P. 1
Curs_TT

Curs_TT

|Views: 515|Likes:
Published by Marya Ionasca

More info:

Published by: Marya Ionasca on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

Investeste în oameni !

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Axa prioritara. 2 Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul major de interventie 2.3 Acces si participare la formare profesionala co ntinua Titlul proiectului: Centrul de formare profesionala continua în turism si servicii Cod contract: POSDRU/80/2.3/S/59744 Beneficiar: Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu-Mures

TEHNICIAN IN TURISM

-SUPORT DE CURS-

Tîrgu-Mure. 2010

CUPRINS

Capitolul I. COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCA Traian Moldovan 1. Specificul comunicarii organizationale 1.1 Organizatia ca spatiu al comunicarii 1.2 Retelele de comunicare în organizatie 2. Modalitati de comunicare organizationala 2.1 Comunicarea formala 2.2 Comunicarea informala 2.3 Comunicarea scrisa si comunicarea orala 2.4 Roluri în comunicare 3. Variabile procesuale ale comunicarii 4. Efectele comunicarii la nivel individual si organizational 5. Strategii de comunicare organizationala 5.1 Sisteme de comunicare 5.2 Programe de comunicare 6. Influentele parametrilor organizatiei asupra comunicarii 7. Comunicarea manageriala

Capitolul II. LUCRUL ÎN ECHIPA Camelia Stanciu 1. Munca în echipa delimitari conceptuale 2. Construirea unei echipe eficiente 2.1 Etapele dezvoltarii echipei 2.2 Implicatiile statutului de membru al grupului 2.3 Reguli necesare în vederea mentinerii unei echipe eficiente 3. Conducerea echipelor 3.1 Liderul îndatoriri generale 3.2 Calitatile liderului 3.3 Esenta unei conduceri eficiente 3.4 Erorile si avantajele conducerii 4. Rezolvarea creativa a problemelor în echipa 4.1 Eteape în rezolvarea creativa de probleme 4.2 Tehnicile creative

5. Avantajele si dezavantajele muncii în echipa 5.1 Avantajele muncii în echipa 5.2 Dezavantajele muncii în echipa

Capitolul III. COMUNICAREA ÎN LIMBA ENGLEZA Pop Ani.oara 1. Basic S ills 1.1 Formal letters 1.2 Elements of an emloyment file 1.3 The letter of application 1.4 Dealing with complaints 1.5 Confirming reservations 2. Basic Grammar 2.1 Simple present

 

2.2 Simple past 2.3 Future tense 2.4 Present perfect

Capitolul IV. IGIENA SI SECURITATEA MUNCII Lucian Cepoi 1. Definitia si obiecul igienei muncii 2. Boli profesionale 3. Adaptarea organismului în timpul muncii 4. Capacitatea de munca 5. Oboseala în munca 6. Boli profesionale 7. Microclimatul locului de munca, ventilatia 8. Radiatii 9. Zgomote. Electricitatea 10. Igiena muncii la femei 11. Factori de risc pentru sanatate la locul de munca 12. Accidentele de munca si prevenirea lor 13. Legislatie si reglementari privind securitatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor

Capitolul V. DEZVOLTAREA PROFESIONALA Monica Filipisan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Idei preconcepute cu privire la învatarea pe tot parcursul vietii Motivarea adultilor pentru învatare Formarea si dezvoltarea profesionala Conceperea unui plan de dezvoltare profesionala Autoinstruirea Stadiile carierei

Capitolul VI. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI Margareta Ciotea 1. Interactiunea hardware software 2. Sistemul Windows; principii de functionare 3. Aspecte generale privind procesoarele si editoarele de text 3.1 Crearea, memorarea si tiparirea unui document Word 3.2 Editarea documentelor Word 3.3 Realizarea tabelelor cu aplicatia Word 4. Aplicatia de calcule tabelare Microsoft Excel

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Utilizarea si configurarea mapelor de lucru Utilizarea si configurarea foilor de lucru Copierea, mutarea, inserarea si stergerea în folile de lucru Functii referitoare la tipurile numerice Sistemul de referinte Functii Excel

4.7. Tipuri de erori generate de Excel

Capitolul VII. LEGISLATIE GENERALA SI SPECIFICA MUNCII Brîndusa Gorea 1. Relatiile de munca

1.1 Contextul si temeiul juridic al relatiilor de munca. Munca si Dreptul muncii

1.2 Izvoarele dreptului muncii 1.3. Clarificari preliminare 1.4. Caracterele juridice ale contractului individual de munca 1.5. Conditii de validitate 1.6. Acte necesare în vederea încheierii contractului de munca 1.7. Clauze specifice ale contractului individual de munca 1.8. Clauze obligatorii ale contractului individual de munca 1.9. Clauze facultative în contractul individual de munca 1.10. Drepturile si obligatiile partilor în cadrul contractului individual de munc a 1.11. Drepturile si obligatiile salariatului 1.12. Drepturile si obligatiile angajatorului 1.13. Modificarea contractului individual de munca 1.14. Suspendarea contarctului individual de munca 1.15. Încetarea contractului individual de munca 1.16. Nulitatea contractului individual de munca 1.17. Încetarea de drept a contractului individual de munca 1.18. Încetarea contractului individual de munca prin acordul partilor 1.19. Încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului 1.20. Demisia 1.21. Forme specifice ale contractului individual de munca 2. Raspunderea juridica în dreptul muncii 2.1 Definitie, fundament juridic si clasificarea raspunderii juridice în dreptul m uncii 2.2 Raspunderea disciplinara 2.3 Raspunderea patrimoniala 2.4 Raspunderea contraventionala 2.5 Raspunderea penala 3. Conflictele de munca. Jurisdictia muncii 3.1 Notiunea de conflicte de munca: reglementare, clasificare 3.2 Conflictele de interese: notiune, conciliere, mediere si arbitraj

3.3 Greva: notiune, cadru legal, tipuri de greva 3.4 Jurisdictia muncii 4. Medierea în dreptul muncii 4.1 Reglementarea româna a medierii conflictelor de munca 4.2 Serviciile de mediere a muncii.

Capitolul VIII. ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR SI TRANZACTIILOR ÎN CONTABILITATE Ignat Andreea 1.Analiza structurilor patrimoniale si modificarile acestora 1.1. Ordonarea elementelor patrimoniale în functie de diferite criterii 1.2. Întocmirea situatiei patrimoniale a organizatiei 1.3. Verificarea echilibrului bilantier 1.4. Stabilirea modificarilor bilantiere 2. Utilizarea legislatiei financiar-contabila 2.1. Aplicarea reglementarilor contabile 2.2. Determinarea costurilor, preturilor si tarifelor conform legislatiei. 3. Utilizarea mijloacelor informatice pentru documentele de evidenta 3.1. Recunoasterea documentelor de evidenta 3.2. Întocmirea documentelor manual si cu ajutorul mijloacelor informatice

3.3. Verificarea, corectarea si arhivarea documentelor de evidenta 4. Aplicarea tehnicilor si procedeelor de înregistrare operativa si contabila a ev enimentelor si tranzactiilor 4.1 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de cazare 4.2 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de trimitere la odihna 4.3 Contabilitatea operatiilor privind activitatea laboratoarelor de cofetarie patiserie 4.4 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de turism international

Capitolul IX. CERCETAREA MEDIULUI ORGANIZATIEI Rahau Loredana 1. Analiza mediului organizatiei 1.1. Mediul extern 1.2. Stabilirea relatiei: organizatie - mediu - piata 2. Analiza relatiilor pe piata 2.1. Continutul pietei turistice 2.2. Elemente de constituire ale pietei turistice 2.3. Determinarea dimensiunilor pietei turistice 2.4. Stabilirea factorilor care determina locul organizatiei în cadrul pietei 3. Metode si tehnici specifice în analiza si evolutia pietei 3.1. Stabilirea obiectivelor si coordonatelor cercetarii de piata 3.2. Alegerea metodelor, tehnicilor si instrumentelor de cercetare 3.3. Culegerea datelor necesare cercetarii 3.4. Analizarea si interpretarea datelor

Capitolul X. MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR Neagu Gheorghe 1. Conceptul de calitate 2. Perspective în abordarea calitatii

Structura costurilor calitatii Calculul costurilor referitoare la calitate Bilantul calitatii Optimizarea costurilor calitatii. Continutul si dimensiunile organizarii 4. Evolutia sistemelor de calitate 5.1.4.2.1. Strategia. Conceptul de structura organizatorica 5.3. Costurile calitatii 5. Organizarea procesuala a organizatiei 4.1. Planificarea functie de baza a managementului 2. Definirea costurilor referitoare la calitate 5. 5.element de baza al managmentului strategic 3. 4. Organizarea structurala 5. Functiunile firmei 5. 5. Elementele componente ale organizarii procesuale. Calitatea si eficienta economica 5. Dimensiuni ale calitatii 4. PLANIFICAREA SI COORDONAREA ACTIVITATII ORGANIZATIEI Neagu Gigi 1.3.5. Tipuri de structuri organizatorice .2. Componentele structurii organizatorice 5.6. Calitatea optima Capitolul XI. 5.2.3.

Capitolul XII. Agentiile de voiaj pentru croaziere 5.2. Agentiile de voiaj mixte 4.Gestionarea resurselor umane în unitatile turistice Capitolul XIV.IILOR DE TURISM Voda Cruci.IEI DE TURISM . TIPOLOGIA AGEN. Structura personalului unei agentii de turism 1.I GESTIONAREA RESURSELOR UMANE Pintican Valentina 1. Tipologia agentiilor de turism 4. Scopul si functiile agentiilor de voiaj 3. MARKETING . Agentii de voiaj de stimulare (incentive) 4.1 Functia de consultanta 3.4 Functia de productie si comercializare 4.3 Functia de mediere 3. Înfiintarea agentiilor de turism în România Capitolul XIII.1.2.1. Agentiile de voiaj comerciale 4. Organizarea interna a agentiei de turism 1. Conceptul si tipologia agentiei de turism 3.II PUBLICE ÎN CADRUL AGEN. Atributiile personalului agentiei de turism pentru organizarea programelor turistice 2.I RELA. ORGANIZAREA AGEN. OFERTA DE PRODUSE . Activitatea de turism 2.I SERVICII.iei de turism 1. Agentiile de voiaj angrosiste 4.3. Organizarea agen. Agentiile de voiaj detailiste 4.6.IEI DE TURISM Negru Radu .2 Functia de gestiune a conturilor turistice 3.4.3.5.a 1.

Activitatea de dotare a unitatii cu echipament tehnologic 2.1.T.O. Activitatea de etaj 1. Achizitionarea de echipamente   .2. Echipamente tehnologice specifice activitatii 2.2. Promovarea ofertei de produse si servicii 7.Pozitionarea produselor pe piata 4. Segmentarea pietei turistice 3. 1. Activitatea compartimentului tehnic 2.W.1.3. Vânzarea produselor si serviciilor unitatilor din turism 6.FLOW-ului 2. Analiza S. Calitatea si diversificarea produselor si serviciilor Capitolul XV. Piata produselor si serviciilor 1.1. Politici de mar eting 5.3 Analiza CASH .1. Mijloace de cercetare a pietei produselor si serviciilor 1. Activitatea front-office-ului 1. ACTIVITATEA ÎN UNITATILE TURISTICE Negru Radu 1. Activitatea compartimentelor în unitatea turistica 1.2.

Întâmpinarea clientilor si efectuarea operatiunilor specifice cazarii 2.1. Stabilirea preturilor si tarifelor 3. ATITUDINEA CENTRATA PE CLIENT Voda Crucita 1.2.ILOR Negru Radu 1.1. Confirmarea si înregistrarea rezervarilor 2.1. Utilizarea diferitelor metode de rezervare 2.2.1.3. Activitatea de rezervare a serviciilor hoteliere 2. PRIMIREA CLIEN. Verificarea starii de functionalitate a unitatii 3.3.3. Rezolvarea cazurilor speciale 3. Determinarea valorii tarifelor pentru serviciile suplimentare Capitolul XVI. Primirea clientilor în unitatile de alimentatie 3. Solutionarea cererilor 2. Identificarea problemelor clientilor 1.1. Activitatea de dotare a unitatii cu echipamente tehnologice 3. Analiza problemelor clientilor 1.2.2.4. Primirea turistilor în unitatile de cazare 1. Verificarea listei de rezervari Capitolul XVII. Determinarea valorii tarifelor pentru serviciile de cazare dupa diferite cr iterii 3. Repartizarea sarcinilor pe compartimente 1.3. Înregistrarea problemelor aparute 1.2. ELEMENTE DE PROTECTIA MEDIULUI . Solutionarea problemelor clientilor Capitolul XVIII.2. Evaluarea cauzelor care au generat problemele 2. Verificarea starii camerelor 1.

DECONTAREA SERVICIILOR PRESTATE Ignat Andreea 1.1 Definire si elemente componente 1. Protectia mediului înconjurator. Facturarea serviciilor prestate clientului 3.mediu înconjurator Capitolul XIX. Administrarea conturilor clientilor 2. Verificarea facturarii 4. Relatia turism . factor esential pentru dezvoltarea turismului 4. Mediul înconjurartor 1.Voda Mihai 1.2 Necesitatea unei politici comune a mediului 2. Poluarea mediului 3. Regularizarea conturilor clientilor .

materiale. H. Munca în cadru organiza tional necesita coordonarea eforturilor participantilor în realizarea unei performante. De calitatea si functionalitatea ei depinde modul în care sunt folosite resursele si sunt atins e scopurile. public.Capitolul I. În procesul muncii comunicarea joaca un rol esential pentru ca orice sistem sociotehnic presupune e xistenta unui flux informational care face posibila functionarea lui ca întreg. etc. Specificul comunicarii organizationale 1.sa stimuleze cooperarea si implicarea în atingerea obiectivelor. Organizatia ca spatiu al comunicarii Comunicarea este fluxul vital care face posibile performantele unei organizatii . R.sa permita exprimarea trairilor sentimentelor etc. Orice organizatie consta.. sa stabileasca autoritatea si responsabili tatile. 1 Graham.T.n.sa clarifice îndatoririle. fonduri. din .). iar deciziile sunt bazat e la rândul lor pe fluxul de informatii. COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCA Traian Moldovan 1.. conducere. Bennett. între indivizi. e) Emotionala . Comunicarea se realizeaza atât interpersonal. cât si intraorganizational (între subun itati ale aceleiasi organizatii) si extraorganizational (cu persoane sau organizatii l egate functional de activitatea organizatiei: furnizori. 121. clienti. Din aceste caracteristici de baza ale activi tatii organizationale rezulta necesitatea schimbului de informatii între compartimente. Eficienta unei organizatii se bazeaza pe specializarea functiilor la nivel de compartiment e si de indivizi si pe complementaritatea acestor functii.). angajati. echipamente. d) Motivare . (1995). dupa cum arata Graham si Bennett1. b) Informare . Fiecare dintre aces te niveluri are grade de complexitate diferite si presupune restrictii legate de rolurile organizationale . p. Functiile organizationale ale comunicarii sunt urmatoarele: a) Control .premise (scopu rile activitatii comune n.sa furnizeze baza deciziilor. c) Coordonare . Conducerea comunica angajatilor deciziile sale.sa faca posibila actiunea comuna eficienta. într e organizatie si mediul sau socio-economic.1. controleaza executarea lor.

care îndeplinesc atât roluri de emitator cât si de receptor. norme specifice si structura organizatiei. cuprinzând mai multe persoane. Bavelas si Barett pe retele formate din 5 persoane au pus în evidenta urmatoarele tipuri de retele de comunicare (vezi fig. compartimente de decizie /executie). Experimentele de laborator ale lui Leavitt.). . structura lor este mai mult sau mai putin bine definita. compartimente. Structura retelelor de comunicare în organizatie este mult mai complicata decât cea reprezenta ta în figura de mai jos. grupuri. în care participantii au o mai mare libertate (acces practic nelimitat) de a folosi canalele.2. Informatia circula prin retele de comunicare. pr in accesibilitatea canalelor pentru participanti: exista retele restrictive care permit contactul u nei persoane numai cu o anumita parte a retelei si implicit accesul la un fragment si nu la întreaga infor matie si retele flexibile. Tipul de retea de comunicare influenteaza eficienta comunicarii. În functie de natura lor (retele formale sau retele informale).(superior /subordonat. Reteaua de comunicare poate fi definit a ca o structura prin care sunt stabilite modalitatile de circulatie a informatiei si rolurile pe care le joaca fiecare participant. dar legitatile pe baza carora functioneaza comunicarea sunt aceleasi. 1. 3. Retelele de comunicare în organizatie Modul de organizare al activitatii (natura sarcinilor) determina si organizarea comunicarii între participantii la activitatea de grup.1.

A A B A B A B C D E A B C D E B C C C D .

prin controlul exercitat asupra circulatiei informatiei în retea. Ca atare persoana centrala va avea un grad mai mare de satisfactie derivata din comunicare decât cele periferice. . adoptând rolul unui lider (informal) în raport cu grupul.cerc.E D D E E "Y" . 1. x).multicanal.X. Fig. multi-canal) sunt descentralizate. Accesul la informatie . accesul participantilor este inegal. cel mai scazut pentru lant). persoana centrala va acumula o putere suplimentara va putea controla pe ceilalti participanti la retea prin acordarea / refuzul acc esului la informatie.monopolizarea. Retele de comunicare posibile între 5 persoane În cazul retelelor restrictive (lant.lant. y. ea poate controla circulatia informatiei servind ca punte de legatura între participanti. informatiei. . În timp. . a caror sat isfactie este invers proportionala cu distanta fata de centru. nici o persoana ne având o pozitie favorizata. mai m ult. Retelele flexibile (cerc. care sa-i permita . care au grade de centralizare diferit e (cel mai ridicat pentru x. pers oana centrala C având la dispozitie mai multa informatie decât persoanele de la periferia retelei.

pot flexibi liza si îmbunatati comunicarea formala. implicite) si este preponderent legata de activitatea comuna. nici unul din participanti nu are posibilitatea de a face din gestionarea informatiei o su rsa de putere individuala. compartimente. 2. dimpotriva. uneori. Retelele de comunicare formale si informale sunt coexistente si u neori interferente. în conformitate cu reguli explicite si. document care reprezinta organizarea functionala a activitatilor si natura relat iilor de subordonare si coordonare dintre compartimente si persoane. sau. grupuri. de normele existente si de relatiile functionale dintre persoane. în sensul ca cele informale pot bloca circulatia informatiei în reteaua formala.Comunicarea formala. Moralul grupului este mai ridicat decât în cazul anterior. .este egal. Retelele formale de comunicare sunt prescrise prin orga nigrama. si informala (informatie fara legatura directa cu activit atea. regulile de com unicare sunt mai putin stricte. canalele folosite sunt altele decât cele formale. o po t distorsiona în functie de relatiile si interesele celor implicati.1. Derularea comunicarii formale scris e sau orale este guvernata de o serie de reguli implicite si explicite privind continutul (ce fel de informatie se transmite). Modalitati de comunicare organizationala Comunicarea organizationala poate fi formala (realizata pe canale impuse de stru ctura organizatiei. cu o puternica tenta afectiva). ceea ce are ca efect o mai mare satisfactie a participantilor decât în cazul retelelor restrictive. 2. responsabilitatea (cine emite si cine controleaza si semneaza în cazul mesajelor scrise).

Comunicare descendenta poate avea loc în sensul cererii de situatii. dar du când la decizii mai bune si la acceptarea mai larga a acestora de catre executanti. . informatii.hot-lines. circulare de informare. mesaje la st atia radio. Formele concrete folo site de o organizatie pot fi decizii. scrisori catre fiecare angajat. brosuri sau manuale cu norme si instructiuni. etc. grupurile de discutie. plângeri. timp alocat. În cazul retelelor formale sensul de circulatie poate fi (a) descendent (de la com partimentele /persoanele de decizie spre cei care executa deciziile). opinii.).linii telefonice permanente prin care salariatii pot comunica unor persoane special desemnate nemultumirile. relatii. compa rtimente diferite ca sedintele. dari de seama. dispozitii. interviurile. momentul (ocazii. Tehnicile de comunicare difera dupa sensul de circulatie al informatiei: . rapoarte. Tehnici recente de canalizare a insatisfactiilor salariatilor sunt asa-numitele . Formele folosite pot fi note de servic iu. Pe lânga acestea conducerea poate folosi la fundamentarea deciziilor sale date furnizate de chestionare de opinie sau atitudini. exista moda litati specifice de comunicare operativa. În figura de mai . continutul partii de i dentificare. date. la care primesc un raspuns sau o rezolvare într-un termen dat. mai facila si mai rapida. forme de colectare a propunerilor si sugest iilor salariatilor. abilitati comunicationale. sau al emiterii de decizii. comitetele. rapoarte în fata adunarii generale a salariatilor sau actionarilor.3. mai lenta. etc.subalternii au acces oricând / sau în anumite zile la sefii lor pen tru a-si comunica reclamatiile. reclamatiile în legatura cu orice aspect legat de munca lor (conditii. Comunicarea organizationala nu se limiteaza însa doar la aceste forme. etc. modul de structurarea a mesajului. între niveluri ierarhice. Comunicarea poate fi unidirectionala E R. (b) ascendent (de la in stantele de executie spre cele de decizie) si (c) orizontal (între persoane aflate la acelasi nivel ier arhic). sau bidirec tionala E R. instructiuni. Comunicarea ascendenta poate fi un raspuns la cererile de situatii si date ale conducerii sau emiterea unor cereri. termene) si destinatia mesajelor (cui sunt adres ate). necesitând rabdare. formulele de adresare).usa deschisa. 3 Usa deschisa . propunerile. reglementate prin normele de organizare si functionare.forma (orala / scrisa. bidirectionala. ziare de întreprindere.2 si . sa lariu. 2 Hot-lines . dari de seama.

În acest lant de emitatori /receptori. Daca F vrea sa comunice cu P. situatie care ar putea fi evitata daca ei ar putea stabili o comunicar e orizontala. mesajul sau ar putea fi supus un or distorsiuni repetate.C .A si apo i descendente L M . comunicarea este realizata pe canale impuse de structurarea ierarhica a act ivitatii. trebuie sa urmeze canalele ascendente E .D .jos.B . A F E D C B Q P O N M L (a) (b) (c) G .N . mai directa.O.

.

2. 5 Bergman. 421. Ignorarea a ceea ce ai fi putut sa afli daca aveai initiativa nu poate fi o scuz a invocabila. p. Este mult mai practic pentru activitate ca el sa aiba posibilitatea comun icarii orizontale cu P. (1994). Paralel cu comunicarea formala sunt initiate comunic ari informale între participanti. Bergman5 (1994) arata ca într-o organizatie informarile predominante sunt descende nte. 2. Luthans. dimpotriva. ar irosi mult din timpul sau si al superiorilor sai parcurgând întregul lant F . furnizând participantilor mai multa satisfactie. daca activitatea cere flexibilitate si dinamism în comunicare (structuri de tip industr ial.M . functi onarul sau muncitorul care trebuie sa rezolve o problema cu ajutorul unui omolog al sau din alt servic iu sau atelier. dimpotriva. pot flexibiliza si îmbuna tati comunicarea . Retelele de comunicare formale si informale sunt coexistente si uneori interfer ente. Cu timpul se constituie retele informale de comunicare. regulile de comunicare sunt mai putin stricte. iar pentru informarea ascendenta exista 3 reguli implicite: Daca doresti sa fii informat vei afla. 1985.D . care nu permit o comunicar e orizontala intra sau extragrupala. o pot disto rsiona în functie de relatiile si interesele celor implicati sau.2. interese comune legate (sau nu) de organizatie. Unele organizatii permit un acces mai . Daca nu ai initiative.C B . canalele folosite sun t altele decât cele formale. Exista organizatii cu structuri de comunicare rigide. pentru a schimba informatii care nu au o legatura di recta cu activitatea. un dez avantaj. p. al angajatilor la informatii le din sistem. Este general admis ca retelele ierarhice sunt mai rigide si mai lente.A .democratic.Comunicarea informala. sefii nu-ti vor trimite informari. dar permi t controlul si întaresc autoritatea.E .L . comercial sau în domeniul serviciilor sau al relatiilor cu publicul).Fig. Conceptul puntilor de legatura al lui Fayol4 4 Ap.P. A. bazate pe criterii afect ive simpatie / antipatie. în sensul ca cele informale pot bloca circulatia informatiei în reteaua formala.unitate de comanda. În acest din urma caz. în timp ce o organizare mai putin strict permite o comunicare mai dem ocratica si mai flexibila. ceea ce poate fi un avantaj atunci când activitatea impune asa-numita . (cazul structurilor de tip militar) sau.N O . 50.

etc.3. semnele secrete de avertizare. cu detalierea unor asp ecte legate de ce au auzit. orizontala si verticala. Comunicarea orala este mai rapida si produce o satisfactie . prin ce mijloc (la telefo n. continutul mesajului. simultan. la o anumita ora toti angajatii. orientarea ei orizontala si verticala. specificul receptorului. Formele mai frecvente de comunicare org anizationala informala sunt zvonurile. între patru ochi. când. Comunicare scrisa si comunicare orala În functie de natura. scrisa. sunt rugati sa raspunda la un chestionar care are în trebari de tipul: . scrisul ramâne" spune un proverb.) sunt alese în functie de natura sarcini i.Când ati auzit ieri informatia X sau o parte a ei?. de la cine.si multi-directionala. contactele personale scurtcircuiteaza reteaua formala. struc tura retelei. "Vorbele zboara. în grup). Analizele astfel realizate au pus în eviden ta faptul ca majoritatea participantilor la retea sunt receptori (pasivi) si emitatorii sunt relativ putini. bi. forma de prezentare poate f i scrisa sau orala. care parte a informatiei. Se pot identifica astfel persoanele sursa (emitatori). Se lanseaza un zvon si. scopul si continutul mesajelor. direct. Modalitatile de comunica re organizationala (fata în fata. materialele satirice sc rise. Structura retelelor de comunicare informale este aleatorie.formala. functionarea lor se bazea za pe comunicare nepermanenta. dupa un interval de timp. 2. O metoda moderna de studiere a canalelor de comunicare informala în organizatii este analiza ECCO (Episodic Comunication Channels in Organization) care are ca s cop aflarea momentului în care fiecare persoana receptioneaza o unitate de informatie si care este reteaua de difuzare a ei.

Comunicarile scrise pot constitui elemente ale unor înregistrari contabil e. Sistemul SAC este un bun model de orga nizare a comunicari scrise. le dirijeaza circu itul lor sau care le aproba. Cu cât organizatia este mai mare si mai complexa. în baza traditiei sau doar a activitatii în sine. norme. o putere potentiala rezultata din m . Organizatiile care implementeaza Sistemul de Asigurare a Calitatii (SAC) au regu li si proceduri complete pentru organizarea fluxului informational. pot fi folos ite ca probe în justitie. Unele organizatii au o descriere clara a tuturor acestor aspecte. existând persoane si chiar compartimente specializate care le întocmesc. Asa cum am aratat anterior. reglementari. mai satisfacute si detin. sau chiar o re glementare stricta (cele care au implementat deja sisteme de asigurarea calitatii). cât si pentru ca poate fi mai utila în stabilirea responsabilitatilor în situatii de litigiu.. în timp c e în altele sistemul functioneaza oarecum . pot fi o documente care vor fi pastrate un anumit timp în fonduri arhivistice. atât pentru posibilitatea de difuzare mai rapida si mai unif orma. ori de câte ori trebuie prevenita uitarea sau fixata responsabilitatea într-o maniera lipsita de echivoc. ra poarte) este mai potrivita cea scrisa. dar în cazul unor mesaje standard (instructiuni. în momentul implementarii unui sistem de calitate pot aparea o multime de dificulta ti legate de structurarea si formalizarea sistemului si de obtinerea unei functionari de cali tate. prin însasi pozitia lor. cu atât ponderea documen telor scrise în ansamblul comunicarii creste. comunicarile scrise pot fi standardizate (toate formularele c are sistematizeaza informatii despre diferite aspecte ale activitatii) sau ocazional e. Traseul comunicarilor scrise poate fi clar fixat (mai ales în cazul comunicarilor standard izate.crescuta. În cazul celor din urma. care au un traseu mai putin riguros. Comunicarile scrise sunt folosite în organizatie în cazul mesajelor care trebuie sa dureze în timp. Într-o organizatie. 2. Roluri în comunicare Rolurile în comunicare sunt manifestari comportamentale ale indivizilor în procesul de comunicare. persoanele centrale sunt mai active în ret ea.4.de la sine. fixând responsabilitatile si asigurând trasabilitatea în domeniul p rocesarii documentelor. fiind caracterizat prin grade diferite de dezordine (sistem haotic de comunicare). pentru tipizarea s i codificarea tuturor documentelor scrise care circula în sistem. dar exista si comunicari scrise ocazionale.

Ea faciliteaza coordonarea acelor grupuri informându-le rec iproc despre activitatile celorlalte.onopolizarea informatiei. 3. atunci când ele nu interactioneaza în procesul muncii. Acest rol activ în comunicare se manifesta si în influentare a rezultatului cooperarii (performanta în munca) si în luarea deciziilor. Omul de legatura este o persoana a carei activitate presupune contacte frecvent e cu doua sau mai multe grupuri. Ele o pot transpune în fapt reglementând circulatia informatiei între mem brii si intrarea informatiei noi în retea. . în unele cazuri producându-se baraje. Lega tura este necesara mai ales în organizatiile cu diferentiere mare a subunitatilor sau cu activitati c u un grad mare de autonomie. ducând la furnizarea unor ca ntitati insuficiente sau excesive. Controlul are aspecte pozitive si negative. numai ca parerile participantilor la retea difera referitor la cee a ce trebuie sa stie fiecare). Rolul de controlor poate fi jucat de oricine. de canal sau de structura mesajului. Controlorul informatiei poate fi si o alta persoana decât persoana centrala a ret elei. în circulatia ascendenta (subordonatul poate influenta decizia superiorilor selectând informatia care le parvine) sau în cea descendenta (seful com unica subordonatilor numai ceea ce trebuie sa stie si în felul acesta le influenteaza co operarea si performanta). Variabile procesuale ale comunicarii Transmiterea mesajului de la emitator la receptor este afectata de o serie de v ariabile care tin de cei doi agenti.

În comunicarea orala. prin calcularea unor aspecte (numarul de silabe retinute di n 100 de cuvinte.Acuratetea mesajului este mentinerea unitatii si semnificatiei prin codificare /decodificare la nivelul emitatorului. 1987. în functie de dific ultatea textului si nivelul de instruire al receptorului). cu atât el va uita mai multe unitati de informatie si va întelege în mai mica masura mesa jul. erau perceputi ca fu rnizând informatie mai clara. Cu cât mesajul a fo st mai lung. 6 Apud Muchins y.credibili. Un alt factor care influenteaza acuratetea este diferenta dintre repertoriile de semnificatii ale emitatorului si ale receptorului: cu cât aceasta diferenta este mai mare. De exemplu superiorii considerati . respectiv al receptorului si este influentata atât de credib ilitatea sursei (E) cât si de structura mesajului. gradul de acuratete al transmiterii mesajului este mai mic decât în comunicarea scrisa. deci acuratetea este mai mica. pot fi recitite de mai multe ori. prin care urmareste stabilirea proportiei dintre cantitatea de informati e citita si cea înteleasa si retinuta. Majoritatea studiilor asupra acestui aspect este realiza ta la nivelul receptorului. p.   .în cuvinte. lungimea medie a unei propozitii retinute . cu atât înte legerea mesajului de catre receptor este mai scazuta. Rezultatele sunt folosite în an aliza gradului de adecvare a instructiunilor si reglementarilor la nivelul de întelegere al celor vizati si eventuala reformulare a mesajelor în forme accesibile. 557. Comunicarea scrisa previne acest neajuns prin faptul ca forma si continutul mesa jului sunt consemnate si pastrate intacte pe un suport exterior (hârtie sau format electronic ). permitând o mai mare acu ratete a transmiterii continutului mesajului. de încrederea pe care R o are în ea si de influenta pe care acesta o exercita asupra lui R si mai putin de structura obiec tiva a mesajului. în ritmul optim de întelegere al receptorului. Acuratetea perceputa (asa cum recepteaza destinatarul mesajul) este d iferita de cea reala (asa cum a fost emis) si depinde de credibilitatea sursei. Indexul Flesch 6este o metoda de studiere a acuratetei receptiei mesajelor în comu nicarea scrisa. datorita faptului ca întelegerea de ansamblu a mesajului este dependenta de calitatile mnezice ale receptorului: acesta va întelege în functie de capacitatea de a evoca cât mai multe unitati de informatie stocate în memoria de scurta durata.

Distorsiunea este reproducerea incorecta a unei informatii obiectiv corecte pri n exagerarea aspectelor favorabile sau defavorabile. blocarea sau omi terea completa a unor date si poate fi constienta sau nu.. Excesul de informatie (redundanta mesajului) se produce atunci când E transmite m ai multa informatie decât poate receptiona R si este mai frecvent în comunicarea organization ala decât . . Diplomatii de exemplu. În comunicarea ascendenta. mesajele lor trebuiesc . Fenomenul se produce mai ales atunci când E nu are încredere în R. subordonatul poate sa blocheze informatia negativa importanta pentru scop si sa exagereze informatiile pozitive despre sine. Avem tendinta de a fi mai prudenti în comunicarea cu persoane le necunoscute si cu cele cu statut social diferit. dar frecventa contactelor favorizeaza desch iderea.Comunicarea închisa. au mesaje mai directe si lasa sa transpara mai m ulta informatie despre ei însisi.traduse. filtrarea unor aspecte.. are rolul de a mentine diferentele de statut si este initiat a si mentinut de regula de cel favorizat. Comunicarea descendenta este afectata mai mult de control decât d e distorsiune în sensul ca sunt omise informatiile nerelevante pentru subordonati. altii sunt mai închisi. sunt foarte în chisi. ceea ce duce la pierderea abilitatii superiorului de a discerne informatia relevanta de cea irelevanta si la adoptarea unor decizii gresite.de a reduce schimburile de informatii cu persoane percepute ca închise. si invers. În comunicarea interpersonala exista o tendinta spre simetrie în atitudinea fata de comunicare în s ensul ca avem tendinte .Deschiderea spre comunicare este o variabila individuala legata de emitator: un ii participanti sunt mai deschisi. Superiorul are tendinta de a filtra sau bloca mai putin informatia negativa si d e a exagera mai putin pe cea pozitiva. mai prudenti.

Individul are tendinta de a dori mai multa informatie decât are în mod real nevoie pentru ca aceas ta îi produce un sentiment de certitudine în luarea deciziilor. Excesul are influenta pozitiva asupra satisfactiei (persoa nele care primesc mai multa informatie sunt mai multumite) si negativa asupra performantei reale în munc a.creditarea. mai ales cân d este legata direct de procesul muncii (persoana nu primeste suficienta informatie uti la). Deficitul de informatie poate sa afecteze în sens negativ performanta. aproximare (catego rizarea informatiei dupa o schema simplificatoare) sau pur si simplu prin evitarea informatiei. Deficitul de informatie este compensat de aparitia zvonurilor: ele iau nastere prin emiterea si raspândirea unor opinii de catre un lant sau o retea de comunicare. Efectele comunicarii la nivel individual si organizational Climatul de comunicare este atmosfera generala în care are loc comunicarea organizationala. ci si retelele de comunicare formala care decurg din aceste raporturi. dar comunicarea nu se refera numai la acest aspect. cunoasterea activitatii colegilor de munca. Aparari fata de excesul de informatie. aceasta de pinzând de calitatile persoanei. Organizatiile încearca sa limiteze cantitatea de informatie care este a ccesibila fiecarui participant la activitate la un nivel optim prin definirea retelelor de comunica re. Dirijând fluxu l informational prin retele prestabilite. doar persoanelor care au nevoie de ea pentru activitate. unor lideri de opinie. cât si efectele sa   . dupa caz. ci ea priveste o serie de alte domenii: comu nicare interpersonala. filtrare (separarea informatiei relevante de cea irelevanta). 4. Organigrama reprezinta nu numai raporturile functionale generale între entitatile componente a le organizatiei. Exce sul de informatie poate depinde si de continutul sarcinii si de feedbac -ul rezultatului. Di storsiunea interpretarilor este accentuata de suprapunerea si amplificarea unor opinii ale emitatorilor succesivi si de . a obiectivelor organizatiei. dar atun ci când el devine cronic poate fi un factor de stres. informatia este distribuita. a celorlalte grupuri.deficitul. Problema este de a stabili. limita de la care începe excesul. în functie de continutul ei . sa decodifice o p arte din informatie). Atunci când capacitatea de receptie a indi vidului este depasita el se apara prin omisiune (refuza sa prelucreze. a conducerii. Climatul influenteaza atât procesul comunicarii. chiar daca acestea sunt de slaba ca litate.

motivatie.). management. tehnologii. tehnologica si de organizare a activitatii (echipamente. Climatul defensiv este generat de lips a de încredere reciproca între angajati. Cercetarile au aratat ca feedbac -ul cunoasterea rezultatelor imediate si finale ale activitatii proprii . comunicarea interpersonala s i organizationala este considerata ca un factor important. încredere reciproca. suspiciune. Comunicarea rezultatelo r are un rol informational si totodata motivational: centreaza atentia pe aspectele relevante ale sarcinii. grupal.. stare de sanatate) si alte va riabile organizationale. nu actioneaza pe baza unor . de grupurile de putere existente si de relatiile dintre ele. organizational. Pe lânga variabilele individuale care influenteaza performanta (ap titudini. de gradul de rigiditate al retelelor de comunicare. Participantii sunt preocupati de rezolvarea problemelor de serviciu.   .are o influenta poziti va indiferent de sursa de la care provine (organizatie. Performanta în munca poate fi abordata la mai multe niveluri: individual. sefi. colegi. de natura tehnica. respect. tendinta de securizare prin recurgere la . centrare pe s arcina. se apreciaza si se respec ta reciproc. empatie.le asupra performantei individuale si de grup si a satisfactiei. de politicile manag eriale. spat iu si orar de munca.agenda ascunsa. Climatul de cooperare est e caracterizat prin flexibilitate. tendinta de a-i domina si controla pe ceilal ti. trasaturi de personalitate. Climatul de comunicare depinde nu numai de natura organizatiei. su nt manipulativi. competente. P articipantii sunt preocupati mai mult de conflicte si tensiuni decât de activitatea propriu-zisa. sisteme de stimulare etc. sarcina în sine). ci si de valoril e si traditiile sale. blocheaza si filtreaza informatia si încearca sa dobândeasca prin aceasta mai multa putere personala.agende ascunse. (una spun si alta gândesc si fac). spontaneitate.

Cu cât organizatia este mai ierarhizata.     . mai ales a tunci când este vorba de informatie utila pentru munca. excesul de fe edbac poate deteriora performanta în timp ce deficitul poate duce la un comportament aleator s i ineficient. Excluderea de la comunicare creeaza nu numai insa tisfactie ci si nesiguranta si tensiune emotionala. Nu toate aspectele comunicarii contribuie egal la performanta. Pentru a evita deteriorarea performantei la nivel organizational prin integrare a lenta a noilor angajati. aceleiasi frecve nte a comunicarii ascendente a doi angajati fiindu-le asociate continuturi diferite: u nul furnizeaza informatii utile deciziei. au aratat ca cele mai eficiente aveau si comunicarea cea mai deschisa si mai fidela (nedistorsionata). unele firme au conceput programe speciale de familiarizare rapida prin furnizarea informatiilor esentiale despre norme. prin faptul ca au circuite informationale si reguli de comunicare bine definite. pp.orienteaza spre comportamente dezirabile si adecvate performantei. au avantajul ca permit o executie rapida (principala ratiune a unitatii de comanda) si nu lasa loc pent ru deliberari. celalalt cere permanent îndrumari. canale de comunicare. Satisfactia în munca este influentata si ea de comunicare. Rezultatele au fost confir mate si de un alt studiu al lui O Reilly si Roberts realizat pe 43 de echipe ale Marinei SUA si pe trupele speciale de asalt ale politiei. Retelele formale sunt destinate circuitu lui informatiilor necesare bunei desfasurari a activitatii si. Retele restrictive. etc. 7 Apud Muchins y (1987). Un experiment de laborator realizat de Zand7 a demonstrat ca grupurile cu nivel uri ridicate de încredere interpersonala si cu o mai mare deschidere sunt mai eficient e în rezolvarea problemelor si în solutionarea conflictelor. din acest motiv sunt si restrictive: partici pantii au acces numai la acele informatii care le sunt indispensabile activitatii proprii si colaborarilo r implicate. desi a u performante mai slabe. deficitul de informatie si distorsiunea creeaza insatisfactie. reglementari. cu atât controlul fuxului informational creste. Eficienta activitatii la nivel grupal depinde de natura retelei (formala / info rmala) si de structura ei (restrictiva / flexibila). asa cum am aratat în par agrafele precedente: cei care au acces la mai multa informatie sunt mai multumiti. 569-570.

Rezistenta la schimbare poate fi contracarata promovând elemente ale schimbarii prin aceste retele: credibilitatea informatiilor va fi crescuta de asocierea lor cu s ursele informale. au tendinta de a genera stari de in satisfactie. Strategii de comunicare organizationala 5. proceduri) . principii. de dependenta transmiterii de caracteristicile in dividuale ale participantilor (motivatie. regulamente interne. de natura informala. Functionalitatea retelelor nerestrictive.interpretari individuale.. La acestea .1. filtrari si blocaje. interese etc) si de tendinta spre exces de informati e. tensiuni. fie ele formale sau informale este af ectata de lentoarea difuzarii mesajelor. atât la nivel formal. Un sistem de comunicare organizationala presupun e existenta unor principii si norme formale (reglementari legale. iar angajatii vor accepta mai usor persuasiunea si vor adera la schimbarile propuse. Sisteme de comunicare Sistemele de comunicare organizationala iau nastere. odata cu organizatia. traditii. cât si la nivel informal. 5. opozitie. Avantajul lor consta în faptul ca satisfactia generata de accesul la informatie mareste coeziunea grupu rilor si loialitatea fata de organizatie. proceduri etc. care guverneaza procesul si rezultatele com unicarii. Dezavantajul lor este legat de faptul ca nu permit decât în mica masura realizarea functiei expresive a comunicarii. Existenta retelelor de comunicare informala nu are numai efecte negative asupra eficientei activitatii.

vexatoriu). nici . Un bun sistem de comunicare organizationala scrisa trebuie sa se bazeze pe urma toarele principii: . emotional sau dimpotriva. ele trebuie concepute într-o forma simpla si clara (acura tete).se adauga retele de comunicare. Stabilirea unor proceduri sta ndard de participare la sistemul de comunicare organizationala fixeaza în mod clar responsa bilitatile si previne orice ambiguitate si pasare a responsabilitatii. Transparenta: toti participantii la sistemul de comunicare scrisa trebuie sa c unoasca continutul si forma documentelor standardizate. Responsabilitate: fiecare participant la sistemul de comunicare organizational a trebuie sa fie constient de importanta asumarii responsabilitatii pentru emiterea. un bun program de comunicare trebuie sa aiba doua sensuri (asigurarea feedbac ului). responsabilitati .cald. subiectele comunicarilor trebuie sa apartina sferei de interes a lucratorilor.2. nici paterna list. la rândul lor. stilul comunicarilor trebuie sa fie obiectiv (nici condescendent. Mijloace   . sa fie explicit stabilite ca structura si directie de circulatie a informatiei.. . . 5. Procedurile de procesare trebuie sa cuprinda termene si responsabilitati de procesare. mijloace si tehnici de comunicare. comunicarile sunt eficiente când au ca obiect fapte si ineficiente când constau în discursuri sau teorii. utilizarea unor mijloace si asigurarea bunei functionari a retelelor de comunicare existent e. Retelele de comunicare trebuie. continutul si forma orientative ale celor nestandardizate. trebuie sa fie complete si întocmite / procesate la timp. Eficienta: documentele trebuie sa raspunda nevoilor de comunicare rezultate di n activitatea practica a organizatiei. Principii . receptia si procesarea documentelor legate de sarcinile sale de serviciu. roluri comuni cationale îndeplinite de actorii procesului (indivizii si compartimentele). . . . Programe de comunicare Comunicarea organizationala eficienta presupune existenta unor principii clare. retelele (circuitul) si procedurile de procesare pentru fiecare document cu care lucreaza.

. realizata prin contact e directe. anihilarea zvonurilor prin discutarea deschisa în grup. sat isfactie si stimulare. toti participantii au acces egal la informatie. de gradul de incertitudine în activitate: . Simptome patologice de evitat . refuzul sefului de a comunica clar obiectivul de atins. . teama sefului ca subalternul sa cunoasca obiectivele superioare. în grupuri mici. de gradul de centralizare. orizontala si pe verticala. discutii directe sef / subaltern. conducerea .. .invizibila. comu nicarea scrisa fiind folosita mai mult în relatiile cu exteriorul. sedinte scurte. 6. . refuzul sefului de a comunica subalternilor informatiile necesare pentru a-si în deplini munca. are efecte proaste. Influentele parametrilor organizatiei asupra comunicarii Comunicarea organizationala difera în functie de marimea organizatiei. . . în organizatiile mici comunicarea este predominant orala. vizite neoficiale ale conducerii la locurile de munca au un efect de calm.

controleaza ritmul muncii si îndeplinirea sarcini lor. dar este puternic dependent de conditiile externe organizat iei. De exemplu o firma trebuie sa faca fata schimbarilor de pe piata produselor si a mu ncii. din domeniul financiar. în aceasta ipo staza. în cazul cooperarii pentru rezolvarea sarcinilor de munca. în organizatiile mari predomina comunicarea scrisa. gradul de incertitudine în activitate este variabil de la un domeniu la altul.tactul benzii. pentru integrarea partilor (unitatile de munca) se foloseste mai mult comunicarea orizontala directa. a imposibilitatii de ai controla. la un atelier de reparatii auto (munca autonoma) nevoia de comunicare este mai mare decât la o sectie de montaj semiautomatizata dintr-o fabr ica de automobile. retele descentralizate au o organizare predominant orizontala. al resurselor de materii prime. Datori ta marii variabilitati a factorilor care sunt implicati în decizie. informatia c ircula prin lanturi ierarhice stabilite. dincolo de un grad de automatizare. de aceea este mai practic pentru toata lumea ca ea sa fie selectata în functie de activitate). iar comunicarea verticala are ca scop predominant controlul. simplificând comunicarea. este diferentiata pe compartimente (nu toti participantii au nevoie în procesul muncii de aceeasi informatie. d e la o organizatie la alta. ceea ce atrage dupa sine o nevoie crescuta de comunicar e intraorganizationala si mai ales extraorganizationala. informatia circula mai lent. . probabilitatea distorsiunilor este mai mare decât în cazul organizatiilor mici. De exemplu. deciziile strategice devin importante pentru însasi existenta organizatiei. unde . Comunicarea manageriala . în retelele centralizate de comunicare accentul cade pe comunicarea verticala (a scendenta /descendenta) si distanta dintre vârful si baza ierarhiei se mareste. Comunicarea aduce informa tie suplimentara si astfel este posibila reducerea incertitudinii. dar. defectiunile fr ecvente ale utilajelor cresc nevoia de comunicare între participanti.. creste incertitudinea deciziei. 7. cu cât numarul compartimentelor coordonate creste. dar nevoia de control difera dupa tipul muncii si g radul ei de organizare. cu mai putine n iveluri ierarhice. al tehnologiei. . comunicarea orala este limitata la persoanele care interact ioneaza direct în procesul muncii. cu atât reteaua de comunicare este mai complicata si mai încarcata de informatie. . datorita lungimii m ari a canalelor de comunicare.

managerul stabileste structurile si imprima stilul de comunicare. Planificarea activitatii se bazeaza pe o ampla informare interna asupra resurs elor materiale.este cea care leaga între ele celelalte resurse. cum este cea din societatea româneasca . Deciziile manageriale. umane. . grupuri sociale si institutii exterioare organizatiei. ca persoana care gestioneaza resursele materiale. îsi consolideaza puterea. a diferitelor evenimente care afecteaza organizati a. organizare. financiare si uman e ale unei organizatii îsi asuma functii specifice: planificare. asupra disfunctiilor si problemelor interne cât si pe informare externa asupra situatiei de pe piata. financiare. supravietuirea ei în mediul social. De fapt circulati a informatiei comunicarea . depind de modul în care managerul gestioneaza o a patra resursa. comanda. S-a spus: informatie = putere.informatia. Bunul mers a l întregii organizatii. Calitatea deciziilor luate depinde de calitatea si cantitatea de i nformatie de care dispune managerul la un moment dat. coordon are si control. Managerul exista ca putere reala în or ganizatie si îsi îndeplineste functiile comunicând: .Managerul. Formula de mai sus ar putea fi exprimata: comunicare = putere.. Exercitarea fiecareia din aceste functii presupune comunicarea cu ceilalti membr ii ai organizatiei si cu persoane. de natura subtila . informare vitala mai ales în conditiile unei situatii dinamice. În si prin activitate a sa.în tranzitie. concretizate în ob iective si planuri de realizare sunt apoi comunicate tuturor celor implicati în realizarea lo r.

Rolurile informationale. ce. analiza rapoartelor subordonatilor si întocmirea propr iului raport de activitate. . Alocarea resurselor organizatiei es te mediata de comunicarea interna. Modul în care managerul îsi . implicite actului de conducere. presupune stabilirea si atribu irea de sarcini.. alaturi de competenta m anagerului. rezolvarea disfunction . stabilirea termenelor si a parametrilor d e executare a sarcinilor (cine. evaluare a performantelor si comportamentului organizational al angajatilor. deci eficienta organizarii depinde. Analize ale ponderii comunicarii în activitatea manageriala au aratat ca timpul a locat acesteia este foarte mare si creste odata cu nivelul ierarhic.conduce. . ordine. . Stilul de comu nicare. între diferite compartimente.informatie. calitate etc. de felul în care se informeaza si îi informeaza pe ceilalti. . instructiu ni. Personalitatea managerului se manifesta în fie care dintre aceste relatii si se modeleaza prin exercitarea rolurilor. Aceasta situatie pune înca o data în evidenta importanta abilitatilor sociale si comunicationale pentru munca manager ului. . c ontribuie la cautarea si primirea de informatii (interne si din mediu) necesare deciziilor. informationale. climatul de colaborare. deciz ionale. determinarea structurilor functionale. între membrii organizatiei. cum. Coordonarea resurselor si compartimentelor functionale pe parcursul realizarii obiectivelor. rezolvarea conflictelor si depind si ele de stilul de comunicare si de tactul managerului. . discutiile de disciplinare. Organizarea . delegarea responsabilitatilor .. se bazeaza pe primele do ua categorii si constau în adoptarea de strategii de dezvoltare. t ransmitere de informatii utile pentru îndeplinirea sarcinilor de catre subordonati. Rolurile interpersonale sunt jucate de manager ca persoana de legatura între org anizatie si exterior.functie subsecventa planificarii. manifestate prin gestionarea resursei . reprezentare a organizatiei în exterior. schimbare. între persoane si compartimente / instante ierarhice.consta în directi onarea subordonatilor pentru atingerea obiectivelor prin dispozitii.functia cea mai sensibil determinata de comunicare . când are de facut). Munca reala a managerului se concretizeaza prin roluri interpersonale. motivarea pentru munca depind de stilul de comunicare. Controlul consta din verificarea îndeplinirii obiectivelor de catre fiecare pers oana si compartiment functional în conditiile prescrise (termene. Rolurile decizionale. oamenii spre obiective. relationare si conducere se manifesta plenar în interviurile de comunicare a evalu arii. Comanda .). atenuarea tensiunilor.

motivare. influentare si convingere. de comitet de directie etc. A deziunea angajatilor la scopurile organizatiei. discutii cu liderii sindicali din firma. coordoneaza sursele intermediare de comunicare. Managerul face sa circule informatia utila atingerii ace stor obiective. Exercitarea acestor roluri manageriale presupune folosirea functiilor organizat ionale ale comunicarii (informare. coordonare.concertarea. audiente. alte organizatii. furnizori. discutii cu alt e persoane din conducere. comanda si instruire. rezolvarea corespondentei si semnarea mapei. Iata câteva exemple de sit uatii de comunicare fara de care munca manageriala ar fi de neconceput: participarea la sedinte (ope rative. Scopurile comunicarii manageriale sunt strâns legate de obiectivele generale ale organizatiei: informare. pentru a-i cointeresa si a le crea satisfactia atingerii scopurilor. integrare si mentinere. . discutii cu diferiti clienti. consultarea unor materiale de specialit ate. îndrumar e si sfatuire.). si concentrarea eforturilor lor se pot rea liza folosind toate formele si resursele comunicarii manageriale. exprimare emotionala) pen tru îndeplinirea functiei de gestiune a tuturor resurselor organizatiei.alitatilor pentru atingerea obiectivelor. face sa ajunga informatiile util e la timpul potrivit si la persoana potrivita. . control. discutii telefonice cu personalul din subordine. foloseste informatia pentru a face clare scopurile org anizatiei pentru angajati. activitati de protocol (primirea unor delegatii din tara si din strainatate).

F. Constantin. (2002) managementul resurselor umane. L.. Managementul firmei si dezvoltarea resurselor umane in org anizatii. (1997). Arta de a comunica. Constantin Stoica..Bibliografie . (2004). Publishers: Sage. . Comunicarea eficienta. The New Handboo of Organizational Communic ation. Pitesti: Editura Paralela 45 . Iasi: Editura Pol irom . editia a II-a. Jablin. Putnam. (2001). Cluj-Napoca: Editura Risoprint . resursele umane o provocare pentru managementul contemporan.O. (1998). I asi: Institutul European . L. (1998). D..(2005).A.. T. A... Bucuresti: Editura Didactica si Peda gogica. Thousand Oa s     . Popescu.M.. N. Pedagogia comunicarii.L. Petrisor. O.. I.M.F. Pânisoara. Sechelarie. Bucuresti: Editura Economica . Cimpean E. Soitu.

contracte de munca) sau informale sub forma contractului psihologic. Management operational. 8 Tripon.. Lucrul în echipa. Aceste raporturi pot fi formale (de ex. Munca în echipa este capacitatea de a munci împreuna pentru a realiza o idee comuna. Beyond the Team Exista multi termeni care descriu munca în grup în cadrul organizatiilor si modul în c are îsi defasoara activitatea.. care exprima anumite presupuneri si asteptari în legatura cu ce au de oferit si sunt doritori sa dea efectiv managerii si angajatorul (Kessler & Undy). Grupul de lucru reprezinta colectivul de persoane implicate în organizatii. 2005. acorduri de procedura. A. A. M. Petelean. 1.Capitolul II. autonomia si resursele cerute de scopuri le propuse9.. LUCRUL ÎN ECHIPA Camelia Stanciu 1. A. 33 10 Belbin. Termenul relatie de munca descrie raporturile care exista într e angajatori si angajati la locul de munca.1. M... 7 9 West. Munca este exercitarea efortului si aplicarea cunostintelor si aptitudinilor în ve derea realizarii unui scop. Carnegie). On.A. Performanta în e chipa. este sursa ce le permite oamenilor obisnuiti sa atinga rezultate neobisnuite (A. p. autoritatea necesara. capacitatea de a directiona realizarile individuale spre obiectivele organizatio nale. Munca în echipa delimitari conceptuale Echipa este locul unde se întâlnesc si interactioneaza grupuri diferite care îsi împarta sesc sperantele despre scopuri si roluri într-o atmosfera armonioasa8. Ele au aceleasi obiective globale de lucru.. p. Diferenta dintre grupuri si echipe . 2003. ce îndep linesc sarcini în vederea realizarii obiectivelor organizatiei din care fac parte.

Belbin arata ca pe masura ce munca în echipa devine un termen la moda. Echipa Grup Marime Limitata Medie / mare Selectie Esentiala Irelevanta Leadership Partajat / prin rotatie Singular Perceptie Întelegerea reciproca a cunostintelor Concentrare pe lider Stil . În literatura exista tendinta de menii de grup si echipa unul în locul celuilalt si nu este usor sa se faca o distinctie între . prin definitie. Echipele apar când un numar de persoane au un obiectiv comun si recunosc ca succesul lor epinde de succesul altora. În practica. De asemenea. reciproca a folosi ter aceste notiuni personal d Acele persoane sunt interdependente. a început sa înlocuiasca tot mai mult referirea la grupuri si orice activitate este descrisa ac um ca munca în echipa. înseamna ca tensi unile si comportamentele contradictorii vor fi demonstrate în echipa. adica toate grupurile sa fie echipe. dar nu este necesar ca sa fie adevarata.Toate echipele sunt. grupuri. oferind câteva caracteristici care sa realizeze diferenta dintre cele doua10. aceasta înseamna ca în cele mai mul te echipe oamenii vor contribui cu abilitati diferite. Tot el pune sub semnul întrebarii daca este utila distinctia dintre grupu ri si echipe..

Coordonare a rolurilor Conformism convergent .

Spirit Interactiune dinamica Oponentii sunt persecutati de majoritate Prin munca în echipa se întelege un numar restrâns de persoane cu abilitati complement are care urmaresc un scop. . 35 . comunicare deschisa si onesta. participare directa la adoptarea si aplicarea deciziilor. op.K. p. valorifica mai bine resursele fiecarui membru. . recompensarea succeselor individuale si de echipa...A. . . . realism si credibilitate. se considera reciproc responsabile. obiective comune definite cu rigoare. încredere. . pretuire si recunoastere a muncii si rezultatelor obtinute de catre membrii ec hipei. Katzenbach & D. . urmarirea unei abordari comune. . sunt mult mai orientate spre obiective decât organizatia în ansamblu. urmarirea unui scop comun. climat psihosocial prielnic colaborarii si sprijinului reciproc. . urmarirea unor obiective comune de realizat. atributii clare. . . . Gh. sunt cele mai indicate pentru a rezolva probleme complexe care necesita opinii si cunostinte diferite. Echipele: . reorganizate sau redimensionate. . sistem de norme. îsi stabilesc mult mai usor o viziune si un scop propriu.. reprezinta un excelent mediu de învatare. M. . numar mic de persoane cu abilitati complementare. sunt mai flexibile decât grupurile organizationale deoarece pot fi mult mai usor formate. responsabilitati precise. statut si roluri bine determinate s i distribuite celor cu calitati adecvate. cultiva loialitatea si functioneaza pe principiul toti pentru unul si unu pentr .cit.R. dizolvate. Smith). respect reciproc si cooperare activa. . 2008. p. Aceasta definitie identifica câteva t rasaturi importante ale echipelor: . obiective de realizat si o abordare comuna. Echipa ca structura socioprofesionala se caracterizeaza prin11: 11 Aradavoaice. valori etice si principii împartasite de toti membrii. . pentru care s e considera reciproc responsabile (J. 9 12 West. Liderul si munca în echipa.

.. În conceptia lui H. Gazzarg. spital. V. Owen. în vederea atingerii unui tel comun. indiferent de locul în care se lu creaza (birou. trebuie obtinut urmatorul acronim: Efortul Conjugat Holist Incita la Performante Apreciabile Sarcinile care se preteaza mai degraba lucrului în echipa decât muncii individuale t rebuie sa fie alese în functie de urmatoarele criterii12: .u toti. Hodgson. scoala. H. etc. Munca în echipa presupune colaborarea mai multor persoane care împart acelasi spati u de lucru. favorizeaza delegarea de responsabilitati pentru ca ofera garantia de a contro la comportamentul membrilor sai prin norme proprii.).

precum si de stabilirea tipu lui de informatii necesare si a modului în care vor fi utilizate. posibilitati de executare a sarcinii sarcina poate fi executata astfel încât sa co nstituie o provocare pentru membri. Membrii echipei pun înt rebari care reflecta interesul cu privire la rolurile atribuite si la resurse. Construirea unei echipe eficiente 2. normarea. schimbul de informatii si dezbaterea deciziilor cu privire la metoda cea mai efi cienta de lucru.1. cerinte variate sarcina presupune multiple competente stapânite de diversi indiv izi. 1965) pr esupune 5 stadii: formarea. necesitatea interdependentei si interactiunii sarcina presupune cooperarea.     . co municarea. mai ales legate de bac ground-ul acestora si expe rienta în tipul de sarcina pe care echipa trebuie sa o execute. Indivizii din cadrul echipei cauta informatii despre alti membri. etapa de functionare si întrerupere a activitatii. la luarea deciziilor priv itoare la noi produse sau alt personal. Etapa este caracterizata de încercari repetate de a identifica sarcinile în termeni de parametri relevanta si de a stabili cum anume se vor realiza. Formarea La acest nivel apare adesea un grad ridicat de anxietate. completivitate sarcini complete. . . 2. . autonomie gradul de libertate pe care îl au echipele cu privire la felul în care îsi fac treaba. semnificatia sarcinii contributia importanta a sarcinii la atingerea scopurilo r organizationale sau la dezvoltarea societatii în general. cerându-le mai multa responsabilitate si deprinderea unor noi aptitudini pe parcurs. oportunitatea de a acumula noi cunostinte asigura membrilor sansa de a-si îmbuna tati sau extinde deprinderile si cunostintele. . . de la ceva neînsemnat precum momentul pauzelor de lucru. .. Etapele dezvoltarii echipei Modelul cel mai cunoscut si mai raspândit de evolutie a echipei (Tuc man. Cea mai importanta sarcina este stabilirea clara si de comun acord a obiectivelo r. etapa de agitatie.

1965. B.Tipuri de comportamente disfunctionale în echipele aflate în tranzitie13 13 Tuc man. Psychological Bull etin La membrii echipei La conducatorul echipei La întreaga echipa Anxietate evidenta fata de perspective Tentative de a se face neobservati Reevalura ale carierei profesionale Bucuria / regretul fata de schimbarea conducatorului Stare de confuzie temporara Sabotaj Lipsa de încredere sau repros Testarea noului conducator Panica Aspiratie la functiile importante Tentative de preluare a controlului Schimbari aparent aleatorii Evaluari incorecte ale personalului Idei preconcepute negative Nepotism Asteptari exagerate / frustrare Reactii la stres Cresterea / scaderea stimei de sine Comportament competitiv Redefinirea domeniului   .. Development Sequence in Small Groups.W.

Scaderea nivelului de ingenuitate Neclaritati în ceea ce priveste obiectivul/prioritatile grupului Suspendarea lucrului Un numar excesiv de sedinte / întrevederi Formarea de noi coalitii Renuntarea la proiectele inovante Schimbarea sistemului de .

exista tentatia de a le parcurge în viteza   . Se stabileste o structura de lucru eficienta. toate echipele. de regula. autoritatea si/sau competenta coordonatorului. Apar norme sau reguli acceptate si modalitati de lucru referitoare la comportamentul individual si colectiv. În unele cazuri se constata reluarea unor etape pentru a le parcurge gradat. Sunt vizate alegerile. iar echipa începe sa abordeze s arcina din perspectiva unei cooperari pozitive. membri importa nti vor parasi grupul. dar. Acest stadiu se caracterizeaza prin onestitate si deschidere în rezolvarea diverge ntelor. Normele trebuie impuse în conformitate cu nevoile organizatiei. Întreruperea activitatii La acest stadiu nu ajung. Normarea În timpul normarii are loc rezolvarea conflictelor.2. în timp. La acest nivel trebuie organizate sisteme de revizuire regulata pentru ca echipa sa dea randament în continuare si sa fie în legatura cu mediul în care actioneaza. Se întocmesc planuri si se stabilesc standard e. în mijlocul careia indivizii se simt bine si încep sa colaboreze mai relaxati. iar proiectele majore vor fi finalizate sau întrerupte. Etapa de functionare Membrii echipei încep sa vada rezultatele date de concentrarea constructiva a ene rgiei asupra sarcinii comune.Reactii la stres recompense Etapa de agitatie În timpul acestui stadiu apar conflictele între indivizi si subgrupuri. la diverse niveluri. 2. Nu toate grupurile urmeaza schema propusa de Tuc man. Implicatiile statutului de membru al grupului Deoarece în primele faze rezultatele sunt minime. iar membrii nu accepta eventuale în cercari de dominare din partea conducerii.

Dat fiind caracterul inevitabil al acestor etape. a îngrijorarii sau anxietatii tipice etapelor de formare si antrenare. Grupurile îsi pot înceta evolutia la diferite etape. Pentru a creasi mentine echipe performante trebuie luate în considerare toate elem entele care influenteaza eficacitatea grupurilor. timpul necesar pentru ca echip a nou constituita sau cea modificata sa devina pe deplin productiva se poate reduce prin împartasirea pr eocuparilor si asteptarilor legate de grup. La fel ca si oamenii. Printre aceste elemente diversitatea membr ilor are un loc aparte. si astfel se poate accelera realizarea unei atmosfere de încredere. crearea de noi ide i va fi limitata si toata lumea va dori sa joace aceleasi roluri si sa îndeplineasca aceleasi sarcini. car e permite renuntarea la aspectele interpersonale în favoarea celor legate de sarcinile profe sionale. Membrii grupului se pot întelege între ei pentru a evita surprizele. e necesar sa existe o combinatie de per soane cu abilitati si caractere diferite.sau de a le scurt-circuita. unele nu ajung niciodata pe de plin functionale. a caror durata depinde de factori precum: maturitatea indivizilor si a echipei. conducerea acesteia. Desi tentanta. maturitate si alti factori. Pe de alta . echipele trec si ele pr in etape previzibile. ceea ce duce la reducerea tensiunilor. climatul organizational si cel extern. grupul va atinge productivita tea maxima. Daca sunt prea asemanatoare. care trec prin stadii de evolutie în functie de vârsta. co mplexitatea sarcinilor. experienta. sperând ca prin aceasta. echipa putând acum sa mearga înainte si sa functioneze. Atunci când membrii echipei sunt omogeni exista o serie de avantaje: usuri nta de a crea relatii sociale între membriisi începutul interactiunii necesare pentru a munci împreu na. acesta idee nu da rezultate. Apartenenta la echipa În ceea ce priveste componenta echipelor.

de pâna la 10 persoane. Odata ce au fost stabiliti membrii echipei. iar aceia care nu doresc sa munceasca nu se pot ascunde atât de uso r. Grupurile mai mari.parte omogenitatea poate sa limiteze punctele de vedere. de exemplu. Cei mai tacuti nu vor fi domin ati de personalitatile mai puternice. po t fi implicati agenti economici sau organizatii comunitare. Cercetarile au aratat ca diversitatea poate crea probleme în stadiile initiale de formare a echipelor. fiecare etapa poate fi realizata cu succes. În general. acestia trebuie sa învete sa lucreze îm preuna. Pe parcursul unei activitati mai îndelungate în echipa. Aceste aspect e sunt importante atunci când echipa lucreaza la sarcini complexe. În cele mai mari. poate contribui la cresterea motivatiei. Aceasta apare atunci când conflictele interpersonale care pornesc din d iversitate vin sa încetineasca procesele de grup cum ar fi construirea relatiilor. . definirea problem ei si partajarea informatiilor. ideilesi creativitatea. trebuie sa le permitem sa se gândeasca la ea si sa puna întrebari pentru clarificare. fixarea unor termene face s arcina mai usor de abordat. Acest aspect nu ar tre bui sa se limiteze doar la a le spune în ce consta. Trebuie sa ne asiguram ca membrii echipei sunt tratati egal. se poate dezvolta un potential de performanta o data aceste probleme au fost rezolv ate. ci le va si permite sa-si formeze o viziune mai clara în privinta sarcinii si a ceea ce ar trebui sa r ealizeze. se observa o implicare redusa. informatiisi perspective variate care pot sa îmbunatateasca procesul de luare a deciziilor sau de solutionare a unor probleme. Munca în echipa poate avea legatura cu persoane din afara grupului. Claritatea sarcinii Trebuie sa ne asiguram ca sarcina este clara pentru toti. iar progresul va fi mai usor de monitorizat. Din diversitate provine o baza mai mare de talente. dar care pot fi productive. Chiar daca echipele ar putea întâmpina dificultati în a rezolva aceste probleme. Într-o echipa de pâna la 6 membri este probabil ca toti sa devina implicati. aceasta este marimea ideala. Aceasta nu numai ca le va furniza informatii concret e. cuprind a desea una sau doua persoane care nu contribuie foarte mult.

În conceptia lui V. echipa trebuie sa includa persoane capabile sa identifice problemele si persoa ne cu abilitati de rezolvare a problemelor. Autorul descrie 3 tipuri de abilitati de care o echipa trebuie sa tina cont pent ru a ajunge la rezultate bune pe plan profesional: . sa-si ofere sprijin. Ei trebuie sa sprijine procesul si produsul muncii în echipa. într -o maniera care sa promoveze eficacitatea. sa-si împarta echitabil munca. numarul necesar de oameni. în care sunt specificate obiectivele care trebuie îndeplinite. sa decida competent. are nevoie de oameni cu expertiza tehnica. Competitia dintre membrii unei echipe joaca rar un rol într-o munca de echipa efic ace. Realizarea unui consens si asumarea sarcinii de catre fiecare membru al echipei este foarte importanta. . str ategia si succesiunea pasilor. Ricu. membrii sai ar trebui sa fie compl et dedicati finalizarii sarcinii si realizarii obiectivelor. Membrii trebuie sa devina camarazi. cât si în vederea dezvoltarii fiecarui membru. rolurile pe care acestia trebuie sa le îndeplineasca si abilitatile pe care trebuie sa le posede. . .Implicarea membrilor echipei Pentru ca o echipa sa functioneze cu succes. construirea unei echipe eficiente presupune un bun desig n al lucrului în echipa. atât în vederea obtinerii succesului în echipa. sarcinile specifice.

. Echipele eficiente tind sa aiba dimensiuni reduse mai putin de 10 membrii. grad ridicat de motivare: existenta colaborarii si comunicarii cu cei din ech ipa în vederea realizarii obiectivelor comune reprezinta pentru fiecare membru al grupului de l ucru un motiv de a veni la munca din placere. 3. membrii unei echipe de succes înregistreaza scoruri înalte la dimensiunile: extraversie.. 5. retentie sporita: nimeni nu-si doreste sa plece dintr-o echipa în care se simte bine.. Ceaus considera ca daca avem câteva persoane care lucreaza împreuna. Când es te vorba de numarul membrilor unei echipe. Petelean. nu putem vorbi de o echipa. 49 1. care sa fie în masura sa tr aseze directii clare si sa genereze un climat de încredere membrilor sai. Ed. N. On.. expertii propun abordarea Thin small. eficienta sporita: o echipa sudata poate fi coordonata mai eficient si va urm ari coerent sarcinile. 4. A. ci doar de câteva persoane car e împart acelasi spatiu si fac acelasi tip de activitate. barierele de comuni care se estompeaza.14. Pentru a vorbi de o echipa. p. Training manager. în jurul caruia s-a format colectivul.. op. Echipele au un tel sau un obiectiv spre care tind toti membrii sai. ibidem 16 Aradavoaice. În practica. mentinându-i orientati spre telul colect iv. impactul pe care aceste grupur i de lucru îl au asupra performantei organizatiei sunt urmatoarele: 14 Ceaus.. comunicare mai buna: datorita existentei unui scop comun. chiar daca circumstantele se schimba permanent.cit.Factorii de personalitate nu pot fi ignorati. însa liderul t rebuie sa aiba grija sa mentina energia si concentrarea acestora. Codecs 15 Tripon. A. agreabilitate. se ajuta rec iproc si stau în acelasi birou.. iar membrii grupului dialogheaza deschis si degajat despre probleme si solutii. constiinci ozitate si stabilitate emotionala. profit pentru companie: existenta unor angajti eficienti si motivati are în tim p efecte benefice   . A. p. În mod ideal. N. 48 17 Idem. respectiv o echipa sa fie formata din cel mai mic numar de membrii care pot realiza sarcina ceruta. 2. O echipa performanta necesita un leadership eficient.. Gh. trebuie ide ntificat acel ceva.

. echipa se prezinta ca un grup în formare în care au loc fenomene psihosoci ale specifice de relationare a persoanelor. capacitate de a pune la dispozitia grupului întregul sau poten tial de munca. precum: . deci de o echipa16. . spirit de echipa. O echipa este un eco-sistem.asupra profitului companiei. cauzele acestora si de a prop une solutii pentru îmbunatatirea muncii. Dezvoltarea echipei si a individului se petrece dinau ntru în afara. Atunci când toate aceste procese se stabilizeaza si functioneaza no rmal se poate vorbi de un grup structurat si coeziv. Gh. Aradavoaice arata faptul ca selectia celor mai potriviti oameni trebuie sa se realizeze dupa un set de criterii17. cu interese si asteptar i diferite. . . iar ace stea trebuie percepute ca fiind scopuri proprii. Esenta construirii unei echipe rezida în clarificarea sperantelor despre scopuri si roluri. caracter integru. atitudine ferma si principiala . Alcatuirea unei echipe performante reprezinta o activitate foarte complexa. pregatire profesionala de specialitate. de acomodare a unora cu altele. de asimi lare a statutelor si rolurilor lor. loial institutiei. Ave m de-a face cu indivizi diferiti. . din scopurile echipei trebuie delimitate obiectivele de urmarit pentru fiecare membru. personalitate bine conturata. Indivizii participanti se concentreaza mai întâi asupra schimbarii pe care trebuie s a o faca în ei însisi si apoi asupra extinderii la alte domenii de influenta din echipa15. puterea si deprinderea de a sesiza disfunctiile. cu profiluri psihologice diferite. liderului si celor cu care lucreaza. în concordanta cu specificul domeniului de activitate. Initial. experienta. .

preocupare pentru implementarea elementelor de noutate. 2004. Fig.. Figurile urmatoare prezinta comparativ echipa eficienta si echipa ineficienta. R. R. p. . 20 Rezultatele obtinute în urma unui sondaj realizat pe 230 de manageri resurse umane din SUA. Majoritatea firmelor îsi stabilesc sau trec printr-un proces de stabilire a valori lor si a propriei viziuni asupra viitorului lor. Datorita schimbarii rapide si nesigurantei din mediile de afaceri. 1 Echipa eficienta19 Scop si directie clare si comune Energie si entuziasm Umor si buna dispozitie Procese bine definite si .. . creativitate. taria de a-i comunica nemijlocit sefului ce aspecte din actul de conducere sun t deficitare. daca exista schimbare la nivel de structura si sistem. daca ele coincid cu cele ale liderului si. daca acest proces este perceput ca necesar si poate fi eficient daca viziunea si valorile s unt stabilite în comun. o programare detaliata si efici enta a productiei si cresterea capacitatii angajatilor cooptati în echipe de a rezolva conflictele dint re ei. Cum sa formezi echipe eficiente. abilitati relationale pentru a instaura si mentine raporturi interumane corect e. care sa asigure alinierea la viziunea si valorile mentionate. p. pentru schimbari radicale atunci când necesitatile muncii o cer. . spirit inovator. 18 Eales-White. 15 19 Eales-White... de asemenea.cit. de a formula si avansa metode de lucru noi. Eales-White afirma ca o echipa se formeaza din motive organizationale si mot ive individuale18. op. forta morala pentru eventualele esecuri. indica faptul ca printre beneficiile muncii în echipa se numara: o viziune mai bun a în legatura cu stabilirea directiilor majore privind productia.

gestionate Întrebari ingenioase si suport Roluri clare Hotarâre Devotament si implicare Concentrare si perseverenta Gândire si planificare Învata din greseli Creativi si flexibili Feedbac si ajustare Deschisi si onesti Comunicare interna si externa Produc performante semnificative   .

Fig. p.A. idem. 19 21 West. M. 2 Echipa ineficienta20 20 Idem. 37 Membri izolati Lipsa simtului directiei sau al scopului Lipsa rolurilor clare Pierdere de timp Lipsa sprijinului Intrigi Aparitia subgrupurilor Lipsa planificarii sau erori în planificare Obiective secrete si politica puterii Subminarea autoritatii liderului Prea conservatori nu îsi asuma riscuri Lipsa de experienta Nerespectarea limitelor de timp Idei neluate în seama Urmarirea excesiva a procedurii si a .. p.

Echipele trebuie sa aiba de executat sarcini interesante. vor fi mai creativi si mai dedicati daca sarcinile individuale sunt captivante si provocatoare. mai motivati si mai cooperanti în îndeplinirea ei.detaliilor Prea seriosi si concentrati pe sarcini Produc performante slabe M. . 3. Indivizii trebuie sa simta ca au un rol important în soarta companiei. Sarcinile individuale trebuie sa fie semnificative si sa aduca satisfactii. provocatoare si placute în acelasi timp. Indivizii trebuie sa aiba de executat sarcini semnificative. 2. Indivizii vor lucra mai intens daca sarcinile impuse îi motiveaza. O modalitate de a-i face pe membri sa se s imta importanti pentru echipa este utilizarea strategiilor de negociere si clarificare a rolului. fiind interesan te. Când sarcina e interesanta. Fenomenul de lene sociala. apare mai ales când indivizii cred ca nu au o contributi e semnificativa la realizarea sarcinii. Exami narea atenta a îndatoririlor fiecarui participant si identificarea obiectivelor individuale si de echipa fac ca membrii sa înteleaga si sa demonstreze celorlalti contributia personala la succesul echipe i. tot astfel si m embrii vor depune mai mult efort. West prezinta câteva indicatii cu privire la înfiintarea unei echipe eficiente2 1: 1. indivizii devin mult mai angajati.A. La fel cum pentru o echipa este important sa aiba o sarcina interesanta de realizat.

2. . consultati-va cu ceilalti. . bucurati-va împreuna. cu trebuinte. cautati împreuna cauzele esecu lui si reluati cu încredere actiunea initiala. ajutati-va în proc esul pregatirii si derularii unei actiuni. ci si ca realizarile lor sunt vizibile pentru cei lalti. este vital casi întreaga echipa sa aiba succes la aceste aspec te. La fel de important este ca si munca individuala sa fie supusa evaluarii.3. Indivizii trebui e sa simta ca nu doar munca lor este indispensabila. aveti taria de a recunoaste si a aprecia deschis ideea celuilalt atunci când este mai buna. ca pe n iste oameni capabili. aspiratii si scopuri la fel de legitime ca ale voastr e. . nu transformati divergentele de opinii si solutii în motive de cearta sau acuze. pastra ti-va calmul si luciditatea. urmariti obtinerea performantelor nu pentru a-i surcla sa pe colegi. cu calitati. . evitati denigrarea si calomnia. Contributiile individuale trebuie sa fie indispensabile. Reguli necesare în vederea mentinerii unei echipe eficiente .4. Priviti-le ca pe ceva firesc. comunicati. Investigarea fenomenului de lene sociala indica faptul ca acesta este rar întâlnit atunci când oamenii îsi percep contributia ca fiind indispensabila performantei întregii echipe. Cercetarile arata ca performanta este ridicata atunci când oamenii primesc sarcini precise (Loc e si La tham. ci din întelegerea necesitatilor munci i. Trebuie sa existe obiective clare de echipa însotite de feedbac în vederea ating erii performantei. în caz de esec. nu comentati negativ diversi colegi si nu form ati grupulete care sa dezbine echipa. cautati sa sesizati elementele comune. lucrati bine si intens. nu va învinuiti unul pe altul. . informati-va reciproc. respectati-va colegii. ajutati-va si cooperati activ. 5. 1991). în caz de succes. sau pentru a demonstra sefului ca sunteti mai valoros decât oricine. unice si evaluate în c onformitate cu un standard. ci pentru reu         . pentru a le dovedi ca sunteti mai inteligent si mai priceput decât ei. substitui nepriceperea celuilalt. tratati-i asa cum ati dori sa fiti voi tratati. Acceptati ideea ca astfel va completati recipro c nu din compasiune sau pentru a acoperi. Din aceleasi motive pentru care este important ca indivizii sa aiba scopuri cla re si feedbac asupra activitatii. Obiectivele constituie un factor de impulsionare daca se asigura si feedbac . a nevoii de a îndeplini bine îndatoririle de serviciu.

nu le subapr eciati initiativele si stradaniile de a obtine performante. 2.sita actiunii. . cereti-le ajutorul atunci când aveti nevoie.C. împartasiti din trairile. Discutati pe marginea lor. . p. Selectati cei mai buni oameni cu putinta! . de aportul personal la r ealizarile grupului. evitati aroganta si trufia. fr amântarile si satisfactia voastra. nu afisati aere de superioritate. indiferent de valoarea si experienta pe care o aveti. . ci promo vati lauda sincera si îndemnul prietenesc. 157160 1. echipa. asumati-le. Maxwell descrie 10 etape care trebuie parcurse pentru a investi în propria ec hipa22: 22 Maxwell. atitudine. 2005. dezvoltati si consolidati sentimentul de prietenie.. apreciati cu franchete si onestitate rezultatul muncii colegilor. abordati cu tact si discretie si problemele care depasesc c adrul profesional. nu-i învinuiti pe altii pentru greselile personale. Totul despre lideri. relatii. învatati din ex perienta celorlalti. pentru îndeplinirea activitatilor organizatiei. J. J. recunoasteti des chis în ce consta vina voastra acest lucru va consolida imaginea personala în ochii colegilor.C. . Luati decizia de a pune bazele unei echipe! Hotarârea de a dezvolta membrii echipei reprezinta primul pas spre construirea une i echipe mult mai bune.

9. . Oferiti echipei cea mai mare sansa pentru a reusi! Una din cele mai importante sarcini pe care le aveti de îndeplinit este îndepartarea obstacolelor în asa fel încât echipa sa aiba o sansa cât mai mare de a obtine succesul. Nu mai investiti în jucatorii care nu se dezvolta! Una dintre cele mai dificile experiente pentru orice membru al unei echipe este sa lase în urma un coechipier. 6. 3. Ridicati în slavi succesele obtinute de echipa voastra! Oamenii sunt dispusi sa munceasca din greu daca sunt apreciati pentru eforturile lor. dar rezultatul final dorit este progresul. Creati noi oportunitati pentru echipa! Atunci când o echipa are posibilitatea de a pasi pe un teritoriu nou sau are sansa de a se confrunta cu noi provocari. 10. trebuie sa se extinda pentru a le putea face fata cu succes. Conferiti membrilor echipei responsabilitate si autoritate! Cea mai semnificativa evolutie a oamenilor apare deseori ca urmare a încercarilor si greselilor din experienta personala. altii mai încet. cu atât potentialul lor este mai mare. 8. 7. 5. Unii oameni se dezolta foarte repede. Orice echipa care doreste sa treaca la un nivel superior d e randament trebuie sa ofere membrilor echipei autoritate si responsabilitate. ci si într-o formula personala. Faceti lucrurile împreuna ca o echipa! Singurul mod de a dezvolta identitatea si coeziunea între membrii echipei este sa îi reuniti nu numai într-o formula profesionala. energia si resursele p e care le investiti. Verificati daca investitiile facute în echipa dau roadele scontate! Trebuie sa observati daca obtineti un câstig pentru timpul. Dar este necesar sa faceti acest lucru daca un membru din echipa ref uza sa se dezvolte sau sa se schimbe pentru binele colegilor.Cu cât oamenii din echipa sunt mai buni. Platiti pretul necesar instruirii echipei! 4.

