*Sub fonul unei melodii de marş elevii sînt invitaţi să treacă în faţa clasei.

Toţi poartă forma de şcolar, în mîini ţin cîte o floare. *Învăţătoarea anunţă invitaţilor scopul sărbătorii.

1. Mesajul zilei (Prezentare Power Point)
Cartea-i o poveste, Ne poartă departe... Zînă bună este, Sărut mîna, Carte! Cartea-i ca un soare De ea avem parte, E o învăţătoare, Sărut mîna, carte! Cartea-i ca şi-o mamă Sfaturi ne împarte, De ea ţinem seamă. Sărut mîna, carte! 2.

Împreună cu elevii descoperim subiectul lecţiei
Cartea este izvorul cunoştinţelor.

3. Anunţarea obiectivelor lecţiei Obiective de referinţă:
Să demonstreze capacităţi de scriere şi citire corectă, conştientă. Să utilizeze în vorbirea orală şi scrisă cuvinte literare studiate anterior. • Să-şi expună, în termeni proprii, părerile despre activităţile desfăşurate pe parcursul anului şcolar.
• •

Obiective operaţionale:
O1 – să recepteze mesajul unui text sau poezii audiate sau citite; O2 – să raporteze imagini la textele cunoscute; • O3 – să recite clar, expresiv versuri; • O4 – să alcătuiască enunţuri cu cuvinte de reper sau în baza imaginilor; • O5 – să manifeste interes şi curiozităţi pentru activităţile propuse.
• •

4. Deschiderea activităţii cu cîntecul „Ora-i de plecat la şcoală”

1

da! Eraţi voioşi şi prea nerăbdătători Să dezlegaţi mai iute taina slovei.cum este meleagul meu. 2 slaid Meditaţie „Copilăria” Într-un loc preacurat.titlu... în zi de sărbătoare Clasa-ntîi dă o serbare” La noi acum e mare sărbătoare. dragi fete. ABECEDARUL: -Bună ziua. Copilăria spre un viitor mai luminos! Prin tot ceea ce suntem .„Adio.. frumuseţea copilăriei se răsfrînge în coapsa arborilor şi rămîne pe roua florilor de primăvară. drag ABECEDAR” . 6. clasa-ntîi am terminat! -A fost lung al vostru drum? -A fost lung pînă acum! 7. Mici şi necunoscute. dragi spectatori Azi. Am sosit şi eu aici Şi-nainte de-a începe Dragi băieţi şi voi. cînd totu-i plin cu flori. Dialog cu eroul sărbătorii. Să nu mai fiţi neştiutori În meşteşugul scrisului şi vorbei.. gîndurile noastre. -Aşa e! -Am sosit prieteni mici. Mai mîndră decît ieri. Am ceva ca să vă spun! -Ce? -Aţi muncit? -Am muncit. Recitarea versurilor Dragi părinţi. 2 . prietene Abecedar! -Vă mai amintiţi de prima zi de şcoală? -Da. aşteptînd parcă mugurii viitorului să-şi desfacă faţa în petale. drag ABECEDAR” (Prezentare Power Point) 1 slaid „ Adio. Azi. visele.. clasa-ntîi am isprăvit! -Aţi învăţat? -Am învăţat..Bună ziua. pas cu pas. mai luminoasă Şi-mpodobită e întreaga clasă „ABECEDARUL” să-l sărbătorească! L-am găsit pe bancă-n dar La-nceput de an şcolar Şi-avea litere mărunte.5. speranţele. ne îndreptăm şi noi . dragi prieteni! .

G – e foarte complicat. Putem spune aşadar: (toţi) Rămîi cu bine. La anul tu vei învăţa Alte rînduri de copii A scrie şi a a citi.e BINE în caiet. 3 . Nu-mi pare rău de nimic deoarece aţi fost cei mai harnici. Fiecare zi din viaţa noastră e o minune.aşteptînd clipa de răscruce din care s-a născut Leagănul copilăriei noastre . Dar a sosit timpul să ne despărţim.e un covrig muşcat.din DATĂ l-am aflat. B. să citim.e floarea ce-o culeg. Iar peH l-am cam uitat. drag ABECEDAR.. cei mai buni la citire şi scriere.. Ştim să scriem. Şi-acum literele toate Din ABECEDAR buchet Vin cu dragoste s-arate Ce înseamnă alfabet. cei mai ageri în exerciţii! 4 slaid Recunoaşteţi litera după versurile: A . D. F. drag ABECEDAR! Rămîi cu bine. E.e aţă... Acesta este alfabetul L-am învăţat încetul cu încetul. alfabet... Un an am fost împreună. Literele-n şir pe toate Pe de rost le denumim.Şi gîndurile noastre de copii bat la tîmpla timpului. Poezii despre alfabet Deci cunoaştem alfabetul..e primul din ELEV. C.. 5 slaid Rostiţi alfabetul AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZ 8. 3 slaid Prezentarea manualului „Abecedar” Bună Copilărie! Sînt ABECEDARUL.

vorbe sfinte La strămoşi erau. Saltă inima-n plăcere Când o ascultăm. Vorbiţi. Moldoveanul o iubeşte Ca sufletul său. ţara. Pentru Dumnezeu. Limba. Limba românească” Mult e dulce şi frumoasă Limba ce-o vorbim. Altă limbă-armonioasă Ca ea nu găsim. scrieţi româneşte. PENTRU DUMNEZEU 9 slaid Scrieţi o scrisoare Abecedarului 4 . SCRIEŢI ROMÂNEŞTE. Şi pe buze-aduce miere Când o cuvântăm. VORBIŢI.6 slaid Recunoaşteţi textele după imagini (Se expun tema şi ideea textului) (Se expun tema şi ideea textului) ( Recitarea poeziei) (Interpretarea cîntecului) 7 slaid Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor: 8 slaid Interpretaţi cîntecul ..

cu căldură Minţile ne-au luminat. Dar acum la încheiere Vă zicem: “LA REVEDRE!” 5 . Greutăţi noi nu cunoaştem Că sîntem cei mai isteţi! Multe altele mai ştim: Să vorbim. bun rămas! Vom veni peste trei luni Şi mai harnici. Poezii De-acum ştiu ce-nseamnă şcoală Ştiu că trebuie să-nvăţ. să socotim. părinţilor. 9. Mulţumiri aduc din suflet Celor ce ne-au învăţat Cu răbdaer. Poezia de încheiere Să strigăm toţi într-un glas: Şcoală dragă. Fiecare din noi ştie Să citească şi să scrie. 10.8. şi mai buni. asistenţilor. Cuvînt de încheiere din partea învăţătoarei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful