Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA A XI A

SEM II

RAPORTUL DINTRE AŞEZĂRI ŞI DEZVOLTARE


TENDINŢE ALE EVOLUŢIEI AŞEZĂRILOR UMANE

EXPLOZIA URBANĂ- creşterea numerică a populaţiei urbane şi extinderea în


teritoriu a oraşelor ;
- dacă până la revoluţia industrială se apreciză că doar 4% din populaţia Terrei
era populaţie urbană, când predomină sectorul agrar, în prezent aceasta a
depăşit sensibil 54%, iar populaţia mondială a crescut de la 1 mld în 1802,
ajungând în prezent la peste 6,7 mld.
- explozia urbană este vizibilă în ţările în curs de dezvoltare datorită sporului
natural foarte ridicat şi a tendinţei de dezvoltare spontană a oraşelor.
- în toate ţările (mai ales în ţările subdezvoltate), o cauză a creşterii populaţiei
urbane o reprezintă migraţia masivă din mediul rural spre mediul urban exodul
rural;
- odata cu revoluţia industrială ce a avut loc in a doua jumatate a sec. al XVIII-
lea pe teritoriul M. Britanii, când s-a descoperit motorul cu abur , ramurile
industriale s-au răspândit în teritoriu, condiţiile de viaţă s-au îmbunătăţit, au avut
loc investiţii în sistemul sanitar, educaţional, a apărut mecanizarea în agricultură,
oferind o mai mare protecţie a populaţiei, ceea ce a determinat o creştere rapidă
a populaţiei într-o perioadă scurtă de timp- explozia demografică.
- cele mai vechi oraşe au apărut în anii 8000 î. Hr.: Catal Höyük (Asia Mică-
Turcia), iar în anii 4000 î.Hr. : Ur, Uruk, kiş, Eridu, Ierihon, Babilon-Mesopotamia,
Mohenjo Daro- Pakistan- oraşe deyvoltate în timpul civilizatiei agricole.
1. EXPLOZIA URBANĂ ÎN ŢĂRILE SUBDEZVOLTATE
- oraşele se dezvoltă în teritoriu în mod spontan, apărând în împrejurimile
acestora întinse cartiere subdezvoltate şi cu aspect rural.
2. EXPLOZIA URBANĂ ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE
-există trei categorii de oraşe din ţări dezvoltate, diferenţiate prin specificul
fizionomiei:
oraşe europene
oraşe nord americane
oraşe est asiatice
- s-a considerat că cel mai mare oraş de la începutul sec. XXI ar urma să
devină Ciudad de Mexico
recent, se consideră că Tokyo va mai deţine un timp supremaţia mondială, el
va rămâne probabil câteva decenii, cea mai mare aglomerare urbană a Terrei
- dimensiunile creşterii demografice a oraşelor la sfârşitul secolului al XX- lea
ilustrează forte clar expresia de explozie urbană ;
- orasele europene: au aspect medieval în partea central(aspectul lor
iniţial), iar spre periferie sunt cartiere rezidenţiale (cartiere noi), zone de
transport , industrial, precum şi spaţii de agreement; în unele se întâlnesc la
exterior “zone de tehnopol”( activităţi tehnologice, cercetari ştiinţifice şi
informatică: Paris (9,5 mil.loc), Londra (7,3 mil.loc).
- oraşe nord-americane: au o vechime redusă, caracterizate prin: structură
stradală bine individualizată (unghiuri drepte), se dezvoltă pe verticală; nu
există suburbii, dotările urbane sunt peste tot, inclusiv la periferie, zonele de
tehnopol sunt la distanţe apreciabile;
- se individualizează adevăratele oraşe etnolingvistice : europeni,
asiatici, negrii, hispano americani, etc.
- oraşele asiatice – îmbină elementele tradiţionale cu o înaltă infrastructură
urbană, prezentând în zone litorale- zone economice speciale.
Cele mai mari oraşe : Tokyo (27 mil.), Ciudad de Mexico (16,6 mil.),
New York (16,5 mil).
CLASA A XI A
SEM II

- exploziA urbanădezvoltarea industriei si cerere de forţă de muncă.