. echipamente IT. 68 . În conceptia lui M. pri n luarea unor decizii convenabile. ci sa impuna pareri. Coordonarea echipei difera de modul traditional de conducere. formarea si mentinerea unitatii echipei. mai degraba decât sa caute sfaturi si sa joace rol ul unor mediatori. liderul are trei îndatoriri generale: 23 Idem. liderul trebuie sa se asigure ca mem brii poseda deprinderile si abilitatile necesare. Rolul liderului este acela de a încuraja echipa în scopul deprinderii lucrului în grup.3. Liderul trebuie sa învete sa fi e sensibil la dispozitia membrilor. . Crearea conditiilor adecvate înseamna în primul rând sa ne asiguram ca grupul are o sa rcina precisa de executat si ca detine resursele necesare atingerii scopului (buget necesar. la cât de bine comunica si interactioneaza unul cu altul. Pentru a crea si mentine o echipa unitara. crearea conditiilor care sa asigure îndeplinirea sarcinii. rezolvarea problemelor. . instruirea si sustinerea echipei în vederea obtinerii succesului. Instruirea si orientarea echipei spre victorie presupune interventia pentru îndru mare si sustinere în vederea realizarii unui lucru eficient. Liderul trebuie sa initieze procese care sa contribuie la eficienta echipei.). Conducerea echipelor 3. Nu încearca sa se integreze. West23. Operativitatea acesteia nu se obtine decât prin exe rcitiu. c azare. având un rol mai mult autoritar de cât de sustinere.1. Conducatorii trad itionali tind sa dea instructiuni si îndrumari. p. managementul conflictelor si dezvoltarea un or mijloace noi si îmbunatatite ale muncii în echipa. etc.

Conducerea se refera la procesul de initiere a unor interventii strategice adec vate motivarii si îndrumarii echipei. ca pe un tot unitar. încurajându -i pe membri sa-si asume responsabilitatea atunci când lucrurile nu merg bine. planul este precis.   . pe parcursul executarii sarcinii sau când o etapa a activitatii s-a încheiat.C. Functia de conducere presupune modelarea sau proiectarea echipei. dimen siunea. Astfel.. Functia de conducere implica în mod categoric impunerea unei directii precise asup ra activitatii echipei. p.. J. 72 27 Ibidem 28 Maxwell. Viziunea impusa de lider îi provoaca pe ceilalti. p. 24 Idem. Loc e si Latham (1991) cred ca suntem mai receptivi la scopuri clare si interesante. Grupurile sunt receptive la interventiile din partea conducerii ma i ales la înfiintare. Functia de conducere presupune planificarea potrivita a interventiilor în vederea succesului27. cunoasterea informatiilor referitoare la functionarea si strategiil e organizationale de care au nevoie. astfel încât acea sta sa functioneze eficient25. p. ceea ce îi determina sa se implice total în încercarea de a transforma telul în realitate.Liderii eficienti ai unei echipe împartasesc responsabilitatile acesteia. Aceasta presupune acordarea unor recompense adecvate.. Liderii încearca sa cordoneze echipa ca pe un întreg.cit. p. 71 25 Ibidem 26 Idem. 168 29 Idem. nu doar asupra fiecarui component al ei. Functia de conducere include câstigarea suportului organizational care ajuta echi pa sa-si atinga scopul26. Acest lucru se poate realiza lucrând la autoritatea. configuratia si vechimea echipei. 174 Realizarea scopului are consecintele sale membrii pot vedea valoarea rezultatul ui pentru clienti si pentru ei însisi. op. orientând membrii si asigurând contributia lor la atingerea obiectivului stabilit. sporindu-le motivatia24 . decât la simp lul îndemn fa tot posibilul!. instruire a corecta a indivizilor.

inte gritatea. Acelasi autor enumera o serie de calitati pe care trebuie sa le posede pot entialul lider29: . staruinta. încrederea pe care o inspira. constiinciozitate a si un puternic . Maxwell28pot fi comparate doua prototipuri de lideri: Lideri care au obtinut succesul prin competitie Lideri care au obtinut succesul prin colaborare Îi considera pe cei din jur niste dusmani Îi considera pe cei din jur prieteni Se concentreaza numai asupra lor însisi Se concentreaza asupra altora Sunt mereu suspiciosi la adresa altora Le întind o mâna de ajutor semenilor lor Câstiga numai daca sunt buni cu adevarat Câstiga daca sunt buni sau daca echipa lor este buna Victoria depinde de talentele lor Victoria lor depinde de talentele celor din jur Obtin o victorie mica Obtin o victorie mare Si putina bucurie Si o bucurie pe masura Sunt si învingatori. Caracterul Calitatile care trebuie sa însoteasca un caracter pozitiv sunt: sinceritatea.În conceptia lui J. autodisciplina. dar si învinsi Sunt numai învingatori 3.2. înclinatia spre învatatura.

.respect pentru munca în echipa.

exista doua aspecte importante care trebuie analizate: unul îl constituie emotiile. Oamenii care nu au înregistrat performante. cât si în fortele oamenilor sai.. . Atitudinea pozitiva Individul a carui atitudine îl determina sa adopte o perspectiva complet pozitiva este o persoana fara limite. . . Încrederea este apanajul unei atitudini pozitive. Când este vorba d e disciplina. Încrederea Oamenii sunt atrasi de indivizi care inspira încredere absoluta prin întreaga lor fi inta. Toti liderii s unt posesorii a doua caracteristici: se îndreapta spre o destinatie si sunt capabili sa-si convinga sem enii sa-i urmeze. iar al doilea timpul. fie nu au încercat sa faca nimic în viata. care devine o prioritate de grad zero . capacitatea de a-i întelege si hotarârea de a interactiona cu ei. oamenii aleg din doua lucruri: suferinta impusa sacrificiul pe care îl implica disciplina si suferinta provocata de regretul care se naste din oportunitati ratate si mediocritate. . Performanta Poetul Archibald MacLeish scria: Un singur lucru este mai dureros decât învatatul din experienta sa nu înveti din experienta . Influenta Arta de a conduce presupune exercitarea unei influente puternice. Propriul comportament va influenta si determina comportamentul pe care ceilalti îl manifest a fata de noi. Cei mai mari lideri ai lumii ramân încrezator i în fortele lor indiferent de situatie. fie nu au înva tat nimic din din greselile comise. Un lider de exceptie are capaci tatea de a darui încredere atât în fortele proprii. În cazul liderilor. Încrederea confera putere. Autodisciplina Liderii adevarati se caracterizeaza printr-o disciplina de fier. Talentul de a lucra cu oamenii Talentul de a lucra cu oamenii implica o grija permanenta pentru semenii nostri. . Oamenii înzestrati cu atitudini pozitive pot sa ajunga în locuri inaccesibil e semenilor lor. .

analizând obiectiv procesele care au loc si înva tând odata cu ceilalti cum se lucreaza mai bine în echipa. Esenta conducerii eficiente presupune caldura afectiva. îsi concep un plan pentru realizarea acestor obiective.4. 3. M. Sternberg a identificat patru tipuri de convingeri gresite care îi pot induce în eroare pe lideri30: 30 West. Esenta unei conduceri eficiente reprezinta articularea unui plan clar si înd rumarea echipei prin viziune si strategii spre atingerea scopului. Comunicarea înseamna interactiune pozitiva. Arta de a comunica eficient Un lider care nu are capacitatea de a comunica nu poate sa-si exprime viziunea în asa fel încât sa-i determine pe oameni sa actioneze în spiritul ei. Erorile si avantajele conducerii R. p.3. oamenii disciplinati îl folosesc la maxim. Liderul care nu permite ca actiunile altor persoane sa-i dicteze reactiile. se va îngriji de identitatea echipei. iata 3 caract eristici ale liderilor disciplinati: îsi identifica cu exactitate obiectivele pe termen scurt si lung. îl va ajuta la rezolvarea creativa a conflictelor. În ceea ce priveste timpul. idem. Liderii îi pot încuraja p e participanti sa fie flexibili în abordarea activitatilor. Abilitatea unui lider de a inspira încredere este similara cu abilitatea de a comu nica eficient.Liderii eficienti recunosc faptul ca reactiile lor emotionale sunt propria lor r esponsabilitate. 3. . Un bun conducator va reprezenta interesele grupului: îi va proteja reputatia. 77 . sunt animati de o dorinta puternica ce îi determina sa continue lupta pentru îndeplinirea obiectivelor. De asemenea.. are parte de o libertate nelimitata.

în care oamenilor li se spune ca sunt o echip a. ca pot s capa nepedepsiti. Eroarea invulnerabilitatii: liderii cred uneori ca li se permite orice. Eroarea omnipotentei: liderii cred ca sunt atotputernici si pot face ceea ce vor . echipa sa fie bine închegata (cu un n umar mic de membri care sa realizeze eficient proiectul) si sa dispuna de informatii clare s       . sau atitudinea de profitor. 2002) a identificat 4 tipuri de capcane care pot determina ese cul liderilor31: 31 Idem. Simpla formare a unui grup mare. Atunci când configuratia grupului e neclara. nu face de cât sa conduca la confuzie si ineficienta. În cadrul echipei pot fi stabilite responsabilitati individuale. p. Eroarea omniscientei: liderii pot sa stie multe lucruri. r esponsabilitatile fiecaruia sa fie coordonate de lider. . membrii pot cadea victime unor fenomene precum lenea sociala. fiind însa tratati ca indivizi separati. cu propriile performante si recompense. . iar responsabilitatile nu au fost sta bilite. dar tratarea mambrilor în mod individual. Exacerbarea sau diminuarea autoritatii. Hac man (1990. diminuarea ei poate du ce la prea multa libertate si chiar la haos.. dar e o eroare sa cread a ca stiu totul. astfel încât suma eforturilor combinate ale me mbrilor sa dea nastere produsului întregii echipe. Exacerbarea autoritatii poate genera anxietate membrilor. A doua strategie este aceea de a desemna o sarcina si a le atribui indivizilor r aspunderea de a identifica modul în care o pot realiza.Eroarea egocentrismului: liderul considera ca totul se învârte în jurul lor si iau în ca lcul doar propriile interese si nevoi atunci când iau o decizie importanta. în lipsa unei directii. pentru ca apoi. R. ca se pot sustrage de la raspundere. Hac man sustine ca un procedeu mixt. Hac man sustine pentru a obtine o structura stabila sunt necesare 3 elemente: o sarcina bine planificata (care sa-i motiveze pe membrii). fara sa se gândeasca la legitimitatea sau moralitatea faptelor lor. 85 . Numirea colectivului de munca echipa .

abilitatea si capacitatea managerilor de a p revedea si genera idei. 4. Desemnarea unor obiective interesante. implicit. care încurajeaza identificarea si punerea unor noi probleme si. Rezultatele creativitatii de grup se finalizeaza în inovatii.i precise cu privire la limitele autoritatii si responsabilitatii sale. pentru a asigura echipelor sisteme de sprijin adecvate în organizatii. persoanele care coordoneaza echipele sau lucreaza în cadrul lor nu sunt suficient instruite. liderii trebuie sa depuna un efort considerabil pentru a-si exercita inf luenta orizontal si vertical. În aceste cazuri se valorifica creativitatea. Rezolvarea problemelor mai putin structurate presupune gândirea laterala. . fara a acorda atentie sprijinului organ izational. la evenimente sau relatii umane care nu comporta so lutii unice. .. Conducerea unui grup presupune constientizarea constanta a proceselor care au lo c în cadrul acesteia. prin urmare. . Etape în rezolvarea creativa de probleme Creativitatea de grup se refera la generarea noului prin interactiune în cadrul u nui grup de persoane. Rezolvarea creativa a problemelor în echipa 4.1. gasirea unor noi solutii. precum si interventia la momentul potrivit pentru a asigura un randame nt sporit. inventii c omune sau în solutii la problemele complexe sociale. Convingerea ca membrii au deja competenta necesara lucrului în echipa. Desi lucrul în grup este considerat actualmente elementul de baza al functionarii organizatiilor.

. cea mai import anta etapa în rezolvarea acesteia. Daca în a doua etapa s-au obtinut mai multe raspunsuri. Sedinta de brainstorming negati v este indicata pentru orice idee. atmosfera de siguranta creata pri n sustinerea verbala a inovatiilor este deosebit de importanta pentru promovarea încrederii. Explorarea Clarificarea si investigarea unei probleme constituie. echipa va realiza faptul ca implementar ea este pasul cel mai simplu si mai profitabil al rezolvarii problemelor. scopul este acela de a sustine o controversa constructiva pentru i dentificarea unei solutii adecvate. trebuie facute modificarile de rigoare.Rezolvarea problemelor implica 4 stadii bine definite: explorarea problemelor. Atunci când iau o decizie. generarea alternativelor. Ideatia Daca se reuseste împiedicarea încercarilor de a oferi solutii în prima etapa. este important sa nu optam doar pentru cele obisnuite. Daca cineva emite o idee care es te preluata imediat. echipele cauta în general sa iasa dintr-un impas. probabil. Brainstorming-ule negativ contribuie la descoperirea dezavant ajelor în mod constructiv si la remedierea lor prin modelarea propunerilor. selectarea unei optiuni si implementarea acesteia. vor trebui alese 3 sau 4 care par mai potrivite. pasul u rmator consta în propunerea diverselor modalitati de a rezolva problema. analiza sau redefini problema însasi. Pe parcursul acestei etape. membrii echipei încep sa caute solutii înainte de a clarifica. În aceasta etapa. Selectia În continuare. membrii trebuie sa abordeze dificultatile care apar si sa fie pregatiti pentru a modifica corespunzator modul de aplicare a solutiilor identificate. Studiile legate de rezolvarea problemelor arata ca cea mai buna metoda este sa înc epem cu generarea solutiilor posibile. cel putin o pr opunere trebuie sa sugereze o noua modalitate de a aborda problema. dar pozitiva si înc urajatoare. Este recomandabila o atitudine critica. De obicei. Implementarea Urmând cu seriozitate primele trei etape. ci pentru ca este cea mai buna. Aceasta etapa se refera la concentrarea asupra scopului sau analiza detinatorilo r de interese. Echipa nu trebuie sa aleaga o solutie doar pentru ca e o solutie.

timp si cooperare din partea persoanelor din afara grupului care ar putea influenta efic ienta procesului de aplicare.2 Tehnicile creative ofera noi modalitati de abordare a problemelor cu care s e confrunta grupul si aduc alternative neobisnuite pentru strategiile deja existente.A... 2006 (coord. Educatia pe tot parcursul vietii. acestea sunt utilizabile în toate stadiile procesului de rezo lvare creativa a situatiilor cu care ne confruntam. care v izeaza acceptarea provocarilor.În etapa implementarii. Participantii accepta sugestiile. retinându-si criticile si încearca sa le utilizeze pentru a genera noi idei asa-numitul fenomen de parazitare. 99 Brainstorming-ul clasic În cadrul acestei tehnici. 4. membrii grupului emit cât mai multe idei. Metodele si tehnicile creative sunt utilizate în scop pragmatic (de rezolvare efe ctiva a unei probleme într-un mod mai original) si educativ. p. de dezvoltare a aptitudinilor pers oanei. de producere a ideilor. În pofida prejudecatii ca metodele si tehnicile creative intervin doar în etapa de generare. inovatorul trebuie sa obtina sprijin referitor la resurse . . începând cu depistarea si definitivarea formulari i problemei si terminând cu strategia de implementare a solutiei. E. Iata câteva dintre aceste tehnici32: 32 Câmpean. aptitudini care participa la procesul de solutionare creativa. Semnificatii si continut.). scopul fiind a cela de a obtine un numar mare de propuneri. fara a se preocupa de calitatea lor.

mixta. Varianta scrisa a brainstorming-ului Aceasta tehnica este o varianta a brainstorming-ului clasic. Regulile acestei metode sunt: .cantitatea genereaza calitatea.Sunt cunoscute mai multe modalitati de obtinere a ideilor si solutiilor interme diare care conduc la solutia finala: .analitica.separarea momentului emiterii ideilor de evaluarea lor critica. A. ideile se amplifica si se îmbogatesc continu u. chiar absurda. p. Aceasta metoda are ca punct de plecare rezultatul studiilor de psihologie social a diferentiata si porneste de la urmatoarele idei fundamentale33: 33 Androniceanu. ele fiind o emanatie a întregului grup. . 1998. . . . rezultat ul fiind generarea unui numar mare de idei într-o perioada de scurta de timp.stimularea asociatiei de idei pe baza celor exprimate de altii.prin intermediul discutiilor în grup. 2004. .. o confruntare permanenta a ideilor si o analiza individuala a lor fara evaluare. probabilitatea de a gasi idei valoroase va fi mai mare. este binevenita. astfel încât fieca re idee genereaza o alta. care presupune o analogie. 2 07 . . fara a avea o paternitate precisa.imaginatia. . A. p. deci cu cât numarul de idei va fi mai mare.. Membrii echipei stau la o masa rotunda.progresiv liniara. Creativitatea pentru studenti si profesori.fiecare individ normal este apt de creativitate în masura în care nu este inhibat de atitudinile reprobative ale celorlalti membri ai grupului si în masura în care atomosfera care creaza în grup îl lasa sa fie spontan. având în fata câteva pagini albe pentru notar ea . Managementul schimbarilor. Valorificarea potentialulu i creativ al resurselor umane. care are în vedere c ompetenta superioara a indivizilor fata de grupuri la sedintele de brainstorming. 58 34 Stoica-Constantin. în care se accepta toate ideile. care presupune o succesiune de rationamente. reprezentând o combinatie a primelor doua.orice critica este interzisa. chiar si cele neobisnuite sau absurde.

Urmarirea scopului Aceasta metoda poate fi folosita în etapa explorarii si clarificarii problemelor. Metoda este utila atunci când membrilor le este greu sa gândeasca împreuna de la început . care au posibilitatea sa participe la acesta a ctiune de grup. implicând examinarea si evaluarea critica a scopurilor propuse. l a reexaminarea . . .ideilor. Brainstorming-ul negativ Brainstorming-ul negativ este utilizat mai ales ca o strategie de a promova con centrarea asupra sarcinii si gândirea critica în echipa. Este utila. fiecare va nota sugestiile pe paginile colegilor.îndraznesc si cei timizi. O varianta productiva a tehnicii amintite implica utilizarea retelelor de calcu latoare. Astfel. Ideile notate pe hârtie pot circula si pot fi dezvoltate pe parcursul mai multor zile. persoanele pun hârtiile în mijloc. de asemenea. Dupa ce scriu 10-15 idei. Brainstorming-ul în retea (brain-netting) presupune crearea unui fisier la care au acces toti utilizatorii. Sunt îndemnati în special sa paraziteze propunerile celorlalt i. practivilor sau a obiectivelor deja existente (West . 1997). mai mult.1996. Aceasta varianta a brainstorming-ului are câteva avantaje34: . Apoi. Este util pentru verificarea unei pro puneri noi sau pentru evaluarea tacticilor.se respecta ritmul celor lenti. indivizii po t comunica si la distanta. Problema în discutie apare sub forma unui titlu în fisierul respectiv si toti membrii introduc idei sau sugestii legate de propunerile colegilor.este mai profund decât barainstorming-ul oral. toti au acces la rezultatele procesului.

car e preceda enuntarea obiectivului. timpul si scopul întruni rii. grupul genereaza idei pentru orice tema sau componenta în parte. 1963. însa metoda este aplicabila doar în cazul în care avem de-a face cu o problema care po ate fi divizata în mai multe elemente. Modelul Osborn pleaca de la premisa ca potentialul de creativitate si inovare al indivizilor si grupurilor este îngradit de diferite împrejurari. 166 Procesul creativ de rezolvare a problemelor decizionale este menit sa favorizeze . Formularile de tipul as vrea sa..modului în care sunt definite problemele si ideile. care sa-i faca pe oameni sa se simta bine în afara serviciului. Urmatoarea etapa presupune alegerea ideilor mai neobisnuite din numeroasele com binatii posibile. Tabelul de elemente Se refera la descompunerea unei probleme în mai multe elemente sau componente.. activitatile care se vor desfasura. Analiza detinatorilor de interese Este vorba despre analiza propunerilor de schimbare sau a obiectivelor echipei din perspectiva celor afectati direct de activitatea grupului.... p. Modelul îsi propune sa deblocheze ac est potential si sa prescrie procedurile de stimulare pas cu pas a ideilor creativ-inovative35. ajuta la clarificarea acestuia. Applied Imagination: Principles and Procedures of Creativ e Problem-Solving. l ocul în care se va organiza evenimentul. Un astfel de tabel ne ofera într-un timp foarte scurt un numar mare de variante d e rezolvare.. organizându-se un brainstorming pentru fiecare si alegându-se apoi ideile care par m ai promitatoare sau mai creative. si cum sa. 35 Osborn. Abordarea în discutie duce la conceperea unui numar mult mai mare de scopuri decât cel stabilit initial de echipa. Elementele acestei probleme pot fi urmatoarele: persoanele care vor participa. în vederea propulsarii echipei. Mai mult. Poate oferi sfaturi u tile în privinta modificarii adecvate a sugestiilor de schimbare sau a scopurilor echipei.. generate de tabelul de elemente. ea este esentiala pe ntru a încuraja membrii sa identifice si sa cerceteze ipotezele principale care sunt deseori pre luate fara discernamânt. Apoi.F. Exemplu Echipa trebuie sa lanseze o idee pentru organizarea unui eveniment social nou. A..

Avantajele muncii în echipa. Avantajele si dezavantajele muncii în echipa Munca în echipa poate suda sau destrama grupul. succesul este de cele mai multe ori rodul efortului comun. constientizând valoarea motivationala superioara a dialogului si sustinerii reciproce într-o echipa. Reusitele sau înfrângerile nu se datoreaza în exclusivitate nici sefului.1. Într-o echipa ideala. Relatia dintre membrii echipei are un impact considerabil asupra performantelor ei.desfasurarea elementelor cheie ale procesului decizional: definirea problemei decizionale. Succesele echipei servesc la întarirea angajarii membrilor ei în activitate. oamenii au posibilitatea de a-si fructifica propriil e atuuri. 5. ci sunt rezultatul ambelor parti . nici subalternilor. al muncii în echipa. Crearea uno r raporturi calde . 5. Necesitatea muncii în echipa a devenit tot mai evidenta pe masura ce politicile de resurse umane au evoluat. iar companiile au început sa tina cont de nevoia de comunicare s i contact uman a propriilor angajati. devine astf el responsabil pentru reusita sau esecul grupului pe care l-a creat. Cel care îsi propune sa ajunga la performanta prin construirea si consolidarea unei echipe învingatoare. În orice activitate. pr oductia de idei si elaborarea solutiei. în timp c e lipsa lor poate duce la nemotivare si la un randament scazut.

o abordare constructiva si pozitiva a comunicarii la nivel interpersonal. . natura sarcinilor curente si modul în care aceasta activitate. valorile împartasite. Daca aceste legaturi ajung sa fie puternice.între membrii depinde de: comunicare (deschisa si onesta). De aceea. În plus. un mediu sigur si stimulativ în care oamenii sa se simta încurajati si sa nu se teama de acuz atii în caz de esec si nu în ultimul rând. lucrul în echipa poate fi extrem de motivant. Membrii unei echipe ajung sa se cunoasca foarte bine. . Lucrul în echipa este folosit adesea ca mijloc de combatere si diminuare a rutine i zilnice. un tratament echitabil pentru toti. care sa stimuleze: . Munca în echipa reprezinta calea succesului si a performantei. Interactiunea este un plus al echipelor. prestata 8-10 ore/zi. diversitatea si varietatea solutiilor oferite creste aritmetic cu fiecare membru . fiecare proiect aducând cu sine experienta con tactului cu ceilalti si bucuria de a beneficia de sprijinul acestora. depinde de umorul acestora. . mai ales în situatii neplacute. grija reciproca aratata de membrii echipei si capacitatea lor de a-si întelege s entimentele. Dezvoltarea unor interactiuni empatice depinde de o strânsa colaborare între lider s i membrii echipei. sprijin oferit pentru învatare si pentru depasirea situatiilor dificile de îndata ce acestea apar. . întelegerea indicatorilor emotionali din cadrul interactiunilor. conlucrând la depasirea dificultatil or curente. inclusiv cele legate de salarizare. . ci continutul munc ii. capacitatea de a controla emotiile în cadrul interactiunilor personale. Printre avantajele muncii în echipa se mai numara cele legate de climatul afectiv pozitiv. Empatia ajuta echipele sa-si cladeasca încrederea si sa colabo reze cu eficacitate. pretuirea în egala masura a tuturor membrilor echipei. . corespunde cel mai bine necesitatilor interne de dezvoltare. Nu salariul se constituie în cel mai important factor de motivare. Un alt avantaj al muncii în echipa este dezvoltarea empatiei. cooperare si colaborare. folosirea în comun a informatiilor si cunostin telor. . Lucru l în . Manifestarea empatie i în cadrul echipelor este esentiala pentru ca fiecare membru are posibilitatea de a se dezv olta si de a-si folosi propriul potential. asigurarea accesului egal al tuturor membrilor la exprimarea opiniilor si preo cuparilor lor. Munca în echipa presupune încredere. confortul afectiv poate suplini si compensa alte lipsuri. încredere si respect reci proc.

Prin confruntarea unor idei diferite. a directionarii activitatii spre atingerea obiectivelor dorite si cons tientizarii strategiilor gresite. . . . rolurile fiecarui membru sunt bine definite. resursele sunt utilizate optim. Membrii echipei îsi pot acorda sprijin reciproc si în privint a nivelului de motivare. creste participarea la actul decizional. O echipa bine construita permite membrilor sai sa se concentreze pe valorificar ea propriilor talente si competente. sa se sustina si sa nu gândeas ca individualist. realizarea deplina a potentialului individual. exista un înalt grad de motivare al persoanelor. având în vedere abilitatile de expert iza si capacitatile fiecaruia.echipa îi determina pe membrii sai sa interactioneze. echipa genereaza mai multa inovatie si cr eativitate decât o persoana izolata. . Prin combinarea experientei si abilitatii lor de învatare. . . stabilirea unor scopuri clare. sprijinul si încurajarea membrilor echipei îl ajuta pe fiecare sa-si rezolve sarci nile. mem brii unei echipe bine construite pot oferi mai multa flexibilitate. . agreate de toata lumea. . Alte avantaje ale lucrului în echipa: . relatiile personale se îmbunatatesc.

însa drumul catre atinger ea performantelor profesionale poate fi alunecos. trebuie avut în vedere faptul ca nu oric e proiect poate fi relizat în echipa. La aceasta stare. Valorificarea potentialul ui de munca al fiecaruia. Dezavantajele muncii în echipa Desi munca în echipa are avantajul de a fi mai eficienta prin faptul ca le permite membrilor sai sa îsi completeze reciproc abilitatile. competente si cu experienta. din armonia relatii lor interpersonale. care se naste din interactiunea cu grupul. se manifesta orgoliile si antipatiile. evolutia în cariera profesionala nu se îndeplinesc fara a respecta cerint ele formarii si mentinerii spiritului de echipa. de desconsiderare sau indifere nta. De aceea. valorifica mai bine resursele fiecarui membru. Atunci când avem de-a face cu o astfel de activitate si când se dor este realizarea ei în echipa. se ajunge numai atunci când oamenii înteleg ca întregul nu este egal cu sum a partilor. care potenteaza calitatea si randamentul muncii fiecaruia. s olidaritate si camaraderie. . Rolul si eficientizarea muncii în echipa sunt recunoscute. viziuni si motivatii comune centrate pe acceptarea scopului propus. managerii trebuie sa ac orde o importanta . A lucra într-un grup dezbinat. Un aspect negativ al muncii în echipa este acela ca rezistenta la schimbare este în general mai mare decât în cazul persoanelor separate. ci cu ceva mai mult.2. 5. în care certurile si neîntelegerile sunt frecvente. în care fiecare încearca pe cont propriu sa-si rezolve problemele. sa schimbe informatii. sa se confrunte cu diferentele. întelegere reciproca. sa le accepte si s a-si sublimeze interesele personale în favoarea interesului de grup.. Practica ne demonstreaza ca nu e suficient ca un grup profesional sa fie format din personalitati puternice. din identificarea oamenilor cu valorile si scopurile grupului. lucrul în echipa cere angajatilor sa coopereze unii cu altii. atitudinile de izolare. nu se pot obtine performante apreciabile. în care denigrarea celuilalt este practicata în mod curent. sunt mai indicate pentru a rezolva probleme complexe care necesita opinii si c unostinte diferite. Daca între acestea nu exista compatibilita ti. Nu toti oamenii pot lucra în echipa. apar anumite dezavantaje. reprezinta fara îndoiala un obstacol serios pentru a munci cu placere în ech ipa.

. O alta consecinta negativa a lucrului în echipa poate fi si sentimentul redus de satisfactie personala la finalul unui proiect. Teama de conflict si de implicare (inamicii interactiunii) reprezinta un alt dez avantaj. Încercarea de evitare a conflictului conduce la autocenzurarea comunicarii. la început oamenii se declara ca fiind buni jucatori de echipa.desavârsita la crearea a ceea ce se cheama echipa de succes. Desfasurarea activitatii în echipa poate genera anumite probleme. Dinamica grupului contine si factori ascunsi. deschisi la ideile si sugestiile altor a. Faptul de a depinde de cineva poate fi des tul de frustrant pentru unii. lipsa încrederii reciproce poat e da nastere unor neîntelegeri între membrii. Un test psihologic de extraversie si comunicare poate infirma aceste declaratii. Dincolo de aparente pot exista nemultumiri în colectiv. altii neexprimati. Echipa înseamna comunicare directa. De aici genereaza teama de conflict. gata sa faca fata oricaror sarcini si gata sa dialogheze cu oricine. . În cadul echipei pot aparea conflicte. Iata de ce disponibilitatea exprima ta trebuie sa fie reala. De obicei. care altereaza procesul de realiz are a actiunilor în vederea atingerii obiectivelor comune. deoarece neîndeplinirea acestora este imediat sanctionata de grup. în cazul specialistilor care dau rezultate mult mai bune daca lucreaza singuri. întârzierea se amplifica continuu. motiv pentru care se acorda atât de multa importanta prezentei unor calitati absolut necesare acestui tip de organizare a muncii. termenele sunt depasite în lant. profilând o persoana ca re lucreaza mai bine individual si care prefera solitudinea. obligând la asumarea constanta a responsabilitat ii propriilor sarcini. unii inconstienti. mai ales atunci când partenerii nu-si respecta angajamentel e.

On. Polirom. Universitatii Petru Maior. Bucurest i . 1963.. Pe considerentul ca cei care detin aptitudini dezvoltate multilateral po t desfasura mai multe activitati. Ed. Ed. Automatizarea excesiva a echipelor poate afecta coordonarea eforturilor cu cele ale altor echipe.. Development Sequence in Small Groups. 2006. Aradavoaice. Cum sa formezi echipe eficiente.. atitudine.. A. Iasi . coord. Manual de leadership.W.. Androniceanu. Petelean.. 2008. Stoica Constantin. Eales-White. Gh. Psychological Bulle tin . Ed. de roluri nu prea bine definite. Liderul si munca în echipa. de persoane di ficile în echipa. Bucuresti . Ed.. Lectii practice. H. Owen. A. în Educatia pe tot parcursul vietii.. A. Codecs . Mures . 2004.. Aceste momente dificile i-ar putea detrmina pe uni i sa spuna ca singuri ar fi reusit mai bine.. Maxwell. de lipsa de comunicare. A. Totul despre lideri. Hodgson. relatii. 2004. C. ca unele activitati au avut de suferit din cauza unor col egi de echipa mai slab pregatiti sau mai putin implicati. H. V. Lucrul în echipa.. Iasi     . Stanciu.. 1998.C.A. Ed. Tg. West. 2005. Valorificarea potentialului creativ al resurselor umane. M. 2005. Bibliografie .. Amal tea. 2003.. A. M. All Educational. Managementul schimbarilor. Antet . s-ar putea ajunge la desfiintarea unor posturi si la supraîncarcarea p ersonalului cu activitati suplimentare. Armstrong.Într-o echipa pot interveni si momente mai dificile cauzate de conflicte determin ate de cele mai multe ori de probleme interpersonale. Ed.E.. Management operational. echipa. All Bec . University Press .. Ed. Tuc man.. Creativitatea pentru studenti si profesori. 2003. Insti tutul European. B.F. Gazzard. Câmpean. Semnificatii si continut. Managementul resurselor umane. R. 1965. A. Rezolvarea creativa a problemelor în echipa. Codecs . J. Tripon. Ed. Performanta în e chipa. Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative ProblemSolving . Bucuresti . Osborn. A. 2004. Ed.

Introduction Opening remar s/reason for writing 3. Formal ending: Yours faithfully ((when you do not now the name of the person             . Main body Write about main aspects of the letter in details. I loo forward to hearing from you) you are writing the letter to). COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEA Pop Ani. Formal greeting: Dear Sir/Madam (when you do not now the name of the person you are writing the letter to).oara BASIC SKILLS Pop Anisoara FORMAL LETTERS Outline 1. Dear Mr/Ms Gregory (when you now the person s name) 2. Ending Closing remar s (e. Yours sincerely (when you now the person s name) Useful language Opening remar s (mild)     5.Capitolul III. starting a paragraph for each aspect 4.g.

I am writing in connection with / to complain about / to inform you that (strong) . I wish to express my deep/ strong dissatisfaction with To introduce new points . As regards Closing remar s (mild) . thirdly . I insist on/ I demand a full refund or I shall be forced to ta e legal action / the matter further .. secondly. With regard to. Firstly. I hope that I will not be forced to ta e further action ELEMENTS OF AN EMPLOYMENT FILE APPLICATION FORMS Private and confidential Please complete and return it to the Personnel Director Which post are you applying for?       . I feel/believe I am entitled to a refund (strong) .

How did you hear about it? Surname Forenames Mr/Mrs/Miss Permanent home address telephone Present address Date of birth Place of birth Nationality Marital status Maiden name (if applicable) Number of children (age) Name and address of next of in (state relationship) Have you been employed by us before? If yes. wor ing bac wards from present j ob Dates Name/address salary Job title and duties Reason for leaving THE LETTER OF APPLICATION Outline         . please give details What training courses or further studies have you underta en? Languages (state proficiency) Give names and addresses of previous employers.

which was advertised in ier Mail on Saturday 14 Octoberl 2009. etc) Example of Job Application Letter 15 October 2009 The Office Manager PO Box 143 Sumner Par QLD 4074 Dear Sir/Madam Re: Receptionist Position I am applying for the position of receptionist. d. whe re and when you can be contacted. c.1. The name of the job/course. a. Introduction Opening remar s/reason for writing a. The Cour         2. references you can send. Ending Closing remar s . where and when you saw it advertised 3. b. Any other important information (when you are available for the interview. present job and studies Qualification Experience S ills and personal qualities that are suitable for the job   . a remar that you hope t hat your application will be considered. Main body Age.

I insist on to ma e up for your loss / inconvenience Closing remar s . Maria Georgianu DEALING WITH COMPLAINTS Useful language Opening remar s . I am competent is the use of Microsoft Word. Yours faithfully. In all my previous employment positions. I hope that you can overloo this regrettable error. Please allow me to suggest / offer as compensation . In fact / As a matter of fact / Actually Ma ing amendments . I am writing to offer my apologies for To emphasize what you say . needless to say . Since beginning my wor ing career I have gained many s ills in the area of custo mer service and feel that I would be a valuable asset to your organisation.                 . I have recently completed a Certificate II in Business Administra tion at Sarina Russo Schools | Australia. Once again my sincere apologies for the inconvenience caused . Clearly. Exce l and PowerPoint and have a current typing speed of 40 words per minute with 100% accuracy. I have enclosed my resume and can be contacted at anytime for an interview on 33 3 3333 33. To express reality . I have been required to operate a 10 to 15 line switchboard and general commander systems. obviously.I have over 5 years experience wor ing in a busy office environment as a Recepti onist and general office administrator.

pl ease ma e sure this rule is implemented and there will not be any quarrel on the plane. I hope you will investigate these matters and promptly solve them. Read the letter and discuss his complaints: Dear Sir / Madam. You wor at an airport in your country and have received this letter from And rew Rogers. so as to avoid endless queues. a tourist. delivery and installation of two sets of scales at the chec in should be dealt with a. Second.p.Practice A. as only one piece of luggage per person is allowed onto the aircraft.s.a. on arrival. I m writing to express my dissatisfaction with some of your services which I consi der need improvement: First. Finally. Yours faithfully Andrew Rogers         . This speed of delivery is totally unacceptable. I loo forward to hearing from you. we had to wait 50 minutes for my suitcases in the Baggage R eclaim area.

You are the administration manager of the Otopeni Airport. Tas 2 . Dan Deleanu Airport Administration Manager Tas 1 Write a letter of complaint to the Administration of the Otopeni Airport mention ing the following: . yet I assure you that this was a single occ urrence which is unli ely to happen again. I am writing to express our most sincere apologies for the inconveniencies our s ervices have caused you. I am sure that our staff will be more careful in the future and will strictly forbid any passenger to disobey this rule. it was due to an unexpected increase in the number of passengers. Andrew Rogers. Your luggage was improperly handled and as a result one of the troller wheels came off while the zip loc er of one of the exterior compartments was bro en. I am sorry to say that the delayed delivery of your luggage was due to a technical problem which failed to be reported on time.B. I hope that you will accept our apologies and will continue to use our airport i n your future travels. Write a letter of a pology to the                     . Finally. As regards the lac of sufficient equipment at the chec -in des . Yours sincerely. I would li e to assure you that we have al ready solved this problem by installing additional scales as we do not li e crowds in our airport. As far as the amount of luggage we allow on the aircraft is concerned. Read the letter of apology the airport administration manager wrote to the to urist: Dear Mr.

Y02 1PB England 10th September.dissatisfied tourist. Peter Gable England     19 Brunswic       Denmar     The Par Hotel has received the following Here is the reply       Road. DK-Copenhagen 4. Yor Y02 1PB . 112 DK-Copenhagen 4 PARK HOTEL Main Boulevard. 2002 Mr. Main Boulevard. Yor . 112. CONFIRMING RESERVATIONS Letter. 2002 The Manager. Denmar Telephone/fax: + 01-107 092 e-mail: par d @dn.com September 12th. 19 Brunswic Road. Par Hotel.

.

A deposit is not required. Swissotel Beijing Caters to today s discerning m odern business and leisure travelers.Dear Sir. We are now planning a second visit during November this year and hope it will be possible to stay at the Par again. three   Mr.         . A. if possible. Please let us now if a deposit is required. We require two twin-bedded rooms with baths for six nights. from November 15th. We have much pleasure to confirm your boo ing of two twinbedded rooms with baths from 15th of November 21st 2002. Yours faithfully. with easy access to the Forbidden City. the Wang Fujing Shopping District and ot her cultural highlights of Beijing. Swissotel Beijing offers 430 guest rooms. We are loo ing forward to your visit. a suite and off ice tower. Yours sincerely. Situated in Beijing s rapidly developing commercial and dip lomatic district. Your rooms have a view over the par as requested. We would li e rooms with a view over the par again. Murdoc Advance Reservations         Than you for your letter of September 10th 2002. inclusive. BASIC CONTENT Hotel facilities Swissotel Beijing Managed by Raffles International. Gable. Peter Gable Dear Mr. My family and I stayed at your hotel when we visited Copenhagen last year.

private meeting rooms and private express chec -in and chec -out in our exclusiv e Executive Lounge.Discount Hotel Boo ing In Beijing .international restaurants. complimentary brea fast. Rooms and Rates Swissotel s 430 guest rooms and suites are elegantly decorated. Location Swissotel Beijing is located on the east second ring road with direct access to Beijing subway and 30 minutes distance to Beijing International and Domestic Airport. Swissotel Beijing -. In-room fax machine upon request .Discount Hotel Boo ing In Beijing Indulge yourself in one of our F&B outlets. afternoon tea and coc tails. Swissotel Beijing combines individual. a business centre and a well equipped health club. service efficiency and product quality. modern and functional design with local c haracter and renowned standards of Swiss hospitality. The SwissCafe offers extensive international buffet and a la carte menu. Executive floor: personalized service. . Non-smo ing room floors . In-room laptop size electronic safes . including dim sum                 . . Hotel Facilities Dining and Entertainment: Swissotel Beijing -. Extensive wor stations with broadband Internet access . butler service. The Happy Valley Chinese Restaurant features Cantonese and regional dishes. ball and function rooms.

along with snac s and pastries. Hong Kong International Medical Clinic. Five executive boardrooms. . . .) offers a variety of the Japanese cuisine. Business Centre . Kawa Japanese Restaurant (managed by Ishi awa Japanese Restaurant Company Ltd. Beijing . Services on Premises Swissotel Beijing -. selection of coc tails. Specialized in theme event catering at historical places. 24h in-room dining. eleven interconnected function rooms and one grand ball room. Ban of China with ATM . The landmar lounge features life entertainment.Discount Hotel Boo ing In Beijing With an extensive array of function rooms available. Chine se teas. Conference and Banquet Facilities Swissotel Beijing -.delicacies. Currency Exchange . Swissotel Beijing s discerning catering team caters all ind of events: . .Discount Hotel Boo ing In Beijing In anticipation of your every day needs. Tour and Travel Des . State-of-the-art audiovisual equipment with technical support. we provide a great variety of services: . . along with a selection of shops Hotel Amenities Meeting Facilities Business Center Par ing Currency Exchange Tic eting Office Domestic Long-distance Access International Long-distance Access Laundry Service                         . China Post Office . Airline Tic eting Office . such as the Great Wa ll and the Forbidden City.

Handicap Friendly Room Gift Shop Flower Shop Photo Processing Service First Aid Beauty Salon Broadband Internet Access in all rooms Hotel Dining Chinese Cuisine Western Cuisine Coffee Shop Bar / Lounge Room Service .

do does.pers. USES: 1.BASIC GRAMMAR 1. wash washes. watch watches. try = tries. every day) He wor s in the currency department. I read and answer my e-mail every day. She wor s It wor s Forma negativa: DO NOT (DON T) / DOES NOT (DOESN T) He doesn t wor at night.3 sg. SIM PLE PRESENT/ PREZENTUL SIMPLU FORM: verb + (e)s . habitual actions (usually. dress Pronunciation (pronuntie)     I don t wor in the afternoon shift   He wor s They wor   You wor You wor   I wor We wor             . cry = cries 2) anumite verbe adauga dresses. es: go goes. Spelling (ortografie) La adaugarea terminatiei s au loc urmatoarele transformari: 1) consoana + y + s = ies. generally.

I don t li e the gossip and the lies (and especially now: the lies before electi ons).Terminatia prezentului simplu la persoana a 3-a singular se citeste: /s/ /z/ /iz/ coo s goes watches spea s does washes stops tries dresses Interogativ/negativ ? DO/DOES Negative Do I wor ? Do we wor ? I do not (don. . Do you wor ? Do you wor ? Does he wor ? Do they wor ? He does not (doesn. Do you wor in the tourism industry? DISLIKES: . I don t li e the rain and I don t li e the mud. Does she wor ? Does it wor ? Where do you wor ? What do you do? How do you get there? When does he wor ? Eg.t) wor . She doesn t li e coo ing every day 2. SIMPLE PAST / trecutul simplu To be               Does he wor in the tourism industry?                                 . She li es reading boo s about everything. the dirt on the streets after the rain.t) wor . .

.

Affirmative Negative Interrogative I was eu am fost You were He was She was It was We were You were They were I was not tu ai fost el a fost ea a fost el. ea a fost noi am fost voi ati fost ei. he was/No. au fost wasn t weren t wasn t wasn t wasn t weren t weren t weren t You were not He was not She was not It was not We were not You were not They were not Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? e. he wasn t Where was he yesterday? He was at wor . ele.   . Was he at the meeting yesterday? Yes.g.

(I.nu se dubleaza e final: live + ed = lived Eg. you.play.verbele terminate în y precedat de consoana: y ie: try tried dar . last year/month/wee . we. REGULAR VERBS/verbe regulate FORM: . Go 2. they) wor ed hard yesterday.Where were you yesterday afternoon? I was at home. you. he. it.VERB-ED USE: actions finished in a definite past (actiuni terminate in trecut: yesterday .     . she. anul/luna/saptamana trecuta ) Verbele regulate formeaza timpul trecut prin adaugarea terminatiei ED care poate fi citita: /t/ /d/ /id/ as ed moved wanted wor ed warned needed dropped played ended helped travelled nodded wished arrived accepted Scriere .g. IRREGULAR VERBS / verbe neregulate Verbele neregulate au trei forme. ramâne neschimbat: played. forma a 2-a (Verb2) reprezentând timpul trecut s i este la fel la toate persoanele: 1. gone     e. . went 3. an hour ago/ ieri.: Between 2002   2004 he wor ed in the accounts department.

g. you. they) went to wor yesterday morning. (I. we. he. you.Infinitiv trecut participiu LIST OF IRREGULAR VERBS INIFINITIVE PAST PARTICIPLE INFINITIVE PAST PARTICIPLE be was/were been leave left left beat beat beaten Lend lent lent become became become Let let let   e. . she. it.

begin Began begun lie lay lain bend Bent bent Light lit lit bet Bet bet Lose lost lost bite Bit bitten Ma e made made blow Blew blown Mean meant meant   .

Bro e bro en Meet met met bring Brought brought Pay paid paid broadcast Broadcast broadcast Put put put build Built built Read read /red/ read /red/ burst Burst burst Ride rode ridden   brea     .

buy Bought bought Ring rang rung .

catch caught caught Rise rose risen choose chose chosen Run ran run come came come say said said cost cost cost See saw seen creep crept crept sought sought   See .

cut cut cut Sell sold sold deal dealt dealt Send sent sent dig dug dug Set set set do did done Sew sewed sewn draw drew drawn Sha e sha en   shoo     .

Shine shone shone drive drove driven Shoot shot shot fat ate eaten Show showed shown fall fell fallen feed fed fed Shut shut shut   shrun   shran   Shrin   drun   dran   drin .

feel felt felt Sing sang sung fight fought fought find found found sit sat sat fly flew flown sleep slept slept forbid forbade forbidden spo e spo en   spea   sun       san   Sin .

forget forgot forgotten spend spent spent forgive forgave forgiven stand stood stood freeze froze frozen steal stole stolen get got got give gave given sting stung stung   stuc   stuc   stic .

go went gone stri e stro e stric en grow grew grown swear swore sworn hang hung hung sweep swept swept have had had swim swam swum hear heard heard ta e ta en   too           .

hide hid hidden teach taught taught hit hit hit tear tore torn hold held held tell told told hurt hurt hurt thought thought eep ept ept understand understood understood   thin       .

neel nelt nelt Wo e wo en now new nown wear Wore worn lay laid laid win Won won lead led led write Wrote written Trecutul simplu inteogativ/negativ                   wa e .

FUTURE TENSE Timpul viitor se formeaza cu ajutorul auxiliarului will la toate persoanele. he didn t. She wor ed in a private company. He didn t wor for He wor ed for The Romanian Ban for Development Yes.               Did she wor in a travel agency?         . she didn t. I sent it two hours ago. He wor ed for OTP Ban .Interrogative: DID + Verb1 Negative: DID NOT = DIDN T + VERB(1) Did he wor for IBM? Did he wor for OTP Ban ? When did they launch the new product? When did you send the fax? Why did they return our product? No. 3. She didn t wor in a travel agency. Because it had some problems. They launched the new product last spring. No. he did.

He will have to meet the delegation at the airport. etc.) Negativul: will not = won t Interogativul: inversion.. We will write to you about it. you ll. She will tal to you soon. They will give you an answer as soon as possible..g. You will have the answer in due time. Will you be present at the meeting? When will the order arrive? 4. PRESENT PERFECT FORM: have/has + verb (ed/3) He has resigned. e. Affirmative Negative (short form: haven t/hasn t) Interrogative (inversion) I have shipped the product You have shipped the product He has shipped the product She has shipped the product It has arrived. she ll. It will arrive tomorrow. he ll.I will call you tomorrow You will be present at the meeting.. Forma scurta: ll (I ll. We have shipped the product You have shipped the product   .

ALREADY (deja) We have already finished the report. YET (înca) The delegation hasn t arrived yet. 3. Cu urmatorii indicatori de timp: EVER (vreodata) Have you ever wor ed in a production factory? NEVER (niciodata) I have never been fired. TODAY : We have sold 20 units this wee .g I have read the boo   . actiune terminata într-un trecut neprecizat (rezultatul este vizibil în prezent) He has bro en his leg We have paid our staff He has signed the contract 2. THIS YEAR.They have shipped the product I have not shipped (haven t shipped) She has not shipped (hasn t shipped) It hasn t arrived yet. actiune începuta în trecut care continua pâna în prezent:       e. Have you shipped the product? Has it arrived? USED: 1. JUST (tocmai) He has just applied for the position of tourism agent. THIS WEEK.

Applying for a job Questions at the interview 2. Job duties (describing responsibilities) . We haven t seen him since 2000.I have been a student for half a year. We haven t seen him lately. SINCE indica de când (începutul perioadei) FOR .indica de cât timp (durata perioadei) LATELY în ultima perioada SPEAKING TOPICS 1. I have been a student since october 2006.

English for Human Resources. Advertising your business Listening: http://www. Entertainment opportunities in the area 10. Presentation of a website 12. (2009). Anisoara Pop. Giving directions 7. IGIENA SI SECURITATEA MUNCII Lucian Cepoi 1. Giving information about your company/hotel/restaurant 9. Hotel facilities/services 8.3. Loo ing after a visitor/guest 11.) Bazele limbii engleze in turism.youtube.youtube. Definitia si obiectul igienei muncii Igiena muncii este ramura a igienei ce studiaza conditiile de munca si influent a acestora asupra organismului urmarind stabilirea unor norme fiziologice si complexe de ma         Lingua TV how to wait tables .com/watch?v=TbFVPYD-Kfs&feature=fvw Bibliografie . Peter Strutt (2006) English for International Tourism. Pat Pledger.youtube.com/watch?v=liAcG-RbjT4 Chec ing in at a hotel http://www.com/watch?v=wyqfYJX23lg Chec ing in at a hotel http://www. Local nowledge: specific Romanian food 6. Editura Unive rsitatii Dimitrie Cantemir: Targu Mures Capitolul IV. (2008. All Educational: Bucuresti . Editura Univers itatii Dimitrie Cantemir: Targu Mures . Intensive English for Business Students. Elena Cristina Berariu. (2009). Local touristic attractions 4. Longman P earson Education . Romanian holidays and habits 5. Miriam Jacob.

modificari al e glandelor. biologici. Factori nocivi posibil cauzatori de îmbolnaviri profesionale cu specific legat de munca de agent de turism: Organizare nerationala a muncii: exagerarea efortului fizic sau intelectual.suri care sa asigure confortul la locul de munca. folosirea nerationala a timpului de munca si odihna. caracteristici e xercitarii unei meserii sau profesiuni. 2. modificari digestive. suprasolicitarea sistemului nervos central. a ritmului muncii.ritm. prevenirea oboselii si a îmbolnavirilor profe sionale. Deficiente de constructie si amenajare a locului de munca: zone de munca subdim ensionate. etc. . Factori nocivi din mediul de munca: fizici. biologici. chimici. Boli profesionale Definitie: boli cauzate de factori fizici. capacitate de munca. inclusiv cele determinate de suprasolicitarea diferitelo r organe sau sisteme în timpul muncii. deficit de încalzit. ale inimii si circulatiei sângelui.modificari musculare. respiratorii. ale functiei rinichilor. oboseala în munca Adaptarea organismului în timpul muncii . Adaptarea organismului în timpul muncii . chimici. 3. iluminat.

mediului de munca. 5. distribuite în cursul zilei de munca.Ritmul de munca: determinat de durata. chimici. confort termic 15-22 grade C. gradul de însusire a calificarii. vointa. factori care tin de organism: vârsta. atitudine fata de munca. Combaterea oboselii: timp de munca de 8 ore zilnic. caracteristici locului de munca precum si de suprasolicitarea diferitelor organe si sisteme în procesul de munca. agenti patogeni fizici. Masuri de reducere a riscului de îmbolnavire: evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. Factori care determina capacitatea de munca: . 4. adaptarea muncii. aspecte de organizare a muncii. suprasolicitari de tendoane. gimnastica activa. relatii umane. agenti fizici si chimici. Capacitatea de munca Definitie: posibilitatile de a efectua o cantitate maxima de munca. cauzata de agenti nocivi: fizici. reflecta starea capacitatii de munca. Factori ai riscului de îmbolnavire: organizare nerationala a muncii. Masuri pentru întretinerea capacitatii de munca: organizarea unui regim rational de munca si odihna tinând cont de cele trei faze de modificare a capacitatii de munca din curs ul zilei de lucru. programe de preventie. . stare de sanatate. factori de mediu si socio-economici: microclimat. Utilizarea pauzelor: o pauza mai lunga la mijlocul zilei de munca de 30-60 min. Boli profesionale Definitia bolii profesionale: afectiune ce se produce ca urmare a exercitarii u nei profesiuni. biologici specifici serviciului. picior plat. varice. musculatura. . chimici sau biologici. Pozitii vicioase în timpul muncii . reducerea zgomotului. const itutie. iluminat adecvat. r ol psihologic al culorilor. tipul efortului. regim de munca. interes.. pauze suplimentare de 3-5 min. or ganizarea timpului liber. natura.pot determina îmbolnaviri ale coloanei vertebra le. sex. Oboseala în munca Factori care provoaca oboseala: factori ce tin de conditiile de munca si factor i dependenti de mediu. umiditate relativa max de 60%. alimentatie. evitarea riscurilor. 6. combaterea riscurilor la sursa.

sa reali zeze un microclimat uniform. cresterea temperaturii si umiditatii aerulu i ducând la: transpiratie. Conditii sanitare: sa nu produca noxe. laringitelor. Efectele microclimatului cald asupra organismului: transpiratii intense. miscarea aerului. Efectele microclimatului rece asupra organismului: scaderea temperaturii pielii . temperatura su prafetelor sa nu difere cu mai mult de 4 gradeC fata de cea a aerului. somnolenta ce apar în încaperi neve ntilate. greturi. supraînc alzire. Zona de confort termic: iarna: 17-21 gradeC cu optim la 19 grade C respectiv 19 -23 grade C cu optim la 21 grade C vara . amigdalitelor. favorizarea apariti ei faringitelor. sa creeze conditii optime de ambianta termica. paralizii de nervi. ventilatia. cresterea tensiunii arteriale.cu variatii functie de activitate. Definitie microclimat: complex de factori fizici ai aerului-temperatura. temperatura obiectelor si suprafetelor. umiditatea aerului 35-65%. ce caracterizeaza starea climat ica din spatiul restrâns al locului de munca.datorata procesului respirator cu scaderea concentratiei de oxigen. Microclimatul locului de munca. Vicierea aerului . Norme individuale pentru factorii componenti ai microclimatului: temperatura ae rului 18-22 grade C. alimentatie. cresterea celei de bioxid de carbon. sa aiba un r andament caloric cât mai mare. scaderea capacitatii de concentrare si atentie. adaptare la fac torii microclimatici. varsaturi. Sistemul de încalzire a unitatii. scaderea ra ndamentului muncii. 0. pierderi de lichide. îmbracaminte. .5m/s.7. posibil degeraturi. miscarea aerului max. dureri de cap. umidit ate.

pielii si sistemului nervos. Factori ce influenteaza actiunea curentului electric asupra organismului: inten sitate. luminescent. nivel de calciu. Radiatii Radiatii ultraviolete: surse . artificial. t repidatii. sa nu produca zgomot.zgomotul exterior sa nu depaseasca 50 decibelli la 3 metri de fereastra.aparate de încalzit. efe cte asupra functiei vizuale. ef ecte asupra: pielii. traseul prin corp si starea de sanatate a organismului. Igiena muncii la femei Factori din mediul de munca ce pot influenta organismul femeii: munca îndelungata în pozitie sezânda poate favoriza tulburari de circulatie si inflamatii ale organelor genitale. emit însa radiatii calorice. interne.natural. sistemului nervos. Radiatiile infrarosii: surse . etc. scaderea atentie i. artificiala. 9. efecte sem nificative doar la intensitati mari. scoaterea accidentatului d in circuit. durata de actiune. reanimare de urgenta. ochi. sa nu modifice brusc temperatura. efecte asupra organismului: piele. instalatii de telecomunicatii.soarele. Electricitatea Surse de zgomote: externe.Ventilatia încaperilor: naturala. Actiunea zgomotelor asupra organimului: efecte asupra urechii. ochiului. Evitarea accidentelor datorate curentului electric: protectia împotriva atingerii directe a unor elemente sub tensiune. Primul ajutor în electrocutare: izolarea salvatorului. insomnie. Unitate de masura a sonoritatii: bell. Zgomote. Radiatii luminoase: surse . Conditii în care pot avea loc accidente electrice: atingerea conductorilor de cur ent sau a pieselor metalice neizolate: ex.orice corp cu temperatura peste zero absolut. lampi. Efecte: distrugerea bacteriilor. Conditii sanitare: sa re alizeze conditiile de confort. deci bel. incandescent. . Limita maxima de zgomot . mecanica. 8. Microunde: surse . 10. frecventa curentului.

Bacterii daunatoare omului: patogene si conditionat patogene Bacteriile patogene . durata a normala a timpului de munca.Ocrotirea sanatatii gravidei: gravidele începand cu luna V si cele care alapteaza nu vor presta munci suplimentare si nici munca de noapte. existenta unui organism receptiv la boala. aparat respirator. specifici muncii. determina îmbolnaviri la om . existenta unei porti de intrare (piele. fertilizarea solului. Enumerarea factorilor de risc pentru îmbolnavire: proiectarea si amenajarea neigi enica a încaperilor. mediu de munca neigienic. Bacterii folositoare organismului: bacterii din intestinul subtire cu rol în prod ucerea unor vitamine: K. acordarea de pauze de câte ½ ora din 3 în 3 ore pentru cele care alapteaza. chimici. prepararea iaurtului si branzei(lactobac illi). concepere si repartizarea defectuoasa a sarcinilor de munca. bacterii cu rol în epurarea apelor reziduale. 11. eliminarea bacteriilor în mediul exterior. organizarea unor încaperi destinate pentru repaus si i giena individuala. fizici. contactul direc t sau indirect cu sursa de infectie. agenti patogeni biologici. existenta unei cai de transmitere. Factori de risc pentru sanatate la locul de munca Definitie risc pentru sanatate: probabilitatea afectarii starii de sanatate a p ersonalului sau consumatorilor la locul de munca. conditii de producere a bolilor infectioase: sursa de infectie (om sau animal) . aparat digestiv). . B. Factori biologici A) Bacteriile Definitie: organisme microscopice invizibile cu ochiul liber formate dintr-o si ngura celula si care se înmultesc în organismul uman dar si pe diverse suprafete. bacterii din intestinul gros care favorizeaza digestia.

mai frecvent în zone aglomerate si spatii închise. Calea aeriana de transmitere . Organisme submicroscopice fara structura celulara care nu traiesc decât în interioru l unei celule gazda pe care o distrug înmultindu-se si producând la om si animal îmbolnaviri denumit e viroze. .Bacterii conditionat patogene . suprasolicitare.cea ridicata în scurt timp distruge mai eficient bacteriile decât un a mai scazuta ce actioneaza timp îndelungat.în primele 1-2 ore se adapteaza la mediu si nu se înmultesc. eliberare de toxine. cresterea agresivitatii bacteriilor (de exemplu. praf cu bacterii. stranut). se înmultesc rapid . Temperatura . determina la om îmbolnaviri denumite micoze: ale pielii. legume. Raspândire peste tot. bronsita). etc. în urmatoarele 6 ore se înmultesc exponential. alimentatie defe ctuoasa).determina îmbolnaviri doar în conditii de scadere a rezistentei generale a organismului (oboseala. contact d irect. prin utilizare necorespunzatoare a antibi oticelor). organisme formate dintr-o celula sau filamente. produc oua care se elimina în mediul extern si contamineaza apa. . Factori fizico-chimici ce influenteaza înmultirea bacteriilor: . C) Ciuperci . determina la om îmbolnaviri numite parazitoze prin consumarea de substante nutri tive. . mâini. unghiilor. apa-umiditatea crescuta favorizeaza înmultirea bacteriilor iar scaderea cantitat ii de apa de pe suprafete inhiba înmultirea bacteriilor. . . Clasificarea cailor de transmitere a infectiilor: aeriana. amigdalita. fructe. solul. digestiva. Cai de transmitere a infectiilor si profilaxia lor. Spori rezistenti. se transmit: infectii cu bacterii si virusuri ce afecteaza caile respiratorii: gripa.cea mai mare contagiozitate. modalitatea de transmitere: picaturi de saliva infectata (tuse. D) Parazitii . organisme care cauta hrana si adapost în organismul uman . agenti vectori. n urmatoarele 8 ore se înmultesc lent si daca se epuizeaza hr ana începe scaderea lenta a numarului lor. Timpul . subs tanta organica rezultata din uscarea picaturilor de saliva. B) Virusuri. .

a) Calea digestiva . respectarea regulilor de igiena individuala si la locul de munca . . modalitate de transmitere: mâini. asigurarea cubajului de aer pe pers oana. folosirea aspiratoarelor. . izolarea. rapid si corect. infectie HIV.boli cu contagiozitate mai mica dar caracter exploziv. tetanos. igiena gurii si a nasului. monede c ontaminate. haine. micoze. b) Cale de transmitere prin contact direct: . folosirea exclusiva a apei potabile . tr atarea bolnavilor si purtatorilor. spalarea pardoselilor. muste. apa contaminata. masuri de igiena personala: folosirea batistei la tusit si stranut. mâinile murdare: hepatita. transmiterea bolilor. aerisire repetata a încaperilor. evacuarea reziduurilor lichide si solide. Profilaxia infectiilor transmise pe cale digestiva: . boli venerice. bancnote. toxiinfectii alimentare. ustensile. peretilor. etc. boli transmise: antrax. maturare umeda. infectii streptococice si stafilococice ale p ielii si mucoaselor. . obiectelor si mobilierului cu apa si detergent si apoi dezinfectia lor. alimente. examen coprobacteriologic pentru depistarea bacteriilor patogene .Profilaxia infectiilor transmise pe cale respiratorie: depistarea.

Caracteristici: contagioase. Shigella. . apa nepotabila. Boli infectioase cu caracter profesional. . varsaturi. laringit e). etc. definitie. cardiace. dureri de st omac. hepatita virala tip A. evolutie mai severa la vârstnici sau persoane cu afectiuni respiratorii. varsaturi. febra recurenta. Manifestari: febra. Manifestari: greturi. se pot repeta în timp. oboseala. alimente contaminate cu mâini.frecventa crescuta. paduchi. dureri mu sculare.boala contagioasa produsa de virusul hepatitei A.Profilaxia bolilor cu transmitere sexuala: . apar în anotimp rece. Cale de patrundere în organism: alimente contaminate direct (de exemplu: oua). . ametel i. Boli cu transmitere aeriana: . gât (faringite. Profilaxia bolilor transmise prin vectori: distrugerea vectorilor. investigatii epidemiologice la angajare. Escherichi colli.simptome: febra ridicata. greturi. toxiinfectii alimentare . etc. localizare: nas (rinita). Imunitatea e de durata scurta .se poate repeta. igiena vietii sexuale. diaree severa cu aspect de zeama de orez. periodic în anumite situatii . c) Cale de transmitere prin vectori: .datorate consumului de alimente contaminate cu anumi te bacterii: Salmonella. capuse. alimente. tuse uscata. diaree. diabet. scaune diareice cu mucus si sânge.boala contagioasa data de bacilul Shigella care se elimina din i ntestinul omului bolnav sau a purtatorului sanatos si contamineaza apa. varsaturi. dureri mari de cap si gât. educatie sanitara. bronsii (bronsite). articulare. bacil botulinic. colorare galbena a pielii si mucoaselor (icter). da frecvent complicatii Boli transmise pe cale digestiva: . etc. Holera . plamâni (pneumonii). Manifestari: dureri abdominal e intense. etc. Trans mitere: mâini murdare. virusurile sunt rezis tente la antibiotice. dizenteria: . ce apare mai ales în sezo nul cald. . Viroze: . varsaturi. exemple vectori: pureci. astenie. boli transmise: tifos. . imp ortanta declararii sursei de infectie. scaune decolorate. Gripa . deshidratare.boala contangioasa data de vibrionul holeric. adresabilitate prompta la medic. Manifestari: fe bra. greturi. urini de culoarea ber ii negre. lipsa apetitului. . au ca sursa omul bolnav si uneori pasarile. Transmiterea se face prin consumul apei infectate.

microsporia. resp iratorii cu deces frecvent. aparitie de scuame. izolare. favusul-mi coze ce afecteaza pielea paroasa. Manifestari în micozele pielii paroase: par lipsit de luciu. infectii ale pielii mâinilor. herpes genital. etc. Profilaxie: depistare precoce. tricofitia. se rupe usor. Stafilococii determina abcese. Boli cu transmitere sexuala: sifilis. micoze: . toaleta ranilor. Streptococul determina erizipelul. Manifestari în micozele pielii neparoase: pete galben-ca fenii în pliurile pielii etc. tratare. Agent cauz al: candida deteremina candidoze ce afecteaza mucoasele. gonoree.localizare: dermatomicoze (pielea). Contaminarea: direct de la om la om sau indirect prin obiecte. . Profilaxie: -vaccinare. Determina manifestari severe nervoase si musculare. tetanos .produs de bacilul tetanic aflat în pamânt. masuri de educatie sanitara. candidoze vaginale. întepaturi. Profilaxie: re spectarea regulilor de igiena. dermatite infectioase: infectii ale pielii cu bacteria. onicomicoze (unghii). . fetei. educatie sanitara. prurit local. secretii vag inale albicioase. . Manifestari în candidoze: pete albe pe suprafata interna a obrajilor.Boli transmise prin contact direct: . Patrunde în organism prin leziu ni ale pielii: rani.

materiale de constructii cu un anumit grad de radioactivitate . complicatii hepatice. La nivel ocular: fot oconjunctivite cu secretie lacrimala în exces. care odata patruns în organism e prezent pe toata durata vietii pacientului. cardiace. producerea de calciu în organism. a obiectelor ce nu se pot spala (carti). nu patrunde pin piele si mucoase intacte. purtarea ochelarilor de soare. Radiatii . leptospiroze . pigmentari ale pielii iar pe termen lung poate favoriza tumori ale pielii. seringi contaminate. transfuzie de sânge. Profilaxie: d epistare precoce. . a ritm urilor de administrare. îmbracaminte. . obiecte. imunitatea. alimente. tifos exantematic . apa.radiatii ionizante: substante adioactive din aer.de obice i cu efecte reduse asupra organismului . Profilaxia efectelor nedorite: evitarea expunerilor la soare între orele 11 -17 în cursul verii.transmis prin intermediul paduchilor .transmise prin intermediul sobolanilor. dureri oculare. Transmisa pe cale sexuala. educatie sanitara. radiatii ultraviolete . În exces determina arsuri.efecte asupra organismului: stimuleaza activitatea org anismului.agent cauzal parazit transmis prin tantarul anofel -manifestari: frison. Boli profesionale datorate unor factori chimici: Conditii în care pot aparea boli profesionale prin intoxicatii cu reziduuri de pe sticide: prezenta lor pe si în obiecte. alimente. sol care se p ot acumula în plante. febra. Evolueaza în 3 stadii cu leziuni pe mucoase . instrumentar contaminat. Boli profesionale datorate unor factori fizici.. organe interne. . Boli transmise prin vectori. lotiuni de protectie UV cu factor . Ex: stropirea cu pesticide a suprafetelor de lucru. Malaria . piele. utilizarea de creme. sifilis-produs de Treponema palidum. ce pot aparea la practicantii spor turilor de iarna. infectia HIV: produsa de HIV. datorita folosirii necorespun zatoare din punct de vedere tehnologic si igienic: nerespectarea cantitatilor administrate. masuri insuficiente privind excluderea prezentei lor în doza toxica în ape.

13. dureri de cap. prevenire a si stingerea incendiilor Lege privind securitatea si sanatatea în munca Obligatii generale ale angajatorilor Art. inv aliditate sau deces. Profilaxie: 0. .(1) Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lu cratorilor în toate aspectele legate de munca. 6. (2) În cazul în care un angajator apeleaza la servicii externe. dureri de cap.1-1mW/cm2 la expuneri pentru o zi de munca. 12. greturi.peste 20.efecte asupra organismului: prin efect al radiatiilor calorice emi se de emitatoarele de microunde apar: oboseala. . Accidentele de munca si prevenirea lor Definitie accident de munca: vatamarea violenta a organismului precum si intoxi catii acute care au loc în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice. tulburari vizuale. Legislatie si reglementari privind securitatea la locul de munca.iluminatul insuficient poate determina: oboseala vizual a cu secretie lacrimala excesiva. ameteli. Iluminatu l fluorescent incorect reglat: determina efect stroboscopic cu oboseala vizuala. Profilaxie: iluminare corespunzatoare a spatiului d e lucru. radiatiile luminoase . microunde . posibil facto r declansator al unor episoade convulsive. acesta nu este exone rat de . usturimi de ochi. scad erea libidoului. .

relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de mun ca. a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca.responsabilitatile sale în acest domeniu. i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor. în vederea reduceri i monotoniei muncii. . în mod prioritar. (2) Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la ali n. (3) Obligatiile lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu aduc a tingere principiului responsabilitatii angajatorului. . f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos. conditiile de munca. atunci când îi încredinteaza sarcini. a masurilor de protectie colectiva fata de masuril e de protectie individuala. h) adoptarea. ulterior evaluarii prevazute la lit. e) adaptarea la progresul tehnic. c) sa ia în considerare capacitatile lucratorului în ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca. b) ca. tinând seama de natu ra activitatilor din întreprindere si/sau unitate. a metodelor de munca si de productie. a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii. a) si daca este necesar. 7. angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor.(1) În cadrul responsabilitatilor sale. b) prevenirea riscurilor profesionale. tinând seama de modificarea conditiilor. d) adaptarea muncii la om. în special în ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca. si pentru îmbunatatirea situatiilor existente. d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sa natatii în munca. masurile de prevenire. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure îmbunatat irea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate în ansambl ul activitatilor întreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice. angajatorul are obligatia: pentru incalcare :amenda de la 3500 la 7000 ron a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. (1). b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. c) informarea si instruirea lucratorilor. alegerea echipamentelor de munca. g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile . (4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. inclusiv la alegerea echipamentelor de munca. organizarea muncii. c) combaterea riscurilor la sursa. (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. Art.

angaj atorii acestora au urmatoarele obligatii: pentru incalcare :amenda de la 3500 la 7000 ron a) sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea. sanatat ea si igiena în munca. luând în considerare natura activitatilor. în zonele cu risc ridicat si specific . de conditiile si mediul de munca. . (5) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. atunci când în acelasi loc de munca îsi desfasoara activitatea lucratori din mai multe întreprinderi si/sau unitati.d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora în ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor. determinate de alegerea echipamentelor. e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca. b) sa îsi coordoneze actiunile în vederea protectiei lucratorilor si prevenirii risc urilor profesionale. accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au însusit instructiunile adecvate.

Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al popu latiei . Legea securitatii si sanatatii în munca nr.Uranus.319/2006. Dragulescu N. sanatatea si igiena în munca nu trebuie sa compo rte în nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori. 1996. Ionicica M. III. Bucuresti.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperature ext reme pentru protectia persoanelor încadrate în munca. Capitolul V. . . 1996.Medicala. . inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a procedurii de autorizare sanitara a productiei si d istributiei apei potabile. Hotarâre CGMB 147/14.2005 privind normele de salubritate si normele de igieni zare a MB. Norme metodologice pentru organizarea activitatii d e supraveghere si combaterea vectorilor si regimul pesticidelor. Manescu S. De la calitatea controlata la calitatea totala. legea 458/2002 modificata prin Legea 311/2004.. II. ACTE NORMATIVE . Ed.Alternative. 862/2006 privind organizarea si HGR 862/2006. Ord. Buc.luând în considerare natura activitatilor..1997.M. Mincu R... O. vol.I. Legea 536/1997. .07. . Bucuresti. pentru incalcare :amenda de la 3500 la 70 00 ron Bibliografie . Igiena. (6) Masurile privind securitatea..G. . . Bucuresti 1998. DEZVOLTAREA PROFESIONALA Monica Filpisan .1996. Tratat de igiena. Ed.9. Medicala. c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale. Economia serviciilor. Hotarâre nr. art.. inspectia sanitara si monitorizarea apei potabile.974/2004. Directiva 98/83/CE. d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profe sionale. Ed. Tanasescu Gh.402/16. .nr.05. Norm e privind supravegherea. Manescu S.. Norme de supraveghere.S. Ed.

Suntem martorii dar si autorii voluntari sau involuntari a unor schimbari de o a nvergura nemaiîntâlnia în istoria omenirii. Ritmul schimbarii în toate domeniile este deosebit de a lert. a permeabilizarii granitelor socioculturale a dus la pr oducerea de interferente. ceea ce a impus noi cerinte în educa tie care sa ajute omul în a face fata schimbarilor societatii. generând de-a lungul vietii active a unui individ 3-4 cicluri de completare/schimbare a f ormarii initiale. schimburi de experiente. adaptat mediului. se petrec schimbari profunde si rapide atât în tehnolog ie cât si în cunostintele stiintifice. Schimbarile rapide din tehnologie si comunicare produc efecte directe si pervers e deosebit de . Fenomenul globalizarii societatii.Este mai bine sa fii pregatit pentru o ocazie pe care nu o vei avea decât sa ai vreo ocazie si sa nu fii pregatit. în a se transforma cu ajutorul educatie i într-un cameleon. a învatarii pe tot parcursul vietii). valori. Se apreciaza ca volumul cunostintelor se dubleaza la f iecare 10 ani (omenirea a intrat în societatea cunoasterii. mentalitati. Whitney Young Jr.

sa îti gasesti un loc de munca din care sa iesi la pensie. sa acumulezi noi cunostinte si competent e care sa îti foloseasca la un alt loc de munca. în scopul îmbunatatirii calitatii vietii lor. Putem sa spunem ca educatia permanenta ne fereste de îmbatrânirea timpurie din punc t de vedere cerebral si psiho-social. În acest sen s este necesara trecerea de la un ansamblu de cunostinte. dimpotriva. la formarea de abilitati. În nici un caz nu se mai pune p roblema sa termini o scoala. Idei preconcepute cu privire la învatarea pe tot parcursul vietii . Complexitatea fenomenelor din societatea moder na solicita un bagaj de cunostinte si capacitati din ce în ce mai bogat. p. organizat sau într-un cadru informal. care este un proces de perfectionare. ne ajuta sa facem fata schimbarilor si sa ne adaptam. dimpotriva. Aici intervine educatia permanenta. În aceasta situatie se ridica întrebarea daca omul este pregatit pentru ca aceste schimbari sa fie orientate spre îmbunatatirea existentei si spre sporirea intensa a calitatii vietii? Sau. omul s-a transformat într-o victima a pierderii de sine a societatii? (Popovici Dumitru.R. capacitati.. in diferent daca aceasta se realizeaza într-un cadru formal. Totul depinde de noi în a ne manifesta disponibilitatea de a învata. Ceea ce am înteles pâna acum este faptul ca educatia se realizeaza pe tot parcursul vietii. 2003). 1991. indiferent daca es te vorba locul de munca sau de dezvoltare personala. informatii. începi sa te perfectionezi. c hiar daca ai un loc de munca stabil.47).profunde asupra fortei de munca. de dezvoltare personala sociala si profesionala pe durata întregii vieti a indivizilor. 1. Informatia nu are nici o valoa re pentru persoanele care doresc sa se dezvolte daca nu o poate utilize în practica. competente. chiar daca acest lucru se va întâmpla în viitorul a propiat si nu imediat. 244. ne mentine tineretea spirituala. Educatia permanenta are loc pe tot parcursul vietii. de la transmiterea si memorarea de infor matii (informare). cât si colectivitat ii din care fac parte (Dave H. p. de competente ( a sti sa fac i/ sa actionezi.) la învatarea prin experienta/ prin practica.

Miturile sau denaturarea faptelor rareori supravietuiesc daca nu contin cel putin o umbra de adevar. Sarcina fiecaruia dintre noi este eradicarea unor astfel de mituri/jumatat i de adevar. fir esc parintilor nostri. în orientarile sale cele mai elementare. este constant. altele le-am creat pe parcurs. suficienta pentru a le întretine. De ce se întâmpla astfel? De ce ne autolimitam? De ce. iar personalitatea poate fi remodelata. d e la o generatie la alta. povestile din batrâni vorbesc de incap acitatea umana de a învata. practica a aptitudinii maxime a cuiva ori capacitatea potentiala. De exemplu . Cineva ar putea alcatui o lista considerabila cu aceste mit uri iata câteva care au cea mai daunatoare influenta: 1) Nu poti schimba natura umana omul este ceea ce este. se schimba în fiecare zi. ceea ce li se parea normal. Exista limi ta reala. Desigur ca ar putea fi unele umbre de adevar în fiecar e. s-ar parea ca barierel e care ne îngradesc si ne fixeaza cel mai bine. Adevarul este ca comportamentul uman. Miturile si fabulele. Exista si limi ta psihologica nu mai putin reala în care fiecare om se autositueaza. noua nu ni se mai pare. suntem atât de nepregatiti. . în ciuda evidentei contrariului .Exista doua limite principale pentru cresterea si dezvoltarea umana. datina noastra negativa si pesimista cu pr ivire la progresul si dezvoltarea umana. atât de înspaimântati sa ne încercam si sa ne dezvoltam potent ele? O parte a explicatiei ar fi traditia. Din pacate. prin înlocuirea cu idei sanatoase. lanturile care ne leaga cel mai strâns sunt acelea pe care ni le faurim noi însine. unele din acestea sunt vechi de când lumea.

abandoneaza toate sperantele . putând astfel sa actionam cât mai adecvat pe scena vietii sociale .Concomitent cu aceasta se spune ca în mintea copiilor este mai usor de patruns decât în cea a adultilor. esti mai putin inteligent. 4) Notiunea învatarii totul este intelectul . matematica logica. 5) Daca nu ai un coeficient de inteligenta ridicat. în teoria sa privind int eligentele multiple rezerva un loc important formelor de inteligenta care permit omului o adaptare s uperioara la mediul social mai îndepartat sau apropiat lui. Conform noilor teo rii. exista mai multe tipuri de inteligenta: verbal lingvistica.. în int eriorul propriei persoane. care au si acestea la rândul lor rol în învatare. iar fap tele sunt turnate/îndesate în el. ritmicamuzicala.16). 1981.. 3) Teoria învatarii cap deschis multi oameni vorbesc despre învatare ca si cum ar fi un proces prin care patrunderea cunostintelor în creier este oarecum fortata. elaborând o teorie a inteligentelor multiple printre care mentioneaza inteligenta interpersonala si intrapersonala. Psihologii au aratat ca aceste abilitati nu sunt generate de un nivel ridicat a l inteligentei. acestea fiind reunite sub forma inteligentei sociale (James Robbins Kidd. din dorinta de ai forma conform standardelor proprii. p.inestizica. de a coopera mei bine cu ei. lucru total neadevarat. naturista. Inteligenta interpersonala lti. Astfel sa nascut o noua forma de inteligenta cea emotionala. c ooperare. consta în capacitatea persoanei de a-i întelege pe ceila Inteligenta intrapersonala reprezinta abilitatea de a te întoarce spre sine. ci ele constituie un fel de sensibilitate specifica fata de practica si fata de rel atiile interumane. omul este o f iinta cu emotii si sentimente. În acest sens mentionam faptul ca învatarea este influentata trei constelatii de sen     . Relatiile interumane presupun o serie de capacitati / abilitati de comunicare. cum ar daca nu esti bun la matematica.nici un om rezonabil nu va nega vreodata importanta capacitatii intelectuale. Gardner.iubitorii de câini s-au grabit sa demonstreze ca aceasta este o minciuna. omul înseamna mai mult de memorie si inteligenta. Sa nu gândim însa simplist. Aceasta poate fi o explicatie pentru care angajatorii cauta per soane tinere. Inteligenta sociala era definita de Thorndi e ca fiind capacitatea de a întelege si de a actiona inteligent în cadrul relatiilor interumane. vizuala spat iala.se considera ca învatarea este în întregime o problema a mintii. corporala.2) Câinele batrân nu-l mai poti dresa . în 1993. intrapersonala. interpersonala.

Este mai greu pentru adulti sa aiba încredere în for tele proprii. generozitate. provocata prin contraziceri si respingeri. admiratie. afectiunea. dar vor ei sa învete? Cum poate fi captata aten tia adultilor pentru a învata? Cum pot deveni ei autodidacti eficienti si permanenti? Cel mai utilizat termen în educatia adultului este motivatia. simpatie.Iubirea si sentimentele asociate. . suparare si simtaminte similare sum ar fi: insulta. cum ar fi: respect..Furie. Prima constelatie tinde spre învatarea de calitate si durabila. . iar a doua si a tr eia tind sa produca rezistenta la învatare si uitare. un loc în grup. 3. . acceptarea.Este vorba de forta launtrica. cu cât persoanele sunt mai în vârsta cu atât vor avea pareri mai putin pozitive în favoarea lor . prietenie. încurajare. Asigurarea protectiei împotriva suferintelor si pericolelor vietii.Teama însotita de suspiciune.timente: . Satisfacerea nevoilor organismului. O definitie dupa di ctionar al acesteia este . Dragostea. caldura. care poarta denumirea de trebuinte. 2.ceea ce tinde sa determine o persoana sa desfasoare o anumita act iune. impresia de frustra re.. Motivarea adultilor pentru învatare Asa cum am vazut adultii pot învata. care pot fi ordonate (dupa Maslow) în 5 niveluri binecunoscute: 1. 2.

