Sunteți pe pagina 1din 15

3.

FIŞA DE ANALIZĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII

Adresa blocului de
xxx
locuinţe:
Zona climatică: II
Anul construirii:
Tipul proiectului: [ x ] tip
[...] unicat
[...] refolosibil
Regimul de înălţime:
Aria construită: (m2)
Aria desfăşurată: (m2)
Aria utilă: (m2)
Nr. total de apartamente:
din care:
1 cameră 1
2 camere 2
3 camere 32
4 camere 1
5 camere
Spaţii cu altă destinaţie (la
Spaţii comerciale
parter/mezanin):
Număr şi tip tronsoane (de
1 tronson de mijloc
capăt, de mijloc):
Subsol [ x ] tehnic vizitabil
[...] canal termic
[...] spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
Forma în plan [ … ] simetrică
[x] nesimetrică
Poziţia în ansamblu [...] izolată
[ x ] cu vecinătăţi
Terasa [...] circulabilă
[ x ] necirculabilă
[...] acoperiş tip şarpantă
Structura anvelopei opace [...] cărămidă plină (37,5 cm)
(pereţi exteriori) [...] cărămidă cu goluri (37,5 cm)
[...] panouri mari tristrat beton armat şi BCA (27 cm)
[...] panouri mari tristrat beton armat şi vată minerală
(22 cm)
[...] panouri mari tristrat beton armat şi BCA GBN (27
cm)
[...] panouri mari tristrat beton armat şi polistiren (27
cm)
[...] panouri mari tristrat beton armat şi vată minerală
(27 cm)
[ x ] panouri mari tristrat beton armat şi BCA (30 cm)
[ x ] alta: pereţi beton armat cu izolaţie la exterior BCA
(30 cm)
[...] alta:
Structura de rezistenţă
- verticală [...] zidărie simplă
[...] zidărie cu stâlpişori şi centuri de beton armat

1
[...] cadre din beton armat
[...] pereţi structurali din beton armat monolit
[...] panouri mari prefabricate
[ x ] structură mixtă (cadre şi pereţi structurali)
- orizontală [...] planşee din beton armat monolit
[ x ] planşee din beton armat prefabricat
[ x ] sistem de încălzire districtuală
Instalaţia interioară de [...] centrală termică de bloc care utilizează
încălzire [...] gaz metan
[...] combustibil lichid (CLU, motorină)
[...] lemn
[...] cărbune
[x] centrale de apartament (centrale murale cu gaz
metan) în proporţie de 8 % din numărul total de
apartamente

INFORMAŢII GENERALE

Clădirea: Bloc xxxx


Adresa: B-dul xxxxxx nr. xxxx, sector xxxxx, Bucureşti
Proprietar: Asociaţia de proprietari a blocului xxx
 Destinaţia principală a clădirii:
locuinţe birouri spital
comerţ hotel autorităţi locale
şcoală cultură altă destinaţie:
 Tipul clădirii:
individuală înşiruită
bloc tronson de bloc
 Zona climatică în care este amplasată clădirea: II
 Regimul de înălţime al clădirii :
Tronson 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Număr etaje S+P+10 S+P+10 S+P+10 S+P+10 S+P+10 S+P+10 S+P+10 S+P+12 S+P+9

 Anul construcţiei: 1975


 Proiectant / constructor: Proiect Bucureşti S.A.
 Structura constructivă:
zidărie portantă cadre din beton armat
pereţi structurali din beton armat stâlpi şi grinzi
diafragme din beton armat schelet metalic
 Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia:
partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ, RELEVEU

2
secţiuni reprezentative ale construcţiei
detalii de construcţie
planuri pentru instalaţia de încălzire interioară
schema coloanelor pentru instalaţia de încălzire interioară
planuri pentru instalaţia sanitară
 Gradul de expunere la vânt:
adăpostită moderat adăpostită liber expusă
(neadăpostită)
 Starea subsolului tehnic al clădirii:
Uscat şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună
Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună
Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea
exterioară)

 Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele


cardinale, a distanţelor până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi
poziţionarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură
exterioară.

 Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor


caracteristici termotehnice ale elementelor de construcţie din componenţa
anvelopei clădirii:

 Pereţi exteriori opaci:


 Alcătuire:
Straturi componente Coeficient
Suprafaţ
(i -> e) de
PE Descriere ă
Grosime reducere
[m2] Material
[m] [%]
Mortar var
Pereţi structurali 0,020
Beton armat
din beton armat 0,180
PE1 Vezi tabel B.C.A. 0,77
(R=0,491 0,125
Mortar
m2K/W) 0,030
ciment
Pereţi structurali Mortar var
0,020
din beton armat Beton armat
PE2 Vezi tabel 0,180 0,64
(R=0,476 Mortar
0,030
m2K/W) ciment

3
 Suprafaţa totală a pereţilor exteriori opaci [m2]: vezi tabel PE1, PE2
PE1
Tronso 9
1 2 3 4 5 6 7 8
n
N - - - - - - - 181,5153,4
S 204,3 61,7 - - - - - 181,5153,4
E 179,4 160,9 - - - - - 131,0194,1
V 179,4 160,9 - - - - - - -
SE - 113,6179,4172,8282,7 282,7 289,2122,9 -
SV - 96,5 64,3 54,1 61,7 61,7 - 198,2 -
NE - - 54,1 - - - 286,9 - -
282,37
NV - 162,6176,4171,7282,4 288,8119,7 -
5
563,0 756, 474, 398, 626, 626,8 864, 934, 500,
TOTAL
2 1 1 5 8 1 9 8 8
PE2
Tronso 9
12345678
n
N
S
E
V
SE
SV
NE
NV
TOTAL

 Stare: bună pete condens igrasie

 Starea finisajelor: bună tencuială căzută parţial / total


 Tipul şi culoarea materialelor de finisaj: la exterior – gri-cărămiziu
 Elemente de umbrire a faţadelor: NU EXISTĂ
 Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii:
 Tipul rostului: închis deschis
 Alcătuire:
Straturi componente Coeficient
Suprafaţ
(i -> e) de
Rost Descriere ă
Grosime reducere
[m2] Material
[m] [%]
R1
R2

 Suprafaţa totală a pereţilor către rostul de dilataţie: 3944,257 m2

4
Tronso 9
1 2 3 4 5 6 7 8
n
N
S
E
V
NE
SV
TOTAL
Nota: Toate tronsoanele au rost de tip R1, mai putin tronsonul 7 care are rost de tip R1 si R2.

 Deschiderea rostului (distanţa dintre pereţi), d [m]: 0,04

 Pereţi către spaţii anexe (casa scărilor):


 Alcătuire:
Straturi componente Coeficien
Suprafaţ
(i -> e) t de
P Descriere ă
Grosime reducere
[m2] Material
[m] [%]
Placă BCA Mortar var 0,02
PICS 1 (R=0,731 Vezi tabel BCA 0,125 1
m2K/W) Mortar var 0,02
Placă beton Mortar var 0,02
PICS 2 (R=0,409 Vezi tabel Beton armat 0,18 1
m2K/W) Mortar var 0,02
Usa apartament
UI (R=0,382 Vezi tabel Lemn - 1
m2K/W)

 Suprafaţa totală a pereţilor către casa scărilor [m2]: 6120,66

Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
PICS 1
PICS 2
UI
Notă: Valorile subliniate includ suprafaţa pereţilor interiori ai casei scării spre zona de parter (spaţii comerciale)

 Volumul de aer din casa scărilor [m3]: 10078,3


Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
1062, 1241, 1062, 1062, 1080, 1080,
VCS [m3] 1080,5 1438,4 970,2
4 0 4 4 5 5

 Planşeu peste subsol:


 Alcătuire:
Psb Descriere Suprafaţ Straturi componente Coeficien
ă (i -> e) t de

5
Grosime reducere
[m2] Material
[m] [%]
Mozaic
Placă beton, 0,008
Sapă de egalizare
şapă, pardoseală 0,03
Pl. Sb. 3293,904 Placa de beton 0,96
rece (R=0,435 0,2
armat
m2K/W) 0,020
Mortar var

 Suprafaţa totală a planşeului peste subsol [m2]: 3293,9


Tronso 9
1 2 3 4 5 6 7 8
n
Pl. Sb.

