SERBAREA ABECEDARULUI

*Sub fonul unei melodii de marş elevii sînt invitaţi să treacă în faţa clasei.

Toţi poartă forma de şcolar, în mîini ţin cîte o floare. *Învăţătoarea anunţă invitaţilor scopul sărbătorii.

1. Mesajul zilei (Prezentare Power Point)
Cartea-i o poveste, Ne poartă departe... Zînă bună este, Sărut mîna, Carte! Cartea-i ca un soare De ea avem parte, E o învăţătoare, Sărut mîna, carte! Cartea-i ca şi-o mamă Sfaturi ne împarte, De ea ţinem seamă. Sărut mîna, carte! 2.

Împreună cu elevii descoperim subiectul lecţiei
Cartea este izvorul cunoştinţelor.

3. Anunţarea obiectivelor lecţiei Obiective de referinţă:
Să demonstreze capacităţi de scriere şi citire corectă, conştientă. Să utilizeze în vorbirea orală şi scrisă cuvinte literare studiate anterior. • Să-şi expună, în termeni proprii, părerile despre activităţile desfăşurate pe parcursul anului şcolar.
• •

Obiective operaţionale:
O1 – să recepteze mesajul unui text sau poezii audiate sau citite; O2 – să raporteze imagini la textele cunoscute; • O3 – să recite clar, expresiv versuri; • O4 – să alcătuiască enunţuri cu cuvinte de reper sau în baza imaginilor; • O5 – să manifeste interes şi curiozităţi pentru activităţile propuse.
• •

4. Deschiderea activităţii cu cîntecul „Ora-i de plecat la şcoală”

1

gîndurile noastre.cum este meleagul meu. drag ABECEDAR” (Prezentare Power Point) 1 slaid „ Adio. drag ABECEDAR” . Am sosit şi eu aici Şi-nainte de-a începe Dragi băieţi şi voi. visele.titlu. Azi.. Dialog cu eroul sărbătorii. dragi prieteni! . Copilăria spre un viitor mai luminos! Prin tot ceea ce suntem ... 6. pas cu pas. clasa-ntîi am terminat! -A fost lung al vostru drum? -A fost lung pînă acum! 7. 2 slaid Meditaţie „Copilăria” Într-un loc preacurat. Recitarea versurilor Dragi părinţi. dragi spectatori Azi. -Aşa e! -Am sosit prieteni mici. 2 . Mai mîndră decît ieri. Să nu mai fiţi neştiutori În meşteşugul scrisului şi vorbei. Am ceva ca să vă spun! -Ce? -Aţi muncit? -Am muncit. aşteptînd parcă mugurii viitorului să-şi desfacă faţa în petale. speranţele.. dragi fete.5. frumuseţea copilăriei se răsfrînge în coapsa arborilor şi rămîne pe roua florilor de primăvară. prietene Abecedar! -Vă mai amintiţi de prima zi de şcoală? -Da. da! Eraţi voioşi şi prea nerăbdătători Să dezlegaţi mai iute taina slovei. ABECEDARUL: -Bună ziua.Bună ziua. clasa-ntîi am isprăvit! -Aţi învăţat? -Am învăţat.„Adio. Mici şi necunoscute. mai luminoasă Şi-mpodobită e întreaga clasă „ABECEDARUL” să-l sărbătorească! L-am găsit pe bancă-n dar La-nceput de an şcolar Şi-avea litere mărunte. în zi de sărbătoare Clasa-ntîi dă o serbare” La noi acum e mare sărbătoare.. cînd totu-i plin cu flori.. ne îndreptăm şi noi .

e BINE în caiet. cei mai ageri în exerciţii! 4 slaid Recunoaşteţi litera după versurile: A . Ştim să scriem.e primul din ELEV.din DATĂ l-am aflat. Putem spune aşadar: (toţi) Rămîi cu bine.Şi gîndurile noastre de copii bat la tîmpla timpului. Poezii despre alfabet Deci cunoaştem alfabetul. 3 .. Iar peH l-am cam uitat.. E. drag ABECEDAR! Rămîi cu bine.e un covrig muşcat. Literele-n şir pe toate Pe de rost le denumim. Dar a sosit timpul să ne despărţim.. alfabet. F. să citim. Şi-acum literele toate Din ABECEDAR buchet Vin cu dragoste s-arate Ce înseamnă alfabet. C.. Acesta este alfabetul L-am învăţat încetul cu încetul. B. Nu-mi pare rău de nimic deoarece aţi fost cei mai harnici. 3 slaid Prezentarea manualului „Abecedar” Bună Copilărie! Sînt ABECEDARUL.e aţă. 5 slaid Rostiţi alfabetul AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZ 8.. G – e foarte complicat...aşteptînd clipa de răscruce din care s-a născut Leagănul copilăriei noastre . D.e floarea ce-o culeg. Fiecare zi din viaţa noastră e o minune. Un an am fost împreună. drag ABECEDAR. La anul tu vei învăţa Alte rînduri de copii A scrie şi a a citi. cei mai buni la citire şi scriere..

. vorbe sfinte La strămoşi erau. SCRIEŢI ROMÂNEŞTE.6 slaid Recunoaşteţi textele după imagini (Se expun tema şi ideea textului) (Se expun tema şi ideea textului) ( Recitarea poeziei) (Interpretarea cîntecului) 7 slaid Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor: 8 slaid Interpretaţi cîntecul . scrieţi româneşte. ţara. Limba. VORBIŢI. Pentru Dumnezeu. PENTRU DUMNEZEU 9 slaid Scrieţi o scrisoare Abecedarului 4 . Altă limbă-armonioasă Ca ea nu găsim. Şi pe buze-aduce miere Când o cuvântăm. Limba românească” Mult e dulce şi frumoasă Limba ce-o vorbim. Vorbiţi. Saltă inima-n plăcere Când o ascultăm. Moldoveanul o iubeşte Ca sufletul său.

8. 9. Dar acum la încheiere Vă zicem: “LA REVEDRE!” 5 . Poezia de încheiere Să strigăm toţi într-un glas: Şcoală dragă. să socotim. bun rămas! Vom veni peste trei luni Şi mai harnici. Greutăţi noi nu cunoaştem Că sîntem cei mai isteţi! Multe altele mai ştim: Să vorbim. Fiecare din noi ştie Să citească şi să scrie. Poezii De-acum ştiu ce-nseamnă şcoală Ştiu că trebuie să-nvăţ. cu căldură Minţile ne-au luminat. Mulţumiri aduc din suflet Celor ce ne-au învăţat Cu răbdaer. Cuvînt de încheiere din partea învăţătoarei. părinţilor. asistenţilor. 10. şi mai buni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful