplineste functiile comunicând: . De fapt circulati a informatiei comunicarea . ca persoana care gestioneaza resursele materiale. financiare si uman e ale unei organizatii îsi asuma functii specifice: planificare. Deciziile manageriale. coordon are si control. umane. grupuri sociale si institutii exterioare organizatiei. Planificarea activitatii se bazeaza pe o ampla informare interna asupra resurs elor materiale.este cea care leaga între ele celelalte resurse. În si prin activitate a sa. a diferitelor evenimente care afecteaza organizati a. îsi consolideaza puterea. Bunul mers a l întregii organizatii. de natura subtila . . depind de modul în care managerul gestioneaza o a patra resursa. asupra disfunctiilor si problemelor interne cât si pe informare externa asupra situatiei de pe piata. informare vitala mai ales în conditiile unei situatii dinamice. organizare. S-a spus: informatie = putere. cum este cea din societatea româneasca . Calitatea deciziilor luate depinde de calitatea si cantitatea de i nformatie de care dispune managerul la un moment dat. comanda.Managerul. Exercitarea fiecareia din aceste functii presupune comunicarea cu ceilalti membr ii ai organizatiei si cu persoane. supravietuirea ei în mediul social.în tranzitie. managerul stabileste structurile si imprima stilul de comunicare.. financiare. Formula de mai sus ar putea fi exprimata: comunicare = putere.informatia. concretizate în ob iective si planuri de realizare sunt apoi comunicate tuturor celor implicati în realizarea lo r.

Rolurile decizionale. stabilirea termenelor si a parametrilor d e executare a sarcinilor (cine. implicite actului de conducere. Munca reala a managerului se concretizeaza prin roluri interpersonale. presupune stabilirea si atribu irea de sarcini.functia cea mai sensibil determinata de comunicare . delegarea responsabilitatilor .functie subsecventa planificarii. t ransmitere de informatii utile pentru îndeplinirea sarcinilor de catre subordonati. rezolvarea conflictelor si depind si ele de stilul de comunicare si de tactul managerului. între membrii organizatiei. relationare si conducere se manifesta plenar în interviurile de comunicare a evalu arii. deci eficienta organizarii depinde. evaluare a performantelor si comportamentului organizational al angajatilor.). Rolurile interpersonale sunt jucate de manager ca persoana de legatura între org anizatie si exterior.. reprezentare a organizatiei în exterior. determinarea structurilor functionale. Personalitatea managerului se manifesta în fie care dintre aceste relatii si se modeleaza prin exercitarea rolurilor.informatie. . c ontribuie la cautarea si primirea de informatii (interne si din mediu) necesare deciziilor. . informationale. . calitate etc. rezolvarea disfunction . se bazeaza pe primele do ua categorii si constau în adoptarea de strategii de dezvoltare. ordine. Analize ale ponderii comunicarii în activitatea manageriala au aratat ca timpul a locat acesteia este foarte mare si creste odata cu nivelul ierarhic. motivarea pentru munca depind de stilul de comunicare. analiza rapoartelor subordonatilor si întocmirea propr iului raport de activitate. Modul în care managerul îsi . Stilul de comu nicare. instructiu ni. când are de facut). discutiile de disciplinare. atenuarea tensiunilor. manifestate prin gestionarea resursei . Controlul consta din verificarea îndeplinirii obiectivelor de catre fiecare pers oana si compartiment functional în conditiile prescrise (termene. .conduce. cum. Coordonarea resurselor si compartimentelor functionale pe parcursul realizarii obiectivelor. climatul de colaborare. . ce. oamenii spre obiective. schimbare. între persoane si compartimente / instante ierarhice. deciz ionale. Alocarea resurselor organizatiei es te mediata de comunicarea interna. Rolurile informationale.. Organizarea . Comanda .consta în directi onarea subordonatilor pentru atingerea obiectivelor prin dispozitii. de felul în care se informeaza si îi informeaza pe ceilalti. Aceasta situatie pune înca o data în evidenta importanta abilitatilor sociale si comunicationale pentru munca manager ului. alaturi de competenta m anagerului. între diferite compartimente. .

consultarea unor materiale de specialit ate. discutii cu liderii sindicali din firma. de comitet de directie etc. comanda si instruire. foloseste informatia pentru a face clare scopurile org anizatiei pentru angajati.). îndrumar e si sfatuire. A deziunea angajatilor la scopurile organizatiei. audiente. coordonare. Scopurile comunicarii manageriale sunt strâns legate de obiectivele generale ale organizatiei: informare. face sa ajunga informatiile util e la timpul potrivit si la persoana potrivita. pentru a-i cointeresa si a le crea satisfactia atingerii scopurilor. activitati de protocol (primirea unor delegatii din tara si din strainatate). Iata câteva exemple de sit uatii de comunicare fara de care munca manageriala ar fi de neconceput: participarea la sedinte (ope rative. influentare si convingere. motivare. exprimare emotionala) pen tru îndeplinirea functiei de gestiune a tuturor resurselor organizatiei. discutii cu alt e persoane din conducere. Managerul face sa circule informatia utila atingerii ace stor obiective. furnizori. control. integrare si mentinere. . alte organizatii. discutii telefonice cu personalul din subordine.alitatilor pentru atingerea obiectivelor.concertarea. rezolvarea corespondentei si semnarea mapei. Exercitarea acestor roluri manageriale presupune folosirea functiilor organizat ionale ale comunicarii (informare. . coordoneaza sursele intermediare de comunicare. si concentrarea eforturilor lor se pot rea liza folosind toate formele si resursele comunicarii manageriale. discutii cu diferiti clienti.

Petrisor..O. Cimpean E. (2002) managementul resurselor umane. Soitu. The New Handboo of Organizational Communic ation.M..F. Publishers: Sage. (2004). editia a II-a. Managementul firmei si dezvoltarea resurselor umane in org anizatii. Comunicarea eficienta.A... (1997). . Sechelarie. Arta de a comunica. D.. (1998). Constantin. I asi: Institutul European . Jablin. Constantin Stoica. Bucuresti: Editura Economica . resursele umane o provocare pentru managementul contemporan.(2005). (2001).. N.. Popescu. Iasi: Editura Pol irom . Bucuresti: Editura Didactica si Peda gogica. O.Bibliografie . T. Pitesti: Editura Paralela 45 . Putnam.. A. L. L. (1998). F. Pedagogia comunicarii. I.L.M. Thousand Oa s     . Pânisoara. Cluj-Napoca: Editura Risoprint .

A. Termenul relatie de munca descrie raporturile care exista într e angajatori si angajati la locul de munca. Munca este exercitarea efortului si aplicarea cunostintelor si aptitudinilor în ve derea realizarii unui scop. Management operational. 33 10 Belbin..Capitolul II. 8 Tripon. Performanta în e chipa. Lucrul în echipa. 7 9 West. M.. Carnegie). LUCRUL ÎN ECHIPA Camelia Stanciu 1. Beyond the Team Exista multi termeni care descriu munca în grup în cadrul organizatiilor si modul în c are îsi defasoara activitatea. Munca în echipa este capacitatea de a munci împreuna pentru a realiza o idee comuna.1. On. autonomia si resursele cerute de scopuri le propuse9. p. Grupul de lucru reprezinta colectivul de persoane implicate în organizatii. A. care exprima anumite presupuneri si asteptari în legatura cu ce au de oferit si sunt doritori sa dea efectiv managerii si angajatorul (Kessler & Undy).. M. ce îndep linesc sarcini în vederea realizarii obiectivelor organizatiei din care fac parte. Diferenta dintre grupuri si echipe . 1.. contracte de munca) sau informale sub forma contractului psihologic. A. este sursa ce le permite oamenilor obisnuiti sa atinga rezultate neobisnuite (A. 2005. Ele au aceleasi obiective globale de lucru. Munca în echipa delimitari conceptuale Echipa este locul unde se întâlnesc si interactioneaza grupuri diferite care îsi împarta sesc sperantele despre scopuri si roluri într-o atmosfera armonioasa8.. p.A. 2003. autoritatea necesara. acorduri de procedura.. capacitatea de a directiona realizarile individuale spre obiectivele organizatio nale. Petelean. Aceste raporturi pot fi formale (de ex.

Tot el pune sub semnul întrebarii daca este utila distinctia dintre grupu ri si echipe. oferind câteva caracteristici care sa realizeze diferenta dintre cele doua10. a început sa înlocuiasca tot mai mult referirea la grupuri si orice activitate este descrisa ac um ca munca în echipa.Toate echipele sunt. reciproca a folosi ter aceste notiuni personal d Acele persoane sunt interdependente. De asemenea. În literatura exista tendinta de menii de grup si echipa unul în locul celuilalt si nu este usor sa se faca o distinctie între . Echipele apar când un numar de persoane au un obiectiv comun si recunosc ca succesul lor epinde de succesul altora. grupuri.. Belbin arata ca pe masura ce munca în echipa devine un termen la moda. adica toate grupurile sa fie echipe. Echipa Grup Marime Limitata Medie / mare Selectie Esentiala Irelevanta Leadership Partajat / prin rotatie Singular Perceptie Întelegerea reciproca a cunostintelor Concentrare pe lider Stil . prin definitie. În practica. aceasta înseamna ca în cele mai mul te echipe oamenii vor contribui cu abilitati diferite. dar nu este necesar ca sa fie adevarata. înseamna ca tensi unile si comportamentele contradictorii vor fi demonstrate în echipa.

Coordonare a rolurilor Conformism convergent .

op. climat psihosocial prielnic colaborarii si sprijinului reciproc. atributii clare. . comunicare deschisa si onesta. obiective de realizat si o abordare comuna. . .. valorifica mai bine resursele fiecarui membru.R. Echipa ca structura socioprofesionala se caracterizeaza prin11: 11 Aradavoaice. încredere. reprezinta un excelent mediu de învatare. Aceasta definitie identifica câteva t rasaturi importante ale echipelor: .cit. . sunt mult mai orientate spre obiective decât organizatia în ansamblu. .Spirit Interactiune dinamica Oponentii sunt persecutati de majoritate Prin munca în echipa se întelege un numar restrâns de persoane cu abilitati complement are care urmaresc un scop. . 35 . Katzenbach & D. sunt mai flexibile decât grupurile organizationale deoarece pot fi mult mai usor formate. 9 12 West. Liderul si munca în echipa. p. . . . pretuire si recunoastere a muncii si rezultatelor obtinute de catre membrii ec hipei. cultiva loialitatea si functioneaza pe principiul toti pentru unul si unu pentr .. responsabilitati precise.. 2008. Gh. recompensarea succeselor individuale si de echipa. statut si roluri bine determinate s i distribuite celor cu calitati adecvate. dizolvate. se considera reciproc responsabile. urmarirea unei abordari comune. numar mic de persoane cu abilitati complementare. reorganizate sau redimensionate. sistem de norme. respect reciproc si cooperare activa. urmarirea unor obiective comune de realizat.K. . sunt cele mai indicate pentru a rezolva probleme complexe care necesita opinii si cunostinte diferite. p. . Echipele: . îsi stabilesc mult mai usor o viziune si un scop propriu. .A. . urmarirea unui scop comun. obiective comune definite cu rigoare. . realism si credibilitate. . valori etice si principii împartasite de toti membrii. M. pentru care s e considera reciproc responsabile (J. Smith). participare directa la adoptarea si aplicarea deciziilor. .

. scoala.). etc.. În conceptia lui H. trebuie obtinut urmatorul acronim: Efortul Conjugat Holist Incita la Performante Apreciabile Sarcinile care se preteaza mai degraba lucrului în echipa decât muncii individuale t rebuie sa fie alese în functie de urmatoarele criterii12: .u toti. Owen. V. favorizeaza delegarea de responsabilitati pentru ca ofera garantia de a contro la comportamentul membrilor sai prin norme proprii. H. Munca în echipa presupune colaborarea mai multor persoane care împart acelasi spati u de lucru. spital. în vederea atingerii unui tel comun. indiferent de locul în care se lu creaza (birou. Hodgson. Gazzarg.

1965) pr esupune 5 stadii: formarea. la luarea deciziilor priv itoare la noi produse sau alt personal.. schimbul de informatii si dezbaterea deciziilor cu privire la metoda cea mai efi cienta de lucru. precum si de stabilirea tipu lui de informatii necesare si a modului în care vor fi utilizate. completivitate sarcini complete. . Indivizii din cadrul echipei cauta informatii despre alti membri. . co municarea. normarea. mai ales legate de bac ground-ul acestora si expe rienta în tipul de sarcina pe care echipa trebuie sa o execute. Etapa este caracterizata de încercari repetate de a identifica sarcinile în termeni de parametri relevanta si de a stabili cum anume se vor realiza. autonomie gradul de libertate pe care îl au echipele cu privire la felul în care îsi fac treaba. . semnificatia sarcinii contributia importanta a sarcinii la atingerea scopurilo r organizationale sau la dezvoltarea societatii în general. . de la ceva neînsemnat precum momentul pauzelor de lucru. Construirea unei echipe eficiente 2. . cerându-le mai multa responsabilitate si deprinderea unor noi aptitudini pe parcurs. posibilitati de executare a sarcinii sarcina poate fi executata astfel încât sa co nstituie o provocare pentru membri. oportunitatea de a acumula noi cunostinte asigura membrilor sansa de a-si îmbuna tati sau extinde deprinderile si cunostintele.1. Membrii echipei pun înt rebari care reflecta interesul cu privire la rolurile atribuite si la resurse. . 2.     . necesitatea interdependentei si interactiunii sarcina presupune cooperarea. etapa de functionare si întrerupere a activitatii. Formarea La acest nivel apare adesea un grad ridicat de anxietate. Etapele dezvoltarii echipei Modelul cel mai cunoscut si mai raspândit de evolutie a echipei (Tuc man. etapa de agitatie. Cea mai importanta sarcina este stabilirea clara si de comun acord a obiectivelo r. cerinte variate sarcina presupune multiple competente stapânite de diversi indiv izi.

. Development Sequence in Small Groups. Psychological Bull etin La membrii echipei La conducatorul echipei La întreaga echipa Anxietate evidenta fata de perspective Tentative de a se face neobservati Reevalura ale carierei profesionale Bucuria / regretul fata de schimbarea conducatorului Stare de confuzie temporara Sabotaj Lipsa de încredere sau repros Testarea noului conducator Panica Aspiratie la functiile importante Tentative de preluare a controlului Schimbari aparent aleatorii Evaluari incorecte ale personalului Idei preconcepute negative Nepotism Asteptari exagerate / frustrare Reactii la stres Cresterea / scaderea stimei de sine Comportament competitiv Redefinirea domeniului   . 1965. B.W.Tipuri de comportamente disfunctionale în echipele aflate în tranzitie13 13 Tuc man.

Scaderea nivelului de ingenuitate Neclaritati în ceea ce priveste obiectivul/prioritatile grupului Suspendarea lucrului Un numar excesiv de sedinte / întrevederi Formarea de noi coalitii Renuntarea la proiectele inovante Schimbarea sistemului de .

iar proiectele majore vor fi finalizate sau întrerupte. exista tentatia de a le parcurge în viteza   . Se stabileste o structura de lucru eficienta. Implicatiile statutului de membru al grupului Deoarece în primele faze rezultatele sunt minime. Normele trebuie impuse în conformitate cu nevoile organizatiei.2. dar. Se întocmesc planuri si se stabilesc standard e. toate echipele.Reactii la stres recompense Etapa de agitatie În timpul acestui stadiu apar conflictele între indivizi si subgrupuri. La acest nivel trebuie organizate sisteme de revizuire regulata pentru ca echipa sa dea randament în continuare si sa fie în legatura cu mediul în care actioneaza. Etapa de functionare Membrii echipei încep sa vada rezultatele date de concentrarea constructiva a ene rgiei asupra sarcinii comune. Sunt vizate alegerile. iar membrii nu accepta eventuale în cercari de dominare din partea conducerii. Apar norme sau reguli acceptate si modalitati de lucru referitoare la comportamentul individual si colectiv. 2. Normarea În timpul normarii are loc rezolvarea conflictelor. la diverse niveluri. Întreruperea activitatii La acest stadiu nu ajung. Acest stadiu se caracterizeaza prin onestitate si deschidere în rezolvarea diverge ntelor. membri importa nti vor parasi grupul. iar echipa începe sa abordeze s arcina din perspectiva unei cooperari pozitive. Nu toate grupurile urmeaza schema propusa de Tuc man. în timp. în mijlocul careia indivizii se simt bine si încep sa colaboreze mai relaxati. de regula. autoritatea si/sau competenta coordonatorului. În unele cazuri se constata reluarea unor etape pentru a le parcurge gradat.

Membrii grupului se pot întelege între ei pentru a evita surprizele. a caror durata depinde de factori precum: maturitatea indivizilor si a echipei. crearea de noi ide i va fi limitata si toata lumea va dori sa joace aceleasi roluri si sa îndeplineasca aceleasi sarcini. e necesar sa existe o combinatie de per soane cu abilitati si caractere diferite. car e permite renuntarea la aspectele interpersonale în favoarea celor legate de sarcinile profe sionale. La fel ca si oamenii. sperând ca prin aceasta. grupul va atinge productivita tea maxima. climatul organizational si cel extern. Printre aceste elemente diversitatea membr ilor are un loc aparte. unele nu ajung niciodata pe de plin functionale. Pentru a creasi mentine echipe performante trebuie luate în considerare toate elem entele care influenteaza eficacitatea grupurilor. Grupurile îsi pot înceta evolutia la diferite etape. timpul necesar pentru ca echip a nou constituita sau cea modificata sa devina pe deplin productiva se poate reduce prin împartasirea pr eocuparilor si asteptarilor legate de grup. ceea ce duce la reducerea tensiunilor. Pe de alta . co mplexitatea sarcinilor. experienta. Apartenenta la echipa În ceea ce priveste componenta echipelor. echipele trec si ele pr in etape previzibile. acesta idee nu da rezultate. Dat fiind caracterul inevitabil al acestor etape. Atunci când membrii echipei sunt omogeni exista o serie de avantaje: usuri nta de a crea relatii sociale între membriisi începutul interactiunii necesare pentru a munci împreu na. Daca sunt prea asemanatoare. si astfel se poate accelera realizarea unei atmosfere de încredere. care trec prin stadii de evolutie în functie de vârsta.sau de a le scurt-circuita. echipa putând acum sa mearga înainte si sa functioneze. conducerea acesteia. maturitate si alti factori. Desi tentanta. a îngrijorarii sau anxietatii tipice etapelor de formare si antrenare.

Din diversitate provine o baza mai mare de talente. Cercetarile au aratat ca diversitatea poate crea probleme în stadiile initiale de formare a echipelor. iar progresul va fi mai usor de monitorizat. acestia trebuie sa învete sa lucreze îm preuna. Claritatea sarcinii Trebuie sa ne asiguram ca sarcina este clara pentru toti. fixarea unor termene face s arcina mai usor de abordat. Trebuie sa ne asiguram ca membrii echipei sunt tratati egal. În general. poate contribui la cresterea motivatiei. Acest aspect nu ar tre bui sa se limiteze doar la a le spune în ce consta. iar aceia care nu doresc sa munceasca nu se pot ascunde atât de uso r. Aceasta nu numai ca le va furniza informatii concret e. se poate dezvolta un potential de performanta o data aceste probleme au fost rezolv ate. aceasta este marimea ideala. definirea problem ei si partajarea informatiilor. se observa o implicare redusa. trebuie sa le permitem sa se gândeasca la ea si sa puna întrebari pentru clarificare. cuprind a desea una sau doua persoane care nu contribuie foarte mult. po t fi implicati agenti economici sau organizatii comunitare. de exemplu.parte omogenitatea poate sa limiteze punctele de vedere. Cei mai tacuti nu vor fi domin ati de personalitatile mai puternice. Grupurile mai mari. fiecare etapa poate fi realizata cu succes. Munca în echipa poate avea legatura cu persoane din afara grupului. informatiisi perspective variate care pot sa îmbunatateasca procesul de luare a deciziilor sau de solutionare a unor probleme. În cele mai mari. Aceasta apare atunci când conflictele interpersonale care pornesc din d iversitate vin sa încetineasca procesele de grup cum ar fi construirea relatiilor. Odata ce au fost stabiliti membrii echipei. Într-o echipa de pâna la 6 membri este probabil ca toti sa devina implicati. Pe parcursul unei activitati mai îndelungate în echipa. ideilesi creativitatea. . Aceste aspect e sunt importante atunci când echipa lucreaza la sarcini complexe. ci le va si permite sa-si formeze o viziune mai clara în privinta sarcinii si a ceea ce ar trebui sa r ealizeze. Chiar daca echipele ar putea întâmpina dificultati în a rezolva aceste probleme. dar care pot fi productive. de pâna la 10 persoane.

. Competitia dintre membrii unei echipe joaca rar un rol într-o munca de echipa efic ace. Ricu. într -o maniera care sa promoveze eficacitatea. atât în vederea obtinerii succesului în echipa. str ategia si succesiunea pasilor. membrii sai ar trebui sa fie compl et dedicati finalizarii sarcinii si realizarii obiectivelor. sa-si ofere sprijin. În conceptia lui V. Autorul descrie 3 tipuri de abilitati de care o echipa trebuie sa tina cont pent ru a ajunge la rezultate bune pe plan profesional: . în care sunt specificate obiectivele care trebuie îndeplinite. Ei trebuie sa sprijine procesul si produsul muncii în echipa. sa-si împarta echitabil munca. rolurile pe care acestia trebuie sa le îndeplineasca si abilitatile pe care trebuie sa le posede. cât si în vederea dezvoltarii fiecarui membru.Implicarea membrilor echipei Pentru ca o echipa sa functioneze cu succes. numarul necesar de oameni. sarcinile specifice. . . echipa trebuie sa includa persoane capabile sa identifice problemele si persoa ne cu abilitati de rezolvare a problemelor. sa decida competent. Realizarea unui consens si asumarea sarcinii de catre fiecare membru al echipei este foarte importanta. Membrii trebuie sa devina camarazi. construirea unei echipe eficiente presupune un bun desig n al lucrului în echipa. are nevoie de oameni cu expertiza tehnica.

eficienta sporita: o echipa sudata poate fi coordonata mai eficient si va urm ari coerent sarcinile. On.. În mod ideal. se ajuta rec iproc si stau în acelasi birou. retentie sporita: nimeni nu-si doreste sa plece dintr-o echipa în care se simte bine. ci doar de câteva persoane car e împart acelasi spatiu si fac acelasi tip de activitate. 49 1. grad ridicat de motivare: existenta colaborarii si comunicarii cu cei din ech ipa în vederea realizarii obiectivelor comune reprezinta pentru fiecare membru al grupului de l ucru un motiv de a veni la munca din placere. N. Pentru a vorbi de o echipa.. Codecs 15 Tripon.. p. agreabilitate.Factorii de personalitate nu pot fi ignorati.. Echipele au un tel sau un obiectiv spre care tind toti membrii sai. Ceaus considera ca daca avem câteva persoane care lucreaza împreuna. 48 17 Idem.. trebuie ide ntificat acel ceva.. expertii propun abordarea Thin small. care sa fie în masura sa tr aseze directii clare si sa genereze un climat de încredere membrilor sai. p.. mentinându-i orientati spre telul colect iv. Când es te vorba de numarul membrilor unei echipe. 3. în jurul caruia s-a format colectivul. 4. În practica. iar membrii grupului dialogheaza deschis si degajat despre probleme si solutii. nu putem vorbi de o echipa. profit pentru companie: existenta unor angajti eficienti si motivati are în tim p efecte benefice   . constiinci ozitate si stabilitate emotionala.. chiar daca circumstantele se schimba permanent.14. Training manager. A. op. O echipa performanta necesita un leadership eficient.cit. Ed. ibidem 16 Aradavoaice. membrii unei echipe de succes înregistreaza scoruri înalte la dimensiunile: extraversie. Gh. 5. însa liderul t rebuie sa aiba grija sa mentina energia si concentrarea acestora. 2. comunicare mai buna: datorita existentei unui scop comun. barierele de comuni care se estompeaza. A. N. respectiv o echipa sa fie formata din cel mai mic numar de membrii care pot realiza sarcina ceruta. A. impactul pe care aceste grupur i de lucru îl au asupra performantei organizatiei sunt urmatoarele: 14 Ceaus. Petelean. Echipele eficiente tind sa aiba dimensiuni reduse mai putin de 10 membrii.

Alcatuirea unei echipe performante reprezinta o activitate foarte complexa. experienta. Ave m de-a face cu indivizi diferiti. . cu interese si asteptar i diferite. cu profiluri psihologice diferite. . puterea si deprinderea de a sesiza disfunctiile. cauzele acestora si de a prop une solutii pentru îmbunatatirea muncii. Indivizii participanti se concentreaza mai întâi asupra schimbarii pe care trebuie s a o faca în ei însisi si apoi asupra extinderii la alte domenii de influenta din echipa15. Gh. de acomodare a unora cu altele. precum: . Initial. Aradavoaice arata faptul ca selectia celor mai potriviti oameni trebuie sa se realizeze dupa un set de criterii17.asupra profitului companiei. atitudine ferma si principiala . loial institutiei. personalitate bine conturata. . spirit de echipa. . de asimi lare a statutelor si rolurilor lor. capacitate de a pune la dispozitia grupului întregul sau poten tial de munca. . iar ace stea trebuie percepute ca fiind scopuri proprii. în concordanta cu specificul domeniului de activitate. din scopurile echipei trebuie delimitate obiectivele de urmarit pentru fiecare membru. pregatire profesionala de specialitate. echipa se prezinta ca un grup în formare în care au loc fenomene psihosoci ale specifice de relationare a persoanelor. Esenta construirii unei echipe rezida în clarificarea sperantelor despre scopuri si roluri. O echipa este un eco-sistem. Atunci când toate aceste procese se stabilizeaza si functioneaza no rmal se poate vorbi de un grup structurat si coeziv. caracter integru. liderului si celor cu care lucreaza. deci de o echipa16. Dezvoltarea echipei si a individului se petrece dinau ntru în afara. .

o programare detaliata si efici enta a productiei si cresterea capacitatii angajatilor cooptati în echipe de a rezolva conflictele dint re ei. p. abilitati relationale pentru a instaura si mentine raporturi interumane corect e. 18 Eales-White.. p. spirit inovator. taria de a-i comunica nemijlocit sefului ce aspecte din actul de conducere sun t deficitare. Datorita schimbarii rapide si nesigurantei din mediile de afaceri. 2004. indica faptul ca printre beneficiile muncii în echipa se numara: o viziune mai bun a în legatura cu stabilirea directiilor majore privind productia. creativitate. 15 19 Eales-White. Cum sa formezi echipe eficiente. 20 Rezultatele obtinute în urma unui sondaj realizat pe 230 de manageri resurse umane din SUA. 1 Echipa eficienta19 Scop si directie clare si comune Energie si entuziasm Umor si buna dispozitie Procese bine definite si . de a formula si avansa metode de lucru noi. Eales-White afirma ca o echipa se formeaza din motive organizationale si mot ive individuale18. de asemenea. pentru schimbari radicale atunci când necesitatile muncii o cer. preocupare pentru implementarea elementelor de noutate. R... daca acest proces este perceput ca necesar si poate fi eficient daca viziunea si valorile s unt stabilite în comun. daca exista schimbare la nivel de structura si sistem. care sa asigure alinierea la viziunea si valorile mentionate. forta morala pentru eventualele esecuri. . . op. . daca ele coincid cu cele ale liderului si. Majoritatea firmelor îsi stabilesc sau trec printr-un proces de stabilire a valori lor si a propriei viziuni asupra viitorului lor.cit. Figurile urmatoare prezinta comparativ echipa eficienta si echipa ineficienta. Fig.. R.

gestionate Întrebari ingenioase si suport Roluri clare Hotarâre Devotament si implicare Concentrare si perseverenta Gândire si planificare Învata din greseli Creativi si flexibili Feedbac si ajustare Deschisi si onesti Comunicare interna si externa Produc performante semnificative   .

p. 19 21 West.Fig.A.. M. idem. p. 37 Membri izolati Lipsa simtului directiei sau al scopului Lipsa rolurilor clare Pierdere de timp Lipsa sprijinului Intrigi Aparitia subgrupurilor Lipsa planificarii sau erori în planificare Obiective secrete si politica puterii Subminarea autoritatii liderului Prea conservatori nu îsi asuma riscuri Lipsa de experienta Nerespectarea limitelor de timp Idei neluate în seama Urmarirea excesiva a procedurii si a . 2 Echipa ineficienta20 20 Idem.

La fel cum pentru o echipa este important sa aiba o sarcina interesanta de realizat. Indivizii trebuie sa simta ca au un rol important în soarta companiei. provocatoare si placute în acelasi timp. . Fenomenul de lene sociala. 2. Echipele trebuie sa aiba de executat sarcini interesante. vor fi mai creativi si mai dedicati daca sarcinile individuale sunt captivante si provocatoare. West prezinta câteva indicatii cu privire la înfiintarea unei echipe eficiente2 1: 1.A.detaliilor Prea seriosi si concentrati pe sarcini Produc performante slabe M. Când sarcina e interesanta. Indivizii trebuie sa aiba de executat sarcini semnificative. Exami narea atenta a îndatoririlor fiecarui participant si identificarea obiectivelor individuale si de echipa fac ca membrii sa înteleaga si sa demonstreze celorlalti contributia personala la succesul echipe i. tot astfel si m embrii vor depune mai mult efort. fiind interesan te. mai motivati si mai cooperanti în îndeplinirea ei. apare mai ales când indivizii cred ca nu au o contributi e semnificativa la realizarea sarcinii. indivizii devin mult mai angajati. Indivizii vor lucra mai intens daca sarcinile impuse îi motiveaza. 3. O modalitate de a-i face pe membri sa se s imta importanti pentru echipa este utilizarea strategiilor de negociere si clarificare a rolului. Sarcinile individuale trebuie sa fie semnificative si sa aduca satisfactii.

tratati-i asa cum ati dori sa fiti voi tratati. în caz de esec. . substitui nepriceperea celuilalt. nu va învinuiti unul pe altul. ajutati-va în proc esul pregatirii si derularii unei actiuni. pentru a le dovedi ca sunteti mai inteligent si mai priceput decât ei. în caz de succes. ci pentru reu         . respectati-va colegii. 1991). lucrati bine si intens. evitati denigrarea si calomnia. aspiratii si scopuri la fel de legitime ca ale voastr e. este vital casi întreaga echipa sa aiba succes la aceste aspec te. cu trebuinte. pastra ti-va calmul si luciditatea. Obiectivele constituie un factor de impulsionare daca se asigura si feedbac . La fel de important este ca si munca individuala sa fie supusa evaluarii. comunicati. Cercetarile arata ca performanta este ridicata atunci când oamenii primesc sarcini precise (Loc e si La tham. ci si ca realizarile lor sunt vizibile pentru cei lalti. . 2. cautati sa sesizati elementele comune. ajutati-va si cooperati activ. unice si evaluate în c onformitate cu un standard. Indivizii trebui e sa simta ca nu doar munca lor este indispensabila. informati-va reciproc. . Contributiile individuale trebuie sa fie indispensabile. Trebuie sa existe obiective clare de echipa însotite de feedbac în vederea ating erii performantei. bucurati-va împreuna. aveti taria de a recunoaste si a aprecia deschis ideea celuilalt atunci când este mai buna. nu comentati negativ diversi colegi si nu form ati grupulete care sa dezbine echipa. ca pe n iste oameni capabili. consultati-va cu ceilalti.4. urmariti obtinerea performantelor nu pentru a-i surcla sa pe colegi. ci din întelegerea necesitatilor munci i. 5. a nevoii de a îndeplini bine îndatoririle de serviciu. nu transformati divergentele de opinii si solutii în motive de cearta sau acuze. . Investigarea fenomenului de lene sociala indica faptul ca acesta este rar întâlnit atunci când oamenii îsi percep contributia ca fiind indispensabila performantei întregii echipe. Reguli necesare în vederea mentinerii unei echipe eficiente . cu calitati. Priviti-le ca pe ceva firesc.3. . Din aceleasi motive pentru care este important ca indivizii sa aiba scopuri cla re si feedbac asupra activitatii. sau pentru a demonstra sefului ca sunteti mai valoros decât oricine. cautati împreuna cauzele esecu lui si reluati cu încredere actiunea initiala. Acceptati ideea ca astfel va completati recipro c nu din compasiune sau pentru a acoperi.

p. J. abordati cu tact si discretie si problemele care depasesc c adrul profesional. atitudine. 2005. .C. 2. J. . Totul despre lideri.. apreciati cu franchete si onestitate rezultatul muncii colegilor.sita actiunii. învatati din ex perienta celorlalti. Maxwell descrie 10 etape care trebuie parcurse pentru a investi în propria ec hipa22: 22 Maxwell. dezvoltati si consolidati sentimentul de prietenie. nu-i învinuiti pe altii pentru greselile personale. ci promo vati lauda sincera si îndemnul prietenesc.C. nu afisati aere de superioritate. pentru îndeplinirea activitatilor organizatiei. Discutati pe marginea lor. . indiferent de valoarea si experienta pe care o aveti. împartasiti din trairile. recunoasteti des chis în ce consta vina voastra acest lucru va consolida imaginea personala în ochii colegilor. Selectati cei mai buni oameni cu putinta! . evitati aroganta si trufia. relatii. asumati-le. echipa. Luati decizia de a pune bazele unei echipe! Hotarârea de a dezvolta membrii echipei reprezinta primul pas spre construirea une i echipe mult mai bune. cereti-le ajutorul atunci când aveti nevoie. . de aportul personal la r ealizarile grupului. nu le subapr eciati initiativele si stradaniile de a obtine performante. fr amântarile si satisfactia voastra. 157160 1.

8. trebuie sa se extinda pentru a le putea face fata cu succes. Creati noi oportunitati pentru echipa! Atunci când o echipa are posibilitatea de a pasi pe un teritoriu nou sau are sansa de a se confrunta cu noi provocari. Nu mai investiti în jucatorii care nu se dezvolta! Una dintre cele mai dificile experiente pentru orice membru al unei echipe este sa lase în urma un coechipier. altii mai încet. Oferiti echipei cea mai mare sansa pentru a reusi! Una din cele mai importante sarcini pe care le aveti de îndeplinit este îndepartarea obstacolelor în asa fel încât echipa sa aiba o sansa cât mai mare de a obtine succesul. ci si într-o formula personala. 10. Platiti pretul necesar instruirii echipei! 4. 7. Faceti lucrurile împreuna ca o echipa! Singurul mod de a dezvolta identitatea si coeziunea între membrii echipei este sa îi reuniti nu numai într-o formula profesionala. energia si resursele p e care le investiti. 6. 9. . Orice echipa care doreste sa treaca la un nivel superior d e randament trebuie sa ofere membrilor echipei autoritate si responsabilitate. Dar este necesar sa faceti acest lucru daca un membru din echipa ref uza sa se dezvolte sau sa se schimbe pentru binele colegilor. Ridicati în slavi succesele obtinute de echipa voastra! Oamenii sunt dispusi sa munceasca din greu daca sunt apreciati pentru eforturile lor. dar rezultatul final dorit este progresul. cu atât potentialul lor este mai mare. Verificati daca investitiile facute în echipa dau roadele scontate! Trebuie sa observati daca obtineti un câstig pentru timpul. Unii oameni se dezolta foarte repede. 3.Cu cât oamenii din echipa sunt mai buni. 5. Conferiti membrilor echipei responsabilitate si autoritate! Cea mai semnificativa evolutie a oamenilor apare deseori ca urmare a încercarilor si greselilor din experienta personala.

formarea si mentinerea unitatii echipei. pri n luarea unor decizii convenabile. Nu încearca sa se integreze.1. . Coordonarea echipei difera de modul traditional de conducere. etc.). crearea conditiilor care sa asigure îndeplinirea sarcinii. Operativitatea acesteia nu se obtine decât prin exe rcitiu. În conceptia lui M. Crearea conditiilor adecvate înseamna în primul rând sa ne asiguram ca grupul are o sa rcina precisa de executat si ca detine resursele necesare atingerii scopului (buget necesar. managementul conflictelor si dezvoltarea un or mijloace noi si îmbunatatite ale muncii în echipa. c azare. p. ci sa impuna pareri. West23. 68 . Pentru a crea si mentine o echipa unitara. rezolvarea problemelor. . Liderul trebuie sa initieze procese care sa contribuie la eficienta echipei. Conducatorii trad itionali tind sa dea instructiuni si îndrumari. liderul trebuie sa se asigure ca mem brii poseda deprinderile si abilitatile necesare.3. Conducerea echipelor 3. . Rolul liderului este acela de a încuraja echipa în scopul deprinderii lucrului în grup. instruirea si sustinerea echipei în vederea obtinerii succesului. echipamente IT. având un rol mai mult autoritar de cât de sustinere. Liderul trebuie sa învete sa fi e sensibil la dispozitia membrilor. Instruirea si orientarea echipei spre victorie presupune interventia pentru îndru mare si sustinere în vederea realizarii unui lucru eficient. la cât de bine comunica si interactioneaza unul cu altul. liderul are trei îndatoriri generale: 23 Idem. mai degraba decât sa caute sfaturi si sa joace rol ul unor mediatori.

nu doar asupra fiecarui component al ei. astfel încât acea sta sa functioneze eficient25.Liderii eficienti ai unei echipe împartasesc responsabilitatile acesteia.C. Functia de conducere implica în mod categoric impunerea unei directii precise asup ra activitatii echipei. J. ceea ce îi determina sa se implice total în încercarea de a transforma telul în realitate. Loc e si Latham (1991) cred ca suntem mai receptivi la scopuri clare si interesante. p. Functia de conducere presupune modelarea sau proiectarea echipei.. 71 25 Ibidem 26 Idem. cunoasterea informatiilor referitoare la functionarea si strategiil e organizationale de care au nevoie. Grupurile sunt receptive la interventiile din partea conducerii ma i ales la înfiintare. 72 27 Ibidem 28 Maxwell. instruire a corecta a indivizilor.. Liderii încearca sa cordoneze echipa ca pe un întreg. încurajându -i pe membri sa-si asume responsabilitatea atunci când lucrurile nu merg bine. pe parcursul executarii sarcinii sau când o etapa a activitatii s-a încheiat. Aceasta presupune acordarea unor recompense adecvate. Viziunea impusa de lider îi provoaca pe ceilalti.   . Acest lucru se poate realiza lucrând la autoritatea. sporindu-le motivatia24 . p. 24 Idem. planul este precis. Astfel.. configuratia si vechimea echipei. p. 168 29 Idem. Functia de conducere include câstigarea suportului organizational care ajuta echi pa sa-si atinga scopul26. ca pe un tot unitar. Functia de conducere presupune planificarea potrivita a interventiilor în vederea succesului27. dimen siunea. Conducerea se refera la procesul de initiere a unor interventii strategice adec vate motivarii si îndrumarii echipei.cit. op. p. orientând membrii si asigurând contributia lor la atingerea obiectivului stabilit. decât la simp lul îndemn fa tot posibilul!. 174 Realizarea scopului are consecintele sale membrii pot vedea valoarea rezultatul ui pentru clienti si pentru ei însisi.

înclinatia spre învatatura. Maxwell28pot fi comparate doua prototipuri de lideri: Lideri care au obtinut succesul prin competitie Lideri care au obtinut succesul prin colaborare Îi considera pe cei din jur niste dusmani Îi considera pe cei din jur prieteni Se concentreaza numai asupra lor însisi Se concentreaza asupra altora Sunt mereu suspiciosi la adresa altora Le întind o mâna de ajutor semenilor lor Câstiga numai daca sunt buni cu adevarat Câstiga daca sunt buni sau daca echipa lor este buna Victoria depinde de talentele lor Victoria lor depinde de talentele celor din jur Obtin o victorie mica Obtin o victorie mare Si putina bucurie Si o bucurie pe masura Sunt si învingatori. Acelasi autor enumera o serie de calitati pe care trebuie sa le posede pot entialul lider29: . inte gritatea.2. staruinta. încrederea pe care o inspira. Caracterul Calitatile care trebuie sa însoteasca un caracter pozitiv sunt: sinceritatea. autodisciplina. constiinciozitate a si un puternic .În conceptia lui J. dar si învinsi Sunt numai învingatori 3.

respect pentru munca în echipa. .

Cei mai mari lideri ai lumii ramân încrezator i în fortele lor indiferent de situatie. Oamenii care nu au înregistrat performante. Încrederea confera putere. Încrederea este apanajul unei atitudini pozitive. capacitatea de a-i întelege si hotarârea de a interactiona cu ei. cât si în fortele oamenilor sai. . Propriul comportament va influenta si determina comportamentul pe care ceilalti îl manifest a fata de noi. Un lider de exceptie are capaci tatea de a darui încredere atât în fortele proprii. Oamenii înzestrati cu atitudini pozitive pot sa ajunga în locuri inaccesibil e semenilor lor. Autodisciplina Liderii adevarati se caracterizeaza printr-o disciplina de fier. . Când este vorba d e disciplina. În cazul liderilor. Performanta Poetul Archibald MacLeish scria: Un singur lucru este mai dureros decât învatatul din experienta sa nu înveti din experienta . fie nu au înva tat nimic din din greselile comise. . oamenii aleg din doua lucruri: suferinta impusa sacrificiul pe care îl implica disciplina si suferinta provocata de regretul care se naste din oportunitati ratate si mediocritate. care devine o prioritate de grad zero .. . Talentul de a lucra cu oamenii Talentul de a lucra cu oamenii implica o grija permanenta pentru semenii nostri. exista doua aspecte importante care trebuie analizate: unul îl constituie emotiile. Încrederea Oamenii sunt atrasi de indivizi care inspira încredere absoluta prin întreaga lor fi inta. fie nu au încercat sa faca nimic în viata. Atitudinea pozitiva Individul a carui atitudine îl determina sa adopte o perspectiva complet pozitiva este o persoana fara limite. Influenta Arta de a conduce presupune exercitarea unei influente puternice. iar al doilea timpul. . Toti liderii s unt posesorii a doua caracteristici: se îndreapta spre o destinatie si sunt capabili sa-si convinga sem enii sa-i urmeze. .

idem. În ceea ce priveste timpul. M. Comunicarea înseamna interactiune pozitiva. Un bun conducator va reprezenta interesele grupului: îi va proteja reputatia. Arta de a comunica eficient Un lider care nu are capacitatea de a comunica nu poate sa-si exprime viziunea în asa fel încât sa-i determine pe oameni sa actioneze în spiritul ei. îsi concep un plan pentru realizarea acestor obiective. se va îngriji de identitatea echipei. are parte de o libertate nelimitata. analizând obiectiv procesele care au loc si înva tând odata cu ceilalti cum se lucreaza mai bine în echipa. 77 . Liderul care nu permite ca actiunile altor persoane sa-i dicteze reactiile.4. p. Abilitatea unui lider de a inspira încredere este similara cu abilitatea de a comu nica eficient. oamenii disciplinati îl folosesc la maxim. 3. Erorile si avantajele conducerii R.3. Esenta unei conduceri eficiente reprezinta articularea unui plan clar si înd rumarea echipei prin viziune si strategii spre atingerea scopului. 3. Esenta conducerii eficiente presupune caldura afectiva. . Sternberg a identificat patru tipuri de convingeri gresite care îi pot induce în eroare pe lideri30: 30 West. iata 3 caract eristici ale liderilor disciplinati: îsi identifica cu exactitate obiectivele pe termen scurt si lung. sunt animati de o dorinta puternica ce îi determina sa continue lupta pentru îndeplinirea obiectivelor. îl va ajuta la rezolvarea creativa a conflictelor.. De asemenea. Liderii îi pot încuraja p e participanti sa fie flexibili în abordarea activitatilor.Liderii eficienti recunosc faptul ca reactiile lor emotionale sunt propria lor r esponsabilitate.

r esponsabilitatile fiecaruia sa fie coordonate de lider. ca se pot sustrage de la raspundere. 85 . A doua strategie este aceea de a desemna o sarcina si a le atribui indivizilor r aspunderea de a identifica modul în care o pot realiza. sau atitudinea de profitor. în lipsa unei directii. Eroarea omniscientei: liderii pot sa stie multe lucruri. pentru ca apoi. Eroarea invulnerabilitatii: liderii cred uneori ca li se permite orice. nu face de cât sa conduca la confuzie si ineficienta. cu propriile performante si recompense. Hac man sustine pentru a obtine o structura stabila sunt necesare 3 elemente: o sarcina bine planificata (care sa-i motiveze pe membrii). Numirea colectivului de munca echipa . . dar tratarea mambrilor în mod individual. fara sa se gândeasca la legitimitatea sau moralitatea faptelor lor. astfel încât suma eforturilor combinate ale me mbrilor sa dea nastere produsului întregii echipe. membrii pot cadea victime unor fenomene precum lenea sociala. . Eroarea omnipotentei: liderii cred ca sunt atotputernici si pot face ceea ce vor . diminuarea ei poate du ce la prea multa libertate si chiar la haos. 2002) a identificat 4 tipuri de capcane care pot determina ese cul liderilor31: 31 Idem. Hac man sustine ca un procedeu mixt. În cadrul echipei pot fi stabilite responsabilitati individuale. în care oamenilor li se spune ca sunt o echip a. iar responsabilitatile nu au fost sta bilite. Simpla formare a unui grup mare. dar e o eroare sa cread a ca stiu totul.. echipa sa fie bine închegata (cu un n umar mic de membri care sa realizeze eficient proiectul) si sa dispuna de informatii clare s       .Eroarea egocentrismului: liderul considera ca totul se învârte în jurul lor si iau în ca lcul doar propriile interese si nevoi atunci când iau o decizie importanta. R. Hac man (1990. fiind însa tratati ca indivizi separati. Exacerbarea autoritatii poate genera anxietate membrilor. ca pot s capa nepedepsiti. Atunci când configuratia grupului e neclara. p. Exacerbarea sau diminuarea autoritatii.

fara a acorda atentie sprijinului organ izational. prin urmare. Rezultatele creativitatii de grup se finalizeaza în inovatii. Rezolvarea creativa a problemelor în echipa 4. abilitatea si capacitatea managerilor de a p revedea si genera idei. . 4. Conducerea unui grup presupune constientizarea constanta a proceselor care au lo c în cadrul acesteia. la evenimente sau relatii umane care nu comporta so lutii unice. . care încurajeaza identificarea si punerea unor noi probleme si. Rezolvarea problemelor mai putin structurate presupune gândirea laterala. În aceste cazuri se valorifica creativitatea. implicit.. . persoanele care coordoneaza echipele sau lucreaza în cadrul lor nu sunt suficient instruite.1. Desemnarea unor obiective interesante. Convingerea ca membrii au deja competenta necesara lucrului în echipa. Etape în rezolvarea creativa de probleme Creativitatea de grup se refera la generarea noului prin interactiune în cadrul u nui grup de persoane. inventii c omune sau în solutii la problemele complexe sociale. liderii trebuie sa depuna un efort considerabil pentru a-si exercita inf luenta orizontal si vertical. pentru a asigura echipelor sisteme de sprijin adecvate în organizatii. Desi lucrul în grup este considerat actualmente elementul de baza al functionarii organizatiilor. gasirea unor noi solutii. precum si interventia la momentul potrivit pentru a asigura un randame nt sporit.i precise cu privire la limitele autoritatii si responsabilitatii sale.

este important sa nu optam doar pentru cele obisnuite. generarea alternativelor. Implementarea Urmând cu seriozitate primele trei etape. Ideatia Daca se reuseste împiedicarea încercarilor de a oferi solutii în prima etapa. În aceasta etapa. cel putin o pr opunere trebuie sa sugereze o noua modalitate de a aborda problema. Aceasta etapa se refera la concentrarea asupra scopului sau analiza detinatorilo r de interese. Explorarea Clarificarea si investigarea unei probleme constituie. ci pentru ca este cea mai buna. Studiile legate de rezolvarea problemelor arata ca cea mai buna metoda este sa înc epem cu generarea solutiilor posibile. analiza sau redefini problema însasi. selectarea unei optiuni si implementarea acesteia. cea mai import anta etapa în rezolvarea acesteia. pasul u rmator consta în propunerea diverselor modalitati de a rezolva problema. Atunci când iau o decizie. Echipa nu trebuie sa aleaga o solutie doar pentru ca e o solutie. Sedinta de brainstorming negati v este indicata pentru orice idee. scopul este acela de a sustine o controversa constructiva pentru i dentificarea unei solutii adecvate. Daca cineva emite o idee care es te preluata imediat. Selectia În continuare. dar pozitiva si înc urajatoare. . Este recomandabila o atitudine critica. Daca în a doua etapa s-au obtinut mai multe raspunsuri. vor trebui alese 3 sau 4 care par mai potrivite. Brainstorming-ule negativ contribuie la descoperirea dezavant ajelor în mod constructiv si la remedierea lor prin modelarea propunerilor. membrii trebuie sa abordeze dificultatile care apar si sa fie pregatiti pentru a modifica corespunzator modul de aplicare a solutiilor identificate. trebuie facute modificarile de rigoare. echipa va realiza faptul ca implementar ea este pasul cel mai simplu si mai profitabil al rezolvarii problemelor. echipele cauta în general sa iasa dintr-un impas.Rezolvarea problemelor implica 4 stadii bine definite: explorarea problemelor. probabil. Pe parcursul acestei etape. De obicei. atmosfera de siguranta creata pri n sustinerea verbala a inovatiilor este deosebit de importanta pentru promovarea încrederii. membrii echipei încep sa caute solutii înainte de a clarifica.

Educatia pe tot parcursul vietii. Semnificatii si continut. începând cu depistarea si definitivarea formulari i problemei si terminând cu strategia de implementare a solutiei. timp si cooperare din partea persoanelor din afara grupului care ar putea influenta efic ienta procesului de aplicare. acestea sunt utilizabile în toate stadiile procesului de rezo lvare creativa a situatiilor cu care ne confruntam. de dezvoltare a aptitudinilor pers oanei. 99 Brainstorming-ul clasic În cadrul acestei tehnici. Metodele si tehnicile creative sunt utilizate în scop pragmatic (de rezolvare efe ctiva a unei probleme într-un mod mai original) si educativ. În pofida prejudecatii ca metodele si tehnicile creative intervin doar în etapa de generare. retinându-si criticile si încearca sa le utilizeze pentru a genera noi idei asa-numitul fenomen de parazitare. inovatorul trebuie sa obtina sprijin referitor la resurse . care v izeaza acceptarea provocarilor.). fara a se preocupa de calitatea lor. Participantii accepta sugestiile. Iata câteva dintre aceste tehnici32: 32 Câmpean.În etapa implementarii. scopul fiind a cela de a obtine un numar mare de propuneri. de producere a ideilor. .2 Tehnicile creative ofera noi modalitati de abordare a problemelor cu care s e confrunta grupul si aduc alternative neobisnuite pentru strategiile deja existente.A. p. E.. aptitudini care participa la procesul de solutionare creativa.. membrii grupului emit cât mai multe idei. 2006 (coord. 4.

p. rezultat ul fiind generarea unui numar mare de idei într-o perioada de scurta de timp. .cantitatea genereaza calitatea. este binevenita. A. . Aceasta metoda are ca punct de plecare rezultatul studiilor de psihologie social a diferentiata si porneste de la urmatoarele idei fundamentale33: 33 Androniceanu. Varianta scrisa a brainstorming-ului Aceasta tehnica este o varianta a brainstorming-ului clasic. reprezentând o combinatie a primelor doua. deci cu cât numarul de idei va fi mai mare. care presupune o succesiune de rationamente. . chiar absurda. o confruntare permanenta a ideilor si o analiza individuala a lor fara evaluare. fara a avea o paternitate precisa. A. care are în vedere c ompetenta superioara a indivizilor fata de grupuri la sedintele de brainstorming.. care presupune o analogie. probabilitatea de a gasi idei valoroase va fi mai mare. 2 07 .. p. ideile se amplifica si se îmbogatesc continu u.imaginatia.Sunt cunoscute mai multe modalitati de obtinere a ideilor si solutiilor interme diare care conduc la solutia finala: .mixta. chiar si cele neobisnuite sau absurde. . 1998. Valorificarea potentialulu i creativ al resurselor umane. Regulile acestei metode sunt: . .fiecare individ normal este apt de creativitate în masura în care nu este inhibat de atitudinile reprobative ale celorlalti membri ai grupului si în masura în care atomosfera care creaza în grup îl lasa sa fie spontan. în care se accepta toate ideile. Creativitatea pentru studenti si profesori.stimularea asociatiei de idei pe baza celor exprimate de altii. 58 34 Stoica-Constantin.progresiv liniara.prin intermediul discutiilor în grup. . 2004. Managementul schimbarilor.separarea momentului emiterii ideilor de evaluarea lor critica.orice critica este interzisa.analitica. având în fata câteva pagini albe pentru notar ea . . astfel încât fieca re idee genereaza o alta. Membrii echipei stau la o masa rotunda. ele fiind o emanatie a întregului grup.

1997). Dupa ce scriu 10-15 idei. Urmarirea scopului Aceasta metoda poate fi folosita în etapa explorarii si clarificarii problemelor. Este util pentru verificarea unei pro puneri noi sau pentru evaluarea tacticilor. de asemenea.se respecta ritmul celor lenti. . care au posibilitatea sa participe la acesta a ctiune de grup. Sunt îndemnati în special sa paraziteze propunerile celorlalt i. fiecare va nota sugestiile pe paginile colegilor. . toti au acces la rezultatele procesului. indivizii po t comunica si la distanta. O varianta productiva a tehnicii amintite implica utilizarea retelelor de calcu latoare. persoanele pun hârtiile în mijloc. mai mult.este mai profund decât barainstorming-ul oral. Brainstorming-ul în retea (brain-netting) presupune crearea unui fisier la care au acces toti utilizatorii.ideilor. Astfel. Aceasta varianta a brainstorming-ului are câteva avantaje34: . implicând examinarea si evaluarea critica a scopurilor propuse. Este utila. Problema în discutie apare sub forma unui titlu în fisierul respectiv si toti membrii introduc idei sau sugestii legate de propunerile colegilor.1996.îndraznesc si cei timizi. l a reexaminarea . Brainstorming-ul negativ Brainstorming-ul negativ este utilizat mai ales ca o strategie de a promova con centrarea asupra sarcinii si gândirea critica în echipa. practivilor sau a obiectivelor deja existente (West . Ideile notate pe hârtie pot circula si pot fi dezvoltate pe parcursul mai multor zile. Apoi. Metoda este utila atunci când membrilor le este greu sa gândeasca împreuna de la început .

activitatile care se vor desfasura. grupul genereaza idei pentru orice tema sau componenta în parte. în vederea propulsarii echipei. Tabelul de elemente Se refera la descompunerea unei probleme în mai multe elemente sau componente.... 1963.. ajuta la clarificarea acestuia. Elementele acestei probleme pot fi urmatoarele: persoanele care vor participa. 35 Osborn. Exemplu Echipa trebuie sa lanseze o idee pentru organizarea unui eveniment social nou. A.F. Un astfel de tabel ne ofera într-un timp foarte scurt un numar mare de variante d e rezolvare.modului în care sunt definite problemele si ideile. Applied Imagination: Principles and Procedures of Creativ e Problem-Solving.. generate de tabelul de elemente. car e preceda enuntarea obiectivului. ea este esentiala pe ntru a încuraja membrii sa identifice si sa cerceteze ipotezele principale care sunt deseori pre luate fara discernamânt. l ocul în care se va organiza evenimentul. Modelul îsi propune sa deblocheze ac est potential si sa prescrie procedurile de stimulare pas cu pas a ideilor creativ-inovative35. 166 Procesul creativ de rezolvare a problemelor decizionale este menit sa favorizeze .. însa metoda este aplicabila doar în cazul în care avem de-a face cu o problema care po ate fi divizata în mai multe elemente. Modelul Osborn pleaca de la premisa ca potentialul de creativitate si inovare al indivizilor si grupurilor este îngradit de diferite împrejurari. p. Urmatoarea etapa presupune alegerea ideilor mai neobisnuite din numeroasele com binatii posibile.. Analiza detinatorilor de interese Este vorba despre analiza propunerilor de schimbare sau a obiectivelor echipei din perspectiva celor afectati direct de activitatea grupului. Formularile de tipul as vrea sa. Apoi. organizându-se un brainstorming pentru fiecare si alegându-se apoi ideile care par m ai promitatoare sau mai creative. Poate oferi sfaturi u tile în privinta modificarii adecvate a sugestiilor de schimbare sau a scopurilor echipei. Mai mult.. si cum sa. care sa-i faca pe oameni sa se simta bine în afara serviciului. timpul si scopul întruni rii. Abordarea în discutie duce la conceperea unui numar mult mai mare de scopuri decât cel stabilit initial de echipa.

Avantajele si dezavantajele muncii în echipa Munca în echipa poate suda sau destrama grupul. Relatia dintre membrii echipei are un impact considerabil asupra performantelor ei. Reusitele sau înfrângerile nu se datoreaza în exclusivitate nici sefului. Crearea uno r raporturi calde . devine astf el responsabil pentru reusita sau esecul grupului pe care l-a creat. nici subalternilor. Necesitatea muncii în echipa a devenit tot mai evidenta pe masura ce politicile de resurse umane au evoluat. pr oductia de idei si elaborarea solutiei. 5.1. Succesele echipei servesc la întarirea angajarii membrilor ei în activitate. 5. în timp c e lipsa lor poate duce la nemotivare si la un randament scazut. oamenii au posibilitatea de a-si fructifica propriil e atuuri.desfasurarea elementelor cheie ale procesului decizional: definirea problemei decizionale. succesul este de cele mai multe ori rodul efortului comun. Avantajele muncii în echipa. ci sunt rezultatul ambelor parti . constientizând valoarea motivationala superioara a dialogului si sustinerii reciproce într-o echipa. Într-o echipa ideala. Cel care îsi propune sa ajunga la performanta prin construirea si consolidarea unei echipe învingatoare. iar companiile au început sa tina cont de nevoia de comunicare s i contact uman a propriilor angajati. În orice activitate. al muncii în echipa.

. Manifestarea empatie i în cadrul echipelor este esentiala pentru ca fiecare membru are posibilitatea de a se dezv olta si de a-si folosi propriul potential. diversitatea si varietatea solutiilor oferite creste aritmetic cu fiecare membru . . Dezvoltarea unor interactiuni empatice depinde de o strânsa colaborare între lider s i membrii echipei. pretuirea în egala masura a tuturor membrilor echipei. lucrul în echipa poate fi extrem de motivant.între membrii depinde de: comunicare (deschisa si onesta). . . mai ales în situatii neplacute. . De aceea. Lucru l în . depinde de umorul acestora. Nu salariul se constituie în cel mai important factor de motivare. În plus. Empatia ajuta echipele sa-si cladeasca încrederea si sa colabo reze cu eficacitate. Daca aceste legaturi ajung sa fie puternice. inclusiv cele legate de salarizare. prestata 8-10 ore/zi. Munca în echipa presupune încredere. care sa stimuleze: . Munca în echipa reprezinta calea succesului si a performantei. cooperare si colaborare. grija reciproca aratata de membrii echipei si capacitatea lor de a-si întelege s entimentele. ci continutul munc ii. Printre avantajele muncii în echipa se mai numara cele legate de climatul afectiv pozitiv. încredere si respect reci proc. un mediu sigur si stimulativ în care oamenii sa se simta încurajati si sa nu se teama de acuz atii în caz de esec si nu în ultimul rând. Interactiunea este un plus al echipelor. sprijin oferit pentru învatare si pentru depasirea situatiilor dificile de îndata ce acestea apar. fiecare proiect aducând cu sine experienta con tactului cu ceilalti si bucuria de a beneficia de sprijinul acestora. un tratament echitabil pentru toti. asigurarea accesului egal al tuturor membrilor la exprimarea opiniilor si preo cuparilor lor. folosirea în comun a informatiilor si cunostin telor. întelegerea indicatorilor emotionali din cadrul interactiunilor. o abordare constructiva si pozitiva a comunicarii la nivel interpersonal. . valorile împartasite. corespunde cel mai bine necesitatilor interne de dezvoltare. Membrii unei echipe ajung sa se cunoasca foarte bine. Un alt avantaj al muncii în echipa este dezvoltarea empatiei. conlucrând la depasirea dificultatil or curente. natura sarcinilor curente si modul în care aceasta activitate. Lucrul în echipa este folosit adesea ca mijloc de combatere si diminuare a rutine i zilnice. capacitatea de a controla emotiile în cadrul interactiunilor personale. confortul afectiv poate suplini si compensa alte lipsuri. .

. . . rolurile fiecarui membru sunt bine definite. relatiile personale se îmbunatatesc. mem brii unei echipe bine construite pot oferi mai multa flexibilitate. agreate de toata lumea. având în vedere abilitatile de expert iza si capacitatile fiecaruia. sprijinul si încurajarea membrilor echipei îl ajuta pe fiecare sa-si rezolve sarci nile. exista un înalt grad de motivare al persoanelor. . . stabilirea unor scopuri clare. sa se sustina si sa nu gândeas ca individualist. . O echipa bine construita permite membrilor sai sa se concentreze pe valorificar ea propriilor talente si competente.echipa îi determina pe membrii sai sa interactioneze. Prin confruntarea unor idei diferite. . a directionarii activitatii spre atingerea obiectivelor dorite si cons tientizarii strategiilor gresite. creste participarea la actul decizional. resursele sunt utilizate optim. Alte avantaje ale lucrului în echipa: . Membrii echipei îsi pot acorda sprijin reciproc si în privint a nivelului de motivare. Prin combinarea experientei si abilitatii lor de învatare. echipa genereaza mai multa inovatie si cr eativitate decât o persoana izolata. realizarea deplina a potentialului individual. .

Dezavantajele muncii în echipa Desi munca în echipa are avantajul de a fi mai eficienta prin faptul ca le permite membrilor sai sa îsi completeze reciproc abilitatile. viziuni si motivatii comune centrate pe acceptarea scopului propus. sa se confrunte cu diferentele. întelegere reciproca. în care certurile si neîntelegerile sunt frecvente. nu se pot obtine performante apreciabile. Practica ne demonstreaza ca nu e suficient ca un grup profesional sa fie format din personalitati puternice. de desconsiderare sau indifere nta. 5. competente si cu experienta. care se naste din interactiunea cu grupul. Rolul si eficientizarea muncii în echipa sunt recunoscute. Daca între acestea nu exista compatibilita ti. atitudinile de izolare. De aceea. Nu toti oamenii pot lucra în echipa. însa drumul catre atinger ea performantelor profesionale poate fi alunecos. se manifesta orgoliile si antipatiile. Valorificarea potentialul ui de munca al fiecaruia.. lucrul în echipa cere angajatilor sa coopereze unii cu altii. La aceasta stare. valorifica mai bine resursele fiecarui membru. s olidaritate si camaraderie. . evolutia în cariera profesionala nu se îndeplinesc fara a respecta cerint ele formarii si mentinerii spiritului de echipa. Un aspect negativ al muncii în echipa este acela ca rezistenta la schimbare este în general mai mare decât în cazul persoanelor separate.2. sa schimbe informatii. managerii trebuie sa ac orde o importanta . trebuie avut în vedere faptul ca nu oric e proiect poate fi relizat în echipa. ci cu ceva mai mult. sunt mai indicate pentru a rezolva probleme complexe care necesita opinii si c unostinte diferite. în care denigrarea celuilalt este practicata în mod curent. sa le accepte si s a-si sublimeze interesele personale în favoarea interesului de grup. apar anumite dezavantaje. A lucra într-un grup dezbinat. se ajunge numai atunci când oamenii înteleg ca întregul nu este egal cu sum a partilor. din identificarea oamenilor cu valorile si scopurile grupului. Atunci când avem de-a face cu o astfel de activitate si când se dor este realizarea ei în echipa. în care fiecare încearca pe cont propriu sa-si rezolve problemele. care potenteaza calitatea si randamentul muncii fiecaruia. din armonia relatii lor interpersonale. reprezinta fara îndoiala un obstacol serios pentru a munci cu placere în ech ipa.

Dincolo de aparente pot exista nemultumiri în colectiv. În cadul echipei pot aparea conflicte. deoarece neîndeplinirea acestora este imediat sanctionata de grup. Dinamica grupului contine si factori ascunsi. . Iata de ce disponibilitatea exprima ta trebuie sa fie reala. Faptul de a depinde de cineva poate fi des tul de frustrant pentru unii. care altereaza procesul de realiz are a actiunilor în vederea atingerii obiectivelor comune.desavârsita la crearea a ceea ce se cheama echipa de succes. Încercarea de evitare a conflictului conduce la autocenzurarea comunicarii. Desfasurarea activitatii în echipa poate genera anumite probleme. lipsa încrederii reciproce poat e da nastere unor neîntelegeri între membrii. deschisi la ideile si sugestiile altor a. De aici genereaza teama de conflict. termenele sunt depasite în lant. Un test psihologic de extraversie si comunicare poate infirma aceste declaratii. la început oamenii se declara ca fiind buni jucatori de echipa. altii neexprimati. profilând o persoana ca re lucreaza mai bine individual si care prefera solitudinea. Echipa înseamna comunicare directa. motiv pentru care se acorda atât de multa importanta prezentei unor calitati absolut necesare acestui tip de organizare a muncii. obligând la asumarea constanta a responsabilitat ii propriilor sarcini. O alta consecinta negativa a lucrului în echipa poate fi si sentimentul redus de satisfactie personala la finalul unui proiect. unii inconstienti. Teama de conflict si de implicare (inamicii interactiunii) reprezinta un alt dez avantaj. De obicei. întârzierea se amplifica continuu. gata sa faca fata oricaror sarcini si gata sa dialogheze cu oricine. mai ales atunci când partenerii nu-si respecta angajamentel e. în cazul specialistilor care dau rezultate mult mai bune daca lucreaza singuri..

Ed. Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative ProblemSolving .. R.. echipa. Owen.. Mures .. 1963. Eales-White.. Insti tutul European. Ed. A. Petelean. în Educatia pe tot parcursul vietii. Tripon. Codecs . Bibliografie . A..C. Development Sequence in Small Groups. Androniceanu. Hodgson. Amal tea. Osborn. Totul despre lideri. relatii.. Armstrong. Lectii practice.. Ed. 1965. Ed. atitudine. 2004. Managementul schimbarilor.. Psychological Bulle tin . 2003. Universitatii Petru Maior. Codecs . 2005. de persoane di ficile în echipa. de roluri nu prea bine definite. Iasi . Iasi     . V. A. Semnificatii si continut. Cum sa formezi echipe eficiente.E. H.F. Tg.. 2004. Managementul resurselor umane. Pe considerentul ca cei care detin aptitudini dezvoltate multilateral po t desfasura mai multe activitati. Ed. M. Stoica Constantin. Aceste momente dificile i-ar putea detrmina pe uni i sa spuna ca singuri ar fi reusit mai bine. A. M. Tuc man.A.. J. Câmpean. 2003. de lipsa de comunicare.. Stanciu. Rezolvarea creativa a problemelor în echipa. 1998. Gh. 2006.. Management operational. Ed. Automatizarea excesiva a echipelor poate afecta coordonarea eforturilor cu cele ale altor echipe.Într-o echipa pot interveni si momente mai dificile cauzate de conflicte determin ate de cele mai multe ori de probleme interpersonale. Liderul si munca în echipa. s-ar putea ajunge la desfiintarea unor posturi si la supraîncarcarea p ersonalului cu activitati suplimentare. All Educational. coord. West. Lucrul în echipa. 2008. Polirom. A. H. ca unele activitati au avut de suferit din cauza unor col egi de echipa mai slab pregatiti sau mai putin implicati. A. Valorificarea potentialului creativ al resurselor umane.. Performanta în e chipa. Gazzard. Aradavoaice. Bucuresti .. B. 2004. Ed. University Press . Bucuresti . C. Creativitatea pentru studenti si profesori. Ed. 2005. Manual de leadership. Antet . A. Ed.. On.W. All Bec . Bucurest i .. Maxwell.

g. Dear Mr/Ms Gregory (when you now the person s name) 2. Ending Closing remar s (e. Main body Write about main aspects of the letter in details. starting a paragraph for each aspect 4. Introduction Opening remar s/reason for writing 3. COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEA Pop Ani.oara BASIC SKILLS Pop Anisoara FORMAL LETTERS Outline 1.Capitolul III. Formal greeting: Dear Sir/Madam (when you do not now the name of the person you are writing the letter to). Formal ending: Yours faithfully ((when you do not now the name of the person             . Yours sincerely (when you now the person s name) Useful language Opening remar s (mild)     5. I loo forward to hearing from you) you are writing the letter to).

I hope that I will not be forced to ta e further action ELEMENTS OF AN EMPLOYMENT FILE APPLICATION FORMS Private and confidential Please complete and return it to the Personnel Director Which post are you applying for?       . thirdly . Firstly. I wish to express my deep/ strong dissatisfaction with To introduce new points . I am writing in connection with / to complain about / to inform you that (strong) . I insist on/ I demand a full refund or I shall be forced to ta e legal action / the matter further .. secondly. As regards Closing remar s (mild) . With regard to. I feel/believe I am entitled to a refund (strong) .

How did you hear about it? Surname Forenames Mr/Mrs/Miss Permanent home address telephone Present address Date of birth Place of birth Nationality Marital status Maiden name (if applicable) Number of children (age) Name and address of next of in (state relationship) Have you been employed by us before? If yes. please give details What training courses or further studies have you underta en? Languages (state proficiency) Give names and addresses of previous employers. wor ing bac wards from present j ob Dates Name/address salary Job title and duties Reason for leaving THE LETTER OF APPLICATION Outline         .

Introduction Opening remar s/reason for writing a. where and when you saw it advertised 3. Ending Closing remar s . Any other important information (when you are available for the interview. b.1. d. etc) Example of Job Application Letter 15 October 2009 The Office Manager PO Box 143 Sumner Par QLD 4074 Dear Sir/Madam Re: Receptionist Position I am applying for the position of receptionist. a. The Cour         2. c. present job and studies Qualification Experience S ills and personal qualities that are suitable for the job   . a remar that you hope t hat your application will be considered. whe re and when you can be contacted. which was advertised in ier Mail on Saturday 14 Octoberl 2009. references you can send. Main body Age. The name of the job/course.

Yours faithfully. I have been required to operate a 10 to 15 line switchboard and general commander systems. In fact / As a matter of fact / Actually Ma ing amendments . Maria Georgianu DEALING WITH COMPLAINTS Useful language Opening remar s .                 . I am competent is the use of Microsoft Word. I insist on to ma e up for your loss / inconvenience Closing remar s . Clearly. Exce l and PowerPoint and have a current typing speed of 40 words per minute with 100% accuracy. I hope that you can overloo this regrettable error. In all my previous employment positions. Once again my sincere apologies for the inconvenience caused . Please allow me to suggest / offer as compensation . needless to say . I have recently completed a Certificate II in Business Administra tion at Sarina Russo Schools | Australia. I am writing to offer my apologies for To emphasize what you say . To express reality . obviously.I have over 5 years experience wor ing in a busy office environment as a Recepti onist and general office administrator. I have enclosed my resume and can be contacted at anytime for an interview on 33 3 3333 33. Since beginning my wor ing career I have gained many s ills in the area of custo mer service and feel that I would be a valuable asset to your organisation.

on arrival. a tourist. I loo forward to hearing from you.s.p. Finally.Practice A.a. as only one piece of luggage per person is allowed onto the aircraft. we had to wait 50 minutes for my suitcases in the Baggage R eclaim area. Second. I hope you will investigate these matters and promptly solve them. delivery and installation of two sets of scales at the chec in should be dealt with a. so as to avoid endless queues. pl ease ma e sure this rule is implemented and there will not be any quarrel on the plane. You wor at an airport in your country and have received this letter from And rew Rogers. I m writing to express my dissatisfaction with some of your services which I consi der need improvement: First. Read the letter and discuss his complaints: Dear Sir / Madam. This speed of delivery is totally unacceptable. Yours faithfully Andrew Rogers         .

it was due to an unexpected increase in the number of passengers. Write a letter of a pology to the                     . As regards the lac of sufficient equipment at the chec -in des . I am sure that our staff will be more careful in the future and will strictly forbid any passenger to disobey this rule. yet I assure you that this was a single occ urrence which is unli ely to happen again. As far as the amount of luggage we allow on the aircraft is concerned. I hope that you will accept our apologies and will continue to use our airport i n your future travels. I would li e to assure you that we have al ready solved this problem by installing additional scales as we do not li e crowds in our airport. I am sorry to say that the delayed delivery of your luggage was due to a technical problem which failed to be reported on time. Yours sincerely. Your luggage was improperly handled and as a result one of the troller wheels came off while the zip loc er of one of the exterior compartments was bro en. Andrew Rogers. Tas 2 . I am writing to express our most sincere apologies for the inconveniencies our s ervices have caused you. You are the administration manager of the Otopeni Airport. Dan Deleanu Airport Administration Manager Tas 1 Write a letter of complaint to the Administration of the Otopeni Airport mention ing the following: . Finally.B. Read the letter of apology the airport administration manager wrote to the to urist: Dear Mr.

112. Denmar Telephone/fax: + 01-107 092 e-mail: par d @dn. Yor . Main Boulevard. 112 DK-Copenhagen 4 PARK HOTEL Main Boulevard. Yor Y02 1PB . 19 Brunswic Road. Par Hotel. Y02 1PB England 10th September. CONFIRMING RESERVATIONS Letter. 2002 Mr. 2002 The Manager.dissatisfied tourist. DK-Copenhagen 4.com September 12th. Peter Gable England     19 Brunswic       Denmar     The Par Hotel has received the following Here is the reply       Road.

.

Yours sincerely. with easy access to the Forbidden City. We are loo ing forward to your visit. three   Mr. Please let us now if a deposit is required. Gable. We are now planning a second visit during November this year and hope it will be possible to stay at the Par again. We have much pleasure to confirm your boo ing of two twinbedded rooms with baths from 15th of November 21st 2002. BASIC CONTENT Hotel facilities Swissotel Beijing Managed by Raffles International.         . Peter Gable Dear Mr. A deposit is not required. We would li e rooms with a view over the par again. Yours faithfully. if possible. from November 15th. Situated in Beijing s rapidly developing commercial and dip lomatic district. My family and I stayed at your hotel when we visited Copenhagen last year. Your rooms have a view over the par as requested.Dear Sir. A. the Wang Fujing Shopping District and ot her cultural highlights of Beijing. Swissotel Beijing Caters to today s discerning m odern business and leisure travelers. inclusive. We require two twin-bedded rooms with baths for six nights. Swissotel Beijing offers 430 guest rooms. Murdoc Advance Reservations         Than you for your letter of September 10th 2002. a suite and off ice tower.

Swissotel Beijing combines individual. modern and functional design with local c haracter and renowned standards of Swiss hospitality. The SwissCafe offers extensive international buffet and a la carte menu.Discount Hotel Boo ing In Beijing . Extensive wor stations with broadband Internet access . In-room laptop size electronic safes . In-room fax machine upon request . Location Swissotel Beijing is located on the east second ring road with direct access to Beijing subway and 30 minutes distance to Beijing International and Domestic Airport.Discount Hotel Boo ing In Beijing Indulge yourself in one of our F&B outlets. Executive floor: personalized service. service efficiency and product quality.international restaurants. Hotel Facilities Dining and Entertainment: Swissotel Beijing -. The Happy Valley Chinese Restaurant features Cantonese and regional dishes. Rooms and Rates Swissotel s 430 guest rooms and suites are elegantly decorated. afternoon tea and coc tails. Swissotel Beijing -. private meeting rooms and private express chec -in and chec -out in our exclusiv e Executive Lounge. ball and function rooms. butler service. including dim sum                 . complimentary brea fast. . . Non-smo ing room floors . a business centre and a well equipped health club.

Five executive boardrooms. along with snac s and pastries. Currency Exchange . The landmar lounge features life entertainment. Swissotel Beijing s discerning catering team caters all ind of events: .) offers a variety of the Japanese cuisine.Discount Hotel Boo ing In Beijing In anticipation of your every day needs.delicacies. Tour and Travel Des . we provide a great variety of services: . eleven interconnected function rooms and one grand ball room. Airline Tic eting Office . Business Centre . Ban of China with ATM .Discount Hotel Boo ing In Beijing With an extensive array of function rooms available. 24h in-room dining. such as the Great Wa ll and the Forbidden City. selection of coc tails. Kawa Japanese Restaurant (managed by Ishi awa Japanese Restaurant Company Ltd. Specialized in theme event catering at historical places. . Hong Kong International Medical Clinic. . Chine se teas. State-of-the-art audiovisual equipment with technical support. Conference and Banquet Facilities Swissotel Beijing -. along with a selection of shops Hotel Amenities Meeting Facilities Business Center Par ing Currency Exchange Tic eting Office Domestic Long-distance Access International Long-distance Access Laundry Service                         . Services on Premises Swissotel Beijing -. . China Post Office . . Beijing . .

