Catalog de produse Protecþia plantelor

Ghidul buruienilor Identificarea timpurie a buruienilor Bolile ºi dãunãtorii culturilor de cereale ºi rapiþã

Tabel de calcul pentru diluþii

1
1

Selectaþi volumul de soluþie (volumul pompei de stropit) Volumul de soluþie (l)
5
0,3

Concentraþia recomandatã a soluþiei de stropit (%)

0,003% 0,005% 0,015% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05% 0,06% 0,08% 0,1% 0,12% 0,13% 0,14% 0,15% 0,2% 0,3% 1,5% 0,25% 0,075% 0,025% 0,0125%

3

0,3 0,5 1,3 2

10

0,5 0,8 1,9 3

15

1,5 2,5 6,3 10

50 100 150 300 500 600 1000 1500
3

0,3

0,3

0,8

0,6

0,5

0,8 1,3 2 1

0,6

1,5 2,5 4 3

2,3 3,8 6

7,5

12,5 20 15

0,4

0,9

0,5

1,2

1,5 2,5 3,8 5 4 3

4,5 7,5

12,5 15 20

30

25

37,5 45 60

30

23

19

60

45

38

0,6

1,5

0,8 1,2 1

0,8

1,8

2,4 3,6 3

2,3

7,5 10 8

6

5

11,3 15 12

9

25

40

37,5 50 40

30

50

60

75

120

90

75

100

75

63

125

120

90

75

125 200 150

188 300 225

0,125%

1,3

Tabel de calcul pentu diluþii

1,5 2,5 15 3 2

1,4

1,3

3,8

4,5 7,5 45 9 6

4,2

3,9

6,3 7

6

6,5

12,5 14 13

12

18,8 21

18

19,5

62,5 70 65

60

125

120

100

80

75

112,5 225 150 120 300 240

90

150

200

150

150

180

250

240

180

250

300

300

400

300

375

7,5 12,5 75 15 10

20

15

22,5 37,5 225 45 30

2

150

30

25

100

75

125

200

150

140

130

187,5 375 210 195 420 390

180

360

600

500

400

375

360

500

600

450

750

150

250

300

225

1500 2250 4500

300

375

600

450

450

750

1000 1200 2000

750

700

650

625

720

600

480

450

600

750

900

840

780

750

1200

1000 1250

800

750

1800

1500

1200

1125

900

1500

1400

1300

900

1250 1500 2500

3000

2250

2100

1950

1875

7500 9000 15000 22500

1500 1800 3000

3750

4500

Selectaþi concentraþia recomandatã a soluþiei de stropit

3

Citiþi cantitatea de produs exprimatã în g sau ml la intersecþia dintre linia ºi coloana corespunzãtoare

ml, g

5

4,5 7,5

15

9

15 25

18 30

30 50

45 75

Recomandãri de aplicare Cereale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Porumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Floarea soarelui . . . . . . . . . . . . .10 Cartof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Sfeclã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Rapiþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Pomi fructiferi - seminþoase . . . .14 Pomi fructiferi - sâmburoase . . .15 Viþã de vie . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Reprezentanþi tehnici ºi comerciali . .3 Produse pe culturi . . . . . . . . . . . .4 Grupe de produse . . . . . . . . . . . .7

Cuprins

Informaþii despre produse Adengo 465 SC . . . . . . . . . . . . .18 Aliette 80 WG . . . . . . . . . . . . . . .20 Antracol 70 WP . . . . . . . . . . . . .21 Basta 14 SL . . . . . . . . . . . . . . . .22 Betanal Expert . . . . . . . . . . . . . .23 Betanal Quattro SE . . . . . . . . . .24 Biscaya 240 OD . . . . . . . . . . . . .26 Buctril Universal . . . . . . . . . . . . .27 Calypso 480 SC . . . . . . . . . . . . .28 Chinook FS 200 . . . . . . . . . . . . .30 Chinook FS 200 Blue . . . . . . . . .30 Clarinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Confidor Energy . . . . . . . . . . . . .32 Confidor Oil SC 004 . . . . . . . . . .33 Consento 450 SC . . . . . . . . . . . .34 Decis Mega 50 EW . . . . . . . . . .35 Decis 25 WG . . . . . . . . . . . . . . .37 Eclair 49 WG . . . . . . . . . . . . . . .38 Envidor 240 SC . . . . . . . . . . . . .39 Equip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Falcon 460 EC . . . . . . . . . . . . . .41 Flint Max 75 WG . . . . . . . . . . . .42 Flint Plus 64 WG . . . . . . . . . . . .43 Folicur Solo 250 EW . . . . . . . . .44 Gaucho 600 FS . . . . . . . . . . . . .45 Infinito 687,5 SC . . . . . . . . . . . . .46 Lamardor 400 FS . . . . . . . . . . . .47 Laudis 66 OD . . . . . . . . . . . . . . .48 Melody Compact 49 WG . . . . . .49 Merlin Duo . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Merlin 480 SC . . . . . . . . . . . . . .51 Mesurol 2 RB . . . . . . . . . . . . . . .52 Mikal Flash . . . . . . . . . . . . . . . . .53
1

Modesto 480 FS . . . . . . . . . . . . .54 Mythos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Nativo 300 SC . . . . . . . . . . . . . .56 Nominee 400 SC . . . . . . . . . . . .57 Peridiam EC 27013 . . . . . . . . . .58 Poncho 600 FS . . . . . . . . . . . . .59 Poncho Beta 453,34 FS . . . . . . .61 Prestige 290 FS . . . . . . . . . . . . .62 Previcur Energy . . . . . . . . . . . . .63 Profiler 71,1 WG . . . . . . . . . . . . .64 Prosaro 250 EC . . . . . . . . . . . . .65 Proteus OD 110 . . . . . . . . . . . . .66 Raft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Rovral 500 SC . . . . . . . . . . . . . .68 Sekator Progress OD . . . . . . . . .70 Sencor 70 WG . . . . . . . . . . . . . .72 Sfera 535 SC . . . . . . . . . . . . . . .73 Teldor 500 SC . . . . . . . . . . . . . .74 Tilmor 240 EC . . . . . . . . . . . . . .75 Verita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Yunta 246 FS . . . . . . . . . . . . . . .77

Pachete tehnologice Pachet Cereale “Falcon” . . . . . .78 Pachet Rapiþã “Biscaya” . . . . . . .79 Pachet Rapiþã “Proteus” . . . . . . .80

Alte informaþii utile Bolile cerealelor . . . . . . . . . . . . .81 Dãunãtorii culturilor de cereale . .86 Bolile culturii de rapiþã . . . . . . . .88 Dãunãtorii culturii de rapiþã . . . .90 Identificarea timpurie a buruienilor dicotiledonate . . . . . .92 Ghidul buruienilor . . . . . . . . . . . .95 Forma frunzelor . . . . . . . . . . . .151 Tipuri de flori ºi inflorescenþe . .153 Prevenirea apariþiei rezistenþei . .155 Utilizarea responsabilã a PPP . .156 Mãsuri minime de protecþie . . .159 Protejaþi-vã mâinile . . . . . . . . . .160 Mãsuri generale de protecþie . .161 Utilizarea în siguranþã a produselor pentru tratamentul seminþelor . .163 Curãþarea echipamentului . . . . .166 Colectarea ambalajelor goale .167 Index de substanþe active . . . .168 Ambalaje produse . . . . . . . . . .169
Ediþia noiembrie 2010

Cuprins

Date personale Nume: Adresa: E-mail: Notiþe

Telefon:

S.C. Bayer SRL Sos. Pipera nr. 42, et 1, 16, 17 Sector 2, Bucureºti, cod 020112 Tel.: 021.529.5900; Fax: 021.529.5990 www.bayercropscience.ro

2

Regiunea Vest

Reprezentanþi tehnici ºi comerciali
Regiunea Moldova
Marian Voicu Tel: 0232.230.530; Fax 0232.230.530 Mobil 0731.465.893 marian.voicu@bayer.com

Alexandru Rãdulescu Tel/Fax: 0256.200.253 Mobil 0731.344.228 alexandru.radulescu@bayer.com Daniel Grosz Tel/Fax: 0256.200.253 Mobil: 0724.544.586 daniel.grosz@bayer.com

Regiunea Sud-Est

Regiunea Transilvania

Frideric Salmen Tel: 0236 492 733; Fax 0236.492.733 Mobil 0731 339 158 frideric.salmen@bayer.com

Mihail Gyorfi Tel: 0265.773.463; Fax 0265.773.463 Mobil 0731.344.232 mihail.gyorfi@bayer.com

Regiunea Sud

Regiunea Sud-Vest

Nicuºor Þãroiu Tel: 021.529.5900; Fax 021.529.5990 Mobil 0730.017.366 nicusor.taroiu@bayer.com Rãzvan Gherghe Tel: 021.529.5900; Fax 021.529.5990 Mobil 0731.791.096 razvan.gherghe@bayer.com

Nicolae Gheorghiu Mobil 0726.123.320 Fax 021.529.5990 nicolae.gheorghiu@bayer.com

Transilvania SM Vest TM CS MH BH AR HD SJ MM CJ AB SV

BT NT IS

Moldova

BN MS

HR BV DB TR CV PH GR

BC VN BZ CL Sud

VS GL BR CT

SB VL OT AG

Sud-Est TL

GJ DJ

IF

IL

Sud-Vest 3

Reprezentanþi tehnici ºi comerciali

Key Account

Gabriel Moiceanu Mobil 0731.242.504 Fax 021.529.5990 gabriel.moiceanu@bayer.com

Grâu, orz

Produse pe culturi
Fungicide Falcon 460 EC Nativo 300 SC Prosaro 250 EC

Tratament sãmânþã Gaucho 600 FS Lamardor 400 FS Peridiam EC 27013 Yunta 246 FS

Erbicide Buctril Universal Sekator Progress OD

Orez

Insecticide Biscaya 240 OD Decis Mega 50 EW Decis 25 WG Proteus OD 110

Porumb

Erbicide Basta 14 SL (desicant) Nominee 400 SC Raft Tratament sãmânþã Gaucho 600 FS Poncho 600 FS Insecticide Calypso 480 SC Erbicide Adengo 465 SC Buctril Universal Equip Laudis 66 OD Merlin Duo Merlin 480 SC Fungicide Prosaro 250 EC Rovral 500 SC Sfera 535 SC

Floarea soarelui

Produse pe culturi

Tratament sãmânþã Gaucho 600 FS Poncho 600 FS Erbicide Raft

Rapiþã

Tratament sãmânþã Chinook 200 FS Modesto 480 FS

Fungicide Folicur Solo 250 EW Tilmor 240 EC

Insecticide Biscaya 240 OD Decis Mega 50 EW Proteus OD 110

4

Soia

Produse pe culturi
Acaricide Envidor 240 SC

Erbicide Sencor 70 WG

Sfeclã

Tratament sãmânþã Poncho Beta 453,34 FS Fungicide Sfera 535 SC

Erbicide Betanal Expert Betanal Quattro

Cartof

Insecticide Proteus OD 110

Tratament tuberculi Prestige 290 FS Erbicide Sencor 70 WG

Fungicide Antracol 70 WP Consento 450 SC Infinito 687,5 SC Melody Compact 49 WG

Insecticide Calypso 480 SC Decis Mega 50 EW Decis 25 WG Proteus OD 110

Viþa de vie

Erbicide Basta 14 SL

5

Produse pe culturi

Fungicide Antracol 70 WP Eclair 49 WG Falcon 460 EC Flint Max 75 WG Folicur Solo 250 EW Melody Compact 49 WG Mikal Flash Mythos Profiler 71.1 WG Rovral 500 SC Teldor 500 SC Verita

Insecticide/ Acaricide Decis Mega 50 EW Decis 25 WG Envidor 240 SC

Pomi fructiferi
Erbicide Basta 14 SL Fungicide Aliette 80 WG Antracol 70 WP Clarinet Folicur Solo 250 EW Flint Plus 64 WG Rovral 500 SC Teldor 500 SC

Produse pe culturi
Insecticide/ Acaricide Calypso 480 SC Confidor Oil SC 004 Decis Mega 50 EW Decis 25 WG Envidor 240 SC Proteus OD 110

Legume

Erbicide Sencor 70 WG

Fungicide Aliette 80 WG Antracol 70 WP Flint Max 75 WG Infinito 687.5 SC Melody Compact 49 WG Previcur Energy Rovral 500 SC Teldor 500 SC Verita

Insecticide Confidor Energy Decis Mega 50 EW Decis 25 WG Moluscocide Mesurol 2 RB

Acaricide Envidor 240 SC

Cãpºuni ºi arbuºti fructiferi

Produse pe culturi

Fungicide Teldor 500 SC

Fungicide Teldor 500 SC

Floriculturã

6

Chinook 200 FS Gaucho 600 FS Lamardor 400 FS Modesto 480 FS Peridiam EC 27013 Adengo 465 SC Basta 14 SL Betanal Expert Betanal Quattro Buctril Universal Equip Laudis 66 OD

Produse pentru tratamentul seminþei

Grupe de produse

Poncho 600 FS Poncho Beta 453,34 FS Prestige 290 FS Yunta 246 FS

Erbicide

Merlin 480 SC Merlin Duo Nominee 400 SC Raft Sekator Progress OD Sencor 70 WG

Aliette 80 WG Antracol 70 WP Consento 450 SC Eclair 49 WG Falcon 460 EC Flint Max 75 WG Flint Plus 64 WG Folicur Solo 250 EW Infinito 687.5 SC Melody Compact 49 WG Mikal Flash

Fungicide

Mythos Nativo 300 SC Previcur Energy Profiler 71,1 WG Prosaro 250 EC Rovral 500 SC Sfera 535 SC Teldor 500 SC Tilmor 240 EC Verita

Mesurol 2 RB

Moluscocide Acaricide

Envidor 240 SC

7

Grupe de produse

Biscaya 240 OD Calypso 480 SC Confidor Energy Confidor Oil SC 004

Insecticide

Decis Mega 50 EW Decis 25 WG Proteus OD 110

Grâu, orz *

Intervalul de aplicare recomandat
Tratamentul seminþei
Insecticide Gaucho 600 FS: 0,6 l/t Insectofungicide Yunta 246 FS: 2-2,25 l/t

Fungicide Lamardor 400 FS: 0,15 l/t

Adjuvant pentru tratamentul seminþelor Peridiam EC 27013: 0,5 l/t

Combaterea buruienilor

Sekator Progress OD: 0,1-0,15 l/ha

Buctril Universal: 1 l/ha

Biscaya 240 OD: 0,16 - 0,2 l/ha Decis 25 WG: 30 g/ha Decis Mega 50 EW: 0,15 l/ha Proteus OD 110: 0,4 l/ha

Combaterea dãunãtorilor

Intervalul de aplicare recomandat

Falcon 460 EC: 0,6 l/ha Nativo 300 SC: 0,8 l/ha Prosaro 250 EC: 0,75 l/ha

Combaterea bolilor foliare ºi ale spicului

Nativo 300 SC: 1 l/ha Prosaro 250 EC: 0,9 l/ha Falcon 460 EC: 0,7 l/ha

Faza de frunzã stindard

Apariþia ultimei frunze

10-13
Rãsãrire3 frunze

21
Inceputul înfrãþirii

25
Înfrãþire deplinã

29
Încheierea înfrãþirii

30
Începutul împãierii

31
Primul nod format

32
Al doilea nod format

37

39

49

51
Începutul înspicãrii

59 61-69 71-92
Formarea bobului Sfârºtitul înspicãrii Înflorire

* Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizãrii produselor, citiþi cu atenþie recomandãrile cuprinse în acest catalog ºi în eticheta produsului.

Intervalul recomandat de utilizare a produsului

Primele spiculeþe vizibile

Codul BBCH

8

Intervalul de aplicare recomandat
Porumb *
Gaucho 600 FS: 6-8 l/t sau 1-1,3 mg s.a./bob Poncho 600 FS: 4 l/t sau 0,5 mg s.a./bob

Tratamentul insecticid al seminþei

Tanymecus dilaticollis Agriotes spp.

Poncho 600 FS: 7,5-10 l/t sau 1,25 mg s.a./bob (echivalent 2 µl p.c./bob)

Diabrotica virgifera virgifera

Calypso 480 SC: 90 ml/ha Combaterea rãþiºoarei porumbului (Tanymecus dilaticollis) în vegetaþie ca tratament de corecþie Calypso 480 SC: 150 ml/ha Decis Mega 50 EW: 0,25 l/ha Diabrotica virgifera virgifera (adulþi)

Combaterea dãunãtorilor

Laudis OD 66: 2-2,25 l/ha Buruieni dicotile ºi monocotile anuale

Adengo 465 SC: 0,35-0,4 l/ha preemergent Merlin Duo: 2,25-2,5 l/ha preemergent Merlin 480 SC: 0,2-0,23 l/ha preemergent Preem Postem

Adengo 465 SC: 0,3-0,35 l/ha postemergent timpuriu Merlin Duo: 1,8-2 l/ha postemergent timpuriu

* Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizãrii produselor, citiþi cu atenþie recomandãrile cuprinse în acest catalog ºi în eticheta produsului.

Intervalul recomandat de utilizare a produsului

Codul BBCH

9

Intervalul de aplicare recomandat

Equip: 1-1,5 l/ha pentru buruieni mono- ºi dicotile anuale 1,75-2,5 l/ha pentru costrei ºi pir

Buctril Universal: 0,8-1 l/ha Buruieni dicotile anuale ºi perene

Combaterea buruienilor

Floarea soarelui *

Intervalul de aplicare recomandat
Tratamentul insecticid al seminþei

Gaucho 600 FS: 10 l/t Poncho 600 FS: 9 l/t sau 0,5 mg s.a./bob

Tanymecus dilaticollis Agriotes spp.

Alternaria spp. Botrytis cinerea Phomopsis helianthi Sclerotinia sclerotiorum

Combaterea bolilor
Prosaro 250 EC: 1 l/ha Rovral 500 SC: 1 l/ha Sfera 535 SC: 0,4 l/ha

Combaterea buruienilor

Intervalul de aplicare recomandat

Raft 1,25 l/ha postemergent Raft 1-1,25 l/ha preemergent

Buruieni dicotiledonate ºi unele monocotiledonate

00 01-09
Semãnat Încolþire

Seminþe complet formate

Înflorit deplin

Faza cotiledonalã

Deschidere capitul

10-11 12-13 14-17 18-52 53-56 57-58 59-60 61-64 65-78 79-88 89-91 92-99 Codul BBCH
Butonizare 2-3 frunze 4-7 frunze Coacere fiziologicã Coacere deplinã 8 frunze Apariþie capitul Început înflorit

* Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizãrii produselor, citiþi cu atenþie recomandãrile cuprinse în acest catalog ºi în eticheta produsului.

Intervalul recomandat de utilizare a produsului

10

Cartof *

Intervalul de aplicare recomandat
Tratamentul tuberculilor

Prestige 290 FS: 0,8 l/t tuberculi

Leptinotarsa decemlineata Aphis spp. Rhizoctonia solani

Combaterea buruienilor
Sencor 70 WG: 0,7-1,2 kg/ha

Buruieni dicotiledonate ºi monocotiledonate anuale

Combaterea dãunãtorilor
Calypso 480 SC: 0,08 l/ha Decis Mega 50 EW: 0,15 l/ha Decis 25 WG: 30-40 g/ha Proteus OD 110: 0,4 l/ha Leptinotarsa decemlineata Aphis spp.

Antracol 70 WP: 1,5 - 2,5 kg/ha Consento 450 SC: 2 l/ha Infinito: 1,4 l/ha Melody Compact: 2 kg/ha

Combaterea bolilor

Phytophtora infestans Alternaria spp.

10-19 20-29 Codul BBCH

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-93

* Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizãrii produselor, citiþi cu atenþie recomandãrile cuprinse în acest catalog ºi în eticheta produsului.

Intervalul recomandat de utilizare a produsului

11

Intervalul de aplicare recomandat

Intervalul de aplicare recomandat

Sfeclã *

Poncho Beta 453,34 FS: 150 ml/UG

Tratamentul insecticid al seminþei

Cercospora beticola Erysiphe betae

Combaterea bolilor

Bothynoderes punctiventris Chaetocnema tibialis Tanymecus spp.

Sfera 525 SC: 0,35 l/ha

Combaterea dãunãtorilor

Intervalul de aplicare recomandat

Proteus OD 110: 0,4 l/ha

Bothynoderes punctiventris Tanymecus spp. Chaetocnema tibialis

Buruieni dicotiledonate anuale

Combaterea buruienilor

Betanal Expert: (1,2+1,2+1,2) l/ha Betanal Quattro: (1,5+1,5+1,5) l/ha

00 07 Codul BBCH

10

12

14

16

18

31-39

45

* Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizãrii produselor, citiþi cu atenþie recomandãrile cuprinse în acest catalog ºi în eticheta produsului.

Intervalul recomandat de utilizare a produsului

12

Intervalul de aplicare recomandat
Rapiþã *
Modesto 480 FS: 1,25 l/100 kg seminþe Chinook 200 FS: 2 l/100 kg seminþe

Tratamentul insecticid al seminþelor Combaterea dãunãtorilor

Phyllotretta spp. Psylliodes spp. Melighetes aeneus Ceutorrhynchus napi Athalia rosae Brevicorynae brassicae

Proteus OD 110: 0,35-0,6 l/ha Decis Mega 50 EW: 0,15 l/ha

Biscaya 240 OD: 0,3 l/ha

Combaterea bolilor

Un tratament aplicat toamna pentru creºterea rezistenþei plantelor la iernare ºi pentru combaterea patogenului Phoma lingam

Erysiphe communis Alternaria brassicae Sclerotinium sclerotiorum Botrytis cinerea

Toamna

* Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizãrii produselor, citiþi cu atenþie recomandãrile cuprinse în acest catalog ºi în eticheta produsului.

Intervalul recomandat de utilizare a produsului

Cod BBCH

13

Intervalul de aplicare recomandat

Folicur Solo 250 EW: 0,5 l/ha Tilmor 240 EC: 1 l/ha

Folicur Solo 250 EW: 1 l/ha Tilmor 240 EC: 1 l/ha

Pomi fructiferi - seminþoase*
Calypso 480 SC: 0,02%

Intervalul de aplicare recomandat
Combaterea dãunãtorilor

Decis Mega 50 EW: 0,0125%-0,015% Decis 25 WG: 0,003% Envidor 240 SC: 0,04% Confidor Oil SC 004: 1,5% (22,5 l/ha) Erwinia amylovora Monilia spp. Podosphaera leucotricha Venturia inaequalis

Proteus OD 110: 0,05%

Combaterea bolilor
Flint Plus 64 WG: 0,125% Rovral 500 SC: 0,1%

Intervalul de aplicare recomandat

Aliette 80 WG: 0,3% Clarinet: 0,1% Folicur Solo 250 EW: 0,75 l/ha (0,05%) Antracol 70 WP: 0,2-0,3%

fructe 10 mm-cât aluna; prima cãdere fiziologicã

început deschidere muguri

fructe de 30-40 mm

09

10
urechiuºe de ºoarece; frunze 10 mm

55
muguri florali viziibili

57
rãsfirarea inflorescenþei - buton roz

60-69 71-72 72-73
înfoierea corolei; deschiderea primei flori; cãdere 10-15% petale fructe 20-25 mmcât nuca; a 2-a cãdere fiziologicã

74

75
fructe 1/2 din mãrimea normalã

76-81 cod BBCH
fructe 2/3 din mãrimea normalã; intrare în pârgã

* Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizãrii produselor, citiþi cu atenþie recomandãrile cuprinse în acest catalog ºi în eticheta produsului.

Intervalul recomandat de utilizare al produsului

14

Pomi fructiferi - sâmburoase*

Intervalul de aplicare recomandat
Combaterea dãunãtorilor
Calypso 480 SC: 0,02% Decis Mega 50 EW: 0,015% Decis 25 WG: 0,003% Confidor Oil SC 004: 1,5% (15 l/ha)

Monilia spp.

Combaterea bolilor

Folicur Solo 250 EW: 0,075%-0,1%

Teldor 500 SC: 0,08% Rovral 500 SC: 0,1%

Codul BBCH

00

10

55

59

61-64

72

81-85

* Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizãrii produselor, citiþi cu atenþie recomandãrile cuprinse în acest catalog ºi în eticheta produsului.

Intervalul recomandat de utilizare al produsului

15

Intervalul de aplicare recomandat

începutul creºterii fructului

începtul înfloririi; pânã la 40% flori deschise

muguri florali individuali vizibili

apariþia primelor frunze

intrarea în pârgã

buton alb

repaus

Recomandãri pentru viþa de vie
Viþa de vie

Lãstari 10-15 cm (BBCH 11-13) Degajare ciorchini (BBCH 15) Începutul înfloririi (BBCH 55-57)

Envidor 240 SC

Acarieni

Antracol 70 WP Falcon 460 EC Decis Mega 50 EW

Manã

Fãinare

Moliile strugurilor

Profiler 71 WG Manã + Flint Max Fãinare+Putregai neagru + Decis Mega 50 EW Moliile strugurilor Verita + Folicur Solo 250 EW + Teldor 500 SC Eclair 49 WG Manã Fãinare Putregai cenuºiu Manã + Fãinare

Recomandãri pentru viþa de vie

Sfârºitul înfloririi (BBCH 65-69) Creºterea boabelor (BBCH 71-75) Compactarea ciorchinelui (BBCH 77-79) Intrarea în pârgã (BBCH81-89)

Melody Compact 49 WG Manã + Folicur Solo 250 EW Fãinare + Rovral 500 SC Putregai cenuºiu Mythos + Decis Mega 50 EW Rovral 500 SC Putregai cenuºiu Moliile strugurilor Putregai cenuºiu

16

* Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizãrii produselor, citiþi cu atenþie recomandãrile cuprinse în acest catalog ºi în eticheta produsului.

Recomandãri pentru viþa de vie

0,4 l/ha

Tratamentul se poate efectua începând cu faza de lãstari 10-15 cm ºi pânã la sfârºitul înfloritului, la depãºirea pragului economic de dãunare (15 acarieni/lãstar sau 3-5 acarieni/frunzã). În anii cu infecþie timpurie de manã se recomandã tratamentul de manã cu Profiler 71 WG sau Mikal Flash. Tratament la avertizare, esenþial pentru controlul larvelor de molii. Alternativã: Decis 25 WG la 30 g/ha.

2 kg/ha

0,3 l/ha

0,15 l/ha

2,25-2,5 kg/ha Alternativa pentru manã: Mikal Flash 3 kg/ha pentru tratamente curative antisporulante. 0,16 kg/ha Alternativa pentru fãinare: Falcon 0,3 l/ha sau Folicur Solo 0,4 l/ha 0,15 l/ha 2-2,5 kg/ha 0,4 l/ha 1 l/ha 0,5 kg/ha Tratament la avertizare. Alternativã: Decis 25 WG la 30 g/ha. Alternativã pentru manã + fãinare + putregai: Eclair 49 WG 0,5 kg/ha + Rovral 500 SC 1 l/ha

Tratamentul cu Teldor 500 SC este important pentru prevenirea primelor infecþii cu putregai. Alternativã: Mythos 3 l/ha. Alternativã pentru manã + fãinare: Melody Compact 1,5 kg/ha + Folicur Solo 250 EW 0,4 l/ha (sau Falcon 460 EC 0,3 l/ha)

1,5 kg/ha 0,4 l/ha 1 l/ha 3 l/ha 0,15 l/ha 1 l/ha

Alternativa pentru fãinare: în parcelele cu atac se utilizeazã un produs specific (Falcon, Flint Max). Alternativa pentru putregai: Teldor 500 SC 1 l/ha. Tratamentul preventiv împotriva putregaiului cenuºiu este obligatoriu. Tratament preventiv obligatoriu, foarte important pentru evitarea instalãrii putregaiului cenuºiu în focarele de atac. Alternativã: Decis 25 WG la 30 g/ha Tratament la 2-3 sãptãmâni înainte de recoltare. Alternativã: Mythos 3 l/ha sau Teldor 500 SC 1 l/ha.

17

În funcþie de condiþiile specifice fiecãrui an ºi zone, produsele pot fi utilizate ºi între momentele de tratament menþionate mai sus.

Recomandãri pentru viþa de vie

Adengo® 465 SC
Erbicid preemergent ºi postemergent timpuriu pentru combaterea buruienilor dicotiledonate ºi monocotiledonate anuale din cultura porumbului
Substanþe active: isoxaflutol 225 g/l + + tiencarbazon-metil 90 g/l + + ciprosulfamide (safener) 150 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2789/26.06.2008

Adengo 465 SC combinã douã substanþe active erbicide puternice, completate de cea mai nouã tehnologie safener pentru cultura porumbului, care mãreºte selectivitatea produsului atât la aplicare preemergentã cât ºi postemergentã timpurie. Isoxaflutol, cel mai puternic erbicid cu acþiune rezidualã pentru porumb, înglobeazã tehnologia unicã “Synchronized Weed ControlTM”- controlul sincronizat al buruienilor. Aceastã caracteristicã excepþionalã a produsului constã în capacitatea de reactivare, care îi permite sã fie din nou activ în timpul primelor ploi ce urmeazã dupã o perioadã fãrã precipitaþii, controlând astfel buruienile ce pot rãsãri în aceastã perioadã. Isoxaflutol este mobil în stratul superficial al solului unde este fixat de coloizi. El nu este un erbicid volatil sau cu acþiune pelicularã. Tiencarbazon-metil, noua componentã activã erbicidã de la Bayer, cu spectru de combatere asupra buruienilor mono- ºi dicotiledonate, contribuie la controlul complementar al unor buruieni (Polygonum spp.) precum ºi la întãrirea acþiunii asupra gramineelor. Adengo este preluat radicular dar ºi foliar ºi are o puternicã activitate sistemicã în plantã. Buruienile sunt distruse chiar dupã rãsãrire. Primul semn al eficacitãþii constã în albirea plantulei, urmatã la scurt timp de distrugerea ei rapidã ºi completã.
Cultura Porumb Organism þintã Buruieni dicotiledonate ºi monocotiledonate anuale Dozã 0,35-0,4 l/ha preemergent 0,3-0,35 l/ha postemergent timpuriu

Mod de acþiune

Modul de utilizare

Postemergent timpuriu: 0,3-0,35 l/ha. Doza reIntervalul recomandat de aplicare dusã se utilizeazã pe soluri cu conþinut redus în humus ºi infestare slabã, iar doza mãritã se utilizeazã pe soluri cu conþinut de humus de 2,5-3,5% ºi infestare puternicã cu buruieni. Tratamentul se efectueazã pânã cel târziu în faza de 3 frunze ale porumbului ºi buruieni în faza incipientã de creºtere (2-3 frunze).
18

Preemergent: 0,35 - 0,4 l/ha. Produsul se utilizeazã în doza de 0,35 l/ha pe soluri cu conþinut de humus pânã la 2,5% ºi în doza de 0,4 l/ha pe soluri cu conþinut în humus de 2,5-3,5% ºi infestare puternicã cu buruieni.

00 - 05

09

11 BBCH 12

Adengo permite menþinerea solului curat timp de 6-8 sãptãmâni de la aplicare sau pânã la prima eventualã lucrare mecanicã. La dozele recomandate corespunzãtor conþinutului de humus din sol, Adengo are o bunã selectivitate pentru hibrizii cultivaþi în prezent în România. Pentru loturile de hibridare este necesar avizul furnizorului de sãmânþã. În cazul unor infestãri foarte puternice cu graminee, în soluri cu conþinut de humus de peste 3,5%, Adengo poate fi utilizat în asociere cu alte erbicide. Solul trebuie sã fie bine pregãtit (fãrã bulgãri), pentru a permite un bun contact al soluþiei cu solul. Pentru obþinerea unei eficienþe maxime la aplicarea preemergentã, se recomandã aplicarea produsului imediat dupã semãnat, pentru a valorifica umiditatea existentã în stratul superficial de sol. Datoritã mobilitãþii ºi reactivãrii erbicidului Adengo, nu este necesarã încorporarea sa. La prepararea soluþiei se umple cu apã 2/3 din volumul rezervorului maºinii de erbicidat. Se adaugã cantitatea necesarã de produs ºi se pun în funcþiune recircularea sau agitatorul la vitezã moderatã. În timpul aplicãrii se recomandã asigurarea unei pulverizãri cu jeturi înguste la o presiune constantã de 2-3 bari ºi un volum de soluþie de 200-400 l/ha. Atenþie: produsul se agitã în ambalajul sãu original înainte de a se turna în rezervorul maºinii.

Adengo 465 SC este eficace împotriva majoritãþii buruienilor dicotiledonate ºi monocotiledonate anuale cel mai frecvent întâlnite. Principalele specii de buruieni dicotiledonate combãtute Amaranthus spp. (ºtir), Ambrosia spp. (iarba pârloagelor), Anthemis arvensis (romaniþa de câmp), Atriplex patula (loboda), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Chenopodium album (spanac sãlbatic), Cirsium arvense (pãlãmida din sãmânþã), Datura stramonium (ciumãfaie), Galinsoga parviflora (busuioc sãlbatic), Galium aparine (turiþa), Lamium purpureum (sugel puturos), Matricaria spp. (muºeþel), Plantago major (pãtlagina mare), Polygonum spp. (troscot, hriºcã), Portulaca oleracea (graºiþã), Sysimbrium officinale (voinicea), Solanum nigrum (zârnã), Stellaria media (rocoina), Thlaspi arvense (punguliþa). Principalele specii de buruieni monocotiledonate combãtute Avena fatua (odos), Digitaria sanguinalis (meiºor), Echinochloa crus-galli (iarba bãrboasã), Panicum miliaceum (mei), Setaria spp. (mohor), Sorghum halepense (costrei din sãmânþã).

Spectru de acþiune

19

Aliette® 80 WG

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la legume, pomi fructiferi, hamei
Substanþã activã: fosetil de aluminiu 80% Formulare: WG (granule dispersabile în apã) Xi - Iritant Certificat omologare nr. 1801/28.10.1997

Aliette este un fungicid sistemic cu o capacitate ridicatã de penetrare în plante prin frunze (sub 30 min), flori, rãdãcini. Se remarcã prin mobilitatea excepþionalã în plantã datoritã distribuþiei complete ascendente ºi descendente în cca. 1 orã de la aplicare, ceea ce permite protejarea pe o lungã perioadã de timp a organelor vegetative ºi fructifere, inclusiv a creºterilor noi. Prezintã proprietatea unicã de stimulare a sistemelor de autoapãrare a plantelor. Aliette are o foarte bunã acþiune preventivã, acþionând prin inhibarea germinaþiei sporilor ºi prin blocarea dezvoltãrii miceliului în plantã ºi a sporulãrii. Nu existã risc de apariþie a rezistenþei datoritã modului specific de acþiune.
Cultura Castraveþi Ceapã Hamei Mãr, pãr, gutui Organism þintã Manã (Pseudoperonospora cubensis) Manã (Peronospora destructor) Manã (Pseudoperonospora humuli) Focul bacterian (Erwinia amylovora) Dozã/Concentraþie 0,2% (2 kg/ha) 0,2% (2 kg/ha) 4 kg/ha 0,3% (în timpul înfloritului)

Mod de acþiune

Mãr, pãr, gutui: 0,3% pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor. Se aplicã un tratament din faza de buton roz-începutul înfloritului pânã la scuturarea petalelor, pentru a preveni infecþia care are loc prin stigmatul florii. Cantitatea de soluþie: 1000-1500 l în funcþie de tipul ºi vârsta plantaþiilor ºi de echipamentul de stropit. Timp de pauzã: 21 zile. Castraveþi: 0,2% (2 kg/ha) pentru combaterea manei. Se efectueaza 1-3 tratamente preventive, la avertizare, la interval de 8-10 zile. Timp de pauzã: 4 zile. Ceapã: 0,2% (2 kg/ha) pentru combaterea manei. Se efectueazã 1-2 tratamente preventive, la avertizare, la interval de 10 zile, în intervalul începutul formãrii bulbului pânã la 75% din diametrul final. Timp de pauzã: 7 zile. Hamei: 0,2% (4 kg/ha în 2000 l apã) pentru combaterea manei. Tratamentele se efectueazã între apariþia primului lãstar lateral pânã la sfârºitul înfloritului. Se aplicã 1-3 tratamente, preventiv, la avertizare, la interval de 14 zile. Timp de pauzã: 21 zile. Aliette 80 WG este compatibil cu majoritatea insecticidelor ºi fungicidelor. Nu este compatibil cu produsele pe bazã de dicofol ºi cupru, cu îngrãºãmintele foliare pe bazã de azot ºi cu soluþiile nutritive utilizate în horticulturã.
20

Mod de utilizare

Antracol 70 WP
® Substanþã activã: propineb 70% Formulare: WP (pulbere umectabilã) Xn-Nociv; N-Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 266/27.12.1974

Fungicid de contact pentru combaterea bolilor la cartof, legume, viþa de vie, mãr, pãr, cireº, hamei

Antracol este un fungicid de contact din grupa ditiocarbamaþilor care blocheazã germinaþia sporilor ºi pãtrunderea miceliului ciupercilor în plante. Formularea superioarã conduce la aderenþa foarte bunã la suprafaþa organelor tratate ºi la un bun efect remanent timp de 7-10 zile pe zona tratatã în funcþie de condiþiile locale. Prezintã rezistenþã bunã la precipitaþii de max. 10 mm. Este un fungicid cu acþiune multi-site care împiedicã apariþia formelor rezistente ºi este foarte bine tolerat de plantele de culturã. Antracol conþine în substanþa activã un micronutrient cu efecte benefice pentru creºterea ºi dezvoltarea plantelor, care, odatã cu efectuarea tratamentului, devine disponibil pentru plantã.
Cultura Cartof Tomate Organism þintã Manã (Phytophtora infestans) Alternarioza (Alternaria solani) Pãtarea albã (Septoria lycopersici) Pãtarea brunã (Cladosporium fulvum) Manã (Phytophtora infestans) Alternarioza (Alternaria solani) Manã (Peronospora destructor) Manã (Pseudoperonospora cubensis) Alternariozã (Alternaria cucumerina) Manã (Plasmopara viticola) Rapãn (Venturia spp.) Antracnoza frunzelor (Coccomyces hiemalis) Manã (Pseudoperonospora humuli) Dozã/ Concentraþie 1,5-2,5 kg/ha

Mod de acþiune

0,2% (2 kg/ha)

Ceapã Castraveþi

Cartof: 1-3 tratamente la interval de 14 zile începând cu fenofaza înainte de încheierea rândurilor. Volum de soluþie: 200-400 l/ha. Timp de pauzã: 14 zile. Tomate: 1-3 tratamente la interval de 7-10 zile, cu 800-1000 l/ha. Timp de pauzã: 7 zile. Ceapã: 1-2 tratamente la interval 7-10 zile. Volum soluþie: 600 l/ha. Timp de pauzã: 21 zile. Castraveþi: 1-3 tratamente la interval de 7-10 zile. Volum de soluþie: 600-1000 l/ha. Timp de pauzã: 3 zile. Viþa de vie: 1-4 tratamente, 2 înainte de înflorit ºi 2 dupã înflorit, la interval de 7-14 zile (30 zile între ultimul tratament prefloral ºi primul postfloral). Cantitate de soluþie: 800-1000 l/ha. Timp de pauzã: 60 zile. Mãr, pãr: 1-3 tratamente, 2 înainte de înflorit ºi unul imediat dupã înflorit, la interval de 7-21 zile. Volum de soluþie: 1000-1500 l/ha. Timp de pauzã: nu se aplicã. Cireº: 1-2 tratamente în intervalul fenologic prefloral-ovar vizibil, la interval minim de 10 zile. Volum de soluþie: 1000 l/ha. Timp de pauzã: 28 zile. Hamei: 1-3 tratamente la interval de 7-10 zile. Volum de soluþie: 1500-2000 l/ha. Timp de pauzã: 60 zile.
21

Mod de utilizare

Viþã de vie Mãr, pãr Cireº Hamei

0,2-0,25 % 0,2% (2 kg/ha)

0,2-0,3 % 0,2-0,3% 0,2% (2 kg/ha în 1000 l apã) 0,2%

Basta® 14 SL

Erbicid neselectiv pentru combaterea buruienilor din plantaþiile de viþã de vie ºi pomi fructiferi ºi ca desicant la orez
Substanþe active: glufosinat de amoniu 150 g/l Formulare: SL (concentrat solubil) Xn - Nociv Certificat omologare nr. 1319/26.02.1992

Basta este un erbicid neselectiv cu acþiune de contact asupra buruienilor. Preluarea de cãtre plante are loc în principal prin foliajul aflat în faza de creºtere activã, preluarea prin pãrþile lemnoase fiind neglijabilã. Basta nu se translocã din þesutul frunzei în vasele conducãtoare, esenþialã fiind acþiunea de contact iar efectul sistemic neglijabil. Viteza de preluare este maximã în primele 6 ore de la aplicare. Buruienile tratate se opresc din creºtere în cursul primei zile dupã tratament, deºi simptomele vizuale lipsesc. Formularea conþine o dozã mãritã de adjuvant, fiind optimizatã pentru condiþii mai puþin favorabile de aplicare (umiditate scãzutã) ºi are o toleranþã mai bunã la spãlarea prin precipitaþii.
Cultura Vii pe rod Pomi Orez Organism þintã Buruieni mono- ºi dicotiledonate anuale ºi perene Buruieni mono- ºi dicotiledonate anuale ºi perene Desicant Dozã/ Concentraþie 4 l/ha postemergent 5-6 l/ha postemergent 2 l/ha postemergent

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Se aplicã 1-2 tratamente. Prima aplicare se recomandã în perioada de creºtere intensã a buruienilor (optim fiind înãlþimea de 15-20 cm), de obicei dupã 15 mai, iar tratamentul al doilea, dacã este necesar, se va aplica la minim 28 zile, de preferat în aceeaºi fazã de creºtere a buruienilor ca la primul tratament (15-20 cm), dar nu mai târziu de 15 iulie. Nu se va aplica pe terenurile nisipoase ºi se va evita driftul pe culturi adiacente. Este important ca în cursul primelor 6 ore de la aplicare sã nu plouã. Buna acoperire a foliajului buruienilor cu soluþie de stropit este esenþialã, deoarece Basta acþioneazã prin contact foliar. Se va evita contactul soluþiei de stropit cu foliajul culturilor, precum ºi udarea excesivã a trunchiului pomilor, cu precãdere în cazul plantaþiilor tinere. Un avantaj esenþial al produsului constã în relativa siguranþã a culturii în situaþia în care nu se poate evita driftul soluþiei de stropit pe foliajul culturii în cursul tratamentului. Cantitatea de soluþie este de 100-500 l/ha, în funcþie de echipament.
22

Betanal® Expert

Erbicid postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale din culturile de sfeclã de zahãr
Substanþe active: fenmedifam 91 g/l + desmedifam 71 g/l +etofumesat 112 g/l Formulare: EC (concentrat emulsionabil) N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2096/14.02.2001

Betanal Expert acþioneazã atât prin frunzele buruienilor cât ºi prin rãdãcini, inhibând fotosinteza ºi diviziunea celularã. Betanal Expert conþine un aditiv pe bazã de ulei de rapiþã care asigurã aderenþa ºi absorbþia ridicate în plantã, precum ºi eficacitatea foarte bunã. Betanal Expert prezintã o selectivitate excepþionalã faþã de culturã.

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Betanal Expert se aplicã începând de la stadiul de cotiledon pânã la apariþia a 4 frunze adevãrate ale buruienilor. Se recomandã a se aplica 3 tratamente secvenþiale pe sezon la doza de 1,2 l/ha în stadiul de cotiledon al buruienilor. Intervalul între tratamentele secvenþiale este de 6-7 zile. Volumul de soluþie: 200-400 l/ha.
Cultura

Acþiune foliarã ºi radicularã

Spectru de combatere

Sfeclã de zahãr

Organism þintã

Buruieni dicotiledonate anuale

(1,2 + 1,2 + 1,2) l/ha

Dozã/ Concentraþie

Buruieni dicotiledonate (stadiu de cotiledon) Amaranthus retroflexus (ºtir) Ambrosia artemisiifolia (ambrosia) Anagallis arvensis (scânteiuþã) Atriplex patula (lobodã) Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului) Chenopodium album (spanac sãlbatic) Datura stramonium (ciumãfaie) Fumaria officinalis (fumãriþã) Galeopsis tetrahit (lunguricã) Galinsoga parviflora (busuioc sãlbatic) Galium aparine (turiþã) Lamium spp. (urzicã moartã) Lapsana communis (salata câinelui) Mercurialis annua (trepãdãtoare) Myosotis arvensis (nu-mã-uita) Papaver rhoeas (mac sãlbatic) Polygonum aviculare (troscot) Polygonum convolvulus (hriºcã urcãtoare) Polygonum lapathifolium (iarba roºie) Polygonum persicaria (iarbã roºie)
23

Portulaca oleracea (iarba grasã) Raphanum raphanistrum (ridiche sãlbaticã) Senecio vulgaris (spãlãcioasã) Sinapis arvensis (muºtar sãlbatic) Solanum nigrum (zârnã) Spergula arvensis (hrana vacii) Stellaria media (rocoinã) Thlaspi arvense (punguliþa) Urtica urens (urzica micã) Veronica persica (ventrilicã) Viola arvensis (trei-fraþi-pãtaþi) Xanthium strumarium (cornuþi) Buruieni monocotiledonate (stadiu de cotiledon) Apera spica-venti (iarba vântului) Avena fatua (odos) Digitaria sanguinalis (meiºor) Echinochloa crus-galli (iarbã bãrboasã) Poa annua (firuþã) Setaria viridis (mohor verde)

Betanal Quattro SE
®

Erbicid postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale ºi a unor monocotiledonate din culturile de sfeclã de zahãr

Substanþe active: fenmedifam 60 g/l +desmedifam 60 g/l+ etofumesat 60 g/l + metamitron 200 g/l Formulare: SE (suspoemulsie) Xi - Iritant; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2607/14.12.2005

Betanal Quattro oferã cel mai larg spectru de acþiune bazat pe formularea optimã a patru substanþe active. El acþioneazã atât prin frunzele buruienilor cât ºi prin rãdãcini, inhibând fotosinteza ºi diviziunea celularã. Betanal Quattro conþine un aditiv pe bazã de ulei de rapiþã care asigurã aderenþa ºi absorbþia ridicate în plantã, precum ºi eficacitatea foarte bunã. Betanal Quattro prezintã o selectivitate excepþionalã faþã de culturã.
Cultura Sfeclã de zahãr Organism þintã Buruieni dicotiledonate anuale ºi ºi unele monocotiledonate anuale Dozã/ Concentraþie