 Volumul de aer din subsol [m3]: 7719,0


Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
Vsb [m3]

 Terasă / acoperiş:
 Tip: Circulabilă Necirculabilă

Stare: Bună (5 tronsoane: 2, 6, 7, 8, 9) Deteriorată (4 tronsoane:


1, 3, 4, 5)
Uscată Umedă
 Ultima reparaţie: < 1 an 1-2 ani
2-5 ani (5 tronsoane) > 5 ani (4 tronsoane)
 Alcătuire:
Straturi componente Coeficien
Suprafaţ
(i -> e) t de
TE Descriere ă
Grosime reducere
[m2] Material
[m] [%]
Mortar var
0,02
Planşeu BA
0,12
Planşeu Beton de panta
0,12
prefabricat, Barieră vapori
TE4 tronsoane 0,002
BCA Vezi tabel BCA 0,87
(1, 3, 4, 5) 0,15
(R=0,781 Şapă mortar
0,02
m2K/W) ciment
0,01
Hidroizolaţie
0,04
Pietriş
TE5 tronsoane Planşeu Vezi tabel Mortar var 0,020 0,87
(2, 6, 7, 8, prefabricat, Planşeu BA 0,12
9) BCA Beton de pantă 0,12
(R=0,706 Bariera vapori 0,002
m2K/W) BCA 0,15
Şapă mortar 0,02

6
Straturi componente Coeficien
Suprafaţ
(i -> e) t de
TE Descriere ă
Grosime reducere
[m2] Material
[m] [%]
ciment
0,005
Carton bitumat
Mortar var
0,020
Planşeu BA
0,18
planşeu Beton de pantă
0,12
TE4 tronsoane prefabricat, Barieră vapori
0,002
CS BCA Vezi tabel BCA 0,87
0,15
(1, 3, 4, 5) (R=0,818 Şapă mortar
0,02
m2K/W) ciment
0,01
Hidroizolatie
0,04
Pietriş
Mortar var
0,020
Planşeu BA
planşeu 0,18
TE5 tronsoane Beton de pantă
prefabricat, 0,12
CS Barieră vapori
BCA Vezi tabel 0,002 0,87
(2, 6, 7, 8, BCA
(R=0,74 0,15
9) Şapă mortar
m2K/W) 0,02
ciment
0,005
Carton bitumat

 Suprafaţa totală a terasei: 2737,8 m2 (Te), 314,9 m2 (Te la CS)


Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
Suprafa
ţa Te 310,7 300,2 307,1 311,6 295,7 295,7 298,0 307,8 310,9
[m2]
Suprafa
34,12
ţa Te la 33,5 39,5 33,5 33,5 34,1 34,1 38,9 33,5
5
CS [m2]
 Material finisaj: pietriş (4 tronsoane: 1,3,4,5), carton bitumat (5 tronsoane:
2,6,7,8,9)

 Ferestre / uşi exterioare:


Suprafaţ Tipul Prezenţ
Tronso Amplasar Descrier Grad
a tâmplări ă oblon
n e e etanşare
[m2] ei (i/e)
1 23,000 Fără
FE1 143,425 Lemn măsuri de -
Spaţiu 125,065 etanşare
Încălzit 12,650 Cu măsuri
FE2 96,320 PVC de -
77,920 etanşare
Casa FE1 15,920 Lemn Fără -
Scării măsuri de
etanşare

7
Suprafaţ Tipul Prezenţ
Tronso Amplasar Descrier Grad
a tâmplări ă oblon
n e e etanşare
[m2] ei (i/e)
Fără
UE 3,570 Metal măsuri de -
etanşare
Nota: FE1 - R=0,39 m2K/W FE2 - R=0,49 m2K/W UE - R=0,17 m2K/W