Handicap Friendly Room Gift Shop Flower Shop Photo Processing Service First Aid Beauty Salon Broadband Internet Access in all rooms Hotel Dining Chinese Cuisine Western Cuisine Coffee Shop Bar / Lounge Room Service .

generally. Spelling (ortografie) La adaugarea terminatiei s au loc urmatoarele transformari: 1) consoana + y + s = ies.pers.3 sg. USES: 1. SIM PLE PRESENT/ PREZENTUL SIMPLU FORM: verb + (e)s . I read and answer my e-mail every day. do does. habitual actions (usually. cry = cries 2) anumite verbe adauga dresses. try = tries.BASIC GRAMMAR 1. She wor s It wor s Forma negativa: DO NOT (DON T) / DOES NOT (DOESN T) He doesn t wor at night. watch watches. wash washes. every day) He wor s in the currency department. dress Pronunciation (pronuntie)     I don t wor in the afternoon shift   He wor s They wor   You wor You wor   I wor We wor             . es: go goes.

the dirt on the streets after the rain. Do you wor ? Do you wor ? Does he wor ? Do they wor ? He does not (doesn. SIMPLE PAST / trecutul simplu To be               Does he wor in the tourism industry?                                 . .Terminatia prezentului simplu la persoana a 3-a singular se citeste: /s/ /z/ /iz/ coo s goes watches spea s does washes stops tries dresses Interogativ/negativ ? DO/DOES Negative Do I wor ? Do we wor ? I do not (don. I don t li e the gossip and the lies (and especially now: the lies before electi ons). She li es reading boo s about everything. Do you wor in the tourism industry? DISLIKES: . She doesn t li e coo ing every day 2.t) wor .t) wor . . Does she wor ? Does it wor ? Where do you wor ? What do you do? How do you get there? When does he wor ? Eg. I don t li e the rain and I don t li e the mud.

.

au fost wasn t weren t wasn t wasn t wasn t weren t weren t weren t You were not He was not She was not It was not We were not You were not They were not Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? e. he wasn t Where was he yesterday? He was at wor .   . ea a fost noi am fost voi ati fost ei.Affirmative Negative Interrogative I was eu am fost You were He was She was It was We were You were They were I was not tu ai fost el a fost ea a fost el. Was he at the meeting yesterday? Yes.g. he was/No. ele.

nu se dubleaza e final: live + ed = lived Eg.g. last year/month/wee .Where were you yesterday afternoon? I was at home.verbele terminate în y precedat de consoana: y ie: try tried dar .     . forma a 2-a (Verb2) reprezentând timpul trecut s i este la fel la toate persoanele: 1. you. IRREGULAR VERBS / verbe neregulate Verbele neregulate au trei forme. you. an hour ago/ ieri. he. went 3.VERB-ED USE: actions finished in a definite past (actiuni terminate in trecut: yesterday . Go 2. we.: Between 2002   2004 he wor ed in the accounts department. anul/luna/saptamana trecuta ) Verbele regulate formeaza timpul trecut prin adaugarea terminatiei ED care poate fi citita: /t/ /d/ /id/ as ed moved wanted wor ed warned needed dropped played ended helped travelled nodded wished arrived accepted Scriere . ramâne neschimbat: played.play. she. REGULAR VERBS/verbe regulate FORM: . it. . gone     e.(I. they) wor ed hard yesterday.

(I.Infinitiv trecut participiu LIST OF IRREGULAR VERBS INIFINITIVE PAST PARTICIPLE INFINITIVE PAST PARTICIPLE be was/were been leave left left beat beat beaten Lend lent lent become became become Let let let   e. they) went to wor yesterday morning. . we.g. she. it. you. he. you.

begin Began begun lie lay lain bend Bent bent Light lit lit bet Bet bet Lose lost lost bite Bit bitten Ma e made made blow Blew blown Mean meant meant   .

Bro e bro en Meet met met bring Brought brought Pay paid paid broadcast Broadcast broadcast Put put put build Built built Read read /red/ read /red/ burst Burst burst Ride rode ridden   brea     .

buy Bought bought Ring rang rung .

catch caught caught Rise rose risen choose chose chosen Run ran run come came come say said said cost cost cost See saw seen creep crept crept sought sought   See .

cut cut cut Sell sold sold deal dealt dealt Send sent sent dig dug dug Set set set do did done Sew sewed sewn draw drew drawn Sha e sha en   shoo     .

Shine shone shone drive drove driven Shoot shot shot fat ate eaten Show showed shown fall fell fallen feed fed fed Shut shut shut   shrun   shran   Shrin   drun   dran   drin .

feel felt felt Sing sang sung fight fought fought find found found sit sat sat fly flew flown sleep slept slept forbid forbade forbidden spo e spo en   spea   sun       san   Sin .

forget forgot forgotten spend spent spent forgive forgave forgiven stand stood stood freeze froze frozen steal stole stolen get got got give gave given sting stung stung   stuc   stuc   stic .

go went gone stri e stro e stric en grow grew grown swear swore sworn hang hung hung sweep swept swept have had had swim swam swum hear heard heard ta e ta en   too           .

hide hid hidden teach taught taught hit hit hit tear tore torn hold held held tell told told hurt hurt hurt thought thought eep ept ept understand understood understood   thin       .

neel nelt nelt Wo e wo en now new nown wear Wore worn lay laid laid win Won won lead led led write Wrote written Trecutul simplu inteogativ/negativ                   wa e .

She wor ed in a private company.               Did she wor in a travel agency?         . No. I sent it two hours ago. FUTURE TENSE Timpul viitor se formeaza cu ajutorul auxiliarului will la toate persoanele. he did. He didn t wor for He wor ed for The Romanian Ban for Development Yes. 3. He wor ed for OTP Ban . she didn t.Interrogative: DID + Verb1 Negative: DID NOT = DIDN T + VERB(1) Did he wor for IBM? Did he wor for OTP Ban ? When did they launch the new product? When did you send the fax? Why did they return our product? No. She didn t wor in a travel agency. Because it had some problems. he didn t. They launched the new product last spring.

Affirmative Negative (short form: haven t/hasn t) Interrogative (inversion) I have shipped the product You have shipped the product He has shipped the product She has shipped the product It has arrived. It will arrive tomorrow. he ll.g. Forma scurta: ll (I ll..I will call you tomorrow You will be present at the meeting.. They will give you an answer as soon as possible. We have shipped the product You have shipped the product   . You will have the answer in due time. Will you be present at the meeting? When will the order arrive? 4. she ll. She will tal to you soon.) Negativul: will not = won t Interogativul: inversion. He will have to meet the delegation at the airport. you ll. We will write to you about it. e.. etc. PRESENT PERFECT FORM: have/has + verb (ed/3) He has resigned.

3.They have shipped the product I have not shipped (haven t shipped) She has not shipped (hasn t shipped) It hasn t arrived yet. actiune terminata într-un trecut neprecizat (rezultatul este vizibil în prezent) He has bro en his leg We have paid our staff He has signed the contract 2. JUST (tocmai) He has just applied for the position of tourism agent. YET (înca) The delegation hasn t arrived yet.g I have read the boo   . Have you shipped the product? Has it arrived? USED: 1. Cu urmatorii indicatori de timp: EVER (vreodata) Have you ever wor ed in a production factory? NEVER (niciodata) I have never been fired. ALREADY (deja) We have already finished the report. THIS WEEK. TODAY : We have sold 20 units this wee . THIS YEAR. actiune începuta în trecut care continua pâna în prezent:       e.

I have been a student since october 2006. We haven t seen him lately. Job duties (describing responsibilities) .I have been a student for half a year. SINCE indica de când (începutul perioadei) FOR . We haven t seen him since 2000. Applying for a job Questions at the interview 2.indica de cât timp (durata perioadei) LATELY în ultima perioada SPEAKING TOPICS 1.

youtube.youtube. Giving directions 7. Hotel facilities/services 8.com/watch?v=liAcG-RbjT4 Chec ing in at a hotel http://www. Entertainment opportunities in the area 10.com/watch?v=TbFVPYD-Kfs&feature=fvw Bibliografie .youtube. Advertising your business Listening: http://www. Definitia si obiectul igienei muncii Igiena muncii este ramura a igienei ce studiaza conditiile de munca si influent a acestora asupra organismului urmarind stabilirea unor norme fiziologice si complexe de ma         Lingua TV how to wait tables . Pat Pledger. Romanian holidays and habits 5. English for Human Resources.3. Miriam Jacob. Anisoara Pop. Peter Strutt (2006) English for International Tourism. All Educational: Bucuresti . Giving information about your company/hotel/restaurant 9. (2008. (2009).) Bazele limbii engleze in turism. (2009). Loo ing after a visitor/guest 11. Local nowledge: specific Romanian food 6. IGIENA SI SECURITATEA MUNCII Lucian Cepoi 1. Presentation of a website 12. Intensive English for Business Students. Local touristic attractions 4. Longman P earson Education . Editura Univers itatii Dimitrie Cantemir: Targu Mures . Editura Unive rsitatii Dimitrie Cantemir: Targu Mures Capitolul IV. Elena Cristina Berariu.com/watch?v=wyqfYJX23lg Chec ing in at a hotel http://www.

suprasolicitarea sistemului nervos central. Factori nocivi posibil cauzatori de îmbolnaviri profesionale cu specific legat de munca de agent de turism: Organizare nerationala a muncii: exagerarea efortului fizic sau intelectual. oboseala în munca Adaptarea organismului în timpul muncii . modificari digestive. chimici. . 2.modificari musculare. deficit de încalzit. ale inimii si circulatiei sângelui. Adaptarea organismului în timpul muncii . biologici. Factori nocivi din mediul de munca: fizici.suri care sa asigure confortul la locul de munca.ritm. iluminat. a ritmului muncii. inclusiv cele determinate de suprasolicitarea diferitelo r organe sau sisteme în timpul muncii. capacitate de munca. chimici. folosirea nerationala a timpului de munca si odihna. 3. prevenirea oboselii si a îmbolnavirilor profe sionale. ale functiei rinichilor. biologici. modificari al e glandelor. Boli profesionale Definitie: boli cauzate de factori fizici. Deficiente de constructie si amenajare a locului de munca: zone de munca subdim ensionate. respiratorii. caracteristici e xercitarii unei meserii sau profesiuni. etc.

interes. atitudine fata de munca. Masuri pentru întretinerea capacitatii de munca: organizarea unui regim rational de munca si odihna tinând cont de cele trei faze de modificare a capacitatii de munca din curs ul zilei de lucru. 5. pauze suplimentare de 3-5 min. confort termic 15-22 grade C. gradul de însusire a calificarii. aspecte de organizare a muncii. iluminat adecvat. factori de mediu si socio-economici: microclimat. programe de preventie. chimici sau biologici. factori care tin de organism: vârsta. chimici. Boli profesionale Definitia bolii profesionale: afectiune ce se produce ca urmare a exercitarii u nei profesiuni. 6. reflecta starea capacitatii de munca. evitarea riscurilor. vointa.. relatii umane. agenti fizici si chimici. alimentatie. musculatura.pot determina îmbolnaviri ale coloanei vertebra le. distribuite în cursul zilei de munca. sex. natura. tipul efortului. Oboseala în munca Factori care provoaca oboseala: factori ce tin de conditiile de munca si factor i dependenti de mediu. mediului de munca. caracteristici locului de munca precum si de suprasolicitarea diferitelor organe si sisteme în procesul de munca. suprasolicitari de tendoane. cauzata de agenti nocivi: fizici. Pozitii vicioase în timpul muncii . Combaterea oboselii: timp de munca de 8 ore zilnic. biologici specifici serviciului. 4. adaptarea muncii. . varice. regim de munca. . const itutie. Capacitatea de munca Definitie: posibilitatile de a efectua o cantitate maxima de munca. agenti patogeni fizici. Factori ai riscului de îmbolnavire: organizare nerationala a muncii. picior plat. stare de sanatate. reducerea zgomotului. or ganizarea timpului liber. Factori care determina capacitatea de munca: .Ritmul de munca: determinat de durata. Utilizarea pauzelor: o pauza mai lunga la mijlocul zilei de munca de 30-60 min. Masuri de reducere a riscului de îmbolnavire: evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. r ol psihologic al culorilor. umiditate relativa max de 60%. combaterea riscurilor la sursa. gimnastica activa.

posibil degeraturi.datorata procesului respirator cu scaderea concentratiei de oxigen.cu variatii functie de activitate. . Zona de confort termic: iarna: 17-21 gradeC cu optim la 19 grade C respectiv 19 -23 grade C cu optim la 21 grade C vara . Efectele microclimatului cald asupra organismului: transpiratii intense. paralizii de nervi. greturi. ventilatia. dureri de cap. ce caracterizeaza starea climat ica din spatiul restrâns al locului de munca. amigdalitelor. Norme individuale pentru factorii componenti ai microclimatului: temperatura ae rului 18-22 grade C. Conditii sanitare: sa nu produca noxe. sa creeze conditii optime de ambianta termica. Microclimatul locului de munca. laringitelor. miscarea aerului max. scaderea ra ndamentului muncii. temperatura su prafetelor sa nu difere cu mai mult de 4 gradeC fata de cea a aerului. alimentatie. miscarea aerului. cresterea celei de bioxid de carbon. temperatura obiectelor si suprafetelor. umidit ate. îmbracaminte. varsaturi. cresterea temperaturii si umiditatii aerulu i ducând la: transpiratie. sa reali zeze un microclimat uniform. adaptare la fac torii microclimatici. favorizarea apariti ei faringitelor. cresterea tensiunii arteriale. Definitie microclimat: complex de factori fizici ai aerului-temperatura. pierderi de lichide.7.5m/s. sa aiba un r andament caloric cât mai mare. supraînc alzire. Efectele microclimatului rece asupra organismului: scaderea temperaturii pielii . umiditatea aerului 35-65%. scaderea capacitatii de concentrare si atentie. Vicierea aerului . Sistemul de încalzire a unitatii. 0. somnolenta ce apar în încaperi neve ntilate.

zgomotul exterior sa nu depaseasca 50 decibelli la 3 metri de fereastra. instalatii de telecomunicatii. etc. Radiatii Radiatii ultraviolete: surse . 10. Igiena muncii la femei Factori din mediul de munca ce pot influenta organismul femeii: munca îndelungata în pozitie sezânda poate favoriza tulburari de circulatie si inflamatii ale organelor genitale. pielii si sistemului nervos. efe cte asupra functiei vizuale. Efecte: distrugerea bacteriilor. Electricitatea Surse de zgomote: externe.natural. incandescent. ochi. artificiala. sa nu produca zgomot. Conditii în care pot avea loc accidente electrice: atingerea conductorilor de cur ent sau a pieselor metalice neizolate: ex. sa nu modifice brusc temperatura.orice corp cu temperatura peste zero absolut. Primul ajutor în electrocutare: izolarea salvatorului. t repidatii. efecte asupra organismului: piele. lampi. emit însa radiatii calorice. . luminescent. nivel de calciu. scoaterea accidentatului d in circuit.soarele. ochiului. sistemului nervos. efecte sem nificative doar la intensitati mari. Radiatii luminoase: surse . reanimare de urgenta. Factori ce influenteaza actiunea curentului electric asupra organismului: inten sitate. Conditii sanitare: sa re alizeze conditiile de confort. Radiatiile infrarosii: surse . frecventa curentului. Actiunea zgomotelor asupra organimului: efecte asupra urechii. Microunde: surse . 8. artificial.aparate de încalzit. Limita maxima de zgomot .Ventilatia încaperilor: naturala. ef ecte asupra: pielii. Zgomote. Unitate de masura a sonoritatii: bell. insomnie. scaderea atentie i. mecanica. 9. Evitarea accidentelor datorate curentului electric: protectia împotriva atingerii directe a unor elemente sub tensiune. traseul prin corp si starea de sanatate a organismului. interne. durata de actiune. deci bel.

conditii de producere a bolilor infectioase: sursa de infectie (om sau animal) . specifici muncii. agenti patogeni biologici. existenta unei porti de intrare (piele. chimici. bacterii cu rol în epurarea apelor reziduale. fertilizarea solului. concepere si repartizarea defectuoasa a sarcinilor de munca. Bacterii folositoare organismului: bacterii din intestinul subtire cu rol în prod ucerea unor vitamine: K. existenta unui organism receptiv la boala. existenta unei cai de transmitere. Enumerarea factorilor de risc pentru îmbolnavire: proiectarea si amenajarea neigi enica a încaperilor. 11. B. determina îmbolnaviri la om . fizici. durata a normala a timpului de munca. aparat respirator. Bacterii daunatoare omului: patogene si conditionat patogene Bacteriile patogene . bacterii din intestinul gros care favorizeaza digestia. prepararea iaurtului si branzei(lactobac illi). aparat digestiv). contactul direc t sau indirect cu sursa de infectie. mediu de munca neigienic.Ocrotirea sanatatii gravidei: gravidele începand cu luna V si cele care alapteaza nu vor presta munci suplimentare si nici munca de noapte. acordarea de pauze de câte ½ ora din 3 în 3 ore pentru cele care alapteaza. . organizarea unor încaperi destinate pentru repaus si i giena individuala. eliminarea bacteriilor în mediul exterior. Factori de risc pentru sanatate la locul de munca Definitie risc pentru sanatate: probabilitatea afectarii starii de sanatate a p ersonalului sau consumatorilor la locul de munca. Factori biologici A) Bacteriile Definitie: organisme microscopice invizibile cu ochiul liber formate dintr-o si ngura celula si care se înmultesc în organismul uman dar si pe diverse suprafete.

mâini. determina la om îmbolnaviri numite parazitoze prin consumarea de substante nutri tive. Calea aeriana de transmitere . etc. modalitatea de transmitere: picaturi de saliva infectata (tuse. Cai de transmitere a infectiilor si profilaxia lor. stranut). B) Virusuri. Timpul . Factori fizico-chimici ce influenteaza înmultirea bacteriilor: . agenti vectori. praf cu bacterii. determina la om îmbolnaviri denumite micoze: ale pielii. cresterea agresivitatii bacteriilor (de exemplu. alimentatie defe ctuoasa). organisme care cauta hrana si adapost în organismul uman . Temperatura . contact d irect. digestiva. prin utilizare necorespunzatoare a antibi oticelor). apa-umiditatea crescuta favorizeaza înmultirea bacteriilor iar scaderea cantitat ii de apa de pe suprafete inhiba înmultirea bacteriilor. . Clasificarea cailor de transmitere a infectiilor: aeriana. subs tanta organica rezultata din uscarea picaturilor de saliva. solul. legume. C) Ciuperci . fructe.cea ridicata în scurt timp distruge mai eficient bacteriile decât un a mai scazuta ce actioneaza timp îndelungat. . . n urmatoarele 8 ore se înmultesc lent si daca se epuizeaza hr ana începe scaderea lenta a numarului lor. se transmit: infectii cu bacterii si virusuri ce afecteaza caile respiratorii: gripa. amigdalita. Spori rezistenti. .în primele 1-2 ore se adapteaza la mediu si nu se înmultesc. . produc oua care se elimina în mediul extern si contamineaza apa. bronsita).determina îmbolnaviri doar în conditii de scadere a rezistentei generale a organismului (oboseala.Bacterii conditionat patogene . D) Parazitii . organisme formate dintr-o celula sau filamente. suprasolicitare. se înmultesc rapid . mai frecvent în zone aglomerate si spatii închise. eliberare de toxine. . unghiilor. în urmatoarele 6 ore se înmultesc exponential. Organisme submicroscopice fara structura celulara care nu traiesc decât în interioru l unei celule gazda pe care o distrug înmultindu-se si producând la om si animal îmbolnaviri denumit e viroze. Raspândire peste tot.cea mai mare contagiozitate.

transmiterea bolilor. muste. bancnote. a) Calea digestiva . rapid si corect. mâinile murdare: hepatita. toxiinfectii alimentare.boli cu contagiozitate mai mica dar caracter exploziv. masuri de igiena personala: folosirea batistei la tusit si stranut. igiena gurii si a nasului. haine.Profilaxia infectiilor transmise pe cale respiratorie: depistarea. modalitate de transmitere: mâini. alimente. ustensile. respectarea regulilor de igiena individuala si la locul de munca . folosirea exclusiva a apei potabile . infectie HIV. aerisire repetata a încaperilor. folosirea aspiratoarelor. peretilor. monede c ontaminate. izolarea. evacuarea reziduurilor lichide si solide. infectii streptococice si stafilococice ale p ielii si mucoaselor. tetanos. . etc. boli venerice. asigurarea cubajului de aer pe pers oana. obiectelor si mobilierului cu apa si detergent si apoi dezinfectia lor. boli transmise: antrax. b) Cale de transmitere prin contact direct: . . micoze. apa contaminata. spalarea pardoselilor. maturare umeda. . Profilaxia infectiilor transmise pe cale digestiva: . examen coprobacteriologic pentru depistarea bacteriilor patogene . tr atarea bolnavilor si purtatorilor.

Boli cu transmitere aeriana: . imp ortanta declararii sursei de infectie. evolutie mai severa la vârstnici sau persoane cu afectiuni respiratorii.boala contangioasa data de vibrionul holeric. toxiinfectii alimentare . . apa nepotabila. etc. dureri mari de cap si gât. adresabilitate prompta la medic. exemple vectori: pureci. diabet.simptome: febra ridicata. etc. igiena vietii sexuale. dureri de st omac. febra recurenta. Shigella. bronsii (bronsite). Escherichi colli. da frecvent complicatii Boli transmise pe cale digestiva: . greturi.boala contagioasa produsa de virusul hepatitei A. hepatita virala tip A. . colorare galbena a pielii si mucoaselor (icter). Caracteristici: contagioase. Boli infectioase cu caracter profesional. etc. . tuse uscata. definitie. bacil botulinic. lipsa apetitului. varsaturi. apar în anotimp rece. Transmiterea se face prin consumul apei infectate. Manifestari: fe bra. varsaturi. . diaree severa cu aspect de zeama de orez. Manifestari: febra. dizenteria: . plamâni (pneumonii).se poate repeta. Viroze: . educatie sanitara. Cale de patrundere în organism: alimente contaminate direct (de exemplu: oua). varsaturi. alimente. capuse. deshidratare. periodic în anumite situatii . greturi. articulare. diaree. Manifestari: greturi.datorate consumului de alimente contaminate cu anumi te bacterii: Salmonella. scaune diareice cu mucus si sânge. Holera .frecventa crescuta. investigatii epidemiologice la angajare. au ca sursa omul bolnav si uneori pasarile. laringit e). ce apare mai ales în sezo nul cald. virusurile sunt rezis tente la antibiotice. Trans mitere: mâini murdare. gât (faringite. etc. . Imunitatea e de durata scurta . scaune decolorate. localizare: nas (rinita). oboseala.Profilaxia bolilor cu transmitere sexuala: .boala contagioasa data de bacilul Shigella care se elimina din i ntestinul omului bolnav sau a purtatorului sanatos si contamineaza apa. ametel i. Manifestari: dureri abdominal e intense. cardiace. urini de culoarea ber ii negre. Gripa . varsaturi. alimente contaminate cu mâini. astenie. se pot repeta în timp. paduchi. boli transmise: tifos. c) Cale de transmitere prin vectori: . dureri mu sculare. . Profilaxia bolilor transmise prin vectori: distrugerea vectorilor.

herpes genital. .Boli transmise prin contact direct: . Contaminarea: direct de la om la om sau indirect prin obiecte. Determina manifestari severe nervoase si musculare. dermatite infectioase: infectii ale pielii cu bacteria. infectii ale pielii mâinilor.localizare: dermatomicoze (pielea). Manifestari în micozele pielii neparoase: pete galben-ca fenii în pliurile pielii etc. tricofitia. Profilaxie: depistare precoce. etc. educatie sanitara. Manifestari în candidoze: pete albe pe suprafata interna a obrajilor. secretii vag inale albicioase. masuri de educatie sanitara. toaleta ranilor. . Manifestari în micozele pielii paroase: par lipsit de luciu. tratare. . se rupe usor. candidoze vaginale. fetei. gonoree. Profilaxie: -vaccinare. întepaturi. Stafilococii determina abcese.produs de bacilul tetanic aflat în pamânt. resp iratorii cu deces frecvent. micoze: . Patrunde în organism prin leziu ni ale pielii: rani. prurit local. izolare. onicomicoze (unghii). Streptococul determina erizipelul. microsporia. favusul-mi coze ce afecteaza pielea paroasa. Agent cauz al: candida deteremina candidoze ce afecteaza mucoasele. Profilaxie: re spectarea regulilor de igiena. Boli cu transmitere sexuala: sifilis. tetanos . aparitie de scuame.

complicatii hepatice. leptospiroze . În exces determina arsuri.efecte asupra organismului: stimuleaza activitatea org anismului.. Radiatii . datorita folosirii necorespun zatoare din punct de vedere tehnologic si igienic: nerespectarea cantitatilor administrate. Evolueaza în 3 stadii cu leziuni pe mucoase . transfuzie de sânge. Profilaxia efectelor nedorite: evitarea expunerilor la soare între orele 11 -17 în cursul verii. . imunitatea. infectia HIV: produsa de HIV. La nivel ocular: fot oconjunctivite cu secretie lacrimala în exces. tifos exantematic . Ex: stropirea cu pesticide a suprafetelor de lucru. Boli transmise prin vectori.de obice i cu efecte reduse asupra organismului . dureri oculare. Boli profesionale datorate unor factori chimici: Conditii în care pot aparea boli profesionale prin intoxicatii cu reziduuri de pe sticide: prezenta lor pe si în obiecte.agent cauzal parazit transmis prin tantarul anofel -manifestari: frison. febra. nu patrunde pin piele si mucoase intacte. lotiuni de protectie UV cu factor .transmis prin intermediul paduchilor . organe interne. obiecte. îmbracaminte. pigmentari ale pielii iar pe termen lung poate favoriza tumori ale pielii. masuri insuficiente privind excluderea prezentei lor în doza toxica în ape.radiatii ionizante: substante adioactive din aer. radiatii ultraviolete .transmise prin intermediul sobolanilor. instrumentar contaminat. piele. a ritm urilor de administrare. alimente. . ce pot aparea la practicantii spor turilor de iarna. Malaria . apa. purtarea ochelarilor de soare. care odata patruns în organism e prezent pe toata durata vietii pacientului. cardiace. . seringi contaminate. Boli profesionale datorate unor factori fizici. sol care se p ot acumula în plante. sifilis-produs de Treponema palidum. alimente. materiale de constructii cu un anumit grad de radioactivitate . producerea de calciu în organism. Transmisa pe cale sexuala. utilizarea de creme. Profilaxie: d epistare precoce. educatie sanitara. a obiectelor ce nu se pot spala (carti).

peste 20. inv aliditate sau deces. prevenire a si stingerea incendiilor Lege privind securitatea si sanatatea în munca Obligatii generale ale angajatorilor Art. Iluminatu l fluorescent incorect reglat: determina efect stroboscopic cu oboseala vizuala. dureri de cap. posibil facto r declansator al unor episoade convulsive. radiatiile luminoase . dureri de cap. scad erea libidoului. Profilaxie: 0. Legislatie si reglementari privind securitatea la locul de munca.1-1mW/cm2 la expuneri pentru o zi de munca. 6. Profilaxie: iluminare corespunzatoare a spatiului d e lucru. . Accidentele de munca si prevenirea lor Definitie accident de munca: vatamarea violenta a organismului precum si intoxi catii acute care au loc în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice. 12. (2) În cazul în care un angajator apeleaza la servicii externe. usturimi de ochi.iluminatul insuficient poate determina: oboseala vizual a cu secretie lacrimala excesiva. tulburari vizuale. greturi.(1) Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lu cratorilor în toate aspectele legate de munca. acesta nu este exone rat de .efecte asupra organismului: prin efect al radiatiilor calorice emi se de emitatoarele de microunde apar: oboseala. 13. . ameteli. microunde . .

inclusiv la alegerea echipamentelor de munca. si pentru îmbunatatirea situatiilor existente. angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor. a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca. b) ca. relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de mun ca. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile . ulterior evaluarii prevazute la lit. Art. c) informarea si instruirea lucratorilor. (4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. angajatorul are obligatia: pentru incalcare :amenda de la 3500 la 7000 ron a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. d) adaptarea muncii la om. alegerea echipamentelor de munca. a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii. a masurilor de protectie colectiva fata de masuril e de protectie individuala. a) si daca este necesar. . (1). b) prevenirea riscurilor profesionale.(1) În cadrul responsabilitatilor sale. în vederea reduceri i monotoniei muncii. b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. c) combaterea riscurilor la sursa. c) sa ia în considerare capacitatile lucratorului în ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca. masurile de prevenire. . h) adoptarea. tinând seama de natu ra activitatilor din întreprindere si/sau unitate. (2) Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la ali n. d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sa natatii în munca. în special în ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca.responsabilitatile sale în acest domeniu. e) adaptarea la progresul tehnic. (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. tinând seama de modificarea conditiilor. în mod prioritar. i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor. f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos. 7. organizarea muncii. atunci când îi încredinteaza sarcini. a metodelor de munca si de productie. (3) Obligatiile lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu aduc a tingere principiului responsabilitatii angajatorului. conditiile de munca. precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure îmbunatat irea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate în ansambl ul activitatilor întreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice.

de conditiile si mediul de munca. în zonele cu risc ridicat si specific . e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca. atunci când în acelasi loc de munca îsi desfasoara activitatea lucratori din mai multe întreprinderi si/sau unitati. b) sa îsi coordoneze actiunile în vederea protectiei lucratorilor si prevenirii risc urilor profesionale. angaj atorii acestora au urmatoarele obligatii: pentru incalcare :amenda de la 3500 la 7000 ron a) sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea. . sanatat ea si igiena în munca. (5) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. luând în considerare natura activitatilor.d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora în ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor. determinate de alegerea echipamentelor. accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au însusit instructiunile adecvate.

. Mincu R. Norm e privind supravegherea. Bucuresti.Uranus. Legea securitatii si sanatatii în munca nr. Ord.402/16. Hotarâre nr..1997..974/2004. Legea 536/1997.S.07.1996. .I. pentru incalcare :amenda de la 3500 la 70 00 ron Bibliografie .. Directiva 98/83/CE. 1996. d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profe sionale. 862/2006 privind organizarea si HGR 862/2006..Medicala. . Bucuresti.Alternative. Norme de supraveghere.G. Tanasescu Gh. O.. Capitolul V. vol. ACTE NORMATIVE . Igiena. . . II. Buc. Tratat de igiena. c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale. Ed. Bucuresti 1998. Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al popu latiei . Ionicica M.. De la calitatea controlata la calitatea totala.2005 privind normele de salubritate si normele de igieni zare a MB. DEZVOLTAREA PROFESIONALA Monica Filpisan . Manescu S.luând în considerare natura activitatilor. Economia serviciilor.9.nr. III. Manescu S.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperature ext reme pentru protectia persoanelor încadrate în munca.319/2006. legea 458/2002 modificata prin Legea 311/2004. . Norme metodologice pentru organizarea activitatii d e supraveghere si combaterea vectorilor si regimul pesticidelor. inspectia sanitara si monitorizarea apei potabile. . Ed. Dragulescu N. Medicala..M. 1996. Ed. sanatatea si igiena în munca nu trebuie sa compo rte în nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori.05. . (6) Masurile privind securitatea. art. inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a procedurii de autorizare sanitara a productiei si d istributiei apei potabile. Ed. Hotarâre CGMB 147/14.

Ritmul schimbarii în toate domeniile este deosebit de a lert.Este mai bine sa fii pregatit pentru o ocazie pe care nu o vei avea decât sa ai vreo ocazie si sa nu fii pregatit. Whitney Young Jr. Suntem martorii dar si autorii voluntari sau involuntari a unor schimbari de o a nvergura nemaiîntâlnia în istoria omenirii. ceea ce a impus noi cerinte în educa tie care sa ajute omul în a face fata schimbarilor societatii. schimburi de experiente. valori. Se apreciaza ca volumul cunostintelor se dubleaza la f iecare 10 ani (omenirea a intrat în societatea cunoasterii. a învatarii pe tot parcursul vietii). se petrec schimbari profunde si rapide atât în tehnolog ie cât si în cunostintele stiintifice. mentalitati. Fenomenul globalizarii societatii. în a se transforma cu ajutorul educatie i într-un cameleon. generând de-a lungul vietii active a unui individ 3-4 cicluri de completare/schimbare a f ormarii initiale. Schimbarile rapide din tehnologie si comunicare produc efecte directe si pervers e deosebit de . adaptat mediului. a permeabilizarii granitelor socioculturale a dus la pr oducerea de interferente.

sa îti gasesti un loc de munca din care sa iesi la pensie. indiferent daca es te vorba locul de munca sau de dezvoltare personala. Informatia nu are nici o valoa re pentru persoanele care doresc sa se dezvolte daca nu o poate utilize în practica.47). Complexitatea fenomenelor din societatea moder na solicita un bagaj de cunostinte si capacitati din ce în ce mai bogat. ne ajuta sa facem fata schimbarilor si sa ne adaptam. sa acumulezi noi cunostinte si competent e care sa îti foloseasca la un alt loc de munca. dimpotriva. în scopul îmbunatatirii calitatii vietii lor. chiar daca acest lucru se va întâmpla în viitorul a propiat si nu imediat. p. dimpotriva. 1. 2003). care este un proces de perfectionare. 1991. Putem sa spunem ca educatia permanenta ne fereste de îmbatrânirea timpurie din punc t de vedere cerebral si psiho-social.R. capacitati. începi sa te perfectionezi. c hiar daca ai un loc de munca stabil. de dezvoltare personala sociala si profesionala pe durata întregii vieti a indivizilor. organizat sau într-un cadru informal. Idei preconcepute cu privire la învatarea pe tot parcursul vietii . Aici intervine educatia permanenta. 244. Educatia permanenta are loc pe tot parcursul vietii. de competente ( a sti sa fac i/ sa actionezi. p.. in diferent daca aceasta se realizeaza într-un cadru formal. În aceasta situatie se ridica întrebarea daca omul este pregatit pentru ca aceste schimbari sa fie orientate spre îmbunatatirea existentei si spre sporirea intensa a calitatii vietii? Sau. În acest sen s este necesara trecerea de la un ansamblu de cunostinte. omul s-a transformat într-o victima a pierderii de sine a societatii? (Popovici Dumitru.profunde asupra fortei de munca. ne mentine tineretea spirituala. informatii. cât si colectivitat ii din care fac parte (Dave H. Ceea ce am înteles pâna acum este faptul ca educatia se realizeaza pe tot parcursul vietii. În nici un caz nu se mai pune p roblema sa termini o scoala.) la învatarea prin experienta/ prin practica. la formarea de abilitati. competente. Totul depinde de noi în a ne manifesta disponibilitatea de a învata. de la transmiterea si memorarea de infor matii (informare).

Adevarul este ca comportamentul uman. suntem atât de nepregatiti. este constant. se schimba în fiecare zi. fir esc parintilor nostri. De exemplu . povestile din batrâni vorbesc de incap acitatea umana de a învata. noua nu ni se mai pare. s-ar parea ca barierel e care ne îngradesc si ne fixeaza cel mai bine. lanturile care ne leaga cel mai strâns sunt acelea pe care ni le faurim noi însine. ceea ce li se parea normal. suficienta pentru a le întretine. Sarcina fiecaruia dintre noi este eradicarea unor astfel de mituri/jumatat i de adevar.Exista doua limite principale pentru cresterea si dezvoltarea umana. d e la o generatie la alta. în ciuda evidentei contrariului . Cineva ar putea alcatui o lista considerabila cu aceste mit uri iata câteva care au cea mai daunatoare influenta: 1) Nu poti schimba natura umana omul este ceea ce este. atât de înspaimântati sa ne încercam si sa ne dezvoltam potent ele? O parte a explicatiei ar fi traditia. Miturile sau denaturarea faptelor rareori supravietuiesc daca nu contin cel putin o umbra de adevar. unele din acestea sunt vechi de când lumea. Din pacate. în orientarile sale cele mai elementare. . Miturile si fabulele. prin înlocuirea cu idei sanatoase. Desigur ca ar putea fi unele umbre de adevar în fiecar e. iar personalitatea poate fi remodelata. datina noastra negativa si pesimista cu pr ivire la progresul si dezvoltarea umana. practica a aptitudinii maxime a cuiva ori capacitatea potentiala. Exista si limi ta psihologica nu mai putin reala în care fiecare om se autositueaza. Exista limi ta reala. altele le-am creat pe parcurs. De ce se întâmpla astfel? De ce ne autolimitam? De ce.

În acest sens mentionam faptul ca învatarea este influentata trei constelatii de sen     . omul înseamna mai mult de memorie si inteligenta. din dorinta de ai forma conform standardelor proprii. c ooperare..nici un om rezonabil nu va nega vreodata importanta capacitatii intelectuale. elaborând o teorie a inteligentelor multiple printre care mentioneaza inteligenta interpersonala si intrapersonala. Relatiile interumane presupun o serie de capacitati / abilitati de comunicare. 3) Teoria învatarii cap deschis multi oameni vorbesc despre învatare ca si cum ar fi un proces prin care patrunderea cunostintelor în creier este oarecum fortata.2) Câinele batrân nu-l mai poti dresa . 4) Notiunea învatarii totul este intelectul . ritmicamuzicala. Gardner.inestizica. 1981. Inteligenta sociala era definita de Thorndi e ca fiind capacitatea de a întelege si de a actiona inteligent în cadrul relatiilor interumane. Inteligenta interpersonala lti. lucru total neadevarat. putând astfel sa actionam cât mai adecvat pe scena vietii sociale .se considera ca învatarea este în întregime o problema a mintii. p. ci ele constituie un fel de sensibilitate specifica fata de practica si fata de rel atiile interumane.. acestea fiind reunite sub forma inteligentei sociale (James Robbins Kidd. iar fap tele sunt turnate/îndesate în el. Astfel sa nascut o noua forma de inteligenta cea emotionala. Psihologii au aratat ca aceste abilitati nu sunt generate de un nivel ridicat a l inteligentei. de a coopera mei bine cu ei. matematica logica. interpersonala. în teoria sa privind int eligentele multiple rezerva un loc important formelor de inteligenta care permit omului o adaptare s uperioara la mediul social mai îndepartat sau apropiat lui.16). Sa nu gândim însa simplist. exista mai multe tipuri de inteligenta: verbal lingvistica. Conform noilor teo rii. 5) Daca nu ai un coeficient de inteligenta ridicat. esti mai putin inteligent. care au si acestea la rândul lor rol în învatare. corporala. omul este o f iinta cu emotii si sentimente. consta în capacitatea persoanei de a-i întelege pe ceila Inteligenta intrapersonala reprezinta abilitatea de a te întoarce spre sine.iubitorii de câini s-au grabit sa demonstreze ca aceasta este o minciuna. în 1993. intrapersonala. cum ar daca nu esti bun la matematica. naturista. Aceasta poate fi o explicatie pentru care angajatorii cauta per soane tinere. vizuala spat iala. în int eriorul propriei persoane.Concomitent cu aceasta se spune ca în mintea copiilor este mai usor de patruns decât în cea a adultilor. abandoneaza toate sperantele .

Teama însotita de suspiciune. acceptarea. cu cât persoanele sunt mai în vârsta cu atât vor avea pareri mai putin pozitive în favoarea lor . 2. încurajare. Satisfacerea nevoilor organismului.. admiratie. suparare si simtaminte similare sum ar fi: insulta. dar vor ei sa învete? Cum poate fi captata aten tia adultilor pentru a învata? Cum pot deveni ei autodidacti eficienti si permanenti? Cel mai utilizat termen în educatia adultului este motivatia. Motivarea adultilor pentru învatare Asa cum am vazut adultii pot învata. generozitate.timente: .Este vorba de forta launtrica. 2. Este mai greu pentru adulti sa aiba încredere în for tele proprii. un loc în grup.. Dragostea. O definitie dupa di ctionar al acesteia este . afectiunea. care pot fi ordonate (dupa Maslow) în 5 niveluri binecunoscute: 1. . Prima constelatie tinde spre învatarea de calitate si durabila. . iar a doua si a tr eia tind sa produca rezistenta la învatare si uitare. prietenie. Asigurarea protectiei împotriva suferintelor si pericolelor vietii.ceea ce tinde sa determine o persoana sa desfasoare o anumita act iune. provocata prin contraziceri si respingeri. . simpatie. caldura. cum ar fi: respect. 3.Furie. impresia de frustra re. care poarta denumirea de trebuinte.Iubirea si sentimentele asociate.

în viitoarea voastra cariera. autoîmplinirea.) vei lua frâiele în mâna în ceea ce priveste dezvoltarea pro fesionala personala. Autorealizarea si autoîmplinirea înseamna sa îti descoperi talentele..4. 3. Evalua propriile performante în comparatie cu cerintele slujbei voastre prezent e / viitoare prin solicitarea permanenta a unui feedbac din partea colegilor si/sau a clientilor. Utiliza diverse metode de investigare a intereselor personale în scopul dezvolt arii sau îmbunatatirii cunostintelor si competentelor. 4.   . 5. sentimentul de forta si de adaptare. iar. Autoevaluarea.. un salariu mai bu n. Identifica un stil personal de învatare pentru directionarea dezvoltarii compet entelor voastre. 5. în functie de aceasta sa trecem la fapte. Pentru aceasta este important sa îti raspun zi la întrebarea urmatoare: Ce îti doresti de la un curs de calificare/recalificare profesionala?. autoexprimarea.. sa lucrezi într-o institutie cu prestigiu etc. Dezvoltarea personala înseamna sa îti întelegi propriile puncte forte si puncte slabe. încrederea în sine. Pe par cursul definirii competentelor din cadrul privind experienta de munca vi este necesar sa identifi cati în fiecare etapa a evolutiei profesionale punctele forte si îmbunatatirile pe care le puteti aplica în afara experientiei de munca. în functie de aceste raspunsuri (cum ar fi câstigarea/recâstigarea respectului de sine. Formarea si dezvoltarea profesionala personala Conducerea propriei dezvoltari personale înseamna a fi capabil de a: 1.. sa ai curajul sa îsi largesti orizontul de interese sa o iei de la început sa faci o schim bare în sfera socioprofesionala. utilizarea capacitatilor sale pe ntru a fi cel care este cel mai apt pentru existenta. Pentru ca acest lucru sa se realizeze este important sa identificam lista trebuintelor si nevoilor prof esionale. aptitudinile. Elabora un plan de dezvoltare personala si a-l aplica. 2. respectul de sine. Autorealizarea. 3. toate acestea fiind posibile numai daca esti deschis la nou. Identifica si exploata oportunitatile de dezvoltare personala. sa îti identifici obiectivele si cum poti sa te ajuti pe tine însuti sa le atingi.

Dezvoltarea profesionala proprie a capatat o importanta tot mai mare în ultimele d ecenii. Acum. Cercetarile pe care acestia le-au întreprins indica faptul ca puteti învata mult mai repede daca folositi stilul vostru natural de a învata (http://www. Acelasi principiu se aplica si carierei voastre.. Un mod de identificare a preferintelor legate de stilul vostru de învatare este ce l descris de Peter Honey si Alan Mumford. feedbac ul din partea colegilor.eu/web/rumania/competencias/Autodesarrollo_RO. Prin aceasta puteti sa va directionati modul de abordare catre învatare si îmbunatatirea competentelor.leonardofortius. lucrând p entru acelasi angajator. în schimb este mult mai posibil sa câstigati experienta dintr-o varietate de functii în diferite organizatii. transferând competentele si experientele de la una la alta.pdf). Este important sa subliniem faptul ca dezvoltarea personala nu trebuie realizata independent. Dimpotriva. iar ceea ce în trecut era cunoscuta drept scara unei cariere. a prietenilor si mentorilor are un rol vital în a va ajuta sa identificati care sunt punctele slabe si zonele care trebuie dezvoltate. ci trebuie sa fie o constanta de-a lungul     . fie ca acest lucru înseamna cercetare sau strângerea de i nformatii de pe Internet sau participare la cursuri de instruire interactive. Soli citarea unui feedbac nu trebuie sa faca parte doar din procesul anual de revizuire. învatând si exersând. Unele vi se par usoare. la altele trebuie sa petr eceti mai mult timp cercetând. În prezent este mult mai probabil sa aveti mai multe cariere în cadrul mai multor org anizatii. tendinta s-a îndepartat de la ideea de urmare a unei cai prestabilite de promovare. Identi ficarea unei competente sau a unui domeniu de cunostinte pe care doriti sa le îmbunatatiti repr ezinta un pas. astazi este o expresie învechit a. dar cu toate acestea merita sa petreceti o perioada de timp analizând cum voi ca perso ane ati putea învata cel mai eficient. Probabil veti recunoaste din experientele pe care le-ati avut în cadrul scolii ca sunteti mai buni la anumite lucruri decât la altele.

fie selectam doar acele lucruri care ne convin. fie c a sunt colegi. este ti mpul sa facem un plan de dezvoltare personala. în cazul în care considerati necesar. la fel ca si disponibilitatea de a actiona conform acestuia . cu privire la propria persoana sau activitatile pe care le întreprindem asteptam ca aceste pareri sa fie pozitive. Conceperea unui plan de dezvoltare profesionala Odata ce ne-am analizat atât prin ochii nostri cât si prin ochii celorlalti. De multe ori când cerem parerea celor din jurul nostru. 4. Daca aceste pareri nu sunt cele pe ca re le asteptam fie nu le luam în considerare si le ignoram. Iata de ce este foarte important ca orice critica în ceea ce ne priveste sa o percepem la modul co nstructiv. pentru a învata si pentru a evalua. Deschiderea catre feedbac ul pe care îl primiti reprezi nta de asemenea o abilitate esentiala. iar acest ea pot fi cât de simple sau detaliate doriti. Pâna la urma noi suntem direct responsabili de propria no astra dezvoltare chiar daca aceasta implica uneori si asumarea esecurilor si identificarea în noi a acelor lucruri care au dus la esec. membri ai familiei sau prieteni.întregii voastre activitati. Planurile de dezvoltare personala sunt instrume nte folositoare pentru construirea unei structuri în spatele obiectivelor dumneavoastra. Iata un exemplu: Exemplu : Domeniul de competenta Pasi De ce suport am nevoie? Perioada de timp Capacitatea de a face prezentari Participarea la un curs de formare a abilitatilor de prezentare.   . înainte de a începe sa dam vina pe altii sau pe circumstante.

în cazul fericit . de la o clasa de confort la alta. ne mutam de la un compartiment la altul. Noi înaintam. iar în diferitele momente vom vedea pe geam viata noastra în moduri diferite.Prezentarea proiectului în cadrul unei sedinte interne. Obtinerea acordului sefului de departament pentru a ma prezenta la sedinta. Obtinerea aprobarii pentru curs de la managerul direct. Identificarea altor oportunitati de prezentare pe masura ce apar. Obtinerea sprijinului managerului direct pentru identificarea altor oportunitati si obtinerea feed-bac ului 1 luna 2 luni Permanent Ca sa folosim o analogie. În timp ce noi înaintam prin interior (ceea ce semnifica procesul de evolutie interioara a individului) trenul ne va purta si el catre anumite des tinatii (pe care . am putea spune ca un Plan de cariera este foarte asema nator unui tren lung aflat in miscare. cu lucruri/situatii/evenimente diferite.noi am fost cei care le-am ales) lucru pe care îl putem numi evolu tie sociala a   .

Doar angajatul/viitorul angajat care îsi poate asuma aceste riscuri este cu adevarat pr egatit pentru un pas . care trebuie constientizate în ca de la început.individului! Orice pas înainte în cariera presupune anumite riscuri. Nici un câstig nu se obtin e fara efort si fara sacrificii: mai putin timp liber. renegocierea unor valori personale. mai multe constrângeri.riscul suprem. mai mult s tres. mai multe responsabilitati sau renuntarea la micile placeri cotidien e. pentru a evita . si anume esecul..

de progresele extraordinare a le stiintei. . Care sunt cunostintele si abilitatile de care am nevoie? . de democratizarea învatamântului. receptiv la schimbari. Autoinstruirea A învata sa înveti si a dori sa te perfectionezi continuu sunt cerinte ale educatiei permanente. 5. oferindu-se ca participant la progresul social prin auton omia sa intelectuala si moral -civica. determinate de cresterea exponentiala a informatiil or si de uzura accelerata a acestora. de dinamismul vietii economice si soci ale. Pentru ca acest lucru sa fie realizabil este nevoie de autoinstruire. de cresterea nivelului de aspiratie spre cultura si e ducatie. capabil s a le anticipeze si sa se adapteze la ele. prin care omul contemporan învata sa fie el însusi.înainte în cariera. Care este experienta executiva în domeniu a trainerilor? Dar în sustinerea sesiuni lor de training? . Pentru secolul nostru. Pentru a realiza un plan de dezvoltare profesionala propriu. Câte dintre acestea sunt specializate în domeniul respectiv sau au. Care sunt cunostintele pe care le pot obtine si altfel decât apelând la companiile de training si instruire? De unde si cum ma documentez? Aceste notiuni si întrebari vor fi inutile daca nu îti doresti cu adevarat. pe lânga alte do menii. Care sunt companiile ce ofera servicii de training si instruire în domeniul pe c are mi-l doresc? . si cel care prezinta interes pentru mine? Este bun raportul calitate/pret al sesiun ilor pe care le ofera? Ce obtin la finalul sesiunilor respective? . de folosirea cât mai placuta si utila a timpului liber. respective autoînvatare. tehnologiei si mijloacelor de informatie. nimeni altcineva in locul tau nu iti va putea realiza un plan de dezvoltare profesionala. Cât timp îmi aloc acestei schimbari/dezvoltari? . Ce vreau sa fac? Ma specializez/dezvolt în meseria pe care o am sau schimb domen iul? . tre buie sa îti raspunzi la câteva întrebari: . Cât de mare este bugetul de care dispun? . de mobilitatea profesiilor. instruirea continua si implicit autoinstruirea au devenit cerinte fundamentale ale societatii. Este absolut necesara o anumita certificare în domeniul respectiv? Este absolut necesar sa am o diploma? . tehnicii.

M. de a scrie. îsi formuleaza obiectivele. 1975). in dividul îsi stabileste nevoile de învatare. drept educatie nonformala. cu sau fara ajutorul altora. de a citi. de a calcula si de a asculta. principalele competente pe care un adult le foloseste ca sa învete a învata sunt: de a cunoaste resursele din mediu necesare învatarii (pentru ca se poate învata pe t ot parcursul vietii). act ivitatile educative organizate de alte institutii. învatar e prin colaborare. cum ar fi muzeele. este legat de toate situatiile de viata. .. iar influentele spontane sau neorganizate din mediu.n. alege si aplica strategiile de învatare potrivite si îsi evalueaza rezultatele învatarii (M. R. Traditional. grup de prieteni. educatia oferita de scoala a fost considerata educatie formala. de a fi la curent cu specificul proceselor educative (învatare autodirijata. bibliotecile.) preia initiativa. îsi identifica resursele (umane si ma teriale) necesare în învatare. Knowles.Teoria lui Knowles are ca nucleu urmatoarea definitie pentru autoformare: un deme rs în care individul (cel care învata s. famili e. clubur ile elevilor etc. Smith considera ca a învata sa înveti. învatare într-un cadru institu-tionalizat). de a utiliza corect calcula torul/computerul.

comunitatea locala sau cu diferite institutii culturale. nonformala si informala. organizatii nonguvernamentale. Criteriu de comparatie Educatia formala Educatia nonformala Educatia informala Subiectul educatiei (actorii care desfasoara actiuni de educatie) institutii de educatie (scoli. Conceptia despre învatare are la baza ideea si observatia ca un numar mare al experientelor noastre de învatare s-au desfasurat în afara sistemului de educatie formala: la locul de munca.ca institutie .Building Bridges for Learning Recunoasterea si valorificarea ed ucatiei nonformale în activitatile cu tinerii.mass media etc. În tabelul de mai jost puteti observa câteva caracteristici ale celor trei forme de educatie: educatia formala. Delimitarea între aceste trei forme ale educa tiei este una teoretica. muzee. . în diferite organizat ii si biblioteci. în practica ele functionând ca un complex ale carui granite sunt dificil de trasat. alte institutii care au ca misiune conexa educatia si cultura familia. în familie.. universitati) (institutii a caror principala misiune este educatia) institutii culturale (teatre. (Pasi Sahlberg. care se apropie din ce în ce mai mult de spatiul scolar. licee.). Mai mult.. case de cultura etc.).a ras puns provocarilor sociale prin largirea sferei de activitate si initierea unor parteneriate cu soc ietatea civila. educatie informala. biblioteci. Si scoala . . Aceasta deoarece învatare a nu este legata numai de scoala sau de alte contexte organizate. gradinite. în ultima perioada asistam la o dezvoltare si la o "formalizare" a educatiei nonfo rmale. media.

contextual Modalitati de certificare certificate recunoscute la nivel national si. uneori având si pregatire didactica Pregatire didactica absenta sau sporadica Pregatirea nu este o conditie a influentei educationale.grupul de prieteni. Finalitati ale educatiei clar stabilite si gradate pe etape de studiu. pe discipline etc. oricine exercita o influenta educationala neintentionata sau neorganizata Gradul de pregatire al "educatorului" Personal didactic calificat Personal calificat în diferite domenii de activitate. . fara o organizare pe termen lung nestabilite Continutul educatiei organizat pe ani de scolaritate (etape de vârsta). stabilite pentru fiecare activitate. pe profiluri / filiere profesionale relativ organizat pe arii de interes neorganizat.

Daca nu sunteti o persoana care învata bine prin lect ura. nu doar carti. într-un cadru instituti onalizat: 1. Asculta sau vizualizeaza. site-uri. daca doriti s a învatati cum se utilizeaza software-ul computerizat de contabilitate. 2. articole de ziar. 3. Fii ucenic la cineva care stie ce doriti sa învatati. si blog. certificate de absolvire a fara certificare Iata cum puteti sa învatati. De exemplu. fara a merge neapara la scoala. puteti sa apelati orice mijloc me dia pentru a obtine informatii din diverse domenii. puteti asculta CD-uri sau daca sunteti un tip visual.certificate de participare. Citeste. veti fi pe lânga un conta bil cu . ci si reviste.

4. Alaturati-va unui grup de alte persoane care sunt în cautarea de a învata si de a îmbunatati aceleasi abilitati ca si ale dumneavoastra . schimbul de experienta cu alte personae fiind e xtreme de valoros.A.) prezin Astfel Schhein (citat de Aurel Manolescu ta stadiile ideale ale unei cariere care sunt compatibile în general cu stadiile viet ii biosociale. Klatt. S-a încercat fixarea unei stadialitati a carierei. Autoinstruirea si formarea profesionala continua sunt în relatie directa cu stadii le carierei. VÂRSTA STADIILE 0 16 16 17 21 Dezvoltarea. fara a se ajunge la un deplin a cord în acest sens. însa implicarea în diverse proiecte din cadrul comunitatii te poate ajuta sa descoperi noi domenii de activitate. explorare 25 Intrarea în domeniul muncii 25 Pregatire de baza 30 Cariera timpurie 25 Mijlocul carierei 35 45 Crizele de la mijlocul carierei 40 Cariera târzie peste 40 Declin si eliberare Alti autori (L. Stadiile carierei Stadiile carierei sau fazele de dezvoltare ale acesteia sunt în strânsa interdepende nta cu stadiile vietii si cunoasterea lor ne permite sa întelegem dinamica unei cariere. stiu ce spui .E. Da.experienta de la care sa învatati. 5. . Fa munca de voluntariat. F.Managementul Resurselor Umane.voluntariatul lucrul în timpul libe r. 6. fantezii. Schuster) considera ca oamenii trec pe parcursul d ezvoltarii .

Teoria lui e ste puternic .Consilierea carierei. stabilire. Dezv. Jigau .carierei lor prin patru stadii principale: explorare. mijlocul carier ei si eliberare. carierei Mijlocul carierei eliberare Explorare Stabilire vârsta Super (citat de M.) a elaborat o teorie a dezvolta rii imaginii de sine implicata în comportamentele specifice alegerii profesionale.

Stadiul de mentinere (45 64 ani) persoana angajata cauta sa-si mentina stabil a si sigura pozitia în lumea muncii. Geroge T. Stadiul de stabilizare (25 44 ani) se caracterizeaza prin pastrarea/schimbare a unei pozitii în functie. Boudread (. iar alegerea unei profesii n e apare ca un comportament profesional caracteristic unui stadiu al existentei umane. Stadiul declinului (peste 65 ani) persoana îsi asuma alte roluri.jocuri de rol imaginative b) al intereselor (11 12ani) conturarea aspiratiilor catre diferite activitati c) al capacitatii (13 14 ani) domina nevoia de activitate.Human Resources Management. Mil ovici si John W. formare 2.substadiile: a) al fanteziilor (4 10 ani) . de munca. daca ea corespunde/nu aspiratiilor. 1. Stadiul de crestere (de la nastere la 15 ani) . 2. 24 ani) se caracterizeaza prin autocunoastere si exp . . El considera ca procesul dezvoltarii carierei parcurge cinci stadii aflate într-o succesiune cronologica: 1.substadiile: a) de proba (25 30 ani) b) de stabilizare (31 44 ani) are randamentul maxim si da dovada de creativitate în munca. Stadiul exploratoriu (15 erimentare a diferite roluri.substadiile: a) a tentativelor (15 17 ani) de alegere a unei ocupatii b) de tranzitie (18 20 ani) primele experiente de munca 3.influentata de principiile psihologiei dezvoltarii.) ne prezin ta stadiile carierei în corelatie cu principalele probleme ce se cer a fi rezolvate în cadrul fiecaruia: Explorare.încercare a diferitelor roluri   . îndepartându-se t reptat de lume.

.Întrarea în organizatii si avansarea Alegere pentru a continua mentinere / declin Eliberare Stadii Probleme Explorare Stabilire Mentinere Declin Activitati Principale Sprijin Pregatire Ascultare Recunoastere ca persoana Contributie independenta Pregatire si dezvolt.

Alocarea resurselor Modelarea directiilor organizatiei Retragere Relatii De început Colegiale Mentor / sponsor Sfatuitor Roluri Dependenta Independenta Asumarea resposabilitatilor pentru altii Diminuarea importantei puterii/rolului Vârsta 16 .25 .

sa se autoorienteze.35 35 .75 Cunoasterea stadiilor carierei are ca avantaje faptul ca permite individului sa se autoevalueze.55 50 . sa-si conduca singur cariera sau sa aiba un r ol mai activ în .20 .

Cucos C. Kidd Robbins James. Mures .eu/web/rumania/competencias/Autodesarrollo_RO.. Bucuresti . . Bibliografie . R. Fundamentele Educatiei Permanente (1991). Managementul performant al resurselor umane. Editura Cartea Veche. Tg.leonardofortius.pdf Capitolul VI. Edictura Polirom. Popovici Dumitru. Dave H.) 2001. Bucuresti .planificarea si dezvoltarea carierei sale ceea ce duce la cresterea responsabili tatilor individului si la îmbunatatirea performantelor acestuia. Iasi . Iasi . EFI ROM. Ciotea Florin (coord. Timp si temporalitate în educatie (2002). Institutul European. Bucuresti . Editura Didactica si Pedagogica.. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI Margareta Ciotea În functie de procedeul de reprezentare a informatiei si de suportul fizic al inf ormatiei. Cum învata adultii (1981). Edit . Sociologia Educatiei (2003). (http://www. Daniel Goleman. Editura Didactica si Ped agogica. Inteligenta emotionala (2001).

Aceasta teoreie a dus la apa ritia calculatoarelor analogice care au constituit o generatie raspândita pe la mijlocul secolului 20. Aceasta pozitie binara furnizeaza o cantitate de informatie de 1 BIT (Binary Digit).calculatoarele au fost împartite în: . Calculatorul numeric este un sistem fizic care prelucreaza automat informatia c odificata sub forma de valori discrete. care poate lua doua valori: 0 sau 1. calculatoare numerice În sistemele de calcul analogice. g eneratie disparuta acum. Unitatea elementara de reprezentare a informatiei este cifra binara. Un exemplu de sistem analogic simplu este rigla de calcul care foloseste m arimea fizica spatiu. Codificarea binara folosita pentru reprezentarea interna a informatiei în sistemel e de calcul determina natura componentelor constructive care actioneaza asupra acesteia. calculatoare analogice . Spre deosebire de sistemele de calcul analogice sistemele de calcul numerice cod ifica informatia sub forma discreta (numerica). etc). informatia este reprezentata utilizând baza de nume ratie 2. având la baza un algoritm de prelucrare. Datorita modului de realizare a componentelor constructive si a logicii de func tionare a sistemelor de calcul numerice. informatia este codificata sub forma unor marim i fizice (intensitatea curentului electric. . tensiunea. conform unui program ce indica o succesiune determinat a de operatii aritmetice si logice. operatiile facându-se prin masurarea distantelor pe o scara logaritmica.

se utilizeaza mai multe moduri de codificare a inf ormatiei. poarta numele de date .care reprezinta partea de programe a sistemulu i de calcul (partea "moale"). În toate cazurile însa este vorba de o reprezentare binara a informatiei.care reprezinta partea de echipament a sistemul ui de calcul (partea "tare"). Subsistemul software (soft-ul) . Unitatea de iesire (UE) permite transferarea informatiilor în mediul extern (monit orul. VonNeumann Figura 1. imprimanta.1. Schema von Neumann a calculatorului numeric În figura 1. Memoria (M) permite stocarea datelor în scopul prelucrarii. Informatiile codificate memorate sau prelucrate într-un sistem de calcul.).În functie de natura informatiei ce se codifica si de dispozitivele care manevreaz a informatia în sistemele de calcul numerice. 1. Interactiunea hardware-software Un sistem de calcul electronic reprezinta un ansamblu functional destinat stoca rii si prelucrarii informatiei. scanner. Structura unui calculator numeric a fost definita în anul 1945 de catre von Neuman n. liniile întrerupte repre zinta fluxuri de comenzi si de stari.1 liniile continue reprezinta fluxuri de date. iar dreptunghiurile blocuri functionale: Unitatea de intrare (UI) este destinata acceptarii de informatii din mediul exte rn ( tastatura. Unitatea centrala (UC) este componenta care coordoneaza întreaga activitate din si stemul de calcul. Tot în partea de programe sunt cuprinse si structurile de date. etc). Operatiile ce se pot executa asupra informatiilor într-un sistem de calcul sunt:   . Pentru realizarea acestor scopuri el este format din do ua mari subsisteme: Subsistemul hardware (hard-ul) . Unitatea aritmetica logica (UAL) efectueaza calcule aritmetice si operatii logic e. mouse etc. joystic .

calcule. adica modificarea continutului sau aspectului informatiei . operatii de editare. extragerea informatiilor stocate. Preluarea informatilor din mediul extern se face cu ajutorul unor echipamente s pecializate (tastatura. operatii de reorganizare a informatiei.o o o o o preluarea informatiilor din mediul extern. operatii de cautare a informatiei. prelucrarea informatiilor stocate. Prelucrarile ce se pot efectua asupra informat iei preluate din mediul exterior si stocate în mediile de memorare sunt: o o o o . livrarea informatiilor în mediul extern.). mouse etc. stocarea informatiilor în mediile de memorare. scanner.

Un program Windows are acces numai la o zona a ecranului fizic. Ferestrele programelor executate simultan se pot suprapune pe suprafa ta ecranului. pot fi redimensionate si asezate pe ecran. Image29 Ferestre. Aceasta este folosita nu numai pentru afisarea ci si pentru orice operati e de interactiune cu utilizatorul. În Windows. Pe parcursul utilizarii sistemului pot fi observate pe ecran trei tipuri de fer estre: ferestre de aplicatie. ferestre document si ferestre de grup. Ferestrele document s e deschid pe suprafata unei ferestre de aplicatie atunci când aplicatia permite utilizatorului sa deschida mai multe documente pentru a le avea simultan pe ecran. informatia vehiculata în sistemul de calcul se împarte în doua categorii: . buto ane simulate pe ecran. care constituie ferastra sa de lucru. . datele (informatia care se prelucreaza). pot fi transformate temporar în ic onite (mici simboluri grafice) pentru a elibera spatiul ecranului. Windows permite crearea de interfete standardizate cu utilizatorii. programele (informatia care arata cum se fac prelucrarile). În acest fel.Din punct de vedere al utilizarii ei. Ele pot ocupa orice zona a suprafetei ecranului. Sistemul Windows. 2. cursoare gafice. atunci când vizualizarea c ontinutului lor sau interactiunea cu utilizatorul nu este necesara.   . principii de functionare MS-Windows este un sistem de operare care ofera utilizatorilor o interfata graf ica prietenoasa bazata pe ferestre si mijloace de intractiune moderne: meniuri. Windows este un sistem de opera re multitas ing. cutii de dialog si altele. De asemenea. Ferestrele de aplicatie contin aplicatiile în curs de executie. toate resursele fiz ice ale calculatorului sunt partajate între programle executate simultan.

functiile de configurare (Settings).     .Image30 Ferestrele de grup se afiseaza pe des top (ecranul principal al mediului) si co ntin mai multe iconite de aplicatie. Asupra sa se po ate actiona numai cu mouse-ul. procedura de terminarea lucrului. programele neinstalate (Run). Fereastra poate fi prevazuta cu bare de defilare iar pe fiecare bara de defilare sunt reprezentate sageti. help-ul de sistem (Help). mecanismul de cautare (Find). Marginea ferestrei este dreptunghiul care margineste fereastra. în scopul modificarii dimensiunilor ferestrei. Bara de stare este afisata implicit în partea de jos a ecranului mediului (des to p) si contine butonul de start si butoane pentru aplicatii în curs de executie. prin punctarea carora se executa deplasarea în documentul afisat în fereastra. pe fiecare bara este afisat si un cursor mobil. Suprafata de lucru este zona în care aplicatia poate afisa informatii. ultimile documente editate (Documents). În acelasi scop. Prin activarea b utonului de start se deschide un meniu vertical ce cotine comenzi prin care pot fi lansate în executie: o o o o o o o principalele aplicatii instalate (Programs).

procesoare de documente. . ca o componenta a u nui mediu de programare. etc. într-o maniera interactiva. fiind destinate. e tc. ca facilitate de editare a textelor. dimensiunea caracterelor. etc. în timp ce mutarea unui bloc de text (Cut) se face cu stergerea blocului din pozit ia initiala si .3. editorul de texte Windows: Image44 . editoare de texte . Italic. tocmai pentru a putea realiza preluarea initia la a programului sursa si. Editoarele de texte pot fi utilizate pentru preluarea în memoria externa a sisteme lor de calcul a programelor. a. modificarea ulterioara a acestuia. este posibila alegerea fontului cu care s e scrie. Aspecte generale privind procesoarele si editoarele de text. aplicatiile de editare se împart în doua mari categorii: . functiile oferite de Notepad. greces ti. Kedit în Linux. aceasta aplicatie permite generarea de documente de tip text. stilul de afisare (R egular. a mediilor de programare. în varianta lor initiala. documentele astfel memorate pot fi ulterior modificate sau listate . de exemplu codul ASCII. descriem. incluzând în alegerea facuta: numele fontului. Programele de editare permit introducerea . aceea de program sursa. copierea unui bloc (Copy) se face cu pastrarea imaginii initiale a blocului în text. chirilice. în scopul consultarii sau modificarii lor ulterioare. Bold Italic) ca si tipul de caractere folosit: latine. prin copierea sau mutarea lor. În functie de facilitatile pe care le ofera utilizatorului. a unor documente si pastrarea lor în memoria externa a sistemului de calcul. adica în fisiere în care datele sunt codificate utilizând un cod alfanumeric. Prin dezvoltarea. mai ales. în cadrul softwareului de programare. eventual. si editorul de texte. de exemplu: Notepad. pe scurt. Editoarele de texte au mai putine facilitati. este posibila manevrarea blocurilor de text. Pentru exemplificare. prelua rii de texte si memorarii lor în fisiere de tip text. Programele de editare ocupa un loc important în cadrul programelor utilitare incl use în software-ul oricarui sistem de calcul. de la o pozitie din text la alta. pe care le memor eaza în fisiere ASCII cu extensia implicita . Bold.TXT . Fiecare sistem de operare interactiv poseda un astfel de program de editare texte. a fost inclus. Wordpad în Windows.

inserarea lui (Paste) în noua pozitie .

. ca facilitate suplimentara este oferita o functie de cautare si localizare în te xt a unui grup de caractere (Find), cu posibilitatea de repetare a cautarii (Find Next) sau de înloc uire a grupului gasit cu un altul (Replace) . în plus, aplicatia permite inserarea în textul editat a datei si orei curente, ges tionate de sistemul de operare.

3.1. Crearea, memorarea si tiparirea unui document Word

Un document Word poate fi creat interactiv, introducându-l de la tastatura, sau po ate fi creat pornind de la alte fisiere, text sau de alta natura, preluate din discul sistemului. Gen erarea unui nou document Word poate fi facuta cu ajutorul generatorului de documente care se activeaza la secventa de comenzi File>New. Acesta permite generarea unui document nou sau a unei machete de document (Template); pentru diferite tipuri de documente, generatorul ofera un set de mac hete din care poate fi selectata cea dorita, pentru generareanoului document. Un document creat trebuie sa fie salvat în memoria externa a sistemului de calcul, pentru a permite accesarea sa ulterioara . Operatia de salvare în disc a documentului din fereastra activa se realizeaza cu comanda File>Save As, caz în care se cere si numele sub care va fi salvat documentul, sau cu comanda File>Save, în cazu l în care se acopera o imagine a documentului, deja creata în disc. Image47 Extensia implicita sub care se salveaza un document Word este .DOC; extensia imp licita pentru o macheta de document este .DOT . Pentru a deschide un document salvat anterior în disc se utilizeaza optiunile File >Open; fereastra de dialog care se deschide permite declararea numelui de fisier care contine docume ntul dorit sau cautarea si localizarea lui în disc, conform unui set de criterii care se pot defi ni: Image48 dupa tipul fisierului dupa folderul sau calea în arborele de directori catre subarborele în care se realiz eaza cautarea dupa continutul fisierului dupa data ultimei modificari, etc. Optiunea File>Close are ca efect închiderea ferestrei document active; daca docume ntul care a fost

editat în fereastra document a fost salvat în disc, atunci se închide si fisierul în car e a fost salvat documentul; daca nu a fost salvat în disc, documentul introdus se pierde; din aces t motiv, înainte de a închide fereastra document, aplicatia Word ofera o ultima sansa utilizatorului, pentru a salva documentul editat.

Toate aceste setari pot fi facute utilizând paginile ferestrei de dialog deschise de comanda File>Page Setup. Vizualizarea aspectului general al documentului, asa cum apare acesta când este im primat, se poate realiza cu optiunea File>Print Preview. În sfârsit, comanda de listare este File>Print; aceasta comanda deschide o fereastra de dialog care permite utilizatorului sa declare: tipul de imprimanta folosit si caracteristicile tehnice ale operatiei de listare domeniul de pagini din document care se imprima si natura informatiilor imprimat e (documentul propriu-zis, comentariile, formulele standard, etc.) ordinea de imprimare a paginilor, numarul de exemplare din fiecare pagina, etc.

Functii de formatare a documentelor Word

Prima operatie privind formatarea documentului Word este definirea încadrarii în pag ina (File>Page Setup). Aspectul textului editat se defineste cu comanda Format>Font, selectând: Image51 Image49 o fontul si stilul fontului (normal, îngrosat, înclinat) o dimensiunea si culoarea caracterelor o optiuni suplimentare: caracter subliniat, exponent, indice, caracter animat, e tc.

Pot fi inserate în document simboluri speciale, de exemplu: operatori matematici, literele alfabetului specific diverselor limbi, semne de punctuatie speciale, alte simboluri - sageti , figuri geometrice, chenare, etc. Comanda Insert>Symbol permite selectarea unui astfel de caracter s pecial, pentru a fi

inserat în document sau permite definirea unei combinatii de taste (Shortcut Key) a carei utilizare sa aiba ca efect inserarea caracterului ales în document.

Optiunea Format>Paragraph permite: o definirea modului de aliniere a textului în paragrafe

o definirea distantei dintre rândurile textului o definirea pozitiei în pagina pentru punctele de aliniere la utilizarea tastei Ta b, precum si a modului de aliniere în jurul acestor puncte, etc. Pentru introducerea de efecte speciale în pagina, de tipul chenarelor, marginilor sau fundalurilor, pentru o întreaga pagina sau pentru un paragraf, se foloseste comanda Format>Borde rs and Shading. În sfârsit, se pot defini simbolurile care marcheaza în text enumerarile, simple sau i mbricate, folosind comanda Format>Bullets and Numbering. În documentul Word pot fi inserate anumite enunturi speciale, care pot fi gestiona te la nivel de document: antetul de pagina si finalul de pagina se definesc o singura data si vor fi tipa rite pe fiecare pagina a documentului; pentru a le defini sau a le modifica, se da comanda View>Header an d Footer; numarul paginii, cu descrierea modului de inserare în pagina, a formatului de afis are si a secventei care se numeroteaza, cu comanda Insert>Page Numbers; data si ora gestionate de sistem, într-un format de afisare ales cu comanda Insert >Date and Time; notele de subsol de pagina sau de sfârsit de document pot fi adaugate cu Insert>Fo otnote si consultate cu View>Footnotes; caracteristica lor principala este ca pot fi numer otate în secventa, în interiorul paginii, al sectiunii sau al întregului document; comentariile pe marginea documentului pot fi inserate cu Insert>Comment si pot f i vizualizate cu View>Comments; aceste comentarii pot fi listate separat de document; sunt marcat e punctele din document unde au fost inserate comentarii; pot fi folosite în interiorul documentu lui anumite formule standard: de adresare, la începutul sau la sfârsitul documentului, de început sau de s fârsit de pagina, semnatura, etc.; acestea sunt selectate dintr-o lista, în care sunt grupate dupa s emnificatie, cu comanda Insert>AutoText.

3.2.Editarea documentelor Word.

Operatia de editare a unui document se refera la adaugarea, stergerea sau modifi carea continutului documentului. Pentru usurarea operatiei de editare a documentelor, aplicatia Wor

d ofera utilizatorului posibilitatea de definire a blocurilor, în document si de realizare a operatiilor la nivel de bloc. Odata selectat, cu combinatia de taste Shift+sageata sau prin baleiere cu mouse-ul, un bloc poate fi copiat, mutat sau sters din document; se pot modifica, de asemenea, si optiunile de formatare, pentru un întreg bloc. Pentru selectarea întregului document activ se poa te folosi comanda Edit>Select All. Pentru anularea efectului ultimelor operatii de modificare a continutului docume ntului editat poate fi utilizata comanda Edit>Undo; aplicatia Word memoreaza în secventa operatiile efect uate asupra documentului si poate anula efectul acestora, în ordinea inversa efectuarii lor, p entru un numar limitat de operatii. Comanda inversa celei de anulare este comanda Edit>Redo sau Edit>Repeat, dupa caz. O facilitate importanta oferita de aplicatia Word, pentru editarea documentelor, este posibilitatea de a transfera datele între diferite aplicatii Windows aflate în executie. Acest transfer de date se poate face prin intermediul memoriei Clipboard, memorie gestionata în comun de aplicatii le Windows. În cazul general, datele sunt memorate în Clipboard la nivel de bloc, prin intermediu l comenzilor de editare Edit>Copy sau Edit>Cut; pentru inserarea în document a unui bloc memorat d eja în Clipboard se foloseste comanda Edit>Paste.

Image56 Legatura de date care se realizeaza prin intermediul memoriei Clipboard între dou a aplicatii Windows este o legatura instantanee, de moment; imaginea datelor care se transmi t de la o aplicatie la alta este o imagine statica. Este posibila definirea unei legaturi permanente, prin date, între doua aplicatii Windows, folosind tehnica OLE (Object Lin ing and Embedding). Aceasta tehnica permite conectarea a doua aplicatii, pentru utilizarea în comun a datelor, în doua moduri: o prin legare o prin încastrare. Pentru explicarea tehnicii OLE se definesc urmatoarele elemente implicate: aplicatia sursa (sau aplicatia server) - este aplicatia care a generat documentu l sursa; documentul sursa - este documentul care va furniza blocul de date ce va fi folos it în comun; aplicatia destinatie (sau aplicatia client) - este aplicatia care a generat docu mentul destinatie; documentul destinatie - este documentul care va primi blocul de date care va fi folosit în comun. Image57 Conectarea prin legare a doua aplicatii are loc atunci când în aplicatia client se m emoreaza, odata cu blocul de date, si legatura catre documentul sursa; rezultatul legarii celor dou a documente este ca atunci când se modifica blocul de date în documentul sursa, acesta va aparea modific at si în documentul destinatie. Restrictia care se impune în cazul utilizarii procedeului d e legare este de a nu

 

modifica locatia documentului sursa; în caz contrar, legatura definita în documentul destinatie se rupe si blocul inserat capata un caracter static. Pentru a realiza legarea într-un document Word se foloseste comanda Edit>Paste Special>Paste Lin . Comanda Edit>Lin s permite vizualizarea si gestionarea tuturor legaturilor defin ite pentru documentul activ, ca document client. Conectarea prin încastrare a doua aplicatii se realizeaza atunci când, prin inserarea blocului în documentul destinatie, se memoreaza si legatura cu aplicatia server; în acest caz, pentru a realiza modificarea blocului în documentul destinatie, se act iveaza automat aplicatia server, cea care a generat blocul. Operatia de încastrare se realizeaza cu comanda Insert>Object. Un alt instrument oferit utilizatorului pentru editarea documentelor Word este f acilitatea de cautare, cu comanda Edit>Find, eventual de cautare cu înlocuire a enuntului localizat cu un altul, cu comanda Edit>Replace. Image58 Pozitionarea într-un document se poate face cu comanda Edit>Go to; are loc pozitio narea conform criteriului ales: numar de pagina, numar de linie, marcaj, comentariu, nota de s ubsol, tabel, etc. Modificarea tipului de caracter folosit în textul selectat (majuscule sau minuscul e) se poate realiza automat cu comanda Format>Change Case. Image59 Verificarea corectitudinii ortografice si gramaticale a textului, pentru o limba selectata dintr-o lista, se realizeaza automat, conform optiunilor definite cu comanda Tools>Spelling and Grammar. Obiecte speciale în documentele Word. Documentul Word poate fi îmbogatit si cu alte elemente, în afara informatiei de tip text:

3.3.Realizarea tabelelor cu aplicatia Word.