Mod de acþiune

(1,5+1,5+1,5) l/ha

Betanal Quattro se aplicã începând de la stadiul de cotiledon pânã la apariþia a 4 frunze adevãrate ale buruienilor, în 3 tratamente secvenþiale la doza de 1,5 l/ha. Betanal Quattro oferã suplimentar faþã de Betanal Expert un grad de combatere foarte bun pentru speciile de buruieni Setaria spp., Matricaria spp., Sonchus asper ºi Sonchus oleraceus. Din acest motiv, se recomandã Betanal Quattro în cazul infestãrii puternice cu aceste specii. Intervalul între tratamentele secvenþiale este de 6-7 zile. Volum de soluþie: 200-400 l/ha. Buruieni dicotiledonate (stadiu de cotiledon) Amaranthus retroflexus (ºtir) Ambrosia artemisiifolia (ambrosia) Anagallis arvensis (scânteiuþã) Atriplex patula (lobodã) Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului) Centaurea cyanus (albãstriþã) Chenopodium album (spanac sãlbatic) Datura stramonium (ciumãfaie) Fumaria officinalis (fumãriþã) Galeopsis tetrahit (lunguricã) Galinsoga parviflora (busuioc sãlbatic) Galium aparine (turiþã) Lamium spp. (urzicã moartã) Lapsana communis (salata câinelui) Matricaria chamomilla (muºeþel) Mercurialis annua (trepãdãtoare) Myosotis arvensis (nu-mã-uita) Papaver rhoeas (mac sãlbatic) Polygonum aviculare (troscot) Polygonum convolvulus (hriºcã urcãtoare) Polygonum lapathifolium (iarba roºie) Polygonum persicaria (iarbã roºie)

Mod de utilizare

Spectru de combatere

Portulaca oleracea (iarba grasã) Raphanum raphanistrum (ridiche sãlbaticã) Senecio vulgaris (spãlãcioasã) Sinapis arvensis (muºtar sãlbatic) Solanum nigrum (zârnã) Sonchus asper (susai aspru) Sonchus oleraceus (susai moale) Spergula arvensis (hrana vacii) Stellaria media (rocoinã) Thlaspi arvense (punguliþa) Urtica urens (urzica micã) Veronica persica (ventrilicã) Veronica hederifolia (doritoare) Viola arvensis (trei-fraþi-pãtaþi) Xanthium strumarium (cornuþi) Buruieni monocotiledonate (stadiu cotiledon) Apera spica-venti (iarba vântului) Avena fatua (odos) Digitaria sanguinalis (meiºor) Echinochloa crus-galli (iarbã bãrboasã) Poa annua (firuþã) Setaria viridis (mohor verde)
24

Sunteþi pregãtiþi pentru urmãtoarea generaþie?
O NOUÃ ERÃ ÎN COMBATEREA DÃUNÃTORILOR A ÎNCEPUT

• Protecþie cu spectru larg de acþiune • Nedãunãtor pentru insectele polenizatoare • Retenþie optimã, siguranþã la spãlarea prin precipitaþii ºi penetrare excelentã în plantã datoritã formulãrii inovative OTEQ • Acþiune sistemicã, puternicã ºi rapidã, cu duratã lungã de acþiune

25

Biscaya® 240 OD
Insecticid sistemic cu spectru larg pentru combaterea dãunãtorilor la grâu, orz, ovãz, rapiþã
Substanþã activã: tiacloprid 240 g/l Formulare: OD (dispersie în ulei) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2720/25.10.2007

Biscaya 240 OD are o eficacitate ridicatã ºi un spectru larg de activitate atât împotriva insectelor care înþeapã ºi sug sucul celular, cât ºi asupra acelora care rod pãrþile aeriene ale plantei. Este un produs cu activitate sistemicã ridicatã în plantã, acþionând asupra insectelor dãunãtoare prin contact ºi ingestie. Tiacloprid acþioneazã la nivelul sistemului nervos al insectelor, blocând desfãºurarea activitãþilor vitale. Datoritã acestui mod de acþiune, Biscaya combate la fel de eficient ºi formele rezistente la insecticidele convenþionale utilizate pânã acum. Activitatea nu este influenþatã de temperatura din momentul efectuãrii tratamentului sau de precipitaþiile cãzute ulterior acestuia. Formularea de ultimã generaþie, dispersie în ulei (OTEQ), conferã produsului o aderenþã ºi o pãtrundere în plantã a componentei sistemice superioare altor formulãri.
Cultura Grâu Grâu, orz, ovãz Rapiþã Dãunãtor Ploºniþa grâului (Eurygaster integriceps) Gândacul bãlos (Lema melanopa) Gândacul lucios al rapiþei (Meligethes aeneus) Dozã/ Concentraþie 0,2 l/ha 0,16 l/ha 0,3 l/ha

Mod de acþiune

Grâu Se utilizeazã la doza de 0,2 l/ha într-un tratament pentru combaterea ploºniþelor (Eurygaster integriceps) ºi la doza de 0,16 l/ha pentru combaterea gândacului bãlos (Lema melanopa), pânã la fenofaza de lapte/cearã. Tratamentul se efectueazã la avertizare sau la începutul atacului. Cantitatea de soluþie: 200-400 l/ha. Timp de pauzã: 21 zile. Orz, ovãz Se utilizeazã la doza de 0,16 l/ha într-un tratament la avertizare pentru combaterea gândacului bãlos (Lema melanopa). Timp de pauzã: 21 zile. Rapiþã Se utilizeazã la doza de 0,3 l/ha într-un tratament pentru combaterea gândacului lucios (Meligethes aeneus). Tratamentul se efectueazã la avertizare cu cantitãþi de soluþie de 300-400 l/ha. Biscaya poate fi utilizat fãrã restricþii în perioada înfloritului. Apicultorii vor fi atenþionaþi înainte de efectuarea tratamentului. Timp de pauzã: 50 zile.
26

Mod de utilizare

Buctril
Universal
Cultura Grâu Porumb

Buctril® Universal
®
Substanþe active: bromoxinil 280 g/l + + acid 2,4-D 280 g/l sub formã de esteri Formulare: EC (concentrat emulsionabil) Xn - Nociv; N - Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 1733/22.02.1996

Erbicid postemergent pentru combaterea buruienilor dicotile anuale ºi perene din culturile de grâu ºi porumb

Buctril Universal prezintã acþiune sistemicã ºi de contact, cu eficacitate ridicatã inclusiv asupra buruienilor avansate în vegetaþie ºi a celor perene. Buctril este activ de la 5oC ºi penetreazã în buruieni în mai puþin de 1 orã de la tratament (risc scãzut de spãlare prin precipitaþii). Buctril prezintã o selectivitate foarte bunã pentru grâu ºi porumb la dozele ºi momentele de aplicare recomandate.
Organism þintã Buruieni dicotiledonate anuale ºi perene Buruieni dicotiledonate anuale ºi perene Dozã/Concentraþie 1 l/ha 0,8-1 l/ha

Mod de acþiune

Spectru de combatere
Buruieni dicotile anuale

Grâu: 1 l/ha postemergent. Momentul optim de aplicare este între începutul înfrãþitului ºi al doilea nod format.Volumul de soluþie: 200-400 l/ha. Porumb: 0,8-1 l/ha, aplicat între stadiile de 4-8 frunze. Pentru combaterea simultanã a buruienilor dicotiledonate ºi monocotiledonate se recomandã tratamentul cu Equip® sau Laudis® 66 OD.
Polygonum persicaria (iarbã roºie) Ranunculus acer (piciorul cocoºului) Raphanus raphanistrum (ridiche sãlbaticã) Rumex acetosella (mãcriº) Sinapis arvensis (muºtar sãlbatic) Senecio vulgaris (spãlãcioasã) Solanum nigrum (zârnã) Sonchus asper (susai) Thlaspi arvense (punguliþa) Xantium spp. (cornuþi)

Mod de utilizare

Amaranthus retroflexus (ºtir) Ambrosia elatior (iarba pârloagelor) Anthemis arvensis (muºeþelul câinelui) Atriplex patula (lobodã) Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului) Chenopodium album (spanac sãlbatic) Datura stramonium (ciumãfaie) Galium aparine (turiþã)* Galinsoga parviflora (busuioc sãlbatic) Hibiscus trionum (zãmoºiþã) Lamium purpureum (urzicã moartã) Matricaria chamomilla (muºeþel) Papaver rhoeas (mac sãlbatic) Polygonum convolvulus (hriºcã urcãtoare)

Buruieni dicotile perene

Cirsium arvense (pãlãmida) Convolvulus arvensis (volbura)

* eficacitate bunã pânã în stadiul 2 verticile ºi insuficientã dupã acest stadiu. În caz de infestare puternicã la grâu se recomandã erbicidul Sekator Progress OD.

27

Calypso® 480 SC

Insecticid sistemic din grupa chimicã cloronicotinile destinat combaterii dãunãtorilor la cartof, pomi fructiferi, porumb, arbori
Substanþã activã: tiacloprid 480 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xn - Nociv Certificat omologare nr. 2001/22.06.1999

Cultura Mãr

Prun

Cireº Cartof Porumb Arbori

Dãunãtor Viermele merelor (Cydia pomonella) Gãrgãriþa florilor de mãr (Anthonomus pomorum) Pãduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) Afide (Aphis spp., Disaphis spp.) Minatoare (Phyllonorychter blancardella, Leucoptera scitella) Viespi (Hoplocampa minuta) Pãduchele cenuºiu (Hyalopterus pruni) Pãduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) Viermele prunelor (Cydia funebrana) Viespi (Hoplocampa sp., Eurytoma schreineri) Musca cireºelor (Rhagoletis cerasi) Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) Afide (Aphis sp.) Gãrgãriþa frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) Viermele vestic al rãdãcinilor porumbului (Diabrotica virgifera virgifera) Omizi defoliatoare (Hyphantria cunea, Euproctis chrysorrhoea)

Calypso are o eficacitate ridicatã ºi un spectru larg de activitate atât împotriva insectelor care înþeapã ºi sug sucul celular cât ºi asupra acelora care rod pãrþile aeriene ale plantei. Prezintã activitate sistemicã cu distribuþie acropetalã ridicatã în plantã, fapt ce permite protecþia noilor creºteri. Suplimentar, activitatea translaminarã oferã o protecþie eficientã împotriva insectelor localizate pe partea
Dozã/ Concentraþie 0,02% (300 ml/ha)

Mod de acþiune

0,02% (200 ml/ha)

0,02% (200 ml/ha) 80 ml/ha 90 ml/ha 150 ml/ha 0,02 %

inferioarã a frunzei (ex. afide). Acþioneazã asupra insectelor dãunãtoare prin contact ºi ingestie. Activitatea nu este influenþatã de temperatura din momentul efectuãrii tratamentului sau de precipitaþiile cãzute ulterior acestuia. La unele specii cum este viermele merelor Calypso are ºi o acþiune ovicidã foarte bunã. Efectul ovicid este maxim dacã tratamentul se efectueazã la începutul depunerii pontei.
28

Mod de utilizare

Mãr: se utilizeazã la concentraþia de 0,02% (0,3 l/ha). Perioada de protecþie este de minimum 14 zile. Se efectueazã 1-2 tratamente, câte unul pe generaþie la avertizare. Cantitatea de soluþie: 1500 l/ha. Timp de pauzã: 14 zile. Prun: se utilizeazã la concentraþia de 0,02% (0,2 l/ha) în 1-2 tratamente. Cantitatea de soluþie: 1000 l/ha. Timp de pauzã: 14 zile. Cireº: se utilizeazã la concentraþia de 0,02% (0,2 l/ha) pentru un tratament. Cantitatea de solutie: 1000 l/ha. Timp de pauzã: 14 zile.

Arbori: se utilizeazã la concentraþia de 0,02% în maximum 3 tratamente pe sezon la avertizare. Cantitatea de soluþie este de 10001500 l/ha în funcþie de tipul plantaþiei ºi dimensiunea arborilor.

Porumb: se utilizeazã la doza de 90 ml/ha împotriva gãrgãriþei frunzelor de porumb ca tratament de corecþie în culturile de porumb cu sãmânþã tratatã. Pentru combaterea Diabrotica virgifera se recomandã un tratament pe vegetaþie la doza de 150 ml/ha, la avertizare la apariþia dãunãtorului adult. Cantitatea de soluþie este de 50-150 l/ha la tratamente avio ºi de 400 l/ha la tratamente terestre. Timp de pauzã: 21 zile.
29

Cartof de sãmânþã ºi de consum: se utilizeazã la doza de 0,08 l/ha. Se efectueazã 1-2 tratamente când larvele sunt de vârsta 1-2 ºi dãunãtorul este mai sensibil la tratament. Perioada de protecþie este de minimum 21 zile. Cantitatea de soluþie: 200-400 l/ha. Timp de pauzã: 14 zile.

Chinook® FS 200

Chinook

®

Insecticid cu acþiune sistemicã ºi de contact pentru tratarea seminþelor la rapiþa de toamnã ºi de primãvarã

Conþine: betaciflutrin 100 g/l+imidacloprid 100 g/l Formulare: suspensie concentratã pentru tratamentul seminþei (FS) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare: Chinook FS 200 - nr. 2834/15.07.2009 Chinook FS 200 BLUE - nr. 2835/15.07.2009

Chinook FS 200 (incolor) ºi Chinook FS 200 BLUE (albastru) sunt insecticide cu dublã acþiune, sistemicã ºi de contact, pentru tratarea seminþelor de rapiþã împotriva dãunãtorilor din sol ºi a celor care atacã cultura în prima parte a perioadei de vegetaþie. Imidacloprid are acþiune sistemicã în seminþe ºi plantule cu duratã lungã de protecþie. Betaciflutrin are acþiune de contact ºi ingestie ºi efect de ºoc asupra dãunãtorilor. Chinook conduce la protecþia excelentã a seminþelor în intervalul semãnat-rãsãrit ºi a plantulelor pe o perioadã de 6 pânã la 8 sãptãmâni de la rãsãrire.
Culturã Rapiþã Organism þintã Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp., Psylliodes spp.) Dozã/ Concentraþie 2 l/100 kg seminþe

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Chinook se utilizeazã în dozã de 2 l/100 kg seminþe. Este de preferat ca tratamentul sã se efectueze cu maºini de tratat în ºarje ºi nu în flux continuu, deoarece ele asigurã o distribuþie mai uniformã a produsului în masa de seminþe ºi pe suprafaþa acestora. La tratarea seminþelor se va evita umezirea excesivã a acestora, pentru a nu declanºa prematur procesul de germinaþie. În cazul în care umiditatea seminþelor este prea mare, la sfârºitul operaþiei de tratare se adaugã pudrã absorbantã (ex. Fluency Powder) sau talc. La dozele utilizate, Chinook nu influenþeazã capacitatea de germinaþie a seminþelor sau energia germinativã.

30

Clarinet®
Fungicid sistemic cu acþiune preventivã ºi curativã pentru combaterea rapãnului ºi fãinãrii la mãr
Substanþe active: pirimetanil 150 g/l + fluquinconazol 50 g/l Formulare: suspensie concentratã (SC) Xn - Nociv N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 1773/13.02.1997

Clarinet este un fungicid cu acþiune sistemicã în plante, având în componenþa sa douã substanþe active. Fluquinconazol este o substanþã activã sistemicã foarte eficientã din grupa triazolilor, cu spectru larg de acþiune ºi foarte bunã compatibilitate cu planta de culturã. Fluquinconazol are acþiune preventivã, curativã ºi eradicativã ºi efect de lungã duratã. Fluquinconazol este translocat în interiorul frunzei dar este foarte puþin absorbit în fructe. De asemenea nu existã translocare a substanþei active de pe frunzele tratate în fruct. Pirimetanil este o substanþã activã din grupa anilinopirimidinelor, cu distribuþie sistemicã translaminarã în plantã. Clarinet are acþiune preventivã ºi curativã, inhibând germinaþia sporilor, creºterea miceliului ºi formarea apresorilor.
Culturã Mãr Organism þintã Rapãn (Venturia inaequalis) pentru infecþii primare Fãinare (Podosphaera leucotricha) Dozã/ Concentraþie 0,1 % (1,5 l/ha pentru 1500 l soluþie)

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Clarinet se aplicã preventiv, atât prefloral cât ºi în tratamente postflorale, începând cu faza de deschidere a primilor muguri sau la avertizarea infecþiei primare cu rapãn. Intervalul între tratamente în cazul unor condiþii climatice normale este de 10-12 zile. În cazul unor condiþii deosebit de favorabile instalãrii ºi evoluþiei bolilor, intervalul între tratamente se poate reduce cu 2-3 zile. Se aplicã în concentraþie de 0,1% într-un volum de soluþie de 1500 l/ha. Timpul de pauzã: ultimul tratament se poate face cu maximum 30 zile înainte de recoltare.

31

Confidor® Energy

Insecticid sistemic ºi de contact pentru culturile de castraveþi, tomate, varzã, ardei, vinete, pepeni verzi, tutun

Substanþe active: imidacloprid 75 g/l+deltametrin 10 g/l Formulare: OD (dispersie în ulei) Xi - Iritant; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2523/22.02.2005

Confidor Energy are acþiune sistemicã ºi de contact (de ºoc). Imidacloprid pãtrunde în plantã la circa o orã dupã tratament ºi este distribuit spre vârfurile de creºtere, iar deltametrin aderã puternic la suprafaþa plantei. Confidor Energy acþioneazã prin contact ºi ingestie asupra dãunãtorilor care înþeapã sau rod pãrþile vegetative ale plantelor, putând combate ºi dãunãtori rezistenþi la alte insecticide. Formularea modernã dispersie în ulei (OTEQ) conferã o aderenþã ºi o absorbþie în plantã superioare.
Culturã Castraveþi solarii Dãunãtor Musculiþa albã (Trialeurodes vaporariorum) Musca minierã (Liriomyza trifolii) Afide (Cerosipha gossypii) Tripsul tutunului (Thrips tabaci) Musculiþa albã (Trialeurodes vaporariorum) Musca minierã (Liriomyza trifolii) Tripsul tutunului (Thrips tabaci) Afide (Macrosiphon euforbiae) Musculiþa albã (Trialeurodes vaporariorum) prin tratament la sol Omida fructelor (Helicoverpa armigera) larve L1-L2 Pãduchele cenuºiu (Brevicoryne brassicae) Musca verzei (Delia brassicae) Afide (Myzus persicae) Gândacul din Colorado (L. decemlineata) Tripsul tutunului (Thrips tabaci) Pãduchele verde (Myzus persicae) Tripsul tutunului (Thrips tabaci) Afide (Cerosipha gossypii) Musca plantulelor (Delia platura) Dozã/ Concentraþie 0,13% (1,3 l/ha) 0,06% (0,6 l/ha) 0,08% (0,8 l/ha) 0,13% (1,3 l/ha) 0,08% (0,8 l/ha) 0,1% (1 l/ha) 2,6 l/ha (0,13% în 2000 l apã) 0,08% (0,8 l/ha) administrare foliarã 0,06% (0,36 l/ha) foliar 0,13% (0,78 l/ha) 0,1% (1 l/ha) 0,12% (1,2 l/ha) 0,075% (0,45 l/ha) 0,1% (0,6 l/ha) 0,12% (0,72 l/ha)

Mod de acþiune

Tomate solarii

Tomate câmp Varzã câmp Ardei solarii Vinete câmp Tutun Pepeni verzi din câmp

Mod de utilizare

Confidor Energy se utilizeazã în 1-3 tratamente efectuate la avertizare sau la apariþia dãunãtorului. Volum de soluþie pentru tratamente în vegetaþie: 600 l/ha la tutun, varzã, pepeni ºi 1000 l/ha la castraveþi, tomate, ardei, vinete. Volum de soluþie pentru tratament la sol pentru combaterea musculiþei albe la tomate în solarii: 2000 l/ha apã. La pepeni tratamentul se face la circa 2 sãptãmâni de la plantarea rãsadurilor în câmp. Durata de protecþie este de 18-20 zile de la aplicare. Perioada de pauzã este de 3 zile la castraveþi, pepeni, tomate câmp ºi solar, 7 zile la varzã ºi 21 zile la tutun. La prepararea soluþiei, flacoanele se agitã bine înainte de golirea în rezervorul instalaþiei de stropit.
32

Confidor Oil SC 004
®

Insecticid sistemic pentru combaterea dãunãtorilor la mãr ºi prun prin tratamente la dezmugurit
Substanþã activã: imidacloprid 4 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2598/14.12.2005

Confidor Oil SC 004 are acþiune sistemicã de lungã duratã ºi acþiune fizicã complementarã de asfixiere datoratã uleiului. Confidor Oil pãtrunde rapid în plante, acþionând asupra larvelor pãduchelui din San José prin penetrarea scutului protector. Ouãle hibernante ale diferitelor specii de afide ºi ale pãianjenului roºu sunt intoxicate ºi asfixiate, astfel cã nu mai are loc ecloziunea larvelor. Confidor Oil are efect de lungã duratã, de peste 30 zile, asigurând o pãtrundere optimã a componentei sistemice în plantã, aderenþã sporitã la suprafaþa plantei ºi contact superior cu dãunãtorii þintã. Acþiunea diferitã ºi complementarã a componentei insecticide ºi a uleiului din compoziþia produsului previne apariþia fenomenului de rezistenþã.
Cultura Mãr Dãunãtor Pãduchele din San José (Quadraspidiotus perniciosus) larve hibernante Pãianjenul roºu comun (Panonycus ulmi) ouã hibernante Afide (ouã hibernante) Afide (ouã hibernante) Concentraþie 1,5% (22,5 l/ha)

Mod de acþiune

Prun

1,5% (15 l/ha)

Mod de utilizare

Se recomandã efectuarea unui tratament în perioada cuprinsã între cãderea frunzelor ºi faza de buton roz, la temperaturi mai mari de 4-5oC. Faza optimã este aceea de urechiuºe de ºoarece. Perioada de pauzã înaintea recoltãrii este de minimum 90 de zile. Înainte de utilizare se agitã energic recipientul cu produs. Mãr: se utilizeazã pentru combaterea larvelor hibernante ale pãduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) ºi a ouãlelor hibernante ale afidelor ºi pãianjenului roºu comun al pomilor (Panonycus ulmi) în concentraþie de 1,5% (22,5 l/ha) în 1500 l apã. Prun: se utilizeazã pentru combaterea ouãlelor hibernante de afide în concentraþie de 1,5%, respectiv 15 l/ha în 1000 l apã. Confidor Oil nu se va amesteca cu zeamã bordelezã, polisulfuri ºi produse pe bazã de sulf, diclofluanid, captan sau TMTD. Pentru orice alte combinaþii se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimicã.

33

Consento® 450 SC
Fungicid cu acþiune sistemicã ºi penetrantã pentru combaterea manei la cartof

Substanþe active: fenamidon 75 g/l+propamocarb clorhidrat 375 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xi - Iritant; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2239/15.12.2003

Consento 450 SC are un mecanism dublu de acþiune, sistemic ºi penetrant. Asupra manei acþioneazã preventiv ºi curativ, eficacitatea sa fiind ridicatã chiar dacã este aplicat dupã instalarea ºi declanºarea bolii. Datoritã sistemicitãþii deosebite a compusului propamocarb clorhidrat, care este absorbit în proporþie de 100% în maximum o orã de la efectuarea tratamentului, efectul protector al fungicidului se transmite ºi în organele nou formate. Propamocarb clorhidrat reduce dezvoltarea miceliului ciupercii, inhibã formarea zoosporilor ºi determinã germinaþia nepatogenã a acestora. În plantã, propamocarb clorhidrat stopeazã formarea membranei ciupercii, conducând în final la moartea acesteia. Modul de acþiune tip inhibitor multi-site face practic imposibilã apariþia formelor de rezistenþã la acest produs. Fenamidon are acþiune penetrantã ºi distribuþie translaminarã în plante, împiedicând dezvoltarea miceliului, formarea sporangiilor ºi germinarea sporilor. Asocierea substanþelor active propamocarb clorhidrat ºi fenamidon, diferite ca mod de acþiune, realizeazã un efect sinergic pronunþat ce poate fi observat cu uºurinþã în condiþii de câmp datoritã eficacitãþii foarte bune asupra manei cartofului.
Cultura Cartof Organism þintã Mana (Phytophtora infestans) Dozã 2 l/ha

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Consento 450 SC se utilizeazã pentru un numãr de 1-3 tratamente preventive pe vegetaþie. Intervalul între douã tratamente este de 8-12 zile. În situaþia unor condiþii extrem de favorabile pentru manã ºi a existenþei unei rezerve infecþioase mari, acest interval trebuie redus corespunzãtor. În cadrul programului de stropiri produsul se utilizeazã în a doua parte a perioadei de vegetaþie, începând cu întrepãtrunderea frunzelor din acelaºi bilon, când presiunea de infecþie este mare. Volumul de soluþie este de 200-400 l/ha. Pentru prevenirea apariþiei fenomenului de rezistenþã, se recomandã utilizarea lui Consento în alternanþã cu fungicide din alte grupe chimice, diferite sub aspectul modului de acþiune asupra ciupercii.

34

Decis®Mega 50 EW
Substanþã activã: deltametrin 50 g/l Formulare: EW (emulsie în apã) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2667/19.12.2006

Insecticid piretroid foliar pentru combaterea dãunãtorilor din culturi de câmp ºi horticole

Decis Mega 50 EW acþioneazã prin contact ºi ingestie asupra insectelor dãunãtoare aflate atât în stadiul de larve cât ºi de adulþi. Produsul are efect de ºoc ºi o duratã de activitate de cca. 10 zile. Decis Mega aderã puternic la suprafaþa frunzei ºi în acelaºi timp penetreazã cuticula insectei. El nu este spãlat de precipitaþiile apãrute dupã mai mult de o orã de la aplicare. Acoperirea completã ºi uniformã a plantelor este importantã pentru o bunã protecþie. Formularea modernã tip emulsie în apã eliminã dezavantajul conþinutului ridicat de solvent de la formularea emulsie concentratã. Se reduce de asemenea semnificativ influenþa temperaturilor ridicate asupra eficienþei tratamentelor.
Dãunãtor Ploºniþa cerealelor (Eurygaster integriceps) Gândacul bãlos (Lema melanopa) Cartof Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) Viþa de vie Molia viþei de vie (Lobesia botrana) Mãr Viermele merelor (Cydia pomonella) Afide (Aphis pomi) Molia pieliþei fructelor (Adoxophyes reticulana) Pãduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) Prun Viermele prunelor (Cydia funebrana) Viespea sâmburilor de prun (Eurytoma schreineri) Cireº Musca cireºelor (Rhagoletis cerasi) Pãduchele negru al cireºului (Myzus cerasi) Cais, piersic Pãduchele verde al piersicului (Myzus persicae) în Varzã din Buha verzei (Mamestra brassicae) larve L1-L3 câmp Afide (Brevicoryne brassicae) Vinete câmp Gândacul din Colorado (L. decemlineata) larve L1-L3 Tomate câmp Pãduchele verde (Macrosiphon euphorbiae) Tomate solarii Musculiþa albã (Trialeurodes vaporariorum) Salatã solar Afide (Hyperomyzus lactucae) Rapiþã Gândacul lucios (Meligethes aeneus), Viespea rapiþei (Athalia rosae) Gãrgãriþa tulpinilor (Ceutorrhynchus napi) Afide (Brevicorynae brassicae) Porumb Viermele vestic al rãdãcinilor (Diabrotica virgifera virgifera) 35 Culturã Grâu Dozã/Concentraþie 0,15 l/ha

Mod de acþiune

0,15 l/ha 0,15 l/ha 0,0125% (0,187 l/ha) 0,015% (0,225 l/ha) 0,015% (0,15 l/ha) 0,015% (0,15 l/ha) 0,015% (0,15 l/ha) 0,02% (0,12 l/ha) 0,03% (0,3 l/ha) 0,02% (0,2 l/ha) 0,025% (0,25 l/ha) 0,02% (0,12 l/ha) 0,15 l/ha

0,25 l/ha

Grâu: se utilizeazã în 1-2 tratamente pe vegetaþie, la avertizare. Interval minim între tratamente: 14 zile. Volumul de soluþie este de 200-400 l/ha. Timp de pauzã: 30 zile.

Mod de utilizare

Viþa de vie: se utilizeazã în 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la un interval minim de 14 zile. Volumul de soluþie este de 800-1000 l/ha. Timp de pauzã: 30 zile la struguri de vin ºi 7 zile la strugurii de masã. Mãr: se utilizeazã pentru 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la un interval minim de 7 zile. Volumul de soluþie este de 1500 l/ha. Timp de pauzã: 7 zile. Prun: se utilizeazã în 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la un interval minim de 7 zile. Volumul de soluþie este de 1000 l/ha. Timp de pauzã: 7 zile.

Cartof: se utilizeazã în 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, aplicat când în culturã predominã larvele de vârsta L1-L2 ale gândacului din Colorado. Intervalul minim între tratamente este de 14 zile. Volumul de soluþie este de 200-400 l/ha. Timp de pauzã: 7 zile.

Cireº: se utilizeazã în 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la un interval minim de 7 zile. Volumul de soluþie este de 1000 l/ha. Timp de pauzã: 7 zile.

Cais, piersic: se utilizeazã în 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la un interval minim de 14 zile. Volumul de soluþie este de 1000 l/ha. Timp de pauzã: 3 zile.

Vinete din câmp: se utilizeazã în 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la interval minim de 7 zile. Volumul de soluþie este de 1000 l/ha. Timp de pauzã: 7 zile.

Varzã din câmp: se utilizeazã în 1-2 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la un interval minim de 7 zile. Volumul de soluþie este de 600 l/ha. Timp de pauzã: 7 zile. Tomate din câmp: se utilizeazã în 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la un interval minim de 7 zile. Volumul de soluþie este de 1000 l/ha. Timp de pauzã: 3 zile.

Porumb: se utilizeazã pentru combaterea adulþilor de viermele vestic al rãdãcinilor (Diabrotica virgifera virgifera). Se aplicã 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la interval minim de 14 zile. Volumul de soluþie este de 400 l/ha. Timp de pauzã: 3 zile.
36

Rapiþã: se utilizeazã pentru 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, aplicate atât toamna cât ºi primãvara înainte de deschiderea florilor de rapiþã (nu se aplicã în perioada înfloritului). Intervalul minim între tratamente este de 14 zile. Volumul de soluþie este de 300-400 l/ha. Timp de pauzã: 45 zile.

Salatã din solarii: se utilizeazã pentru 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la un interval minim de 7 zile. Volumul de soluþie este de 600 l/ha. Timp de pauzã: 3 zile.

Tomate din solarii: se utilizeazã în 1-3 tratamente pe vegetaþie, la avertizare, la un interval minim de 7 zile. Volumul de soluþie este de 1000 l/ha. Timp de pauzã: 3 zile.

Decis® 25 WG
Insecticid piretroid pentru combaterea dãunãtorilor la grâu, cartof, viþã de vie, pomi fructiferi

WG

Substanþã activã: deltametrin 25% Formulare: WG (granule dispersabile în apã) N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2190/12.03.2003

Decis 25 WG acþioneazã prin contact ºi ingestie asupra insectelor dãunãtoare aflate atât în stadiul de larve cât ºi de adulþi. Produsul are efect de ºoc ºi o duratã de activitate de 7-10 zile. Decis 25 WG protejeazã cultura 7-10 zile, indiferent de stadiul de vegetaþie. Acoperirea completã ºi uniformã a plantelor este esenþialã pentru o bunã protecþie împotriva atacului insectelor. Decis 25 WG beneficiazã de o formulare modernã, caracterizatã prin stabilitate ridicatã la temperaturi mari ºi lipsa fotosensibilitãþii. El poate fi aplicat ºi la temperaturi mai ridicate, fãrã diminuarea eficacitãþii.
Culturã Grâu Cartof Dãunãtor Ploºniþa cerealelor (Eurygaster integriceps) Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) Molia viþei de vie (Lobesia botrana) Viermele merelor (Cydia pomonella) Viespea merelor (Hoplocampa testudinea) Minatoare (Stigmella malella, Leucoptera scitella, Phyllonorychter blancardella) Afide (Aphis pomi) Pãduchele cenuºiu (Hyalopterus pruni) Viespi (Hoplocampa minuta) Viermele prunelor (Cydia funebrana) Pãduchele din San Jose - (Quadraspidiotus perniciosus) generaþii de varã Buha verzei (Mamestra brassicae) larve L1-L3 Dozã/Concentraþie 30 g/ha 30-40 g/ha 30 g/ha 0,003 % (45 g/ha)

Mod de acþiune

Viþã de vie Mãr

Prun Mãr, prun Varzã

0,003 % (30 g/ha) 0,003 % (45 g/ha la mãr, 30 g/ha la prun) 0,005% (30 g/ha)

Mod de utilizare

Tratamentele se efectueazã la avertizare sau la apariþia dãunãtorului. Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 3 zile la legume, 7 zile la pomi fructiferi, cartof ºi viþa de vie, 30 de zile la cereale.

37

Eclair® 49 WG
®
Fungicid cu acþiune mesostemicã ºi penetrantã pentru combaterea manei ºi fãinãrii la viþa de vie
Substanþe active: trifloxistrobin 25% + cimoxanil 24% Formulare: WG (granule dispersabile în apã) Xi - Iritant N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2080/19.12.2000

Trifloxistrobin aparþine grupei chimice a strobilurinelor ºi se remarcã prin spectrul larg de activitate ºi prin acþiunea de lungã duratã. Trifloxistrobin are acþiune de tip mesostemic, caracterizatã prin: • afinitatea foarte ridicatã faþã de þesuturile superficiale ale plantei, unde se fixeazã de stratul ceros, fapt ce îi conferã o rezistenþã ridicatã la spãlare; • redistribuirea ºi redepunerea substanþei active prin procesele de evapo-transpiraþie; efectul tratamentului se manifestã astfel ºi pe zonele alãturate netratate. • redistribuirea translaminarã a unei pãrþi din substanþa activã asigurã o foarte bunã acþiune preventivã; • efect de menþinere a foliajului verde (green leaf), reflectat în sporuri de recoltã. Acoperirea uniformã ºi completã a pãrþilor aeriene ale plantelor asigurã protecþia eficientã faþã de instalarea ciupercilor. Sunt afectate atât stadiile timpurii de dezvoltare a patogenilor (germinarea sporilor, formarea apresorilor) cât ºi stadiile târzii (formarea haustorilor, creºterea miceliului ºi sporularea la fãinare, eliberarea zoosporilor la manã). Cimoxanil acþioneazã prin contact, preventiv, asupra germinaþiei sporilor ºi a creºterii miceliului, iar prin miºcarea translaminarã în þesuturile plantei dezvoltã ºi o acþiune curativã ºi de inhibare a sporulãrii.
Cultura Viþa de vie Organism þintã Manã (Plasmopara viticola) Fãinare (Uncinula necator) Dozã/ Concentraþie 0,5 kg/ha

Mod de acþiune

Eclair este omologat pentru combaterea manei ºi fãinãrii viþei de vie. Tratamentele pot fi efectuate în intervalul fenologic cuprins între stadiul în care a treia frunzã este formatã ºi pânã la intrarea în pârgã. Eclair este cu precãdere poziþionat în 1-3 tratamente preventive înainte de înflorit cât ºi dupã scuturare pânã la intrarea în pârgã. Intervalul între tratamente este de 10-12 zile. Când presiunea de infecþie este foarte mare ºi când viteza de creºtere a plantelor este de asemenea mare se micºoreazã intervalul la 7 zile. Volumul necesar de soluþie este de 800-1000 I/ha, în funcþie de echipamentul de stropire folosit. Nu se efectueazã tratamente când viteza vântului este mare, în perioadele din zi cu arºiþã sau atunci când frunzele sunt umede ori ploaia este iminentã.
38

Mod de utilizare

Envidor® 240 SC
Acaricid pentru combaterea pãianjenilor dãunãtori la mãr, viþa de vie, legume, soia
Substanþã activã: spirodiclofen 240 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xn - Nociv Certificat omologare nr. 2521/22.02.2005

Envidor 240 SC este un acaricid modern din familia ketoenolilor. Acþioneazã prin contact ºi ingestie ºi combate o gamã largã de acarieni tetranichizi, eriofizi ºi tarsonemizi. Envidor are o puternicã acþiune ovicidã, controleazã toate stadiile juvenile de larvã ºi de nimfe ºi reduce substanþial fertilitatea femelelor. Produsul este lipofilic: se fixeazã în stratul ceros al cuticulei, nu este spãlat de precipitaþii ºi acþiunea lui nu este influenþatã de temperaturile ridicate. Are o duratã de protecþie de cca. 40 zile de la aplicare. Este foarte bine tolerat de plante.
Culturã Mãr Dãunãtor Acarieni (Tetranychus urticae, Pannonycus ulmi, Aculus spp.) Acarieni (Tetranychus urticae, Calepitrimerus sp.) Pãianjenul roºu comun (Tetranychus urticae) Pãianjenul lat (Polyfago tarsonemus latus) Dozã/Concentraþie 0,6 l/ha (0,04%)

Mod de acþiune

Viþa de vie: 0,4 l/ha (0,04%) pentru combaterea acarienilor Tetranychus urticae, Calepitrimerus spp. Se recomandã ca produsul sã fie utilizat pentru un tratament în intervalul cuprins între faza de lãstari 10-15 cm ºi pânã la sfârºitul înfloritului, la depãºirea pragului economic de dãunare (15 acarieni/lãstar sau 3-5 acarieni/frunzã). Volum de soluþie: 1000 l/ha. Timp de pauzã: 14 zile.

Mãr: 0,04% (0,6 l/ha) pentru combaterea acarienilor Pannonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus spp. Se utilizeazã pentru un singur tratament pe sezon la debutul atacului dupã înflorit sau la creºterea fructelor, în funcþie de avertizare. Volumul de soluþie este de 1500 l/ha. Timpul de pauzã este de 14 zile.

Mod de utilizare

Viþa de vie Castraveþi (sere) Ardei gras (sere) Vinete (câmp) Soia

0,4 l/ha (0,04%) 0,04% (0,4 l/ha) 0,3 l/ha

Pãianjenul roºu comun (Tetranychus urticae)

Legume: 0,04% într-un volum de soluþie de 600-1000 l/ha, pentru combaterea pãianjenului roºu (Tetranychus urticae) la castraveþi ºi ardei gras în spaþii acoperite, precum ºi la vinete în câmp. Se recomandã un tratament pe sezon, la avertizare. Timp de pauzã: 3 zile.

Soia: 0,3 l/ha într-un volum de soluþie de 300-400 l/ha pentru combaterea pãianjenului roºu (Tetranychus urticae). Se recomandã un tratament pe sezon, la avertizare, de obicei în faza de formare a boabelor. Timpul de pauzã este de 21 zile.

39

Equip®

Erbicid pentru combaterea în postemergenþã a buruienilor mono- ºi dicotile anuale ºi perene din culturile de porumb
Substanþã activã: foramsulfuron 22,5 g/l + isoxadifen-etil (safener) 22,5 g/l Formulare: OD (dispersie în ulei) Xi - Iritant; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2106/11.04.2001

Equip prezintã sistemie completã, fiind preluat rapid de buruieni în 2 ore de la tratament. Precipitaþiile ulterioare nu afecteazã acþiunea erbicidului. Equip conduce la stoparea creºterii buruienii dupã 1-3 zile, îngãlbenirea sau înroºirea frunzelor dupã 4-10 zile ºi necrozarea progresivã a lãstarilor dupã 7-20 zile, urmatã de moartea plantei. Formularea ODesi® mãreºte atât aderenþa pe frunze cât ºi capacitatea de pãtrundere în plantã.

Mod de acþiune

Mod de utilizare: Equip se aplicã postemergent. Pentru combaterea buruienilor

monocotile ºi dicotile anuale, tratamentul se efectueazã când plantele de porumb au 46 frunze iar buruienile sunt în faza de 2-4 frunze. Pentru combaterea costreiului (Sorghum halepense) din rizomi, tratamentul se efectueazã când plantele de porumb au 6-8 frunze iar costreiul are 15-20 cm înãlþime. Pentru combaterea pirului (Elymus repens), tratamentul se efectueazã când pirul are pânã la 10 cm înalþime iar infestãrile sunt moderate. A se agita bine flaconul înainte de golire în rezervorul instalaþiei de stropit.
Cultura Porumb Organism þintã Buruieni monocotile ºi dicotile anuale Costrei (Sorghum halepense) din rizomi Pir (Agropyron repens) Dozã 1-1,5 l/ha 1,75 - 2,5 l/ha 2,5 l/ha

Buruieni monocotile: Agropyron repens (pir târâtor), Alopecurus myosuroides (coada vulpii), Apera spica-venti (iarba vântului), Avena fatua (odos), Echinochloa crus-galli (iarba bãrboasã), Lolium multiflorum (raigras anual), Panicum spp. (mei), Poa annua (firuþã), Setaria spp. (mohor), Sorghum halepense (costrei din rizomi ºi seminþe), samulastra de grâu ºi orz. Buruieni dicotile: Abutilon theophrasti (teiºor), Amaranthus retroflexus (ºtir), Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor), Anagallis arvensis (scânteiuþã), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Datura stramonium (ciumãfaie), Galinsoga parviflora (busuioc sãlbatic), Lamium purpureum (sugel puturos), Mercurialis annua (trepãdãtoare), Raphanus raphanistrum (ridiche sãlbaticã), Rumex crispus (dragavei), Sinapis arvensis (muºtar sãlbatic), Solanum nigrum (zârnã), Stellaria media (rocoinã), Thlaspi arvense (punguliþã), Urtica urens (urzica micã), Viola arvensis (viorele de ogor), samulastra de rapiþã ºi lucernã.

Spectru de combatere

Selectivitate: Equip are o bunã selectivitate faþã de hibrizii de porumb. În condiþii de stres

al culturii (temperaturi peste 30oC, îngheþ, inundaþii), în prima sãptãmânã dupã tratament porumbul poate prezenta anumite simptome tranzitorii la nivelul frunzelor (încetinirea creºterii, uºoarã decolorare), care dispar însã rapid ºi nu influenþeazã dezvoltarea ulterioarã a culturii ºi nivelul recoltei. Culturi precum porumbul ºi soia pot fi semãnate pe terenurile unde s-a aplicat recent Equip. În principiu, orice culturã poate fi semãnatã în deplinã siguranþã dupã trei luni de la aplicarea erbicidului.
40

Falcon® 460 EC

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor foliare la grâu ºi orz, a bolilor spicului la grâu ºi a fãinãrii la viþa de vie
Substanþe active: spiroxaminã 250 g/l + tebuconazol 167 g/l + triadimenol 43 g/l Formulare: EC (concentrat emulsionabil) C - Coroziv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2081/19.12.2000

Falcon este un fungicid sistemic cu acþiune preventivã ºi curativã de lungã duratã asupra ciupercilor patogene. La scurt timp dupã aplicare cele trei substanþe active sunt distribuite sistemic în plantã, cu precãdere în noile creºteri, prin translocare acropetalã. O proprietate remarcabilã a spiroxaminei constã în efectul de stimulare a absorbþiei triazolilor în plantã. Falcon poate combate inclusiv formele rezistente la alte fungicide datoritã modului diferit de acþiune biochimicã al spiroxaminei ºi triazolilor. Falcon are un interval de aplicare foarte larg, el putând fi utilizat pe toatã durata perioadei de vegetaþie.
Cultura Grâu Organism þintã Complex boli foliare (Erysiphe graminis, Septoria tritici, Septoria nodorum, Puccinia striiformis, Puccinia recondita) Fuzarioza (Fusarium spp.) Complex boli foliare (Erysiphe graminis f. sp. hordei, Puccinia hordei, Rhynchosporium secalis) Fãinare (Uncinula necator) Dozã 0,6 l/ha

Mod de acþiune

Orz Viþã de vie

0,7 l/ha 0,6 l/ha 0,3 l/ha

Mod de utilizare

Grâu ºi orz Se utilizeazã la doza de 0,6 l/ha pentru combaterea complexului de boli foliare la grâu ºi orz ºi la doza de 0,7 l/ha pentru combaterea fuzariozei spicelor (Fusarium spp.) la grâu. Falcon se utilizeazã pentru 1-2 tratamente pe vegetaþie. Intervalul de aplicare este cuprins între începutul împãierii ºi începutul înfloririi. În cazul efectuãrii unui singur tratament, momentul optim de aplicare este la apariþia frunzei stindard. Volumul de soluþie necesar este de 200-400 l/ha. Falcon protejeazã cultura 18-20 zile de la aplicare. Timpul de pauzã înaintea recoltãrii este de 35 zile. Viþã de vie Falcon se utilizeazã în dozã de 0,3 l/ha pentru combaterea fãinãrii, în principal la tratamente postflorale, în asociaþie cu fungicide specifice pentru manã ºi putregai cenuºiu. El poate fi folosit ºi la tratamente florale, dacã rezerva infecþioasã este mare ºi se impune utilizarea unui produs cu acþiune sistemicã. Volumul total de soluþie este de 600-1000 l/ha. Se aplicã 1 pânã la max. 3 tratamente pe sezon. Perioada de protecþie a culturii este de 10-12 zile de la efectuarea tratamentului. Timpul de pauzã înaintea recoltãrii este de 14 zile.
41

Flint® Max 75 WG

Fungicid cu acþiune sistemicã ºi mesostemicã pentru combaterea fãinãrii ºi putregaiului negru la viþa de vie ºi a fãinãrii la morcov
Substanþe active: trifloxistrobin 25% + tebuconazol 50% Formulare: WG (granule dispersabile în apã) Xn - Nociv; N - Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2646/01.11.2006

Flint Max 75 WG este un produs cu spectru larg de acþiune datoritã celor douã substanþe active. Trifloxistrobin, din grupa chimicã a strobilurinelor, are acþiune preventivã ºi activitate mesostemicã. Este puternic absorbit de stratul ceros al frunzelor, fiind astfel rezistent la spãlarea prin precipitaþii. Se redistribuie pe suprafaþa foliarã, asigurând protecþia suplimentarã pe suprafeþele limitrofe netratate ºi deopotrivã în interiorul þesuturilor prin activitatea translaminarã. Sunt afectate atât stadiile timpurii cât ºi stadiile târzii de dezvoltare a ciupercilor patogene. Tebuconazol, produs cu acþiune sistemicã în plante, constituie un partener foarte eficient. La scurt timp dupã tratament el pãtrunde în pãrþile aeriene ºi este distribuit acropetal în interiorul þesuturilor, blocând extinderea ciupercii. Flint Max este un produs deosebit de activ ºi foarte bine adaptat pentru utilizare în strategiile antirezistenþã.
Cultura Viþã de vie Organism þintã Fãinare (Uncinula necator) Putregaiul negru (Guignardia bidwellii) Fãinare (Erysiphe umbelliferarum) Dozã 0,16 kg/ha

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Morcov

0,3 kg/ha în 1000 l apã

Viþa de vie: se foloseºte în doza de 0,16 kg/ha în 1000 l apã. Se recomandã aplicarea în 1-3 tratamente preventive, atât înainte cât ºi dupã înflorit, în alternanþã cu produse din grupe chimice diferite. Aceste aplicãri conduc la un bun control al ambelor boli. Perioada de acoperire este de 10-14 zile în funcþie de condiþiile climatice ºi presiunea de infecþie. Morcov: se efectueazã 1-3 tratamente începând cu primele semne de atac, la doza de 0,3 kg/ha în 1000 l apã.

