Sunteți pe pagina 1din 3

MOTTO: Natura nu a trdat niciodat inima care a iubit-o.

William Wordsworth

Conceptul de Parc Naional a fost definit prima dat n 1969 la New Delhi, astfel un Parc National este arealul relativ ntins, unde unul sau mai multe ecosisteme nu sunt material alterate de om, unde speciile de plante i animale, aspectele eomorfolo ice i ha!itatele sunt de un interes tiinific educativ i recreativ deose!it" Numele regiunii vine din limba masailor: Siringitu- pmntul fr de sfrit. n 191 ! ameri"anul Ste#art $d#ard %&ite a fost primul alb "are a "l"at prin 'on. (egiunea grupea' mai multe areale de "onservare i prote")ie! "el mai "unos"ut fiind *ar"ul Na)ional Serengeti. +e'at ,ntr-un "limat sube"uatorial! a"esta are 1-../ 0m 1 i este lo"ali'at ,n nordul 2an'aniei! la grani)a "u 3en4a! a"operind trei tipuri de medii! "are se desfoar pe un peisa5 de origine vul"ani": 1. 6mpiile! lipsite aproape ,n totalitate de "opa"i! dar pline de martori graniti"i! repre'int peisa5ul "el mai emblemati" al par"ului. 7iind o 'on de savan! ai"i traies" peste 8 de spe"ii de erbivore mari: 'ebre! ga'ele! impala! bivoli! ,ns i prdtoare importante- leii i leopar'ii afri"ani. 1. !!6oridorul negru din vest! "are a"oper savana mltinoas din 'ona rului 9rumeti! este lo"ul unde tries" "ro"odilii de Nil i maimu)ele 6olobus! ,ns este probabil mai "unos"ut pentru turmele migratoare "are tre" pe ai"i! din mai pn ,n iulie. . *artea nordi"! ,n "are peisa5ul de savan este dominat de arbori i arbuti! dar i de 'one deluroase! este arealul ,n "are predomin elefan)ii i girafele.

+e'rile umane sunt inter'ise ,n *ar"ul Na)ional Serengeti! "u e:"ep)ia "elor "are se o"up de par" i a "elor "are ,l p'es". ;ia)a slbati" este deosebit de bogat ai"i. n lunile ploioase! adi" din noiembrie pn ,n mai! sute de mii de animale migrea' prin "mpii: ai"i ,n"epe fenomenul "unos"ut ,n literatur de spe"ialitate drept Migraia anual din Serengeti. Spre sfritul lunii mai! "nd iarba a fost de5a "onsumat sau s-a us"at! animalele ,i ,n"ep marul "tre 'onele mai bogate ,n resurse de ap din nord. +i"i! iarba este mai ,nalt i mai mult! peisa5ul ,n"epe s fie deluros! iar peste un milion de animale slbati"e <i 188 888 de 'ebre= se deplasea' "tre a"east 'on. S*$6>> ?6(?2>2$ #$ist cinci specii em!lematice pentru acest parc, fiind, totodat, cele mai v%nate animale nainte de reali&area proiectului de conservare' leul, leopardul, rinocerul, !i&onul i elefantul" n anii @/8! guvernul a ,n"er"at s opreas" migra)ia animalelor spre nord! utili'nd un gard uria de srm g&impat. 9ardul nu a re'istat ni"i m"ar primului val migrator. n a"eeai perioad!