Aplicatia Word dispune de facilitati de generare automata, de gestionare si de v alorificare a structurilor de date tabelare. În acest scop au fost definite comenzile grupate su b optiunea Table din meniul principal.

 

 

Acestea pot fi salvate în fisiere pe diferite suporturi de memorie externa. copiere. 4. folosind ins trumentele oferite de optiunea Table>Draw Table. cal cularea si analizarea datelor. sau se poate desena tabelul. mutare. se pot alege optiuni de colorare pentru caractere si fundalul celulelor. stergere sau formatare. cu ajutorul but oanelor de comanda ale barei de instrumente Tables and Borders. apelat cu comanda Table>Insert Table>Autoformat. Într-un tabel se pot efectua operatii cu linii. Aplicatia de calcule tabelare Microsoft Excel Excel este o aplicatie complexa utilizabila pentru introducerea. poate fi definit stilul si grosimea che narelor. poate fi definita alinierea în celula. pe orizontala sau pe v erticala. La nivel de foaie de lucru datele se stocheaza în celule (cells). poate fi definita orientarea textului din celula. cu optiunea Table>Sort. dar si pentru prezentarea datelor si a rezultatelor prelucra rilor. Celulele sunt rubricile aflate la intersectia unei coloane cu o linie. Acesta poate contine una sau mai multe foi de diverse tipuri. Excel are la baza un program de calcul tabelar (spreadsheet). Structurile în care Excel memoreaza si organizeaza datele poarta numele de docume nte. într-o forma atractiva. pastrarea. Image63 Doua operatii speciale cu celulele din tabel sunt: operatia de împartire a unei ce lule (Split Cell) si operatia de contopire a mai multor celule adiacente (Merge Cells). coloane sau celule (câmpuri).Image62 Pentru a insera un nou tabel într-un document se poate folosi generatorul automat de tabele. acestea pot fi ordonate dupa cel mult trei criterii. Docume ntul principal folosit de Excel poarta numele de mapa de lucru (wor boo ). Ca posibilita ti de formatare a datelor într-un tabel. care pastreaza si prelucreaza datele continute în foi de lucru (wor sheet). etc. ele po t fi inserate sau selectate pentru modificare. Pentru valorificarea datelor memorate în tabele.       .

aflata la intersectia une i linii cu o coloana. care reprezinta un singur tabel cu mai multe linii s i coloane. Unitatea elementara adresabila din tabel este celula. Implicit. O celula poate contine date sau expresii de calcul.Foaia de lucru (wor seet). o foaie d e calcul contine 28=256 coloane (de la A la IV) si 214=16384 linii (de la 1 la valoarea maxima)   .

wor boo = mapa de lucru spreadsheets = foi de calcul cells = celule Lansarea aplicatiei se poate face direct folosind un utilitar de gestiune a fis ierelor (de exemplu Windows Explorer) sau prin intermediul meniului START. Utilizarea si configurarea mapelor de lucru Dupa cum am precizat anterior. fiind si implicit. NEW . Image12. mapele de lucru se salveaza pe diferite suportur i de memorie externa sub forma de fisiere. În general aceasta din urma metoda este mai des folosita deoarece este mai rapida. Aceste fisiere au extensia .1.gif         . Pentru a deschide dir ect o noua mapa de tip "Blan Document" se poate folosi butonul din meniul de butoane.Zona de lucru Foaie de calcul Celula În figura de mai jos se prezinta structura simplificata a unui document de tip spr eadsheet. 4.xls sau au ata sata o pictograma de genul celor prezentate în Deschiderea unei noi mape de lucru se face folosind comanda FILE . Aceasta comanda va duce la deschiderea unei ferestre continând sabloane pentru de mape Exc el. Sablonului "Blan Document" este cel mai utilizat.

.

În aceasta fereastra se vor discuta doar paginile GENERAL (figura 4. "File of types" (se afiseaza numai fisierele care corespund unui anumit tip).Deschiderea (restaurarea) unei mape existente pe suportul de memorie externa se poate face folosind comanda FILE . PROTECTION . folosind lista ascunsa "Loo in:". Astfel daca ac est buton de validare este inactiv atunci celulele vor fi adresate sub forma A1 (adi ca celula aflata la intersectia coloanei A cu rândul 1). OPEN . Prin intermediul pa ginii GENERAL se stabilesc anumite elemente de configurare a mapei de lucru: . ultima saptamâna etc). a directorului în care urmeaza sa fie salvat si numelui documentului se apasa butonul SAVE.   . Daca acest buton este activ referirea la celule va fi de forma R3C5 (celula aflata la intersectia rândului 3 c u coloana 5). R1C1 reference style stabileste modul de referire al celulelor. iar apoi se apasa butonul Open. SAVE sau FILE . OPTIONS . cu o anum ita denumire. "Last modified" (se afiseaza numai fisierele care au fost m odificate într-o anumita perioada de timp . Ultima comanda se foloseste în cazul în care documentul a mai fost salvat. Dupa stabilirea tipului de format. În acest caz vec hiul fisier îsi va pastra continutul pe care l-a avut. Pentru a usura cautarea unui fisier se pot folosi listele "File na me" (se afiseaza numai fisierul cu numele înscris în celula de editare). PROTECT WORKBOOK Configurarea mapelor se face folosind comanda TOOLS . si se doreste salvarea acestuia într-un fisier având o alta denumire.5). SAVE AS .ultima luna. Salvarea se poate face în mai multe tipuri de formate. În acest scop se vor folosi cele din lista "Save as type". Dupa gasirea mapei (sau mapelor) acesta se selecteaza. Salvarea unei mape se face folosind comenzile FILE . Deschiderea mapei (mapelor) dorite se face prin cautarea acesteia în arborele de d irectoare. Aceasta comanda va deschide fereastra de tip " Open". "Text or property" (se afiseaza numai fisierele care contin textul înscris în celula de editare). Protejarea mapelor se face prin definirea unei parole folosind comanda TOOLS .

Copierea.. Selectarea de poate face folosind la tastatura.2. Stergerea unei foi de calcul se face folosind comanda EDITT . DELETE SHEET sau folosind comanda DELETE din meniul atasat etichetei foii. Copierea se va executa asemanator cu mutarea în acelasi timp tinându-se tasta CTRL a pasata. Standard font si Size stabilesc caracteristicile fontului implicit. Modificarea numelui unei foi de calcul se face prin executarea unui clic-dublu p e eticheta foii. inserarea si stergerea în foile de lucru Selectarea unei celule se face prin executarea unii clic pe celula respectiva. Utilizarea si configurarea foilor de lucru Foile de lucru sunt componente ale mapelor Excel care contin un tablou format d in celule. Copierea si mutarea unei foi de calcul se face folosind comanda MOVE OR COPY din meniul atasat etichetei foii. urmata de tragerea aces teia în pozitia dorita. Aceasta modalitate poate fi înlocuita p rin executarea unui clic-dreapta pe eticheta foii (care va duce la deschiderea meniului atasat etichetei foii). Aceste operatii se mai pot executa folosind tehnica drag and drop. concomitent cu tinerea butonului CTRL apasat. . Adaugarea unei foi de calcul se face folosind comanda INSERT . 4. Stabilirea numarului foilor de l ucru implicite a unei mape de lucru a fost descrisa anterior.3. 4. WORKSHEET sau folosind comanda INSERT din meniul atasat etichetei foii. prin tinerea apasata a butonului mouse-ului. peste restul celulelor ce se doresc a fi selectate. Sheets in new wor boo stabileste numarul implicit de foi care se vor genera automat la deschiderea unui nou document. urmata de editarea propriu-zisa a numelui. Astfel mutarea se va face prin simpla apucare a etichetei foii. O alta metoda este de a selecta celulele prin executia unui clic pe celula ce se doreste a fi selectata. Selectarea mai multor celule se face prin executarea unui clic pe celula de start si tragerea. În aceste celule se va face editarea propriu-zisa. prin tine rea apasata a     . mutarea. selectarea comenzii Rename din meniul afisat si editarea propriu-zisa a numelui.

. .butonului ALT si deplasarea dreptunghiului de selectie cu ajutorul tastelor . . . . . . .

Aceasta executa copierea relativa si rapida a formulelor sau detecteaza serii de numere sau expr esii.CTRL+V (paste). Selectarea mai multor linii sau coloane se fa ce asemanator cu selectarea mai multor celule. Copierea continutului uneia sau mai multor celule se executa prin selectarea cel ulelor ce se doresc a fi mutate. urmata de deschiderea ferestrei Format Cells Number. Comenzil e CUT si PASTE se pot gasi si în meniul EDIT. care intorc un rez ultat in functie de operanzii si operatorii formulei. O formula este o succesiune de operatii (logice. urmata de tragerea acesteia în locu l dorit concomitent cu tinerea apasata a tastei CTRL. Functiile în Excel sunt asemanatoare cu cele din matematica.Operatii si functii specifice diferitelor tipuri de date. În acest exemplu numele functiei este "sum". urmata de combinatia CTRL+C (copy) . iar parametrii sunt 5. respectiv coloanelor. Copierea se poate face si prin tehnica drag a nd drop. urmata de combinatia CTRL+X (cut) .Selectarea unei linii se face executând clic pe eticheta liniei.CTRL+V (paste). aritmetice).3. . În acest caz se va apuca celula (sau celulele) selectata din partea dreapta jos a zonei de selec tie si se va executa tragerea în directia dorita a fi copiata. Stergerea valorilor unei celule sau unui grup de celule se face prin selectarea domeniului ce de date. 3 si 2.2). diferenta fiind aceea ca se vor folosi etichetele liniilor. Mutarea continutului uneia sau mai multor celule se executa prin selectarea celu lelor ce se doresc a fi mutate. Copierea prin tragere este unul din marile avantajele oferite de Excel. Selectarea unei coloane se face executând clic pe eticheta coloanei. Exemplul 2: Functia sum(5. prin apucarea de una din marginile zonei selectate. m. succesiunea logica de scriere fiind numele functiei. Mutarea se poate face si prin tehnica drag an d drop. iar între paranteze parametrii functiei despartiti de virgula sau punct-virgula. urmata de tragerea acesteia în locu l dorit. Modificarea tipului de data pe care il stocam într-o celula se face selectând celule le pentru care se doreste modificarea formatului. deci va întoarce rezultatu l 10. Comenzi le COPY si PASTE se pot gasi si în meniul EDIT. prin apucarea de una din marginile zonei selectate. Aceasta functie face suma parametrilor.

4. La împartirea cu 0 se întoarce me-sajul #DIV/0! =24/3 rezulta 8 =12/0 rezulta #DIV/0! Ridicarea la putere ^ Ridicare la putere . Functii referitoare la tipurile numerice Operatii specifice diferitelor tipuri de date sunt prezentate în tabelele de mai jos: Operatii cu tipuri numerice (operanzii sunt de tip numeric) Denumire operator Simbol Descriere Exemplu Adunare + Aduna doi operanzi =1+2 rezulta 3 Scaderea Scade al doilea operand din primul =3-5 rezulta -2 Înmultirea * Înmulteste doi operanzi =5*3 rezulta 15 Împartirea / Împarte primul operand la al doilea.4.

="ab"&"cd" rezulta "abcd" ="123"&"345" rezulta "123345" .=3^3 rezulta 27 Operatii cu tipuri caracter (operanzii sunt de tip siruri de caractere) Denumire operator Simbol Descriere Exemplu Adunare (concatenare) & Adauga al doilea operand la sfârsitul primului operand.

1999 rez 32 *Nota: Adunarea si scaderea se poate face si cu o data de tip numeric. Întoarce un rezultat numeric. =02. Operatii cu tipuri timp boolean (operanzii sunt de orice tip. rezultatul este de tip logic) Denumire operator Simbol Descriere Exemplu .02.1999-01.01.Operatii cu tipuri timp calendaristic (operanzii sunt de tip timp calendaristic) Denumire operator Simbol Descriere Exemplu Adunarea* + Aduna doi operanzi =01:01:02+02:02:12 rez 03:03:14 Scaderea* Scade al doilea operand din primul. Partea într eaga a acesteia va reprezenta numarul de zile care se aduna la tipul de data calendaristica. care reprezinta distanta în zile între cele doua date.

2 rezulta TRUE =01.02. =12:01:00>14:00:00 rez FALSE Diferit <> Compara daca primul operator este diferit de al doilea. =1<>2 rezulta TRUE ="x"<>"x" rezulta FALSE Generatorul de functii realizeaza generarea unui apel de functie în doi pasi: la p rimul pas se .02. =3.Egalitate = Compara egalitatea dintre operanzi =3=2 rezulta FALSE ="mama"="mama" rezulta TRUE Mai mic (Mai mic sau egal) < <= Compara daca primul operator este mai mic decât al doilea.4<5.1998<02.1999 TRUE Mai mare (Mai mate sau egal) > (>=) Compara daca primul operator este mai mare decât al doilea.

selecteaza functia dorita din lista de functii afisata. în a doua fereastra a generatorului de functii. Apelul generatorului de functii se realizeaza cu comanda Function a optiunii Insert din meniul orizontal: Image89 Image90 . la pasul al doilea se de finesc argumentele functiei.

Ex: Se noteaza cu: -$A$1 referinta absoluta la linie si coloana.Pentru acest tip de referinta folosim în cadrul formulei notatia d e tipul A1. Referinte externe le folosim atunci când avem nevoie de date dintr-o alta mapa de lucru si sunt de forma = cale_repertoriu [nume_mapa]nume_foaie = ! referinta Ex: =C:\ Temp\ [CP. Referinta absoluta indica pozitia exacta a unei celule în foaia de lucru. O referinta reprezinta o adresa a unei celule a carei valoare dorim sa o utilizam Referintele accceptate de Excel sunt de 6 tipuri: o o o o o o Relativa Absoluta Mixte 3D (care adreseaza date din alte foi de lucru ale aceleiasi mape) externe(care adreseaza date din alte mape) la distanta (care adreseaza date din alte aplicatii) Referinta relativa precizeaza felul în care poate fi gasita celula adresata plecând de la celula care contine formula.4. în care sheet1 indica numele foii în care se gaseste celula refe rita. Ex: Daca vrem sa calculam produsul valorilor din celulele B2 si C2 avem formula .5. Ex: Sheet1 ! $A$2 . Referinta tridimensionala (3D) s-a introdus pentru cazul în care se doreste accesa rea datelor din alte foi de lucru ale aceleiasi mape este de forma nume_document ! referinta! .xls] Foaie_1 = ! $A$2 Referinta la distanta au urmatoarea sintaxa nume_aplicatie | nume_document ! refe . Sistemul de referinte Referintele sunt constructii care permit identificarea celulelor individuale sa u de grup.Notatia f olosita pentru a specifica o referinta absoluta include caracterul $ si eticheta coloanei sau a rându lui.. Ex: $B1 este o referinta mixta în care referinta coloanei este absoluta iar referi nta liniei este reletiva.=B2*C2. -$A1 referinta absoluta la coloana .A$1 referinta absoluta la linie Referinta mixta este compusa din referinta absoluta pentru o componenta si refer inta relativa pentru cealalta componenta.

A5. numar2. Utilizare: =PRODUCT(numar1. A3. (punct-virg..atentie la simbolul .) . .A3..) Exemplu 2: Sa se faca suma numerelor aflate între celulele B2 si B53 Rezolvare: =SUM(B2:B53) .. numar2.atentie la simbolul : (doua-puncte) Exemplu 3: Sa se faca suma numerelor aflate la celulele D2 si a numerelor cupri nse între celulele C5 si C14 Rezolvare: =SUM(D2.rinta. Utilizare: =SUM(numar1.. Functii Excel Functia SUM Descriere: Functia întoarce suma parametrilor.6.A8) . A5 si A8 Rezolvare: =SUM(A2.) Exemplu 1: Sa se faca suma numerelor aflate la celulele A2. 4. .C5:C14) Functia PRODUCT Descriere: Functia întoarce produsul parametrilor.

A3 . A3.A3.A8) Exemplu 2: Sa se calculeze media aritmetica numerelor aflate pe linia 2 Rezolvare: = AVERAGE(2:2) Exemplu 3: Sa se calculeze media aritmetica numerelor aflate pe coloana C Rezolvare: = AVERAGE(C:C) Functiile COUNT si COUNTA .. Utilizare: =SUMPRODUCT(vector1*.A5. A5 si A8 Rezolvare: = PRODUCT(A2. vector2.un vector este o matrice linie sau coloana (ex.A5...A8) Exemplu 2: Sa se faca suma numerelor aflate între celulele B2 si B53 Rezolvare: = PRODUCT(B2:B53) Exemplu 3: Sa se faca suma numerelor aflate la celulele D2 si a numerelor cupri nse între celulele C5 si C14 Rezolvare: = PRODUCT(D2. . A5 si A8 Rezolvare: = AVERAGE(A2. numar2.A3.) Exemplu 1: Sa se calculeze media aritmetica numerelor aflate la celulele A2. A1:A5) Functia AVERAGE Descriere: Functia întoarce media aritmetica parametrilor.C5:C14) Functia SUMPRODUCT Descriere: Functia întoarce suma produsul parametrilor..) * .Exemplu 1: Sa se faca suma numerelor aflate la celulele A2. . Utilizare: =AVERAGE(numar1.

Utilizare: =Min (valoare1.. Generatorul se a peleaza prin comanda Pivot Table. . valoare2.) =COUNTA(valoare1. .A5. a optiunii Data din meniul orizontal. A5 si A8 Rezolvare: = COUNT(A2.valoare2. A3..A3.valoare2.A5.valoare3 ) =Max (valoare1..A8) Exemplu 2: Sa se afle numarul de celule care contin ceva aflate la celulele A2. .A3. iar COUNTA numarul celulelor care contin ceva din domeniul dat Utilizare: =COUNT(valoare1..Descriere: Functia COUNT întoarce numarul celulelor care contin numere din domeni ul dat.. A5 si A8 Rezolvare: = COUNTA(A2.. A3.) Exemplu 1: Sa se afle numarul de numere aflate la celulele A2.valoare3 ) Generatorul de tabele pivot este un instrument pentru generarea în patru pasi a un or tabele de sinteza asupra datelor continute în celulele unui anumit domeniu.A8) Functia min si max Descriere: Functiile Min si Max întorc valoarea minima respectiv maxima dintr-un a numit domeniu specificat. valoare2.

pornind de la valorile memorate în celulele unui anumit domeniu. Image96 Image97 4.împartire cu zero #N/A -valoare lipsa #NAME? -nume invalid . în patru pasi. pentru generarea de repr ezentari grafice. Tipuri de erori generate de Excel Valorile de eroare rezulta din imposibilitatea Excel de a evalua o formula.Image91 Image92 Generatorul de grafice este un instrument. Generatorul de gr afice se activeaza apelând functia Chart a optiunii Insert din meniul orizontal.7.Valor ile de eroare generate de Excel sunt urmatoarele: #DIV/0! .

Informatica economica-curs. Ed..Ed. Valentin Ciotea . 1996 . ********-Microsoft Word . 2005 . servicii. ********-Microsoft Windows . Valentin Ciotea. Cluj Napoca. Mihai A Cerghizan .Tehnica.1999 . comert.0. Risoprint. 1999 .Excel 7."Dimitrie Cantemir" Târgu-Mures. Ioan Salomie. Margareta Ciotea: Tehnologia informatiilor si comunicarii în tur ism.Informatica aplicata în economie. Ed. "Dimitrie Cantemir". Ed.#NULL! -intersectie vida între doua domenii #NUM! -numar invalid #REF! -referinta invalida #VALUE! -valoare incorecta ######### -indicator de afisare imposibila Bibliografie .. TârguMures.

.

art. precum si jurisdictia muncii. Ma i întâi. Revolutia industriala si afirmarea drepturilor . având atât obiect propri u cât si metoda de reglementare proprie. Din acest punct de vedere izvorul dreptului muncii consta în de zvoltarea societatii umane si generalizarea relatiilor de munca platita. cuvântul izvor de drept are doua întelesuri distincte. munca depusa reprezinta si o masura a bunastarii indivizilor. fizice si intelectuale. Contextul si temeiul juridic al relatiilor de munca. Izvoarele dreptului muncii Pentru stiintele juridice. deoarece fara a presta munca nu se pot obtine bunurile nece sare vietii. 1 din Codul Muncii stabileste ca acesta reglementeaza: . LEGISLATIE GENERALA SI SPECIFICA MUNCII Brîndusa Gorea I. modul în care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca. 1. Dreptul muncii este ramura de drept care se ocupa cu studierea normelor juridice ce reglementeaza relatiile care se nasc între salariati si angajatori în legatura cu prestarea muncii . omul fiind singura fiinta care depune efort în mod constient în vederea obtinerii unor foloase. Dreptul muncii s-a dezvoltat ca o ramura de drept autonoma. De cele mai multe ori. Încheierea la scara larga a contractelor care au drept obiect prestarea muncii a determinat si adoptarea unui cadru regle mentativ pentru aceasta sfera de relatii sociale. Relatiile de munca 1. acest termen desemneaza sursa care a determinat aparitia dreptului.1. . În acelasi timp. îm scopul obtinerii de bunuri si beneficii. realitatile sociale care au impus adoptarea normelor juridice. . munca repre zinta o conditie a traiului.2. În ceea ce priveste obiectul de reglementare al dreptului muncii. o activitate prin care oamenii utilizeaza aptitudinile lor.Capitolul VII. Munca si Dreptul munci i Munca este o trasatura esentiala a activitatii umane. Mun ca constitue pentru economisti factor de productie. totalitatea raporturilor individuale si colective de munca.

Încheierea contractului individual de munca cu respectarea noilor dispozitii din C odul muncii 1. Clarificari preliminare O buna perioada de timp (sfârsitul sec. Extinderea folosirii de catre meseriasi si indust riasi a muncii salarizate . izvoarele sale se pot clasifica din acest punct de vedere în izvoare interne si izvoare internationale. al XIX-lea si începutul sec. reglementat de dispozitiile Codului civil. Pentru dreptul muncii. În al doilea rând.muncitorimii a grabit desprinderea dreptului muncii de dreptului civil si transformarea sa într-o discip lina juridica autonoma. 3. XX) contractul individual de munca a fost considerat o varietate a contractului de locatiune a lucrarilor. termenul drept desemneaza forma de exprimare a normelor juridice.

Contractul individual de munca este un contract sinalagmatic deoarece din încheier ea sa în mod valabil se nasc obligatii si drepturi pereche pentru partile contractante.ci doar în baza unui contract civil întrucât salariul .. Contractul individual de munca este un act juridic deoarece reprezinta o manifes tare de vointa a doua persoane.a determinat adoptarea în anul 1929 a primei legi a contractelor de munca. Salariatul doreste în principal încasarea lunara a remuneratiei pentru munca depusa iar angajatorul urmareste sa obtina beneficii d e pe seama muncii. Prin încheierea contractului individual de munca fiecare din s emnatari urmareste un folos de natura patrimoniala.4. Contractul individual de munca este un act juridic numit deoarece beneficiaza de o reglementare legala. cu executare succesi va. Sediul materiei este.36 36 Liviu Filip op. 954 din Codul civil contractul oneros este acela în care fiecare part e voieste a-si procura un avantaj. 59 Astazi. îndeplinirea unei activitati onorifice cu titlu gratuit nu poate avea loc în nici un caz în temeiul unui contract de munca . sinalagmati c. cit. 130/1999 ce reglementeaza masuri privind protectia persoanelor încadrate în munca). 1. unui drept al salariatului îi corespunde obligatia corelativa a angajatorului si vice-versa. Conform art. 53/2003). asa cum am aratat si mai sus. legea nr. consensual. Salariatul este cel care se obliga sa presteze munca iar angajatorul este cel care va beneficia de pe urma acestei munci în schimbul achitarii unui pret numit s alariu. Caracterele juridice ale contractului individual de munca Contractul individual de munca este un act juridic numit. în scopul obtinerii unor anumite consecinte juridice ce caracterize aza un raport juridic. urmata de Codul muncii din 1950 si din 1972. respectiv titlul II (articolele 10 107). titlul II din Codul muncii. personal (intuitu personae). dar si prin alte prevederi speciale (de exemplu. bilateral. contractul individual de munca este reglementat în principal prin dispozit iile Codului muncii în vigoare (legea nr. p. comutativ. În consecinta. oneros. Este un act juridic bilateral deoarece validitatea sa presupune manifestarea de vointa a doua parti: salariatul si angajatorul. Astfe l. bazat pe un raport de autoritate.

partile pot face dovada preve derilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba. ci .ad probationem . în forma scrisa . cauza oricarui contract de munca. lipsit de formalitati. în conformitate cu prev ederile Legii nr. Mai mult. în limba româna. arata ca natura contractului este una consensuala si nu formala. la încheierea contractului iar executarea lo r nu depinde de un eveniment incert. Faptul ca obligatia încheierii în forma scrisa apartine. 53/2003. angajatorului. daca contractul nu s-a încheiat în forma scrisa. În acest sens.ad validitate m. respectiv. cerinta încheierii contractului individual de munca în forma scrisa nu este o conditie . Contractul individual de munca este un act juridic consensual. art. contractul individual de mu nca se încheie la data realizarii acordului de vointe. chiar daca înscrisul constatator s-a întocmit ulteri or sau executarea contractului începe la o data posterioara. Prin ur mare. 16 din Codul muncii afirma ca acest act se încheie în baza consimtamântului partilor. Contractul individual de munca este oneros si comutativ deoarece partile realize aza reciproc o contraprestatie în schimbul aceleia pe care s-au obligat sa o efectueze în favoarea celeilalte.ab initio. ambele prestatii fiind cunoscute .constituie obiectul si. Fiind un contract consensual.37 .

1993. dupa un interval de timp. daca persoana (salariatul) nu se prezinta la munca. i se poate desface diciplinar contractul de munca. p. Eroarea asupra persoanei semna tare a contractului constituie viciu de consimtamânt si conduce la anularea contractului. 17 38 Ion Traian Stefanescu. lucrare editata cu sprijinul Centrului de Formare si Studii în Domeniul Muncii. poate controla îndeplinirea sarcinilor de serviciu si poate sanctiona abaterile disciplinare. În consecinta. Fie care din parti încheie contractul datorita calitatilor personale ale celuilalt.38 Contractul individual de munca este un contract intuitu personae (personal). Adrian Popescu . contract de antrepriza etc. contract de comision. Contractul individual de munca este un contract cu executare succesiva. Aceasta relatie nu schim ba însa apartenenta dreptului muncii la sfera dreptului privat deoarece.. în urma încheierii în mod valabil a contractului individual de munca se naste o relatie de subordonare a salariatului fata de patron. Plata salariului deodata pentru toata perioada lucrata schimba natura contractului din contract i ndividual de munca într-un alt tip de contract (contract de prestari servicii. în situatia dreptului muncii relatia de subordonare nu este generala ci vizeaza doa r anumite prerogative ale patronului.). Iasi. Astfel. Bucuresti 1994. cit. patronul poate da ordine si dispozitii salariatului . Prin urmare. Tot astfel. 72 .Elemente de drept al muncii sinteze.. refuzul angajatorului de a primi persoana sa lucreze la termenul convenit va da nastere unei stari conflictuale între salariat si anaga jator (denumit litigiu de munca). Raluca Dimitriu 39 Stefan Rauschi op. Chiar da ca se încheie pe o perioada de timp determinata. Contractul individual de munca se bazeaza pe raportul de autoritate în care se afl a angajatorul fata de salariat. p. Contractul individual de munca da nastere la obligatia salariatului de a face (a . Gheorghe Brehoi. de obicei lunar sau bilunar.37 Gheorghe Badica. p. Patronul angaje aza un salariat pentru ca acesta sa presteze succesiv o anumita munca. 100. motivat fiind de o serie de trasaturi sau particularitati ale partenerului sau contractual. spre deosebire de ramurile dreptului public. Magda Volonciu.. Calitatea de salariat se dobândeste de la data încheierii contractului. de pe urma careia sa poata benef icia. efectiv. Salariul se plateste de asemenea la anumite intervale de timp. Editura Fundatiei Chemarea. chiar daca m unca începe.Drept civil. existenta unui contract individual de munca presup une în mod obligatoriu trecerea unui interval de timp pentru executarea sa.

munci) si în consecinta aceasta prestatie trebuie executata în natura, prin munca, neputând fi ni ciodata preschimbata în dezdaunari (spre exemplu salariatul sa-i ofere angajatorului, în loc ul muncii, o anumita valoare materiala). Cu titlu de exceptie este posibil ca, atunci când sala riatul produce anagajatorului sau o paguba materiala, sa se angajeze raspunderea patrimoniala. Salariatul va acoperi paguba cauzata prin plata unei sume de bani drept despagubire. Aceasta s uma nu trebuie confundata cu plata unei indemnizatii în locul prestarii muncii din contract. De a ltfel, acesti bani se recupereaza, de obicei, prin retineri din salariul platit de patron luna de luna , pâna la acoperirea întregului prejudiciu sau din alte surse (garantii materiale sau personale).

Contractul individual de munca în legislatia româna este un act juridic pur si simpl u, în sensul ca nu poate fi afectat de modalitati39. Prin modalitate a actului juridic se întelege acel element al acestui act care consta într-o împrejurare ce are influenta asupra efectelor pe care le produce sau trebuie sa le produca un asemenea act. Este o împrejurare viitoare de care partile fac sa depinda efectele actului juridic. Prin urmare, efectele sale se produc imediat ce a fost încheiat, daca au fost respectate toate conditiile de validitate.

1.5. Conditii de validitate Asa cum sunt teoretizate de disciplinele juridice cu caracter general, dreptul c omun pentru dreptul muncii find dreptul civil, conditiile de validitate ale actelor juridice se împart în conditii de fond si conditii de forma. Alti autori identifica mai multe conditii care sunt impuse pentru încheierea în mod valabil a contractului individual de munca, respectiv: capacitatea juridica a persoanei fi zice, capacitatea juridica a patronului, consimtamântul, obiectul, examenul medical, avizul prealabi l, actul de alegere sau numire în functie (pentru functiile eligibile), conditiile de studii, repartiz area, vechimea în munca, verificarea aptitudinilor si a pregatirii profesionale, informarea recipr oca.40 40 Luminta Tundrea op.cit., p. 20 si urm.

41 Petre Buneci .Încheierea contractului individual de munca., Editura Fundatiei R omânia de mâine, Bucuresti, 2000, p. 19 1.6. Acte necesare în vederea încheierii contractului individual de munca Odata încheiata etapa negocierilor pentru angajarea în munca sau ulterior câstigarii c oncursului pentru ocuparea unui post, viitorul salariat trebuie sa completeze sau sa întocmea sca dosarul cu actele necesare în vederea încheierii propriu-zise a contractului individual de munc a. Numarul si tipul acestor acte difera, în general, functie de natura postului în discutie. De ob icei, actele necesare în vederea angajarii sunt: cererea de angajare (sau cererea de participare la conc urs), curriculum vitae, actele de identitate, actele de studii, certificatul medical, informarea privind conditiile de munca, nota de lichidare si recomandari de la precedentul loc de munca, cartea d e munca etc.

1.7. Clauze specifice ale contractului individual de munca

Încheierea contractului individual de munca este guvernata de principiul libertati i de vointa a partilor, atât în sensul libertatii de fond (stabilirea clauzelor contractuale concr ete, convenabile pentru ambele parti) cât si în sensul în care partile doresc, în general, sa încheie sau n u un contract de munca (daca doresc sau nu sa încheie contractul).41 Înscrisul constatator al prevederilor contractului individual de munca trebuie sa cuprinda o serie de

prevederi obligatorii. La aceste prevederi obligatorii partile pot adauga si pre vederi facultative asupra carora au cazut de acord. 1.8. Clauze obligatorii ale contractului individual de munca

Elementele obligatorii ale contractului individual de munca sunt aceleasi cu ele mentele obligatorii din informarea care precede încheierea contractului. Aceste elemente sunt prevazut e în detaliu în art. 17 ali. II din Codul muncii si se refera la: a. identitatea partilor; b. locul de munca sau, în lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca în diverse locuri; c. sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului; d. atributiile postului; e. riscurile specifice postului; f. data de la care contractul urmeaza sa îsi produca efectele; g. în cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de m unca temporara, durata acestora; h. durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul; i. conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

j. salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilorsalariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul; . durata normala a muncii, exprimata în ore/zi si ore/saptamâna; l. indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului; m. durata perioadei de proba. În conformitate cu prevederile art. 18 din Codul muncii, în cazul în care salariatul u rmeaza sa îsi desfasoare activitatea în strainatate, angajatorul are obligatia de a-i comunica în timp util toate informatiile prevazute la art. 17 al 2, inclusiv informatii referitoare la: a. durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata în strainatate; b. moneda în care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de p lata; c. prestatiile în bani si/sau natura aferente desfasurarii activitatii în strainatat e; d. conditiile de clima; e. reglementarile principale privitoare la dreptul muncii din acea tara; f. obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune în pericol viata, libertatea sau siguranta personala. Aceste prevederi se completeaza prin legi speciale care reglementeaza conditiile de munca în strainatate. 1.9. Clauze facultative în contractul individual de munca

 

Pe lânga toate clauzele obligatorii detaliate mai sus, partile sunt libere sa nego cieze si sa includa în contractul lor orice prevedere care nu este contrara normelor legale imperative sau bunelor moravuri. Codul muncii vorbeste despre includerea în contractul individual de munca, pe lânga clauze obligatorii, si a unor clauze specifice, precizând însa ca enumerarea codului nu est e limitativa. Sunt asadar considerate clauze specifice clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate. Optiunea legi utorului de a oferi un cadru reglementativ expres tocmai acestor clauze se explica prin realitatile din câmpul muncii de pâna la aparitia noului cod. 1.10. Drepturile si obligatiile partilor an cadrul contractului individual de mu nca

Efectele contractului individual de munca se refera la drepturile si obligatiile partilor ce se nasc ca urmare a încheierii valabile a contractului individual de munca. Legea nr. 53/2003 trateaza aceste aspecte în capitolul II al titlului II, intitulat .Executarea contractului individ ual de munca.. 1.11. Drepturile si obligatiile salariatului

Conform prevederilor actualului cod al muncii (art. 39), salariatul are, în princi pal, urmatoarele drepturi: a) b) c) d) e) f) g) h) i) a de j) dreptul la dreptul la dreptul la dreptul la dreptul la dreptul la dreptul la dreptul la dreptul de mediului munca; dreptul la salarizare pentru munca depusa; repaus zilnic si saptamânal; concediu de odihna anual; egalitate de sanse si tratament; demnitate în munca; securitate si sanatate în munca; acces la formarea profesionala; informare si consultare; a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si protectie în caz de concediere;

) dreptul la negociere colectiva si individuala; l) dreptul de a participa la actiuni colective. Corelativ acestor drepturi, salariatului îi revin în principal si urmatoarele obliga tii: a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fitei postului; b) obligatia de a respecta disciplina muncii; c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractu l colectiv de munca aplicabil, precum si în contractul individual de munca; d) obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de servici u; e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate; f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

 

1.12. Drepturile si obligatiile angajatorului

Efectele contractului individual de munca, asa cum am precizat si mai sus, nu se refera doar la drepturile si obligatiile angajatului, ci si la drepturile si obligatiile angaja torului. În conformitate cu prevederile art. 40 din cod, angajatorul are în principal urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în conditii le legii; c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legali tatii lor; d) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; e) sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiuni corespunz atoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului inter n. Angajatorului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii: a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor car e privesc desfasurarea relatiilor de munca; b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la el aborarea normelor de munca si conditiile coresapunzatoare de munca; c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul co lectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca; d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii ;

e) sa se consulte cu sindicatul si, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor în pr ivinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestor a; f) sa plateasca toate contributiile si impozitele datorate de salariati, în condit iile legii; g) sa înfiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze înregist rarile prevazute de lege; h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

1.13. Modificarea contractului individual de munca

În conformitate cu prevederile art. 41 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificare a unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai în cazurile si în conditiile pr evazute de cod. Modificarea contractului individual de munca poate viza oricare dintre urmatoare le elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul si timpul de munca si timpul de odihna.

Modificarea locului muncii de catre angajator în mod unilateral are loc prin deleg area sau detasarea salariatului într-un alt loc de munca decât cel prevazut în contractul indiv idual de munca. Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul îsi pastreaza functia si to ate celelalte drepturi prevazute în contractul individual de munca. Desi aparent creaza impresia unor acte unilaterale, delegarea si detasarea se ba zeaza pe consimtamântul salariatului fata de aceasta modificare a contractului individual d e munca, deoarece se presupune ca, în momentul încherii contractului, salariatul cunoaste toate normel e legale ce guverneaza acest contract (inclusiv cele cu privire la delegare si detasare). Asa cum precizeaza art. 43 din cod, delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespun zatoare atributiilor de serviciu în afara locului sau de munca. Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare (diurna), în conditii le prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Delegarea este obligatorie pentru salariat iar refuzul nejustificat de a executa o delegatie este calificat drept abatere grava de la disciplina muncii si poate constitui te meiul pentru desfacerea pentru indisciplina a contractului individual de munca (în conformitate cu art. 61 lit. a din Codul muncii). Conform art. 45 din cod, detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executarii unor lucrari în interesul acestuia. În mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamântul scris al salariatului. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de rioada detasarii poate fi prelungita pentru motive ului în subordinea angajatorului la care s-a dispus detasarea, uni. Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau ive personale temeinice. cel mult un an. În mod exceptional, pe obiective ce impun prezenta salariat cu acordul ambelor parti, din 6 în 6 l numai în mod exceptional si pentru mot

1.14. Suspendarea contractului individual de munca

Conform .Dictionarului de dreptul muncii., suspendarea contractului individual d e munca este perioada în care munca prevazuta în contract nu se presteaza si, în consecinta, d e regula, nu se plateste nici salariul de catre angajator; este deci o suspendare a efectelor pr incipale ale contractului individual de munca.42 42 Serban Beligradeanu, Ion Traian Stefanescu ra Lumina Lex, Bucuresti, 1997, p. 169 1.15. Încetarea contractului individual de munca Dictionar de dreptul muncii, Editu

Conform art. 55 din Codul muncii, contractul individual de munca poate înceta astf el: a) de drept; b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea; c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, în cazurile si în conditiil e limitativ prevazute de lege. 1.16. Nulitatea contractului individual de munca Încetarea contractului individual de munca se distinge de nulitatea acestuia, regi mul juridic al celor doua institutii fiind diferit. În acest sens, art. 57 din cod prevede exp res ca nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru încheierea valabila a contractu lui individual de munca atrage nulitatea acestuia.

de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia.Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin îndeplinirea ul terioara a conditiilor impuse de lege. potrivit legii. Prin urmare indiferent de cauza de nulitate. Încetarea de drept a contractului individual de munca Art. retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali. de l a data emiterii mandatului de executare. partile au posibilitatea sa valideze orice eroare mai înainte ca una din ele sa sesizeze instantele de judecat a. i) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii. 56 din Codul muncii stabileste ca încetarea de drept a contractului individua l de munca are loc în urmatoarele situatii: a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoana fizica. 1. Încetarea contractului individual de munca prin acordul partilor Întrucât Codul muncii reglementeaza expres în art. daca aceasta antreneaza lichidarea afacerii.18. b) la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului ori a angajatorului persoana fizica. ca mas ura de siguranta ori pedeapsa complementara. d) la data îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârsta standard si a stagiului m inim de cotizare pentru pensionare sau. e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca . de la data la care pe rsoana juridica îsi înceteaza existenta. la data comunicarii deciziei de pensio nare pentru limita de vârsta ori invaliditate a salariatului. g) ca urmare a condamnarii penale cu executarea pedepsei la locul de munca. autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei. în cazul salariati lor cu 1. atunci când partile se pun de acord în acest sens. 8 principiul consensualismului în rel atiile de munca. dupa caz. este de la sine înteles ca. de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de reintegrare. c) ca urmare a dizolvarii angajatorului persoana juridica. f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în functia ocupata de salariat a u nei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate. .17. h) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a aviz elor. j) la data expirarii termenului contractului individual de munca încheiat pe durat a determinata. de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarâre judeca toreasca definitiva.

origine sociala. Datorita efectelor specifice ale suspendarii contractului individual de munca. Codul muncii român interzice concedierea salariatilor: a) pe criterii de sex. handicap. orientare sexuala. 60 din cod interzice concedierea salariatilor în urmatoarele situatii: . culoare. rasa.efectele contractului individual de munca nu se mai produc prin vointa lor comuna. în conditiile legii. a rt. etnie. vârsta. apartenenta ori activitate sindicala. situ atie sau responsabilitate familiala. concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de p ersoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. caracteristici genetice.19. La rândul ei. optiune politica. b) pentru exercitarea. 1. Încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului Încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului se numeste concediere. a dreptului la greva si a drepturilor sindicale. religie. aparten enta nationala.

prin demisie se întelege actul unilateral de voi nta a salariatului care. pentru afectiuni intercurente. Codul muncii român mai reglementeaza contractul individual de munca pe durata determinata. f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani s au. stabilita prin certificat medical conform legii. Forme specifice ale contractului individual de munca Actualul Cod al muncii reglementeaza pe lânga contractul individual de munca si o serie de contracte particulare în baza carora se presteaza munca în schimbul unei remuneratii numita salariu. Pe lânga contractul individual de munca. comunica angajatorului încetarea co ntractului individual de munca. cu exce ptia situatiei în care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru ab ateri disciplinare repetate. i) pe durata efectuarii concediului de odihna. în c azul copilului cu handicap. Demisia Conform art. munca prin agent de munca temporara. Ca act unilateral de vointa al salariatului. pâna la împlinirea vârstei de 3 ani. e) pe durata concediului pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau. care procurau angajatorilor o serie de avantaje de ordin fiscal. manifestarea verbala a salariatului în sensul denuntarii contractului individual d e munca ramâne fara efect. . 79 din Codul muncii. în masura în care angajatorul a lu at cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. pâna la împlinirea vârstei de 18 ani. Aceste contracte particulare urmaresc restrângerea sferei de utilizare a conventii lor civile de prestari servicii. contractul individual de munca cu timp partial si munca la domiciliu. g) pe durata îndeplinirii serviciului militar. demisia trebuie notificata în scris a ngajatorului.20.a) pe durata incapacitatii temporare de munca. 1. d) pe durata concediului de maternitate. savârsite de catre acel salariat. daca este vorba despre reorganizarea judiciara sau a falimentul angajatorului. h) pe durata exercitarii unei functii eligibile într-un organism sindical. în cazul copilului cu handicap. c) pe durata în care femeia salariata este gravida. b) pe durata concediului pentru carantina. Concedierea poate fi dispusa în oricare din situatiile de mai sus. 1. dupa împlinirea unui termen de preaviz.21. printr-o notificare scrisa.

atunci când salariatul savârseste o abatere disciplinara. impunând luarea unei masuri sanctionatorii daca ordinea de drept nu este respectata cu bunacredi nta. Raspunderea este in stitutia juridica ce are drept scop constientizarea persoanei cu privire la consecintele faptelor sal e. Functie de natura juridica concreta a acestui fundament. fundament juridic si clasificarea raspunderii juridice în dreptul muncii Raspunderea juridica este una dintre institutiile de baza ale dreptului care ofe ra o garantare a transpunerii în practica a principiilor juridice fundamentale. Raspunderea juridica în drdeptul muncii 2. Definitie. Fundamentul raspunderii juridice consta în savârsirea faptei interzisa de normele dr eptului.1. normele codului muncii clasifica formele raspunderii juridice de dreptul muncii în: . .raspundere disciplinara.2.

e) reducerea salariului de baza si/sau. ele putând coe xista. ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. dreptul adminsitrativ si dreptul penal). 264 din cod.si raspundere penala. sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de câte ori constata ca acestia au savârsit o abatere disciplinara. prin care acesta a încalcat norm ele legale. Conform art. Raspunderea disciplinara Raspunderea disciplinara este singura forma de raspundere reglementata de codul muncii specifica pentru acesta ramura de drept. sanctiunile disciplinare pe care le poate apli ca angajatorul în cazul în care salariatul savârseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul scris. contractul individual de munca sau contractul colectiv de m unca aplicabil. raspunderea contraventionala si cea penala) caracteri zeaza alte ramuri ale dreptului (dreptul civil. functie de împrejurarile concrete ale savârsirii faptei de catre salariat. când din fapta culpabila a salariatului rezulta un prej udiciu ce trebuie reparat. potrivit legii. si a indemnizatiei de conducer e pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%. regulamentul intern. f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. c) retrogradarea din functie. angajatorul dispune de prerogativa disciplinara. 263 din cod. Abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiun e sau inactiune savârsita cu vinovatie de catre salariat. când salariatul savârseste o fapta calificata de norm ele juridice drept contraventie. . d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%. Celelte forme ale raspunderii de dreptu l muncii (raspunderea patrimoniala. . b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate de pasi 10 zile lucratoare. având d reptul de a aplica. cu acordarea salariului corespunzator functiei în ca re s-a dispus retrogradarea. 2. dupa caz.. când fapta savârsita este incriminata drept infractiune.raspundere contraventionala.2. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. Aceste forme ale raspunderii juridice nu se exclud una pe cealalta.raspundere patrimoniala. . Asa cum prevede art.

2. . în t emeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale.3. Aceasta forma a raspunderii este specifica dreptului civil. ca drept comun pentru toate ramurile dreptului privat si implicit si pentru dreptul munci i. 270 salariatii raspund p atrimonial. conform prevederilor art. 276 din codul muncii. Raspunderea patrimoniala A doua forma a raspunderii juridice reglementata de codul muncii este raspundere a patrimoniala sau materiala. angajatorul este obligat. 2. Din punct de vedere al conditilor de forma. 269 codul muncii. constituie contraventie urmatoarele fapte: a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea în plata a salariului minim brut pe tara.4. pentru pagubele materi ale produse angajatorului din vina si în legatura cu munca lor. instrumentul pentru recuperarea sume lor cu care angajatorul a fost prejudiciat de catre salariati se numeste decizie de imp utare si trebuie sa respecte aceleasi rigori legale ca si decizia de sanctionare. Raspunderea contraventionala În conformitate cu prevederile art. în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale. sa îl despagubeasca pe s alariat în situatia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndep linirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul iar conform art. Astfel.

e) încadrarea în munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de vârsta sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu încalcarea prevederilor leg ale referitoare la regimul de munca al minorilor. 3. f) încalcarea de catre angajator a dreptului salariatilor de a beneficia de zile l ibere în zilele de sarbatoare legala sau în contul acestor sarbatori.5. 277 278 incrimineaza însa distinct de prevederile codului penal: -infractiunea de neexecutarea unei hotarâri judecatoresti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de cat re partea interesata (care se pedepseste cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda). prin amenintari ori prin violente. Conflictele de munca. c) împiedicarea sau obligarea. Art. Raspunderea penala Raspunderea penala de dreptul muncii nu se rezuma doar la infractiunile incrimin ate în codul muncii. a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca în timpul grevei. În cazul acestor infractiuni actiunea penala se pune în miscare la plângerea persoanei vatamate iar împacarea partilor înlatura raspunderea penala. Jurisdictia muncii .b) încalcarea de catre angajator a obligatiei de a tine un registru de evidenta a salariatilor. în conformitate cu hotarârile guvernului. g) încalcarea obligatiei de respectare a programului de lucru în zilele de sarbatoar e legala. codul penal partea speciala cuprinzand reglementarea pentru mai mu lte tipuri de infrsactiuni în legatura cu7 serviciu sau care au drept subiect calificat un salar iat. 2. . d) primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost întocmit contract indiv idual de munca ori stipularea în contractul individual de munca a unor clauze contrare disp ozitiilor legale.infractiunea de neexecutare a unei hotarâri judecatoresti definitive privind rei ntegrarea în munca a unui salariat (care se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau c u amenda).

. social sau econo mic ori la drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca. 3 din aceasta lege prevede ca sunt conflicte de munca conflictele dintre salaria ti si unitatile la care sunt încadrati. Conflicte de drepturi. întelegând prin aceasta conflictele de munca ce au ca obiec t stabilirea conditiilor de munca cu ocazia negocierii contractelor colective de m unca. acestea sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional. Acelasi articol ofera o clasificare legala a conflictelor de munca.168/1999 privind solutionarea conflict elor de munca. precum si din contractele colective sau individuale de munca. Notiunea de conflicte de munca: reglementare. clasificare Codul muncii reglementeaza conflictele de munca în titlul IX. Codul muncii mai prevede ca procedura de solutionare a conflictelor de munca se stabileste prin lege speciala. 248. Salariatii si unitatile au obl igatia sa solutioneze conflictele de munca prin buna întelegere sau prin procedurile stabilite de lege. Art. cu privire la interesele cu caracter profesional. conflictul de munca reprezinta orice dezacord intervenit între partenerii sociali. Conflicte de interese. conform art. Este vorba despre legea nr.1. social sau economic ale salariatilor. care debuteaza cu de finitia conflictului de munca. în raporturile de munca. în: . Astfel.3. ca fiind conflictele de munca ce au ca obiect exercitar ea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligatii decurgând din legi ori din alte acte normative. .

cu toat e ca negocierile au fost definitivate. Definitia codului este mai simpla. Conflictele de interese: notiune. 40 din lege. c) unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca face aceeasi clasif icare a acestor conflicte ca si codul muncii. Conflictele de interese pot fi declansate în urmatoarele situatii: a) unitatea refuza sa inceapa negocierea unui contract colectiv de munca. tipuri de greva Notiunea de greva este reglementata atât de prevederile Codului muncii cât si de leg ea cadru pentru solutionarea conflictelor de munca. Astfel.3. 3. mediere si arbitraj Legea nr. Greva: notiune. cu exceptiile prevazute de prezenta lege. denumite în continuare conflict e de interese iar conflictele de munca ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea un or obligatii decurgând din legi sau din alte acte normative. conflictele de munca ce au ca obiect stabilirea conditiilor de munca cu ocazia negocierii contractelor colective de munca sunt conflicte referitoare la interes ele cu caracter profesional. social sau economic ale salariatilor. în conflicte de drepturi si conflicte de int erese. 3 si 4 din lege. cadru legal. oferind pentru fiecare dintre aceste categorii definitii în art. durata timpului de lucru. precum si din contractele colectiv e sau individuale de munca sunt conflicte referitoare la drepturile salariatilor. Art. economice si sociale iar participarea salaria tilor la greva este libera. greva constituie o incetare colectiva si voluntara a lucrului intr-o unitate si poate fi declarata pe durata desfasurarii conflictelor de interese. programul de lucru si c onditiile de munca. 250 si 251 din cod prevad ca salariatii au d reptul la greva pentru apararea intereselor profesionale. Nici un salariat nu poate fi constrâns sa participe sau sa nu participe la o greva. in con ditiile in care nu are incheiat un contract colectiv de munca sau contractul colectiv de mu nca anterior a incetat. conciliere. denumite în contin uare conflicte de drepturi. d) unitatea nu isi indeplineste obligatiile prevazute de lege de a incepe negoci erile anuale obligatorii privind salariile. În acceptiunea art.3. b) unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati.2. . întelegând prin greva încetarea voluntara si colect iva a lucrului de catre salariati.

Organizatorii grevei. Pe durata grevei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca. 3. Salariatii aflati in greva trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa impiedice continuarea activitatii de catre cei care nu participa la greva. Pe durata unei greve declansate intr-o unitate pot inceta a ctivitatea si salariatii unor subunitati sau compartimente care nu au participat initial la declansarea c onflictului de interese. impreuna cu condu cerea unitatii au obligatia ca pe durata acesteia sa protejeze bunurile unitatii si sa asigure fun ctionarea continua a utilajelor si a instalatiilor a caror oprire ar putea constitui un pericol pentr u viata sau pentru sanatatea oamenilor. Conducerea unita tii nu poate incadra salariati care sa il inlocuiasca pe cei aflati in greva.Greva poate fi declarata numai pentru apararea intereselor cu caracter profesion al.4. salariatii care nu participa la greva isi pot conti nua activitatea. Nimeni nu poate fi constrans sa participe la greva sau sa refuze sa participe. Greva nu poate urmari realizarea unor scopu ri politice. Daca este posibil. economic si social ale salariatilor. Jurisdictia muncii . Participarea la greva este libera. Pe durata grevei conducerea unitatii nu poate fi impiedicata sa isi desfasoare a ctivitatea de catre salariatii aflati in greva sau de organizatorii acesteia. cu exceptia drepturilor salariale.

precum si orice alta persoana care beneficiaza de o mun ca desfasurata în conditiile prezentului cod. c) în termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune. 282 din codul muncii. codul muncii prevede ca c ererile în vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate: a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicata deciz ia unilaterala a angajatorului referitoare la încheierea.Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire l a încheierea. suspendarea sau încetarea contractului individual de munca. Cu privire la termenul pentru introducerea actiunilor. în cazul în care se solicita constatarea nulitatii unui contract individual sau colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia. precum si a cererilor privind rap orturile juridice dintre partenerii sociali. . modificarea. agentii de munca temporara. c) sindicatele si patronatele. b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia d e sanctionare disciplinara. utilizatorii. stabilite potrivit prezentului cod. în cazul neexecutar ii contractului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia. în situatia în care ob iectul conflictului individual de munca consta în plata unor drepturi salariale neacordat e sau a unor despagubiri catre salariat. colective de munca prevazute de prezentul cod. termenul este de 3 ani de la data nasterii dreptului. precum si în cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator. dupa caz. d) pe toata durata existentei contractului. modificarea.persoane fizice si/sau persoane juridice -. Conform art. executarea. altele decât cele aratate mai sus. precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei ob ligatii în temeiul prezentului cod. În toate situatiile. d) alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie în temeiul legilor sp eciale sau al Codului de procedura civila. executarea. pot fi parti în conflictele de munca: a) salariatii. suspendarea si încetarea contractelor individua le sau. al altor legi sau al contractelor colective de munca. e) în termen de 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune. Procedura de solutionare a conflictelor de munca este reglementeaza prin lege sp eciala. b) angajatorii .

iar procedura de mediere a conflictelor de interese se stabileste prin contractul colectiv de munca încheiat la nivel national. 582 din 29 noiembrie 1999 . alin. Medierea conflictelor de munca ramâne supusa dis pozitiilor prevazute de legile speciale.1. 73. 168/199943. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca. Medierea în dreptul muncii 4.Mo nitorul oficial al României. Reglementarea româna a medierii conflictelor de munca Legea medierii excepteaza expres litigiile de munca de sub procedura reglementa ta de ea. publicata în . dar numai dintre persoanele numite ca mediatori de ministr ul muncii si protectiei sociale. Este vorba despre Legea nr. partea I. nr. 43 Legea nr. 2. cu acordul Consiliului Economic si Social..4. care prevede o procedura derogatorie pen tru medierea conflictelor de interese: mediatorii sunt alesi de comun acord de catre partile aflate în conflict de interese.. Astfel. potrivit art.

Curs de Dreptul muncii. 5.G. Ion Traian Stefanescu .Muncitorul si legea. Luminita Tundrea . 2001 .. adica într-o exprimare mai corecta servicii de intermediere. alin. . în scopul facilitarii accesului lor la un loc d e munca. Bucuresti. 2001 . Dreptul muncii. Bibliografie . Casa de editura Venus.2.Dreptul muncii. articolul 3. Editura Junimea.Dreptul muncii. Bucuresti. au dreptul la consiliere profesionala si mediere din partea personalului specializat al Agenti ei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. 2000 .Dreptul muncii si securitatii sociale. nr.Elemente de drept al muncii sinteze. 2003 . Florin Ciutacu .. 1999 . Mihai Mantale. 193 din 21. Claudia Ana Moarcas .Printre atributiile prevazute de lege44 pentru Ministerul Muncii. Bucuresti. În acest context. în vederea stabilirii de raportu ri de munca sau de serviciu.. Culegere de spete. 1997 . Editura Crepuscul Ploiesti ..Dreptul muncii. 116 din 200245. tinerii cu vârste între 16 si 25 de ani aflati în difi cultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale. privind prevenirea si combaterea marginalizarii social e. Editu ra Academiei de Studii Economice Bucuresti Catedra de Drept. Potrivit art.Legislatia muncii si asistentei sociale note de curs. punctul 31 45 Publicata în Monitorul oficial al României. Romeo Butna riu . Alexandru Athanasiu. lucrare editata cu sprijinul Centrului de Formare si Studii în Domeniul Muncii. Familiei si Protectiei Sociale... 1. reprezinta punerea în legatura a an gajatorilor cu persoanele aflate în cautarea unui loc de munca. 11 din 16 ianuarie 2009. Editura Oscar Print. Editu . Familiei si Pr otectiei Sociale se numara si elaborarea criteriilor si formelor activitatii de mediere a conflic telor de munca si reglementarea modului de formare a mediatorilor pentru domeniul sau de activitat e. Bucuresti 1994 .03. Iasi.2002 4. prin întocmirea unui plan individual de mediere. privind organizarea si functionarea Ministe rului Muncii. Serviciile de mediere a muncii Medierea conflictelor de munca nu trebuie confundata cu medierea muncii.. Dumitru Craciun. Adrian Popescu . 44 H. Gheorghe Brehoi. regleme ntata de Legea nr. nr. serviciile de mediere a muncii. 2 din acest act normativ. Magda Volonciu. Iasi. Editura Lumina Lex. Liviu Filip . Septimiu Panainte. alin. Gheorghe Badica. Raluca Dimitriu . Gheorghe Filip. Partea I. Ion Traian Stefanescu.

Bucuresti.Dreptul muncii note de curs..Dreptul muncii. Editura Lumina Lex. Târgu Jiu. 2001 . Stefan Rauschi ..Dictionar de drept al muncii... Editura Dacia Europa Nova. Bucuresti. Sanda Ghimpu.Introducere în drept. Nicolae Voiculescu . Timisoara. Petre Buneci . Editura Fundatiei Chemarea. Editu ra Academica Brâncusi. 2003 . 1993   . 2000 . Lugoj.Încheierea contractului individual de munca. 1999 . Maria Harbada . Iasi. Ion Traian Stefanescu . 1997 .. Bucuresti. Vasile Ghimes . Bucuresti..ra Mirton. Edi tura Lumina Lex. 2002 .Dreptul muncii si securitatii sociale.Încetarea contractului individual de munca. Iasi.. Serban Beligradeanu.. Alexandru Ticlea . Editura Allbec .Drept civil. Reglementari interne si internationale. Marioara Tichindeal . Editura Fundatiei Ro mânia de mâine. 2001 . Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuz a. 2 001 .. Pantelimon Manta.

Legea nr.Natura juridica a contractului individual de ambarcare (îmbarcare). în Revista Româna de Drept al Muncii. Codul civil român .. în Revista Româna de Drept ul Muncii nr. Serban Beligradeanu . în Revista Româna de Dreptul Muncii. Andrei Popescu .Reglementarea contractului individual de munca pe durata det erminata conform proiectului Codului muncii.. Codul penal . 1/2002 .Opinii asupra unor dispozitii din proiectul Codului Muncii cu p rivire la încheierea si continutul contractului individual de munca. 1/2002 .. Legea nr. în Revista Dreptul nr. 53/2003 (Codul muncii) .Opinii în legatura cu reglementarea contractului de ucenicie în proiectul noului Cod al muncii. Legea nr. în Revista Dreptul nr. 4/2003 .Concordanta legislatiei române a muncii cu normele UE..Consideratii critice si sugestii r eferitoare la prevederile proiectului noului Cod al Muncii. în Revista Româna de Dreptul Muncii. Dan Top . Serban Beligradeanu. Romulus Gidro . nr.. 1/2002 . nr. 1/2002 . Ion Traian Stefanescu . nr. 161/2003 .Prezentare de ansamblu si observat ii critice asupra noului Cod al muncii. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici . în Revista Româna de Drept al Muncii nr. Legea nr.Opinii asupra unor dispozitii din proiectul Codului Muncii cu p rivire la încheierea si continutul contractului individual de munca.. 215/2001 . în Revista Româna de Dreptul Muncii nr. Ion Traian Stefanescu. în Revista Româna de Dreptul Muncii. 115/1996 . Legea nr. Laura Maierean .Contractul de performanta contract de munca... Serban Beligradeanu . 5/2003 . 2/2002 . 1/2002 .. Andrei Popescu ... în Revista Româna de Drept ul Muncii nr.. 2/2002 . Alexandru Ticlea . 1/2002 . Legea nr. nr. Romulus Gidro . 130/1999 .Concordanta legislatiei române a muncii cu normele UE.

capitalul propriu si datoriile.Analiza structurilor patrimoniale si modificarile acestora 1. Elementele patrimoniale sunt activele. (B) active circulante. Noile reglementari contabile din România au înlocuit termenul de patrimoniu cu cel d e pozitie financiara. (II) imobilizari corporale si (III) imobilizari financiare. sau (2) este detinut. datorii si capitaluri proprii. ACTIVELE CIRCULANTE (numite si active curente) reprezinta bunurile si valorile c are se utilizeaza pe o perioada scurta în activitatea întreprinderii si. particip a la un singur circuit economic. Ordonarea elementelor patrimoniale în functie de diferite criterii Toate elementele patrimoniale care formeaza pozitia financiara a unui agent econ omic. în general. (C) c heltuieli în avans. primul re gasindu-se în activul bilantului. În structura activelor circulante se includ (I) stocuri. iar ultimele doua în pasivul bilantului. Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din România definesc activul curent ca o resursa care (1) se asteapta sa fie realizata sau este detin uta pentru consum sau vânzare. în scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta a fi realizat în termen de 12 l uni de la data bilantului. modificându-si în permanenta forma. sau (3) reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utiliz are nu este restrictionata. ACTIVELE IMOBILIZATE reprezina bunurile si valorile cu o durata de folosinta îndelungata (mai mare de un an) în activitatea întreprinderii si care nu se consuma la prima utilizare. Normele contabile românesti prevad urmatoarea structura a pasivului patrimonial de . în cursul normal al ciclului de exploatare.1. ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR SI TRANZACTIILOR ÎN CONTABILITATE Ignat Andreea 1. formata din active. Normele contabile românesti prevad urmatoarea structura a activului patrimonial în o rdinea crescatoare a lichiditatii: (A) active imobilizate. (III) inves titii financiare pe termen scurt si (IV) casa si conturi la banci. (II) creante. Activele imobilizate cuprind trei grupe: (I) imobilizari necorporale. în principa l.Capitolul VIII. modificarile pozitiei financiare si rezultatele acestor modificari constituie ob iectul contabilitatii financiare.

limitata în patru categorii. (VI) rezultatul exercitiului. CAPITALUL SI REZERVELE (numit si capital propriu) reprezinta sursele de finantar e stabile de care dispune o întreprindere. (II) prime de capital. Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din România le definesc ca fiind datorii cu exigibilitate sau valoare incerta. (2) este probabil ca o iesire de resurse care sa afect eze beneficiile economice sa fie necesara pentru a stinge obligatia respectiva si (3) poate fi r ealizata o buna estimare a valorii obligatiei. la sfârsitul exercitiului. . Recunoasterea pr ovizioanelor se face numai în momentul în care: (1) o întreprindere are o obligatie curenta (legala sau imp licita) generata de un eveniment anterior. (C) datorii si (D) venituri în avans. (V) rezultatu l reportat. în ordinea crescatoare a exigibilitatii acestora: (A) capital si rezerve B) provizioane pentru riscuri si cheltuieli. În structura capitalului propriu se cuprind: (I) capital. de regula. (IV) rezerve. Alaturi de creditele pe termen lung. PROVIZIOANELE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI reprezinta datorii ale întreprinderii care sunt constituite. (III) rezerve din reevaluare. capi talurile proprii fac parte din categoria capitalurilor permanente.

totalitatea drepturilor si obligatiilor reflectate în expresie baneasca apartinând unei persoane fizice sau juridice. Întocmirea situatiei patrimoniale a organizatiei Prin patrimoniu se întelege. iar di n punct de vedere economic. 1. prestarea de servicii sau înlocuirea respectivei datorii cu o alta. ce decurge din evenimen te trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse. Ciclul de exploatare al unei întreprinderi reprezinta peri oada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra într-un proces si finalizarea sa în numer ar sau sub forma unui instrument usor convertibil în numerar. (4) datorii din interese de participare (5) alte datorii. Beneficiile economice se refera la capacitatea activelor de a se transforma în numerar sau în ec hivalente ale numerarului (de exemplu.2. totalitatea bunurilor materiale. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al proprietarilor în activele unei întreprinderi . sau (2) este exigibila în termen de 12 luni de la data bilantului. În structura datoriilor se includ: (1) împrumuturi si datorii asimilate. elemente de trezorerie si creante. Un activ reprezinta o resursa controlata de întreprindere ca rezultat al unor even imente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru întrepri ndere. fie de furnizori. Iesirea beneficiilor economice pentru decontarea unei datorii presupu ne plata în numerar. Datoriile functioneaza din momentul nasterii obligatiilor fata de terti si pâna în m omentul rambursarii (în cazul creditelor) si platii lor (în cazul datoriilor generate de rel atiile de decontare). sub forma elementelor de activ si de pasiv.DATORIILE (numite s capital strain) sunt sursele de finantare externe puse la di spozitia întreprinderii. transferul altor active. Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din România clasifica datoriile în datorii curente si datorii pe termen lung. O datorie reprezinta o obligatie actuala a întreprinderii. fie de banci sau alte institutii financiare. financiare. Toate celelalte datorii treb uie clasificate ca datorii pe termen lung. care încorporea za beneficii economice. (3) datorii în cadrul grupului. fie de terti pentru care întreprinderea trebuie sa acorde o prestatie sau un echivalent valoric. nemateriale. prin vânzare) sau de a reduce iesirile de numerar (de exe mplu o nouatehnologie de productie care micsoreaza costurile). din punct de vedere juridic. (2) datorii comerciale. O datorie curenta este o o bligatie (1) ce se asteapta sa fie achitata în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderi i.

Întocmirea situatiei patrimoniale se realizeaza prin întocmirea bilantului contabil. clara si completa a patrimoniului.dupa deducerea tuturor datoriilor sale. sursele de constituire a acestora. Procedeu principal al metodei contabilitatii si baza informationala fundamentala . . bilantul propriu-zis este un tablou care cuprinde in forma sintetica si in expresie valor ica mijloacele economice patrimoniale. precum si rezultatul unui agent economic la un moment dat. a noncompensarii. permanentei metodelor. continuitatea acti vitatii bilantului de deschidere cu cel de inchidere. .posturile inscrise in bilant trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in c ontabilitate. b) costul sau valoarea elementelor respective sa poata fi evaluat(a) în mod credib il. respectiv iesirii din întreprindere (în cazul datoriilor) a beneficiilor economice viitoare aferente.respectarea cu buna credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului. Pentru a fi recunoscute (încorporate) în bilant. elementele care corespund definitie i unei structuri bilantiere trebuie sa îndeplineasca simultan doua conditii: a) sa existe probabilitatea intrarii în întreprindere (în cazul activelor). puse de acord cu inventarul. a situati ei financiare si asupra rezultatelor obtinute de unitatea patrimoniala. Bilantul contabil contribuie sa dea o imagine fidela. . care presupune: .respectarea principiilor: prudentei. Bilantul este documentul oficial de sinteza al tuturor unitatilor patrimoniale.

Aceste modificari se reprezinta fie sub forma de crestere. 2. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A = (C + x .x = C + D A + x x = P. prin ele însele. Totalul activului ramâne neschimbat si se pastreaza egalitatea bilantiera. în sensul cresterii unu i element de activ (+x) si. concomitent si cu aceeasi suma. Cresterea unui element de activ (modificarea o notam cu. micsorarea unui alt element de ac tiv (-x).3. în noua categorii: 1. Cresterea unui element de datorii (+x) si. micso rarea unui alt element de datorii (-x).) si. Verificarea echilibrului bilantier În mod curent. dar se mentine în permanenta egalitatea bilantiera: Activ = Capital propriu + Datorii 1.x) + D 3. operatiile care modifica bilantul pot fi grupate. evenimentele. micsorarea unui alt element de capital propriu ( x). capital propriu si datorii influentând prin aceasta marimea posturilor din bilant corespunzatoare elementelor respective. capital propriu si datorii). în sensul cresterii si în datorii. fie sub forma de micsorari.1. în sensul micsora .4. concomitent si cu aceeasi suma. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A = C + ( D + x x) 4. tranzactiile dau nastere. Modificari numai în datorii. Cresterea unui element de capital propriu (+x) si. Modificari numai în capitalul propriu. micsorarea unui alt element de activ (modificarea o notam cu . Modificari numai în activ.). x.+x. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A + x . Modificari în capitalul propriu. la modificari în volumul si structura elementelor de activ. concomitent si cu aceeasi sum a. co nform structurilor bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare (active. Stabilirea modificarilor bilantiere Tranzactiile. Rezulta ca se produc modificari numai în activul bilantului. concomitent si cu aceeasi suma.

Micsorarea unui element de capital propriu (-x) si. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma : A = ( C x ) + ( D + x) Daca la tipul de modificare 2. micsorarea unui element de datorii (-x). 6. în sensul creste rii. Totalul pasivului ramâne neschimbat si se pastreaza egalitatea bilantiera. Modificari în capitalul propriu. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma : A = (C + x) + (D x) 5. în sensul cresterii. ecuatia care le reprezinta este de forma: A = P + x x Rezulta ca se produc modificari numai în pasivul bilantului. micsorarea unui alt element de pasiv (-x).rii. în sensul cresterii unu i element de pasiv (+x) si. 3. concomitent si cu aceeasi sum a. concomitent si cu aceeasi suma. . Modificari în activ si în capitalul propriu. concomitent si cu aceeasi su ma. 4 si 5 se introduc elementele bilantiere de ac tiv si pasiv. cresterea unui element de datorii (+x). în sensul micsorarii si în datorii. Cresterea unui element de capital propriu (+x) si.

Modificari în activ si în datorii. Micsorarea unui element de activ (-x) si.Cresterea unui element de activ (+x) si. se introduc conceptele de activ si pasiv. în sensul micsorarii. concomitent si cu aceeasi suma. în sensul micsorarii. în sensul cresterii unui element de activ (+x) si. crester ea unui element de datorii (+x). Modificari în activ si în datorii. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A + x = ( C + x ) + D 7. Totalul activului si pasivului creste. concomitent si cu aceeasi suma. micsor area unui element de datorii (-x). Cresterea unui element de activ (+x) si. crester ea unui element de capital propriu (+x). 8. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A x = ( C x ) + D 9. concomitent si cu aceeasi suma. concomitent si cu aceeasi suma. micsor area unui element de capital propriu (-x). Modificari în activ si în capitalul propriu. Micsorarea unui element de activ (-x) si. cresterea unui element de pasi v (+x). Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A + x = C + (D + x) Daca la tipul de modificare 6 si 7. ecuatia care reprezinta modificarile este de forma : . concomitent si cu aceeasi suma. în sensul cresterii. ec uatia care reprezinta modificarile bilantiere este de forma: A + x = P + x Rezulta ca se produc modificari în ambele parti ale bilantului. iar egalitatea bilantiera se pastreaza. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A x = C + (D x) Daca la tipul de modificare 8 ai 9 se introduc elementele bilantiere de activ si pasiv.

concomitent si cu aceeasi suma. prelucrarea. evaluarea. ca activitate specializata în masurarea. Contabilitatea. performa nta financiara si fluxurile de trezorerie. potrivit prezentei legi. micsorarea unui elemen t de pasiv (-x). Contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta se tine atât în moneda nationala. atât pentru cerintele interne ale acestora. Contabilitatea se tine în limba româna si în moneda nationala. . Totalul activului si pasivului se micsoreaza. Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administrator ului. cât si în relatii le cu investitorii prezenti si potentiali. ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unita tii respective. Utilizarea legislatiei financiar-contabila Conform Legii contabilitatii. cât s i în valuta. g estiunea si controlul activelor. au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie. potrivit reglementarilor elaborate în acest sens.A x = P x Rezulta ca se produc modificari în ambele parti ale bilantului. 2. si contabilitatea de gestiune adaptata la s pecificul activitatii. trebuie sa asigure înregistrarea cronologica si si stematica. creditorii financiari si comerciali. publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara. iar egalitatea bilantiera se pastr eaza. în sensul micsorarii unui element de activ (-x) si. datoriilor si capitalurilor proprii. clientii. instituti ile publice si alti utilizatori. respe ctiv contabilitatea financiara. unitatile de alimentatie si turism precum si celel alte persoane juridice. cunoasterea. precum si a rezultatel or obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice.

se impune stabilirea unor venituri diferentiate pe categorii de unitati operative. la un nivel compatibil în România cu Directi va a IV-a a CEE privind situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale. Aplicarea reglementarilor contabile Legea contabilitatii nr. 2. aducândul. contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndepli neasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. în compartimente distincte . Directia Generala L egislatie Contabila din cadrul acestuia a elaborat Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii. modelele situatiilor financiare. regi strelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila. Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza si actualizeaza permanent reglemen tarile contabile aplicabile 2.2. planul de conturi general. conduse de catre directorul economic. formularele comune privind activitatea financ iar-contabila si normele de întocmire si utilizare a acestora. normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora. Actele normative emise de Guvern au adus completari care sa permita si procesare a automata a documentelor. Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii.Contabilitatea se organizeaza si se conduce. membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România. Determinarea costurilor. planul de conturi general si normele metodologice pentru utilizarea conturilor. Înregistrarea documentelor primare se face în conformitate cu normele legale si prin cipiile contabilitatii. incheiate cu persoane fizice sau juridice.1. cel putin în privinta reglementarilor. Aceasta lege p revede ca autoritatea de reglementare a contabilitatii este Ministerul Finantelor. pe lânga procesarea manuala. Drept urmare. Aceasta diferentiere face necesara clasificarea unitatilor operative de cazare d . autorizate p otrivit legii. de regula. 82/1991 a reformat sistemul contabil contabilitatii exi stent. Dotarea materiala a unitatilor de cazare si calitatea diferita a serviciilor det ermina niveluri diferentiate ale cheltuielilor. modelele registrel or contabile si ale situatiilor financiare de sinteza. preturilor si tarifelor conform legislatiei. Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari d e servicii în domeniul contabilitatii.

conditiile materiale si gradul de confort oferit (de la 1 la 5 stele sau marga rete). care sa asigure evidenta constituirii. . importanta lor (cum ar fi: hoteluri. 3. În activitatea unitatii patrimoniale sunt utilizate numeroase si variate documente de evidenta în raport cu operatiunile economice si/ sau financiare pe care le consemneaza. cabane turist ice). Utilizarea mijloacelor informatice pentru documentele de evidenta 3. Recunoasterea documentelor de evidenta Organizarea eficienta a contabilitatii presupune existenta unui întreg sistem de d ocumente. Tarifele de cazare exprima valoarea serviciilor corespunzatoare si au drept scop acoperirea cheltuielilor si asigurarea realizarii profitului unitatii. moteluri.1. care influenteaza raportul cerere-oferta a spatiilor de cazare. Tariful de cazare poate fi diferentiat si în functie de perioada de cazare (de sez on).upa: . recunoasterii si evaluarii elementelor pa trimoniale. hanuri turistice. .