Compatibilitate

Putregaiul negru atac pe frunzã

Putregaiul negru atac pe strugure

Flint Max 75 WG este compatibil cu majoritatea insecticidelor ºi fungicidelor, cu excepþia celor foarte alcaline (pe bazã de cupru sau sulf) ºi a celor foarte acide. Pentru orice combinaþie nouã se va face un test de compatibilitate fizico-chimicã.

42

Flint® Plus 64 WG

Fungicid complex cu acþiune preventivã pentru combaterea unui spectru larg de boli la mãr

Substanþe active: trifloxistrobin 4% + captan 60% Formulare: WG (granule dispersabile în apã) Xn - Nociv N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2750/27.03.2008

Flint Plus 64 WG este un produs cu spectru larg de acþiune datoritã celor douã substanþe active din compoziþie. Trifloxistrobin, din grupa chimicã a strobilurinelor, are acþiune preventivã ºi activitate mesostemicã. Este puternic absorbit de stratul ceros al frunzelor, fiind astfel rezistent la spãlarea prin precipitaþii. Se redistribuie pe suprafaþa foliarã, asigurând astfel protecþia suplimentarã pe suprafeþele limitrofe netratate ºi deopotrivã în interiorul þesuturilor prin activitatea translaminarã. Sunt afectate atât stadiile timpurii cât ºi stadiile târzii de dezvoltare a ciupercilor patogene. Captan, din grupa chimicã dicarboximide, este un fungicid cu acþiune preventivã de contact de tip multi-site, cu efect foarte bun de prevenire ºi combatere a infecþiilor primare ºi secundare de rapãn la pomii fructiferi. Modul diferit de acþiune ºi efectul complementar al celor douã substanþe active fac din Flint Plus un produs deosebit de eficace pentru utilizare în strategii antirezistenþã.
Culturã Mãr Organism þintã Rapãn (Venturia inaequalis) Fãinare (Podosphaera leucotricha) Dozã/ Concentraþie 0,125% (1,875 kg/ha în 1500 l apã/ha)

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Flint Plus 64 WG se utilizeazã în combaterea rapãnului (Venturia inequalis) ºi fãinãrii (Podosphaera leucotricha) la mãr în concentratie de 0,125% (1,875 kg/ha in 1500 l apa/ ha). Se aplicã preventiv în max. 3 tratamente pe durata unui sezon, în intervalul buton alb începutul colorãrii fructelor, la un interval între tratamente de 7-12 zile în funcþie de presiunea de infecþie ºi condiþiile climatice. Flint Plus va fi alternat cu produse din grupe chimice diferite, cum ar fi Clarinet. Timpul de pauzã înaintea recoltãrii: 35 de zile. La concentraþia omologatã, Flint Plus 64 WG este bine tolerat de plante ºi nu se manifestã fenomene de fitotoxicitate legate de condiþiile climatice. Flint Plus 64 WG este compatibil cu majoritatea insecticidelor ºi fungicidelor, cu excepþia celor foarte alcaline. Nu se amestecã cu uleiurile horticole. Pentru orice combinaþie nouã se va face iniþial un test de compatibilitate fizico-chimicã ºi biologicã.

43

Folicur® Solo 250 EW
Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la sâmburoase, mãr, viþã de vie ºi rapiþã
Substanþã activã: tebuconazol 250 g/l Formulare: EW (emulsie în apã) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 1794/7.08.1997

Folicur Solo este un fungicid cu spectru larg de acþiune, fiind absorbit rapid în plantã ºi translocat sistemic. El inhibã dezvoltarea patogenilor, având efect preventiv, curativ ºi uneori eradicativ.
Cultura Viþã de vie Mãr Organism þintã Fãinare (Uncinula necator) Fãinare (Podosphaera leucotricha) Rapãn (Venturia inaequalis) Monilioze (Monilinia spp.) Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) Pãtare brunã (Alternaria brassicae) Fãinare (Erysiphe communis) Creºterea rezistenþei plantelor la iernare ºi combaterea patogenului Phoma lingam Dozã/Concentraþie 0,4 l/ha 0,05% (0,75 l/ha)

SOLO

Mod de acþiune

Sâmburoase Rapiþã de toamnã

0,075% - 0,1% 1 l/ha (primãvara pânã la înflorit) 0,5 l/ha (un tratament aplicat toamna)

Mod de utilizare

Rapiþã de toamnã: se utilizeazã la doza de 1 l/ha pentru a combate putregaiul alb, pãtarea brunã ºi fãinarea. Se aplicã la avertizare primãvara pânã la înflorit. Timp de pauzã: 30 zile. Tratamentul de toamnã asigurã, odatã cu protecþia culturii faþã de boli (inclusiv Phoma lingam), creºterea rezistenþei la iernare ºi la cãdere a culturii datoritã efectului de regulator de creºtere. Efectul de regulator de creºtere se manifestã prin creºterea concentraþiei sucului celular, înrãdãcinare mai puternicã, inhibarea apariþiei premature a tijei florifere ºi o mai mare vigoare a plantelor. Doza la tratamentul în toamnã este de 0,5 l/ha, aplicat în faza de 4-6 frunze ale culturii.
44

Sâmburoase: se utilizeazã la concentraþia de 0,075-0,1% pentru combaterea moniliozelor (Monilinia spp.). Se efectueazã douã tratamente, primul când 10% din flori s-au deschis, iar al doilea la scuturarea petalelor. Pentru monilioza pe fructe tratamentul se face la avertizare (creºterea fructelor pânã la pârgã), la interval de 12-14 zile. Nu se vor aplica mai mult de 3 tratamente pe sezon. Timp de pauzã: 14 zile.

Mãr: se utilizeazã la doza de 0,75 l/ha (0,05%) pentru combaterea fãinãrii ºi rapãnului. Se efectueazã 1-2 tratamente la avertizare, postfloral dupã scuturarea petalelor, la interval de 7-12 zile. Timp de pauzã: 14 zile.

Viþa de vie: se utilizeazã la doza de 0,4 l/ha pentru combaterea fãinarii. Se recomandã a se utiliza pentru cel mult douã tratamente efectuate atât înainte cât ºi dupã înflorit (degajarea pânã la închiderea ciorchinilor). Timp de pauzã: 35 zile.

Gaucho® 600 FS

Insecticid sistemic pentru tratarea seminþelor de porumb, floarea soarelui ºi cereale
Substanþã activã: imidacloprid 600 g/l Formulare: FS (suspensie concentratã) Xn - Nociv Certificat omologare nr. 2016/26.10.1999

Gaucho are acþiune sistemicã de lungã duratã în seminþe ºi plante. El formeazã dupã semãnat un halou de protecþie în jurul seminþei, acþionând prin contact asupra dãunãtorilor din sol. Gaucho este absorbit prin rãdãcini ºi distribuit sistemic în întreaga plantulã, acþionând prin ingestie asupra dãunãtorilor care atacã plantele în primele faze de vegetaþie. În plus faþã de spectrul larg de combatere ºi eficacitatea excepþionalã, Gaucho are ºi o acþiune stimulativã, conferind o vigoare sporitã plantelor dupã rãsãrire.

Mod de acþiune

x

Cultura Porumb

Floarea soarelui Grâu, orz de toamnã

Gaucho se va utiliza numai pentru tratarea seminþelor de înaltã valoare biologicã, condiþionate ºi calibrate, cu indici calitativi specifici soiului sau hibridului din care provin. Se preferã utilizarea maºinilor de tratat în ºarje, care asigurã dozarea precisã ºi distribuþia uniformã a produsului pe suprafaþa bobului. Cantitatea totalã de soluþie este de 8-15 l/t de seminþe, în funcþie de tipul maºinii de tratat, parametrii de calitate ai seminþelor (MMB, calitatea condiþionãrii, umiditate etc.), adãugarea în soluþie a eventualilor adjuvaþi etc. La prepararea amestecului se pune întâi apa în premixer, eventualele produse adjuvante/colorante ºi apoi se adaugã Gaucho în doza doritã, dupã care soluþia se agitã înaintea începerii tratãrii. Se preparã numai cantitatea de soluþie necesarã pentru cantitatea de sãmânþã ce se va tratata într-o zi de lucru. La prepararea soluþiei, flacoanele cu Gaucho se agitã înainte de golirea în premixerul instalaþiei. La dozele omologate, Gaucho nu afecteazã energia germinativã sau germinaþia seminþelor ºi nu este fitotoxic pentru plantule. În cazul tratãrii formelor parentale ale hibrizilor de porumb ºi floarea soarelui, este necesarã testarea prealabilã a efectului produsului asupra energiei germinative ºi germinaþiei seminþelor, deoarece aceste forme sunt în general mai sensibile la tratarea seminþei comparativ cu hibrizii comerciali. Recomandãm ca la semãnatul seminþelor de porumb ºi floarea soarelui tratate cu Gaucho sã se utilizeze echipamente de semãnat dotate cu sisteme deflectoare. Acestea direcþioneazã curentul de aer de la exhaustorul maºinii de semãnat direct în sol sau la nivelul solului cu o presiune redusã, contribuind la protecþia mediului.
45

Mod de utilizare

Dãunãtor Gãrgãriþa frunzelor de porumb (rãþiºoara porumbului) (Tanymecus dilaticollis) Viermi sârmã (Agriotes sp.) Gãrgãriþa frunzelor de porumb (rãþiºoara porumbului) (Tanymecus dilaticollis) Viermi sârmã (Agriotes sp.) Afide (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum, Metopolophium dirhodum)

Dozã 8 l/t sau 1,3 mg s.a./bob 6 l/t sau 1 mg s.a./bob 10 l/t 0,6 l/t

Infinito® 687,5 SC
Substanþe active: fluopicolid 62,5 g/l + propamocarb clorhidrat 625 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xi - Iritant; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2698/19.04.2007

Fungicid sistemic pentru combaterea manei la cartof, tomate, castraveþi, salatã, ceapã

Infinito are acþiune preventivã, curativã ºi antisporulantã asupra ciupercilor patogene care produc mane datoritã mecanismului de acþiune diferit ºi unic al celor douã componente active. Fluopicolid face parte dintr-o nouã clasã chimicã, acilpicolide. Se caracterizeazã prin acþiunea preventivã ºi antisporulantã. Fluopicolid are activitate sistemicã acropetalã ºi în acelaºi timp translaminarã în plante. Acþiunea preventivã se manifestã specific prin distrugerea rapidã a zoosporilor, iar acþiunea puternic antisporulantã se manifestã prin împiedicarea formãrii fructificaþiilor ciupercilor ºi a diseminãrii ulterioare a bolii. Propamocarb are distribuþie sistemicã în plantã ºi acþiune preventivã multi-site. El inhibã germinarea sporilor, creºterea ºi pãtrunderea miceliului în plante ºi are acþiune curativã de blocare a dezvoltãrii miceliului ciupercii în planta gazdã. Cultura Cartof Tomate Castraveþi Salatã solar Ceapã Organism þintã Mana (Phytophtora infestans) Mana (Phytophtora infestans) Mana castraveþilor (Pseudoperonospora cubensis) Mana salatei (Bremia lactucae) Manã (Peronospora destructor) Dozã 1,4 l/ha 0,14% (1,4 l/ha) 0,14% (1,4 l/ha) 1,4 l/ha 1,4 l/ha

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Cartof: 1-2 tratamente preventive la interval de 7-10 zile, începând cu momentul întrepãtrunderii frunzelor din acelaºi bilon. În situaþia unor condiþii extrem de favorabile pentru manã ºi a existenþei unei rezerve infecþioase mari, acest interval trebuie redus corespunzãtor. Volum soluþie: 200-400 l/ha. Timp de pauzã: 7 zile. Tomate: 1-3 tratamente preventive la avertizare, la interval de 7-10 zile. Volum de soluþie: 600-1000 l/ha. Timp de pauzã: 1 zi în spaþii protejate, 3 zile în câmp. Castraveþi: 1-3 tratamente preventive la avertizare, la interval de 7-10 zile, în intervalul fenofaza 10 frunze pânã la 3 zile înaintea recoltãrii. Timp de pauzã: 3 zile. Salatã solar: 1-2 tratamente preventive la interval de 7 zile pânã în faza de dezvoltare 70% din cãpã-þânã formatã. Volum de soluþie: 600-1000 l/ha. Timp de pauzã: 14 zile. Ceapã: 1-2 tratamente preventive la avertizare, la interval de 7-10 zile în funcþie de presiunea de infecþie, între fazele a 9-a frunzã formatã ºi 50% din frunze culcate. Volum de soluþie: 600-1000 l/ha. Timp de pauzã: 7 zile.

46

Lamardor® 400 FS
Fungicid sistemic triazolic pentru combaterea bolilor care se transmit prin sãmânþã la grâu ºi orz
Substanþe active: protioconazol 250 g/l+ tebuconazol 150 g/l Formulare: FS (suspensie concentratã pentru tratarea seminþei) Xn - Nociv N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2553/14.06.2005

Mod de acþiune

Lamardor 400 FS are acþiune sistemicã în sãmânþã ºi plantulã, împiedicând dezvoltarea miceliului ciupercilor localizate pe seminþe sau în interiorul acestora. Protioconazol este o nouã moleculã din clasa triazolintione, caracterizatã printr-o excepþionalã acþiune preventivã, curativã ºi eradicativã asupra unei game largi de patogeni, având totodatã efecte stimulatoare asupra creºterii plantelor. Lamardor are asupra seminþelor un efect protector de lungã duratã, determinând în acelaºi timp o creºtere mai viguroasã a plantulelor în primele stadii de dezvoltare.
Cultura Grâu Organism þintã Mãlura comunã (Tilletia spp.) Fuzariozã (Fusarium spp.) cu transmitere prin sãmânþã Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda) Sfâºierea frunzelor (Pyrenophora graminea) Dozã 0,15 l/t

Orz

0,15 l/t

Mod de utilizare

Lamardor 400 FS este relativ uºor de utilizat datoritã aderenþei sale foarte bune la suprafaþa seminþelor. Pentru realizarea unei repartizãri cât mai uniforme a produsului pe seminþe, este necesar ca înainte de utilizare acesta sã fie amestecat cu apã, pentru a se realiza aproximativ 10 l soluþie de tratat pentru o tonã de seminþe, în funcþie ºi de masa a 1000 de boabe (MMB). Este important ca în procesul de tratare sã se realizeze o dozare corectã a produsului ºi o distribuþie uniformã pe seminþe. Se recomandã aplicarea produsului Lamardor numai pe seminþele corect condiþionate (fãrã impuritãþi, resturi vegetale, praf în masa de seminþe). În soluþia de tratat se poate adãuga produsul Peridiam (adjuvant pentru tratamentul seminþelor; pentru detalii vezi pagina de produs).

Compatibilitate

Lamardor 400 FS poate fi utilizat în amestec cu insecticide cloronicotinile. Pentru orice alte combinaþii se recomandã efectuarea unui test de compatibilitate chimicã ºi biologicã.

47

Laudis® 66 OD

Erbicid selectiv postemergent pentru combaterea unui spectru larg de buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale din culturile de porumb
Substanþã activã: tembotrione 44 g/l + + isoxadifen-etil (safener) 22 g/l Formulare: OD (dispersie în ulei) N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2848/6.11.2009

Laudis OD 66 este un erbicid în principal de tip foliar, ce conþine substanþa activã tembotrione din noua grupã chimicã triketone. Din punct de vedere biochimic, tembotrione inhibã enzimele care formeazã carotenoizii, disturbând astfel procesul de fotosintezã. Absorbþia în plantã este rapidã, la maxim o orã de la aplicare. Prezintã o dublã acþiune sistemicã, fiind distribuit ascendent ºi descendent în toate organele pânã la punctele de creºtere. Simptomul specific de albire a þesuturilor este vizibil la 3-5 zile dupã aplicare, urmat de necrozarea ºi moartea buruienilor în circa 2 sãptãmâni dupã erbicidare. Formularea ODesi mãreºte aderenþa ºi capacitatea de pãtrundere în plantã.
Cultura Porumb Organism þintã Buruieni dicotiledonate ºi monocotiledonate anuale Dozã 2-2,25 l/ha

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Laudis se aplicã în postemergenþã pentru controlul buruienilor dicotile ºi monocotile anuale, începând din stadiul de 2 frunze pânã în stadiul de 8 frunze al culturii de porumb. Doza de aplicare este de 2-2,25 l/ha, adaptatã în funcþie de gradul ºi spectrul de infestare cu buruieni. Momentul optim de aplicare în relaþie cu dezvoltarea buruienilor este atunci când dicotiledonatele sunt în faza de 2-4 frunze iar monocotiledonatele anuale pânã la începutul înfrãþitului. Volumul de soluþie recomandat: 200-400 l/ha. La efectuarea tratamentului se va evita dispersarea soluþiei pe culturile învecinate. Nu se fac erbicidãri când viteza vântului depãºeºte 15 m/s pentru a evita driftul pe culturile învecinate. Principalele buruieni dicotiledonate combãtute: Abutilon theophrasti, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Centaurea cyanus, Cirsium arvense*, Datura stramonium, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Hibiscus trionum, Lamium purpureum, Matricaria spp., Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Thlaspi arvense, Xanthium strumarium. * Cirsium arvense (pãlãmida) este controlatã dacã se aflã în stadiu de vegetaþie foarte mic ºi nu este buruianã predominantã în sola respectivã. Principalele buruieni monocotiledonate combãtute: Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Eryochloa vilosa, Panicum miliaceum, Setaria faberi, Setaria viridis, Sorghum halepense din sãmânþã.
48

Spectru de combatere

Melody Compact 49WG
®

Fungicid sistemic ºi de contact pentru combaterea bolilor la viþa de vie, cartof, castraveþi ºi tomate
Substanþe active: iprovalicarb 8,4% + +Cu sub formã de oxiclorurã de cupru 40,6% Formulare: WG (granule dispersabile în apã) Xn-Nociv; N-Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2658/19.12.2006

COMPACT

Melody Compact are activitate local sistemicã ºi de contact. Acþiunea asupra ciupercilor patogene este preventivã, curativã ºi antisporulantã. Iprovalicarb acþioneazã preventiv împotriva germinãrii sporilor, curativ prin stoparea creºterii miceliului intracelular în primele douã zile dupã producerea infecþiei ºi antisporulant, dacã infecþia a avut loc deja, oprind formarea fructificaþiilor ºi sporularea. In acest fel este stopatã diseminarea manei. Oxiclorura de cupru este o substanþã activã de contact cu acþiune preventivã împotriva germinãrii sporilor ºi pãtrunderii miceliului în plantã. Melody Compact are eficacitate ridicatã inclusiv împotriva formelor rezistente la alte produse specifice pentru manã. Nu afecteazã procesele de fermentaþie ºi vinificaþie.
Cultura Viþã de vie Cartof Tomate Castraveþi Ardei Organism þintã Manã (Plasmopara viticola) Manã (Phytophtora infestans) Manã (Phytophtora infestans) Alternarioza (Alternaria solani) Bacteriozã (Xanthomonas vesicatoria) Mana (Pseudoperonospora cubensis) Pãtarea unghiularã (Pseudomonas lachrymans) Pãtarea ºi bãºicarea frunzelor (Xanthomonas vesicatoria) Dozã/Concentraþie 1,5 kg/ha 2 kg/ha 0,2% (2 kg/ha)

Mod de acþiune

0,2% (2 kg/ha în 1000 l apã) 0,2% (2 kg/ha în 1000 l apã)

Viþã de vie: se utilizeazã la doza de 1,5 kg/ha pentru 1-2 tratamente preventive, atât înainte cât ºi dupã înflorit, din faza de degajare a ciorchinilor pânã la faza înainte de pârgã. Intervalul între tratamente este de 8-10 zile. Se utilizeazã 600-1000 l soluþie/ha în funcþie de dezvoltarea vegetativã a plantelor. Timpul de pauzã este de 21 zile atât la strugurii de masã cât ºi la strugurii destinaþi vinificaþiei. Cartof: se utilizeazã la doza de 2 kg/ha la avertizare, preventiv, pentru 1-2 tratamente pentru combaterea manei pe frunze ºi tulpinã. Se poate aplica de-a lungul întregii perioade de vegetaþie. Recomandat mai ales dupã înflorit, ca ultim tratament, pentru a asigura protecþia tuberculilor la depozitare. Intervalul între stropiri este de 10-12 zile. În situaþia unor condiþii extrem de favorabile pentru manã ºi a existenþei unei rezerve infecþioase mari, acest interval trebuie redus corespunzãtor. Se utilizeazã 200-400 l soluþie/ha. Timpul de pauzã este de 7 zile. Tomate: se utilizeazã la doza de 2 kg/ha (0,2%) pentru 1-2 tratamente efectuate preventiv la avertizare. Volumul de soluþie este 600-1000 l/ha. Castraveþi: se aplicã 1-3 tratamente efectuate preventiv la avertizare la doza de 2 kg/ha. Ardei: se utilizeazã la concentraþia de 0,2% (2 kg/ha în 1000 l apã).
49

Mod de utilizare

Merlin® Duo

Erbicid preemergent ºi postemergent timpuriu pentru combaterea buruienilor dicotiledonate ºi monocotiledonate anuale din cultura porumbului

Merlin Duo acþioneazã radicular ºi are o puternicã activitate sistemicã în plantã. Buruienile sunt distruse chiar dupã rãsãrire. Primul semn al eficacitãþii îl constituie albirea plantulei, urmatã la scurt timp de distrugerea rapidã ºi completã a buruienilor. O caracteristicã excepþionalã a produsului constã în capacitatea de reactivare: în timpul unei perioade uscate dupã aplicare, isoxaflutol rãmâne activ în sol, gata de reactivare odatã cu apariþia precipitaþiilor. Prima ploaie moderatã sau irigarea reactiveazã produsul aflat în sol, controlând astfel buruienile ce pot rãsãri în aceastã perioadã. Acest efect se poate manifesta de mai multe ori pe aceeaºi solã. Terbutilazin contribuie la controlul complementar al unor buruieni (ex. Polygonum), precum ºi la întãrirea acþiunii erbicidului asupra gramineelor.
Cultura Porumb Organism þintã Buruieni monocotiledonate ºi dicotiledonate anuale Dozã 2,25 - 2,5 l/ha preemergent sau 1,8 - 2 l/ha postemergent timpuriu

DUO

Substanþe active: isoxaflutol 37,5 g/l + terbutilazin 375 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2545/21.04.2005

Mod de acþiune

Preemergent: 2,25 - 2,5 l/ha. Produsul se utilizeazã în doza de 2,25 l/ha pe soluri cu conþinut de humus pânã la 2,5% ºi în doza de 2,5 l/ha pe soluri cu conþinut în humus de 2,5-3,5% ºi infestare puternicã cu buruieni. Postemergent timpuriu: 1,8-2 l/ha. Doza redusã se utilizeazã pe soluri cu conþinut redus în humus ºi infestare slabã, iar doza de 2 l/ha se utilizeazã pe soluri cu conþinut de 2,53,5% humus ºi infestare puternica cu buruieni. Tratamentul se efectueazã pânã în faza de 3-4 frunze ale porumbului ºi buruienile în fazã incipientã de creºtere (2-3 frunze). Merlin Duo permite menþinerea solului curat 6-8 sãptãmâni de la aplicare sau pânã la prima eventualã lucrare mecanicã.
Buruieni dicotiledonate Abutilon theophrasti (teiºor) Amaranthus spp. (ºtir) Ambrosia artemisiifolia Anagalis arvensis (scânteiuþã) Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului) Chenopodium album (spanac sãlbatic) Datura stramonium (ciumãfaie) Euphorbia spp. (laptele cucului) Galeopsis tetrahit (lunguricã) Galinsoga parviflora (busuioc sãlbatic) Matricaria chamomilla (muºeþel) Mercurialis annua (trepãdãtoare)