Identifica un stil personal de învatare pentru directionarea dezvoltarii compet entelor voastre. autoîmplinirea. Formarea si dezvoltarea profesionala personala Conducerea propriei dezvoltari personale înseamna a fi capabil de a: 1. un salariu mai bu n. în viitoarea voastra cariera. Autorealizarea. Autorealizarea si autoîmplinirea înseamna sa îti descoperi talentele. 3. încrederea în sine. în functie de aceasta sa trecem la fapte.   . respectul de sine. Elabora un plan de dezvoltare personala si a-l aplica. Autoevaluarea. 5. Pentru ca acest lucru sa se realizeze este important sa identificam lista trebuintelor si nevoilor prof esionale. utilizarea capacitatilor sale pe ntru a fi cel care este cel mai apt pentru existenta. Dezvoltarea personala înseamna sa îti întelegi propriile puncte forte si puncte slabe.. în functie de aceste raspunsuri (cum ar fi câstigarea/recâstigarea respectului de sine. sa ai curajul sa îsi largesti orizontul de interese sa o iei de la început sa faci o schim bare în sfera socioprofesionala. toate acestea fiind posibile numai daca esti deschis la nou. iar. 5. autoexprimarea. sa lucrezi într-o institutie cu prestigiu etc. sentimentul de forta si de adaptare.. 2. sa îti identifici obiectivele si cum poti sa te ajuti pe tine însuti sa le atingi..4. 4. Identifica si exploata oportunitatile de dezvoltare personala. Evalua propriile performante în comparatie cu cerintele slujbei voastre prezent e / viitoare prin solicitarea permanenta a unui feedbac din partea colegilor si/sau a clientilor. aptitudinile. 3. Pentru aceasta este important sa îti raspun zi la întrebarea urmatoare: Ce îti doresti de la un curs de calificare/recalificare profesionala?.. Utiliza diverse metode de investigare a intereselor personale în scopul dezvolt arii sau îmbunatatirii cunostintelor si competentelor. Pe par cursul definirii competentelor din cadrul privind experienta de munca vi este necesar sa identifi cati în fiecare etapa a evolutiei profesionale punctele forte si îmbunatatirile pe care le puteti aplica în afara experientiei de munca.) vei lua frâiele în mâna în ceea ce priveste dezvoltarea pro fesionala personala.

lucrând p entru acelasi angajator. Acelasi principiu se aplica si carierei voastre. a prietenilor si mentorilor are un rol vital în a va ajuta sa identificati care sunt punctele slabe si zonele care trebuie dezvoltate. Identi ficarea unei competente sau a unui domeniu de cunostinte pe care doriti sa le îmbunatatiti repr ezinta un pas. astazi este o expresie învechit a. Acum. În prezent este mult mai probabil sa aveti mai multe cariere în cadrul mai multor org anizatii. feedbac ul din partea colegilor. Cercetarile pe care acestia le-au întreprins indica faptul ca puteti învata mult mai repede daca folositi stilul vostru natural de a învata (http://www. ci trebuie sa fie o constanta de-a lungul     . Probabil veti recunoaste din experientele pe care le-ati avut în cadrul scolii ca sunteti mai buni la anumite lucruri decât la altele. la altele trebuie sa petr eceti mai mult timp cercetând. Dimpotriva. transferând competentele si experientele de la una la alta.eu/web/rumania/competencias/Autodesarrollo_RO. fie ca acest lucru înseamna cercetare sau strângerea de i nformatii de pe Internet sau participare la cursuri de instruire interactive. iar ceea ce în trecut era cunoscuta drept scara unei cariere. Un mod de identificare a preferintelor legate de stilul vostru de învatare este ce l descris de Peter Honey si Alan Mumford. Soli citarea unui feedbac nu trebuie sa faca parte doar din procesul anual de revizuire.. în schimb este mult mai posibil sa câstigati experienta dintr-o varietate de functii în diferite organizatii.leonardofortius. tendinta s-a îndepartat de la ideea de urmare a unei cai prestabilite de promovare. Prin aceasta puteti sa va directionati modul de abordare catre învatare si îmbunatatirea competentelor. învatând si exersând.pdf). dar cu toate acestea merita sa petreceti o perioada de timp analizând cum voi ca perso ane ati putea învata cel mai eficient. Este important sa subliniem faptul ca dezvoltarea personala nu trebuie realizata independent.Dezvoltarea profesionala proprie a capatat o importanta tot mai mare în ultimele d ecenii. Unele vi se par usoare.

Conceperea unui plan de dezvoltare profesionala Odata ce ne-am analizat atât prin ochii nostri cât si prin ochii celorlalti. De multe ori când cerem parerea celor din jurul nostru.întregii voastre activitati. este ti mpul sa facem un plan de dezvoltare personala. Planurile de dezvoltare personala sunt instrume nte folositoare pentru construirea unei structuri în spatele obiectivelor dumneavoastra. 4. în cazul în care considerati necesar. membri ai familiei sau prieteni. înainte de a începe sa dam vina pe altii sau pe circumstante. Daca aceste pareri nu sunt cele pe ca re le asteptam fie nu le luam în considerare si le ignoram. Deschiderea catre feedbac ul pe care îl primiti reprezi nta de asemenea o abilitate esentiala. fie c a sunt colegi.   . pentru a învata si pentru a evalua. iar acest ea pot fi cât de simple sau detaliate doriti. cu privire la propria persoana sau activitatile pe care le întreprindem asteptam ca aceste pareri sa fie pozitive. Iata de ce este foarte important ca orice critica în ceea ce ne priveste sa o percepem la modul co nstructiv. Pâna la urma noi suntem direct responsabili de propria no astra dezvoltare chiar daca aceasta implica uneori si asumarea esecurilor si identificarea în noi a acelor lucruri care au dus la esec. la fel ca si disponibilitatea de a actiona conform acestuia . fie selectam doar acele lucruri care ne convin. Iata un exemplu: Exemplu : Domeniul de competenta Pasi De ce suport am nevoie? Perioada de timp Capacitatea de a face prezentari Participarea la un curs de formare a abilitatilor de prezentare.

am putea spune ca un Plan de cariera este foarte asema nator unui tren lung aflat in miscare.în cazul fericit . ne mutam de la un compartiment la altul. cu lucruri/situatii/evenimente diferite.noi am fost cei care le-am ales) lucru pe care îl putem numi evolu tie sociala a   . Obtinerea sprijinului managerului direct pentru identificarea altor oportunitati si obtinerea feed-bac ului 1 luna 2 luni Permanent Ca sa folosim o analogie. În timp ce noi înaintam prin interior (ceea ce semnifica procesul de evolutie interioara a individului) trenul ne va purta si el catre anumite des tinatii (pe care . Identificarea altor oportunitati de prezentare pe masura ce apar. Noi înaintam. iar în diferitele momente vom vedea pe geam viata noastra în moduri diferite. Obtinerea aprobarii pentru curs de la managerul direct.Prezentarea proiectului în cadrul unei sedinte interne. Obtinerea acordului sefului de departament pentru a ma prezenta la sedinta. de la o clasa de confort la alta.

Nici un câstig nu se obtin e fara efort si fara sacrificii: mai putin timp liber. mai multe responsabilitati sau renuntarea la micile placeri cotidien e. mai mult s tres.. Doar angajatul/viitorul angajat care îsi poate asuma aceste riscuri este cu adevarat pr egatit pentru un pas . care trebuie constientizate în ca de la început. si anume esecul.riscul suprem. pentru a evita .individului! Orice pas înainte în cariera presupune anumite riscuri. mai multe constrângeri. renegocierea unor valori personale.

Pentru a realiza un plan de dezvoltare profesionala propriu. determinate de cresterea exponentiala a informatiil or si de uzura accelerata a acestora. oferindu-se ca participant la progresul social prin auton omia sa intelectuala si moral -civica. Câte dintre acestea sunt specializate în domeniul respectiv sau au. pe lânga alte do menii. tehnicii. 5. Care este experienta executiva în domeniu a trainerilor? Dar în sustinerea sesiuni lor de training? . Pentru ca acest lucru sa fie realizabil este nevoie de autoinstruire. Este absolut necesara o anumita certificare în domeniul respectiv? Este absolut necesar sa am o diploma? . instruirea continua si implicit autoinstruirea au devenit cerinte fundamentale ale societatii. Care sunt companiile ce ofera servicii de training si instruire în domeniul pe c are mi-l doresc? . Cât de mare este bugetul de care dispun? . de folosirea cât mai placuta si utila a timpului liber. Care sunt cunostintele si abilitatile de care am nevoie? . Autoinstruirea A învata sa înveti si a dori sa te perfectionezi continuu sunt cerinte ale educatiei permanente.înainte în cariera. Ce vreau sa fac? Ma specializez/dezvolt în meseria pe care o am sau schimb domen iul? . capabil s a le anticipeze si sa se adapteze la ele. nimeni altcineva in locul tau nu iti va putea realiza un plan de dezvoltare profesionala. respective autoînvatare. tre buie sa îti raspunzi la câteva întrebari: . de dinamismul vietii economice si soci ale. tehnologiei si mijloacelor de informatie. Cât timp îmi aloc acestei schimbari/dezvoltari? . de cresterea nivelului de aspiratie spre cultura si e ducatie. de progresele extraordinare a le stiintei. si cel care prezinta interes pentru mine? Este bun raportul calitate/pret al sesiun ilor pe care le ofera? Ce obtin la finalul sesiunilor respective? . Pentru secolul nostru. de democratizarea învatamântului. . Care sunt cunostintele pe care le pot obtine si altfel decât apelând la companiile de training si instruire? De unde si cum ma documentez? Aceste notiuni si întrebari vor fi inutile daca nu îti doresti cu adevarat. receptiv la schimbari. prin care omul contemporan învata sa fie el însusi. de mobilitatea profesiilor.

educatia oferita de scoala a fost considerata educatie formala. învatare într-un cadru institu-tionalizat). Knowles. R. principalele competente pe care un adult le foloseste ca sa învete a învata sunt: de a cunoaste resursele din mediu necesare învatarii (pentru ca se poate învata pe t ot parcursul vietii). Traditional. de a utiliza corect calcula torul/computerul. . de a fi la curent cu specificul proceselor educative (învatare autodirijata.Teoria lui Knowles are ca nucleu urmatoarea definitie pentru autoformare: un deme rs în care individul (cel care învata s.n. 1975). famili e. îsi formuleaza obiectivele. învatar e prin colaborare. act ivitatile educative organizate de alte institutii. de a calcula si de a asculta.M. in dividul îsi stabileste nevoile de învatare.. grup de prieteni. de a citi. cu sau fara ajutorul altora. iar influentele spontane sau neorganizate din mediu. clubur ile elevilor etc. îsi identifica resursele (umane si ma teriale) necesare în învatare. Smith considera ca a învata sa înveti. bibliotecile. cum ar fi muzeele.) preia initiativa. alege si aplica strategiile de învatare potrivite si îsi evalueaza rezultatele învatarii (M. de a scrie. este legat de toate situatiile de viata. drept educatie nonformala.

case de cultura etc. comunitatea locala sau cu diferite institutii culturale. educatie informala.mass media etc. Conceptia despre învatare are la baza ideea si observatia ca un numar mare al experientelor noastre de învatare s-au desfasurat în afara sistemului de educatie formala: la locul de munca. licee. media. . gradinite.. Delimitarea între aceste trei forme ale educa tiei este una teoretica.). universitati) (institutii a caror principala misiune este educatia) institutii culturale (teatre.. (Pasi Sahlberg. nonformala si informala. alte institutii care au ca misiune conexa educatia si cultura familia. în familie. în diferite organizat ii si biblioteci. În tabelul de mai jost puteti observa câteva caracteristici ale celor trei forme de educatie: educatia formala.ca institutie . Si scoala . biblioteci. Mai mult. Criteriu de comparatie Educatia formala Educatia nonformala Educatia informala Subiectul educatiei (actorii care desfasoara actiuni de educatie) institutii de educatie (scoli. . organizatii nonguvernamentale. Aceasta deoarece învatare a nu este legata numai de scoala sau de alte contexte organizate.). în practica ele functionând ca un complex ale carui granite sunt dificil de trasat.a ras puns provocarilor sociale prin largirea sferei de activitate si initierea unor parteneriate cu soc ietatea civila. în ultima perioada asistam la o dezvoltare si la o "formalizare" a educatiei nonfo rmale.Building Bridges for Learning Recunoasterea si valorificarea ed ucatiei nonformale în activitatile cu tinerii. care se apropie din ce în ce mai mult de spatiul scolar. muzee.

grupul de prieteni. oricine exercita o influenta educationala neintentionata sau neorganizata Gradul de pregatire al "educatorului" Personal didactic calificat Personal calificat în diferite domenii de activitate. fara o organizare pe termen lung nestabilite Continutul educatiei organizat pe ani de scolaritate (etape de vârsta). . pe profiluri / filiere profesionale relativ organizat pe arii de interes neorganizat. Finalitati ale educatiei clar stabilite si gradate pe etape de studiu. uneori având si pregatire didactica Pregatire didactica absenta sau sporadica Pregatirea nu este o conditie a influentei educationale. contextual Modalitati de certificare certificate recunoscute la nivel national si. pe discipline etc. stabilite pentru fiecare activitate.

într-un cadru instituti onalizat: 1. nu doar carti. puteti sa apelati orice mijloc me dia pentru a obtine informatii din diverse domenii. Citeste. fara a merge neapara la scoala. veti fi pe lânga un conta bil cu . si blog. De exemplu. daca doriti s a învatati cum se utilizeaza software-ul computerizat de contabilitate. Daca nu sunteti o persoana care învata bine prin lect ura. ci si reviste. site-uri. certificate de absolvire a fara certificare Iata cum puteti sa învatati.certificate de participare. 3. articole de ziar. Fii ucenic la cineva care stie ce doriti sa învatati. Asculta sau vizualizeaza. 2. puteti asculta CD-uri sau daca sunteti un tip visual.

5. Klatt. Alaturati-va unui grup de alte persoane care sunt în cautarea de a învata si de a îmbunatati aceleasi abilitati ca si ale dumneavoastra . 6. 4.experienta de la care sa învatati. însa implicarea în diverse proiecte din cadrul comunitatii te poate ajuta sa descoperi noi domenii de activitate. Autoinstruirea si formarea profesionala continua sunt în relatie directa cu stadii le carierei.A. F. VÂRSTA STADIILE 0 16 16 17 21 Dezvoltarea. fara a se ajunge la un deplin a cord în acest sens.E.Managementul Resurselor Umane. S-a încercat fixarea unei stadialitati a carierei. fantezii.voluntariatul lucrul în timpul libe r. schimbul de experienta cu alte personae fiind e xtreme de valoros. explorare 25 Intrarea în domeniul muncii 25 Pregatire de baza 30 Cariera timpurie 25 Mijlocul carierei 35 45 Crizele de la mijlocul carierei 40 Cariera târzie peste 40 Declin si eliberare Alti autori (L. . stiu ce spui . Da.) prezin Astfel Schhein (citat de Aurel Manolescu ta stadiile ideale ale unei cariere care sunt compatibile în general cu stadiile viet ii biosociale. Stadiile carierei Stadiile carierei sau fazele de dezvoltare ale acesteia sunt în strânsa interdepende nta cu stadiile vietii si cunoasterea lor ne permite sa întelegem dinamica unei cariere. Schuster) considera ca oamenii trec pe parcursul d ezvoltarii . Fa munca de voluntariat.

Consilierea carierei.carierei lor prin patru stadii principale: explorare. stabilire. Dezv. Teoria lui e ste puternic .) a elaborat o teorie a dezvolta rii imaginii de sine implicata în comportamentele specifice alegerii profesionale. mijlocul carier ei si eliberare. Jigau . carierei Mijlocul carierei eliberare Explorare Stabilire vârsta Super (citat de M.

Mil ovici si John W. El considera ca procesul dezvoltarii carierei parcurge cinci stadii aflate într-o succesiune cronologica: 1.substadiile: a) al fanteziilor (4 10 ani) . Boudread (. Geroge T.jocuri de rol imaginative b) al intereselor (11 12ani) conturarea aspiratiilor catre diferite activitati c) al capacitatii (13 14 ani) domina nevoia de activitate. de munca. Stadiul de mentinere (45 64 ani) persoana angajata cauta sa-si mentina stabil a si sigura pozitia în lumea muncii.substadiile: a) de proba (25 30 ani) b) de stabilizare (31 44 ani) are randamentul maxim si da dovada de creativitate în munca. 1. 2.Human Resources Management. Stadiul de stabilizare (25 44 ani) se caracterizeaza prin pastrarea/schimbare a unei pozitii în functie. 24 ani) se caracterizeaza prin autocunoastere si exp . Stadiul de crestere (de la nastere la 15 ani) . daca ea corespunde/nu aspiratiilor. Stadiul exploratoriu (15 erimentare a diferite roluri.substadiile: a) a tentativelor (15 17 ani) de alegere a unei ocupatii b) de tranzitie (18 20 ani) primele experiente de munca 3. îndepartându-se t reptat de lume. .influentata de principiile psihologiei dezvoltarii.) ne prezin ta stadiile carierei în corelatie cu principalele probleme ce se cer a fi rezolvate în cadrul fiecaruia: Explorare. iar alegerea unei profesii n e apare ca un comportament profesional caracteristic unui stadiu al existentei umane. formare 2.încercare a diferitelor roluri   . Stadiul declinului (peste 65 ani) persoana îsi asuma alte roluri.

.Întrarea în organizatii si avansarea Alegere pentru a continua mentinere / declin Eliberare Stadii Probleme Explorare Stabilire Mentinere Declin Activitati Principale Sprijin Pregatire Ascultare Recunoastere ca persoana Contributie independenta Pregatire si dezvolt.

25 .Alocarea resurselor Modelarea directiilor organizatiei Retragere Relatii De început Colegiale Mentor / sponsor Sfatuitor Roluri Dependenta Independenta Asumarea resposabilitatilor pentru altii Diminuarea importantei puterii/rolului Vârsta 16 .

55 50 . sa-si conduca singur cariera sau sa aiba un r ol mai activ în . sa se autoorienteze.20 .75 Cunoasterea stadiilor carierei are ca avantaje faptul ca permite individului sa se autoevalueze.35 35 .

Kidd Robbins James. Managementul performant al resurselor umane. Bucuresti . Mures . Ciotea Florin (coord.leonardofortius. Daniel Goleman. Bucuresti .. . Popovici Dumitru. Cucos C. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI Margareta Ciotea În functie de procedeul de reprezentare a informatiei si de suportul fizic al inf ormatiei. Edictura Polirom. Institutul European.eu/web/rumania/competencias/Autodesarrollo_RO. Iasi . Iasi . Tg. EFI ROM.) 2001. Timp si temporalitate în educatie (2002).pdf Capitolul VI.. Editura Didactica si Ped agogica. Fundamentele Educatiei Permanente (1991). Bucuresti . Sociologia Educatiei (2003). R. Editura Didactica si Pedagogica.planificarea si dezvoltarea carierei sale ceea ce duce la cresterea responsabili tatilor individului si la îmbunatatirea performantelor acestuia. (http://www. Cum învata adultii (1981). Bibliografie . Editura Cartea Veche. Inteligenta emotionala (2001). Dave H. Edit .

Spre deosebire de sistemele de calcul analogice sistemele de calcul numerice cod ifica informatia sub forma discreta (numerica). g eneratie disparuta acum. având la baza un algoritm de prelucrare. etc). Datorita modului de realizare a componentelor constructive si a logicii de func tionare a sistemelor de calcul numerice. Aceasta teoreie a dus la apa ritia calculatoarelor analogice care au constituit o generatie raspândita pe la mijlocul secolului 20. Un exemplu de sistem analogic simplu este rigla de calcul care foloseste m arimea fizica spatiu. Codificarea binara folosita pentru reprezentarea interna a informatiei în sistemel e de calcul determina natura componentelor constructive care actioneaza asupra acesteia. calculatoare numerice În sistemele de calcul analogice. operatiile facându-se prin masurarea distantelor pe o scara logaritmica. informatia este reprezentata utilizând baza de nume ratie 2. . Aceasta pozitie binara furnizeaza o cantitate de informatie de 1 BIT (Binary Digit). Unitatea elementara de reprezentare a informatiei este cifra binara. calculatoare analogice .calculatoarele au fost împartite în: . conform unui program ce indica o succesiune determinat a de operatii aritmetice si logice. care poate lua doua valori: 0 sau 1. tensiunea. Calculatorul numeric este un sistem fizic care prelucreaza automat informatia c odificata sub forma de valori discrete. informatia este codificata sub forma unor marim i fizice (intensitatea curentului electric.

Memoria (M) permite stocarea datelor în scopul prelucrarii. liniile întrerupte repre zinta fluxuri de comenzi si de stari. VonNeumann Figura 1. poarta numele de date . Unitatea aritmetica logica (UAL) efectueaza calcule aritmetice si operatii logic e. iar dreptunghiurile blocuri functionale: Unitatea de intrare (UI) este destinata acceptarii de informatii din mediul exte rn ( tastatura. Tot în partea de programe sunt cuprinse si structurile de date.În functie de natura informatiei ce se codifica si de dispozitivele care manevreaz a informatia în sistemele de calcul numerice. joystic . etc).care reprezinta partea de echipament a sistemul ui de calcul (partea "tare"). Schema von Neumann a calculatorului numeric În figura 1. Subsistemul software (soft-ul) . Pentru realizarea acestor scopuri el este format din do ua mari subsisteme: Subsistemul hardware (hard-ul) .care reprezinta partea de programe a sistemulu i de calcul (partea "moale"). Unitatea de iesire (UE) permite transferarea informatiilor în mediul extern (monit orul. imprimanta. Operatiile ce se pot executa asupra informatiilor într-un sistem de calcul sunt:   .1 liniile continue reprezinta fluxuri de date. În toate cazurile însa este vorba de o reprezentare binara a informatiei. Interactiunea hardware-software Un sistem de calcul electronic reprezinta un ansamblu functional destinat stoca rii si prelucrarii informatiei.). se utilizeaza mai multe moduri de codificare a inf ormatiei. Unitatea centrala (UC) este componenta care coordoneaza întreaga activitate din si stemul de calcul. 1. mouse etc. Informatiile codificate memorate sau prelucrate într-un sistem de calcul. Structura unui calculator numeric a fost definita în anul 1945 de catre von Neuman n.1. scanner.

prelucrarea informatiilor stocate. operatii de cautare a informatiei. extragerea informatiilor stocate. stocarea informatiilor în mediile de memorare. operatii de reorganizare a informatiei. Preluarea informatilor din mediul extern se face cu ajutorul unor echipamente s pecializate (tastatura.). mouse etc. Prelucrarile ce se pot efectua asupra informat iei preluate din mediul exterior si stocate în mediile de memorare sunt: o o o o .o o o o o preluarea informatiilor din mediul extern. operatii de editare. scanner. livrarea informatiilor în mediul extern. adica modificarea continutului sau aspectului informatiei . calcule.

Aceasta este folosita nu numai pentru afisarea ci si pentru orice operati e de interactiune cu utilizatorul. Sistemul Windows. În Windows. informatia vehiculata în sistemul de calcul se împarte în doua categorii: . ferestre document si ferestre de grup. pot fi redimensionate si asezate pe ecran. cursoare gafice. Pe parcursul utilizarii sistemului pot fi observate pe ecran trei tipuri de fer estre: ferestre de aplicatie. Ferestrele programelor executate simultan se pot suprapune pe suprafa ta ecranului. De asemenea. cutii de dialog si altele. Windows este un sistem de opera re multitas ing. . buto ane simulate pe ecran.   . pot fi transformate temporar în ic onite (mici simboluri grafice) pentru a elibera spatiul ecranului.Din punct de vedere al utilizarii ei. Ele pot ocupa orice zona a suprafetei ecranului. programele (informatia care arata cum se fac prelucrarile). care constituie ferastra sa de lucru. Ferestrele document s e deschid pe suprafata unei ferestre de aplicatie atunci când aplicatia permite utilizatorului sa deschida mai multe documente pentru a le avea simultan pe ecran. Ferestrele de aplicatie contin aplicatiile în curs de executie. Image29 Ferestre. În acest fel. Windows permite crearea de interfete standardizate cu utilizatorii. Un program Windows are acces numai la o zona a ecranului fizic. 2. toate resursele fiz ice ale calculatorului sunt partajate între programle executate simultan. atunci când vizualizarea c ontinutului lor sau interactiunea cu utilizatorul nu este necesara. principii de functionare MS-Windows este un sistem de operare care ofera utilizatorilor o interfata graf ica prietenoasa bazata pe ferestre si mijloace de intractiune moderne: meniuri. datele (informatia care se prelucreaza).

Bara de stare este afisata implicit în partea de jos a ecranului mediului (des to p) si contine butonul de start si butoane pentru aplicatii în curs de executie. procedura de terminarea lucrului. programele neinstalate (Run). Asupra sa se po ate actiona numai cu mouse-ul. Fereastra poate fi prevazuta cu bare de defilare iar pe fiecare bara de defilare sunt reprezentate sageti. Prin activarea b utonului de start se deschide un meniu vertical ce cotine comenzi prin care pot fi lansate în executie: o o o o o o o principalele aplicatii instalate (Programs). Marginea ferestrei este dreptunghiul care margineste fereastra. Suprafata de lucru este zona în care aplicatia poate afisa informatii.Image30 Ferestrele de grup se afiseaza pe des top (ecranul principal al mediului) si co ntin mai multe iconite de aplicatie. help-ul de sistem (Help). ultimile documente editate (Documents). În acelasi scop. functiile de configurare (Settings). prin punctarea carora se executa deplasarea în documentul afisat în fereastra. în scopul modificarii dimensiunilor ferestrei.     . pe fiecare bara este afisat si un cursor mobil. mecanismul de cautare (Find).

Programele de editare permit introducerea . etc. eventual. documentele astfel memorate pot fi ulterior modificate sau listate . mai ales. modificarea ulterioara a acestuia. a. a unor documente si pastrarea lor în memoria externa a sistemului de calcul. copierea unui bloc (Copy) se face cu pastrarea imaginii initiale a blocului în text. în varianta lor initiala. aceea de program sursa. a fost inclus. stilul de afisare (R egular. e tc. editoare de texte . tocmai pentru a putea realiza preluarea initia la a programului sursa si. Wordpad în Windows. de exemplu: Notepad. . Bold Italic) ca si tipul de caractere folosit: latine. Editoarele de texte au mai putine facilitati. prelua rii de texte si memorarii lor în fisiere de tip text. Prin dezvoltarea.3. procesoare de documente. Kedit în Linux. etc. incluzând în alegerea facuta: numele fontului. este posibila manevrarea blocurilor de text. prin copierea sau mutarea lor. si editorul de texte. de exemplu codul ASCII. dimensiunea caracterelor.TXT . este posibila alegerea fontului cu care s e scrie. adica în fisiere în care datele sunt codificate utilizând un cod alfanumeric. Programele de editare ocupa un loc important în cadrul programelor utilitare incl use în software-ul oricarui sistem de calcul. Pentru exemplificare. greces ti. descriem. Aspecte generale privind procesoarele si editoarele de text. chirilice. Fiecare sistem de operare interactiv poseda un astfel de program de editare texte. functiile oferite de Notepad. într-o maniera interactiva. editorul de texte Windows: Image44 . Bold. ca o componenta a u nui mediu de programare. ca facilitate de editare a textelor. pe scurt. a mediilor de programare. Italic. de la o pozitie din text la alta. fiind destinate. în cadrul softwareului de programare. aceasta aplicatie permite generarea de documente de tip text. pe care le memor eaza în fisiere ASCII cu extensia implicita . aplicatiile de editare se împart în doua mari categorii: . În functie de facilitatile pe care le ofera utilizatorului. Editoarele de texte pot fi utilizate pentru preluarea în memoria externa a sisteme lor de calcul a programelor. în timp ce mutarea unui bloc de text (Cut) se face cu stergerea blocului din pozit ia initiala si . în scopul consultarii sau modificarii lor ulterioare.

inserarea lui (Paste) în noua pozitie .

. ca facilitate suplimentara este oferita o functie de cautare si localizare în te xt a unui grup de caractere (Find), cu posibilitatea de repetare a cautarii (Find Next) sau de înloc uire a grupului gasit cu un altul (Replace) . în plus, aplicatia permite inserarea în textul editat a datei si orei curente, ges tionate de sistemul de operare.

3.1. Crearea, memorarea si tiparirea unui document Word

Un document Word poate fi creat interactiv, introducându-l de la tastatura, sau po ate fi creat pornind de la alte fisiere, text sau de alta natura, preluate din discul sistemului. Gen erarea unui nou document Word poate fi facuta cu ajutorul generatorului de documente care se activeaza la secventa de comenzi File>New. Acesta permite generarea unui document nou sau a unei machete de document (Template); pentru diferite tipuri de documente, generatorul ofera un set de mac hete din care poate fi selectata cea dorita, pentru generareanoului document. Un document creat trebuie sa fie salvat în memoria externa a sistemului de calcul, pentru a permite accesarea sa ulterioara . Operatia de salvare în disc a documentului din fereastra activa se realizeaza cu comanda File>Save As, caz în care se cere si numele sub care va fi salvat documentul, sau cu comanda File>Save, în cazu l în care se acopera o imagine a documentului, deja creata în disc. Image47 Extensia implicita sub care se salveaza un document Word este .DOC; extensia imp licita pentru o macheta de document este .DOT . Pentru a deschide un document salvat anterior în disc se utilizeaza optiunile File >Open; fereastra de dialog care se deschide permite declararea numelui de fisier care contine docume ntul dorit sau cautarea si localizarea lui în disc, conform unui set de criterii care se pot defi ni: Image48 dupa tipul fisierului dupa folderul sau calea în arborele de directori catre subarborele în care se realiz eaza cautarea dupa continutul fisierului dupa data ultimei modificari, etc. Optiunea File>Close are ca efect închiderea ferestrei document active; daca docume ntul care a fost

editat în fereastra document a fost salvat în disc, atunci se închide si fisierul în car e a fost salvat documentul; daca nu a fost salvat în disc, documentul introdus se pierde; din aces t motiv, înainte de a închide fereastra document, aplicatia Word ofera o ultima sansa utilizatorului, pentru a salva documentul editat.

Toate aceste setari pot fi facute utilizând paginile ferestrei de dialog deschise de comanda File>Page Setup. Vizualizarea aspectului general al documentului, asa cum apare acesta când este im primat, se poate realiza cu optiunea File>Print Preview. În sfârsit, comanda de listare este File>Print; aceasta comanda deschide o fereastra de dialog care permite utilizatorului sa declare: tipul de imprimanta folosit si caracteristicile tehnice ale operatiei de listare domeniul de pagini din document care se imprima si natura informatiilor imprimat e (documentul propriu-zis, comentariile, formulele standard, etc.) ordinea de imprimare a paginilor, numarul de exemplare din fiecare pagina, etc.

Functii de formatare a documentelor Word

Prima operatie privind formatarea documentului Word este definirea încadrarii în pag ina (File>Page Setup). Aspectul textului editat se defineste cu comanda Format>Font, selectând: Image51 Image49 o fontul si stilul fontului (normal, îngrosat, înclinat) o dimensiunea si culoarea caracterelor o optiuni suplimentare: caracter subliniat, exponent, indice, caracter animat, e tc.

Pot fi inserate în document simboluri speciale, de exemplu: operatori matematici, literele alfabetului specific diverselor limbi, semne de punctuatie speciale, alte simboluri - sageti , figuri geometrice, chenare, etc. Comanda Insert>Symbol permite selectarea unui astfel de caracter s pecial, pentru a fi

inserat în document sau permite definirea unei combinatii de taste (Shortcut Key) a carei utilizare sa aiba ca efect inserarea caracterului ales în document.

Optiunea Format>Paragraph permite: o definirea modului de aliniere a textului în paragrafe

o definirea distantei dintre rândurile textului o definirea pozitiei în pagina pentru punctele de aliniere la utilizarea tastei Ta b, precum si a modului de aliniere în jurul acestor puncte, etc. Pentru introducerea de efecte speciale în pagina, de tipul chenarelor, marginilor sau fundalurilor, pentru o întreaga pagina sau pentru un paragraf, se foloseste comanda Format>Borde rs and Shading. În sfârsit, se pot defini simbolurile care marcheaza în text enumerarile, simple sau i mbricate, folosind comanda Format>Bullets and Numbering. În documentul Word pot fi inserate anumite enunturi speciale, care pot fi gestiona te la nivel de document: antetul de pagina si finalul de pagina se definesc o singura data si vor fi tipa rite pe fiecare pagina a documentului; pentru a le defini sau a le modifica, se da comanda View>Header an d Footer; numarul paginii, cu descrierea modului de inserare în pagina, a formatului de afis are si a secventei care se numeroteaza, cu comanda Insert>Page Numbers; data si ora gestionate de sistem, într-un format de afisare ales cu comanda Insert >Date and Time; notele de subsol de pagina sau de sfârsit de document pot fi adaugate cu Insert>Fo otnote si consultate cu View>Footnotes; caracteristica lor principala este ca pot fi numer otate în secventa, în interiorul paginii, al sectiunii sau al întregului document; comentariile pe marginea documentului pot fi inserate cu Insert>Comment si pot f i vizualizate cu View>Comments; aceste comentarii pot fi listate separat de document; sunt marcat e punctele din document unde au fost inserate comentarii; pot fi folosite în interiorul documentu lui anumite formule standard: de adresare, la începutul sau la sfârsitul documentului, de început sau de s fârsit de pagina, semnatura, etc.; acestea sunt selectate dintr-o lista, în care sunt grupate dupa s emnificatie, cu comanda Insert>AutoText.

3.2.Editarea documentelor Word.

Operatia de editare a unui document se refera la adaugarea, stergerea sau modifi carea continutului documentului. Pentru usurarea operatiei de editare a documentelor, aplicatia Wor

d ofera utilizatorului posibilitatea de definire a blocurilor, în document si de realizare a operatiilor la nivel de bloc. Odata selectat, cu combinatia de taste Shift+sageata sau prin baleiere cu mouse-ul, un bloc poate fi copiat, mutat sau sters din document; se pot modifica, de asemenea, si optiunile de formatare, pentru un întreg bloc. Pentru selectarea întregului document activ se poa te folosi comanda Edit>Select All. Pentru anularea efectului ultimelor operatii de modificare a continutului docume ntului editat poate fi utilizata comanda Edit>Undo; aplicatia Word memoreaza în secventa operatiile efect uate asupra documentului si poate anula efectul acestora, în ordinea inversa efectuarii lor, p entru un numar limitat de operatii. Comanda inversa celei de anulare este comanda Edit>Redo sau Edit>Repeat, dupa caz. O facilitate importanta oferita de aplicatia Word, pentru editarea documentelor, este posibilitatea de a transfera datele între diferite aplicatii Windows aflate în executie. Acest transfer de date se poate face prin intermediul memoriei Clipboard, memorie gestionata în comun de aplicatii le Windows. În cazul general, datele sunt memorate în Clipboard la nivel de bloc, prin intermediu l comenzilor de editare Edit>Copy sau Edit>Cut; pentru inserarea în document a unui bloc memorat d eja în Clipboard se foloseste comanda Edit>Paste.

Image56 Legatura de date care se realizeaza prin intermediul memoriei Clipboard între dou a aplicatii Windows este o legatura instantanee, de moment; imaginea datelor care se transmi t de la o aplicatie la alta este o imagine statica. Este posibila definirea unei legaturi permanente, prin date, între doua aplicatii Windows, folosind tehnica OLE (Object Lin ing and Embedding). Aceasta tehnica permite conectarea a doua aplicatii, pentru utilizarea în comun a datelor, în doua moduri: o prin legare o prin încastrare. Pentru explicarea tehnicii OLE se definesc urmatoarele elemente implicate: aplicatia sursa (sau aplicatia server) - este aplicatia care a generat documentu l sursa; documentul sursa - este documentul care va furniza blocul de date ce va fi folos it în comun; aplicatia destinatie (sau aplicatia client) - este aplicatia care a generat docu mentul destinatie; documentul destinatie - este documentul care va primi blocul de date care va fi folosit în comun. Image57 Conectarea prin legare a doua aplicatii are loc atunci când în aplicatia client se m emoreaza, odata cu blocul de date, si legatura catre documentul sursa; rezultatul legarii celor dou a documente este ca atunci când se modifica blocul de date în documentul sursa, acesta va aparea modific at si în documentul destinatie. Restrictia care se impune în cazul utilizarii procedeului d e legare este de a nu

 

modifica locatia documentului sursa; în caz contrar, legatura definita în documentul destinatie se rupe si blocul inserat capata un caracter static. Pentru a realiza legarea într-un document Word se foloseste comanda Edit>Paste Special>Paste Lin . Comanda Edit>Lin s permite vizualizarea si gestionarea tuturor legaturilor defin ite pentru documentul activ, ca document client. Conectarea prin încastrare a doua aplicatii se realizeaza atunci când, prin inserarea blocului în documentul destinatie, se memoreaza si legatura cu aplicatia server; în acest caz, pentru a realiza modificarea blocului în documentul destinatie, se act iveaza automat aplicatia server, cea care a generat blocul. Operatia de încastrare se realizeaza cu comanda Insert>Object. Un alt instrument oferit utilizatorului pentru editarea documentelor Word este f acilitatea de cautare, cu comanda Edit>Find, eventual de cautare cu înlocuire a enuntului localizat cu un altul, cu comanda Edit>Replace. Image58 Pozitionarea într-un document se poate face cu comanda Edit>Go to; are loc pozitio narea conform criteriului ales: numar de pagina, numar de linie, marcaj, comentariu, nota de s ubsol, tabel, etc. Modificarea tipului de caracter folosit în textul selectat (majuscule sau minuscul e) se poate realiza automat cu comanda Format>Change Case. Image59 Verificarea corectitudinii ortografice si gramaticale a textului, pentru o limba selectata dintr-o lista, se realizeaza automat, conform optiunilor definite cu comanda Tools>Spelling and Grammar. Obiecte speciale în documentele Word. Documentul Word poate fi îmbogatit si cu alte elemente, în afara informatiei de tip text:

3.3.Realizarea tabelelor cu aplicatia Word.

Aplicatia Word dispune de facilitati de generare automata, de gestionare si de v alorificare a structurilor de date tabelare. În acest scop au fost definite comenzile grupate su b optiunea Table din meniul principal.

 

 

pe orizontala sau pe v erticala. Acestea pot fi salvate în fisiere pe diferite suporturi de memorie externa. etc. apelat cu comanda Table>Insert Table>Autoformat. cal cularea si analizarea datelor. Aplicatia de calcule tabelare Microsoft Excel Excel este o aplicatie complexa utilizabila pentru introducerea. ele po t fi inserate sau selectate pentru modificare. mutare. se pot alege optiuni de colorare pentru caractere si fundalul celulelor. într-o forma atractiva. 4. stergere sau formatare. Pentru valorificarea datelor memorate în tabele. Într-un tabel se pot efectua operatii cu linii. acestea pot fi ordonate dupa cel mult trei criterii. Acesta poate contine una sau mai multe foi de diverse tipuri. copiere. cu ajutorul but oanelor de comanda ale barei de instrumente Tables and Borders. poate fi definita alinierea în celula. poate fi definit stilul si grosimea che narelor. La nivel de foaie de lucru datele se stocheaza în celule (cells). cu optiunea Table>Sort. Image63 Doua operatii speciale cu celulele din tabel sunt: operatia de împartire a unei ce lule (Split Cell) si operatia de contopire a mai multor celule adiacente (Merge Cells). coloane sau celule (câmpuri). pastrarea.       . Structurile în care Excel memoreaza si organizeaza datele poarta numele de docume nte. sau se poate desena tabelul. folosind ins trumentele oferite de optiunea Table>Draw Table.Image62 Pentru a insera un nou tabel într-un document se poate folosi generatorul automat de tabele. Excel are la baza un program de calcul tabelar (spreadsheet). dar si pentru prezentarea datelor si a rezultatelor prelucra rilor. poate fi definita orientarea textului din celula. Docume ntul principal folosit de Excel poarta numele de mapa de lucru (wor boo ). Ca posibilita ti de formatare a datelor într-un tabel. Celulele sunt rubricile aflate la intersectia unei coloane cu o linie. care pastreaza si prelucreaza datele continute în foi de lucru (wor sheet).

care reprezinta un singur tabel cu mai multe linii s i coloane. Unitatea elementara adresabila din tabel este celula. o foaie d e calcul contine 28=256 coloane (de la A la IV) si 214=16384 linii (de la 1 la valoarea maxima)   . Implicit. aflata la intersectia une i linii cu o coloana. O celula poate contine date sau expresii de calcul.Foaia de lucru (wor seet).

Zona de lucru Foaie de calcul Celula În figura de mai jos se prezinta structura simplificata a unui document de tip spr eadsheet. Sablonului "Blan Document" este cel mai utilizat. mapele de lucru se salveaza pe diferite suportur i de memorie externa sub forma de fisiere. wor boo = mapa de lucru spreadsheets = foi de calcul cells = celule Lansarea aplicatiei se poate face direct folosind un utilitar de gestiune a fis ierelor (de exemplu Windows Explorer) sau prin intermediul meniului START. Aceste fisiere au extensia .xls sau au ata sata o pictograma de genul celor prezentate în Deschiderea unei noi mape de lucru se face folosind comanda FILE . Utilizarea si configurarea mapelor de lucru Dupa cum am precizat anterior.1. Image12. În general aceasta din urma metoda este mai des folosita deoarece este mai rapida. Aceasta comanda va duce la deschiderea unei ferestre continând sabloane pentru de mape Exc el. Pentru a deschide dir ect o noua mapa de tip "Blan Document" se poate folosi butonul din meniul de butoane.gif         . NEW . fiind si implicit. 4.

.

Ultima comanda se foloseste în cazul în care documentul a mai fost salvat.   . În acest scop se vor folosi cele din lista "Save as type".Deschiderea (restaurarea) unei mape existente pe suportul de memorie externa se poate face folosind comanda FILE .ultima luna. "Text or property" (se afiseaza numai fisierele care contin textul înscris în celula de editare). Protejarea mapelor se face prin definirea unei parole folosind comanda TOOLS . Salvarea unei mape se face folosind comenzile FILE . În aceasta fereastra se vor discuta doar paginile GENERAL (figura 4. PROTECT WORKBOOK Configurarea mapelor se face folosind comanda TOOLS . În acest caz vec hiul fisier îsi va pastra continutul pe care l-a avut. SAVE AS . "File of types" (se afiseaza numai fisierele care corespund unui anumit tip).5). OPTIONS . Prin intermediul pa ginii GENERAL se stabilesc anumite elemente de configurare a mapei de lucru: . Astfel daca ac est buton de validare este inactiv atunci celulele vor fi adresate sub forma A1 (adi ca celula aflata la intersectia coloanei A cu rândul 1). OPEN . cu o anum ita denumire. iar apoi se apasa butonul Open. Pentru a usura cautarea unui fisier se pot folosi listele "File na me" (se afiseaza numai fisierul cu numele înscris în celula de editare). Dupa gasirea mapei (sau mapelor) acesta se selecteaza. Daca acest buton este activ referirea la celule va fi de forma R3C5 (celula aflata la intersectia rândului 3 c u coloana 5). si se doreste salvarea acestuia într-un fisier având o alta denumire. R1C1 reference style stabileste modul de referire al celulelor. "Last modified" (se afiseaza numai fisierele care au fost m odificate într-o anumita perioada de timp . Dupa stabilirea tipului de format. folosind lista ascunsa "Loo in:". ultima saptamâna etc). SAVE sau FILE . PROTECTION . a directorului în care urmeaza sa fie salvat si numelui documentului se apasa butonul SAVE. Deschiderea mapei (mapelor) dorite se face prin cautarea acesteia în arborele de d irectoare. Aceasta comanda va deschide fereastra de tip " Open". Salvarea se poate face în mai multe tipuri de formate.

mutarea. . Sheets in new wor boo stabileste numarul implicit de foi care se vor genera automat la deschiderea unui nou document. Aceste operatii se mai pot executa folosind tehnica drag and drop. DELETE SHEET sau folosind comanda DELETE din meniul atasat etichetei foii. Astfel mutarea se va face prin simpla apucare a etichetei foii. concomitent cu tinerea butonului CTRL apasat. Copierea se va executa asemanator cu mutarea în acelasi timp tinându-se tasta CTRL a pasata. Copierea si mutarea unei foi de calcul se face folosind comanda MOVE OR COPY din meniul atasat etichetei foii. Utilizarea si configurarea foilor de lucru Foile de lucru sunt componente ale mapelor Excel care contin un tablou format d in celule. 4. inserarea si stergerea în foile de lucru Selectarea unei celule se face prin executarea unii clic pe celula respectiva. În aceste celule se va face editarea propriu-zisa. Adaugarea unei foi de calcul se face folosind comanda INSERT . urmata de editarea propriu-zisa a numelui.3. Standard font si Size stabilesc caracteristicile fontului implicit.2. prin tinerea apasata a butonului mouse-ului. Stabilirea numarului foilor de l ucru implicite a unei mape de lucru a fost descrisa anterior. peste restul celulelor ce se doresc a fi selectate. 4. urmata de tragerea aces teia în pozitia dorita. Aceasta modalitate poate fi înlocuita p rin executarea unui clic-dreapta pe eticheta foii (care va duce la deschiderea meniului atasat etichetei foii). WORKSHEET sau folosind comanda INSERT din meniul atasat etichetei foii. Selectarea mai multor celule se face prin executarea unui clic pe celula de start si tragerea. Modificarea numelui unei foi de calcul se face prin executarea unui clic-dublu p e eticheta foii. selectarea comenzii Rename din meniul afisat si editarea propriu-zisa a numelui. Stergerea unei foi de calcul se face folosind comanda EDITT . Copierea.. O alta metoda este de a selecta celulele prin executia unui clic pe celula ce se doreste a fi selectata. prin tine rea apasata a     . Selectarea de poate face folosind la tastatura.

. . . . . . .butonului ALT si deplasarea dreptunghiului de selectie cu ajutorul tastelor . .

Mutarea continutului uneia sau mai multor celule se executa prin selectarea celu lelor ce se doresc a fi mutate. În acest caz se va apuca celula (sau celulele) selectata din partea dreapta jos a zonei de selec tie si se va executa tragerea în directia dorita a fi copiata.Selectarea unei linii se face executând clic pe eticheta liniei. Aceasta executa copierea relativa si rapida a formulelor sau detecteaza serii de numere sau expr esii.2). Aceasta functie face suma parametrilor. prin apucarea de una din marginile zonei selectate. diferenta fiind aceea ca se vor folosi etichetele liniilor. . succesiunea logica de scriere fiind numele functiei. Modificarea tipului de data pe care il stocam într-o celula se face selectând celule le pentru care se doreste modificarea formatului. deci va întoarce rezultatu l 10. urmata de deschiderea ferestrei Format Cells Number. Selectarea mai multor linii sau coloane se fa ce asemanator cu selectarea mai multor celule. Comenzil e CUT si PASTE se pot gasi si în meniul EDIT. Functiile în Excel sunt asemanatoare cu cele din matematica. Selectarea unei coloane se face executând clic pe eticheta coloanei.CTRL+V (paste). Mutarea se poate face si prin tehnica drag an d drop. care intorc un rez ultat in functie de operanzii si operatorii formulei. Copierea prin tragere este unul din marile avantajele oferite de Excel. Copierea se poate face si prin tehnica drag a nd drop. În acest exemplu numele functiei este "sum". m. aritmetice). iar între paranteze parametrii functiei despartiti de virgula sau punct-virgula. Comenzi le COPY si PASTE se pot gasi si în meniul EDIT. Stergerea valorilor unei celule sau unui grup de celule se face prin selectarea domeniului ce de date. 3 si 2. urmata de tragerea acesteia în locu l dorit. Copierea continutului uneia sau mai multor celule se executa prin selectarea cel ulelor ce se doresc a fi mutate. prin apucarea de una din marginile zonei selectate. urmata de tragerea acesteia în locu l dorit concomitent cu tinerea apasata a tastei CTRL. O formula este o succesiune de operatii (logice. urmata de combinatia CTRL+X (cut) . urmata de combinatia CTRL+C (copy) .CTRL+V (paste).Operatii si functii specifice diferitelor tipuri de date. Exemplul 2: Functia sum(5.3. iar parametrii sunt 5. respectiv coloanelor.

La împartirea cu 0 se întoarce me-sajul #DIV/0! =24/3 rezulta 8 =12/0 rezulta #DIV/0! Ridicarea la putere ^ Ridicare la putere .4.4. Functii referitoare la tipurile numerice Operatii specifice diferitelor tipuri de date sunt prezentate în tabelele de mai jos: Operatii cu tipuri numerice (operanzii sunt de tip numeric) Denumire operator Simbol Descriere Exemplu Adunare + Aduna doi operanzi =1+2 rezulta 3 Scaderea Scade al doilea operand din primul =3-5 rezulta -2 Înmultirea * Înmulteste doi operanzi =5*3 rezulta 15 Împartirea / Împarte primul operand la al doilea.

="ab"&"cd" rezulta "abcd" ="123"&"345" rezulta "123345" .=3^3 rezulta 27 Operatii cu tipuri caracter (operanzii sunt de tip siruri de caractere) Denumire operator Simbol Descriere Exemplu Adunare (concatenare) & Adauga al doilea operand la sfârsitul primului operand.

rezultatul este de tip logic) Denumire operator Simbol Descriere Exemplu . Partea într eaga a acesteia va reprezenta numarul de zile care se aduna la tipul de data calendaristica.Operatii cu tipuri timp calendaristic (operanzii sunt de tip timp calendaristic) Denumire operator Simbol Descriere Exemplu Adunarea* + Aduna doi operanzi =01:01:02+02:02:12 rez 03:03:14 Scaderea* Scade al doilea operand din primul.01. care reprezinta distanta în zile între cele doua date.1999 rez 32 *Nota: Adunarea si scaderea se poate face si cu o data de tip numeric. Operatii cu tipuri timp boolean (operanzii sunt de orice tip. Întoarce un rezultat numeric.1999-01.02. =02.

02. =12:01:00>14:00:00 rez FALSE Diferit <> Compara daca primul operator este diferit de al doilea.1998<02. =3.1999 TRUE Mai mare (Mai mate sau egal) > (>=) Compara daca primul operator este mai mare decât al doilea.Egalitate = Compara egalitatea dintre operanzi =3=2 rezulta FALSE ="mama"="mama" rezulta TRUE Mai mic (Mai mic sau egal) < <= Compara daca primul operator este mai mic decât al doilea. =1<>2 rezulta TRUE ="x"<>"x" rezulta FALSE Generatorul de functii realizeaza generarea unui apel de functie în doi pasi: la p rimul pas se .02.4<5.2 rezulta TRUE =01.

la pasul al doilea se de finesc argumentele functiei. Apelul generatorului de functii se realizeaza cu comanda Function a optiunii Insert din meniul orizontal: Image89 Image90 . în a doua fereastra a generatorului de functii.selecteaza functia dorita din lista de functii afisata.

-$A1 referinta absoluta la coloana .A$1 referinta absoluta la linie Referinta mixta este compusa din referinta absoluta pentru o componenta si refer inta relativa pentru cealalta componenta..4.Pentru acest tip de referinta folosim în cadrul formulei notatia d e tipul A1.5. Referinta absoluta indica pozitia exacta a unei celule în foaia de lucru. Ex: Daca vrem sa calculam produsul valorilor din celulele B2 si C2 avem formula . O referinta reprezinta o adresa a unei celule a carei valoare dorim sa o utilizam Referintele accceptate de Excel sunt de 6 tipuri: o o o o o o Relativa Absoluta Mixte 3D (care adreseaza date din alte foi de lucru ale aceleiasi mape) externe(care adreseaza date din alte mape) la distanta (care adreseaza date din alte aplicatii) Referinta relativa precizeaza felul în care poate fi gasita celula adresata plecând de la celula care contine formula. Ex: $B1 este o referinta mixta în care referinta coloanei este absoluta iar referi nta liniei este reletiva. Referinta tridimensionala (3D) s-a introdus pentru cazul în care se doreste accesa rea datelor din alte foi de lucru ale aceleiasi mape este de forma nume_document ! referinta! .=B2*C2.xls] Foaie_1 = ! $A$2 Referinta la distanta au urmatoarea sintaxa nume_aplicatie | nume_document ! refe . Sistemul de referinte Referintele sunt constructii care permit identificarea celulelor individuale sa u de grup.Notatia f olosita pentru a specifica o referinta absoluta include caracterul $ si eticheta coloanei sau a rându lui. în care sheet1 indica numele foii în care se gaseste celula refe rita. Referinte externe le folosim atunci când avem nevoie de date dintr-o alta mapa de lucru si sunt de forma = cale_repertoriu [nume_mapa]nume_foaie = ! referinta Ex: =C:\ Temp\ [CP. Ex: Se noteaza cu: -$A$1 referinta absoluta la linie si coloana. Ex: Sheet1 ! $A$2 .

4. . Utilizare: =SUM(numar1. A3.A5. numar2. Utilizare: =PRODUCT(numar1. numar2...) Exemplu 2: Sa se faca suma numerelor aflate între celulele B2 si B53 Rezolvare: =SUM(B2:B53) . (punct-virg.C5:C14) Functia PRODUCT Descriere: Functia întoarce produsul parametrilor. Functii Excel Functia SUM Descriere: Functia întoarce suma parametrilor.) .A3. A5 si A8 Rezolvare: =SUM(A2.A8) ..rinta.) Exemplu 1: Sa se faca suma numerelor aflate la celulele A2.atentie la simbolul .atentie la simbolul : (doua-puncte) Exemplu 3: Sa se faca suma numerelor aflate la celulele D2 si a numerelor cupri nse între celulele C5 si C14 Rezolvare: =SUM(D2.6. ..

. A3 .A3. .. Utilizare: =AVERAGE(numar1. numar2.un vector este o matrice linie sau coloana (ex.Exemplu 1: Sa se faca suma numerelor aflate la celulele A2... A3. A5 si A8 Rezolvare: = PRODUCT(A2.A3. .C5:C14) Functia SUMPRODUCT Descriere: Functia întoarce suma produsul parametrilor. A1:A5) Functia AVERAGE Descriere: Functia întoarce media aritmetica parametrilor.) * . vector2. A5 si A8 Rezolvare: = AVERAGE(A2.A5.) Exemplu 1: Sa se calculeze media aritmetica numerelor aflate la celulele A2.A8) Exemplu 2: Sa se faca suma numerelor aflate între celulele B2 si B53 Rezolvare: = PRODUCT(B2:B53) Exemplu 3: Sa se faca suma numerelor aflate la celulele D2 si a numerelor cupri nse între celulele C5 si C14 Rezolvare: = PRODUCT(D2. Utilizare: =SUMPRODUCT(vector1*.A8) Exemplu 2: Sa se calculeze media aritmetica numerelor aflate pe linia 2 Rezolvare: = AVERAGE(2:2) Exemplu 3: Sa se calculeze media aritmetica numerelor aflate pe coloana C Rezolvare: = AVERAGE(C:C) Functiile COUNT si COUNTA .A5.

A8) Functia min si max Descriere: Functiile Min si Max întorc valoarea minima respectiv maxima dintr-un a numit domeniu specificat. Utilizare: =Min (valoare1. a optiunii Data din meniul orizontal. A3.) =COUNTA(valoare1. A5 si A8 Rezolvare: = COUNT(A2.A5. valoare2. . valoare2.valoare2.A5.. .) Exemplu 1: Sa se afle numarul de numere aflate la celulele A2.valoare3 ) Generatorul de tabele pivot este un instrument pentru generarea în patru pasi a un or tabele de sinteza asupra datelor continute în celulele unui anumit domeniu.valoare2.. iar COUNTA numarul celulelor care contin ceva din domeniul dat Utilizare: =COUNT(valoare1.. A3.Descriere: Functia COUNT întoarce numarul celulelor care contin numere din domeni ul dat.A8) Exemplu 2: Sa se afle numarul de celule care contin ceva aflate la celulele A2. Generatorul se a peleaza prin comanda Pivot Table.A3.A3. .valoare3 ) =Max (valoare1... A5 si A8 Rezolvare: = COUNTA(A2..

Image96 Image97 4. Tipuri de erori generate de Excel Valorile de eroare rezulta din imposibilitatea Excel de a evalua o formula.7. pornind de la valorile memorate în celulele unui anumit domeniu. în patru pasi. Generatorul de gr afice se activeaza apelând functia Chart a optiunii Insert din meniul orizontal.împartire cu zero #N/A -valoare lipsa #NAME? -nume invalid .Image91 Image92 Generatorul de grafice este un instrument.Valor ile de eroare generate de Excel sunt urmatoarele: #DIV/0! . pentru generarea de repr ezentari grafice.

Tehnica. ********-Microsoft Windows .Ed. TârguMures. Ed. Mihai A Cerghizan . Valentin Ciotea.Informatica aplicata în economie. Cluj Napoca. 1999 .Informatica economica-curs.. comert.0."Dimitrie Cantemir" Târgu-Mures. "Dimitrie Cantemir". Valentin Ciotea . 1996 . Ioan Salomie. 2005 .1999 . servicii. ********-Microsoft Word . Ed..#NULL! -intersectie vida între doua domenii #NUM! -numar invalid #REF! -referinta invalida #VALUE! -valoare incorecta ######### -indicator de afisare imposibila Bibliografie . Risoprint.Excel 7. Margareta Ciotea: Tehnologia informatiilor si comunicarii în tur ism. Ed.

.

2. LEGISLATIE GENERALA SI SPECIFICA MUNCII Brîndusa Gorea I. deoarece fara a presta munca nu se pot obtine bunurile nece sare vietii. cuvântul izvor de drept are doua întelesuri distincte. realitatile sociale care au impus adoptarea normelor juridice. Relatiile de munca 1. În ceea ce priveste obiectul de reglementare al dreptului muncii. Din acest punct de vedere izvorul dreptului muncii consta în de zvoltarea societatii umane si generalizarea relatiilor de munca platita. art. precum si jurisdictia muncii. acest termen desemneaza sursa care a determinat aparitia dreptului.Capitolul VII. Încheierea la scara larga a contractelor care au drept obiect prestarea muncii a determinat si adoptarea unui cadru regle mentativ pentru aceasta sfera de relatii sociale. Izvoarele dreptului muncii Pentru stiintele juridice. 1 din Codul Muncii stabileste ca acesta reglementeaza: . Ma i întâi. având atât obiect propri u cât si metoda de reglementare proprie. îm scopul obtinerii de bunuri si beneficii. De cele mai multe ori. Mun ca constitue pentru economisti factor de productie. fizice si intelectuale. Munca si Dreptul munci i Munca este o trasatura esentiala a activitatii umane. modul în care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca. . . 1.1. Contextul si temeiul juridic al relatiilor de munca. o activitate prin care oamenii utilizeaza aptitudinile lor. Dreptul muncii este ramura de drept care se ocupa cu studierea normelor juridice ce reglementeaza relatiile care se nasc între salariati si angajatori în legatura cu prestarea muncii . munca repre zinta o conditie a traiului. munca depusa reprezinta si o masura a bunastarii indivizilor. omul fiind singura fiinta care depune efort în mod constient în vederea obtinerii unor foloase. totalitatea raporturilor individuale si colective de munca. Dreptul muncii s-a dezvoltat ca o ramura de drept autonoma. Revolutia industriala si afirmarea drepturilor . În acelasi timp.

izvoarele sale se pot clasifica din acest punct de vedere în izvoare interne si izvoare internationale. 3. reglementat de dispozitiile Codului civil. termenul drept desemneaza forma de exprimare a normelor juridice.muncitorimii a grabit desprinderea dreptului muncii de dreptului civil si transformarea sa într-o discip lina juridica autonoma. Extinderea folosirii de catre meseriasi si indust riasi a muncii salarizate . În al doilea rând. XX) contractul individual de munca a fost considerat o varietate a contractului de locatiune a lucrarilor. Clarificari preliminare O buna perioada de timp (sfârsitul sec. Pentru dreptul muncii. Încheierea contractului individual de munca cu respectarea noilor dispozitii din C odul muncii 1. al XIX-lea si începutul sec.

În consecinta.36 36 Liviu Filip op. 130/1999 ce reglementeaza masuri privind protectia persoanelor încadrate în munca). Sediul materiei este. Salariatul este cel care se obliga sa presteze munca iar angajatorul este cel care va beneficia de pe urma acestei munci în schimbul achitarii unui pret numit s alariu. Salariatul doreste în principal încasarea lunara a remuneratiei pentru munca depusa iar angajatorul urmareste sa obtina beneficii d e pe seama muncii. îndeplinirea unei activitati onorifice cu titlu gratuit nu poate avea loc în nici un caz în temeiul unui contract de munca . în scopul obtinerii unor anumite consecinte juridice ce caracterize aza un raport juridic. titlul II din Codul muncii. Astfe l. 1. 53/2003). Contractul individual de munca este un contract sinalagmatic deoarece din încheier ea sa în mod valabil se nasc obligatii si drepturi pereche pentru partile contractante.4. cit. dar si prin alte prevederi speciale (de exemplu. Conform art. unui drept al salariatului îi corespunde obligatia corelativa a angajatorului si vice-versa. Contractul individual de munca este un act juridic deoarece reprezinta o manifes tare de vointa a doua persoane. 59 Astazi. Caracterele juridice ale contractului individual de munca Contractul individual de munca este un act juridic numit. consensual. Contractul individual de munca este un act juridic numit deoarece beneficiaza de o reglementare legala. contractul individual de munca este reglementat în principal prin dispozit iile Codului muncii în vigoare (legea nr. sinalagmati c. asa cum am aratat si mai sus. urmata de Codul muncii din 1950 si din 1972. cu executare succesi va. Prin încheierea contractului individual de munca fiecare din s emnatari urmareste un folos de natura patrimoniala. respectiv titlul II (articolele 10 107). bazat pe un raport de autoritate. personal (intuitu personae). bilateral. legea nr.ci doar în baza unui contract civil întrucât salariul .a determinat adoptarea în anul 1929 a primei legi a contractelor de munca.. p. Este un act juridic bilateral deoarece validitatea sa presupune manifestarea de vointa a doua parti: salariatul si angajatorul. 954 din Codul civil contractul oneros este acela în care fiecare part e voieste a-si procura un avantaj. oneros. comutativ.

respectiv. ambele prestatii fiind cunoscute . Prin ur mare. 16 din Codul muncii afirma ca acest act se încheie în baza consimtamântului partilor. contractul individual de mu nca se încheie la data realizarii acordului de vointe. în limba româna. lipsit de formalitati.ad validitate m. Fiind un contract consensual. Mai mult. arata ca natura contractului este una consensuala si nu formala. cauza oricarui contract de munca.ad probationem . în conformitate cu prev ederile Legii nr. la încheierea contractului iar executarea lo r nu depinde de un eveniment incert. ci . chiar daca înscrisul constatator s-a întocmit ulteri or sau executarea contractului începe la o data posterioara. art. Faptul ca obligatia încheierii în forma scrisa apartine. angajatorului.constituie obiectul si. Contractul individual de munca este oneros si comutativ deoarece partile realize aza reciproc o contraprestatie în schimbul aceleia pe care s-au obligat sa o efectueze în favoarea celeilalte.ab initio. partile pot face dovada preve derilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba. Contractul individual de munca este un act juridic consensual. cerinta încheierii contractului individual de munca în forma scrisa nu este o conditie . 53/2003.37 . daca contractul nu s-a încheiat în forma scrisa. în forma scrisa . În acest sens.

chiar daca m unca începe. în urma încheierii în mod valabil a contractului individual de munca se naste o relatie de subordonare a salariatului fata de patron. Adrian Popescu . Prin urmare. cit. dupa un interval de timp. daca persoana (salariatul) nu se prezinta la munca. în situatia dreptului muncii relatia de subordonare nu este generala ci vizeaza doa r anumite prerogative ale patronului. poate controla îndeplinirea sarcinilor de serviciu si poate sanctiona abaterile disciplinare. p. lucrare editata cu sprijinul Centrului de Formare si Studii în Domeniul Muncii. de pe urma careia sa poata benef icia.38 Contractul individual de munca este un contract intuitu personae (personal). Astfel. Fie care din parti încheie contractul datorita calitatilor personale ale celuilalt. p. 1993. Magda Volonciu. Raluca Dimitriu 39 Stefan Rauschi op. În consecinta. spre deosebire de ramurile dreptului public. patronul poate da ordine si dispozitii salariatului .37 Gheorghe Badica. contract de comision. Aceasta relatie nu schim ba însa apartenenta dreptului muncii la sfera dreptului privat deoarece. Contractul individual de munca da nastere la obligatia salariatului de a face (a . Chiar da ca se încheie pe o perioada de timp determinata. 17 38 Ion Traian Stefanescu. Bucuresti 1994.Drept civil. Plata salariului deodata pentru toata perioada lucrata schimba natura contractului din contract i ndividual de munca într-un alt tip de contract (contract de prestari servicii. Gheorghe Brehoi.. Editura Fundatiei Chemarea. i se poate desface diciplinar contractul de munca. efectiv.. Contractul individual de munca este un contract cu executare succesiva. Tot astfel. de obicei lunar sau bilunar. Patronul angaje aza un salariat pentru ca acesta sa presteze succesiv o anumita munca. refuzul angajatorului de a primi persoana sa lucreze la termenul convenit va da nastere unei stari conflictuale între salariat si anaga jator (denumit litigiu de munca). motivat fiind de o serie de trasaturi sau particularitati ale partenerului sau contractual. 100. existenta unui contract individual de munca presup une în mod obligatoriu trecerea unui interval de timp pentru executarea sa. Eroarea asupra persoanei semna tare a contractului constituie viciu de consimtamânt si conduce la anularea contractului. Iasi. 72 . p.Elemente de drept al muncii sinteze.. Calitatea de salariat se dobândeste de la data încheierii contractului. Salariul se plateste de asemenea la anumite intervale de timp.). Contractul individual de munca se bazeaza pe raportul de autoritate în care se afl a angajatorul fata de salariat. contract de antrepriza etc.

munci) si în consecinta aceasta prestatie trebuie executata în natura, prin munca, neputând fi ni ciodata preschimbata în dezdaunari (spre exemplu salariatul sa-i ofere angajatorului, în loc ul muncii, o anumita valoare materiala). Cu titlu de exceptie este posibil ca, atunci când sala riatul produce anagajatorului sau o paguba materiala, sa se angajeze raspunderea patrimoniala. Salariatul va acoperi paguba cauzata prin plata unei sume de bani drept despagubire. Aceasta s uma nu trebuie confundata cu plata unei indemnizatii în locul prestarii muncii din contract. De a ltfel, acesti bani se recupereaza, de obicei, prin retineri din salariul platit de patron luna de luna , pâna la acoperirea întregului prejudiciu sau din alte surse (garantii materiale sau personale).

Contractul individual de munca în legislatia româna este un act juridic pur si simpl u, în sensul ca nu poate fi afectat de modalitati39. Prin modalitate a actului juridic se întelege acel element al acestui act care consta într-o împrejurare ce are influenta asupra efectelor pe care le produce sau trebuie sa le produca un asemenea act. Este o împrejurare viitoare de care partile fac sa depinda efectele actului juridic. Prin urmare, efectele sale se produc imediat ce a fost încheiat, daca au fost respectate toate conditiile de validitate.

1.5. Conditii de validitate Asa cum sunt teoretizate de disciplinele juridice cu caracter general, dreptul c omun pentru dreptul muncii find dreptul civil, conditiile de validitate ale actelor juridice se împart în conditii de fond si conditii de forma. Alti autori identifica mai multe conditii care sunt impuse pentru încheierea în mod valabil a contractului individual de munca, respectiv: capacitatea juridica a persoanei fi zice, capacitatea juridica a patronului, consimtamântul, obiectul, examenul medical, avizul prealabi l, actul de alegere sau numire în functie (pentru functiile eligibile), conditiile de studii, repartiz area, vechimea în munca, verificarea aptitudinilor si a pregatirii profesionale, informarea recipr oca.40 40 Luminta Tundrea op.cit., p. 20 si urm.

41 Petre Buneci .Încheierea contractului individual de munca., Editura Fundatiei R omânia de mâine, Bucuresti, 2000, p. 19 1.6. Acte necesare în vederea încheierii contractului individual de munca Odata încheiata etapa negocierilor pentru angajarea în munca sau ulterior câstigarii c oncursului pentru ocuparea unui post, viitorul salariat trebuie sa completeze sau sa întocmea sca dosarul cu actele necesare în vederea încheierii propriu-zise a contractului individual de munc a. Numarul si tipul acestor acte difera, în general, functie de natura postului în discutie. De ob icei, actele necesare în vederea angajarii sunt: cererea de angajare (sau cererea de participare la conc urs), curriculum vitae, actele de identitate, actele de studii, certificatul medical, informarea privind conditiile de munca, nota de lichidare si recomandari de la precedentul loc de munca, cartea d e munca etc.

1.7. Clauze specifice ale contractului individual de munca

Încheierea contractului individual de munca este guvernata de principiul libertati i de vointa a partilor, atât în sensul libertatii de fond (stabilirea clauzelor contractuale concr ete, convenabile pentru ambele parti) cât si în sensul în care partile doresc, în general, sa încheie sau n u un contract de munca (daca doresc sau nu sa încheie contractul).41 Înscrisul constatator al prevederilor contractului individual de munca trebuie sa cuprinda o serie de

prevederi obligatorii. La aceste prevederi obligatorii partile pot adauga si pre vederi facultative asupra carora au cazut de acord. 1.8. Clauze obligatorii ale contractului individual de munca

Elementele obligatorii ale contractului individual de munca sunt aceleasi cu ele mentele obligatorii din informarea care precede încheierea contractului. Aceste elemente sunt prevazut e în detaliu în art. 17 ali. II din Codul muncii si se refera la: a. identitatea partilor; b. locul de munca sau, în lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca în diverse locuri; c. sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului; d. atributiile postului; e. riscurile specifice postului; f. data de la care contractul urmeaza sa îsi produca efectele; g. în cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de m unca temporara, durata acestora; h. durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul; i. conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

j. salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilorsalariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul; . durata normala a muncii, exprimata în ore/zi si ore/saptamâna; l. indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului; m. durata perioadei de proba. În conformitate cu prevederile art. 18 din Codul muncii, în cazul în care salariatul u rmeaza sa îsi desfasoare activitatea în strainatate, angajatorul are obligatia de a-i comunica în timp util toate informatiile prevazute la art. 17 al 2, inclusiv informatii referitoare la: a. durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata în strainatate; b. moneda în care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de p lata; c. prestatiile în bani si/sau natura aferente desfasurarii activitatii în strainatat e; d. conditiile de clima; e. reglementarile principale privitoare la dreptul muncii din acea tara; f. obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune în pericol viata, libertatea sau siguranta personala. Aceste prevederi se completeaza prin legi speciale care reglementeaza conditiile de munca în strainatate. 1.9. Clauze facultative în contractul individual de munca

 

Pe lânga toate clauzele obligatorii detaliate mai sus, partile sunt libere sa nego cieze si sa includa în contractul lor orice prevedere care nu este contrara normelor legale imperative sau bunelor moravuri. Codul muncii vorbeste despre includerea în contractul individual de munca, pe lânga clauze obligatorii, si a unor clauze specifice, precizând însa ca enumerarea codului nu est e limitativa. Sunt asadar considerate clauze specifice clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate. Optiunea legi utorului de a oferi un cadru reglementativ expres tocmai acestor clauze se explica prin realitatile din câmpul muncii de pâna la aparitia noului cod. 1.10. Drepturile si obligatiile partilor an cadrul contractului individual de mu nca

Efectele contractului individual de munca se refera la drepturile si obligatiile partilor ce se nasc ca urmare a încheierii valabile a contractului individual de munca. Legea nr. 53/2003 trateaza aceste aspecte în capitolul II al titlului II, intitulat .Executarea contractului individ ual de munca.. 1.11. Drepturile si obligatiile salariatului

Conform prevederilor actualului cod al muncii (art. 39), salariatul are, în princi pal, urmatoarele drepturi: a) b) c) d) e) f) g) h) i) a de j) dreptul la dreptul la dreptul la dreptul la dreptul la dreptul la dreptul la dreptul la dreptul de mediului munca; dreptul la salarizare pentru munca depusa; repaus zilnic si saptamânal; concediu de odihna anual; egalitate de sanse si tratament; demnitate în munca; securitate si sanatate în munca; acces la formarea profesionala; informare si consultare; a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si protectie în caz de concediere;

) dreptul la negociere colectiva si individuala; l) dreptul de a participa la actiuni colective. Corelativ acestor drepturi, salariatului îi revin în principal si urmatoarele obliga tii: a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fitei postului; b) obligatia de a respecta disciplina muncii; c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractu l colectiv de munca aplicabil, precum si în contractul individual de munca; d) obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de servici u; e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate; f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

 

1.12. Drepturile si obligatiile angajatorului

Efectele contractului individual de munca, asa cum am precizat si mai sus, nu se refera doar la drepturile si obligatiile angajatului, ci si la drepturile si obligatiile angaja torului. În conformitate cu prevederile art. 40 din cod, angajatorul are în principal urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în conditii le legii; c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legali tatii lor; d) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; e) sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiuni corespunz atoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului inter n. Angajatorului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii: a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor car e privesc desfasurarea relatiilor de munca; b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la el aborarea normelor de munca si conditiile coresapunzatoare de munca; c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul co lectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca; d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii ;

e) sa se consulte cu sindicatul si, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor în pr ivinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestor a; f) sa plateasca toate contributiile si impozitele datorate de salariati, în condit iile legii; g) sa înfiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze înregist rarile prevazute de lege; h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

1.13. Modificarea contractului individual de munca

În conformitate cu prevederile art. 41 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificare a unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai în cazurile si în conditiile pr evazute de cod. Modificarea contractului individual de munca poate viza oricare dintre urmatoare le elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul si timpul de munca si timpul de odihna.

Modificarea locului muncii de catre angajator în mod unilateral are loc prin deleg area sau detasarea salariatului într-un alt loc de munca decât cel prevazut în contractul indiv idual de munca. Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul îsi pastreaza functia si to ate celelalte drepturi prevazute în contractul individual de munca. Desi aparent creaza impresia unor acte unilaterale, delegarea si detasarea se ba zeaza pe consimtamântul salariatului fata de aceasta modificare a contractului individual d e munca, deoarece se presupune ca, în momentul încherii contractului, salariatul cunoaste toate normel e legale ce guverneaza acest contract (inclusiv cele cu privire la delegare si detasare). Asa cum precizeaza art. 43 din cod, delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespun zatoare atributiilor de serviciu în afara locului sau de munca. Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare (diurna), în conditii le prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Delegarea este obligatorie pentru salariat iar refuzul nejustificat de a executa o delegatie este calificat drept abatere grava de la disciplina muncii si poate constitui te meiul pentru desfacerea pentru indisciplina a contractului individual de munca (în conformitate cu art. 61 lit. a din Codul muncii). Conform art. 45 din cod, detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executarii unor lucrari în interesul acestuia. În mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamântul scris al salariatului. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de rioada detasarii poate fi prelungita pentru motive ului în subordinea angajatorului la care s-a dispus detasarea, uni. Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau ive personale temeinice. cel mult un an. În mod exceptional, pe obiective ce impun prezenta salariat cu acordul ambelor parti, din 6 în 6 l numai în mod exceptional si pentru mot

1.14. Suspendarea contractului individual de munca

Conform .Dictionarului de dreptul muncii., suspendarea contractului individual d e munca este perioada în care munca prevazuta în contract nu se presteaza si, în consecinta, d e regula, nu se plateste nici salariul de catre angajator; este deci o suspendare a efectelor pr incipale ale contractului individual de munca.42 42 Serban Beligradeanu, Ion Traian Stefanescu ra Lumina Lex, Bucuresti, 1997, p. 169 1.15. Încetarea contractului individual de munca Dictionar de dreptul muncii, Editu

Conform art. 55 din Codul muncii, contractul individual de munca poate înceta astf el: a) de drept; b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea; c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, în cazurile si în conditiil e limitativ prevazute de lege. 1.16. Nulitatea contractului individual de munca Încetarea contractului individual de munca se distinge de nulitatea acestuia, regi mul juridic al celor doua institutii fiind diferit. În acest sens, art. 57 din cod prevede exp res ca nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru încheierea valabila a contractu lui individual de munca atrage nulitatea acestuia.

f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în functia ocupata de salariat a u nei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate. d) la data îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârsta standard si a stagiului m inim de cotizare pentru pensionare sau. e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca . 56 din Codul muncii stabileste ca încetarea de drept a contractului individua l de munca are loc în urmatoarele situatii: a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoana fizica. h) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a aviz elor. este de la sine înteles ca. dupa caz. de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de reintegrare. g) ca urmare a condamnarii penale cu executarea pedepsei la locul de munca. atunci când partile se pun de acord în acest sens.Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin îndeplinirea ul terioara a conditiilor impuse de lege. potrivit legii. 1. în cazul salariati lor cu 1. autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei. j) la data expirarii termenului contractului individual de munca încheiat pe durat a determinata. ca mas ura de siguranta ori pedeapsa complementara. Încetarea de drept a contractului individual de munca Art. de la data la care pe rsoana juridica îsi înceteaza existenta. Prin urmare indiferent de cauza de nulitate. daca aceasta antreneaza lichidarea afacerii. retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali. c) ca urmare a dizolvarii angajatorului persoana juridica.18.17. la data comunicarii deciziei de pensio nare pentru limita de vârsta ori invaliditate a salariatului. . 8 principiul consensualismului în rel atiile de munca. de l a data emiterii mandatului de executare. de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia. b) la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului ori a angajatorului persoana fizica. i) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii. partile au posibilitatea sa valideze orice eroare mai înainte ca una din ele sa sesizeze instantele de judecat a. de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarâre judeca toreasca definitiva. Încetarea contractului individual de munca prin acordul partilor Întrucât Codul muncii reglementeaza expres în art.

19. concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de p ersoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. La rândul ei. handicap. culoare. Codul muncii român interzice concedierea salariatilor: a) pe criterii de sex. Datorita efectelor specifice ale suspendarii contractului individual de munca. aparten enta nationala. origine sociala. etnie. religie. b) pentru exercitarea. rasa. orientare sexuala. 60 din cod interzice concedierea salariatilor în urmatoarele situatii: . caracteristici genetice. optiune politica. vârsta.efectele contractului individual de munca nu se mai produc prin vointa lor comuna. a rt. situ atie sau responsabilitate familiala. a dreptului la greva si a drepturilor sindicale. 1. în conditiile legii. Încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului Încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului se numeste concediere. apartenenta ori activitate sindicala.

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar. demisia trebuie notificata în scris a ngajatorului. d) pe durata concediului de maternitate. 1. contractul individual de munca cu timp partial si munca la domiciliu. e) pe durata concediului pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau. h) pe durata exercitarii unei functii eligibile într-un organism sindical. comunica angajatorului încetarea co ntractului individual de munca. Demisia Conform art. 1. în c azul copilului cu handicap. f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani s au. Pe lânga contractul individual de munca.20. manifestarea verbala a salariatului în sensul denuntarii contractului individual d e munca ramâne fara efect. daca este vorba despre reorganizarea judiciara sau a falimentul angajatorului. printr-o notificare scrisa. .a) pe durata incapacitatii temporare de munca. i) pe durata efectuarii concediului de odihna. în cazul copilului cu handicap. Concedierea poate fi dispusa în oricare din situatiile de mai sus. 79 din Codul muncii. prin demisie se întelege actul unilateral de voi nta a salariatului care. pâna la împlinirea vârstei de 3 ani. Forme specifice ale contractului individual de munca Actualul Cod al muncii reglementeaza pe lânga contractul individual de munca si o serie de contracte particulare în baza carora se presteaza munca în schimbul unei remuneratii numita salariu. Codul muncii român mai reglementeaza contractul individual de munca pe durata determinata. b) pe durata concediului pentru carantina. savârsite de catre acel salariat. Aceste contracte particulare urmaresc restrângerea sferei de utilizare a conventii lor civile de prestari servicii. dupa împlinirea unui termen de preaviz. cu exce ptia situatiei în care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru ab ateri disciplinare repetate.21. Ca act unilateral de vointa al salariatului. pâna la împlinirea vârstei de 18 ani. care procurau angajatorilor o serie de avantaje de ordin fiscal. stabilita prin certificat medical conform legii. munca prin agent de munca temporara. pentru afectiuni intercurente. în masura în care angajatorul a lu at cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. c) pe durata în care femeia salariata este gravida.

1. Raspunderea juridica în drdeptul muncii 2. normele codului muncii clasifica formele raspunderii juridice de dreptul muncii în: . .2. Fundamentul raspunderii juridice consta în savârsirea faptei interzisa de normele dr eptului.raspundere disciplinara. Functie de natura juridica concreta a acestui fundament. impunând luarea unei masuri sanctionatorii daca ordinea de drept nu este respectata cu bunacredi nta. atunci când salariatul savârseste o abatere disciplinara. Definitie. Raspunderea este in stitutia juridica ce are drept scop constientizarea persoanei cu privire la consecintele faptelor sal e. fundament juridic si clasificarea raspunderii juridice în dreptul muncii Raspunderea juridica este una dintre institutiile de baza ale dreptului care ofe ra o garantare a transpunerii în practica a principiilor juridice fundamentale.

c) retrogradarea din functie. b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate de pasi 10 zile lucratoare. si a indemnizatiei de conducer e pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%. d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%.. când din fapta culpabila a salariatului rezulta un prej udiciu ce trebuie reparat. prin care acesta a încalcat norm ele legale. Celelte forme ale raspunderii de dreptu l muncii (raspunderea patrimoniala. contractul individual de munca sau contractul colectiv de m unca aplicabil. f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiun e sau inactiune savârsita cu vinovatie de catre salariat. 263 din cod. regulamentul intern. e) reducerea salariului de baza si/sau.2. 264 din cod. raspunderea contraventionala si cea penala) caracteri zeaza alte ramuri ale dreptului (dreptul civil. Aceste forme ale raspunderii juridice nu se exclud una pe cealalta. când fapta savârsita este incriminata drept infractiune. ele putând coe xista. sanctiunile disciplinare pe care le poate apli ca angajatorul în cazul în care salariatul savârseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul scris. . functie de împrejurarile concrete ale savârsirii faptei de catre salariat. dreptul adminsitrativ si dreptul penal).si raspundere penala. Raspunderea disciplinara Raspunderea disciplinara este singura forma de raspundere reglementata de codul muncii specifica pentru acesta ramura de drept. când salariatul savârseste o fapta calificata de norm ele juridice drept contraventie. 2. potrivit legii. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. . cu acordarea salariului corespunzator functiei în ca re s-a dispus retrogradarea. ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. dupa caz. având d reptul de a aplica. sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de câte ori constata ca acestia au savârsit o abatere disciplinara.raspundere patrimoniala. Asa cum prevede art. Conform art.raspundere contraventionala. angajatorul dispune de prerogativa disciplinara. .

276 din codul muncii. 270 salariatii raspund p atrimonial.2. Aceasta forma a raspunderii este specifica dreptului civil. Raspunderea patrimoniala A doua forma a raspunderii juridice reglementata de codul muncii este raspundere a patrimoniala sau materiala. constituie contraventie urmatoarele fapte: a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea în plata a salariului minim brut pe tara. în t emeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale.3. Din punct de vedere al conditilor de forma. 269 codul muncii. Astfel. ca drept comun pentru toate ramurile dreptului privat si implicit si pentru dreptul munci i. sa îl despagubeasca pe s alariat în situatia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndep linirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul iar conform art. Raspunderea contraventionala În conformitate cu prevederile art. conform prevederilor art. pentru pagubele materi ale produse angajatorului din vina si în legatura cu munca lor. instrumentul pentru recuperarea sume lor cu care angajatorul a fost prejudiciat de catre salariati se numeste decizie de imp utare si trebuie sa respecte aceleasi rigori legale ca si decizia de sanctionare. .4. angajatorul este obligat. 2. în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale.

