Sunteți pe pagina 1din 5

*Sub fonul unei melodii de marş elevii sînt invitaţi să treacă în faţa clasei.

Toţi poartă forma de


şcolar, în mîini ţin cîte o floare.

*Învăţătoarea anunţă invitaţilor scopul sărbătorii.

1. Mesajul zilei (Prezentare Power Point)


Cartea-i o poveste,
Ne poartă departe...
Zînă bună este,
Sărut mîna, Carte!

Cartea-i ca un soare
De ea avem parte,
E o învăţătoare,
Sărut mîna, carte!

Cartea-i ca şi-o mamă


Sfaturi ne împarte,
De ea ţinem seamă.
Sărut mîna, carte!
2. Împreună cu elevii descoperim subiectul lecţiei
Cartea este izvorul cunoştinţelor.
3. Anunţarea obiectivelor lecţiei

Obiective de referinţă:
• Să demonstreze capacităţi de scriere şi citire corectă, conştientă.
• Să utilizeze în vorbirea orală şi scrisă cuvinte literare studiate anterior.
• Să-şi expună, în termeni proprii, părerile despre activităţile desfăşurate pe
parcursul anului şcolar.

Obiective operaţionale:
• O1 – să recepteze mesajul unui text sau poezii audiate sau citite;
• O2 – să raporteze imagini la textele cunoscute;
• O3 – să recite clar, expresiv versuri;
• O4 – să alcătuiască enunţuri cu cuvinte de reper sau în baza imaginilor;
• O5 – să manifeste interes şi curiozităţi pentru activităţile propuse.

4. Deschiderea activităţii cu cîntecul „Ora-i de plecat la şcoală”

1
5. Recitarea versurilor
Dragi părinţi, dragi spectatori
Azi, cînd totu-i plin cu flori,
Azi, în zi de sărbătoare
Clasa-ntîi dă o serbare”

La noi acum e mare sărbătoare,


Mai mîndră decît ieri, mai luminoasă
Şi-mpodobită e întreaga clasă
„ABECEDARUL” să-l sărbătorească!

L-am găsit pe bancă-n dar


La-nceput de an şcolar
Şi-avea litere mărunte,
Mici şi necunoscute.

6. Dialog cu eroul sărbătorii, ABECEDARUL:


-Bună ziua, dragi prieteni!
- Bună ziua, prietene Abecedar!
-Vă mai amintiţi de prima zi de şcoală?
-Da, da!
Eraţi voioşi şi prea nerăbdătători
Să dezlegaţi mai iute taina slovei,
Să nu mai fiţi neştiutori
În meşteşugul scrisului şi vorbei.
-Aşa e!
-Am sosit prieteni mici,
Am sosit şi eu aici
Şi-nainte de-a începe
Dragi băieţi şi voi, dragi fete,
Am ceva ca să vă spun!
-Ce?
-Aţi muncit?
-Am muncit, clasa-ntîi am isprăvit!
-Aţi învăţat?
-Am învăţat, clasa-ntîi am terminat!
-A fost lung al vostru drum?
-A fost lung pînă acum!

7.„Adio, drag ABECEDAR” (Prezentare Power Point)


1 slaid „ Adio, drag ABECEDAR” - titlu.

2 slaid Meditaţie „Copilăria”

Într-un loc preacurat,cum este meleagul meu, ne îndreptăm şi noi , pas cu pas...
Copilăria spre un viitor mai luminos!
Prin tot ceea ce suntem ... gîndurile noastre, visele, speranţele, frumuseţea copilăriei se
răsfrînge în coapsa arborilor şi rămîne pe roua florilor de primăvară, aşteptînd parcă
mugurii viitorului să-şi desfacă faţa în petale...

2
Şi gîndurile noastre de copii bat la tîmpla timpului....aşteptînd clipa de răscruce din
care s-a născut Leagănul copilăriei noastre .
Fiecare zi din viaţa noastră e o minune....

3 slaid Prezentarea manualului „Abecedar”

Bună Copilărie!

Sînt ABECEDARUL. Un an am fost împreună... Dar a sosit timpul să ne despărţim. Nu-mi


pare rău de nimic deoarece aţi fost cei mai harnici, cei mai buni la citire şi scriere, cei mai
ageri în exerciţii!

4 slaid Recunoaşteţi litera după versurile:

A - e aţă, alfabet,
B- e BINE în caiet,
C- e un covrig muşcat,
D- din DATĂ l-am aflat,
E- e primul din ELEV,
F- e floarea ce-o culeg,
G – e foarte complicat,
Iar peH l-am cam uitat.

5 slaid Rostiţi alfabetul

AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZ

8. Poezii despre alfabet


Deci cunoaştem alfabetul,
Ştim să scriem, să citim,
Literele-n şir pe toate
Pe de rost le denumim.

Şi-acum literele toate


Din ABECEDAR buchet
Vin cu dragoste s-arate
Ce înseamnă alfabet.

Acesta este alfabetul


L-am învăţat încetul cu încetul,
Putem spune aşadar:
(toţi) Rămîi cu bine, drag ABECEDAR!
Rămîi cu bine, drag ABECEDAR,
La anul tu vei învăţa
Alte rînduri de copii
A scrie şi a a citi.

3
6 slaid Recunoaşteţi textele după imagini

(Se expun tema şi ideea textului)

(Se expun tema şi ideea textului)

( Recitarea poeziei)

(Interpretarea cîntecului)

7 slaid Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor:

8 slaid Interpretaţi cîntecul ,, Limba românească”


Mult e dulce şi frumoasă
Limba ce-o vorbim,
Altă limbă-armonioasă
Ca ea nu găsim.
Saltă inima-n plăcere
Când o ascultăm,
Şi pe buze-aduce miere
Când o cuvântăm.

Moldoveanul o iubeşte
Ca sufletul său,
Vorbiţi, scrieţi româneşte,
Pentru Dumnezeu.
Limba, ţara, vorbe sfinte
La strămoşi erau;
VORBIŢI, SCRIEŢI ROMÂNEŞTE,
PENTRU DUMNEZEU

9 slaid Scrieţi o scrisoare Abecedarului

4
8. Poezii
De-acum ştiu ce-nseamnă şcoală
Ştiu că trebuie să-nvăţ,
Greutăţi noi nu cunoaştem
Că sîntem cei mai isteţi!

Multe altele mai ştim:


Să vorbim, să socotim,
Fiecare din noi ştie
Să citească şi să scrie.

Mulţumiri aduc din suflet


Celor ce ne-au învăţat
Cu răbdaer, cu căldură
Minţile ne-au luminat.

9. Cuvînt de încheiere din partea învăţătoarei, asistenţilor, părinţilor.

10. Poezia de încheiere


Să strigăm toţi într-un glas:
Şcoală dragă, bun rămas!
Vom veni peste trei luni
Şi mai harnici, şi mai buni.
Dar acum la încheiere
Vă zicem: “LA REVEDRE!”