P. 1
Acte Necesare Inscriere Licenta

Acte Necesare Inscriere Licenta

|Views: 51|Likes:
Published by Ade Adutza

More info:

Published by: Ade Adutza on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2011

pdf

text

original

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ ORGANIZAT

DE FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – BUCUREŞTI 2009

CERERE DE ÎNSCRIERE
CERTIFICAT DE NAŞTERE, în copie legalizată şi orice alt act
care atestă schimbări de nume sau prenume, în copie legalizată;
DIPLOMA DE BACALAUREAT sau ECHIVALENT, în
original
CERTIFICARE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (se
eliberează contra sumei 60 RON studenţilor facultăţilor în care limba
străină este facultativă şi studenţilor care au susţinut la bacalaureat o
probă la limba străină);
SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ / FOAIE MATRICOLĂ
(unde este cazul) ÎN ORIGINAL
COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE CU CODUL
NUMERIC PERSONAL;
4 FOTOGRAFII 3/4
DOSAR PLIC;
CHITANŢA DE ACHITARE a taxei de 500 RON (taxa se va
achita la casieria Universităţii „Spiru Haret”);
Nu se admite plata prin poştă.


UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ –
BUCUREŞTI
CERERE DE ÎNSCRIERE
la examenul de LICENŢĂ
sesiunea iulie 2009
1. Nume şi prenume :
______________________________________________________________
2. Specializarea absolvită, forma de învăţământ şi durata
studiilor:________________________________________________________
_________________________ centru teritorial

_______________________
3. Anul absolvirii:____________________________
4. Liceul absolvit:____________________________
A) Profilul :____________________________
B) Anul absolvirii, cu diplomă de
bacalaureat:_________________________________
5. Data şi locul naşterii :
ziua ______luna_______loc.__________jud.______________
6. CNP:____________________
7. Prenumele părinţilor : tata____________, mama_________________
8. Sexul:_______________________
9. Naţionalitatea:_________________
10. Cetăţenia:_____________________
11. Domiciliul stabil : localitatea
______________________________________________ cod
poştal_____________, str.__________________, nr._______, bloc_______,
sc.______, etaj_______, ap._________, jud.________, telefon
_____________.

Data_________ Semnătura_________________


Se va completa de către absolvenţii la forma de învăţământ ID

cu diplomă de bacalaureat:_________________________________ 5. Liceul absolvit:____________________________ A) Profilul :____________________________ B) Anul absolvirii. mama_________________ 8.__________________.______________ 6. sc.__________jud. Domiciliul stabil : localitatea ______________________________________________ cod poştal_____________. Sexul:_______________________ 9. Anul absolvirii:____________________________ 4.________. str. ap.______. Specializarea absolvită. nr. Data_________ ∗ Semnătura_________________ Se va completa de către absolvenŃii la forma de învăŃământ ID . Data şi locul naşterii : ziua ______luna_______loc. CetăŃenia:_____________________ 11. NaŃionalitatea:_________________ 10. Nume şi prenume : ______________________________________________________________ 2. forma de învăŃământ şi durata studiilor:________________________________________________________ _________________________ centru teritorial∗_______________________ 3._________. bloc_______._______. telefon _____________. etaj_______.FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ – BUCUREŞTI CERERE DE ÎNSCRIERE la examenul de LICENłĂ sesiunea iulie 2009 1. Prenumele părinŃilor : tata____________. jud. CNP:____________________ 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->