în conformitate cu hotarârile guvernului. prin amenintari ori prin violente. 277 278 incrimineaza însa distinct de prevederile codului penal: -infractiunea de neexecutarea unei hotarâri judecatoresti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de cat re partea interesata (care se pedepseste cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda). Conflictele de munca. În cazul acestor infractiuni actiunea penala se pune în miscare la plângerea persoanei vatamate iar împacarea partilor înlatura raspunderea penala. 3. 2. . f) încalcarea de catre angajator a dreptului salariatilor de a beneficia de zile l ibere în zilele de sarbatoare legala sau în contul acestor sarbatori. Art. d) primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost întocmit contract indiv idual de munca ori stipularea în contractul individual de munca a unor clauze contrare disp ozitiilor legale.b) încalcarea de catre angajator a obligatiei de a tine un registru de evidenta a salariatilor. e) încadrarea în munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de vârsta sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu încalcarea prevederilor leg ale referitoare la regimul de munca al minorilor.infractiunea de neexecutare a unei hotarâri judecatoresti definitive privind rei ntegrarea în munca a unui salariat (care se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau c u amenda). g) încalcarea obligatiei de respectare a programului de lucru în zilele de sarbatoar e legala.5. a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca în timpul grevei. codul penal partea speciala cuprinzand reglementarea pentru mai mu lte tipuri de infrsactiuni în legatura cu7 serviciu sau care au drept subiect calificat un salar iat. Raspunderea penala Raspunderea penala de dreptul muncii nu se rezuma doar la infractiunile incrimin ate în codul muncii. c) împiedicarea sau obligarea. Jurisdictia muncii .

Salariatii si unitatile au obl igatia sa solutioneze conflictele de munca prin buna întelegere sau prin procedurile stabilite de lege. 3 din aceasta lege prevede ca sunt conflicte de munca conflictele dintre salaria ti si unitatile la care sunt încadrati. Codul muncii mai prevede ca procedura de solutionare a conflictelor de munca se stabileste prin lege speciala. care debuteaza cu de finitia conflictului de munca. în raporturile de munca. . precum si din contractele colective sau individuale de munca. conform art. social sau economic ale salariatilor. ca fiind conflictele de munca ce au ca obiect exercitar ea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligatii decurgând din legi ori din alte acte normative. acestea sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional.1. Art. Acelasi articol ofera o clasificare legala a conflictelor de munca. Conflicte de drepturi. 248. clasificare Codul muncii reglementeaza conflictele de munca în titlul IX. întelegând prin aceasta conflictele de munca ce au ca obiec t stabilirea conditiilor de munca cu ocazia negocierii contractelor colective de m unca.3. Astfel. Este vorba despre legea nr. .168/1999 privind solutionarea conflict elor de munca. Notiunea de conflicte de munca: reglementare. conflictul de munca reprezinta orice dezacord intervenit între partenerii sociali. în: . Conflicte de interese. social sau econo mic ori la drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca. cu privire la interesele cu caracter profesional.

cadru legal. 40 din lege. 3. programul de lucru si c onditiile de munca. social sau economic ale salariatilor. cu toat e ca negocierile au fost definitivate. 3 si 4 din lege. conciliere. c) unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca. conflictele de munca ce au ca obiect stabilirea conditiilor de munca cu ocazia negocierii contractelor colective de munca sunt conflicte referitoare la interes ele cu caracter profesional. cu exceptiile prevazute de prezenta lege. d) unitatea nu isi indeplineste obligatiile prevazute de lege de a incepe negoci erile anuale obligatorii privind salariile. întelegând prin greva încetarea voluntara si colect iva a lucrului de catre salariati. tipuri de greva Notiunea de greva este reglementata atât de prevederile Codului muncii cât si de leg ea cadru pentru solutionarea conflictelor de munca. durata timpului de lucru. greva constituie o incetare colectiva si voluntara a lucrului intr-o unitate si poate fi declarata pe durata desfasurarii conflictelor de interese. Definitia codului este mai simpla. denumite în continuare conflict e de interese iar conflictele de munca ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea un or obligatii decurgând din legi sau din alte acte normative. precum si din contractele colectiv e sau individuale de munca sunt conflicte referitoare la drepturile salariatilor. Conflictele de interese: notiune. în conflicte de drepturi si conflicte de int erese. .2. Art. denumite în contin uare conflicte de drepturi. Nici un salariat nu poate fi constrâns sa participe sau sa nu participe la o greva. mediere si arbitraj Legea nr. b) unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati. 250 si 251 din cod prevad ca salariatii au d reptul la greva pentru apararea intereselor profesionale.3. economice si sociale iar participarea salaria tilor la greva este libera. in con ditiile in care nu are incheiat un contract colectiv de munca sau contractul colectiv de mu nca anterior a incetat.3. Astfel. În acceptiunea art. oferind pentru fiecare dintre aceste categorii definitii în art. Conflictele de interese pot fi declansate în urmatoarele situatii: a) unitatea refuza sa inceapa negocierea unui contract colectiv de munca.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca face aceeasi clasif icare a acestor conflicte ca si codul muncii. Greva: notiune.

Daca este posibil. cu exceptia drepturilor salariale.4. Jurisdictia muncii . Pe durata grevei conducerea unitatii nu poate fi impiedicata sa isi desfasoare a ctivitatea de catre salariatii aflati in greva sau de organizatorii acesteia. Greva nu poate urmari realizarea unor scopu ri politice. Pe durata grevei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca. Conducerea unita tii nu poate incadra salariati care sa il inlocuiasca pe cei aflati in greva. economic si social ale salariatilor. Pe durata unei greve declansate intr-o unitate pot inceta a ctivitatea si salariatii unor subunitati sau compartimente care nu au participat initial la declansarea c onflictului de interese. Organizatorii grevei. salariatii care nu participa la greva isi pot conti nua activitatea.Greva poate fi declarata numai pentru apararea intereselor cu caracter profesion al. Nimeni nu poate fi constrans sa participe la greva sau sa refuze sa participe. Participarea la greva este libera. 3. impreuna cu condu cerea unitatii au obligatia ca pe durata acesteia sa protejeze bunurile unitatii si sa asigure fun ctionarea continua a utilajelor si a instalatiilor a caror oprire ar putea constitui un pericol pentr u viata sau pentru sanatatea oamenilor. Salariatii aflati in greva trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa impiedice continuarea activitatii de catre cei care nu participa la greva.

codul muncii prevede ca c ererile în vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate: a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicata deciz ia unilaterala a angajatorului referitoare la încheierea. e) în termen de 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune. modificarea. precum si în cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator. executarea. suspendarea sau încetarea contractului individual de munca. executarea. în cazul în care se solicita constatarea nulitatii unui contract individual sau colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia. b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia d e sanctionare disciplinara. suspendarea si încetarea contractelor individua le sau. precum si a cererilor privind rap orturile juridice dintre partenerii sociali. termenul este de 3 ani de la data nasterii dreptului. . altele decât cele aratate mai sus. Procedura de solutionare a conflictelor de munca este reglementeaza prin lege sp eciala. precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei ob ligatii în temeiul prezentului cod. b) angajatorii . c) în termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune.persoane fizice si/sau persoane juridice -. Cu privire la termenul pentru introducerea actiunilor. modificarea. 282 din codul muncii. În toate situatiile. în situatia în care ob iectul conflictului individual de munca consta în plata unor drepturi salariale neacordat e sau a unor despagubiri catre salariat. Conform art. precum si orice alta persoana care beneficiaza de o mun ca desfasurata în conditiile prezentului cod. dupa caz. pot fi parti în conflictele de munca: a) salariatii. agentii de munca temporara. utilizatorii. d) alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie în temeiul legilor sp eciale sau al Codului de procedura civila. al altor legi sau al contractelor colective de munca. colective de munca prevazute de prezentul cod. c) sindicatele si patronatele. în cazul neexecutar ii contractului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia. stabilite potrivit prezentului cod.Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire l a încheierea. d) pe toata durata existentei contractului.

1. Este vorba despre Legea nr. 168/199943. Astfel. Medierea în dreptul muncii 4. 2. publicata în . Reglementarea româna a medierii conflictelor de munca Legea medierii excepteaza expres litigiile de munca de sub procedura reglementa ta de ea. care prevede o procedura derogatorie pen tru medierea conflictelor de interese: mediatorii sunt alesi de comun acord de catre partile aflate în conflict de interese. potrivit art. 43 Legea nr.. 582 din 29 noiembrie 1999 . iar procedura de mediere a conflictelor de interese se stabileste prin contractul colectiv de munca încheiat la nivel national. partea I. Medierea conflictelor de munca ramâne supusa dis pozitiilor prevazute de legile speciale. dar numai dintre persoanele numite ca mediatori de ministr ul muncii si protectiei sociale.Mo nitorul oficial al României.4.. cu acordul Consiliului Economic si Social. alin. 73. nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca.

Bucuresti. prin întocmirea unui plan individual de mediere. Iasi. Editura Oscar Print. Raluca Dimitriu . Potrivit art. Bibliografie . 2 din acest act normativ. 1999 . 1.. Florin Ciutacu . Dreptul muncii. Bucuresti. Editura Lumina Lex. Editura Crepuscul Ploiesti . 44 H. Mihai Mantale. 5. Familiei si Protectiei Sociale.2. tinerii cu vârste între 16 si 25 de ani aflati în difi cultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale. 2001 . Luminita Tundrea . Casa de editura Venus. nr. lucrare editata cu sprijinul Centrului de Formare si Studii în Domeniul Muncii.Dreptul muncii. 2001 . Gheorghe Filip. Claudia Ana Moarcas . Dumitru Craciun.Dreptul muncii. Alexandru Athanasiu. regleme ntata de Legea nr. privind organizarea si functionarea Ministe rului Muncii.. Familiei si Pr otectiei Sociale se numara si elaborarea criteriilor si formelor activitatii de mediere a conflic telor de munca si reglementarea modului de formare a mediatorilor pentru domeniul sau de activitat e. Ion Traian Stefanescu . privind prevenirea si combaterea marginalizarii social e.. alin.Elemente de drept al muncii sinteze. adica într-o exprimare mai corecta servicii de intermediere. . În acest context.Printre atributiile prevazute de lege44 pentru Ministerul Muncii..Dreptul muncii.G. Gheorghe Brehoi. 2000 . 2003 . au dreptul la consiliere profesionala si mediere din partea personalului specializat al Agenti ei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. articolul 3. reprezinta punerea în legatura a an gajatorilor cu persoanele aflate în cautarea unui loc de munca. Partea I. în vederea stabilirii de raportu ri de munca sau de serviciu..2002 4. Romeo Butna riu . serviciile de mediere a muncii.Muncitorul si legea.. nr.. Culegere de spete. 1997 .Curs de Dreptul muncii. 11 din 16 ianuarie 2009.Dreptul muncii si securitatii sociale. Serviciile de mediere a muncii Medierea conflictelor de munca nu trebuie confundata cu medierea muncii. Gheorghe Badica. Ion Traian Stefanescu. 193 din 21. în scopul facilitarii accesului lor la un loc d e munca. Bucuresti. Magda Volonciu. Septimiu Panainte. punctul 31 45 Publicata în Monitorul oficial al României. Liviu Filip . Bucuresti 1994 .03. alin. Editu . Editura Junimea. Adrian Popescu . 116 din 200245. Iasi. Editu ra Academiei de Studii Economice Bucuresti Catedra de Drept.Legislatia muncii si asistentei sociale note de curs.

1999 .. Bucuresti. Editura Dacia Europa Nova. Pantelimon Manta.Încetarea contractului individual de munca. Petre Buneci . Alexandru Ticlea .. Editu ra Academica Brâncusi. Iasi.Dreptul muncii. 2001 .. Vasile Ghimes . Editura Fundatiei Ro mânia de mâine. Ion Traian Stefanescu . 2003 . Bucuresti. Iasi. Târgu Jiu. Stefan Rauschi . Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuz a.Drept civil. Edi tura Lumina Lex. Bucuresti.. Marioara Tichindeal . 2 001 .. Timisoara.. Nicolae Voiculescu . Editura Fundatiei Chemarea..Dictionar de drept al muncii. Reglementari interne si internationale.ra Mirton. 2001 . Lugoj. 1997 . 1993   . 2000 . Editura Allbec ... Maria Harbada . Bucuresti. 2002 .Dreptul muncii note de curs. Sanda Ghimpu.Dreptul muncii si securitatii sociale. Serban Beligradeanu.Încheierea contractului individual de munca.Introducere în drept. Editura Lumina Lex.

nr. în Revista Româna de Dreptul Muncii.Contractul de performanta contract de munca. în Revista Româna de Drept al Muncii.Opinii asupra unor dispozitii din proiectul Codului Muncii cu p rivire la încheierea si continutul contractului individual de munca. Legea nr. Serban Beligradeanu .Reglementarea contractului individual de munca pe durata det erminata conform proiectului Codului muncii. 1/2002 . 2/2002 .. 1/2002 . Serban Beligradeanu .Concordanta legislatiei române a muncii cu normele UE.Concordanta legislatiei române a muncii cu normele UE. 1/2002 .. 1/2002 . nr..Consideratii critice si sugestii r eferitoare la prevederile proiectului noului Cod al Muncii. Romulus Gidro . în Revista Româna de Drept al Muncii nr. nr. Romulus Gidro . Codul civil român ..Opinii asupra unor dispozitii din proiectul Codului Muncii cu p rivire la încheierea si continutul contractului individual de munca. Legea nr. Andrei Popescu . Ion Traian Stefanescu . 1/2002 . 188/1999 privind Statutul functionarilor publici .. Andrei Popescu ... Laura Maierean . Legea nr. Legea nr.Natura juridica a contractului individual de ambarcare (îmbarcare). în Revista Dreptul nr. Dan Top . 215/2001 . în Revista Româna de Drept ul Muncii nr.. Serban Beligradeanu. 5/2003 . 130/1999 . în Revista Româna de Dreptul Muncii. Codul penal . Alexandru Ticlea .Prezentare de ansamblu si observat ii critice asupra noului Cod al muncii.. 2/2002 . 4/2003 . nr. 53/2003 (Codul muncii) . 161/2003 .. Ion Traian Stefanescu. 115/1996 . în Revista Româna de Drept ul Muncii nr.Opinii în legatura cu reglementarea contractului de ucenicie în proiectul noului Cod al muncii. în Revista Româna de Dreptul Muncii.. în Revista Dreptul nr.. în Revista Româna de Dreptul Muncii nr. Legea nr. Legea nr. 1/2002 .

Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din România definesc activul curent ca o resursa care (1) se asteapta sa fie realizata sau este detin uta pentru consum sau vânzare. sau (3) reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utiliz are nu este restrictionata. iar ultimele doua în pasivul bilantului. Normele contabile românesti prevad urmatoarea structura a pasivului patrimonial de . (III) inves titii financiare pe termen scurt si (IV) casa si conturi la banci. sau (2) este detinut. primul re gasindu-se în activul bilantului. formata din active. Ordonarea elementelor patrimoniale în functie de diferite criterii Toate elementele patrimoniale care formeaza pozitia financiara a unui agent econ omic.Capitolul VIII. datorii si capitaluri proprii. (B) active circulante. în cursul normal al ciclului de exploatare. Noile reglementari contabile din România au înlocuit termenul de patrimoniu cu cel d e pozitie financiara. (II) imobilizari corporale si (III) imobilizari financiare. Activele imobilizate cuprind trei grupe: (I) imobilizari necorporale.1. (C) c heltuieli în avans. în scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta a fi realizat în termen de 12 l uni de la data bilantului. În structura activelor circulante se includ (I) stocuri.Analiza structurilor patrimoniale si modificarile acestora 1. modificarile pozitiei financiare si rezultatele acestor modificari constituie ob iectul contabilitatii financiare. Normele contabile românesti prevad urmatoarea structura a activului patrimonial în o rdinea crescatoare a lichiditatii: (A) active imobilizate. modificându-si în permanenta forma. particip a la un singur circuit economic. ÎNREGISTRAREA EVENIMENTELOR SI TRANZACTIILOR ÎN CONTABILITATE Ignat Andreea 1. (II) creante. ACTIVELE CIRCULANTE (numite si active curente) reprezinta bunurile si valorile c are se utilizeaza pe o perioada scurta în activitatea întreprinderii si. în principa l. în general. capitalul propriu si datoriile. ACTIVELE IMOBILIZATE reprezina bunurile si valorile cu o durata de folosinta îndelungata (mai mare de un an) în activitatea întreprinderii si care nu se consuma la prima utilizare. Elementele patrimoniale sunt activele.

în ordinea crescatoare a exigibilitatii acestora: (A) capital si rezerve B) provizioane pentru riscuri si cheltuieli. (IV) rezerve. În structura capitalului propriu se cuprind: (I) capital. PROVIZIOANELE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI reprezinta datorii ale întreprinderii care sunt constituite. (II) prime de capital. de regula. capi talurile proprii fac parte din categoria capitalurilor permanente.limitata în patru categorii. la sfârsitul exercitiului. Alaturi de creditele pe termen lung. (V) rezultatu l reportat. CAPITALUL SI REZERVELE (numit si capital propriu) reprezinta sursele de finantar e stabile de care dispune o întreprindere. (III) rezerve din reevaluare. . Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din România le definesc ca fiind datorii cu exigibilitate sau valoare incerta. (VI) rezultatul exercitiului. (2) este probabil ca o iesire de resurse care sa afect eze beneficiile economice sa fie necesara pentru a stinge obligatia respectiva si (3) poate fi r ealizata o buna estimare a valorii obligatiei. Recunoasterea pr ovizioanelor se face numai în momentul în care: (1) o întreprindere are o obligatie curenta (legala sau imp licita) generata de un eveniment anterior. (C) datorii si (D) venituri în avans.

fie de terti pentru care întreprinderea trebuie sa acorde o prestatie sau un echivalent valoric. financiare. totalitatea bunurilor materiale. fie de banci sau alte institutii financiare. Iesirea beneficiilor economice pentru decontarea unei datorii presupu ne plata în numerar. O datorie curenta este o o bligatie (1) ce se asteapta sa fie achitata în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderi i. sau (2) este exigibila în termen de 12 luni de la data bilantului. Un activ reprezinta o resursa controlata de întreprindere ca rezultat al unor even imente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru întrepri ndere. transferul altor active.2. O datorie reprezinta o obligatie actuala a întreprinderii. Beneficiile economice se refera la capacitatea activelor de a se transforma în numerar sau în ec hivalente ale numerarului (de exemplu. Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din România clasifica datoriile în datorii curente si datorii pe termen lung. nemateriale. Ciclul de exploatare al unei întreprinderi reprezinta peri oada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra într-un proces si finalizarea sa în numer ar sau sub forma unui instrument usor convertibil în numerar. sub forma elementelor de activ si de pasiv. (3) datorii în cadrul grupului. din punct de vedere juridic. totalitatea drepturilor si obligatiilor reflectate în expresie baneasca apartinând unei persoane fizice sau juridice. ce decurge din evenimen te trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al proprietarilor în activele unei întreprinderi . În structura datoriilor se includ: (1) împrumuturi si datorii asimilate. prin vânzare) sau de a reduce iesirile de numerar (de exe mplu o nouatehnologie de productie care micsoreaza costurile). elemente de trezorerie si creante. prestarea de servicii sau înlocuirea respectivei datorii cu o alta. 1. Datoriile functioneaza din momentul nasterii obligatiilor fata de terti si pâna în m omentul rambursarii (în cazul creditelor) si platii lor (în cazul datoriilor generate de rel atiile de decontare). iar di n punct de vedere economic. Întocmirea situatiei patrimoniale a organizatiei Prin patrimoniu se întelege. fie de furnizori.DATORIILE (numite s capital strain) sunt sursele de finantare externe puse la di spozitia întreprinderii. Toate celelalte datorii treb uie clasificate ca datorii pe termen lung. (4) datorii din interese de participare (5) alte datorii. care încorporea za beneficii economice. (2) datorii comerciale.

Întocmirea situatiei patrimoniale se realizeaza prin întocmirea bilantului contabil. Pentru a fi recunoscute (încorporate) în bilant. permanentei metodelor.respectarea principiilor: prudentei. bilantul propriu-zis este un tablou care cuprinde in forma sintetica si in expresie valor ica mijloacele economice patrimoniale.posturile inscrise in bilant trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in c ontabilitate. care presupune: .dupa deducerea tuturor datoriilor sale. . a situati ei financiare si asupra rezultatelor obtinute de unitatea patrimoniala.respectarea cu buna credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului. elementele care corespund definitie i unei structuri bilantiere trebuie sa îndeplineasca simultan doua conditii: a) sa existe probabilitatea intrarii în întreprindere (în cazul activelor). puse de acord cu inventarul. b) costul sau valoarea elementelor respective sa poata fi evaluat(a) în mod credib il. precum si rezultatul unui agent economic la un moment dat. Bilantul contabil contribuie sa dea o imagine fidela. Procedeu principal al metodei contabilitatii si baza informationala fundamentala . respectiv iesirii din întreprindere (în cazul datoriilor) a beneficiilor economice viitoare aferente. continuitatea acti vitatii bilantului de deschidere cu cel de inchidere. a noncompensarii. sursele de constituire a acestora. clara si completa a patrimoniului. Bilantul este documentul oficial de sinteza al tuturor unitatilor patrimoniale. . .

micsorarea unui alt element de capital propriu ( x). Modificari numai în datorii. în sensul cresterii unu i element de activ (+x) si. în sensul cresterii si în datorii.4. co nform structurilor bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare (active. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A = C + ( D + x x) 4. la modificari în volumul si structura elementelor de activ. Modificari în capitalul propriu.3. Verificarea echilibrului bilantier În mod curent.x) + D 3. tranzactiile dau nastere.+x. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A + x . Stabilirea modificarilor bilantiere Tranzactiile.x = C + D A + x x = P.). Cresterea unui element de capital propriu (+x) si. în sensul micsora . capital propriu si datorii influentând prin aceasta marimea posturilor din bilant corespunzatoare elementelor respective. Rezulta ca se produc modificari numai în activul bilantului. Totalul activului ramâne neschimbat si se pastreaza egalitatea bilantiera. x.) si. dar se mentine în permanenta egalitatea bilantiera: Activ = Capital propriu + Datorii 1. concomitent si cu aceeasi suma. capital propriu si datorii).1. Modificari numai în activ. micso rarea unui alt element de datorii (-x). concomitent si cu aceeasi suma. micsorarea unui alt element de activ (modificarea o notam cu . micsorarea unui alt element de ac tiv (-x). Modificari numai în capitalul propriu. evenimentele. concomitent si cu aceeasi suma. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A = (C + x . în noua categorii: 1. Cresterea unui element de activ (modificarea o notam cu. fie sub forma de micsorari. prin ele însele. 2. operatiile care modifica bilantul pot fi grupate. Cresterea unui element de datorii (+x) si. Aceste modificari se reprezinta fie sub forma de crestere. concomitent si cu aceeasi sum a.

Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma : A = (C + x) + (D x) 5. 3. în sensul cresterii. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma : A = ( C x ) + ( D + x) Daca la tipul de modificare 2.rii. 4 si 5 se introduc elementele bilantiere de ac tiv si pasiv. cresterea unui element de datorii (+x). Modificari în capitalul propriu. în sensul micsorarii si în datorii. micsorarea unui element de datorii (-x). Modificari în activ si în capitalul propriu. 6. concomitent si cu aceeasi suma. . concomitent si cu aceeasi su ma. în sensul cresterii unu i element de pasiv (+x) si. ecuatia care le reprezinta este de forma: A = P + x x Rezulta ca se produc modificari numai în pasivul bilantului. concomitent si cu aceeasi sum a. Cresterea unui element de capital propriu (+x) si. Micsorarea unui element de capital propriu (-x) si. în sensul creste rii. micsorarea unui alt element de pasiv (-x). Totalul pasivului ramâne neschimbat si se pastreaza egalitatea bilantiera.

crester ea unui element de datorii (+x). Modificari în activ si în datorii. 8. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A + x = C + (D + x) Daca la tipul de modificare 6 si 7. în sensul cresterii unui element de activ (+x) si. Modificari în activ si în capitalul propriu. Totalul activului si pasivului creste. concomitent si cu aceeasi suma. Cresterea unui element de activ (+x) si. concomitent si cu aceeasi suma. ecuatia care reprezinta modificarile este de forma : . Micsorarea unui element de activ (-x) si. crester ea unui element de capital propriu (+x). cresterea unui element de pasi v (+x). Micsorarea unui element de activ (-x) si. micsor area unui element de datorii (-x). se introduc conceptele de activ si pasiv. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A + x = ( C + x ) + D 7. în sensul cresterii. ec uatia care reprezinta modificarile bilantiere este de forma: A + x = P + x Rezulta ca se produc modificari în ambele parti ale bilantului. concomitent si cu aceeasi suma. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A x = ( C x ) + D 9. micsor area unui element de capital propriu (-x). Modificari în activ si în datorii. iar egalitatea bilantiera se pastreaza.Cresterea unui element de activ (+x) si. concomitent si cu aceeasi suma. în sensul micsorarii. în sensul micsorarii. concomitent si cu aceeasi suma. Ecuatia care reprezinta acest tip de modificare este de forma: A x = C + (D x) Daca la tipul de modificare 8 ai 9 se introduc elementele bilantiere de activ si pasiv.

cât si în relatii le cu investitorii prezenti si potentiali. . publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara. instituti ile publice si alti utilizatori. iar egalitatea bilantiera se pastr eaza. cât s i în valuta. Totalul activului si pasivului se micsoreaza. cunoasterea. Utilizarea legislatiei financiar-contabila Conform Legii contabilitatii. concomitent si cu aceeasi suma. prelucrarea. ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unita tii respective. clientii. Contabilitatea. Contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta se tine atât în moneda nationala. g estiunea si controlul activelor. Contabilitatea se tine în limba româna si în moneda nationala. respe ctiv contabilitatea financiara. atât pentru cerintele interne ale acestora. evaluarea. potrivit reglementarilor elaborate în acest sens. precum si a rezultatel or obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice.A x = P x Rezulta ca se produc modificari în ambele parti ale bilantului. micsorarea unui elemen t de pasiv (-x). Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administrator ului. creditorii financiari si comerciali. au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie. potrivit prezentei legi. datoriilor si capitalurilor proprii. performa nta financiara si fluxurile de trezorerie. unitatile de alimentatie si turism precum si celel alte persoane juridice. si contabilitatea de gestiune adaptata la s pecificul activitatii. 2. în sensul micsorarii unui element de activ (-x) si. ca activitate specializata în masurarea. trebuie sa asigure înregistrarea cronologica si si stematica.

conduse de catre directorul economic. Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari d e servicii în domeniul contabilitatii. Înregistrarea documentelor primare se face în conformitate cu normele legale si prin cipiile contabilitatii. Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii.Contabilitatea se organizeaza si se conduce. Aplicarea reglementarilor contabile Legea contabilitatii nr. la un nivel compatibil în România cu Directi va a IV-a a CEE privind situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale. de regula. Determinarea costurilor. Aceasta diferentiere face necesara clasificarea unitatilor operative de cazare d . Actele normative emise de Guvern au adus completari care sa permita si procesare a automata a documentelor. Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza si actualizeaza permanent reglemen tarile contabile aplicabile 2. 2. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. preturilor si tarifelor conform legislatiei. cel putin în privinta reglementarilor. autorizate p otrivit legii. planul de conturi general.2. membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România. în compartimente distincte . Directia Generala L egislatie Contabila din cadrul acestuia a elaborat Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii. regi strelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila. incheiate cu persoane fizice sau juridice. se impune stabilirea unor venituri diferentiate pe categorii de unitati operative. formularele comune privind activitatea financ iar-contabila si normele de întocmire si utilizare a acestora. Drept urmare. Dotarea materiala a unitatilor de cazare si calitatea diferita a serviciilor det ermina niveluri diferentiate ale cheltuielilor. normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora. Aceasta lege p revede ca autoritatea de reglementare a contabilitatii este Ministerul Finantelor. aducândul. 82/1991 a reformat sistemul contabil contabilitatii exi stent. modelele situatiilor financiare.1. planul de conturi general si normele metodologice pentru utilizarea conturilor. modelele registrel or contabile si ale situatiilor financiare de sinteza. pe lânga procesarea manuala. contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndepli neasca aceasta functie.

cabane turist ice). .upa: . conditiile materiale si gradul de confort oferit (de la 1 la 5 stele sau marga rete). moteluri. care influenteaza raportul cerere-oferta a spatiilor de cazare. care sa asigure evidenta constituirii.1. hanuri turistice. Tariful de cazare poate fi diferentiat si în functie de perioada de cazare (de sez on). 3. Utilizarea mijloacelor informatice pentru documentele de evidenta 3. Tarifele de cazare exprima valoarea serviciilor corespunzatoare si au drept scop acoperirea cheltuielilor si asigurarea realizarii profitului unitatii. În activitatea unitatii patrimoniale sunt utilizate numeroase si variate documente de evidenta în raport cu operatiunile economice si/ sau financiare pe care le consemneaza. . Recunoasterea documentelor de evidenta Organizarea eficienta a contabilitatii presupune existenta unui întreg sistem de d ocumente. recunoasterii si evaluarii elementelor pa trimoniale. importanta lor (cum ar fi: hoteluri.

Întocmirea documentelor manual si cu ajutorul mijloacelor informatice Documentele se pot întocmi manual. datorita numarului mare de e actiuni turistice. trebuie eliminat riscul de a alege un soft supraevaluat sau ineficient. Activitatea de contabilitate sunt sustinute de modulele specializate ale unei ap licatii informatice care respecta în cel mai mic amanunt ultimele cerinte legislative. Întocmirea cu ajutorul mijloacelor informatice trebuie sa aiba în vedere: . Completarea acestor formulare se face ificari si trebuie sa poarte stampila unitatii si semnatura na raspunde de corectitudinea informatiilor înscrise suport hârtie pe formulare standardizate si ti cu pix sau stilou. reducerea timpului si a efortului în întocmirea documentelor . conexiunea la Internet faciliteaza o documentare ss comunicare eficienta Din punct de vedere practic. xerox. este necesara achizitionarea unui program de contabilitate. pe pizate. fii nd verificata si agreata de organele de control. se impune urmarirea cheltuielilor fiecarei actiuni cu ajutorul evidentelor tehnico-operati ve. calculator.2. În orice unitate patrimoniala. Aceasta persoa în documente. . Pentru întocmirea documentelor cu ajutorul mijloacelor informatice este necesara e xistenta tehnicii de calcul aferenta: imprimanta. Utilizarea echipamentelor electronice au ca rezultat depasirea dificultatilor care apar în re alizarea acestor operatiuni. precum si existenta lor într-un anumi t loc al unitati sau la o anumita data sunt înregistrate în documente de evidenta specifice fiecarei activitati. . fax. 3. . suplimentul legislativ al aplicatiei informatice asigura corectitudinea eviden telor. adica intrarea si iesirea de valori mat eriale si banesti. Persoanele care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor . recunoasterea si selectarea documentelor de evident a reprezinta o cerinta majora pentru cunoasterea si managementul activitatii. introducerea în comun sau în folosinta. este necesar actualizarea periodica a softului. . Utilizarea mijloacelor informatice pentru documentele de evidenta aduce o serie de avantaje cum sunt: .Fenomenele primare care au loc în unitate. fara stersaturi sau mod persoanei care le-a întocmit. trebuie alocate fonduri destinate trainingului în utilizarea programului impleme ntat.

verificarea de fond a documentului. verificarea calculelor aritmetice. Regulile generale de arhivare a documentelor: . corectarea si arhivarea documentelor de evidenta Toate documentele trebuie sa fie supuse unei verificari minutioase.3. 3.iar statele de salarii de 50 de ani. În cazul întocmirii manuale. Locul de pastrare a documentelor în arhiva agentilor economici.documentele justificative si contabile este se pasreaza 10 ani . Verificarea. Termene de pastrare a docum entelor: . controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice. Arhivarea documentelor este operatia de pastrare a documentelor din anii anterio ri. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte: verificarea formei documentul ui. erorile se corecteaza respectând trei reguli de baza: a) regula generala b) corectarea documentului în care se consemneaza operatii de predare-primire a va lorilor materiale c) corectarea doumentelor în care se consemneaza operatiuni banesti.au obligatia sa asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele c ontabile aplicate.

daca nu prezinta importanta practica ele se elimina Arhivarea se poate face si prin mijloace moderne. reflectarea ei în contabilitate este mai simpla. Ca urmare. asigurand legatura intre presta tori si turisti prin vanzarea serviciilor solicitate de acestia.RECONST ITUIT. proprii mai multor sectoare. snuruite si parafate . documentele se grupeaza în dosare numerotate. ceea ce determina înregistrarea în contabilitate a creantelor fata de clienti conform factur ii emise pe baza notelor de plata pentru cazarea turistilor. concretizându-se în înregistrarea pe de o parte a cheltuielilor de cazare. Registru de evidenta curenta. iar pe de alta parte a veniturilor aferente. se procedeaza la reconstitu irea lor în termen de 30 de zile. Operatiile de cazare sunt considerate servicii prestate de unitatile specializat e. activitatea de cazare are un caracter n ematerial.. sustrase sau distruse. Aplicarea tehnicilor si procedeelor de înregistrare operativa si contabila a evenimentelor si tranzactiilor 4. gruparea documentelor în dosare se face cronologic (dupa data calendaristica) si sistematic (relatia între activitati si conturi) . cu ajutorul microfilmelor si a microfiselor sau pe alti purtatori informatici de date În cazul documentelor pierdute.. turismul reprezinta un domeniu complex ce reuneste un a nsamblu de servicii si bunuri.1 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de cazare Ca ramura de activitate. unde se înregistreaza dosarele si documentele intrate si iesite din arhi va. Dupa expirarea termenului de pastrare documentele se scot din arhiva generala .. evidenta documentelor de arhiva se tine cu ajutorul documentului . 5. Fiind o forma a prestarilor de servicii. document care cuprinde tariful prest atiilor si TVA aferenta 4111 = % 704 . Documentul astfel reconstituit va purta mentiunea . daca prezinta o importanta deosebita se predau la arhivele statului . diferenta dintre ele reprezentând rezultatul financiar al acestei activitati.

amortizare 6811 = 281 . consum de materiale consumabile 602 = 302 . unitatea de cazare înregistreaza în cursul luni i colectarea tuturor cheltuielilor generate de activitatea acesteia . Pe lânga aceste operatii specifice. cheltuieli cu colaboratorii 621 = 401 . cheltuieli cu energia si apa % = 401 605 . cosmetica. Pe baza notelor privind prestarile de servicii. cheltuieli cu salarii 641 = 421 . coafura. curatatorie si a chitantei se încaseaza contravaloar ea prestatiilor 5311 = % 704 4427 3. servicii postale % = 401 626 4426 .4427 încasare: 5xx = 411 2. respectiv a bonurilor emise d e sectiile de frizerie. cheltuieli cu telefon.

. cheltuieli cu servicii executate de terti % = 401 62x 61x 4426 . Principalele conturi utilizate sunt: . 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate" care reflecta venituri le constituite la începutul sejurului. contributia unitatii la asigurari sociale 6451 = 4311 contributia unitatii la somaj 6452 = 4371 contributia unitatii la sanatate 6453 = 4313 contributia la fond solidaritate 635 = 447 comision Camera de munca 635 = 447 4. 4. conturi de trezorerie pentru efectuarea decontarilor. la începutul perioadelor de sejur. constituirii veniturilor. . conturi de cheltuieli utilizate pentru colectarea cheltuielilor unitatii organ izatoare.4426 .2 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de trimitere la odihna Operatiile privind trimiterile la odihna se înregistreaza astfel: 1. . efectuarii si decontarii cheltuieli lor si reezultatului financiar obtinut. Inchidere conturi de venituri si cheltuieli 704 = 121 121 = % 6xx Operatiile privind realizarea actiunilor de odihna si tratament necesita evident ierea valorificarii lor. . încasarile anticipate s e constituie ca venituri în acelasi exercitiu financiar. încasarea biletelor de odihna si a comisionului aferent 4111 = % 472 704 . 472 Venituri înregistrate în avans" pentru trimiteri la tratament si odihna care înre gistreaza pretul serviciilor de tratament si odihna încasat anticipat. . conform locurilor efectiv valorificate. . .

înregistrarea cheltuielilor agentiei. Constituirea la începutul sejurului a veniturilor 472 = 704 3. . % = 401 628 4426 4. înregistrarea pretului serviciilor prestate pe baza facturii primite de la unit atea prestatoare. consum de materiale: 602 = 302 . salarii: 641 = 421 6451 = 4311 6452 = 4371 6453 = 4313 .4427 5311 (5121) = 4111 2.

6451.. Deoarece utilizarea unor conturi are caracter formal. Astfel.. categorii de produse se poate organiza contabilita tea de gestiune.6452. indiferent daca laboratorul dispune sau nu de magazii pentru materii prime.... amortizarea miji. pentru laboratoarele centrale cu personali tate juridica. Alegerea pretului de cumparare în înrgistrarea materiilor prime se justifica prin necesitatea înregistrarii cheltuielilor cu materiile prime pe ba za normelor de consum. Astfel. contul 345 Produse finite. este necesara utilizarea contului 301 Materii prime. urmarirea gestiunii se poate realiza cu ajutorul contabilitatii financiare. închiderea conturilor de venituri si cheltuieli. Pentru a reflecta st ocul si miscarea materiilor prime din gestiunea laboratoarelor. 4. grupe. Gestiunea laboratoarelor organizate pe lânga cofetarii si patiserii se urmareste n umai cu ajutorul contabilitatii analitice. nu reflecta de regula nivelul real al gestiunii. fixe: 681 = 281 .3 Contabilitatea operatiilor privind activitatea laboratoarelor de cofetarie patiserie Contabilitatea laboratoarelor de cofetarie si patiserie se organizeaza distinct în functie de statutul juridic al acestora. este necesara dezvoltarea analiti ca a acestui cont folosind metoda cantitativ-valorica. se poate renunta la folosi rea lor. servicii prestate de terti: % = 401 61 sau 62 4426 5. 704 = 121 121 = % 628 641. Daca se dorest e cunoasterea costului efectiv pe sortimente.6453 602 681. În acest sens. produ sele de cofetarie si patiserie fiind livrate direct din laborator în stare proaspata. având în vedere gradu . prin ponderarea cantitatii de produse finite obtinute cu pretul de mater ii prime antecalculat.

l mare de perisabilitate. Inregistrarile în contabilitate sunt similare celor din contabilitatea financiara: . vânzare produse conform facturii 411 = % 701 4427 .4 Contabilitatea operatiilor privind activitatea de turism international . închidere conturi de cheltuieli si venituri 121 = 6xx 7xx = 121 4. achizitii de materii prime % = 401 301 4426 . Nici contul 711 Variatia stocurilor. nu îsi gaseste justificarea. consum de materii prime 601 = 301 consum = cantitate produse fabricate x norma de consum din reteta x pret unitar antecalculat . amortizare utilaje 6811 = 281 . servicii efectuate de terti 62x = 401 .

Din punct de vedere contabil. efectele de comert. Pop Atanasiu. Editura Unive rsitara Negrutiu. Ristea. Specific contabilitatii operatiilor din activitatea de turism international este reflectarea în gestiunea unitatilor si a diferentelor de curs valutar. M.. iar decontarile se fac între unitatile contractante prin inte rmediul bancilor. M.C. M. Bucuresti. Bucuresti. Contabilitatea de gestiune în comert si t urism. urmând sa se regularizeze sumele încasate. Bibliografie: Dumbrava Partenie. ponderea acestei forme a scazut în favoarea turismului internationa l pe cont propriu. Contabilitate. C. Bucuresti. Dumitru.Baze si proceduri. Contabilitatea financiara si de gestiune interna a cheltuie lilor. chiar daca la realizarea actiunii tu ristice participa si alte unitati prestatoare. (1997). Editura Fundatia România de Mâine .. Legea Contabilitatii nr. Bucuresti. înregistrarea unor în casari medii mai ridicate pe zi/turist.. iar în functie de modul de angajare a prestatiilor turistice se pot folosi ca instrumente de plata cartile de credit. veniturilor si rezultatelor în comert-turism.Editia aIIa..Contabilitatea în comert si turism. Deva. independenta mai mare în solicitarea unor servicii. Bazele contabilitatii. Negrutiu. (2007). Bucuresti. Editura Intelcredo Dumitrana.. (1995). fara a fi legati de g rupuri organizate. ca urmare a utilizarii mijloacelor de transport proprii ce confera turi stilor o mobilitate sporita. În ultimul timp. cheltuielile si veniturile obtinute se reflec ta în contabilitatea unitatii care organizeaza si încaseaza contravaloarea serviciilor turistice presta te. (1996). M. Contabilitate Baze.. Editura MAXIM. (2005).M. De asemenea. Ed itura Fundatia România de Mâine .. Plata se efectueaza în valuta. în activitatea de turism international. 82/1991 . are loc încasarea anticipata a tarifului. Ionescu . Dobrin. Aceasta permite agentiilor de voiaj din tara primitoare posibilitatea captarii a tentiei turistilor asupra mai multor servicii complementare la fata locului si implicit. cheltuielile si veniturile se evidentiaza numai la unitatea contractanta.Editura didactica si pedagogica. În acest caz. sau se pot efectua si în numerar. sau s a se restituie în cazul serviciilor neprestate. (2006).

.

activitatea sa si are doua componente principale: mic romediul si macromediul. dat orita rolului deosebit pe care il au resursele umane. fundamentarii comportamentului consumatorului etc. de a caror pregatire profesionala si prestatie fi zica depinde materializarea serviciului oferit). respectiv acea componenta a micromediului spre care organizatia ind reapta oferta sa si care pot fi atat persoane fizice. in functie de forta carora. agentii de turism si comerciantii. Micromediul este constituit din agentii economici cu care aceasta intra in relat ii directe. se poate influenta pozitia firm ei pe piata) si furnizorii de forta de munca (a caror influenta asupra firmei este cu atat mai importanta.. Mediul extern Mediul extern al unei organizatii este constituit din ansamblul factorilor care influenteaza in mod direct si indirect. CERCETAREA MEDIULUI ORGANIZATIEI Rahau Loredana 3. din randul carora remarcam de exemplu. interesand sub aspectul cunoasteri i nevoilor.voiajistilor. cat si firme sau diferite alte tipuri de organizatii. 2. pozitionati pe canalu l de distributie intre furnizorii de prestatii si detailisti.Capitolul IX.. ei constituie tematica principala a studiilor de mar eting. in vederea atingerii obiectivelor sale prezente si viitoare. . clientii. pentru industria tuirsm ului: . 3. intermediarii.   . furnizorii de mijloace materiale (care asigura firmei resursele necesare desf asurarii activitatii sale si. Analiza mediului organizatiei 1.1. sau tur-operatorilor). In componenta micromed iului intra urmatoarele categorii de agenti: 1.. acestia din urma fiind agenti economici specializati in realizarea actelor de vanzare-cumparare a serviciilor turistice si care sunt grupati in detailisti (agenti care sunt autorizati sa vanda clientilor serviciil e turistice) si angrosisti (de tipul .

Dupa Ph. care pot fi agenti economici care desfasoara activitati cu profi l similar sau diferit sau persoane fizice si care isi disputa aceleasi categorii de clienti sa u furnizori si prestatori ai altor tipuri de servicii si prin a caror forta economica pot influenta activitat ea firmei turistice si pozitia sa in cadrul pietei de referinta. 4. din acest motiv firma trebuie sa-si cr eeze un avantaj strategic pe piata. organele cetatenesti. insusi obiectul de activitate al firmei. personalul propriu. regasim urmatoarele elemente: 1. respectiv acele grupari care manifesta un anumit interes efectiv sau potential fata de organizatie si care pot influenta capacitatea de atingere a ob iectivelor acesteia. organele de stat. In componenta macromediului. 5. organisme publice locale. . pozitionand oferta sa intr-o maniera prin care sa poata fi diferentiat a fata de oferta concurentilor. mass-media. Macromediul este compus din factori de ordin general. daca facem referire la domeniul turismului. Datorita amplificarii preocupar ilor vizand protectia calitatii mediului natural. determ inand. concurentii.prestatorii anumitor servicii specifice. fara de care nu se poate desfasura in m od corespunzator activitatea firmelor turistice. publicul general si . a carui importanta este majora pentru firma turistica. cel mai adesea.. de tipul societatilor de asigurare . . Kotler se disting urmatoarele categorii de public: organismele financia re. care actioneaza indirect a supra firmei si pe care aceasta nu-i poate influenta. bancilor etc. constituind ocazii favorabile fi rmei sau amenintari la adresa sa. operatorilor de mar eting turistic le revin preocupa ri. functii si sarcini   . mediul natural. organismele publice.

obiceiuri. . 2. mediul socio-cultural si religios.structura pe etnii etc. pe langa fa ptul ca formeaza piata firmei insasi. in special pentru serviciile de divertisment.. in fu nctie de care se contureaza circulatia turistica. .marimea.sporite in vederea protectiei mediului si armonizarii interesului economic al fi rmei cu grija fata de patrimoniul resurselor naturale. adica acele elemente referitoare la viata economica care au influenta directa si indirecta asupra pietei turistice. traditii. considerate componenta principala a cererii si ofertei turistice. dar si instrument de diferentiere fata de concurenta.. 4. . . care poate influenta dimensiunea si dispunerea interioara a spatiului de cazare. alcatuit din ansamblul elementelor privito are la sistemul de valori. norme sociale in functie de care se fu ndamenteaza pozitia si statutul social si pe baza carora se formeaza motivatia turistica. dimensiunea medie a unei familii. mediul demografic este important pentru firma turistica deoarece.distributia geografica. rata dobanzii etc. nivelul preturilor sau tarifelor.... comportamentu l consumatorului de . credinte. 3. Exista o serie de indicatori demografici specifici care int ereseaza in mod deosebit: . densitatea si mobilitatea spatiala a populatiei. si anume: . in functie de care se contureaza dinamic a si structura cererii si ofertei turistice. rata inflatiei. . . gradul de instruire al populatiei. nivelul si repartitia veniturilor.rata nuptialitatii si celibatul. . in functie de care se configureaza dimensiunile pietei turistice. care exercita influente directe asupra formar ii cererii turistice. constituie si un generator de resurse umane necesa re desfasurarii propriei activitati. mediul economic..structura pe sexe si grupe de varsta.. structura si dinamica populatiei. .

servicii turistice.2. . prin intensificarea activitatii de cerc etare-dezvoltare isi pune amprenta asupra tuturor componentelor mix-ului de mar eting (innoirea produsului . Exi sta doua forme posibile de raspuns la mediul dinamic:   . reducerea pretului. managerii iau o serie de decizii de raspuns. 6. Pe baza supravegherii. Intr-un mediu divers. prin ritmul inalt al progresului tehnic. rolul statului in economie . pentru resurse sau pentru ambele. organismelor guvernamentale si grupurilor de presiune care influenteaza modul de actiune a firmelor turistice (raportul dintre fortele politice. Stabilirea relatiei: organizatie . imbunatatirea activitatii logistice. sch imbari in reglementarile legislative sau schimbari economice sau concurentiale. .piata Analiza mediului extern este procesul de evaluare si interpretare a informatiilo r colectate din mediul extern. 1. 5.turbulent. piete sau culturi.).. Mediul extern al unei firme poate fi: . se formeaza cererea turistica etc. noi modalitati de promovare). alcatuit din ansamblul legilor si reglementarilor ju ridice. Firmele dintr-un mediu ostil se confrunta cu o competitie intensa pentr u clienti. Firmele care actioneaza intr-un mediu turbulent se confrunta cu sch imbari rapide pe o baza regulata. adica cel mai dinamic factor care influenteaza piata turis tica si care. modul de acordare a vizelor turistice etc. Aceste schimbari pot proveni de la inovatia tehnologica.ostil.mediu .divers. putându-se ast fel descrie schimbarile curente din mediul firmei si sa se previzioneze cele ulterioare. mediul tehnologic. mediul politico-juridic. firma se confrunta cu o varietate de tehnologii. legislatia vamala si comerciala.

analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la întrebarea Unde suntem?. analiza SWOT reprezinta declarat iile referitoare la firma si la mediul în care aceasta îsi desfasoara activitatea si contine: punctele t ari si punctele slabe ale firmei. formeaza sist emul relatiilor intreprinderii cu piata. daca privim intreprinderea de turism.. utilizata în cazul planificarii strategice p entru identificarea potentialelor. În acest caz. de pregatirea profesionala a angajatilor managerilor. pe baza caruia mediul poate fi influentat prin strategii c are sa încerce depasirea amenintarilor si crearea de oportunitati pentru firma. de cultura manageriala pro prie firmei. .influenteaza prin tipurile de servi cii prestate.raspunsul proactiv. care considera ca mediul este necontrolabil si ca unicul lu cru care trebuie facut de firma este ca aceasta sa se supuna. Totalitatea relatiilor prin intermediul carora intreprinderea prega teste si realizeaza vanzarea-cumpararea de produse. firma îsi adaptea za strategiile la schimbarile intervenite în cadrul mediului. ace asta implicând analiza mediului intern al firmei si a mediului extern al acesteia. Punctul slab reprezinta orice aspect referitor la organi zatie care o împiedica în realizarea obiectivelor ei. Punctul tare este o aptitudine speciala pe care o detine o firma si care o ajuta la îndeplinirea obiectivelor stabilite. impuse de natura activitatii sale. referitoare la obiectivele acesteia. Oportunitatea constituie orice particularitate a med iului extern care creeaza conditii avantajoase pentru firma. aceasta se afla in numeroase si variate legaturi cu piata. de obiectivele urmarite. . Analiza SWOT este o metoda eficienta. fata de a carei evolutie trebuie sa isi adapteze permanent activitatea.raspunsul reactiv. Concret. Amploarea acestor relatii este determinata de o serie d e factori. prin aria geografica in care firma isi desfasoara activitatea. In cadrul mediului sau extern. In concluzie. ca de exemplu: .obiectul de activitate al intreprinderii . Amenintarea reprezinta orice evolutie a mediului extern care poate provoca probleme firmei în realizarea obiectivelor ei. oportunitatile si amenintarile care provin din mediul extern firmei. Optiunea firmei pentru una sau alta dintre cele doua variante posibile de raspun s insa depinde de resursele firmei. adica mediul po ate fi controlat. a prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comu ne de realizare a strategiei de dezvoltare a unei firme.

cadrul institutional in care acestea au loc anumite norme juridice in vigoare statueaza expres anumite relatii. Analiza relatiilor pe piata 2. 4. mobilitata si complexitatea vor imprima relatiilor trasaturi similare. Privita ca sfera de confruntare a cererii cu oferta.. de gradul de solicitare d e catre consumatori prin posibilitatile prezente si viitoare de desfacere a lui. Produsele unei întreprinderi se întâlnesc.relatiile cu piata interna vor fi radical diferite de cele intretinute cu piata externa.caracteristicile pietei in care au loc relatiile . aceast a exprima raporturile care se formeaza între oferta proprie.1. . Piata totala este constituita din ansamblul pietelor întreprinderilor care actione aza în cadrul ei si în acelasi timp din totalitatea pietelor produselor care fac obiectul actelo r de vânzare . insa cele mai multe contureaza cadrul general in care se deuleaa relatile intreprinderii cu piata . Sezonalitatea. alcatuita din unul sau mai multe produse si cererea pentru acestea. Ca subdiviziune a pietei totale. Produsul privit în ansamblu si facând abstractie de firma în numele carei a apare pe piata îsi delimiteaza o piata proprie. Continutul pietei turistice Piata organizatiei este definita de gradul efectiv sau potential de patrundere în consum (utilizare) a bunurilor sau serviciilor unei întreprinderi specializate în producere a sau comercializarea lor. piata prod usului poate fi definita prin gradul de penetratie a acestuia în consum. însa în majoritatea cazurilor si în oferta altor întreprinderi.

si cererea turistica. Piata turistica poate fi definita ca sfera de confruntare dintre oferta turistica. In particular. aceasta poate fi privita atat ca un ansamb lu de atractii care pot motiva vizitarea lor de catre turisti. Pentru ca in industria turismului locul ofertei concide cu locul consumului. Elemente de constituire ale pietei turistice Elementele constitutive ale pietei turistice sunt: . Cererea turistica este formata din ansamblul persoanelor care isi manifesta dori nta de a se deplasa periodic si temporar in afara resedintei proprii pentru alte motive deca t prestarea de activitati remunerate la locul de destinatie. agrement. Acesta cuprinde totalitatea ch eltuielilor efectuate de turisti pentru a cumpara servicii (de cazare. materializata în productia turistica. ghiduri turistice. dar nu si cu locul de formare a cererii. cele de alimen tatie.) necesare satisfacerii nevoilor si dorintelor legate de petrecerea timpului liber. turismul si-a constituit o piata prop rie. Privita din perspectiva economica. . materializa ta prin consum. cazarea. . 2. pe masura ce s-a dezvoltat. etc. cat si ca un ansamblu de bunuri si servicii propuse consumatorului pentru a-i satisface nevoile turistice. In ceea ce priveste oferta turistica. Serviciile de cazare.2. alimentatia. prin intermediul consumului turistic. care comercializeaza produsele si serviciile tur .intermediarii includ in industria turismului urmatoarele categorii : o agentii turistice detailiste. rezulta deci ca suma pietelor întreprinderilor este egala cu suma piete lor produselor acestora. interferenta se va transforma in suprapunere in timp si sp atiu a celor doua componente.ofertantul de produse turistice este reprezentat de firma de turism care pe ba za cererii turistice alcatuieste oferta turistica care consta din servicii turistice propri u-zise sau alte componente ca: transportul.cererea de produse turistice este reprezentata de acele categorii de consumato ri care se disting din masa mare de consumatori prin legatura lor cu produsele turistice. alimentatie) si bunuri (alimentare. harti rutiere. echipament sportiv etc. transportul si agrementul alcatuiesc în ansamblul lor produsul turistic. definita prin factori cu manifestare specifica. aceasta se refera la cantitatea de bunuri si servicii turistice care pot fi cumparate intr-o zona del imitata si la un anumit pret de-a lungul unei perioade date de timp.cumparare. transport.

.. . la modalitatile de transport. .. la tarifele practicate. feroviare. medicii. . regimul vizelor. etc.canalele de distributie a produselor turistice . atat tu ristice. regimul certif icatelor de sanatate. etc. . .). modalitatile de cazare etc .constituie mijloacele de vehi culare a ofertei turistice: agentii. televiziune. cat si de alta natura.mediul constituie totalitatea factorilor de ordin social. economic.istice si furnizeaza turistilor actuali si potentiali informatii referitoare la voiajele p osibile. radio.. vânzari pe baza de catalog. al pasapoartelor.mijloacele de transport adica cele care fac posibil consumul turistic la locul oferteti prin intermediul deplasarii pe cai rutiere . o agentii touroperatoare. . cadrele didactice etc. reg imul valutar. vânzari prin comenzi postale. care pot determina o deviere a cererii de la oferta proprie a opart orului din turism.reglementarile reprezinta fundamentul juridic pe care se întemeiaza circulatia t uristica interna si internationala: regimul vamal. politic în c are urmeaza sa actioneze unitatea turistica. care concep produse turistice prin asamblarea servicii lor turistice . aeriene si maritime. reglementari privind concediul de odihna. alocatiile de concediu.concurenta reprezinta totalitatea ofertantilor de produse si servicii.prescriptorii sunt cei care ofera gratuit sau contra unor comisioane informati i despre produsele turistice (agentii de turism.mijloacele de comunicatie sunt alcatuite din totalitatea instrumentelor folosi te pentru transmiterea produselor turistice: presa.

cat si bunurile solicitate de turist dintr-o gama mai mult sau mai p utin diversificata. atinge un nivel maxim în iunie si prima jumatate a lunii august. altele de alimentatie. piata turismului montan . Determinarea dimensiunilor pietei turistice Pentru stabilirea dimensiunilor pietei turistice sunt necesare evaluari ale stru cturii pietei. Oferta turistica include în structura sa dotarile necesare practicarii sporturilor de iarna.se particularizeaza prin segmentul de turisti carora li se adreseaza firma turistica. localizat la sfarsitul lunii mai si începutul lunii iunie. iar altele o combinatie din acestea. Interferentele existente intre piata turistica. c. Cererea turistica prezinta o accent uare mai puternica în perioadele mai-septembrie si decembrie-februarie. 2. Dupa caracteristicile elementelor de atractivitate se grupeaza astfel: a. Unele firme ofera servicii de cazare. un v olum mai redus. deoarece cererea si oferta specifica vi zeaza atat serviciile. care este astfel o combinatie de bunu ri si servicii. Calitatea elementelor de atractivitate variaza de la un nivel minim acceptabil.se distinge printr-o pronuntata concentrare sezonier a. iar în celelalte perioade. localizarea acesteia si stabilirea capacitatii sale.3. Cererea turistica are o evolut ie similara calitatii elementelor de atractivitate. piata turismului litoral . Structura pietei Piata firmei de turism nu are un caracter omogen.se caracterizeaza prin faptul ca sezonalitatea este m ai atenuata decât în cazul turismului de . altele de transport. Oferta turistica include elemente de atractivitate constituite prin îmbinarea unor conditii naturale puse în valoare prin amenajarea unor statiuni de la rg interes. b. piata serviciilor si cea a bunur ilor sunt determinate de caracterul complex al produsului turistic.Piata turistica are un continut complex. Prezinta o cerere cu un volum destul de ridicat în toat . Complementaritatea serviciilor turistice reprezinta o diferenta fundamentala int re piata turistica si piata bunurilor si este explicata prin aceea ca nevoile de consum n u pot fi satisfacute de una si aceeasi firma de turism. piata turismului balnear .litoral. dupa care scade pâna la jumatatea lunii septembrie. ea este compusa din numeroase si diferite segmente. delimitate dupa anumite criterii. ..

excursii cu o durata medie: sunt solicitate fie ca singur mod de petrecere a c oncediului. piata turismului orase si trasee . . mestesuguri le si artizanatul.se caracterizeaza prin elementele de atractiv itate specifice mediului rural: cadrul natural. piata firmei turistice se împarte în: a. . d. piata turismului rural ecologic . piata turismului de circulatie: se subdivide în: piata excursiilor interne.piata serviciilor de agrement. excursiile se pot clasfica în: . e. structura si modul de manifestare al purtatorilor cer erii.dispune de o mare varietate de resurse istor ice si culturale care sunt valorificate în special catre populatia locala în cadrul petrece rii timpului liber zilnic sau saptamânal. . piata turismului de sejur .excursii scurte: sunt solicitate de regula la sfârsit de saptamâna si în general nu depind de timpul liber anual sau de conditiile de clima. aceste componente formeaza produsul unei firme de turism. În ansamblul lor. fie în completarea unor sejururi. traditiile si obiceiurile.piata serviciilor de masa. b. etc.la rândul ei.e lunile anului. obiectivul firmei de turism fiind al optimizarii acestui raport. oferta turistica include si elemente care permit valorificarea resurselor balnea re pe baza carora se largeste gama de servicii puse la dispozitia turistilor. Dupa caracteristicile seviciilor prestate. În functie de durata lor. se divide în functie de obiectul presta tiilor în: piata serviciilor de cazare. pia ta excursiilor externe. Aceste a intra cu ponderi diferite în oferta unei firme turistice raportul dintre ele este influe ntat de o serie de factori cum ar fi volumul. specificul bucatariei. .

sub aspect geografic. Raportul cantitativ in care se afla aceste c omponente confera unei zone caracterul de emitatoare sau receptoare de fluxuri turistice. etc. etc. activitatea de piata în domeniul .excursii lungi: sunt solicitate în timpul liber anual si au rolul de a sustine c alatoria.piata calatoriilor de afaceri de grup: sunt caracterizate de un comportament o rganizational congrese. În ansamblu. Piata turistica nu este uniform repartizata teritorial. agree ment ori servirea mesei apeleaza si la populatia domiciliata in zona sa de activitate. fidelitate în privinta destinatiilor si scopuri în mare parte comerciale. zona apare ca emi tatoare de fluxuri turistice. . . cum ar fi cele de distractie.piata calatoriilor de afaceri individuale: sunt caracterizate de un comportame nt individual. iar cand prestatiile facute catre turistii proveniti din alte zone su nt mai ample. Fiecare din subdiviziunile pietei turistice are o structura complexa si este al catuita la rândul ei din pietele fiecarui produs turistic. clima are o influenta mai mica asupra cererii. zona apare ca receptoare de fluxuri turistice. vârsta si ocupatia turistilor. doua componente: una nationala si o alta internationala. Piata firmei de turism de afaceri reprezinta o oportunitate pentru atenuarea se zonalitatii cererii si pentru dezvoltarea cererii. marimea si structura familiei. care la rândul sau este alcatuita din seg mente de piata în functie de: nivelul veniturilor. Intreprinderea de turism nu se adreseaza cu serviciile sale numai clientilor pro veniti din alte zone geografice. atunci cand prestatiile turistice realizate catre populatia locala sunt preponderente. c. piata turismului de afaceri: în functie de comportamentul si procesele de deciz ie ale turistilor se clasifica în: . cat si celor care pr ovin din alte zone geografice. comportamentul de cumparare. Astfel. unele zone dispunand de bogate resurse turistice. Aria pietei Piata intreprinderii de turism se intinde practice pe o arie nelimitata deoarece prin oferta sa se adreseaza atat consumatorilor din zona sa de activitate. fiindca la unele prestatii. frecventa relativ ridicata. Piata intreprinderii de turism prezinta. datorita faptului ca orice turist în scop d e afaceri poate fi considerat un client potential pentru un sejur turistic. manifestari stiintifice..

vol umul cererii. iar cererea provine dintr-o alt a tara. . Volumul ofertei poate fi exprimat atât valoric. rezultând piata turistica mon diala. exprimarea în unitati fizice a capacitatii pietei poate fi realizata numai partial pentru unele elemente constitutive ale produsului turistic. care reprezinta totalitatea tuturor actelor de vânzare . cererea fiin d cea care trebuie sa ajunga la oferta. Dupa locul unde se desfasoara relatiile de vânzare .cumparare. produsele si serviciile turistice fi ind realizate prin intermediul actelor de vanzare-cumparare in acelasi spatiu. Piata turistica interna se caracterizeaza pr in confruntarea ofertei si cererii in interiorul granitelor unei tari. Piata turistica exte rna se caracterizeaza prin aceea ca oferta apartine unei anumite tari. diferitele componente ale bazei ma teriale pot fi exprimate prin indicatori cantitativi. Volumul ofertei exprima posibilitatile întreprinderii de a satisface cererea turis tica. durata medie a se jurului. volumul încasarilor. numarul de . Capacitatea pietei Se masoara prin intermediul urmatorilor indicatori de baza: volumul ofertei. gradul de utilizare a capacitatii de cazare. cât si în exteriorul granitelor nationale. respectiv se . Întrucât oferta turistica este în ge neral eterogena. cota de piata. gradul de ocupare pe un loc de cazare. Totusi. efectuate atât în inter iorul. Piata turistica poate fi privita si la nivel global. numarul mediu de vizitatori. în jurul anumitor zone sau centre de interes turistic.cumparare.turismului se caracterizeaza printr-un înalt grad de concentrare teritoriala. între care: numarul de unitati(locuri) de c azare. cât si fizic. distingem: piata t uristica interna si piata turistica externa. Astfel.pola rizeaza. trebuie retinut faptul ca oferta turistica nu poate fi deplasata in spatiu.

În rândul acest ora din urma. care se calculeaza ca numar mediu de sosiri pe z i. . suprafata plajelor etc. reflectând dimensiun ile pietei efective (reale). Ele nu arata însa.numarul mediu de vizitatori.unitati(locuri) la mese în reteaua de alimentatie publica. Iar piata de referinta este acea subdivizi une a pietei globale în cadrul careia întreprinderea sau produsul acesteia intervin ca elemente componente . durata medie a sejurului. Volumul cererii evidentiaza nevoia sociala pe care întreprinderea de turism urmeaz a sa o satisfaca într-o anumita perioada de timp si exprima. mai frecvent sunt utilizati indicatorii: numarul mediu previzibil de vizitatori.ocuparea pe un loc de cazare. se obtine volumul efectiv al ofertei exprimat în unit ati(locuri) zile. Cota de piata exprima ponderea detinuta de întreprinderea de turism sau de un prod us turistic în cadrul pietei de referinta. care se stabileste prin raportarea numerului de zil e-turist efectiv realizate la numarul mediu de vizitatori din perioada analizata. numarul de sosiri (plecari). care se determina ca raport intre numarul de in noptari intr-o unitate de cazare si numarul locurilor de cazare dintr-o perioada data. stabilit prin raportarea ofertei efectiv realizatela oferta teoretica a capacitatilor de cazare. 2. Prin înmultirea acestor indicatori cu numarul de zile în care unitatile functioneaza. mai ales în perioadele de sezon plin. . etc. mai pot fi utilizati si o serie de indica tori derivati: . Volumul încasarilor din activitatea turistica exprima raportul în care s-au aflat of erta si cererea turistica într-o anumita perioada sau la un moment dat.gradul de utilizare a capacitatii de cazare.4. Astfel de indicatori sunt utili pentru fundamentarea programelor de punere în valoare a unor resurse turistice în raport cu volumul poten tial al cererii. Si în acest caz exprimarea se poate face atât în unitati valorice cât si fizice. . în ce masur a a ramas o cerere nesatisfacuta sau existenta unei oferte fara cerere. Alaturi de acesti indicatori de baza.durata medie a sejurului. lungimea pârtiilor de sch i si a instalatiilor de transport pe cablu. pe baza raportului dintre numarul de zile-turist si numarul de zile din perioada analiza ta. totodata capacitatea efectiv a a pietei. Stabilirea factorilor care determina locul organizatiei în cadrul pietei .

al modificarii dimensiunilor sale. Gradul de accesibilitate a produsului. respectiv produse traditionale ale caror forma. dar si de o serie de alti factori: obiectivi si subiectivi. Sub raportul mobilitatii.Piata produsului si implicit piata întreprinderii va fi orientata. ci dintr-un sistem de relati i între venit si pret. exis ta multe produse . între pret si calitate. Daca produsele sunt destinate unor nevoi secundare sau unor nevoi de ordin superior care înca nu s-au generalizat ori nu sunt înca solvabile în masa larga a consumatorilo r atunci piata va fi mai restrânsa (sau mai concentrata) si totodata mai elastica . respectiv numarul de consumatori si intensitatea consumului Desigur accesibilitatea se gaseste în strânsa legatura cu nivelul pretului. între pretul produsului respectiv si pretul produselor carel pot substitui precum si pretul celorlalte marfuri. acc esibilitatea depinde de competitivitatea acestora. slab elastica si rigida sau inelastica. . ramân neschimbate de-a lungul unor perioade întinse de timp. iar pe de alta parte de ten dintele particulare determinate de natura si destinatia produsului respectiv. piata produsului po ate fi: elastica. raspândita în toate localitatile. Caracterul pietei depinde de elasticitat ea cererii populatiei. Categoria de nevoi carora li se adreseaza Daca este vorba de o nevoie presanta.fara vârsta . dar ea n u poate fi dedusa direct si exclusiv din marimea acestui pret. În cazul unor produse substituibile. o piata reprezentata printr-un numar ridicat de puncte de desfacer e. pe de o parte. Tot mai larg este cercul produselor car acterizate printr-un . Vârsta produsului Actiunea acestui factor creste în importanta în perioada contemporana. mai mult s au mai putin rigida. de tipul relatiilor sa le cu alte produse. Desigur. . concurente. produsul va avea o piata larga. de orientarea generala a pietei în care se înscrie produsul respectiv. ambalaje.

mai întâi. alegerea tipului de cercetare. Stabilirea obiectivelor si coordonatelor cercetarii de piata O definire clara si corecta a scopului unei cercetari se poate realiza numai pri     . 3. 3. prin care sunt e vitate posibilele erori care pot afecta calitatea acestora. Astfel. raportul resurse-nevoi va i nfluenta direct si piata firmelor ale caror produse sunt derivate. Raportul resurse-nevoi Isi pune direct amprenta asupra raportului cerere-oferta pe piata. Mentinerea si extind erea dimensiunilor pietei presupune o folosire rationala a cailor si formelor de distribuire. faza ciclului de viata în care se gaseste . iar apoi parcurgerea unei metodologii specific e cu respectarea stricta a unor reguli privind continutul fiecarei etape în parte. În timp ce piata celor care actioneaza în domenii cu resurse abundente.ciclu de viata (perioada de timp scursa între aparitia produsului pe piata si mome ntul disparitiei lui de pe piata). va cunoaste tendinta de crestere. Metode si tehnici specifice în analiza si evolutia pietei Organizarea si desfasurarea cu maxim de eficienta a cercetarilor de mar eting im plica.1. ori au la baza materiile prime r espective. Declinul si retragerea inevitabil a a produselor depasite de pe piata trebuie nu doar anticipate. va manifesta tendinte de scadere. a unu i program publicitar sustinut. dar pentru ocuparea locului lasat de ace stea pe piata trebuie pregatite din vreme alte produse. În acest fel. Calitatea activitatilor de desfacere si activitatilor de mar eting ale firmelo r O serie de produse noi trebuie sa-si faca loc pe piata produselor existente sa câs tige cumparatori si sa-si formeze o piata proprie si asta cu ajutorul unui program de lansare minutios pregatit si sustinut de firmele producatoare si comerciale. Dimensiunile pietei într-un moment dat vor depinde deci de vârsta prod uselor. p iata întreprinderilor profilate pe produse ale caror resurse de materii prime sunt tot mai restrânse. a unei politici de preturi coerente. .

simulare. Alegerea metodelor. ce informatii sunt necesare în vederea fundamentarii alternativelor decizionale optime pentru fiecare dimensiune a prob lemei investigate. Acestia trebuie sa ajunga la un n umitor comun în privinta alternativelor ce se supun investigatiei.ntr-o strânsa colaborare între executantul si beneficiarul ei. cu u n impact nemijlocit asupra întregii metodologii a cercetarii ca si asupra costurilor aceste ia. caz în care se ofera posibilitatea masur arii directe a . observare sau chiar o combinatie a acestora. a gradului de importanta si de urgenta a deciziei.2. experiment. în situatiile în care se doreste cunoasterea rel atiilor cauza efect. Prin formularea obiectivelor se precizeaza la ce nivel operational. pornind de la problema care a generat cercetarea. Elaborarea obiectivelor si ipotezelor constituie o etapa la fel importanta. În practica pentru recoltarea datelor si a informatiilor se utilizeaza urmatoarele metode sa u tehnici: ancheta. tehnicilor si instrumentelor de cercetare Metodele concrete de recoltare a datelor si informatiilor vor fi diferite în funct ie de faptul daca ele au fost exprimate sau nu. Ancheta este cea mai cunoscuta metoda de obtinere de date primare si are drept i nstrument de lucru chestionarul care va fi distribuit spre completare unui esantion reprez entativ pentru populatia avuta în vedere. Cel mai adesea alaturi de un obiectiv fundamental exista si obiective secundare care nu pot fi excluse sau neglijate caci ele pot contribui la realizarea scopului central al c ercetarii. putându-se realiza în laborator. a criteriilor care vor sta la baza evaluarii alternativelor. Experimentul este utilizat îndeosebi. respectiv daca ele exista în stare activa sau l atenta. 3.

terminologii complexe. . procesul esantionarii presupunând luarea deciziilor referitoare la definirea bazei de sondaj (cine va fi supus cercetarii?). întrebari care ar putea fi considerate de respondent ca agresive. venituri.întrebarile sa fie relevante.efectelor stimulilor la care este supus subiectul sau pe teren. Proiectarea unui chestionar este o activitate esentiala pen tru rezultatele sondajului. Odata depasita aceasta etapa. Observarile ofera posibilitatea obtinerii de date si de informatii privind compo rtamentul consumatorilor fara a apela la consultarea directa a acestora.sa fie clare. trebuiesc plasate la sfârsit. fie ca raspunde la ceea ce crede el ca est e întrebat si nu la ce s-a gândit cercetatorul. caz în care cunoas terea si masurarea fenomenelor este mult mai greoaie. Precizia informatiilor obtinute prin ancheta depinde de procesul de esantionare. de pura specialitate. jargoane tehni ce. familii. religie. firme. care sa ajute în procesul decizional. etnie. atunci când se urmareste si se înregistreaza cum procedeaza un cumparator în achizitia unui prod us sau serviciu si observare indirecta. gândit formulate. Esantionul este o parte a colectivitatii cercetate (persoane. respondentul fie renunta sa raspunda. Daca totusi este nevoie. clasa sociala. Se recomanda sub 15-20 de înt rebari. urmeaza obtinerea informatiilor. numarul acestora depinzând de obiectivele urmarite si de metodele folosite în interogare. dupa ce s-a . adica în chestionar sa se includa numai întrebari car e sa ofere date folosibile. pe o perioada de timp extinsa. astfel de întrebari. Daca întrebarea nu est e înteleasa. adica sa nu fie legate de subiecte sensibile. Fiecare întrebare trebuie evaluata dupa o serie de criterii înainte de a fii inclus a în chestionar. orase etc. de licate ca: vârsta. cuvinte de origine straina. Simularea reprezinta o tehnica de conducere (dirijare) a experimentelor cu un ca lculator folosind un model de sistem managerial. . Chestionarele scurte sunt mai acceptate.). Observarile pot f i directe. principalele conditii de respectat fiind urmatoarele: . Fiecare dintre acesti pasi este foarte important pentru obtinerea unor informatii realiste. chestionarul fii nd principalul instrument de lucru. adica sa se evite cuvinte cu mai multe întelesuri. atunci când se analizeaza unele efectele ale unui consum a nterior de bunuri. la determinarea marimii esantionului (câte persoane vor fi investigate?) si la sta bilirea metodei de esantionare (cum vor fi alesi subiectii).întrebarile sa fie inofensive.

. care sa defineasca pentru cel chestionat scopul cercetarii si sa determine cointeresarea: întrebari filtru (daca.. . nu ma pronunt). întrebari de control (verificare). iar întrebarile sa aiba permanent o succesiune logica. fiind o tehnica recomandata când exista o varietate de raspunsuri. . Variante de întrebari deschise sunt urmatoarele: .Respondentii le prefera deoarece raspund ceea ce cred ei si nu la variante prestabilite de altcineva. întrebari tra nzitorii. Asocieri de cuvinte (prima reactie).. caz in care se raspunde totalmente liber. concise. .. ). subiectii sa aiba libertatea de a nu raspunde (sau alterna tive de tipul: nu stiu. adica sa nu sugereze nici o forma de raspuns. atunci. În functie de situatii se pot formula intrebari inchise si intrebari deschise.întrebarile sa fie precise.. Completari de propozitii sau fraze.ca regula de baza. . deoarece daca contin mai mult de 20 de cuvi nte sunt greu de înteles mai ales atunci când sunt folosite într-un interviu.întrebarile sa fie scurte.. .întrebarile sa fie impartiale.se pot folosi întrebari introductive. . . Întrebarile deschise sunt acelea la care raspunsul este dat cu propriile cuvinte. la clasificarea si codificarea lor. Continuarea unei povestiri . adica sa atace un singur subiect pentru a se evita astfel confuziile. Exista totusi dezavantaje l a prelucrarea unor astfel de întrebari.stabilit un anumit raport cu operatorul sau respondentul s-a decis ca nu v-a ren unta la a da raspunsul. Complet nestructurate. precum si posibilitatea unor ras punsuri îndoielnice.

cu evaluarea caracteristicii (de la slab la excelent) . dupa cum datele exista în stare activa sau lat enta. iar altele vor fi stocate (în urma activitatilor de codificare si de pregatire a datelor) pentru o utilizare ulterioara. Metodele concrete utilizate vor fi diferite.erori în legatura cu esantionul desi a fost prestabilit dupa reguli statistice. eventual.   . Scala intentiei de cumparare.. cu exprimarea acordului intensitatii acordului fata de o afi rmatie (de la dezacord total pâna la acord total) .n u raspund. Dihotomice.erori în procesul propriu-zis de culegere a datelor.) . cu estimarea tranzactiei în viitorul apropiat. 3. marimea lui nu poate fi asigurata. Scala de apreciere. Unele din datele culese vor fi prelucrate imediat. cu furniz area de raspunsuri subiective etc.. Culegerea datelor necesare cercetarii Este etapa cercetarii în care se înregistreaza cele mai mari cheltuieli si se pot pr oduce cele mai multe erori.. nu stiu. Scala importantei.) . . Alegere multipla. Cele mai folosite categorii de întrebari inchise sunt: . Obligato riu se cere aducerea datelor în forma în care devine posibila analiza si interpretarea lor. cele la care lipsesc raspunsuri cheie fiind e liminate). Diferenta semantica. Scara lui Li ert. Trebuie urmarita si supravegheata atent colectarea da telor pentru a se preîntâmpina doua categorii de erori: . În faza prealabila prelucrarii datelor trebuie procedat la verificarea chestionare lor (se urmareste daca au fost completate. din diverse cauze. cand se apreciaza importanta eventual prin note . codificarea raspunsurilor (prin atribuirea unor valori numerice) si introducerea datelor în ca lculator. cauzate de subiectii invest igati sau de catre operatori. Colectarea datelor poate fi facuta de catre personalul speciali zat al firmei sau de catre specialisti externi. pe teren. sau . Descrierea unei imagini Întrebarile închise sunt cele care pot fi cu raspuns fix sau cu alegere fortata si unde trebuie sa se aleaga raspunsul. De exemplu.3. formând baze de date.. cu variante de raspuns fara ordonare . mult-putin etc. cu alegere între doua raspunsuri (Da/Nu. cu scala cuprinsa între doi termeni bipolari (adjective ant onime: mare-mic. cu refuzul acestora de a coopera. în cazul anchetei ne putem confrunta cu absenta subiectilor de la domiciliu.

3. Analiza datelor nu trebuie limitata doar la tehnicile anticipate în proiectul de c ercetare. Se urmareste gasirea unui raspuns. Se apeleaza la un numar însemnat de metode cantitative si calitative. Aceste metode trebuie alese cu discernamânt. numita si varianta (marimea cu care o variabila aleatoare es te dispersata în jurul valorii ei medii). fundamentat stiintific. Cunoasterea temeinica a definitiilor conceptelor de mar eting duce însa în mod sigur la explicarea corecta a rezultatelor cercetarilor de mar eting. în functie d e obiectivele cercetarii. Daca si obiectivul si cuprinsul cercetarii sunt înt elese. cauza se afla de obicei în nec laritatea integrarii scopului si sferei cercetarii. Analizarea si interpretarea datelor Analizarea descriptiva a informatiilor care caracterizeaza piata utilizeaza în pri mul rând mediile. astfel încât sa se valorifice la maximum baza informationala existenta s i sa se reduca la minimum erorile care pot duce la denaturarea rezultatelor. fiindca informatia rezultata poate sugera utilizarea altor metode de analiza si cai de interpretare a datelor.       .4. Interpretarea este dominata de judecata si de intuitie. analize grafice si corelatiile. atunci numai divergentele conceptual pot genera diferente în interpretarea datelor. pentru fiecare ipoteza avansata la începutul cercetarii. Daca doua perso ane înteleg diferit aceleasi rezultate ale unei cercetari de mar eting. dispersia.

totus i ponderea trebuie diminuata. Concluziile si recomandarile. Structura cadru a unui raport asupra cercetarii trebuie respectata.sa fie clar. 4. în care sunt sintetizate clar si concis principalele descoperiri ale cercetarii de mar e ting. grafic e. urmarite si platite rezultatele cercetarii de mar eting. figuri. adica pagina de titlu. prin dezbateri de grup. . 3. a unor rationamente ilogice sau a unor exprimari gresite. dar si ca urmare a unei tratari sau in terpretari gresite. este piesa pe seama careia sunt apreciate. .         . m ostre. Inexactitatile pot aparea nu numai ca o consecinta a unor proced uri necorespunzatoare de colectare a datelor. grafice. memoriul justificativ si cuprinsul rapor tului de cercetare. Rezultatele.Raportul de cercetare trebuie prezentat beneficiarului deoarece reprezinta dovad a realizarii cercetarii de mar eting. casete audio si video. dupa cum lung nu reprezinta si comp let. cercetarea dovedindu-si utilitatea numai daca raportul rezolva pro blemele identificate si atinge obiectivele propuse. respectiv: . . respectiv descrierea tuturor metodelor utilizate. chestionare. respectiv realizarea unui mini-raport asupra raportului de cerceta re. lipsite de constructii greoaie. o posibila t opica si succesiune pentru un asemenea raport fiind urmatoarea: 1. . 5. Introducerea. Complet nu înseamna lung. este partea palpabila a ei.sa fie exact. adica chiar daca subiectivismul analistului se resimte. care sunt prezentate sub forma unui text însotit de tabele. Rezumatul.sa fie obiectiv. fu rnizarea de informatii despre piata si clientii ei principali si detalierea concluziilor si recomandarilor. sa evite ceea ce este nesemnificativ si exprimarile stufoase. Cercetarea propriu-zisa.sa fie complet. 2. care sintetizeaza semnificatiile cercetarii efe ctuate pentru beneficiar. Exista câteva cerinte pe care trebuie sa le îndeplineasca raportul cercetarii de mar eting. Frazele trebuie sa fie scurte. ia r excesul de adjective si adverbe trebuie sa fie evitat. în sensul ca el trebuie sa cuprinda toate informatiile relevante pentru obiectivele propuse. Raportul de cercetare este produ sul final al proiectului de cercetare. Cercetatorul trebuie sa stie sa fie selectiv. desene.sa fie concis. Acest raport trebuie privit ca o însiruire de documente scrise. CD-uri si DVD-uri care redau rezultatele cerc etarii întreprinse. fotografii.

sunt utilizate cu scopul de a sprijini. Productia si comercializarea ser viciilor turistice. Animatia in turism si i ndustria ospitalitatii. Bucuresti : Editura THR-CG 2. Piata turistica. Chiriac Alexandra Crina. concise si amplasate într-o ordine logic a. lizibile. Luca C. (2004). dar si psihologica. Bucuresti: Editura THR-CG 3. Manualul practic al ghidului de turi sm. perceptia.. Nedelea. Bucuresti: Editura Gemma Print 4.. ilustra si mari detalierea f acuta în celelalte sectiuni ale raportului. Organizarea activitatii de agrement in structurile de primire turistice din mediul rural. Berechet Gabriela (coord. Al. (2004). Nistoreanu P.). Bucuresti: Editur a Gemma Print 5.. Cristea Anca Adriana (2003). Bucuresti: Editura Didactica si Pedagog ica 6. pentru a favoriza memorarea. (2004). Bibliografie 1. Chiriac Alexandra Crina. Dinu V.Ultimele se cer a fi sugestive. 6. Anexele. Manualul directorului de hotel. (2003). Chiriac Alexandra Crina. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica . În cazul în care sunt prea detaliate ori pre a complexe este bine sa fie plasate în anexe. Cristea Anca Adriana (2003). Nedelea Al.

Piata turistica a României. Bucuresti: Editura Uranus     . grija pentr u clienti si reguli de comportament in structurile de primire turistice din mediul rural. (2003). Asistenta acordata turistilor. (2008). Bucuresti: Editura Econo mica 8. Mar eting turistic. Tigu Gabriela. Etica afacerilor in turism.. Cluj-Napoca: Editur a Risoprint 9. Stanciulescu Daniela Anca (2003). C.7. (2010). Targu Mures: Editura Dimitrie 10. Oroian Maria. Rahau Loredana. Mar eting Cantemir note de curs. Nita.. Nita I. Rahau Loredana 2009). Buc uresti: Editura THR-CG 11.

. MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR Neagu Gheorghe 1. Chr.Capitolul X. care poate fi tradus prin expresia fel de a fi. cu cât sun   . Doua definitii sunt de importanta maxima pentru manageri : . ci si unul economic. de sigur. Impactul calitatii asupra economiei a avut. În ca din anul 2150 Î. unde pe stela funerara este reprezentata figura unui egiptean care verifica masurarea unui bloc de piatra cu ajutorul unei sfori. calitatea devine un factor important de economisire. calitatea nu mai este doar un concept filozofic. daca un constructor construieste o casa pentru un om si munca sa nu este rezistenta si casa se prabuseste si ucide pe proprietar.. consecinte de alta natura si amploare decât în filozofie. când datorita reducerii accentuate a resurselor de materii prime. Codul lui Hamurabi prevede reglementari privind calitatea referi tor la constructia de locuinte ( Articolul 229):. In dictionare gasim circa o duzina de termeni. In Grecia Antica. De asemenea se cunoaste ca fenicienii taiau mâna dreapta oricarei persoan e care realiza produse sau servicii nesatisfacatoare. Desi calitatea este un concept vag. In ochii clientilor. provine din limba latin a. dovezile arheologice furnizeaza multe date cu privire la sisteme. Nu este usor sa ajungem la un consen s cu privire la ce se întelege prin calitate. de asigurare a calitatii care erau u tilizate în activitatea zilnica. acel constructor v a fi condamnat la moarte. Odata cu progresele înregistrate în industrie. Rolul calitatii în economie a crescut considerabil începând cu an ii 80..caracteristicile produselor este una dintre ele. radacinile sale sunt adânc plantate în istorie. Unul din cele mai vechi sisteme de feedbac cu privire la calitate a fost gasit în mormântul unui faraon în Egipt. Termenul calitate. de la cuvântul qualis. În conceptia actuala calitatea a devenit o preocupare generala a tuturor organizat iilor si se realizeaza prin intermediul managementului. Conceptul de calitate Notiunea de calitate are în constiinta oamenilor o istorie îndelungata.

. nu-si dau seama în mod evident ca exista do ua tipuri destul de diferite de calitate. si anume: vandabilitatea si costurile. in special consumatorii. deoarece cele doua tipuri de calitate au efect asupra a doua elemente diferite.absenta deficientelor este cealalta definitie importanta a calitatii. . Managerii însa. In ochii clientilor. Pentru manageri învatamintele principale sunt: .deficientele produselor influenteaza costurile.caracteristicile produselor influenteaza vânzarile.1 am detaliat cele doua definitii. cu atât mai înalta este calitatea. c alitatea mai înalta costa de obicei mai mult. In Tabelul 1.t mai bune caracteristicile. trebuie sa constientizeze existent a acestei distinctii. din acest punct de vedere. cal itatea mai înalta costa de obicei mai putin. cu cât apar mai putine deficiente cu atât mai buna este calitatea. Unii clienti. . din acest punct de vedere.

costul garantiilor . Sa reduca defectiunile în exploatare. Sa aiba venituri din vânzari . Sa mareasca segmentul de piata pe care-l ocupa .M. Sa creasca satisfactia clientilor . 11 In economie. Corespunzator acestei teorii imaginea unui produs este reprezentata d e caracteristicile acestuia. pag. deci din proprietatea produsulu i de a satisface o   . testele . Sa mareasca randamentul. Sa reduca verificarile. Sa fabrice produse vandabile . calitatea mai buna costa mai mult . J. rebuturile . calitatea mai buna costa mai putin Sursa :Juran. Ed. conceptul de calitate se bazeaza pe teoria semnificatiei elaborata de Ioachim Von Uex üll. Sa ofere preturi reduse Efectul principal se manifesta asupra vânzarilor De obicei. Sa reduca insatisfactia clientilor . Caracteristica reprezinta o însusire a produsului care îl diferentiaza de altele si deriva din valoarea sa de întrebuintare. Sa scurteze ciclul de lansare al unui produs . Principalele întelesuri ale termenului de calitate Caracteristicile produselor care raspund nevoilor clientilor Absenta deficientelor Calitatea mai buna creeaza firmelor posibilitatea : Calitatea mai buna creeaza firmelor posibilitatea: . Sa reduca activitatea de refacere. Suprematia prin calitate.Tabel 1. capacitatea . Sa îmbunatateasca conditiile de livrare Efectul principal se manifesta asupra costurilor De obicei. Teora. Sa faca fata concurentei . Sa reduca rata erorilor . 2002. Manualul directorului de firma.

Referindu-se la cerinte. Rezulta ca producatorul nu poate face abstractie de competitivitate si munca înglobata în produs. pentru producatori este importanta cunoasterea acestora. Analiza calitatii produselor necesita mai întâi o împartire a acestora pe clase de cal itate. furnizo rul si societatea în ansamblul sau. caracteristica produsului fiind aici competitivitatea. atunci când analizeaza calitatea si utilitatea. deoarece un bun care nu raspunde unei nevoi soc iale nu are nici calitate. caracterizata prin atingerea p arametrilor proiectati si fiabilitate. nivelul de satisfactie pe care o resimte utilizatorul produsului. dar analiza calitatii nu se poate rezuma numai la aceasta perioada. ci trebuie extinsa si la celelalte: conceperea si fabricarea. De aceea în managementul ca litatii se urmareste identificarea si masurarea acestora pentru a cunoaste nivelul la care oferta producatorului se încadreaza în cerintele utilizatorilor. ca beneficiarul acorda ate ntie în primul rând . care concretizeaza efectiv utilitatea produsului. În teoria semnificatiei. Caracteristicile calitative exprima tocmai modul în care se realizeaza utilitatea . pe rioada de utilizare. care sunt: clientul. spiri tuale. sociale. Deoarece bunurile si serviciile sunt realizate pentru a satisface diversi tatea cerintelor sociale. acestia sunt cei care îsi pot expune punctel e de vedere cu privire la produs. realizarea comerciala. Pentru toti calitatea se manifesta în perioada de utilizare a p rodusului. Diferentierea c alitativa se face între clase. unde caracteristica de apreciere este cantitatea de munca încorpora ta în produs. Standardul ISO 9000:2000 le clasifica în materiale. Încadrarea în nevoia social a este prima conditie a existentei calitatii. ecologice (dupa cum o face si stiinta economica) si au un caracter dina mic determinat de evolutia progresului tehnic. Pentru stabilirea caracteristicilor bunurilor si serviciilor este necesara cunoa sterea tuturor celor implicati în realizarea si utilizarea acestora. în interiorul carora produsele au caracteristici tipologice comune.nevoie sociala.

care îi conf era capacitatea de a satisface exigentele explicite si pe cele implicite. este interesata de protectia consumatorilor si de existe nta unei concurente reale pe piata. conceptul de calitate a fost inclus în stiinta managementul ui doar de aproximativ doua decenii.utilitatii produsului. alcatuita din caracteristicile calitative. tipologice si alte caracteristici mai putin semnificative. la rândul ei. Calitatea este. iar actiunile pentru calitate s-au concretizat la nivelul fiecarei organizatii prin obiective si stru cturi organizatorice. tenacitate în munca. când în Europa s-a initiat activitatea de certificare. Referindu-se la nevoia extinderii ariei de cuprindere a calitatii. managementul organizatiei s-a îmbogatit cu un domeniu nou-managementul calitatii. dar analizeaza si situatia pietei si comportarea în timp a produsului. functionalitate. Standardul ISO 9000:2000. J. revenire. Cu alte cuvinte calitatea este o imagine caracterizata de elemente economice. iar societatea. ca element fundamental al comportamentului uman. ecologice si functionale. Chové directo r la Philips Franta. . reluare. devenind un element de educatie. o problema de comportament care implica insistenta în activitate. remarca la Congresul Mondial pentru Calitate din 1978. Calitatea nu mai este în prezent o preocupare doar pentru organizatii. Pornind de la aceste precizari. Ca urmare. faptul ca aceasta nu înseamna doar satisfacerea clientilor. în care se prezinta terminologia calitatii. ci si aspectele legate de impactul produsului asupra mediului. putem defini calitatea ca fiind imaginea bunului studiat. de asemenea. mediu. de cultura. Desi notiunea de calitate. O definire mai larga a conceptului de calitate în economie. eficienta si competitivitatea cor espunzator intereselor producatorului etc. Din cele prezentate pâna aici rezulta ca prin calitatea produsului nu trebuie sa s e înteleaga numai nivelul tehnic al acestuia. nevoia largirii înt elesului calitatii. ar putea fi legata de trei coordonate: eficienta. care îi asigura functionarea corespunzator cerin telor. dar si a producatorilo r si a societatii în general. defineste c alitatea ca o multime de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu. ci si a fiecarui individ. ceea ce permite o mai buna întelegere a necesitatii acesteia si cunoasterea a ce este mai bun în lume. apar e de la începutul istoriei sale.

2.. Garvin (1988) defineste cinc i perspective ale calitatii: . Astfel. stii ce este .perspectiva transcedentala: . respingând ideea de productie de masa. Uneori este echivalenta c u mestesugul.. .diferentele calitative raportate la diferentele canti tative ale unor componente sau atribute dorite. calitat ea este gradul in care un anumit produs este în conformitate cu un proiect sau specif icatie . este atât absoluta.. Din perspectiva produsului . Perspective în abordarea calitatii Literatura de specialitate sintetizeaza serie de perspective cu spectru larg de cuprindere a demiului calitatii.desi calitatea nu poate fi definita.perspectiva utilizatorului. calitatea este capacitate produsului de a fi utilizat (fitness to use) Ju ran (2002) .perspectiva producatorului . In a cest caz diferentele calitative sunt date de diferentele cantitative dintre caracteristicile unui pro dus. . In aceasta perspectiva calitatea este sinonima cu excelenta. cât si universal recunoscuta. în acord cu altii autori. produsele fiind clasificate în functie de numarul de caracteristici dorite pe care le poseda. calitatea est un atribut concret si masurabil.calitatea consta în capacitatea de a satisface dorinte. Acesta perspectiva implica o abordare ierarhica a calitatii. rezistenta la moda sau gusturi. calitatea se refera la numarul de atribute necuantificabile continute în fiecare atribut cuantificabil al unui produs.calitatea înseamna conformitate cu cerintele .perspectiva produsului: .

Toate definitiile din cadrul acestei perspective considera calitatea ca fiind co nformitatea cu anumite cerinte. Nivelul de calitate este dat de deviatiile de la specificatiile precizate. In acest sens, excelenta este echivalenta cu .a face lucrurile bine de prima data.. De exemplu calitatea unui Rolls Royce bine facut este similara cu calitatea unui Daewoo Tico bine facut. - perspectiva valorii - calitatea reprezinta nivelul de excelenta la un pret accep tabil simultan cu controlul variabilitatii la un cost acceptabil ; calitatea înseamna cel mai bun în functie de anumite cerinte ale consumatorului: (a) utilitatea efectiva si (b) pretul de vânzare ale produsului Evident, integrarea acestor perspective conduce spre .satisfacerea cerintelor cl ientului ca element unificator.

3. Dimensiuni ale calitatii

În cadrul proceselor si activitatilor dintr-o organizatie membrii diferitelor dep artamente ( proiectare, productie, mar eting, etc) au de îndeplinit diferite roluri, adesea co ntradictorii. Fiecare are o responsabilitate principala, o singura abordare a calitatii si o singura f aza a procesului de dezvoltare, însa atingerea succesului reclama o coordonare strânsa a activitatilor d in cadrul tuturor functiilor ( Garvin,1988). Daca departamentele lucreaza în mod izolat, atunci exis ta o probabilitatea destul de mare ca fiecare departament sa nu cunoasca perspectivel e si cerintele cu care se confrunta celelalte departamente. Efectele acestei abordari sunt: comuni care defectuoasa, durata mare de dezvoltare a noilor produse si disfunctionalitati. Evitarea acestor probleme reclama ca fiecare functie/departament sa îsi largeasca perspectiva proprie asupra calitatii. De exemplu, proiectantii pot beneficia de contactul direct cu clientii si nevoile acestora, iar specialistii în mar eting pot colabora mai strâns cu sectiile de productie pentru a întelege limitarile echipamentelor si a capacitatilor de produc tie existente. Astfel se poate realiza integrarea si coordonarea abordarilor cu privire la calitate di n perspectivele utilizatorului, produsului si a productiei. Pentru a depasi aceste probleme, Garvin ( 1988) propune urmatoarele dimensiuni ale calitatii produsului: performanta, fiabilitate, caracteristici secundare (atribu te), conformitate,

 

 

durabilitate, serviceability, estetica, calitatea perceputa. Fiecare dintre aces te dimensiuni este independenta. Un produs considerat de calitate buna prin prisma unei dimensiuni poate fi considerat de calitatea slaba prin prisma altei dimensiuni. De asemenea , exista situatii în care o îmbunatatire a unei dimensiune se poate realiza numai pe seama deteriorarii alteia, dupa cum ex ista si situatii când doua dimensiuni , cum ar fi fiabilitatea si conformitatea, pot evolua în acelasi s ens. Performanta - se refera la carcteristicile primare de utilizare ale unui produs /serviciu. Caracteristicile secundare sunt acele elemente care completeaza functionarea de baza a produsului ( produs/serviciu completat) . Fiabilitatea reflecta probabilitatea de defectare a unui produs într-un interval de timp specificat. Printre cei mai utilizati indicatori ai fiabilitatii sunt: - timpul mediu pâna la prima defectare (MTFF); - timpul mediu între doua defectari (MBTF); - rata de defectare pe unitatea de timp. Conformitatea- reprezinta gradul în care proiectul unui produs si caracteristicile sale operationale sunt în concordanta cu standarde prestabilite. Atât fiabilitatea cât si conformitatea sunt strâns legate de productie. Îmbunatatirile a duse în cadrul celor doua dimensiuni sunt translatate direct în îmbunatatirea calitatii, deo arece defectarile sau erorile de functionare sunt privite ca indizerabile practic catre toti consu matorii. Durabilitatea ca indicator al duratei de viata a unui produs , are atât implicatii tehnice, cât si economice. Din punct de vedere tehnic, durabilitatea se defineste ca: durata de functionare a unui produs înainte de deteriorarea fizica a acestuia

Durabilitatea este usor de interpretat în cazul în care repararea produsului este im posibila. Daca produsul poate fi reparat, interpretarea durabilitatii devine mai complicat a. Se vor adauga noi elemente, deoarece durata de viata a produsului va varia în functie de fluctuatia preferintelor consumatorilor ( moda etc.) si a conditiilor economice. Astfel ,durabilitatea de vine: durata de utilizare a unui produs înainte de a se defecta, în cazul în care înlocuirea acestuia este considerata preferabila repararii (Garvin, 1988) Capabilitatea de furniza serice ( serviceability)- se poate defini ca viteza, curtoazia, competenta si usurinta de a repara (Garvin ,1988) Estetica- estetica unui produs sau modul cum arata, se aude, miroase etc., este o dimensiune dependenta de preferintele individuale ale consumatorilor. Calitatea perceputa ca si estetica unui produs este o dimensiune subiectiva, leg ata de perspectiva utilizatorului. Deoarece consumatorii nu detin informatii complete d espre atributele unui produs/ serviciu, acestia utilizeaza în mod frecvent criterii indirecte pentr u a compara diverse marci. De exemplu, durabilitatea nu poate fi observata direct, ci trebuie dedusa prin intermediul unor multiple caracteristici tangibile si intangibile ale produsului. În acest caz imaginile, reclama si numele de marca, acceptii ale realitatii mai degraba decât realitatea, pot fi crit ice pentru alegerea produsului de catre clienti. De exemplu, multi clienti considera tara de proveni enta a unui produs ca un indicator al calitatii produsului (Elvetia pentru ceasuri, Germania pentru au tomobile etc.). Reputatia este de fapt unul dintre ingredientele principale ale calitatii percep ute. Puterea sa provine din urmatoarea analogie implicata de clienti (Garvin ,1988): calitatea produselo r actuale este similara cu calitatea produselor furnizate de o companie în trecut; sau calitatea unor produse noi este similara cu calitatea produselor traditionale ale firmei.

4. Evolutia sistemelor de calitate

Sistemele pentru asigurarea si îmbunatatirea calitatii au evoluat rapid în ultimii a ni. In secolul XX, simplele activitati de inspectie au fost înlocuite sau completate cu u tilizarea statistici si a controlului calitatii. Asigurarea calitatii s-a dezvoltat si rafinat, iar acum multe companii doresc sa progreseze spre un managemnt al calitatii totale. În cadrul acestui proces de dezvoltare a organizatiei, pot fi identificate patru s

tadii : inspectie (I), controlul calittii (QC), asigurarea calitatii (QA) si managementu l total al calitatii (TQM) - Figura 1.1 Inspectia (I). La început inspectia a fost considerata singura modalitate de asigu rarea calitatii. In cadrul unui sistem bazat pe inspectie, una sau mai multe caracteri stici ale unui produs, serviciu sau activitate sunt analizate, masurate, testate sau evaluate si compar ate cu cerinte specifice în vederea evaluarii conformitatii cu o specificatie sau un standard de performant a.. Activitatile de inspectie pot fi desfasurate de catre personal special angajat sau prin autoinsp ectie. Inspectia este un proces de analiza evaluare post eveniment., fara alte elemente de prevenire în afara idnetificarii furnizorilor, operatiilor sau operatorilor care au produs bunuri/servicii non-co nforme cu specificatiile date. Controlul calitatii (QC) Din punctul de vedere al metodelor, sistemelor, instrum entelor si tehnicilor managementului calitatii, controlul calitatii este un proces mai sofi sticat decât inspectia, conducând la un numar mai mic de non-conformitati în raport cu specificatiile. Contr olul de calitate nu imbunatateste calitatea, ci atrage atentia când produsele/serviciile nu sunt co nforme cu cerinte. Utilizarea excesiva a acestui sistem poate conduce la diminuarea responsabilitat ilor asumate de angajat cu privire la îmbunatatirea proceselor în care sunt implicati, deoarece aces tia vor astepta mereu ca munca lor sa fie controlata pentru conformitatea cu specificatiile pres tabilite. Asigurarea calitatii (AC) Detectarea si rezolvarea problemelor create de non-con formitati nu este un mod eficace de a elimina cauzele aparitiei acestora. Îmbunatatirea cont inua a calitatii pe

termen lung poate fi obtinuta numai prin directionarea eforturilor organizatiei spre planificare si prevenirea aparitiei problemelor la sursa. Acesta viziune conduce la asigurarea calitatii. Managementul calitatii totale (TQM) . Acest termen a fost introdus relativ recen t. Exista controverse atât în privinta termenului ca atare, cât si în privinta semnificatiei acest uia. In 1991 organismul de standardizare din Marea Britanie a definit acest termen astfel : .o filozofie a managementului care vizeaza toate activitatile prin care nevoile si asteptarile comunitatii, precum si obiectivele organizatiei sunt satisfacute în maniera cea ma i eficienta si economica prin maximizarea potentialului tuturor angajatilor printr-o angajare c onsecventa în activitati de îmunatatire . Saltul la tot ce a însemnat înainte .calitatea .- micul C si tot ce înseamna TQM , adi ca .marele C. este prezentat în Tabelul 1.2 . Tabel 1.2 Continutul lui C mic si C mare Subiect Continutul lui C mic Continutul lui C mare Produse Bunuri fabricate Toate produsele, bunuri si servicii destinate vânzarii sau nu Procese Procese direct legate de fabricatia de bunuri Toate procesele ; servicii auxiliare productiei, comerciale etc. Sectoare economice Productia Toate sectoarele; productie, servicii, administratia de stat etc. , cu scop lucrativ sau nu Calitatea este privita ca : O problema tehnica O problema de afaceri

Cum sa gândim calitatea: Pe baza nivelului de cunostinte din departamentele functionale Pe baza Trilogiei universale Obiectivele de calitate sunt incluse: Printre obiectivele de productie In planul de afaceri al firmei Costul calitatii necorespunzatoare: Costuri asociate cu bunurile fabricate necorespunzator Toate aceste costuri ar trebui sa dispara daca totul ar merge perfect Îmbunatatirile sunt îndreptate spre: Performantele departamentale Performantele firmei Evaluarea calitatii se bazeaza în special pe: Conformitatea cu specificatiile , standardele si procedurile de productie Gradul de sensibilitate fata de nevoile clientilor Instruirea în managementul calitatii: Concentrata în Departamentul pentru Calitate În întreaga companie Coordonarea se face de catre: Managerul de calitate Un consiliu de calitate format din managementul de rang superior

Sursa: J.M.Juran Planificarea calitatii, Ed. Teora, 2000, pag. 17

5. Costurile calitatii

5.1. Calitatea si eficienta economica Corelatia strânsa care exista între calitatea unui produs si costurile realizarii ac estuia, nu trebuie interpretata în sensul existentei unui raport proportional între cele doua c omponente. Sintagma .calitatea costa. poate constitui un obstacol în hotarârea organizatiilor de a fabrica produse cu un nivel de calitatea comparabil cu cel al produselor occiden tale reducându-si, astfel, competitivitatea atât pe piata interna cât si la export.

Prin sistematizarea costurilor pe capitole de cheltuieli si valorificarea inform atiilor obtinute din analiza calitatii, s-a putut demonstra ca, în realitate o calitate superioara asigura reducerea costurilor datorita folosirii eficiente a resurselor. Astfel, prin cresterea productiei fara a întreprinde masuri de îmbunatatire a calita tii se pot înregistra mai multe rebuturi si produse care necesita remedieri si ca urmare o cr estere a costurilor de fabricatie, precum si riscul pierderii clientilor. Aceasta situatie o întâlnim si în fazele de conceptie si de exploatare a produselor la beneficiar. Dimpotriva, orientarea managementului în domeniul calitatii spre controlul de prev enire, care este apreciat de catre producator ca fiind mai scump, poate sa genereze o e ficienta mai mare decât în cazul controlului de constatare prin inspectie, deoarece declanseaza proces e tinute sub control, ceea ce va permite diminuarea costurilor prin reducerea costurilor nonc alitatii, precum si vânzarea unei cantitati mai mari de produse, eventual si la un pret mai ridicat. În analiza costurilor calitatii trebuie sa se tina seama ca acestea se manifesta p e toata durata ciclului de viata a unui produs, incluzând atât costurile de achizitie si mentenanta , cât si pe cele de dezafectare. Studiile efectuate în acest domeniu arata ca în prezent costurile cu noncalitatea si cele pentru prevenirea si evaluarea acesteia, reprezinta pâna la 25% din costul de productie, în cazul unui firme industriale, si creste pâna la 40% în cazul firmelor specializate pe servicii. 5.2. Definirea costurilor referitoare la calitate Prima întreprindere care a introdus un sistem de management bazat pe costurile cal itatii a fost Compania General Electric (1946). În cadrul acestui sistem costurile calitatii au fost definite ca reprezentând .costu rile datorate rebuturilor, remanierilor, inspectiilor, testelor, deficientelor constatate de c umparator, asigurarii calitatii, incluzând programele de instruire în domeniul calitatii, auditul calitati i produselor, controlul si analiza statistica. Într-o definire mai larga, costul referitor la calitate reprezinta cheltuielile e fectuate de producator, utilizator si societate în legatura cu calitatea proceselor, produselo r, serviciilor si protectia mediului. Corespunzator standardelor ISO:9000, costurile referitoare la calitate reprezint a costurile care se fac pentru realizarea calitatii propuse, asigurarea încrederii necesare, s

i pierderile suportate atunci când nu se realizeaza calitatea propusa. Costurile referitoare la calitate reprezinta totodata un instrument important de valorizare a calitatii, de optimizare a proceselor si activitatilor relevante pentru calitate , o sursa potentiala de crestere a profitului firmei. 5.7. Structura costurilor calitatii

Abordând problematica costurilor calitatii, J.M. Juran le grupeaza în 11 categorii, ( Juran, J.M. 1999) astfel: costurile implicate de studiul pietei, costurile necesare act ivitatii de cercetare si dezvoltare, - costurile activitatii de proiectare, costurile activitatilor de pl anificare a fabricatiei, costurile de mentinere a preciziei de lucru a proceselor si echipamentelor, cost urile datorate resurselor umane si materiale necesare pentru controlul procesului tehnologic, c osturile corespunzatoare activitatilor de promovare a desfacerii si serviciilor asociate, costurile pentru evaluarea procesului, costurile prevenirii defectelor, pierderile datorate defec telor de calitate, costurile informarii permanente a personalului în legatura cu activitatile referit oare la calitate. Un alt punct de vedere cu privire la clasificarea costurilor referitoare la cali tate, îl gasim în metodologia adoptata de General Electric Company, cu privire la gestiunea costur ilor, pe care Masser a integrat-o într-un sistem al costurilor denumit .Quality Cost Analysis.. În aceste sistem Masser a delimitat trei categorii de costuri în legatura cu calitatea: costuri de prevenire; costuri de evaluare; costuri de defectare (neconformitate). Întrucât conducerea calitatii prin costuri este specifica producatorului, vom retine clasificarea costurile referitoare la calitate specifica acestei etape din ciclu l de viata al produsului:

dispunerea de mul tipli furnizori. . sistemul de primi re a reclamatiilor. de calitate . revizuirea intrarii cererilor. stabilirea culegerii s i ana lizei datelor. proced uri si norme. ca o consecinta a activitatilor. a tuturor sau doar a unora din cerintele care sunt adaptate pentru uzul clientilor sau care au fost semnalate în documentele de serviciu. planificarea calitatii. manuale tehnice. dar care au fost detectate înainte ca produsul sau efera la costul care se face înainte ca produsul sau serviciul sa fac parte costurile se pot defini ca fiind acelea care imp erorilor comise în timpul proceselor si serviciul sa fie predat clientului. între tinerea preventiva a echipamentului si mas inilor . Din aceasta categorie . cu anticipatie.A . pregatirea normelor de lucru si responsabilitatilor. curtenia si ordinea. Se includ în aceste co sturi toate masurile necesare pentru prevenirea aparitiei neconformitatilor. altfel spus. daca este conform cu calitatea specificata.. sisteme de calitate. diagrame ale proceselor de munca. Se r ajunga la public.B costuri de evaluare .sunt rezultatul evaluarii produsului finit sau a servic iului. Din aceasta categorie fac parte costurile pe care le implica urmatoarele activit ati : realizarea si revizuirea procedurilor. studiul necesitatilor si expectativelor cetatenilor. planificarea costurilor. fie finale sau intermediare. Motivul pentru care se realizeaza aceste activitati de evaluare este acela ca organizatia respectiva nu este sigura ca ceea ce s-a investit în prevenire a fost totalmente eficace. studii asupra impactului ambiental. analiza necesitatilor de formare. experiente pilot de programe publice. acestea reprezinta tot ceea ce s-a cheltuit pentru a vedea daca rezultatul unui proces corespunde standardului. Altfel spus. -C costurile neconformitatilor .costuri de prevenire. formarea personalului. aplicarea unor tehnici de programare a proiectelor si activitatilor (PART. actiuni meni te sa evite producerea erorilor. de organizare. planificarea reuniu nilor de lucru. a cauzelor care pot determina lipsa calitatii. analiza riscurilor si a planurilor de securitate si igiena a muncii. Sunt cele care deriva din nerealizarea produsel or sau serviciilor. actiuni pentru îmbunatatirea proiect arii serviciilor. sunt costurile activitatilor de preîntâmpinare a apariti ei erorilor sau. sunt costurile tuturor acelor activitati prin intermediul carora se încearca eliminarea. prezicerea si determinarea timpului de asteptare. dupa ce acesta a fost prestat. GANTT ) planificarea cu ajutorul programelor informatice. proce se de selectie. Aceste costuri s e clasifica în doua mari grupe: o costuri pentru neconformitati interne lica organizatia respectiva.

în general. corectia erorilor contabile. costurile der ivate din procedurile judiciare. accidente. costurile cu probele de laborator. timp folosit în elaborarea inf ormarilor inutile. pierderi (în utilaje. studii asupra impactului programelor publice în societate. evaluarea randamentulu i angajatilor. sedinte de lucru inutile sau de o durata mai mare decât necesarul. în diferite situatii. revizuirea facturarii. revizuirea sigurantei. valori foarte înalte. inspectarea materialelor si echipamentelor. Folosirea conceptului d e cost de oportunitate este deosebit de util aici. studiul p rivind satisfacerea cetateanului.pe care le implica urmatoarele activitati: programe si proiecte începute dar aband onate.sunt asociate cu defectele care se gas esc dupa ce produsul sau serviciul au fost transmis e clientului. actiunile de revizuire a actiunilor deja executate . bunuri etc. materiale (acte) consumate din cauza erorilor. Exemple pentru acest tip de costuri sun t cele generate de: indemnizatiile derivate din prestarea ineficienta a unui serviciu. masurarea timpului de asteptare al cetateanului. În general nu se înregistreaza contabil. evaluarea investitiilor. Aceste costuri ar fi disparut daca nu s-ar fi produs nici un defect.). Organizatia suporta ace ste costuri pentru ca sistemul de evaluare nu a detectat toate erorile. retrimiterea unor produse si documente. anchete în rândul angajatilor. masurarea timpului necesar procesarii unui apel telefonic. masurarea randamentului proceselor finalizate în cadrul organizatiei. evaluarea gradului de executie a programelor si proiectelor. studiul calitatii serviciului. timp folosit în interpretarea informarilor (materialelor) deficiente. evaluarea comport amentului personalului de contact cu clientul. m asurarea indicatorilor de calitate. epurarea programelor informatice. Costurile de esec externe se evalueaza mai greu si pot atinge. actiuni corectoare . costuri de reparatii. o costuri pentru neconformitati externe . întârziere în încasari.

pe total si pe categorii. pregatite în prealabil cu pricep ere si meticulozitate . sondaje facute l a clienti. inclusiv a ponderii acestora în totalul costurilor referitoare la calit ate. determinarea costurilor referitoare la calitate se face prin informatiile culese din interiorul firmei si de la clienti. comerciale si administrative.Bilantul costuri lor calitatii. iar pe verticala se analizeaza evolutie fiecarei categorii si a costului total.5. 5. compararea nivelului cheltuieli lor realizate cu cel prevazut. documente tehnice. Acest e costuri. care se fac de producator pentru rebuturi remedieri si pentru rezolvarea altor probleme de neco nformitate. chestionare. În practica economica curenta. 5. construite. exista un decalaj între momentul aparitiei si cel al identifi carii deficientelor.Costurile totale ale calitatii sunt suma tuturor celor enumerate anterior. indicarea surselor costurilor excesive pentru a se lua masurile coresp unzatoare. Dificultatea stabilirii precise a acestor costuri este determinata atât de metodele folosite de organizatii în calculul. care este de fapt un tabel în care pe orizontala se face analiza comparativa a categori ilor de costuri ale calitatii. planificarea si urmarirea costurilor. Bilantul calitatii se realizeaza pe baza colectarii unor date din conturi ale contabilitatii generale si analitice. Pasivul reflecta costurile noncalitatii iar activul economiile obtin ute prin diminuarea defectelor de calitate. Bilantul calitatii Bilantul calitatii este un instrument pentru managementul calitatii. Bilantul r eflecta în expresie baneasca situatia statica si dinamica a calitatii produselor/serviciilo r din punct de vedere al costurilor. Calculul costurilor referitoare la calitate Evidentierea costurilor si determinarea valorii totale a acestora este în practica o actiune dificila. care sunt colectate din urmatoarele surse: contabilitate. se face cu ajutorul unui document denumit impropriu . trebuie sa corespunda costului total al organiz atiei. daca sunt adaugate la cele materiale. între momentul actiunilor preventive si cel al obtinerii efectelor acestora etc. În practica româneasca prezentarea si analiza costurilor referitoare la calitate. cât si de o serie de factori independenti de sistemele contabile cum sunt: unele costuri pentru calitate nu sunt cuantific abile sau estimarea lor este subiectiva.8. Sistemul de raportare a costurilor referitoare la calitate trebuie sa întruneasca conditii cum sunt: identificarea zonelor în care se fac cheltuielile..

Curba pretului pleaca de la zero (un produs fa ra calitate nu se vinde) si creste cu nivelul calitatii pâna la un nivel de la care cresterea se ate nueaza treptat. înlaturarea avariilor.pentru a asigura o corectitudine corespunzatoare a rezultatelor pe baza unui pro gram software specific stabilit anterior. Curba de cheltuieli tota le reprezinta un minim care corespunde cu nivelul de calitate optimal. In punctul de întretaiere a curbelor (a) cu (b) exista o calitate optima ( zona AB ) unde costurile se echilibreaza si rezulta un minim al costurilor globale. începând de la zero si care cresc în raport cu cantitatea si in tensitatea actiunilor de prevenire. In acelasi timp . 5. în special cele legate de întretinerea.1) . dar . de orice calitat e. scad odata cu cresterea calitatii. costurile de pr evenire sunt mari iar costul defectiunilor mici. iar prevenirea este mica. Dezvoltarea pe mai departe a nivelului de calitate nu este justificata economic deoarece micsoreaza beneficiu l. Curba costului pleaca de la o valoare diferita de zero (orice produs. în cazul unor actiuni de prevenire excesive. chiar de calitate inferioara. Optimizarea costurilor calitatii. Calitatea optima Îmbunatatirea nivelului de calitate a produselor si serviciilor implica cheltuiel i de productie suplimentare. Costul defectiunilor ( a) se înscrie pe o curba permanent descrescatoare datorita actiunii factorilor tehnologici si de control. în timp ce costul c reste progresiv cu nivelul de calitate.6. cheltuielile de exploatare. fundamentat din punct de vedere economic ( Figura 3. presupune cheltuieli de productie) si creste relativ încet odata cu cr esterea calitatii. Pretul corespunzator calitatii productiei (P) creste degresiv. In cazul unor costuri de prevenire insuficiente (b) costul defectiunilor este m are. costurile de prevenire (b) sunt reprezenta te printr-o curba permanent ascendenta .

1 c) strategia de a diminua costur ile legate de esecurile calitatii (ce) si de a investi în activitate corespunzatoare de prevenir e (cp) pentru a asigura îmbunatatirea calitatii concomitent cu reducerea costurilor de prevenire pentru a asigura de asemenea îmbunatatiri viitoare ale calitatii. cauzele pot fi prevenite . pentru fiecare esec exista o cauza de baza. prevenirea este de fiecare data mai ieftina. Asa cum se observa din Figura 3. In zona închisa de cele doua curbe în care pretul este mai mare decât costul se afla nivelul optim al calitatii deoarece o calitate prea slaba (I) sau prea buna (III) nu se asigura profit.se accentueaza pe masura ce nivelul calitativ este mai ridicat. . a) b) . Scopul introducerii unui sis tem de management al costurilor calitatii este de îmbunatatii continuu calitatea si prin aceasta de a r educe costurile operationale. Aceasta strategie se bazeaza pe prem isa ca: .

N. C p(x) .O. D.N. Patametru de .P E M Beneficiu c(x) I I II III L 0 N N.P.C.c) a b c c c a a b 0 A B Nivel de calitate C.C.

) cu ajutorul functiei costurilor calitatii a. 3.1 Determinarea nivlelului optim al calitatii a.costuri datorita întretinerii necesare pentru realizarea indisponibilitatii .calitate (x) cheltuieli Lei/ unitate CT CE ce ce CT cp cp+CE 100% Fig.

P_pretul productiei.costuri de prevenire necesar pentru realizarea calitatii c.punctul limita al calitatii c. Bucuresti. Manual de inginerie economica-Bazele ma nagementului calitatii.DNCN-domeniul nivelelo de calitate neeconomice. Editura Economica. 2002.) cu ajutorul beneficiului net p(x) valoarea de întrebuintare corespunatoare diferitelor nivele de calitate c(x) costuri EM beneficial net maxim. Costache si colaboratorii. NCO-nivel de calitate optim.) cu ajutorul costurilor de prevenire a esecurilor interne si externe cp ce costuri de prevenire costrui legate de esecurile interene si externe CE costuri de evaluare CT costuri totale ale calitatii Sursa: Rusu.C-costul productiei L.costrui totale determinate de nivelul calitatii A-B zona de calitate optima b.b. pag.216 .

Capitolul XI. a organiza.. coordonare si control. care are spirit novator si expansionist. au în comun ceva: ele necesi ta planificare. Prof Koontz de la Universitatea din Los Angeles. Ovidiu Nicolescu sustine ca managementul firmelor rezida în studierea proceselor s i relatiilor de management din cadrul lor.. a comanda De la definitiile simpliste ale managementului de la sfârsitul secolului IXX început ul secolului XX. organizare. l ucrând împreua în echipe. California defineste management ul ca: procesul prin care se asigura si se mentin conditiile ambiante î care indivizii. realizeaza în mod eficient obiectivele. metode. La nivelul organizatiilor. treptat s-a ajuns la recunoasterea managementului ca fiind un proc es care implica mai multe activitati. conducerea înseamna a prevedea. si stiinta care furnizeaza arsenalul teoretic si co nceptual al activitatii manageriale. tehnici si modalitati de cond ucere. si a controla. prin management se întelege o activitate. Astfel. De-a lungul timpului s-a încercat definirea managementului în diferite forme. în acelasi timp. în vederea descoperirii legitatilor si pr incipiilor care le guverneaza si a conceperii de noi sisteme. Managerii sunt considerati categorie sociala capabila sa organizeze o organizati e. Henry Fayol în 1916 precizeaza: . a coordona. putem defini managementul ca un proces complex desfasurat de catre . definea managementul astfel: a sti exact ce doresc sa faca oamenii si a-i supraveghea ca ei sa realizeze aceasta pe calea cea mai buna si cea mai i eftina. dincolo de deosebirile de forma. Planificarea functie de baza a managementului Toate organizatiile. un mod de mun ca specific dar. Frederic Taylor în 1903. adica. într-un cuvânt necesita manag ement. PLANIFICAREA SI COORDONAREA ACTIVITATII ORGANIZATIEI Neagu Gigi 1. de natura sa asigure obtinerea si cresterea competivitatii. telurile propuse.

compartimentul decizional din organizatie în scopul folosirii rationale a tuturor resurselor existente ( materiale. Acesta este cea care ofera directia. asa cum se poate vedea în definitia prezenta ta anterior. o reprezinta exer citarea proceselor de management. Aceste procese presupun implicarea managerilor pentru reyolvarea unor probleme specifice domeniului pe care l conduc. 3. 4. umane. . Cunoasterea si întelegerea functiilor managementului în mod aprofundat constituie o premisa majora pentru descifrarea continutului si practicii riguroase a manageme ntului. Dupa cum se poate observa functia care deschide un ciclu managerial este functia de previziune. în diferite zone care sunt cunoscu te sub denumirea de functii. Primul care a enuntat aceste functii. Problema definirii si a numarului functiilor managementului a fost si înca mai est e discutata. Panificare Organizarea. cum reyulta din definitiile prezentate. Esenta managementului. a fost Henry Fayol. Coordonarea Controlul. În principiu se poate spune ca regasim urmatoarele patru functii: 1. orientarea activitatilor de ans amblu ale organizatiei prin definirea obiectivelor si a telurilor organizationale. financiare si informationale) în vederea realizarii obiectivel or propuse. 2.

un critic la adres a planificarii AaronWildavs i. Planificarea este luarea deciziilor. a concis ca. desi previziunea nu este chiar totu l în management. m ai degraba decât din decizia în sine. . Planificarea înseamna sa te gândesti la viitor.. Planificarea este un procedeu formalizat de producere a unui rezultat articula t. principala complexitae în planificare deriva din aceasta dependenta reciproca a deciziilor. . respectiv identificarea modalitatilor de actiune potrivite dintre cele mai multr e posibile. în încercarea de a fi totul. ci s a actionezi asupra lui. Printre cei care enunta importanta si necesitatea planificarii îi putem aminti pe Igor Ansoff. Referitor la acest aspect al amplorii semantice a termenului. Planificarea înseamna sa controlezi viitorul. si C. sa iei pur si simplu în calcul viitorul. În epoca moderna tot Henry Fayol. facând o referire la un diriguitor de planificar e strategica. revizuite o data la cinci ani. George C. consemn existenta previziunilor decenale. deci nu doar te gândesti la el.. se întrepatrunde   . Sintetizând definitiile formale ale planificarii.. mental sau fizic. Ca si acvtivitate conceptul de planificare se pierde în negura timpurilor. adica un sistem de decizi i. ne ajuta sa ne facem o idee despre importanta pe care lumea afacerilor o atribuie planificarii si este adevarat ca. nu s-a ras puns niciodata cum se cuvine în liteatura de specialitate a planificarii. (1972) spunea: orice act managerial. scriind despre experienta sa de director executi v de exploatatii miniere. În ciuda atentiei acordate. .Ea precede luarea deciziilor. Potrivit lui Igor Ansoff este nevoie de planificare atunci când starea viitoare pe care o dorim presupune un ansamblu de decizi interdependente. sub forma unui sistem integrat de decizii. .. acestea pot fi grupate în urmatoar ele categorii: . planificarea a ajuns sa nu mai fie nimic. George. Tot al a fost cel care a înteles amploarea semantica a acestui termen scriind ca: Maxima m anagement înseamna sa privesti înainte. la întrebarea dar ce este în fond planificarea?. Planificarea este luarea integrata a deciziilor. eprezinta totusi o perte esentiala.. si implica unele coordonate de bazaale activitatil or viitoare. acum 24 00 de ani generalul Sun Tsu în Arta Razboiului.

În cadrul acesteia planificarea este modalitat ea cea mai eficace de valorificare a poentialului economic. nu este osibila fara o reconsiderare a previziun ii în ansamblul proceselor de management. se poate pune sub semnul întrebari utilitatea planificarii.. Raspunsul este la unison DA. Privita din punctul de vedere al functiei manageriale previziunea este definita ca ansamblul proceselor de munca prin intermediul carora se determina principalele obiective ale organizatiei si componenelor sale.inexorabil cu panificarea. tehnologic. Dar tocmai aceasta caracteristica a lumi i moderne reprezinta principaalul argument pro planifivcare. Argumentul de baza este acela ca trecerea de la un management empiric bazat pe principiul vazând si facând. ca specialistii cad de acord atunci când se ridica întrebarea Este necesara planificarea . uman etc. Indiferent de definitia data planificarii se poate observa în literatura de specia litate. caracterizat prin schimbare continua a meiului extern.. . previzional axat p e principiul anticipând si preîntâmpinând. la un management performant. managerial. Face parte din fiecare act managerial exact în aceeasi masura în care respiratia face parte din existenta fiintei umane. Pentru altii functia de planificare include alegerea telului (si/sau a misiunii) precum si a modalitatilor de actiune pentru realizarea acestuia. precum si resursele si princialele mijloace n ecesare realizarii lor. de care dispune organizatia în contextul unui mediu extern într-o continua schimbare. tehnic. În acest context..

ce proiecteaza viitorul organizatiei pe intervale variabile d e timp. Prin capacitatea planificarii de formalizare. sa se preg ateasca pentru ceea ce este inevitabil. ele fiind elaorate ulterior elaborarii strategiei. 2. . . prin care managementul organizatiei considera ca se pot realiza obiectivele pe termen scurt. reprezentând o adaptare la noile conditii create în mediul . . tinând seama de resursele disponibile în intervalul de timp pentru care se elaboreaza respectivele obiective. de gradul ace stora de obiectivitate.O abordare proactiva trebuie sa tina cont de viitor. Conform lui E. Cu alte cuvinte. Întelegerea notiunilor de tactica. concluzia ca planificarea concretizata în strategii si polit ici la nivel organizational. este una din activitatile majore ale organizatiei. si din lanificare o activitate importanta nde care mana gerul nu trebuie sa uite sunt: . în elaborarea de strategii. tactici. Burdus aceste optiuni se stabilesc pornind de la optiunile strat egice. politica si strategie prezinta import anta deoarece în raport cu semnificatia data se pot detalia componentele fiecareia si pot fi surp rinse interdependentele dintre ele. Organizatiile trebuie sa planifice pentru a putea controla. . sa împiedice aparitia a ceea ce nu se doreste si sa contr oleze ceea ce se poate controla.element de baza al managmentului strategic Exercitarea functiei de previziune se concretizeaza. aceasta devine mijlocul pentru a crea. Organizatiile trebuie sa planifice pentru a deveni ratonale. acuratete si claritate depinzând decisiv celelalte activitati. Organizatiile trebuie sa planifice pentru valorificarea influentelor exercitat e de mediul extern. Organizatile trebuie sa planifice pentru a avea siguranta ca se tine cont de v iitor. Organizatiile trebuie sa planifice pentru a-si putea coordona activirtatile.. planificarea strategica este formarea strategiei. În acest context putem spune ca principalele argumente care fac din prev iziune o functie de baza a mangementului. Strategia. Putem trage. precum s pentru a operationaliza strategia. în principal. de la o luna la câtiva ani. asadar. sa-l anticipeze. Tactica organizatiei este reprezentata de ansamblul optiunilor de natura întrepreno riala competitiva si functionala. politici.

Acestea se ierarhizeaza upa mai multe niveluri dupa importanta lr si aria de cup rindere în organizatie. Atunci când se vorbeste de politica organizatiei. care afecteaza toate componentele sstemului de management. De cele mai multe ori exista o confuzie între termenul de tactica si cel de poliic a. Politicile eprezinta liniile de ghidare ce determina limitele de desfasurare a u nei actiuni. se face referire la o perioada mult mai îndelungata pentru care aceasta este valabila si are semnificatia de conduita generala a respective i organizatii.organizatiei. . dupa cum se observa din figura 1. conditii care nu puteau fi cunoscute în momentul elaborarii strategi ei.

a tehnologiei de baza) POLITICI FUNCTIONALE (ex. Prin politicile ajore se st abilesc si criteriile generale care stau la baza fundamentarii principalelor directii spre care trebui e sa evolueze respectiva organizatie. Politica unei organizatii poate ramâne aceeasi pentru o perioada mai lnga de timp sau cât timp organizatia este condusa de o anumita echipa manageriala. Pe toata aceasta perioada. va sta la baza fundamentarii si elaborarii strategiei organizatiei. ariilor de operare. de stocare etc. 1. Politici de personal.POLITICI MAJORE (ex. productie) POLITICI MINORE (ex. Codul etic al firmei) POLITICI SECUNDARE (ex. ea va influenta tate procesele de management si de executie din respectiva organizatie . Tematica referitoare la strategia organizaiei a preocupat de-a lungul timpului o serie de   . Nivelurile politicilor organizatiei Cele mai importante politici sunt cele care sunt valabile pentru întreaga organiza tie si reprezinta un suport direct al strategilor acestora. Acestea influenteaza întreaga activitate a organizatiei si implicit managementul acesteia. Alegerea clientilor. Politici de reparatii.) Fig. mar eting.

personalitti în domeniul stiintei managementului. Fiecare autor semnificativ a dat o definitie a termenului adaptata viziunii sale. Desi formularile sunt diferite exista câteva el emente care se regasesc în marea majoritatea definitilor: xistenta unor obiective ale organzatiei ce marcheaza sensul devenirii acesteia, termenul lung asociat obiectivelor i procesul de aloc are a resurselor pentru realizarea obiectivelor. Câtiva dintre autori definesc strategia astfel: . determinarea scopurilor si obiectivelor pe termen lung, a mijloacelor de actiun e si alocarea mijloacelor necesare. (Chandler 1962) . sistemul de scopuri si obiective, de politici si de planuri pentru atingerea ac estor obiective, exprimate într- maniera care sa contribuie la definirea sectorului de a ctivitate în care se afla firma sau în care accepta sa intre, ca si tipul de firma care doreste sa devi na. (Andrews 1971) . mod de fundamentare a desfasurarii actuale si preconizate a resurselor si de in teractiune cu mediul, indicând cum organizatia îsi va atinge obiectivele (Hofer si Schendel, 19 78) . calea prin care se realizeaza obiectivele organizatiei. (Hatten si Hatten, 1988 ) . un model sau un plan care integreaza într-un toto coerent scopurile majore ale organizatiei, politicile si etapele actiuni. (Queen, 1980)

. ansamblul optiunilor de natura întreprenoriala, competitiva si functionala prin c are managementul organizatiei considera ca se pot ealiza obiectivele fundamentale pe termen mediu si lun, tinând seama dse resursele disponibile, care sa asigure succesul acesteia în me diul în care actioneaza. (Burdus 2005) Mintzberg considera ca, în plan practic, strategia este unul din termenii pe care îi definim într-un fel, dar adeseori îl folosim în alt fel. De aceea, strategia trebuie sa fie un tipar de actiune, adica un comportament consecvent în timp. În acelasi timp, accentuând complexitatea st rategiei ca instrument fundamental al directionarii firmei catre anumite teluri, acesta cons idera ca strategia nu poate fi definita printr-o singura acceptiune. Conform lui Mintzberg sunt necesa re cinci unghiuri de vedere, cmpatibile si complementare, adatate practiclor si diferitelor situatii cu care se cnfrunta organizatia în mediul sau: 1. strategia este un plan de actiune, o orientare constienta a cursurilor de act iune pentru a solutiona o situatie; 2. strategia este o stratagema, o manevra prin care se asigura depasirea unui co ncurent, obtinând un avantaj asupra acestuia; 3. strategia este un model de comportament în mediul în care actioneaza; 4. strategia consta în modul de pozitionare a firmei înmediul extern; 5. strategia este o perspectiva, respectiv un mod de a percepe realitatea si de a proiecta viitorul organizatiei în ceea ce priveste piata, produsele, tehnologiile.

Pentru a fi eficace, adica penru a realiza obiectivele pentru cre a fost elabora ta, o strategie trebuie sa solutioeze în principal urmatoarele probleme: 1. cum trebuie raspuns la schimbarile din mediul organizatiei, adica ce trebuie întreprins atunci când nevoile consumatorilor se schimba, când apar modificari ale niv elului de dezvoltare a domeniului de activitate, ce oporunitati ofera mediul etc; 2. cum poate organizatia sa devina mai competitiva pe piata pe care actioneaza s au pe pietele pe care doreste sa intre; 3. ce actiuni trebuie întreprinse în fiecare domeniu al activitatii organizatiei. Din punct de vedere a evolutiei conceptului de stratgie putem evidentia urmatoar ele abordari: Abordarea clasica a strategiei- anii 1960 La baza acesteia se afla viziunea traditionalista care este inspirata de catre i

erarhiile militare. Desi nu se poate nega existenta unor similitudini între planul militar si cel econ omic, extinderea analogiilor între cele doua domenii poate fi hazardata. Cel mai important obiectiv militar îl reprezinta apararea de inamic, care se poate obtine prin atacarea fortelor de ca re acesta dispune sau distrugerea resurselor acestuia. În plan economic, obiectivul esential este de a c onvinge clientii sa cumperenprodusele proprii si de a realiza din aceasta activitate profit. Caile p rincipale în acest sens sunt detinerea si eventual majorarea cotei de piata si controlul costurilor. dist rugerea concurentilor nu reprezinta în sine o coponenta a succesului, fie si numai datorita faptului ca pot aparea altii în locul celor disparuti. Abordarea clasica acorda încredere deplina capacitatii manageriale în adoptarea de s trategii care sa determine maximizarea profitului, mai ales prin stabilirea de planuri pe termen lung. Abordara procesuala a strategiei anii1970

Porivit acestei conceptii, organizatia reprezinta o colectivitate, formata din i ndivizi, fiecare dintre ei având obiective de ordin personal si care influenteaza în plan cognitiv or ganizatia. Strategia reprezinta un proces continuu de negociere datorita faptului ca indivi dul rational din punct de vedere economiceste o fictiune , fiecare om fiind limitat rational.. Strategia nu reprezinta numai planificarea si, respectiv, efectuarea propriu-zis a a actiunilor, ci si un mod de ordonare a haosului lumiiadeptii acestei abordarisustin ca strat egia reprezinta o adaptare progresiva a rutinei la mesajele induse de mediu. Astfel, strategiile s e afla într-un

permanent proces de formare., coerenta or formându-se în cadrul actiunii, etape mici si succesive generând în cele din urma un tot unitar. Abordarile evolutioniste ale strategiei anii 1980

Gândiea economica în domeniu a intrat într-o noua etapa odata cu acordarea prioritatii pietei în reglarea mecanismelor la nivel microeconomic. Firmele de succes sunt cele care au reusit sa se adapteze cerintelor impuse de catre mediul concurential. Competitia reprezinta f orma cea mai eficienta de eliminare a ineficientei sau inadaptarii la mediu, calea prin care se asigura domenii sanatoase. Abordarile sistemice asupra strategiei Adeptii acestei abordari sustin ca activitatile economice nu pot fi separate, iz olate datorita relatiilor de ordin social care intervin: familie, stat, profesii etc. toate ace ste conexiuni influenteaza scopul actiunilor. Acest punct de vedere social constructivist sugereaza ca norm ele care ghideaza strategia nu sunt de ordin cognitiv ci cltural. Cltura definita ca o serie de si steme sociale, afecteaza si este la rândul sau influentata de care organizatii

3. Continutul si dimensiunile organizarii

Definirea conceptului de organizare a facut obiectul preocuparii multor speciali sti. Multi afirma ca printr-o mai buna organizare se pot atinge obiectivele firmei, deci, s e poate spune ca organizarea înseamna cautarea metodelor pentru reunirea intereselor diferitilor me mbrii ai unei organizatii în vederea realizarii obiectivelor ei. Procesul de realizare este relativ asemanator în toate firmele. Daca sunt identifi cate scopurile, obiectivele si programele de actiune ale firmei, managementul trebuie sa adopte masuri pentru a procura resursele materiale si umane, dupa care va fi proiectata strucr tura organizatorica a firmei care va include si locurile de munca. Daca ne referim la firma, ca obiect al managementului, organizarea acesteia cons ta în identificarea tuturor elementelor componente (materii prime, materiale, utilaje, instalatii, forta de munca, etc.), analiza acestora cu scopul recompunerii lor dupa anumite criterii tehnice, economice si de personal în vederea realizarii obiectivelor stabilite, în conditii de eficient a.

4. Organizarea procesuala a organizatiei

4.1. Elementele componente ale organizarii procesuale.

Un rol important în organizarea unei firme revine organizarii tuturor proceselor d e munca fizica si intelectuala ce se desfasoara în cadrul ei. Organizarea procesuala consta în descompunerea proceselor de munca fizica si intel ectuala în elementele componente (operatii, timpi, miscari, etc), analiza acestora cu scop ul regruparii lor în functie de nivelul obiectivelor la realizarea carora participa, de omogenitatea si complementaritatea lor, de nivelul de pregatire si natura pregatirii personalului care le realizeaz a, precum si de specificul metodelor, tehnicilor si instrumentelor folosite, în vederea desfasurar ii lor si realizarii obiectivelor. Rezultatele organizarii procesuale se concretizeaza în delimitarea si definirea fu nctiunilor firmei precum si a componentelor acestora: activitati, sarcini, atributii. Ele i nfluenteaza modul de constituire a compartimentelor si a relatiilor dintre acestea. Organizarea procesuala, porneste de la sistemul de obiective al firmei. Operatia, reprezinta activitatea efectuata de catre una sau mai multe persoane, cu o anumita calificare, în vederea atingerii unui scop. Sarcina, reprezinta o componenta de baza a unui proces de munca complex sau un p roces de munca simplu desfasurat cu scopul realizarii unui obiectiv individual si care, d e regula, se atribuie unei singure persoane. Este elementul component al atributiei.

Atributia, reprezinta ansamblul sarcinilor executate periodic de catre personal cu cunostinte specifice unui domeniu restrâns si care concura la realizarea unui obiectiv specif ic. Activitatea, reprezinta ansamblul atributiilor omogene ce se îndeplinesc de person al ce poseda cunostinte de specialitate dintr-un domeniu mai restrâns, cu scopul îndeplini rii unor obiective. Functiunea firmei reprezinta o componenta a organizarii procesuale, reprezinta a nsamblul activitatilor omogene si complementare, desfasurate de personal de o anumita spe cialitate, folosind metode si tehnici specifice, cu scopul realizarii obiectivelor. În cadrul diferitelor firme, functiunile nu reprezinta aceeasi intensitate de mani festare, în fiecare etapa de dezvoltare a acestora. În acest sens se disting: a. Functiuni potentiale, atunci când din anumite ratiuni, ce tin de realizarea une i eficiente în firma si la nivelul sistemului din care face parte, ea nu se manifesta într-o anu mita perioada. b. Functiune integrata, când unele activitati specifice sunt desasurate în cadrul fi rmei, iar altele, de obicei de o amploare si complexitate deosebita, se desfasoara la un n ivel ierarhic superior. c. Functiune reala, efectiva, când ansamblul activitatilor specifice acesteia se d esfasoara în cadrul firmei respective.

4.2. Functiunile firmei Functiunile principale ale unei firme sunt urmatoarele:

Functiunea de cercetare-dezvoltare Este reprezentata de ansamblul activitatilor care se desfasoara în cadrul firmei în vederea realizarii obiectivelor din domeniul producerii de noi idei si transformarii în no utati utile dezvoltarii în viitor a acesteia. Importanta acestei functiuni, rezulta din necesitatea adaptarii permanente, a fi rmelor la noile cuceriri ale stiintei si tehnicii contemporane. Este o functiune importanta, man ifestarea ei asigura competitivitatea firmei pe piata, racordarea continua si eficienta la dinamica m ediului. Are un caracter complex, care se manifesta în toate domeniile. Cuprinde urmatoarele activ

itati: a. Activitatea de previzionare a functionarii si dezvoltarii firmei b. Activitatea de concepere tehnica c. Organizarea

Functiunea de productie Reprezinta ansamblul activitatilor de baza, auxiliare si de deservire prin care se realizeaza obiective din domeniul fabricarii produselor, elaborarii lucrarilor, prestarii s erviciilor în cadrul firmei. În cadrul proceselor de baza, obiectele muncii sufera în mod nemijlocit transformari care duc la crearea produselor finite ale firmei în care aceasta este specializata. Pro cesele de baza constituie continutul principal al proceselor de productie. Procesele auxiliare nu contribuie în mod nemijlocit la transformarea obiectelor mu ncii în produse finite, semifabricate sau servicii. Prin procesele auxiliare se asigura conditiile tehnicomateriale necesare desfasurarii normale a proceselor de baza. Dintre procesele a uxiliare mentionam: executarea, întretinerea si repararea sculelor, metodelor si matritelor, repararea si întretinerea masinilor si instalatiilor, producerea energiei termice, electrice, etc. Procesele de deservire sunt menite sa asigure celelalte conditii, în special organ izatorice, necesare derularii adecvate a proceselor de baza si auxiliare din cadrul firmei. Din aceasta categorie

fac parte: transportul obiectelor muncii, semifabricatelor si produselor finite, aprovizionatrea locurilor de munca cu scule, dispozitive, matrite, semifabricate. Din punct de vedere organizatoric, adica al naturii obiectivelor urmarite si al proceselor care o alcatuiesc, functiunea de productie se poate grupa în cinci activitati principal e: a. b. c. d. e. Programarea, pregatirea, lansarea si urmarirea productiei Fabricatia Controlul tehnic de calitate Întretinerea si repararea utilajelor si a celorlalte mijloace fixe Productia auxiliara

Functiunea comerciala Cuprinde activitatile menite sa contribuie la realizarea obiectivelor din domeni ul stabilirii legaturilor unitatii economice cu mediul ambiant, în vederea achizitionarii mijloa celor necesare si desfacerii produselor, serviciilor si lucrarilor care fac obiectul de baza al fi rmei. Aceasta functiune cuprinde urmatoarele activitati principale: a. Aprovizionarea si gestionarea resurselor materiale b. Desfacerea, vânzarea produselor, serviciilor si lucrarilor c. Activitatile de mar eting

Functiunea financiar-contabila Cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obt inerea si folosirea mijloacelor financiare necesare firmei, precum si înregistrarea si evide ntierea în expresie valorica a fenomenelor economice. În cadrul functiunii financiar-contabile deosebim trei activitati principale: a. Activitatea financiara b. Contabilitatea c. Controlul financiar de gestiune

Functiunea de personal Cuprinde ansamblul activitatilor desfasurate în cadrul firmei, pentru realizarea o biectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman necesar.

 

Principalele activitati cuprinse în functiunea de personal sunt urmatoarele: recru tarea, selectia, încadrarea, formarea, perfectionarea, motivarea,promovarea, salarizarea si protectia salariatilor. Potrivit acestei functiuni, managementul firmei trebuie sa asigure un echilibru stabil între interesele angajatilor, obiectivele firmei si interesele clientilor. Locul si rolul aceste functiuni decurge din functiile deosebit de importante, de neânlocuit, pe care le au resursele umane, singurele creatoare de valoare. Principalele directii pentru perfectionarea activitatilor de personal sunt: . . . . perfectionarea pregatirii personalului; disciplinarea si cresterea responsabilitatii personalului; motivarea complexa pentru eforturi si rezultate superioare; constituirea unei culturi organizationale puternice, pozitive.

Gradul de manifestare a functiunilor. 5. dr ept baza întregii organizatii. precum si legaturile ce se stabilesc între ele în scopul realizarii obiecti velor acesteia. respectiv de dive rsitatea obiectivelor globale. care sa p ermita membrilor acesteia sa lucreze cu eficienta si eficacitate. pe baza cunoasterii decalajului care apare între gradul de manifestare a unei functiuni si nivelul rez ultatelor obtinute în domeniul respectiv. gruparea compartimantelor. Conceptul de structura organizatorica Pentru orice organizatie. autoritate a si responsabilitatile ce compun aceste compartimente. Scopul unei structuri este sa realizeze diviziunea muncii între membrii organizatiei si sa asigure coordonarea activitatil or în vederea realizarii telurilor si obiectivelor colective. respectiv subordonarea acestora fata de management. Structura organizatorica defineste: partile componente si rolul acestora în cadrul firmei. Structura organizationala. reprezinta procesul de proiectare a structurii organiza torice pentru firma. Managementul firmei trebuie sa tina sub control atât nivelul de intensitate cu car e se manifesta fiecare functiune cât si modul de coordonare al functiunilor firmei. este important sa aiba o structura adecvata. reprezinta un model care stabileste relatiile dintre membrii unei organizatii si dintre posturile pe care le ocupa acestia. este diferit.1. activitatile. atributiile si sarcinile pe care le încadreaza în structuri organizatorice adecvate fiecarei firme în parte. contribuind astfel la stimularea si motivarea angajatilor. modul în care sunt co nstituite si grupate. de la firma la firma. functionarea acesteia fiind dependenta de modul în care sunt plasate si utilizate . Organizarea structurala are la baza rezultatele organizarii procesuale: functiun ile. datori ta diversitatii conditiilor specifice de desfasurare a activitatilor acestora. Ea cuprinde ansamblul posturilor si compartimentelor. felul si natura acestor legat uri. printr-o abordare functionala. Organizarea structurala 5. Organizarea structurala. Structura organizatorica poate fi considerata.

Responsabilitatea asociata postului este obligatia ce revine titularul ui postului pe linia îndeplinirii obiectivelor individuale si a efectuarii sarcinilor aferente. Prin competenta se stabilesc mijloacele care pot fi utilizate de titularii posturilor în vederea înd eplinirii sarcinilor ce le revin. revin spre exercitare unui salariat al firmei. Obiectivele postului constituie caracterizari sintetice ale utilitatii postului si criterii de evaluare a muncii salariatului caruia îi este atribuit. în mod regulat. sarcinilor. Realizarea obiectivelor se efectuea za prin intermediul sarcinilor. . responsabilitatea înseamna si raspunderea pentru utilizarea competentei formle aso ciate unui post. competentelor si responsabilitatilor care.resursele umane de care dispune la un moment dat. 5.2. care constituie componentele cele mai dinamice ale postului Limitele decizionale si actionale în cadrul carora titularii de posturi pot sa act ioneze în vederea realizarii obiectivelor individuale constituie competenta asociata postu lui. care se reflecta în prevederile ansamblului de recompense si penalitati pentru fie care post. În sens o rganizatoric. Componentele structurii organizatorice Principalele componente ale structurii organizatorice sunt: Postul reprezinta cea mai simpla subdiviziune organizatorica a firmei si poate f i definit ca ansamblul obiectivelor.

triunghi de aur. I. . Verboncu. Functia de executie se caracterizeaza prin obiective individuale limitate. Nicolescu. frecventa si amploarea legaturil or intre ei. pâna la 20-30 muncitori pentru un sef de echipa. Acestor functii le sunt specifice atributele de planificare. capacitatea si prestigiul managerilor. competentelor si responsabilitatil or se deosebesc functii manageriale si functii de executie. Dimensiunile ponderii ierarhice sunt influentate de natura lucrarilor efectuate de subordonati. Ed. Dupa natura si amploarea obiectivelor.1999 Totalitatea posturilor care prezinta aceleasi caracteristici principale formeaza o functie. Unii specialisti apreciaza ca marimea optima a ponderii ierarhice pentru un mana ger de firma mare sau mijlocie este de 4-8 subalterni. si implica sarcini de previziune.Rationalitatea unui post si eficacitatea muncii depuse de titularul sau sunt con ditionate într-o masura hotarâtoare de corelarea judicioasa a sarcinilor. nivelul de pregatire si gradul lor de motivare. a activitatii altor persoane. Functia manageriala are o sfera mai larga de competente si responsabilitati refe ritoare la obiectivele colectivului condus. competentelor si responsa bilitatilor. sarcinilor. Ponderea ierarhica reprezinta numarul de salariati condusi nemijlocit de un mana ger. Triunghiul de aur al organizarii Competente Responsabilitati Obiective Sarcini Sursa: O. Fig. caror a le sunt asociate competente si responsabilitati mai reduse. asanumitul . crescând pe masura apropierii de baza pi ramidei organizationale. experienta. Management. organizare et c. Economica . al organizarii. organizar e coordonare si control ce se reflecta în luarea decziilor referitoare la munca altor persoane. 2.

parti de produse sau efectuarea de servicii. de mar eting. Compartimentele operationale se caracterizeaza prin fabricarea de produse. Activitatea lor se concretizeaza în studii alternative decizionale. Principalele tendinte referitoare la compartimente în organizatiile moderne sunt:   . situatii infor mationale. Compartimentele functionale pregatesc deciziile pentru managementul superior si mediu al firmei si acorda asistenta de specialitate tehnica. e conomica etc.Compartimentul reprezinta ansamblul persoanelor ce efectueaza munci omogene sau complementare. ateliere. sectii. manageriala. de regula pe acelasi amplasament. îndrumari etc. serviciietc. Aceasta subdiviziune organ izatorica poate lua forma unor laboratoare. care contribuie la realizarea a celorasi obiective derivate si sunt subordonate nemijlocit unui manager.

cresterea importantei si dimensiunii compartimentelor functionale (management. compartimente etc) si instituite prin reglementari orga nizatorice oficiale. rela tiile organizatorice din cadrul firmei pot fi: relatii de autoritate. Relatiile de control apar între organismele specializate de control si celelalte s ubdiviziuni organizatorice ale firmei. crest erea operativitatii. etc.. Relatiile de autoritate pot fi: ierarhice. Tipuri de structuri organizatorice Dupa elementele componente ale structurii organizatorice. managerul firmei si al fiecarui compartiment exercita în exclusivitate toate functiile managementului.) ca urmare a introducerii progresului tehnic. Dupa natura si modul de manifestare a competentelor si responsabilitatilor. prin evitarea folosirii liniei ierarhice. diminuarea posibilitatilor de deformare a informatiilor. trebuind sa posede cunostinte în toate domeniile. . functionale si de stat major. Structura ierarhica Aceasta prezinta urmatoarele caracteristici: . 5. Relatiile de autoritate se creeaza ca rezultat al diferitelor acte si norme elab orate de managementul firmei (regulamente de organizare si functionare. organizare. este formata din personal subordonat nemijlocit managerului. Relatiile de cooperare se stabilesc între posturi situate pe acelasi nivel ierarhi c dar care apartin unor compartimente diferite si faciliteaza solutionarea unor probleme care apar cu o anumita periodicitate. diminuarea marimii comopartimentelor operationale. de cooperare si control. dupa modul de îmbinare a lor si dupa raporturile dintre elementele functionale si operationale se identifica: 1. .3. Structura functionala   . corespunzator principaleleor activitati. . 2. Numarul nivelelor ierarhice are o importanta deosebita pentru buna desfasurare a activitatii manageriale întrucât reducerea lor însemna scurtarea circuitelor informationale. Nivelul ierarhic este format din totalitatea subdiviziunilor organizatorice situ ate le aceeasi distanta iararhica de Adunarea Generala a Actionarilor. mar eting. fara compartimente sau alcatuita dintr-un numar redus de compartimente cu caracter operational. Relatiile organizatorice formale reprezinta raporturile dintre celelalte subdivi ziuni organizatorice (posturi.). decizii scrise et c.

universal. cât si fata d e compartimentele functionale. în firmele de dimensiuni mari si mijlocii. pregatit. executantii primesc decizii si raspund atât fata de sefii ierarhici. . reprezinta o îmbinare a precedentelor doua tipuri. . . de regula. .Se caracterizeaza prin urmatoarele: . . Structura ierarhic-functionala . executantii primesc decizii si raspund numai în fata sefilor ierarhici. 3. se foloseste. înregistrându-se multiple subordonari. beneficiind de asistenta compartimentelor functionle. cât si operationale. alcatuita atât din compartimente functionale. . este alcatuita atât din compartimente operationale cât si functionale. managerul nu mai trebuie sa fie .

greu de atins pe alte cai. litoral etc. Dupa revolutia din 1989 turismul românesc s-a înscris pe orbita reformei economice de tra nzitie.Activitatea turistica p roduce o serie de efecte sociale si economice. înzestrata cu vegetatie si fau na bogata cu numeroase monumente istorice de arta si arhitectura putând astfel satisface prin t urismul mantan. accep tata pe plan mondial : . atâta timp cât aceasta deplasare nu este motivata printr-o stabilire permanenta si o activitate lucrativa oarecare.   . cele mai multe dintre acestea cunoscând valea cerbului Fig.Turismul este un ansamblu de relatii si fenomene care rezulta din dep lasarea si sejurul persoanelor în afara localitati de resedinta. cu forme de relief armon ios îmbinate. în conditii superioare. Varietatea de resurse turistice naturale si antropice ofera disponibilitate pent ru turism. privat sau mixt. este posibila numai în masura în care întreaga activitate turistica se des fasoara la nivel calitativ ridicat.a 1. Din 1991 s-a trecut la clasificarea pe stele a unitatilor turistice de cazare si alimentatie publica în conformitate cu standardele internationale si cu criteriile stabilite în acest sen s pe plan intern. TIPOLOGIA AGEN. România este dotata cu un potential turistic de exceptie.IILOR DE TURISM Voda Cruci. Hunzi er a elaborat în 1940 o definitie a turismului. Restructurarea turismului românesc este un proces profound în derulare la defasurarea careia participa din plin atât administratia nationala de turism ( Ministerul Turi smului) cât si investitorii români agentii economici interni.1: Valea Cerbului (România) valori suplimentare. cultural. dar si investitiile straine sub for ma de societati mixte).. cu clima favorabila dezvoltarii turismului. Activitatea de turism Profesorul elvetian W.Capitolul XII. Îndeplinirea de catre turism a men irii sale. balnear. spre economia de piata concentrata în privatizarea întreprinderilor si unitatilor de turi sm si descentralizarea sau automatizarea acestora devenind societati comerciale cu cap ital de stat.

cultura l si politic.Realitatea actuala a turismului românesc reclama particularitati din ce în ce mai co nstiente pentru investitiile de capital strain în acest domeniu contribuind astfel la valorificare a bogatului potential si restaurarii. Rolul acestuia se împarte pe diferite planuri. Indirect se manifesta având în vedere influenta pe care o are turismul asupra dezvol tarii altor ramuri . Locul turismului în socieate este repezentat de sectorul tertiar al s erviciilor unde sunt incluse pe lânga acesta si alimentatia. conducând astfel la echilibrarea b alantei de pret. economic. Din punct de vedere economic acesta se manifesta direct prin aportul activitati turi stice la cresterea produsului intern brut si a venitului national. activitatea sportiva. ocrotirea sanatatii. învatamântul . transportul. social.

La rândul sau . agentia de voiaj este o firma i ndependenta sau o retea de firme având ca obiect de activitate rezervarea si comercializarea biletel or pentru mijloace de transport si vânzarea produselor turistice organizate de catre agentiile tour-o peratoare. În tarile cu activitate turistica intensa. În Europa diferenta între tari în ceea ce priveste n umarul de agentii este foarte mare. Foarte dezvoltata în Germaia si Regatul Marii Britanii. de aceea turismul este o ramura de interferenta. Din punct de vedere cultu ral-educativ se manifesta prin cresterea nivelului de cultura si civilizatie precum si al nivelu lui educatiei. Agentia de turism este principalul distribuitor al produselor turistice. Un exemplu în acest sens este societatea omoloaga din Fran ta. Practicienii români motiveaza neutilizarea termenului voiaj. comercializarea prin agentiile de turism nu joaca în Spania. care difera conceptual si terminologic de conceptul românesc. dezvo lta capacitatea intelectuala precum si refacerea sanatati indivizilor. astfel de produse pe care sa le vânda prin agentiile sau scursalele proprii. în conditiile prezentate nu exista o deosebire de esenta între obiectul de activitate al unei agentii de turism care vinde si bilete la mijloacele de transpot si ce al unei agentii de voiaj a SNCFR. Franta si Italia un rol major. diminueaza somajul. De fapt. atât doar ca în primul caz se vor v inde si produse turistice.ale economiei si invers. El se desfasoara numai pe baza de contracte încheiate între prestatorii de servicii turist ice si agentiile de turism. . În literatura de spacialitate si terminologia Organizatiei Mondiale a Turismului ( OMT) se foloseste notiunea de agentie de voiaj. Rolul politic consta în faptul ca reprezinta un mesager al pacii întrucât contribuie la dezv oltarea legaturilor pe multiple domenii între diferite natiuni fapt ce contribuie la o mai strânsa colaborare. dar si de sinteza. detinând monopolul vânzarilor si având doua mari avantaje fata de alte forme de distributie si anume: p rotectie aproape totala a consumatorului de turism si garantiile financiare acordate atât prestator ilor de servicii turistice cât si turistilor. 2. prin aceea ca se creaz a riscul confuziei cu agentia de voiaj a SNCFR. SNCFR. În lume exista circa 30 000 de agentii de turism licentiate sau recunoscute profes ional si circa 200 000 de puncte de vânzare. Din puncte de vedere social acesta creaza locuri de munca. Conceptul si tipologia agentiei de turism Turismul organizat a aparut odata cu afirmarea turismului ca fenomen de masa. poate monta.

deplasari în interes de afaceri. care conform H. Cu câteva exceptii. turismul se traduce si prin vizitele l a rude si la prieteni. Dif erenta între aceste situatii si cele aferente produselor turistice prefabricate. turis mul include totalitatea deplasarilor în afara localitatii de resedinta si carora nu le corespu nde acordarea unei remuneratii la locul de destinatie. decât alta. etc) fiind cadrul unor formule non-comerciale.Refuzul identificarii cu agentia de voiaj îsi poate avea originea si într-o întelegere uitata a fenomenului social-economic pe care-l prezinta turismul. În nici un caz. etc. agrement. În astfel de cazuri. În practica si în legislatia româneasca se foloseste termenul de agentie de turism.G. sedere în locuinte secundare. cazarea sau actiunile turistice de orice fel si organizarea de calatorii individuale sau col ective la pret forfetar cu program fie stabilit de agentie fie la libera alegere a clientului. plecari în concediu pe cont propriu. Agentia de voiaj are ca scop asigurarea tuturor prestarilor privind transportul. 513/augus t 1998 . o formula nu este m ai turistica. biletele de transport se procurau printr-o agentie SNCFR. nu este una de fond ci priveste doar modalitatea de satisfacere a nevoilor specifice (cazare. alimentatia. ci doar presupune un grad diferit de concepere si organizare. Deci. fie prin comandarea si achitarea pe loc a serviciilor pr estate în cadrul unui pachet de servicii achizitionat cu anticipatie.

cât si cele prestatoare de servicii. la un moment dat. au ca scop social satisfacerea n ecesitatilor consumatorilor si prin crearea de locuri de munca. comerciala si financiara adecvata. pe de o parte. pe când consultanta implica consiliere profesionala. 3. Misiunea sociala a agentiilor de voiaj consta în satisfacerea necesitatilor pietei turistice. atât cele industriale.defineste unitatea specializata care organizeaza. pe de alt a. agentiile de voiaj trebuie sa conteze pe o structura ad ministrativa. în a mbele directii. Conform aceleiasi H.1 Functia de consultanta Diferenta între a informa si a oferi consultanta consta în faptul ca informatia este o transmitere obiectiva de date. Întreprinderile. se pot îmbunatati. Daca o agentie de turism actioneaza în calitate de întermediar pentru o agentie tour operatoare. pachetele ace steia sau componentele acesteia si agentii mixte care organizeaza pachete turistice. ofera si vinde pachete de sevi ci turistice sau componente ale acestora. permite agentiilor oferirea de servicii interesante si diverse ambilor. tehnica. de mediere si de productie. aceasta misiune sociala. pe contracte. agentiile turistice din România po t fi de urmatoarele tirpuri: agentia de turism tour-opratoare având ca obiect de activitat e doar organizarea de produse turistice sub forma de pachete de produse turistice. Pozitia intermediara a ag entiilor de voiaj între consumatorii de voiaje. Pentru a îndeplini corect. o idee de afacere pentru întreprinzator si de bogatie si bunastare pentru societate. Aceste categorii de agentii care opereaza în sf era turismului românesc corespund clasificarii europene. care nu este stabilita în România. întelegând prin piata convergenta dintre cerere si oferta. 3. Oricare din tre aceste insatisfactii poate fi. Acestia trebuie sa identifice cerintele sociale care nu sunt satisfacute sau ce faze ale procesu lui de productie. Scopul si functiile agentiilor de voiaj Scopul acestui tip de întreprinderi este utilitatea lor sociala. al fiecarui sector specific. distributie sau vânzare. bogatie si beneficii propriet arilor. agentiile de tur ism care comercilizeaza în contul unor agentii tour-operatoare. însa sp re deosebire de cele tour-operatoare intervin si în comercializarea lor. aceasta este considerata ca organizat or de calatorii turistice în raport cu consumatorii. Functia de . care sa le permita dezvoltarea eficienta a ce lor trei functii de baza: de consultanta.G. si destinatii si furnizori.

Sabre etc Conexiunea cu alte surse de informatii. manuale tehnice. si când necesitatea unui profesionist expert. tip Internet. este imperativa. bibliografie si bros uri Crearea de baze proprii de date pentru a asigura informatia personalizata sau exclusiva clientului sau. acum când turistul are acces direct la mai multa informatie turistic a. care sa filtreze si sa selectioneze aceasta informatie .consultanta este o functie esentiala pe piata actuala. ca furnizor sau consumato r de informatii Oferirea din abundenta de harti. . Agentul de voiaj trebuie sa-si asume acest rol de expert consultant de voiaje si sa ofere consiliere profesionala si personalizata turistului. care îsi creste valoarea o data cu prezenta la domiciliu a informaticii. Galileo. servicii. furnizori si voiaje prin: Conexiunea la Sistemele Computerizate de Rezervari (SCR) sau Sistemele Globale de Rezervari (Global Distributions System GDS) precum Amadeus Worldspan. Dezvoltarea în mod adecvat a acestei functii impune agentilor de voia j urmatoarele cerinte: a) Informatie abundenta despre destinatii. pentru a-l ajuta sa se decida si sa al eaga din toata gama de alternative. ghiduri.

care sa înteleaga gândurile clientilor. c) Localizare si echipament care favorizeaza contractul personalizat cu piata si anume: Localizare apropiata pe piata tinta. Pe masura ce functia de consultanta se perfectioneaza. consultanti fiscali sau chiar medici.b) Dezvoltarea unei comunicari adecvate si profesioniste cu turistul. În prezent. prin: Profesionisti experti în destinatii si voiaje. îl poate determina pe client sa calatoreasca si stabileste o legatura între acesta si agentie. gratuit. Profesionisti cu experienta. bro eri de asigurari. aceasta functie poate fi prestata independent unor turisti potentiali care contacteaza o agentie de voiaj si poate avea drept consecinta o viitoare rezerva re de servicii turistice. Profesionisti capabili sa sugereze o multitudine de alternative atunci când consi liaza clientul. Încorporarea mijloacelor tehnologice moderne care sa dezvolte relatia cu piata. pentru posibile sau viitoare calato rii. Prezentarea informatiilor si a consultantei prin documente care sa transmita se curitate si încredere pietei. asa cum se întâmpla si în cazul altor profesionisti din domeniul serviciilor ce ofera consultanta: avocati. cu o vasta pregatire culturala si tehnica. punându-se în locu l acestora. 3. Design interior al birourilor care favorizeaza dialogurile private cu clientii.2 Functia de gestiune a conturilor turistice   . Consultanta se efectueaza în unele tari. iar în alte tari se plateste sau se percep taxe pentru informatiile scrise sau pentru brosurile care se trimit su plimentar clientului. În orice caz. oferindu-le consultanta pentru dorintele lor implicite sau explicite. piata va trebui sa accepte c resterea remuneratiei. Profesionisti experti în tehnici de vânzare si relatii cu clientii. încercând sa i dentifice nevoile si asteptarile sale în privinta voiajului. precum Spania. daca se realizeaza corect.

ceea ce implica conventii si contra cte speciale cu entitati financiare.Ca o forma derivata a functiei de consultanta si bazata pe relatia personala efi cace si obisnuita între agenti si clienti. dar are o mare important a în apropierea produsului de turist si în multiplicarea punctelor de vânzare. În marile întreprinderi. fiind fre cventa instalarea de catre agentiile de voiaj a agentiilor numite in-plant. care. mai ales de agentiile de voiaj detailiste. a început sa fie considerata o investitie în calitatea vietii. pe ntru a facilita gestionarea rapida a voiajelor profesionale. Aceasta functie consta în planificarea si gestionarea conturilor turistice ale clientilor. Remuneratia perceputa de agentiile de voiaj pentru gestionarea acestor conturi t uristice se face prin acorduri speciale cu fiecare client si poate implica o suma fixa sau u n procent din volumul vânzarilor sau sume provenite din comisioane cedate de furnizorii de servicii. obisnuita legatura cu un agent de voiaj asigura cel mai bun buget si decizie pentru aceasta cheltuiala. care se materializeaza în oferta. apare functia de gestiune a conturilor turistic e. rezer vare. este frecvent ca agentiile de voiaj sa ofere servi cii financiare sau conturi de credit acestor clienti obisnuiti. din fericir e. Este o functie exerci tata traditional. nu este indispensabila pe piata.3 Functia de mediere Ca orice alta functie. conturile turistice au ajuns pe locul trei ca importanta în contabilitate. 3. închiriere sau vânzare catre turist a urmatoarelor grupe de servicii si produse: . În afara serviciilor turistice. atât ale indivizilor cât si ale întreprinderilor. în cadrul întreprinderilor. Întrucât voiajele constituie în zilele noastre o activitate periodica pentru multe familii si presupun costuri importante pentru întreprinderi. depasite doar de salarii si investitiile în automatizare.