 Starea tâmplăriei: bună / foarte bună (tâmplăria din PVC)


evident neetanşă
fără măsuri de etanşare (tâmplărie cuplată din lemn)
cu garnituri de etanşare
cu măsuri speciale de etanşare
 Alte elemente de construcţie:
 Între casa scărilor şi subsol:
Straturi componente Coeficient
Suprafaţă (i -> e) de
P Descriere
[m2] Grosime reducere
Material
[m] [%]
Mozaic
0,008
Placă beton, şapă, Şapă de egalizare
0,03
Pl. Sb. pardoseală rece 464,945 Placă de beton 0,96
0,20
(R=0,435 m2K/W) armat
0,020
Mortar var

Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
Suprafa
50,2 56,2 50,2 50,2 50,8 50,8 50,8 55,6 50,2
ţa [m2]

 Planşeu peste spaţii comerciale:


Straturi componente Coeficient
Suprafaţă (i -> e) de
P Descriere
[m2] Grosime reducere
Material
[m] [%]
Mozaic
0,008
Placă beton, şapă, Şapă de egalizare
0,06
Pl com pardoseală rece 2584,0 Placă de beton 0,89
0,16
(R=0,399 m2K/W) armat
0,020
Mortar var

Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
Suprafa
294,1 283,5 299,8 281,9 279,0 279,0 281,3 291,2 294,3
ţa [m2]

8
 Pereţi exteriori casa scării:
Straturi componente Coeficient
Suprafaţă (i -> e) de
P Descriere
[m2] Grosime reducere
Material
[m] [%]
Mortar var 0,020
Pereţi structurali
Beton armat 0,180
PE,CS din beton armat Vezi tabel 0,85
BCA 0,125
(R=0,542 m2K/W)
Mortar ciment 0,030

Tronso 9
1 2 3 4 5 6 7 8
n
N
S
E
V
NE
SV
SE
TOTAL

 Elemente de construcţie mobile din spaţiile comune:


 Uşile de intrare în clădire:
uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de
siguranţă (interfon, cheie)
uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă
în perioada de neutilizare
uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată
frecvent deschisă în perioada de neutilizare
 Ferestre de pe casa scărilor - starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de
etanşare:
ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare
ferestre / uşi în stare bună dar neetanşe
ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte

 Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit:


 Suprafaţa locuibilă / a pardoselii spaţiului încălzit : 13917,8/26957,6
m2
Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
Sloc [m2]
Sinc [m2]

9
Volumul spaţiului încălzit : 74133,3 m3
Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
Vinc [m3]

 Înălţimea medie liberă a unui nivel : 2,54 m


 Gradul de ocupare a spaţiului încălzit / nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de
încălzire:
24h/zi
 Înălţimea medie a subsolului faţă de cota terenului sistematizat (m): 1,8.
 Raportul dintre suprafaţa faţadei cu balcoane închise şi suprafaţa totală a faţadei
prevazută cu balcoane: 70%
 Adâncimea medie a pânzei freatice: Ha = 7 m
 Perimetrul pardoselii subsolului clădirii: conform tabel
Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
P[m]

 Instalaţia de încălzire interioară:


 Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:
sursă proprie, cu combustibil : gaze naturale (microcentrale de
apartament)
centrală termică de cartier
termoficare – punct termic central
termoficare – punct termic local
altă sursă sau sursă mixtă
 Tipul sistemului de încălzire:
încălzire locală cu sobe
încălzire centrală cu corpuri statice
încălzire centrală cu aer cald
încălzire centrală cu planşee încălzitoare
alt sistem de încălzire
 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

10
Număr de corpuri Suprafaţa echivalentă
statice [buc] termic [m2]
În În
Tronso Tip corp În
spaţiu În spaţiu
n static spaţiu Tota
l spaţiul l Total
l l
comu locuit comu
locuit
n n
650/170/2
SEVEN 600
624/4
Termoline
80/50
1
Caledo22PKP6
00
Rondic 30/75
600/200/3
Φ70

