Sunteți pe pagina 1din 1

Nu rămâne indiferent, implică-te și tu!

Mediul în care copiii se dezvoltă, schimbările sociale Deseori avem calități sau capacități deosebite, însă nu
şi politice alături de percepţia comunităţii din care fac știm cum să le punem în practică, fie pentru că nu ne-a
parte, au un impact major din perspectiva învățat nimeni, fie pentru că, uneori, acest lucru este
oportunităţilor pentru educaţie, dezvoltare, orientare foarte greu de realizat.
profesională, incluziune socială şi participare.
În dezvoltarea noastră personală stabilirea unor priorități
Grupurile specifice din zonele rurale precum copiii, și disciplina în punerea lor în practică sunt elemente
tineretul, populaţia romă, şomerii continuă să fie esențiale pentru a ajunge la un rezultat care să ne
expuse unui risc de sărăcie semnificativ. Educaţia reprezinte și să ne împlinească.
este factorul cel mai strâns corelat cu nivelul de
bunăstare. Astfel, riscul de sărăcie scade în mod CE? Care sunt obiectivele pe care doresc să le ating?
substanţial odată cu creşterea nivelului de educaţie.

Decalajele existente între mediile de rezidenţă din CINE? Care sunt talentele și abilitățile mele?
care copiii fac parte, afectează deprinderea
abilităţilor sociale şi de integrare profesională a CUM? Cum să îmi stabilesc prioritățile?
acestora.

Dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor, permite


folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber,
dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea
capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în
rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea
voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter.

Implicarea factorilor sociali - familie, şcoală, organizații neguvernamentale, comunitate, în


formarea deprinderilor sociale ale copiilor, reprezintă un element fundamental în pregătirea
acestora pentru o viață adultă, responsabilă și autonomă.