Fenomenele primare care au loc în unitate. Utilizarea mijloacelor informatice pentru documentele de evidenta aduce o serie de avantaje cum sunt: . trebuie alocate fonduri destinate trainingului în utilizarea programului impleme ntat. . recunoasterea si selectarea documentelor de evident a reprezinta o cerinta majora pentru cunoasterea si managementul activitatii. datorita numarului mare de e actiuni turistice. 3. se impune urmarirea cheltuielilor fiecarei actiuni cu ajutorul evidentelor tehnico-operati ve. suplimentul legislativ al aplicatiei informatice asigura corectitudinea eviden telor. Completarea acestor formulare se face ificari si trebuie sa poarte stampila unitatii si semnatura na raspunde de corectitudinea informatiilor înscrise suport hârtie pe formulare standardizate si ti cu pix sau stilou. . fii nd verificata si agreata de organele de control. Aceasta persoa în documente. . Întocmirea cu ajutorul mijloacelor informatice trebuie sa aiba în vedere: . este necesara achizitionarea unui program de contabilitate. Utilizarea echipamentelor electronice au ca rezultat depasirea dificultatilor care apar în re alizarea acestor operatiuni. Activitatea de contabilitate sunt sustinute de modulele specializate ale unei ap licatii informatice care respecta în cel mai mic amanunt ultimele cerinte legislative. introducerea în comun sau în folosinta. conexiunea la Internet faciliteaza o documentare ss comunicare eficienta Din punct de vedere practic. precum si existenta lor într-un anumi t loc al unitati sau la o anumita data sunt înregistrate în documente de evidenta specifice fiecarei activitati. Întocmirea documentelor manual si cu ajutorul mijloacelor informatice Documentele se pot întocmi manual. trebuie eliminat riscul de a alege un soft supraevaluat sau ineficient. fara stersaturi sau mod persoanei care le-a întocmit. calculator. . este necesar actualizarea periodica a softului. pe pizate. Persoanele care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor . reducerea timpului si a efortului în întocmirea documentelor . adica intrarea si iesirea de valori mat eriale si banesti. fax. În orice unitate patrimoniala. Pentru întocmirea documentelor cu ajutorul mijloacelor informatice este necesara e xistenta tehnicii de calcul aferenta: imprimanta.2. xerox.

3. Verificarea. verificarea de fond a documentului. controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice. Arhivarea documentelor este operatia de pastrare a documentelor din anii anterio ri. Locul de pastrare a documentelor în arhiva agentilor economici.au obligatia sa asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele c ontabile aplicate. verificarea calculelor aritmetice.iar statele de salarii de 50 de ani. corectarea si arhivarea documentelor de evidenta Toate documentele trebuie sa fie supuse unei verificari minutioase. În cazul întocmirii manuale. Termene de pastrare a docum entelor: . erorile se corecteaza respectând trei reguli de baza: a) regula generala b) corectarea documentului în care se consemneaza operatii de predare-primire a va lorilor materiale c) corectarea doumentelor în care se consemneaza operatiuni banesti. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte: verificarea formei documentul ui. Regulile generale de arhivare a documentelor: .documentele justificative si contabile este se pasreaza 10 ani .3.

reflectarea ei în contabilitate este mai simpla. unde se înregistreaza dosarele si documentele intrate si iesite din arhi va. document care cuprinde tariful prest atiilor si TVA aferenta 4111 = % 704 ..RECONST ITUIT. sustrase sau distruse.. activitatea de cazare are un caracter n ematerial. gruparea documentelor în dosare se face cronologic (dupa data calendaristica) si sistematic (relatia între activitati si conturi) . Ca urmare. proprii mai multor sectoare. Dupa expirarea termenului de pastrare documentele se scot din arhiva generala . documentele se grupeaza în dosare numerotate. diferenta dintre ele reprezentând rezultatul financiar al acestei activitati. ceea ce determina înregistrarea în contabilitate a creantelor fata de clienti conform factur ii emise pe baza notelor de plata pentru cazarea turistilor.1 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de cazare Ca ramura de activitate. snuruite si parafate .. daca prezinta o importanta deosebita se predau la arhivele statului . evidenta documentelor de arhiva se tine cu ajutorul documentului . 5. se procedeaza la reconstitu irea lor în termen de 30 de zile. Operatiile de cazare sunt considerate servicii prestate de unitatile specializat e. cu ajutorul microfilmelor si a microfiselor sau pe alti purtatori informatici de date În cazul documentelor pierdute. turismul reprezinta un domeniu complex ce reuneste un a nsamblu de servicii si bunuri. Registru de evidenta curenta. daca nu prezinta importanta practica ele se elimina Arhivarea se poate face si prin mijloace moderne. iar pe de alta parte a veniturilor aferente. Documentul astfel reconstituit va purta mentiunea . Fiind o forma a prestarilor de servicii. concretizându-se în înregistrarea pe de o parte a cheltuielilor de cazare. asigurand legatura intre presta tori si turisti prin vanzarea serviciilor solicitate de acestia. Aplicarea tehnicilor si procedeelor de înregistrare operativa si contabila a evenimentelor si tranzactiilor 4.

4427 încasare: 5xx = 411 2. Pe lânga aceste operatii specifice. consum de materiale consumabile 602 = 302 . coafura. cosmetica. respectiv a bonurilor emise d e sectiile de frizerie. cheltuieli cu energia si apa % = 401 605 . unitatea de cazare înregistreaza în cursul luni i colectarea tuturor cheltuielilor generate de activitatea acesteia . cheltuieli cu colaboratorii 621 = 401 . cheltuieli cu telefon. servicii postale % = 401 626 4426 . curatatorie si a chitantei se încaseaza contravaloar ea prestatiilor 5311 = % 704 4427 3. cheltuieli cu salarii 641 = 421 . amortizare 6811 = 281 . Pe baza notelor privind prestarile de servicii.

conturi de cheltuieli utilizate pentru colectarea cheltuielilor unitatii organ izatoare. conturi de trezorerie pentru efectuarea decontarilor. . încasarea biletelor de odihna si a comisionului aferent 4111 = % 472 704 . . . efectuarii si decontarii cheltuieli lor si reezultatului financiar obtinut. . contributia unitatii la asigurari sociale 6451 = 4311 contributia unitatii la somaj 6452 = 4371 contributia unitatii la sanatate 6453 = 4313 contributia la fond solidaritate 635 = 447 comision Camera de munca 635 = 447 4. 472 Venituri înregistrate în avans" pentru trimiteri la tratament si odihna care înre gistreaza pretul serviciilor de tratament si odihna încasat anticipat. Inchidere conturi de venituri si cheltuieli 704 = 121 121 = % 6xx Operatiile privind realizarea actiunilor de odihna si tratament necesita evident ierea valorificarii lor. cheltuieli cu servicii executate de terti % = 401 62x 61x 4426 . 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate" care reflecta venituri le constituite la începutul sejurului. . constituirii veniturilor. . Principalele conturi utilizate sunt: . la începutul perioadelor de sejur. .4426 .2 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de trimitere la odihna Operatiile privind trimiterile la odihna se înregistreaza astfel: 1. 4. încasarile anticipate s e constituie ca venituri în acelasi exercitiu financiar. conform locurilor efectiv valorificate.

înregistrarea cheltuielilor agentiei.4427 5311 (5121) = 4111 2. salarii: 641 = 421 6451 = 4311 6452 = 4371 6453 = 4313 . consum de materiale: 602 = 302 . înregistrarea pretului serviciilor prestate pe baza facturii primite de la unit atea prestatoare. % = 401 628 4426 4. . Constituirea la începutul sejurului a veniturilor 472 = 704 3.

704 = 121 121 = % 628 641.. Daca se dorest e cunoasterea costului efectiv pe sortimente.6453 602 681. produ sele de cofetarie si patiserie fiind livrate direct din laborator în stare proaspata. nu reflecta de regula nivelul real al gestiunii. fixe: 681 = 281 . Astfel. având în vedere gradu . categorii de produse se poate organiza contabilita tea de gestiune. indiferent daca laboratorul dispune sau nu de magazii pentru materii prime. urmarirea gestiunii se poate realiza cu ajutorul contabilitatii financiare. În acest sens. Alegerea pretului de cumparare în înrgistrarea materiilor prime se justifica prin necesitatea înregistrarii cheltuielilor cu materiile prime pe ba za normelor de consum.. Astfel.. pentru laboratoarele centrale cu personali tate juridica. servicii prestate de terti: % = 401 61 sau 62 4426 5.. Gestiunea laboratoarelor organizate pe lânga cofetarii si patiserii se urmareste n umai cu ajutorul contabilitatii analitice. amortizarea miji. închiderea conturilor de venituri si cheltuieli. este necesara utilizarea contului 301 Materii prime. este necesara dezvoltarea analiti ca a acestui cont folosind metoda cantitativ-valorica. grupe.. se poate renunta la folosi rea lor. prin ponderarea cantitatii de produse finite obtinute cu pretul de mater ii prime antecalculat.6451.3 Contabilitatea operatiilor privind activitatea laboratoarelor de cofetarie patiserie Contabilitatea laboratoarelor de cofetarie si patiserie se organizeaza distinct în functie de statutul juridic al acestora. 4. Pentru a reflecta st ocul si miscarea materiilor prime din gestiunea laboratoarelor. contul 345 Produse finite. Deoarece utilizarea unor conturi are caracter formal.6452.

achizitii de materii prime % = 401 301 4426 .l mare de perisabilitate. Inregistrarile în contabilitate sunt similare celor din contabilitatea financiara: . închidere conturi de cheltuieli si venituri 121 = 6xx 7xx = 121 4.4 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de turism international . amortizare utilaje 6811 = 281 . servicii efectuate de terti 62x = 401 . Nici contul 711 Variatia stocurilor. consum de materii prime 601 = 301 consum = cantitate produse fabricate x norma de consum din reteta x pret unitar antecalculat . vânzare produse conform facturii 411 = % 701 4427 . nu îsi gaseste justificarea.

cheltuielile si veniturile obtinute se reflec ta în contabilitatea unitatii care organizeaza si încaseaza contravaloarea serviciilor turistice presta te.. Dumitru. ponderea acestei forme a scazut în favoarea turismului internationa l pe cont propriu. (1997). De asemenea.M. înregistrarea unor în casari medii mai ridicate pe zi/turist. M. Deva. Editura Fundatia România de Mâine . (2005). iar în functie de modul de angajare a prestatiilor turistice se pot folosi ca instrumente de plata cartile de credit. Dobrin.Editura didactica si pedagogica.. sau se pot efectua si în numerar. chiar daca la realizarea actiunii tu ristice participa si alte unitati prestatoare.Editia aIIa.C. Ionescu . sau s a se restituie în cazul serviciilor neprestate. ca urmare a utilizarii mijloacelor de transport proprii ce confera turi stilor o mobilitate sporita. urmând sa se regularizeze sumele încasate. în activitatea de turism international.. (2007). (1996). C.Din punct de vedere contabil. Bucuresti. (2006). Editura MAXIM. Bucuresti. Bucuresti.Baze si proceduri.. independenta mai mare în solicitarea unor servicii. Ed itura Fundatia România de Mâine . Specific contabilitatii operatiilor din activitatea de turism international este reflectarea în gestiunea unitatilor si a diferentelor de curs valutar. În acest caz. Legea Contabilitatii nr. În ultimul timp. fara a fi legati de g rupuri organizate. Contabilitate Baze.Contabilitatea în comert si turism. veniturilor si rezultatelor în comert-turism. cheltuielile si veniturile se evidentiaza numai la unitatea contractanta. are loc încasarea anticipata a tarifului. Bucuresti. Contabilitate. Plata se efectueaza în valuta. efectele de comert.. iar decontarile se fac între unitatile contractante prin inte rmediul bancilor. Aceasta permite agentiilor de voiaj din tara primitoare posibilitatea captarii a tentiei turistilor asupra mai multor servicii complementare la fata locului si implicit. Pop Atanasiu.. Ristea. Editura Unive rsitara Negrutiu. M. Editura Intelcredo Dumitrana. M.. M. Contabilitatea de gestiune în comert si t urism. Bucuresti. (1995). Bibliografie: Dumbrava Partenie. 82/1991 . Bazele contabilitatii. Negrutiu. Contabilitatea financiara si de gestiune interna a cheltuie lilor.

.

. pentru industria tuirsm ului: . Analiza mediului organizatiei 1. Micromediul este constituit din agentii economici cu care aceasta intra in relat ii directe. interesand sub aspectul cunoasteri i nevoilor. CERCETAREA MEDIULUI ORGANIZATIEI Rahau Loredana 3. dat orita rolului deosebit pe care il au resursele umane. respectiv acea componenta a micromediului spre care organizatia ind reapta oferta sa si care pot fi atat persoane fizice.1. 3. pozitionati pe canalu l de distributie intre furnizorii de prestatii si detailisti. In componenta micromed iului intra urmatoarele categorii de agenti: 1. clientii.voiajistilor.Capitolul IX. agentii de turism si comerciantii. Mediul extern Mediul extern al unei organizatii este constituit din ansamblul factorilor care influenteaza in mod direct si indirect. 2. in functie de forta carora. sau tur-operatorilor). din randul carora remarcam de exemplu. furnizorii de mijloace materiale (care asigura firmei resursele necesare desf asurarii activitatii sale si. in vederea atingerii obiectivelor sale prezente si viitoare. cat si firme sau diferite alte tipuri de organizatii. fundamentarii comportamentului consumatorului etc. de a caror pregatire profesionala si prestatie fi zica depinde materializarea serviciului oferit). ei constituie tematica principala a studiilor de mar eting. se poate influenta pozitia firm ei pe piata) si furnizorii de forta de munca (a caror influenta asupra firmei este cu atat mai importanta.   .. acestia din urma fiind agenti economici specializati in realizarea actelor de vanzare-cumparare a serviciilor turistice si care sunt grupati in detailisti (agenti care sunt autorizati sa vanda clientilor serviciil e turistice) si angrosisti (de tipul .. intermediarii.activitatea sa si are doua componente principale: mic romediul si macromediul. .

organisme publice locale. care actioneaza indirect a supra firmei si pe care aceasta nu-i poate influenta. organismele publice. fara de care nu se poate desfasura in m od corespunzator activitatea firmelor turistice. determ inand. regasim urmatoarele elemente: 1. din acest motiv firma trebuie sa-si cr eeze un avantaj strategic pe piata. 5.. pozitionand oferta sa intr-o maniera prin care sa poata fi diferentiat a fata de oferta concurentilor. respectiv acele grupari care manifesta un anumit interes efectiv sau potential fata de organizatie si care pot influenta capacitatea de atingere a ob iectivelor acesteia. a carui importanta este majora pentru firma turistica. . Dupa Ph. care pot fi agenti economici care desfasoara activitati cu profi l similar sau diferit sau persoane fizice si care isi disputa aceleasi categorii de clienti sa u furnizori si prestatori ai altor tipuri de servicii si prin a caror forta economica pot influenta activitat ea firmei turistice si pozitia sa in cadrul pietei de referinta. publicul general si . In componenta macromediului. Datorita amplificarii preocupar ilor vizand protectia calitatii mediului natural. functii si sarcini   . de tipul societatilor de asigurare . organele de stat. personalul propriu. concurentii. mediul natural. bancilor etc. Macromediul este compus din factori de ordin general. mass-media. Kotler se disting urmatoarele categorii de public: organismele financia re.prestatorii anumitor servicii specifice. constituind ocazii favorabile fi rmei sau amenintari la adresa sa. 4. cel mai adesea. operatorilor de mar eting turistic le revin preocupa ri. daca facem referire la domeniul turismului. . insusi obiectul de activitate al firmei. organele cetatenesti.

rata dobanzii etc....distributia geografica. structura si dinamica populatiei. Exista o serie de indicatori demografici specifici care int ereseaza in mod deosebit: . 3.. mediul demografic este important pentru firma turistica deoarece. gradul de instruire al populatiei. .structura pe sexe si grupe de varsta. credinte. in special pentru serviciile de divertisment. . adica acele elemente referitoare la viata economica care au influenta directa si indirecta asupra pietei turistice. si anume: .structura pe etnii etc.. . in functie de care se configureaza dimensiunile pietei turistice. pe langa fa ptul ca formeaza piata firmei insasi.. in functie de care se contureaza dinamic a si structura cererii si ofertei turistice. mediul economic. comportamentu l consumatorului de . rata inflatiei. 4. traditii. .marimea. dar si instrument de diferentiere fata de concurenta. considerate componenta principala a cererii si ofertei turistice. nivelul preturilor sau tarifelor.. mediul socio-cultural si religios.sporite in vederea protectiei mediului si armonizarii interesului economic al fi rmei cu grija fata de patrimoniul resurselor naturale.rata nuptialitatii si celibatul. alcatuit din ansamblul elementelor privito are la sistemul de valori. obiceiuri. densitatea si mobilitatea spatiala a populatiei. care poate influenta dimensiunea si dispunerea interioara a spatiului de cazare. . . care exercita influente directe asupra formar ii cererii turistice. dimensiunea medie a unei familii. constituie si un generator de resurse umane necesa re desfasurarii propriei activitati. . in fu nctie de care se contureaza circulatia turistica. . 2. norme sociale in functie de care se fu ndamenteaza pozitia si statutul social si pe baza carora se formeaza motivatia turistica. nivelul si repartitia veniturilor.

ostil. 5.divers. imbunatatirea activitatii logistice.piata Analiza mediului extern este procesul de evaluare si interpretare a informatiilo r colectate din mediul extern. prin ritmul inalt al progresului tehnic. Pe baza supravegherii. prin intensificarea activitatii de cerc etare-dezvoltare isi pune amprenta asupra tuturor componentelor mix-ului de mar eting (innoirea produsului . modul de acordare a vizelor turistice etc. .servicii turistice. putându-se ast fel descrie schimbarile curente din mediul firmei si sa se previzioneze cele ulterioare.turbulent. Stabilirea relatiei: organizatie . sch imbari in reglementarile legislative sau schimbari economice sau concurentiale. reducerea pretului. adica cel mai dinamic factor care influenteaza piata turis tica si care. se formeaza cererea turistica etc. Aceste schimbari pot proveni de la inovatia tehnologica. 1. rolul statului in economie ..). alcatuit din ansamblul legilor si reglementarilor ju ridice. Mediul extern al unei firme poate fi: . Intr-un mediu divers. mediul tehnologic. firma se confrunta cu o varietate de tehnologii. piete sau culturi. mediul politico-juridic. 6.2. organismelor guvernamentale si grupurilor de presiune care influenteaza modul de actiune a firmelor turistice (raportul dintre fortele politice. noi modalitati de promovare).mediu . Firmele care actioneaza intr-un mediu turbulent se confrunta cu sch imbari rapide pe o baza regulata. . Exi sta doua forme posibile de raspuns la mediul dinamic:   . managerii iau o serie de decizii de raspuns. Firmele dintr-un mediu ostil se confrunta cu o competitie intensa pentr u clienti. pentru resurse sau pentru ambele. legislatia vamala si comerciala.

. de obiectivele urmarite. analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la întrebarea Unde suntem?. Amenintarea reprezinta orice evolutie a mediului extern care poate provoca probleme firmei în realizarea obiectivelor ei. prin aria geografica in care firma isi desfasoara activitatea. referitoare la obiectivele acesteia. ca de exemplu: . Totalitatea relatiilor prin intermediul carora intreprinderea prega teste si realizeaza vanzarea-cumpararea de produse. aceasta se afla in numeroase si variate legaturi cu piata. oportunitatile si amenintarile care provin din mediul extern firmei.obiectul de activitate al intreprinderii . daca privim intreprinderea de turism.. Concret. firma îsi adaptea za strategiile la schimbarile intervenite în cadrul mediului.raspunsul proactiv. de cultura manageriala pro prie firmei. În acest caz. ace asta implicând analiza mediului intern al firmei si a mediului extern al acesteia.raspunsul reactiv. a prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comu ne de realizare a strategiei de dezvoltare a unei firme.influenteaza prin tipurile de servi cii prestate. care considera ca mediul este necontrolabil si ca unicul lu cru care trebuie facut de firma este ca aceasta sa se supuna. pe baza caruia mediul poate fi influentat prin strategii c are sa încerce depasirea amenintarilor si crearea de oportunitati pentru firma. In cadrul mediului sau extern. Punctul tare este o aptitudine speciala pe care o detine o firma si care o ajuta la îndeplinirea obiectivelor stabilite. fata de a carei evolutie trebuie sa isi adapteze permanent activitatea. Amploarea acestor relatii este determinata de o serie d e factori. In concluzie. Punctul slab reprezinta orice aspect referitor la organi zatie care o împiedica în realizarea obiectivelor ei. analiza SWOT reprezinta declarat iile referitoare la firma si la mediul în care aceasta îsi desfasoara activitatea si contine: punctele t ari si punctele slabe ale firmei. formeaza sist emul relatiilor intreprinderii cu piata. Optiunea firmei pentru una sau alta dintre cele doua variante posibile de raspun s insa depinde de resursele firmei. de pregatirea profesionala a angajatilor managerilor. utilizata în cazul planificarii strategice p entru identificarea potentialelor. Analiza SWOT este o metoda eficienta. adica mediul po ate fi controlat. . impuse de natura activitatii sale. Oportunitatea constituie orice particularitate a med iului extern care creeaza conditii avantajoase pentru firma.

Analiza relatiilor pe piata 2. Produsul privit în ansamblu si facând abstractie de firma în numele carei a apare pe piata îsi delimiteaza o piata proprie.caracteristicile pietei in care au loc relatiile .cadrul institutional in care acestea au loc anumite norme juridice in vigoare statueaza expres anumite relatii.relatiile cu piata interna vor fi radical diferite de cele intretinute cu piata externa.1. piata prod usului poate fi definita prin gradul de penetratie a acestuia în consum. Privita ca sfera de confruntare a cererii cu oferta. alcatuita din unul sau mai multe produse si cererea pentru acestea.. Ca subdiviziune a pietei totale. . insa cele mai multe contureaza cadrul general in care se deuleaa relatile intreprinderii cu piata . aceast a exprima raporturile care se formeaza între oferta proprie. Piata totala este constituita din ansamblul pietelor întreprinderilor care actione aza în cadrul ei si în acelasi timp din totalitatea pietelor produselor care fac obiectul actelo r de vânzare . Sezonalitatea. 4. de gradul de solicitare d e catre consumatori prin posibilitatile prezente si viitoare de desfacere a lui. Produsele unei întreprinderi se întâlnesc. însa în majoritatea cazurilor si în oferta altor întreprinderi. Continutul pietei turistice Piata organizatiei este definita de gradul efectiv sau potential de patrundere în consum (utilizare) a bunurilor sau serviciilor unei întreprinderi specializate în producere a sau comercializarea lor. mobilitata si complexitatea vor imprima relatiilor trasaturi similare.

ghiduri turistice. aceasta se refera la cantitatea de bunuri si servicii turistice care pot fi cumparate intr-o zona del imitata si la un anumit pret de-a lungul unei perioade date de timp. cele de alimen tatie. alimentatie) si bunuri (alimentare. Privita din perspectiva economica. Piata turistica poate fi definita ca sfera de confruntare dintre oferta turistica.2. Acesta cuprinde totalitatea ch eltuielilor efectuate de turisti pentru a cumpara servicii (de cazare. alimentatia.cererea de produse turistice este reprezentata de acele categorii de consumato ri care se disting din masa mare de consumatori prin legatura lor cu produsele turistice. Pentru ca in industria turismului locul ofertei concide cu locul consumului. 2. materializa ta prin consum. prin intermediul consumului turistic. transport.cumparare. . aceasta poate fi privita atat ca un ansamb lu de atractii care pot motiva vizitarea lor de catre turisti. si cererea turistica. . In particular.ofertantul de produse turistice este reprezentat de firma de turism care pe ba za cererii turistice alcatuieste oferta turistica care consta din servicii turistice propri u-zise sau alte componente ca: transportul. definita prin factori cu manifestare specifica. Cererea turistica este formata din ansamblul persoanelor care isi manifesta dori nta de a se deplasa periodic si temporar in afara resedintei proprii pentru alte motive deca t prestarea de activitati remunerate la locul de destinatie. etc. cat si ca un ansamblu de bunuri si servicii propuse consumatorului pentru a-i satisface nevoile turistice. interferenta se va transforma in suprapunere in timp si sp atiu a celor doua componente. agrement. Elemente de constituire ale pietei turistice Elementele constitutive ale pietei turistice sunt: . rezulta deci ca suma pietelor întreprinderilor este egala cu suma piete lor produselor acestora. cazarea. materializata în productia turistica.) necesare satisfacerii nevoilor si dorintelor legate de petrecerea timpului liber. pe masura ce s-a dezvoltat. turismul si-a constituit o piata prop rie. In ceea ce priveste oferta turistica. harti rutiere. transportul si agrementul alcatuiesc în ansamblul lor produsul turistic. dar nu si cu locul de formare a cererii.intermediarii includ in industria turismului urmatoarele categorii : o agentii turistice detailiste. care comercializeaza produsele si serviciile tur . Serviciile de cazare. echipament sportiv etc.

o agentii touroperatoare. . medicii. .canalele de distributie a produselor turistice . radio.prescriptorii sunt cei care ofera gratuit sau contra unor comisioane informati i despre produsele turistice (agentii de turism. regimul vizelor. reg imul valutar.. care pot determina o deviere a cererii de la oferta proprie a opart orului din turism. vânzari pe baza de catalog. la modalitatile de transport. etc.mijloacele de comunicatie sunt alcatuite din totalitatea instrumentelor folosi te pentru transmiterea produselor turistice: presa.concurenta reprezinta totalitatea ofertantilor de produse si servicii. . atat tu ristice.mediul constituie totalitatea factorilor de ordin social.. cat si de alta natura. . reglementari privind concediul de odihna. . modalitatile de cazare etc . aeriene si maritime..mijloacele de transport adica cele care fac posibil consumul turistic la locul oferteti prin intermediul deplasarii pe cai rutiere . care concep produse turistice prin asamblarea servicii lor turistice . televiziune.constituie mijloacele de vehi culare a ofertei turistice: agentii.reglementarile reprezinta fundamentul juridic pe care se întemeiaza circulatia t uristica interna si internationala: regimul vamal. economic. . alocatiile de concediu.istice si furnizeaza turistilor actuali si potentiali informatii referitoare la voiajele p osibile. feroviare. politic în c are urmeaza sa actioneze unitatea turistica.). . vânzari prin comenzi postale. regimul certif icatelor de sanatate. la tarifele practicate. etc. al pasapoartelor. cadrele didactice etc.

altele de alimentatie. piata turismului montan . iar în celelalte perioade. Oferta turistica include elemente de atractivitate constituite prin îmbinarea unor conditii naturale puse în valoare prin amenajarea unor statiuni de la rg interes. Structura pietei Piata firmei de turism nu are un caracter omogen. piata serviciilor si cea a bunur ilor sunt determinate de caracterul complex al produsului turistic. un v olum mai redus.se distinge printr-o pronuntata concentrare sezonier a. altele de transport. atinge un nivel maxim în iunie si prima jumatate a lunii august. c. cat si bunurile solicitate de turist dintr-o gama mai mult sau mai p utin diversificata. localizarea acesteia si stabilirea capacitatii sale. dupa care scade pâna la jumatatea lunii septembrie. Prezinta o cerere cu un volum destul de ridicat în toat .se particularizeaza prin segmentul de turisti carora li se adreseaza firma turistica.. 2. b. deoarece cererea si oferta specifica vi zeaza atat serviciile. Calitatea elementelor de atractivitate variaza de la un nivel minim acceptabil. Complementaritatea serviciilor turistice reprezinta o diferenta fundamentala int re piata turistica si piata bunurilor si este explicata prin aceea ca nevoile de consum n u pot fi satisfacute de una si aceeasi firma de turism. Interferentele existente intre piata turistica. . ea este compusa din numeroase si diferite segmente.litoral. care este astfel o combinatie de bunu ri si servicii. piata turismului litoral .Piata turistica are un continut complex. Determinarea dimensiunilor pietei turistice Pentru stabilirea dimensiunilor pietei turistice sunt necesare evaluari ale stru cturii pietei. piata turismului balnear . Dupa caracteristicile elementelor de atractivitate se grupeaza astfel: a. Unele firme ofera servicii de cazare.3. delimitate dupa anumite criterii. Cererea turistica are o evolut ie similara calitatii elementelor de atractivitate. Cererea turistica prezinta o accent uare mai puternica în perioadele mai-septembrie si decembrie-februarie. iar altele o combinatie din acestea. localizat la sfarsitul lunii mai si începutul lunii iunie. Oferta turistica include în structura sa dotarile necesare practicarii sporturilor de iarna.se caracterizeaza prin faptul ca sezonalitatea este m ai atenuata decât în cazul turismului de .

piata serviciilor de agrement. fie în completarea unor sejururi.dispune de o mare varietate de resurse istor ice si culturale care sunt valorificate în special catre populatia locala în cadrul petrece rii timpului liber zilnic sau saptamânal. obiectivul firmei de turism fiind al optimizarii acestui raport. piata firmei turistice se împarte în: a. d. e. oferta turistica include si elemente care permit valorificarea resurselor balnea re pe baza carora se largeste gama de servicii puse la dispozitia turistilor. piata turismului de circulatie: se subdivide în: piata excursiilor interne. pia ta excursiilor externe. piata turismului rural ecologic . mestesuguri le si artizanatul. specificul bucatariei.la rândul ei. . . În ansamblul lor. În functie de durata lor. se divide în functie de obiectul presta tiilor în: piata serviciilor de cazare. excursiile se pot clasfica în: .se caracterizeaza prin elementele de atractiv itate specifice mediului rural: cadrul natural. Aceste a intra cu ponderi diferite în oferta unei firme turistice raportul dintre ele este influe ntat de o serie de factori cum ar fi volumul. piata turismului de sejur . b.piata serviciilor de masa. .excursii cu o durata medie: sunt solicitate fie ca singur mod de petrecere a c oncediului. aceste componente formeaza produsul unei firme de turism. structura si modul de manifestare al purtatorilor cer erii. .e lunile anului. etc. piata turismului orase si trasee . Dupa caracteristicile seviciilor prestate.excursii scurte: sunt solicitate de regula la sfârsit de saptamâna si în general nu depind de timpul liber anual sau de conditiile de clima. traditiile si obiceiurile.

iar cand prestatiile facute catre turistii proveniti din alte zone su nt mai ample. datorita faptului ca orice turist în scop d e afaceri poate fi considerat un client potential pentru un sejur turistic.piata calatoriilor de afaceri de grup: sunt caracterizate de un comportament o rganizational congrese. Piata intreprinderii de turism prezinta. Fiecare din subdiviziunile pietei turistice are o structura complexa si este al catuita la rândul ei din pietele fiecarui produs turistic. sub aspect geografic. manifestari stiintifice. frecventa relativ ridicata. Intreprinderea de turism nu se adreseaza cu serviciile sale numai clientilor pro veniti din alte zone geografice. etc. Aria pietei Piata intreprinderii de turism se intinde practice pe o arie nelimitata deoarece prin oferta sa se adreseaza atat consumatorilor din zona sa de activitate. Piata firmei de turism de afaceri reprezinta o oportunitate pentru atenuarea se zonalitatii cererii si pentru dezvoltarea cererii. Raportul cantitativ in care se afla aceste c omponente confera unei zone caracterul de emitatoare sau receptoare de fluxuri turistice. piata turismului de afaceri: în functie de comportamentul si procesele de deciz ie ale turistilor se clasifica în: .. activitatea de piata în domeniul . comportamentul de cumparare. cum ar fi cele de distractie. clima are o influenta mai mica asupra cererii. fiindca la unele prestatii. vârsta si ocupatia turistilor. agree ment ori servirea mesei apeleaza si la populatia domiciliata in zona sa de activitate. care la rândul sau este alcatuita din seg mente de piata în functie de: nivelul veniturilor. c.piata calatoriilor de afaceri individuale: sunt caracterizate de un comportame nt individual. . atunci cand prestatiile turistice realizate catre populatia locala sunt preponderente.excursii lungi: sunt solicitate în timpul liber anual si au rolul de a sustine c alatoria. doua componente: una nationala si o alta internationala. . cat si celor care pr ovin din alte zone geografice. În ansamblu. marimea si structura familiei. fidelitate în privinta destinatiilor si scopuri în mare parte comerciale. zona apare ca receptoare de fluxuri turistice. unele zone dispunand de bogate resurse turistice. Piata turistica nu este uniform repartizata teritorial. Astfel. zona apare ca emi tatoare de fluxuri turistice. etc.

gradul de ocupare pe un loc de cazare. respectiv se . Totusi. vol umul cererii. în jurul anumitor zone sau centre de interes turistic. Piata turistica poate fi privita si la nivel global. Piata turistica exte rna se caracterizeaza prin aceea ca oferta apartine unei anumite tari. Capacitatea pietei Se masoara prin intermediul urmatorilor indicatori de baza: volumul ofertei. Volumul ofertei exprima posibilitatile întreprinderii de a satisface cererea turis tica. care reprezinta totalitatea tuturor actelor de vânzare . distingem: piata t uristica interna si piata turistica externa. Întrucât oferta turistica este în ge neral eterogena. cererea fiin d cea care trebuie sa ajunga la oferta.turismului se caracterizeaza printr-un înalt grad de concentrare teritoriala. Dupa locul unde se desfasoara relatiile de vânzare . trebuie retinut faptul ca oferta turistica nu poate fi deplasata in spatiu. durata medie a se jurului. volumul încasarilor. Piata turistica interna se caracterizeaza pr in confruntarea ofertei si cererii in interiorul granitelor unei tari.pola rizeaza. efectuate atât în inter iorul. . produsele si serviciile turistice fi ind realizate prin intermediul actelor de vanzare-cumparare in acelasi spatiu. rezultând piata turistica mon diala. diferitele componente ale bazei ma teriale pot fi exprimate prin indicatori cantitativi. Volumul ofertei poate fi exprimat atât valoric. cota de piata.cumparare. numarul mediu de vizitatori. exprimarea în unitati fizice a capacitatii pietei poate fi realizata numai partial pentru unele elemente constitutive ale produsului turistic. cât si fizic. iar cererea provine dintr-o alt a tara. Astfel.cumparare. cât si în exteriorul granitelor nationale. între care: numarul de unitati(locuri) de c azare. gradul de utilizare a capacitatii de cazare. numarul de .

Volumul încasarilor din activitatea turistica exprima raportul în care s-au aflat of erta si cererea turistica într-o anumita perioada sau la un moment dat. Alaturi de acesti indicatori de baza. în ce masur a a ramas o cerere nesatisfacuta sau existenta unei oferte fara cerere. lungimea pârtiilor de sch i si a instalatiilor de transport pe cablu.numarul mediu de vizitatori. care se calculeaza ca numar mediu de sosiri pe z i. Cota de piata exprima ponderea detinuta de întreprinderea de turism sau de un prod us turistic în cadrul pietei de referinta. Volumul cererii evidentiaza nevoia sociala pe care întreprinderea de turism urmeaz a sa o satisfaca într-o anumita perioada de timp si exprima. Astfel de indicatori sunt utili pentru fundamentarea programelor de punere în valoare a unor resurse turistice în raport cu volumul poten tial al cererii. Si în acest caz exprimarea se poate face atât în unitati valorice cât si fizice. numarul de sosiri (plecari).4. se obtine volumul efectiv al ofertei exprimat în unit ati(locuri) zile. Stabilirea factorilor care determina locul organizatiei în cadrul pietei . totodata capacitatea efectiv a a pietei. Prin înmultirea acestor indicatori cu numarul de zile în care unitatile functioneaza.unitati(locuri) la mese în reteaua de alimentatie publica. . . . mai pot fi utilizati si o serie de indica tori derivati: . reflectând dimensiun ile pietei efective (reale). stabilit prin raportarea ofertei efectiv realizatela oferta teoretica a capacitatilor de cazare. Ele nu arata însa. etc. pe baza raportului dintre numarul de zile-turist si numarul de zile din perioada analiza ta. durata medie a sejurului. mai ales în perioadele de sezon plin.gradul de utilizare a capacitatii de cazare. Iar piata de referinta este acea subdivizi une a pietei globale în cadrul careia întreprinderea sau produsul acesteia intervin ca elemente componente .durata medie a sejurului. În rândul acest ora din urma. suprafata plajelor etc. mai frecvent sunt utilizati indicatorii: numarul mediu previzibil de vizitatori. care se determina ca raport intre numarul de in noptari intr-o unitate de cazare si numarul locurilor de cazare dintr-o perioada data. care se stabileste prin raportarea numerului de zil e-turist efectiv realizate la numarul mediu de vizitatori din perioada analizata. 2.ocuparea pe un loc de cazare.

al modificarii dimensiunilor sale. iar pe de alta parte de ten dintele particulare determinate de natura si destinatia produsului respectiv. respectiv produse traditionale ale caror forma. slab elastica si rigida sau inelastica. respectiv numarul de consumatori si intensitatea consumului Desigur accesibilitatea se gaseste în strânsa legatura cu nivelul pretului. de orientarea generala a pietei în care se înscrie produsul respectiv. între pretul produsului respectiv si pretul produselor carel pot substitui precum si pretul celorlalte marfuri. ambalaje. Desigur. Tot mai larg este cercul produselor car acterizate printr-un . ramân neschimbate de-a lungul unor perioade întinse de timp.fara vârsta . Gradul de accesibilitate a produsului. raspândita în toate localitatile. acc esibilitatea depinde de competitivitatea acestora. . pe de o parte. ci dintr-un sistem de relati i între venit si pret. Sub raportul mobilitatii. Caracterul pietei depinde de elasticitat ea cererii populatiei. o piata reprezentata printr-un numar ridicat de puncte de desfacer e. Vârsta produsului Actiunea acestui factor creste în importanta în perioada contemporana. produsul va avea o piata larga.Piata produsului si implicit piata întreprinderii va fi orientata. exis ta multe produse . mai mult s au mai putin rigida. dar ea n u poate fi dedusa direct si exclusiv din marimea acestui pret. concurente. În cazul unor produse substituibile. dar si de o serie de alti factori: obiectivi si subiectivi. Categoria de nevoi carora li se adreseaza Daca este vorba de o nevoie presanta. între pret si calitate. . piata produsului po ate fi: elastica. Daca produsele sunt destinate unor nevoi secundare sau unor nevoi de ordin superior care înca nu s-au generalizat ori nu sunt înca solvabile în masa larga a consumatorilo r atunci piata va fi mai restrânsa (sau mai concentrata) si totodata mai elastica . de tipul relatiilor sa le cu alte produse.

p iata întreprinderilor profilate pe produse ale caror resurse de materii prime sunt tot mai restrânse. ori au la baza materiile prime r espective.1. În acest fel. a unei politici de preturi coerente. Calitatea activitatilor de desfacere si activitatilor de mar eting ale firmelo r O serie de produse noi trebuie sa-si faca loc pe piata produselor existente sa câs tige cumparatori si sa-si formeze o piata proprie si asta cu ajutorul unui program de lansare minutios pregatit si sustinut de firmele producatoare si comerciale. prin care sunt e vitate posibilele erori care pot afecta calitatea acestora. Declinul si retragerea inevitabil a a produselor depasite de pe piata trebuie nu doar anticipate. a unu i program publicitar sustinut. alegerea tipului de cercetare. . faza ciclului de viata în care se gaseste . Dimensiunile pietei într-un moment dat vor depinde deci de vârsta prod uselor. Metode si tehnici specifice în analiza si evolutia pietei Organizarea si desfasurarea cu maxim de eficienta a cercetarilor de mar eting im plica.ciclu de viata (perioada de timp scursa între aparitia produsului pe piata si mome ntul disparitiei lui de pe piata). dar pentru ocuparea locului lasat de ace stea pe piata trebuie pregatite din vreme alte produse. iar apoi parcurgerea unei metodologii specific e cu respectarea stricta a unor reguli privind continutul fiecarei etape în parte. Astfel. Raportul resurse-nevoi Isi pune direct amprenta asupra raportului cerere-oferta pe piata. 3. Stabilirea obiectivelor si coordonatelor cercetarii de piata O definire clara si corecta a scopului unei cercetari se poate realiza numai pri     . va manifesta tendinte de scadere. raportul resurse-nevoi va i nfluenta direct si piata firmelor ale caror produse sunt derivate. mai întâi. va cunoaste tendinta de crestere. Mentinerea si extind erea dimensiunilor pietei presupune o folosire rationala a cailor si formelor de distribuire. În timp ce piata celor care actioneaza în domenii cu resurse abundente. 3.

ce informatii sunt necesare în vederea fundamentarii alternativelor decizionale optime pentru fiecare dimensiune a prob lemei investigate. experiment.2. Experimentul este utilizat îndeosebi. cu u n impact nemijlocit asupra întregii metodologii a cercetarii ca si asupra costurilor aceste ia. Prin formularea obiectivelor se precizeaza la ce nivel operational. Alegerea metodelor. a gradului de importanta si de urgenta a deciziei. a criteriilor care vor sta la baza evaluarii alternativelor. caz în care se ofera posibilitatea masur arii directe a . respectiv daca ele exista în stare activa sau l atenta. Acestia trebuie sa ajunga la un n umitor comun în privinta alternativelor ce se supun investigatiei. În practica pentru recoltarea datelor si a informatiilor se utilizeaza urmatoarele metode sa u tehnici: ancheta. simulare. observare sau chiar o combinatie a acestora. tehnicilor si instrumentelor de cercetare Metodele concrete de recoltare a datelor si informatiilor vor fi diferite în funct ie de faptul daca ele au fost exprimate sau nu. Ancheta este cea mai cunoscuta metoda de obtinere de date primare si are drept i nstrument de lucru chestionarul care va fi distribuit spre completare unui esantion reprez entativ pentru populatia avuta în vedere. pornind de la problema care a generat cercetarea. putându-se realiza în laborator. în situatiile în care se doreste cunoasterea rel atiilor cauza efect. Elaborarea obiectivelor si ipotezelor constituie o etapa la fel importanta.ntr-o strânsa colaborare între executantul si beneficiarul ei. Cel mai adesea alaturi de un obiectiv fundamental exista si obiective secundare care nu pot fi excluse sau neglijate caci ele pot contribui la realizarea scopului central al c ercetarii. 3.

întrebari care ar putea fi considerate de respondent ca agresive. care sa ajute în procesul decizional. procesul esantionarii presupunând luarea deciziilor referitoare la definirea bazei de sondaj (cine va fi supus cercetarii?). venituri. adica în chestionar sa se includa numai întrebari car e sa ofere date folosibile. terminologii complexe. respondentul fie renunta sa raspunda. Se recomanda sub 15-20 de înt rebari. numarul acestora depinzând de obiectivele urmarite si de metodele folosite în interogare.întrebarile sa fie inofensive. pe o perioada de timp extinsa. astfel de întrebari. adica sa se evite cuvinte cu mai multe întelesuri. jargoane tehni ce. Observarile pot f i directe. clasa sociala. Chestionarele scurte sunt mai acceptate. dupa ce s-a .întrebarile sa fie relevante. trebuiesc plasate la sfârsit. de pura specialitate. Fiecare dintre acesti pasi este foarte important pentru obtinerea unor informatii realiste. Fiecare întrebare trebuie evaluata dupa o serie de criterii înainte de a fii inclus a în chestionar. gândit formulate. Daca totusi este nevoie. urmeaza obtinerea informatiilor. chestionarul fii nd principalul instrument de lucru. la determinarea marimii esantionului (câte persoane vor fi investigate?) si la sta bilirea metodei de esantionare (cum vor fi alesi subiectii). firme. principalele conditii de respectat fiind urmatoarele: . . de licate ca: vârsta. atunci când se urmareste si se înregistreaza cum procedeaza un cumparator în achizitia unui prod us sau serviciu si observare indirecta. fie ca raspunde la ceea ce crede el ca est e întrebat si nu la ce s-a gândit cercetatorul. Observarile ofera posibilitatea obtinerii de date si de informatii privind compo rtamentul consumatorilor fara a apela la consultarea directa a acestora. adica sa nu fie legate de subiecte sensibile. cuvinte de origine straina. Daca întrebarea nu est e înteleasa. Proiectarea unui chestionar este o activitate esentiala pen tru rezultatele sondajului. caz în care cunoas terea si masurarea fenomenelor este mult mai greoaie. etnie. atunci când se analizeaza unele efectele ale unui consum a nterior de bunuri. Simularea reprezinta o tehnica de conducere (dirijare) a experimentelor cu un ca lculator folosind un model de sistem managerial. Odata depasita aceasta etapa. orase etc. .efectelor stimulilor la care este supus subiectul sau pe teren. familii.). religie. Precizia informatiilor obtinute prin ancheta depinde de procesul de esantionare. Esantionul este o parte a colectivitatii cercetate (persoane.sa fie clare.

Completari de propozitii sau fraze. Continuarea unei povestiri . Exista totusi dezavantaje l a prelucrarea unor astfel de întrebari. .. Variante de întrebari deschise sunt urmatoarele: . la clasificarea si codificarea lor. . . nu ma pronunt). Întrebarile deschise sunt acelea la care raspunsul este dat cu propriile cuvinte.. caz in care se raspunde totalmente liber. subiectii sa aiba libertatea de a nu raspunde (sau alterna tive de tipul: nu stiu. întrebari de control (verificare). În functie de situatii se pot formula intrebari inchise si intrebari deschise.. adica sa nu sugereze nici o forma de raspuns. .se pot folosi întrebari introductive.întrebarile sa fie scurte.întrebarile sa fie precise. care sa defineasca pentru cel chestionat scopul cercetarii si sa determine cointeresarea: întrebari filtru (daca.Respondentii le prefera deoarece raspund ceea ce cred ei si nu la variante prestabilite de altcineva. . . fiind o tehnica recomandata când exista o varietate de raspunsuri. .. ). precum si posibilitatea unor ras punsuri îndoielnice. Complet nestructurate. iar întrebarile sa aiba permanent o succesiune logica. . concise.întrebarile sa fie impartiale. Asocieri de cuvinte (prima reactie). adica sa atace un singur subiect pentru a se evita astfel confuziile.stabilit un anumit raport cu operatorul sau respondentul s-a decis ca nu v-a ren unta la a da raspunsul.ca regula de baza. întrebari tra nzitorii. atunci. deoarece daca contin mai mult de 20 de cuvi nte sunt greu de înteles mai ales atunci când sunt folosite într-un interviu..

Alegere multipla. Trebuie urmarita si supravegheata atent colectarea da telor pentru a se preîntâmpina doua categorii de erori: . Colectarea datelor poate fi facuta de catre personalul speciali zat al firmei sau de catre specialisti externi.. Dihotomice.. codificarea raspunsurilor (prin atribuirea unor valori numerice) si introducerea datelor în ca lculator. dupa cum datele exista în stare activa sau lat enta.   . Diferenta semantica.) . cu furniz area de raspunsuri subiective etc. De exemplu. cu variante de raspuns fara ordonare . cu refuzul acestora de a coopera.. Cele mai folosite categorii de întrebari inchise sunt: . nu stiu.erori în legatura cu esantionul desi a fost prestabilit dupa reguli statistice. mult-putin etc. Scala importantei. pe teren. marimea lui nu poate fi asigurata. cu alegere între doua raspunsuri (Da/Nu. . sau . cand se apreciaza importanta eventual prin note . din diverse cauze. Metodele concrete utilizate vor fi diferite. cu exprimarea acordului intensitatii acordului fata de o afi rmatie (de la dezacord total pâna la acord total) . formând baze de date. cu estimarea tranzactiei în viitorul apropiat.erori în procesul propriu-zis de culegere a datelor. cauzate de subiectii invest igati sau de catre operatori.n u raspund. Obligato riu se cere aducerea datelor în forma în care devine posibila analiza si interpretarea lor.) . Scara lui Li ert. cele la care lipsesc raspunsuri cheie fiind e liminate)..3. cu scala cuprinsa între doi termeni bipolari (adjective ant onime: mare-mic. Scala intentiei de cumparare. 3. Unele din datele culese vor fi prelucrate imediat. eventual. Culegerea datelor necesare cercetarii Este etapa cercetarii în care se înregistreaza cele mai mari cheltuieli si se pot pr oduce cele mai multe erori. Scala de apreciere. în cazul anchetei ne putem confrunta cu absenta subiectilor de la domiciliu. iar altele vor fi stocate (în urma activitatilor de codificare si de pregatire a datelor) pentru o utilizare ulterioara. Descrierea unei imagini Întrebarile închise sunt cele care pot fi cu raspuns fix sau cu alegere fortata si unde trebuie sa se aleaga raspunsul. În faza prealabila prelucrarii datelor trebuie procedat la verificarea chestionare lor (se urmareste daca au fost completate. cu evaluarea caracteristicii (de la slab la excelent) .

cauza se afla de obicei în nec laritatea integrarii scopului si sferei cercetarii. dispersia. în functie d e obiectivele cercetarii. Analizarea si interpretarea datelor Analizarea descriptiva a informatiilor care caracterizeaza piata utilizeaza în pri mul rând mediile. astfel încât sa se valorifice la maximum baza informationala existenta s i sa se reduca la minimum erorile care pot duce la denaturarea rezultatelor. Cunoasterea temeinica a definitiilor conceptelor de mar eting duce însa în mod sigur la explicarea corecta a rezultatelor cercetarilor de mar eting. Daca si obiectivul si cuprinsul cercetarii sunt înt elese.       .3. Se apeleaza la un numar însemnat de metode cantitative si calitative. Daca doua perso ane înteleg diferit aceleasi rezultate ale unei cercetari de mar eting. Interpretarea este dominata de judecata si de intuitie. numita si varianta (marimea cu care o variabila aleatoare es te dispersata în jurul valorii ei medii). Aceste metode trebuie alese cu discernamânt. fiindca informatia rezultata poate sugera utilizarea altor metode de analiza si cai de interpretare a datelor. analize grafice si corelatiile. Se urmareste gasirea unui raspuns. Analiza datelor nu trebuie limitata doar la tehnicile anticipate în proiectul de c ercetare.4. fundamentat stiintific. pentru fiecare ipoteza avansata la începutul cercetarii. atunci numai divergentele conceptual pot genera diferente în interpretarea datelor.

grafice. m ostre. ia r excesul de adjective si adverbe trebuie sa fie evitat. în care sunt sintetizate clar si concis principalele descoperiri ale cercetarii de mar e ting. sa evite ceea ce este nesemnificativ si exprimarile stufoase. respectiv: . care sunt prezentate sub forma unui text însotit de tabele. 3. adica pagina de titlu. Structura cadru a unui raport asupra cercetarii trebuie respectata. prin dezbateri de grup. grafic e. Exista câteva cerinte pe care trebuie sa le îndeplineasca raportul cercetarii de mar eting.sa fie exact. .sa fie complet. este partea palpabila a ei. Inexactitatile pot aparea nu numai ca o consecinta a unor proced uri necorespunzatoare de colectare a datelor. memoriul justificativ si cuprinsul rapor tului de cercetare. fotografii. Frazele trebuie sa fie scurte. lipsite de constructii greoaie. dupa cum lung nu reprezinta si comp let. Complet nu înseamna lung. Rezumatul.sa fie clar.sa fie concis. fu rnizarea de informatii despre piata si clientii ei principali si detalierea concluziilor si recomandarilor. care sintetizeaza semnificatiile cercetarii efe ctuate pentru beneficiar. dar si ca urmare a unei tratari sau in terpretari gresite. . în sensul ca el trebuie sa cuprinda toate informatiile relevante pentru obiectivele propuse. 2. Rezultatele.sa fie obiectiv. Cercetatorul trebuie sa stie sa fie selectiv. a unor rationamente ilogice sau a unor exprimari gresite. o posibila t opica si succesiune pentru un asemenea raport fiind urmatoarea: 1.Raportul de cercetare trebuie prezentat beneficiarului deoarece reprezinta dovad a realizarii cercetarii de mar eting. respectiv descrierea tuturor metodelor utilizate. . cercetarea dovedindu-si utilitatea numai daca raportul rezolva pro blemele identificate si atinge obiectivele propuse. CD-uri si DVD-uri care redau rezultatele cerc etarii întreprinse. respectiv realizarea unui mini-raport asupra raportului de cerceta re.         . casete audio si video. urmarite si platite rezultatele cercetarii de mar eting. este piesa pe seama careia sunt apreciate. Acest raport trebuie privit ca o însiruire de documente scrise. Introducerea. . adica chiar daca subiectivismul analistului se resimte. 4. Concluziile si recomandarile. totus i ponderea trebuie diminuata. Cercetarea propriu-zisa. desene. 5. Raportul de cercetare este produ sul final al proiectului de cercetare. chestionare. figuri.

Chiriac Alexandra Crina. Dinu V. 6. perceptia. Al. (2004). Bucuresti: Editur a Gemma Print 5... Manualul practic al ghidului de turi sm. dar si psihologica. Manualul directorului de hotel.. Bucuresti: Editura Gemma Print 4. Berechet Gabriela (coord. ilustra si mari detalierea f acuta în celelalte sectiuni ale raportului. Animatia in turism si i ndustria ospitalitatii. (2003). Nedelea Al. Cristea Anca Adriana (2003). lizibile. (2004). Chiriac Alexandra Crina. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagog ica 6. Piata turistica. Productia si comercializarea ser viciilor turistice. Luca C.). pentru a favoriza memorarea. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica . Nedelea. Bibliografie 1. Bucuresti : Editura THR-CG 2. Nistoreanu P. Anexele. sunt utilizate cu scopul de a sprijini. Cristea Anca Adriana (2003). Organizarea activitatii de agrement in structurile de primire turistice din mediul rural. Bucuresti: Editura THR-CG 3. În cazul în care sunt prea detaliate ori pre a complexe este bine sa fie plasate în anexe. concise si amplasate într-o ordine logic a.Ultimele se cer a fi sugestive. Chiriac Alexandra Crina. (2004).

Rahau Loredana. Stanciulescu Daniela Anca (2003). grija pentr u clienti si reguli de comportament in structurile de primire turistice din mediul rural. Etica afacerilor in turism. Piata turistica a României. Oroian Maria. (2010). Mar eting turistic. Tigu Gabriela.. (2003). Buc uresti: Editura THR-CG 11. Bucuresti: Editura Uranus     . Cluj-Napoca: Editur a Risoprint 9..7. Mar eting Cantemir note de curs. Nita. Targu Mures: Editura Dimitrie 10. Bucuresti: Editura Econo mica 8. Asistenta acordata turistilor. Rahau Loredana 2009). Nita I. (2008). C.

În ca din anul 2150 Î. Conceptul de calitate Notiunea de calitate are în constiinta oamenilor o istorie îndelungata. când datorita reducerii accentuate a resurselor de materii prime. Chr. Odata cu progresele înregistrate în industrie. In Grecia Antica. unde pe stela funerara este reprezentata figura unui egiptean care verifica masurarea unui bloc de piatra cu ajutorul unei sfori. de sigur.caracteristicile produselor este una dintre ele. Codul lui Hamurabi prevede reglementari privind calitatea referi tor la constructia de locuinte ( Articolul 229):. calitatea devine un factor important de economisire. radacinile sale sunt adânc plantate în istorie. Doua definitii sunt de importanta maxima pentru manageri : . MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR Neagu Gheorghe 1. consecinte de alta natura si amploare decât în filozofie. acel constructor v a fi condamnat la moarte.. calitatea nu mai este doar un concept filozofic.. provine din limba latin a. In dictionare gasim circa o duzina de termeni. Unul din cele mai vechi sisteme de feedbac cu privire la calitate a fost gasit în mormântul unui faraon în Egipt. care poate fi tradus prin expresia fel de a fi. de la cuvântul qualis. daca un constructor construieste o casa pentru un om si munca sa nu este rezistenta si casa se prabuseste si ucide pe proprietar. In ochii clientilor. Rolul calitatii în economie a crescut considerabil începând cu an ii 80.Capitolul X. ci si unul economic. Impactul calitatii asupra economiei a avut. Nu este usor sa ajungem la un consen s cu privire la ce se întelege prin calitate. de asigurare a calitatii care erau u tilizate în activitatea zilnica. dovezile arheologice furnizeaza multe date cu privire la sisteme. cu cât sun   .. Termenul calitate. Desi calitatea este un concept vag. De asemenea se cunoaste ca fenicienii taiau mâna dreapta oricarei persoan e care realiza produse sau servicii nesatisfacatoare. În conceptia actuala calitatea a devenit o preocupare generala a tuturor organizat iilor si se realizeaza prin intermediul managementului.

.t mai bune caracteristicile. Managerii însa. In ochii clientilor.absenta deficientelor este cealalta definitie importanta a calitatii. cal itatea mai înalta costa de obicei mai putin. si anume: vandabilitatea si costurile. trebuie sa constientizeze existent a acestei distinctii. . nu-si dau seama în mod evident ca exista do ua tipuri destul de diferite de calitate.deficientele produselor influenteaza costurile. cu atât mai înalta este calitatea. .1 am detaliat cele doua definitii.caracteristicile produselor influenteaza vânzarile. c alitatea mai înalta costa de obicei mai mult. In Tabelul 1. in special consumatorii. din acest punct de vedere. Unii clienti. cu cât apar mai putine deficiente cu atât mai buna este calitatea. deoarece cele doua tipuri de calitate au efect asupra a doua elemente diferite. din acest punct de vedere. Pentru manageri învatamintele principale sunt: .

capacitatea . Sa reduca defectiunile în exploatare. Sa ofere preturi reduse Efectul principal se manifesta asupra vânzarilor De obicei. conceptul de calitate se bazeaza pe teoria semnificatiei elaborata de Ioachim Von Uex üll. Principalele întelesuri ale termenului de calitate Caracteristicile produselor care raspund nevoilor clientilor Absenta deficientelor Calitatea mai buna creeaza firmelor posibilitatea : Calitatea mai buna creeaza firmelor posibilitatea: . Sa aiba venituri din vânzari . deci din proprietatea produsulu i de a satisface o   . Sa reduca insatisfactia clientilor . Corespunzator acestei teorii imaginea unui produs este reprezentata d e caracteristicile acestuia. J. Sa reduca rata erorilor . rebuturile . Teora. Sa reduca activitatea de refacere. Sa faca fata concurentei . costul garantiilor . Suprematia prin calitate. calitatea mai buna costa mai mult . 11 In economie. Caracteristica reprezinta o însusire a produsului care îl diferentiaza de altele si deriva din valoarea sa de întrebuintare. Sa mareasca randamentul. Sa mareasca segmentul de piata pe care-l ocupa . Sa îmbunatateasca conditiile de livrare Efectul principal se manifesta asupra costurilor De obicei. testele . Sa reduca verificarile. 2002. Sa scurteze ciclul de lansare al unui produs .M. Sa fabrice produse vandabile . calitatea mai buna costa mai putin Sursa :Juran. Manualul directorului de firma.Tabel 1. Sa creasca satisfactia clientilor . Ed. pag.

dar analiza calitatii nu se poate rezuma numai la aceasta perioada. atunci când analizeaza calitatea si utilitatea. pentru producatori este importanta cunoasterea acestora. Rezulta ca producatorul nu poate face abstractie de competitivitate si munca înglobata în produs. acestia sunt cei care îsi pot expune punctel e de vedere cu privire la produs. deoarece un bun care nu raspunde unei nevoi soc iale nu are nici calitate. care sunt: clientul. care concretizeaza efectiv utilitatea produsului. caracteristica produsului fiind aici competitivitatea. pe rioada de utilizare. caracterizata prin atingerea p arametrilor proiectati si fiabilitate. spiri tuale. furnizo rul si societatea în ansamblul sau. nivelul de satisfactie pe care o resimte utilizatorul produsului.nevoie sociala. Încadrarea în nevoia social a este prima conditie a existentei calitatii. Deoarece bunurile si serviciile sunt realizate pentru a satisface diversi tatea cerintelor sociale. De aceea în managementul ca litatii se urmareste identificarea si masurarea acestora pentru a cunoaste nivelul la care oferta producatorului se încadreaza în cerintele utilizatorilor. ecologice (dupa cum o face si stiinta economica) si au un caracter dina mic determinat de evolutia progresului tehnic. Caracteristicile calitative exprima tocmai modul în care se realizeaza utilitatea . Analiza calitatii produselor necesita mai întâi o împartire a acestora pe clase de cal itate. Referindu-se la cerinte. sociale. În teoria semnificatiei. Pentru stabilirea caracteristicilor bunurilor si serviciilor este necesara cunoa sterea tuturor celor implicati în realizarea si utilizarea acestora. realizarea comerciala. ca beneficiarul acorda ate ntie în primul rând . ci trebuie extinsa si la celelalte: conceperea si fabricarea. Pentru toti calitatea se manifesta în perioada de utilizare a p rodusului. Standardul ISO 9000:2000 le clasifica în materiale. Diferentierea c alitativa se face între clase. unde caracteristica de apreciere este cantitatea de munca încorpora ta în produs. în interiorul carora produsele au caracteristici tipologice comune.

apar e de la începutul istoriei sale. iar actiunile pentru calitate s-au concretizat la nivelul fiecarei organizatii prin obiective si stru cturi organizatorice. Pornind de la aceste precizari. ar putea fi legata de trei coordonate: eficienta. functionalitate. revenire. ecologice si functionale. putem defini calitatea ca fiind imaginea bunului studiat. Chové directo r la Philips Franta. care îi conf era capacitatea de a satisface exigentele explicite si pe cele implicite. J. ci si a fiecarui individ. nevoia largirii înt elesului calitatii. care îi asigura functionarea corespunzator cerin telor. mediu. devenind un element de educatie. Calitatea este. eficienta si competitivitatea cor espunzator intereselor producatorului etc. ceea ce permite o mai buna întelegere a necesitatii acesteia si cunoasterea a ce este mai bun în lume. tenacitate în munca. dar si a producatorilo r si a societatii în general. este interesata de protectia consumatorilor si de existe nta unei concurente reale pe piata. conceptul de calitate a fost inclus în stiinta managementul ui doar de aproximativ doua decenii. ca element fundamental al comportamentului uman. Referindu-se la nevoia extinderii ariei de cuprindere a calitatii. de asemenea. Calitatea nu mai este în prezent o preocupare doar pentru organizatii. ci si aspectele legate de impactul produsului asupra mediului. . când în Europa s-a initiat activitatea de certificare. Standardul ISO 9000:2000. remarca la Congresul Mondial pentru Calitate din 1978. Cu alte cuvinte calitatea este o imagine caracterizata de elemente economice. dar analizeaza si situatia pietei si comportarea în timp a produsului. la rândul ei. o problema de comportament care implica insistenta în activitate. tipologice si alte caracteristici mai putin semnificative. Desi notiunea de calitate. defineste c alitatea ca o multime de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu. reluare. în care se prezinta terminologia calitatii. Din cele prezentate pâna aici rezulta ca prin calitatea produsului nu trebuie sa s e înteleaga numai nivelul tehnic al acestuia. alcatuita din caracteristicile calitative. iar societatea.utilitatii produsului. managementul organizatiei s-a îmbogatit cu un domeniu nou-managementul calitatii. Ca urmare. de cultura. faptul ca aceasta nu înseamna doar satisfacerea clientilor. O definire mai larga a conceptului de calitate în economie.

desi calitatea nu poate fi definita.perspectiva producatorului .calitatea consta în capacitatea de a satisface dorinte. Acesta perspectiva implica o abordare ierarhica a calitatii. stii ce este .. cât si universal recunoscuta. calitat ea este gradul in care un anumit produs este în conformitate cu un proiect sau specif icatie .perspectiva produsului: .perspectiva utilizatorului. Uneori este echivalenta c u mestesugul.calitatea înseamna conformitate cu cerintele . calitatea est un atribut concret si masurabil. respingând ideea de productie de masa. rezistenta la moda sau gusturi. Astfel. este atât absoluta... Din perspectiva produsului . Garvin (1988) defineste cinc i perspective ale calitatii: .2. produsele fiind clasificate în functie de numarul de caracteristici dorite pe care le poseda.perspectiva transcedentala: . în acord cu altii autori. In a cest caz diferentele calitative sunt date de diferentele cantitative dintre caracteristicile unui pro dus. . Perspective în abordarea calitatii Literatura de specialitate sintetizeaza serie de perspective cu spectru larg de cuprindere a demiului calitatii. . calitatea se refera la numarul de atribute necuantificabile continute în fiecare atribut cuantificabil al unui produs. calitatea este capacitate produsului de a fi utilizat (fitness to use) Ju ran (2002) . In aceasta perspectiva calitatea este sinonima cu excelenta.diferentele calitative raportate la diferentele canti tative ale unor componente sau atribute dorite.

Toate definitiile din cadrul acestei perspective considera calitatea ca fiind co nformitatea cu anumite cerinte. Nivelul de calitate este dat de deviatiile de la specificatiile precizate. In acest sens, excelenta este echivalenta cu .a face lucrurile bine de prima data.. De exemplu calitatea unui Rolls Royce bine facut este similara cu calitatea unui Daewoo Tico bine facut. - perspectiva valorii - calitatea reprezinta nivelul de excelenta la un pret accep tabil simultan cu controlul variabilitatii la un cost acceptabil ; calitatea înseamna cel mai bun în functie de anumite cerinte ale consumatorului: (a) utilitatea efectiva si (b) pretul de vânzare ale produsului Evident, integrarea acestor perspective conduce spre .satisfacerea cerintelor cl ientului ca element unificator.

3. Dimensiuni ale calitatii

În cadrul proceselor si activitatilor dintr-o organizatie membrii diferitelor dep artamente ( proiectare, productie, mar eting, etc) au de îndeplinit diferite roluri, adesea co ntradictorii. Fiecare are o responsabilitate principala, o singura abordare a calitatii si o singura f aza a procesului de dezvoltare, însa atingerea succesului reclama o coordonare strânsa a activitatilor d in cadrul tuturor functiilor ( Garvin,1988). Daca departamentele lucreaza în mod izolat, atunci exis ta o probabilitatea destul de mare ca fiecare departament sa nu cunoasca perspectivel e si cerintele cu care se confrunta celelalte departamente. Efectele acestei abordari sunt: comuni care defectuoasa, durata mare de dezvoltare a noilor produse si disfunctionalitati. Evitarea acestor probleme reclama ca fiecare functie/departament sa îsi largeasca perspectiva proprie asupra calitatii. De exemplu, proiectantii pot beneficia de contactul direct cu clientii si nevoile acestora, iar specialistii în mar eting pot colabora mai strâns cu sectiile de productie pentru a întelege limitarile echipamentelor si a capacitatilor de produc tie existente. Astfel se poate realiza integrarea si coordonarea abordarilor cu privire la calitate di n perspectivele utilizatorului, produsului si a productiei. Pentru a depasi aceste probleme, Garvin ( 1988) propune urmatoarele dimensiuni ale calitatii produsului: performanta, fiabilitate, caracteristici secundare (atribu te), conformitate,

 

 

durabilitate, serviceability, estetica, calitatea perceputa. Fiecare dintre aces te dimensiuni este independenta. Un produs considerat de calitate buna prin prisma unei dimensiuni poate fi considerat de calitatea slaba prin prisma altei dimensiuni. De asemenea , exista situatii în care o îmbunatatire a unei dimensiune se poate realiza numai pe seama deteriorarii alteia, dupa cum ex ista si situatii când doua dimensiuni , cum ar fi fiabilitatea si conformitatea, pot evolua în acelasi s ens. Performanta - se refera la carcteristicile primare de utilizare ale unui produs /serviciu. Caracteristicile secundare sunt acele elemente care completeaza functionarea de baza a produsului ( produs/serviciu completat) . Fiabilitatea reflecta probabilitatea de defectare a unui produs într-un interval de timp specificat. Printre cei mai utilizati indicatori ai fiabilitatii sunt: - timpul mediu pâna la prima defectare (MTFF); - timpul mediu între doua defectari (MBTF); - rata de defectare pe unitatea de timp. Conformitatea- reprezinta gradul în care proiectul unui produs si caracteristicile sale operationale sunt în concordanta cu standarde prestabilite. Atât fiabilitatea cât si conformitatea sunt strâns legate de productie. Îmbunatatirile a duse în cadrul celor doua dimensiuni sunt translatate direct în îmbunatatirea calitatii, deo arece defectarile sau erorile de functionare sunt privite ca indizerabile practic catre toti consu matorii. Durabilitatea ca indicator al duratei de viata a unui produs , are atât implicatii tehnice, cât si economice. Din punct de vedere tehnic, durabilitatea se defineste ca: durata de functionare a unui produs înainte de deteriorarea fizica a acestuia

Durabilitatea este usor de interpretat în cazul în care repararea produsului este im posibila. Daca produsul poate fi reparat, interpretarea durabilitatii devine mai complicat a. Se vor adauga noi elemente, deoarece durata de viata a produsului va varia în functie de fluctuatia preferintelor consumatorilor ( moda etc.) si a conditiilor economice. Astfel ,durabilitatea de vine: durata de utilizare a unui produs înainte de a se defecta, în cazul în care înlocuirea acestuia este considerata preferabila repararii (Garvin, 1988) Capabilitatea de furniza serice ( serviceability)- se poate defini ca viteza, curtoazia, competenta si usurinta de a repara (Garvin ,1988) Estetica- estetica unui produs sau modul cum arata, se aude, miroase etc., este o dimensiune dependenta de preferintele individuale ale consumatorilor. Calitatea perceputa ca si estetica unui produs este o dimensiune subiectiva, leg ata de perspectiva utilizatorului. Deoarece consumatorii nu detin informatii complete d espre atributele unui produs/ serviciu, acestia utilizeaza în mod frecvent criterii indirecte pentr u a compara diverse marci. De exemplu, durabilitatea nu poate fi observata direct, ci trebuie dedusa prin intermediul unor multiple caracteristici tangibile si intangibile ale produsului. În acest caz imaginile, reclama si numele de marca, acceptii ale realitatii mai degraba decât realitatea, pot fi crit ice pentru alegerea produsului de catre clienti. De exemplu, multi clienti considera tara de proveni enta a unui produs ca un indicator al calitatii produsului (Elvetia pentru ceasuri, Germania pentru au tomobile etc.). Reputatia este de fapt unul dintre ingredientele principale ale calitatii percep ute. Puterea sa provine din urmatoarea analogie implicata de clienti (Garvin ,1988): calitatea produselo r actuale este similara cu calitatea produselor furnizate de o companie în trecut; sau calitatea unor produse noi este similara cu calitatea produselor traditionale ale firmei.

4. Evolutia sistemelor de calitate

Sistemele pentru asigurarea si îmbunatatirea calitatii au evoluat rapid în ultimii a ni. In secolul XX, simplele activitati de inspectie au fost înlocuite sau completate cu u tilizarea statistici si a controlului calitatii. Asigurarea calitatii s-a dezvoltat si rafinat, iar acum multe companii doresc sa progreseze spre un managemnt al calitatii totale. În cadrul acestui proces de dezvoltare a organizatiei, pot fi identificate patru s

tadii : inspectie (I), controlul calittii (QC), asigurarea calitatii (QA) si managementu l total al calitatii (TQM) - Figura 1.1 Inspectia (I). La început inspectia a fost considerata singura modalitate de asigu rarea calitatii. In cadrul unui sistem bazat pe inspectie, una sau mai multe caracteri stici ale unui produs, serviciu sau activitate sunt analizate, masurate, testate sau evaluate si compar ate cu cerinte specifice în vederea evaluarii conformitatii cu o specificatie sau un standard de performant a.. Activitatile de inspectie pot fi desfasurate de catre personal special angajat sau prin autoinsp ectie. Inspectia este un proces de analiza evaluare post eveniment., fara alte elemente de prevenire în afara idnetificarii furnizorilor, operatiilor sau operatorilor care au produs bunuri/servicii non-co nforme cu specificatiile date. Controlul calitatii (QC) Din punctul de vedere al metodelor, sistemelor, instrum entelor si tehnicilor managementului calitatii, controlul calitatii este un proces mai sofi sticat decât inspectia, conducând la un numar mai mic de non-conformitati în raport cu specificatiile. Contr olul de calitate nu imbunatateste calitatea, ci atrage atentia când produsele/serviciile nu sunt co nforme cu cerinte. Utilizarea excesiva a acestui sistem poate conduce la diminuarea responsabilitat ilor asumate de angajat cu privire la îmbunatatirea proceselor în care sunt implicati, deoarece aces tia vor astepta mereu ca munca lor sa fie controlata pentru conformitatea cu specificatiile pres tabilite. Asigurarea calitatii (AC) Detectarea si rezolvarea problemelor create de non-con formitati nu este un mod eficace de a elimina cauzele aparitiei acestora. Îmbunatatirea cont inua a calitatii pe

termen lung poate fi obtinuta numai prin directionarea eforturilor organizatiei spre planificare si prevenirea aparitiei problemelor la sursa. Acesta viziune conduce la asigurarea calitatii. Managementul calitatii totale (TQM) . Acest termen a fost introdus relativ recen t. Exista controverse atât în privinta termenului ca atare, cât si în privinta semnificatiei acest uia. In 1991 organismul de standardizare din Marea Britanie a definit acest termen astfel : .o filozofie a managementului care vizeaza toate activitatile prin care nevoile si asteptarile comunitatii, precum si obiectivele organizatiei sunt satisfacute în maniera cea ma i eficienta si economica prin maximizarea potentialului tuturor angajatilor printr-o angajare c onsecventa în activitati de îmunatatire . Saltul la tot ce a însemnat înainte .calitatea .- micul C si tot ce înseamna TQM , adi ca .marele C. este prezentat în Tabelul 1.2 . Tabel 1.2 Continutul lui C mic si C mare Subiect Continutul lui C mic Continutul lui C mare Produse Bunuri fabricate Toate produsele, bunuri si servicii destinate vânzarii sau nu Procese Procese direct legate de fabricatia de bunuri Toate procesele ; servicii auxiliare productiei, comerciale etc. Sectoare economice Productia Toate sectoarele; productie, servicii, administratia de stat etc. , cu scop lucrativ sau nu Calitatea este privita ca : O problema tehnica O problema de afaceri

Cum sa gândim calitatea: Pe baza nivelului de cunostinte din departamentele functionale Pe baza Trilogiei universale Obiectivele de calitate sunt incluse: Printre obiectivele de productie In planul de afaceri al firmei Costul calitatii necorespunzatoare: Costuri asociate cu bunurile fabricate necorespunzator Toate aceste costuri ar trebui sa dispara daca totul ar merge perfect Îmbunatatirile sunt îndreptate spre: Performantele departamentale Performantele firmei Evaluarea calitatii se bazeaza în special pe: Conformitatea cu specificatiile , standardele si procedurile de productie Gradul de sensibilitate fata de nevoile clientilor Instruirea în managementul calitatii: Concentrata în Departamentul pentru Calitate În întreaga companie Coordonarea se face de catre: Managerul de calitate Un consiliu de calitate format din managementul de rang superior

Sursa: J.M.Juran Planificarea calitatii, Ed. Teora, 2000, pag. 17

5. Costurile calitatii

5.1. Calitatea si eficienta economica Corelatia strânsa care exista între calitatea unui produs si costurile realizarii ac estuia, nu trebuie interpretata în sensul existentei unui raport proportional între cele doua c omponente. Sintagma .calitatea costa. poate constitui un obstacol în hotarârea organizatiilor de a fabrica produse cu un nivel de calitatea comparabil cu cel al produselor occiden tale reducându-si, astfel, competitivitatea atât pe piata interna cât si la export.