,ns! ,ntreaga )ar s-a "onfruntat "u o "ri' e"onomi" de propor)ii! fapt "are a determinat un de"lin important al ariei prote5ate. Ara"ona5ul pentru filde a de"imat popula)ia de elefan)i! pn "nd au rmas doar "teva sute de indivi'i ,n ,ntregul par" B iar repre'entan)ii par"ului nu au putut s ia msuri din "au'a lipsei de resurse. 6u toate a"estea! bra"ona5ul nu a fost ni"iodat "omplet eradi"at. 6onform site-ului *ar"ului Na)ional! popula)iile "are lo"uies" ,n apropierea par"ului u"id ,n fie"are an ""a -8888 de animale! ma5oritatea antilope 9nu! dar i 'ebre! girafe! bi'oni i impala. 9uvernul! dar i organisme din ,ntreaga lume! ,n"ear" s "reas" gradul de efi"ien) al a"estei 'one de importan) "ru"ial pentru biodiversitatea mondial. Peste ( milioane de animale strbat permanent "mpiile par"ului: mari turme de antilope <spe"ii pre"um *etterson! impala! 'ebre! ga'ele! vi)ei slbati"i dar i alte "opitate=! animale medii "um ar fi leul! leopardul! g&epardul! &iena! "inii slbati"i et".! dar i animale mari pre"um bivolul! girafa! elefantul sau &ipopotamul. Cintre "ele D88 de spe"ii de psri "are tries" ,n Serengeti! enumerm "teva e:emple: vulturul! flamingo! bar'a sau stru)ul. Cintre reptile remar"m "ro"odilul! dar i multe spe"ii de erpi. *este 1.D88.888 de &e"tare de savan i "teva milioane de animale! sute de spe"ii de psri! un e"osistem uni" pe 2erra! un spe"ta"ol mre) al naturii. >S2?(>6 *ana in timpurile "oloniale ,n 2an'ania n-a fost ne"esar s se ia msuri de prote")ie a naturii sau a animalelor! deoare"e btinaii vnau numai stri"tul ne"esar i nu "au'au poluarea mediului ,n"on5urtor. +"east situa)ie se va s"&imba ,n se"olul al E>E-lea la sosirea "olonitilor europeni! "are fiind dorni"i de profit! au pornit o vnare intensiv "u arme moderne a animalelor din regiune. +"east interven)ie nedorit a omului a dus la de'e"&ilibrul e"ologi" al regiunii lo"uite de masai. n anul 1919 Serengeti devine re'ervatie natural! iar ,n 19D1 este de"larat *ar" Naional. n anul 19D9 regiunea vul"ani" Ngorongoro aflat ,n sud va fi separat de Serengeti! fiind de"larat 6onservation +rea- regiune de prote"ie a animalelor slbati"e! areal ,n "are se va inter'i"e masailor s paune'e "u animalele. Parcul Naional Serengeti se afl din 19F1 pe lista GN$S6?! ,n po'i)ia 1D/.

Surse info: &ttp:HH###.gl"om."omH&assanHserengeti.&tml! &ttp:HHen.#i0ipedia.orgH#i0iHSerengetiINationalI*ar0! &ttp:HH###.serengeti.orgH Sursa imagini: &ttp:HH###.serengeti.orgHgf:HimgImapImigration.gif! &ttp:HHfarm .stati".fli"0r."omH1 -FH1F8.91-818I1D-bFF11F1.5pg! &ttp:HHsafari#ise."om.naH#p"ontentHuploadsH1889H11H1lions-serengeti.5pg

Parcul )eren eti este vi&itat anual de peste 9**** de turiti. (ead more: &ttp:HH###.des"opera.netHlo"uriIserengeti.&tmlJi:''1?KGoaL%* PLANIFICAREA CMLMTORIEI 6NNC SM O$(9> *erioada "ea mai potrivit din an pentru a vedea marea migra)ie de antilope gnu este de"embrieiulie. *entru a observa animalele prdtoare! pute)i merge ,n Serengeti ,n"epnd din luna iunie pn ,n o"tombrie. POSIBILITI DE ACCES Se poate a5unge cu avionul' - 6ompania aerian de transport KLM- toate 'borurile ateri'ea' pe Kilimanjaro Airport! "el mai apropiat aeroport de Serengeti. *re)ul unui ta:i de ai"i pn ,n Serengeti este de apro:imativ D8P-/8P! iar drumul durea' -8 de minute. - 6ompania Swissair- are "urs dire"t spre Nairobi Jomo Kenyatta Airport! 3en4a <ple"are din Quri"&= sau spre Car es Salaam! de unde se poate lua ulterior un alt avion spre +rus&a. Ce ai"i! un 'bor dire"t spre Serengeti <pistele de ateri'are Seronera i 3ira#ira- ,n "oridorul de vest= "ost estimativ 1 DPHpers. Cu autocarul' Serengeti se afl la safari "u auto"arul. D 0m distan) de aeroportul din +rus&aR se pot fa"e "urse organi'ate ,n stil

POSIBILITI DE CAZARE )afari lod es- situate ,n inima slbti"ieiR repre'int varianta optim de "a'are pentru iubitorii de safari +)eronera ,ildlife -od e- Seronera! .ilila -od e6entral Serengeti= -u$ur/ tented camps- Mbalageti Camp <"oridorul de vest=! 0usini Camp 1otels' )in ita 2rumeti 3eserves Campin - "a'are ,ntr-un campsite (44 pe toat supra aa par!ului" repre'int varianta alternativ mai pu)in "ostisitoare. $ste ne"esar permisia 2+N+*+ <#an$ania National %ar&s aut'ority" sau a administratorului lo!al !are se o!up de protejarea (i organi$area par!ului)