Gazduire si servicii în stabilimente parahoteliere: apartamente. Asistenta si transfer în aeroporturi.. destinatiilor sau a altor agentii de voiaj extern e sau nationale. Modificare sau anulare de rezervari. Vânzare de material sportiv si de voiaj. Închiriere de sali de reuniuni. b) Vânzare de voiaje combinate. Agentiile de voiaj trebuie sa transmita pietei ca medierea are . i nterpretilor. evenimente etc. statiuni. vile sau bungalo uri etc. Rezervare si achizitionare de bilete la spectacole. Polite de asigurare pentru voiaje. rutier sau naval Gazduire si servicii în orice tip de unitati de cazare si restauratie. feroviar. autocare.. Functia de mediere a devenit cea mai vulnerabila o data cu difuzarea noilor tehn ologii si cresterea competentei furnizorilor în vânzarea directa. c) Servicii subsidiare precum: Schimb de devize. Vânzare si schimb de cecuri de calatorie. expozitii. hoteluri etc. clientul achizitioneaza un serviciu standard si pentru el poate fi ma i simplu sa-l cumpere direct de la furnizorul acestuia. Pregatire de documente de calatorie. d) Reprezentarea furnizorilor. Vânzare de ghiduri turistice... monumente . animatorilor. traducatorilor etc. cunoscute ca .. Intermediere de voiaje programate de alte agentii de voiaj tour-operatoare. datorita faptului ca. în cea m ai mare parte a cazurilor. precum pasapoarte si vize. bagaje sau marfuri. Închiriere de autoturisme cu sau fara sofer.a) Servicii oferite izolat.. organizate de agentiile tour-operatoare: Intermediere în distributia de pachete. material audiovizual sau multimedia. banchete etc. caravane etc. servicii separate (SS): Bilete pentru toate mijloacele de transport: aerian. muzee.. Asistenta prin intermediul ghizilor si informatorilor turistici.

poate chiar sa-l ieftineasca. fax si telefax. în tim p ce furnizorul se limiteaza la oferta propriilor servicii. . functia de mediere a agentiei de voiaj urmeaza anumite principii general comerciale despre intermediere: a) Furnizorul se obliga sa acorde agentiei de voiaj informatiile necesare despre serviciile sale. Functia de mediere cere o selectie adecvata a furnizorilor. ca si documentele sau biletele pentru a efectua vânzarea. corespondenta. pentru ca: Ofera consultanta si rezervari alternative. Agentia de voiaj nu scumpeste produsul. În majoritatea cazu rilor. serviciu 24 ore. deoarece esenta activitatii sale îi permite sa negocieze cu furnizorul tarife noi. Un exemplu e ste licenta IATA pentru permisiunea de vânzare de bilete de avion internationale. televânzare rapida. predare sau vânzare la domiciliu. Agentia de voiaj are posibilitati mari de mediere. reduse. în anumite cazur i. precum: telefon gratis. acorduri si garantii pentru a încheia contracte în numele lor. pentru ca are la dispozitie toate metodele moderne de contact.avantaje importante. care. robot automat. posta electronica. presupun licente. în conditii variate si diferite. distributie.

dar fara a degrada produsul. Remuneratia pentru aceasta intermediere se materializeaza sub forma comisioanelo r pe care furnizorii si tour-operatorii le cedeaza intermediarilor sau detailistilor. Functia de productie a agentiei îsi extinde continuu cadrul activitatilor si inclu de. organizarea. d) Furnizorul se obliga sa cedeze un comision agentiei de voiaj. pentru vânzarea r ealizata în numele acestuia. comercializarea si operarea de voiaje si produ se turistice realizate prin combinarea de diferite servicii si oferite la un pret global pres tabilit. 3. Functia de productie si comercializare Consta în proiectarea. (SS). pentru a cunoaste necesitatile si tendintel e cererii. în prezent. agentiile detailiste exercitând-o si ele.4. b) Doze mari de creativitate si imaginatie pentru proiectare. Functia de productie cere. la scara mai mica. ci si: . c) Agentia de voiaj se obliga sa pastreze si sa depoziteze banii încasati prin vânza re si sa efectueze platile catre furnizor. În Uniunea Europeana aceste voiaje au denumirea de voiaje combinate. si voiaje forfetare sa u la cerere. în prezent. d) O adecvata gestiune a costurilor. agentiilor de voiaj: a) Investigarea permanenta a pietei. c) O mare preocupare pentru calitatea serviciilor si a produselor. clientul pla tind aceeasi suma. Aceasta functie predomina în cazul tou r-operatorilor. Aceasta forma de retributie nu scumpeste produsul. cânt sunt organizate la cerinta fiecarui client. care sa permita competitia si atingerea ren tabilitatii.b) Agentia de voiaj se obliga sa cunoasca si sa promoveze serviciile furnizorulu i. nisele pietei si ofertele concurentei. Organizarea serviciilor si activitatilor diverse în cadrul voiajelor si reuniuni . În argoul tehnic de voia j ele sunt cunoscute ca pachete. când sunt programate conform ofertei. nu doar organizarea voiajelor. dedu cându-le din pretul de vânzare catre public. tehnica atenta. fara sa modifice pretul final. ca si cum ar contracta direct serviciile la prestator. vânzândule ca servicii singure. diferentiere si of ertarea cu succes a noilor voiaje si produse. la pretul indicat de acesta. bazata pe o s electie atenta a furnizorilor si pe o fabricare.

a activitatilor de med iere sau productie.   . de asemenea. Organizarea de reuniuni sociale. conventii si târguri. . ca o consecinta naturala. deci. . . în realizarea tuturor actiunilor necesare pentru a f ace cunoscute si a vinde destinatiile. autoviz ual sau multimedia si. Organizarea de activitati sportive. dar realitatea este ca ea presupune si costuri mari. deoarece piata c ere importante actiuni de promovare. Aceasta funct ie s-a realizat de agentiile de voiaj. materializate în mici sau mari evenimente: olimpiade. Productia proprie si/sau vânzarea de material informativ în format de carte. ci e le singure realizeaza toti pasii necesari pentru ca turistul sa cunoasca si sa achizitioneze serviciil e sau voiajele lor. nunti sau alte evenimente familiale. Aceasta functie consta. elaborarea de brosuri sau cataloage si activitati de mar eting var iate.lor profesionale: congrese. Functia de productie se încheie cu comercializarea si vânzarea produsului sau servic iului fabricat. de echipament sportiv sau pentru voiaj. . serviciile sau produsele consumatorului final. expozitii. Agentiile de voiaj nu transmit aceasta functie altor întreprinderi. mare gama de activitati diverse din multiple posibilitati ale industriei loasi r-ului. pâna în prezent. Organizarea de croaziere turistice.

lanturi hoteliere. . Agentiile de voiaj angrosiste Cuvântul tour-operator este un anglicism care se poate aplica oricarei agentii de voiaj care organizeaza si opereaza voiaje. sunt mari grupuri de societati. dar majoritara. Trebuie amintit ca definirea tour-operatorului este de sorginte europeana si ca ulterior a fost preluata de marile grupuri multinationale. Reunind aceste mari gr upuri turistice. Aparitia tour-operatorilor este strâns legata de aparitia companiilor care opereaza zboruri charter în Europa. care au atras un turist itinerant. Activitatea turistica mondiala adauga si alte tipuri care sunt incluse în schema u rmatoare: 4. ca si voiajele int ercontinentale. utilizeaza mijloace de transport si spatii de cazare proprii si beneficiaza de sinergiile grupului din punct de vedere al costurilor si al comercializarii. . creeaza marci pentru diferitele programe turistice. Simultan au fost initiate circuite în autocar prin orase si locuri de interes istoric si artistic. dar în limbajul turistic acest termen se aplica în s pecial acelor agentii de voiaj care: . Destinatiile cele mai promovate în aceste prime decade ale voiajelor în grup au fos t plajele calde ale Mediteranei. Tour-operatorii contractau vo iaje cu aceste transporturi pentru a reduce preturile si pentru a concura cu liniile aeriene re gulate care aveau tarife mult mai mari. constituite prin integrare orizontala cu alte agentii de voiaj. companii de autocare etc.. înregistreaza cifre mari de clienti si de vânzari. care. La jumatatea anilor '70 începeau vacantele de iarna si dezvoltarea schiului. Fuziunea cu companiile de zboruri charter si cu grupurile sau lan turile hoteliere faciliteaza tour-operatorilor organizarea asa-numitelor voiaje programate sau pa chete turistice si le permite controlul lantului de servicii ce compun voiajul. se obtin preturi joase care s-au adaptat pietei europene emergente. compusa atunci dintr-o incipienta. . acestea din urma fiind promovate de companiile aeriene regulate.4. clasa medie. detailiste si mixte.1. cu o motivatie predomina nt culturala. care au reactio . . sau verticala cu companii aeriene. opereaza la nivel international. pentru prima data în istorie îsi permite sa calat oreasca. Tipologia agentiilor de turism Agentiile de voiaj sunt clasificate în trei mari grupe: touroperatori.

daca au în comun urmatoarele caracteristici: a) Principala functie de producere de voiaje la oferta (pachete turistice. agentiile de voiaj clasificate ca angrosiste îsi vând voi ajele si produsele exclusiv prin intermediul agentiilor detailiste si acestea sunt primii lor clien ti. de asemenea. acele întreprinderi car e contracteaza servicii numeroase si diverse si le revând loc cu loc. În alte tari. b) În unele tari. Agentiile de voiaj angrosiste sunt. ca Spania.nat. de aventura. voiaj e organizate sau voiaje combinate). tour-operatorii si agentiile de vo iaj angrosiste pot sa vânda direct publicului. Totusi. orient ate spre o anumita piata potentiala. acestia . cum indica si numele. noile exigente ale cererii cresc ponderea voiajelor in dividualizate (voiaje forfetare sau taylor made). termenii touroperator si agentie de voiaj angrosist a difera doar prin dimensiunea întreprinderii si pot fi sinonime din punct de vedere al activitatii. ecologice etc. Realizarea acestor contractari presupune. pentru a reduce preturile de vânzare ale serviciilor oferite turistului. ia r acestea ofera consultanta consumatorului final. c) Contracteaza servicii turistice în mari cantitati si negociaza tarife scazute c u furnizorii. adica realizate din propria initiativa a agentiilor de voiaj. cu consecinte asupra costurilor si operarii acestor voiaje. În cazul tour-operatorilo r. prin intermedi ul agentiilor de voiaj detailiste. exercitarea functiei de mediere. Ulterior au aparut noi motivatii si agentii le de voiaj vor organiza voiaje profesionale. sportive. creând tarife speciale pentru voiajele organizate. În practica. Agentiile de voiaj angrosiste exercita functia de consultanta pentru agentiile detailiste.

mediere si productie a pachetelor. hoteluri si transporturi proprii si îsi asigu ra locurile pe care le oferteaza. care a pus în pericol real capitalizare acestor întreprinderi. dar rentabilitate a pe loc vândut poate fi destul de joasa. o fac la scara mica. chiar daca acestea nu apartin propriei retele. orga nizarea si comercializarea produselor si voiajelor. În aceste agen tii de voiaj este fundamentala exercitarea functiei de consultanta.utilizeaza. pe care le pot vinde direct consumatorului sa u le pot distribui catre alte agentii de voiaj. a caror functie principala este cea de mediere a servicii lor turistice sigure. pentru a putea realiza proiectarea. d) Îsi asuma riscuri pentru contractari anticipate. cum am aratat mai înainte. mai ales în functie de conjunctura pietei. Cum piat a lor potentiala ajunge la mii de persoane. e) Afacerea lor este fundamentata pe numarul mare de calatori. segmente de piata sa u produse. f) Obisnuiesc sa ofere programe specializate pe destinatii. cu marci diferite. de asemenea. 4.Agentiile de voiaj detailiste Sunt întreprinderi mici. Acest tip de agentie poate sa produca si propriile pachete. sau a pachetelor elaborate de agentiile de voiaj angrosiste. 4. Este foarte frecvent faptul ca agentiile de voiaj mixte iau fiinta ca agentii de   . dar.3 Agentiile de voiaj mixte Acest tip de agentie de voiaj realizeaza simultan activitatile unei agentii de v oiaj detailiste si angrosiste. g) Poseda o structura interna complexa. deoarece ele sunt în contact dir ect cu clientul. datorita dimens iunii întreprinderii.2. sa distribuie mii de bros uri în fiecare sezon. în numele tour-operatorului sau agentiei de voiaj en gros-iste. În timpul crize i consumului din ultimii ani s-a produs o proliferare de oferte si super-oferte pentru a atra ge publicul. Aceste agentii functioneaza ca agentii de consultanta (au contact di rect cu publicul). pentru exploatarea ofertei si pentru activitatile de mar eting. sunt obligate.

Si astfel pot distribui produsele lor prin intermediul oric arei agentii de voiaj. firme si societati care îsi recompenseaza salariatii cu excursii platite pentru ei si famil iile lor. .Agentii de voiaj de stimulare (incentive) Aceste agentii sunt specializate în întocmirea programelor de voiaj pentru grupuri. voiajul-stimulent este adesea folosit de catre companii pentru a creste productivitatea si performantele angajatilor lor. în functie de contributia lor la atingerea acestor scopuri. acesta poate fi definit ca o unealta moderna a managementului. folosita pentru atingerea unor scopuri comerciale deosebite prin recompensarea participantilor cu o excursie extraordin ara. În acest fel. cât si un sector al industriei turistice. îsi extind numarul de sucursale si creeaza produse proprii. multe din aceste agentii devin mixte. 4.4. care doresc sa viziteze locuri religioase (Vatican) si veteranii de razboi (care doresc sa se r eîntâlneasca cu plajele Normandiei). Este o te hnica ce se bazeaza pe oferirea unor experiente si calatorii recreative pentru a rasplati angajatii sau pentru a-i încuraja în atingerea anumitor obiective. Voiajele incentive (stimulente) reprezinta atât o tehnica specializata de manageme nt pentru atingerea rezultatelor dorite. pe care le distribuie in itial în reteaua proprie. Când dimensiunea produsului conduce la marirea punctelor de vânzare. Nu exista un consens în ceea ce priveste o definitie precisa a voiajului-stimulent . Grupurile pentru care se organizeaza frecvent voiaje sunt cele bisericesti. Totusi.voiaj detailiste.

Motivele pentru care patronii îsi rasplatesc angajatii cu voiaje stimulent sunt nu meroase. din motive de afaceri. În Europa. ele se deosebesc de vacantele liber alese. Cele mai cunoscute sunt cele enumerate de Gammon. SUA sunt responsabile pentru peste jumatate din cererea totala pentru aceste cal atorii. voiajele stimulent reprezinta sectorul cel mai invizibil al turismului de afaceri. Paris si Londra fiind primele în topul dest . vizitarea locurilor de interes. ci sunt si platite. pentru a ajuta la dezvoltarea consolidarii culturii companiei si a legaturilor dintre angajati. ci actorul unei veritabile aventuri . din moment ce ele nu numai ca sunt planificate. Se pot desfasura în savane sau în desert. Calatoriile incentive sunt oferite de sc împreuna catre aceeasi destinatie. pentru ca acesta este foarte dificil de cuantificat. Turistul nu este un spectator pasiv.Voiajele de stimulare ( incentive. care calatore si la întarirea spiritului de echipa. zburând cu balonul sau navigând cu velele. Desi pachetele de vacanta incentive reunesc aceleasi elemente ca un pachet clasi c. pentru a usura posibilitatile de comunicare cu conducerea companiei. adesea legate de munca angajatilor). mai ales pen tru ca îmbraca forma turismului de recreere. Foarte putine statistici se refera la marimea sau valoarea acestui sect or important. participarea la evenimente culturale sau sportive. ele sunt socotite ca facând parte din turismul firme unui grup de angajati. Ele pot contribui oiajele se adreseaza persoanelor care calatoresc ca urmare ca. voiajele stimulent reprezinta o f orma distinctiva de turism. în editia din sep tembrie 1992 a cartii Tourism Management: pentru a atinge obiectivele de afaceri prin intermediul obiectivelor de grup sa u individuale (obiective tipice pot fi cresterea volumului vânzarilor sau cresterea volumului vânz arilor unui anumit produs). diferitele elem ente ale aranjamentului sunt alese în functie de stilul de viata si asteptarile participant ilor (organizarea de banchete. Întrucât v a unei recompense acordate la locul de mun de afaceri. Oricum.) contin prestatii care nu figureaza în brosurile touroperatorilor clasici. finantate de catre patroni. pe primul loc se afla Anglia si Germania. organizate si promova te. În cazul vacantelor incentive. White si Witt. pentru a crea loialitatea fata de companie. Din punctul de vedere al industriei turistice.

voiaje profesionale. ca în ultimii ani Europa de Est este perceputa ca fiind cea mai potr ivita alegere pentru viitor. voiaje sponsorizate. comparativ cu 70%. calitatea infrastruct urii si capacitatea scazuta de organizare. Principalele bariere în calea gazduirii acestor calatorii sunt. Forme derivate ale agentiilor de stimulare Trebuie remarcat ca voiajele incentive reprezinta unul din domeniile cele mai pr omitatoare ale turismului. În acelasi timp. care sunt propuse de o firma furnizorilor. fiind bogata în multe atractii cerute de cei care calatoresc: orase bogate în mosteniri culturale. statiuni balneo-climaterice. distribuit prin firma celor mai buni salaria ti. Forme derivate ale voiajului de stimulare au aparut în a do ua jumatate a anilor '80: cecul de stimulare a calatoriilor.inatiilor europene. . dar agentia de turism are sarcina de a-l organiza. dis tribuitorilor ei. Interesant este. care contin conferinte si vizite cu caracter tehnic. clientilor. peisaje atractive. tarile Europei de Est pot reprezenta terenul viitoarelor investit ii. în prezent. Acest tip de calatorie presupune un program profesional ale carui componente sta u în sarcina firmei care a initiat voiajul. neafectate de urbanism. în jur de 11 milioane de oameni calatoresc anual ca urmare a premierii cu excursii incentive. O observatie interesanta este ca doar 30% din cei care calatoresc astfel prin Europa sunt acompaniati de membrii de familie. în S UA. bucatarii nationale recunoscute. totusi. în lume. Se apreciaza ca.

727 angajati (11 vase). a cheltuit un miliard USD între 1994 si 1997 pe ntru achizitionarea a înca trei mari vase. servicii complexe de bord.188 angajati (12 vase). pe vase special amenajate. Chandris 6. adica 175 de vase. În 1993 a crescut la 4. care ofera o paleta mai larga de s ervicii: . a doua mare companie. a treia mare companie. camere la hotel sau închirieri de masini. Agentiile de voiaj comerciale Aceste agentii sunt specializate în intermedierea afacerilor din turism si intra mai putin sau deloc în legatura cu clientii. ROSEN BLUT H TRAVEL din Philadelphia este un exemplu de astfel de agentie de voiaj. Volumul pasagerilor din lume a fost într-o continua crestere din 1980. urmata de Roy al Caribbean cu 17. facându-se rezervari de bilete de avion. La începutul anilor '90 sectorul de croaziera era ocupat de persoane cu o vârsta de peste 50 . . Cunoasterea portu rilor care ofera cele mai interesante locuri de vazut este de asemenea foarte importanta pentru agenti e. biletele de croaziera sunt vândute prin agentiile de voia j obisnuite.376 angajati (7 vase). a fost fondata în 1972 si are 21 de vase. ele au fost înlocuite în ultimii ani cu agentii specializate. porturi de ancorare diverse Croazierele.5. În 1995 existau 12o de vase de croaziera în serviciu. este de asemenea în extindere. specializate pe anumite tipuri de calatorii. Klosters 1 4. Cea mai mare companie de linii de croaziera. of erind clientilor cazare în cabine confortabile.159 de angajati. când erau put in sub 1.Agentiile de voiaj pentru croaziere Aceste agentii vând produse turistice de croaziera. În cele mai multe cazuri. Carnival Cruise Lines. 4.6.4.25 milioane. Costa cu 8. Valuta câstigata în 1993 era de 6 miliarde USD. încep sa devina vacante pen tru anii '90. capacitatea flotei a crescut cu 55%. 31.474 angajati (17 vase). odata existente numai pentru cei bogati. Pâna în 1994. Pentru ca aceste agentii de voiaj nu au o experienta suficienta în vânzarea croazier elor.684 angajati (6 vase) si Cun ard 5.609 angajati (8 vase). fara zgomot si balans.5 milioane. P&O. Royal Caribbean. Estimarile pentru 1996 aratau ca numa rul lor va creste pâna la 6.5 milioane. . nave de croaziera. Aceasta legatura se realizeaza în special prin telefo n. P&O Princess cu 15.

fiind specialistul acesteia în croazi ere de lux. Într-adevar. De exemplu. piata era în schimbare. Din cauz a costurilor ridicate. 1995). nu percepe taxe pentru efectu area rezervarilor sau pentru orice schimbari ulterioare rezervarii. acest segment de vârsta. numarul pasagerilor britanici a crescut cu 264 mii între 1986 si 1995. CUnard and Seabourn Cruise Line. la cererea clientilor. Politica firmei Deluxe. mai putin afectat de schimbarile econo mice. Ca urmare. Impune însa . Crystal Cruises. În orice caz. spre deosebire de alte agentii de turism. În 1994 Airtours a cheltuit 30 milioane USD pe un va s de croaziera Deluxe Voyages a fost fondata în anul 2000 ca o filiala a agentiei de turism Wolf gang s Cruise & Selected Tours (New Orleans. Silversea. croaziere pentru orice alte linii de croaziere de lux sau închirieri de nave sau y ahturi. Deluxe lucreaza îndeaproape cu urmatoarele linii de croaziera: Radisson Seven Sea s. urmând exemplul companiei Carnival din SUA. al doilea mare tou r-operator din Marea Britanie. a continuat sa se bucure de acest tip de vacanta. rentabilitatea depindea de ocuparea locurilor si de nivelul preturilor . Reducerile de pret au devenit o norma de securitate în ocuparea locurilor. de a oferi cele mai bune servicii în timpul croazierei. Noii intrati în industrie îsi directionau produsele spre anumite grupuri tinta. numarul de pasager i a crescut dinamic. Poate oferi însa. Airtours.de ani. Walt Disn ey Corporation a introdus croaziere ce tinteau spre piata familiala. chiar anulareaace steia. Strategia Deluxe este aceea de a oferi clientilor cele mai bune liniisau nave d e croaziera care sa se potriveasca nevoilor si dorintelor acestora si de a realiza rezervarile cât mai usor posibil. atragând astfel piata mai tânara. a oferit croaziere la pretur i reduse.

Alas a si insulele din Pacificul de Sud. Aceasta companie investeste intens în publicitate. calatorii în luna de miere. Turismul de afaceri a devenit în timp neprofitabil din dou   . turism de aventura.clientilor anumite penalitati pe care le impun liniile de croaziera. Toate platile sunt facute prin carti de credit sau gestionate de liniile de cro aziera. Deluxe precizeaza ca nu arenici un fel de participare sau interes în nici o linie de croa ziere sau companie de turism. companiile aeriene. Filosofia firmei o reprezinta satisfacerea nevoilor consumatorului printr-o gam a larga de produse turistice (croaziere. unul di ntre cele mai importante grupuri din Spania. El Corte Ingles este cel mai mare lant de magazine Mall din Spania. fara o prealabila informare individuala a clientilor. croazierele. Domenii ale sectorului turistic în care VCI este prezenta: 1. Deluxe îsi rezerva dreptul de a schimba sau înlocui oricare din aceste conditii noi . tour-operatorii sau alte companii colaboratoare. cu o buna reputatie în rândul consumatorilor spanioli. turi sm balnear etc. un lider în domeniu. Principalele destinatii ale liniilor de croaziere sunt insulele Caraibe. Alegerea destinatiilor este un factor important în cresterea popularitatii vacantelor de croaziera. Deluxe nu este raspunzatoare pentru eventualele daune. precum si Marea Mediterana. pier deri de obiecte pe parcursul calatoriei. cum ar fi: Est ul îndepartat. În prezent. Turismul de afaceri. urmând sa încaseze comisioa nele de croaziera si pentru celelalte companii care ofera produse turistice incluse în rez ervare.672.013. Golgul Mexic (specifice pietei americane. garantarea si formarea personalului pentru a îmbunatati astfel calitatea serviciil or oferite. Cresterea calatoriilor de croaziera e reflectata de numarul mare de noi itinerarii oferite. iar agentia de turism este o co mpletare fireasca a serviciilor oferite clientilor sai. VCI este una din cele mai importante ag entii de voiaj din Spania. acestea fiind de fapt cele care comercializeaza produsele turistice. De asemenea. Singur ele exceptii pot fi facute în cazul pachetelor turistice combinate care contin o rezervare pentru o cr oaziera. având vânzari de 535.).5 EURO. care este cea mai mare). Noile conditii vor fi aplicabile dupa sapte zile de la publicarea acestora pe web-site-ul agentiei. Viajes El Corte Ingles (VCI) este o filiala a grupului El Corte Ingles. Deluxe opereaza strict ca un agent pentru clientii sai.

Compania se poate transforma într-un consultant pentru calatorii si poatesa administreze contu l acestor clienti astfel încât cheltuielile lor de calatorie sa fie cât mai scazute posibil. 2. informatii si garantii). . poate realiza alte produse turistice mai profitabile. practica ce exista în acest sector de a ceda anu mite procente din aceste comisioane companiilor-mama. Chiar si în aceste conditii. sunt asteptate schimbari atât pe piata turistica spaniola cât si în alte câteva tari e uropene în care firmele platesc o taxa pentru aceste servicii suplimentare pe care le poate furniza o agentie de voiaj specializata. 3. Vacantele. iar raportul calitate-pret sa fie optim. În cadrul sectorului turismului de afaceri. Corte Ingles cont inua sa activeze în acest domeniu din urmatoarele motive: .a motive principale. VCI a creat un departament special pentru congrese si voiaje incentive. genereaza un volum mare de activitate (si vânzari). Pe de o parte. având personal specializat. pachetele de vacanta si produsele turistice reprezinta o sursa imp ortanta de venituri în vânzarile actuale ale agentiei. cu opt ani în urma. now-how-ul detinut în legatura cu noile companii deafaceri care le sunt clienti (service. politica de reducere a comisioanelor liniilor aeriene si tendinta spre vânzari directe sipe de alta parte. prin personalulcare este înalt calificat în acest domeniu. În conformitate cu Hill ( 1997)   . . ca vacantele. congresele si calatorii stimulent. care este di vizat la rândul sau în zone emitatoare si receptoare. Congrese si calatorii stimulent. .

În al d oilea rând. numai pe baza unei licente eliberate de Ministerul Turismului. . în anumite perioad e ale anului. asa ca serviciile lor nu s unt asa de bune cum ar trebui sa fie. cu personalitate jurid ica. Care a fost solutia? VCI ofera un discount pentru rezervar ile care se fac din timp pentru produsele turistice. Comportamentul turistului spaniol este de asa natura încât îl determina pe acesta sa -si facarezervarile de vacanta în ultimul moment. Licenta de turism se elibereaza de catre Oficiul de Autorizare si Control în Turism (OACT). seviciile turistice în conditii de calitate si siguranta pentru turisti. iar agentia       . licenta se vizeaza din trei în trei ani de acelasi o rganism. care asigura si evidenta licentelor eli berate. În functie de complexitatea obiectului de activitate. respectiv a celor suspendate sau anulate. Exemple de strategii de mar eting ale VCI pentru rezolvarea problemelor . Licenta de turism este documentul care atesta capacitatea agentiei de turism de a efectua în conformitate cu regelementarile interne si cu acordurile inerntionale la care o tara este afiliata. licenta de turism poate fi: licenta de turism pentru a gentia tour-operatoare si licenta de turism pentru agentia detailista.viajeseci..es.Organizarea de congrese poate fi un serviciu bun pentru clienti valorosi si poate aduce profit pentru agentii.) www. încercând sa ofere servicii cât mai convenabile pentru clientii lor. la o incapacitate a agentiei de a-si servi clientela în mod adecvat. indiferent de tipul lor îsi pot desfasura activitatea de comercializare a serviciilor si pachete lor de servicii turistice. Internetul va deveni un canal de distributie de maxima importanta. dar necesita un efort intens si multi ani de experienta pentru a deveni eficient. Înfiintarea agentiilor de turism în România Agentii economici din turism reprezinta societati comerciale sau persoane fizice autorizate care presteaza sau comercializeaza servicii turistice. Un exemplu în acest sens îl reprezinta web site-ul agentiei ( Bine ati venit într-o lume a avantajelor si a voia jelor. în subordinea Asociatiei Nationale a Turismului (ANT). Daca se dovedeste a fi eficient. institutie publica. operatorii nu stiu niciodata cât de mare va fi cererea. C um afecteaza acestlucru strategiile lor de mar eting? VCI încearca sa se mentina în top în ceea ce priveste noile tehnologii de distributie si strategii de mar eting pentru produseleturist ice. Aceasta poate duce. 5. Evolutia noilor tehnologii pare sa puna în pericol pozitia agentilor de voiaj. Agentii economici din tur ism.

2. Certificat de constatator de la Oficiul Registrului Comertului din care sa re iasa urmatoarele informatii: . Cerere de eliberare a licentei de turism. . agentia trebuie sa înainteze Ministerului Turismului o documentatie completa alcatuita din: 1. . datele de identificare ale societatii ce se înscriu în certificatul de înmatriculare . copie dupa contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism. copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism. . . sediul punctului de lucru unde se înfiinteaza agentia de turism respectiva. iar afisarea sa.are obligatia de a solicita vizarea acesteia cu cel putin 30 de zile înaintea expi rarii termenului de trei ani de la ultima viza. . dovada achitarii contravalorii prestatiei pentru eliberarea licentei. în copie au tentificata. la loc vizibil în cadrul unitatii este obligatorie. . Ea nu este transmisibila. În scopul eliberarii licentei. structura activitatii. . obiectivul de activitate al societatii.

a cabanelor si a unitatilor de alimentatie pentru turism (categoria I s i lux. Conducerea operativa a agentiilor de turism. 9. 10. Declar pe propia raspundere ca datele cuprin se în prezentul înscris sunt reale.Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile de la data înaintarii documen tatiei complete. iar în cazul în care se constata contrarul. Atestat de limba româna pentru cetatenii strani. În scopul obtinerii brevetului de turism. a hotelurilor. director de hotel. 4. 2. În cazul în care o persoana detine un brevet în activitatea de turism ea poate ocupa to ate clelelalte functii inclusiv pe cea de director de sat de vacanta. Copie dupa documentele care atesta perioada lucrata în turism. se v a sanctiona agentia prin suspendarea sau chiar retragerea acesteia. director de agentia detailista.. Curriculum vitae cu declaratia:. o documentatie completa ce va cuprinde: 1. 7. Dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate. se elibereaza brevete de turism pentru urmatoarel functii: manager în activitatea de turism. Ministerul Turismului publica periodic lista cupinzând licentele de turism suspend ate sau retrase. În cazul nerespectarii conditiilor si criteriilor în baza carora s-a eliberat licenta. cabanier. 5. Copie dupa actul de identitate. Atestat de limba straina de circulatie internationala (cu exceptia cabanierul ui si dierectorului de agentie detailista). dir ector de agentie tour-operatoare. sa îmi fie anulat brevet ul de turism. Titularul licentei de turism retrase numai are dreptul sa solicite eliberarea unei noi licente de turism. Cazier juridic. Copie dupa actele care atesta pregatirea profesionala. . În functie de nivelul si complexitatea pregatirii profesionale precum si de îndeplinirea criteriilor min ime. Brevetul este documentul care atesta capacitatea unei persoane de a conduce o un itate ce activeaza în domeniul turismului. cu o capacitate mai mare de 50 de locuri la mese) se asigura de catre persoane care detin brevet de turism. campingurilor (cu o capacitate de peste 100 locuri de cazare) a satelor de vacanta. persoana respectiva trebuie sa înainteze M inisterului de Turisam. Cererea de eliberare a breveturlui de turism. motelurilor. a filialelor acestora din alte localitati. 3. Eliberarea licentei se face dupa consultarea cu reprezentantii din ter itoriu ai asociatiilor profesionale de profil si verificarea la fata locului a îndeplinirii criteriilor m inime legale. în cazul cetatenilor strai ni. 6. 8. Dovada privind detinerea permisului de munca în România. director de restaurant. timp de doi ani de la data retra gerii. Este valabil pe o perioada nelimitata de timp.

când. .Cererea va fi solutionata în 30 de zile de la data înaintarii documentatiei complete . din motive imputabile titularului breveturlui de turism s-a anulat licenta de turism sau certificatul de clasificare a structurii de primire turistica pe care aceasta o conduce. Brevetul de turism va fi retras în urmatoarele situatii: când nu mai sunt îndeplinite criteiile ce au stat la baza eliberarii sale.

iei de turism 1. Organizarea interna a agentiei de turism Din componenta unei mari agentii de turism fac parte mai multe birouri. sa cunoasca în profunzime serviciile vândute de agentie. . încheie contracte cu furnizorii de servicii de transport. cu relatii în rândul oamenilor de afaceri.). Acest birou trebuie sa aiba întocmit un fisier general* al întreprinderilor si pers oanelor cu care agentia are strânse legaturi de afaceri. comisionarilor. Biroul dezvoltare cu rolul de asigurare a cresterii vânzarilor. înregistrarea corespondentei sosite si trierea ei pentru diversele birouri si of icii si care necesita semnatura directorului tehnic. lucrari de secretariat pentru directorul tehnic. stabileste cu furnizorii clauzele contractuale si urmareste respectarea lor.I GESTIONAREA RESURSELOR UMANE Pintican Valentina 1. dar si importanta pe care acestea o a u în mediul lor. . Personalul angajat în cadrul acestui birou trebuie sa stie sa inspire încredere si simpatie. .Capitolul XIII. care sa cunoasca în profunzime mediul industrial. întocmeste toate instructiunile cu privire la vânzarea titlurilor banesti. . curierilor. sa-si dea seama rapid de psiho logia clientului. ORGANIZAREA AGEN. Acestea sunt: I. instruirea si coordonarea muncii paznicilor. comercial si financiar national si sa fie. contabi lizarea si plata lor. . La conducerea acestui birou trebuie sa se afle un expert în relatii publice. Biroul transporturi este organizat pe doua sectii cu atributii specifice. o persoana influenta. sa cunoasca limbi straine. scrisori. pentru a le putea expedia programe. Sectia contracte: . Biroul secretariat cu sarcini în efectuarea de: . anuare publice si private. buletine tehnice etc. III. stabileste conditiile si tarifele de vânzare a biletelor. compart imente si oficii. .IEI DE TURISM . O vasta documentatie trebuie sa stea la dispozitia biroului (ghiduri profesional e.1. II. de ase menea. Organizarea agen. pentru a fi posibila cunoasterea nu numai a num elor si titlurilor diverselor persoane ce trebuie contactate. precum si comisioanele gentiei. oferte etc.

orare. manuale. împreuna cu inform atiile privind validitatea si vânzarea lor (tarife. alcatuirea devizului estimativ pe baza informatiilor si tarifelor preluate din documentatia agentiei sau din acordurile speciale facute cu filiale. pentru serviciile prestate si pentru preturile aplicate fiecarui tip de serviciu. întocmeste registrele de stoc de bilete si raspunde de gestionarea biletelor.). Biroul turism este organizat în doua compartimente si sase sectii: Compartimentul productie are urmatoarele trei sectii: Sectia programare generala care se ocupa cu elaborarea programelor de voiaj (exc eptând congresele): formarea itinerariului. .Sectia materiala: întocmeste biletele si le distribuie filialelor si sucursalelor. breviare etc. IV. când nu este st abilit altfel în contract. de la emitere pâna la arhivare. furnizori sau agentii coresponden te.

constituirea de contingente allottements. Sectia receptiva generala: întocmeste devizele estimative cerute de turistii individuali pentru voiajele cu itinerarii stabilite de acestia. pentru rezervarea camerelor sau în cazul rezervarii d e locuri pe navele de croaziera). agentii de spectacole etc. stabileste modalitatile de vânzare a voiajelor. pentru furnizarea serviciilor d e receptivitate de primire. efectuarea eventualelor plati anticipate în numerar pentru rezervarea contingenta ta de servicii (ca în cazul voiajelor spre localitati ce nu au o capacitate receptiva suficienta si u nde hotelurile cer plati anticipate. încheie contracte cu furnizorii de diverse servicii receptive: localuri. întocmeste si tipareste programul provizoriu al voiajului. copia contractului este transmisa B iroului tarife. precum si personalul specializat în însotire. Sectia operativa generala care îndeplineste toate operatiunile de rezervari si de . de acces si diverse (rezervari de locuri în mijloacele de transport etc. care completeaza fisa hoteliera ce va fi transmisa tuturor birourilor directionale si punctelor de vânzare (si care contine toate conditiile si tarifele pentru servicii). deseori însemnate. copia contractului se trimite sectiei de tarife.) . în acord cu sectia programare generala. Compartimentul receptie organizeaza serviciile de primire si de acces în urmatoare le sectii: Sectia contracte pentru servicii de primire care: încheie contracte cu hoteluri si restaurante. încheie contracte cu agentiile corespondente. adica acele agentii de voiaj strain e care opereaza în localitati în care nu exista birouri ale agentiei. reviste etc. (rezervari anticipate ale mijloacelor de transport sau ale camerelor de hotel în limitele contractuale). pliante. Sectia operativa generala se ocupa.). Sectia operativa congrese si pelerinaje se ocupa de voiajele colective cu caract er profesional si religios. forma diverselor publi catii (fascicule. de cor elarea ofertei de voiaje în grup cu cererea. inventariaza serviciile de primire din diverse localitati turistice oferite de agentie.

se ocupa cu organizarea serviciului de expediere a bagajelor. articole de librarie (ghiduri. anuarele. publicatiile edi tate de furnizorii de servicii (transportatorii în principal) si de întreprinderi turistice si le difuzeaz a periodic catre filiale si sucursale. Sectia documentare neagentiala procura toate orarele. . breviare si liste de tar ife pentru servicii turistice de orice tip. repartizeaza valuta externa rezidentilor ce pleaca în strainatate. Sectia servicii diverse încheie acorduri cu firmele comerciale pentru vânzarea de bi lete la spectacole. Sectia asigurari diverse si expedieri bagaje care: emite si vinde polite de asigurare (bagaje. V. prin intermediul instruct iunilor transmise filialelor. Biroul trafic accesoriu compus din: Sectia servicii bancare care: efectueaza schimbul valutar (schimbul monedei externe cu cea nationala). VI. pentru uzul diverselor filiale si sucursale ale agentiei . suveniruri. sucursalelor si agentiilor corespondente.prestari de servicii catre clientela sosita în diversele localitati vizitate. harti topografice si automobilistice) . avion). Sectia documentare agentiala întocmeste. tipareste si difuzeaza pliante. Biroul tarife si documentare format din trei sectii: Sectia tarife întocmeste. tipareste si difuzeaza pentru fiecare loc alitate de interes turistic pliante cuprinzând toate informatiile necesare pentru organizarea optima a serviciilor si pentru informarea corecta a clientelei. emite carti de credit.

. . prezenta si educatie ireprosabile. Biroul publicitate format din doua sectii: Sectia contracte încheie contracte si elaboreaza planuri de promovare publicitara. de executanti. .2. întelegere si toleranta în confruntarile cu clientii cei mai neavizati. brosuri etc. Cerintele pentru un director tehnic turistic sunt: . Structura personalului unei agentii de turism Personalul administrativ ieri etc. Biroul difuzare si fisier general se ocupa cu expedierea documentatiei. VIII. perfecta cunoastere a limbii vorbite de client. Devizele si comenzile pentru publicitatea activa si pasiva sunt transmise servic iului contabilitate pentru emiterea facturilor si încasarea lor. urmareste redactarea si tiparirea publicatiilor proprii cum ar fi: reviste. a materialului publicitar si a corespondentei care-i parvine de la diverse sectii si birouri. capacitatea de a forma echipe. capacitatea de a conduce personalul. . personal de îngrijire. sa inspire încredere si simpatie. rubrici de stiri. experienta în activitate. Sectia redactionala pregateste textele pentru publicitatea pasiva. . . 2. Personalul tehnic format din: personal cu functii de conducere. introduce tex tele publicitatii active în publicatiile agentiei. cas personal cu functii de conducere. . . personal de ordine.) si se împarte în: îndeplineste sarcini de gestiune generala (contabili. capacitatea de a fi un animator. cunoasterea în profunzime a serviciilor vândute. personal de executie. personal ordinar. Înt ocmeste si actualizeaza fisierul general al clientilor. . personal destinat vânzarilor. cunoasterea de limbi straine.VII. . de a suscita entuziasm.

Hostess sau asistentele turistice sunt femei tinere care îndeplinesc rolul de gazd a perfecta întâmpinându-i pe clienti în avioane. pe nave. furnizând informatii si adesea referiri explicative pri vind localitatile parcurse. Personalul specializat (sau de asistenta turistica) format din: . ajutându-i sa-si satisfaca mici necesitati. în trenuri.) constau într-o buna cunoastere a limbilor straine si a serviciilor car e se vând: adesea. Cerintele pentru personalul de executie (constituit din personalul care lucreaz a în spatele ghiseului. spirit de initiativa si adaptare la cele mai insolite cerinte.. . . punându-le la disp ozitie serviciile comandate cu anticipatie de catre agentie. Curierii sunt profesionistii care îi însotesc pe turisti în voiaje. în autobuzele de linie. daca reuseste sa capete însusirile necesare. iar clientii sa nu aiba nici o preocupare vizând utilizarea mijloacelor de transport si sa se bucure de diversele bunuri si servicii în localitatile de tranzit sau de destinati e. pentru ca voiajul sa se desfasoare co nform programului fixat. . capacitatea de a intui imediat psihologia clientului. el este chemat sa înlocuiasca si sa ajute personalul de vânzare si astfel are mari sans e sa fie transferat la ghiseu.

pâna la momentul optiunii ferme. punânduse la dispozitia lor pentru a-i ajuta în diferite operatiuni ce trebuie efect uate pentru a ajunge la locurile unde vor trebui sa utilizeze serviciile receptive sau alte mijloace de transport pentru a continua voiajul. numar si capacitati sali) eventual vizite de inspectare a locatiilor împreuna cu beneficiarul si efect uarea de rezervari de principiu ale locatiilor alternative. sponsorizari. . vânzari de spatiu . Destinatia afaceri si relaxare. Considerând trasaturile evenime ntului si experienta anterioara. structura si volumul estimat al bugetului. anotimp. A DATEI SI A LOCATIEI Este esentiala stabilirea din timp a câtorva elemente: caracteristicile eveniment ului. obiectivele arheologice.. 2. Interpretii sunt profesionisti care îi întâmpina pe clienti în localitatile de sosire sau de tranzit. Data evaluarea unor considerente ca: intervalul din saptamâna. Ghizii turistici sunt profesionisti care îi întimpina pe turisti în localitatile de destinatie însotindu-i în vizitarea acestora. 2. Atributiile personalului agentiei de turism pentru organizarea programelor turistice 1.3. planificata în avans. aratându-le frumusetile naturale. potentialul financiar al acestora si distributia lor în raport cu categoriile de cheltuieli angajate. Principalele surse de venit sunt: taxele de participare. Proiectul bugetului este perm anent adaptabil. ALEGEREA DESTINATIEI. suferind reproiectari succesive convenite pe baza elementelor concrete relevate pe parcursul procesului de organizare. anvergura si programul general al evenimentului. perioade d e vacanta / extrasezon (tarife reduse. folclorice si istoria localitatilor. alegerea destinatiei. ar tistice. ESTIMAREA SI STRUCTURAREA BUGETULUI Realizarea proiectarii si structurarii bugetului. profilul participantilor. datele unor even imente similare etc. în marile orase sau în statiuni cu facilitati pentru Locatia lista furnizata de agentie cu posibile locatii (clasificarea calitativa. datei si locatiei conferintei. se identifica sursele de venituri.). disponibilitati spatii cazare etc.

care poate fi diferentiat atât în functie de categoriile de participanti. Trebuie deter minat cu exactitate numarul de participanti platitori. invitat i speciali) si nivelul valoric al taxelor. Determinarea termenelor si conditiilor de decontare între beneficiar-integrator-fu rnizori. propunerile de pachete de sponsorizare. stipulate în contract. 3. numarul de participanti ale caror costuri sunt preluate de organizatori integral sau partial (conferentiari principali. cât si de data la care efectueaza înscrierea (timpurie / târzie / la fat a locului). Taxele de participare reprezinta componenta de baza a veniturilor. Centralizarea înregistrarilor de catre beneficiar sau recomandabil de catre integ rator (îl degreveaza pe beneficiar de un volum de munca apreciabil de procesare a datelor fiecarui participant furnizând în orice moment catre beneficiar informatiile privind volumul în scrierilor si aspectele financiare).publicitar (insertii în materialele promotionale scrise / audio-video / multimedia ale conferintei etc. Formularul de înregistrare transmis participantilor prin posta sau disponibil on-l ine în website. Venituri adiacente (sponsorizari). conti nând diverse forme de recunoastere publica a meritului sponsorului. Formularul de depunere a rezumatelor stiintifice este documentul în care participa ntul care si-a .). subventii sau finantari etc. ÎNREGISTRAREA PARTICIPANTILOR Stabilire instructiuni si continut pentru formularele de înregistrare a participa ntilor. organizatorul transmite confirmarea de pri mire si documentul de facturare a sumei aferente. Stabilirea politicii de contramandari se defineste în raport cu momentul anularii în scrierii. Dupa receptionarea fiecarui formular.

CAZARE Obtinerea de oferte echivalente pentru fiecare grad de confort. Pe baza formularelor de înregistrare completate de participanti. forma de prezentare (expunere libera. prezentare de postere). Înregistrarea participantilor este posibila si la sosirea în localitate (alocare sp atiu. . resurse umane si echipamente).transportul local al participantilor de la hotel la locatia conferintei si ret ur.si posteveniment facultative. .rezervarile hoteliere si comunicarea rooming list-ului catre hoteluri. modalitatea de plata. eventual apartamente p entru invitatii VIP si sponsori. numarul si tipul camerel or rezervate. . cu mic dejun inclus. eventuale cerinte speciale. numele însotitorilor. Tipuri de camere: single sau duble. . pentru a asigur a disponibilitati suficiente de cazare (confort de la 5 la 3 stele). Formularul de rezervare hoteliera trebuie sa includa tarifele speciale de cazare si conditiile de contramandare (date de identificare. precu m si echipamentele audio-video necesare. organizatorul va gestiona aranjamentele pentru: . conform cerintelor si duratei sejurului fiecarui participant. preluarea si transferul participantilor aeroport / hotel / aeroport (în functie de programul individual de zbor).transportul international (eventuale tarife preferentiale negociate cu compani ile aeriene). data sosirii si data plecarii. optiune pentru hotel. 4. inclusiv orarul de zbor daca se solicita transfer la si de la aeroport. precum si în cadrul programelor sociale si turistice.confirmat înscrierea precizeaza datele si sumarul lucrarii pe care urmeaza sa o pr ezinte în cadrul conferintei. .întâmpinarea.rezervarile si construirea grupurilor pentru tururi si programe sociale facult ative. optiunea pentru programele sociale si turu rile pre.

) sunt elemente suplimentare ce pot conditiona alegerea locatiei. vest iar etc. retropr oiectoare. SALILE DE CONFERINTA Organizatorul identifica locatia potrivita si efectueaza rezervarea unui numar de sali corespunzator nevoilor evenimentului. computere si conexiuni Internet în sali. Serviciile de traducere (traducere simultana cabine speciale si instalatie indi viduala sau alternativ de catre un interpret pentru vorbitori. CATERING prânzuri de afaceri de durata medie. fax etc. Salile cu capacitate de peste 25 de persoane impun utilizarea instalatiilor de sonorizare. decoratiuni etc. .) 6. masa rotunda. ceai. imprimante. racoritoare. sala de clasa. birou de presa. în aceeasi locatie. careu. În completare. pauze de cafea (cafea. flipcharturi. ECHIPAMENTE SI SERVICII TEHNICE Calitatea echipamentelor audio-video si a serviciilor tehnice contribuie în masur a considerabila la succesul conferintei. copiatoare. linii telefonice inte rnationale. pot fi n ecesare sali sau spatii pentru diverse functiuni (secretariatul conferintei. receptie de bun-venit. paza. Vor fi necesare videoproiectoare. produse de patiserie. banchet etc. consiliu.).5. necesar de bauturi racoritoare pentru vorbitori si public. 7. la care se pot atasa microfoane fara fir / lavaliere / de masa pentru prezidiu / cu pupitru pentru vorbitor. Izolarea fonica si cerintele speciale (ecrane încorporate. podium pentru prezidiu etc. Alte servicii: hostess. gustari etc. cu dimensiuni si capacitati optim adaptate numarului de participanti si tipul de amenajare a fiecarei sali solicitat de beneficiar: amfi teatru. Birourile functionale: computere.

oper a. la tururi de oras. 9. folclor. programul stiintific al evenimentului Ceremonia de închidere. În functie de natura activitatii de catering. cazare. locatie. Meniurile se stabilesc în acord cu beneficiarul. excursie de o zi în îm prejurimile orasului. de la spectacole de balet. dineuri oficiale. cadru protocolar si chiar spectaculos (discursuri oficiale d momente artistice: dans popular. trebu ie sa cuprinda date despre: destinatie. în conditii determinate. Astfel de sejururi sunt ofertate ca programe facultative complete (transport. costurile tururilor nu sunt incluse în taxa de participare. TIPARITURI / MIJLOACE PROMOTIONALE Producerea si distribuirea materialelor informative respecta câteva categorii uzu ale: pliantul de prima anuntare. ci sunt exprimate separat. ghid etc. În general. mic dejun. data. pliant pentru a doua anuntare. ca zare. tematica lucrarilor. se practica servirea la mese sau de tip bufet. dejun. 10. tiparit si distribuit înaintea evenimentului. orchestra etc. s chita programului stiintific.). brosura de invitare a conferentiarilor si oaspetilor speciali include tematica evenimentului si formularul de subscriere a rezumatelor pe teme de interes profesional. respectând caracteristicile fiecare i functiuni în parte si trebuie sa tina cont de diferite cerinte speciale (vegetarieni / diabetici / diferite apartenente culturale). forma si durata admisa a prezenta rii. DERULAREA EVENIMENTULUI Deschidere oficiala e scurta durata. 8.cina festiva în ambianta traditionala locala. informatii turistice. PROGRAME OPTIONALE Propunere alternative interesante si atractive. cina.) Ordinea luarilor de cuvânt. distribuit cu mult înaintea datei evenimentului. vizite de obiective turistice reprezentative. trebu ie sa .

care reuneste cronologia evenimentului. alte materiale promotionale pentru eveniment: invitatii. serviete etc. organizarea evenimentelor. EVALUARE EVENIMENT formulare de evaluare pentru participanti. 11. prezentarea vorbitorilor. de promovare si chiar de lucru efectiv. planificarea publicitatii în mass-media pot fi gestionate direct de beneficiar sau de catre org anizator. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR Atributii beneficiar: generare eveniment concepere lista de participanti realizare program stiintific supervizare administrare buget atragere de surse adiacente de venituri . mape si brosuri seminar . organizarea conferintei de presa. mijloc ultramodern de informare. pregatirea raportului financiar final. materiale scrise. rezumatele lucraril or stiintifice. redactarea si diseminarea comunicatelor de pre sa. obiecte inscriptionate (pixuri.cuprinda toate informatiile. bannere.). programul lucrarilor stiintifice prezentate în cadrul conferintei este un volum ti parit. invitati. tarifele si serviciile determinate ferm pâna la momen tul respectiv. crearea unui website dedicat evenimentului. conferentiari si sponsori.

flipchart-ur i. instalatii de sonorizare. gestioneaza si opereaza integral serviciile necesare org anizarii unui eveniment (conferinta. IT etc.   . congres. integrare (raport direct între beneficiar si furnizori individuali pe fiecare segm ent de servicii).). informationala si financiara). resurse umane si eventuale pierderi financiare (negocierea cu fur nizorii de tarife mult scazute fata de cele obtinute chiar si în urma unei negocieri de catre un beneficiar final). planifica.) traducere simultana catering (cine festive. cu s ubcontractare de furnizori pe segmentele ce nu pot fi acoperite în regie proprie. b ugetul si solicitarile beneficiarului integreaza si furnizeaza serviciile specializate (direct sau prin subcontractar e) închirierea locatiilor dotari si servicii audio-video (videoproiectoare. Mod de lucru: 1.eveniment mijloace promotionale pentru eveniment (obiecte promotionale personalizate) hosting asistenta etc consiliaza si furnizeaza programe de turism motivational.Atributii organizator identifica. receptii. coc tail-uri. Relatie beneficiar / organizator contractare generala (gestionarea logistica. procesarea datelor oferite de beneficiar si avansarea ofertei de principiu.si post. seminar etc. retroproiectoare. pauze de cafea) cazare transferuri si transport evenimente sociale tururi/programe optionale pre. în functie de tipul de eveniment. Avantaj beneficia r: degrevare efort de timp.

preluarea detaliilor si aranjamentelor necesare. turism. legale si utile so cietatii. este un ansamblu delimitat de persoane (proprietari. birouri. trafic accesoriu. interpreti. cererea si oferta de munca în turism au anumite caracteristici. utile indivizilor. colaboratori). difuzare si fisier general. din componenta unei agentii fac parte urmatoarele birouri: secretariat. influentele asupra mediului. interactioneaza cu mediul geografic. fiecare persoana realizeaza un rol delimitat pentru atingerea obiectivelor întrepr inderii. personalul specializat (sau de asistenta turistica) este format din: curieri. transporturi. cultural. ghizi turistici. dezvolt are. agenti de turism. agentia de turism este o organizatie economica si are toate caracteristicile un ei organizatii. este structurata pentru a realiza obiectivele (în departamente. are un anumit statut recunoscut în relatiile cu membrii si cu alte organizatii. cu urmarirea optimizarii bug etului. are un rol. economic. social. agenti de tic eting. la rândul ei. Tarifare: Costul prestatiei variaza în functie de volumul de servicii contractat. piata muncii în turism este definita de anumite functii si particularitati. h ostess. piata monopolmonopson. oficii. scopuri si obiective definite. suportân d influentele acestuia si exercita. politic. tarife si documentare.   . echipe). este negociabil si exprimat ca o cotatie per participant sau suma fixa sau procentual a. modelele de piata a muncii sunt: modelul concurentei perfecte. s ectii. piata monopolist a.2.

Recrutarea reprezinta preluarea efectiva din randul indivizilor selectonati. turismul se detaseaza printr-un inalt dinamism. corespund cel mai bine posturilor vacante scoase la concurs. recrutarea reprezinta un proces de cautare. au la baz a anumite structuri functionale ce se vor reflecta in calitatea activitatii desfasurate in viitor. recrutarea este un proces publ ic prin care oferta devine cunoscuta celor interesati si reprezinta o comunicare in dublu sens : org anizatie candidat si candidat . put ernic ancorat în viata societatii si influentat de evolutia acesteia. Adresandu-se unor segmente largi si raspunzand pe deplin nevoilor acestora. Temperamentul este forma de manifestare a personalitatii in ceea ce priveste ene rgia. rapiditatea. Totodata. personalitate si aptitudini. obligat sa se implice intr-un fel sau altul in toate celelalte activitati care au atingere cu turismul. regularitatea si intensitatea proceselor psihice. Ea reprezinta o etapa de baza a asigurarii personalului. Gestionarea resurselor umane în unitatile turistice Turismul reprezinta un fenomen economico social specific civilizatiei moderne. localizare si atragere a candidatilor potentiali din care se vor selecta cei mai competitivi si care corespund cel mai bine cerintelor si intereselor organizatiei. De fapt. pe aceia ale caror cunostinte profesionale in domeniu. Obiectivul fundamental al recrutarii permite identificarea unui numar suficient de mare de candidati care indeplinesc conditiile de a fi selectati. reprezentand latu ra formala dinamica a personalitatii. Complexitatea fenomenului turistic plaseaza intr-o pozitie centrala prestatorul de servicii turistice. activitatea se bazeaza pe competenta personalului. calitatea recrutarii conditionand performantele viitoare ale firmei. atat la nivel national cat si international. Astfel. Recrutarea este o etapa fireasca in procesul de elaborare a strategiei si planificarii resurselor umane. etapa foarte importanta ce necesita tehnici speciale .strategica corespunde unor nevoi strategice pentru un segment pentru care se po . ele indica posibilitatile certe ale individului.organizatie. Tipologia recrutarii : . identificare. una dintre cele mai valoroase resurse ale unei firme de turism fiind resursele umane. pentru companiile prestatoare de servicii.2. Atitudinile sunt insusirile fizice si psihice cu ajutorul carora individul reali zeaza cu eficienta o lucrare .

.sistematica( permanenta ) . Recrutarea este un proces : .spontana pentru firmele mari .temporara corespunde unor nevoi aparute la un moment dat determinate de : demis ii.public care se serveste de mijloacele de informare in masa.de comunicare intre diferite organizatii si persoane. de serviciile publ ice de ocupare si mediere oferite de Agentia Nationala de Ocupare Profesionala . promovari. de rel atiile personale. . pentru firmele mici. .care presupune un contact direct intre angajator si solicitant . trans feruri . de targuri si burse de locuri de munca . . concedii pre si postnatale. cat si angajatul evalueaza avantajele si dezavantajele . detasari. motivante si recompensatorii . seviciul militar. . . atunci cand este nevoie.bidirectionat intrucat atat angajaorul. fiecare transmitand prop riile semnale . studii.t asigura locuri de munca mai durabile.

relatii umane). Tribunalele Muncii. -obiectivele organizatiei si cultura organizationala in relatie cu recrutarea . . -preferintele candidatilor in functie de nivelul lor de educatie si formare prof esionala.atractivitatea zonei de amplasare. turistic. . atasamentul fata de organizatie. capacitatea sistemului de a face fata nevoil or de recrutare . reputatia si prestigiul organizatiei care prezinta o mai mare sau mai mica atractivitate pentru candidati . programe. Metode si surse de recrutare Sursele interne ale recrutarii se refera la promovarea din randul angajatilor organizatiei. de domeniul de activitate. Procesul de recrutare este influentat de o serie de factori de natura interna si de natura externa. selectia mai rapida.conditiile de pe piata muncii. sindicatele reprezentative si contractele colective de munca. dintre care amintim : cunoasterea punctelor slabe si ale celor forte.cadrul legislativ/juridic si institutional al pietei muncii (Inspectia Muncii. . nediscriminare ) .functionarea relatiei de parteneriat social intre patronatele reprezentative. Factorii externi sunt : . . Factorii interni depind de : -imaginea. -sisteme de recompense. Aceasta metoda prezinta un camp limitat de aplicare si avantaje multiple.natural. recompense. inclusiv cele sociale. -aplicarea si respectarea unor principii in recrutare (egalitate.. -situatia economico-financiara a intreprinderii . cunoasterea mediului si . facilitati . Agentia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala) .calitatea modelelor educationale. adica cererea de forta de munca si oferta de fo rta de munca . de aspiratii diverse .transparent cand se poate verifica calitatea si adevarul informatiilor care ci rcula cu privire la cererea de personal si la mediul din organizatii ( conditii de munca.

. riscul unor decizii eronate mai mic. dintre care amintim : inertia in promovarea noului. -cost mai ridicat al recrutarii si.avantaje : -un numar mai mare de candidati potentiali avand astfel un numar mai mare de pos ibilitati de selectie dupa criterii de competenta . -comparare intre candidatii interni si cei externi .dezavantaje: -recrutare mai dificila. costuri de pregatire mai mari. exagerarea experientei in favoarea compe tentei. precum si o serie de dezavantaj e.a structurii organizationale. aparitia de posturi vacante in lant producandu-se astfel « efectul de unda « si necesitand no i recrutari. Recrutarea din surse externe prezinta o serie de : . costul de integrare comparativ mai mic. respectiv. durata mai mare. -riscul de a nu raspunde la criteriile de competenta si performanta . . -sursa potentiala de inovare. idei. suflu nou . Promovarea poate prezenta si o serie de dificultati potentiale atunci cand nu e xista personal care sa poata raspunde noilor exigente. -imbogatirea potentialului uman al organizatiei . -reducerea costurilor interne de pregatire. al selectiei si integrarii.

in general.se desfasoara in etape. . nu sunt bazate pe criterii riguroase. stabilirea tehnicilor si metodelor de colectare a informatiilor .traditional . pretinde o analiza atenta a profesiun ilor care se practica in unitatile respective. de catre specialistii laboratoarelor de psihologie. . in mod logic . . folosirea iformatiilor in procesul de selectie . Principalele metode si etape corespunzator criteriilor adecvate postului respect iv : . Metodele de selectie stiintifice presupun : . stabilind o concordanta intre caracteristicile acestor profesiuni si posibilitatile de ordin fizic.interviul pentru angajare : .criterii stiintifice .Selectia. psihic si informational pe care le prezinta candi datii. Metodele de selectie empirice. Activitatea de selectie profesionala. existan d chiar si practici controversate precum analiza grafologica si detectorul de minciuni. evaluarea rezultatelor si a eficientei selectiei. scrisoarea de intentie.alegerea preliminara a solicitantilor care vor face obiectul selectiei . a celui mai potrivit si competitiv candidat pentru ocuparea unui post.structurat . . procesului de recrutare. . .cererea de angajare. Metodele de selectie se impart in metode empirice si metode stiintifice. realizandu-se la nivelul intreprinderilor.metode si tehnici adecvate . Selectia urmeaza. modul de prezentare la interviu al candidatilor . impresii. ci pe recomandari. Strategia de selectie presupune : definirea riguroasa a criteriilor .selectia personalului este acea componeta a managementului resurselor umane ce reprezinta un proces de alegere pe baza unui pachet de criterii bine definit.

examen medical . real.semistructurat . interviu final. verificarea referintelor . dar respecta in general modelu l teoretic. La inceput ea ajut a angajarea in productie. precum si caracteristicile personale necesare angajatului pentru indeplinirea ce rintelor postului. decizia de angajare. . Exista mai multe definitii ale fisei postului. . fata de climatul psihos ocial. cat si pentru derularea in bune conditii a intregii activitati din firma. rezultatele muncii.situational. Selectia profesionala nu reprezinta numai verificarea initiala. ideal prezentat mai sus. Fisa postului este un document deosebit de important atat pentru activitatea de resurse umane. a aptitud inilor. modificarea eventuala a intereselor. reactiile sale fata de sarcinile profesionale. conditiile de lucru. modalitat ea de recompensare. fata de colectivul de munca unde lucreaza muncitorul selecionat. Comportamentul organizatiilor este foarte variat. pr in studierea comportamentului individului fata de mediul fizic. iata-le pe cele mai reprezentativ e: Fisa postului este un document care precizeaza sarcinile si responsabilitatile c e-i revin titularului postului. Dar verificarea acestui diagnostic este ulterior absolut necesara. pe baza examenul ui psihologic. lista pentru angajare . standardele de performanta. a unor candidati pentru anumite posturi de munca..

abilitatilor si a altor calificari ne cesare ocuparii postului respectiv. activitatea firmei nece sita schimbari tehnologice ce solicita noi calificari. precizandu-se rolul acestuia. Care este scopul fisei postului ? Fisa postului este un instrument managerial important atata vreme cat serveste u rmatoarelor scopuri: . in asa fel incat ori cui sa-i fie clar care sunt asteptarile pentru postul respectiv. precum si relatiile profesionale pe care trebuie s a le aiba ocupantul postului cu ceilalti angajati in vederea realizarii obiectivelor specifice postu lui respectiv. Fisa postului este documentul in care se descrie un post din cadrul unei organiz atii. firma se afla in reorganizare (de ex. sarcinile unui post existent depasesc cadrul imbogatirii postului. Cine raspunde de realizarea fisei postului ? Factorii implicati in realizarea fisei postului sunt: . . . evaluare si promovare a angajatilor.precizarea cunostintelor.asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare.stabilirea indatoririlor si responsabilitatilor postului. firma se afla in plina dezvoltare si apa r posturi noi). in diverse motive.Fisa postului este un document operational important. . precum si conditiile de munca neces are pentru ca acesta sa-si desfasoare in mod normal activitatea. aptitudinilor.sustinerea deciziilor de angajare. . Cand trebuie sa elaborati fisa postului ? In firma poate aparea necesitatea elaborarii fisei postului atunci cand: se creeaza un nou post in firma (de ex. competente si abilitati din pa rtea unor angajati). apar schimbari majore ale centrului de interes al firmei (firma isi schimba comp let sau partial obiectul de activitate sau isi schimba actionariatul care vine cu politi ci si strategii noi).existenta unei baze concrete si clare pentru compararea posturilor si determin area nivelului de salarizare. care prezinta in detaliu c erintele pe care trebuie sa le indeplineasca un angajat.

Chiar daca. Iata. in continuare. sesizeaza ori de cate ori este nevoie sa se reproiect eze fisa postului sau sa se elaboreze una noua. acest lucru nu-i afecteaza statutul de document obligatoriu.nu faceti greseala pe care o fac multi angajato ri. raspund de pastrarea acestui document. care aproba fisa postului si are decizia finala. un reprezentant al top managementului -de obicei directorul general. chiar cei angajati pe postul respectiv-atunci cand este cazul revizuirii fisei p ostului sau imbogatirii postului. dar si atunci cand se redacteaza pentru prima data fisa un ui post (ocupantii postului sunt primii care pot furniza date reale. Obligativitatea fisei postului . cateva argumente legislative care sustin obligativitatea fi sei postului: în Codul muncii. si anume nu considerati fisa postului un instrument facultativ. seful ierarhic-este implicat in elaborarea fisei postului mai ales daca este vor ba despre un post nou sau despre imbogatirea unui post. fisa postului este unul dintre doc umentele cele mai flexibile in stabilirea. derularea si incetarea raporturilor de munca.specialistii din departamentul de resurse umane-sunt implicati intotdeauna in elaborarea fisei postului. modificat si completat. la fel ca si regulamentul intern. se specifica urmatoarele: . Fisa postului si regulamentul intern sunt purtatoarele autoritatii angajatorului -ca organizator al activitatii salariatilor -si pot fi instrumente extrem de eficien te care conduc la atingerea obiectivelor firmei. concrete despre sarcinile si a ctivitatile pe care le indeplinesc pe postul respectiv).

veti fi surprins de usurinta cu care vi se v or lamuri multe dintre confuziile si neclaritatile legate de angajatii dvs.dar trebuie prezentata de angajator la solicitarea inspecto rului de munca. fisa postului trebuie sa aiba un grad suficient de generalizare si f lexibilitate. Flexibilitate si exagerari in elaborarea fisei postului Este adevarat ca fisa postului nu este usor de conceput. 39 alin. va semnalam una din c ele mai frecvente exagerari care se intalnesc in elaborarea acestui document: Fisa postului trebuie sa fie personalizata si adaptata fiecarui angajat in parte. Fisa postului nu intra in categoria documentelor ce trebuie depuse in evidenta i nspectoratelor teritoriale de munca. Sfatul nostru este sa nu considerati fisa postului ==o simpla formalitate. (2) lit. a) din Co dul muncii). fisa postului este un document obligatoriu. Asadar. Dar pentru a nu intelege gresit utilitatea fisei postului..Salariatul are obligatia de a realiza norma de munca sau. vet i avea o imagine clara si concreta a responsabilitatilor si calitatilor colaboratorilor dvs. b) din Codul muncii). la nivel de ramura de activitate sau de grup de unitati (art. Oricat de mic a ar fi firma. incheiat la nivel national. in conditiile legii si/sau in conditiile contractului colectiv de munc a aplicabil. nu neglijati redactarea unor fise de post cat mai cuprinzatoare. Programe de instruire . 40 alin. Angajatorul are dreptul sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecar e salariat." Dimpotriva. dar . dar acest lucru nu face obiectul fisei postului. anexa la contractul individu al de munca. are stilul s au personal de a obtine rezultatele asteptate si isi pune amprenta propriei personalitati asupra activit atii derulate. (1) lit. În felul acesta. In m omentul in care ii veti acorda importanta cuvenita. si trebuie adusa la cunostinta salariatului chiar de la incheierea contra ctului. de a indepli ni atributiile ce ii revin conform fisei postului (art.bine intocmita-ac est document este de un real folos in activitatea de resurse umane si nu numai. deoarece este un document conceput pentru orice posibil candidat pe postul respe ctiv. dupa caz. si va va f i mult mai usor sa estimati cum va evolua organigrama firmei in viitor. Este de la sine inteles ca fiecare angajat pe un post are propria contributie.

importanta capitala a activitatilor de formare si perf ectionare a tuturor angajatilor oricarei organizatii este determinata de caracteristica domi nanta a perioadei actuale accelerarea schimbarilor.1). programele de training si promovarea sunt cele mai frecvent utilizate meto de dezvoltare a salariatilor în timp ce companiile multinationale acorda o importanta deosebita pr ogramelor de pregatire si perfectionare.În societatea contemporana.1 . la progresul general al societatii. Programele de training si promovarea sunt considerate si folosite de catre compa niile din România ca principale metode de dezvoltare a propriilor angajati (fig. Cunoasterea. s-a accentuat decalajul uman. La nivel ul companiilor mari. produse sub imperiul stiintei si tehnologiei. având la baza informatia contribuie. sa-si dezvolte neîntrerupt capacit atile pe care le poseda prin procese adecvate de formare si perfectionare. a înnoirilor în orice domeniu de activitate umana. Reducerea de calajului uman obliga omul modern sa se instruiasca permanent. la cresterea si la dezvolatarea economica. termen care desemneaza distanta dintr-e complexitatea crescânda a problemelor contemporane si capacitatea oamenilor de a-i face fata. într-o masura necunoscuta anterior . Fig. devenite forte motorice primordiale ale dezvol tarii societatii. Dar în timp ce actuala perioada de progrese stiintifice si tehnologice a adus o cunoastere si o putere fara precedent.

69% dintre companiile mari si 56. 2 Sursa: Marinas Cristian Managementul comparat al resurselor umane Bucuresti. la serviciile unor firme specializate de training pentru formarea s alariatilor. . în institutiile publice 38.63%) si companiile multinationale (25.33 %) utilizând aceasta forma de pregatire profesionala a salariatilor într-o masura mult mai mare comparativ cu celelalte tipuri de organizatii studiate. Pregatirea la locul de munca este utilizata la nivelul a 56.11% dintre acestea (fig. 2006 Munca în echipa (18. 2006 Pregatirea în afara locului de munca (OffJT) este utilizata în 41. training-urile organizate de catre firme specializate în afara locului de munca sunt utilizate la nivelul a 21.21% dintre companiile multinationale.48% dintre organizatiile românesti.67 dintre institutiile publice. fiind consi derata una dintre cele mai importante modalitati de responsabilizare a salariatilor.94%) si IMM-urile (43.06% dintre companiile multinationale. În timp ce institutiile publice opteaza pentru programe de formare profesionala organizate de catre companii specializate. Companiile multinationale (29. în mare masura. orientati spr e desfasurarea muncii la un nivel calitativ superior.89% dintre organiz atiile din România. în companiile mari 37.46%. Fig. 57. 66. 58. dintre acestea companiile multinationale (43. obtinerea de rezultate bune.76%) apeleaza. în proportie de 30. în ti mp ce activitatea pe proiecte este folosita de catre 15.45%) este folosita la nivelul companiilor din România ca metoda de dezvoltare a unor produse noi si de îmbunatatire a relatiilor dintre angajati.2) optând pentru aceasta metoda de formare a propriilor salariati. în companiile multinational e 30.Sursa: Marinas Cristian Managementul comparat al resurselor umane Bucuresti. Training-urile la locul de munca organizate intern de catre companii sunt predom inante la nivelul tuturor celor patru tipuri de organizatii studiate astfel: la nivelul IMM-urilor în proportie de 43.33%.30%. Pregatirea la locul de munca (OJT) este utilizata cu preponderenta la nivelul or ganizatiilor din România.67% dintr e IMM-uri.77%.04%. la locul de munc a.

exista r iscul ca programele de pregatire care pun un accent deosebit pe efortul individual sa nu aiba un succes deosebit la nivelul angajatilor. În al treilea rând. pag. se acorda o importanta medie activitatii de evaluare a performantelor programelor de formare profesiona la. Din acest motiv. Rezultatele activitatii de evaluare a performantelor furnizeaza informatii utile privind nev oile de pregatire si perfectionare la nivelul companiilor.Companiile din România acorda o atentie deosebita programelor de instruire si preg atire a propriilor salariati. cit. Însa nu trebuie omis faptul ca opiniile sefului ierarhic direct pot fi într-o anumita masu ra subiective. La nivelul IMM-urilor. De asemenea. În al doilea rând. în calitate de coordonator al activitatii subor donatilor sai. La nivel de ansamblu. 166. ca trasatura dominanta a culturii românesti. De asemenea. Programele de instruire în comunicare care sa dezvolte initiativa si comportamentu l asertiv vor fi foarte bine apreciate de catre salariati din punct de vedere teoretic. 46 Luca A. putând fi aduse în discutie din acest punct de vedere mai mult e argumente. angajatii se as teapta ca organizatiile sa le ofere instruire si protectie. organizatiile fiind nevoite sa îsi axeze programele de training pe dezv oltarea abilitatilor practice la nivelul tinerilor absolventi. deoarece salar iatii români nu au un sentiment de control asupra locului de munca. Cele mai multe dintre companiile multinationale evalueaza programele de training din punctul de vedere al eficientei si eficacitatii acestora. (b) op. Este vorba în primul rând de faptul ca educatia absolventilor este axata pe o pregatire t eoretica temeinica. Observarea directa este principalul instrument cu ajutorul caruia sunt identific ate nevoile de pregatire si perfectionare ale salariatilor la nivelul organizatiilor din Român ia. training-urile sunt con siderate ca un mod de îmbunatatire a rezultatelor în munca ale salariatilor. evaluarea eficientei si eficacitatii programelor de training este cons . în general. însa nu vor fi considerate foarte utile la locul de munca în relatiile cu superiorii si subordonatii datorita distantei mari fata de putere. subiectele instr uirii trebuie sa puna accent pe viata personala si sa nu ameninte status quo-ul46. în functie de raporturile profesionale si personale pe care acesta le are cu subord onatii sai. seful ierarhic direct are un rol important în procesul de selectie a angajatilor c are urmeaza sa participe la programe de training. domin anta este cultura cu veleitati colectiviste si. în România. De asemenea.. un procent redus dintre angajati depun eforturi individuale pentru a-si îmbunatati abilitatile. din acest punct de vedere.

studierea politicii de personal în cazul unei agenti i de turism ce a obtinut rezultate deosebite pe piata în ultimii 3 ani . În concluzie: organizatiile din România acorda o importanta sporita activitatii de formare a res urselor umane.iderata o activitate relativ important. STUDIU DE CAZ AGENTIA DE TURISM sociale deosebite EURO TOUR cu rezultate economice si ecologico- . companiile multinationale acorda o importanta mare evaluarii eficientei si efica citatii programelor de formare profesionala. pregatirea la locul de munca este preponderenta în comparatie cu cea în exteriorul organizatiilor. STUDIU DE CAZ Indentificarea. observarea directa si opiniile sefului ierarhic direct sunt instrumentele cel ma i frecvent utilizate în procesul de identificare a nevoilor de training.

toate cheltuielile referitoare la acestia nu sunt considerate ca un cost ci ca un fact or de crestere a performantelor. În toate deciziile referitoare la personal întotdeauna s-a avut ca principal obiecti v performantele individului ca factor decisiv. Aceste perspective demonstreaza faptul ca orice crestere a perfo rmantelor firmei are la baza o îmbunatattire a standardelor salariatilor.Politica de personal EURO TOUR accepta toate provocarile pe care piata internationala le ofera.. o cresterea a eficientei lor. Performantele financiare: sistemul de bunuri este utilizat luand în considerare atât orientarea spre . Aprecierea performantelor salariatu lui (salariul) oferit de companie are la baza unele principii de baza cum este conceptul . Nivelul optim de competitivitate al eficientei pe care îl urmareste compania poate fi atins atât prin cresterea performantelor tuturor partenerilor. ce constituie fundamentul pentru toate celelalte activitati din departanmentul resurselor uman e. Astfel.dai si iei. politica de resurse umane a firmei promoveaza motivatia si inovatia. Modelul de asociere si de leadership Obiectivele procesului Dezvoltarea de selectie personalului Performantele Remuneratia financiare Modelul de asociere si de leadership: în acest model. cererile grupului se opresc asupra asocierii si colaborarii în procesul de decizie la nivelul întregului grup. cât si prin reducerea costu rilor. Deoarece asociatii firmei sunt principalul criteriu care genereaza succesul firm ei. Obiectivele procesului de selectie: stabilirea telurilor se bazeaza pe modelul a socierii si leadership-ului si al cerintelor functionale. car e ajuta la cresterea eficientei firmei si asigura competitivitatea.

Remuneratia: remunerarea în cadrul firmei se bazeaza si este strâns legata de succes ul firmei. Filosofia companiei este: schimbarea este o oportunitate. Dezvoltarea personalului: acest domeniu cuprinde dezvoltarea personalului la niv el international. Aceasta pr esupune un climat deschis catre schimbare. Interactiunea.munca în echipa cât si spre colaborarea prin asociere si leadership. care asigura un contract de munca pe termen lung tuturor angajatilor. asociati si grupul EURO TOUR. nu un risc.. asigura dinamismul procesului relatiei dint re salariati. în schimb. Atitudinea pozitiva Noi structuri Securitatea de munca salariatului Orientare catre Flexibilitate munca în echipa si mobilitate .

  . INTOCMIREA UNEI FISE DE DE POST AGENT TURISM INTERN 1. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea ghizilor si a agentilor de rezervari 7.studii de calificare in domeniu (atestat constitu ie un avantaj). Relatii functionale: cu angajatii departamentelor financiar-contabil.experienta de minim 1an in domeniul turistic si/sau pe post de ghid. ci prin contrast le înteleg ca pe o sansa atât pentru companie cât si pentru ei insisi. Flexibilitate si mobilitate: compania este decisa sa îmbunatateasca flexibilitatea structurii timpului de munca si a conditiilor de la locul de munca. Noi structuri de munca: Grupul EURO TOUR este decis sa integreze noi structuri d e munca în cadrul grupului. juridic. Se subordoneaza: Directorului de departament 5. . Aceasta descrie cererile facute de asociatii si managerii firmei si o fera o orientare pozitiva folosind mesaje care trateaza exact pasii ce trebuie urmati în viitor. rept de semnatura: Intern: Extern: 8. Denumirea compartimentului: Servicii 2. Orientarea catre munca în echipa: Compania acorda o mai mare atentie procesului or ientat pe colaborare decât pe specializarea individului pe o singura activitate. administrativ. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. În filozofia firmei exista si anumite conceptii referitoare la strategia viitoare a firmei si explica care sunt caile prin care este dispusa sa rezolve provocarile viitoare p rintr-o noua forma de cooperare. mar eti ng. Pregatirea si experienta: . Securitatea angajatului: Grupul EURO TOUR va angaja permanent oameni de încredere entuziasti si dedicati firmei. a muncii în echipa si a cresterii responsabilitatilor individului .Atitudinea pozitiva fata de schimbare: se întelege un mediu în care angajatii si con ducerea percep schimbarile necesare nu ca pe o sursa de nesiguranta sau ca pe o amenintare. Denumirea postului: Agent Turism Intern 3. 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.

abilitati foarte bune de comunicare si negociere.cunoasterea pietei de produse turistice si a particularitatilor ei. Sarcini si indatoriri specifice: -conceperea si realizarea de oferte promotionale. Activitati principale: -planificarea. . programe de wee -end pentru grupuri sau turisti individuali). -participarea la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale.cunoasterea avansata a limbilor engleza. 10. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul d e a asigura vanzarea pachetelor turistice pentru destinatii interne oferite de agentie. revanzarea programelor oferite de alte agentii.. -promovarea programelor. . 11.   . -vanzarea de pachete turistice in tara (rezervari de bilete. dinamism. . seriozitate.permis de conducere categoria B.abilitati organizatorice. . ofertelor si pachetelor turistice ale agentiei catre cl ienti. initiativa. organizarea si coordonarea programelor turistice interne (excursi i. . Autoritate si libertate organizatorica:este autorizat sa asigure vanzarea pa chetelor turistice pentru destinatii interne oferite de agentie. circuite. franceza si/sau germana. incasarea si urmari rea platilor).disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari.

dr. Panisoara Ion-Ovidiu . Georgeta Panisoara . grile. Armstrong Michael . Stoica-Constantin.asp?id=48&idb -Prof. 2007 6. Ticu..Managementul mondial al resurselor umane-o provocare-. Semnaturi.Editura Polirom. 14. Manolescu Aurel .manual de practica. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Sanct iunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI). -isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi unitati de cazare.ro/biblioteca/carte2.. Bucure sti. Constantin. http://www. . BIBLIOGRAFIE 1. 2005 5. 13.biblioteca-digitala.Manageme ntul resurselor umane . Burloiu Petre . Editura Institutul European.Managementul Resurselor Umane . Georgiana Anghel . 12. Caprarescu Gheorghita.. Daniela Georgiana Stancu. studii de caz.. Bucuresti.Managementul resurselor umane.Sinteze. pe ntru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale. Editura Universitara. -raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu clienti i si cu reprezentantii hotelurilor/ pensiunilor. 2009 4.ase. av and ca scop final realizarea obiectivelor asumate.-stabilirea unor relatii optime cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor.Radu . 2006 2.. Responsabilitati ale postului: -raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice angajate. Ana.Managementul resurselor umane. 2002 7. ... Editia a II-a . Data semnarii. dupa c e a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestea.u niv. -prospectarea pietei de profil in vederea optimizarii continue a serviciilor. Ghi d practic. Edi tura Codecs. Editur a Economica.Managementul resurselor umane. 2010 3. Editura Economica..

dr.Managementul resurselor umane . Gabriela TIGU.EMILIAN. Olimpia STATE. Lect.univ. Claud ia TUCLEA . Lect univ.univ. Conf.

II PUBLICE ÎN CADRUL AGEN. Piata repezinta o compon enta a mediului de mar eting cu rol vital in existenta si functionarea economiilor nationale si a e conomiei mondiale. piata se afla in raporturi de inte rdependenta cu toate celelalte componente ale micromediului. limitele cele mai largi care pot fi atinse).IEI DE TURISM Negru Radu 1. macromediului si mediului spran ational de mar eting. se realizeaza si imp artirea pietei in piata potentiala si piata efectiva (piata efectiva. spatiul economico-geografic. sau i ntr-un interval dat de timp. Ca o componenta a micromediului de mar eting.dimensiunile atinse la un moment d at . sa descrie segmentele carora li se va adresa in viitor dar in acelasi timp           . Piata produselor si serviciilor 1. la un moment dat. Mijloace de cercetare a pietei produselor si serviciilor Pentru intreprinzatorul de turism campul de batalie este reprezentat de piata pe care acesta actioneaza. MARKETING . Din perspectiva mar etingului piata reprezinta cererea efectiva si po tentiala pentru un bun sau serviciu.Capitolul XIV. piata in servic ii nu este omogena ea are structura sa interna. capacitatea .astfel specialistul de mar eting trebuie sa identifice dimensiunea segmentelor. Piata turistica . componenta a pietei serviciilor este impartita la fel ca si pi ata bunurilor astfel: piata serviciilor destinate productiei si piata serviciilor de consum . structura. Datorita relizarii distinctiei intre turistii potentiali si turistii efectivi. dat fiind faptul ca serviciile turistice sunt destinate satisfacerii nevoilor individuale ale client ilor. pentru mai multe bunuri sau servicii .I RELA. Structura pietei se refera la segmentele care alcatuiesc piata . fiind mai aproape d e unul sau de celalt. Pentru a determina dimensiunile pietei indiferent ca este potentiala sau efectiv a se va determina aria pietei . iar tinta este reprezentata de consumatori. Acest spatiu se afla undeva intre producator si consumator .I SERVICII. Aria pietei -perimetrul in cadrul caruia se desfasoara confruntarea dintre cerer e si oferta . OFERTA DE PRODUSE .1. piata potentiala dimensiunile posibile ale pietei .

Se calculeaza ca raport intre volumul vanzarilo r intreprinderii pentru produsul respectiv si volumul vanzarilor totale pe piata de referinta. respectiv a liderului de produs. volumul cererii (exprima capacitatea efectiva a pietei). Dupa ce a stabilit tipul de cerere si volumul acestei o firma va stabili modul d e abordare al pietei. Abordarea concentrata -.orientarea intreprinderii catre un singur tip de consu matori in cadrul pietei serviciului respectiv. Cota relativa de piata indica pozitia pe care o are o firma in raport cu concure ntii sai . cota de piata. consumatori care au un set de dorinte si preferinte distincte. se modifica structu ra sa interioara .Se determina raportand cota de piata a firmei de referinta la cota de piata a princ ipalului sau competitor. In acest caz firma concepe un singur mix de mar eting. volumul tranzactiilor pe piata (arata rezultatul confruntarii cererii cu oferta pe piata). Abordarea diferentiata se poate manifesta in trei modalitati: .trebuie sa gaseasca solutii pentru satisfacerea nevoilor acestora. Capacitatea pietei -este exprimata prin intermediul mai multor indicatori : volu mul ofertei (cand cererea este mai mare decat oferta pe baza de resurse statistice). fizionomia pietei. care are in vedere faptul ca pentru produsul respectiv majoritatea cumparatorilor au aceleasi dorinte si preferinte. Cota absoluta de piata exprima partea procentuala pe care o detine intreprindere a in totalul pietei serviciului de referinta. dinamica pietei -piata evolueaza in timp .   . Abordarea nediferentiata.

datorita caracteristicilor ei nu poate fii consumata decat la locul d e amplasare a acesteia. reglementarile. iar decizia de consum turistic se adopta in functie de imaginea creata. Canalele de distributie constituie mijloacele de realizare a transferului produs elor turistice de la producator la consumator. dar nu si cu locul de formare a c ererii. Turismul sia constituit in timp o piata proprie definita prin factori cu manifestare specifica si determina nti de natura economica . . Segmentarea multipla -. Oferta turistica. politica si motivationala. 2) Locul ofertei coincide cu locul consumului. mediu l. presupune satisfacerea pe baza unei largi oferte sau a unor comenzi individule speciale a dorintelor si preferintelor personale. altfel piata nu ar exista si n u ar mai avea loc confruntarea intre cerere si oferta. canalele de distributie. Ofertantul de produse turistice reprezinta societatile de turism care alcatuiesc oferta turistica. orientarea firmei catre mai multe grupe de cosumatori. concurenta. mjloacele de comunicare. Cererea de produse turistice este reprezentata de acele categorii de consumatori care isi exprima nevoia sociala pentru turism. sociala . Piata turistica poate fi definita ca ansamblul actelor de vanzare cumparare al c aror obiect de activitate il constituie produsele turistice . In schimb cererea turistica se formeaza ca urmare a informatiilor primite despre se rvicii . In cadrul pietei serviciilor . Ofer ta este perceputa sub forma unei imagini . Abordarea individualizata -. putern ic individualizate. . privite in unitate organica cu re latiile pe care le genereaza si in conexiune cu spatiul in care se desfasoara. piata turistica ocupa un loc aparte. catre mai multe segmente de consumatori. dar consumul acestora presupune mobilitatea cererii . Piata turistica implica luarea in considerare a celor doua componente : cerere si oferta.. Avand in vedere ca oferta turistica are multe trasaturi specifice . Particularitatile pietei turistice : 1) prima particularitate deriva din rolul determinant al ofertei turistice. mijloacele de transport. piata turist ica are multe particularitati. Elementele constitutive ale pietei turistice sunt: ofertantul de produse turisti ce .

demografica. Complexitate si eterogenitate -cunosc o varietate de forme de manifestare. Acestea sunt: Dinamism accentuat -evolueaza sub influenta unei multitudini de factori de natur a economica. politica. Mijloacele de transport reprezinta un element important in cadrul oferte turisti ce . . social. fiind un serviciu de baza. Reglementarile reprezinta fundamentul juridic pe care se intemeiaza circulatia t uristica interna si internationala. alaturi de cazare si masa . psihologica. Mediul este totalitatea factorilor de ordin economic. Ele includ ansamblul conditiilor legale privind durat a concediilor si a vacantelor. regimul de alocare al vizelor si regimul vam al. sociala. In vederea realizarii de voiaje forfetare tour-operatorii trebuie sa aiba in ved ere caracteristicile cererii si consumului turistic . Concurenta este reprezentata de oferta altor organizatori de produse turistice c are actioneaza pe piata turistica. alocatiile de concediu. politic in care ur meaza sa actioneze societatea de turism.Mijloacele de promovare sunt ansamblul de instrumente care sunt folosite de orga nizatorii de produse turistice pentru a le prezenta produsele turistice. Labilitatea in motivatii.

imposibilitatea deplasarii bazei tehnicomateriale. Fortele sunt utilizate mai rapid . Strenghts tradus prin forta sau putere . caracteristici ce genereaza d o mica proportie a managerilo sunt identificate mai usor si a punctelor tari . frumos . Pentru evaluarea fortei competitive a produsului turistic putem inteprinde o ana liza de tip SWOT. reprezinta acele competente care ii ofe ra organizatiei avantaje concurentiale in fata unor organizatii similare.2. calitatea produsului . Pentru reprezentarea imagini i putem folosi o scala pe care sunt puse fata in fata o seri de adjective calitative opuse : scum p .O. dar succesul depinde de recunoasterea atat labiciunilor.imposibilitatea stocarii. capabilitate strategica si sitem relational cu alte organizatii. caract eristici ale personalului . analiza cash-flow-ului. Threats tradus prin amenintari reprezinta o combinatie a elementelor externe car e provoaca   . Pentru pozitionarea produsului turistic se au in vedere trei forte : asteptarile consumatorului. Rigiditatea .ieftin . Oferta de servicii turitice are si aceasta cateva trasaturi partculare: Complexitatea si eterogenitatea -fiind alcatuita dintr-un amalgam de elemente. situatia concurentiala.T. Existenta posibilitatii de a substitui anumite componente ale pachetului de servi cii. imaginea produsul ui. imaginea concurentilor. Studiile manageriale arata ca doar r isi trateaza slabiciunile organizatiei in mod obiectiv. noi tipuri de echipa mente. situatii favorabile sau oportunitatii reprezi nta o combinatie a elementelor externe care produc avantaje semnificative organizatiei. 1.urat.W. pozitia in cadrul ciclului de viata . personalitatea destinatiei. Inadaptabilitatea relativa-oferta turistica este destul de dificil dealiniat la c ererea turistica. Cresterea divesificata -conretizata in noi forme de vacanta.Concentrarea in timp. cat si a s Opportunities tradus prin ocazii . Wea nesses tradus prin slabiciuni reprezinta acele ezavantaje competitionale. Analiza S. Pentru a putea realiza analiza produsului turistic trebuie determinate urmatoare le elemente : pozitia actuala a produsului turistic. in spatiu. Acest model presupune ca organizatia va aborda o strategie prin care sa se alini eze aspectele esentiale ale mediului intern si mediului inconjurator. bun -rau . Aceste puncte tari au o forma de manifestare foarte diversificata si poate fi vorba de pozitia geografica.

Oportunitatile sunt asociate in general cu aparitia unor noi piete. Prin combinarea factorilor interni si a celor externi se genereaza patru categor ii de strategii : 1) Strategiile SO utilizeaza fortele organizatiei pentru a profita de oportunita tile mediului. 2) Strategiile ST utilizeaza fortele organizatiei pentru a reduce amenintarea un or situatii nefavorabile. iar amenint arile cu modificari ale mediului inconjurator concurential.organizatiei o paguba semnificativa in conditiile pastrarii cursului actiunii ac esteia. Ceea ce reprezinta oportunitate pentru organ izatie reprezinta o amenintare pentru alta. Strategiile sunt agresive si urmaresc crearea unui avantaj concurential. Acestea sunt strategii de diversificare. 3) Strategiile WO utilizeaza oportunitatile pentru a-si imbunatatii caracteristi cile interne si pentru a . noi tehnologii.

3 Analiza CASH . Rata de crestere determina usurinta cu care poate fi castigat un segment de piat a : prin oportunitatea pentru investitii si prin intensitatea competitiei. adica de redirectiona re a resurselor in crearea unor noi produse.evita slabiciunile. . Ei nu pot avea o parere clara despre calitatea serviciului decat dupa ce il testeaza. Aceasta implica folosirea un or strategii defensive prin care se urmareste diminuarea pierderilor si lupta pentru supravie tuire. Ca si in alte domenii. iar infrastructura sa permita r educerea punctelor slabe. 1. Pozitia relativa pe piata se determina prin comparare cu principalii competito ri. si in cazul produsului turistic nu toate elementele componentele sunt rentabile. Imaginea produsului turistic este complementara conceptului de pozitionare. Stelele reprezinta afaceri cu un segment de piata important cu o crestere rapi da deci oportunitati pentru investitii .FLOW-ului Aceasta analiza este necesara dotorita specificitatii unui produs turistic care poate fi descompus intr-un ansamblu de produse independente. Cand aleg un produs turistic clientii potentiali apeleaza la imaginea existenta despre ser viciul in cauza. Vaci de muls reprezinta afacerile cu un segment de piata important dar cu o cr estere . Aceste strategii sunt de reorientare . 4) Strategiile WT urmaresc evitarea amenintarilor mediului inconjurator in condi tiile in care punctele slabe ale organizatiei sunt preponderente. Pentru ca ansamblul sa fie viabil profitul obtinut din activitatile viabile trebuie sa fin investit in noi produse pentru a mentine atractivitatea produsului turistic global. pozitia relativa pe piata . De aceea este foarte important ca serviciul respectiv sa se bucure de o imagine favorabila care poate fi realizata prin folosirea adecvata a mijloacelor de comunicare . Prin descompunerea produsului turistic global in subproduse este posibila clasif icarea subproduselor in functie de vanzarile lor si de profituri. . Astfel BOSTON CONSULT IG GROUP a propus o grila de clasificare a produselor in functie de cash-flow-ul previzibil . Anum ite produse beneficieaza mai mult decat altele de o impresie favorabila in randul pu blicului. BCG sustine ca pentru optimizarea unei afaceri date trebuiesc urmarite doua marimi asociate res pectivei afaceri: rata de crestere a pietei.

Ele genereaza surplusuri financiare ce vor fi tranferate i n cadrul organizatiei spre afacerile cu rata rapida de crestere .modesta a industriei. iar altele sunt sort ite lichidarii. Pentru . . Tratarea sem nelor de intrebare este dificila pentru ca unele sunt sortite sa devina stele.Vacile de muls. necesita strategii de restrangere. Semnele de intrebare sunt afaceri cu un segment de piata scazut in industrii c u crestere rapida si ofera venituri scazute. . se recomanda strategii de crestere materializate in investitii i n capacitati de productie. se recomanda strategii neutrale. . . Profiturile pe care le ofera sunt scazute si necesita resurse proprii pr ohibitive. Cainii sunt afaceri cu un segment de piata scazut in industrii cu crestere mod esta sau in declin.Cainii. Pentru .Stele.

sexul . venitul. densitatea po pulatiei. aceas ta fiind la fel de necesara in turism ca in orice alt domeniu. baza geografica. Este foarte important pentru o firma sa desemneze segmentul de clienti caruia i se adreseaza . nationalitatea.Analiza matricei ne permite sa identificam daca portofoliul produselor turistice este bine echilibrat. Exista avanatje care sunt date de     . statu tul utilizatorului. Segmentarea pe baza de criterii psihologice: clasa sociala. daca nu prezinta prea multe produse dilema sau lipsite de importanta . rasa. ca urmare a exigentelor tot mai mari ale consuma torilor si diferentierii accelerate a nevoilor acestora a aparut necesitatea segmentarii pi etei. simi lare sau apropiate care reprezinta o cerere suficient de mare pentru a justifica strategii de mar e ting distincte din partea firmei. marimea familiei. Segmentarea pe baza unor criterii geografice -acestea sunt: clima. Pentru a identifica segmentele de consumatori ale unei firme se pot folosi mai m ulte criterii de segmentare. rel igia. marimea regiunii. baza comportamenatala. pentru ca este practic imposibil sa astisfaci toti clientii cu acelasi produs. 2. marimea orasului. personalitatea. Segmentarea piet ei reprezinta divizarea unei piete pe subgrupuri de consumatori cu cerinte si preferinte specifice. Segmentarea pe baza de criterii demografice implica luarea in considerare a unor criterii precum: varsta. stil ul de viata Segmentarea pe baza de criterii comporamentale: beneficiul utilizatorului. In functie de pozitia initiala si pozitia pe care dorim sa o atinga fiecare afac ere intr-un interval de cativa ani . La anumite perioade analiza matricelor permite urmarirea evolutiei produselor si eventual p revizionarea lor. baza psihologica. Ca baze de segme ntare se pot folosi: baza demografica. Nici in turism nu se face exceptie in ceea ce priveste segmentarea pietei. Re zultatele acestor strategii reprezinta strategii la nivelul intregii organizatii. atitudinea fata de produs. Ea furnizeaza rezultate globale care pot fi usor difuzate in cazul organizatiei tur istice si integreaza doua dimensiuni: finante si mar eting. Aceste criterii apartin unei baze de segmentare. se fixeaza strategia particulara a fiecarei afaceri. nivelul de pregatire. Segmentarea pietei turistice Datorita eterogenitatii pietei.

segmentarea pietei turstice si anume: . preocuparilor.     . In domeniul turismului o importanta deosebita o au criteriile psihologice precum stil de viata. . Caract eristicile de personalitate ajuta atunci cand pe piata sunt mai multe produse similare. Stilul de viata reprezinta modul de a trai vazut prin prisma interes elor si opiniilor personale. sociabilitate. Identificarea unor nevoi inca nesatisfacute si care pot reprezenta o oprtunita te pentru firma. Maximizarea eficientei alocarii resurselor de mar eting. agresivitate. iar nevoile consumat orilor nu sunt influentate de alte criterii de segmentre. ambitie. Identificarea segmentelor cele mai rentabile si a celor unde concurenta este m ai redusa . personalitatea turistului. Personalitatea se refera la trasaturile si comportamentele care fac o persoana s a fie unica increderea in sine. Definirea programului de mar eting. . adaptabilitate. activitatilor. . problemele societatii. Segmentarea pe baza acestui criteriu presupune grupare a indivizilor prin raportarea la modul cum isi petrec timpul.Este foarte dificil de efectuat o segmentare in functie de personalitatea turistului. Criteriile legate de stilurile de viata -aceasta presupune studierea activitatil or. parerile si credintele lor despre ei. comportamentul. opiniilor .

cand marca are caracteristici unice impor tante pentru anumiti consumatori. Pozitionarea unui produs se face nu de specilistii de mar eting . profitul obtinut inregistreaza un fenomen de scadere atunci spec ilistii vor incerca o politica de repozitionare a produsului. luand in considerare toate informatiile pe care le poate obtine legat de serviciul oferit. a unei anumite conceptii in mintea consumatori lor legat de serviciile pe care le ofera spre comercializare. sa ofere indicii cat mai clare prin care sa fie specificata acea imagine.O firma poate sa realizez e o activitate de pozitionare pentru serviciile sau produsele sale noi cu care aceasta vine pe pia ta . Se incearca astfel influentarea in mod favorabil a perceptiei clientilor de spre produsulin cauza. cl ientul isi fundamenteaza decizia de cumparare pe baza acesteia. Pozitionarea produselor pe piata Pozitionarea presupune o serie de activitati prin care intreprinderea urmareste crearea si mentinerea unei anumite imagini .pentru produsele care au o m are varietate de     . pe cand a doua strategie se poate aplica cand trasa turile produselor nu sunt mult diferite de ale concurentei.3. Pentru pozitionarea cat mai eficie nta a unui produs se iau in considerare diferentele care apar intre acestea. Pozitionarea in raport cu atributele produsului -. Plecand de la strategiile mentionate mai sus se pot practica mai multe modalitat i de pozitionare: . În servicii mai mult ca in domeniul bunurilor imaginea creata despre serviciu est e esentiala in luarea deciziei de cumparare avand in vedere caracteristicile serviciilor. care urmaresc sa influenteze imaginea cu privire la produs. ci de clienti. pozitie pe care o urmaresc pe p iata pentru produsul lor. Pozitia este foarte importanta deoarece clientii isi amintesc acest lucru mai al es atunci cand se discuta despre pozitia liderului. O firma isi poate pozitiona produsele sa le folosind mai multe strategii: prin raportarea la o alta marca concurentiala sau prin eviatarea conc urentei. dar in cazul in care vanzarile. oamenii sunt foarte usor influentabili si de aceea este foarte importa nt pentru specialistii de mar eting sa realizeze o pozitionare cat mai buna a serviciilor pe piata. Clientii isi formeaza o imagine asupra produsului indiferent ca aceasta este poz itiva sau negativa. Prima strategie este posibil de utilizat atunci cand performantele serviciului s unt mai mari si asemenea este si cu pretul .

Instrumente utilizate pentru pozitionarea pe piata: . . . Pozitionarea pe baza clasei de produse din care face parte.caracteristici. la un nivel de calitate mai mare s e justifica un pret mai mare. Hartile de pozitionare. Pozitionarea in raport cu locul de provenienta a produsului in masura in care produsul realizat intr-o anumita regiune si-a capatat un anumit renume. specifica mai mu lt pentru produsele alimentare.care sunt bazate pe atributele produselor. . Aceste harti utilizeaza sectia multidi mensionala a perceptiilor si preferintelor care infatiseaza distanta psihologica intre produs e si segmente pe . . . Pozitionarea dupa raportul calitate pret -. Harti de perceptie . Pozitionarea produsului prin asocierea produsului cu un anumit utilizator-pent ru produse care sunt asociate unor personalitati. . Pozitionarea in functie de modul de utilizare sau folosire -.Harta de perceptie este construita prin chestionarea unui esantion de consumatori cu privire la modul de percepre a produselor si serviciilor prin rap ortarea la doua sau mai multe atribute ale acestora.

Ofera posibilitatea selectarii unei pozitii mai bune in cadrul unei anumite p iete 2. . Utilizatorii sunt un sprijin real in pozitionarea produselor. . Originea (asocierea unui produs cu locul de fabricatie ). cele mai importante atitudini ale celor mai importanti utilizatori pentru fiecar e marca in parte. Harti ale alegerii -definite in termenii atributelor care conduc la alegerea i ntre anumite produse . deosebirea de concurenta). fiecare dintre acestea         . Avantajele pe care le ofera. In forma lor cea mai simpla hartile de perceptie uti lizeaza doua dimensiuni (ca exemplu : accesibilitatea si raportul calitate pret). Politici de mar eting Succesul unei firme depinde foarte mult de cat de bine este realizat mixul de m ar eting. Evidentiaza spatiile libere care ofera posibilitatea fenomenului de repozitio nare fie de introducere de noi tipuri de produse pe pozitiile neocupate. Hartile de pozitionare bazate pe atitudinile consumatorilor. Utilizarea altor marci. servicii sau marci. marci sau servicii concurente dintr-o categorie. ele aducand o serie de informatii utile pentru activitatea de mar et ing. Hartile de perceptie se constituie pentru orice faza a procesului de luare a dec iziilor de cumparare . Concurentii (atacand un concurent. Identifica seturi concurentiale de produse . Personalitate. Avantajele utilizarii acestui tip de harta sunt: 1. sugerand pos ibilele directii de actiune in lupta cu competitia.baza mai multor dimensiuni. Aparteneta la o clasa de produse. 3. seturile competitive de marci care concureaza la modul cel mai direct. Mixul de mar eting presupune imbinarea a patru politici. care asigura o satisfactie totala prin consumul produselor. 4. Aceste harti sunt asemanatoare cu cele pe baza de atribute numai ca acestea sunt inlocuite cu atitudini. Atributele produsului care contribuie la pozitionarea multor produse tehnice. . Harti ale preferintei -definite in termenii atributelor pe care consumatorii l e doresc cel mai mult . Prin aceste harti sunt evidentiate: atitudinile specifice care evidentiaza cel mai bine utilizatorii cei mai frecven ti. Ocaziile in care se utilizeaza produsele respective. Pe baza acestor harti de pozitionare se stabilesc strategii de pozitionare care utilizeaza asociatii pentru a modifica perceptia produselor de catre utilizatori.

politica de pret. a amena jarilor turistice create.avand o importanta deosebita pentru firma.produsul turistic reprezinta ansamblul de servicii si facil itati . Fiecare politica este un element esential in cadrul mixului de mar eting . Ac estea sunt: politica de produs. se materializeaza in ambianta specifica a factorilor naturali. iar a bsenta unei politici sau existenta unor deficiente in realizarea si aplicarea acesteia va ge nera deficiente in intreg sistemul de mar eting. de atractie. politica de distributie.     . Politica de produs -. politica de promovare . si aflate in stransa interdependenta una cu cealalta.

Specializarea se poate realiza in functie de destinatie . Un bun sau serviciu oricat de bun ar fi si oricat de multe perfdormante s e ating prin cosumarea lui daca nu este cunoscut pe piata .practicand aceste politici o firma de turism mai intai i si inoformeaza turistii despre existenta firmei si a produselor sale si apoi ii determina sa cu mpere produsul in cauza. Politica de preturi si tarife. Pentru ca bunurile si serviciile sa ajunga la clienti in timp util si in cele ma i bune coditii este necesar ca fiecare firma sa-si alega si sa isi conceapa cu atentie sistemul de d istributie 5. 6. nu se va bucura de succes. Politica de distributie -aceasta presupune alegerea canalelelor de distributie a produselor turistice oferite de firma. Din acest motiv o buna concepere a politicii de promovare este necesara pentru sucesul unei firme.presupune sa se stabilesca preturile pentru produ sele turistice oferite. acestea fiind impartite in doua mari categorii: Strategia de specializare -care presupune gandirea si comercializarea de produse turistice tematice. sa p ermita obtinerea de profit. Vânzarea produselor si serviciilor unitatilor din turism In domeniul turismului foarte importante sunt strategiile de comercializare a pr oduselor turistice . nu pot fi cumparate. Politica de promovare -. si pot reprezenta pun cte de atractie pentru turisti. si sa fie accesibil unei palete cat mai largi de potentiali turisti.care reprezinta elemente componente ale ofertei turistice. Ori cat de mare ar fi nevoia de turism a oamenilor daca aceasta nu este solvabila atunci produsele turistice ori cat de atractive ar fi. asa incat acesta sa acopere toate cheltuielile agentiei de turism. Produsele pot fi distribuite direct sau se folosesc canale de distributie. Promovarea ofertei de produse si servicii . clientii nu stiu de existenta lui .aceasta implica formarea unui sector nediferentiat . de clientela sau de tema Strategia de nediferentiere .

. Stimularea cererii si facilitarea operatiilor de vânzare-cumparare. idei. Contracararea concurentei prin promovarea avantajelor propriilor produse si se rvicii. . . . presuri. avantaje. Informare si educare a consumatorilorasupraofertei firmei (produse disponibile . . promovare pentru firma. servicii. Instrumente: . În functie de continutul promovarii: promovare pentru produs. Clasificarea strategiilor de promovare: . Influentarea consumatorilor sa accepte bunuri. Firmele trebuie sa comunice atât cu clientii lor actuali cât si cu cei potentiali. F iecare firma trebuie sa desfasoare atât activitati de comunicare cât si activitati promotionale. loc unde pot fi gasite). Rolul promovarii: . Relatiile publice. . Promovarea vânzarilor. Vânzarea personala. Publicitatea directa. . Publicitatea.Promovarea defineste actiunile firmei legate de activitati de comunicare cu priv ire la produs si de promovare a acestuia pe piata. .

animatorilor ori monitorilor. În functie de contactul între emitent si receptor: promovare directa. Calitatea si diversificarea produselor si serviciilor Calitatea se defineste prin clienti satisfacuti. Pe de alta parte în cadrul serviciilor de transport turistic calitatea prestatiilo r este dependenta atât de starea tehnica a mijlocului de transport cât si de combustibilii utilizati. Serviciile turistice reprezinta un domeniu deosebit de vast. ac tiunile de promovare sau cele de publicitate sunt si mai greu de masurat ori de comparat di n punct de vedere calitativ. s pre exemplu. creativitatea. Dupa mdul de actiune asupra destinatarului: strategia împingerii. va lorile competitive ale activitatilor de turism si dimensiunea calitativa a timpului destinat agrementul ui. Dupa atitudinea fata de promovare: promovare ofensiva. Calitatea vietii are legatura directa cu modul în care sunt satisfacute cele noua nevoi umane fundamentale subzistenta. pe cea a instalatiilor si nu în ultima instanta pe cea a personalului. Ultimii ani au impus orchestrarea acestor elemente c u cele ale dezvoltarii durabile. distra ctia. Odata în plus aceste diferente sunt întâlnite si în cadrul serviciilor turistice. întelegerea. a mobilierului.. distractiei. . activitatilor sportive sau recreative. indirecta. Depasind zona clasicului în studiul general al calitatii si particularizând la sfera serviciilor turistice se impune a lua în calcul faptul ca în momentul de fata celor enumerate li se adauga indicatori legati de calitatea serviciile turistice precum: calitatea vietii. implica atât calitatea echipamentelor de primire cât si calitatea lenjeriei. participarea. 7. Calitatea în serviciile de cazare. protectia. identitatea si libertatea). Satisfactia clientilor depinde de balanta dintre experienta si asteptari. ce face dificila ab ordarea globala a problemelor privind calitatea prestatiilor. Sfera servicilor prezinta dupa cum este stiut o serie de particularitati care co nduc la moduri diferite de actiune si manifestare a unora dintre criteriile de comensurare a ca litatii prestatiilor. de poluare. . . O serie de activitati precum cele ale ghizilor. promovare defensiva. strategia atra gerii. afectiunea. de normele de siguranta.

În ultimii ani. Nu mai este d e ajuns sa primesti un simplu voucher.fie si doar prin co ntributia la refacerea fortei de munca printr-un repaos bine organizat la sfârsit de saptamâna sau în timpul concediiilor. În mod evid ent aici calitatea . sa petreci mai mult timp în hotel sau în afara acestuia. constatam ca prestatiile din acest domeniu reprezinta o parte integranta a vieti i moderne. Piata turistica din România s-a dezvoltat în mod evident. calitatea serviciilor oferite de majoritatea agentiilor a crescut destul de mult. În aceste conditii actorii sectorului turistic trebuie sa ia în calcul nevoile si orientarile valorice ale turistului. daca intentionezi sa te odihnesti sau sa v izitezi. în ultimii ani. În acest moment. împreuna cu activitatile utile de perecere placuta a timpului liber contribuie la satisfacerea nevoilor sociale . Un agent nu trebuie sa se grabeasca sa îti dea brosuri sau s a îti recomande un hotel fara sa te întrebe daca ai copii. o agentie profesionista trebuie sa se ocupe de transferul de la aeroport si de tot ceea ce se numeste serviciu la sol pentru clientii sai.Luând în calcul faptul ca turismul. respectiv a întregii societati post industriale. în mod cinsti t si democratic. La fel de important este ca agentul de turism sa înteleaga nevoile sau felul în care tu vrei sa îti planuiesti vacanta. ce conditii de cazare îti doresti. industriei turistice si ale comu nitatii gazda. au început sa se alinieze la standarde vestice. Când vorbim de dezvoltarea agentiilor ne referi m la cele care. Totusi constatam atât o crestere a numarului actorilor din acest segment de piata cât si o dezvoltare a activitatii acestora. Cei trei principali actori sunt interesati de o justa masurare a intereselor. sistem ul de rezervari are un rol vital în oferirea de servicii prompte catre clientii agentiilor.

directori si propr ietari de unitati hoteliere. bune practici. Tinând cont de fluxurile turi stice ce se dirijeaza catre România.Caciulata Seminarul Marca Q sistem de certificare a calitatii serviciilor hoteliere din Român ia". . Dupa ce în perioada 4-5 octombrie 2004 a organizat în statiunile Predeal si Calimane sti . . reprezentanti ai Federatiei Industriei Hotelire din România. ai Asociatiei Turism. Reprezentanti din partea Autoritatii Nationale pentru Turism. Scopul acestui sistem este de a îmbunatati calitatea serviciilor prestate de unita tile hoteliere pentru a creste nivelul de satisfactie a clientilor. Hotel. este cazul sa constatam o scazuta p reocupare pentru calitate a prestatorilor din turismul nostru.calitate în tur ism.prestatiei turistice este în concordanta cu calitatea pregatiri profesionale a res ursei umane.Calitatea serviciilor prestate în turism. Marca Q.Competitivitate. pentru .. standarde. dar nu numai.Introducerea unui sistem de management al calitatii serviciilor hoteliere din România. Fara a intra în amanunte specifice domeniului. modele de excelenta. Importanta sta ndardelor. În aceste conditii trebuie remarcate preocuparile Autoritatii Nationale pentru Tur ism. precum si posibilitatea uti . ale organizatiilor profesionale din turismul românesc. ale întreprinzatorilor din turism si nu în ultima instanta ale specialistilor din învatamântul de profil românesc. Restaurant. precum si specialisti în domeniul calitatii serviciilor hotelire au luat în discutie aspecte precum: . Consulting Group". prin Directia Generala de Autorizare a demarat demersurile pentru "Marca Q sistem de certificare a calitatii serviciilor hoteli ere din România". de apropiata integrare a tarii nostre în Comunitatea europeana apreciem ca astfel de probleme trebuiesc rezolvate intr-o perioada cât mai scurta de timp. premis . Însa tot despre calitatea produsului ori prestatiei turistice este vorba. Constructiilor si Turismului. Calitatea produsului turistic este influentata în cel mai înalt grad de nivelul de e ducatie si de pregatire profesionala a personalului angrenat în turism. care determina nivelul d e calitate al serviciilor directe. Dintre toti cei mai sus mentionati Ministerul Transporturilor. prin Autoritatea Nationala pentru Turism.Implementarea standardelor de calitate a serviciilor turistice a sigura a dezvoltarii turismului românesc.

cel putin. Fiecare organizatie din turismul românesc trebuie sa realizeze o analiza a calitat ii activitatii ce o desfasoara. pentru garantarea calitatii serviciilor presta te. . . Obiectivul sistemului de certificare a calitatii serviciilor hoteliere din România este de a pune în practica un set nou de reglementari privitoare la calitatea serviciilor pr estate de unitatile hoteliere din România pentru: .recoltarea de idei si planificarea masurilor concrete de crestere a calitatii în tregii activitati. cunoscut fiind faptul ca imaginea unei regiuni sau tari e ste data precumpanitor de calitatea prestatilor si de justul raport pret/calitate. . asteptari si cerinte ale clientilor. Aceasta analiza a calitatii reprezinta punctul de plecare în îmbuna tatirea conducerii strategice a organizatiei. prin adaptarea sistemului de manag ement la noile nevoi.formularea deciziilor de baza pentru îmbunatatirea serviciilor si produselor tur istice oferite.lizarii acestui simbol pentru promovarea si recunoasterea hotelurilor pe plan national si international . care s a actioneze ca un instrument eficace de management. Tocmai de aceea reafirmarea destinatiei România trebuie coroborata cu cresterea ca litatii serviciilor turistice. . .dotarea unitatilor hoteliere cu un sistem de evaluare intern si extern. Aceste preocupari sunt datorate faptului ca în momentul actual produsul turistic r omânesc trebuie sa se impuna pe o piata pe care concurenta este în plina ascensiune si în ca drul careia consumatorii sunt din ce în ce mai informati si mai pretentiosi.stabilirea nivelului calitatii serviciilor.constituirea unei baze de actiune continua.cunoasterea punctelor tari si a celor slabe ale organizatiei. Scopul analizei vizeaza. urmatoarele aspec te: .

Concretizarea în practica a cestor deziderate este reprezentata de ciclul P. Editura ALL 2.D. Drept urmare managerii si angajatii firmelor de turism (transportatori. (1998). Acest lucru este realizabil prin a plicarea unui management al calitatii serviciilor care sa aiba între preocuparile principale urm atoarele aspecte: . . .C. Editura Gemma Print 3. All Bec . baze de agrement s. N. Hotelul. agentii de turism.conlucrarea cu organizatii partenere. BIBLIOGRAFIE 1. Lupu.cunoasterea asteptarilor turistilor.. . Acarrinei. În acest mod se pot pastra clientii. Bucuresti. A. Bucuresti.. Toate acestea sunt posibil de realizat daca se vrea. Bucuresti. 5. Tocmai de aceea în lum ea practicienilor turismului se afirma ca ai calitatea pe care o controlezi. M.G. D. Gestiune hoteliera si de restaurant . Hotelul-Economie si management. cifra de afaceri profitul si segmentul de piata detinut pot creste constant si continuu.a. Râjnita. A..munca în echipa. Editura THR-CG. . Stanciulescu... B ucuresti.D. N. Editia V. Economie si Management. N.A. evaluarea acesteia si îmbunatatirea permanenta a acesteia. (2002). pot fi câstigat i noi clienti. Lupu.A.) trebuie sa ofere pietei numai servicii de calitate maxima la tarife si preturi cât mai reduse. Mihail. Cristea.cunoasterea satisfactiei turistilor. (2005). efectuarea. Editura ASE. 4. (2003). M. Edit. Bucuresti.promovarea unei juste motivari a angajatilor. Managementul actvitatii de cazare. se poate si se stie sa se r ealizeze calitatea. A. care impune: planificarea. Stanciulescu. restaurante.(2004)..Îmbunatatirea calitatii prestatiilor turistice este strâns legata de o îmbunatatire a managementului organizatiilor ce activeaza în turismul românesc.întretinerea cladirilor si a amenajarilor precum si a utilitatilor conexe. Tehnologie hoteliera-front Office. Bucuresti.Lupu. .   . Colectia THR. verificarea si actionare. hoteluri .

Principiile operatiuinilor de la r eceptia hotelului. Editura THR-CG. 9. publicat în M. 7. 8. Bradley Pam. Edit. 312/12. Bucuresti.O. Lumina Lex.6. Bucuresti. (2002). Bucuresti. Edit. Economia si organizarea serviciilor hoteliere si de alimentatie. Ene Cornelia (2004).05. Zaharia Valentina (2002). nr. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. All Bec . Cartea Ospitalitatii.1296 din 15 april ie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire tur istice. Bac er Sue.2010     . Huyton J.

4. 1 stele/flori. 2. 12. 3. 4. structuri de primire cu functiuni de cazare pe nave fluviale si maritime de 5. reprezentând spatiul d estinat folosirii de catre trei persoane. 1 stele. moteluri de 3. 2. 4. 2.e tip camping. respectiv doua locuri. reprezentând spatiul destinat folosirii de catre una sau doua persoane. pensiuni turistice . 4. 2. o camera cu trei paturi individuale. hoteluri-apartament de 5. 1 stele. 1 stele. respectiv trei locuri. 1 stele. 4. respectiv doua locuri. respectiv unul sau doua locuri. 3. reprezentând spatiul destinat folosi rii de catre doua persoane. Latimea paturilor individuale este de minimum 90 cm. 2. 2. casu. sate de vacanta.Capitolul XV. popasuri turistice. 1 stele. apartamente sau camere de închiriat de 3. 4. reprezentând spatiul destinat folosirii de catre doua persoane.04. 3. o camera cu doua paturi individuale.i pensiuni agroturistice de 5. Latimea patului matrimonial v a fi de minimum 140 cm. 2. În cadrul tipurilor sus-mentionate poate exista urmatoarea structura a spatiilor d e cazare: o camera cu pat individual. 1 stele 5. 11. 1296 di n 15. campinguri. 7. 2. 1 stele. 2. clasificate astfel: 1. este spatiul destinat folosirii de catre o singura persoana. 2. hosteluri de 3. o camera cu patru paturi individuale. respectiv patru locuri reprezentând spatiul destinat folosirii de catre patru persoane. bungalowuri de 3. 3. de 4. 3. ACTIVITATEA ÎN UNITATILE TURISTICE Negru Radu Conform Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si a Turismului nr. . respectiv un loc. vile de 5. 2. 3. 2 stele. Latimea patului dublu este de minimum 160 cm. o camera cu pat matrimonial. 3. 1 stele. 1 stele.2010 in Romania pot functiona urmatoarele tipuri de structuri de primire c u functiuni de cazare turistica. 8. o camera cu pat dublu. 9. hoteluri de 5. 10. cabane turistice de 3.

Lungimea patului va fi de minimum 200 cm în cazul hotelurilor de 3. salon (camera de zi) . 1. reprezentând spatiul compus din: dormitor pentru doua persoane salon si grup sanitar propriu... o apartament. o garsoniera. precum si la restul categoriilor.iona împreuna sau separat.i echipare sanitara proprie. iar la c ategoria 4 stele. Activitatea compartimentelor în unitatea turistica . o camera cu priciuri.o camere comune .cu mai mult de patru paturi individuale.. o suita ansamblu alcatuit din doua camere care pot func. Priciul reprezinta o platforma din lemn sau din alte materiale pe care se asigura u spatiu de 100 cm latime pentru fiecare turist. La categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare doua locuri. respectiv nr. minimum un grup sanitar la 4 locuri. reprezentând spatiul compus din: unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare). reprezentând spatiul destinat utilizarii de catre mai multe persoane.locur i. Dormitorul poate fi despartit de salon si printr-un glasva nd sau alte solutii care permit o delimitare estetica. 4 si 5 stele s i de minimum 190 cm în cazul hotelurilor de 1 si 2 stele.

t otodata. in i mediata apropiere a arterelor intens circulate dotata si amenajata pentru: .cabane situate in locuri usor accesibile (sub 1000 m altitudine.asigurarea serviciilor de cazare in masa pentru turisti . acestea pot fi: . alimentatia si alte servicii specifice.pune la dispozitia turistlor camere. garsoniere sau apartamente dotate corespu nzator . una din prestatiile de baza solicitate de turist pe durata calatoriei sale si. care: . de regula. functionand in cladiri independente cu arhitectura specifica. Serviciul de cazare reprezinta. Hotelul este structura de primire turistica amenajata in cladiri sau in corpuri de cladiri. alimentatie public a si agrement. Continutul acestui serviciu este det erminat de faptul ca obiectivul de cazare îndeplineste pentru turist rolul de domiciliu temporar. Motelul este unitatea hoteliera situata. cu acces auto pe drumurile . rezervatii naturale. de regula. in apropierea statiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic. precum si servirea mesei in incinta acestora sunt hotelu ri-apartament.asigura prestari de servicii specifice . trebu ind deci sa aiba o functionalitate c1omplexa. un factor important de stimulare a cererii turistice. alaturi de cel de transport. necesare turistilor a flati in drumetii sau la odihna in zone montane.parcarea in siguranta a mijloacelor de transport Hostelurile sunt structuri de primire turistica cu o capacitate minima de 3 came re sau apartamente dispuse pe un nivel sau mai multe.dispune de receptie si spatii de alimentatie in circuita Hotelurile compuse din garsoniere sau apartamente dotate astfel incat sa asigur e pastrarea si prepararea alimentelor. care: .asigura cazarea. Serviciul de cazare vizeaza crearea conditiilor si confortul pentr u adapostirea si odihna clientilor. Cabanele turistice sunt structuri de primire turistica de capacitate relative re dusa. In functie de amplasamentul lor. i n cladiri cu alta destinatie initiala decat cea de cazare turistica. in afara localitatilor.Industria cazarii are o importanta sociala si economica deosebita în societatea contemporana. in spatii amenajate.

cazarea turistilor si pregatirea si servirea mesei. totalizand maxim 30 locuri in mediul rural si pana la 20 de camere in mediul urban. Alaturi de aceste tipuri de cabane pot exista si cabane de vanatoare si de pescu it amplasate in zone bogate in fond cinegetic si de pescuit. situate in statiuni balneo-climaterice sau in alte zone de interes turistic. sa isi pregateasca masa sis a beneficieze de celelalte servicii specifice acestor tipuri de unitati.amplasate in perimetrul campingurilor. permit turistilor parcarea mijloacelor de transport.asigura cazarea turistilor.functioneaza sezonier. avand o capacitate de cazare de pana la 10 camere. . de regula. di n lemn sau din alte materiale similare si din zidarie in zonele cu umiditate ridicata (mare. Asigura conditii. satelor de vacanta.cabane situate in zone greu accesibile ( zone montane de creasta. Campingurile asigura cazarea turistilor in corturi sau rulote. construite. Asigura cazarea si prestarea unor servicii specifice. precum si celelalte servicii prestate de unitatea de baza. . . Vilele sunt structuri de primire turistica de capacitate relative redusa. isolate. far a acces auto pe drumuri publice). munte) . functi onand in cladiri independente.publice).structuri de primire turistica de capacitate redusa. Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistica. Ele asigura conditii pentru caza re si servicii suplimentare specifice. Bungalourile sunt: . .

primirea clientilor . caserie. Functia receptie include toate activitatile ocazionate de primirea clientilor s i vânzarea (închirierea)camerelor (chec -in). etc. culturale. Activitatea acestui compartiment trebuie s a fie caracterizata de amabilitate. se utilizeaza termenul receptie. Rezervarile asig ura perspectii ritmul activitatii hotelului. operativitate si precizie in operatiuni. plecare si chiar dupa pleca rea acestuia). Compartimentul de cazare       . informarea acestora asupra serviciilor prestate. Serviciul front-office este serviciul cheie al unei unitati hoteliere. amp lasat intrun perimetru bine delimitat. de alim entatie si o gama larga de prestatii turistice suplimentate ( agrement. concierge. sportive. rezervari. Activitatile specifice serviciului front-office sau receptie se desfasoara la n ivelul holului de primire (de intrare) punctul central catre care converg toate serviciile dintr-u n hotel. sejur. care asigura turistilor servicii de cazare. formata din casute si/sau bungalouri amplasate intr-un perimetru bine delimitat. Compartimentu front-office este un serviciu al departimentului de cazare din ho telurile mari.). în functie de caracteristi cile individualizante ale principalului serviciu hotelier. politete. Compartimentul front-office asigura rezerevarile de camere. Popasul turistic reprezinta o structura de primire turistica de capacitate redus a. central a telefonica. unde lucratorii diferitelor sectiuni ale acestuia interactioneaza cu clientul în t oate momentele importante ale sejurului (rezervare. care asigura servi cii de cazare si alimentatie. în doua sectoare: -sectorul de receptie (Front Office) si -sectorul de etaj (House eeping). de regula vile sau bungalouri. Compartimentul de cazare a unui hotel este structurat. acolo unde personalul de la des (receptionerii) acopera concom itetul activitatea mai multora dintre compartimentele enuntate (nu exista distinctia receptie conci ergerie-caserie).Satul de vacanta este un ansamblu de cladiri. care rugrupeaza compartimentele receptie. primire. În cadrul unei unitati de cazare exista doua tipuri de compartimente: operationale si functionale. In hotelurile mici. Compartimentul operational consta din: 1.

primirea reclamatiilor cl ientilor. prin virament. informarea acestora. Compartimentul de alimentatie 1. conducerea clientilor in camere. in varianta de oraganizare aparuta in Europa. acest sector de informatii se mai numeste si concierge (termen desemnand compartimentul sau serviciul de hol in cadrul serviciului front-office al hotelului. primirea postei. evidenta alfabetica a clientilor.2. se preseaza servicii de schimb valutar. mesaje de la sau pentru clienti.1.inclu siv situatia statistica a clientilor. Activitatea front-office-ului In subcomapartimenul de informatii lucreaza personalul care se ocupa de toata d urata sejurului. Compartimentul de servicii suplimentare 3. Aici se fac incasari de la client (cash. Conducatorul acestui compartiment est e seful concierge). efectuarea de diferite comi sioane. servicii de depozitare de valori si se elibereaza bonuri care atesta primirea acestora la pastrare. In cadrul caseriei lucreaza personal specializat. In subcompartimentul de primire a clientilor se fac urmatoarele opertiuni: preg atirea primirii clientilor cu rezervari. Aici se fac urmatoarele operatiuni care e fapt sunt servicii hotelire: transport ul bagajelor de la sosire sau la plecare. rezervari de mese in sa loanele restaurantului sau in alte restaurante din oras etc. rezervarea de bilete de transport aerean si ferovial. procurarea unor bilete de spectacol. fixarea tarifelor. informatii generale acordate clientilor. pa strarea rezervelor de chei. . carti de cre dit). care tine contabilitatea si i ntocmeste normele de plata precum si situatia prestatiilor si decontarilor raporul de gestiune. primirea clientilor (cu si fara rezervari) si completarea formelor de sosire.

functie incadrabila in nivelul managerial infer ior. restaurante. incepand de la intrarea principala in hotel si terminand cu liniile de acces catre etaje (lifturi. Prerogativele functiei pot fi delegate asistentului sefului de receptie. dar si utilajul principal de lucru care asi gura coordonarea activitatii intregului departament de front-office. Sectorul de receptie este acea diviziune a hotelului care are permanent contact cu clientul din momentul intrarii aces-tuia in unitatea ospitaliera si pana in momentul in care o paraseste. saloane. Practic. scari principale) sau cu spatiile comu ne specializate (saloane de receptii si conferinte. Prin inchirierea camerelor se r ealizeaza. in functie de capacitatea si categoria hotelului poate exista un sef de receptie. scari si ascesnsoare care asigura accesul clientilor in camere si care. Inchirierea camerelor constituie. trotuarul. etc. biroul managerului de hotel care are vedere asupra holului si in special asupra des -ului.Organiz area front-officeului se diferentiaza în functie de : -marimea ( în hoteluri mai mici se aplica principiul multiplicarii atributiilor) -tipul hotelului : cele care s-au dezvoltat pe primirea clientelei de afaceri -categoria de calsificare: (la o categorie superioara se cer servicii personaliz ate) -sistemul de hotelarie folosit: european sau american . de multe ori contactul se mentine si dupa plecarea clientului. Holul hotelului asigura prima impresie a clientilor la intrarea in hotel si poa te fi organizat in mai multe "sectoare de lucru":intrarea. principala sursa de venit pentru u nitatea de cazare. des -ul(comptoir). accesul spre restaurant. de asemenea. atunci cand conceptia arhitectonica permite. care nu este doar un obiect de mobilier (tejgheaua in spatele careia se realizea za activitatea lucratorilor din acest departament). baruri. care es     . spatiile verzi. veniturile realizate din inchirierea camerelor sunt mai mari decat cele obtinute din toate celelalte servicii oferite. la un loc. bar. sunt astfel amplasate incat sa existe posibilitatea de supraveghere permanenta de la comptoir si grupurile s anitare de pe hol. etc.). peron ul) si spatiul cunoscut in general sub denumirea de "hol de primire". acest s ector acopera o parte a spatiilor exterioare repre-zentative (parcarea. in general. si in multe cazuri. cea mai mare rata a profitului. activitatea departamentului front-office se desfasoara in cea mai mare parte la comptoir.Activitatile specifice front-office se desfasoara la nivelul holului de primire (intrare).Ca arie de actiune. acesta fiind punctul central catre care converg toate serviciile dintr-un hotel.

liftier. comisionerului. In unele hoteluri exista si functia de sef concierge. Supravegherea circulatiei persoanelor in hotel. pentru a asigura securitat ea clientilor (mai ales prin inter-zicerea accesului strainilor in zona spatiilor de cazare). bagajistului. Concierge este subsectorul ale carui atributii principale sunt: a). bagajist. deoarece prin natura obligatiilor.te in general seful fiecareia dintre cele trei ture presupuse de activitatea zilnica a sectorului. comisioner atul. transmiterea de mesaje. voiturier). car e efectueaza la randul lui o serie de servi-cii suplimentare: transportul bagajelor. d). comenzi de taxi. atat in cazul cheilor clasice cat si in cazul cartelelor mag netice. rezervarea de mese la restaurante. curier. b). De fapt. este persoana careia oaspetele i se adreseaza in permanenta pentru rezolvarea problemelor sale. de bilete la mijloacele de transport in comun etc. curieratul. Lucratorul din spatele comptoir-ului concierge este cel mai reprezentativ angaj at al sectorului de re-ceptie. care coodroneaza activita tea receptioneruluiconcierge. liftierul ui. etc. prin identificarea clientilo r. comisioner. a vizitatorilor si a ce-lor care nu fac parte din aceste doua categorii. . prin predarea si primirea lor zilni ca si supravegherea ocuparii spatiilor. putem spune ca in timpul sejurului. curierului. Gestionarea cheilor sptiilor de cazare. Efectuarea serviciilor suplimentare specifice sectorului de receptie: furniz area de informatii. Coodonarea activitatii "serviciului de hol" prin supervizarea directa a "pe rsonalului in uniforma" (portar-usier . c). receptionerul-concierge este "secretarul personal" al clientului. sortarea si distribuirea coresponedentei. a portarului-sef.

a spatiilor de folosinta comuna i nterioare si exterioare si a spatiilor anexe. servicii lenjerie si spalatorie o pastrarea obiectelor uitate sau pierdute de clienti o prestarea unor servicii suplimentare cu plata sau fara plata o asigurarea functionarii tuturor instalatiilor. in marea majorita te a hotelurilor din Romania.2. iar comprtimentul de etaj gospodareste partea de cazare a unitatii si asigura printr-o activitate per manenta curatenia si intretinerea spatiilor de a cazare a celor de folosinta comuna interioare sau ex terioare. igiena si confort menite sa satisfaca necesitatile c lientilor. In mod normal. Etajul este serviciul care are rolul de a pregati spatiile de cazare pentru închi riere. sau sezonalitatea este marcanta.Data fiind pregnanta relatie de reprezentare a acestui lucrator cu clientela. prin activitatile sale asigura: o curatenia si întretinerea spatiilor de cazare. de a crea o atmosfera relaxanta. sectorul de receptie lucreaza 24 de ore din 24. In acelas timp. pe langa sarcinile sale specifice. receptionerul este persoana care indeplineste. si pe cele ale lucratorului concierge. d otat cu o buna memorie vizuala si auditiva si bineinteles. in situatia in care hotelul este mic. care asigura prin activitati le sale conditiile de odihna. impecabil ca tinuta personala si vestimentara. Principalul produs al unitatii de cazare este camera sau spatiul de cazare. persuasiv. Compartimentul de etaj. Astfel. iar receptionerul preia si atributiile centralistei. e ste de la sine inteles ca respectivul angajat trebuie sa fie extrem de prezentabil. cu un comportament ireprosabil. centrala telefonica este inst alata chiar in spatiul in care se afla des -ul. primitoare pentru clienti. mereu atent. Functiile compartimentului de receptie raman aceleasi si la hotelurile de capaci tate medie sau mica unde sunt cumulate in fisa postului lucratorului. 1. Activitatea de etaj Etajul reprezinta subcompartimentul sau serviciul. ale casierului si functionarului de la biroul de rez ervari. în colaborare cu compartimentul t ehnic   . excelent cunoscator al unor limbi st raine de circu-latie internationala. acest compatimenent asigura securitatea obiectelor uitate sau p ierdute de client si presteaza unele servicii suplimentare cu si fara plata. volubil.

indiferent de capacitatea acesteia. Deoarece aceste doua compartimente t rebuie sa conlucreze strâns. tipul si standardul acestora. da r necuratate. deoarece calitatea curateniei si a întretinerii find unul dintre elementele care ofera unitatii de cazare prestanta s i personalitate. sursele de clientela si facilitatile oferite. prin activitatea sa compartimentul tehnic creeaza (sau nu) confortul si ambianta necesara clientului. Trebuie mentionat faptul ca org anizarea si personalul diviziei de cazare se va diferentia de la o unitate de cazare la altu l în functie de diversi factori. echipamentelor si mobilierului dintr-o unitate hoteliera. care sunt ne corespunzatoare si care sunt libere. cum ar fi: numarul de camere disponibile. care camere sun t disponibile pentru închiriat. pentru ca solicitarile care vin din partea comp. care este subordonat managerului de cazare.3. 1. Compartomentul tehnic asigura: . Este necesar o legatura strânsa între compartimentul de etaj si front-office pentru ca informatiile despre starea camerelor sa fie actuale: de exemplu.Activitatea compartimentului de etaj este foarte importanta. care sunt ocupate. Etajului sa fie receptate si rezolvate în cel mai scurt timp posibil. Între compartimentul d e etaj si compartimentul tehnic trebuie sa existe o buna colaborare si comunicare. Compartimentele de etaj si front-office sunt conduse de un sef de compartiment sau supervisor. Activitatea compartimentului tehnic Acest compartiment asigura buna functionare a instalatiilor. Fiecare dintre aceste doua compartim ente sunt responsabile pentru operatiunile specifice. munca de echipa este esentiala.

fotolii. personalului. curatatorie. mobilierul si dotarile care intra în componenta unitatii de cazare în funtcie de specificul aceste ia. precum s i desfasurarea în bune conditii a proceselor de productie si servire. trebuind deci sa aiba o functionalita te complexa. Echipamente tehnologice specifice activitatii Continutul serviciului de cazare este determinat de faptul ca obiectivul de caza re îndeplineste pentru turist rolul de domiciliu temporar. si sa veg heze la respectarea normelor de protectia muncii. Echipamentul are rolul de a permite desfasuararea proceselor de productie. precum si a a ltor dotari suplimentare. Activitatea de dotare a unitatii cu echipament tehnologic Notiunea de echipament al unitatii de cazare include: constructiile. în special cel hotelier amenajarea tehnologica a acesteia trebuie conceputa astfel încât sa se asigure un flux optim al circulatiei clientilor. telefon. masuta. Indiferent de tipul. instalatiile sanitare si de canalizare. 2. -în camera p ropriu-zisa. prin numarul si tipul de paturi. asigu ra confortul necesar si contribuie la crearea atmosferei. capacitatea si categoria de clasificare a unei utitati de c azare. Echipamentul unitatii de cazare este unul din elementele care face diferentierea unitatii prin încadrarea într-o categorie sau alta. tava cu pahare. instalatiile electrice. sistemele de încalzire si de climatizare.o întretinerea si asigurarea functionalitatii cladirii.1. o remedierea defectiunilor din spatiile hoteliere Operatiunile de întretinere si reparatii trebuie sa se desfasoare astfel încât sa se în lature si sa se evite orice pericol de accidentare a clientilor sau a personalului.în vestibul: cuier. spalatorie. utilajele si instalatiile din bucatarie. masa cu doua scaune. baia si camera. Spatiul de caza re este compus din trei încaperi: vestibulul. mocheta. având un rol estetic. instalatiil e. oglinda de perete. instalatiile de gaze. diferite instalatii de aer conditionat sau . cum sunt. dulap cu module. 2. noptiere cu veioza. atît a interiorului cît si a e xteriorului. tv. pleduri si lenjeria aferenta. Paturi. bagajului si marfurilor. etc. scrumiera.

uscator de par montat pe perete (la 4.masini de curatat mochete. portsapun.carucioare folosite î procesul de curatenie( caruciorul cameristei) c) Ustensile pentru curatenie . portp rosoape.aspiratoare . b) Carucioarele . comunicatii. faras . Echipamente si materiale cel mai des folosite în procesul de curatenie sunt: a) Echipamente electrice de curatenie: .pentru trnsportul lenjeriei curate de la spalatorie la depozitul de lenjerie s au direct în oficiile cameristelor . cada/cuva cu dussi WC. covoras pentru evitarea alunecarii. -în baie: ec hipament sanitar. minibar frigorific. divertisment.galeata din plastic. cada/cuva cu dus. Proiectarea. bideu.pentru transportul lenjeriei la spalatorie . echiparea si finisarea spatiilor de cazare trebuie s a tina seama de asigurarea urmatoarelor functiuni principale: odihna. oglinda. suport pentru articole de toaleta. lavoar echipament sanitar. primire oaspeti. încalzire centrala. servirea mesei. 5stele). halate de baie. cos de gunoi. bureti . mocheta sau covor. covoare si carpete.mopuri .maturi si perii . lucru.climatizare.masini de curatat si lustruit pardoseala . igi ena. dimensionarea. prosoape.lavete de pânza.

2.1. Nici un sef de compartiment sau serviciu nu poate transm ite comenzile direct furnizorilor.detergenti . Determinarea valorii tarifelor pentru serviciile de cazare dupa diferite cr iterii .solventi organici .trusa pentru scosul petelor d) Materiale folosite la efectuarea curateniei Categorii: .recipient pentru colectarea gunoiului . Selec tia furnizorilor este pregatita de serviciul de aprovizionare.dezodorizanti . Selectia furnizorilor este precedata de alegerea produselor.dezinfectanti . Achizitionarea de echipamente Echipamentele au un rol important în cadrul procesului de curatenie. usurând munca personalului din compartiment si asigurând obtinerea unor rezultate mai bune.substante abrazive . Serviciul de aprovizionare a unitatii de cazare este asigurat de compartimentul administrativ si financiar 2. dato rita ridicarii gradului de igiena si confort a spatiilor respective.3. dar decizia finala apartine directorulu i unitatii.materiale de lustruit 2.pompa pentru desfundarea instalatiilor sanitare . Stabilirea preturilor si tarifelor 3.acizi de curatare . Activitatea de dotare a unitatii cu echipamente tehnologice Compartimentul de aprovizionare centralizeaza toate comenzile emise de catre dif eritele servicii ale hotelului.. 3.

nivelul anterior al tarifelor -impactul inflatiei asupra costurilor -evolutia cursului de schimb -conditile de plata Metode neformale: -stabilirea intuitiva a pretului neprecedata de o analiza a pietei . regim de ocupare. Optiunile strategice de stabilire a tarifelor sunt determinate de criterii si f actori specifici. pentr u tinerii între 18-19 ani . din care individuali si grupuri) si perioade de t imp (sezon-extrasezon. Uneori pretul acopera si valoarea micului dejun daca acesta este inclus în oferta.Diferentierea tarifelor pe tipuri de camere.00 fara rezervare. Hotel Ibis are o oferta Jeunes. mobilier. categorii de clie ntela(pe cont propriu sau prin intermediari. Ex. cu conditia ca acestia sa ajunga dupa ora 21. vedere. dupa cum închirierea se face la una sau la doua persoane.Pentru stabilirea propriu-zisa a nivelului tarifelor se folosesc metod e formale si nonformale. Dintre aceste criterii fac parte criteriile economice: -acoperirea costurilor -realizarea profitului si a rentabilitatii -gradul de ocupare -cotele de reducere acordate diferitelor categorii de clienti . wee -end)genereaza un sistem de tarife.În functie de politica adoptata tarifele po t fi diferentiate si dupa etaj. suprafata.în functie de tariful concurentei   . Pentru o camera dubla preturile pot fi diferentiate.

curatat incaltamintea. echipamente sportive. instalatii pentru traducere si multana.2. jocuri distractive (remi. de intretinere. locuri de garaje. pedichiura. respectiv: servicii de posta. televizor. coafura.-în functie de hotelul leader-cel mai bun hotel din localitate scazînd putin tariful -prin încercâri repetate aplicând diferite tarife si urmîrind reactia clientilor De obicei se utilizeaza 1-2 metode neformale. Formula Hubbert sau de jos în sus. radio. table). perne . vanzari de materia le de propaganda turistica (albume. Punctul de plecare îl constituie ultimul rezultat. vanzari de carti postale illustrate. metoda este veche : pretul mediu de înc hiriere al unei camere trebuie sa fie egal cu 1/1000 din valoarea ce revine fiecarei camere din suma investita si cu conditia ca unitatea sa rezinte o ocupare medie de 75% pe camera. frigidere. sezlonguri. biciclete si triciclete. antenna. barci). simpozitoare. paturi suplimentare. 3. Se utilizeaza doua metode ce permit determinarea tarifului: 1. mainchiura. sah. gradul de ocupare. Metodele formale se bazeaza pe criterii obiective: investitia în hotel. exercitii fizice in cadru curelor de slabire. gimna stica. marja neta pentru fiecare compartiment. diapozitive). se iau în considerare toate informatiile impor tante: volumul investitiei. Servicii personale: frizerie. terenuri de sport. gradul de ocupare. timbre postale. Regula 1/1000:(în cazul unui hotel nou) . arti cole de uz gaspodaresc pentru campinguri. asteptarile de recuperare a investitiei. de unde denumirea de jos în sus.aparate TV. cosmetica. cearceafuri. costurile viitoare. Sali de receptie. cazamament suplimentar (pleduri. ghiduri. 2. profitul net. cearceafuri). birouri pentru fir me. masini de scris. (salupe. calculatoare. Inchirieri de: aparate radio. telefonista intocmeste bonul d e prestatii telefonice si le reteaua internationala de calculatoare. birouri pentru oameni de afaceri. telecomunicatii si publ icitate: convorbiri telefonice (in registru de convorbiri telefonice. ambacartiuni. satelit si program video int ern. articole de stra nd si paja (umbrele.. cheltuielile aferente fiecarui apartamen t. reviste. spalatorie si curatat orie. Determinarea valorii tarifelor pentru serviciile suplimentare Valoarea tarifelor se determina si în functie de serviciile suplimentare ce pot f i prestate in cadrul unitatii de cazare. autoturisme cu sau fara sofer.

Managementul actvitatii de cazare. 6. Bucuresti. Cristea. tir cu arcul. scoli pentru schi. A. Bucuresti. spalat si calcat lenjerie. Hotelul-Economie si management. mese oficiale . avion.) in campinguri. Editura THR-CG. Colectia THR. organizare de banchete. Editura ASE. tennis de masa. Râjnita.. schi. gimnastica. Servicii de educatie fizica si sport: inot.     . masaj. la piscine. parcaje auto. Editura Gemma Print 3. alpinism. Bradley Pam. procurari de bilete de tren . batrani. Bucuresti. Principiile operatiuinilor de la r eceptia hotelului. Economia si organizarea serviciilor hoteliere si de alimentatie. (2003). Bac er Sue.. Edit. patinaj. Bucuresti. inot tennis etc. N. Stanciulescu. lucrari de secretariat rezervari de locuri la hoteluri le din alte localitati. Bucuresti. Ene Cornelia (2004). (2002). Bucuresti.Lupu.. curatat obiectele turistilor. Gestiune hoteliera si de restaurant .. rezervari de locuri in unitatile de alimentatie. spalat si calcat . Huyton J. Mihail. N. All Bec . 7. popice. Editura ALL 2. Edit. A. D. nunti. Diverse alte servicii: room-srvice. (2002). Zaharia Valentina (2002). (1998). 5. M. supraveghere copi i.. schi nautic. Bucuresti. Stanciulescu.etc. Editura THR-CG.G.(2004). Cartea Ospitalitatii.A. servicii de ghid etc. 4. Tehnologie hoteliera-front Office. M. comis-curier. tennis de camp.D. Lumina Lex. A. Acarrinei. BIBLIOGRAFIE 1. Lupu. Bucuresti..

2010 .O. 312/12. nr. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.8. publicat în M.1296 din 15 april ie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire tur istice.05.

Capitolul XVI. un factor important de stimulare a cererii turistice. curatenia si întretinerea spatiilor de cazare. Continutul acestui serviciu este det erminat de faptul ca obiectivul de cazare îndeplineste pentru turist rolul de domiciliu temporar. dar necuratate. care sunt necorespunzatoare si care sunt libere. primitoare pentru clienti. trebu ind deci sî aiba o functionalitate complexa. Compartimentul de etaj. alaturi de cel de transport. una din prestatiile de baza solicitate de turist pe durata calatoriei sale si. servicii lenjerie si spalatorie . pastrarea obiectelor uitate sau pierdute de clienti .ILOR Negru Radu Industria cazarii are o importanta sociala si economica deosebita în societatea contemporana. Controlul modului în care s-a efectuat curatenia camerelor. care sunt ocupate. t otodata. PRIMIREA CLIEN. de a crea o atmosfera relaxanta. asigurarea functionarii tuturor instalatiilor. care camere sun t disponibile pentru închiriat. alimentatie public a si agrement. a bailor si a spatiilo . deoarece calitatea curateniei si a întretinerii find unul dintre elementele care ofera unitatii de cazare prestanta s i personalitate. Serviciul de cazare reprezinta. în colaborare cu compartimentul t ehnic Activitatea compartimentului de etaj este foarte importanta. prin activitatile sale asigura: . prestarea unor servicii suplimentare cu plata sau fara plata . Este necesar o legatura strânsa între compartimentul de etaj si front-office pentru ca informatiile despre starea camerelor sa fie actuale: de exemplu. 1. Primirea turistilor în unitatile de cazare 1. a spatiilor de folosinta comuna i nterioare si exterioare si a spatiilor anexe. Serviciul de cazare vizeaza crearea conditiilor si confortul pentr u adapostirea si odihna clientilor.1. Verificarea starii camerelor Etajul este serviciul care are rolul de a pregati spatiile de cazare pentru închi riere.

în general cont rolul se face prin sondaj 1. 1.r de folosinta comuna se poate realiza: . Organizarea activitatii: asigurarea imprimantelor si materialelor necesare d esfasurarii activitatii/fise de anuntare a sosirii/plecarii. În functie de modul în care se realizezaa primirea. .lista sosirilor. Confruntarea datelor din lista sosirilor cu cele din comanda de rezervare pe ntru a vedea daca: . 4. care daca este favorabila nu reprezinta decât un pas în asigurarea satisfactiei clientului. Impreuna cu . pe baza unei liste/raport de control care poate viza doar aprecierea generala sau poate fi foarte amanuntit. de catre camerista/lucratorul care a efectuat curatenia (autocontrol). diagrama grupului 2. sau pentru alta data s. Primirea de la rezervari a mapei .a. sau a fost înregistrata pentru alt tip de spatiu. turistul îsi f ormeaza prima impresie despre unitatea de cazare. dar daca este negativa se va mentine pe tot parcursul s ejurului.2.   . Confruntarea situatiei scriptice a camerelor cu cea faptica primita de la gu vernanta 3.nu s-au strecurat greseli de înregistrare. de catre guvernanta genera a sau guvernanta de etaj. ca de exemplu: nu a fost înregistrata c omanda. diagrama ca merelor. Repartizarea sarcinilor pe compartimente Primirea propriu-zisa este activitatea receptiei în cadrul careia se stabileste pr imul contact direct cu clientul. tichet-legitimatie.

operativitate si precizie în operatiuni. Activitatea compartimentului front-office este impartita în trei subcompartimente: · Informarea clientilor · Primirea clientilor · Caseria În subcomapartimenul de informatii lucreaza personalul care se ocupa de toata durata sejurului.. Verificarea prin sondaj a camerelor pentru a vedea daca ele corespund Compartimentul front-office asigura rezerevarile de camere. În subcompartimentul de primire a clientilor se fac urmatoarele operatiuni: prega tirea primirii clientilor cu rezervari. Aici se fac urmatoarele operatiuni care de fapt sunt servicii hotelire: transportul bagajelor de la sosire sau la plecare. fixarea tarifelor. conducerea clientilor în camere.se repartizeaza camera conform solicitarilor din comanda . În cadrul caseriei lucreaza personal specializat. Spatiul în care lucreaza compartimentul front-office este holul si este cel mai i mportant spatiu. primirea postei.se ia legatura cu prestatorii de servicii în vederea asigurarii serviciilor conf orm dorintei clientului 6. acest sector de informatii. politete. evidenta alfabetica a clientilor.se organizeaza primirea VIP-ului sau grupului . Luarea masurilor corespunzatoare pentru rezolvarea problemelor enumerate mai sus: . primirea clientilor (cu si fara rezervari) com pletarea formelor de sosire.în comanda s-au solicitat servicii suplimentare 5.urmeaza sa soseasca grupuri de VIP-uri . efectuarea de dif erite comisioane. Activitatea acestui compartiment trebuie s a fie caracterizata de amabilitate. Primirea clientilor ca si toata circulatia din unitatile de cazare se fa ce în hol. procurarea unor bilete de spectacol. primirea clientilor . mesaje de la sau pentru clienti. rezervari de mese în saloanele restaurantului sau în alte restaurante din oras etc. Prealocarea camerei în diagrama zilei conform solicitarii 7. pastrarea rezervelor de chei. informarea acestora asupra serviciilor prestate. care tine contabilitatea si întoc . informa rea acestora. primirea reclamattilor clientilor. rezervarea de bilete de transport aerean si ferovial. informatii generale acordate clientilor.

meste normele de plata precum si situatia prestatiilor si decontarilor raporul de gestiune.portar.bagajisti . desfasurarea protocolului specific primirii (salut. comisar . .garajisti 1. Întâmpinarea clientilor si efectuarea operatiunilor specifice cazarii Primirea la des -ul receptiei (comptoar) cuprinde urmatoarele etape. usier . prin virament. Personalul compartimentului de receptie: formatia de lucru în cadrul compartimetu lui concierge ce se compune din: .telefonisti .femeie de serviciu pentru holul principal si coridoarele de la parter .seful concierge .liftier . Aici se fac încasari de la client (cash. urmat de formulele de desc hidere a dialogului)   .curier.3. c arti de credit).receptioner . servicii de schimb valutar.in clusiv situatia statistica a clientilor. servicii de depozitare de valori si se elibereaza bonuri care atesta primirea acestora la pastrare.

fisele de anuntare a sosirii-plecarii.serviciile incluse în tar if si modul de a beneficia de acestea. cafea sau ceai. (prevazut cu fotolii.alimentatie: pentru a se pregati prima masa si se transmit informatii precum: .se pregateste un mic protocol de primire (apa minerala. . .se organizeaza o mica receptie într-un spatiu alaturat . în funct ie de anotimp) . completarea tichetului-legitimatie de catre receptioner. înmânare spre completare a fisei de anuntare a sosirii-plecarii. poate pune rece ptiei o serie de probleme În legatura cu servirea eficienta a clientilor atât a celor din grup (din cauza timp ului mare necesar sosirii acestora) cât si a celorlalte categorii de clienti. se solicita informatiile necesare pentru contrinuarea dialogului: daca are rez ervare-numele. încheierea protocolului cu urarile de sejur placut.receptiei.se pregatesc cheile. prezenta grupu lui în locul receptiei paralizeaza practic activitatea acestuia De aceea este necesar sa se organizeze foarte bine pregatirea primirii grupurilor. prezentarea ofertei în vederea alegerii spatiului de cazare dorit. se prezinta 2 -3 alternative. stabilirea modalitatii de plata si încasarea contravalaorii aesteia în situatia ac hitarii anticipate. . invitatia de a apela la serviciile unitatii si de a anunta eventualele evenime nte ce au loc în unitate. diagrama grupului completa .se anunta toate compartimentele care urmeaza sa participle la sosirea grupului : .. .se întocmeste diagrame grupului .) . daca nu are rezervare tipul spatiului . cu înmânarea cheii bagajistului.se atribuie camerele în diagrama zilei astfel încat toate sa se afle pe acelasi et aj sau pe etaje successive . . Pentra aceasta se vor parcurge urmatoarele etape: . înmânarea tichetului-legitimatie oferind informatii utile. atribuirea camerei. . . masuta etc. care îl va conduce pe turist în camera În cazul sosirii unui grup format dintr-un numar mare de persoane.

fax . Comanda de rezervare. Rolul sau este de a asigura un cadru unitar al relatiilo r dintre client si hotel.. tipul clientilor. Hotelierul are obli gatia de a pune la dispozitia clientului spatiile de cazare solicitate. conform standardelor de cla sificare. ora sosirii. ce are la baza Regulamentul Hotelier International elaborat de Asociatia Internationala a Hotelurilor si Restaurantelor (IH&RA). e-mail.nationalitatea grupului. Obiectul contractului: rezervarea (vânzarea anticipata) a spatiilor de cazare.transport: în vederea asteptarii la aeroport . baremul de masa. în scopul protejarii clientului. indiferent de forma în care a fost formulata (telefonic. numarul de persoane.a. Hotelul îsi rezerva dreptul de a accepta sau nu comanda de rezervare luând în cosidera re gradul de ocupare. Activitatea de rezervare a serviciilor hoteliere Serviciul front-office (receptia) are rolul de a promova si vinde serviciile hot eliere: cazarea si serviciile suplimentare. prin intermediul unui site pe internet sau direct la receptie) constituie contra ct hotelier. .etaj: pentru a pregati camerele pînaa la ora anuntata 2. politica de vânzare s. numarul meselor .

atunci cînd una din patti nu-si respecta obligatiile sau la atingerea termenului prevazut pentru expirarea acest uia. modificare. Se poate solicita un avans din contravaloarea prestatiilor (ca garantie) respect iv: contravaloarea unei nopti de cazare sau 20-25% din valoarea contractului. Termene de raspuns. În cazul comenzil or negarantate. La fel. în cazul în care hotelul nu asigura serviciile solicitate conform s tandardelor. astfel: .cu cel putin 30 de zile înaintea datei de sosire. iar în cazul turistilor individuali la sosirea în hotel (la cazare). Încetarea contractului se poate initia unilateral sau bilateral. în cazul turismului de vacanta). stabilite) în momentul încheierii contractulu i. anulare: hotelul are obligatia sa confirme sau s a refuze comanda de rezervare în maxim 3 zile de la primirea acesteia. putând cere desb agubiri sau plati compensatorii pentru serviciile de care nu a beneficiat.În cazul în care clientul produce pagube hotelului sau este rau-platnic. hotelierul poate cere clientului sa respecte termenele stabilite pentru comunicarea eventualelor modificari. nefiind indicat sa fie blocate nejustificat pentru mai multe nopti. în cazul grupurilor.cu cel putin 3 zile înaintea datei de sosire pentru grupuri. . . avans ce nu se restituie în cazul neprezentarii clientului. Ziua hoteliera începe la ora 14 si se termina a doua zi la ora 12. clientul poate parasi hotelul chiar daca nu a expirat durata contractului. hotelierul poate înceta co ntractul fara somatie.. în cazul hotelurilor de tranzit si afaceri.Durata contractului (exacta sau relativa): se poate mentiona prin comanda de rez ervare (recomandabil pentru ca în caz contrar camerele vor fi rezervate pentru o singura noapte. în cazul hotelurilor din statiun i (în sezon. mai ales în cazul grup urilor organizate). Modalitatea de plata se stabileste în cazul grupurilor în momentul contractarii.cu cel putin 24 de ore înaintea datei de sosire pentru turistii individuali. În comanda de rezervare se mentioneaza obligatoriu data începerii sejurului. dupa care este oferita spre vânzare. . Tarifele pot fi comunicate (negociate. Prin contract. în lipsa anuntarii unei ore de sosire târzie. camera este retinuta pâna l a ora 18.

cunoasterea si negocierea tarifului. Pentru hotel rezervarea semnifica planificarea si eficientizarea activitatii. personal sau telefonic) sau în scris (fax sau e-mail. 2.Clauze speciale: în situatia în care hotelul nu poate presta serviciile contractate din vina sa se obliga sa asigure aceleasi servicii intr-un alt hotel din localitate. Utilizarea diferitelor metode de rezervare Rezervarea se poate face: înaintea zilei sosirii sau chiar în ziua sosirii. Pentru client rezervarea garanteaza siguranta închirierii de camere în perioade cu c erere mare sau pentru o perioada mai lunga. verbal (direct. Clientul este obligat sa se intereseze în prealabil daca este permis accesul în hote l cu animale domestice. în sistem electronic sau telefonic. suportând toate cheltuielile prilejuite.1. se primeste comanda de rezervare (cererea). pr intr-o exploatare judicioasa a capacitatii de cazare. direct de catre client sau de catre intermediar (persoana fizica sau juridica). de acee asi categorie sau o categorie superioara. la hotel (prin sectorul de rezervari sau la receptie Comenzile de reze rvare sunt confirmate pe loc. prin intermediul internetului. posib ilitatea de a isi satisface preferintele (de exemplu un anume tip de camera sau chiar o camera anu me). pentru c lienti individuali sau pentru grupuri de turisti. doar pentru cazare sau pentru mai mul te servicii hoteliere. cu sau fara garantie. direct pe site). Etapele rezervarii: 1. . Hotelul are drept de gaj asupra bunurilor cu valoare comercialaa ale clientului în cazul în care acesta refuza sa plateasca sau se afla în imposibilitatea de a plati.

se transmite confirmarea rez ervarii. de obicei o ra 18. .00. servicii.lista neagra. . daca este posibila se noteaza datele). firma. se stabilesc detaliile (tarif. o event uala negociere.completarea fisei de rezervare cu datele necesare (nume.pentru rezervarile negarantate se stabileste ora limita de sosire. adresa. daca rezervarea nu este posibila se ofera alternative (lista de asteptare sau se recomanda alt hotel) 4.2. . Solutionarea cererilor De regula este prudent ca atunci când se face rezervarea sa nu se promita o anume camera ci un tip de camera (chiar daca anumite sisteme informatice de gestiune hoteliera p ermit blocarea unei camere anume din momentul rezervarii). ora târzie a sosiri i daca este cazul.de cele mai multe ori toate aceste date se comple teaza direct în computer în programul de gestiune hoteliera. .. tariful. lucrator vânzari. Rezervarea telefonica parcurge aceleasi etape ca si rezervarea verbala. .2. a disponibili tatii).Rezervarea verbala prin prezentarea clientului la hotel se poate face de catre receptioner. Etapele acestui tip de rezervare sunt: . 2. (rau-platnici) 3. cu me ntiunea ca prezentarea produsului hotelier trebuie facuta cu mai multa convingere în lipsa po sibilitatii vizualizarii. conditii de plata) si se efectueaza rezervarea propriu-zisa. 2. numar de telefon.solicitarea garantiei de rezervare (plata unei nopti de cazare sau plata în avan s a întregului sejur). iar garantia consta în comunicarea numarului cartii de credit a clie ntului (in lipsa acesteia un ordin de plata transmis prin fax). Rezervarea directa de catre client 1. tipul camerei. lucrator rezervari.stabilirea tipului spatiului închiriat si a altor servicii.verificarea situatiei rezervarilor pentru perioada solicitata. a restaurantului si a celorlalte spatii hoteliere.negocierea si stabilirea tarifului.comunicarea conditiilor de modificare si anulare a rezervarii. se verifica . datele de sosire si plecare. . . În acest caz se poate propune pot entialului client vizitarea unei camere (câte una din fiecare tip). eventuale observatii) . se verifica posibilitatea de a raspunde (situatia rezervarilor.

În cazul a paritiei unor neconcordante se continua corespondenta pânî când acestea sunt solutionate si doar atu nci se efectueaza rezervarea definitiva (ferma). Rezervarea scrisa cunoaste diferite modalitati de transmitere: fax. e-mail. ca si eventualele modificari sau anulari (cu cel putin 14-30 zile înain te pentru a evita penalizarile) se fac obligatoriu în scris.3. fiind necesara o confirmare din partea clientului care sa ateste acceptarea conditiilor. Pentru grupuri organizate Acestea sunt efectuate de catre seful de receptie sau seful sectorului rezervari . Pentru un client individual Se face în scris si urmeaza etapele rezervarii directe.3. Confirmarea din partea hotelului se fac e în maxim 48 de ore. Confirmarea si înregistrarea rezervarilor Presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. urmata de reconfirmarea din partea intermediarului. Comanda de rezervare. agentie de turism sau 2. Rezervarea prin intermediar (persoana fizica sau juridica alta companie) 1. Comanda de rezervare în acest caz este doar o rezervare provizorie. respectând conditiile prevaz ute în contractul încheiat între hotel si intermediar 2. d irect pe siteul hotelului. Primirea comenzii de rezervare .

a tipului spatiului inchiriat . Întocmirea raspunsului si expedierea lui 8. solicitand garantia de rezervare sau precizarea orei lim ita 5. n eprezentarea clientilor cu rezervare. iar in cadrul acestuia in mape organizat e pe zilele de sosire ale turistilot (mapa zilei) .pe calculator .4. apoi va anula vechea comanda si va nota cu rosu pe vechea comanda. Schimbarea datelor de rezervare În acest caz lucratorul rezervari:.in documentele de evidenta Evidenta rezervarilor sau Registrul 7. pana la onorarea lor. schimbarea datei de s osire .2.va cerceta daca noua comanda poate fi accepta ta. in dosarul lunii. impreuna cu copia raspunsului si alte corespondente se pastreaz a in receptie. lista neagra care trebuie tratata cu mare atentie.cele neacceptate. decalarea sejurului.cele accepate. Solicitarea confirmarii 6. lista de as teptare. hotel complet. Înregistrarea comenzilor de rezervare acceptate . Îndosarierea comenzilor de rezervare . suprarezervarea. impreuna cu copia raspunsului se pastreaza intr-un biblioraf t aflat la conducerea unitatii 2.negocierea tarifului. anularea rezervarii.va inregistra noua comanda si o va aseza la dosarul comenzii corespunzator noi i zile de . garantia de rezervare. Verificarea disponibilitatilor (a camerelor libere) 3. Luarea deciziei de acceptare sau neacceptare a comenzilor de rezervare 4. Rezolvarea cazurilor speciale Situatii speciale de rezervare (incidente) În cadrul procesului de rezervare a spatiilor de cazare apar si unele situatii sp eciale cum ar fi: schimbarea datelor de rezervare. Stabilirea detaliilor rezervarii: .