Mod de utilizare

Principalele specii de buruieni combãtute

Buruieni monocotiledonate Digitaria sanguinalis (meiºor) Echinnochloa crus-galli (iarbã bãrboasã) Panicum spp. (mei) Setaria spp. (mohor) Sorghum halepense (costrei) din seminþe 50

Polygonum spp. (hriºcã, troscot) Portulaca oleracea (graºiþã) Raphanus raphanistrum (ridiche sãlbaticã) Sinapis arvensis (muºtar sãlbatic) Solanum nigrum (zârnã) Vicia spp. (mãzãriche)

Merlin® 480 SC
Erbicid sistemic pentru combaterea buruienilor dicotiledonate ºi monocotiledonate anuale din cultura porumbului

480 SC

Substanþã activã: isoxaflutol 480 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xn - Nociv N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2250/13.02.2004

Merlin 480 SC este un erbicid sistemic cu acþiune prin rãdãcini. Buruienile sunt distruse chiar dupã rãsãrire; albirea embrionului constituie primul semn al eficacitãþii ce precede distrugerea rapidã ºi completã a buruienilor. O caracteristicã excepþionalã a produsului constã în capacitatea de reactivare: în timpul unei perioade uscate dupã aplicare, isoxaflutol rãmâne activ în sol, gata de reactivare odatã cu apariþia precipitaþiilor. Prima ploaie moderatã sau irigarea reactiveazã produsul aflat în sol, controlând astfel buruienile ce pot rãsãri în aceastã perioadã. Acest efect se poate manifesta de mai multe ori pe aceeaºi solã.
Cultura Porumb Organism þintã Buruieni monocotiledonate ºi dicotiledonate anuale Dozã 0,2-0,23 l/ha (singur) 0,19 l/ha (asociat)

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Principalele specii de buruieni combãtute Abutilon theophrasti (teiºor) Amarantus retroflexus (ºtir) Anthemis spp. (romaniþã) Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului) Chenopodium album (spanac sãlbatic) Datura stramonium (ciumãfaie) Digitaria sanguinalis (meiºor) Echinochloa crus-galli (iarbã bãrboasã) Galinsoga parviflora (busuioc sãlbatic) Hibiscus trionum (zãmoºiþã) Matricaria chamomilla (muºeþel) Panicum spp. (mei) Plantago major (pãtlaginã) Polygonum lapathifolium (hriºcã, troscot)

Se utilizeazã preemergent, fãrã încorporare, în doze cuprinse între 0,2-0,23 l/ha, în funcþie de tipul de sol pe care este amplasatã cultura. Dacã este asociat cu alte erbicide, doza este de 0,19 l/ha. Aplicarea produsului pe teren reavãn imediat dupã semãnat asigurã acþiunea doritã prin valorificarea umiditãþii existente în stratul superficial. Nu este necesarã încorporarea. Portulaca oleracea (graºiþã) Raphanus raphanistrum (ridiche sãlbaticã) Sinapis arvensis (muºtar sãlbatic) Solanum nigrum (zârnã) Senecio vulgaris (cruciuliþã) Setaria spp. (mohor) Sinapis arvensis (muºtar sãlbatic) Sonchus oleraceus (susai moale) Sorghum halepense din sãmânþã (costrei) Stelaria media (rocoinã) Thlaspi arvense (punguliþã)

51

Mesurol® 2 RB
Moluscocid / insecticid pentru combaterea limacºilor ºi coropiºniþelor din culturile de varzã, salatã, tomate
Substanþã activã: metiocarb 2% Formulare: produs granulat Xn - Nociv N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2719/25.10.2007

Prin ingredienþii pe care îi conþine alãturi de substanþa activã, Mesurol 2 RB are un efect atractant asupra limacºilor ºi coropiºniþelor. Aceºti dãunãtori sunt combãtuþi la scurt timp dupã ingestia granulei sau a unei pãrþi din granulã. Mesurol 2 RB are efect rapid ºi de lungã duratã, protejând legumele împotriva daunelor cantitative ºi calitative produse de limacºi ºi coropiºniþe. Acþiunea sa nu este influenþatã de precipitaþii ºi temperaturi ridicate. Produsul are un efect repelent foarte bun asupra pãsãrilor ºi animalelor domestice. Cultura Varzã câmp Salatã Tomate Dãunãtor Limacºi (Deroceras agreste) Limacºi (Deroceras agreste) Coropiºniþe (Gryllotalpa sp.) Dozã 5 kg/ha (5 g/10 m2) 5 kg/ha (5 g/10 m2) 5 kg/ha (5 g/10 m2)

Mod de acþiune

Mesurol 2 RB este omologat în dozã de 5 kg/ha (5 g/10 m2) pentru combaterea limacºilor (melci fãrã cochilie) la culturile de varzã ºi salatã, precum ºi pentru combaterea coropiºniþelor la culturile de tomate. Se poate utiliza la plantare sau în timpul vegetaþiei prin împrãºtiere uniformã la suprafaþa solului, în benzi corespunzãtor rândurilor de plante, sau sub formã de mici cantitãþi de granule, din loc în loc, cu respectarea dozei la hectar. Împotriva coropiºniþelor, produsul se poate încorpora uºor pentru o mai bunã eficacitate. Pentru culturile de varzã, tratamentul se efectueazã la începutul formãrii cãpãþânii sau atunci când limacºii sunt activi. Este necesar ca la administrare sã nu pãtrundã granule între frunze pentru a nu afecta valoarea comercialã a cãpãþânilor. Se efectueazã cel mult douã tratamente într-un sezon, de preferinþã dupã amiaza sau seara, înainte ca melcii sã fie activi. Sunt combãtuþi de asemenea melcii cu cochilie. Timp de pauzã: 14 zile. Atenþie ! A se evita contactul granulelor cu pielea. Este obligatoriu sã se poarte mãnuºi de protecþie la administrarea tratamentului.

Mod de utilizare

52

Mikal
FLASH

Mikal® Flash
Fungicid cu acþiune sistemicã ºi de contact pentru combaterea manei la viþa de vie
Substanþe active: fosetil de aluminiu 50% + folpet 25% Formulare: WG (granule dispersabile în apã) Xn - Nociv N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2153/11.10.2002

®

Mikal Flash se remarcã prin acþiunea preventivã excelentã asupra ciupercilor patogene, împiedicând germinarea sporilor ºi creºterea miceliului. Fosetil de aluminiu este una dintre puþinele substanþe active destinate combaterii manei care posedã sistemie completã ascendentã ºi descendentã, translocându-se în creºterile noi, inclusiv la nivelul ciorchinelui în stadiu erbaceu. Prin modul de acþiune multi-site ºi de stimulare a sistemului de autoapãrare al plantei, fosetil de aluminiu face imposibilã dezvoltarea fenomenului de rezistenþã. Folpet, substanþã cu acþiune de contact, asigurã o protecþie imediatã faþã de toate rasele fiziologice cunoscute, înainte ca activitatea sistemicã a fosetilului de aluminiu sã se producã. Prin acest mecanism complex de acþiune, Mikal Flash asigurã protecþia faþã de manã în momentele de sensibilitate maximã ale viþei de vie.
Cultura Viþã de vie Organism þintã Manã (Plasmopara viticola) Dozã 3 kg/ha

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Mikal Flash se utilizeazã pentru combaterea manei astfel: - pentru strugurii de masã se efectueazã maxim 2 tratamente, prefloral ºi postfloral, la interval minim de 12 zile. Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 70 zile. - pentru strugurii de vin se efectueazã maxim 3 tratamente în intervalul înaintea înfloritului pânã la compactarea ciorchinelui, la minim 12 zile între tratamente. Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 28 zile. Pentru obþinerea unei protecþii susþinute foarte bune este necesarã menþinerea unei concentraþii ridicate de fosetil de Al în plante, de aceea se recomandã efectuarea de tratamente succesive cu Mikal Flash sau Verita (în bloc de douã tratamente), preventiv, la avertizare în fenofazele critice, la începutul înfloririi ºi la scuturarea capiºonului floral.

Compatibilitate

Mikal Flash nu este compatibil cu produse ce conþin cupru sau dicofol ºi cu îngrãºãmintele foliare care au în compoziþie azot.

53

Modesto® 480 FS
Insecticid cu acþiune sistemicã ºi de contact pentru tratarea seminþelor la rapiþa de toamnã ºi de primãvarã
Substanþe active: clotianidin 400 g/l + beta-ciflutrin 80 g/l Formulare: FS (suspensie concentratã pentru tratamentul seminþei) Xn – nociv N – periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2766/27.03.2008

Mod de acþiune

Modesto 480 FS este un insecticid destinat tratamentului seminþelor de rapiþã de toamnã ºi primãvarã, pentru controlul unui spectru larg de dãunãtori. Protecþia completã este asiguratã pânã la intrarea în iarnã datoritã efectului sinergic al celor douã molecule, acþiunea complementarã fiind asiguratã în cele mai diverse condiþii de climã ºi sol. Noua substanþã activã clotianidin, din clasa neonicotinoide, are efect sistemic deosebit ºi, datoritã solubilitãþii extrem de reduse în apã, rãmâne în zona rãdãcinilor pentru a fi absorbitã în plantã, nefiind levigatã de apa din precipitaþii, irigare etc. Cea de-a doua substanþã activa, beta-ciflutrin, este componenta de contact, acþionând printr-un efect de ºoc dupa ingestie. Efectul cumulat al celor douã substanþe active asigurã protecþia plantelor de rapiþã pentru o perioadã îndelungatã (6-8 sãptãmâni de la semãnat).
Culturã Dãunãtor Rapiþa de toamnã Puricii mici ai cruciferelor (Phyllotreta spp.) Rapiþa de primãvarã Puricele mare al cruciferelor (Psylliodes spp.) Dozã/ Concentraþie 1,25 l/100 kg seminþe

Mod de utilizare

Doza de utilizare este de 12,5 l/tona de seminþe. La aceastã dozã, Modesto 480 FS nu influenþeazã germinaþia seminþelor sau energia germinativã ºi nu are efect fitotoxic. La efectuarea tratamentului se va avea în vedere o distribuþie cât mai uniformã a produsului pe suprafaþa seminþelor, precum ºi evitarea umezirii excesive a acestora, pentru a evita încolþirea prematurã. Seminþele tratate cu Modesto 480 FS îºi pãstreazã capacitatea germinativã timp îndelungat, produsul nefiind fitotoxic.

54

Mythos®
Fungicid cu acþiune preventivã pentru combaterea putregaiului cenuºiu la viþa de vie
Substanþã activã: pirimetanil 300 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 1772/13.02.1997

Mythos acþioneazã prin inhibarea capacitãþii ciupercii de a produce enzimele necesare procesului de infecþie. Ca urmare este opritã creºterea tubului de germinaþie ºi a miceliului, diminuându-se astfel numãrul punctelor de infecþie. Mythos are acþiune multiplã: contact, vapori ºi translaminarã. El este distribuit în interiorul frunzelor sau fructelor tratate. Împotriva putregaiului cenuºiu are acþiune preventivã, cu un nivel de eficacitate ridicat asupra tuturor suºelor de Botrytis. Nu afecteazã procesele de vinificaþie. Mythos inhibã formarea lacazei, enzimã responsabilã de oxidarea proteicã a vinurilor (casarea). Suprimarea lacazei are un efect pozitiv asupra vinului. Enzima lacaza poate rãmâne activã timp de mai multe luni în vin, producând casarea vinului ºi degradarea caracteristicilor organoleptice.
Cultura Viþã de vie Organism þintã Putregaiul cenuºiu (Botrytis cinerea) Dozã/Concentraþie 3 l/ha

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Mythos se utilizeaza în doza de 3 l/ha pentru 1-2 tratamente preventive în fenofazele de început de compactare sau intrare în pârgã. Dacã în programul de stropiri sunt prevãzute mai multe tratamente pentru putregaiul cenuºiu, este recomandabil ca Mythos sã fie utilizat în alternanþã cu alte produse specifice pentru putregai, dar diferite sub aspectul modului de acþiune, cum ar fi Rovral 500 SC sau Teldor 500 SC. Volumul de soluþie este de 1000 l/ha. Timpul de pauzã este de 21 zile.

55

Nativo® 300 SC
Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor foliare ºi ale spicului la cereale
Substanþe active: trifloxistrobin 100 g/l + tebuconazol 200 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2660/19.12.2006

Nativo 300 SC este un fungicid cu acþiune sistemicã ºi mezostemicã în plante. Trifloxistrobin are spectru larg de activitate ºi acþiune de tip mezostemic, caracterizatã prin afinitatea foarte ridicatã la suprafaþa frunzei, redistribuirea ºi redepunerea pe pãrþile aeriene ale plantei. Tebuconazol pãtrunde în plante ºi este distribuit acropetal în interiorul þesuturilor, blocând extinderea ciupercii prin inhibarea procesului de sintezã a ergosterolilor. Nativo are acþiune preventivã ºi curativã asupra ciupercilor patogene, asociatã cu un efect de lungã duratã. Poate combate inclusiv formele rezistente la alte fungicide datoritã modului diferit de activitate al celor douã substanþe active. Intervalul de aplicare este foarte larg, Nativo putând fi utilizat practic pe toatã durata perioadei de vegetaþie. Specific acestui produs este efectul "green leaf" (menþinerea foliajului verde o perioadã mai lungã de timp), ceea ce permite acumulãri suplimentare în boabe. Totodatã se îmbunãtãþeºte absorbþia apei ºi a azotului, precum ºi creºterea conþinutului în proteine, toate acestea ducând în final la sporuri de producþie.
Cultura Grâu Organism þintã Fãinare (Erysiphe graminis) Septorioza (Septoria spp.) Rugini (Puccinia spp.) Helmintosporiozã (Helminthosporium spp.) Fuzarioza (Fusarium spp.) Fãinare (Erysiphe graminis) Arsura brunã (Rhynchosporium secalis) Pãtarea reticularã (Pyrenophora teres) Helmintosporiozã (Helminthosporium sativum) Dozã 0,8 l/ha

Mod de acþiune

Orz

1 l/ha 0,8 l/ha

Mod de utilizare

Grâu ºi orz Se utilizeazã la doza de 0,8 l/ha pentru combaterea complexului de boli foliare.

Grâu - combaterea fuzariozei spicelor Pentru combaterea fuzariozei spicelor, se utilizeazã pentru 1-2 tratamente pe vegetaþie la doza de 1 l/ha. Intervalul de aplicare este cuprins între începutul împãierii ºi începutul înfloririi. În cazul efectuãrii unui singur tratament, momentul optim de aplicare este la apariþia frunzei stindard. Nativo protejeazã cultura 16-18 zile de la aplicare. Volumul de soluþie: 200-400 l/ha.
56

Nominee 400 SC
TM

Erbicid selectiv cu aplicare postemergentã pentru combaterea buruienilor din cultura orezului
Substanþã activã: bispyribac-sodiu 400 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xi - Iritant Certificat omologare nr. 2726/25.10.2007

Nominee 400 SC este un erbicid selectiv care se aplicã în postemergenþã la orez pentru combaterea buruienilor monocotiledonate ºi dicotiledonate anuale (Echinochloa spp., Cyperaceae etc.) ºi a unor specii bianuale ºi perene (Bulboschoenus spp. etc.).
Cultura Orez Organism þintã Buruieni monocotiledonate ºi dicotiledonate anuale (Echinochloa spp., Cyperaceae etc.) ºi a unor specii bianuale ºi perene (Bulboschoenus spp. etc.) Dozã 75-80 ml/ha

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Nominee 400 SC se utilizeazã la doza de 75-80 ml/ha în amestec cu un adjuvant (ex. Biopower 1 l/ha). Se aplicã postemergent, în faza de 3-5 frunze ale orezului, fãrã a depãºi faza de sfârºit de înfrãþit. Volumul de soluþie este de 200-400 l/ha. Nominee se aplicã pe teren zvântat. Inundarea se poate face dupã 48–72 ore de la tratament.

Principalele buruieni combãtute

Echinochloa spp. cu exceptia Echinochloa phyllogon, pe care o controleazã mai slab ºi care se extinde rapid în orezãrii. Controleazã parþial ºi alte specii de graminee, alismatacee ºi ciperacee. Prin spectrul larg de combatere Nominee 400 SC rezolvã principalele probleme de îmburuienare la orez.

Compatibilitate

Nominee 400 SC este compatibil cu principalele erbicide care se aplicã postemergent la orez, dar este de preferat ca înainte de utilizare sã se facã un test de compatibilitate fizico-chimicã.

Selectivitate

Nominee 400 SC nu este fitotoxic pentru soiurile de orez aflate în culturã, cu condiþia respectãrii dozelor ºi a condiþiilor de aplicare.

57

Peridiam® EC 27013
Adjuvant utilizat împreunã cu produsele (insecto-) fungicide pentru tratamentul seminþelor de cereale
Substanþã activã: poliarilfenol-etoxilat Formulare: FS (suspensie concentratã pentru tratamentul seminþelor)

Produsul nu necesitã omologare pentru utilizare în Romania ºi nu este clasificat toxicologic

Peridiam se aplicã odatã cu fungicidele sau insectofungicidele utilizate la tratamentul seminþelor ºi acþioneazã prin reducerea abraziunii cauzate de manipularea seminþelor, reducând astfel praful format. Datoritã capacitãþii mari de aderenþã, Peridiam rãmâne la suprafaþa seminþelor împreunã cu substanþele active folosite la tratamentul acestora, împiedicând astfel pierderile care ar putea apãrea fie prin formarea prafului datoritã abraziunii fie prin aderenþa incompletã a fungicidelor sau insectofungicidelor aplicate. Totodatã, Peridiam îmbunãtãþeºte culoarea seminþelor tratate ca urmare a efectului de uniformizare ºi intensificare a nuanþei.
Cultura Grâu Orz Mod de aplicare Dozã

Mod de acþiune

Mod de utilizare

La prepararea soluþiei pentru tratarea seminþelor, odatã cu produsele fungicide sau insectofungicide omologate pentru tratamentul seminþelor de cereale

0,5 l/t seminþe

Doza de utilizare este de 0,5 l/t de seminþe. In momentul preparãrii soluþiei pentru tratarea seminþelor, în premixerul maºinii se adaugã apã în cantitate de 80% din volumul total de soluþie, dupã care se adaugã Peridiam ºi celelalte produse (insecto-) fungicide. La final se adaugã diferenþa de apã ºi se agitã bine. Pentru o acoperire cât mai bunã este necesarã miºcarea continuã a seminþelor pe toatã durata procesului de tratare. Nu este necesarã nicio modificare a parametrilor maºinii de tratat. Atenþie! Suspensia preparatã conform procedurii de mai sus trebuie utilizatã în decurs de maximum 3 zile.

58

Poncho® 600 FS

Insecticid sistemic pentru tratarea seminþelor de porumb ºi floarea soarelui
Substanþã activã: clotianidin 600 g/l Formulare: FS (suspensie concentratã) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2666/19.12.2006

Poncho 600 FS are acþiune sistemicã de lungã duratã în seminþe ºi plante. Dupã semãnat, o parte din substanþa de pe bob formeazã un halou de protecþie în jurul acestuia, acþionând prin contact asupra dãunãtorilor din sol. În acelaºi timp, substanþa activã pãtrunde în plantule, acþionând prin ingestie asupra dãunãtorilor care afecteazã plantele în primele faze de vegetaþie. Poncho prezintã un spectru larg de activitate ºi o eficacitate excepþionalã, inclusiv faþã de atacul viermelui vestic al rãdãcinilor de porumb, Diabrotica virgifera virgifera.
Cultura Porumb Dãunãtor Gãrgãriþa frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) Viermi sârmã (Agriotes spp.) Viermele vestic al rãdãcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) Gãrgãriþa frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) Viermi sârmã (Agriotes spp.) Dozã 4 l/t sau 0,5 mg s.a./bob (0,83 µl p.c./bob)

Mod de acþiune

Floarea soarelui

1,25 mg s.a./bob (2 µl p.c./bob) sau 7,5-10 l/t funcþie de MMB 9 l/t sau 0,5 mg s.a./bob

Mod de utilizare

Poncho 600 FS se va utiliza numai pentru tratarea seminþelor de înaltã valoare biologicã, condiþionate ºi calibrate, cu indici calitativi specifici soiului sau hibridului din care provin. Pentru a nu diminua calitatea tratamentului, acesta se efectueazã cu maºini de tratat care asigurã dozarea precisã ºi distribuirea foarte uniformã a produsului pe suprafaþa boabelor. Cantitatea totalã de soluþie este de 9-17 l/t seminþe, în funcþie de MMB, puritatea fizicã, umiditatea seminþelor, tipul de maºinã de tratat, folosirea adjuvanþilor (Peridiam) etc. La prepararea amestecului se pune întâi apa în premixer, apoi eventualele produse adjuvante/colorante ºi apoi se adaugã Poncho, dupã care soluþia se agitã înaintea începerii tratamentului. Se preparã numai cantitatea de soluþie necesarã pentru cantitatea de sãmânþã ce se va trata într-o zi de lucru. Se va urmãri ca seminþele tratate sã fie bine uscate înainte de a fi însãcuite. La dozele recomandate, Poncho nu afecteazã energia germinativã sau germinaþia seminþelor ºi nu este fitotoxic pentru plante. În cazul tratãrii formelor parentale ale hibrizilor de porumb ºi floarea soarelui, este necesarã testarea prealabilã a efectului produsului asupra energiei germinative ºi germinaþiei seminþelor, deoarece aceste forme sunt în general mai sensibile la tratarea seminþei comparativ cu hibrizii comerciali. Recomandãm ca la semãnatul seminþelor de porumb ºi floarea soarelui tratate cu Poncho sã se utilizeze echipamente de semãnat dotate cu sisteme deflectoare. Acestea direcþioneazã curentul de aer de la exhaustorul maºinii de semãnat direct în sol sau la nivelul solului cu o presiune redusã, contribuind la protecþia mediului.
59

Dozarea produsului Pentru a asigura doza optimã de produs pe bob, cea mai bunã cale este de a calcula necesarul de produs comercial/unitatea de semãnat (sac), plecând de la doza pe bob, de 0,5 mg s.a./bob respectiv 1,25 mg s.a./bob. Nr. boabe/sac 50.000 50.000 80.000 80.000 Floarea soarelui 150.000 Cultura Porumb Doza mg s.a./bob 0,50 1,25 0,50 1,25 0,50 Doza ml p.c.*/sac 41,7 104,2 66,7 166,7 125,0

* produs comercial

Exemplu de calcul al dozei de produs comercial pentru Poncho 600 FS:

50.000 x 0,5 x 1/0,6 x 1/1000 = 41,7 ml p.c./sac

Numãr de seminþe Cantitatea de Factor de transîn unitatea de substanþã activã formare din mg semãnat în mg s.a./bob s.a. în µl p.c.

Factor de transformare din µl p.c. în ml p.c.

Diabrotica virgifera virgifera (viermele vestic al rãdãcinilor de porumb) Dãunãtorul a pãtruns în România începând cu anul 1996, suprafaþa infestatã cu Diabrotica virgifera fiind în prezent reprezentatã de jumãtatea vesticã a teritoriului. Un atac puternic poate distruge pânã la 80% din producþia de porumb. Adultul se hrãneºte la început cu limbul foliar, pe care îl perforeazã sub forma unor dungi longitudinale în lungul nervurilor. In perioada înfloririi, atacul se extinde la mãtase ºi polen. Uneori sunt consumate boabele din vârful ºtiuletelui, aflate în faza de lapte. Adulþii pot migra apoi pe culturile de porumb însãmânþate mai târziu. Cel mai pãgubitor atac este produs de larve, care se hrãnesc cu rãdãcinile de porumb, cauzând scurtarea acestora. Ca urmare a acestui mod de atac, rãdãcinile nu mai pot susþine plantele, astfel cã acestea au tendinþa de îndoire spre sol, prezentând forma caracteristicã de “gât de lebãdã”. Tratamentul seminþelor cu Poncho asigurã combaterea eficientã a acestui dãunãtor periculos. Combaterea adulþilor se poate realiza prin tratamente pe vegetaþie la avertizare cu Calypso 480 SC sau Decis Mega 50 EW.