Prin sistematizarea costurilor pe capitole de cheltuieli si valorificarea inform atiilor obtinute din analiza calitatii, s-a putut demonstra ca, în realitate o calitate superioara asigura reducerea costurilor datorita folosirii eficiente a resurselor. Astfel, prin cresterea productiei fara a întreprinde masuri de îmbunatatire a calita tii se pot înregistra mai multe rebuturi si produse care necesita remedieri si ca urmare o cr estere a costurilor de fabricatie, precum si riscul pierderii clientilor. Aceasta situatie o întâlnim si în fazele de conceptie si de exploatare a produselor la beneficiar. Dimpotriva, orientarea managementului în domeniul calitatii spre controlul de prev enire, care este apreciat de catre producator ca fiind mai scump, poate sa genereze o e ficienta mai mare decât în cazul controlului de constatare prin inspectie, deoarece declanseaza proces e tinute sub control, ceea ce va permite diminuarea costurilor prin reducerea costurilor nonc alitatii, precum si vânzarea unei cantitati mai mari de produse, eventual si la un pret mai ridicat. În analiza costurilor calitatii trebuie sa se tina seama ca acestea se manifesta p e toata durata ciclului de viata a unui produs, incluzând atât costurile de achizitie si mentenanta , cât si pe cele de dezafectare. Studiile efectuate în acest domeniu arata ca în prezent costurile cu noncalitatea si cele pentru prevenirea si evaluarea acesteia, reprezinta pâna la 25% din costul de productie, în cazul unui firme industriale, si creste pâna la 40% în cazul firmelor specializate pe servicii. 5.2. Definirea costurilor referitoare la calitate Prima întreprindere care a introdus un sistem de management bazat pe costurile cal itatii a fost Compania General Electric (1946). În cadrul acestui sistem costurile calitatii au fost definite ca reprezentând .costu rile datorate rebuturilor, remanierilor, inspectiilor, testelor, deficientelor constatate de c umparator, asigurarii calitatii, incluzând programele de instruire în domeniul calitatii, auditul calitati i produselor, controlul si analiza statistica. Într-o definire mai larga, costul referitor la calitate reprezinta cheltuielile e fectuate de producator, utilizator si societate în legatura cu calitatea proceselor, produselo r, serviciilor si protectia mediului. Corespunzator standardelor ISO:9000, costurile referitoare la calitate reprezint a costurile care se fac pentru realizarea calitatii propuse, asigurarea încrederii necesare, s

i pierderile suportate atunci când nu se realizeaza calitatea propusa. Costurile referitoare la calitate reprezinta totodata un instrument important de valorizare a calitatii, de optimizare a proceselor si activitatilor relevante pentru calitate , o sursa potentiala de crestere a profitului firmei. 5.7. Structura costurilor calitatii

Abordând problematica costurilor calitatii, J.M. Juran le grupeaza în 11 categorii, ( Juran, J.M. 1999) astfel: costurile implicate de studiul pietei, costurile necesare act ivitatii de cercetare si dezvoltare, - costurile activitatii de proiectare, costurile activitatilor de pl anificare a fabricatiei, costurile de mentinere a preciziei de lucru a proceselor si echipamentelor, cost urile datorate resurselor umane si materiale necesare pentru controlul procesului tehnologic, c osturile corespunzatoare activitatilor de promovare a desfacerii si serviciilor asociate, costurile pentru evaluarea procesului, costurile prevenirii defectelor, pierderile datorate defec telor de calitate, costurile informarii permanente a personalului în legatura cu activitatile referit oare la calitate. Un alt punct de vedere cu privire la clasificarea costurilor referitoare la cali tate, îl gasim în metodologia adoptata de General Electric Company, cu privire la gestiunea costur ilor, pe care Masser a integrat-o într-un sistem al costurilor denumit .Quality Cost Analysis.. În aceste sistem Masser a delimitat trei categorii de costuri în legatura cu calitatea: costuri de prevenire; costuri de evaluare; costuri de defectare (neconformitate). Întrucât conducerea calitatii prin costuri este specifica producatorului, vom retine clasificarea costurile referitoare la calitate specifica acestei etape din ciclu l de viata al produsului:

între tinerea preventiva a echipamentului si mas inilor . sistemul de primi re a reclamatiilor. Din aceasta categorie fac parte costurile pe care le implica urmatoarele activit ati : realizarea si revizuirea procedurilor. de calitate . Din aceasta categorie . GANTT ) planificarea cu ajutorul programelor informatice. experiente pilot de programe publice. acestea reprezinta tot ceea ce s-a cheltuit pentru a vedea daca rezultatul unui proces corespunde standardului. sunt costurile activitatilor de preîntâmpinare a apariti ei erorilor sau. diagrame ale proceselor de munca. . revizuirea intrarii cererilor. planificarea costurilor. a tuturor sau doar a unora din cerintele care sunt adaptate pentru uzul clientilor sau care au fost semnalate în documentele de serviciu. altfel spus. proced uri si norme. Motivul pentru care se realizeaza aceste activitati de evaluare este acela ca organizatia respectiva nu este sigura ca ceea ce s-a investit în prevenire a fost totalmente eficace. planificarea reuniu nilor de lucru. ca o consecinta a activitatilor. aplicarea unor tehnici de programare a proiectelor si activitatilor (PART. -C costurile neconformitatilor . dar care au fost detectate înainte ca produsul sau efera la costul care se face înainte ca produsul sau serviciul sa fac parte costurile se pot defini ca fiind acelea care imp erorilor comise în timpul proceselor si serviciul sa fie predat clientului. manuale tehnice.. analiza riscurilor si a planurilor de securitate si igiena a muncii. prezicerea si determinarea timpului de asteptare. Se includ în aceste co sturi toate masurile necesare pentru prevenirea aparitiei neconformitatilor. Se r ajunga la public. daca este conform cu calitatea specificata.costuri de prevenire. actiuni pentru îmbunatatirea proiect arii serviciilor. planificarea calitatii.sunt rezultatul evaluarii produsului finit sau a servic iului. studiul necesitatilor si expectativelor cetatenilor. Altfel spus. proce se de selectie. fie finale sau intermediare. Aceste costuri s e clasifica în doua mari grupe: o costuri pentru neconformitati interne lica organizatia respectiva. cu anticipatie. a cauzelor care pot determina lipsa calitatii. sisteme de calitate. de organizare. studii asupra impactului ambiental. actiuni meni te sa evite producerea erorilor. stabilirea culegerii s i ana lizei datelor. analiza necesitatilor de formare. dispunerea de mul tipli furnizori. sunt costurile tuturor acelor activitati prin intermediul carora se încearca eliminarea. Sunt cele care deriva din nerealizarea produsel or sau serviciilor. curtenia si ordinea.A . pregatirea normelor de lucru si responsabilitatilor. dupa ce acesta a fost prestat.B costuri de evaluare . formarea personalului.

studiul calitatii serviciului. Exemple pentru acest tip de costuri sun t cele generate de: indemnizatiile derivate din prestarea ineficienta a unui serviciu. evaluarea randamentulu i angajatilor. Folosirea conceptului d e cost de oportunitate este deosebit de util aici. actiuni corectoare . întârziere în încasari. evaluarea comport amentului personalului de contact cu clientul. epurarea programelor informatice. inspectarea materialelor si echipamentelor. revizuirea facturarii. costuri de reparatii. bunuri etc. o costuri pentru neconformitati externe . masurarea timpului necesar procesarii unui apel telefonic.sunt asociate cu defectele care se gas esc dupa ce produsul sau serviciul au fost transmis e clientului. materiale (acte) consumate din cauza erorilor. studiul p rivind satisfacerea cetateanului. valori foarte înalte. Aceste costuri ar fi disparut daca nu s-ar fi produs nici un defect. timp folosit în elaborarea inf ormarilor inutile. masurarea timpului de asteptare al cetateanului. Organizatia suporta ace ste costuri pentru ca sistemul de evaluare nu a detectat toate erorile. În general nu se înregistreaza contabil. studii asupra impactului programelor publice în societate. actiunile de revizuire a actiunilor deja executate . în general. timp folosit în interpretarea informarilor (materialelor) deficiente. Costurile de esec externe se evalueaza mai greu si pot atinge.). costurile der ivate din procedurile judiciare. evaluarea investitiilor. retrimiterea unor produse si documente. evaluarea gradului de executie a programelor si proiectelor. accidente. m asurarea indicatorilor de calitate. pierderi (în utilaje. corectia erorilor contabile. în diferite situatii. sedinte de lucru inutile sau de o durata mai mare decât necesarul. masurarea randamentului proceselor finalizate în cadrul organizatiei. anchete în rândul angajatilor.pe care le implica urmatoarele activitati: programe si proiecte începute dar aband onate. revizuirea sigurantei. costurile cu probele de laborator.

trebuie sa corespunda costului total al organiz atiei. Bilantul calitatii Bilantul calitatii este un instrument pentru managementul calitatii. În practica economica curenta. Bilantul calitatii se realizeaza pe baza colectarii unor date din conturi ale contabilitatii generale si analitice. care sunt colectate din urmatoarele surse: contabilitate. Acest e costuri. sondaje facute l a clienti. pregatite în prealabil cu pricep ere si meticulozitate . care se fac de producator pentru rebuturi remedieri si pentru rezolvarea altor probleme de neco nformitate. daca sunt adaugate la cele materiale. între momentul actiunilor preventive si cel al obtinerii efectelor acestora etc.8. Pasivul reflecta costurile noncalitatii iar activul economiile obtin ute prin diminuarea defectelor de calitate. În practica româneasca prezentarea si analiza costurilor referitoare la calitate. planificarea si urmarirea costurilor. se face cu ajutorul unui document denumit impropriu . 5. exista un decalaj între momentul aparitiei si cel al identifi carii deficientelor. compararea nivelului cheltuieli lor realizate cu cel prevazut. indicarea surselor costurilor excesive pentru a se lua masurile coresp unzatoare.Costurile totale ale calitatii sunt suma tuturor celor enumerate anterior. construite. iar pe verticala se analizeaza evolutie fiecarei categorii si a costului total. comerciale si administrative. pe total si pe categorii. Dificultatea stabilirii precise a acestor costuri este determinata atât de metodele folosite de organizatii în calculul.5.. Bilantul r eflecta în expresie baneasca situatia statica si dinamica a calitatii produselor/serviciilo r din punct de vedere al costurilor. determinarea costurilor referitoare la calitate se face prin informatiile culese din interiorul firmei si de la clienti.Bilantul costuri lor calitatii. 5. Calculul costurilor referitoare la calitate Evidentierea costurilor si determinarea valorii totale a acestora este în practica o actiune dificila. documente tehnice. cât si de o serie de factori independenti de sistemele contabile cum sunt: unele costuri pentru calitate nu sunt cuantific abile sau estimarea lor este subiectiva. Sistemul de raportare a costurilor referitoare la calitate trebuie sa întruneasca conditii cum sunt: identificarea zonelor în care se fac cheltuielile. inclusiv a ponderii acestora în totalul costurilor referitoare la calit ate. chestionare. care este de fapt un tabel în care pe orizontala se face analiza comparativa a categori ilor de costuri ale calitatii.

în timp ce costul c reste progresiv cu nivelul de calitate. costurile de prevenire (b) sunt reprezenta te printr-o curba permanent ascendenta . cheltuielile de exploatare. costurile de pr evenire sunt mari iar costul defectiunilor mici. In acelasi timp . scad odata cu cresterea calitatii. Calitatea optima Îmbunatatirea nivelului de calitate a produselor si serviciilor implica cheltuiel i de productie suplimentare. chiar de calitate inferioara. In punctul de întretaiere a curbelor (a) cu (b) exista o calitate optima ( zona AB ) unde costurile se echilibreaza si rezulta un minim al costurilor globale. presupune cheltuieli de productie) si creste relativ încet odata cu cr esterea calitatii. dar . 5. începând de la zero si care cresc în raport cu cantitatea si in tensitatea actiunilor de prevenire.pentru a asigura o corectitudine corespunzatoare a rezultatelor pe baza unui pro gram software specific stabilit anterior.1) . fundamentat din punct de vedere economic ( Figura 3. în cazul unor actiuni de prevenire excesive. Optimizarea costurilor calitatii. Curba de cheltuieli tota le reprezinta un minim care corespunde cu nivelul de calitate optimal. de orice calitat e. Curba costului pleaca de la o valoare diferita de zero (orice produs. In cazul unor costuri de prevenire insuficiente (b) costul defectiunilor este m are.6. Curba pretului pleaca de la zero (un produs fa ra calitate nu se vinde) si creste cu nivelul calitatii pâna la un nivel de la care cresterea se ate nueaza treptat. Costul defectiunilor ( a) se înscrie pe o curba permanent descrescatoare datorita actiunii factorilor tehnologici si de control. înlaturarea avariilor. în special cele legate de întretinerea. iar prevenirea este mica. Pretul corespunzator calitatii productiei (P) creste degresiv. Dezvoltarea pe mai departe a nivelului de calitate nu este justificata economic deoarece micsoreaza beneficiu l.

a) b) . Asa cum se observa din Figura 3. Scopul introducerii unui sis tem de management al costurilor calitatii este de îmbunatatii continuu calitatea si prin aceasta de a r educe costurile operationale.se accentueaza pe masura ce nivelul calitativ este mai ridicat. prevenirea este de fiecare data mai ieftina.1 c) strategia de a diminua costur ile legate de esecurile calitatii (ce) si de a investi în activitate corespunzatoare de prevenir e (cp) pentru a asigura îmbunatatirea calitatii concomitent cu reducerea costurilor de prevenire pentru a asigura de asemenea îmbunatatiri viitoare ale calitatii. Aceasta strategie se bazeaza pe prem isa ca: . cauzele pot fi prevenite . In zona închisa de cele doua curbe în care pretul este mai mare decât costul se afla nivelul optim al calitatii deoarece o calitate prea slaba (I) sau prea buna (III) nu se asigura profit. pentru fiecare esec exista o cauza de baza. .

C p(x) .N. D.P E M Beneficiu c(x) I I II III L 0 N N.C. Patametru de .C.c) a b c c c a a b 0 A B Nivel de calitate C.P.O.N.

) cu ajutorul functiei costurilor calitatii a.costuri datorita întretinerii necesare pentru realizarea indisponibilitatii .1 Determinarea nivlelului optim al calitatii a. 3.calitate (x) cheltuieli Lei/ unitate CT CE ce ce CT cp cp+CE 100% Fig.

NCO-nivel de calitate optim. Editura Economica.C-costul productiei L.) cu ajutorul beneficiului net p(x) valoarea de întrebuintare corespunatoare diferitelor nivele de calitate c(x) costuri EM beneficial net maxim. Bucuresti. Costache si colaboratorii. Manual de inginerie economica-Bazele ma nagementului calitatii.) cu ajutorul costurilor de prevenire a esecurilor interne si externe cp ce costuri de prevenire costrui legate de esecurile interene si externe CE costuri de evaluare CT costuri totale ale calitatii Sursa: Rusu. P_pretul productiei.costrui totale determinate de nivelul calitatii A-B zona de calitate optima b.216 .b. pag.costuri de prevenire necesar pentru realizarea calitatii c.DNCN-domeniul nivelelo de calitate neeconomice. 2002.punctul limita al calitatii c.

Planificarea functie de baza a managementului Toate organizatiile. California defineste management ul ca: procesul prin care se asigura si se mentin conditiile ambiante î care indivizii. au în comun ceva: ele necesi ta planificare... a comanda De la definitiile simpliste ale managementului de la sfârsitul secolului IXX început ul secolului XX. dincolo de deosebirile de forma. în vederea descoperirii legitatilor si pr incipiilor care le guverneaza si a conceperii de noi sisteme. tehnici si modalitati de cond ucere. si a controla. care are spirit novator si expansionist. a organiza. realizeaza în mod eficient obiectivele. Frederic Taylor în 1903. coordonare si control. putem defini managementul ca un proces complex desfasurat de catre . de natura sa asigure obtinerea si cresterea competivitatii. PLANIFICAREA SI COORDONAREA ACTIVITATII ORGANIZATIEI Neagu Gigi 1.Capitolul XI. Henry Fayol în 1916 precizeaza: . metode. Astfel. si stiinta care furnizeaza arsenalul teoretic si co nceptual al activitatii manageriale. într-un cuvânt necesita manag ement. conducerea înseamna a prevedea. Prof Koontz de la Universitatea din Los Angeles. un mod de mun ca specific dar. treptat s-a ajuns la recunoasterea managementului ca fiind un proc es care implica mai multe activitati. organizare. adica. definea managementul astfel: a sti exact ce doresc sa faca oamenii si a-i supraveghea ca ei sa realizeze aceasta pe calea cea mai buna si cea mai i eftina. telurile propuse. La nivelul organizatiilor. l ucrând împreua în echipe. Managerii sunt considerati categorie sociala capabila sa organizeze o organizati e. în acelasi timp. prin management se întelege o activitate. Ovidiu Nicolescu sustine ca managementul firmelor rezida în studierea proceselor s i relatiilor de management din cadrul lor. a coordona. De-a lungul timpului s-a încercat definirea managementului în diferite forme.

în diferite zone care sunt cunoscu te sub denumirea de functii. Panificare Organizarea. Primul care a enuntat aceste functii. cum reyulta din definitiile prezentate. . orientarea activitatilor de ans amblu ale organizatiei prin definirea obiectivelor si a telurilor organizationale. Dupa cum se poate observa functia care deschide un ciclu managerial este functia de previziune. 2.compartimentul decizional din organizatie în scopul folosirii rationale a tuturor resurselor existente ( materiale. umane. Problema definirii si a numarului functiilor managementului a fost si înca mai est e discutata. Coordonarea Controlul. 4. Cunoasterea si întelegerea functiilor managementului în mod aprofundat constituie o premisa majora pentru descifrarea continutului si practicii riguroase a manageme ntului. Esenta managementului. 3. a fost Henry Fayol. Aceste procese presupun implicarea managerilor pentru reyolvarea unor probleme specifice domeniului pe care l conduc. Acesta este cea care ofera directia. o reprezinta exer citarea proceselor de management. financiare si informationale) în vederea realizarii obiectivel or propuse. În principiu se poate spune ca regasim urmatoarele patru functii: 1. asa cum se poate vedea în definitia prezenta ta anterior.

la întrebarea dar ce este în fond planificarea?. Tot al a fost cel care a înteles amploarea semantica a acestui termen scriind ca: Maxima m anagement înseamna sa privesti înainte. Planificarea este un procedeu formalizat de producere a unui rezultat articula t. George C. si implica unele coordonate de bazaale activitatil or viitoare.. adica un sistem de decizi i. Sintetizând definitiile formale ale planificarii. desi previziunea nu este chiar totu l în management. facând o referire la un diriguitor de planificar e strategica...Ea precede luarea deciziilor. consemn existenta previziunilor decenale. Printre cei care enunta importanta si necesitatea planificarii îi putem aminti pe Igor Ansoff. Potrivit lui Igor Ansoff este nevoie de planificare atunci când starea viitoare pe care o dorim presupune un ansamblu de decizi interdependente. . În ciuda atentiei acordate.. acum 24 00 de ani generalul Sun Tsu în Arta Razboiului. un critic la adres a planificarii AaronWildavs i. Planificarea înseamna sa controlezi viitorul. deci nu doar te gândesti la el. scriind despre experienta sa de director executi v de exploatatii miniere. Planificarea înseamna sa te gândesti la viitor. În epoca moderna tot Henry Fayol. Referitor la acest aspect al amplorii semantice a termenului. revizuite o data la cinci ani. eprezinta totusi o perte esentiala. acestea pot fi grupate în urmatoar ele categorii: . sub forma unui sistem integrat de decizii. sa iei pur si simplu în calcul viitorul. în încercarea de a fi totul. . (1972) spunea: orice act managerial. ci s a actionezi asupra lui. principala complexitae în planificare deriva din aceasta dependenta reciproca a deciziilor. se întrepatrunde   . . George. Ca si acvtivitate conceptul de planificare se pierde în negura timpurilor. ne ajuta sa ne facem o idee despre importanta pe care lumea afacerilor o atribuie planificarii si este adevarat ca. Planificarea este luarea deciziilor. respectiv identificarea modalitatilor de actiune potrivite dintre cele mai multr e posibile.. a concis ca. . mental sau fizic. Planificarea este luarea integrata a deciziilor. si C. m ai degraba decât din decizia în sine. nu s-a ras puns niciodata cum se cuvine în liteatura de specialitate a planificarii. planificarea a ajuns sa nu mai fie nimic.

Dar tocmai aceasta caracteristica a lumi i moderne reprezinta principaalul argument pro planifivcare. uman etc..inexorabil cu panificarea. precum si resursele si princialele mijloace n ecesare realizarii lor. Raspunsul este la unison DA. ca specialistii cad de acord atunci când se ridica întrebarea Este necesara planificarea . previzional axat p e principiul anticipând si preîntâmpinând. de care dispune organizatia în contextul unui mediu extern într-o continua schimbare. tehnologic. . Face parte din fiecare act managerial exact în aceeasi masura în care respiratia face parte din existenta fiintei umane. caracterizat prin schimbare continua a meiului extern. În cadrul acesteia planificarea este modalitat ea cea mai eficace de valorificare a poentialului economic. nu este osibila fara o reconsiderare a previziun ii în ansamblul proceselor de management.. În acest context. la un management performant. Pentru altii functia de planificare include alegerea telului (si/sau a misiunii) precum si a modalitatilor de actiune pentru realizarea acestuia. managerial. tehnic. Argumentul de baza este acela ca trecerea de la un management empiric bazat pe principiul vazând si facând.. Indiferent de definitia data planificarii se poate observa în literatura de specia litate. Privita din punctul de vedere al functiei manageriale previziunea este definita ca ansamblul proceselor de munca prin intermediul carora se determina principalele obiective ale organizatiei si componenelor sale. se poate pune sub semnul întrebari utilitatea planificarii.

. Organizatiile trebuie sa planifice pentru valorificarea influentelor exercitat e de mediul extern. Organizatiile trebuie sa planifice pentru a deveni ratonale. Prin capacitatea planificarii de formalizare. Cu alte cuvinte. sa împiedice aparitia a ceea ce nu se doreste si sa contr oleze ceea ce se poate controla. Strategia. în principal. ele fiind elaorate ulterior elaborarii strategiei.. sa se preg ateasca pentru ceea ce este inevitabil. Conform lui E. precum s pentru a operationaliza strategia.O abordare proactiva trebuie sa tina cont de viitor.element de baza al managmentului strategic Exercitarea functiei de previziune se concretizeaza. reprezentând o adaptare la noile conditii create în mediul . Burdus aceste optiuni se stabilesc pornind de la optiunile strat egice. . este una din activitatile majore ale organizatiei. asadar. Putem trage. sa-l anticipeze. aceasta devine mijlocul pentru a crea. în elaborarea de strategii. Organizatiile trebuie sa planifice pentru a putea controla. politici. Organizatile trebuie sa planifice pentru a avea siguranta ca se tine cont de v iitor. În acest context putem spune ca principalele argumente care fac din prev iziune o functie de baza a mangementului. si din lanificare o activitate importanta nde care mana gerul nu trebuie sa uite sunt: . . tinând seama de resursele disponibile în intervalul de timp pentru care se elaboreaza respectivele obiective. de la o luna la câtiva ani. Organizatiile trebuie sa planifice pentru a-si putea coordona activirtatile. . politica si strategie prezinta import anta deoarece în raport cu semnificatia data se pot detalia componentele fiecareia si pot fi surp rinse interdependentele dintre ele. de gradul ace stora de obiectivitate. Întelegerea notiunilor de tactica. concluzia ca planificarea concretizata în strategii si polit ici la nivel organizational. Tactica organizatiei este reprezentata de ansamblul optiunilor de natura întrepreno riala competitiva si functionala. planificarea strategica este formarea strategiei. acuratete si claritate depinzând decisiv celelalte activitati. ce proiecteaza viitorul organizatiei pe intervale variabile d e timp. 2. tactici. prin care managementul organizatiei considera ca se pot realiza obiectivele pe termen scurt.

organizatiei. De cele mai multe ori exista o confuzie între termenul de tactica si cel de poliic a. care afecteaza toate componentele sstemului de management. Politicile eprezinta liniile de ghidare ce determina limitele de desfasurare a u nei actiuni. Acestea se ierarhizeaza upa mai multe niveluri dupa importanta lr si aria de cup rindere în organizatie. Atunci când se vorbeste de politica organizatiei. se face referire la o perioada mult mai îndelungata pentru care aceasta este valabila si are semnificatia de conduita generala a respective i organizatii. . conditii care nu puteau fi cunoscute în momentul elaborarii strategi ei. dupa cum se observa din figura 1.

POLITICI MAJORE (ex. de stocare etc. Politici de personal. Nivelurile politicilor organizatiei Cele mai importante politici sunt cele care sunt valabile pentru întreaga organiza tie si reprezinta un suport direct al strategilor acestora. Politica unei organizatii poate ramâne aceeasi pentru o perioada mai lnga de timp sau cât timp organizatia este condusa de o anumita echipa manageriala. Alegerea clientilor. mar eting. Tematica referitoare la strategia organizaiei a preocupat de-a lungul timpului o serie de   . Pe toata aceasta perioada. Codul etic al firmei) POLITICI SECUNDARE (ex. Politici de reparatii. 1. ariilor de operare. Acestea influenteaza întreaga activitate a organizatiei si implicit managementul acesteia.) Fig. ea va influenta tate procesele de management si de executie din respectiva organizatie . a tehnologiei de baza) POLITICI FUNCTIONALE (ex. Prin politicile ajore se st abilesc si criteriile generale care stau la baza fundamentarii principalelor directii spre care trebui e sa evolueze respectiva organizatie. va sta la baza fundamentarii si elaborarii strategiei organizatiei. productie) POLITICI MINORE (ex.

personalitti în domeniul stiintei managementului. Fiecare autor semnificativ a dat o definitie a termenului adaptata viziunii sale. Desi formularile sunt diferite exista câteva el emente care se regasesc în marea majoritatea definitilor: xistenta unor obiective ale organzatiei ce marcheaza sensul devenirii acesteia, termenul lung asociat obiectivelor i procesul de aloc are a resurselor pentru realizarea obiectivelor. Câtiva dintre autori definesc strategia astfel: . determinarea scopurilor si obiectivelor pe termen lung, a mijloacelor de actiun e si alocarea mijloacelor necesare. (Chandler 1962) . sistemul de scopuri si obiective, de politici si de planuri pentru atingerea ac estor obiective, exprimate într- maniera care sa contribuie la definirea sectorului de a ctivitate în care se afla firma sau în care accepta sa intre, ca si tipul de firma care doreste sa devi na. (Andrews 1971) . mod de fundamentare a desfasurarii actuale si preconizate a resurselor si de in teractiune cu mediul, indicând cum organizatia îsi va atinge obiectivele (Hofer si Schendel, 19 78) . calea prin care se realizeaza obiectivele organizatiei. (Hatten si Hatten, 1988 ) . un model sau un plan care integreaza într-un toto coerent scopurile majore ale organizatiei, politicile si etapele actiuni. (Queen, 1980)

. ansamblul optiunilor de natura întreprenoriala, competitiva si functionala prin c are managementul organizatiei considera ca se pot ealiza obiectivele fundamentale pe termen mediu si lun, tinând seama dse resursele disponibile, care sa asigure succesul acesteia în me diul în care actioneaza. (Burdus 2005) Mintzberg considera ca, în plan practic, strategia este unul din termenii pe care îi definim într-un fel, dar adeseori îl folosim în alt fel. De aceea, strategia trebuie sa fie un tipar de actiune, adica un comportament consecvent în timp. În acelasi timp, accentuând complexitatea st rategiei ca instrument fundamental al directionarii firmei catre anumite teluri, acesta cons idera ca strategia nu poate fi definita printr-o singura acceptiune. Conform lui Mintzberg sunt necesa re cinci unghiuri de vedere, cmpatibile si complementare, adatate practiclor si diferitelor situatii cu care se cnfrunta organizatia în mediul sau: 1. strategia este un plan de actiune, o orientare constienta a cursurilor de act iune pentru a solutiona o situatie; 2. strategia este o stratagema, o manevra prin care se asigura depasirea unui co ncurent, obtinând un avantaj asupra acestuia; 3. strategia este un model de comportament în mediul în care actioneaza; 4. strategia consta în modul de pozitionare a firmei înmediul extern; 5. strategia este o perspectiva, respectiv un mod de a percepe realitatea si de a proiecta viitorul organizatiei în ceea ce priveste piata, produsele, tehnologiile.

Pentru a fi eficace, adica penru a realiza obiectivele pentru cre a fost elabora ta, o strategie trebuie sa solutioeze în principal urmatoarele probleme: 1. cum trebuie raspuns la schimbarile din mediul organizatiei, adica ce trebuie întreprins atunci când nevoile consumatorilor se schimba, când apar modificari ale niv elului de dezvoltare a domeniului de activitate, ce oporunitati ofera mediul etc; 2. cum poate organizatia sa devina mai competitiva pe piata pe care actioneaza s au pe pietele pe care doreste sa intre; 3. ce actiuni trebuie întreprinse în fiecare domeniu al activitatii organizatiei. Din punct de vedere a evolutiei conceptului de stratgie putem evidentia urmatoar ele abordari: Abordarea clasica a strategiei- anii 1960 La baza acesteia se afla viziunea traditionalista care este inspirata de catre i

erarhiile militare. Desi nu se poate nega existenta unor similitudini între planul militar si cel econ omic, extinderea analogiilor între cele doua domenii poate fi hazardata. Cel mai important obiectiv militar îl reprezinta apararea de inamic, care se poate obtine prin atacarea fortelor de ca re acesta dispune sau distrugerea resurselor acestuia. În plan economic, obiectivul esential este de a c onvinge clientii sa cumperenprodusele proprii si de a realiza din aceasta activitate profit. Caile p rincipale în acest sens sunt detinerea si eventual majorarea cotei de piata si controlul costurilor. dist rugerea concurentilor nu reprezinta în sine o coponenta a succesului, fie si numai datorita faptului ca pot aparea altii în locul celor disparuti. Abordarea clasica acorda încredere deplina capacitatii manageriale în adoptarea de s trategii care sa determine maximizarea profitului, mai ales prin stabilirea de planuri pe termen lung. Abordara procesuala a strategiei anii1970

Porivit acestei conceptii, organizatia reprezinta o colectivitate, formata din i ndivizi, fiecare dintre ei având obiective de ordin personal si care influenteaza în plan cognitiv or ganizatia. Strategia reprezinta un proces continuu de negociere datorita faptului ca indivi dul rational din punct de vedere economiceste o fictiune , fiecare om fiind limitat rational.. Strategia nu reprezinta numai planificarea si, respectiv, efectuarea propriu-zis a a actiunilor, ci si un mod de ordonare a haosului lumiiadeptii acestei abordarisustin ca strat egia reprezinta o adaptare progresiva a rutinei la mesajele induse de mediu. Astfel, strategiile s e afla într-un

permanent proces de formare., coerenta or formându-se în cadrul actiunii, etape mici si succesive generând în cele din urma un tot unitar. Abordarile evolutioniste ale strategiei anii 1980

Gândiea economica în domeniu a intrat într-o noua etapa odata cu acordarea prioritatii pietei în reglarea mecanismelor la nivel microeconomic. Firmele de succes sunt cele care au reusit sa se adapteze cerintelor impuse de catre mediul concurential. Competitia reprezinta f orma cea mai eficienta de eliminare a ineficientei sau inadaptarii la mediu, calea prin care se asigura domenii sanatoase. Abordarile sistemice asupra strategiei Adeptii acestei abordari sustin ca activitatile economice nu pot fi separate, iz olate datorita relatiilor de ordin social care intervin: familie, stat, profesii etc. toate ace ste conexiuni influenteaza scopul actiunilor. Acest punct de vedere social constructivist sugereaza ca norm ele care ghideaza strategia nu sunt de ordin cognitiv ci cltural. Cltura definita ca o serie de si steme sociale, afecteaza si este la rândul sau influentata de care organizatii

3. Continutul si dimensiunile organizarii

Definirea conceptului de organizare a facut obiectul preocuparii multor speciali sti. Multi afirma ca printr-o mai buna organizare se pot atinge obiectivele firmei, deci, s e poate spune ca organizarea înseamna cautarea metodelor pentru reunirea intereselor diferitilor me mbrii ai unei organizatii în vederea realizarii obiectivelor ei. Procesul de realizare este relativ asemanator în toate firmele. Daca sunt identifi cate scopurile, obiectivele si programele de actiune ale firmei, managementul trebuie sa adopte masuri pentru a procura resursele materiale si umane, dupa care va fi proiectata strucr tura organizatorica a firmei care va include si locurile de munca. Daca ne referim la firma, ca obiect al managementului, organizarea acesteia cons ta în identificarea tuturor elementelor componente (materii prime, materiale, utilaje, instalatii, forta de munca, etc.), analiza acestora cu scopul recompunerii lor dupa anumite criterii tehnice, economice si de personal în vederea realizarii obiectivelor stabilite, în conditii de eficient a.

4. Organizarea procesuala a organizatiei

4.1. Elementele componente ale organizarii procesuale.

Un rol important în organizarea unei firme revine organizarii tuturor proceselor d e munca fizica si intelectuala ce se desfasoara în cadrul ei. Organizarea procesuala consta în descompunerea proceselor de munca fizica si intel ectuala în elementele componente (operatii, timpi, miscari, etc), analiza acestora cu scop ul regruparii lor în functie de nivelul obiectivelor la realizarea carora participa, de omogenitatea si complementaritatea lor, de nivelul de pregatire si natura pregatirii personalului care le realizeaz a, precum si de specificul metodelor, tehnicilor si instrumentelor folosite, în vederea desfasurar ii lor si realizarii obiectivelor. Rezultatele organizarii procesuale se concretizeaza în delimitarea si definirea fu nctiunilor firmei precum si a componentelor acestora: activitati, sarcini, atributii. Ele i nfluenteaza modul de constituire a compartimentelor si a relatiilor dintre acestea. Organizarea procesuala, porneste de la sistemul de obiective al firmei. Operatia, reprezinta activitatea efectuata de catre una sau mai multe persoane, cu o anumita calificare, în vederea atingerii unui scop. Sarcina, reprezinta o componenta de baza a unui proces de munca complex sau un p roces de munca simplu desfasurat cu scopul realizarii unui obiectiv individual si care, d e regula, se atribuie unei singure persoane. Este elementul component al atributiei.

Atributia, reprezinta ansamblul sarcinilor executate periodic de catre personal cu cunostinte specifice unui domeniu restrâns si care concura la realizarea unui obiectiv specif ic. Activitatea, reprezinta ansamblul atributiilor omogene ce se îndeplinesc de person al ce poseda cunostinte de specialitate dintr-un domeniu mai restrâns, cu scopul îndeplini rii unor obiective. Functiunea firmei reprezinta o componenta a organizarii procesuale, reprezinta a nsamblul activitatilor omogene si complementare, desfasurate de personal de o anumita spe cialitate, folosind metode si tehnici specifice, cu scopul realizarii obiectivelor. În cadrul diferitelor firme, functiunile nu reprezinta aceeasi intensitate de mani festare, în fiecare etapa de dezvoltare a acestora. În acest sens se disting: a. Functiuni potentiale, atunci când din anumite ratiuni, ce tin de realizarea une i eficiente în firma si la nivelul sistemului din care face parte, ea nu se manifesta într-o anu mita perioada. b. Functiune integrata, când unele activitati specifice sunt desasurate în cadrul fi rmei, iar altele, de obicei de o amploare si complexitate deosebita, se desfasoara la un n ivel ierarhic superior. c. Functiune reala, efectiva, când ansamblul activitatilor specifice acesteia se d esfasoara în cadrul firmei respective.

4.2. Functiunile firmei Functiunile principale ale unei firme sunt urmatoarele:

Functiunea de cercetare-dezvoltare Este reprezentata de ansamblul activitatilor care se desfasoara în cadrul firmei în vederea realizarii obiectivelor din domeniul producerii de noi idei si transformarii în no utati utile dezvoltarii în viitor a acesteia. Importanta acestei functiuni, rezulta din necesitatea adaptarii permanente, a fi rmelor la noile cuceriri ale stiintei si tehnicii contemporane. Este o functiune importanta, man ifestarea ei asigura competitivitatea firmei pe piata, racordarea continua si eficienta la dinamica m ediului. Are un caracter complex, care se manifesta în toate domeniile. Cuprinde urmatoarele activ

itati: a. Activitatea de previzionare a functionarii si dezvoltarii firmei b. Activitatea de concepere tehnica c. Organizarea

Functiunea de productie Reprezinta ansamblul activitatilor de baza, auxiliare si de deservire prin care se realizeaza obiective din domeniul fabricarii produselor, elaborarii lucrarilor, prestarii s erviciilor în cadrul firmei. În cadrul proceselor de baza, obiectele muncii sufera în mod nemijlocit transformari care duc la crearea produselor finite ale firmei în care aceasta este specializata. Pro cesele de baza constituie continutul principal al proceselor de productie. Procesele auxiliare nu contribuie în mod nemijlocit la transformarea obiectelor mu ncii în produse finite, semifabricate sau servicii. Prin procesele auxiliare se asigura conditiile tehnicomateriale necesare desfasurarii normale a proceselor de baza. Dintre procesele a uxiliare mentionam: executarea, întretinerea si repararea sculelor, metodelor si matritelor, repararea si întretinerea masinilor si instalatiilor, producerea energiei termice, electrice, etc. Procesele de deservire sunt menite sa asigure celelalte conditii, în special organ izatorice, necesare derularii adecvate a proceselor de baza si auxiliare din cadrul firmei. Din aceasta categorie

fac parte: transportul obiectelor muncii, semifabricatelor si produselor finite, aprovizionatrea locurilor de munca cu scule, dispozitive, matrite, semifabricate. Din punct de vedere organizatoric, adica al naturii obiectivelor urmarite si al proceselor care o alcatuiesc, functiunea de productie se poate grupa în cinci activitati principal e: a. b. c. d. e. Programarea, pregatirea, lansarea si urmarirea productiei Fabricatia Controlul tehnic de calitate Întretinerea si repararea utilajelor si a celorlalte mijloace fixe Productia auxiliara

Functiunea comerciala Cuprinde activitatile menite sa contribuie la realizarea obiectivelor din domeni ul stabilirii legaturilor unitatii economice cu mediul ambiant, în vederea achizitionarii mijloa celor necesare si desfacerii produselor, serviciilor si lucrarilor care fac obiectul de baza al fi rmei. Aceasta functiune cuprinde urmatoarele activitati principale: a. Aprovizionarea si gestionarea resurselor materiale b. Desfacerea, vânzarea produselor, serviciilor si lucrarilor c. Activitatile de mar eting

Functiunea financiar-contabila Cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obt inerea si folosirea mijloacelor financiare necesare firmei, precum si înregistrarea si evide ntierea în expresie valorica a fenomenelor economice. În cadrul functiunii financiar-contabile deosebim trei activitati principale: a. Activitatea financiara b. Contabilitatea c. Controlul financiar de gestiune

Functiunea de personal Cuprinde ansamblul activitatilor desfasurate în cadrul firmei, pentru realizarea o biectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman necesar.

 

Principalele activitati cuprinse în functiunea de personal sunt urmatoarele: recru tarea, selectia, încadrarea, formarea, perfectionarea, motivarea,promovarea, salarizarea si protectia salariatilor. Potrivit acestei functiuni, managementul firmei trebuie sa asigure un echilibru stabil între interesele angajatilor, obiectivele firmei si interesele clientilor. Locul si rolul aceste functiuni decurge din functiile deosebit de importante, de neânlocuit, pe care le au resursele umane, singurele creatoare de valoare. Principalele directii pentru perfectionarea activitatilor de personal sunt: . . . . perfectionarea pregatirii personalului; disciplinarea si cresterea responsabilitatii personalului; motivarea complexa pentru eforturi si rezultate superioare; constituirea unei culturi organizationale puternice, pozitive.

gruparea compartimantelor. Organizarea structurala. 5.1. Conceptul de structura organizatorica Pentru orice organizatie. precum si legaturile ce se stabilesc între ele în scopul realizarii obiecti velor acesteia. Ea cuprinde ansamblul posturilor si compartimentelor. contribuind astfel la stimularea si motivarea angajatilor. Organizarea structurala are la baza rezultatele organizarii procesuale: functiun ile. activitatile. functionarea acesteia fiind dependenta de modul în care sunt plasate si utilizate . respectiv de dive rsitatea obiectivelor globale. autoritate a si responsabilitatile ce compun aceste compartimente. este important sa aiba o structura adecvata. Structura organizatorica defineste: partile componente si rolul acestora în cadrul firmei. printr-o abordare functionala. dr ept baza întregii organizatii. modul în care sunt co nstituite si grupate. respectiv subordonarea acestora fata de management. Structura organizationala. datori ta diversitatii conditiilor specifice de desfasurare a activitatilor acestora. de la firma la firma. Scopul unei structuri este sa realizeze diviziunea muncii între membrii organizatiei si sa asigure coordonarea activitatil or în vederea realizarii telurilor si obiectivelor colective. atributiile si sarcinile pe care le încadreaza în structuri organizatorice adecvate fiecarei firme în parte.Gradul de manifestare a functiunilor. este diferit. Managementul firmei trebuie sa tina sub control atât nivelul de intensitate cu car e se manifesta fiecare functiune cât si modul de coordonare al functiunilor firmei. reprezinta procesul de proiectare a structurii organiza torice pentru firma. care sa p ermita membrilor acesteia sa lucreze cu eficienta si eficacitate. felul si natura acestor legat uri. Organizarea structurala 5. reprezinta un model care stabileste relatiile dintre membrii unei organizatii si dintre posturile pe care le ocupa acestia. pe baza cunoasterii decalajului care apare între gradul de manifestare a unei functiuni si nivelul rez ultatelor obtinute în domeniul respectiv. Structura organizatorica poate fi considerata.

Componentele structurii organizatorice Principalele componente ale structurii organizatorice sunt: Postul reprezinta cea mai simpla subdiviziune organizatorica a firmei si poate f i definit ca ansamblul obiectivelor. . în mod regulat.resursele umane de care dispune la un moment dat. 5. care se reflecta în prevederile ansamblului de recompense si penalitati pentru fie care post. responsabilitatea înseamna si raspunderea pentru utilizarea competentei formle aso ciate unui post. sarcinilor. competentelor si responsabilitatilor care. Realizarea obiectivelor se efectuea za prin intermediul sarcinilor. care constituie componentele cele mai dinamice ale postului Limitele decizionale si actionale în cadrul carora titularii de posturi pot sa act ioneze în vederea realizarii obiectivelor individuale constituie competenta asociata postu lui. În sens o rganizatoric. Obiectivele postului constituie caracterizari sintetice ale utilitatii postului si criterii de evaluare a muncii salariatului caruia îi este atribuit. Responsabilitatea asociata postului este obligatia ce revine titularul ui postului pe linia îndeplinirii obiectivelor individuale si a efectuarii sarcinilor aferente.2. revin spre exercitare unui salariat al firmei. Prin competenta se stabilesc mijloacele care pot fi utilizate de titularii posturilor în vederea înd eplinirii sarcinilor ce le revin.

pâna la 20-30 muncitori pentru un sef de echipa. competentelor si responsabilitatil or se deosebesc functii manageriale si functii de executie. si implica sarcini de previziune. Nicolescu. Verboncu.triunghi de aur. 2. sarcinilor. a activitatii altor persoane. Fig. capacitatea si prestigiul managerilor. frecventa si amploarea legaturil or intre ei. asanumitul . Ponderea ierarhica reprezinta numarul de salariati condusi nemijlocit de un mana ger. organizare et c. Dupa natura si amploarea obiectivelor. organizar e coordonare si control ce se reflecta în luarea decziilor referitoare la munca altor persoane. Management. Functia de executie se caracterizeaza prin obiective individuale limitate. Dimensiunile ponderii ierarhice sunt influentate de natura lucrarilor efectuate de subordonati. Triunghiul de aur al organizarii Competente Responsabilitati Obiective Sarcini Sursa: O. Unii specialisti apreciaza ca marimea optima a ponderii ierarhice pentru un mana ger de firma mare sau mijlocie este de 4-8 subalterni. caror a le sunt asociate competente si responsabilitati mai reduse.1999 Totalitatea posturilor care prezinta aceleasi caracteristici principale formeaza o functie. nivelul de pregatire si gradul lor de motivare. Economica . I. crescând pe masura apropierii de baza pi ramidei organizationale. Ed. Functia manageriala are o sfera mai larga de competente si responsabilitati refe ritoare la obiectivele colectivului condus. al organizarii. experienta. . competentelor si responsa bilitatilor. Acestor functii le sunt specifice atributele de planificare.Rationalitatea unui post si eficacitatea muncii depuse de titularul sau sunt con ditionate într-o masura hotarâtoare de corelarea judicioasa a sarcinilor.

Compartimentul reprezinta ansamblul persoanelor ce efectueaza munci omogene sau complementare. Principalele tendinte referitoare la compartimente în organizatiile moderne sunt:   . e conomica etc. de mar eting. îndrumari etc. parti de produse sau efectuarea de servicii. care contribuie la realizarea a celorasi obiective derivate si sunt subordonate nemijlocit unui manager. manageriala. situatii infor mationale. ateliere. sectii. Compartimentele operationale se caracterizeaza prin fabricarea de produse. Compartimentele functionale pregatesc deciziile pentru managementul superior si mediu al firmei si acorda asistenta de specialitate tehnica. Activitatea lor se concretizeaza în studii alternative decizionale. de regula pe acelasi amplasament. Aceasta subdiviziune organ izatorica poate lua forma unor laboratoare. serviciietc.

3. Dupa natura si modul de manifestare a competentelor si responsabilitatilor. rela tiile organizatorice din cadrul firmei pot fi: relatii de autoritate. crest erea operativitatii. Tipuri de structuri organizatorice Dupa elementele componente ale structurii organizatorice. etc. Relatiile de autoritate se creeaza ca rezultat al diferitelor acte si norme elab orate de managementul firmei (regulamente de organizare si functionare. compartimente etc) si instituite prin reglementari orga nizatorice oficiale. cresterea importantei si dimensiunii compartimentelor functionale (management. Structura functionala   . diminuarea posibilitatilor de deformare a informatiilor. 5. organizare. 2. Numarul nivelelor ierarhice are o importanta deosebita pentru buna desfasurare a activitatii manageriale întrucât reducerea lor însemna scurtarea circuitelor informationale. Nivelul ierarhic este format din totalitatea subdiviziunilor organizatorice situ ate le aceeasi distanta iararhica de Adunarea Generala a Actionarilor. Relatiile organizatorice formale reprezinta raporturile dintre celelalte subdivi ziuni organizatorice (posturi. dupa modul de îmbinare a lor si dupa raporturile dintre elementele functionale si operationale se identifica: 1.) ca urmare a introducerii progresului tehnic. fara compartimente sau alcatuita dintr-un numar redus de compartimente cu caracter operational. corespunzator principaleleor activitati. decizii scrise et c. Structura ierarhica Aceasta prezinta urmatoarele caracteristici: . . managerul firmei si al fiecarui compartiment exercita în exclusivitate toate functiile managementului. diminuarea marimii comopartimentelor operationale. Relatiile de control apar între organismele specializate de control si celelalte s ubdiviziuni organizatorice ale firmei. prin evitarea folosirii liniei ierarhice.. este formata din personal subordonat nemijlocit managerului. trebuind sa posede cunostinte în toate domeniile. . functionale si de stat major. . de cooperare si control. Relatiile de autoritate pot fi: ierarhice. Relatiile de cooperare se stabilesc între posturi situate pe acelasi nivel ierarhi c dar care apartin unor compartimente diferite si faciliteaza solutionarea unor probleme care apar cu o anumita periodicitate.). mar eting.

. de regula. pregatit. se foloseste. este alcatuita atât din compartimente operationale cât si functionale. în firmele de dimensiuni mari si mijlocii. înregistrându-se multiple subordonari. reprezinta o îmbinare a precedentelor doua tipuri. . . cât si operationale. . beneficiind de asistenta compartimentelor functionle. . executantii primesc decizii si raspund atât fata de sefii ierarhici. . executantii primesc decizii si raspund numai în fata sefilor ierarhici. Structura ierarhic-functionala . alcatuita atât din compartimente functionale. cât si fata d e compartimentele functionale. 3.universal.Se caracterizeaza prin urmatoarele: . managerul nu mai trebuie sa fie .

Îndeplinirea de catre turism a men irii sale. Dupa revolutia din 1989 turismul românesc s-a înscris pe orbita reformei economice de tra nzitie.. România este dotata cu un potential turistic de exceptie. înzestrata cu vegetatie si fau na bogata cu numeroase monumente istorice de arta si arhitectura putând astfel satisface prin t urismul mantan. Din 1991 s-a trecut la clasificarea pe stele a unitatilor turistice de cazare si alimentatie publica în conformitate cu standardele internationale si cu criteriile stabilite în acest sen s pe plan intern. accep tata pe plan mondial : .Capitolul XII.Turismul este un ansamblu de relatii si fenomene care rezulta din dep lasarea si sejurul persoanelor în afara localitati de resedinta.1: Valea Cerbului (România) valori suplimentare. greu de atins pe alte cai. TIPOLOGIA AGEN. cultural. litoral etc. spre economia de piata concentrata în privatizarea întreprinderilor si unitatilor de turi sm si descentralizarea sau automatizarea acestora devenind societati comerciale cu cap ital de stat. Restructurarea turismului românesc este un proces profound în derulare la defasurarea careia participa din plin atât administratia nationala de turism ( Ministerul Turi smului) cât si investitorii români agentii economici interni. cu forme de relief armon ios îmbinate. cu clima favorabila dezvoltarii turismului. privat sau mixt. în conditii superioare. balnear. Hunzi er a elaborat în 1940 o definitie a turismului. cele mai multe dintre acestea cunoscând valea cerbului Fig. Varietatea de resurse turistice naturale si antropice ofera disponibilitate pent ru turism. este posibila numai în masura în care întreaga activitate turistica se des fasoara la nivel calitativ ridicat.a 1. Activitatea de turism Profesorul elvetian W. atâta timp cât aceasta deplasare nu este motivata printr-o stabilire permanenta si o activitate lucrativa oarecare.   . dar si investitiile straine sub for ma de societati mixte).IILOR DE TURISM Voda Cruci.Activitatea turistica p roduce o serie de efecte sociale si economice.

social. activitatea sportiva. conducând astfel la echilibrarea b alantei de pret.Realitatea actuala a turismului românesc reclama particularitati din ce în ce mai co nstiente pentru investitiile de capital strain în acest domeniu contribuind astfel la valorificare a bogatului potential si restaurarii. ocrotirea sanatatii. Locul turismului în socieate este repezentat de sectorul tertiar al s erviciilor unde sunt incluse pe lânga acesta si alimentatia. învatamântul . cultura l si politic. transportul. Indirect se manifesta având în vedere influenta pe care o are turismul asupra dezvol tarii altor ramuri . economic. Din punct de vedere economic acesta se manifesta direct prin aportul activitati turi stice la cresterea produsului intern brut si a venitului national. Rolul acestuia se împarte pe diferite planuri.

prin aceea ca se creaz a riscul confuziei cu agentia de voiaj a SNCFR. Practicienii români motiveaza neutilizarea termenului voiaj. dar si de sinteza. astfel de produse pe care sa le vânda prin agentiile sau scursalele proprii. SNCFR. diminueaza somajul. atât doar ca în primul caz se vor v inde si produse turistice. dezvo lta capacitatea intelectuala precum si refacerea sanatati indivizilor. în conditiile prezentate nu exista o deosebire de esenta între obiectul de activitate al unei agentii de turism care vinde si bilete la mijloacele de transpot si ce al unei agentii de voiaj a SNCFR. Un exemplu în acest sens este societatea omoloaga din Fran ta. 2. În tarile cu activitate turistica intensa. În literatura de spacialitate si terminologia Organizatiei Mondiale a Turismului ( OMT) se foloseste notiunea de agentie de voiaj. Franta si Italia un rol major. Rolul politic consta în faptul ca reprezinta un mesager al pacii întrucât contribuie la dezv oltarea legaturilor pe multiple domenii între diferite natiuni fapt ce contribuie la o mai strânsa colaborare. comercializarea prin agentiile de turism nu joaca în Spania. care difera conceptual si terminologic de conceptul românesc. El se desfasoara numai pe baza de contracte încheiate între prestatorii de servicii turist ice si agentiile de turism. . agentia de voiaj este o firma i ndependenta sau o retea de firme având ca obiect de activitate rezervarea si comercializarea biletel or pentru mijloace de transport si vânzarea produselor turistice organizate de catre agentiile tour-o peratoare. de aceea turismul este o ramura de interferenta. Conceptul si tipologia agentiei de turism Turismul organizat a aparut odata cu afirmarea turismului ca fenomen de masa. În Europa diferenta între tari în ceea ce priveste n umarul de agentii este foarte mare. Din puncte de vedere social acesta creaza locuri de munca. Agentia de turism este principalul distribuitor al produselor turistice. Foarte dezvoltata în Germaia si Regatul Marii Britanii. De fapt. În lume exista circa 30 000 de agentii de turism licentiate sau recunoscute profes ional si circa 200 000 de puncte de vânzare. La rândul sau . detinând monopolul vânzarilor si având doua mari avantaje fata de alte forme de distributie si anume: p rotectie aproape totala a consumatorului de turism si garantiile financiare acordate atât prestator ilor de servicii turistice cât si turistilor. Din punct de vedere cultu ral-educativ se manifesta prin cresterea nivelului de cultura si civilizatie precum si al nivelu lui educatiei.ale economiei si invers. poate monta.

Deci. etc) fiind cadrul unor formule non-comerciale. În astfel de cazuri. deplasari în interes de afaceri. Agentia de voiaj are ca scop asigurarea tuturor prestarilor privind transportul. decât alta. sedere în locuinte secundare. plecari în concediu pe cont propriu. o formula nu este m ai turistica. ci doar presupune un grad diferit de concepere si organizare.Refuzul identificarii cu agentia de voiaj îsi poate avea originea si într-o întelegere uitata a fenomenului social-economic pe care-l prezinta turismul. turis mul include totalitatea deplasarilor în afara localitatii de resedinta si carora nu le corespu nde acordarea unei remuneratii la locul de destinatie. cazarea sau actiunile turistice de orice fel si organizarea de calatorii individuale sau col ective la pret forfetar cu program fie stabilit de agentie fie la libera alegere a clientului. agrement. alimentatia.G. Dif erenta între aceste situatii si cele aferente produselor turistice prefabricate. care conform H. Cu câteva exceptii. 513/augus t 1998 . În nici un caz. turismul se traduce si prin vizitele l a rude si la prieteni. biletele de transport se procurau printr-o agentie SNCFR. În practica si în legislatia româneasca se foloseste termenul de agentie de turism. etc. nu este una de fond ci priveste doar modalitatea de satisfacere a nevoilor specifice (cazare. fie prin comandarea si achitarea pe loc a serviciilor pr estate în cadrul unui pachet de servicii achizitionat cu anticipatie.

Aceste categorii de agentii care opereaza în sf era turismului românesc corespund clasificarii europene. agentiile turistice din România po t fi de urmatoarele tirpuri: agentia de turism tour-opratoare având ca obiect de activitat e doar organizarea de produse turistice sub forma de pachete de produse turistice. o idee de afacere pentru întreprinzator si de bogatie si bunastare pentru societate. agentiile de voiaj trebuie sa conteze pe o structura ad ministrativa. Întreprinderile. de mediere si de productie. atât cele industriale. agentiile de tur ism care comercilizeaza în contul unor agentii tour-operatoare. Misiunea sociala a agentiilor de voiaj consta în satisfacerea necesitatilor pietei turistice. 3. Conform aceleiasi H. Functia de . si destinatii si furnizori. tehnica. permite agentiilor oferirea de servicii interesante si diverse ambilor. comerciala si financiara adecvata.1 Functia de consultanta Diferenta între a informa si a oferi consultanta consta în faptul ca informatia este o transmitere obiectiva de date. care sa le permita dezvoltarea eficienta a ce lor trei functii de baza: de consultanta. la un moment dat. aceasta este considerata ca organizat or de calatorii turistice în raport cu consumatorii. distributie sau vânzare. Oricare din tre aceste insatisfactii poate fi.defineste unitatea specializata care organizeaza. au ca scop social satisfacerea n ecesitatilor consumatorilor si prin crearea de locuri de munca. care nu este stabilita în România. bogatie si beneficii propriet arilor. pe de o parte. pe contracte. al fiecarui sector specific. însa sp re deosebire de cele tour-operatoare intervin si în comercializarea lor.G. Daca o agentie de turism actioneaza în calitate de întermediar pentru o agentie tour operatoare. pachetele ace steia sau componentele acesteia si agentii mixte care organizeaza pachete turistice. Scopul si functiile agentiilor de voiaj Scopul acestui tip de întreprinderi este utilitatea lor sociala. aceasta misiune sociala. în a mbele directii. întelegând prin piata convergenta dintre cerere si oferta. pe când consultanta implica consiliere profesionala. se pot îmbunatati. cât si cele prestatoare de servicii. pe de alt a. 3. ofera si vinde pachete de sevi ci turistice sau componente ale acestora. Pentru a îndeplini corect. Acestia trebuie sa identifice cerintele sociale care nu sunt satisfacute sau ce faze ale procesu lui de productie. Pozitia intermediara a ag entiilor de voiaj între consumatorii de voiaje.

este imperativa. Sabre etc Conexiunea cu alte surse de informatii. bibliografie si bros uri Crearea de baze proprii de date pentru a asigura informatia personalizata sau exclusiva clientului sau. care sa filtreze si sa selectioneze aceasta informatie . Galileo. . pentru a-l ajuta sa se decida si sa al eaga din toata gama de alternative. servicii. acum când turistul are acces direct la mai multa informatie turistic a. tip Internet. ca furnizor sau consumato r de informatii Oferirea din abundenta de harti. manuale tehnice. si când necesitatea unui profesionist expert. care îsi creste valoarea o data cu prezenta la domiciliu a informaticii. furnizori si voiaje prin: Conexiunea la Sistemele Computerizate de Rezervari (SCR) sau Sistemele Globale de Rezervari (Global Distributions System GDS) precum Amadeus Worldspan. Dezvoltarea în mod adecvat a acestei functii impune agentilor de voia j urmatoarele cerinte: a) Informatie abundenta despre destinatii. Agentul de voiaj trebuie sa-si asume acest rol de expert consultant de voiaje si sa ofere consiliere profesionala si personalizata turistului. ghiduri.consultanta este o functie esentiala pe piata actuala.

Pe masura ce functia de consultanta se perfectioneaza. Design interior al birourilor care favorizeaza dialogurile private cu clientii.2 Functia de gestiune a conturilor turistice   . pentru posibile sau viitoare calato rii. precum Spania. c) Localizare si echipament care favorizeaza contractul personalizat cu piata si anume: Localizare apropiata pe piata tinta. îl poate determina pe client sa calatoreasca si stabileste o legatura între acesta si agentie. Profesionisti capabili sa sugereze o multitudine de alternative atunci când consi liaza clientul.b) Dezvoltarea unei comunicari adecvate si profesioniste cu turistul. cu o vasta pregatire culturala si tehnica. daca se realizeaza corect. Consultanta se efectueaza în unele tari. iar în alte tari se plateste sau se percep taxe pentru informatiile scrise sau pentru brosurile care se trimit su plimentar clientului. În prezent. prin: Profesionisti experti în destinatii si voiaje. gratuit. bro eri de asigurari. Profesionisti cu experienta. În orice caz. oferindu-le consultanta pentru dorintele lor implicite sau explicite. aceasta functie poate fi prestata independent unor turisti potentiali care contacteaza o agentie de voiaj si poate avea drept consecinta o viitoare rezerva re de servicii turistice. care sa înteleaga gândurile clientilor. Prezentarea informatiilor si a consultantei prin documente care sa transmita se curitate si încredere pietei. piata va trebui sa accepte c resterea remuneratiei. punându-se în locu l acestora. Profesionisti experti în tehnici de vânzare si relatii cu clientii. încercând sa i dentifice nevoile si asteptarile sale în privinta voiajului. Încorporarea mijloacelor tehnologice moderne care sa dezvolte relatia cu piata. consultanti fiscali sau chiar medici. asa cum se întâmpla si în cazul altor profesionisti din domeniul serviciilor ce ofera consultanta: avocati. 3.

în cadrul întreprinderilor. a început sa fie considerata o investitie în calitatea vietii. mai ales de agentiile de voiaj detailiste. rezer vare. nu este indispensabila pe piata. Este o functie exerci tata traditional. Aceasta functie consta în planificarea si gestionarea conturilor turistice ale clientilor. ceea ce implica conventii si contra cte speciale cu entitati financiare. În marile întreprinderi. care se materializeaza în oferta. închiriere sau vânzare catre turist a urmatoarelor grupe de servicii si produse: . Remuneratia perceputa de agentiile de voiaj pentru gestionarea acestor conturi t uristice se face prin acorduri speciale cu fiecare client si poate implica o suma fixa sau u n procent din volumul vânzarilor sau sume provenite din comisioane cedate de furnizorii de servicii. conturile turistice au ajuns pe locul trei ca importanta în contabilitate. fiind fre cventa instalarea de catre agentiile de voiaj a agentiilor numite in-plant. În afara serviciilor turistice.3 Functia de mediere Ca orice alta functie. depasite doar de salarii si investitiile în automatizare. care. pe ntru a facilita gestionarea rapida a voiajelor profesionale. din fericir e.Ca o forma derivata a functiei de consultanta si bazata pe relatia personala efi cace si obisnuita între agenti si clienti. 3. atât ale indivizilor cât si ale întreprinderilor. obisnuita legatura cu un agent de voiaj asigura cel mai bun buget si decizie pentru aceasta cheltuiala. dar are o mare important a în apropierea produsului de turist si în multiplicarea punctelor de vânzare. apare functia de gestiune a conturilor turistic e. Întrucât voiajele constituie în zilele noastre o activitate periodica pentru multe familii si presupun costuri importante pentru întreprinderi. este frecvent ca agentiile de voiaj sa ofere servi cii financiare sau conturi de credit acestor clienti obisnuiti.

animatorilor. d) Reprezentarea furnizorilor. Pregatire de documente de calatorie.. Functia de mediere a devenit cea mai vulnerabila o data cu difuzarea noilor tehn ologii si cresterea competentei furnizorilor în vânzarea directa. organizate de agentiile tour-operatoare: Intermediere în distributia de pachete. statiuni. caravane etc.. Polite de asigurare pentru voiaje. banchete etc. Asistenta prin intermediul ghizilor si informatorilor turistici. autocare.. Intermediere de voiaje programate de alte agentii de voiaj tour-operatoare. datorita faptului ca. vile sau bungalo uri etc. precum pasapoarte si vize. în cea m ai mare parte a cazurilor. traducatorilor etc. destinatiilor sau a altor agentii de voiaj extern e sau nationale. Vânzare de material sportiv si de voiaj. cunoscute ca . clientul achizitioneaza un serviciu standard si pentru el poate fi ma i simplu sa-l cumpere direct de la furnizorul acestuia. hoteluri etc. bagaje sau marfuri. Închiriere de sali de reuniuni.. Vânzare si schimb de cecuri de calatorie.a) Servicii oferite izolat. Gazduire si servicii în stabilimente parahoteliere: apartamente. c) Servicii subsidiare precum: Schimb de devize. Modificare sau anulare de rezervari. servicii separate (SS): Bilete pentru toate mijloacele de transport: aerian. expozitii. Vânzare de ghiduri turistice. muzee. rutier sau naval Gazduire si servicii în orice tip de unitati de cazare si restauratie. Rezervare si achizitionare de bilete la spectacole. feroviar. material audiovizual sau multimedia. evenimente etc... b) Vânzare de voiaje combinate. Asistenta si transfer în aeroporturi. Agentiile de voiaj trebuie sa transmita pietei ca medierea are . monumente .. i nterpretilor. Închiriere de autoturisme cu sau fara sofer.

ca si documentele sau biletele pentru a efectua vânzarea. reduse. care. Un exemplu e ste licenta IATA pentru permisiunea de vânzare de bilete de avion internationale.avantaje importante. serviciu 24 ore. în conditii variate si diferite. În majoritatea cazu rilor. Agentia de voiaj are posibilitati mari de mediere. Agentia de voiaj nu scumpeste produsul. în anumite cazur i. Functia de mediere cere o selectie adecvata a furnizorilor. acorduri si garantii pentru a încheia contracte în numele lor. predare sau vânzare la domiciliu. . pentru ca are la dispozitie toate metodele moderne de contact. pentru ca: Ofera consultanta si rezervari alternative. robot automat. functia de mediere a agentiei de voiaj urmeaza anumite principii general comerciale despre intermediere: a) Furnizorul se obliga sa acorde agentiei de voiaj informatiile necesare despre serviciile sale. deoarece esenta activitatii sale îi permite sa negocieze cu furnizorul tarife noi. distributie. televânzare rapida. în tim p ce furnizorul se limiteaza la oferta propriilor servicii. corespondenta. precum: telefon gratis. poate chiar sa-l ieftineasca. presupun licente. posta electronica. fax si telefax.

organizarea. Organizarea serviciilor si activitatilor diverse în cadrul voiajelor si reuniuni . Functia de productie cere. d) O adecvata gestiune a costurilor. pentru vânzarea r ealizata în numele acestuia. d) Furnizorul se obliga sa cedeze un comision agentiei de voiaj. nu doar organizarea voiajelor. si voiaje forfetare sa u la cerere. b) Doze mari de creativitate si imaginatie pentru proiectare. cânt sunt organizate la cerinta fiecarui client. vânzândule ca servicii singure.b) Agentia de voiaj se obliga sa cunoasca si sa promoveze serviciile furnizorulu i. Functia de productie si comercializare Consta în proiectarea. când sunt programate conform ofertei. c) O mare preocupare pentru calitatea serviciilor si a produselor. care sa permita competitia si atingerea ren tabilitatii. agentiile detailiste exercitând-o si ele.4. la scara mai mica. diferentiere si of ertarea cu succes a noilor voiaje si produse. fara sa modifice pretul final. în prezent. ca si cum ar contracta direct serviciile la prestator. 3. c) Agentia de voiaj se obliga sa pastreze si sa depoziteze banii încasati prin vânza re si sa efectueze platile catre furnizor. în prezent. Aceasta functie predomina în cazul tou r-operatorilor. dedu cându-le din pretul de vânzare catre public. În argoul tehnic de voia j ele sunt cunoscute ca pachete. nisele pietei si ofertele concurentei. clientul pla tind aceeasi suma. agentiilor de voiaj: a) Investigarea permanenta a pietei. ci si: . Functia de productie a agentiei îsi extinde continuu cadrul activitatilor si inclu de. comercializarea si operarea de voiaje si produ se turistice realizate prin combinarea de diferite servicii si oferite la un pret global pres tabilit. Remuneratia pentru aceasta intermediere se materializeaza sub forma comisioanelo r pe care furnizorii si tour-operatorii le cedeaza intermediarilor sau detailistilor. la pretul indicat de acesta. dar fara a degrada produsul. Aceasta forma de retributie nu scumpeste produsul. (SS). tehnica atenta. În Uniunea Europeana aceste voiaje au denumirea de voiaje combinate. bazata pe o s electie atenta a furnizorilor si pe o fabricare. pentru a cunoaste necesitatile si tendintel e cererii.

Aceasta functie consta. . Organizarea de croaziere turistice. .   . Agentiile de voiaj nu transmit aceasta functie altor întreprinderi. mare gama de activitati diverse din multiple posibilitati ale industriei loasi r-ului. Aceasta funct ie s-a realizat de agentiile de voiaj. nunti sau alte evenimente familiale. dar realitatea este ca ea presupune si costuri mari.lor profesionale: congrese. a activitatilor de med iere sau productie. . materializate în mici sau mari evenimente: olimpiade. ca o consecinta naturala. elaborarea de brosuri sau cataloage si activitati de mar eting var iate. Functia de productie se încheie cu comercializarea si vânzarea produsului sau servic iului fabricat. deoarece piata c ere importante actiuni de promovare. Organizarea de reuniuni sociale. autoviz ual sau multimedia si. conventii si târguri. . în realizarea tuturor actiunilor necesare pentru a f ace cunoscute si a vinde destinatiile. Organizarea de activitati sportive. de asemenea. expozitii. serviciile sau produsele consumatorului final. pâna în prezent. de echipament sportiv sau pentru voiaj. Productia proprie si/sau vânzarea de material informativ în format de carte. ci e le singure realizeaza toti pasii necesari pentru ca turistul sa cunoasca si sa achizitioneze serviciil e sau voiajele lor. deci.

. . înregistreaza cifre mari de clienti si de vânzari. sau verticala cu companii aeriene. Activitatea turistica mondiala adauga si alte tipuri care sunt incluse în schema u rmatoare: 4.. La jumatatea anilor '70 începeau vacantele de iarna si dezvoltarea schiului. dar în limbajul turistic acest termen se aplica în s pecial acelor agentii de voiaj care: .1. detailiste si mixte. care. Trebuie amintit ca definirea tour-operatorului este de sorginte europeana si ca ulterior a fost preluata de marile grupuri multinationale. sunt mari grupuri de societati. opereaza la nivel international. clasa medie. Reunind aceste mari gr upuri turistice. cu o motivatie predomina nt culturala. . lanturi hoteliere. acestea din urma fiind promovate de companiile aeriene regulate. compusa atunci dintr-o incipienta. Simultan au fost initiate circuite în autocar prin orase si locuri de interes istoric si artistic. Tour-operatorii contractau vo iaje cu aceste transporturi pentru a reduce preturile si pentru a concura cu liniile aeriene re gulate care aveau tarife mult mai mari. creeaza marci pentru diferitele programe turistice. constituite prin integrare orizontala cu alte agentii de voiaj. companii de autocare etc. Agentiile de voiaj angrosiste Cuvântul tour-operator este un anglicism care se poate aplica oricarei agentii de voiaj care organizeaza si opereaza voiaje. Fuziunea cu companiile de zboruri charter si cu grupurile sau lan turile hoteliere faciliteaza tour-operatorilor organizarea asa-numitelor voiaje programate sau pa chete turistice si le permite controlul lantului de servicii ce compun voiajul. Aparitia tour-operatorilor este strâns legata de aparitia companiilor care opereaza zboruri charter în Europa. Destinatiile cele mai promovate în aceste prime decade ale voiajelor în grup au fos t plajele calde ale Mediteranei. care au atras un turist itinerant. pentru prima data în istorie îsi permite sa calat oreasca. utilizeaza mijloace de transport si spatii de cazare proprii si beneficiaza de sinergiile grupului din punct de vedere al costurilor si al comercializarii. Tipologia agentiilor de turism Agentiile de voiaj sunt clasificate în trei mari grupe: touroperatori. dar majoritara. se obtin preturi joase care s-au adaptat pietei europene emergente.4. . ca si voiajele int ercontinentale. care au reactio .

ecologice etc. cum indica si numele. În alte tari. În practica. adica realizate din propria initiativa a agentiilor de voiaj. Ulterior au aparut noi motivatii si agentii le de voiaj vor organiza voiaje profesionale. Realizarea acestor contractari presupune. Agentiile de voiaj angrosiste sunt.nat. prin intermedi ul agentiilor de voiaj detailiste. b) În unele tari. de asemenea. În cazul tour-operatorilo r. noile exigente ale cererii cresc ponderea voiajelor in dividualizate (voiaje forfetare sau taylor made). cu consecinte asupra costurilor si operarii acestor voiaje. pentru a reduce preturile de vânzare ale serviciilor oferite turistului. voiaj e organizate sau voiaje combinate). Agentiile de voiaj angrosiste exercita functia de consultanta pentru agentiile detailiste. acele întreprinderi car e contracteaza servicii numeroase si diverse si le revând loc cu loc. termenii touroperator si agentie de voiaj angrosist a difera doar prin dimensiunea întreprinderii si pot fi sinonime din punct de vedere al activitatii. de aventura. c) Contracteaza servicii turistice în mari cantitati si negociaza tarife scazute c u furnizorii. daca au în comun urmatoarele caracteristici: a) Principala functie de producere de voiaje la oferta (pachete turistice. ca Spania. Totusi. creând tarife speciale pentru voiajele organizate. exercitarea functiei de mediere. sportive. ia r acestea ofera consultanta consumatorului final. orient ate spre o anumita piata potentiala. acestia . tour-operatorii si agentiile de vo iaj angrosiste pot sa vânda direct publicului. agentiile de voiaj clasificate ca angrosiste îsi vând voi ajele si produsele exclusiv prin intermediul agentiilor detailiste si acestea sunt primii lor clien ti.

În aceste agen tii de voiaj este fundamentala exercitarea functiei de consultanta. sa distribuie mii de bros uri în fiecare sezon. deoarece ele sunt în contact dir ect cu clientul. g) Poseda o structura interna complexa. sau a pachetelor elaborate de agentiile de voiaj angrosiste. Este foarte frecvent faptul ca agentiile de voiaj mixte iau fiinta ca agentii de   .Agentiile de voiaj detailiste Sunt întreprinderi mici. 4. Cum piat a lor potentiala ajunge la mii de persoane. care a pus în pericol real capitalizare acestor întreprinderi. mediere si productie a pachetelor. e) Afacerea lor este fundamentata pe numarul mare de calatori. Aceste agentii functioneaza ca agentii de consultanta (au contact di rect cu publicul). segmente de piata sa u produse. de asemenea. datorita dimens iunii întreprinderii. cu marci diferite. o fac la scara mica. mai ales în functie de conjunctura pietei.2.3 Agentiile de voiaj mixte Acest tip de agentie de voiaj realizeaza simultan activitatile unei agentii de v oiaj detailiste si angrosiste. a caror functie principala este cea de mediere a servicii lor turistice sigure. sunt obligate.utilizeaza. dar rentabilitate a pe loc vândut poate fi destul de joasa. d) Îsi asuma riscuri pentru contractari anticipate. dar. În timpul crize i consumului din ultimii ani s-a produs o proliferare de oferte si super-oferte pentru a atra ge publicul. pentru exploatarea ofertei si pentru activitatile de mar eting. pe care le pot vinde direct consumatorului sa u le pot distribui catre alte agentii de voiaj. f) Obisnuiesc sa ofere programe specializate pe destinatii. orga nizarea si comercializarea produselor si voiajelor. pentru a putea realiza proiectarea. hoteluri si transporturi proprii si îsi asigu ra locurile pe care le oferteaza. Acest tip de agentie poate sa produca si propriile pachete. în numele tour-operatorului sau agentiei de voiaj en gros-iste. cum am aratat mai înainte. 4. chiar daca acestea nu apartin propriei retele.

În acest fel.4. folosita pentru atingerea unor scopuri comerciale deosebite prin recompensarea participantilor cu o excursie extraordin ara.voiaj detailiste. îsi extind numarul de sucursale si creeaza produse proprii. Totusi. în functie de contributia lor la atingerea acestor scopuri. Si astfel pot distribui produsele lor prin intermediul oric arei agentii de voiaj. . Când dimensiunea produsului conduce la marirea punctelor de vânzare. Voiajele incentive (stimulente) reprezinta atât o tehnica specializata de manageme nt pentru atingerea rezultatelor dorite. Grupurile pentru care se organizeaza frecvent voiaje sunt cele bisericesti. multe din aceste agentii devin mixte.Agentii de voiaj de stimulare (incentive) Aceste agentii sunt specializate în întocmirea programelor de voiaj pentru grupuri. Nu exista un consens în ceea ce priveste o definitie precisa a voiajului-stimulent . Este o te hnica ce se bazeaza pe oferirea unor experiente si calatorii recreative pentru a rasplati angajatii sau pentru a-i încuraja în atingerea anumitor obiective. care doresc sa viziteze locuri religioase (Vatican) si veteranii de razboi (care doresc sa se r eîntâlneasca cu plajele Normandiei). firme si societati care îsi recompenseaza salariatii cu excursii platite pentru ei si famil iile lor. voiajul-stimulent este adesea folosit de catre companii pentru a creste productivitatea si performantele angajatilor lor. acesta poate fi definit ca o unealta moderna a managementului. cât si un sector al industriei turistice. pe care le distribuie in itial în reteaua proprie. 4.

voiajele stimulent reprezinta o f orma distinctiva de turism. Calatoriile incentive sunt oferite de sc împreuna catre aceeasi destinatie. mai ales pen tru ca îmbraca forma turismului de recreere. vizitarea locurilor de interes.) contin prestatii care nu figureaza în brosurile touroperatorilor clasici. Desi pachetele de vacanta incentive reunesc aceleasi elemente ca un pachet clasi c. În Europa. zburând cu balonul sau navigând cu velele. din moment ce ele nu numai ca sunt planificate. finantate de catre patroni. Motivele pentru care patronii îsi rasplatesc angajatii cu voiaje stimulent sunt nu meroase. participarea la evenimente culturale sau sportive. Întrucât v a unei recompense acordate la locul de mun de afaceri. ci sunt si platite. Foarte putine statistici se refera la marimea sau valoarea acestui sect or important. pentru a crea loialitatea fata de companie. Cele mai cunoscute sunt cele enumerate de Gammon. în editia din sep tembrie 1992 a cartii Tourism Management: pentru a atinge obiectivele de afaceri prin intermediul obiectivelor de grup sa u individuale (obiective tipice pot fi cresterea volumului vânzarilor sau cresterea volumului vânz arilor unui anumit produs).Voiajele de stimulare ( incentive. din motive de afaceri. În cazul vacantelor incentive. organizate si promova te. pentru a ajuta la dezvoltarea consolidarii culturii companiei si a legaturilor dintre angajati. White si Witt. care calatore si la întarirea spiritului de echipa. Oricum. ele sunt socotite ca facând parte din turismul firme unui grup de angajati. Din punctul de vedere al industriei turistice. voiajele stimulent reprezinta sectorul cel mai invizibil al turismului de afaceri. pentru a usura posibilitatile de comunicare cu conducerea companiei. adesea legate de munca angajatilor). SUA sunt responsabile pentru peste jumatate din cererea totala pentru aceste cal atorii. diferitele elem ente ale aranjamentului sunt alese în functie de stilul de viata si asteptarile participant ilor (organizarea de banchete. Paris si Londra fiind primele în topul dest . Turistul nu este un spectator pasiv. pentru ca acesta este foarte dificil de cuantificat. ci actorul unei veritabile aventuri . ele se deosebesc de vacantele liber alese. pe primul loc se afla Anglia si Germania. Ele pot contribui oiajele se adreseaza persoanelor care calatoresc ca urmare ca. Se pot desfasura în savane sau în desert.

