*Sub fonul unei melodii de marş elevii sînt invitaţi să treacă în faţa clasei.

Toţi poartă forma de şcolar, în mîini ţin cîte o floare. *Învăţătoarea anunţă invitaţilor scopul sărbătorii.

1. Mesajul zilei (Prezentare Power Point)
Cartea-i o poveste, Ne poartă departe... Zînă bună este, Sărut mîna, Carte! Cartea-i ca un soare De ea avem parte, E o învăţătoare, Sărut mîna, carte! Cartea-i ca şi-o mamă Sfaturi ne împarte, De ea ţinem seamă. Sărut mîna, carte! 2.

Împreună cu elevii descoperim subiectul lecţiei
Cartea este izvorul cunoştinţelor.

3. Anunţarea obiectivelor lecţiei Obiective de referinţă:
Să demonstreze capacităţi de scriere şi citire corectă, conştientă. Să utilizeze în vorbirea orală şi scrisă cuvinte literare studiate anterior. • Să-şi expună, în termeni proprii, părerile despre activităţile desfăşurate pe parcursul anului şcolar.
• •

Obiective operaţionale:
O1 – să recepteze mesajul unui text sau poezii audiate sau citite; O2 – să raporteze imagini la textele cunoscute; • O3 – să recite clar, expresiv versuri; • O4 – să alcătuiască enunţuri cu cuvinte de reper sau în baza imaginilor; • O5 – să manifeste interes şi curiozităţi pentru activităţile propuse.
• •

4. Deschiderea activităţii cu cîntecul „Ora-i de plecat la şcoală”

1

cum este meleagul meu.Bună ziua. dragi spectatori Azi. drag ABECEDAR” (Prezentare Power Point) 1 slaid „ Adio. da! Eraţi voioşi şi prea nerăbdătători Să dezlegaţi mai iute taina slovei. cînd totu-i plin cu flori. 2 slaid Meditaţie „Copilăria” Într-un loc preacurat. Azi. ABECEDARUL: -Bună ziua. Recitarea versurilor Dragi părinţi.. gîndurile noastre. drag ABECEDAR” . frumuseţea copilăriei se răsfrînge în coapsa arborilor şi rămîne pe roua florilor de primăvară. Am sosit şi eu aici Şi-nainte de-a începe Dragi băieţi şi voi... dragi prieteni! . Mai mîndră decît ieri. pas cu pas.. ne îndreptăm şi noi .. -Aşa e! -Am sosit prieteni mici. în zi de sărbătoare Clasa-ntîi dă o serbare” La noi acum e mare sărbătoare. mai luminoasă Şi-mpodobită e întreaga clasă „ABECEDARUL” să-l sărbătorească! L-am găsit pe bancă-n dar La-nceput de an şcolar Şi-avea litere mărunte. Copilăria spre un viitor mai luminos! Prin tot ceea ce suntem .5. aşteptînd parcă mugurii viitorului să-şi desfacă faţa în petale. visele. clasa-ntîi am isprăvit! -Aţi învăţat? -Am învăţat. Am ceva ca să vă spun! -Ce? -Aţi muncit? -Am muncit. Mici şi necunoscute. dragi fete. clasa-ntîi am terminat! -A fost lung al vostru drum? -A fost lung pînă acum! 7. 6. speranţele. Să nu mai fiţi neştiutori În meşteşugul scrisului şi vorbei. Dialog cu eroul sărbătorii. 2 ..„Adio.titlu. prietene Abecedar! -Vă mai amintiţi de prima zi de şcoală? -Da.

Şi-acum literele toate Din ABECEDAR buchet Vin cu dragoste s-arate Ce înseamnă alfabet. Acesta este alfabetul L-am învăţat încetul cu încetul.e primul din ELEV. Fiecare zi din viaţa noastră e o minune. Literele-n şir pe toate Pe de rost le denumim.. Poezii despre alfabet Deci cunoaştem alfabetul. alfabet.e floarea ce-o culeg. drag ABECEDAR! Rămîi cu bine. E. Nu-mi pare rău de nimic deoarece aţi fost cei mai harnici.. D.... F. drag ABECEDAR. Putem spune aşadar: (toţi) Rămîi cu bine. G – e foarte complicat.Şi gîndurile noastre de copii bat la tîmpla timpului. La anul tu vei învăţa Alte rînduri de copii A scrie şi a a citi. Iar peH l-am cam uitat. să citim..aşteptînd clipa de răscruce din care s-a născut Leagănul copilăriei noastre . cei mai ageri în exerciţii! 4 slaid Recunoaşteţi litera după versurile: A .. C.e un covrig muşcat.e BINE în caiet.e aţă. B.. Dar a sosit timpul să ne despărţim.din DATĂ l-am aflat. 3 . Ştim să scriem. cei mai buni la citire şi scriere. 5 slaid Rostiţi alfabetul AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZ 8. 3 slaid Prezentarea manualului „Abecedar” Bună Copilărie! Sînt ABECEDARUL. Un an am fost împreună.

scrieţi româneşte. SCRIEŢI ROMÂNEŞTE. VORBIŢI. vorbe sfinte La strămoşi erau. Vorbiţi. Şi pe buze-aduce miere Când o cuvântăm. PENTRU DUMNEZEU 9 slaid Scrieţi o scrisoare Abecedarului 4 . ţara. Limba.6 slaid Recunoaşteţi textele după imagini (Se expun tema şi ideea textului) (Se expun tema şi ideea textului) ( Recitarea poeziei) (Interpretarea cîntecului) 7 slaid Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor: 8 slaid Interpretaţi cîntecul . Moldoveanul o iubeşte Ca sufletul său.. Altă limbă-armonioasă Ca ea nu găsim. Pentru Dumnezeu. Saltă inima-n plăcere Când o ascultăm. Limba românească” Mult e dulce şi frumoasă Limba ce-o vorbim.

Greutăţi noi nu cunoaştem Că sîntem cei mai isteţi! Multe altele mai ştim: Să vorbim. să socotim. şi mai buni. Poezii De-acum ştiu ce-nseamnă şcoală Ştiu că trebuie să-nvăţ. cu căldură Minţile ne-au luminat. Poezia de încheiere Să strigăm toţi într-un glas: Şcoală dragă. Fiecare din noi ştie Să citească şi să scrie. bun rămas! Vom veni peste trei luni Şi mai harnici. 9. Mulţumiri aduc din suflet Celor ce ne-au învăţat Cu răbdaer. 10. Dar acum la încheiere Vă zicem: “LA REVEDRE!” 5 . Cuvînt de încheiere din partea învăţătoarei.8. părinţilor. asistenţilor.