*Sub fonul unei melodii de marş elevii sînt invitaţi să treacă în faţa clasei.

Toţi poartă forma de şcolar, în mîini ţin cîte o floare. *Învăţătoarea anunţă invitaţilor scopul sărbătorii.

1. Mesajul zilei (Prezentare Power Point)
Cartea-i o poveste, Ne poartă departe... Zînă bună este, Sărut mîna, Carte! Cartea-i ca un soare De ea avem parte, E o învăţătoare, Sărut mîna, carte! Cartea-i ca şi-o mamă Sfaturi ne împarte, De ea ţinem seamă. Sărut mîna, carte! 2.

Împreună cu elevii descoperim subiectul lecţiei
Cartea este izvorul cunoştinţelor.

3. Anunţarea obiectivelor lecţiei Obiective de referinţă:
Să demonstreze capacităţi de scriere şi citire corectă, conştientă. Să utilizeze în vorbirea orală şi scrisă cuvinte literare studiate anterior. • Să-şi expună, în termeni proprii, părerile despre activităţile desfăşurate pe parcursul anului şcolar.
• •

Obiective operaţionale:
O1 – să recepteze mesajul unui text sau poezii audiate sau citite; O2 – să raporteze imagini la textele cunoscute; • O3 – să recite clar, expresiv versuri; • O4 – să alcătuiască enunţuri cu cuvinte de reper sau în baza imaginilor; • O5 – să manifeste interes şi curiozităţi pentru activităţile propuse.
• •

4. Deschiderea activităţii cu cîntecul „Ora-i de plecat la şcoală”

1

6. Am ceva ca să vă spun! -Ce? -Aţi muncit? -Am muncit.5.. dragi fete. drag ABECEDAR” (Prezentare Power Point) 1 slaid „ Adio. Mai mîndră decît ieri. 2 . în zi de sărbătoare Clasa-ntîi dă o serbare” La noi acum e mare sărbătoare. gîndurile noastre.„Adio. mai luminoasă Şi-mpodobită e întreaga clasă „ABECEDARUL” să-l sărbătorească! L-am găsit pe bancă-n dar La-nceput de an şcolar Şi-avea litere mărunte. Recitarea versurilor Dragi părinţi. visele. Azi.cum este meleagul meu. prietene Abecedar! -Vă mai amintiţi de prima zi de şcoală? -Da..titlu.Bună ziua. speranţele. 2 slaid Meditaţie „Copilăria” Într-un loc preacurat. cînd totu-i plin cu flori. ABECEDARUL: -Bună ziua. frumuseţea copilăriei se răsfrînge în coapsa arborilor şi rămîne pe roua florilor de primăvară.. aşteptînd parcă mugurii viitorului să-şi desfacă faţa în petale. da! Eraţi voioşi şi prea nerăbdătători Să dezlegaţi mai iute taina slovei. clasa-ntîi am terminat! -A fost lung al vostru drum? -A fost lung pînă acum! 7. dragi spectatori Azi. pas cu pas. ne îndreptăm şi noi .. Am sosit şi eu aici Şi-nainte de-a începe Dragi băieţi şi voi. Dialog cu eroul sărbătorii. -Aşa e! -Am sosit prieteni mici. dragi prieteni! . drag ABECEDAR” . Copilăria spre un viitor mai luminos! Prin tot ceea ce suntem . Să nu mai fiţi neştiutori În meşteşugul scrisului şi vorbei. clasa-ntîi am isprăvit! -Aţi învăţat? -Am învăţat. Mici şi necunoscute...

Poezii despre alfabet Deci cunoaştem alfabetul. D. alfabet. Şi-acum literele toate Din ABECEDAR buchet Vin cu dragoste s-arate Ce înseamnă alfabet. La anul tu vei învăţa Alte rînduri de copii A scrie şi a a citi..e un covrig muşcat. Fiecare zi din viaţa noastră e o minune.. cei mai ageri în exerciţii! 4 slaid Recunoaşteţi litera după versurile: A . 3 . să citim. Dar a sosit timpul să ne despărţim. Acesta este alfabetul L-am învăţat încetul cu încetul. Un an am fost împreună. Putem spune aşadar: (toţi) Rămîi cu bine.Şi gîndurile noastre de copii bat la tîmpla timpului. F. 5 slaid Rostiţi alfabetul AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZ 8.din DATĂ l-am aflat. Iar peH l-am cam uitat. drag ABECEDAR.. B.e aţă..e BINE în caiet.. Ştim să scriem... G – e foarte complicat. drag ABECEDAR! Rămîi cu bine.e primul din ELEV.. cei mai buni la citire şi scriere. E. C. Literele-n şir pe toate Pe de rost le denumim.e floarea ce-o culeg.aşteptînd clipa de răscruce din care s-a născut Leagănul copilăriei noastre . 3 slaid Prezentarea manualului „Abecedar” Bună Copilărie! Sînt ABECEDARUL. Nu-mi pare rău de nimic deoarece aţi fost cei mai harnici.

Limba.. ţara. VORBIŢI. Saltă inima-n plăcere Când o ascultăm. vorbe sfinte La strămoşi erau. PENTRU DUMNEZEU 9 slaid Scrieţi o scrisoare Abecedarului 4 . SCRIEŢI ROMÂNEŞTE. Altă limbă-armonioasă Ca ea nu găsim. scrieţi româneşte.6 slaid Recunoaşteţi textele după imagini (Se expun tema şi ideea textului) (Se expun tema şi ideea textului) ( Recitarea poeziei) (Interpretarea cîntecului) 7 slaid Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor: 8 slaid Interpretaţi cîntecul . Moldoveanul o iubeşte Ca sufletul său. Şi pe buze-aduce miere Când o cuvântăm. Limba românească” Mult e dulce şi frumoasă Limba ce-o vorbim. Pentru Dumnezeu. Vorbiţi.

Poezii De-acum ştiu ce-nseamnă şcoală Ştiu că trebuie să-nvăţ. şi mai buni. Dar acum la încheiere Vă zicem: “LA REVEDRE!” 5 . 10. 9. Cuvînt de încheiere din partea învăţătoarei. cu căldură Minţile ne-au luminat. bun rămas! Vom veni peste trei luni Şi mai harnici. părinţilor. Mulţumiri aduc din suflet Celor ce ne-au învăţat Cu răbdaer. Greutăţi noi nu cunoaştem Că sîntem cei mai isteţi! Multe altele mai ştim: Să vorbim. asistenţilor. să socotim.8. Fiecare din noi ştie Să citească şi să scrie. Poezia de încheiere Să strigăm toţi într-un glas: Şcoală dragă.