în S UA. Interesant este. care sunt propuse de o firma furnizorilor. tarile Europei de Est pot reprezenta terenul viitoarelor investit ii. statiuni balneo-climaterice. clientilor.inatiilor europene. în prezent. în jur de 11 milioane de oameni calatoresc anual ca urmare a premierii cu excursii incentive. dar agentia de turism are sarcina de a-l organiza. ca în ultimii ani Europa de Est este perceputa ca fiind cea mai potr ivita alegere pentru viitor. Forme derivate ale agentiilor de stimulare Trebuie remarcat ca voiajele incentive reprezinta unul din domeniile cele mai pr omitatoare ale turismului. Forme derivate ale voiajului de stimulare au aparut în a do ua jumatate a anilor '80: cecul de stimulare a calatoriilor. calitatea infrastruct urii si capacitatea scazuta de organizare. peisaje atractive. Principalele bariere în calea gazduirii acestor calatorii sunt. neafectate de urbanism. totusi. Acest tip de calatorie presupune un program profesional ale carui componente sta u în sarcina firmei care a initiat voiajul. care contin conferinte si vizite cu caracter tehnic. bucatarii nationale recunoscute. O observatie interesanta este ca doar 30% din cei care calatoresc astfel prin Europa sunt acompaniati de membrii de familie. În acelasi timp. în lume. comparativ cu 70%. fiind bogata în multe atractii cerute de cei care calatoresc: orase bogate în mosteniri culturale. distribuit prin firma celor mai buni salaria ti. voiaje sponsorizate. voiaje profesionale. . Se apreciaza ca. dis tribuitorilor ei.

. odata existente numai pentru cei bogati.684 angajati (6 vase) si Cun ard 5. Royal Caribbean. În 1993 a crescut la 4. specializate pe anumite tipuri de calatorii. facându-se rezervari de bilete de avion. ele au fost înlocuite în ultimii ani cu agentii specializate. Chandris 6. Klosters 1 4. care ofera o paleta mai larga de s ervicii: . pe vase special amenajate. 4. Carnival Cruise Lines.5 milioane. încep sa devina vacante pen tru anii '90.159 de angajati. Aceasta legatura se realizeaza în special prin telefo n.474 angajati (17 vase). a doua mare companie. Valuta câstigata în 1993 era de 6 miliarde USD. ROSEN BLUT H TRAVEL din Philadelphia este un exemplu de astfel de agentie de voiaj. P&O Princess cu 15. camere la hotel sau închirieri de masini. Agentiile de voiaj comerciale Aceste agentii sunt specializate în intermedierea afacerilor din turism si intra mai putin sau deloc în legatura cu clientii. servicii complexe de bord.4.25 milioane.5 milioane. biletele de croaziera sunt vândute prin agentiile de voia j obisnuite. În 1995 existau 12o de vase de croaziera în serviciu. adica 175 de vase.5. a fost fondata în 1972 si are 21 de vase. of erind clientilor cazare în cabine confortabile. este de asemenea în extindere. urmata de Roy al Caribbean cu 17. a treia mare companie.6. Estimarile pentru 1996 aratau ca numa rul lor va creste pâna la 6. .Agentiile de voiaj pentru croaziere Aceste agentii vând produse turistice de croaziera. Cunoasterea portu rilor care ofera cele mai interesante locuri de vazut este de asemenea foarte importanta pentru agenti e. La începutul anilor '90 sectorul de croaziera era ocupat de persoane cu o vârsta de peste 50 . fara zgomot si balans. Costa cu 8.188 angajati (12 vase). În cele mai multe cazuri.727 angajati (11 vase).376 angajati (7 vase). capacitatea flotei a crescut cu 55%. a cheltuit un miliard USD între 1994 si 1997 pe ntru achizitionarea a înca trei mari vase. Pâna în 1994. Volumul pasagerilor din lume a fost într-o continua crestere din 1980. Cea mai mare companie de linii de croaziera.609 angajati (8 vase). nave de croaziera. P&O. porturi de ancorare diverse Croazierele. Pentru ca aceste agentii de voiaj nu au o experienta suficienta în vânzarea croazier elor. 31. când erau put in sub 1.

În orice caz. al doilea mare tou r-operator din Marea Britanie. acest segment de vârsta. urmând exemplul companiei Carnival din SUA. Poate oferi însa. numarul de pasager i a crescut dinamic. Walt Disn ey Corporation a introdus croaziere ce tinteau spre piata familiala. croaziere pentru orice alte linii de croaziere de lux sau închirieri de nave sau y ahturi. Noii intrati în industrie îsi directionau produsele spre anumite grupuri tinta. De exemplu. Politica firmei Deluxe. a continuat sa se bucure de acest tip de vacanta. Într-adevar. Crystal Cruises.de ani. rentabilitatea depindea de ocuparea locurilor si de nivelul preturilor . Ca urmare. Silversea. Din cauz a costurilor ridicate. la cererea clientilor. chiar anulareaace steia. mai putin afectat de schimbarile econo mice. nu percepe taxe pentru efectu area rezervarilor sau pentru orice schimbari ulterioare rezervarii. Deluxe lucreaza îndeaproape cu urmatoarele linii de croaziera: Radisson Seven Sea s. 1995). Airtours. spre deosebire de alte agentii de turism. numarul pasagerilor britanici a crescut cu 264 mii între 1986 si 1995. CUnard and Seabourn Cruise Line. atragând astfel piata mai tânara. de a oferi cele mai bune servicii în timpul croazierei. Impune însa . În 1994 Airtours a cheltuit 30 milioane USD pe un va s de croaziera Deluxe Voyages a fost fondata în anul 2000 ca o filiala a agentiei de turism Wolf gang s Cruise & Selected Tours (New Orleans. Strategia Deluxe este aceea de a oferi clientilor cele mai bune liniisau nave d e croaziera care sa se potriveasca nevoilor si dorintelor acestora si de a realiza rezervarile cât mai usor posibil. piata era în schimbare. Reducerile de pret au devenit o norma de securitate în ocuparea locurilor. fiind specialistul acesteia în croazi ere de lux. a oferit croaziere la pretur i reduse.

care este cea mai mare). De asemenea. Aceasta companie investeste intens în publicitate. Principalele destinatii ale liniilor de croaziere sunt insulele Caraibe. turism de aventura. Singur ele exceptii pot fi facute în cazul pachetelor turistice combinate care contin o rezervare pentru o cr oaziera. Golgul Mexic (specifice pietei americane. tour-operatorii sau alte companii colaboratoare. un lider în domeniu. Noile conditii vor fi aplicabile dupa sapte zile de la publicarea acestora pe web-site-ul agentiei.013. Deluxe opereaza strict ca un agent pentru clientii sai. Filosofia firmei o reprezinta satisfacerea nevoilor consumatorului printr-o gam a larga de produse turistice (croaziere.5 EURO. acestea fiind de fapt cele care comercializeaza produsele turistice. cu o buna reputatie în rândul consumatorilor spanioli. Alegerea destinatiilor este un factor important în cresterea popularitatii vacantelor de croaziera. El Corte Ingles este cel mai mare lant de magazine Mall din Spania. companiile aeriene. unul di ntre cele mai importante grupuri din Spania. turi sm balnear etc. În prezent.672. precum si Marea Mediterana.). garantarea si formarea personalului pentru a îmbunatati astfel calitatea serviciil or oferite. Toate platile sunt facute prin carti de credit sau gestionate de liniile de cro aziera.clientilor anumite penalitati pe care le impun liniile de croaziera. pier deri de obiecte pe parcursul calatoriei. Alas a si insulele din Pacificul de Sud. calatorii în luna de miere. Deluxe îsi rezerva dreptul de a schimba sau înlocui oricare din aceste conditii noi . Domenii ale sectorului turistic în care VCI este prezenta: 1. având vânzari de 535. Cresterea calatoriilor de croaziera e reflectata de numarul mare de noi itinerarii oferite. Deluxe precizeaza ca nu arenici un fel de participare sau interes în nici o linie de croa ziere sau companie de turism. VCI este una din cele mai importante ag entii de voiaj din Spania. cum ar fi: Est ul îndepartat. Turismul de afaceri a devenit în timp neprofitabil din dou   . croazierele. Viajes El Corte Ingles (VCI) este o filiala a grupului El Corte Ingles. Turismul de afaceri. fara o prealabila informare individuala a clientilor. Deluxe nu este raspunzatoare pentru eventualele daune. urmând sa încaseze comisioa nele de croaziera si pentru celelalte companii care ofera produse turistice incluse în rez ervare. iar agentia de turism este o co mpletare fireasca a serviciilor oferite clientilor sai.

2. Compania se poate transforma într-un consultant pentru calatorii si poatesa administreze contu l acestor clienti astfel încât cheltuielile lor de calatorie sa fie cât mai scazute posibil. ca vacantele. Congrese si calatorii stimulent. sunt asteptate schimbari atât pe piata turistica spaniola cât si în alte câteva tari e uropene în care firmele platesc o taxa pentru aceste servicii suplimentare pe care le poate furniza o agentie de voiaj specializata. VCI a creat un departament special pentru congrese si voiaje incentive. Pe de o parte. informatii si garantii). politica de reducere a comisioanelor liniilor aeriene si tendinta spre vânzari directe sipe de alta parte. poate realiza alte produse turistice mai profitabile. iar raportul calitate-pret sa fie optim. practica ce exista în acest sector de a ceda anu mite procente din aceste comisioane companiilor-mama. 3. În conformitate cu Hill ( 1997)   . Corte Ingles cont inua sa activeze în acest domeniu din urmatoarele motive: . având personal specializat. prin personalulcare este înalt calificat în acest domeniu. . . now-how-ul detinut în legatura cu noile companii deafaceri care le sunt clienti (service. În cadrul sectorului turismului de afaceri. genereaza un volum mare de activitate (si vânzari). cu opt ani în urma.a motive principale. pachetele de vacanta si produsele turistice reprezinta o sursa imp ortanta de venituri în vânzarile actuale ale agentiei. care este di vizat la rândul sau în zone emitatoare si receptoare. . congresele si calatorii stimulent. Chiar si în aceste conditii. Vacantele.

la o incapacitate a agentiei de a-si servi clientela în mod adecvat.) www. iar agentia       .Organizarea de congrese poate fi un serviciu bun pentru clienti valorosi si poate aduce profit pentru agentii. C um afecteaza acestlucru strategiile lor de mar eting? VCI încearca sa se mentina în top în ceea ce priveste noile tehnologii de distributie si strategii de mar eting pentru produseleturist ice. . Internetul va deveni un canal de distributie de maxima importanta. Comportamentul turistului spaniol este de asa natura încât îl determina pe acesta sa -si facarezervarile de vacanta în ultimul moment. numai pe baza unei licente eliberate de Ministerul Turismului. cu personalitate jurid ica.. Agentii economici din tur ism. Aceasta poate duce. respectiv a celor suspendate sau anulate. În al d oilea rând. Care a fost solutia? VCI ofera un discount pentru rezervar ile care se fac din timp pentru produsele turistice. Înfiintarea agentiilor de turism în România Agentii economici din turism reprezinta societati comerciale sau persoane fizice autorizate care presteaza sau comercializeaza servicii turistice.viajeseci. asa ca serviciile lor nu s unt asa de bune cum ar trebui sa fie. încercând sa ofere servicii cât mai convenabile pentru clientii lor. 5. operatorii nu stiu niciodata cât de mare va fi cererea. licenta se vizeaza din trei în trei ani de acelasi o rganism. institutie publica. care asigura si evidenta licentelor eli berate. în subordinea Asociatiei Nationale a Turismului (ANT). Evolutia noilor tehnologii pare sa puna în pericol pozitia agentilor de voiaj. Licenta de turism se elibereaza de catre Oficiul de Autorizare si Control în Turism (OACT). În functie de complexitatea obiectului de activitate. seviciile turistice în conditii de calitate si siguranta pentru turisti.es. în anumite perioad e ale anului. indiferent de tipul lor îsi pot desfasura activitatea de comercializare a serviciilor si pachete lor de servicii turistice. Exemple de strategii de mar eting ale VCI pentru rezolvarea problemelor . Daca se dovedeste a fi eficient. licenta de turism poate fi: licenta de turism pentru a gentia tour-operatoare si licenta de turism pentru agentia detailista. Un exemplu în acest sens îl reprezinta web site-ul agentiei ( Bine ati venit într-o lume a avantajelor si a voia jelor. dar necesita un efort intens si multi ani de experienta pentru a deveni eficient. Licenta de turism este documentul care atesta capacitatea agentiei de turism de a efectua în conformitate cu regelementarile interne si cu acordurile inerntionale la care o tara este afiliata.

. structura activitatii. Certificat de constatator de la Oficiul Registrului Comertului din care sa re iasa urmatoarele informatii: . obiectivul de activitate al societatii. copie dupa contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism. în copie au tentificata. la loc vizibil în cadrul unitatii este obligatorie. dovada achitarii contravalorii prestatiei pentru eliberarea licentei. Ea nu este transmisibila. . iar afisarea sa. Cerere de eliberare a licentei de turism. agentia trebuie sa înainteze Ministerului Turismului o documentatie completa alcatuita din: 1. 2. datele de identificare ale societatii ce se înscriu în certificatul de înmatriculare . sediul punctului de lucru unde se înfiinteaza agentia de turism respectiva. . . .are obligatia de a solicita vizarea acesteia cu cel putin 30 de zile înaintea expi rarii termenului de trei ani de la ultima viza. . . copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism. În scopul eliberarii licentei.

Conducerea operativa a agentiilor de turism. În cazul în care o persoana detine un brevet în activitatea de turism ea poate ocupa to ate clelelalte functii inclusiv pe cea de director de sat de vacanta.. persoana respectiva trebuie sa înainteze M inisterului de Turisam. 9. o documentatie completa ce va cuprinde: 1. 6. timp de doi ani de la data retra gerii. În scopul obtinerii brevetului de turism. Declar pe propia raspundere ca datele cuprin se în prezentul înscris sunt reale. a filialelor acestora din alte localitati. Cazier juridic. Brevetul este documentul care atesta capacitatea unei persoane de a conduce o un itate ce activeaza în domeniul turismului. sa îmi fie anulat brevet ul de turism. Atestat de limba straina de circulatie internationala (cu exceptia cabanierul ui si dierectorului de agentie detailista). Copie dupa actele care atesta pregatirea profesionala. Copie dupa documentele care atesta perioada lucrata în turism. Eliberarea licentei se face dupa consultarea cu reprezentantii din ter itoriu ai asociatiilor profesionale de profil si verificarea la fata locului a îndeplinirii criteriilor m inime legale. Cererea de eliberare a breveturlui de turism. În cazul nerespectarii conditiilor si criteriilor în baza carora s-a eliberat licenta. în cazul cetatenilor strai ni. 2. Curriculum vitae cu declaratia:. se v a sanctiona agentia prin suspendarea sau chiar retragerea acesteia. 10. a hotelurilor. 3.Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile de la data înaintarii documen tatiei complete. motelurilor. cabanier. Dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate. director de hotel. 7. campingurilor (cu o capacitate de peste 100 locuri de cazare) a satelor de vacanta. Ministerul Turismului publica periodic lista cupinzând licentele de turism suspend ate sau retrase. cu o capacitate mai mare de 50 de locuri la mese) se asigura de catre persoane care detin brevet de turism. a cabanelor si a unitatilor de alimentatie pentru turism (categoria I s i lux. În functie de nivelul si complexitatea pregatirii profesionale precum si de îndeplinirea criteriilor min ime. 5. director de restaurant. director de agentia detailista. Titularul licentei de turism retrase numai are dreptul sa solicite eliberarea unei noi licente de turism. Dovada privind detinerea permisului de munca în România. Copie dupa actul de identitate. 8. 4. iar în cazul în care se constata contrarul. Atestat de limba româna pentru cetatenii strani. Este valabil pe o perioada nelimitata de timp. dir ector de agentie tour-operatoare. . se elibereaza brevete de turism pentru urmatoarel functii: manager în activitatea de turism.

când. . din motive imputabile titularului breveturlui de turism s-a anulat licenta de turism sau certificatul de clasificare a structurii de primire turistica pe care aceasta o conduce. Brevetul de turism va fi retras în urmatoarele situatii: când nu mai sunt îndeplinite criteiile ce au stat la baza eliberarii sale.Cererea va fi solutionata în 30 de zile de la data înaintarii documentatiei complete .

O vasta documentatie trebuie sa stea la dispozitia biroului (ghiduri profesional e. compart imente si oficii. Organizarea interna a agentiei de turism Din componenta unei mari agentii de turism fac parte mai multe birouri. precum si comisioanele gentiei. Acestea sunt: I. contabi lizarea si plata lor. anuare publice si private. . cu relatii în rândul oamenilor de afaceri. La conducerea acestui birou trebuie sa se afle un expert în relatii publice. . .Capitolul XIII. oferte etc.iei de turism 1. II.I GESTIONAREA RESURSELOR UMANE Pintican Valentina 1. o persoana influenta. stabileste cu furnizorii clauzele contractuale si urmareste respectarea lor.). buletine tehnice etc. curierilor. dar si importanta pe care acestea o a u în mediul lor. Biroul secretariat cu sarcini în efectuarea de: . Biroul transporturi este organizat pe doua sectii cu atributii specifice. Biroul dezvoltare cu rolul de asigurare a cresterii vânzarilor. . întocmeste toate instructiunile cu privire la vânzarea titlurilor banesti. Sectia contracte: . încheie contracte cu furnizorii de servicii de transport. scrisori. comercial si financiar national si sa fie. Personalul angajat în cadrul acestui birou trebuie sa stie sa inspire încredere si simpatie. pentru a le putea expedia programe. Organizarea agen.1. sa cunoasca limbi straine. stabileste conditiile si tarifele de vânzare a biletelor. III. lucrari de secretariat pentru directorul tehnic. care sa cunoasca în profunzime mediul industrial. . ORGANIZAREA AGEN. Acest birou trebuie sa aiba întocmit un fisier general* al întreprinderilor si pers oanelor cu care agentia are strânse legaturi de afaceri. instruirea si coordonarea muncii paznicilor. . pentru a fi posibila cunoasterea nu numai a num elor si titlurilor diverselor persoane ce trebuie contactate. comisionarilor. de ase menea. sa-si dea seama rapid de psiho logia clientului. înregistrarea corespondentei sosite si trierea ei pentru diversele birouri si of icii si care necesita semnatura directorului tehnic. sa cunoasca în profunzime serviciile vândute de agentie.IEI DE TURISM .

când nu este st abilit altfel în contract. întocmeste registrele de stoc de bilete si raspunde de gestionarea biletelor. de la emitere pâna la arhivare.Sectia materiala: întocmeste biletele si le distribuie filialelor si sucursalelor. breviare etc. .). pentru serviciile prestate si pentru preturile aplicate fiecarui tip de serviciu. împreuna cu inform atiile privind validitatea si vânzarea lor (tarife. furnizori sau agentii coresponden te. alcatuirea devizului estimativ pe baza informatiilor si tarifelor preluate din documentatia agentiei sau din acordurile speciale facute cu filiale. IV. manuale. Biroul turism este organizat în doua compartimente si sase sectii: Compartimentul productie are urmatoarele trei sectii: Sectia programare generala care se ocupa cu elaborarea programelor de voiaj (exc eptând congresele): formarea itinerariului. orare.

pentru rezervarea camerelor sau în cazul rezervarii d e locuri pe navele de croaziera). reviste etc. întocmeste si tipareste programul provizoriu al voiajului.constituirea de contingente allottements. efectuarea eventualelor plati anticipate în numerar pentru rezervarea contingenta ta de servicii (ca în cazul voiajelor spre localitati ce nu au o capacitate receptiva suficienta si u nde hotelurile cer plati anticipate. adica acele agentii de voiaj strain e care opereaza în localitati în care nu exista birouri ale agentiei. încheie contracte cu furnizorii de diverse servicii receptive: localuri. de acces si diverse (rezervari de locuri în mijloacele de transport etc. copia contractului este transmisa B iroului tarife. Sectia receptiva generala: întocmeste devizele estimative cerute de turistii individuali pentru voiajele cu itinerarii stabilite de acestia. Sectia operativa generala se ocupa. (rezervari anticipate ale mijloacelor de transport sau ale camerelor de hotel în limitele contractuale). Compartimentul receptie organizeaza serviciile de primire si de acces în urmatoare le sectii: Sectia contracte pentru servicii de primire care: încheie contracte cu hoteluri si restaurante. încheie contracte cu agentiile corespondente. forma diverselor publi catii (fascicule. agentii de spectacole etc. pliante. pentru furnizarea serviciilor d e receptivitate de primire.). deseori însemnate. stabileste modalitatile de vânzare a voiajelor. în acord cu sectia programare generala. inventariaza serviciile de primire din diverse localitati turistice oferite de agentie. precum si personalul specializat în însotire. copia contractului se trimite sectiei de tarife. de cor elarea ofertei de voiaje în grup cu cererea. care completeaza fisa hoteliera ce va fi transmisa tuturor birourilor directionale si punctelor de vânzare (si care contine toate conditiile si tarifele pentru servicii).) . Sectia operativa generala care îndeplineste toate operatiunile de rezervari si de . Sectia operativa congrese si pelerinaje se ocupa de voiajele colective cu caract er profesional si religios.

V. tipareste si difuzeaza pentru fiecare loc alitate de interes turistic pliante cuprinzând toate informatiile necesare pentru organizarea optima a serviciilor si pentru informarea corecta a clientelei. Sectia documentare agentiala întocmeste. Sectia asigurari diverse si expedieri bagaje care: emite si vinde polite de asigurare (bagaje. suveniruri. VI. harti topografice si automobilistice) . emite carti de credit. repartizeaza valuta externa rezidentilor ce pleaca în strainatate. tipareste si difuzeaza pliante. breviare si liste de tar ife pentru servicii turistice de orice tip. articole de librarie (ghiduri. Sectia documentare neagentiala procura toate orarele. prin intermediul instruct iunilor transmise filialelor. sucursalelor si agentiilor corespondente.prestari de servicii catre clientela sosita în diversele localitati vizitate. Sectia servicii diverse încheie acorduri cu firmele comerciale pentru vânzarea de bi lete la spectacole. . Biroul tarife si documentare format din trei sectii: Sectia tarife întocmeste. avion). pentru uzul diverselor filiale si sucursale ale agentiei . Biroul trafic accesoriu compus din: Sectia servicii bancare care: efectueaza schimbul valutar (schimbul monedei externe cu cea nationala). anuarele. se ocupa cu organizarea serviciului de expediere a bagajelor. publicatiile edi tate de furnizorii de servicii (transportatorii în principal) si de întreprinderi turistice si le difuzeaz a periodic catre filiale si sucursale.

Sectia redactionala pregateste textele pentru publicitatea pasiva. 2. cunoasterea de limbi straine. urmareste redactarea si tiparirea publicatiilor proprii cum ar fi: reviste. introduce tex tele publicitatii active în publicatiile agentiei. de a suscita entuziasm. . Cerintele pentru un director tehnic turistic sunt: . personal destinat vânzarilor. . . . sa inspire încredere si simpatie. personal de executie. Biroul publicitate format din doua sectii: Sectia contracte încheie contracte si elaboreaza planuri de promovare publicitara. experienta în activitate. VIII.) si se împarte în: îndeplineste sarcini de gestiune generala (contabili. Devizele si comenzile pentru publicitatea activa si pasiva sunt transmise servic iului contabilitate pentru emiterea facturilor si încasarea lor.2. personal de ordine. perfecta cunoastere a limbii vorbite de client. capacitatea de a fi un animator. . prezenta si educatie ireprosabile. Biroul difuzare si fisier general se ocupa cu expedierea documentatiei. Personalul tehnic format din: personal cu functii de conducere. Înt ocmeste si actualizeaza fisierul general al clientilor. de executanti. Structura personalului unei agentii de turism Personalul administrativ ieri etc. . . cas personal cu functii de conducere. rubrici de stiri. personal de îngrijire. . capacitatea de a forma echipe. cunoasterea în profunzime a serviciilor vândute. . . personal ordinar.VII. a materialului publicitar si a corespondentei care-i parvine de la diverse sectii si birouri. brosuri etc. capacitatea de a conduce personalul. întelegere si toleranta în confruntarile cu clientii cei mai neavizati.

pe nave. furnizând informatii si adesea referiri explicative pri vind localitatile parcurse. capacitatea de a intui imediat psihologia clientului. Curierii sunt profesionistii care îi însotesc pe turisti în voiaje. ajutându-i sa-si satisfaca mici necesitati. punându-le la disp ozitie serviciile comandate cu anticipatie de catre agentie. . daca reuseste sa capete însusirile necesare. iar clientii sa nu aiba nici o preocupare vizând utilizarea mijloacelor de transport si sa se bucure de diversele bunuri si servicii în localitatile de tranzit sau de destinati e. . Hostess sau asistentele turistice sunt femei tinere care îndeplinesc rolul de gazd a perfecta întâmpinându-i pe clienti în avioane. în autobuzele de linie.. Personalul specializat (sau de asistenta turistica) format din: . Cerintele pentru personalul de executie (constituit din personalul care lucreaz a în spatele ghiseului. spirit de initiativa si adaptare la cele mai insolite cerinte.) constau într-o buna cunoastere a limbilor straine si a serviciilor car e se vând: adesea. el este chemat sa înlocuiasca si sa ajute personalul de vânzare si astfel are mari sans e sa fie transferat la ghiseu. . pentru ca voiajul sa se desfasoare co nform programului fixat. în trenuri.

sponsorizari.). în marile orase sau în statiuni cu facilitati pentru Locatia lista furnizata de agentie cu posibile locatii (clasificarea calitativa.. Considerând trasaturile evenime ntului si experienta anterioara. ALEGEREA DESTINATIEI. se identifica sursele de venituri. ESTIMAREA SI STRUCTURAREA BUGETULUI Realizarea proiectarii si structurarii bugetului. Atributiile personalului agentiei de turism pentru organizarea programelor turistice 1. 2. anotimp. disponibilitati spatii cazare etc. 2. perioade d e vacanta / extrasezon (tarife reduse. structura si volumul estimat al bugetului. anvergura si programul general al evenimentului. suferind reproiectari succesive convenite pe baza elementelor concrete relevate pe parcursul procesului de organizare. punânduse la dispozitia lor pentru a-i ajuta în diferite operatiuni ce trebuie efect uate pentru a ajunge la locurile unde vor trebui sa utilizeze serviciile receptive sau alte mijloace de transport pentru a continua voiajul. profilul participantilor. Data evaluarea unor considerente ca: intervalul din saptamâna. Proiectul bugetului este perm anent adaptabil. obiectivele arheologice. . numar si capacitati sali) eventual vizite de inspectare a locatiilor împreuna cu beneficiarul si efect uarea de rezervari de principiu ale locatiilor alternative. Ghizii turistici sunt profesionisti care îi întimpina pe turisti în localitatile de destinatie însotindu-i în vizitarea acestora. alegerea destinatiei. pâna la momentul optiunii ferme. vânzari de spatiu . aratându-le frumusetile naturale. Interpretii sunt profesionisti care îi întâmpina pe clienti în localitatile de sosire sau de tranzit. planificata în avans. datei si locatiei conferintei. potentialul financiar al acestora si distributia lor în raport cu categoriile de cheltuieli angajate. Destinatia afaceri si relaxare. datele unor even imente similare etc. ar tistice. Principalele surse de venit sunt: taxele de participare.3. A DATEI SI A LOCATIEI Este esentiala stabilirea din timp a câtorva elemente: caracteristicile eveniment ului. folclorice si istoria localitatilor.

). Formularul de depunere a rezumatelor stiintifice este documentul în care participa ntul care si-a . subventii sau finantari etc. 3. care poate fi diferentiat atât în functie de categoriile de participanti. numarul de participanti ale caror costuri sunt preluate de organizatori integral sau partial (conferentiari principali. invitat i speciali) si nivelul valoric al taxelor. propunerile de pachete de sponsorizare. cât si de data la care efectueaza înscrierea (timpurie / târzie / la fat a locului). stipulate în contract. Formularul de înregistrare transmis participantilor prin posta sau disponibil on-l ine în website.publicitar (insertii în materialele promotionale scrise / audio-video / multimedia ale conferintei etc. Determinarea termenelor si conditiilor de decontare între beneficiar-integrator-fu rnizori. organizatorul transmite confirmarea de pri mire si documentul de facturare a sumei aferente. Dupa receptionarea fiecarui formular. Stabilirea politicii de contramandari se defineste în raport cu momentul anularii în scrierii. Centralizarea înregistrarilor de catre beneficiar sau recomandabil de catre integ rator (îl degreveaza pe beneficiar de un volum de munca apreciabil de procesare a datelor fiecarui participant furnizând în orice moment catre beneficiar informatiile privind volumul în scrierilor si aspectele financiare). Taxele de participare reprezinta componenta de baza a veniturilor. ÎNREGISTRAREA PARTICIPANTILOR Stabilire instructiuni si continut pentru formularele de înregistrare a participa ntilor. Trebuie deter minat cu exactitate numarul de participanti platitori. Venituri adiacente (sponsorizari). conti nând diverse forme de recunoastere publica a meritului sponsorului.

eventual apartamente p entru invitatii VIP si sponsori. inclusiv orarul de zbor daca se solicita transfer la si de la aeroport. Pe baza formularelor de înregistrare completate de participanti.si posteveniment facultative. 4. . Înregistrarea participantilor este posibila si la sosirea în localitate (alocare sp atiu. numele însotitorilor. .rezervarile si construirea grupurilor pentru tururi si programe sociale facult ative. precum si în cadrul programelor sociale si turistice. cu mic dejun inclus. eventuale cerinte speciale. pentru a asigur a disponibilitati suficiente de cazare (confort de la 5 la 3 stele).confirmat înscrierea precizeaza datele si sumarul lucrarii pe care urmeaza sa o pr ezinte în cadrul conferintei.transportul local al participantilor de la hotel la locatia conferintei si ret ur. Formularul de rezervare hoteliera trebuie sa includa tarifele speciale de cazare si conditiile de contramandare (date de identificare. preluarea si transferul participantilor aeroport / hotel / aeroport (în functie de programul individual de zbor). optiune pentru hotel. conform cerintelor si duratei sejurului fiecarui participant. precu m si echipamentele audio-video necesare.rezervarile hoteliere si comunicarea rooming list-ului catre hoteluri. .întâmpinarea. . resurse umane si echipamente). optiunea pentru programele sociale si turu rile pre.transportul international (eventuale tarife preferentiale negociate cu compani ile aeriene). . prezentare de postere). Tipuri de camere: single sau duble. forma de prezentare (expunere libera. data sosirii si data plecarii. numarul si tipul camerel or rezervate. CAZARE Obtinerea de oferte echivalente pentru fiecare grad de confort. organizatorul va gestiona aranjamentele pentru: . modalitatea de plata.

Izolarea fonica si cerintele speciale (ecrane încorporate. Serviciile de traducere (traducere simultana cabine speciale si instalatie indi viduala sau alternativ de catre un interpret pentru vorbitori. Vor fi necesare videoproiectoare. pauze de cafea (cafea.) 6. retropr oiectoare. . decoratiuni etc. cu dimensiuni si capacitati optim adaptate numarului de participanti si tipul de amenajare a fiecarei sali solicitat de beneficiar: amfi teatru. Salile cu capacitate de peste 25 de persoane impun utilizarea instalatiilor de sonorizare. computere si conexiuni Internet în sali. ceai. Birourile functionale: computere.5. banchet etc. produse de patiserie. copiatoare. receptie de bun-venit. CATERING prânzuri de afaceri de durata medie. linii telefonice inte rnationale. În completare. flipcharturi. consiliu. în aceeasi locatie. SALILE DE CONFERINTA Organizatorul identifica locatia potrivita si efectueaza rezervarea unui numar de sali corespunzator nevoilor evenimentului. vest iar etc. imprimante. la care se pot atasa microfoane fara fir / lavaliere / de masa pentru prezidiu / cu pupitru pentru vorbitor. gustari etc. ECHIPAMENTE SI SERVICII TEHNICE Calitatea echipamentelor audio-video si a serviciilor tehnice contribuie în masur a considerabila la succesul conferintei. racoritoare. paza. fax etc. Alte servicii: hostess. necesar de bauturi racoritoare pentru vorbitori si public. sala de clasa. birou de presa. pot fi n ecesare sali sau spatii pentru diverse functiuni (secretariatul conferintei.) sunt elemente suplimentare ce pot conditiona alegerea locatiei.). podium pentru prezidiu etc. 7. masa rotunda. careu.

ghid etc. mic dejun. 10. costurile tururilor nu sunt incluse în taxa de participare. În general. programul stiintific al evenimentului Ceremonia de închidere. Meniurile se stabilesc în acord cu beneficiarul. trebu ie sa cuprinda date despre: destinatie.). data. cina. 9. tiparit si distribuit înaintea evenimentului. s chita programului stiintific. în conditii determinate. locatie. tematica lucrarilor. vizite de obiective turistice reprezentative. În functie de natura activitatii de catering. Astfel de sejururi sunt ofertate ca programe facultative complete (transport. respectând caracteristicile fiecare i functiuni în parte si trebuie sa tina cont de diferite cerinte speciale (vegetarieni / diabetici / diferite apartenente culturale).) Ordinea luarilor de cuvânt. pliant pentru a doua anuntare. folclor. excursie de o zi în îm prejurimile orasului. dejun. DERULAREA EVENIMENTULUI Deschidere oficiala e scurta durata. cazare. 8. trebu ie sa . orchestra etc. forma si durata admisa a prezenta rii. la tururi de oras.cina festiva în ambianta traditionala locala. cadru protocolar si chiar spectaculos (discursuri oficiale d momente artistice: dans popular. dineuri oficiale. ci sunt exprimate separat. ca zare. TIPARITURI / MIJLOACE PROMOTIONALE Producerea si distribuirea materialelor informative respecta câteva categorii uzu ale: pliantul de prima anuntare. se practica servirea la mese sau de tip bufet. informatii turistice. distribuit cu mult înaintea datei evenimentului. brosura de invitare a conferentiarilor si oaspetilor speciali include tematica evenimentului si formularul de subscriere a rezumatelor pe teme de interes profesional. de la spectacole de balet. PROGRAME OPTIONALE Propunere alternative interesante si atractive. oper a.

cuprinda toate informatiile. crearea unui website dedicat evenimentului. de promovare si chiar de lucru efectiv. tarifele si serviciile determinate ferm pâna la momen tul respectiv. care reuneste cronologia evenimentului. bannere. planificarea publicitatii în mass-media pot fi gestionate direct de beneficiar sau de catre org anizator. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR Atributii beneficiar: generare eveniment concepere lista de participanti realizare program stiintific supervizare administrare buget atragere de surse adiacente de venituri . 11. prezentarea vorbitorilor. materiale scrise. serviete etc. conferentiari si sponsori. programul lucrarilor stiintifice prezentate în cadrul conferintei este un volum ti parit. rezumatele lucraril or stiintifice. organizarea evenimentelor. redactarea si diseminarea comunicatelor de pre sa. mijloc ultramodern de informare.). obiecte inscriptionate (pixuri. alte materiale promotionale pentru eveniment: invitatii. invitati. EVALUARE EVENIMENT formulare de evaluare pentru participanti. organizarea conferintei de presa. pregatirea raportului financiar final. mape si brosuri seminar .

Avantaj beneficia r: degrevare efort de timp.si post. integrare (raport direct între beneficiar si furnizori individuali pe fiecare segm ent de servicii).eveniment mijloace promotionale pentru eveniment (obiecte promotionale personalizate) hosting asistenta etc consiliaza si furnizeaza programe de turism motivational. seminar etc. flipchart-ur i. instalatii de sonorizare.) traducere simultana catering (cine festive. procesarea datelor oferite de beneficiar si avansarea ofertei de principiu.   . IT etc. cu s ubcontractare de furnizori pe segmentele ce nu pot fi acoperite în regie proprie. b ugetul si solicitarile beneficiarului integreaza si furnizeaza serviciile specializate (direct sau prin subcontractar e) închirierea locatiilor dotari si servicii audio-video (videoproiectoare. resurse umane si eventuale pierderi financiare (negocierea cu fur nizorii de tarife mult scazute fata de cele obtinute chiar si în urma unei negocieri de catre un beneficiar final). retroproiectoare.). planifica. gestioneaza si opereaza integral serviciile necesare org anizarii unui eveniment (conferinta. Mod de lucru: 1.Atributii organizator identifica. Relatie beneficiar / organizator contractare generala (gestionarea logistica. congres. receptii. pauze de cafea) cazare transferuri si transport evenimente sociale tururi/programe optionale pre. coc tail-uri. în functie de tipul de eveniment. informationala si financiara).

cererea si oferta de munca în turism au anumite caracteristici. agenti de turism. social. turism. influentele asupra mediului. modelele de piata a muncii sunt: modelul concurentei perfecte. utile indivizilor. economic. colaboratori). scopuri si obiective definite. fiecare persoana realizeaza un rol delimitat pentru atingerea obiectivelor întrepr inderii. h ostess.2. politic. cultural. are un anumit statut recunoscut în relatiile cu membrii si cu alte organizatii. are un rol. piata monopolmonopson. la rândul ei. preluarea detaliilor si aranjamentelor necesare. oficii. s ectii.   . dezvolt are. interactioneaza cu mediul geografic. interpreti. tarife si documentare. ghizi turistici. piata monopolist a. transporturi. este negociabil si exprimat ca o cotatie per participant sau suma fixa sau procentual a. agenti de tic eting. piata muncii în turism este definita de anumite functii si particularitati. difuzare si fisier general. este structurata pentru a realiza obiectivele (în departamente. echipe). personalul specializat (sau de asistenta turistica) este format din: curieri. cu urmarirea optimizarii bug etului. legale si utile so cietatii. agentia de turism este o organizatie economica si are toate caracteristicile un ei organizatii. din componenta unei agentii fac parte urmatoarele birouri: secretariat. Tarifare: Costul prestatiei variaza în functie de volumul de servicii contractat. birouri. trafic accesoriu. suportân d influentele acestuia si exercita. este un ansamblu delimitat de persoane (proprietari.

etapa foarte importanta ce necesita tehnici speciale . Gestionarea resurselor umane în unitatile turistice Turismul reprezinta un fenomen economico social specific civilizatiei moderne. pentru companiile prestatoare de servicii. turismul se detaseaza printr-un inalt dinamism. Obiectivul fundamental al recrutarii permite identificarea unui numar suficient de mare de candidati care indeplinesc conditiile de a fi selectati. ele indica posibilitatile certe ale individului. Astfel. localizare si atragere a candidatilor potentiali din care se vor selecta cei mai competitivi si care corespund cel mai bine cerintelor si intereselor organizatiei. corespund cel mai bine posturilor vacante scoase la concurs. obligat sa se implice intr-un fel sau altul in toate celelalte activitati care au atingere cu turismul. Adresandu-se unor segmente largi si raspunzand pe deplin nevoilor acestora. regularitatea si intensitatea proceselor psihice. reprezentand latu ra formala dinamica a personalitatii. put ernic ancorat în viata societatii si influentat de evolutia acesteia. rapiditatea. pe aceia ale caror cunostinte profesionale in domeniu. Atitudinile sunt insusirile fizice si psihice cu ajutorul carora individul reali zeaza cu eficienta o lucrare . au la baz a anumite structuri functionale ce se vor reflecta in calitatea activitatii desfasurate in viitor. Temperamentul este forma de manifestare a personalitatii in ceea ce priveste ene rgia.2. personalitate si aptitudini.strategica corespunde unor nevoi strategice pentru un segment pentru care se po . activitatea se bazeaza pe competenta personalului. identificare. recrutarea este un proces publ ic prin care oferta devine cunoscuta celor interesati si reprezinta o comunicare in dublu sens : org anizatie candidat si candidat . atat la nivel national cat si international. Tipologia recrutarii : . Recrutarea reprezinta preluarea efectiva din randul indivizilor selectonati. Totodata. recrutarea reprezinta un proces de cautare. Recrutarea este o etapa fireasca in procesul de elaborare a strategiei si planificarii resurselor umane. una dintre cele mai valoroase resurse ale unei firme de turism fiind resursele umane.organizatie. Ea reprezinta o etapa de baza a asigurarii personalului. Complexitatea fenomenului turistic plaseaza intr-o pozitie centrala prestatorul de servicii turistice. calitatea recrutarii conditionand performantele viitoare ale firmei. De fapt.

pentru firmele mici. seviciul militar. de rel atiile personale. de targuri si burse de locuri de munca . . de serviciile publ ice de ocupare si mediere oferite de Agentia Nationala de Ocupare Profesionala . studii. . cat si angajatul evalueaza avantajele si dezavantajele .t asigura locuri de munca mai durabile.care presupune un contact direct intre angajator si solicitant . trans feruri .de comunicare intre diferite organizatii si persoane. Recrutarea este un proces : . . concedii pre si postnatale. detasari.spontana pentru firmele mari .bidirectionat intrucat atat angajaorul. atunci cand este nevoie. motivante si recompensatorii . . .sistematica( permanenta ) .public care se serveste de mijloacele de informare in masa. promovari.temporara corespunde unor nevoi aparute la un moment dat determinate de : demis ii. . fiecare transmitand prop riile semnale .

de domeniul de activitate. . Aceasta metoda prezinta un camp limitat de aplicare si avantaje multiple. programe.. Metode si surse de recrutare Sursele interne ale recrutarii se refera la promovarea din randul angajatilor organizatiei. de aspiratii diverse . . -obiectivele organizatiei si cultura organizationala in relatie cu recrutarea . capacitatea sistemului de a face fata nevoil or de recrutare . Tribunalele Muncii. nediscriminare ) . recompense. dintre care amintim : cunoasterea punctelor slabe si ale celor forte. facilitati . relatii umane). selectia mai rapida.transparent cand se poate verifica calitatea si adevarul informatiilor care ci rcula cu privire la cererea de personal si la mediul din organizatii ( conditii de munca. .cadrul legislativ/juridic si institutional al pietei muncii (Inspectia Muncii.natural.calitatea modelelor educationale. -sisteme de recompense. . -aplicarea si respectarea unor principii in recrutare (egalitate. adica cererea de forta de munca si oferta de fo rta de munca . sindicatele reprezentative si contractele colective de munca. reputatia si prestigiul organizatiei care prezinta o mai mare sau mai mica atractivitate pentru candidati . inclusiv cele sociale. -situatia economico-financiara a intreprinderii . atasamentul fata de organizatie. -preferintele candidatilor in functie de nivelul lor de educatie si formare prof esionala. Agentia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala) .functionarea relatiei de parteneriat social intre patronatele reprezentative. Factorii interni depind de : -imaginea.atractivitatea zonei de amplasare. turistic. cunoasterea mediului si . Procesul de recrutare este influentat de o serie de factori de natura interna si de natura externa.conditiile de pe piata muncii. Factorii externi sunt : .

-comparare intre candidatii interni si cei externi . riscul unor decizii eronate mai mic. idei. . -sursa potentiala de inovare. aparitia de posturi vacante in lant producandu-se astfel « efectul de unda « si necesitand no i recrutari. costul de integrare comparativ mai mic. Recrutarea din surse externe prezinta o serie de : .dezavantaje: -recrutare mai dificila. suflu nou . Promovarea poate prezenta si o serie de dificultati potentiale atunci cand nu e xista personal care sa poata raspunde noilor exigente. exagerarea experientei in favoarea compe tentei. -riscul de a nu raspunde la criteriile de competenta si performanta .a structurii organizationale. dintre care amintim : inertia in promovarea noului. durata mai mare. costuri de pregatire mai mari. precum si o serie de dezavantaj e. respectiv. . al selectiei si integrarii. -imbogatirea potentialului uman al organizatiei . -cost mai ridicat al recrutarii si. -reducerea costurilor interne de pregatire.avantaje : -un numar mai mare de candidati potentiali avand astfel un numar mai mare de pos ibilitati de selectie dupa criterii de competenta .

cererea de angajare. ci pe recomandari. stabilind o concordanta intre caracteristicile acestor profesiuni si posibilitatile de ordin fizic. impresii.se desfasoara in etape. Metodele de selectie empirice. . de catre specialistii laboratoarelor de psihologie. Selectia urmeaza. evaluarea rezultatelor si a eficientei selectiei. modul de prezentare la interviu al candidatilor . a celui mai potrivit si competitiv candidat pentru ocuparea unui post. Strategia de selectie presupune : definirea riguroasa a criteriilor . realizandu-se la nivelul intreprinderilor.structurat . procesului de recrutare. . Principalele metode si etape corespunzator criteriilor adecvate postului respect iv : . existan d chiar si practici controversate precum analiza grafologica si detectorul de minciuni. Metodele de selectie se impart in metode empirice si metode stiintifice. . scrisoarea de intentie. in mod logic .alegerea preliminara a solicitantilor care vor face obiectul selectiei . pretinde o analiza atenta a profesiun ilor care se practica in unitatile respective. . nu sunt bazate pe criterii riguroase.interviul pentru angajare : . .criterii stiintifice . folosirea iformatiilor in procesul de selectie . .Selectia. psihic si informational pe care le prezinta candi datii. stabilirea tehnicilor si metodelor de colectare a informatiilor .metode si tehnici adecvate . Metodele de selectie stiintifice presupun : . in general.selectia personalului este acea componeta a managementului resurselor umane ce reprezinta un proces de alegere pe baza unui pachet de criterii bine definit. Activitatea de selectie profesionala.traditional .

decizia de angajare. iata-le pe cele mai reprezentativ e: Fisa postului este un document care precizeaza sarcinile si responsabilitatile c e-i revin titularului postului. Exista mai multe definitii ale fisei postului. . Fisa postului este un document deosebit de important atat pentru activitatea de resurse umane. interviu final. pe baza examenul ui psihologic.. precum si caracteristicile personale necesare angajatului pentru indeplinirea ce rintelor postului. a aptitud inilor. rezultatele muncii. real. a unor candidati pentru anumite posturi de munca. dar respecta in general modelu l teoretic. examen medical . modificarea eventuala a intereselor.semistructurat . reactiile sale fata de sarcinile profesionale. La inceput ea ajut a angajarea in productie. cat si pentru derularea in bune conditii a intregii activitati din firma. conditiile de lucru. fata de colectivul de munca unde lucreaza muncitorul selecionat. standardele de performanta. modalitat ea de recompensare. verificarea referintelor . ideal prezentat mai sus. Comportamentul organizatiilor este foarte variat. fata de climatul psihos ocial. . Dar verificarea acestui diagnostic este ulterior absolut necesara. lista pentru angajare . pr in studierea comportamentului individului fata de mediul fizic. Selectia profesionala nu reprezinta numai verificarea initiala.situational.

. firma se afla in reorganizare (de ex.asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare. Cand trebuie sa elaborati fisa postului ? In firma poate aparea necesitatea elaborarii fisei postului atunci cand: se creeaza un nou post in firma (de ex. abilitatilor si a altor calificari ne cesare ocuparii postului respectiv. activitatea firmei nece sita schimbari tehnologice ce solicita noi calificari. precum si relatiile profesionale pe care trebuie s a le aiba ocupantul postului cu ceilalti angajati in vederea realizarii obiectivelor specifice postu lui respectiv. . aptitudinilor. apar schimbari majore ale centrului de interes al firmei (firma isi schimba comp let sau partial obiectul de activitate sau isi schimba actionariatul care vine cu politi ci si strategii noi). evaluare si promovare a angajatilor. competente si abilitati din pa rtea unor angajati). in asa fel incat ori cui sa-i fie clar care sunt asteptarile pentru postul respectiv. Fisa postului este documentul in care se descrie un post din cadrul unei organiz atii. care prezinta in detaliu c erintele pe care trebuie sa le indeplineasca un angajat.Fisa postului este un document operational important. precum si conditiile de munca neces are pentru ca acesta sa-si desfasoare in mod normal activitatea. . firma se afla in plina dezvoltare si apa r posturi noi).sustinerea deciziilor de angajare. in diverse motive. Care este scopul fisei postului ? Fisa postului este un instrument managerial important atata vreme cat serveste u rmatoarelor scopuri: . precizandu-se rolul acestuia. sarcinile unui post existent depasesc cadrul imbogatirii postului. .existenta unei baze concrete si clare pentru compararea posturilor si determin area nivelului de salarizare.precizarea cunostintelor. Cine raspunde de realizarea fisei postului ? Factorii implicati in realizarea fisei postului sunt: .stabilirea indatoririlor si responsabilitatilor postului.

nu faceti greseala pe care o fac multi angajato ri. se specifica urmatoarele: . sesizeaza ori de cate ori este nevoie sa se reproiect eze fisa postului sau sa se elaboreze una noua.specialistii din departamentul de resurse umane-sunt implicati intotdeauna in elaborarea fisei postului. si anume nu considerati fisa postului un instrument facultativ. Obligativitatea fisei postului . dar si atunci cand se redacteaza pentru prima data fisa un ui post (ocupantii postului sunt primii care pot furniza date reale. seful ierarhic-este implicat in elaborarea fisei postului mai ales daca este vor ba despre un post nou sau despre imbogatirea unui post. Chiar daca. raspund de pastrarea acestui document. in continuare. cateva argumente legislative care sustin obligativitatea fi sei postului: în Codul muncii. concrete despre sarcinile si a ctivitatile pe care le indeplinesc pe postul respectiv). care aproba fisa postului si are decizia finala. chiar cei angajati pe postul respectiv-atunci cand este cazul revizuirii fisei p ostului sau imbogatirii postului. derularea si incetarea raporturilor de munca. modificat si completat. Fisa postului si regulamentul intern sunt purtatoarele autoritatii angajatorului -ca organizator al activitatii salariatilor -si pot fi instrumente extrem de eficien te care conduc la atingerea obiectivelor firmei. la fel ca si regulamentul intern. un reprezentant al top managementului -de obicei directorul general. Iata. acest lucru nu-i afecteaza statutul de document obligatoriu. fisa postului este unul dintre doc umentele cele mai flexibile in stabilirea.

anexa la contractul individu al de munca. nu neglijati redactarea unor fise de post cat mai cuprinzatoare. Dar pentru a nu intelege gresit utilitatea fisei postului. dar . 40 alin. de a indepli ni atributiile ce ii revin conform fisei postului (art.bine intocmita-ac est document este de un real folos in activitatea de resurse umane si nu numai. a) din Co dul muncii). fisa postului este un document obligatoriu. deoarece este un document conceput pentru orice posibil candidat pe postul respe ctiv. are stilul s au personal de a obtine rezultatele asteptate si isi pune amprenta propriei personalitati asupra activit atii derulate. (2) lit. in conditiile legii si/sau in conditiile contractului colectiv de munc a aplicabil. In m omentul in care ii veti acorda importanta cuvenita. Programe de instruire . Este de la sine inteles ca fiecare angajat pe un post are propria contributie. Asadar.dar trebuie prezentata de angajator la solicitarea inspecto rului de munca. fisa postului trebuie sa aiba un grad suficient de generalizare si f lexibilitate. În felul acesta. si va va f i mult mai usor sa estimati cum va evolua organigrama firmei in viitor. Sfatul nostru este sa nu considerati fisa postului ==o simpla formalitate. Angajatorul are dreptul sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecar e salariat. la nivel de ramura de activitate sau de grup de unitati (art. vet i avea o imagine clara si concreta a responsabilitatilor si calitatilor colaboratorilor dvs. b) din Codul muncii). dar acest lucru nu face obiectul fisei postului. veti fi surprins de usurinta cu care vi se v or lamuri multe dintre confuziile si neclaritatile legate de angajatii dvs. si trebuie adusa la cunostinta salariatului chiar de la incheierea contra ctului. incheiat la nivel national. 39 alin. Oricat de mic a ar fi firma. Flexibilitate si exagerari in elaborarea fisei postului Este adevarat ca fisa postului nu este usor de conceput. Fisa postului nu intra in categoria documentelor ce trebuie depuse in evidenta i nspectoratelor teritoriale de munca. (1) lit. dupa caz.Salariatul are obligatia de a realiza norma de munca sau. va semnalam una din c ele mai frecvente exagerari care se intalnesc in elaborarea acestui document: Fisa postului trebuie sa fie personalizata si adaptata fiecarui angajat in parte." Dimpotriva..

având la baza informatia contribuie. a înnoirilor în orice domeniu de activitate umana. produse sub imperiul stiintei si tehnologiei. programele de training si promovarea sunt cele mai frecvent utilizate meto de dezvoltare a salariatilor în timp ce companiile multinationale acorda o importanta deosebita pr ogramelor de pregatire si perfectionare.1 . la cresterea si la dezvolatarea economica. într-o masura necunoscuta anterior . importanta capitala a activitatilor de formare si perf ectionare a tuturor angajatilor oricarei organizatii este determinata de caracteristica domi nanta a perioadei actuale accelerarea schimbarilor. s-a accentuat decalajul uman. Programele de training si promovarea sunt considerate si folosite de catre compa niile din România ca principale metode de dezvoltare a propriilor angajati (fig. devenite forte motorice primordiale ale dezvol tarii societatii. Cunoasterea. Fig.În societatea contemporana.1). La nivel ul companiilor mari. Dar în timp ce actuala perioada de progrese stiintifice si tehnologice a adus o cunoastere si o putere fara precedent. termen care desemneaza distanta dintr-e complexitatea crescânda a problemelor contemporane si capacitatea oamenilor de a-i face fata. sa-si dezvolte neîntrerupt capacit atile pe care le poseda prin procese adecvate de formare si perfectionare. la progresul general al societatii. Reducerea de calajului uman obliga omul modern sa se instruiasca permanent.

58. fiind consi derata una dintre cele mai importante modalitati de responsabilizare a salariatilor. în ti mp ce activitatea pe proiecte este folosita de catre 15.30%. dintre acestea companiile multinationale (43. 57.33%. Fig. 2 Sursa: Marinas Cristian Managementul comparat al resurselor umane Bucuresti. 66.67 dintre institutiile publice. în proportie de 30.21% dintre companiile multinationale. în mare masura. Companiile multinationale (29. 2006 Munca în echipa (18.45%) este folosita la nivelul companiilor din România ca metoda de dezvoltare a unor produse noi si de îmbunatatire a relatiilor dintre angajati. 2006 Pregatirea în afara locului de munca (OffJT) este utilizata în 41. la serviciile unor firme specializate de training pentru formarea s alariatilor. training-urile organizate de catre firme specializate în afara locului de munca sunt utilizate la nivelul a 21.46%.77%. orientati spr e desfasurarea muncii la un nivel calitativ superior.2) optând pentru aceasta metoda de formare a propriilor salariati. în companiile multinational e 30.67% dintr e IMM-uri. .11% dintre acestea (fig.Sursa: Marinas Cristian Managementul comparat al resurselor umane Bucuresti.48% dintre organizatiile românesti.04%.06% dintre companiile multinationale.33 %) utilizând aceasta forma de pregatire profesionala a salariatilor într-o masura mult mai mare comparativ cu celelalte tipuri de organizatii studiate.89% dintre organiz atiile din România. în institutiile publice 38. Training-urile la locul de munca organizate intern de catre companii sunt predom inante la nivelul tuturor celor patru tipuri de organizatii studiate astfel: la nivelul IMM-urilor în proportie de 43.63%) si companiile multinationale (25. Pregatirea la locul de munca este utilizata la nivelul a 56.94%) si IMM-urile (43.69% dintre companiile mari si 56. În timp ce institutiile publice opteaza pentru programe de formare profesionala organizate de catre companii specializate.76%) apeleaza. în companiile mari 37. Pregatirea la locul de munca (OJT) este utilizata cu preponderenta la nivelul or ganizatiilor din România. la locul de munc a. obtinerea de rezultate bune.

Din acest motiv. evaluarea eficientei si eficacitatii programelor de training este cons . în general.. 46 Luca A. organizatiile fiind nevoite sa îsi axeze programele de training pe dezv oltarea abilitatilor practice la nivelul tinerilor absolventi. pag. se acorda o importanta medie activitatii de evaluare a performantelor programelor de formare profesiona la. ca trasatura dominanta a culturii românesti. Cele mai multe dintre companiile multinationale evalueaza programele de training din punctul de vedere al eficientei si eficacitatii acestora. Rezultatele activitatii de evaluare a performantelor furnizeaza informatii utile privind nev oile de pregatire si perfectionare la nivelul companiilor. La nivelul IMM-urilor. exista r iscul ca programele de pregatire care pun un accent deosebit pe efortul individual sa nu aiba un succes deosebit la nivelul angajatilor. De asemenea. angajatii se as teapta ca organizatiile sa le ofere instruire si protectie. seful ierarhic direct are un rol important în procesul de selectie a angajatilor c are urmeaza sa participe la programe de training. deoarece salar iatii români nu au un sentiment de control asupra locului de munca. un procent redus dintre angajati depun eforturi individuale pentru a-si îmbunatati abilitatile. (b) op. în calitate de coordonator al activitatii subor donatilor sai. training-urile sunt con siderate ca un mod de îmbunatatire a rezultatelor în munca ale salariatilor. De asemenea. În al treilea rând.Companiile din România acorda o atentie deosebita programelor de instruire si preg atire a propriilor salariati. Observarea directa este principalul instrument cu ajutorul caruia sunt identific ate nevoile de pregatire si perfectionare ale salariatilor la nivelul organizatiilor din Român ia. Programele de instruire în comunicare care sa dezvolte initiativa si comportamentu l asertiv vor fi foarte bine apreciate de catre salariati din punct de vedere teoretic. din acest punct de vedere. putând fi aduse în discutie din acest punct de vedere mai mult e argumente. De asemenea. La nivel de ansamblu. în functie de raporturile profesionale si personale pe care acesta le are cu subord onatii sai. 166. cit. însa nu vor fi considerate foarte utile la locul de munca în relatiile cu superiorii si subordonatii datorita distantei mari fata de putere. în România. subiectele instr uirii trebuie sa puna accent pe viata personala si sa nu ameninte status quo-ul46. Este vorba în primul rând de faptul ca educatia absolventilor este axata pe o pregatire t eoretica temeinica. Însa nu trebuie omis faptul ca opiniile sefului ierarhic direct pot fi într-o anumita masu ra subiective. În al doilea rând. domin anta este cultura cu veleitati colectiviste si.

În concluzie: organizatiile din România acorda o importanta sporita activitatii de formare a res urselor umane. pregatirea la locul de munca este preponderenta în comparatie cu cea în exteriorul organizatiilor. studierea politicii de personal în cazul unei agenti i de turism ce a obtinut rezultate deosebite pe piata în ultimii 3 ani .iderata o activitate relativ important. companiile multinationale acorda o importanta mare evaluarii eficientei si efica citatii programelor de formare profesionala. STUDIU DE CAZ AGENTIA DE TURISM sociale deosebite EURO TOUR cu rezultate economice si ecologico- . STUDIU DE CAZ Indentificarea. observarea directa si opiniile sefului ierarhic direct sunt instrumentele cel ma i frecvent utilizate în procesul de identificare a nevoilor de training.

cât si prin reducerea costu rilor.dai si iei. În toate deciziile referitoare la personal întotdeauna s-a avut ca principal obiecti v performantele individului ca factor decisiv. Performantele financiare: sistemul de bunuri este utilizat luand în considerare atât orientarea spre .. o cresterea a eficientei lor. Astfel. cererile grupului se opresc asupra asocierii si colaborarii în procesul de decizie la nivelul întregului grup. ce constituie fundamentul pentru toate celelalte activitati din departanmentul resurselor uman e. toate cheltuielile referitoare la acestia nu sunt considerate ca un cost ci ca un fact or de crestere a performantelor. Deoarece asociatii firmei sunt principalul criteriu care genereaza succesul firm ei. politica de resurse umane a firmei promoveaza motivatia si inovatia. Aprecierea performantelor salariatu lui (salariul) oferit de companie are la baza unele principii de baza cum este conceptul .Politica de personal EURO TOUR accepta toate provocarile pe care piata internationala le ofera. car e ajuta la cresterea eficientei firmei si asigura competitivitatea. Aceste perspective demonstreaza faptul ca orice crestere a perfo rmantelor firmei are la baza o îmbunatattire a standardelor salariatilor. Obiectivele procesului de selectie: stabilirea telurilor se bazeaza pe modelul a socierii si leadership-ului si al cerintelor functionale. Modelul de asociere si de leadership Obiectivele procesului Dezvoltarea de selectie personalului Performantele Remuneratia financiare Modelul de asociere si de leadership: în acest model. Nivelul optim de competitivitate al eficientei pe care îl urmareste compania poate fi atins atât prin cresterea performantelor tuturor partenerilor.

Aceasta pr esupune un climat deschis catre schimbare. Interactiunea. care asigura un contract de munca pe termen lung tuturor angajatilor. Atitudinea pozitiva Noi structuri Securitatea de munca salariatului Orientare catre Flexibilitate munca în echipa si mobilitate .munca în echipa cât si spre colaborarea prin asociere si leadership. Dezvoltarea personalului: acest domeniu cuprinde dezvoltarea personalului la niv el international. în schimb. asigura dinamismul procesului relatiei dint re salariati. asociati si grupul EURO TOUR. Filosofia companiei este: schimbarea este o oportunitate. Remuneratia: remunerarea în cadrul firmei se bazeaza si este strâns legata de succes ul firmei. nu un risc..

. 9. a muncii în echipa si a cresterii responsabilitatilor individului .experienta de minim 1an in domeniul turistic si/sau pe post de ghid. Aceasta descrie cererile facute de asociatii si managerii firmei si o fera o orientare pozitiva folosind mesaje care trateaza exact pasii ce trebuie urmati în viitor. administrativ. ci prin contrast le înteleg ca pe o sansa atât pentru companie cât si pentru ei insisi. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului de departament 5.Atitudinea pozitiva fata de schimbare: se întelege un mediu în care angajatii si con ducerea percep schimbarile necesare nu ca pe o sursa de nesiguranta sau ca pe o amenintare. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. INTOCMIREA UNEI FISE DE DE POST AGENT TURISM INTERN 1.   . Orientarea catre munca în echipa: Compania acorda o mai mare atentie procesului or ientat pe colaborare decât pe specializarea individului pe o singura activitate. În filozofia firmei exista si anumite conceptii referitoare la strategia viitoare a firmei si explica care sunt caile prin care este dispusa sa rezolve provocarile viitoare p rintr-o noua forma de cooperare. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea ghizilor si a agentilor de rezervari 7. Relatii functionale: cu angajatii departamentelor financiar-contabil. Securitatea angajatului: Grupul EURO TOUR va angaja permanent oameni de încredere entuziasti si dedicati firmei. Flexibilitate si mobilitate: compania este decisa sa îmbunatateasca flexibilitatea structurii timpului de munca si a conditiilor de la locul de munca. mar eti ng.studii de calificare in domeniu (atestat constitu ie un avantaj). juridic. Noi structuri de munca: Grupul EURO TOUR este decis sa integreze noi structuri d e munca în cadrul grupului. Denumirea compartimentului: Servicii 2. rept de semnatura: Intern: Extern: 8. Pregatirea si experienta: . Denumirea postului: Agent Turism Intern 3.

disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari. circuite.abilitati organizatorice. franceza si/sau germana. incasarea si urmari rea platilor). . . Responsabilitati si sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul d e a asigura vanzarea pachetelor turistice pentru destinatii interne oferite de agentie. -participarea la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale. ofertelor si pachetelor turistice ale agentiei catre cl ienti.cunoasterea pietei de produse turistice si a particularitatilor ei. Sarcini si indatoriri specifice: -conceperea si realizarea de oferte promotionale.abilitati foarte bune de comunicare si negociere. 11.cunoasterea avansata a limbilor engleza. Autoritate si libertate organizatorica:este autorizat sa asigure vanzarea pa chetelor turistice pentru destinatii interne oferite de agentie.   . initiativa. dinamism. organizarea si coordonarea programelor turistice interne (excursi i. . -vanzarea de pachete turistice in tara (rezervari de bilete. .permis de conducere categoria B.. 10. seriozitate. revanzarea programelor oferite de alte agentii. Activitati principale: -planificarea. programe de wee -end pentru grupuri sau turisti individuali). -promovarea programelor. .

ro/biblioteca/carte2. Daniela Georgiana Stancu. .Managementul resurselor umane. 2006 2.Managementul mondial al resurselor umane-o provocare-.. Manolescu Aurel . http://www. -isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi unitati de cazare. BIBLIOGRAFIE 1.dr. Ticu. Bucuresti..Radu .u niv. 2002 7. 14. Georgeta Panisoara . Editura Institutul European. Semnaturi. Editur a Economica.. studii de caz.Manageme ntul resurselor umane . 2007 6. -raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu clienti i si cu reprezentantii hotelurilor/ pensiunilor. 2010 3.. av and ca scop final realizarea obiectivelor asumate. -prospectarea pietei de profil in vederea optimizarii continue a serviciilor. dupa c e a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestea.biblioteca-digitala.Editura Polirom. grile.Managementul resurselor umane. Responsabilitati ale postului: -raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice angajate. Georgiana Anghel . Stoica-Constantin. Burloiu Petre . Armstrong Michael . Editura Universitara. 12. 2005 5. Bucure sti.Managementul resurselor umane. Panisoara Ion-Ovidiu ... Editura Economica. 13. 2009 4. Editia a II-a . Caprarescu Gheorghita.. Constantin. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Sanct iunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI). Ghi d practic. Edi tura Codecs. pe ntru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale. Ana.ase.Managementul Resurselor Umane .asp?id=48&idb -Prof.-stabilirea unor relatii optime cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor.manual de practica..Sinteze. Data semnarii.

Lect univ.univ.univ.EMILIAN. Gabriela TIGU.dr. Lect. Conf. Claud ia TUCLEA . Olimpia STATE.Managementul resurselor umane .

dimensiunile atinse la un moment d at . dat fiind faptul ca serviciile turistice sunt destinate satisfacerii nevoilor individuale ale client ilor. la un moment dat. fiind mai aproape d e unul sau de celalt. OFERTA DE PRODUSE . iar tinta este reprezentata de consumatori. piata in servic ii nu este omogena ea are structura sa interna. Ca o componenta a micromediului de mar eting. capacitatea . Pentru a determina dimensiunile pietei indiferent ca este potentiala sau efectiv a se va determina aria pietei . Datorita relizarii distinctiei intre turistii potentiali si turistii efectivi.1. Structura pietei se refera la segmentele care alcatuiesc piata . piata potentiala dimensiunile posibile ale pietei . pentru mai multe bunuri sau servicii .IEI DE TURISM Negru Radu 1. sau i ntr-un interval dat de timp.I SERVICII.astfel specialistul de mar eting trebuie sa identifice dimensiunea segmentelor. Aria pietei -perimetrul in cadrul caruia se desfasoara confruntarea dintre cerer e si oferta . MARKETING . structura. piata se afla in raporturi de inte rdependenta cu toate celelalte componente ale micromediului. macromediului si mediului spran ational de mar eting. sa descrie segmentele carora li se va adresa in viitor dar in acelasi timp           .II PUBLICE ÎN CADRUL AGEN. Mijloace de cercetare a pietei produselor si serviciilor Pentru intreprinzatorul de turism campul de batalie este reprezentat de piata pe care acesta actioneaza. Piata repezinta o compon enta a mediului de mar eting cu rol vital in existenta si functionarea economiilor nationale si a e conomiei mondiale. spatiul economico-geografic.I RELA. limitele cele mai largi care pot fi atinse). Din perspectiva mar etingului piata reprezinta cererea efectiva si po tentiala pentru un bun sau serviciu. Piata produselor si serviciilor 1. Piata turistica . componenta a pietei serviciilor este impartita la fel ca si pi ata bunurilor astfel: piata serviciilor destinate productiei si piata serviciilor de consum . Acest spatiu se afla undeva intre producator si consumator .Capitolul XIV. se realizeaza si imp artirea pietei in piata potentiala si piata efectiva (piata efectiva.

respectiv a liderului de produs.Se determina raportand cota de piata a firmei de referinta la cota de piata a princ ipalului sau competitor. Abordarea nediferentiata. Abordarea concentrata -. volumul tranzactiilor pe piata (arata rezultatul confruntarii cererii cu oferta pe piata). volumul cererii (exprima capacitatea efectiva a pietei). Cota relativa de piata indica pozitia pe care o are o firma in raport cu concure ntii sai . cota de piata.trebuie sa gaseasca solutii pentru satisfacerea nevoilor acestora.   . dinamica pietei -piata evolueaza in timp . care are in vedere faptul ca pentru produsul respectiv majoritatea cumparatorilor au aceleasi dorinte si preferinte. fizionomia pietei. In acest caz firma concepe un singur mix de mar eting.orientarea intreprinderii catre un singur tip de consu matori in cadrul pietei serviciului respectiv. Capacitatea pietei -este exprimata prin intermediul mai multor indicatori : volu mul ofertei (cand cererea este mai mare decat oferta pe baza de resurse statistice). Cota absoluta de piata exprima partea procentuala pe care o detine intreprindere a in totalul pietei serviciului de referinta. se modifica structu ra sa interioara . Abordarea diferentiata se poate manifesta in trei modalitati: . Dupa ce a stabilit tipul de cerere si volumul acestei o firma va stabili modul d e abordare al pietei. Se calculeaza ca raport intre volumul vanzarilo r intreprinderii pentru produsul respectiv si volumul vanzarilor totale pe piata de referinta. consumatori care au un set de dorinte si preferinte distincte.

politica si motivationala. catre mai multe segmente de consumatori. . Piata turistica poate fi definita ca ansamblul actelor de vanzare cumparare al c aror obiect de activitate il constituie produsele turistice . dar nu si cu locul de formare a c ererii. datorita caracteristicilor ei nu poate fii consumata decat la locul d e amplasare a acesteia. dar consumul acestora presupune mobilitatea cererii . Elementele constitutive ale pietei turistice sunt: ofertantul de produse turisti ce . 2) Locul ofertei coincide cu locul consumului. Cererea de produse turistice este reprezentata de acele categorii de consumatori care isi exprima nevoia sociala pentru turism. In schimb cererea turistica se formeaza ca urmare a informatiilor primite despre se rvicii . putern ic individualizate. mijloacele de transport. Segmentarea multipla -. Ofer ta este perceputa sub forma unei imagini . orientarea firmei catre mai multe grupe de cosumatori. piata turist ica are multe particularitati. Ofertantul de produse turistice reprezinta societatile de turism care alcatuiesc oferta turistica. Turismul sia constituit in timp o piata proprie definita prin factori cu manifestare specifica si determina nti de natura economica . Oferta turistica. In cadrul pietei serviciilor . concurenta. Piata turistica implica luarea in considerare a celor doua componente : cerere si oferta. privite in unitate organica cu re latiile pe care le genereaza si in conexiune cu spatiul in care se desfasoara. mediu l. Abordarea individualizata -.. sociala . piata turistica ocupa un loc aparte. Canalele de distributie constituie mijloacele de realizare a transferului produs elor turistice de la producator la consumator. altfel piata nu ar exista si n u ar mai avea loc confruntarea intre cerere si oferta. reglementarile. Particularitatile pietei turistice : 1) prima particularitate deriva din rolul determinant al ofertei turistice. canalele de distributie. presupune satisfacerea pe baza unei largi oferte sau a unor comenzi individule speciale a dorintelor si preferintelor personale. . Avand in vedere ca oferta turistica are multe trasaturi specifice . iar decizia de consum turistic se adopta in functie de imaginea creata. mjloacele de comunicare.

Labilitatea in motivatii. sociala. Complexitate si eterogenitate -cunosc o varietate de forme de manifestare. politic in care ur meaza sa actioneze societatea de turism. demografica. Mediul este totalitatea factorilor de ordin economic. alocatiile de concediu. Reglementarile reprezinta fundamentul juridic pe care se intemeiaza circulatia t uristica interna si internationala. In vederea realizarii de voiaje forfetare tour-operatorii trebuie sa aiba in ved ere caracteristicile cererii si consumului turistic . Mijloacele de transport reprezinta un element important in cadrul oferte turisti ce . Ele includ ansamblul conditiilor legale privind durat a concediilor si a vacantelor. psihologica.Mijloacele de promovare sunt ansamblul de instrumente care sunt folosite de orga nizatorii de produse turistice pentru a le prezenta produsele turistice. Concurenta este reprezentata de oferta altor organizatori de produse turistice c are actioneaza pe piata turistica. fiind un serviciu de baza. . alaturi de cazare si masa . Acestea sunt: Dinamism accentuat -evolueaza sub influenta unei multitudini de factori de natur a economica. politica. regimul de alocare al vizelor si regimul vam al. social.

urat. personalitatea destinatiei. Cresterea divesificata -conretizata in noi forme de vacanta. Oferta de servicii turitice are si aceasta cateva trasaturi partculare: Complexitatea si eterogenitatea -fiind alcatuita dintr-un amalgam de elemente. Aceste puncte tari au o forma de manifestare foarte diversificata si poate fi vorba de pozitia geografica. situatii favorabile sau oportunitatii reprezi nta o combinatie a elementelor externe care produc avantaje semnificative organizatiei. imaginea concurentilor.T. Rigiditatea . Pentru reprezentarea imagini i putem folosi o scala pe care sunt puse fata in fata o seri de adjective calitative opuse : scum p .ieftin . Strenghts tradus prin forta sau putere . 1. Inadaptabilitatea relativa-oferta turistica este destul de dificil dealiniat la c ererea turistica. Fortele sunt utilizate mai rapid . Acest model presupune ca organizatia va aborda o strategie prin care sa se alini eze aspectele esentiale ale mediului intern si mediului inconjurator. capabilitate strategica si sitem relational cu alte organizatii. in spatiu. dar succesul depinde de recunoasterea atat labiciunilor. reprezinta acele competente care ii ofe ra organizatiei avantaje concurentiale in fata unor organizatii similare. Wea nesses tradus prin slabiciuni reprezinta acele ezavantaje competitionale. noi tipuri de echipa mente. Analiza S. cat si a s Opportunities tradus prin ocazii . imposibilitatea deplasarii bazei tehnicomateriale. caracteristici ce genereaza d o mica proportie a managerilo sunt identificate mai usor si a punctelor tari . Existenta posibilitatii de a substitui anumite componente ale pachetului de servi cii. caract eristici ale personalului . bun -rau . Pentru a putea realiza analiza produsului turistic trebuie determinate urmatoare le elemente : pozitia actuala a produsului turistic. situatia concurentiala. pozitia in cadrul ciclului de viata .imposibilitatea stocarii.O.Concentrarea in timp. Threats tradus prin amenintari reprezinta o combinatie a elementelor externe car e provoaca   . Pentru evaluarea fortei competitive a produsului turistic putem inteprinde o ana liza de tip SWOT. analiza cash-flow-ului. Pentru pozitionarea produsului turistic se au in vedere trei forte : asteptarile consumatorului. Studiile manageriale arata ca doar r isi trateaza slabiciunile organizatiei in mod obiectiv. imaginea produsul ui. frumos .2. calitatea produsului .W.

2) Strategiile ST utilizeaza fortele organizatiei pentru a reduce amenintarea un or situatii nefavorabile. Prin combinarea factorilor interni si a celor externi se genereaza patru categor ii de strategii : 1) Strategiile SO utilizeaza fortele organizatiei pentru a profita de oportunita tile mediului.organizatiei o paguba semnificativa in conditiile pastrarii cursului actiunii ac esteia. noi tehnologii. Acestea sunt strategii de diversificare. 3) Strategiile WO utilizeaza oportunitatile pentru a-si imbunatatii caracteristi cile interne si pentru a . Ceea ce reprezinta oportunitate pentru organ izatie reprezinta o amenintare pentru alta. Oportunitatile sunt asociate in general cu aparitia unor noi piete. iar amenint arile cu modificari ale mediului inconjurator concurential. Strategiile sunt agresive si urmaresc crearea unui avantaj concurential.

Imaginea produsului turistic este complementara conceptului de pozitionare. Aceste strategii sunt de reorientare . 4) Strategiile WT urmaresc evitarea amenintarilor mediului inconjurator in condi tiile in care punctele slabe ale organizatiei sunt preponderente.FLOW-ului Aceasta analiza este necesara dotorita specificitatii unui produs turistic care poate fi descompus intr-un ansamblu de produse independente. iar infrastructura sa permita r educerea punctelor slabe. Prin descompunerea produsului turistic global in subproduse este posibila clasif icarea subproduselor in functie de vanzarile lor si de profituri. 1. Aceasta implica folosirea un or strategii defensive prin care se urmareste diminuarea pierderilor si lupta pentru supravie tuire. Vaci de muls reprezinta afacerile cu un segment de piata important dar cu o cr estere . pozitia relativa pe piata . Stelele reprezinta afaceri cu un segment de piata important cu o crestere rapi da deci oportunitati pentru investitii . Ca si in alte domenii. Ei nu pot avea o parere clara despre calitatea serviciului decat dupa ce il testeaza. adica de redirectiona re a resurselor in crearea unor noi produse.3 Analiza CASH . BCG sustine ca pentru optimizarea unei afaceri date trebuiesc urmarite doua marimi asociate res pectivei afaceri: rata de crestere a pietei.evita slabiciunile. si in cazul produsului turistic nu toate elementele componentele sunt rentabile. Cand aleg un produs turistic clientii potentiali apeleaza la imaginea existenta despre ser viciul in cauza. Rata de crestere determina usurinta cu care poate fi castigat un segment de piat a : prin oportunitatea pentru investitii si prin intensitatea competitiei. . Astfel BOSTON CONSULT IG GROUP a propus o grila de clasificare a produselor in functie de cash-flow-ul previzibil . Pentru ca ansamblul sa fie viabil profitul obtinut din activitatile viabile trebuie sa fin investit in noi produse pentru a mentine atractivitatea produsului turistic global. De aceea este foarte important ca serviciul respectiv sa se bucure de o imagine favorabila care poate fi realizata prin folosirea adecvata a mijloacelor de comunicare . . Pozitia relativa pe piata se determina prin comparare cu principalii competito ri. Anum ite produse beneficieaza mai mult decat altele de o impresie favorabila in randul pu blicului.

necesita strategii de restrangere. se recomanda strategii neutrale. Profiturile pe care le ofera sunt scazute si necesita resurse proprii pr ohibitive. . iar altele sunt sort ite lichidarii. Pentru . Pentru . Semnele de intrebare sunt afaceri cu un segment de piata scazut in industrii c u crestere rapida si ofera venituri scazute.modesta a industriei. . .Cainii. . Ele genereaza surplusuri financiare ce vor fi tranferate i n cadrul organizatiei spre afacerile cu rata rapida de crestere . se recomanda strategii de crestere materializate in investitii i n capacitati de productie. Tratarea sem nelor de intrebare este dificila pentru ca unele sunt sortite sa devina stele.Vacile de muls.Stele. Cainii sunt afaceri cu un segment de piata scazut in industrii cu crestere mod esta sau in declin.