 Tip distribuţie a agentului termic de încălzire:


inferioară superioară mixtă
 Necesarul de căldură de calcul [kW]: 2000,97 (conform tabel)
Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
Q[kW]

 Racord la sursa centralizată cu căldură:


racord unic multiplu:….puncte
 Contor de căldură: la fiecare scară
 Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul coloanelor): nu există sau stare
avansată de uzură
 Elemente de reglaj termic şi hidraulic (la nivelul corpurilor statice): repartitoare
şi robinete termostatice doar pentru 5 tronsoane-parţial (1,3,4,7,8)
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale (la
tronsoanele cu repartitoare de costuri:1,3,4,7,8)
Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre
acestea nu sunt funcţionale
Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puţin jumătate dintre
armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale (la tronsoanele fără repartitoare de
costuri: 2,5,6,9)

 Reţeaua de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite:


- Lungime: conform tabel

11
- Diametru nominal: conform tabel
Tronson
Lungimi[
m] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(tur+retur
)
2”
1”
11/2”
11/4”
1/2”
3/4”
3/8”
- Termoizolaţie: material, grosime, tip protecţie, stare (integritate, umiditate): vată
minerală protejată cu carton bitumat, STARE AVANSATĂ DE UZURĂ FIZICĂ

 Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:


Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul
sezon de încălzire
Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate înainte de
ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani
Corpurile statice nu au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult
de trei ani în urmă
 Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire:
Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora,
funcţionale
Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a
acestora sau nu sunt funcţionale
 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor: NU ESTE
CAZUL
 Sursa de încălzire – centrală termică proprie: NU ESTE CAZUL

Date privind instalaţia de apă caldă menajeră:


 Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:
Sursă proprie, cu: gaze naturale
Centrală termică de cartier
Termoficare – punct termic central
Termoficare – punct termic local
Altă sursă sau sursă mixtă

12
 Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:
Din sursă centralizată
Centrală termică proprie
Boiler cu acumulare
Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.
Preparare locală pe plită
Alt sistem de preparare a.c.m.: schimbător de căldură cu plăci
 Puncte de consum a.c.m. / a.r.: 1178 /1596 (conform tabel)
Tronso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n
AC
AR
 Număr de obiecte sanitare - pe tipuri:
Tronson 1 2 3 4 5 6 7 8 9
WC
LAVOAR
BAI
SPALATO
R
CAZAN

 Racord la sursa centralizată de căldură:


racord unic multiplu:….puncte,
Diametru nominal [mm], presiunea necesară (nominal) [mmCA]: 6”, NA
- Lungime (m) : conform tabel - Diametru nominal: conform tabel
Tronson/
Lungimi[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
m]
6”
5”
4”
2”
11/2”
1/2”

 Conducta de recirculare a a.c.m.:


funcţională nu funcţionează nu există
 Contor de căldură general: PE FIECARE SCARĂ
 Debitmetre la nivelul punctelor de consum: la fiecare consumator
 Alte informaţii:
- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic: DA
- programul de livrare a apei calde menajere: fără întrerupere

13
- starea armăturilor şi conductelor de a.c.m.: RELATIV BUNĂ
- temperatura apei reci din zona / localitatea în care este amplasată clădirea
tar (vara) = 15°C, tar (iarna) = 5°C
- număr mediu de persoane: 809 (conform tabel)
Tronso 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n

Date privind instalaţia de iluminat:


 Tip iluminat:
fluorescent incandescent mixt
 Nivelul de iluminare: sub nivelul prevăzut de normele în vigoare.
 Starea reţelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:
bună uzată date indisponibile
 Starea sistemului de iluminat de urgenţă:
bună uzată nu există date indisponibile
 Starea sistemului de iluminat al hidranţilor:
bună
uzată nu există date indisponibile

Conform normativului de calcul a eficientei energetice Mc


001/2006, in vigoare, consumul specific de energie electrica, este :

Nr.camere Nr. S apartament Consum specific


apartamente (m2) pe
apartament
(KWh/an)

Consum electricitate părţi comune: kWh/an)

14
15