Diabrotica virgifera - larve (bob de porumb pentru compararea dimensiunii)

Diabrotica virgifera - adult pe frunza de porumb

Diabrotica virgifera simptome de dãunare

60

Poncho® Beta 453.34 FS
Substante active: clotianidin 400 g/l + betaciflutrin 53,34 g/l Formulare: suspensie concentrata pentru tratamentul semintei (FS) Xn – nociv, N – periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2764/27.03.2008

Insecticid cu acþiune sistemicã ºi de contact pentru combaterea dãunãtorilor la sfecla pentru zahãr

Poncho Beta 453,34 FS este un insecticid destinat tratamentului seminþelor de sfeclã pentru zãhar pentru controlul unui spectru larg de dãunãtori. Protecþia este asiguratã datoritã efectului sinergic al celor douã substanþe active, acþiunea complementarã fiind asiguratã în cele mai diverse condiþii de vreme ºi sol. Clotianidin, noua substanþã activã din clasa chimicã neonicotinoide, are efect sistemic deosebit ºi, datoritã solubilitãþii extrem de reduse în apã, rãmâne în zona rãdãcinilor pentru a fi absorbitã în plantã, nefiind levigatã de apa din precipitaþii, irigare etc. Cea de-a doua substanþã activã, betaciflutrin, este componenta de contact, acþionând printr-un efect de ºoc dupã ingestie. Efectul cumulat al celor douã substanþe active asigurã protecþia plantelor de sfeclã pentru o perioadã îndelungatã (6-8 sãptãmâni de la semãnat). h Sfecla
Cultura Gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris) Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) Gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) Dãunãtor 150 ml/UG Dozã

Mod de acþiune

pentru zahãr

Mod de utilizare

Doza de utilizare este de 150 ml produs comercial/unitate germinativã (UG). La aceastã dozã, Poncho Beta nu influenþeazã germinaþia seminþelor sau energia germinativã ºi nu are efect fitotoxic. Tratamentul seminþelor se va efectua numai cu maºini de tratat de precizie, calibrate corespunzãtor, care asigurã o dozare corectã ºi o distribuþie uniformã a produsului pe suprafaþa bobului. Seminþele tratate cu Poncho Beta nu îºi pierd capacitatea de germinaþie nici dacã acestea sunt pãstrate pentru o perioadã mai lungã de timp.

61

Prestige 290 FS
TM

Insectofungicid utilizat la tratarea tuberculilor de cartof pentru combaterea gândacului din Colorado, afidelor ºi rizoctoniozei
Substanþe active: imidacloprid 140 g/l + pencicuron 150 g/l Formulare: FS (suspensie concentratã) Xn - Nociv; N - periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 1884/17.02.1999

Prestige are acþiune sistemicã ºi în acelaºi timp de contact asupra dãunãtorilor. Imidacloprid, componenta insecticidã, formeazã în jurul tuberculilor un halou de protecþie prin intermediul cãruia se manifestã acþiunea de contact asupra insectelor din sol. Ulterior imidacloprid pãtrunde în mod sistemic în tuberculi ºi de aici este distribuit în pãrþile aeriene ale plantelor, acþionând asupra dãunãtorilor în timpul perioadei de vegetaþie. Pencicuron, componenta fungicidã, are acþiune de contact, prevenind infecþiile de rizoctoniozã care pot avea ca sursã infecþioasã sãmânþa utilizatã la plantare sau resturile vegetale încorporate în sol.
Cultura Cartof Organism þintã Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) Afide (Aphis sp.) Rizoctonioza (Rhyzoctonia solani) Dozã 0,8 l/t

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Prestige se utilizeazã la tratarea tuberculilor de cartof pentru combaterea gândacului din Colorado (adulþi ºi larve), afidelor ºi rizoctoniozei în timpul perioadei de vegetaþie. Perioada de protecþie împotriva dãunãtorilor menþionati este de circa 80 zile de la rãsãrirea culturii. Tratamentul tuberculilor cu Prestige se efectueazã concomitent cu plantarea, cu ajutorul instalaþiei montate pe maºina de plantat. În funcþie de parametrii de funcþionare ai instalaþiei sunt necesari 40-60 l soluþie pentru un hectar. Necesarul de produs comercial pentru un hectar rezultã din înmulþirea dozei necesare pentru o tonã de tuberculi cu norma de sãmânþã/ha. La cantitatea rezultatã se adaugã apã pânã la volumul necesar de soluþie. Înainte de începerea lucrului se efectueazã proba cu apã a instalaþiei de aplicare pentru stabilirea parametrilor de funcþionare ai acesteia. La prepararea soluþiei, flacoanele cu Prestige se agitã înainte de golirea în rezervorul instalaþiei.

Nu se recomandã aplicarea produsului pe bandã concomitent cu sortarea, deoarece excesul de umiditate de pe tuberculii trataþi, mai ales în lipsa posibilitãþilor de uscare a acestora, poate favoriza extinderea infecþiilor bacteriene în masa de tuberculi. Prestige se va aplica numai pe sãmânþã certificatã. Tuberculii trebuie sã fie bine maturaþi, cu o bunã capacitate de încolþire ºi vigoare, liberi de bacterioze, viroze, micoze ºi fãrã rãni. Se va evita tratarea tuberculior care se secþioneazã înainte de plantare, datoritã riscului producerii infecþiilor bacteriene ºi a unei vigori mai reduse. Nu se vor trata cu Prestige tuberculii care în urma pãstrãrii se constatã a avea o vigoare slabã.

62

Previcur® Energy

Fungicid cu acþiune sistemicã pentru combaterea manei ºi a cãderii plãntuþelor la castraveþi, tomate ºi pepeni verzi
Substanþe active: propamocarb clorhidrat 530 g/l + + fosetil de aluminiu 310 g/l Formulare: SL (concentrat solubil) Xi - Iritant Certificat omologare nr. 2241/13.02.2004

Previcur Energy are un mecanism complex de acþiune datoritã celor douã componente active. Fosetil de aluminiu are sistemie completã ºi distribuþie ascendentã ºi descendentã în plante, protejând cu precãdere creºterile noi. Are acþiune preventivã, inhibând germinaþia sporilor ºi dezvoltarea miceliului. Totodatã el prezintã un mod particular ºi unic de acþiune, stimulând sistemul de autoapãrare al plantelor. Propamocarb clorhidrat are de asemenea activitate sistemicã. În cazul aplicãrii la sol, propamocarb este preluat prin rãdãcini ºi este distribuit în plantã. În cazul tratamentelor foliare el pãtrunde în frunze ºi este distribuit acropetal, fiind preluat în plante în mai puþin de o orã de la aplicare. Asupra ciupercilor are acþiune preventivã de tip multi-site. Plantele tratate cu Previcur Energy sunt mai viguroase datoritã dezvoltãrii deosebite a sistemului radicular.
Cultura Castraveþi Tomate Pepeni verzi Organism þintã Manã (Pseudoperonospora cubensis) Cãderea plãntuþelor (Pythium debaryanum) Mana (Phytophthora parasitica) Cãderea plãntuþelor (Pythium spp.) Mana (Phytophthora spp.) Dozã/Concentraþie 0,15% (1,5 l/ha) 0,1% (3 l soluþie/mp) 0,1% (250 ml/plantã)

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Castraveþi Se utilizeazã în concentraþie de 0,15% (1,5 l/ha). Se efectueazã 1-2 tratamente foliare preventive, începând cu formarea primului fruct. Durata de protecþie a culturii este de 10-12 zile de la aplicare. Volumul de soluþie este de 1000 l/ha.

Tomate Se utilizeazã la concentraþia de 0,1% pentru combaterea cãderii plãntuþelor ºi a manei plantuþelor. Tratamentele se efectueaza la sol, în rãsadniþã. Primul tratament se efectueazã în intervalul semãnat-rãsãrit ºi necesitã un volum de soluþie de 3 l/mp. Al doilea tratament se efectueazã cu cel mult o sãptãmânã înainte de transplantare, la aceeaºi concentraþie ºi acelaºi volum de soluþie ca la primul tratament. Pepeni verzi Se aplicã un tratament la sol cu 250 ml soluþie/plantã imediat dupã semãnat, care poate fi urmat de un al doilea la 7-10 zile în aceeaºi dozã.
63

Profiler® 71,1 WG
Fungicid sistemic de ultimã generaþie pentru combaterea manei la viþa de vie
Substanþe active: fluopicolid 4,44% + fosetil-Al 66,7% Formulare: WG (granule dispersabile în apã) Xi - Iritant N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2733/19.12.2007

Profiler 71,1 WG reprezintã o combinaþie optimã a douã substanþe active foarte eficiente în prevenirea ºi combaterea manei la viþa de vie. Fluopicolid face parte dintr-o clasã chimicã nouã, acilpicolide, având un mod de acþiune diferit faþã de substanþele active utilizate în prezent în controlul manei. Activitatea sa este cu precãdere preventivã, având o eficacitate foarte ridicatã ºi un efect îndelungat atât în cazul manei pe frunze cât ºi pe ciorchini. Fluopicolid prezintã activitate penetrantã ºi distribuþie translaminarã în plantã. Fosetil de aluminiu, substanþã activã cu sistemie completã, ascendentã ºi descendentã, are atât un efect direct asupra zoosporilor ºi miceliului ciupercilor, cât ºi un efect indirect constând în stimularea mecanismelor de autoapãrare la nivelul þesuturilor plantei. S-a dovedit cã fosetil de aluminiu nu induce apariþia rezistenþei chiar dacã este folositã în mod repetat. Sinergia excelentã rezultatã din combinaþia celor douã substanþe active face din Profiler un produs cu acþiune completã ºi cu duratã lungã de protecþie împotriva manei.
Cultura Viþã de vie Organism þintã Manã (Plasmopara viticola) Dozã 2,25-2,5 kg/ha

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Viþa de vie Datoritã efectului excepþional în prevenirea atacului de manã pe frunze ºi ciorchini, Profiler® se recomandã a se folosi cu precãdere înaintea înfloritului, asigurându-se astfel o protecþie de circa 2 sãptãmâni în perioada de maximã sensibilitate a plantelor. Graþie proprietãþilor antisporulante, Profiler se poate aplica ºi în tratamentele de la scuturarea capiºonului floral. Se vor aplica maximum 3 tratamente pe sezon la doza de 2,25-2,5 kg/ha, în funcþie de presiunea de infecþie. Volumul de soluþie este de 1000 l/ha. Timpul de pauzã este de 21 zile. Pentru obþinerea unei protecþii eficiente ºi susþinute se recomandã menþinerea concentraþiei de fosetil de aluminiu în plante prin efectuarea a 2-3 tratamente succesive cu produse ce conþin aceastã substanþã activã: Profiler, Mikal Flash, Verita.

64

Prosaro® 250 EC

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor foliare la grâu ºi orz, a fuzariozei la grâu ºi a bolilor la floarea soarelui
Substanþe active: protioconazol 125 g/l + tebuconazol 125 g/l Formulare: EC (concentrat emulsionabil) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2517/22.02.2005

Prosaro 250 EC are acþiune sistemicã în plante. La scurt timp dupã aplicare, el pãtrunde în þesuturile plantelor ºi este distribuit spre vârful limbului foliar. Protioconazol este o nouã moleculã din clasa triazolintione, cu o excepþionalã acþiune preventivã, curativã ºi eradicativã asupra unei game largi de patogeni. Ea are totodatã efecte stimulatoare asupra creºterii plantelor. Prin performanþele net superioare reflectate în calitatea recoltei, protioconazol reprezintã un nou standard în combaterea bolilor foliare ºi mai ales a fuzariozei spicelor.
Cultura Grâu Organism þintã Fãinare (Erysiphe graminis) Septorioza (Septoria spp.) Rugini (Puccinia spp.) Helmintosporiozã (Helminthosporium spp.) Fuzarioza (Fusarium spp.) Fãinare (Erysiphe graminis) Arsura brunã (Rhynchosporium secalis) Pãtarea reticularã (Pyrenophora teres) Helmintosporiozã (Helminthosporium sativum) Putregaiul cenuºiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Dozã 0,75 l/ha

Mod de acþiune

Orz

0,9 l/ha 0,75 l/ha

Floarea soarelui

1 l/ha

Grâu: se utilizeazã la doza de 0,75 l/ha pentru combaterea bolilor care formeazã complexul de boli foliare. Se utilizeazã pentru 1-2 tratamente pe vegetaþie, efectuate în intervalul cuprins între începutul împãierii ºi începutul înfloririi. În cazul efectuãrii unui singur tratament, momentul optim de aplicare este la apariþia frunzei stindard. Volumul de soluþie necesar este de 200-400 l/ha. Pentru combaterea fuzariozei spicelor se utilizeazã la doza de 0,9 l/ha. Se efectueazã un tratament în intervalul cuprins între sfârºitul înspicãrii ºi începutul formãrii bobului. Orz: se utilizeazã la doza de 0,75 l/ha pentru combaterea bolilor ce formeazã complexul de boli foliare. Se recomandã pentru 1-2 tratamente efectuate în intervalul cuprins între apariþia frunzei stindard ºi formarea boabelor. Volumul de soluþie necesar este de 200-400 l/ha. Floarea soarelui: 1 l/ha pentru combaterea putregaiului alb ºi a putregaiului cenuºiu. Se recomandã aplicarea a 1-2 tratamente în vegetaþie. Primul tratament se face preventiv în faza de 6-8 frunze iar al doilea de la apariþia capitulului pânã înainte de înflorit. In cazul când se face un singur tratament, acesta se aplicã la apariþia distinctã a capitulului. Volumul de soluþie este de 200-400 l/ha la tratamentele terestre. Durata de protecþie este de cca. 14 zile.
65

Mod de utilizare

Proteus® OD 110

Insecticid sistemic ºi de contact pentru combaterea dãunãtorilor la grâu, cartof, mãr, sfeclã de zahãr ºi rapiþã
Substanþe active: tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l Formulare: OD (dispersie în ulei) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2522/22.02.2005

Proteus prezintã activitate multiplã, sistemicã ºi de contact. La circa o orã dupã tratament tiacloprid pãtrunde în plante ºi este distribuit spre vârfurile de creºtere, iar deltametrin rãmâne pe suprafaþa organelor tratate. Ambele componente acþioneazã prin contact ºi ingestie asupra dãunãtorilor care înþeapã sau rod pãrþile vegetative ale plantelor. Proteus combinã acþiunea sistemicã de lungã duratã cu acþiunea de ºoc. Modul complex de acþiune conferã un spectru larg de activitate ºi permite combaterea inclusiv a formelor rezistente la insecticide din alte grupe chimice. Formularea tip dispersie în ulei (OTEQ®) conduce la o aderenþã ºi o pãtrundere în plantã superioare celorlalte formulãri.
Cultura Grâu Cartof Dãunãtor Ploºniþa grâului (Eurygaster integriceps) Gândacul din Colorado (L. decemlineata) Afide (Aphis spp.) Viermele merelor (Cydia pomonella) Gãrgãriþa sfeclei (Bothynoderes punctiventris) Rãþiºoara porumbului (Tanymecus spp.) Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) Gândacul lucios (Meligethes aeneus) Viespea rapiþei (Athalia rosae) Dozã/ Concentraþie 0,4 l/ha 0,4 l/ha

Mod de acþiune

Mãr Sfecla de zahãr Rapiþã

Grâu: tratamentul se efectueazã la avertizare, prin stropire pe întreaga suprafaþã. Cantitatea de soluþie: 200-400 l/ha. Timp de pauzã: 35 zile. Cartof: se efectueazã 1-2 tratamente când larvele sunt de vârsta 1-2 ºi dãunãtorul este mai sensibil la tratament. Cantitatea de soluþie: 200-400 l/ha. Interval minim între tratamente: 14 zile. Timp de pauzã: 14 zile. Stropiri pe întreaga suprafaþã. Mãr: tratamentele se efectueazã la avertizare, câte un tratament pe generaþie. Cantitatea de soluþie este de 1000-1500 l/ha în funcþie de tipul plantaþiei ºi dimensiunea pomilor. Perioada de protecþie: 14 zile. Timp de pauzã: 14 zile. Sfeclã de zahãr: se utilizeazã pentru combaterea în vegetaþie a dãunãtorilor. Tratamentul este complementar tratamentului seminþei. Cantitatea de soluþie: 200-400 l/ha. Nu se aplicã timp de pauzã. Stropiri pe întreaga suprafaþã. Rapiþã: se efectueazã 1-2 tratamente la avertizare. Cantitatea de soluþie: 200-400 l/ha. Timp de pauzã: 14 zile. Stropiri pe întreaga suprafaþã.

Mod de utilizare

0,05% (0,75 l/ha) 0,4 l/ha în vegetaþie complementar tratamentului seminþei 0,6 l/ha 0,35 l/ha

La prepararea soluþiei, flacoanele se agitã bine înainte de golirea în rezervorul instalaþiei de stropit.
66

Raft®

Erbicid pelicular pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale ºi a unor graminee la culturile de floarea soarelui ºi orez
Substanþã activã: oxadiargil 400 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2098/14.02.2001

Raft are acþiune pelicularã de contact. În momentul în care buruienile germineazã ºi vin în contact cu pelicula de erbicid, plantulele se necrozeazã la scurt timp ºi mor. Pentru rezultate bune este necesarã pregãtirea corespunzãtoare a patului germinativ. Aplicat în postemergenþã, Raft acþioneazã prin contact, distrugând buruienile rãsãrite, iar cantitatea care ajunge pe sol acþioneazã pelicular asupra buruienilor în curs de rãsãrire.
Cultura Floarea soarelui Orez Organism þintã Buruieni dicotiledonate anuale ºi unele graminee Echinochloa spp. ºi unele specii de Cyperaceae provenite din sãmânþã Dozã 1 - 1,25 I/ha preemergent 1,25 I/ha postemergent 0,8-0,9 l/ha preemergent

Mod de acþiune

Mod de utilizare

Floarea soarelui Aplicare preemergentã: fãrã încorporare, în doza de 1-1,25 l/ha. Aplicare postemergentã: pe solurile de tip cernoziomic cu humus peste 2,7% în doza de 1,25 l/ha, când floarea soarelui are maxim 4-6 frunze ºi buruienile dicotile sunt în faza cotiledonalã sau se aflã în maxim 2-4 frunzuliþe. Cu cât buruienile sunt mai tinere cu atât efectul erbicidãrii este mai bun. În postemergenþã, aplicarea se face dupã faza cotiledonalã a culturii. Volumul de soluþie necesar este de 200-400 l/ha. Orez Se aplicã în preemergenþã, dupã semãnat, în doza de 0,8-0,9 l /ha. Erbicidarea se face cu 200-400 l apã/ha ºi va fi urmatã de inundare.

Raft are eficacitate foarte bunã când se aplicã pe un sol uniform ºi bine mãrunþit. În cazul în care solul nu are umiditate suficientã efectul asupra gramineelor este diminuat. De aceea, erbicidarea preemergentã se va efectua la scurt timp dupã pregãtirea patului germinativ, imediat dupã semãnat.

Spectru de combatere

Raft combate buruieni dicotiledonate precum ºtir (Amaranthus retroflexus), zârnã (Solanum nigrum), ridiche sãlbaticã (Raphanus raphanistrum), muºtar sãlbatic (Sinapis arvensis), muºeþel (Matricaria spp.), teiºor (Abutilon theophrasti) ºi unele graminee: meiºor (Digitaria sanguinalis), mohor (Setaria spp.). Nu combate Xanthium ºi Cirsium.

Compatibilitate

Raft se poate utiliza în amestec cu toate produsele utilizate în prezent în cultura de floarea soarelui.
67

Rovral® 500 SC

Fungicid de contact pentru combaterea putregaiului cenuºiu la viþa de vie ºi a bolilor la tomate, castraveþi, salatã, ceapã, mãr, prun, cireº, piersic, cais, cãpºuni, floarea soarelui
Substanþã activã: iprodion 500 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xn - Nociv; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2659/19.12.2006

Rovral 500 SC este un fungicid de contact din grupa chimicã dicarboximide. Este deosebit de eficace în inhibarea germinaþiei sporilor ºi a creºterii miceliului ºi blocheazã formarea sporilor. Rovral are acþiune preventivã ºi curativã.
Cultura Viþa de vie Tomate Castraveþi solar Salatã solar Ceapã Mãr Prun Cireº Piersic Cais Cãpºun Floarea soarelui Organism þintã Putregaiul cenuºiu (Botrytis cinerea) Putregaiul cenuºiu (Botrytis cinerea) Alternarioza (Alternaria solani) Putregaiul cenuºiu (Botrytis cinerea) Putregaiul cenuºiu (Botrytis cinerea) Putregaiul cenuºiu (Botrytis allii) Monilioze (Monilia spp.), boli depozit Monilioze (Monilinia laxa, Monilinia fructigena) Monilioze (Monilia spp.) Dozã 1 l/ha 0,1% (1 l/ha) 0,1% (1 l/ha în 1000 l apã) 0,1% (1 l/ha în 1000 l apã) 1 l/ha 0,1% (1,5 l/ha în 1500 l apã) 0,1% (1 l/ha în 1000 l apã) 0,1% (1 l/ha în 1000 l apã)

Mod de acþiune

Viþa de vie 1-2 tratamente preventive, la avertizare, într-una din fazele: dupã înflorit, începutul compactãrii ciorchinilor, intrarea în pârgã, înaintea recoltãrii. Maximum 3 tratamente consecutive cu Rovral sau cu alte dicarboximide. La aplicare se va asigura o îmbãiere corespunzãtoare a plantelor. Timp de pauzã: 7 zile înaintea recoltãrii. Tratamentul nu influenþeazã fermentaþia ºi calitatea vinului. Tomate Se efectueazã un numãr de 1-2 tratamente preventive la avertizare la interval de 7-10 zile. Timp de pauzã: 2-3 zile înainte de recoltare.
68

Mod de utilizare

Putregaiul cenuºiu (Botrytis cinerea) 0,15% (1,5 l/ha/1000 l apã) Putregaiul cenuºiu (Botrytis cinerea) 1 l/ha Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Alternarioza (Alternaria solani) Pãtarea brunã-cenuºie (Phomopsis helianthi)

Castraveþi solar Se efectueazã 1-3 tratamente preventive la avertizare. Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 3 zile. Salatã solar Se efectueazã 1-2 tratamente preventive la avertizare. Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 7 zile. Ceapã Se efectueazã un numãr de 1-2 tratamente pe sezon, la avertizare sau la apariþia primelor simptome de boalã. Intervalul între tratamente este de minimum 7 zile. Se utilizeazã în stropiri pe vegetaþie pe toatã suprafaþa, într-un volum de apã de maximum 1000 l/ha. Timpul de pauzã înaintea recoltãrii este de 3 zile. Mãr Se efectueazã 1-2 tratamente pânã la începutul apariþiei culorii specifice a fructelor. Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 14 zile. Prun Se efectueazã 1-3 tratamente începând cu stadiul la care 10% din flori sunt deschise (Monilinia laxa) pânã la 7 zile înaintea recoltãrii (Monilinia fructigena). Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 7 zile. Cireº, piersic, cais Se efectueazã un numãr de 1-3 tratamente la interval de 8-10 zile, primul la 10% petale deschise pânã la intrarea fructelor în pârgã. Volumul maxim de soluþie: 1000 l/ha. Tratamentul se efectueazã la avertizare, pe rândurile de pomi. Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 7 zile. Cãpºuni Se efectueazã un numãr de 1-2 tratamente pe sezon, la avertizare sau la apariþia primelor simptome de boalã, prin stropiri pe vegetaþie pe întreaga suprafaþã, la un interval minim între tratamente de 8-10 zile. Volum de soluþie: max. 1500 l apã/ha. Timpul de pauzã înaintea recoltãrii este de 3 zile. Floarea soarelui Se efectueazã 1-2 tratamente în vegetaþie. Primul tratament se face în faza de 6-8 frunze ale culturii, iar urmãtorul la începutul înfloririi, atunci când primele flori ligulate încep sã se deschidã. Dacã se aplicã un singur tratament, acesta se face la apariþia distinctã a capitulului. Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 30 de zile.

