Sunteți pe pagina 1din 3

Asociația Formare Dezvoltare Asistență Forda Buzău

Str. Molidului nr.13 Buzau cod 120156 Tel/Fax: 0238722181 email: office@forda.ro Web: www.forda.ro

Proiect: „Program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor aflaţi în situaţii de risc
din mediul rural buzoian”

Chestionar de identificare a nevoilor

de educatie non-formală

1. Care considerați că sunt problemele / constrângerile cu care se confruntă copiii din


grupa de vârstă 13 – 18 ani din comunitatea Dvs, prin prisma dezvoltării abilităților
necesare în viață?

□ Timp insuficient petrecut de părinți cu copiii


□ Adoptarea (non) valorilor și modelelor prezentate de mass-media
□ Situație economică precară a familiei
□ Programa școlară foarte încărcată, care nu permite alocarea de timp pentru activități de
educație nonformală.

□ Lipsa Programelor / Organizațiilor care să atragă copiii din grupa de vârstă 13 – 18 ani în
activități / proiecte de dezvoltare comunitară (activități sociale, caritabile, activități de organizare
și petrecere a timpului liber, activități de protecție a mediului înconjurător, etc.)

□ Altele …………………………………………………………………………………………
Asociația Formare Dezvoltare Asistență Forda Buzău

Str. Molidului nr.13 Buzau cod 120156 Tel/Fax: 0238722181 email: office@forda.ro Web: www.forda.ro

2. Ce abilități de viață / competențe / deprinderi considerați că sunt cele mai importante


pentru copiii din grupa de vârstă 13 – 18 ani din comunitatea Dvs.?

□ Competențe de gândire (Luarea de decizii, Rezolvarea problemelor, Gândirea critică,


Autoînvățarea)

□ Abilități de administrare (Autoresponsabilizarea, Stabilirea obiectivelor, Planificare /


Organizare)

□ Abilități de raportare la societate (Comunicare, Acceptarea diferențelor, Egalitatea de


șanse)

□ Deprinderi de dăruire și muncă (Implicarea în viața comunității, Voluntariatul)


3. Care considerați că sunt entitățile care trebuie să se implice în dezvoltarea abilităților de
viață la copiii din grupa de vârstă 13 – 18 ani?

□ Școala
□ Familia
□ Administrația publică locală
□ Prieteni, cercul de cunostințe
□ Altele: ............................................................................................................................
Asociația Formare Dezvoltare Asistență Forda Buzău

Str. Molidului nr.13 Buzau cod 120156 Tel/Fax: 0238722181 email: office@forda.ro Web: www.forda.ro

4. Cum considerați că ar trebui dezvoltate activitățile de educație nonformală a copiilor din


grupa de vârstă 13 – 18 ani la nivelul comunității Dvs.?

□ Înființarea unui Club al copiilor care să desfășoare activități tematice


□ Înființarea unui Centru de voluntariat pentru copii și adolescenți
□ Înființarea unui ONG cu activități dedicate copiilor/adolescenților
□ Înființarea unui After school (Școala de după școală) care să dezvolte programe de
educație nonformală

□ Altele: …………………………………………………………………………………

5. Care considerați că sunt calitățile unui copil / adolescent de succes în zilele noastre?
Enumerați 3 calități.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___

6. Numiți minim 3 factori pe care-i considerați relevanți pentru reușita în viață.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___

Vă mulţumim !

S-ar putea să vă placă și