De aceea este preferabil ca atunci când hotelul este plin sa se apeleze la alte solutii: . ca de exemplu plata primei nopti de cazare sau retinerea garantiei de rezervare.lista de asteptare . turistului i se va propune rezervare a la alt hotel Anularea rezervarii presupune parcurgerea acelorasi etape ca în cazul schimbarii datelor de rezervare. In functie de momentul în care se face anularea se pot percepe penalitati. numai ca pe document se noteaza anularea comenzii.retinerea depozitului de garantie .în cazul în care comanda nu poate fi onorata.sa asigure cazarea clientului în alt hotel care are cel putin acelasi nivel de c onfort .utilizarea cartii de credit sau a contului firmei intermediare .va raspunde în scris clientului .lista neprezentatilor. Neprezentarea este destul de frecventa putând atinge 5-20% din totalul rezervaril or În acest caz receptionerul intocmeste .sosire .garantia de rezervare . În acest caz hotelul are obligatia: .sa informeze clientul ca a fost transferat la alt hotel Trebuie spus însa ca o astfel de situatie afecteaza imaginea hotelului. pe care o preda sef ului ierarhic care are competenta de a decide asupra penalitatilor: .înscrierea persoanei respective pe lista neagra Suprarezervarea se practica în mod deliberat cu scopul de a exploata eficient cap acitatea de cazare.

În ultimul timp ac este servicii au rolul de a asigura si nevoia de divertisment si socializare a clientilor prin ambianta specifica care se creaza cu aceste ocazii. bufetele din incint a unitatilor. prin intermediul liniei de autoservire. iar consumatorii se autoservesc).expres. sistemul de servire indirect (produsele portionate se aduc la masa de catre ospatari. patiserii cu posibilitatea consu mului pe loc sau la domiciliu. Servirea de catre ospatari se utilizeaza în mod deosebit în restaurantele clasice. nu achita prompt nota de plata. Serviciile de alimentatie publica sunt activitati destinate satisfacerii nevoii de hrana a clientilor care apeleaza la unitatile specializate în acest sens. Forma de servire practicata în unitatile de alimentatie publica trebuie sa asigur e buna servire a consumatorilor si obtinerea rentabilitatii dorite. direct la masa consumatorilor). 3. au un anturaj nepotrivit. Primirea clientilor în unitatile de alimentatie Activitatea de alimentatie publica se încadreaza în sfera serviciilor comerciale pre state populatiei si consta în productia si (sau) comercializarea preparatelor culinare s i a bauturilor. sunt galagiosi. Practicarea acestei forme de servire presupune profesionalism din partea personalului de ser vire. În mod concret se practica sistemul de servire direct (ospatarul efectueaza toate operatiile procesului servire. unitatile tip bufet . Servirea pe baza de comanda prealabila cu aducerea preparatelor (de regula fast fooduri) la domiciliul consumatorilor. cu plata anticipata sau ulterioara consumatiei.Lista neagra este documentul pe care sunt inscrisi clientii care prin atitudine a lor deranjeaza buna desfasurare. Sistemul poate fi practicat de mai multe unit . Servirea prin vânzator se utilizeaza în cofetarii. Autoservirea se practica în restaurante cu autoservire. la platou sau servirea la gheridon (respectiv cu realizarea pe o masa speciala în fata consumato rilor a unor open finale de pregatire a preparatelor comandate). Pentru acesti clienti hotelul va fi întotdeauna plin. pentru ca ei ii pot afecta s i chiar compromite reputatia. cofetarii (cu autoservire totala sau partiala). servirea la bo l. cantine-restaurant.

.1. preparatele fiind destinate servirii individuale sau colective (organizarea de mese în afara unitati i).). în permanenta: tirbuson si chei pentru desfacerea c apsulelor. Fiecare chelner are asupra sa. 2. Verificarea starii de functionalitate a unitatii Înainte de sosirea clientilor pregatirea se realizeaza în urmatoarele directii: preg atirea personalului. trec la locurile lor de munca (conform graficului de lucru sau la locurile repartizate) si controleaza cu atentie daca echipa de serviciu a efectuat toate operatiile privind pregatirea s alonului. chibrit în buzunarul de jos din partea stânga a captuselii hainei. aranjarea mesei (mise-en-place-ul). portofel pentru bani in buzunarul din partea dreapta a cap tuselii hainei. se aduc obiectele respective. 3. rupte. supravegheati de seful de unitate sau se ful de sala. pahare etc. creion sau pix în buzunarul de jos din partea stânga a vestei. ceas la mâna stânga etc. precum si integritatii lor (sa nu fie s parte. fara resturi menajere sau alte obiecte ca re ar fi putut sa cada în timpul aranjarii meselor. ce se tin în buzunarul de jos din partea stânga a vestei. în cazul în care se constata unele omisiuni. Astfel: 1. mesele sa fie fixate si aranjate cât mai estetic. curata.). 0 atentie deosebita trebuie acordata starii de curatenie a obiectelor de servire (farfurii. 3. batista în buzunarul stâng al captuselii hainei. carnetul pentru notarea comenzilor în buzunarul de sus din partea dreapta a vestei . tacâmuri. ciobite etc. asteptarea clientilor. Fiecare chelner împreuna cu ajutorul sau. mise-en-place-ul sa fie complet. pardoseala sa fie maturata.ati.

4. se consulta lista pentru meniuri si de bauturi a zilei respective. modul de prezentare si de servire. de cantitatea produsa. masa de serviciu (consola) sa fie aprovizionata cu obiecte de servire de reze rva. In acest sco p. 3.2. cont inând ziua. Lista pentru meniuri si bauturi poate fi studiata si discutata. ilogram sau multiplii si submultipl ii acestora). aceste evenimente se realizeaza în baza unei rezervari prealabile. 5. suporturile pentru frapiera sa fie asezate în ordine. ghivecele cu flori sau plante ornamentale sa fie udate 8. specialitatea zilei. se întocmeste fisa actiunii. compartimentul banchete. dupa ce s-a efectuat verificarea tinutei vestimentare. toate corpurile de iluminat sa functioneze. data si ora. numele beneficiarului. iar la unitatile mai mici. Când beneficiarul s-a hotarât asupra evenimentului. timpul necesar pentru pregatirea sau portiona re etc. litru. se ocupa de organizarea aces tor actiuni. organizar ea si rezervarea de mese pentru grupuri anuntate. mese festive. specialitatea bucatarului). se deplaseaza la sectiile respective pentru a se informa despre componenta si proce sul tehnologic. în careu împreuna c u seful de sala. la toate mesele 6. pretul de vânzare pentru o portie sau pentru o anumita unitate de masura (bucata. de aceste actiuni se ocupa patronul sau directorul desemnat. conferinte. fiind în subordinea directorului comercial. colo cvii. reuniuni. apa si florile din vaze sa fie proaspete 7. congrese. modalitati de derulare si numar de   . În marile unitati hoteliere. in clusiv cele fara cazare. meniul comandat etc. tipul actiunii. de gramajul fiecaruia. simpozioane etc) reprezinta pentru unitatile hoteliere o piata impor tanta de dezvoltare. informându-se asupra denumirea pr eparatelor si bauturilor. În cazul în care constata ca s-au pus în vânzare preparate sau bauturi pe care nu le cunoaste înd eajuns. Seful de unitate sa u seful de sala informeaza întregul colectiv de lucru daca sunt sarcini speciale de realizat în timp ul serviciului din ziua respectiva ca: desfacerea unor preparate sau bauturi puse la vânzare în mod spe cial (specialitatea casei. Se prezinta solicitantului oferta de actini pe care unitatea le poate organiza. Cunoasterea sortimentului de preparate si bauturi care se gasesc în unitate const ituie o obligatie a fiecarui chelner înainte de a începe servirea propriu-zisa. Verificarea listei de rezervari Actiunile de protocol (nunti. seminarii.

A. Colectia THR. M. Editura Gemma Print 3. Editura ALL 2. 312/12. Bucuresti. Editura THR-CG.05. 6. Huyton J. (2002). publicat în M. Bucuresti.. alimentele.O. Economia si organizarea serviciilor hoteliere si de alimentatie. Principiile operatiuinilor de la r eceptia hotelului. 5. N. Bradley Pam. Tehnologie hoteliera-front Office.2010     . Zaharia Valentina (2002).. Editura ASE. 7. A. nr.(2004). M. Gestiune hoteliera si de restaurant . Cartea Ospitalitatii. dupa care se elaboreaza un plan de sala si se estimeaza necesarul de mobilier si lenjerie. Stanciulescu. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. Edit. (2002).Lupu. Edit.D. Bucuresti. (1998). Bucuresti.1296 din 15 april ie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire tur istice.. Bac er Sue. N. Ene Cornelia (2004). 4.participanti. Bucuresti.. Râjnita. obiecte de inventar de serviciu. BIBLIOGRAFIE 1. Acarrinei. Bucuresti. Lumina Lex. Cristea. Hotelul-Economie si management. All Bec . Lupu. bauturile si personalul d e serviciu.

stabileste criteriile in ba za carora un client poate primi statutul de client al casei. numarul celor care calatoresc in inte res de serviciu sau pentru participarea la congrese. Identificarea problemelor clientilor Tipologia clientilor.1. simpozioane fiind in con tinua crestere. un anumit niv el al . Fiecare grupa de vârsta se caracterizeaza prin anumite particularitati având un anu mit comportament de consum influentat de etapa din ciclul de viata in care se afla. conform politicii sale de fidelizare. ei fiind diferiti din punct de vedere structural si comportamental . personalul din agentia X trebuie sa cunoasca bine tipologia clientilor si sa intuiasca comportamentul de consum al acestora. in politica sa. Clien tii au viziuni si perceptii diferite asupra produsului TURISTIC si implicit in ceea ce priveste co mportamentul personalului. cultural.Capitolul XVII. putându-se stabili mai multe nivele ierarhice. ATITUDINEA CENTRATA PE CLIENT Voda Crucita 1.I. Nivelul si specificul instruirii determina un anumit mod de viata. Clientii V. politic. sunt personalitati din domeniul economic. spo rtiv. pornind de la frecventa de reven ire sau de la durata sejurului mediu anual. religios. Cresterea ponderii turismului de afaceri a determinat specializarea si adaptarea serviciilor turistice. Idealul oricarei agentii de turism este de a transforma cât mai multi clienti pote ntiali in clienti efectivi cu un minim de efort. hotelul nominalizeaza categoriile de clienti VIP in functie de i mportanta pe care o prezinta. Analiza problemelor clientilor 1. Fiecare hotel. Cei mai de nedorit clienti sunt cei indiferenti si cei nemultumiti care nu fac r eclamatii dar nici nu mai revin la agentie.P. reuniuni. Asteptarile acestora Pentru a putea presta servicii de calitate. Turismul de afaceri este cel mai dinamic .

manânce bine si variat.2.2. cu maxima atentie si solicitudine. 1. meritând tratamentul cel mai politicos pos ibil din partea tehnicianului in turism care trebuie sa-i anticipeze preferintele si sa-i ofere servicii de cea mai buna calitate.aspiratiilor si manifestari comportamentale diferite chiar si in practicarea tur ismului. de c atre intreg personalul hotelier. . se odihneasca bine. 1. fie recunoscut si tratat in mod unic. mediu de provenienta. Pentru clientii straini tehnicianul in turism reprezinta ambasadorul ospitalitat ii traditionale a unei tari sau regiuni. venituri.Pentru agenti. i se ofere o camera confortabila si curata. fiecare dorind : . in conditii de securitate. profesie. fapt care determina tratarea lui in mod unic. mobilul intregii a ctivitati. . vârsta. . etc. Sa Sa Sa Sa Sa fie primit cu caldura. Fiecare client trebuie considerat unic. Înregistrarea problemelor aparute Asteptarile clientilor sunt diferite datorita faptului ca reprezinta o individua litate existând diferente de educatie. sex. cu toate acestea. clientul reprezinta un oaspete asteptat. solicitudine si profesionalism. din stresul si complexitatea problemelor de zi cu zi. se poate considera ca majoritatea clientilor calatoresc pentru a iesi din sfera cotidiana. Fiecare client are anumite trasaturi de caracter si propriul sau mod de manifest are. . .1. cu promptitudine.

Clientii sunt ingaduitori si toleranti atunci când apar disfunctii la nivelul dota rilor echipamentelor si instalatiilor dar sanctioneaza aspru comportamentul incorect a l personalului. Clientii agentiilor de turism sunt in general diferiti. r ezolvate pe loc. .Personalul din receptie nu a folosit numele clientului in formulele de adresar e.. Sa beneficieze de o oferta inedita. mai precis in .Comportamentul intregului personal a fost total necorespunzator. si nu in . Sa beneficieze de o ambianta placuta. Modul cel mai simplu de a afla ce dorinte are clientul este de a ne pune in locu l lui. . .pielea lui. variata si atractiva. . Aceste informatii au o valoare deosebita pentru analiza si satisfacerea cerintel or clientilor. raportate organizatorului care trebuie sa ia masurile necesare ca ele sa nu mai reapara si la alti clienti. astfel ca si preferintel e lor vor fi diferite.. Sa i se presteze serviciile prompt si corect. . . iar toate acestea sa fie oferite in tippul sejurului si la un pret cât mai rezonab il.pantofii lui. pentru ca : . Din studiile efectuate in rândul clientilor s-a observat ca multi dintre ei nu au mai apelat la serviciile unei agentii de turism mai ales in cazul producatorilor directi de ca tegorie superioara datorita faptului ca nu s-au simtit . Cu cât sunt mai multe informatii pe care o agentie le are despre clientii sai.Nu le-au fost recunoscute si respectate preferintele. privind ca intr-o oglinda. Cunoasterea necesitatilor si dorintelor clientilor care solicita servicii divers e si de calitate este intotdeauna utila. Toate problemele aparute trebuie inregistrate de insotitorul de grup sau ghid. determinarea dotarilor si serviciilor propuse si evaluarea politicii de tarife a agentiei de turism. Sa-si atinga obiectivele care au determinat deplasarea si sejurul.Nu au fost tratati cu atentie si solicitudine.ca acasa. in aceeasi zi ei vor sa analizeze mai bine atitudinile si sa aprecieze calitatea muncii prestate. cu atât se poate anticipa mai bine ceea ce acestia doresc si astfel pot fi oferite servicii de calitate. . Marile companii de turism au con stientizat importanta unei atitudini pozitive ale personalului in raport cu clientii fapt c e a dus la elaborarea unui program prin care lucratorii petrec o zi pe an in calitate de clienti ai ho telului.

ac est tip de turisti sau grupuri de turisti in general nu cauta un pachet de servicii.cheltuielile lor sunt scazute deoarece ei tind sa -si minimizeze . . Turistii autohtoni .inclusive tour. intâlnim urmatoarele categorii de turisti: a) . Calatorii de placere sunt sensibili la preturi. iar venitul lor reprezinta un fa ctor important in stabilirea propriilor nevoi. Sosirea lor este predominant sezoniera si ei sunt atrasi de diverse festivaluri. numar (independenti si grupuri) si origine (straini sau autohtoni). Printre calatorii de placere se numara: .acestia sunt turistii internationali ca re îsi aranjeaza singuri calatoria si îsi achizitioneaza in mod independent serviciul de cazare.47 Dupa scopul vizitei. Calatorii straini independenti (FIT) .(GTI) . . evenimente cultu rale sau sportive. ci dor esc sa li se asigure doar cazarea. Grupuri .Calatorii de placere sunt persoane care calatoresc pentru propria placere.grupuri de turisti care calatoresc împreuna având asigurat un pachet de servicii turistice.Clientii agentiei pot fi clasificati in general dupa: scopul vizitei (calatori d e afacere sau de placere).

având un interes special (exemplu: castelele de pe Valea Loirei sau cetatile fortificate din Transilvania etc. iar serviciile vor fi platite înainte de plecarea în calatorie . reprezentând cea mai mare sursa de venituri.a. Tururi de interes special. 1. fie pentru afaceri.). Calatorii de afaceri au nevoie de un serviciu de cazare prompt si din aceste motive ei prefer a sa stabileasca legaturi strânse cu un anumit hotel. fie ca o face din placer e. Agentia de turism va actiona ca reprezentant al grupului si bineînteles pentru aceasta va obtine un comision. calatori de afaceri angajati la societati care efectueaza rezervari în mod frecvent. putându-se inregistra o scadere si in timpul lunilor de vara. participanti la conferinte. Dupa locul de resedinta al turistilor. a caror cazare este asigurata de companie sau organi zatori s.. fara a fi nevoiti sa apeleze la procedurile lungi necesare rezervarii.3. . grupuri de persoane care viziteaza ocazional un loc . cu exceptia sarbatorilor legale. b) . ceea ce nu înseamna neaparat ca are un program prestabilit. Acestia se pot grupa in: calatori de afaceri individuali.bugetul de cheltuieli alocat calatoriei. cazarea si uneori masa sunt rezervate c u mult timp inainte. pentru a li se asigura servicii de cazare reg ulate. aceasta cerere exista pe tot timpul anului.Calatorii de afaceri sunt persoane care calatoresc având ca unic scop derula rea unor afaceri. Usurinta în efectuarea unei rezervari . Evaluarea cauzelor care au generat problemele Diferitele tipuri de clienti au deseori necesitati diferite. Rezervarea de grup presupune ca cel putin cinci persoane sa calatoreasca împreuna sau ca un anumit numar de de servicii sa fie în prealabil rezervate. Rezervarea se face d e catre o agentie de turism. care calatoresc singu ri. Chec -in rapid si eficient   . Marimea grupului Un turist independent este cel care calatoreste singur. acestia pot fi: locali (din aceeasi tara) si turisti straini care provin din tarile emitatoare de turisti. delegati comerciali. Necesitatile unui om de afaceri pot include:48 .

unele agentii de turis m dupa evaluarea cauzelor generatoare de probleme in randul turistilor îsi pot contracta servicii d e la producatorii directi autorizati (agentii de transport. Solutionarea problemelor clientilor Datorita competitiei puternice din industria turistica . Personal de front-office amabil Cazare ieftina Localizare convenabila Schimb valutar 2. . . restaurante. . diferite structuri de primir e turistica. hoteluri.Necesitatile unui turist pot include: . ca satisfacer ea cerintelor anumitor   . Locuri pentru întâlniri discrete Mic dejun si chec -out rapid Dotari pentru afaceri Dotari pentru timp liber . . . organizatori de complexe activitati de agreement si animatie) etc. .

. Servicii complementare ce pot fi oferite turistilor pe parcursul sejurului 1. . telecomunicatii si publicitate: . ghiduri. . . . . .exercitii fizice si cura pentru slabire.cosmetica. 3. alegerea solutiei optime. . Servicii de reparatii privind obiectele de uz personal: . . .telex. .program video intern. . diapozitive). TV cablu.spalatorie si curatatorie.pedichiura. timbre postale.antena satelit.coafura. . Servicii de posta.reparat umbrele.radio. Servicii personale: . 2. .reparat îmbracaminte. .frizerie.fax. reviste.vânzari de materiale de propaganda turistica (albume.gimnastica de întretinere.racord la reteaua internationala de calculatoare. alternative de rezolvarea a problemei.reparat încaltaminte. . .tipuri de clienti cu standarde inalte sa fie rezolvata printr-o atitudine coresp unzatoare fata de client.manichiura. ilustrate.reparat geamantane si genti. .vânzari de carti postale.televizor. .repararea si întretinerea autoturismelor. . .convorbiri telefonice.

curatat încaltaminte. .frigidere.ambarcatiuni (salupe. 4.birouri pentru oameni de afaceri. . . simpozioane etc. . .sali de receptie.biciclete si triciclete. . .locuri de garaj.echipament si materiale sportive.jocuri distractive (rummy.masini de calculat-calculatoare. .aparate de radio.instalatii pentru traducere simultana. . . . barci).locuinte pentru reprezentantii de firme.birouri pentru firme.paturi suplimentare. table... . . Închirieri de: . . .televizoare. sah).

parcaj auto. patinaj. calcat. spalat. masini automate de spalat rufe în campinguri. . . Servicii de cultura si arta: . spalat si calcat lenjerie.popice.scoli pentru schi. umbrele. rezervari de locuri la hoteluri si în alte localitati. . avion. piscina. gradinita pentru copii. înot. . 6. sezlonguri. 5. perne etc.tenis de masa. . terenuri de sport.gimnastica. . tenis etc. cearceafuri. supraveghere copii.schi. .tenis de câmp. articole de uz gospodaresc pentru campinguri. 7. curatat obiectele turistilor. sauna. . Servicii de educatie fizica si sport: .alpinism. .aeroport. .echitatie.concerte. . procurari bilete de tren. Diverse alte servicii: room service. batrâni. cazarmament suplimentar (pleduri.organizare directa si procurare de bilete pentru: .tir cu arcul.schi nautic. cearceafuri). comisionar-curier. lucrari de secretariat.spectacole teatrale. autoturisme cu / fara sofer (rent a car). multiplicari de documente. . masini de calcat. transport hotel.excursii tematice pentru vizitarea obiectivelor naturale si antropice de pe tr aseu sau din zona.- articole de strand si plaja (umbrele.carnavaluri.) în campinguri. rezervari de locuri în unitati de alimentatie. .patinaj. . .înot.

solariu. tratamente geriatrice si reumatismale. nunti. mese oficiale. organizare de banchete. . masaj. servicii de ghid.- sala de fitness. receptii.

Ed. la domiciliu a scrisorilor primite dupa plecarea client ilor. ALL BECK. 3. zia re. mijloace de transport. . ..tratamente prin metode românesti (Gerovital. descarcarea si transportul bagajelor.pastrarea obiectelor de valoare. Amar etc. etc. .vânzari de locuri la diferite actiuni specifice (seri folclorice.transmiterea de mesaje. . . Bucuresti.Principiile operatiunilor de la recept ia hotelului.. Servicii gratuite: . Ed. ALL BECK. . . . .pastrarea bagajelor.servicii de parcare si garare. . . flori. Jeremy Huyton .obtinerea legaturilor telefonice..Hotelul-Economie si management.abonamente la mijloacele de transport pe cablu.organizarea de partide de pescuit. farmacii. Pam Bradley.oferirea de material de propaganda si informare turistica.). .acordarea de medicamente si materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente. 2002. . spectacole.încarcarea. ALL BECK. . .vânzari de marfuri puncte comerciale diverse (alimentare.).   .comenzi pentru taximetre.predarea corespondentei clientilor. starea vremii. etc. sania etc. .pastrarea obiectelor uitate si anuntarea clientilor.Managementul operatiunilor de turism. Ed. . reviste în holuri. Sue Ba er. degustari de v inuri etc. 2002.asigurarea de ziare.) si straine.asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu. 8. Nicolae Lupu . trasura. . 2.trezirea clientilor la ora solicitata. alegerea solutiei optime sunt Cantractul incheiat intre Agentia de turism X si turist. . . .plimbari cu caruta..schimb valutar.expedierea corespondentei clientilor.facilitarea cazarii pasagerilor în alte spatii de cazare din localitate. . . gasirea alternativelor de rezolvarea a problemelor turistilor . BIBLIOGRAFIE 1.bilete pentru mijloacele de transport în comun. Editia a III-a. Documentele in baza carora agentia se obliga sa aiba o atitudine corespunzatoar e fata de client.retur.informatii privind prestarea unor servicii. Bucuresti. .expediere prin ..vânzari de excursii pe trasee interne si externe. Gabriela Stanciulescu . cadouri. .

2002. Bucuresti.. Bucuresti. Daniela-Anca Stanciulescu (coordonator). Ed. 4. 2002. 5.   . 2002. Gemma-Print.Tehnologie hoteliera (House eeping).Bucuresti.. Ed.. Gemma-Print.Tehnologie hoteliera (Front Office) . Adriana Gabriela Mihail (coordonator) .

2000. 2004).2. Esential este faptul ca structura binara a environmentului poate pune în relatie deopotriva comp onente organice si anorganice. împrejurimile unui loc. environmentul înteles ca totalitatea componentilor si conditilor externe de pe Terra. semnificând un contur. care înconjoara un organism. un obiect. adica o rezultanta de combinari exprimata calitativ sub forma de st are enviromentala capabila sau nu. existenta si functionarea. 1.Capitolul XVIII. I. Necesitatea unei politici comune a mediului .(I. biotice sau antropice îi asigura aparitia. Prin mediu înconjurator se întelege starea creata prin contributia factorilor natur ali si antropici care intrând în relatie cu un component sau cu un grup de componente abiot ice. a face un tur al unui teri toriu delimitat prin granite vagi. genereaza o stare geografica menita sa asigure existenta si functionarea partii înconjurate. punct de vedere pe care se fundamenteaza conceptia antropocentrista specifica ecologiei umane.Mac. este considerata o viziune simplista ce presupune disocierea ce lor doua aspecte. si care. Mediul înconjurator (environment) 1. o comunitate vie. a înconjura.1 Definire si elemente componente Traducerea si asocierea cuvântului frantuzesc milieu cu englezescul environment. în 2000.Mac. sa asigure sustinerea existentei si functionarii unui component considerat subiectiv. environmentul ca totalitate de componente care au asigurat si continua sa rep rezinte suportul vietii pe Terra. a avut drept rezultat sintagma mediu înconjurator. diferentiaza trei puncte de vedere dominante privind continutul m ediului înconjurator (environmentului): 1. Deci environmentul pres upune o situare multipolara. environmentul interpretat ca o totalitate de componente abiotice si biotice i ntrate în combinatie si care devine suportul omenirii pe Terra. prin combinarea lor.. 3. utila eventual în scopuri didactice. ca fiind central. ELEMENTE DE PROTECTIA MEDIULUI Voda Mihai 1. 2.

Dar legislatia anterioara lui 1986. Ele priv esc. Cu timpul. 3 utilizarea prudenta si rationala a resurselor nat urale (art. poluarea nu putea fi combatut a în mod eficace doar în limitele frontierelor nationale. Tratatul asupra Uniunii Europene (1992) a stabilit în mod formal conceptul dezvolt arii durabile în legislatia Uniunii Europene. În 1972. nu avea o baza juridica intr-un tr atat. 2 sanatatea umana. se va dezvolta progresiv un drept comunitar al mediului. el va oferi o baza juridica formala acelui ansamblu crescând de reglementa ri asupra mediului. în principal. La începutul anilor 70. În plus. apelur ile si presiunile pentru actiuni comune în favoarea mediului s-au multiplicat. Patru ani mai târziu. care cuprinde în prezent peste 200 directive si regulamente. tratatul de la Amsterdam a facu t din dezvoltarea . în crestere rapida. Ca urmare. elimi narea deseurilor. zgomotul. anume ea tine seama d e aspectele economice. la putin timp dupa prima Conferinta a ONU asupra mediului. Astfel. Comisia Europeana a propus elaborarea unui pro gram de actiune în acest domeniu.Tratatele instituind Comunitatile Europene nu prevedeau competente comunitare ex plicite în materie de mediu. statele membre au adoptat masuri la scara nationala. Confruntarea cu poluarea. protectia apelor. unele din masurile adoptate de sta tele membre împiedicau libera circulatie a marfurilor în cadrul pietei comune. au fost recunoscute necesitatea si legitimitatea unei politici comune în domeniul mediului. Actul Unic european a fixat trei obiective prioritare politicii comuni tare: 1 protectia mediului. calitatea aerului. 130 R). Actul Unic european atribuie în mod explicit Comunitatii europene competente în domeniul politi cii mediului. Fiind un fenomen transfrontalier. Legislatia mediului prezinta o caracteristica particulara. protectie florei si faunei.

b. El reprezinta unitatea structurala si functionala de baza în ecologie si constituie u n nivel superior de organizare a materiei vii (ex.) Exista sapte categorii de probleme de mediu: . s i legea stabileste . este alcatuit din subst rat (litologie. Se caracterizeaza printr-o anumita structura si functionare da ta de modelul circulatiei materiei. poate fi definita ca popul atia biotopului. 2. mai mult sau mai putin stabil. constituit din totalitatea speciilor si comunitatilor care populeaza un anumit biotop. portiune din mediul natural) cu caracteristi ci fizico-geografice (ecologice) relativ omogene pe care se dezvolta o anumita comunitate de plante s i animale (biocenoza) adaptata la conditiile mediului respectiv. : lacul. (4) poluarea fonica. habitat. energiei si informatiei. biotop (b) 1. Mediul trebuie sa fie integrat în definirea si punerea în aplicare a tuturor politic ilor economice si sociale ale Uniunii Europene. unei pa duri. Sin. energie. agricultura. rezultat di n interactiunile dintre organismele vii si mediul înconjurator.(1) poluarea aerului. Loc (statiune. mlastini. si mediul ei de viata (biotopul) formeaza un tot unitar : ecosiste mul. ex. (3) contaminarea solurilor. în cadrul caruia ele sînt strîns corelate si interconditionate dialectic. (m) Partea anorganica dintr-un ecosistem care asigura suportul vie tii si o parte din resursele necesare desfasurarii proceselor biologice. Reprezinta un nivel supraindi vidual de organizare a materiei vii. transport si turism. B. încît b. hidrologici si edafici. B. stepe etc. pajistea etc. biocenoza (b) Comunitate de organisme vegetale (fitocenoza) si animale (zoocenoz a) care convietuiesc într-un anumit mediu sau sector din biosfera (biotop). Locul pe care îsi duce viat a o comunitate de organisme. padurea. (6) denivelarea solur ilor si (7) mirosuri neplacute. iar biotopul ca locul (mediul) ocupat de biocenoza.durabila un obiectiv primordial al Uniunii Europene. areal. relief) si din factorii climatici. (2) poluare a apei. B. ecosistem (b) Sistem ecologic unitar. B. (5) vibratii. Poluarea aerului este identificata ca cea mai importanta categorie. inclusiv comert. Dezvoltarea viitoare a Uniu nii Europene trebuie sa se fondeze pe principiul dezvoltarii durabile si pe un nivel înalt de p rotectie a mediului. respectiv dintre o biocenoza si biotopul c orespunzator. ecotop. industrie.

alte fractii organice nearse cunoscute sub numele de compusi organici volatili (COV). standardul referitor la dioxid ul de azot este cel mai dificil de respectat datorita faptului ca sursa majora de emisie o constituie mo toarele vehiculelor. dioxidul de azot si oxidanti fotochimici . Dintre aceste cinci substante. la concentratii ce depasesc pe cele naturale. Alaturi de aceste substante apare si dioxidul de carbon. exista indicatii despre faptul ca aceste concentratii ale dioxidului de azot sunt puternic depend ente de amplasare. Mai mult. iar în multe zone înca nu a fost atins standardul cerut (în 1997 numai circa 65% din total ul zonelor respectau standardul de calitate). gaz care. din punctul d e vedere al efectelor asupra factorilor de mediu trebuie privit în mod diferit fata de compusii toxici. deoarece sursa de emisie este mobil a. particule în suspensie. favorizeaza aparitia si intensificarea efectului de sera. cu consecinte negative . . sistemele existente de masurare au unele probleme în masurarea dioxidu lui de azot. si nu pot fi instalate usor în toate locurile nece sare. metale grele. Dioxidul de carbon intra în compozitia normala a atmosferei si are un rol activ în ciclurile naturale a le biosferei. ele fiind mari si costisitoare. Incriminarea lui din punctul de vedere al impactului asupra mediului provine din faptul ca acumularea în atmosfera.dioxidul de sulf.pe termen lung . particule de carbon nearse (funingine). monoxidul de carbon.standarde de mediu pentru cinci substante poluante . 2.si totodata imp une respectarea acestor standarde. mono xid de carbon. Deasemenea.asup ra climei. oxizi de azot (NO si NO2). Poluarea mediului Din arderea combustibililor fosili rezulta urmatorii poluanti atmosferici semnif icativi: dioxid de sulf.

si poate fi. Peroxiacetilnitratul (PAN) este inclus în grupul de ponenti ai NOy. surse stationare. si a c d com Oxidul de azot este omniprezent chiar si în absenta surselor antropogene deoarece el este un produs al proceselor biologice naturale din sol. Emisii de NOx Sursele antopogene ale emisiilor de NO2 includ transportul. nu este cunoscut ca ace st oxid al azotului sa fie implicat în reactiile de formare a smogului. Desi N2O nu este. Totusi. el participa la reactiile ce au loc în atmosfera superioara. Reducerea formarii Nox Formarea oxidului de azot în timpul combustiei poate fi redusa. în general. Amoniacul (NH3) este generat. de asemenea. ar derea combustibililor. consi derat a fi un poluant al aerului. Îl amintim aici deoarece. în timpul descompunerii materiei o rganice ce contine azot în ecosistemele naturale. prin reactia sa cu HNO3 rezultând aerosolul nitrat. prin s caderea temperaturii de ardere schimbând proiectul arzatorului sau al camerei de combustie . diferite procese industriale. pe scara globala. si pentru centrale termice de capacitate mica. r eactii ce implica stratul de ozon (O3). Sursele naturale ale NOx sunt fulgerele. S-a calculat ca arzatoarele cu nivel redus de NOx si alte metode de control ale combustiei pot reduce emisiile de NOx cu circa 50%. cu exceptia protoxidului de azot (N2O). iar prin NOy se va întelege suma NOx altor componenti oxidati ai azotului. precum si prin modificarea combustiei. procesele din sol atât cele biologice . Tehnicile de reducere a NOx în timpul combustiei sunt utilizate în prezent pentru ce ntralele termice de diferite capacitati. ionul azotat (NO3). trioxidul de azot (N2O3). produs în cantit ati mari de activitatile umane ca de exemplu largi ferme de crestere a animalelor.Ce este Nox? Prin NOx se va întelege suma NO2 si a NO. tetroxidul e azot (N2O4) si pentoxidul de azot (N2O5). Acesti omponenti includ acidul azotic (HNO3). depozitarea deseurilor solide si altele ca de exemplu incendiile de padure. În România se produc arzatoare cu nivel redus de NOx pentru combustibili lichizi si gazosi. joaca un rol important în comportamen tul oxizilor de azot din atmosfera. în primul rând.

sobe cu lemne s i produsele din tutun. utilizarea fosforului. instalatii de încalzire cu erosen. Despre emisiile provenite de la sobele cu lemne si produsele din tutun sunt disponibile foarte p utine date. potasiului si a altor nutrienti. Emisiile totale si raportul dintre NO/NO2 produs de sobele si masinile de gatit cu gaze.     . tipul instalatiei de încalzire (convectiva sau r adianta) si tipul combustibilului (gaz natural. pe sca ra larga. de aceea. Surse interioare importante de emisie a NOx sunt sobele si masinile de gatit cu gaze. Azotul determina. Cele mai multe sol uri sunt sarace în azot. Efectele oxizilor de azot asupra ecosistemelor Azotul este un element esential pentru dezvoltarea plantelor. instalatii de încalzire cu gaze.cât si cele ne-biologice. Continutul ridicat în azot al frunzelor asociat cu un continut crescut în azot al so lului este avantajos numai daca lumina si apa nu sunt limitate deoarece lipsa razelor solar e limiteaza procesele de fotosinteza a unor mari cantitati de carbohidrati necesare în convers ia metabolica a nitratilor. propan sau erosen) pot fi deasemenea importanti. Alti factori ca încarcarea. precum si de instalatiile de încalzire difera în functie de fluxul de combustibil si de conditiile de ardere. Majoritatea plantelor ce cresc în eco sistemele naturale sunt adaptate la soluri cu niveluri reduse de azot. solul este factorul de limitare al dezvol tarii plantelor atât pentru ecosistemele agricole cât si pentru cele naturale. în mod obisnuit.

Totodata. sistemu l national de supraveghere a calitatii apelor este constituit din urmatoarele subsisteme: raur i. si (2) reduce ri ale vizibilitatii (cresteri ale absorbtiei luminii). ape marine litorale. NOx contribuie într-o masura relativ redusa la diminn uarea vizibilitatii în zonele non-urbane. pot contribui semnificativ la reducerea vizibilitatii sub forma penelor de poluant si a opacit atii. În functie de natura si tipul resursei. ca azotul si fosforul. Efectele oxizilor de azot asupra vizibilitatii Principalele efecte ale NOx asupra vizibilitatii sunt doua: (1) decolorarea. sistemul national inclu de si controlul . Poluarea apei si a solului În Romania. Simptome ale deficientei de magneziu si seceta au fost asociate cu cantitati crescute ale azotului din sol. în special penele de poluant emise de catr e centralele electro-termice. descresterea biomasei radacini lor si cu pierderea ciupercilor de pe radacini necesare pentru preluarea apei si a substantelor mine rale. lacuri (naturale si de acumulare). în special în zonele intens urbanizate. Seceta a fost implicata ca factor al deprecierii padurilor atât în America de Nord cât si în Europa. Supravegherea calitatii apelor in Romania a fost initiate inca din anul 1954. Dioxidul de azot si azotatul de amoniu. sistem gestionat de ANAR pr in compartimentele cu profil specific din unitatile bazinale de gospodarirea apelor .Alocarea redusa a carbohidratilor catre radacinile plantei ce creste într-un sol b ogat în azot este asociata cu cresterea aminoacizilor în foliaj. care constituie speciile optic active al e NOx. Da torita conditiilor atmosferice din aceste zone. unde pot contribui cu 20 pâna la 40% la reducerea vizibilitatii. da r a inceput sa fie efectuata sistematic din 1965. Dioxidul de azot poate provoca o coloare galbui-maronie. ape subterane freatice. pro ducând o culoare maronie care poate fi vazuta în penele de poluanti si ceata. avand in vede re rolul determinant la formarea potentialului poluant a resurselor naturale. Pierderea ciupercilor de pe radacini si o balanta neechilibrata a nutrientilor d etermina coniferele sa fie mai sensibile la seceta. Dioxidul de azot si aerosolul nitrat contribuie semnificativ la formarea cetii c are ia nastere în zonele urbane. activitatea de monitorizare a apelor se desfasoara in cadrul Sistemulu i National de Supraveghere a Calitatii Apelor (SNSCA).

În flux lent sunt monitorizate un numar de 318 sectiuni repre sentative pentru cursurile de apa de suprafata (sectiuni de ordin I) cu o frecventa lunara de pre levare si analiza. pr ecum si prin scopurile urmarite. in principal. denumite sect iuni de ordin II. la nivel local. este necesara reabilitarea si modernizarea statiilor de epurare existente.surselor de poluare ce se realizeaza la utilizatorii de apa prin controlul prele varilor si a restitutiilor sub aspect cantitativ si calitativ. cele doua ti puri de monitoring fiind diferentiate prin modul de obtinere si circulatie a datelor. Informatiile in flux lent servesc. analizandu-se o gama restransa de indicatori de calitate (inc lusiv parametrul nitrati). dar in mare parte este necesara reabilitarea si reconstruct ia acestora. Monitoringul calitatii raurilor in flux rapid se desfasoara la nivelul a 57 de sectiuni. cu o frecventa zilnica. de asemene a este necesara reabilitarea sau reconstructia instalatiilor vechi sau necorespunzatoare de evac uare a dejectiilor si dotarea cu utilaje de manipulare si administrare a ingrasamintelor organice natu rale. De asemenea. râurile sunt monitorizate în flux lent si in flux rapid. aceste sectiuni sunt monitorizate cu o frecventa mai redusa: 4-12 ori pe an. În cadrul SNSCA. unitatile de gospodarir e bazinala stabilesc sectiuni de monitorizare de mai mica importanta. Fermele si complexele zootehnice existente au spatii de depozitare a gunoiului d e grajd si a dejectiilor lichide. la aprecierea stadiului global al calitatii apelor si a tendintelor ei de evolutie. Exista le dar exista d si a numeroase zone traditionale de crestere a animalelor in gospodariile rura nu la nivel de comune platforme de depozitare si stocare a gunoiului de graj dejectiilor . de interes local.

supraveg here. Acest sistem va put ea oferi permanent datele situatiei la zi si pentru alti indicatori privind prezenta in apa si sol a altor poluanti precum metale grele. si sustinut. sub autoritatea si in coordonarea MMGA. a situatiei nutrientilor din solurile utilizate ca terenuri agricole. pana la sfarsitu l primului program de actiune care se va finaliza in 2011.lichide. utilizand structurile si sistemele de co ntrol si monitorizare corespunzatoare. etc. stoca. pana la finele anului 2004 va fi i nstitutionalizat. Definirea zonelor vulnerabile s-a facut in functie de surse le de poluare cu nitrati si de caracteristicile solului/zonei nesaturate de transmitere a nitrati lor catre acviferele freatice. evalua si raporta datele privind calitatea apelor si a solului si vor intocmi cadastrul si hartile cu apele poluate si cu zonele sensibile si vulnerabile. apele freatice si/sau apele de suprafata prin utilizarea Metodologiilo r elaborate privind identificarea si cartarea zonelor vulnerabile din punct de vedere al nutrientilo r din surse agricole. de asemenea. Rezultatele evaluarii riscurilor potentiale a afectarii solului si a apelor in c are acestea . exista foarte putine platforme individuale de depozitare si stocare a gunoiului de grajd si a dejectiilor lichide in gospodariile micilor producatori agricoli. În baza cartarilor agrochimice. atat pentru apa si cat pentru sol. Ca urmare a studiului si metodologiei pentru dezvoltarea sistemului de monitoriz are si control a apelor de suprafata si a apelor subterane precum si proiectului de pro gram de supraveghere si control corespunzator si a procedurilor pentru sistemul de supra veghere si control elaborate. a distributiei suprafetelor de sol ocupate de ferme zootehnice (inclus iv structurile de stocare a dejectiilor animaliere si a statiilor de epurare). Sistemul suport national integrat de monitorizare. prelucra. control si decizii. format din doua subsisteme interactive pentru apa si pentru sol. a situatiei referit oare la tronsoanele de emisari afectate de poluarea cu nutrienti din surse agricole sau posibil a fi af ectate in viitor. care v a colecta. existente in cadrul unitatilor si institutiilor aflate in subor dinea. se pozitioneaza statiile permanente sau mobile de monitorizare. si in 2005 organizat. precum si utilaje de manipulare si administrare a ingrasamintelor organ ice naturale. infiintat. produse petroliere. pesticide. Contaminarea cu nitrati S-a analizat si evaluat contaminarea cu nitrati din surse agricole in scopul ide ntificarii zonelor vulnerabile.

3. conditiilor hidrogeologice.81% din suprafata agricola.82% di n suprafata agricola.dreneaza au permis identificarea urmatoarelor zone vulnerabile pe categorii (A). adica 5.77% din suprafata tarii. factor esential pentru dezvoltarea turismului a.30 din suprafata agricola. în ultimii 25-30 de ani. respectiv 0. (A) zone potential vulnerabile ca urmare a antrenarii nitratilor catre corpuril e de apa de suprafata prin scurgere pe versanti: 5650 m2.37% din suprafata tarii si 3. adica 2. Asigurarea unui turism durabil a facut ca protectia mediului sa devina o problema mondiala si o preocupare a multor institutii internationale. Protectia mediului înseamna totalitatea actiunilor menite sa asigure       . (C) zone cu risc ridicat de vulnerabilitate la percolarea nitratilor sub stratu l de sol catre acviferele libere: 1200 m2. Protectia mediului înconjurator. (B) zone potential vulnerabile (risc mediu de vulnerabilitate) prin percolarea nitratilor sub stratul de sol catre acviferele libere: 13759 m2. adica 0. b.50% din suprafata tarii. (B) si (C). tipului de sol. culturilor cultivate. Într-un sistem informatic geografic harta zonelor potential vulnerabile se poate s uprapune peste harta importurilor/exporturilor de nitrati la nivelul comunelor si a fluxu lui de nitrati catre apele de suprafata/acviferele freatice stabilita pe baza numarului de animale di n comuna. resp ective 9. Astfel de harti sunt in c urs de elaborare pentru intregul teritoriu al tarii.

preocuparea pentru conservarea si protejarea mediului din tara noastra . Un turism modern. respectate si valorificate în interesul generatiilor actuale si viitoare. practicat în oricare loc de pe pamânt. 137/20.Legea Protectiei Mediului nr. .1995 . transportul. Este recunoscut ca exista foarte putine sectoare care nu influenteaza ariile pro tejate intr-un fel sau altul. cu marea complexitate pe care o ofera patrimoniul turistic. Crearea unui cadru juridic adecvat pentru pastrarea calitatii mediului înconjurator în România: . pentru insertia activitatii turistice în medii locale. tratate. natural si antropic. c. acorduri etc. A fost necesara din acest punct de vedere elaborarea unor acte normative ( conventii . dar principalele domenii care dau cele mai puternice amenintari a supra ariilor protejate sunt: agricultura. ap aritia unor forme noi de turism (agroturism. pe aceasta baza. Strategia nationala de proiectie a mediului: . trebuie sa angajeze buna cr edinta si responsabilitatea fiecarui individ în raport cu elementele narturale si creatiile geniului uman. silvicultura.acordul de mediu .) cu vocatie internationala sau locala prin care comorile naturii sa fie protejate . industria.masurile luate de Ministerul Turismului . safari) au condus la adoptarea unei veritabile ofensive în plan juridic. turismul.economico-tehnologica .autorizatia de mediu Dezvoltarea fara precedent a fenomenului turistic cu întreaga sa cauzuistica emoti onala.educativ-informativa .XII.legislativa . pentru protectia mediului înconjurator si .sociala .administrativa-institutionala .conservarea resurselor naturale si protejarea calitatii componentelor mediului înconjurator. fara a produce daune ecologice.cooperare internationala d.

In cateva arii protejate exista pur si simplu atat de multi vizitatori in anumit e parti. Facilitatile turistice intra deseori in c onflict cu telurile de conservare si strica peisajele naturale.Presiunile din partea turismului cresc rapid. daca este planificat si administrat pentru a fi durabil. turismul poate fi o forta foarte pozitiva. iar in cateva arii protejate. sau la anumite momente incat natura si calitatea experientei vizitatorilor sufera. Legislatia interna . presiunile pentru dezvoltarea unor asem enea facilitati sunt deosebit de puternice in fostul bloc al tarilor est-europene. turismul cultural si educational. sau activitatea grupurilor mici. astfel incat ariile naturale frumoase devin din ce in ce mai mu lt locuri pentru turismul de lunga durata. vizite de o zi si chiar sport. Presiunile asupra locurilor turist ice mai cunoscute cresc. Turismul va fi binevenit in sau langa ariile protejate daca respecta caracterul special al ariei cum ar f i: turismul bazat pe aprecierea naturii. in a ltele. turismul pur si simplu nu are loc. si poate duce la o inviorare a comunitatilor locale din pun ct de vedere economic si a culturilor traditionale. Turismul poate ajuta la justificarea infiintar ii ariilor protejate in regiunile marginale. aducand beneficii atat ariilor protejate cat si comunitatilor locale. vizitatorii pot patrunde in cele mai indepartate zone. Dar. linistite si daca pagubele si poluarea sunt minime.

2000. republicata în M. nr. deoarece derularea actului turistic în oricare reggiune geografica implica masuri de siguranta pentru sine si care eludate pot avea consecinte grave. b) principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor. obligatia gospodaririi. dincolo de aspectele juridice. statul român recunoaste tu turor cetatenilor sai dreptul la un mediu sanatos. g) utilizarea durabila.O. Procesul natural are un rol imortant nu numai pentru protejarea naturii. 137/1995 a protectiei mediului . ci si pentru propria lor siguranta. . Protejarea patrimoniului turistic. 70/ 17. Aceste principii sunt incluse în art. reconstroctie) revenind Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si reprezenta ntilor sai locali. e) înlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav s anatatea oamenilor. f) crearea sistemului national de monitorizare integrata a mediului. Legea nr. h) mentinerea. co nservare. i) crearea unui cadru de participare a organizatiilor neguvernamentale si a pop ulatiei la elaborarea si aplicarea deciziilor. acestuia ) protectie. pe baza principiilor si elementelor strategice în scopul prot ejarii naturii pe baze durabile.02. creare. a constiintei fiecarui individ privind respectul pentru na tura si creatiile geniului uman. precum si tuturor persoanelor fizice si juridice. aduce clarificari necesare si defineste ca drul general al conservarii naturii.În dreptul intern se pot deosebi doua categorii de izvoare care reglementeaza în pri ncipal cele doua aspecte de baza ale fenomenului turistic: patrimoniul si activitatea p rocedurala si organizatorica din turism. ameliorarea calitatii mediului si reconstructia zonelor deterior ate. dupa cum urmeaza. a) principiul precautiei în luarea deciziei. implica angaj area actului educational ecologic. c) principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural. d) principiul "poluatorul plateste". Din prima categorie se disting izvoarele prin care se asigura protectia juridic a a patrimoniului natural si antropic al României. Initiativele statului român nu lipsesc. Prin lege. 3.

De aceea este es ential sa existe o forma de participare locala. ci intelege ca exista niste limite ale dezvoltarii. ci si oamenii care t raiesc in mediul respectiv si este foarte important sa tii seama de asta. De ce este participarea locala importanta? Pentru ca detine cunostinte locale.j) dezvoltarea colaborarii internationale pentru asigurarea calitatii mediului..d urabilitate". in acest caz participarea locala poate fi inteleasa macar prin munca a celor comunitati. 4. iar cun ostintele locale pe care le ai tu poate nu sunt adaptate acelei comunitati. mai exact acel turism responsabil din punct de vedere social care nu este numai sens ibil. In acelasi timp oamenii de acolo sunt cei care se bucura de proiectul care l-ai pus in aplicare. Pentru a se evita cresterea necontrolata a structurilor si amenajarilor turisti ce s-a impus utilizarea conceptului de capacitate de primire pentru a concretiza ideea de . Relatia turism . Capacitate optima de primire a unui teritoriu se masoara prin tipuri de exploatare . limitata la început doar la stiintele econo mice a neglijat aspecte esentiale legate de dezvoltare: relatia om-natura.mediu înconjurator Conceptul de capacitate optima de primire turistica Geneza conceptului de dezvoltare durabila are la baza recunoasterea limitelor cr esterii economice. societate-mediu. Problemele legate de mediu nu privesc doar mediul in sine. Teoria cresterii economice. fata de mediu. deci ei trebuie sa participe l a realizarea lui pentru a fi eficient. Dezvoltarea durabila a turismului este strans legata de notiunea de capacitate o ptima de primire. intr-o lume cu resurse limit ate. si de includere a oamenilor in proiectul pe care do resti sa il faci.

(intensiva. Capacitatea ecologica . campie. fara a se ajunge la un i mpact negativ asupra mediului fizic.Capacitatea fizica.subutilizata".ecosistem .. liter al.durabilitatea" vegetatiei. iar educarea si informarea vizitatorilor pot schimba în bine comportamentui acestora f ata de covorul floristic. delta). Categorii ale capacitatii optime de primire turistica Specialistii au abordat categoriile de capacitate optima de primire turistica in mod complex. experienta în amenajarea si dezvoltarea turismului arata ca evaluarea cap acitatii de primire depinde de conditiile naturale ale arealului (munte. deal.suprautilizata" într-una. moderata.. conceptui de capacitate de primire a fost extins si în domeniul turismului pentru a concretiza ideea de . Desigur.comunitate locala.. În decursul timpului s-au conturat câteva definitii: .. sociala si psihologica ca suport al activitatii turistice. extensiva) sau numar de vizitatori pe care-i poate gazdui un areal-statiune fara a se ajunge la impact negativ asupra mediului natural si a aceluia de acceptare a turistilor si populatiei locale.NumaruI de vizitatori pe care îi poate gazdui un areal. Aceste relatii conduc si la evidentierea mai multor categorii ale capacitatii op time de primire a teritoriului. 1990). de nivelul de umanizare a spatiului rural. în concordanta cu principiile generale de dezvoltare si de amenajare turistica durabila. anumite modificari fizice pot fi practicate.turist . dar si de normele de utilizare a resurselor si spatiilor. fara diminuarea calitatii mediului sau a satisfactiei vizitatorilor" (Lindsay. ipoteza conform careia exista o anumita elasticitate a capacitatii de p rimire. poate fi prelungita ... . mai concret turism mediu înconjurator natural si umanizat. De exemplu.biodiversitate . pornind de la relatia turism . 1986).. respectiv pot fi facute anumite interventii pentru a elimina impactui negativ al turismului si astfel putand creste capacitatea de primire.durabilitate" a acestuia în rap ort cu valorificarea resurselor si mediul natural si umanizat. diferite de la o tara la alta. de dezvoltarea eco nomico-sociala etc. de caracterul de arie protejata. asupra nivelului de acceptare sociala a oaspetilor" (Mart in si Uysal. In fine. astfel încât zona sa poata f i transformata din . biologica. Aplicat in stiintele biologice si sociale.

la care facilitatile oferite de teritoriu sunt . din cauza sistemelor de canalizare depasite sau din alte moti ve. depasind un . satisfactia turistilor. Aceste modificari nedorite ale capacitatii fizice a teritoriului (saturarea cu e chipamente turistice) pot fi rectificate prin investitii destul de importante. peste care mediul devine degradat sau compromis. Capacitatea fizica Aceasta vizeaza acel nivel al dezvoltarii turistice sau al activitatilor recreat ionale.saturate.. si aceea a costului refacerii ecosistemului.Este vorba de acel nivel de dezvoltare a turismului sau a activitatilor recreati onale. Mai este numita si . Exista numeroase exemple privind destinatii turistice unde apa este poluata in urma dev ersarilor directe sau prin afluenti. apa. trebuie puse doua probleme: a modului in care turismul afecteaza întregul ecosistem . la un anumit nivel al utilizarii. sau încep sa se manifeste deteri orarile asupra mediului. considerand ca acestia din urm a. pana la plante si animale. ceea ce afecteaza zonele de plaja si. dun e. ca urmare a unor suprautilizari turistice sau a unei retele infrastructurale ina decvate. deci. aer.de la sol. Capacitatea social-perceptiva Acest concept vizeaza principiul interdependentei retelelor dintr-o statiune (p opulatia rezidenta si populatia turistica) si presupune doua componente: nivelul de satur are a populatiei locale care conduce la respingerea vizitatorilor. ]n scopul pr otejarii elementelor fizice ale teritoriului.capac itatea de saturare a ecosistemului".

este clar ca acest concept apare din experienta practica. pe de alta parte. social. componente ale ecoturismului. dauneaza culturii sau activitatilor locale. Este greu de asociat analiza cost -beneficiu si o anumita limita a capacitatii de primire a u nui teritoriu. Se refera. . cu precadere în turism ul stiintific si de cunoastere. Deci valorile umane au un rol important in det erminarea capacitatii de primire a unui teritoriu.încearca sa reduca tensiunile create în interactiunile complexe dintre industria t uristica.pledeaza pentru o viabilitate si o calitate pe termen lung a resurselor natura le si umane.. Capacitatea psihologica de primire Aceasta se refera la nivelul de contort (de satisfactie) pe care-1 percep turist ii in zona de destinatie. Toate aceste elemente legate de conceptul . la costurile ecologic. distrug mediul. reactia turistilor atunci cand nivelul tolerantei populatiei locale privind prezenta si comportamen tui turistilor in zona de destinatie este diminuat.. a aglomerarii sau a deteriorarii mediului fizic. printre care: . Turistii care viziteaza zona simt sau nu satisfactia personala. fara a paritia unor efecte negative asupra mediului. din cauza atitudinii negative pe care o percep din partea localnicil or. in functie de experientele acumulate in timpul calatoriei.Capacitatea de schimb" sunt aplicabi le si în Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si în alte zone protejate. cul tural si chiar politic pentru remedierea calitatii mediului si redresarea destinatiei turistice respect ive. . vizitatori si mediul înconjurator si comunitatile locale.incearca sa determine cresterea satisfactiei turistilor ceea ce asigura viabil itatea unei destinatii turistice Ar fi interesant ca aceste concepte privind capacitatea de primire sa fie analiz . Alti autori considera ca aceasta capacitate psihologica de primire este un conce pt managerial care include elemente stiintifice si empirice si care depinde de obiectivele zon ei. de fapt. Capacitatea economica de primire Se refera la capacitatea unei locatii de a absorbi functiunile turistice. de felul in care au f ost primiti de localnici in mediul lor. Cercetatorii sunt unanimi în sustinerea ideii conform careia turismul durabil este o abordare pozitiva din mai multe motive..prag".

Principii esentiale ale ecoturismului: . pescuit sportiv. aerul. datorita minimalizarii efectelor negative asupra mediului înco njurator . ha/p ersoana etc. a calitatii biotopurilor. pastrarea diversitatii biologice.A. ameliorarea calitatii unor componente de mediu: apa.salbatica. precum si ndicarea calitatii vietii din asezarile umane . se impune conservarea biodiversitatii.watching exprimate in mp/persoana. solul. . sport. bird..respectarea stricta si consecventa a vietii salbatice. Boulon (1985) prezinta o formula care permite estimarea capacitatii de schimb tu ristic si numarul de turisti dintr-o zona data. în 1980 ca urmare a cresterii cererii p entru un turism bazat pe natura .ate si adoptate la nivelul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si al altor parcuri nationale din Romania.U. care se constituie în arii protejate. Aceasta forma de turism a aparut în S. Ecoturismul constituie un model de valorific are durabila a resursei turistice. care consta in divizarea suprafetelor dest inate a fi utilizate pentru turism si raportarea acestora la normele de utilizare a spatiului pentru diferite activitati (agrement.) Definirea ecoturismului Ecoturismul este un turism practicat în spatii naturale salbatice sau culturale tr aditionale putin modificate de om. pentru a sprijinii d ezvoltarea economica a comunitatii locale.

(1989). Turism durabil. Turism rural.. Turismul rural în România-între deziderat si realit ate. Bu curesti. chei si vai de tip canion în România. Geographia. C. Piata ecoturistica. Bucuresti. Cianga. Editura Top Form. 9. 3. 13. Blueprint International. Geographia. Bucuresti. Economica.   .. Presa Universitara Clujeana. (2001). Edit. (2003). J. Defilee. D. V. Al. (2003). (1998) Turismul din Carpatii Orientali.. (2002). Simon Tamara. 11. Editura. Ecoturism. Bucuresti. Edit. Spatiul geografic românesc. Edit. (2000). Dezsi. Ecoturism. N. (2004). Stiintif ica si Enciclopedica. 5..Armonizarea politicior de investitii si dezvoltare între domeniile de activitate economica si. Bran Florina (2001). (2001). Maier.. ClujNapoca. Cândea Melinda. (2001). Dimensiuni contemporane ale dezvoltari i durabile si competitive. Bucuresti. Bucuresti. Bran Florina. Edit. St. Glavan. diferite niveluri . Patrimoniul Turistic si Protectia Mediului. . Focul Viu. Dezvoltarea durabila în dimensiunea geografica. 8. 7. 10. (2003). 4. R. între diferitele grup e sociale. Studiu de Geografie Umana . Bucuresti. P. România.George Baritiu. Caracota. Ecoturism. Nistoreanu P.. Caracota. Pop. 2. Nedelea. 12. Cluj-Napoca. Mihai. 14. Geografia turismului. Economica. 6. C. Benede . Studia Uni versitatis Babes-Bolyai.Asigurarea unor forme eficiente de conservare si protectie a mediului. Cocean. Bucuresti. Editura ASE. (2003).. C. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Cianga. N. Pilbath. Cluj Napoca. Agroturism.. Edit.aplicarea unui sistem democratic în promov area proiectelor. A. Presa Universitara Clujeana.mentinerea în stare exploatabila a zonelor economice productive la dispozitia tuturor pentru a satisface cererea sociala de bunuri servicii si atractia pentru peisaje naturale sau bunuri culturale deosebite fara a se produce dezechilibre intre regiuni si tari. Elena (2006). Geografia Turismului(Partea întâi). Editura Didactica si Pedagogica. Gr. Matei. Edit. . G. Ghid ecoturistic-Ariile naturale protejate din microregi unea CiomatBalvanyos. Economica. Bibliografie 1.

Administrarea conturilor clientilor Instrumentul cu ajutorul caruia se tine evidenta sistematica separata a elemente lor din activul si pasivul bilantului este contul. A debita un cont înseamna a înregistra o suma în partea stânga a contului. drepturi si obligatii. Daca fiecare cont ar fi privit individual. de regula. cu ajutorul conturilor analitice din cadrul contabilitatii analitice. În ea se înregi streaza pe parcursul perioadei de gestiune modificarile patrimoniale. Acesta este singurul sens dat în contabilitate ve rbelor a debita si a credita. Le abreviem. Partea stânga a oricarui cont este denumita debit iar partea dreapta este denumita credit. cu D si respectiv C. iar cele din partea dreapta creditoa re. în sensul c a în loc sa se întocmeasca câte un bilant dupa fiecare operatie.Capitolul XIX. drepturi si o bligatii. precum si pe feluri de bunuri economice. Sumele trecute în partea stânga sunt debitoare. Contabilitatea s-a adaptat necesitatilor de furnizare a informatiilor. se conduce o evidenta separata pen tru fiecare element patrimonial cu ajutorul contului contabil. nu ar prezenta importanta înregistrar ea cresterilor în debit sau în credit. în asa fel încât la sfârsitul perioadei sa furnizeze existentele patrimoniale în vederea preluarii lor în bilantul final. pe ba za relatiei matematice : Existente initiale + Cresteri finale Micsorari = Existente . iar a credita un cont însea mna a înregistra o suma în partea dreapta. O astfel de evidenta preia ex istentele de active si de pasive din bilantul initial. Administrarea conturilor se poate face prin mai multe metode manual sau cu ajuta rul programelor de evidenta. de la începutul perioadei de gestiune. fara a lua în considerare legaturile cu alte conturi. Totalitatea conturilor deschise în contabilitat e pentru realizarea integrala a obiectului ei formeaza sistemul conturilor. DECONTAREA SERVICIILOR PRESTATE Ignat Andreea 1. Toate operatiile care afecteaza patrimoniul pot fi reflectate sistematic în contab ilitate pe grupe sau categorii de bunuri economice. cu ajutorul conturilor sintetice din cadrul contabilitatii sintetice.

sa stabileasca la sfârsitul lunii rulajele debitoare si creditoare. iar drepturile si obligatiile formeaza patrimonial juridic . dupa natura posturilor carora le corespund . si conturile sunt de activ sau de pasiv.Întrucât elementele patrimoniale reflectate în bilant sunt de doua feluri: de activ si de pasiv. functionarea conturilor patrimoniale poate fi prezentata astfel : D Conturi de activ C D Conturi de pasiv C Cresteri ale Micsorari ale Micsorari ale Cresteri ale patrimoniului patrimoniului patrimoniului patrimoniului economic economic juridic juridic (+) (-) (-) (+) . totalul sumelor d ebitoare si creditoare precum si soldurile finale ale conturilor bilantiere. schematic. Unitatile patrimoniale au obligatia sa conduca contabilitatea în partida dubla. ad ica înregistrarea fiecarei operatii economice în debitul unui cont si în creditul contului corespondent. Tinând seama ca bunurile eco nomice alcatuiesc patrimonial economic.

Pastrarea unei evidente riguroase privind stingerea datoriilor pe baza facturi lor stornate. Pentru fiecare document de plata.Conturile sunt mijloacele utilizate pentru a permite accesul la informatii. . business (activitate predominanta de vanzare bilete de a vion si pachete de cazare in interes de afaceri)   . impreuna cu toate operatiile asociate. Tinerea unei evidente a conturilor clientilor dupa tipul de activitate predomi nant dupa cum urmeaza: . Tour-operatori extern (activitate predominanta vanzare cazari externe. Înregistrarea si centralizarea încasarilor efectuate. compensarea. Modalitati de gestiune a conturilor: . pentru achitarea datoriilor clientului respectiv sau ale altui client (caz in care part ile trebuie sa defineasca un protocol). Astf el. modificarea. Inregistrarea platilor efectuate în avans de catre clienti . . si dupa modalitatile de plata în valuta: compensarea. numerar. crearea. . precum si a sumelor incasate in avans de la clienti). utilizatorul poate selecta contul bancar al unitatii proprii in care vor fi depu se sumele achitate. Tinerea unei evidente a conturilor pe categoriile de agentii de turism îndiferen t de tipurile de pachete turistice vândute de catre agentia de turism . se tine evidenta scadentei facturilor client ului respectiv. Utilizarea sumelor incasate in avans prin diverse tipuri de documente de plata . dispozitia de inc asare valutara si utilizarea avansului in valuta. pentru achitarea facturilor propuse de sistem. suma i ncasata etc. pachete charter si circuite in strainatate) . . . Înregistrarea si centralizarea listei facturilor de neplatite. ordin de plata. . pastra ndu-se astfel consistenta informatiilor la nivelul intregului ISIS. a facturilor stornate si a notelor contabile. numerarul. data. controlul si monitorizarea conturilor sunt operatiuni foarte import ante în cadrul general al asigurarii securitatii sistemului. Pastrarea unei evidente dupa modalitatile de plata în lei: cecul. utilizarea avansului. . Modificarea datelor unei incasari (numarul documentului de plata. . compensarea cu cont. Înregistrarea si centralizarea încasarilor efectuate prin cartti de credit. .). urmarire dupa sca denta plata . corporate. . pe baza documentelor de plat a emise de clienti. Stornarea documentelor de plata in lei (cec. ordin de plata sau dispozitie de incasa re valutara. Pastrarea unei evidente riguroase dupa volumul datoriilor clientilor. compensa re. Anularea unui document de plata. La inregistrarea incasarilor prin cec. . ordinul de pla ta. Tic eting. Tour-operatori intern (activitate predominanta vanzare hoteluri din Romania contracte de cazare in allotment sau garantii) .

functie de determinare a clientilor dublati si eliminarea dublurilor . .) În cazul administrarii conturilor clientilor cu ajutorul programelor informatice d e evidenta..impartirea clientilor in categorii liber definibile . rent-a-c ar. etc. Pachete turistice pentru vacanta (bilete de avion. ema il . CUI. croaziere. Baza de date a clientilor care asigura: . . modulele de lucru pot fi: . .validare CUI. . cazari. . CNP.validare duplicate . . CNP.evidenta clienti si furnizori .stabilirea de campuri obligatorii la adaugare . cont IBAN .cautare clienti dupa mai multe criterii in acelasi timp: nume. .interfata cu Ministerul de Finanate pentru adaugare/actualizare . .

facturarea automata a serviciilor (proforme si fiscale) . .facturare avans si lichidare . .inregistrarea oricarui serviciu comandat de client . .generarea automata de documente: -> comanda catre furnizor -> oferta catre client -> rezervare catre client -> bon de comanda -> contract cu turistul -> voucher .generare automata a voucher-ului .Comenzi care asigura: . . . . .Baza de date parteneri .

. sediu.generare factura de furnizor . client.decont pe comanda .cautari dupa criterii multiple: perioada.lista cu detalii comanda facturata si incasata . text in comanda. utilizator Comenzi . factura. nu mar.

generare automata a facturii de vanzare din comanda tinand cont de regulile de TVA .lista in care se vad facturile neincasate sau incasate partial .tiparire factura + chitanta .posibilitate comasare servicii .Facturi vânzare .facturi storno .trimitere factura prin email ..text diferit pe factura fata de serviciile din comanda .scadenta pe facturi in functie de negocierea cu clientul pe tipuri de servicii Facturi vanzare .

Încasari Incasari   - distribuirea incasarilor (cash. card etc) pe facturi import din Internet Ban ing posibilitatea de a incasa o factura intr-o moneda diferita de moneda facturii registru de casa .. OP.

Documente de calatorie voucher.. bilet de avion generarea automata a voucher-ului pe baza comenzii tiparire voucher si bilet de avion trimitere prin email pentru voucher si bilet de avion documente personalizate (html) Documente de calatorie .

. urmarire dupa scadenta plata Facturi de cumparare .Facturi de cumparare - inregistrarea facturilor de cumparare posibilitatea de a inregistra imaginea reala a facturii de cumparare distribuirea pe mai multe comenzi a unei singure facturi de cumparare lista facturi de cumparare neplatite.

card etc) import plati din Internet Ban ing distributia platilor automata pe facturi de cumparare registru de casa .Plati Plati   - inregistrarea platilor (cash.. OP.

definirea unei structuri arborescente .distributia veniturilor si cheltuielilor pe centre de profit si cost ..Centre de profit si cost .rapoarte cu totaluri pe nodurile superioare din nodurile inferioare Centre de profit si cost .

facturare automata .Interfata Tic eting .construire de pachete impreuna cu alte servicii precum cazari si asigurari med icale .preluarea biletelor de avion la emitere .rapoarte personalizate Interfata Tic eting       .verificarea biletelor de avion facturate si incasate cu fisierele ASCII de la BSP . exchange.automatizari pentru issued.decont pentru BSP (raport din aplicatie similar celui primit de la BSP) . void . refund.interfata bac office pentru agentiile de transport ..

.Interfata asigurari medicale interfata pentru Generali (RAI) cotatie de pret plasarea comenzii catre Generali (RAI) tiparirea asigurarilor medicale direct din bac office rapoarte specifice pentru determinarea comisionului Interfata asigurari medicale   .

Constanta cautare si oferte personalizate rezervare import comenzi de la tour operator Interfata pentru tour operatori locali . Bacau Dimm Travel. Constanta Magest Turism Inter Tour.Interfata pentru tour operatori locali interfata pentru tour operatori locali precum: Transilvania Travel Paralela 45 Turism Paradise Travel Agency Eurotravel TGV.. Altours Targoviste Omnia Turism Accent Travel & Events Paradis Tours. Brasov Laguna Tours.

raport BSP .vanzare .incasari minus plati .Rapoarte .vanzari neincasate si depasite de scadenta .facturi si incasari (diferente de incasat) .comisioane si deconturi .vanzari pe curse de linie si curse low cost Rapoarte   .facturi de vanzare minus facturi de cumparare (+ datorii fara factura) .raport de comision estimat si comision realizat .rapoarte pe comenzi .statistica: turisti pe servicii si destinatii.servicii ce urmeaza a fi prestate si nu au fost achitate . venituri pe servicii si destina tii .servicii ce urmeaza a fi prestate (vandute si au data de inceput) .deconturi intr-o perioada .tic eting .comenzi si facturi .conciliere BSP in baza fisierelor ASCII .

valoarea totala etc. exclusiv taxa pe valoarea adaugata )cota de taxa pe valoarea adaugata sau mentiunea scutit cu drept de deducere. dupa caz În cazul facturii emisa în valuta. Factura este emisa de vânzator sau de prestatorul de servicii cumparatorului. neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare.155 alin.571/2003 privind Codul fiscal. al beneficiarului de bunuri sau servicii e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate. Factura se emite pe f ormulare tip. . sc utit fara drept de deducere. Facturarea serviciilor prestate clientului Orice persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar.2. pr etul unitar. înregistrate la organele financiare. cu modificarile si completarile ulterioa re: a)seria si numarul facturii b)data emiterii facturii c)numele. Factura este un document care certifica o vânzare/cumparare de marfuri sau prestar ea unui serviciu.cumparare sau serveste ca document de informare fiscala. vamala etc. De asemenea. adresa si codul de înregistrare fiscala al persoanei care emite factura d)numele. principiul de baza este ca la înregistrarea oricare i operatii în valuta se cere si cursul BNR la data operatiei (asta daca nu e deja introdus). prin care se face dovada proprietatii bunului cumparat si a pretului platit. pentru suma avansurilor încasate în legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servi cii. O factura trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu informatiile prevazute la art. În registrul Jurnal de Încasari si Plati suma va aparea în lei calculati la cursul BNR din ziua operatiunii de plata/incasare.(8) din Legea nr. dupa caz. cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare. si care sta la baza operatiunilor de vânzare . persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare benefi ciar. calitatea si felul marfurilor. cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care a încasat avansurile. Este un act justificativ întocmit de catre compartimentul comercial al a gentului economic în care se consemneaza cu exactitate cantitatea.. denumirea serviciilor prestate f)valoarea bunurilor sau serviciilor. adresa si codul de înregistrare fiscala.

. completa si la timp in sistemul Navision a tuturor datelor necesare emiterii facturilor.Verifica forma si continutul facturilor emise inainte de a fi livrate clientil or. . .Emiterea periodica a facturilor manuale si automate.Verificarea concordantei dintre informatiile ce urmeaza a sta la baza emiterii facturilor si contractele incheiate cu clientii.În rapoartele operationale (registru casa/banca.Verificarea datelor primite de la departamentul operativ in vederea facturarii . fisa partener. pentru a putea controla operational datele (factura si încasarea). . . . .O buna cooperare cu colegii din departament dar si din celelalte structuri ale companiei pentru ducerea la indeplinirii in conditii optime a sarcinilor de serviciu. facturi neîncasate e tc) vor aparea însa sumele în valuta.Operatorul de facturare colaboreaza cu personalul din departamentele operativ si comercial in vederea colectarii de la acestia a tuturor informatiilor necesare facturarii.Operatorul Facturare se subordoneaza sefului compartimentului. care la randul sau raporteaza CFO-ului companiei. . uni tate componenta a departamentului "FINANCIAR-ADMINISTRATIV". Activitatea de facturare se desfasoara in cadrul compartimentului "CLIENTI".Asigurarea si dezvoltarea comunicarii cu clientii atunci cand este necesar pen tru buna indeplinire a sarcinilor. . .Incarcarea corecta.

datele clientilor sunt preluate de pe internet in functie de codul fiscal .salvare si restaurare baza de date .. facturi proforme si chitante .ofera posibilitatea lucrului cu mai multe fime furnizoare . Facturarea se poate realiza manual sau cu ajutorul unor programe informatice de facturare. coduri fiscale.interfata grafica ergonomica si intuitiva .Duce la indeplinire orice alte sarcini izvorate din necesitatea bunei derulari a procesului de factuare.Jurnal de vanzari pe un interval de timp .Intocmeste si prezinta superiorilor rapoarte periodice privind situatia activi tatii de facturare. etc.genereaza factura fiscala din factura proforma .emitere facturi fiscale. .export documente in PDF .verifica corectitudinea diferitelor informatii introduse (coduri IBAN.facturare cu procente diferite de tva .genereaza facturi fiscale.plati multiple per factura . cu sa u fara chitante) .) . .cunostinte minime de operare . .o mai buna evidenta a clientilor companiei .formulare multiple pentru facturi (una.evidenta plati facturi fiscale .Se preocupa de livrarea prompta catre clienti a facturilor atat pe suport hart ie cat si in format electronic.actualizarea online a cursului valutar . O aplicatie pentru orice activitate de facturare asigura. CNPuri. proforme si chitante in lei sau valuta . doua sau trei facturi pe pagina.

În cazul întocmirii manuale. erorile se corecteaza respectând trei reguli de baza: a) regula generala b) corectarea documentului în care se consemneaza operatii de predare-primire a va lorilor materiale c) corectarea doumentelor în care se consemneaza operatiuni banesti Întocmirea rapoartelor pentru management asigura un bun sistem de raportare si cre aza o baza pentru luarea deciziilor . si pretul total al cantitatii cumparate. numarul IBAN al contului bancar. si denumirea bancii. data emite rii. verificarea de fond a documentului.datele actului de identitate. numele . codul unic de înregistrare. mijloc de transport.fereastra de facturare 3. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte: verificarea formei documentul ui. verificarea calculelor aritmetice. Se verifica în primul rând daca corespunde exact denumirea persoanei juridice care v a primi factura. Se verifica datele delegatului. pentru a preveni aparitia unor erori contabile atât la furnizorul emitent. cantitatea lor . Facturile sunt peronalizate. deci contin datele emitentului.pretul produselor. si trebuie sa conti na stampila emitentului. numarul de înregistrare la registrul comertului . si numarul de circulatie. De asemenea se verifica denumirea produselor. adresa.cât si la clientul primitor. Verificarea facturarii La emiterea unei facturi trebuie controlate cu mare atentie datele introduse pe factura.

vanzare .facturi si incasari (diferente de incasat) .servicii ce urmeaza a fi prestate (vandute si au data de inceput) .vanzari neincasate si depasite de scadenta . În acelasi timp la receptie este întocmit raportul receptionerulu i de noapte care cuprinde informatii statistice cu privire la miscarea clientilor si ocuparea cli entilor.comisioane si deconturi .incasari minus plati .servicii ce urmeaza a fi prestate si nu au fost achitate .au un continut predeterminat impus de manualul de proce duri si se întocmesc la termene precizate în sistemul de monitorizare .raport BSP .raport de comision estimat si comision realizat . În România   .Rapoartele prezinta analizele efectuate pe anumite intervale si pot fi: .semnaleaza cazurile unor neconformitati care trebuie s olutionate urgent Se mai pot întocmi rapoarte distincte pe comenzi: .rapoarte de exceptie .deconturi intr-o perioada .statistica: turisti pe servicii si destinatii.tic eting .nu au un continut predeterminat si satisfac nevoile nepl anificate de informare a managerilor sau a altor persoane abilitate .rapoarte programate . venituri pe servicii si destina tii .stabilirea rezultatelor operatiunilor angajate l a nivelul frontoffice-ului si a sumelor datorate de clientii prezenti în unitatea de cazare permi te întocmirea decontului zilnic.facturi de vanzare minus facturi de cumparare (+ datorii fara factura) . Regularizarea conturilor clientilor Închiderea conturilor clientilor.conciliere BSP in baza fisierelor ASCII .comenzi si facturi .vanzari pe curse de linie si curse low cost 4.rapoarte la cerere .

Compartimentul debitori este responsabil de conturile clientilor pentru care încas area serviciilor se face ulterior. de gestiunea conturilor clientilor prezenti înca în hotel. care-l c ofrunta cu deconturile încasarilor si rapoartele compartimentului casa facturare si îl pune la ispozitia compartimentului trezorerie. precum si cecurile acceptate. Din motive de eficacitate a activitatiii si a controlului intern. . cu privire la a nsamblul încasarilor unitatii. Acest raport este transmis controlorului încasarilor.informatiile decontului zilnic si raportului receptionerului de noapte se vor a fi reunite în raportul de gestiune. O copie a borderourilor de d epunere la banca a numerarului.lei si devize si a cecurilor este transmiss la trezorerie (comparti mentul financiar). casierul general întocmeste raportul general al casieriei. un asemenea plic fiind pregatit la nivelul fiecarui punct de vânzare. Încasarile fiecarui punct de vânzare din unitatea de cazare sunt depuse în casieria ge nerala. În final. casierul general trebuie sa predea la banca numerarul de pus la casieriile hotelului. În fiecare zi lucratoare. este necesara separarea gestiunii conturilor clientilor care au parasit unitatea de cazare fara ca serviciile pres tate sa fie achitate. Depunerea se realizeaza prin intermediul plicului de casa care contine încasarile în numerar precum si recapitulatii ale cecurilor si cartilor de plata acceptate.

precum si în caz de întârziere. prin care clientul sa fie informat despre iminenta introducerii unei actiuni în instanta în caz de întârziere pe m ai departe a platii. iar urmatoarea într-un interval de maximum 15-30 de zile care urmeaza. contractelor directe. deci exista posibilitatea stabilirii cu usurinta a rezultatului si a eficientei econo mice a fiecarei actiuni . compartimentul debitori îsi asuma tin erea la zi a conturilor individuale ale clientilor. 30-60 zile. Gestiunea conturilor clientilor cuprinde analiza periodica a creantelor. Lista clientilor insolvabili trebuie tinuta la zi. la plecare. care include si sumele primite sub forma de plat în avans din partea cli entilor. corespondentelor transmise. este lan sata într-o luna si se încheie în aceeasi luna. Compartimentul casa-facturare asigura transmiterea notei de de plata controlorul ui încasarilor pentru verificare. 60-90 zile. Totalurile balantelor realizate pe categorii de clienti permit întocmirea unei rec apitulatii generale. Este recomandabil ca prima luare de contact sa fie realizata cel mai târziu la 30 de zile dupa trimiterea facturii. Lunar este întocmita o balanta de verificare pentru fiecare categorie de clienti. care întocm este factura de transmis clientului. Politica de stabilire a contactelor cu clientul în caz de întârziere a platii este def inita de directia fiecarei unitati de cazare. cu nominalizarea fiecarui client în parte. în functie de vechimea acestora. Daca la primul termen nu trebuie lasat sa transpara vreun dubiu cu privire la solvabilit atea clientului. Ca urmare a faptului ca actiunile turistice au o durata relativ scurta. stabilirea unui contact cu clientul. În continuare. peste 90 zile. Balantele realizeaza un clasament al crean telor în functie de vechimea acestora: pâna la 30 zile. nota de plata îi este prezentata clientului pentru semnatu ra.În acest caz. pentru a se evita acordarea d e noi servicii si implicit dificultatile în încasare a noilor sume. la cel de al doilea termen se justifica expedierea unei scrisori recomandate.datele ape lurilor telefonice. În extremis creantele nerecuperabile sunt înregistrate ca pierderi. cheltuielile si veniturile sunt aferente aceleiasi perio ade de gestiune. De asem enea sunt incluse informatiile cu privire la eventuaele contacte stabilite cu clientul. În cele din urma nota de plata intra în posesia compartimentului debitori.

iar daca s-au efectuat deja anumite plati. (2007). (1991). Hotelul . Editura Cartea Românea sca Ionescu .. Negrutiu. deoarece orice neutilizare a capacitatii bazei tehnice are efecte neg ative asupra eficientei economice.C. N. Bucuresti.Editura All Bec . Bucuresti. Pentru utilizarea integrala a capacitatilor tehnico-materiale se practica masu ri asiguratorii stipulate în contractele încheiate cu partenerii. (1997).   . Daca actiunile turistice sunt în curs de executie la sfârsitul periodelor de calcul (de exemplu. Contabilitatea financiara si de gestiune interna a cheltuie lilor. Platile fara numerar. veniturilor si rezultatelor în comert-turism. acestea se vor înregistra sub forma cheltui elilor constatate în avans. . Utilizarea unor instrumente de plata care sa garanteze incasarea serviciilor p restate. M.Baze si proceduri.Editia aIIa. cum ar fi voucherele si cartile de credit. Bucuresti. Lupu. Astfel valoarea efectiva a prestatiilor poate sa difere de cea încasata anticipat sau actiunea turistica sa nu aiba loc si reflectarea în contabilitate a în casarilor si veniturilor are loc dupa încheierea actiunii turistice. o luna).. ele nu se înregistreaza pe cheltuieli deoarece documentele se afla la agent ul de turism. . Bibliografie: Dumitrescu Stefan. Ed itura Fundatia România de Mâine . Bucuresti.Editura didactica si pedagogica. (1999).turistice.Economie si management. Contabilitate. precum si încasarea anticipata a pre statiilor turistice.

Bazele contabilitatii. M.. firma si managementul bazate pe cun ostinte. Bucuresti. Economia.. (2005). Bucuresti. Vlîdeanu D.. C. . Dumitru. (2006).. (2005). Editura Unive rsitara Nicolescu O. Bucuresti. Editura Universitara. Ursacescu M. Informatica si management.. Nicolescu L.Ristea.. Editura Economica Radu I.

.

.ia oficiala a Uni unii Europene sau a Guvernului Romaniei.3 Acces si participare la formare profesionala co ntinua Titlul proiectului: Centrul de formare profesionala continua în turism si servicii Cod contract: POSDRU/80/2. Noiembrie 2010 Con.3/S/59744 Beneficiar: Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu-Mures Editor: Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu-Mure. 2 Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul major de interventie 2.inutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozi.Investeste în oameni ! Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->