Sunteți pe pagina 1din 1

1 .

GEOGRAFIA POLITICĂ

Geografia politică, ramură a geografiei umane, studiază:


• unităţile teritorial-politice: statele, unităţile teritorial-
politice mai mici, componente ale statelor şi teritoriile
dependente;
• morfologia, frontierele şi caracteristicile unităţilor
teritorial-politice;
• relaţiile dintre unităţile teritorial-politice;
• efectele teritoriale ale acţiunii politice.
Statul a apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării societăţii în
formele sale inferioare, ca urmare a apariţiei proprietăţii private
asupra mijloacelor de producţie. în timp, statul s-a conturat ca o
unitate administrativ-politică, limitată de graniţe bine definite,
recunoscute internaţional, cu statut independent, guvernate de o
instituţie politică. Statul este alcătuit din două elemente
inseparabile: teritoriul şi populaţia, care se reprezintă prin două
trăsături esenţiale:
- una de ordin politico-administrativ, concretizată în
forma de stat (forma de guvernământ, regimul politic,
structura);
- alta de ordin economic, exprimată prin necesitatea
valorificării teritoriului de întindere limitată, alcătuit din
subsol, sol, ape şi domeniul aerian de deasupra, cuprins între
graniţele exterioare.
Principalele trăsături ale teritoriului de stat:
• este limitat ca întindere prin graniţe şi are un contur, care
îi determină o anumită configuraţie;
• are o poziţie bine determinată pe harta politică a lumii;
• are o structură fizico-geografică diferenţiată;
• arc un număr de locuitori ce valorifică acel teritoriu în
interesul societăţii.
Teritoriul dependent este un spaţiu geografic guvernat sau condus
de către un stat (sau o unitate politică) fără ca acesta să facă parte
din statul respectiv. De exemplu: insulele Bermude, Groenlanda,
Noua Caledonie, Gibraltar, Sahara Occidentală, Svalbard. în
vocabularul geopolitic se mai operează şi cu termenii:
- teritoriu internaţional, aflat sub control internaţional,
tutelat de organizaţii internaţionale. De exemplu: Antarctida.
- teritoriu ocupat, care suportă un regim de ocupaţie, în
timpul unui război, cu un statut aparte în cadrul statului care
1-a cucerit. De exemplu: teritoriile Gaza, Golan,
Cisiordania, ocupate de Israel.
- teritoriu statal efectiv, care priveşte acea parte a
teritoriului de stat ce contribuie efectiv la viaţa economică şi
este, real, controlată de statul căruia îi aparţine. De exemplu:
pe teritoriul Republicii Moldova, Transnistria şi Găgăuzia
nu se află sub controlul real al statului şi al serviciilor
securităţii, acestea fiind orientate spre exterior.
- teritoriu administrativ - parte din teritoriul naţional
supusă jurisdicţiei şi administraţiei, exercitate la o anumită
treaptă. De exemplu: judeţul, districtul.