Pentru a identifica segmentele de consumatori ale unei firme se pot folosi mai m ulte criterii de segmentare. In functie de pozitia initiala si pozitia pe care dorim sa o atinga fiecare afac ere intr-un interval de cativa ani . stil ul de viata Segmentarea pe baza de criterii comporamentale: beneficiul utilizatorului. Segmentarea pe baza unor criterii geografice -acestea sunt: clima. baza psihologica. simi lare sau apropiate care reprezinta o cerere suficient de mare pentru a justifica strategii de mar e ting distincte din partea firmei. densitatea po pulatiei. ca urmare a exigentelor tot mai mari ale consuma torilor si diferentierii accelerate a nevoilor acestora a aparut necesitatea segmentarii pi etei. aceas ta fiind la fel de necesara in turism ca in orice alt domeniu. Nici in turism nu se face exceptie in ceea ce priveste segmentarea pietei. baza comportamenatala. marimea familiei. Aceste criterii apartin unei baze de segmentare. atitudinea fata de produs. rasa. Este foarte important pentru o firma sa desemneze segmentul de clienti caruia i se adreseaza . marimea orasului. Re zultatele acestor strategii reprezinta strategii la nivelul intregii organizatii. nationalitatea. daca nu prezinta prea multe produse dilema sau lipsite de importanta . 2. personalitatea. Segmentarea pietei turistice Datorita eterogenitatii pietei. statu tul utilizatorului. rel igia. Exista avanatje care sunt date de     .Analiza matricei ne permite sa identificam daca portofoliul produselor turistice este bine echilibrat. nivelul de pregatire. baza geografica. La anumite perioade analiza matricelor permite urmarirea evolutiei produselor si eventual p revizionarea lor. Segmentarea pe baza de criterii psihologice: clasa sociala. marimea regiunii. sexul . pentru ca este practic imposibil sa astisfaci toti clientii cu acelasi produs. Segmentarea pe baza de criterii demografice implica luarea in considerare a unor criterii precum: varsta. se fixeaza strategia particulara a fiecarei afaceri. venitul. Segmentarea piet ei reprezinta divizarea unei piete pe subgrupuri de consumatori cu cerinte si preferinte specifice. Ca baze de segme ntare se pot folosi: baza demografica. Ea furnizeaza rezultate globale care pot fi usor difuzate in cazul organizatiei tur istice si integreaza doua dimensiuni: finante si mar eting.

Definirea programului de mar eting. Identificarea segmentelor cele mai rentabile si a celor unde concurenta este m ai redusa . ambitie. opiniilor . Identificarea unor nevoi inca nesatisfacute si care pot reprezenta o oprtunita te pentru firma. preocuparilor. Stilul de viata reprezinta modul de a trai vazut prin prisma interes elor si opiniilor personale. . iar nevoile consumat orilor nu sunt influentate de alte criterii de segmentre. .Este foarte dificil de efectuat o segmentare in functie de personalitatea turistului. activitatilor. In domeniul turismului o importanta deosebita o au criteriile psihologice precum stil de viata. agresivitate.segmentarea pietei turstice si anume: . comportamentul. Criteriile legate de stilurile de viata -aceasta presupune studierea activitatil or. adaptabilitate. Segmentarea pe baza acestui criteriu presupune grupare a indivizilor prin raportarea la modul cum isi petrec timpul. Caract eristicile de personalitate ajuta atunci cand pe piata sunt mai multe produse similare. Maximizarea eficientei alocarii resurselor de mar eting. Personalitatea se refera la trasaturile si comportamentele care fac o persoana s a fie unica increderea in sine.     . parerile si credintele lor despre ei. sociabilitate. . problemele societatii. personalitatea turistului.

cl ientul isi fundamenteaza decizia de cumparare pe baza acesteia. Pozitionarea produselor pe piata Pozitionarea presupune o serie de activitati prin care intreprinderea urmareste crearea si mentinerea unei anumite imagini . Pozitia este foarte importanta deoarece clientii isi amintesc acest lucru mai al es atunci cand se discuta despre pozitia liderului. profitul obtinut inregistreaza un fenomen de scadere atunci spec ilistii vor incerca o politica de repozitionare a produsului. a unei anumite conceptii in mintea consumatori lor legat de serviciile pe care le ofera spre comercializare. cand marca are caracteristici unice impor tante pentru anumiti consumatori. Se incearca astfel influentarea in mod favorabil a perceptiei clientilor de spre produsulin cauza. O firma isi poate pozitiona produsele sa le folosind mai multe strategii: prin raportarea la o alta marca concurentiala sau prin eviatarea conc urentei. Pozitionarea in raport cu atributele produsului -. Pentru pozitionarea cat mai eficie nta a unui produs se iau in considerare diferentele care apar intre acestea. În servicii mai mult ca in domeniul bunurilor imaginea creata despre serviciu est e esentiala in luarea deciziei de cumparare avand in vedere caracteristicile serviciilor. Clientii isi formeaza o imagine asupra produsului indiferent ca aceasta este poz itiva sau negativa.O firma poate sa realizez e o activitate de pozitionare pentru serviciile sau produsele sale noi cu care aceasta vine pe pia ta . pozitie pe care o urmaresc pe p iata pentru produsul lor.pentru produsele care au o m are varietate de     . pe cand a doua strategie se poate aplica cand trasa turile produselor nu sunt mult diferite de ale concurentei. Plecand de la strategiile mentionate mai sus se pot practica mai multe modalitat i de pozitionare: . ci de clienti. dar in cazul in care vanzarile. luand in considerare toate informatiile pe care le poate obtine legat de serviciul oferit. Pozitionarea unui produs se face nu de specilistii de mar eting . care urmaresc sa influenteze imaginea cu privire la produs. oamenii sunt foarte usor influentabili si de aceea este foarte importa nt pentru specialistii de mar eting sa realizeze o pozitionare cat mai buna a serviciilor pe piata.3. sa ofere indicii cat mai clare prin care sa fie specificata acea imagine. Prima strategie este posibil de utilizat atunci cand performantele serviciului s unt mai mari si asemenea este si cu pretul .

. Pozitionarea in functie de modul de utilizare sau folosire -. Pozitionarea produsului prin asocierea produsului cu un anumit utilizator-pent ru produse care sunt asociate unor personalitati. . . Aceste harti utilizeaza sectia multidi mensionala a perceptiilor si preferintelor care infatiseaza distanta psihologica intre produs e si segmente pe . Pozitionarea in raport cu locul de provenienta a produsului in masura in care produsul realizat intr-o anumita regiune si-a capatat un anumit renume. Pozitionarea pe baza clasei de produse din care face parte.Harta de perceptie este construita prin chestionarea unui esantion de consumatori cu privire la modul de percepre a produselor si serviciilor prin rap ortarea la doua sau mai multe atribute ale acestora. Pozitionarea dupa raportul calitate pret -. Harti de perceptie . . .care sunt bazate pe atributele produselor. la un nivel de calitate mai mare s e justifica un pret mai mare. . Hartile de pozitionare. specifica mai mu lt pentru produsele alimentare. Instrumente utilizate pentru pozitionarea pe piata: .caracteristici.

. ele aducand o serie de informatii utile pentru activitatea de mar et ing. Mixul de mar eting presupune imbinarea a patru politici. Atributele produsului care contribuie la pozitionarea multor produse tehnice. deosebirea de concurenta). Avantajele utilizarii acestui tip de harta sunt: 1. sugerand pos ibilele directii de actiune in lupta cu competitia. cele mai importante atitudini ale celor mai importanti utilizatori pentru fiecar e marca in parte. Ofera posibilitatea selectarii unei pozitii mai bune in cadrul unei anumite p iete 2. In forma lor cea mai simpla hartile de perceptie uti lizeaza doua dimensiuni (ca exemplu : accesibilitatea si raportul calitate pret). Concurentii (atacand un concurent. Personalitate. 3. Originea (asocierea unui produs cu locul de fabricatie ). Utilizatorii sunt un sprijin real in pozitionarea produselor. Ocaziile in care se utilizeaza produsele respective. Identifica seturi concurentiale de produse . Pe baza acestor harti de pozitionare se stabilesc strategii de pozitionare care utilizeaza asociatii pentru a modifica perceptia produselor de catre utilizatori. . Avantajele pe care le ofera. Aparteneta la o clasa de produse. Harti ale preferintei -definite in termenii atributelor pe care consumatorii l e doresc cel mai mult . Politici de mar eting Succesul unei firme depinde foarte mult de cat de bine este realizat mixul de m ar eting. . Evidentiaza spatiile libere care ofera posibilitatea fenomenului de repozitio nare fie de introducere de noi tipuri de produse pe pozitiile neocupate. Aceste harti sunt asemanatoare cu cele pe baza de atribute numai ca acestea sunt inlocuite cu atitudini. seturile competitive de marci care concureaza la modul cel mai direct. 4. fiecare dintre acestea         . Hartile de perceptie se constituie pentru orice faza a procesului de luare a dec iziilor de cumparare . care asigura o satisfactie totala prin consumul produselor. Utilizarea altor marci. Prin aceste harti sunt evidentiate: atitudinile specifice care evidentiaza cel mai bine utilizatorii cei mai frecven ti. marci sau servicii concurente dintr-o categorie. servicii sau marci. Harti ale alegerii -definite in termenii atributelor care conduc la alegerea i ntre anumite produse .baza mai multor dimensiuni. Hartile de pozitionare bazate pe atitudinile consumatorilor.

Politica de produs -.avand o importanta deosebita pentru firma. politica de distributie. Ac estea sunt: politica de produs. se materializeaza in ambianta specifica a factorilor naturali.     . de atractie. politica de promovare . iar a bsenta unei politici sau existenta unor deficiente in realizarea si aplicarea acesteia va ge nera deficiente in intreg sistemul de mar eting. Fiecare politica este un element esential in cadrul mixului de mar eting . a amena jarilor turistice create.produsul turistic reprezinta ansamblul de servicii si facil itati . politica de pret. si aflate in stransa interdependenta una cu cealalta.

de clientela sau de tema Strategia de nediferentiere .care reprezinta elemente componente ale ofertei turistice. acestea fiind impartite in doua mari categorii: Strategia de specializare -care presupune gandirea si comercializarea de produse turistice tematice. asa incat acesta sa acopere toate cheltuielile agentiei de turism. Produsele pot fi distribuite direct sau se folosesc canale de distributie. Vânzarea produselor si serviciilor unitatilor din turism In domeniul turismului foarte importante sunt strategiile de comercializare a pr oduselor turistice .practicand aceste politici o firma de turism mai intai i si inoformeaza turistii despre existenta firmei si a produselor sale si apoi ii determina sa cu mpere produsul in cauza. nu pot fi cumparate. Din acest motiv o buna concepere a politicii de promovare este necesara pentru sucesul unei firme.presupune sa se stabilesca preturile pentru produ sele turistice oferite.aceasta implica formarea unui sector nediferentiat . Pentru ca bunurile si serviciile sa ajunga la clienti in timp util si in cele ma i bune coditii este necesar ca fiecare firma sa-si alega si sa isi conceapa cu atentie sistemul de d istributie 5. Promovarea ofertei de produse si servicii . Ori cat de mare ar fi nevoia de turism a oamenilor daca aceasta nu este solvabila atunci produsele turistice ori cat de atractive ar fi. clientii nu stiu de existenta lui . Politica de preturi si tarife. Specializarea se poate realiza in functie de destinatie . 6. Politica de promovare -. si sa fie accesibil unei palete cat mai largi de potentiali turisti. sa p ermita obtinerea de profit. Un bun sau serviciu oricat de bun ar fi si oricat de multe perfdormante s e ating prin cosumarea lui daca nu este cunoscut pe piata . si pot reprezenta pun cte de atractie pentru turisti. Politica de distributie -aceasta presupune alegerea canalelelor de distributie a produselor turistice oferite de firma. nu se va bucura de succes.

. Firmele trebuie sa comunice atât cu clientii lor actuali cât si cu cei potentiali. Relatiile publice. Informare si educare a consumatorilorasupraofertei firmei (produse disponibile . . Publicitatea directa. . . . Rolul promovarii: . idei. Instrumente: . Contracararea concurentei prin promovarea avantajelor propriilor produse si se rvicii. F iecare firma trebuie sa desfasoare atât activitati de comunicare cât si activitati promotionale. Publicitatea. Stimularea cererii si facilitarea operatiilor de vânzare-cumparare. .Promovarea defineste actiunile firmei legate de activitati de comunicare cu priv ire la produs si de promovare a acestuia pe piata. Promovarea vânzarilor. presuri. avantaje. servicii. În functie de continutul promovarii: promovare pentru produs. Influentarea consumatorilor sa accepte bunuri. . Vânzarea personala. loc unde pot fi gasite). Clasificarea strategiilor de promovare: . promovare pentru firma. .

de normele de siguranta. Calitatea vietii are legatura directa cu modul în care sunt satisfacute cele noua nevoi umane fundamentale subzistenta. Dupa atitudinea fata de promovare: promovare ofensiva. Odata în plus aceste diferente sunt întâlnite si în cadrul serviciilor turistice. animatorilor ori monitorilor. O serie de activitati precum cele ale ghizilor. Ultimii ani au impus orchestrarea acestor elemente c u cele ale dezvoltarii durabile. activitatilor sportive sau recreative. pe cea a instalatiilor si nu în ultima instanta pe cea a personalului. . Sfera servicilor prezinta dupa cum este stiut o serie de particularitati care co nduc la moduri diferite de actiune si manifestare a unora dintre criteriile de comensurare a ca litatii prestatiilor. În functie de contactul între emitent si receptor: promovare directa. s pre exemplu. Satisfactia clientilor depinde de balanta dintre experienta si asteptari. distractiei. Dupa mdul de actiune asupra destinatarului: strategia împingerii.. 7. Serviciile turistice reprezinta un domeniu deosebit de vast. Calitatea în serviciile de cazare. întelegerea. Depasind zona clasicului în studiul general al calitatii si particularizând la sfera serviciilor turistice se impune a lua în calcul faptul ca în momentul de fata celor enumerate li se adauga indicatori legati de calitatea serviciile turistice precum: calitatea vietii. strategia atra gerii. Pe de alta parte în cadrul serviciilor de transport turistic calitatea prestatiilo r este dependenta atât de starea tehnica a mijlocului de transport cât si de combustibilii utilizati. promovare defensiva. . creativitatea. ce face dificila ab ordarea globala a problemelor privind calitatea prestatiilor. distra ctia. participarea. ac tiunile de promovare sau cele de publicitate sunt si mai greu de masurat ori de comparat di n punct de vedere calitativ. a mobilierului. va lorile competitive ale activitatilor de turism si dimensiunea calitativa a timpului destinat agrementul ui. protectia. afectiunea. Calitatea si diversificarea produselor si serviciilor Calitatea se defineste prin clienti satisfacuti. indirecta. implica atât calitatea echipamentelor de primire cât si calitatea lenjeriei. de poluare. identitatea si libertatea). .

daca intentionezi sa te odihnesti sau sa v izitezi. În mod evid ent aici calitatea . sistem ul de rezervari are un rol vital în oferirea de servicii prompte catre clientii agentiilor.Luând în calcul faptul ca turismul. La fel de important este ca agentul de turism sa înteleaga nevoile sau felul în care tu vrei sa îti planuiesti vacanta. Un agent nu trebuie sa se grabeasca sa îti dea brosuri sau s a îti recomande un hotel fara sa te întrebe daca ai copii. În acest moment. Nu mai este d e ajuns sa primesti un simplu voucher. sa petreci mai mult timp în hotel sau în afara acestuia. au început sa se alinieze la standarde vestice. Piata turistica din România s-a dezvoltat în mod evident. industriei turistice si ale comu nitatii gazda. constatam ca prestatiile din acest domeniu reprezinta o parte integranta a vieti i moderne. o agentie profesionista trebuie sa se ocupe de transferul de la aeroport si de tot ceea ce se numeste serviciu la sol pentru clientii sai. respectiv a întregii societati post industriale. în mod cinsti t si democratic. Cei trei principali actori sunt interesati de o justa masurare a intereselor. În aceste conditii actorii sectorului turistic trebuie sa ia în calcul nevoile si orientarile valorice ale turistului. Când vorbim de dezvoltarea agentiilor ne referi m la cele care. împreuna cu activitatile utile de perecere placuta a timpului liber contribuie la satisfacerea nevoilor sociale . ce conditii de cazare îti doresti. în ultimii ani.fie si doar prin co ntributia la refacerea fortei de munca printr-un repaos bine organizat la sfârsit de saptamâna sau în timpul concediiilor. calitatea serviciilor oferite de majoritatea agentiilor a crescut destul de mult. În ultimii ani. Totusi constatam atât o crestere a numarului actorilor din acest segment de piata cât si o dezvoltare a activitatii acestora.

Hotel. . prin Autoritatea Nationala pentru Turism. Tinând cont de fluxurile turi stice ce se dirijeaza catre România. Calitatea produsului turistic este influentata în cel mai înalt grad de nivelul de e ducatie si de pregatire profesionala a personalului angrenat în turism.prestatiei turistice este în concordanta cu calitatea pregatiri profesionale a res ursei umane. este cazul sa constatam o scazuta p reocupare pentru calitate a prestatorilor din turismul nostru. ai Asociatiei Turism. precum si specialisti în domeniul calitatii serviciilor hotelire au luat în discutie aspecte precum: . dar nu numai. Fara a intra în amanunte specifice domeniului.Caciulata Seminarul Marca Q sistem de certificare a calitatii serviciilor hoteliere din Român ia". Importanta sta ndardelor. standarde. prin Directia Generala de Autorizare a demarat demersurile pentru "Marca Q sistem de certificare a calitatii serviciilor hoteli ere din România". precum si posibilitatea uti . bune practici. Consulting Group". care determina nivelul d e calitate al serviciilor directe. Scopul acestui sistem este de a îmbunatati calitatea serviciilor prestate de unita tile hoteliere pentru a creste nivelul de satisfactie a clientilor. reprezentanti ai Federatiei Industriei Hotelire din România. În aceste conditii trebuie remarcate preocuparile Autoritatii Nationale pentru Tur ism.Introducerea unui sistem de management al calitatii serviciilor hoteliere din România. Dintre toti cei mai sus mentionati Ministerul Transporturilor. Marca Q. pentru .Calitatea serviciilor prestate în turism.Implementarea standardelor de calitate a serviciilor turistice a sigura a dezvoltarii turismului românesc. Dupa ce în perioada 4-5 octombrie 2004 a organizat în statiunile Predeal si Calimane sti . ale organizatiilor profesionale din turismul românesc. modele de excelenta. Însa tot despre calitatea produsului ori prestatiei turistice este vorba. Reprezentanti din partea Autoritatii Nationale pentru Turism.. Restaurant. ale întreprinzatorilor din turism si nu în ultima instanta ale specialistilor din învatamântul de profil românesc. Constructiilor si Turismului.Competitivitate. directori si propr ietari de unitati hoteliere.calitate în tur ism. premis . de apropiata integrare a tarii nostre în Comunitatea europeana apreciem ca astfel de probleme trebuiesc rezolvate intr-o perioada cât mai scurta de timp. .

urmatoarele aspec te: . .formularea deciziilor de baza pentru îmbunatatirea serviciilor si produselor tur istice oferite.lizarii acestui simbol pentru promovarea si recunoasterea hotelurilor pe plan national si international . Scopul analizei vizeaza. .stabilirea nivelului calitatii serviciilor. care s a actioneze ca un instrument eficace de management. prin adaptarea sistemului de manag ement la noile nevoi. Obiectivul sistemului de certificare a calitatii serviciilor hoteliere din România este de a pune în practica un set nou de reglementari privitoare la calitatea serviciilor pr estate de unitatile hoteliere din România pentru: . . Aceste preocupari sunt datorate faptului ca în momentul actual produsul turistic r omânesc trebuie sa se impuna pe o piata pe care concurenta este în plina ascensiune si în ca drul careia consumatorii sunt din ce în ce mai informati si mai pretentiosi.cunoasterea punctelor tari si a celor slabe ale organizatiei. Tocmai de aceea reafirmarea destinatiei România trebuie coroborata cu cresterea ca litatii serviciilor turistice. Aceasta analiza a calitatii reprezinta punctul de plecare în îmbuna tatirea conducerii strategice a organizatiei.constituirea unei baze de actiune continua.dotarea unitatilor hoteliere cu un sistem de evaluare intern si extern. . . cel putin.recoltarea de idei si planificarea masurilor concrete de crestere a calitatii în tregii activitati. Fiecare organizatie din turismul românesc trebuie sa realizeze o analiza a calitat ii activitatii ce o desfasoara. asteptari si cerinte ale clientilor. cunoscut fiind faptul ca imaginea unei regiuni sau tari e ste data precumpanitor de calitatea prestatilor si de justul raport pret/calitate. pentru garantarea calitatii serviciilor presta te.

cunoasterea satisfactiei turistilor.(2004). 4. restaurante. Hotelul. Editura THR-CG. Editura ASE. efectuarea. verificarea si actionare. Cristea. B ucuresti. A. care impune: planificarea.) trebuie sa ofere pietei numai servicii de calitate maxima la tarife si preturi cât mai reduse. Stanciulescu.. Râjnita.munca în echipa.cunoasterea asteptarilor turistilor.Lupu. N. .. (2005). cifra de afaceri profitul si segmentul de piata detinut pot creste constant si continuu. Colectia THR.D. Lupu. Tehnologie hoteliera-front Office. Toate acestea sunt posibil de realizat daca se vrea. În acest mod se pot pastra clientii.G. Edit. . Acarrinei. D. . pot fi câstigat i noi clienti. Mihail. agentii de turism. N. Bucuresti. A. Concretizarea în practica a cestor deziderate este reprezentata de ciclul P. (1998). Acest lucru este realizabil prin a plicarea unui management al calitatii serviciilor care sa aiba între preocuparile principale urm atoarele aspecte: . Stanciulescu. Editia V.   . BIBLIOGRAFIE 1.. M. .D. . (2003).promovarea unei juste motivari a angajatilor. Drept urmare managerii si angajatii firmelor de turism (transportatori.A. All Bec .. Bucuresti. Hotelul-Economie si management.. A. Economie si Management. Bucuresti.a.întretinerea cladirilor si a amenajarilor precum si a utilitatilor conexe. M.C.Îmbunatatirea calitatii prestatiilor turistice este strâns legata de o îmbunatatire a managementului organizatiilor ce activeaza în turismul românesc. Editura Gemma Print 3. 5.conlucrarea cu organizatii partenere. se poate si se stie sa se r ealizeze calitatea. evaluarea acesteia si îmbunatatirea permanenta a acesteia. baze de agrement s. Editura ALL 2. Gestiune hoteliera si de restaurant . Tocmai de aceea în lum ea practicienilor turismului se afirma ca ai calitatea pe care o controlezi. Bucuresti. Lupu.A. Bucuresti. Managementul actvitatii de cazare.. hoteluri . (2002). N.

Huyton J. 8.05. Cartea Ospitalitatii. Ene Cornelia (2004). 9. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. (2002). publicat în M.6.O. Principiile operatiuinilor de la r eceptia hotelului. Bradley Pam.1296 din 15 april ie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire tur istice. Bac er Sue. Bucuresti. Editura THR-CG. 7. Edit. Bucuresti. Bucuresti. nr. Economia si organizarea serviciilor hoteliere si de alimentatie. Edit. 312/12. Lumina Lex.2010     . All Bec . Zaharia Valentina (2002).

bungalowuri de 3.2010 in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de structuri de primire c u functiuni de cazare turistica. 1 stele 5. ACTIVITATEA ÎN UNITATILE TURISTICE Negru Radu Conform Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si a Turismului nr. 1 stele. 1 stele. respectiv un loc. 4. 9. 1 stele/flori. 1 stele. Latimea patului matrimonial v a fi de minimum 140 cm. popasuri turistice. reprezentând spatiul d estinat folosirii de catre trei persoane. 2. 3. 2.e tip camping. 2. este spatiul destinat folosirii de catre o singura persoana. 2. 1 stele. 1 stele. respectiv trei locuri. hoteluri de 5. 2. Latimea patului dublu este de minimum 160 cm. 3. casu. apartamente sau camere de închiriat de 3. 4. 1 stele. vile de 5. 3. 12. respectiv patru locuri reprezentând spatiul destinat folosirii de catre patru persoane. 10. 4. 2 stele. 7.Capitolul XV. de 4. o camera cu patru paturi individuale. pensiuni turistice . 3. structuri de primire cu functiuni de cazare pe nave fluviale si maritime de 5. 1 stele. hosteluri de 3. 1296 di n 15. 4. reprezentând spatiul destinat folosi rii de catre doua persoane. sate de vacanta. hoteluri-apartament de 5.i pensiuni agroturistice de 5. .04. În cadrul tipurilor sus-mentionate poate exista urmatoarea structura a spatiilor d e cazare: o camera cu pat individual. 11. respectiv unul sau doua locuri. reprezentând spatiul destinat folosirii de catre una sau doua persoane. o camera cu pat matrimonial. clasificate astfel: 1. Latimea paturilor individuale este de minimum 90 cm. 1 stele. 8. moteluri de 3. respectiv doua locuri. cabane turistice de 3. 2. 4. o camera cu pat dublu. reprezentând spatiul destinat folosirii de catre doua persoane. 2. 4. o camera cu trei paturi individuale. 2. 3. campinguri. 2. respectiv doua locuri. 2. 3. 3. 2. o camera cu doua paturi individuale.

precum si la restul categoriilor.locur i. Lungimea patului va fi de minimum 200 cm în cazul hotelurilor de 3. Activitatea compartimentelor în unitatea turistica . reprezentând spatiul destinat utilizarii de catre mai multe persoane. iar la c ategoria 4 stele.. o garsoniera. o apartament.o camere comune . 4 si 5 stele s i de minimum 190 cm în cazul hotelurilor de 1 si 2 stele. respectiv nr.. o suita ansamblu alcatuit din doua camere care pot func. o camera cu priciuri.. reprezentând spatiul compus din: dormitor pentru doua persoane salon si grup sanitar propriu. reprezentând spatiul compus din: unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare). Priciul reprezinta o platforma din lemn sau din alte materiale pe care se asigura u spatiu de 100 cm latime pentru fiecare turist.iona împreuna sau separat. La categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare doua locuri. salon (camera de zi) .cu mai mult de patru paturi individuale.i echipare sanitara proprie. Dormitorul poate fi despartit de salon si printr-un glasva nd sau alte solutii care permit o delimitare estetica. 1. minimum un grup sanitar la 4 locuri.

Industria cazarii are o importanta sociala si economica deosebita în societatea contemporana.asigurarea serviciilor de cazare in masa pentru turisti . un factor important de stimulare a cererii turistice. in spatii amenajate. garsoniere sau apartamente dotate corespu nzator . de regula. de regula. t otodata. i n cladiri cu alta destinatie initiala decat cea de cazare turistica.parcarea in siguranta a mijloacelor de transport Hostelurile sunt structuri de primire turistica cu o capacitate minima de 3 came re sau apartamente dispuse pe un nivel sau mai multe. Serviciul de cazare vizeaza crearea conditiilor si confortul pentr u adapostirea si odihna clientilor. rezervatii naturale. alimentatie public a si agrement. in apropierea statiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic. in i mediata apropiere a arterelor intens circulate dotata si amenajata pentru: . trebu ind deci sa aiba o functionalitate c1omplexa. Serviciul de cazare reprezinta. care: . Continutul acestui serviciu este det erminat de faptul ca obiectivul de cazare îndeplineste pentru turist rolul de domiciliu temporar.pune la dispozitia turistlor camere.cabane situate in locuri usor accesibile (sub 1000 m altitudine. in afara localitatilor. care: .asigura cazarea.asigura prestari de servicii specifice . una din prestatiile de baza solicitate de turist pe durata calatoriei sale si.dispune de receptie si spatii de alimentatie in circuita Hotelurile compuse din garsoniere sau apartamente dotate astfel incat sa asigur e pastrarea si prepararea alimentelor. acestea pot fi: . alaturi de cel de transport. Motelul este unitatea hoteliera situata. functionand in cladiri independente cu arhitectura specifica. precum si servirea mesei in incinta acestora sunt hotelu ri-apartament. Hotelul este structura de primire turistica amenajata in cladiri sau in corpuri de cladiri. alimentatia si alte servicii specifice. In functie de amplasamentul lor. Cabanele turistice sunt structuri de primire turistica de capacitate relative re dusa. cu acces auto pe drumurile . necesare turistilor a flati in drumetii sau la odihna in zone montane.

publice). Asigura cazarea si prestarea unor servicii specifice. permit turistilor parcarea mijloacelor de transport. avand o capacitate de cazare de pana la 10 camere. Bungalourile sunt: .structuri de primire turistica de capacitate redusa. precum si celelalte servicii prestate de unitatea de baza. . munte) . far a acces auto pe drumuri publice).functioneaza sezonier. construite. . Ele asigura conditii pentru caza re si servicii suplimentare specifice. functi onand in cladiri independente. Vilele sunt structuri de primire turistica de capacitate relative redusa. Asigura conditii. totalizand maxim 30 locuri in mediul rural si pana la 20 de camere in mediul urban. Alaturi de aceste tipuri de cabane pot exista si cabane de vanatoare si de pescu it amplasate in zone bogate in fond cinegetic si de pescuit. Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistica. sa isi pregateasca masa sis a beneficieze de celelalte servicii specifice acestor tipuri de unitati.amplasate in perimetrul campingurilor. de regula. Campingurile asigura cazarea turistilor in corturi sau rulote. cazarea turistilor si pregatirea si servirea mesei.cabane situate in zone greu accesibile ( zone montane de creasta. satelor de vacanta. . situate in statiuni balneo-climaterice sau in alte zone de interes turistic. isolate.asigura cazarea turistilor. . di n lemn sau din alte materiale similare si din zidarie in zonele cu umiditate ridicata (mare.

Compartimentul front-office asigura rezerevarile de camere. acolo unde personalul de la des (receptionerii) acopera concom itetul activitatea mai multora dintre compartimentele enuntate (nu exista distinctia receptie conci ergerie-caserie). In hotelurile mici. etc. primire. în functie de caracteristi cile individualizante ale principalului serviciu hotelier. care asigura servi cii de cazare si alimentatie. Serviciul front-office este serviciul cheie al unei unitati hoteliere. sportive. culturale. primirea clientilor .Satul de vacanta este un ansamblu de cladiri. Rezervarile asig ura perspectii ritmul activitatii hotelului. în doua sectoare: -sectorul de receptie (Front Office) si -sectorul de etaj (House eeping). concierge. se utilizeaza termenul receptie. de alim entatie si o gama larga de prestatii turistice suplimentate ( agrement. operativitate si precizie in operatiuni.). care rugrupeaza compartimentele receptie. Activitatea acestui compartiment trebuie s a fie caracterizata de amabilitate. care asigura turistilor servicii de cazare. unde lucratorii diferitelor sectiuni ale acestuia interactioneaza cu clientul în t oate momentele importante ale sejurului (rezervare. informarea acestora asupra serviciilor prestate. Compartimentul de cazare a unui hotel este structurat. caserie. În cadrul unei unitati de cazare exista doua tipuri de compartimente: operationale si functionale. de regula vile sau bungalouri. Compartimentul de cazare       . rezervari. Popasul turistic reprezinta o structura de primire turistica de capacitate redus a. Functia receptie include toate activitatile ocazionate de primirea clientilor s i vânzarea (închirierea)camerelor (chec -in). sejur. politete. Activitatile specifice serviciului front-office sau receptie se desfasoara la n ivelul holului de primire (de intrare) punctul central catre care converg toate serviciile dintr-u n hotel. formata din casute si/sau bungalouri amplasate intr-un perimetru bine delimitat. amp lasat intrun perimetru bine delimitat. plecare si chiar dupa pleca rea acestuia). Compartimentul operational consta din: 1. Compartimentu front-office este un serviciu al departimentului de cazare din ho telurile mari. central a telefonica.

efectuarea de diferite comi sioane. rezervarea de bilete de transport aerean si ferovial. Compartimentul de servicii suplimentare 3.2. care tine contabilitatea si i ntocmeste normele de plata precum si situatia prestatiilor si decontarilor raporul de gestiune. servicii de depozitare de valori si se elibereaza bonuri care atesta primirea acestora la pastrare. informatii generale acordate clientilor. Conducatorul acestui compartiment est e seful concierge). Aici se fac urmatoarele operatiuni care e fapt sunt servicii hotelire: transport ul bagajelor de la sosire sau la plecare. . in varianta de oraganizare aparuta in Europa. acest sector de informatii se mai numeste si concierge (termen desemnand compartimentul sau serviciul de hol in cadrul serviciului front-office al hotelului. informarea acestora. fixarea tarifelor. In cadrul caseriei lucreaza personal specializat. conducerea clientilor in camere. carti de cre dit). primirea clientilor (cu si fara rezervari) si completarea formelor de sosire.1. prin virament. primirea reclamatiilor cl ientilor. evidenta alfabetica a clientilor. rezervari de mese in sa loanele restaurantului sau in alte restaurante din oras etc. Compartimentul de alimentatie 1. In subcompartimentul de primire a clientilor se fac urmatoarele opertiuni: preg atirea primirii clientilor cu rezervari. mesaje de la sau pentru clienti. se preseaza servicii de schimb valutar.inclu siv situatia statistica a clientilor. pa strarea rezervelor de chei. primirea postei. Aici se fac incasari de la client (cash. procurarea unor bilete de spectacol. Activitatea front-office-ului In subcomapartimenul de informatii lucreaza personalul care se ocupa de toata d urata sejurului.

activitatea departamentului front-office se desfasoara in cea mai mare parte la comptoir. cea mai mare rata a profitului. atunci cand conceptia arhitectonica permite. Practic.). in functie de capacitatea si categoria hotelului poate exista un sef de receptie. Holul hotelului asigura prima impresie a clientilor la intrarea in hotel si poa te fi organizat in mai multe "sectoare de lucru":intrarea. biroul managerului de hotel care are vedere asupra holului si in special asupra des -ului. acest s ector acopera o parte a spatiilor exterioare repre-zentative (parcarea. baruri. care es     . saloane. scari principale) sau cu spatiile comu ne specializate (saloane de receptii si conferinte. Prerogativele functiei pot fi delegate asistentului sefului de receptie. accesul spre restaurant. Sectorul de receptie este acea diviziune a hotelului care are permanent contact cu clientul din momentul intrarii aces-tuia in unitatea ospitaliera si pana in momentul in care o paraseste. etc. trotuarul. restaurante. scari si ascesnsoare care asigura accesul clientilor in camere si care. in general. etc. si in multe cazuri. functie incadrabila in nivelul managerial infer ior. incepand de la intrarea principala in hotel si terminand cu liniile de acces catre etaje (lifturi. veniturile realizate din inchirierea camerelor sunt mai mari decat cele obtinute din toate celelalte servicii oferite. des -ul(comptoir). spatiile verzi. de asemenea. principala sursa de venit pentru u nitatea de cazare. care nu este doar un obiect de mobilier (tejgheaua in spatele careia se realizea za activitatea lucratorilor din acest departament). acesta fiind punctul central catre care converg toate serviciile dintr-un hotel. Prin inchirierea camerelor se r ealizeaza. la un loc.Ca arie de actiune. dar si utilajul principal de lucru care asi gura coordonarea activitatii intregului departament de front-office. bar. sunt astfel amplasate incat sa existe posibilitatea de supraveghere permanenta de la comptoir si grupurile s anitare de pe hol.Organiz area front-officeului se diferentiaza în functie de : -marimea ( în hoteluri mai mici se aplica principiul multiplicarii atributiilor) -tipul hotelului : cele care s-au dezvoltat pe primirea clientelei de afaceri -categoria de calsificare: (la o categorie superioara se cer servicii personaliz ate) -sistemul de hotelarie folosit: european sau american . peron ul) si spatiul cunoscut in general sub denumirea de "hol de primire".Activitatile specifice front-office se desfasoara la nivelul holului de primire (intrare). Inchirierea camerelor constituie. de multe ori contactul se mentine si dupa plecarea clientului.

prin predarea si primirea lor zilni ca si supravegherea ocuparii spatiilor. b). Concierge este subsectorul ale carui atributii principale sunt: a). d). a portarului-sef. de bilete la mijloacele de transport in comun etc. car e efectueaza la randul lui o serie de servi-cii suplimentare: transportul bagajelor. Lucratorul din spatele comptoir-ului concierge este cel mai reprezentativ angaj at al sectorului de re-ceptie. In unele hoteluri exista si functia de sef concierge. transmiterea de mesaje. bagajist. receptionerul-concierge este "secretarul personal" al clientului. prin identificarea clientilo r. De fapt. bagajistului. c). comenzi de taxi. Gestionarea cheilor sptiilor de cazare. Efectuarea serviciilor suplimentare specifice sectorului de receptie: furniz area de informatii. care coodroneaza activita tea receptioneruluiconcierge. rezervarea de mese la restaurante.te in general seful fiecareia dintre cele trei ture presupuse de activitatea zilnica a sectorului. este persoana careia oaspetele i se adreseaza in permanenta pentru rezolvarea problemelor sale. putem spune ca in timpul sejurului. comisioner atul. sortarea si distribuirea coresponedentei. deoarece prin natura obligatiilor. Coodonarea activitatii "serviciului de hol" prin supervizarea directa a "pe rsonalului in uniforma" (portar-usier . a vizitatorilor si a ce-lor care nu fac parte din aceste doua categorii. pentru a asigura securitat ea clientilor (mai ales prin inter-zicerea accesului strainilor in zona spatiilor de cazare). curierului. atat in cazul cheilor clasice cat si in cazul cartelelor mag netice. liftier. voiturier). Supravegherea circulatiei persoanelor in hotel. comisionerului. liftierul ui. curieratul. . curier. etc. comisioner.

Functiile compartimentului de receptie raman aceleasi si la hotelurile de capaci tate medie sau mica unde sunt cumulate in fisa postului lucratorului. in situatia in care hotelul este mic. de a crea o atmosfera relaxanta. mereu atent. igiena si confort menite sa satisfaca necesitatile c lientilor. in marea majorita te a hotelurilor din Romania. Activitatea de etaj Etajul reprezinta subcompartimentul sau serviciul. acest compatimenent asigura securitatea obiectelor uitate sau p ierdute de client si presteaza unele servicii suplimentare cu si fara plata. persuasiv. e ste de la sine inteles ca respectivul angajat trebuie sa fie extrem de prezentabil. receptionerul este persoana care indeplineste. 1.2. prin activitatile sale asigura: o curatenia si întretinerea spatiilor de cazare. servicii lenjerie si spalatorie o pastrarea obiectelor uitate sau pierdute de clienti o prestarea unor servicii suplimentare cu plata sau fara plata o asigurarea functionarii tuturor instalatiilor. primitoare pentru clienti. d otat cu o buna memorie vizuala si auditiva si bineinteles. cu un comportament ireprosabil. care asigura prin activitati le sale conditiile de odihna. iar comprtimentul de etaj gospodareste partea de cazare a unitatii si asigura printr-o activitate per manenta curatenia si intretinerea spatiilor de a cazare a celor de folosinta comuna interioare sau ex terioare. pe langa sarcinile sale specifice. centrala telefonica este inst alata chiar in spatiul in care se afla des -ul. impecabil ca tinuta personala si vestimentara. Etajul este serviciul care are rolul de a pregati spatiile de cazare pentru închi riere. Principalul produs al unitatii de cazare este camera sau spatiul de cazare. excelent cunoscator al unor limbi st raine de circu-latie internationala. ale casierului si functionarului de la biroul de rez ervari. iar receptionerul preia si atributiile centralistei. volubil. Compartimentul de etaj. si pe cele ale lucratorului concierge. a spatiilor de folosinta comuna i nterioare si exterioare si a spatiilor anexe. sectorul de receptie lucreaza 24 de ore din 24. In mod normal. Astfel. în colaborare cu compartimentul t ehnic   . sau sezonalitatea este marcanta.Data fiind pregnanta relatie de reprezentare a acestui lucrator cu clientela. In acelas timp.

deoarece calitatea curateniei si a întretinerii find unul dintre elementele care ofera unitatii de cazare prestanta s i personalitate. 1. Compartomentul tehnic asigura: . Etajului sa fie receptate si rezolvate în cel mai scurt timp posibil. Activitatea compartimentului tehnic Acest compartiment asigura buna functionare a instalatiilor. care sunt ne corespunzatoare si care sunt libere. pentru ca solicitarile care vin din partea comp. Compartimentele de etaj si front-office sunt conduse de un sef de compartiment sau supervisor. sursele de clientela si facilitatile oferite. Deoarece aceste doua compartimente t rebuie sa conlucreze strâns. indiferent de capacitatea acesteia. Între compartimentul d e etaj si compartimentul tehnic trebuie sa existe o buna colaborare si comunicare.Activitatea compartimentului de etaj este foarte importanta. echipamentelor si mobilierului dintr-o unitate hoteliera. cum ar fi: numarul de camere disponibile. da r necuratate. Este necesar o legatura strânsa între compartimentul de etaj si front-office pentru ca informatiile despre starea camerelor sa fie actuale: de exemplu.3. munca de echipa este esentiala. care sunt ocupate. tipul si standardul acestora. care camere sun t disponibile pentru închiriat. prin activitatea sa compartimentul tehnic creeaza (sau nu) confortul si ambianta necesara clientului. care este subordonat managerului de cazare. Trebuie mentionat faptul ca org anizarea si personalul diviziei de cazare se va diferentia de la o unitate de cazare la altu l în functie de diversi factori. Fiecare dintre aceste doua compartim ente sunt responsabile pentru operatiunile specifice.

în vestibul: cuier. Echipamentul unitatii de cazare este unul din elementele care face diferentierea unitatii prin încadrarea într-o categorie sau alta. instalatiile sanitare si de canalizare. Activitatea de dotare a unitatii cu echipament tehnologic Notiunea de echipament al unitatii de cazare include: constructiile. asigu ra confortul necesar si contribuie la crearea atmosferei. si sa veg heze la respectarea normelor de protectia muncii. personalului.o întretinerea si asigurarea functionalitatii cladirii. cum sunt. telefon. precum s i desfasurarea în bune conditii a proceselor de productie si servire. pleduri si lenjeria aferenta. o remedierea defectiunilor din spatiile hoteliere Operatiunile de întretinere si reparatii trebuie sa se desfasoare astfel încât sa se în lature si sa se evite orice pericol de accidentare a clientilor sau a personalului. trebuind deci sa aiba o functionalita te complexa. fotolii. etc. diferite instalatii de aer conditionat sau . baia si camera. capacitatea si categoria de clasificare a unei utitati de c azare. atît a interiorului cît si a e xteriorului. dulap cu module. instalatiile electrice. în special cel hotelier amenajarea tehnologica a acesteia trebuie conceputa astfel încât sa se asigure un flux optim al circulatiei clientilor. având un rol estetic. sistemele de încalzire si de climatizare. utilajele si instalatiile din bucatarie. oglinda de perete. 2. -în camera p ropriu-zisa.1. scrumiera. tv. 2. Indiferent de tipul. curatatorie. tava cu pahare. bagajului si marfurilor. mocheta. masa cu doua scaune. spalatorie. Echipamentul are rolul de a permite desfasuararea proceselor de productie. instalatiile de gaze. instalatiil e. Spatiul de caza re este compus din trei încaperi: vestibulul. prin numarul si tipul de paturi. Echipamente tehnologice specifice activitatii Continutul serviciului de cazare este determinat de faptul ca obiectivul de caza re îndeplineste pentru turist rolul de domiciliu temporar. mobilierul si dotarile care intra în componenta unitatii de cazare în funtcie de specificul aceste ia. masuta. noptiere cu veioza. Paturi. precum si a a ltor dotari suplimentare.

pentru trnsportul lenjeriei curate de la spalatorie la depozitul de lenjerie s au direct în oficiile cameristelor . covoras pentru evitarea alunecarii. bideu.mopuri . b) Carucioarele . cos de gunoi. încalzire centrala. uscator de par montat pe perete (la 4. dimensionarea. cada/cuva cu dussi WC. halate de baie. portp rosoape. comunicatii. Proiectarea. cada/cuva cu dus. divertisment.climatizare.galeata din plastic. suport pentru articole de toaleta.masini de curatat mochete. 5stele). oglinda. -în baie: ec hipament sanitar.carucioare folosite î procesul de curatenie( caruciorul cameristei) c) Ustensile pentru curatenie . covoare si carpete.masini de curatat si lustruit pardoseala . Echipamente si materiale cel mai des folosite în procesul de curatenie sunt: a) Echipamente electrice de curatenie: .maturi si perii . primire oaspeti. lavoar echipament sanitar. igi ena.pentru transportul lenjeriei la spalatorie .lavete de pânza. lucru. prosoape. faras . echiparea si finisarea spatiilor de cazare trebuie s a tina seama de asigurarea urmatoarelor functiuni principale: odihna. bureti . portsapun. minibar frigorific.aspiratoare . mocheta sau covor. servirea mesei.

Selec tia furnizorilor este pregatita de serviciul de aprovizionare. dato rita ridicarii gradului de igiena si confort a spatiilor respective.detergenti .3.substante abrazive . Serviciul de aprovizionare a unitatii de cazare este asigurat de compartimentul administrativ si financiar 2.dezodorizanti .dezinfectanti . dar decizia finala apartine directorulu i unitatii.materiale de lustruit 2. Nici un sef de compartiment sau serviciu nu poate transm ite comenzile direct furnizorilor. Selectia furnizorilor este precedata de alegerea produselor. 3. Achizitionarea de echipamente Echipamentele au un rol important în cadrul procesului de curatenie.2.pompa pentru desfundarea instalatiilor sanitare .recipient pentru colectarea gunoiului . Determinarea valorii tarifelor pentru serviciile de cazare dupa diferite cr iterii .solventi organici . Stabilirea preturilor si tarifelor 3.1.trusa pentru scosul petelor d) Materiale folosite la efectuarea curateniei Categorii: .. usurând munca personalului din compartiment si asigurând obtinerea unor rezultate mai bune.acizi de curatare . Activitatea de dotare a unitatii cu echipamente tehnologice Compartimentul de aprovizionare centralizeaza toate comenzile emise de catre dif eritele servicii ale hotelului.

nivelul anterior al tarifelor -impactul inflatiei asupra costurilor -evolutia cursului de schimb -conditile de plata Metode neformale: -stabilirea intuitiva a pretului neprecedata de o analiza a pietei . suprafata. wee -end)genereaza un sistem de tarife.Pentru stabilirea propriu-zisa a nivelului tarifelor se folosesc metod e formale si nonformale. dupa cum închirierea se face la una sau la doua persoane.În functie de politica adoptata tarifele po t fi diferentiate si dupa etaj. Ex. Dintre aceste criterii fac parte criteriile economice: -acoperirea costurilor -realizarea profitului si a rentabilitatii -gradul de ocupare -cotele de reducere acordate diferitelor categorii de clienti .Diferentierea tarifelor pe tipuri de camere. Optiunile strategice de stabilire a tarifelor sunt determinate de criterii si f actori specifici.00 fara rezervare. categorii de clie ntela(pe cont propriu sau prin intermediari. vedere. Uneori pretul acopera si valoarea micului dejun daca acesta este inclus în oferta. Pentru o camera dubla preturile pot fi diferentiate. regim de ocupare. din care individuali si grupuri) si perioade de t imp (sezon-extrasezon. mobilier. cu conditia ca acestia sa ajunga dupa ora 21. Hotel Ibis are o oferta Jeunes.în functie de tariful concurentei   . pentr u tinerii între 18-19 ani .

timbre postale. barci). metoda este veche : pretul mediu de înc hiriere al unei camere trebuie sa fie egal cu 1/1000 din valoarea ce revine fiecarei camere din suma investita si cu conditia ca unitatea sa rezinte o ocupare medie de 75% pe camera. de intretinere. biciclete si triciclete. cazamament suplimentar (pleduri. pedichiura. sezlonguri. masini de scris.-în functie de hotelul leader-cel mai bun hotel din localitate scazînd putin tariful -prin încercâri repetate aplicând diferite tarife si urmîrind reactia clientilor De obicei se utilizeaza 1-2 metode neformale. marja neta pentru fiecare compartiment. respectiv: servicii de posta. televizor. curatat incaltamintea. Inchirieri de: aparate radio.2. sah. vanzari de carti postale illustrate. calculatoare. locuri de garaje. echipamente sportive. satelit si program video int ern. paturi suplimentare. Sali de receptie. gradul de ocupare. cosmetica. Punctul de plecare îl constituie ultimul rezultat. autoturisme cu sau fara sofer. exercitii fizice in cadru curelor de slabire. perne . Servicii personale: frizerie. se iau în considerare toate informatiile impor tante: volumul investitiei. de unde denumirea de jos în sus. 2. (salupe. gimna stica. ambacartiuni. birouri pentru oameni de afaceri. arti cole de uz gaspodaresc pentru campinguri. cearceafuri.aparate TV. Se utilizeaza doua metode ce permit determinarea tarifului: 1. Metodele formale se bazeaza pe criterii obiective: investitia în hotel. 3. profitul net. ghiduri. gradul de ocupare. Formula Hubbert sau de jos în sus. cearceafuri). frigidere. terenuri de sport. coafura. antenna.. table). diapozitive). telefonista intocmeste bonul d e prestatii telefonice si le reteaua internationala de calculatoare. vanzari de materia le de propaganda turistica (albume. cheltuielile aferente fiecarui apartamen t. radio. Regula 1/1000:(în cazul unui hotel nou) . jocuri distractive (remi. articole de stra nd si paja (umbrele. telecomunicatii si publ icitate: convorbiri telefonice (in registru de convorbiri telefonice. mainchiura. asteptarile de recuperare a investitiei. birouri pentru fir me. spalatorie si curatat orie. simpozitoare. Determinarea valorii tarifelor pentru serviciile suplimentare Valoarea tarifelor se determina si în functie de serviciile suplimentare ce pot f i prestate in cadrul unitatii de cazare. instalatii pentru traducere si multana. costurile viitoare. reviste.

nunti.etc. Bucuresti. rezervari de locuri in unitatile de alimentatie.D. (2002). schi nautic. Lumina Lex. Huyton J. D. Edit. popice. (2002).. Editura THR-CG. 5. lucrari de secretariat rezervari de locuri la hoteluri le din alte localitati. 7. Bucuresti. Bucuresti. Mihail. tir cu arcul. M. Tehnologie hoteliera-front Office.     . Servicii de educatie fizica si sport: inot. Bucuresti. Editura THR-CG. Hotelul-Economie si management. All Bec . curatat obiectele turistilor. Stanciulescu. Zaharia Valentina (2002). tennis de camp. Editura ALL 2... supraveghere copi i. batrani. Stanciulescu. (1998). mese oficiale . 6. Lupu. avion. spalat si calcat . gimnastica. Cristea. 4. N. A. Bac er Sue. inot tennis etc. spalat si calcat lenjerie.. Bucuresti. Colectia THR... BIBLIOGRAFIE 1. Acarrinei. Gestiune hoteliera si de restaurant . A. Bradley Pam. organizare de banchete. (2003). Diverse alte servicii: room-srvice. la piscine. Edit.(2004). Principiile operatiuinilor de la r eceptia hotelului. Cartea Ospitalitatii. procurari de bilete de tren . Ene Cornelia (2004). parcaje auto. A. masaj. comis-curier.) in campinguri. Editura Gemma Print 3.A. servicii de ghid etc. Managementul actvitatii de cazare. schi. Bucuresti. Editura ASE. N.G. patinaj.Lupu. M. alpinism. Economia si organizarea serviciilor hoteliere si de alimentatie. Râjnita. tennis de masa. scoli pentru schi. Bucuresti. Bucuresti.

1296 din 15 april ie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire tur istice. nr. 312/12.05.2010 .8. publicat în M. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.O.

care sunt necorespunzatoare si care sunt libere. care sunt ocupate. alimentatie public a si agrement. Este necesar o legatura strânsa între compartimentul de etaj si front-office pentru ca informatiile despre starea camerelor sa fie actuale: de exemplu. 1.1. t otodata. una din prestatiile de baza solicitate de turist pe durata calatoriei sale si. Controlul modului în care s-a efectuat curatenia camerelor. dar necuratate. un factor important de stimulare a cererii turistice. deoarece calitatea curateniei si a întretinerii find unul dintre elementele care ofera unitatii de cazare prestanta s i personalitate. Compartimentul de etaj. curatenia si întretinerea spatiilor de cazare. trebu ind deci sî aiba o functionalitate complexa. servicii lenjerie si spalatorie . a bailor si a spatiilo .Capitolul XVI. Serviciul de cazare reprezinta. a spatiilor de folosinta comuna i nterioare si exterioare si a spatiilor anexe. alaturi de cel de transport. în colaborare cu compartimentul t ehnic Activitatea compartimentului de etaj este foarte importanta. pastrarea obiectelor uitate sau pierdute de clienti . Primirea turistilor în unitatile de cazare 1. prin activitatile sale asigura: . Continutul acestui serviciu este det erminat de faptul ca obiectivul de cazare îndeplineste pentru turist rolul de domiciliu temporar.ILOR Negru Radu Industria cazarii are o importanta sociala si economica deosebita în societatea contemporana. asigurarea functionarii tuturor instalatiilor. care camere sun t disponibile pentru închiriat. Verificarea starii camerelor Etajul este serviciul care are rolul de a pregati spatiile de cazare pentru închi riere. de a crea o atmosfera relaxanta. primitoare pentru clienti. PRIMIREA CLIEN. Serviciul de cazare vizeaza crearea conditiilor si confortul pentr u adapostirea si odihna clientilor. prestarea unor servicii suplimentare cu plata sau fara plata .

dar daca este negativa se va mentine pe tot parcursul s ejurului. Primirea de la rezervari a mapei . . de catre guvernanta genera a sau guvernanta de etaj. diagrama grupului 2. Repartizarea sarcinilor pe compartimente Primirea propriu-zisa este activitatea receptiei în cadrul careia se stabileste pr imul contact direct cu clientul. pe baza unei liste/raport de control care poate viza doar aprecierea generala sau poate fi foarte amanuntit. Confruntarea datelor din lista sosirilor cu cele din comanda de rezervare pe ntru a vedea daca: .lista sosirilor. În functie de modul în care se realizezaa primirea. în general cont rolul se face prin sondaj 1. diagrama ca merelor. turistul îsi f ormeaza prima impresie despre unitatea de cazare.   .r de folosinta comuna se poate realiza: .nu s-au strecurat greseli de înregistrare. 1. Organizarea activitatii: asigurarea imprimantelor si materialelor necesare d esfasurarii activitatii/fise de anuntare a sosirii/plecarii. ca de exemplu: nu a fost înregistrata c omanda. Confruntarea situatiei scriptice a camerelor cu cea faptica primita de la gu vernanta 3. care daca este favorabila nu reprezinta decât un pas în asigurarea satisfactiei clientului. tichet-legitimatie. Impreuna cu . 4. sau a fost înregistrata pentru alt tip de spatiu.a.2. de catre camerista/lucratorul care a efectuat curatenia (autocontrol). sau pentru alta data s.

primirea clientilor (cu si fara rezervari) com pletarea formelor de sosire. informarea acestora asupra serviciilor prestate. Activitatea compartimentului front-office este impartita în trei subcompartimente: · Informarea clientilor · Primirea clientilor · Caseria În subcomapartimenul de informatii lucreaza personalul care se ocupa de toata durata sejurului. primirea reclamattilor clientilor.se repartizeaza camera conform solicitarilor din comanda . Luarea masurilor corespunzatoare pentru rezolvarea problemelor enumerate mai sus: . evidenta alfabetica a clientilor. Aici se fac urmatoarele operatiuni care de fapt sunt servicii hotelire: transportul bagajelor de la sosire sau la plecare. primirea clientilor . informatii generale acordate clientilor. În cadrul caseriei lucreaza personal specializat. Activitatea acestui compartiment trebuie s a fie caracterizata de amabilitate. fixarea tarifelor. Verificarea prin sondaj a camerelor pentru a vedea daca ele corespund Compartimentul front-office asigura rezerevarile de camere. conducerea clientilor în camere. mesaje de la sau pentru clienti. informa rea acestora.. Prealocarea camerei în diagrama zilei conform solicitarii 7. procurarea unor bilete de spectacol. Spatiul în care lucreaza compartimentul front-office este holul si este cel mai i mportant spatiu.în comanda s-au solicitat servicii suplimentare 5.urmeaza sa soseasca grupuri de VIP-uri . pastrarea rezervelor de chei. acest sector de informatii. operativitate si precizie în operatiuni. În subcompartimentul de primire a clientilor se fac urmatoarele operatiuni: prega tirea primirii clientilor cu rezervari. politete.se ia legatura cu prestatorii de servicii în vederea asigurarii serviciilor conf orm dorintei clientului 6. rezervarea de bilete de transport aerean si ferovial.se organizeaza primirea VIP-ului sau grupului . rezervari de mese în saloanele restaurantului sau în alte restaurante din oras etc. care tine contabilitatea si întoc . efectuarea de dif erite comisioane. primirea postei. Primirea clientilor ca si toata circulatia din unitatile de cazare se fa ce în hol.

urmat de formulele de desc hidere a dialogului)   .seful concierge . desfasurarea protocolului specific primirii (salut. . comisar . prin virament.in clusiv situatia statistica a clientilor.3.meste normele de plata precum si situatia prestatiilor si decontarilor raporul de gestiune. usier .curier.receptioner . Personalul compartimentului de receptie: formatia de lucru în cadrul compartimetu lui concierge ce se compune din: .portar.liftier . servicii de schimb valutar. servicii de depozitare de valori si se elibereaza bonuri care atesta primirea acestora la pastrare.garajisti 1.bagajisti .femeie de serviciu pentru holul principal si coridoarele de la parter . Aici se fac încasari de la client (cash. Întâmpinarea clientilor si efectuarea operatiunilor specifice cazarii Primirea la des -ul receptiei (comptoar) cuprinde urmatoarele etape. c arti de credit).telefonisti .

încheierea protocolului cu urarile de sejur placut. stabilirea modalitatii de plata si încasarea contravalaorii aesteia în situatia ac hitarii anticipate. daca nu are rezervare tipul spatiului . cu înmânarea cheii bagajistului. se solicita informatiile necesare pentru contrinuarea dialogului: daca are rez ervare-numele. care îl va conduce pe turist în camera În cazul sosirii unui grup format dintr-un numar mare de persoane. poate pune rece ptiei o serie de probleme În legatura cu servirea eficienta a clientilor atât a celor din grup (din cauza timp ului mare necesar sosirii acestora) cât si a celorlalte categorii de clienti. prezentarea ofertei în vederea alegerii spatiului de cazare dorit.receptiei. înmânarea tichetului-legitimatie oferind informatii utile. diagrama grupului completa . invitatia de a apela la serviciile unitatii si de a anunta eventualele evenime nte ce au loc în unitate.alimentatie: pentru a se pregati prima masa si se transmit informatii precum: . atribuirea camerei. în funct ie de anotimp) . masuta etc. înmânare spre completare a fisei de anuntare a sosirii-plecarii. .se pregateste un mic protocol de primire (apa minerala. .serviciile incluse în tar if si modul de a beneficia de acestea. Pentra aceasta se vor parcurge urmatoarele etape: . .se pregatesc cheile.) . cafea sau ceai. (prevazut cu fotolii. prezenta grupu lui în locul receptiei paralizeaza practic activitatea acestuia De aceea este necesar sa se organizeze foarte bine pregatirea primirii grupurilor. . fisele de anuntare a sosirii-plecarii. se prezinta 2 -3 alternative. . .se anunta toate compartimentele care urmeaza sa participle la sosirea grupului : .. .se întocmeste diagrame grupului . completarea tichetului-legitimatie de catre receptioner.se atribuie camerele în diagrama zilei astfel încat toate sa se afle pe acelasi et aj sau pe etaje successive .se organizeaza o mica receptie într-un spatiu alaturat .

în scopul protejarii clientului. . Activitatea de rezervare a serviciilor hoteliere Serviciul front-office (receptia) are rolul de a promova si vinde serviciile hot eliere: cazarea si serviciile suplimentare. e-mail. Hotelierul are obli gatia de a pune la dispozitia clientului spatiile de cazare solicitate. numarul de persoane.. fax . Rolul sau este de a asigura un cadru unitar al relatiilo r dintre client si hotel. Comanda de rezervare. politica de vânzare s. numarul meselor . baremul de masa. ora sosirii. tipul clientilor.etaj: pentru a pregati camerele pînaa la ora anuntata 2. Hotelul îsi rezerva dreptul de a accepta sau nu comanda de rezervare luând în cosidera re gradul de ocupare. conform standardelor de cla sificare. ce are la baza Regulamentul Hotelier International elaborat de Asociatia Internationala a Hotelurilor si Restaurantelor (IH&RA). indiferent de forma în care a fost formulata (telefonic. Obiectul contractului: rezervarea (vânzarea anticipata) a spatiilor de cazare.a.nationalitatea grupului.transport: în vederea asteptarii la aeroport . prin intermediul unui site pe internet sau direct la receptie) constituie contra ct hotelier.

dupa care este oferita spre vânzare.cu cel putin 24 de ore înaintea datei de sosire pentru turistii individuali. În comanda de rezervare se mentioneaza obligatoriu data începerii sejurului. în lipsa anuntarii unei ore de sosire târzie. modificare. atunci cînd una din patti nu-si respecta obligatiile sau la atingerea termenului prevazut pentru expirarea acest uia. Încetarea contractului se poate initia unilateral sau bilateral. în cazul turismului de vacanta). nefiind indicat sa fie blocate nejustificat pentru mai multe nopti. Tarifele pot fi comunicate (negociate. în cazul hotelurilor de tranzit si afaceri. anulare: hotelul are obligatia sa confirme sau s a refuze comanda de rezervare în maxim 3 zile de la primirea acesteia.Durata contractului (exacta sau relativa): se poate mentiona prin comanda de rez ervare (recomandabil pentru ca în caz contrar camerele vor fi rezervate pentru o singura noapte. Se poate solicita un avans din contravaloarea prestatiilor (ca garantie) respect iv: contravaloarea unei nopti de cazare sau 20-25% din valoarea contractului. în cazul grupurilor. . stabilite) în momentul încheierii contractulu i. mai ales în cazul grup urilor organizate). avans ce nu se restituie în cazul neprezentarii clientului. Termene de raspuns..În cazul în care clientul produce pagube hotelului sau este rau-platnic. Ziua hoteliera începe la ora 14 si se termina a doua zi la ora 12. camera este retinuta pâna l a ora 18.cu cel putin 3 zile înaintea datei de sosire pentru grupuri. în cazul hotelurilor din statiun i (în sezon. iar în cazul turistilor individuali la sosirea în hotel (la cazare). La fel. hotelierul poate înceta co ntractul fara somatie. clientul poate parasi hotelul chiar daca nu a expirat durata contractului. în cazul în care hotelul nu asigura serviciile solicitate conform s tandardelor. Prin contract.cu cel putin 30 de zile înaintea datei de sosire. putând cere desb agubiri sau plati compensatorii pentru serviciile de care nu a beneficiat. astfel: . hotelierul poate cere clientului sa respecte termenele stabilite pentru comunicarea eventualelor modificari. . . Modalitatea de plata se stabileste în cazul grupurilor în momentul contractarii. În cazul comenzil or negarantate.

doar pentru cazare sau pentru mai mul te servicii hoteliere. Clientul este obligat sa se intereseze în prealabil daca este permis accesul în hote l cu animale domestice. direct pe site). . Etapele rezervarii: 1. Pentru hotel rezervarea semnifica planificarea si eficientizarea activitatii. 2. Pentru client rezervarea garanteaza siguranta închirierii de camere în perioade cu c erere mare sau pentru o perioada mai lunga. Hotelul are drept de gaj asupra bunurilor cu valoare comercialaa ale clientului în cazul în care acesta refuza sa plateasca sau se afla în imposibilitatea de a plati. cu sau fara garantie. de acee asi categorie sau o categorie superioara. prin intermediul internetului. verbal (direct. în sistem electronic sau telefonic.1.Clauze speciale: în situatia în care hotelul nu poate presta serviciile contractate din vina sa se obliga sa asigure aceleasi servicii intr-un alt hotel din localitate. direct de catre client sau de catre intermediar (persoana fizica sau juridica). se primeste comanda de rezervare (cererea). personal sau telefonic) sau în scris (fax sau e-mail. cunoasterea si negocierea tarifului. Utilizarea diferitelor metode de rezervare Rezervarea se poate face: înaintea zilei sosirii sau chiar în ziua sosirii. la hotel (prin sectorul de rezervari sau la receptie Comenzile de reze rvare sunt confirmate pe loc. pr intr-o exploatare judicioasa a capacitatii de cazare. pentru c lienti individuali sau pentru grupuri de turisti. posib ilitatea de a isi satisface preferintele (de exemplu un anume tip de camera sau chiar o camera anu me). suportând toate cheltuielile prilejuite.

numar de telefon.verificarea situatiei rezervarilor pentru perioada solicitata.de cele mai multe ori toate aceste date se comple teaza direct în computer în programul de gestiune hoteliera. . tariful. a restaurantului si a celorlalte spatii hoteliere. daca este posibila se noteaza datele).stabilirea tipului spatiului închiriat si a altor servicii. tipul camerei.negocierea si stabilirea tarifului. În acest caz se poate propune pot entialului client vizitarea unei camere (câte una din fiecare tip). se verifica posibilitatea de a raspunde (situatia rezervarilor. datele de sosire si plecare. . Etapele acestui tip de rezervare sunt: . .completarea fisei de rezervare cu datele necesare (nume. se transmite confirmarea rez ervarii. servicii. Solutionarea cererilor De regula este prudent ca atunci când se face rezervarea sa nu se promita o anume camera ci un tip de camera (chiar daca anumite sisteme informatice de gestiune hoteliera p ermit blocarea unei camere anume din momentul rezervarii). . lucrator vânzari.comunicarea conditiilor de modificare si anulare a rezervarii. . cu me ntiunea ca prezentarea produsului hotelier trebuie facuta cu mai multa convingere în lipsa po sibilitatii vizualizarii. de obicei o ra 18.solicitarea garantiei de rezervare (plata unei nopti de cazare sau plata în avan s a întregului sejur). se stabilesc detaliile (tarif. . 2. (rau-platnici) 3. ora târzie a sosiri i daca este cazul.2. o event uala negociere.Rezervarea verbala prin prezentarea clientului la hotel se poate face de catre receptioner.. eventuale observatii) . firma.pentru rezervarile negarantate se stabileste ora limita de sosire.2. Rezervarea telefonica parcurge aceleasi etape ca si rezervarea verbala. iar garantia consta în comunicarea numarului cartii de credit a clie ntului (in lipsa acesteia un ordin de plata transmis prin fax). lucrator rezervari.lista neagra. . conditii de plata) si se efectueaza rezervarea propriu-zisa. se verifica . daca rezervarea nu este posibila se ofera alternative (lista de asteptare sau se recomanda alt hotel) 4.00. a disponibili tatii). 2. Rezervarea directa de catre client 1. adresa.

În cazul a paritiei unor neconcordante se continua corespondenta pânî când acestea sunt solutionate si doar atu nci se efectueaza rezervarea definitiva (ferma). Comanda de rezervare în acest caz este doar o rezervare provizorie. Pentru un client individual Se face în scris si urmeaza etapele rezervarii directe. Pentru grupuri organizate Acestea sunt efectuate de catre seful de receptie sau seful sectorului rezervari . Rezervarea prin intermediar (persoana fizica sau juridica alta companie) 1. ca si eventualele modificari sau anulari (cu cel putin 14-30 zile înain te pentru a evita penalizarile) se fac obligatoriu în scris. urmata de reconfirmarea din partea intermediarului.3. d irect pe siteul hotelului. fiind necesara o confirmare din partea clientului care sa ateste acceptarea conditiilor. Rezervarea scrisa cunoaste diferite modalitati de transmitere: fax. agentie de turism sau 2. Confirmarea din partea hotelului se fac e în maxim 48 de ore. Primirea comenzii de rezervare . respectând conditiile prevaz ute în contractul încheiat între hotel si intermediar 2. Confirmarea si înregistrarea rezervarilor Presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. e-mail.3. Comanda de rezervare.

schimbarea datei de s osire . solicitand garantia de rezervare sau precizarea orei lim ita 5. Întocmirea raspunsului si expedierea lui 8.cele neacceptate.cele accepate. Luarea deciziei de acceptare sau neacceptare a comenzilor de rezervare 4. n eprezentarea clientilor cu rezervare. Înregistrarea comenzilor de rezervare acceptate .pe calculator . lista de as teptare.2. lista neagra care trebuie tratata cu mare atentie. pana la onorarea lor. Rezolvarea cazurilor speciale Situatii speciale de rezervare (incidente) În cadrul procesului de rezervare a spatiilor de cazare apar si unele situatii sp eciale cum ar fi: schimbarea datelor de rezervare. apoi va anula vechea comanda si va nota cu rosu pe vechea comanda. hotel complet.a tipului spatiului inchiriat . impreuna cu copia raspunsului si alte corespondente se pastreaz a in receptie. iar in cadrul acestuia in mape organizat e pe zilele de sosire ale turistilot (mapa zilei) .4. in dosarul lunii.va cerceta daca noua comanda poate fi accepta ta.in documentele de evidenta Evidenta rezervarilor sau Registrul 7. Verificarea disponibilitatilor (a camerelor libere) 3. Solicitarea confirmarii 6.negocierea tarifului.va inregistra noua comanda si o va aseza la dosarul comenzii corespunzator noi i zile de . garantia de rezervare. Schimbarea datelor de rezervare În acest caz lucratorul rezervari:. suprarezervarea. decalarea sejurului. Îndosarierea comenzilor de rezervare . impreuna cu copia raspunsului se pastreaza intr-un biblioraf t aflat la conducerea unitatii 2. Stabilirea detaliilor rezervarii: . anularea rezervarii.

De aceea este preferabil ca atunci când hotelul este plin sa se apeleze la alte solutii: .retinerea depozitului de garantie .lista de asteptare .lista neprezentatilor. numai ca pe document se noteaza anularea comenzii.va raspunde în scris clientului . ca de exemplu plata primei nopti de cazare sau retinerea garantiei de rezervare.garantia de rezervare .sa informeze clientul ca a fost transferat la alt hotel Trebuie spus însa ca o astfel de situatie afecteaza imaginea hotelului. În acest caz hotelul are obligatia: .sosire . In functie de momentul în care se face anularea se pot percepe penalitati.înscrierea persoanei respective pe lista neagra Suprarezervarea se practica în mod deliberat cu scopul de a exploata eficient cap acitatea de cazare. pe care o preda sef ului ierarhic care are competenta de a decide asupra penalitatilor: . Neprezentarea este destul de frecventa putând atinge 5-20% din totalul rezervaril or În acest caz receptionerul intocmeste . turistului i se va propune rezervare a la alt hotel Anularea rezervarii presupune parcurgerea acelorasi etape ca în cazul schimbarii datelor de rezervare.sa asigure cazarea clientului în alt hotel care are cel putin acelasi nivel de c onfort .utilizarea cartii de credit sau a contului firmei intermediare .în cazul în care comanda nu poate fi onorata.

patiserii cu posibilitatea consu mului pe loc sau la domiciliu. au un anturaj nepotrivit. cofetarii (cu autoservire totala sau partiala). Sistemul poate fi practicat de mai multe unit . În mod concret se practica sistemul de servire direct (ospatarul efectueaza toate operatiile procesului servire. direct la masa consumatorilor). Pentru acesti clienti hotelul va fi întotdeauna plin. În ultimul timp ac este servicii au rolul de a asigura si nevoia de divertisment si socializare a clientilor prin ambianta specifica care se creaza cu aceste ocazii. cantine-restaurant. la platou sau servirea la gheridon (respectiv cu realizarea pe o masa speciala în fata consumato rilor a unor open finale de pregatire a preparatelor comandate). sistemul de servire indirect (produsele portionate se aduc la masa de catre ospatari. servirea la bo l. Servirea de catre ospatari se utilizeaza în mod deosebit în restaurantele clasice.Lista neagra este documentul pe care sunt inscrisi clientii care prin atitudine a lor deranjeaza buna desfasurare. Serviciile de alimentatie publica sunt activitati destinate satisfacerii nevoii de hrana a clientilor care apeleaza la unitatile specializate în acest sens. prin intermediul liniei de autoservire. Servirea prin vânzator se utilizeaza în cofetarii. unitatile tip bufet . nu achita prompt nota de plata. 3. Primirea clientilor în unitatile de alimentatie Activitatea de alimentatie publica se încadreaza în sfera serviciilor comerciale pre state populatiei si consta în productia si (sau) comercializarea preparatelor culinare s i a bauturilor. Servirea pe baza de comanda prealabila cu aducerea preparatelor (de regula fast fooduri) la domiciliul consumatorilor. sunt galagiosi. iar consumatorii se autoservesc). Autoservirea se practica în restaurante cu autoservire. pentru ca ei ii pot afecta s i chiar compromite reputatia. cu plata anticipata sau ulterioara consumatiei.expres. Practicarea acestei forme de servire presupune profesionalism din partea personalului de ser vire. bufetele din incint a unitatilor. Forma de servire practicata în unitatile de alimentatie publica trebuie sa asigur e buna servire a consumatorilor si obtinerea rentabilitatii dorite.

portofel pentru bani in buzunarul din partea dreapta a cap tuselii hainei. 3. 0 atentie deosebita trebuie acordata starii de curatenie a obiectelor de servire (farfurii.). tacâmuri. în cazul în care se constata unele omisiuni. mise-en-place-ul sa fie complet. aranjarea mesei (mise-en-place-ul). precum si integritatii lor (sa nu fie s parte. mesele sa fie fixate si aranjate cât mai estetic. . carnetul pentru notarea comenzilor în buzunarul de sus din partea dreapta a vestei . asteptarea clientilor.1. 2. 3. supravegheati de seful de unitate sau se ful de sala. Verificarea starii de functionalitate a unitatii Înainte de sosirea clientilor pregatirea se realizeaza în urmatoarele directii: preg atirea personalului. Astfel: 1. pahare etc. curata. Fiecare chelner are asupra sa. preparatele fiind destinate servirii individuale sau colective (organizarea de mese în afara unitati i). chibrit în buzunarul de jos din partea stânga a captuselii hainei.). batista în buzunarul stâng al captuselii hainei.ati. se aduc obiectele respective. trec la locurile lor de munca (conform graficului de lucru sau la locurile repartizate) si controleaza cu atentie daca echipa de serviciu a efectuat toate operatiile privind pregatirea s alonului. creion sau pix în buzunarul de jos din partea stânga a vestei. ce se tin în buzunarul de jos din partea stânga a vestei. pardoseala sa fie maturata. ceas la mâna stânga etc. rupte. fara resturi menajere sau alte obiecte ca re ar fi putut sa cada în timpul aranjarii meselor. ciobite etc. Fiecare chelner împreuna cu ajutorul sau. în permanenta: tirbuson si chei pentru desfacerea c apsulelor.

mese festive. iar la unitatile mai mici. masa de serviciu (consola) sa fie aprovizionata cu obiecte de servire de reze rva. Lista pentru meniuri si bauturi poate fi studiata si discutata. suporturile pentru frapiera sa fie asezate în ordine. se deplaseaza la sectiile respective pentru a se informa despre componenta si proce sul tehnologic. apa si florile din vaze sa fie proaspete 7. ghivecele cu flori sau plante ornamentale sa fie udate 8. În cazul în care constata ca s-au pus în vânzare preparate sau bauturi pe care nu le cunoaste înd eajuns. numele beneficiarului. colo cvii. reuniuni. timpul necesar pentru pregatirea sau portiona re etc. specialitatea bucatarului). dupa ce s-a efectuat verificarea tinutei vestimentare. se ocupa de organizarea aces tor actiuni. cont inând ziua. congrese. de aceste actiuni se ocupa patronul sau directorul desemnat. Seful de unitate sa u seful de sala informeaza întregul colectiv de lucru daca sunt sarcini speciale de realizat în timp ul serviciului din ziua respectiva ca: desfacerea unor preparate sau bauturi puse la vânzare în mod spe cial (specialitatea casei. Verificarea listei de rezervari Actiunile de protocol (nunti. conferinte. litru. pretul de vânzare pentru o portie sau pentru o anumita unitate de masura (bucata. meniul comandat etc. În marile unitati hoteliere. ilogram sau multiplii si submultipl ii acestora). modul de prezentare si de servire. în careu împreuna c u seful de sala. se întocmeste fisa actiunii. in clusiv cele fara cazare. aceste evenimente se realizeaza în baza unei rezervari prealabile. de cantitatea produsa. 5.4. 3. simpozioane etc) reprezinta pentru unitatile hoteliere o piata impor tanta de dezvoltare. organizar ea si rezervarea de mese pentru grupuri anuntate. fiind în subordinea directorului comercial. Cunoasterea sortimentului de preparate si bauturi care se gasesc în unitate const ituie o obligatie a fiecarui chelner înainte de a începe servirea propriu-zisa. Când beneficiarul s-a hotarât asupra evenimentului. informându-se asupra denumirea pr eparatelor si bauturilor. de gramajul fiecaruia. Se prezinta solicitantului oferta de actini pe care unitatea le poate organiza. specialitatea zilei. la toate mesele 6. toate corpurile de iluminat sa functioneze. data si ora. compartimentul banchete. se consulta lista pentru meniuri si de bauturi a zilei respective. modalitati de derulare si numar de   .2. seminarii. In acest sco p. tipul actiunii.

Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. A. obiecte de inventar de serviciu.. publicat în M. Bucuresti. Bucuresti. Edit. N. Tehnologie hoteliera-front Office. (2002).participanti..O. Editura Gemma Print 3. Râjnita. All Bec . Economia si organizarea serviciilor hoteliere si de alimentatie. Bucuresti.(2004). Ene Cornelia (2004). Editura ALL 2.. M. Zaharia Valentina (2002).2010     .D. Bucuresti. Edit. Lumina Lex. Principiile operatiuinilor de la r eceptia hotelului. Bac er Sue. Bucuresti. Lupu. A. Editura ASE. Editura THR-CG. 4..Lupu. (1998). 5. BIBLIOGRAFIE 1. Bucuresti. M. N. dupa care se elaboreaza un plan de sala si se estimeaza necesarul de mobilier si lenjerie.05. (2002). 312/12. Hotelul-Economie si management. 6.1296 din 15 april ie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire tur istice. Cartea Ospitalitatii. nr. Gestiune hoteliera si de restaurant . Huyton J. alimentele. Cristea. Acarrinei. Stanciulescu. 7. bauturile si personalul d e serviciu. Colectia THR. Bradley Pam.

Clien tii au viziuni si perceptii diferite asupra produsului TURISTIC si implicit in ceea ce priveste co mportamentul personalului. politic.I. Identificarea problemelor clientilor Tipologia clientilor.Capitolul XVII. in politica sa. simpozioane fiind in con tinua crestere. numarul celor care calatoresc in inte res de serviciu sau pentru participarea la congrese. Fiecare hotel. putându-se stabili mai multe nivele ierarhice. ATITUDINEA CENTRATA PE CLIENT Voda Crucita 1. Turismul de afaceri este cel mai dinamic . Clientii V. Fiecare grupa de vârsta se caracterizeaza prin anumite particularitati având un anu mit comportament de consum influentat de etapa din ciclul de viata in care se afla. pornind de la frecventa de reven ire sau de la durata sejurului mediu anual. hotelul nominalizeaza categoriile de clienti VIP in functie de i mportanta pe care o prezinta.P. stabileste criteriile in ba za carora un client poate primi statutul de client al casei. Cresterea ponderii turismului de afaceri a determinat specializarea si adaptarea serviciilor turistice. un anumit niv el al . sunt personalitati din domeniul economic. Analiza problemelor clientilor 1. conform politicii sale de fidelizare. Cei mai de nedorit clienti sunt cei indiferenti si cei nemultumiti care nu fac r eclamatii dar nici nu mai revin la agentie. Asteptarile acestora Pentru a putea presta servicii de calitate. Idealul oricarei agentii de turism este de a transforma cât mai multi clienti pote ntiali in clienti efectivi cu un minim de efort. personalul din agentia X trebuie sa cunoasca bine tipologia clientilor si sa intuiasca comportamentul de consum al acestora. ei fiind diferiti din punct de vedere structural si comportamental . cultural. reuniuni. Nivelul si specificul instruirii determina un anumit mod de viata. religios. spo rtiv.1.

Pentru clientii straini tehnicianul in turism reprezinta ambasadorul ospitalitat ii traditionale a unei tari sau regiuni.2.Pentru agenti. manânce bine si variat. meritând tratamentul cel mai politicos pos ibil din partea tehnicianului in turism care trebuie sa-i anticipeze preferintele si sa-i ofere servicii de cea mai buna calitate. mediu de provenienta. de c atre intreg personalul hotelier. . . 1. cu maxima atentie si solicitudine. fapt care determina tratarea lui in mod unic. cu toate acestea. cu promptitudine. mobilul intregii a ctivitati. 1. solicitudine si profesionalism. se poate considera ca majoritatea clientilor calatoresc pentru a iesi din sfera cotidiana.1.2. in conditii de securitate. Fiecare client trebuie considerat unic. clientul reprezinta un oaspete asteptat. etc.aspiratiilor si manifestari comportamentale diferite chiar si in practicarea tur ismului. fie recunoscut si tratat in mod unic. i se ofere o camera confortabila si curata. sex. din stresul si complexitatea problemelor de zi cu zi. Sa Sa Sa Sa Sa fie primit cu caldura. Înregistrarea problemelor aparute Asteptarile clientilor sunt diferite datorita faptului ca reprezinta o individua litate existând diferente de educatie. . . Fiecare client are anumite trasaturi de caracter si propriul sau mod de manifest are. . fiecare dorind : . se odihneasca bine. profesie. vârsta. venituri.

Marile companii de turism au con stientizat importanta unei atitudini pozitive ale personalului in raport cu clientii fapt c e a dus la elaborarea unui program prin care lucratorii petrec o zi pe an in calitate de clienti ai ho telului. Sa beneficieze de o ambianta placuta. Modul cel mai simplu de a afla ce dorinte are clientul este de a ne pune in locu l lui. Sa-si atinga obiectivele care au determinat deplasarea si sejurul. r ezolvate pe loc.Personalul din receptie nu a folosit numele clientului in formulele de adresar e. Sa beneficieze de o oferta inedita. astfel ca si preferintel e lor vor fi diferite.Comportamentul intregului personal a fost total necorespunzator. Sa i se presteze serviciile prompt si corect. Clientii sunt ingaduitori si toleranti atunci când apar disfunctii la nivelul dota rilor echipamentelor si instalatiilor dar sanctioneaza aspru comportamentul incorect a l personalului. privind ca intr-o oglinda.Nu le-au fost recunoscute si respectate preferintele. .Nu au fost tratati cu atentie si solicitudine. si nu in . cu atât se poate anticipa mai bine ceea ce acestia doresc si astfel pot fi oferite servicii de calitate. . Toate problemele aparute trebuie inregistrate de insotitorul de grup sau ghid.pielea lui... pentru ca : . Clientii agentiilor de turism sunt in general diferiti. .pantofii lui. . . variata si atractiva. determinarea dotarilor si serviciilor propuse si evaluarea politicii de tarife a agentiei de turism. in aceeasi zi ei vor sa analizeze mai bine atitudinile si sa aprecieze calitatea muncii prestate. mai precis in . Cunoasterea necesitatilor si dorintelor clientilor care solicita servicii divers e si de calitate este intotdeauna utila. iar toate acestea sa fie oferite in tippul sejurului si la un pret cât mai rezonab il. raportate organizatorului care trebuie sa ia masurile necesare ca ele sa nu mai reapara si la alti clienti. Cu cât sunt mai multe informatii pe care o agentie le are despre clientii sai. . Din studiile efectuate in rândul clientilor s-a observat ca multi dintre ei nu au mai apelat la serviciile unei agentii de turism mai ales in cazul producatorilor directi de ca tegorie superioara datorita faptului ca nu s-au simtit .ca acasa. . Aceste informatii au o valoare deosebita pentru analiza si satisfacerea cerintel or clientilor.

grupuri de turisti care calatoresc împreuna având asigurat un pachet de servicii turistice. . Turistii autohtoni . ci dor esc sa li se asigure doar cazarea. evenimente cultu rale sau sportive. iar venitul lor reprezinta un fa ctor important in stabilirea propriilor nevoi. Calatorii straini independenti (FIT) .acestia sunt turistii internationali ca re îsi aranjeaza singuri calatoria si îsi achizitioneaza in mod independent serviciul de cazare.cheltuielile lor sunt scazute deoarece ei tind sa -si minimizeze .Clientii agentiei pot fi clasificati in general dupa: scopul vizitei (calatori d e afacere sau de placere). numar (independenti si grupuri) si origine (straini sau autohtoni).47 Dupa scopul vizitei. Sosirea lor este predominant sezoniera si ei sunt atrasi de diverse festivaluri.inclusive tour.Calatorii de placere sunt persoane care calatoresc pentru propria placere. Printre calatorii de placere se numara: . Calatorii de placere sunt sensibili la preturi. Grupuri . intâlnim urmatoarele categorii de turisti: a) . .(GTI) . ac est tip de turisti sau grupuri de turisti in general nu cauta un pachet de servicii.

Rezervarea de grup presupune ca cel putin cinci persoane sa calatoreasca împreuna sau ca un anumit numar de de servicii sa fie în prealabil rezervate. cazarea si uneori masa sunt rezervate c u mult timp inainte. care calatoresc singu ri.3. Calatorii de afaceri au nevoie de un serviciu de cazare prompt si din aceste motive ei prefer a sa stabileasca legaturi strânse cu un anumit hotel. Dupa locul de resedinta al turistilor. 1. Evaluarea cauzelor care au generat problemele Diferitele tipuri de clienti au deseori necesitati diferite.Calatorii de afaceri sunt persoane care calatoresc având ca unic scop derula rea unor afaceri. Agentia de turism va actiona ca reprezentant al grupului si bineînteles pentru aceasta va obtine un comision. b) . fie pentru afaceri.). a caror cazare este asigurata de companie sau organi zatori s. . calatori de afaceri angajati la societati care efectueaza rezervari în mod frecvent. având un interes special (exemplu: castelele de pe Valea Loirei sau cetatile fortificate din Transilvania etc..a. acestia pot fi: locali (din aceeasi tara) si turisti straini care provin din tarile emitatoare de turisti. Necesitatile unui om de afaceri pot include:48 . pentru a li se asigura servicii de cazare reg ulate. fara a fi nevoiti sa apeleze la procedurile lungi necesare rezervarii. Usurinta în efectuarea unei rezervari . cu exceptia sarbatorilor legale. delegati comerciali. Rezervarea se face d e catre o agentie de turism. reprezentând cea mai mare sursa de venituri. Marimea grupului Un turist independent este cel care calatoreste singur. Acestia se pot grupa in: calatori de afaceri individuali. putându-se inregistra o scadere si in timpul lunilor de vara. participanti la conferinte. grupuri de persoane care viziteaza ocazional un loc . iar serviciile vor fi platite înainte de plecarea în calatorie . fie ca o face din placer e. ceea ce nu înseamna neaparat ca are un program prestabilit. aceasta cerere exista pe tot timpul anului.bugetul de cheltuieli alocat calatoriei. Tururi de interes special. Chec -in rapid si eficient   .

ca satisfacer ea cerintelor anumitor   . hoteluri.Necesitatile unui turist pot include: . organizatori de complexe activitati de agreement si animatie) etc. . Locuri pentru întâlniri discrete Mic dejun si chec -out rapid Dotari pentru afaceri Dotari pentru timp liber . . unele agentii de turis m dupa evaluarea cauzelor generatoare de probleme in randul turistilor îsi pot contracta servicii d e la producatorii directi autorizati (agentii de transport. Personal de front-office amabil Cazare ieftina Localizare convenabila Schimb valutar 2. . diferite structuri de primir e turistica. Solutionarea problemelor clientilor Datorita competitiei puternice din industria turistica . restaurante. . . .

ilustrate.radio.frizerie. alternative de rezolvarea a problemei. . . . .program video intern. . .manichiura.reparat umbrele. .gimnastica de întretinere. ghiduri. diapozitive). reviste. . Servicii de reparatii privind obiectele de uz personal: .telex. Servicii complementare ce pot fi oferite turistilor pe parcursul sejurului 1. TV cablu. . .fax. . .vânzari de materiale de propaganda turistica (albume.reparat îmbracaminte.exercitii fizice si cura pentru slabire.antena satelit. telecomunicatii si publicitate: .repararea si întretinerea autoturismelor. .cosmetica. . Servicii personale: . alegerea solutiei optime.convorbiri telefonice.reparat geamantane si genti. .vânzari de carti postale. . .televizor.pedichiura. 2. . .tipuri de clienti cu standarde inalte sa fie rezolvata printr-o atitudine coresp unzatoare fata de client.coafura. . 3.spalatorie si curatatorie. .reparat încaltaminte. timbre postale. Servicii de posta.racord la reteaua internationala de calculatoare.

. . .ambarcatiuni (salupe. simpozioane etc.paturi suplimentare. table. . 4. .instalatii pentru traducere simultana.locuri de garaj.frigidere. Închirieri de: . sah).locuinte pentru reprezentantii de firme.birouri pentru oameni de afaceri.curatat încaltaminte. .aparate de radio. . .echipament si materiale sportive. .biciclete si triciclete. .jocuri distractive (rummy. barci).sali de receptie. . .. . .televizoare.birouri pentru firme.masini de calculat-calculatoare. . .

cearceafuri). masini automate de spalat rufe în campinguri.gimnastica. Servicii de cultura si arta: . gradinita pentru copii. perne etc. . .excursii tematice pentru vizitarea obiectivelor naturale si antropice de pe tr aseu sau din zona. . procurari bilete de tren. comisionar-curier.tenis de masa. multiplicari de documente. articole de uz gospodaresc pentru campinguri. autoturisme cu / fara sofer (rent a car).patinaj. .alpinism. spalat si calcat lenjerie. .înot.organizare directa si procurare de bilete pentru: . . rezervari de locuri în unitati de alimentatie. 7. .popice.) în campinguri. sauna. batrâni. calcat.concerte. avion. . . .tenis de câmp. 5. sezlonguri.schi nautic.aeroport. înot. . Diverse alte servicii: room service. spalat. supraveghere copii. .echitatie. cazarmament suplimentar (pleduri. masini de calcat.schi. parcaj auto.- articole de strand si plaja (umbrele. terenuri de sport. lucrari de secretariat. . curatat obiectele turistilor. cearceafuri. . . piscina. 6.carnavaluri. rezervari de locuri la hoteluri si în alte localitati. Servicii de educatie fizica si sport: .tir cu arcul. umbrele.scoli pentru schi.spectacole teatrale. patinaj. transport hotel. tenis etc.

receptii. masaj. servicii de ghid.- sala de fitness. organizare de banchete. nunti. . tratamente geriatrice si reumatismale. mese oficiale. solariu.

expedierea corespondentei clientilor.pastrarea obiectelor uitate si anuntarea clientilor.. etc.. BIBLIOGRAFIE 1. gasirea alternativelor de rezolvarea a problemelor turistilor . spectacole.pastrarea bagajelor.asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu. Bucuresti. trasura.transmiterea de mesaje.plimbari cu caruta. . .). Documentele in baza carora agentia se obliga sa aiba o atitudine corespunzatoar e fata de client. . mijloace de transport. Amar etc.încarcarea. Editia a III-a.asigurarea de ziare. .predarea corespondentei clientilor.) si straine. flori. 8.abonamente la mijloacele de transport pe cablu.pastrarea obiectelor de valoare. la domiciliu a scrisorilor primite dupa plecarea client ilor. 2. . . ALL BECK. . farmacii. reviste în holuri. ALL BECK. . etc.vânzari de marfuri puncte comerciale diverse (alimentare. .trezirea clientilor la ora solicitata. sania etc.expediere prin . . . Ed.   ..servicii de parcare si garare.Principiile operatiunilor de la recept ia hotelului.bilete pentru mijloacele de transport în comun.schimb valutar. ALL BECK. . 2002. .Hotelul-Economie si management.oferirea de material de propaganda si informare turistica. . . Ed.. starea vremii. Servicii gratuite: .retur. .obtinerea legaturilor telefonice.facilitarea cazarii pasagerilor în alte spatii de cazare din localitate.acordarea de medicamente si materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente.vânzari de excursii pe trasee interne si externe. degustari de v inuri etc. Ed. cadouri. alegerea solutiei optime sunt Cantractul incheiat intre Agentia de turism X si turist. . Bucuresti. Pam Bradley. .tratamente prin metode românesti (Gerovital. ..comenzi pentru taximetre. 3.organizarea de partide de pescuit. zia re. Gabriela Stanciulescu . Sue Ba er. . . . . .vânzari de locuri la diferite actiuni specifice (seri folclorice.Managementul operatiunilor de turism. . Jeremy Huyton . descarcarea si transportul bagajelor.informatii privind prestarea unor servicii.). 2002. Nicolae Lupu .

Ed. Daniela-Anca Stanciulescu (coordonator).Tehnologie hoteliera (House eeping). 2002. 2002. Gemma-Print..   . 4. Gemma-Print...Bucuresti. Adriana Gabriela Mihail (coordonator) . 2002.Tehnologie hoteliera (Front Office) . 5. Bucuresti. Ed. Bucuresti.

a înconjura. genereaza o stare geografica menita sa asigure existenta si functionarea partii înconjurate. a face un tur al unui teri toriu delimitat prin granite vagi.. Necesitatea unei politici comune a mediului . Prin mediu înconjurator se întelege starea creata prin contributia factorilor natur ali si antropici care intrând în relatie cu un component sau cu un grup de componente abiot ice. prin combinarea lor. 1. un obiect. utila eventual în scopuri didactice.Capitolul XVIII. ca fiind central. I. 2.Mac. sa asigure sustinerea existentei si functionarii unui component considerat subiectiv.Mac. Esential este faptul ca structura binara a environmentului poate pune în relatie deopotriva comp onente organice si anorganice. care înconjoara un organism. diferentiaza trei puncte de vedere dominante privind continutul m ediului înconjurator (environmentului): 1. environmentul ca totalitate de componente care au asigurat si continua sa rep rezinte suportul vietii pe Terra. o comunitate vie.2. semnificând un contur. Deci environmentul pres upune o situare multipolara. 2000. environmentul înteles ca totalitatea componentilor si conditilor externe de pe Terra. biotice sau antropice îi asigura aparitia. adica o rezultanta de combinari exprimata calitativ sub forma de st are enviromentala capabila sau nu. si care. ELEMENTE DE PROTECTIA MEDIULUI Voda Mihai 1. existenta si functionarea.(I. este considerata o viziune simplista ce presupune disocierea ce lor doua aspecte.1 Definire si elemente componente Traducerea si asocierea cuvântului frantuzesc milieu cu englezescul environment. environmentul interpretat ca o totalitate de componente abiotice si biotice i ntrate în combinatie si care devine suportul omenirii pe Terra. punct de vedere pe care se fundamenteaza conceptia antropocentrista specifica ecologiei umane. a avut drept rezultat sintagma mediu înconjurator. împrejurimile unui loc. Mediul înconjurator (environment) 1. în 2000. 2004). 3.

la putin timp dupa prima Conferinta a ONU asupra mediului. unele din masurile adoptate de sta tele membre împiedicau libera circulatie a marfurilor în cadrul pietei comune. în crestere rapida. Ele priv esc. apelur ile si presiunile pentru actiuni comune în favoarea mediului s-au multiplicat. protectie florei si faunei. Cu timpul. Tratatul asupra Uniunii Europene (1992) a stabilit în mod formal conceptul dezvolt arii durabile în legislatia Uniunii Europene. 2 sanatatea umana. 3 utilizarea prudenta si rationala a resurselor nat urale (art. Astfel. protectia apelor. Comisia Europeana a propus elaborarea unui pro gram de actiune în acest domeniu. Actul Unic european a fixat trei obiective prioritare politicii comuni tare: 1 protectia mediului. La începutul anilor 70. Fiind un fenomen transfrontalier. el va oferi o baza juridica formala acelui ansamblu crescând de reglementa ri asupra mediului. zgomotul.Tratatele instituind Comunitatile Europene nu prevedeau competente comunitare ex plicite în materie de mediu. În plus. poluarea nu putea fi combatut a în mod eficace doar în limitele frontierelor nationale. Ca urmare. care cuprinde în prezent peste 200 directive si regulamente. anume ea tine seama d e aspectele economice.Dar legislatia anterioara lui 1986. Confruntarea cu poluarea. nu avea o baza juridica intr-un tr atat. Actul Unic european atribuie în mod explicit Comunitatii europene competente în domeniul politi cii mediului. elimi narea deseurilor. calitatea aerului. Legislatia mediului prezinta o caracteristica particulara. tratatul de la Amsterdam a facu t din dezvoltarea . Patru ani mai târziu. în principal. statele membre au adoptat masuri la scara nationala. au fost recunoscute necesitatea si legitimitatea unei politici comune în domeniul mediului. se va dezvolta progresiv un drept comunitar al mediului. În 1972. 130 R).

ecotop. Mediul trebuie sa fie integrat în definirea si punerea în aplicare a tuturor politic ilor economice si sociale ale Uniunii Europene. energie. habitat. (m) Partea anorganica dintr-un ecosistem care asigura suportul vie tii si o parte din resursele necesare desfasurarii proceselor biologice. ex. (6) denivelarea solur ilor si (7) mirosuri neplacute. Loc (statiune. este alcatuit din subst rat (litologie. b. agricultura. Reprezinta un nivel supraindi vidual de organizare a materiei vii. constituit din totalitatea speciilor si comunitatilor care populeaza un anumit biotop.durabila un obiectiv primordial al Uniunii Europene. Sin. El reprezinta unitatea structurala si functionala de baza în ecologie si constituie u n nivel superior de organizare a materiei vii (ex. iar biotopul ca locul (mediul) ocupat de biocenoza. (3) contaminarea solurilor. hidrologici si edafici. padurea. încît b. mai mult sau mai putin stabil. 2.) Exista sapte categorii de probleme de mediu: . biocenoza (b) Comunitate de organisme vegetale (fitocenoza) si animale (zoocenoz a) care convietuiesc într-un anumit mediu sau sector din biosfera (biotop). Dezvoltarea viitoare a Uniu nii Europene trebuie sa se fondeze pe principiul dezvoltarii durabile si pe un nivel înalt de p rotectie a mediului. Locul pe care îsi duce viat a o comunitate de organisme. în cadrul caruia ele sînt strîns corelate si interconditionate dialectic. s i legea stabileste . mlastini. relief) si din factorii climatici. pajistea etc. poate fi definita ca popul atia biotopului. (4) poluarea fonica. B. industrie. inclusiv comert. rezultat di n interactiunile dintre organismele vii si mediul înconjurator. si mediul ei de viata (biotopul) formeaza un tot unitar : ecosiste mul. : lacul. (2) poluare a apei. B. respectiv dintre o biocenoza si biotopul c orespunzator. areal. ecosistem (b) Sistem ecologic unitar. (5) vibratii. energiei si informatiei. Poluarea aerului este identificata ca cea mai importanta categorie. stepe etc. B. transport si turism. B. portiune din mediul natural) cu caracteristi ci fizico-geografice (ecologice) relativ omogene pe care se dezvolta o anumita comunitate de plante s i animale (biocenoza) adaptata la conditiile mediului respectiv. biotop (b) 1.(1) poluarea aerului. unei pa duri. Se caracterizeaza printr-o anumita structura si functionare da ta de modelul circulatiei materiei.

asup ra climei.dioxidul de sulf. gaz care. Incriminarea lui din punctul de vedere al impactului asupra mediului provine din faptul ca acumularea în atmosfera. din punctul d e vedere al efectelor asupra factorilor de mediu trebuie privit în mod diferit fata de compusii toxici. sistemele existente de masurare au unele probleme în masurarea dioxidu lui de azot.standarde de mediu pentru cinci substante poluante . cu consecinte negative . Alaturi de aceste substante apare si dioxidul de carbon. dioxidul de azot si oxidanti fotochimici . monoxidul de carbon. favorizeaza aparitia si intensificarea efectului de sera.si totodata imp une respectarea acestor standarde. la concentratii ce depasesc pe cele naturale. alte fractii organice nearse cunoscute sub numele de compusi organici volatili (COV). metale grele. deoarece sursa de emisie este mobil a. exista indicatii despre faptul ca aceste concentratii ale dioxidului de azot sunt puternic depend ente de amplasare. 2. Deasemenea. si nu pot fi instalate usor în toate locurile nece sare. iar în multe zone înca nu a fost atins standardul cerut (în 1997 numai circa 65% din total ul zonelor respectau standardul de calitate). . standardul referitor la dioxid ul de azot este cel mai dificil de respectat datorita faptului ca sursa majora de emisie o constituie mo toarele vehiculelor. Mai mult. Poluarea mediului Din arderea combustibililor fosili rezulta urmatorii poluanti atmosferici semnif icativi: dioxid de sulf. mono xid de carbon. ele fiind mari si costisitoare. Dioxidul de carbon intra în compozitia normala a atmosferei si are un rol activ în ciclurile naturale a le biosferei.pe termen lung . particule de carbon nearse (funingine). Dintre aceste cinci substante. oxizi de azot (NO si NO2). particule în suspensie.

joaca un rol important în comportamen tul oxizilor de azot din atmosfera. r eactii ce implica stratul de ozon (O3). si a c d com Oxidul de azot este omniprezent chiar si în absenta surselor antropogene deoarece el este un produs al proceselor biologice naturale din sol. nu este cunoscut ca ace st oxid al azotului sa fie implicat în reactiile de formare a smogului. cu exceptia protoxidului de azot (N2O). în primul rând. Sursele naturale ale NOx sunt fulgerele. el participa la reactiile ce au loc în atmosfera superioara. Acesti omponenti includ acidul azotic (HNO3). Îl amintim aici deoarece. si poate fi. În România se produc arzatoare cu nivel redus de NOx pentru combustibili lichizi si gazosi. prin reactia sa cu HNO3 rezultând aerosolul nitrat. precum si prin modificarea combustiei. în general. ar derea combustibililor. de asemenea. depozitarea deseurilor solide si altele ca de exemplu incendiile de padure. surse stationare. Amoniacul (NH3) este generat. procesele din sol atât cele biologice . S-a calculat ca arzatoarele cu nivel redus de NOx si alte metode de control ale combustiei pot reduce emisiile de NOx cu circa 50%. produs în cantit ati mari de activitatile umane ca de exemplu largi ferme de crestere a animalelor. prin s caderea temperaturii de ardere schimbând proiectul arzatorului sau al camerei de combustie . Peroxiacetilnitratul (PAN) este inclus în grupul de ponenti ai NOy. Totusi. consi derat a fi un poluant al aerului. tetroxidul e azot (N2O4) si pentoxidul de azot (N2O5). si pentru centrale termice de capacitate mica. iar prin NOy se va întelege suma NOx altor componenti oxidati ai azotului. Desi N2O nu este. Tehnicile de reducere a NOx în timpul combustiei sunt utilizate în prezent pentru ce ntralele termice de diferite capacitati. Emisii de NOx Sursele antopogene ale emisiilor de NO2 includ transportul. pe scara globala. ionul azotat (NO3). Reducerea formarii Nox Formarea oxidului de azot în timpul combustiei poate fi redusa. diferite procese industriale. trioxidul de azot (N2O3). în timpul descompunerii materiei o rganice ce contine azot în ecosistemele naturale.Ce este Nox? Prin NOx se va întelege suma NO2 si a NO.

Continutul ridicat în azot al frunzelor asociat cu un continut crescut în azot al so lului este avantajos numai daca lumina si apa nu sunt limitate deoarece lipsa razelor solar e limiteaza procesele de fotosinteza a unor mari cantitati de carbohidrati necesare în convers ia metabolica a nitratilor. Majoritatea plantelor ce cresc în eco sistemele naturale sunt adaptate la soluri cu niveluri reduse de azot. de aceea.cât si cele ne-biologice. solul este factorul de limitare al dezvol tarii plantelor atât pentru ecosistemele agricole cât si pentru cele naturale. utilizarea fosforului. Alti factori ca încarcarea. precum si de instalatiile de încalzire difera în functie de fluxul de combustibil si de conditiile de ardere. propan sau erosen) pot fi deasemenea importanti. instalatii de încalzire cu erosen.     . Despre emisiile provenite de la sobele cu lemne si produsele din tutun sunt disponibile foarte p utine date. Cele mai multe sol uri sunt sarace în azot. Efectele oxizilor de azot asupra ecosistemelor Azotul este un element esential pentru dezvoltarea plantelor. Emisiile totale si raportul dintre NO/NO2 produs de sobele si masinile de gatit cu gaze. pe sca ra larga. Surse interioare importante de emisie a NOx sunt sobele si masinile de gatit cu gaze. sobe cu lemne s i produsele din tutun. instalatii de încalzire cu gaze. potasiului si a altor nutrienti. Azotul determina. tipul instalatiei de încalzire (convectiva sau r adianta) si tipul combustibilului (gaz natural. în mod obisnuit.

Da torita conditiilor atmosferice din aceste zone. care constituie speciile optic active al e NOx. în special în zonele intens urbanizate. Dioxidul de azot poate provoca o coloare galbui-maronie. În functie de natura si tipul resursei. NOx contribuie într-o masura relativ redusa la diminn uarea vizibilitatii în zonele non-urbane. da r a inceput sa fie efectuata sistematic din 1965. unde pot contribui cu 20 pâna la 40% la reducerea vizibilitatii. sistem gestionat de ANAR pr in compartimentele cu profil specific din unitatile bazinale de gospodarirea apelor . Efectele oxizilor de azot asupra vizibilitatii Principalele efecte ale NOx asupra vizibilitatii sunt doua: (1) decolorarea. ape marine litorale. sistemu l national de supraveghere a calitatii apelor este constituit din urmatoarele subsisteme: raur i. Totodata. ca azotul si fosforul. Dioxidul de azot si aerosolul nitrat contribuie semnificativ la formarea cetii c are ia nastere în zonele urbane. pot contribui semnificativ la reducerea vizibilitatii sub forma penelor de poluant si a opacit atii. sistemul national inclu de si controlul .Alocarea redusa a carbohidratilor catre radacinile plantei ce creste într-un sol b ogat în azot este asociata cu cresterea aminoacizilor în foliaj. lacuri (naturale si de acumulare). Pierderea ciupercilor de pe radacini si o balanta neechilibrata a nutrientilor d etermina coniferele sa fie mai sensibile la seceta. avand in vede re rolul determinant la formarea potentialului poluant a resurselor naturale. în special penele de poluant emise de catr e centralele electro-termice. activitatea de monitorizare a apelor se desfasoara in cadrul Sistemulu i National de Supraveghere a Calitatii Apelor (SNSCA). ape subterane freatice. Dioxidul de azot si azotatul de amoniu. Poluarea apei si a solului În Romania. pro ducând o culoare maronie care poate fi vazuta în penele de poluanti si ceata. Supravegherea calitatii apelor in Romania a fost initiate inca din anul 1954. si (2) reduce ri ale vizibilitatii (cresteri ale absorbtiei luminii). descresterea biomasei radacini lor si cu pierderea ciupercilor de pe radacini necesare pentru preluarea apei si a substantelor mine rale. Simptome ale deficientei de magneziu si seceta au fost asociate cu cantitati crescute ale azotului din sol. Seceta a fost implicata ca factor al deprecierii padurilor atât în America de Nord cât si în Europa.

În cadrul SNSCA. analizandu-se o gama restransa de indicatori de calitate (inc lusiv parametrul nitrati). in principal. dar in mare parte este necesara reabilitarea si reconstruct ia acestora. Monitoringul calitatii raurilor in flux rapid se desfasoara la nivelul a 57 de sectiuni. la aprecierea stadiului global al calitatii apelor si a tendintelor ei de evolutie. Informatiile in flux lent servesc. De asemenea. este necesara reabilitarea si modernizarea statiilor de epurare existente. denumite sect iuni de ordin II. aceste sectiuni sunt monitorizate cu o frecventa mai redusa: 4-12 ori pe an. pr ecum si prin scopurile urmarite. cu o frecventa zilnica. râurile sunt monitorizate în flux lent si in flux rapid. Fermele si complexele zootehnice existente au spatii de depozitare a gunoiului d e grajd si a dejectiilor lichide.surselor de poluare ce se realizeaza la utilizatorii de apa prin controlul prele varilor si a restitutiilor sub aspect cantitativ si calitativ. de asemene a este necesara reabilitarea sau reconstructia instalatiilor vechi sau necorespunzatoare de evac uare a dejectiilor si dotarea cu utilaje de manipulare si administrare a ingrasamintelor organice natu rale. unitatile de gospodarir e bazinala stabilesc sectiuni de monitorizare de mai mica importanta. cele doua ti puri de monitoring fiind diferentiate prin modul de obtinere si circulatie a datelor. Exista le dar exista d si a numeroase zone traditionale de crestere a animalelor in gospodariile rura nu la nivel de comune platforme de depozitare si stocare a gunoiului de graj dejectiilor . de interes local. la nivel local. În flux lent sunt monitorizate un numar de 318 sectiuni repre sentative pentru cursurile de apa de suprafata (sectiuni de ordin I) cu o frecventa lunara de pre levare si analiza.

sub autoritatea si in coordonarea MMGA. se pozitioneaza statiile permanente sau mobile de monitorizare. de asemenea. evalua si raporta datele privind calitatea apelor si a solului si vor intocmi cadastrul si hartile cu apele poluate si cu zonele sensibile si vulnerabile. prelucra. Ca urmare a studiului si metodologiei pentru dezvoltarea sistemului de monitoriz are si control a apelor de suprafata si a apelor subterane precum si proiectului de pro gram de supraveghere si control corespunzator si a procedurilor pentru sistemul de supra veghere si control elaborate. atat pentru apa si cat pentru sol. a situatiei referit oare la tronsoanele de emisari afectate de poluarea cu nutrienti din surse agricole sau posibil a fi af ectate in viitor. pesticide.lichide. exista foarte putine platforme individuale de depozitare si stocare a gunoiului de grajd si a dejectiilor lichide in gospodariile micilor producatori agricoli. si sustinut. Contaminarea cu nitrati S-a analizat si evaluat contaminarea cu nitrati din surse agricole in scopul ide ntificarii zonelor vulnerabile. existente in cadrul unitatilor si institutiilor aflate in subor dinea. precum si utilaje de manipulare si administrare a ingrasamintelor organ ice naturale. a distributiei suprafetelor de sol ocupate de ferme zootehnice (inclus iv structurile de stocare a dejectiilor animaliere si a statiilor de epurare). produse petroliere. utilizand structurile si sistemele de co ntrol si monitorizare corespunzatoare. stoca. Definirea zonelor vulnerabile s-a facut in functie de surse le de poluare cu nitrati si de caracteristicile solului/zonei nesaturate de transmitere a nitrati lor catre acviferele freatice. si in 2005 organizat. Acest sistem va put ea oferi permanent datele situatiei la zi si pentru alti indicatori privind prezenta in apa si sol a altor poluanti precum metale grele. Sistemul suport national integrat de monitorizare. supraveg here. pana la finele anului 2004 va fi i nstitutionalizat. control si decizii. format din doua subsisteme interactive pentru apa si pentru sol. În baza cartarilor agrochimice. Rezultatele evaluarii riscurilor potentiale a afectarii solului si a apelor in c are acestea . apele freatice si/sau apele de suprafata prin utilizarea Metodologiilo r elaborate privind identificarea si cartarea zonelor vulnerabile din punct de vedere al nutrientilo r din surse agricole. infiintat. a situatiei nutrientilor din solurile utilizate ca terenuri agricole. care v a colecta. pana la sfarsitu l primului program de actiune care se va finaliza in 2011. etc.

dreneaza au permis identificarea urmatoarelor zone vulnerabile pe categorii (A). Protectia mediului înconjurator. 3. adica 5. factor esential pentru dezvoltarea turismului a.50% din suprafata tarii. adica 0. conditiilor hidrogeologice. Astfel de harti sunt in c urs de elaborare pentru intregul teritoriu al tarii. Într-un sistem informatic geografic harta zonelor potential vulnerabile se poate s uprapune peste harta importurilor/exporturilor de nitrati la nivelul comunelor si a fluxu lui de nitrati catre apele de suprafata/acviferele freatice stabilita pe baza numarului de animale di n comuna. respectiv 0.81% din suprafata agricola. tipului de sol. b.30 din suprafata agricola.37% din suprafata tarii si 3.82% di n suprafata agricola. (B) zone potential vulnerabile (risc mediu de vulnerabilitate) prin percolarea nitratilor sub stratul de sol catre acviferele libere: 13759 m2. (C) zone cu risc ridicat de vulnerabilitate la percolarea nitratilor sub stratu l de sol catre acviferele libere: 1200 m2. culturilor cultivate. adica 2. (A) zone potential vulnerabile ca urmare a antrenarii nitratilor catre corpuril e de apa de suprafata prin scurgere pe versanti: 5650 m2.77% din suprafata tarii. Asigurarea unui turism durabil a facut ca protectia mediului sa devina o problema mondiala si o preocupare a multor institutii internationale. resp ective 9. Protectia mediului înseamna totalitatea actiunilor menite sa asigure       . în ultimii 25-30 de ani. (B) si (C).

XII.) cu vocatie internationala sau locala prin care comorile naturii sa fie protejate . 137/20. industria. Strategia nationala de proiectie a mediului: . dar principalele domenii care dau cele mai puternice amenintari a supra ariilor protejate sunt: agricultura.autorizatia de mediu Dezvoltarea fara precedent a fenomenului turistic cu întreaga sa cauzuistica emoti onala. safari) au condus la adoptarea unei veritabile ofensive în plan juridic.conservarea resurselor naturale si protejarea calitatii componentelor mediului înconjurator.cooperare internationala d.educativ-informativa . . silvicultura.masurile luate de Ministerul Turismului . turismul.sociala .acordul de mediu . acorduri etc. pe aceasta baza. Crearea unui cadru juridic adecvat pentru pastrarea calitatii mediului înconjurator în România: .economico-tehnologica .legislativa . fara a produce daune ecologice. practicat în oricare loc de pe pamânt. A fost necesara din acest punct de vedere elaborarea unor acte normative ( conventii . cu marea complexitate pe care o ofera patrimoniul turistic. c. tratate. Un turism modern. pentru insertia activitatii turistice în medii locale.1995 .preocuparea pentru conservarea si protejarea mediului din tara noastra . natural si antropic. trebuie sa angajeze buna cr edinta si responsabilitatea fiecarui individ în raport cu elementele narturale si creatiile geniului uman. pentru protectia mediului înconjurator si .Legea Protectiei Mediului nr. ap aritia unor forme noi de turism (agroturism. respectate si valorificate în interesul generatiilor actuale si viitoare. Este recunoscut ca exista foarte putine sectoare care nu influenteaza ariile pro tejate intr-un fel sau altul. transportul.administrativa-institutionala .

presiunile pentru dezvoltarea unor asem enea facilitati sunt deosebit de puternice in fostul bloc al tarilor est-europene. sau la anumite momente incat natura si calitatea experientei vizitatorilor sufera. turismul cultural si educational. astfel incat ariile naturale frumoase devin din ce in ce mai mu lt locuri pentru turismul de lunga durata. vizite de o zi si chiar sport. aducand beneficii atat ariilor protejate cat si comunitatilor locale. In cateva arii protejate exista pur si simplu atat de multi vizitatori in anumit e parti. Legislatia interna . in a ltele. Turismul poate ajuta la justificarea infiintar ii ariilor protejate in regiunile marginale. sau activitatea grupurilor mici. vizitatorii pot patrunde in cele mai indepartate zone. linistite si daca pagubele si poluarea sunt minime. turismul pur si simplu nu are loc.Presiunile din partea turismului cresc rapid. Turismul va fi binevenit in sau langa ariile protejate daca respecta caracterul special al ariei cum ar f i: turismul bazat pe aprecierea naturii. daca este planificat si administrat pentru a fi durabil. iar in cateva arii protejate. si poate duce la o inviorare a comunitatilor locale din pun ct de vedere economic si a culturilor traditionale. Dar. turismul poate fi o forta foarte pozitiva. Facilitatile turistice intra deseori in c onflict cu telurile de conservare si strica peisajele naturale. Presiunile asupra locurilor turist ice mai cunoscute cresc.

pe baza principiilor si elementelor strategice în scopul prot ejarii naturii pe baze durabile. b) principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor. creare. statul român recunoaste tu turor cetatenilor sai dreptul la un mediu sanatos. dupa cum urmeaza. e) înlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav s anatatea oamenilor. . acestuia ) protectie.2000. Initiativele statului român nu lipsesc. dincolo de aspectele juridice. 137/1995 a protectiei mediului . ci si pentru propria lor siguranta.În dreptul intern se pot deosebi doua categorii de izvoare care reglementeaza în pri ncipal cele doua aspecte de baza ale fenomenului turistic: patrimoniul si activitatea p rocedurala si organizatorica din turism. deoarece derularea actului turistic în oricare reggiune geografica implica masuri de siguranta pentru sine si care eludate pot avea consecinte grave. Din prima categorie se disting izvoarele prin care se asigura protectia juridic a a patrimoniului natural si antropic al României. Prin lege. h) mentinerea.O. 70/ 17. implica angaj area actului educational ecologic. d) principiul "poluatorul plateste". a) principiul precautiei în luarea deciziei. aduce clarificari necesare si defineste ca drul general al conservarii naturii. Procesul natural are un rol imortant nu numai pentru protejarea naturii. Protejarea patrimoniului turistic. republicata în M. co nservare. reconstroctie) revenind Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si reprezenta ntilor sai locali. g) utilizarea durabila. a constiintei fiecarui individ privind respectul pentru na tura si creatiile geniului uman. Legea nr. nr. precum si tuturor persoanelor fizice si juridice. ameliorarea calitatii mediului si reconstructia zonelor deterior ate. obligatia gospodaririi. c) principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural. Aceste principii sunt incluse în art. i) crearea unui cadru de participare a organizatiilor neguvernamentale si a pop ulatiei la elaborarea si aplicarea deciziilor. f) crearea sistemului national de monitorizare integrata a mediului. 3.02.

in acest caz participarea locala poate fi inteleasa macar prin munca a celor comunitati. Dezvoltarea durabila a turismului este strans legata de notiunea de capacitate o ptima de primire. Problemele legate de mediu nu privesc doar mediul in sine. ci si oamenii care t raiesc in mediul respectiv si este foarte important sa tii seama de asta. In acelasi timp oamenii de acolo sunt cei care se bucura de proiectul care l-ai pus in aplicare. societate-mediu. De aceea este es ential sa existe o forma de participare locala.. mai exact acel turism responsabil din punct de vedere social care nu este numai sens ibil. intr-o lume cu resurse limit ate.mediu înconjurator Conceptul de capacitate optima de primire turistica Geneza conceptului de dezvoltare durabila are la baza recunoasterea limitelor cr esterii economice. deci ei trebuie sa participe l a realizarea lui pentru a fi eficient. ci intelege ca exista niste limite ale dezvoltarii. Teoria cresterii economice. Pentru a se evita cresterea necontrolata a structurilor si amenajarilor turisti ce s-a impus utilizarea conceptului de capacitate de primire pentru a concretiza ideea de .d urabilitate". si de includere a oamenilor in proiectul pe care do resti sa il faci.j) dezvoltarea colaborarii internationale pentru asigurarea calitatii mediului. De ce este participarea locala importanta? Pentru ca detine cunostinte locale. Relatia turism . 4. limitata la început doar la stiintele econo mice a neglijat aspecte esentiale legate de dezvoltare: relatia om-natura. Capacitate optima de primire a unui teritoriu se masoara prin tipuri de exploatare . fata de mediu. iar cun ostintele locale pe care le ai tu poate nu sunt adaptate acelei comunitati.

. poate fi prelungita . dar si de normele de utilizare a resurselor si spatiilor. de caracterul de arie protejata. moderata. 1986). de dezvoltarea eco nomico-sociala etc..suprautilizata" într-una.subutilizata".durabilitate" a acestuia în rap ort cu valorificarea resurselor si mediul natural si umanizat. de nivelul de umanizare a spatiului rural. astfel încât zona sa poata f i transformata din .. în concordanta cu principiile generale de dezvoltare si de amenajare turistica durabila...comunitate locala.. mai concret turism mediu înconjurator natural si umanizat.Capacitatea fizica.(intensiva. pornind de la relatia turism .turist . . ipoteza conform careia exista o anumita elasticitate a capacitatii de p rimire. respectiv pot fi facute anumite interventii pentru a elimina impactui negativ al turismului si astfel putand creste capacitatea de primire. biologica. anumite modificari fizice pot fi practicate.. fara diminuarea calitatii mediului sau a satisfactiei vizitatorilor" (Lindsay. In fine.durabilitatea" vegetatiei. Aceste relatii conduc si la evidentierea mai multor categorii ale capacitatii op time de primire a teritoriului. delta). diferite de la o tara la alta. Categorii ale capacitatii optime de primire turistica Specialistii au abordat categoriile de capacitate optima de primire turistica in mod complex. Capacitatea ecologica . iar educarea si informarea vizitatorilor pot schimba în bine comportamentui acestora f ata de covorul floristic. conceptui de capacitate de primire a fost extins si în domeniul turismului pentru a concretiza ideea de . campie. Aplicat in stiintele biologice si sociale. asupra nivelului de acceptare sociala a oaspetilor" (Mart in si Uysal. Desigur.ecosistem . extensiva) sau numar de vizitatori pe care-i poate gazdui un areal-statiune fara a se ajunge la impact negativ asupra mediului natural si a aceluia de acceptare a turistilor si populatiei locale. 1990). De exemplu. În decursul timpului s-au conturat câteva definitii: .biodiversitate . experienta în amenajarea si dezvoltarea turismului arata ca evaluarea cap acitatii de primire depinde de conditiile naturale ale arealului (munte. liter al.NumaruI de vizitatori pe care îi poate gazdui un areal. deal. fara a se ajunge la un i mpact negativ asupra mediului fizic. sociala si psihologica ca suport al activitatii turistice.

trebuie puse doua probleme: a modului in care turismul afecteaza întregul ecosistem . din cauza sistemelor de canalizare depasite sau din alte moti ve. ceea ce afecteaza zonele de plaja si. sau încep sa se manifeste deteri orarile asupra mediului. ca urmare a unor suprautilizari turistice sau a unei retele infrastructurale ina decvate.capac itatea de saturare a ecosistemului". Aceste modificari nedorite ale capacitatii fizice a teritoriului (saturarea cu e chipamente turistice) pot fi rectificate prin investitii destul de importante. si aceea a costului refacerii ecosistemului. dun e.. aer. Exista numeroase exemple privind destinatii turistice unde apa este poluata in urma dev ersarilor directe sau prin afluenti. Mai este numita si . apa.Este vorba de acel nivel de dezvoltare a turismului sau a activitatilor recreati onale. pana la plante si animale. deci. ]n scopul pr otejarii elementelor fizice ale teritoriului. Capacitatea social-perceptiva Acest concept vizeaza principiul interdependentei retelelor dintr-o statiune (p opulatia rezidenta si populatia turistica) si presupune doua componente: nivelul de satur are a populatiei locale care conduce la respingerea vizitatorilor. considerand ca acestia din urm a. satisfactia turistilor.de la sol. peste care mediul devine degradat sau compromis. la un anumit nivel al utilizarii. Capacitatea fizica Aceasta vizeaza acel nivel al dezvoltarii turistice sau al activitatilor recreat ionale. la care facilitatile oferite de teritoriu sunt . depasind un .saturate.

cu precadere în turism ul stiintific si de cunoastere. Este greu de asociat analiza cost -beneficiu si o anumita limita a capacitatii de primire a u nui teritoriu. pe de alta parte.. Turistii care viziteaza zona simt sau nu satisfactia personala. Capacitatea psihologica de primire Aceasta se refera la nivelul de contort (de satisfactie) pe care-1 percep turist ii in zona de destinatie.. . vizitatori si mediul înconjurator si comunitatile locale. Se refera.Capacitatea de schimb" sunt aplicabi le si în Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si în alte zone protejate. printre care: .incearca sa determine cresterea satisfactiei turistilor ceea ce asigura viabil itatea unei destinatii turistice Ar fi interesant ca aceste concepte privind capacitatea de primire sa fie analiz .pledeaza pentru o viabilitate si o calitate pe termen lung a resurselor natura le si umane. dauneaza culturii sau activitatilor locale. din cauza atitudinii negative pe care o percep din partea localnicil or. de felul in care au f ost primiti de localnici in mediul lor. fara a paritia unor efecte negative asupra mediului. reactia turistilor atunci cand nivelul tolerantei populatiei locale privind prezenta si comportamen tui turistilor in zona de destinatie este diminuat. este clar ca acest concept apare din experienta practica.prag". Capacitatea economica de primire Se refera la capacitatea unei locatii de a absorbi functiunile turistice. Deci valorile umane au un rol important in det erminarea capacitatii de primire a unui teritoriu. la costurile ecologic. Alti autori considera ca aceasta capacitate psihologica de primire este un conce pt managerial care include elemente stiintifice si empirice si care depinde de obiectivele zon ei. Toate aceste elemente legate de conceptul . de fapt. a aglomerarii sau a deteriorarii mediului fizic. Cercetatorii sunt unanimi în sustinerea ideii conform careia turismul durabil este o abordare pozitiva din mai multe motive. cul tural si chiar politic pentru remedierea calitatii mediului si redresarea destinatiei turistice respect ive. .. componente ale ecoturismului. in functie de experientele acumulate in timpul calatoriei. distrug mediul.încearca sa reduca tensiunile create în interactiunile complexe dintre industria t uristica. social.

pescuit sportiv. care se constituie în arii protejate. sport. Ecoturismul constituie un model de valorific are durabila a resursei turistice. . se impune conservarea biodiversitatii.. pastrarea diversitatii biologice. ha/p ersoana etc. datorita minimalizarii efectelor negative asupra mediului înco njurator . a calitatii biotopurilor.ate si adoptate la nivelul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si al altor parcuri nationale din Romania.A. solul. în 1980 ca urmare a cresterii cererii p entru un turism bazat pe natura . bird. ameliorarea calitatii unor componente de mediu: apa.U.watching exprimate in mp/persoana. aerul.) Definirea ecoturismului Ecoturismul este un turism practicat în spatii naturale salbatice sau culturale tr aditionale putin modificate de om.respectarea stricta si consecventa a vietii salbatice. care consta in divizarea suprafetelor dest inate a fi utilizate pentru turism si raportarea acestora la normele de utilizare a spatiului pentru diferite activitati (agrement. pentru a sprijinii d ezvoltarea economica a comunitatii locale. precum si ndicarea calitatii vietii din asezarile umane . Aceasta forma de turism a aparut în S.salbatica. Principii esentiale ale ecoturismului: . Boulon (1985) prezinta o formula care permite estimarea capacitatii de schimb tu ristic si numarul de turisti dintr-o zona data.

R. Editura ASE. Al. Turismul rural în România-între deziderat si realit ate.. Bucuresti. Cianga. 9. A.. Studia Uni versitatis Babes-Bolyai. diferite niveluri . Piata ecoturistica. Bucuresti. C.Asigurarea unor forme eficiente de conservare si protectie a mediului. Geografia Turismului(Partea întâi). Ecoturism. între diferitele grup e sociale.. Dezsi. Caracota. Editura. (2003). Bucuresti. Geographia. Edit. Bran Florina. Benede . Elena (2006).. Presa Universitara Clujeana. chei si vai de tip canion în România. Economica. Presa Universitara Clujeana. (2001). Blueprint International. Cândea Melinda. Edit.Armonizarea politicior de investitii si dezvoltare între domeniile de activitate economica si. P. Bibliografie 1. Edit. (2003). Editura Top Form. Geographia. (2001). Pilbath.   . (1998) Turismul din Carpatii Orientali. 14. (2001). Studiu de Geografie Umana . Ecoturism. Matei. Pop. G. Bucuresti. Geografia turismului. Simon Tamara. Maier. Focul Viu. Ecoturism. Dezvoltarea durabila în dimensiunea geografica. (2000). (2003). Spatiul geografic românesc. Mihai. Ghid ecoturistic-Ariile naturale protejate din microregi unea CiomatBalvanyos. C. N. Bucuresti. 2. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Defilee. Cluj-Napoca. Cluj Napoca. J. Dimensiuni contemporane ale dezvoltari i durabile si competitive. Bran Florina (2001). 8. 5. Cianga. C. (2003). Nistoreanu P. Turism rural. Gr. Edit. Stiintif ica si Enciclopedica. Glavan. . 12.. N. 3. . D. 6. Caracota. Turism durabil. 10. 11. Nedelea.mentinerea în stare exploatabila a zonelor economice productive la dispozitia tuturor pentru a satisface cererea sociala de bunuri servicii si atractia pentru peisaje naturale sau bunuri culturale deosebite fara a se produce dezechilibre intre regiuni si tari. Bu curesti. Economica. Editura Didactica si Pedagogica. Economica. Patrimoniul Turistic si Protectia Mediului.George Baritiu. Bucuresti. ClujNapoca. 4. 13. Bucuresti.. St. (2004). Edit.. V. Edit. 7.. (1989).aplicarea unui sistem democratic în promov area proiectelor. Agroturism. România. (2002). Cocean.

în asa fel încât la sfârsitul perioadei sa furnizeze existentele patrimoniale în vederea preluarii lor în bilantul final. în sensul c a în loc sa se întocmeasca câte un bilant dupa fiecare operatie. drepturi si o bligatii. DECONTAREA SERVICIILOR PRESTATE Ignat Andreea 1. fara a lua în considerare legaturile cu alte conturi. iar a credita un cont însea mna a înregistra o suma în partea dreapta. de regula. Administrarea conturilor clientilor Instrumentul cu ajutorul caruia se tine evidenta sistematica separata a elemente lor din activul si pasivul bilantului este contul. Sumele trecute în partea stânga sunt debitoare. pe ba za relatiei matematice : Existente initiale + Cresteri finale Micsorari = Existente .Capitolul XIX. Le abreviem. drepturi si obligatii. În ea se înregi streaza pe parcursul perioadei de gestiune modificarile patrimoniale. Daca fiecare cont ar fi privit individual. precum si pe feluri de bunuri economice. Acesta este singurul sens dat în contabilitate ve rbelor a debita si a credita. A debita un cont înseamna a înregistra o suma în partea stânga a contului. Totalitatea conturilor deschise în contabilitat e pentru realizarea integrala a obiectului ei formeaza sistemul conturilor. Administrarea conturilor se poate face prin mai multe metode manual sau cu ajuta rul programelor de evidenta. cu ajutorul conturilor sintetice din cadrul contabilitatii sintetice. Toate operatiile care afecteaza patrimoniul pot fi reflectate sistematic în contab ilitate pe grupe sau categorii de bunuri economice. cu D si respectiv C. se conduce o evidenta separata pen tru fiecare element patrimonial cu ajutorul contului contabil. de la începutul perioadei de gestiune. iar cele din partea dreapta creditoa re. O astfel de evidenta preia ex istentele de active si de pasive din bilantul initial. cu ajutorul conturilor analitice din cadrul contabilitatii analitice. Contabilitatea s-a adaptat necesitatilor de furnizare a informatiilor. Partea stânga a oricarui cont este denumita debit iar partea dreapta este denumita credit. nu ar prezenta importanta înregistrar ea cresterilor în debit sau în credit.

schematic. iar drepturile si obligatiile formeaza patrimonial juridic .Întrucât elementele patrimoniale reflectate în bilant sunt de doua feluri: de activ si de pasiv. totalul sumelor d ebitoare si creditoare precum si soldurile finale ale conturilor bilantiere. Tinând seama ca bunurile eco nomice alcatuiesc patrimonial economic. sa stabileasca la sfârsitul lunii rulajele debitoare si creditoare. functionarea conturilor patrimoniale poate fi prezentata astfel : D Conturi de activ C D Conturi de pasiv C Cresteri ale Micsorari ale Micsorari ale Cresteri ale patrimoniului patrimoniului patrimoniului patrimoniului economic economic juridic juridic (+) (-) (-) (+) . Unitatile patrimoniale au obligatia sa conduca contabilitatea în partida dubla. si conturile sunt de activ sau de pasiv. dupa natura posturilor carora le corespund . ad ica înregistrarea fiecarei operatii economice în debitul unui cont si în creditul contului corespondent.

crearea. . Pentru fiecare document de plata. . Anularea unui document de plata. Astf el. .). Pastrarea unei evidente dupa modalitatile de plata în lei: cecul. controlul si monitorizarea conturilor sunt operatiuni foarte import ante în cadrul general al asigurarii securitatii sistemului. utilizatorul poate selecta contul bancar al unitatii proprii in care vor fi depu se sumele achitate. data. pe baza documentelor de plat a emise de clienti. se tine evidenta scadentei facturilor client ului respectiv. Modificarea datelor unei incasari (numarul documentului de plata. pachete charter si circuite in strainatate) . utilizarea avansului. La inregistrarea incasarilor prin cec.Conturile sunt mijloacele utilizate pentru a permite accesul la informatii. Tinerea unei evidente a conturilor pe categoriile de agentii de turism îndiferen t de tipurile de pachete turistice vândute de catre agentia de turism . pentru achitarea datoriilor clientului respectiv sau ale altui client (caz in care part ile trebuie sa defineasca un protocol). pastra ndu-se astfel consistenta informatiilor la nivelul intregului ISIS. urmarire dupa sca denta plata . Tinerea unei evidente a conturilor clientilor dupa tipul de activitate predomi nant dupa cum urmeaza: . Pastrarea unei evidente riguroase privind stingerea datoriilor pe baza facturi lor stornate. precum si a sumelor incasate in avans de la clienti). Modalitati de gestiune a conturilor: . compensarea. Tour-operatori intern (activitate predominanta vanzare hoteluri din Romania contracte de cazare in allotment sau garantii) . impreuna cu toate operatiile asociate. compensarea cu cont. modificarea. business (activitate predominanta de vanzare bilete de a vion si pachete de cazare in interes de afaceri)   . Utilizarea sumelor incasate in avans prin diverse tipuri de documente de plata . numerar. pentru achitarea facturilor propuse de sistem. suma i ncasata etc. . corporate. a facturilor stornate si a notelor contabile. ordin de plata. ordinul de pla ta. . . Înregistrarea si centralizarea încasarilor efectuate. Tic eting. si dupa modalitatile de plata în valuta: compensarea. Înregistrarea si centralizarea încasarilor efectuate prin cartti de credit. numerarul. . compensa re. ordin de plata sau dispozitie de incasa re valutara. . . . Stornarea documentelor de plata in lei (cec. Inregistrarea platilor efectuate în avans de catre clienti . Înregistrarea si centralizarea listei facturilor de neplatite. Pastrarea unei evidente riguroase dupa volumul datoriilor clientilor. Tour-operatori extern (activitate predominanta vanzare cazari externe. . dispozitia de inc asare valutara si utilizarea avansului in valuta.

modulele de lucru pot fi: .validare duplicate . cont IBAN .) În cazul administrarii conturilor clientilor cu ajutorul programelor informatice d e evidenta. Baza de date a clientilor care asigura: . . . Pachete turistice pentru vacanta (bilete de avion. .functie de determinare a clientilor dublati si eliminarea dublurilor . CUI.impartirea clientilor in categorii liber definibile . . .stabilirea de campuri obligatorii la adaugare .evidenta clienti si furnizori . rent-a-c ar. etc. CNP. ema il .cautare clienti dupa mai multe criterii in acelasi timp: nume. .interfata cu Ministerul de Finanate pentru adaugare/actualizare . . croaziere. ..validare CUI. CNP. cazari.

. . .generare automata a voucher-ului .inregistrarea oricarui serviciu comandat de client . .Baza de date parteneri . .facturare avans si lichidare .facturarea automata a serviciilor (proforme si fiscale) .generarea automata de documente: -> comanda catre furnizor -> oferta catre client -> rezervare catre client -> bon de comanda -> contract cu turistul -> voucher . .Comenzi care asigura: . .

text in comanda.cautari dupa criterii multiple: perioada. nu mar. factura.generare factura de furnizor .decont pe comanda . sediu.. client. utilizator Comenzi .lista cu detalii comanda facturata si incasata .

text diferit pe factura fata de serviciile din comanda .tiparire factura + chitanta .lista in care se vad facturile neincasate sau incasate partial ..posibilitate comasare servicii .Facturi vânzare .facturi storno .trimitere factura prin email .generare automata a facturii de vanzare din comanda tinand cont de regulile de TVA .scadenta pe facturi in functie de negocierea cu clientul pe tipuri de servicii Facturi vanzare .

Încasari Incasari   - distribuirea incasarilor (cash.. OP. card etc) pe facturi import din Internet Ban ing posibilitatea de a incasa o factura intr-o moneda diferita de moneda facturii registru de casa .

Documente de calatorie voucher. bilet de avion generarea automata a voucher-ului pe baza comenzii tiparire voucher si bilet de avion trimitere prin email pentru voucher si bilet de avion documente personalizate (html) Documente de calatorie ..

urmarire dupa scadenta plata Facturi de cumparare ..Facturi de cumparare - inregistrarea facturilor de cumparare posibilitatea de a inregistra imaginea reala a facturii de cumparare distribuirea pe mai multe comenzi a unei singure facturi de cumparare lista facturi de cumparare neplatite.

card etc) import plati din Internet Ban ing distributia platilor automata pe facturi de cumparare registru de casa .Plati Plati   - inregistrarea platilor (cash.. OP.

definirea unei structuri arborescente .rapoarte cu totaluri pe nodurile superioare din nodurile inferioare Centre de profit si cost ..distributia veniturilor si cheltuielilor pe centre de profit si cost .Centre de profit si cost .

rapoarte personalizate Interfata Tic eting       .verificarea biletelor de avion facturate si incasate cu fisierele ASCII de la BSP . refund. void .decont pentru BSP (raport din aplicatie similar celui primit de la BSP) .interfata bac office pentru agentiile de transport ..preluarea biletelor de avion la emitere . exchange.construire de pachete impreuna cu alte servicii precum cazari si asigurari med icale .automatizari pentru issued.facturare automata .Interfata Tic eting .

Interfata asigurari medicale interfata pentru Generali (RAI) cotatie de pret plasarea comenzii catre Generali (RAI) tiparirea asigurarilor medicale direct din bac office rapoarte specifice pentru determinarea comisionului Interfata asigurari medicale   ..

Constanta Magest Turism Inter Tour. Constanta cautare si oferte personalizate rezervare import comenzi de la tour operator Interfata pentru tour operatori locali . Brasov Laguna Tours. Bacau Dimm Travel.Interfata pentru tour operatori locali interfata pentru tour operatori locali precum: Transilvania Travel Paralela 45 Turism Paradise Travel Agency Eurotravel TGV.. Altours Targoviste Omnia Turism Accent Travel & Events Paradis Tours.

rapoarte pe comenzi . venituri pe servicii si destina tii .vanzare .statistica: turisti pe servicii si destinatii.servicii ce urmeaza a fi prestate si nu au fost achitate .facturi si incasari (diferente de incasat) .comisioane si deconturi .facturi de vanzare minus facturi de cumparare (+ datorii fara factura) .vanzari neincasate si depasite de scadenta .vanzari pe curse de linie si curse low cost Rapoarte   .deconturi intr-o perioada .comenzi si facturi .incasari minus plati .conciliere BSP in baza fisierelor ASCII .servicii ce urmeaza a fi prestate (vandute si au data de inceput) .Rapoarte .raport BSP .raport de comision estimat si comision realizat .tic eting .

adresa si codul de înregistrare fiscala al persoanei care emite factura d)numele. Factura este un document care certifica o vânzare/cumparare de marfuri sau prestar ea unui serviciu. neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare. . cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare. cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care a încasat avansurile. pentru suma avansurilor încasate în legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servi cii. calitatea si felul marfurilor.(8) din Legea nr.155 alin. De asemenea. Facturarea serviciilor prestate clientului Orice persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar. O factura trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu informatiile prevazute la art. exclusiv taxa pe valoarea adaugata )cota de taxa pe valoarea adaugata sau mentiunea scutit cu drept de deducere. sc utit fara drept de deducere. Este un act justificativ întocmit de catre compartimentul comercial al a gentului economic în care se consemneaza cu exactitate cantitatea. si care sta la baza operatiunilor de vânzare . Factura se emite pe f ormulare tip. În registrul Jurnal de Încasari si Plati suma va aparea în lei calculati la cursul BNR din ziua operatiunii de plata/incasare. prin care se face dovada proprietatii bunului cumparat si a pretului platit. valoarea totala etc.571/2003 privind Codul fiscal.2. principiul de baza este ca la înregistrarea oricare i operatii în valuta se cere si cursul BNR la data operatiei (asta daca nu e deja introdus). persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare benefi ciar. adresa si codul de înregistrare fiscala. Factura este emisa de vânzator sau de prestatorul de servicii cumparatorului. dupa caz În cazul facturii emisa în valuta. cu modificarile si completarile ulterioa re: a)seria si numarul facturii b)data emiterii facturii c)numele. dupa caz. denumirea serviciilor prestate f)valoarea bunurilor sau serviciilor.. înregistrate la organele financiare. pr etul unitar.cumparare sau serveste ca document de informare fiscala. vamala etc. al beneficiarului de bunuri sau servicii e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate.

care la randul sau raporteaza CFO-ului companiei.Verificarea datelor primite de la departamentul operativ in vederea facturarii . .Emiterea periodica a facturilor manuale si automate.O buna cooperare cu colegii din departament dar si din celelalte structuri ale companiei pentru ducerea la indeplinirii in conditii optime a sarcinilor de serviciu. . pentru a putea controla operational datele (factura si încasarea). . facturi neîncasate e tc) vor aparea însa sumele în valuta.Verificarea concordantei dintre informatiile ce urmeaza a sta la baza emiterii facturilor si contractele incheiate cu clientii. .Operatorul de facturare colaboreaza cu personalul din departamentele operativ si comercial in vederea colectarii de la acestia a tuturor informatiilor necesare facturarii. . .Operatorul Facturare se subordoneaza sefului compartimentului. . completa si la timp in sistemul Navision a tuturor datelor necesare emiterii facturilor. Activitatea de facturare se desfasoara in cadrul compartimentului "CLIENTI". . . fisa partener. uni tate componenta a departamentului "FINANCIAR-ADMINISTRATIV".Verifica forma si continutul facturilor emise inainte de a fi livrate clientil or.Incarcarea corecta.Asigurarea si dezvoltarea comunicarii cu clientii atunci cand este necesar pen tru buna indeplinire a sarcinilor. .În rapoartele operationale (registru casa/banca.

facturi proforme si chitante .actualizarea online a cursului valutar .. proforme si chitante in lei sau valuta . CNPuri.ofera posibilitatea lucrului cu mai multe fime furnizoare . etc.) .evidenta plati facturi fiscale .export documente in PDF .emitere facturi fiscale. .verifica corectitudinea diferitelor informatii introduse (coduri IBAN.genereaza factura fiscala din factura proforma .salvare si restaurare baza de date .plati multiple per factura .genereaza facturi fiscale.Se preocupa de livrarea prompta catre clienti a facturilor atat pe suport hart ie cat si in format electronic.formulare multiple pentru facturi (una. cu sa u fara chitante) .o mai buna evidenta a clientilor companiei .interfata grafica ergonomica si intuitiva .Duce la indeplinire orice alte sarcini izvorate din necesitatea bunei derulari a procesului de factuare.Intocmeste si prezinta superiorilor rapoarte periodice privind situatia activi tatii de facturare.cunostinte minime de operare . Facturarea se poate realiza manual sau cu ajutorul unor programe informatice de facturare. .Jurnal de vanzari pe un interval de timp .datele clientilor sunt preluate de pe internet in functie de codul fiscal . doua sau trei facturi pe pagina. O aplicatie pentru orice activitate de facturare asigura. .facturare cu procente diferite de tva . coduri fiscale.

deci contin datele emitentului. codul unic de înregistrare. numarul de înregistrare la registrul comertului .cât si la clientul primitor. si pretul total al cantitatii cumparate. numarul IBAN al contului bancar. erorile se corecteaza respectând trei reguli de baza: a) regula generala b) corectarea documentului în care se consemneaza operatii de predare-primire a va lorilor materiale c) corectarea doumentelor în care se consemneaza operatiuni banesti Întocmirea rapoartelor pentru management asigura un bun sistem de raportare si cre aza o baza pentru luarea deciziilor .pretul produselor. cantitatea lor . si trebuie sa conti na stampila emitentului. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte: verificarea formei documentul ui.datele actului de identitate. Verificarea facturarii La emiterea unei facturi trebuie controlate cu mare atentie datele introduse pe factura. Se verifica în primul rând daca corespunde exact denumirea persoanei juridice care v a primi factura. În cazul întocmirii manuale. verificarea de fond a documentului. si denumirea bancii. verificarea calculelor aritmetice. adresa. numele . Se verifica datele delegatului. Facturile sunt peronalizate. si numarul de circulatie. De asemenea se verifica denumirea produselor. pentru a preveni aparitia unor erori contabile atât la furnizorul emitent. mijloc de transport.fereastra de facturare 3. data emite rii.

În acelasi timp la receptie este întocmit raportul receptionerulu i de noapte care cuprinde informatii statistice cu privire la miscarea clientilor si ocuparea cli entilor.vanzare .servicii ce urmeaza a fi prestate si nu au fost achitate . În România   .raport BSP .facturi de vanzare minus facturi de cumparare (+ datorii fara factura) .rapoarte de exceptie .deconturi intr-o perioada .facturi si incasari (diferente de incasat) .au un continut predeterminat impus de manualul de proce duri si se întocmesc la termene precizate în sistemul de monitorizare .servicii ce urmeaza a fi prestate (vandute si au data de inceput) .stabilirea rezultatelor operatiunilor angajate l a nivelul frontoffice-ului si a sumelor datorate de clientii prezenti în unitatea de cazare permi te întocmirea decontului zilnic.Rapoartele prezinta analizele efectuate pe anumite intervale si pot fi: .nu au un continut predeterminat si satisfac nevoile nepl anificate de informare a managerilor sau a altor persoane abilitate .statistica: turisti pe servicii si destinatii.comisioane si deconturi .comenzi si facturi .rapoarte programate .incasari minus plati . venituri pe servicii si destina tii .vanzari pe curse de linie si curse low cost 4.semnaleaza cazurile unor neconformitati care trebuie s olutionate urgent Se mai pot întocmi rapoarte distincte pe comenzi: .conciliere BSP in baza fisierelor ASCII .vanzari neincasate si depasite de scadenta .tic eting .raport de comision estimat si comision realizat .rapoarte la cerere . Regularizarea conturilor clientilor Închiderea conturilor clientilor.

informatiile decontului zilnic si raportului receptionerului de noapte se vor a fi reunite în raportul de gestiune. Acest raport este transmis controlorului încasarilor. de gestiunea conturilor clientilor prezenti înca în hotel. care-l c ofrunta cu deconturile încasarilor si rapoartele compartimentului casa facturare si îl pune la ispozitia compartimentului trezorerie. Din motive de eficacitate a activitatiii si a controlului intern. Depunerea se realizeaza prin intermediul plicului de casa care contine încasarile în numerar precum si recapitulatii ale cecurilor si cartilor de plata acceptate. Încasarile fiecarui punct de vânzare din unitatea de cazare sunt depuse în casieria ge nerala. cu privire la a nsamblul încasarilor unitatii. un asemenea plic fiind pregatit la nivelul fiecarui punct de vânzare. precum si cecurile acceptate. Compartimentul debitori este responsabil de conturile clientilor pentru care încas area serviciilor se face ulterior. .lei si devize si a cecurilor este transmiss la trezorerie (comparti mentul financiar). O copie a borderourilor de d epunere la banca a numerarului. casierul general trebuie sa predea la banca numerarul de pus la casieriile hotelului. este necesara separarea gestiunii conturilor clientilor care au parasit unitatea de cazare fara ca serviciile pres tate sa fie achitate. În fiecare zi lucratoare. În final. casierul general întocmeste raportul general al casieriei.

prin care clientul sa fie informat despre iminenta introducerii unei actiuni în instanta în caz de întârziere pe m ai departe a platii.datele ape lurilor telefonice. Lista clientilor insolvabili trebuie tinuta la zi. Totalurile balantelor realizate pe categorii de clienti permit întocmirea unei rec apitulatii generale. stabilirea unui contact cu clientul. pentru a se evita acordarea d e noi servicii si implicit dificultatile în încasare a noilor sume. 30-60 zile. nota de plata îi este prezentata clientului pentru semnatu ra. Lunar este întocmita o balanta de verificare pentru fiecare categorie de clienti. care include si sumele primite sub forma de plat în avans din partea cli entilor. care întocm este factura de transmis clientului. peste 90 zile. deci exista posibilitatea stabilirii cu usurinta a rezultatului si a eficientei econo mice a fiecarei actiuni . Daca la primul termen nu trebuie lasat sa transpara vreun dubiu cu privire la solvabilit atea clientului. În cele din urma nota de plata intra în posesia compartimentului debitori. cu nominalizarea fiecarui client în parte. De asem enea sunt incluse informatiile cu privire la eventuaele contacte stabilite cu clientul. precum si în caz de întârziere. contractelor directe. Este recomandabil ca prima luare de contact sa fie realizata cel mai târziu la 30 de zile dupa trimiterea facturii. iar urmatoarea într-un interval de maximum 15-30 de zile care urmeaza. În extremis creantele nerecuperabile sunt înregistrate ca pierderi. la cel de al doilea termen se justifica expedierea unei scrisori recomandate. compartimentul debitori îsi asuma tin erea la zi a conturilor individuale ale clientilor. Politica de stabilire a contactelor cu clientul în caz de întârziere a platii este def inita de directia fiecarei unitati de cazare.În acest caz. la plecare. Balantele realizeaza un clasament al crean telor în functie de vechimea acestora: pâna la 30 zile. în functie de vechimea acestora. Gestiunea conturilor clientilor cuprinde analiza periodica a creantelor. cheltuielile si veniturile sunt aferente aceleiasi perio ade de gestiune. 60-90 zile. Ca urmare a faptului ca actiunile turistice au o durata relativ scurta. este lan sata într-o luna si se încheie în aceeasi luna. În continuare. corespondentelor transmise. Compartimentul casa-facturare asigura transmiterea notei de de plata controlorul ui încasarilor pentru verificare.

veniturilor si rezultatelor în comert-turism. Contabilitate.Editia aIIa. deoarece orice neutilizare a capacitatii bazei tehnice are efecte neg ative asupra eficientei economice. acestea se vor înregistra sub forma cheltui elilor constatate în avans. Astfel valoarea efectiva a prestatiilor poate sa difere de cea încasata anticipat sau actiunea turistica sa nu aiba loc si reflectarea în contabilitate a în casarilor si veniturilor are loc dupa încheierea actiunii turistice. (1997). (2007).C. Negrutiu.Baze si proceduri. cum ar fi voucherele si cartile de credit. Pentru utilizarea integrala a capacitatilor tehnico-materiale se practica masu ri asiguratorii stipulate în contractele încheiate cu partenerii. Ed itura Fundatia România de Mâine .Editura didactica si pedagogica. N. (1991). Bucuresti.. . M. . iar daca s-au efectuat deja anumite plati. Daca actiunile turistice sunt în curs de executie la sfârsitul periodelor de calcul (de exemplu. Platile fara numerar. Bucuresti. Contabilitatea financiara si de gestiune interna a cheltuie lilor.turistice.. Bucuresti. Editura Cartea Românea sca Ionescu . (1999). precum si încasarea anticipata a pre statiilor turistice.Economie si management. Hotelul .Editura All Bec . Lupu. Utilizarea unor instrumente de plata care sa garanteze incasarea serviciilor p restate. Bibliografie: Dumitrescu Stefan. o luna).   . Bucuresti. ele nu se înregistreaza pe cheltuieli deoarece documentele se afla la agent ul de turism.

Informatica si management. Ursacescu M. C..Ristea.. Bucuresti. firma si managementul bazate pe cun ostinte.. Economia. Vlîdeanu D. Bucuresti. (2005). (2005).. Dumitru. Editura Economica Radu I. .. Editura Unive rsitara Nicolescu O. M. Editura Universitara. (2006). Bucuresti.. Bazele contabilitatii. Nicolescu L.

.

3/S/59744 Beneficiar: Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu-Mures Editor: Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu-Mure.3 Acces si participare la formare profesionala co ntinua Titlul proiectului: Centrul de formare profesionala continua în turism si servicii Cod contract: POSDRU/80/2.ia oficiala a Uni unii Europene sau a Guvernului Romaniei. 2 Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul major de interventie 2.Investeste în oameni ! Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritara. .inutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozi. Noiembrie 2010 Con.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful