Sunteți pe pagina 1din 4

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.

-IL-01
CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia “0”
SRL Exemplar nr.
BUCURE Pag.1 din 4
STI
1. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII

EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA


CONSTRUCTII
Cod MC-IL-01, Revizia « 0 »

LISTA DE SEMNATURI

ELABORAT VERIFICAT APROBAT


Numele si prenumele
Data
Semnatura

LISTA DE DIFUZARE

Nr Destinatarul Revi zia Exemplar Data Semnatura


crt documentului

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI

Nr Nota de Denumirea Data Cod Pag.


crt modificare/retragere modificarii/ document
retragere
SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-01
CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia “0”
SRL Exemplar nr.
BUCURE Pag.2 din 4
STI
1. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII

EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII

1. SCOP

Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se


realiza lucrarile de fundatii de orice tip ( continue, izolate, radiere, directe pe
piloti)

2. DOMENIU DE APLICARE

Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de fundatii executate de SC


PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI.

3. DEFINITII SI ABREVIERI

Specifice nu sunt

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

La intocmirea instructiunii se fac referiri la : Normativ P 10/1986 , proiectare


si executie fundatiilor de suprafata cu solutii performante.

5. INSTRUCTIUNEA
1
5.1 Conditii prealabile

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;


- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare;
- verificarea conditiilor speciale, pamanturi sensibile la umezire, pamanturi
contractile;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie , apa si alte utilitati
- trasarea lucrarilor;
- existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese metalice
conform planurilor de executie;
- trasarea pozitiei cofrajelor;
- inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor;

5.2. Descrierea instructiunii


Fundatiile directe pot fi: continue, izolate, pe grinzi continue sau pe reazeme
izolate si grinzi, pe radier.
SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-01
CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia “0”
SRL Exemplar nr.
BUCURE Pag.3 din 4
STI
1. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII

Fundatiile se alcatuiesc din: zidarie de piatra, beton simplu, beton armat,


beton ciclopian
Fundatiile se executa pe baza unui proiect tehnologic de executie, care
trebuie sa cuprinda toate detaliile, otelul beton folosit si marca betonului.
Inainte de inceperea executarii lucrarilor de fundatii trebuie sa fie terminate
lucrarile pregatitoare si anume:
• trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor;
• protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant;
• coborarea nivelului apelor subterane, pentru a permite executarea corpului
de fundatiilor in uscat, atunci cind procedeele de executie adoptate nu
permit executarea sub apa;
• asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea
normala a utilajului de lucru, a depozitelor de materiale si a instalatiilor
auxiliare necesare executarii fundatiilor;
• verificarea axelor fundatiilor;
• verificarea corespunzatoare dintre situatia reala si proiect in ceea ce
priveste calitatile terenului, dimensiunile si pozitiile, in limitele admise
tolerantelor prescrise.
• Incheierea procesului verbal de receptie a terenului de fundare.
Se vor respecta rosturile de tasare si dilatare din proiect.
Betonarea trebuie sa se faca continuu fara intreruperi, in cazul cand nu este
posibil aceasta din cauze organizatorice sau din cauza formei si a dimensiunilor se
vor respecta rosturile de lucru stabilite de proiectant.
In cazul fundarii in apa cu sau fara epuismente se va verifica in mod special
ca nu s-au produs afuieri, ebulmente, prabusiri, sau ca efectele acestora au fost
inlaturate astfel incat fundatia sa se execute corect conform proiectului
In cazul fundarii constructiilor pe terenuri slabe de tipul argilelor moi, nisipuri
afanate, umpluturi, se vor respecta toate masurile prevazute de normativ si proiectul
tehnic.
In cazul fundatiilor pentru stalpi metalici si a celor pentru utilaje se va verifica
calitatea pieselor metalice de prindere si pozitiile lor precum si a mortarului sau
betonului pentru incastrare, subbetonare.
In cazul fundatiilor de tip pahar pentru incastrarea stalpilor prefabricati, se va
verifica dimensiunile golului ( sectiuni orizontale si verticale) impanarea, precum si
incastrarea definitiva prin betonare.
Se vor lua masuri suplimentare de mentinere a echilibrului stalpilor in timpul
montarii.
La executarea lucrarilor de fundatii se vor respecta ”Normele republicane de
protectia muncii”, “Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” si
“Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-01


CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia “0”
SRL Exemplar nr.
BUCURE Pag.4 din 4
STI
1. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului punctului de lucru si a


sefului de santier. Verificarea lucrarilor se face de catre responsabilul CQ care va
informa responsabilul tehnic cu executia de verificarile facute. Acesta va face
inregistrarile in dosarul lucrarilor verificate. Directorul general adjunct va notifica in
scris si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata
executiei.

7. INREGISTRARI

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:


- proces verbal de lucrari ascunse
- proces verbal de trasare a lucrarilor
- proces verbal la recoltarea probelor de pamant

8. ANEXE

Specifice nu sunt