69

Sekator® Progress OD
Erbicid sistemic pentru combaterea buruienilor din culturile de grâu, orz, orzoaicã de primãvarã
Substanþe active: amidosulfuron 100 g/l + + iodosulfuron-metil-Na 25 g/l+ + mefenpyr dietil 250 g/l (safener) Formulare: OD (dispersie în ulei) Xi - Iritant; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2550/21.04.2005

Sekator este un erbicid cu preluare foliarã rapidã în primele 2 ore de la aplicare urmatã de translocarea sistemicã în întreaga plantã. Temperaturile scãzute (4-5oC) înainte sau dupã aplicare nu reduc eficienþa produsului. Formularea dispersie în ulei (OD) mãreºte aderenþa ºi viteza de penetrare a erbicidului în frunze, Sekator nefiind spãlat de precipitaþiile care survin dupã mai mult de 2 ore de la aplicare. Formularea modernã OD asigurã: Apã -retenþia mai bunã a soluþiei pe suprafaþa frunzei datoritã noului sistem de agenþi tensioactivi ºi adjuvanþi; Standard -acoperirea superioarã a frunzei: picãturile de soluþie se întind pe suprafaþa frunzei, asigurând un grad ridicat de acoperire. Acest fapt accelereazã pãtrunderea produsului Sekator OD în frunzele buruienii, de unde este translocat sistemic în întreaga plantã. Acoperire mai bunã a frunzei -preluarea rapidã în plantã: Sekator pãtrunde mai uºor prin de cãtre Sekator datoritã bariera constituitã de stratul ceros al frunzei datoritã utili- formulãrii ODesi zãrii mai eficiente a cãilor de absorbþie capilarã.
Grâu Cultura Organism þintã Apera spica-venti (grâu la înfrãþire – formarea primului internod, Apera la 2-4 frunze înainte de înfrãþire) Buruieni dicotiledonate anuale ºi perene (grâu la înfrãþire - formarea primului internod, buruieni dicotile 2-4 frunze, Cirsium max. 10 cm înãlþime) Buruieni dicotiledonate anuale si perene (orz la înfrãþire -formarea primului internod, buruieni dicotiledonate 2-4 frunze, Cirsium sub 10 cm înãlþime) Buruieni dicotiledonate Apera spica-venti (parþial) la doza de 0,15 l/ha (orz la înfrãþire-formarea primului internod, buruieni dicotiledonate ºi Apera spica-venti la 2-4 frunze) Dozã 0,15 l/ha postemergent 0,1-0,15 l/ha postemergent 0,1-0,15 l/ha postemergent 0,1-0,15 l/ha postemergent

Mod de acþiune

Orz Orzoaicã de primãvarã

70

Sekator Progress OD se utilizeazã pentru combaterea buruienilor din culturile de grâu, orz ºi orzoaicã de primãvarã. Doza de utilizare este de 0,1-0,15 l/ha. Doza de 0,1 l/ha se aplicã atunci când infestarea cu buruieni nu este puternicã. Doza de 0,15 l/ha se utilizeazã la infestãri puternice precum ºi împotriva buruienilor dificil de combãtut. Tratamentul se efectueazã primãvara în postemergenþã, faza optimã a buruienilor fiind cea de 2-3 frunze. Intervalul optim este între începutul ºi sfârºitul înfrãþirii, dar Sekator poate fi aplicat pânã la apariþia frunzei stindard fãrã efecte fitotoxice asupra culturii. Volumul de soluþie este de 200-400 l/ha la tratamentul terestru ºi de 80-150 l/ha la tratamentul aerian. La prepararea soluþiei, flacoanele se agitã bine înainte de golirea în rezervorul instalaþiei de stropit. Atenþie! Nu se va utiliza Sekator Progress la cultura de OVÃZ (nu este selectiv la ovãz).

Mod de utilizare

Spectru de combatere

Amaranthus retroflexus (ºtir) Anagallis arvensis (scânteiuþa) Anthemis arvensis (muºeþelul câinelui) Atriplex patula (lobodã) Capsella bursa pastoris (traista ciobanului) Chenopodium album (spanac sãlbatic) Centaurea cyanus (albãstrele) Galeopsis tetrahit (lungurica) Galinsoga ciliata (busuiocul de câmp) Galium aparine (turiþa) Matricaria chamomilla (muºeþel) Myosotis arvensis (nu-mã-uita) Polygonum aviculare (troscot) Polygonum convolvulus (hriºcã urcãtoare) Polygonum persicaria (iarbã roºie) Ranunculus arvensis (piciorul cocoºului) Raphanus raphanistrum (ridiche sãlbaticã) Rumex ssp. (mãcriº) Sinapis arvense (muºtarul sãlbatic) Stellaria media (rocoina) Thlaspi arvense (punguliþa) Samulastra de rapiþã Samulastra de floarea soarelui

Buruieni combãtute la doza de 0,1 l/ha (buruieni în faza de 2-4 frunze)

Buruieni combãtute suplimentar la doza de 0,15 l/ha (buruieni în faza de 2-4 frunze)

Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor) Apera spica-venti (iarba vântului) în faza de 2-4 frunze, înainte de înfrãþire Cirsium arvense (pãlãmidã); max. 10 cm Descurainia sophia (voinicicã) Papaver rhoeas (macul roºu de câmp) Sonchus arvensis (susai)

71

Sencor® 70 WG

Erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor anuale din culturile de cartof, tomate ºi soia

Substanþã activã: metribuzin 70% Formulare: WG (granule dispersabile în apã) Xn - Nociv N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2039/14.12.1999

Sencor are un spectru foarte larg de acþiune, având un efect foarte bun asupra buruienilor dicotiledonate anuale ºi a unor graminee anuale. Sencor este preluat prin rãdãcini la tratament preemergent sau prin rãdãcini ºi frunze la tratament postemergent, dacã buruienile sunt rãsãrite. La administrare postemergentã, datoritã pãtrunderii în plante pe douã cãi, se realizeazã o eficacitate mai bunã a produsului. La dozele recomandate, Sencor este bine tolerat de culturi.
Cultura Cartof Tomate transplantate Tomate semãnate direct în câmp Soia Organism þintã Buruieni dicotile ºi monocotile anuale Buruieni dicotile ºi monocotile anuale Buruieni dicotile ºi monocotile anuale Dozã 0,7-1,2 kg/ha 0,4 kg/ha 0,3 kg/ha preemergent+ 0,4 kg/ha postemergent 0,25-0,5 kg/ha preem.

Mod de acþiune

Buruieni dicotile ºi monocotile anuale

Mod de utilizare

Cartof Se aplicã la doza de 0,7-1,2 kg/ha. Sencor poate fi administrat preemergent dupã plantare (la refacerea bilonului) sau postemergent pânã când lãstarii au înãlþimea de maximum 10 cm. Doza utilizatã este direct proporþionalã cu conþinutul de humus din sol. Pe solurile bogate în materie organicã sunt necesare doze ridicate, în timp ce pe solurile uºoare ºi cu conþinut scãzut de humus sunt necesare doze mai scãzute. Nu se aplicã pe soluri nisipoase. În cazul infestãrii puternice cu buruieni monocotile se recomandã utilizarea în asociaþie cu un erbicid antigramineic. Volum de soluþie: 200-400 l/ha. Timp de pauzã: 42 zile. Tomate semãnate direct în câmp 0,3 kg/ha la 3-4 zile dupã semãnat ºi a doua erbicidare în doza de 0,4 kg/ha când tomatele au 4-6 frunze adevãrate. Timp de pauzã: 42 zile.

Soia 0,25-0,5 kg/ha, în funcþie de tipul de sol. Se aplicã imediat dupã semãnat. Pentru creºterea eficacitãþii pe buruieni monocotiledonate se asociazã cu un graminicid. Timp de pauzã: 42 zile.

Tomate la rãsadul transplantat definitiv 0,4 kg/ha la circa 10 zile de la plantare, dupã ce rãsadul s-a prins. Nu se utilizeazã Sencor pentru culturile de tomate în serã. Timp de pauzã: 42 zile

72

Sfera® 535 SC Sfera® 535 SC

Fungicid sistemic ºi mezostemic pentru combaterea bolilor la floarea soarelui ºi sfecla de zahãr
Substanþe active: trifloxistrobin 375 g/l + + ciproconazol 160 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) Xn - Nociv N - Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2854/02.09.2010

Sfera 535 SC este un produs cu spectru larg de activitate datoritã modului diferit de acþiune a celor douã substanþe active. Trifloxistrobin, o strobilurinã cu activitate mesostemicã în plante, este puternic absorbit în stratul ceros al frunzelor ºi redistribuit atât pe suprafaþa foliarã prin procese de evapotranspiraþie cât ºi translaminar în interiorul frunzelor ºi al celorlalte organe aeriene. El întrerupe ciclul de dezvoltare a ciupercii încã din stadiile primare, inhibând germinaþia sporilor, creºterea tubului germinativ ºi formarea apresoriilor. Ciproconazol este un triazol cu acþiune sistemicã care asigurã protecþia din interior a plantelor. Efectul complementar al celor douã substanþe active fac din Sfera® un produs deosebit de eficient ºi foarte bine adaptat pentru utilizarea în strategii antirezistenþã. Produsul prezintã acþiune preventivã de lungã duratã, curativã ºi în anumite situaþii chiar acþiune eradicativã. Sfera® se va utiliza exclusiv în tratamente preventive efectuate la avertizare sau atunci când sunt condiþii favorabile pentru dezvoltarea bolilor. Datoritã componentei trifloxistrobin, Sfera prezintã efectul de “green leaf” asupra culturii, ceea ce permite menþinerea foliajului verde o perioadã mai lungã de timp, creºterea calitãþii ºi sporuri de producþie.
Floarea soarelui Cultura Putregaiul cenuºiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Alternarioza (Alternaria spp.) Frângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi) Organism þintã Dozã 0,4 l/ha

Mod de acþiune

Sfecla de zahãr

Cercosporioza (Cercospora beticola) Fãinare (Erysiphe betae)

0,35 l/ha

Mod de utilizare

Floarea soarelui Se efectueazã 1-2 tratamente la interval minim de 21 zile. Primul tratament se efectueazã în fenofaza de 6-8 frunze ale plantelor, iar urmãtorul la începutul înfloririi, atunci când primele flori ligulate sunt vizibile. Dacã se aplicã un singur tratament, acesta se face la apariþia distinctã a calatidiului. Volumul de soluþie la hectar: 200-400 l/ha. Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 42 de zile. Sfecla de zahãr Se efectueazã 1-2 tratamente la un interval minim de 21 de zile. Volumul de soluþie este de 200-400 l/ha. Timp de pauzã înaintea recoltãrii: 42 zile.

73

Teldor® 500 SC

Fungicid cu acþiune de contact ºi local sistemicã pentru combaterea putregaiului cenuºiu la viþa de vie, legume, cãpºun, flori ornamentale ºi a moniliozelor la sâmburoase
Substanþã activã: fenhexamid 500 g/l Formulare: SC (suspensie concentratã) N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2048/19.12.2000

Teldor este un fungicid foarte eficient destinat combaterii putregaiului cenuºiu la diferite culturi. Teldor are o acþiune preventivã de duratã, împiedicând producerea infecþiilor ºi dezvoltarea ulterioarã a miceliului în plantã. Teldor se fixeazã puternic la suprafaþa organelor tratate, formând un strat protector activ exact în locul de atac al ciupercii.
Cultura Viþã de vie Cireº, viºin, prun Cãpºun Tomate, castraveþi, ceapã Crizanteme, lalele Organism þintã Putregaiul cenuºiu (Botrytis Monilioze (Monilia spp.) Putregaiul cenuºiu (Botrytis Putregaiul cenuºiu (Botrytis Putregaiul cenuºiu (Botrytis cinerea) cinerea) cinerea) cinerea) Dozã 0,8 -1 l/ha 0,08% (0,8 0,15% (1,5 0,08% (0,8 0,08% (0,8 l/ha) l/ha) l/ha) l/ha)

Mod de acþiune

Viþã de vie: 0,8-1 l/ha în funcþie de presiunea de infecþie, pentru 1-2 tratamente preventive în urmãtoarele faze: scuturarea florilor, înaintea compactãrii ciorchinelui ºi la intrarea în pârgã. În condiþii de presiune mare de infecþie se va utiliza doza mãritã precedatã de un desfrunzit parþial. Timp de pauzã: 7 zile. Nu are efecte negative asupra fermentaþiei alcoolice ºi malo-lactice. Cireº, viºin, prun: 0,08% (0,8 l/ha) pentru combaterea moniliozelor. Se efectueazã 1-2 tratamente preventive. Primele tratamente (buton roz-scuturarea petalelor) combat Monilia laxa, care se manifestã în principal pe lãstari ºi flori, iar urmãtoarele combat în plus Monilia fructigena ºi au ca scop prevenirea atacului pe fructe. Tratamentele se repetã la 10-14 zile, în alternanþã cu alte produse. Timp de pauzã: 1-3 zile. Cãpºun: se recomandã a se efectua 2-3 tratamente la doza de 1,5 l/ha (0,15%), primul la începutul înfloririi, iar urmãtoarele dupã fiecare recoltare a fructelor. Se utilizeazã 1000 l soluþie/ha. Timp de pauzã: 1-3 zile. Tomate, castraveþi solarii: 1-2 tratamente la doza de 0,8 l/ha, la avertizare sau la apariþia primelor simptome de boalã în perioada de creºtere a fructelor. Volumul de soluþie: 6001000 l /ha la tomate ºi castraveþi ºi 600 l/ha la ceapã. Timp de pauzã: 1-3 zile. Ceapã: 1-2 tratamente preventive la doza de 0,8 l /ha, la avertizare, cu 6 respectiv 3 sãptãmâni înainte de recoltare. Lalele, crizanteme: 0,8 l/ha. Se efectueazã 2-3 tratamente la avertizare. Volumul de soluþie este de 400 l/ha. La tratamentul bulboaselor se adaugã adeziv în soluþia de stropit.

Mod de utilizare

74

Tilmor® 240 EC

Fungicid sistemic de ultimã generaþie pentru combaterea bolilor la rapiþã
Substanþe active: protioconazol 80 g/l + tebuconazol 160 g/l Formulare: EC (concentrat emulsionabil) Xn - Nociv Certificat omologare nr. 2831/15.07.2009

Tilmor are acþiune sistemicã în plante ºi spectru foarte larg de acþiune. Tilmor conþine substanþa activã de înaltã eficacitate protioconazol, cel mai nou reprezentant din grupa chimicã triazoli, împreunã cu substanþa activã consacratã tebuconazol. Tilmor prezintã proprietãþi preventive, curative ºi uneori eradicative care îi conferã un spectru larg de activitate. La aplicarea în primãvarã, Tilmor oferã urmãtoarele avantaje: - controlul tuturor bolilor importante din cultura rapiþei - creºterea vigorii plantelor de rapiþã - îmbunãtãþirea toleranþei la stres ºi reducerea necesarului de apã al plantelor - reducerea taliei plantelor (10-25 cm în funcþie de varietate) - stimularea formãrii lãstarilor laterali ºi a obþinerii unei culturi uniforme, mai puþin sensibilã la condiþiile adverse de vreme - armonizarea procesului de înflorire - datoritã taliei mai reduse a culturii se uºureazã accesul utilajelor pentru tratamentele din perioada înfloritului.
Cultura Rapiþã Organism þintã Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) Pãtare brunã (Alternaria brassicae) Fãinare (Erysiphe communis) Putregaiul cenuºiu (Botritis cinerea) Putregaiul uscat (Phoma lingam) Dozã/Concentraþie 1 l/ha

Mod de acþiune

Se aplicã pe vegetaþie, pe întreaga suprafaþã, numai cu echipament terestru, la avertizare, de preferat preventiv sau la începutul apariþiei primelor simptome, primãvara pânã la înflorit. Tilmor se poate aplica ºi toamna, în doza de 1 l/ha, perioada optimã fiind în faza de 4-6 frunze ale culturii de rapiþã. Se asigurã astfel atât protecþia culturii faþã de boli (inclusiv Phoma lingam) cât ºi o creºtere a rezistenþei plantelor la iernare ºi la cãdere. Numãrul maxim de tratamente pe sezon este de douã, efectuate la un interval minim de 14 zile. Cantitatea de soluþie este de 200-400 l/ha. Timpul de pauzã înaintea recoltãrii este de 56 zile. În cazul utilizãrii produsului în combinaþie cu alte produse de protecþie a plantelor sau îngrãºãminte foliare, se recomandã efectuarea în prealabil a unui test de compatibilitate fizico-chimcã ºi a unui microtest pe culturã.

Mod de utilizare

75

Verita®

Fungicid sistemic ºi translaminar pentru combaterea manei la viþa de vie, tomate ºi castraveþi
Substanþe active: fosetil de aluminiu 66,7% + fenamidon 4,44% Formulare: WG (granule dispersabile în apã) Xi - Iritant; N- Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2240/15.12.2003

Fosetil de aluminiu are sistemie completã cu distribuþie foarte bunã descendentã ºi ascendentã în plante. Astfel sunt protejate toate organele plantei ºi în special creºterile noi. Acþiunea preventivã se manifestã prin inhibarea mobilitãþii ºi germinaþiei zoosporilor ºi prin împiedicarea creºterii miceliului. Fosetil de aluminiu stimuleazã sistemul de autoapãrare a plantei la infecþiile produse de ciuperci, fiind exclusã apariþia fenomenului de rezistenþã. Fenamidon are distribuþie translaminarã în plante ºi acþiune preventivã, curativã ºi antisporulantã asupra ciupercilor patogene. Efectul sinergic al celor douã substanþe active determinã o eficacitate ridicatã faþã de ciupercile Oomycetes. Cultura Viþã de vie Tomate Castraveþi Organism þintã Manã (Plasmopara viticola) Manã (Phytophtora infestans) Manã (Pseudoperonospora cubensis) Dozã 2 - 2,5 kg/ha 0,25% (2,5 kg/ha) 0,25% (2,5 kg/ha)

Mod de acþiune

Viþa de vie Se utilizeazã pentru 1-2 tratamente la doza 2-2,5 kg/ha, funcþie de presiunea de infecþie. Doza redusã se foloseºte la risc redus de producere a infecþiilor, iar doza de 2,5 kg/ha în condiþii climatice favorabile pentru manã. Durata de protecþie este de 12-14 zile. Când presiunea de infecþie este ridicatã ºi creºterea plantelor intensã, se recomandã folosirea dozei maxime ºi repetarea tratamentului dupã 12 zile. Pentru obþinerea unei protecþii bune ºi susþinute este necesarã menþinerea concentraþiei de fosetil de aluminiu în plante prin efectuarea de tratamente succesive cu Mikal Flash, Profiler sau din nou cu Verita. Momentul optim de utilizare este la scuturare, mai ales dacã înainte de înflorit s-a utilizat Profiler. Verita se poate utiliza de asemenea ºi în perioada de formare a boabelor, când plantele se aflã încã într-o perioadã de creºtere intensã. Tomate Se utilizeazã la doza de 2,5 kg/ha. Durata de protecþie este de 12-14 zile. Se pot aplica 1-3 tratamente preventive la avertizare cu o cantitate de soluþie de 800-1000 l/ha. Castraveþi Se utilizeazã la doza de 2,5 kg/ha. Durata de protecþie este de 10-14 zile. Se recomandã aplicarea unui numar de 1-3 tratamente preventive la avertizare cu o cantitate de soluþie de 600-800 l/ha.

Mod de utilizare

76

Yunta® 246 FS
Insectofungicid sistemic pentru combaterea bolilor ºi dãunãtorilor care afecteazã sãmânþa ºi plantulele de grâu ºi orz
Substanþe active: imidacloprid 233 g/l + tebuconazol 13 g/l Formulare: FS (suspensie concentratã pentru tratarea seminþelor) Xn - Nociv; N - Periculos pentru mediu Certificat omologare nr. 2509/16.12.2004

Ambele substanþe active, atât cea insecticidã cât ºi cea fungicidã, au proprietãþi sistemice. Protecþia împotriva agenþilor patogeni ºi a insectelor se realizeazã în interiorul seminþelor ºi a plantulelor. Yunta are un efect protector de lungã duratã, determinând ºi o creºtere mai viguroasã a plantulelor în primele stadii de creºtere.
Cultura Grâu Orz Organism þintã Mãlura comunã (Tilletia sp.) Fuzarioza (Fusarium spp.) Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda) Sfâºierea frunzelor (Pyrenophora graminea) Viermi sârmã (Agriotes spp.) Afide (Macrosiphum avenae, Rapalosiphum maidis, Rapalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides) Dozã 2 l/t 2 l/t 2 l/t

Mod de acþiune

.

Grâu, orz

Mod de utilizare

2,25 l/t

Yunta 246 FS este avizat pentru utilizare la tratarea seminþelor de grâu ºi orz. La doza de 2 l/t, Yunta controleazã atât bolile care se transmit prin sãmânþã ºi sol cât ºi vectorii virozelor (afide) ºi viermii sârmã (Agriotes spp.). Pentru combaterea gândacului ghebos (Zabrus tenebrioides), produsul se va utiliza la doza de 2,25 l/t. Pentru tratament, produsul se amestecã în prealabil cu apã în raport de 1:5 (1 litru produs la 5 l apã). Tratamentul se efectueazã cu maºini de tratat care sã realizeze o dozare corectã a produsului ºi o distribuþie cât mai uniformã pe toate seminþele.

77

Falcon® Pachet Cereale
Pachet tehnologic pentru culturile de grâu ºi orz*
Conþinut pachet: Falcon 460 EC: 15 l (3x5 l) Sekator Progress OD: 3 l (3x1 l) Suprafaþa tratatã: 20 ha

Pachet Cereale

Informaþii ºi mod de utilizare

Pachetul tehnologic Falcon cuprinde douã produse sistemice foarte eficiente: erbicidul Sekator Progress OD ºi fungicidul Falcon 460 EC. Cele douã produse sunt perfect compatibile la dozele recomandate ºi pot fi aplicate: concomitent, în perioada de la începutul alungirii paiului pânã la apariþia frunzei stindard, pentru a proteja cultura de grâu ºi orz de bolile foliare, cât ºi pentru a combate principalele buruieni dicotile anuale ºi perene; separat, dacã din diverse motive (de exemplu întârzierea rãsãririi buruienilor) nu este necesarã aplicarea unuia dintre produse. Aplicând cele douã produse concomitent, cultura este tratatã cu un numãr de cinci substanþe active (douã cu acþiune erbicidã ºi trei cu acþiune fungicidã), asigurând astfel un tratament complex, complet ºi de mare eficacitate la culturile de grâu ºi orz. Pentru prepararea soluþiei se umple rezervorul de soluþie aproximativ 50% cu apã, se adaugã cantitatea necesarã din produsul Falcon 460 EC, dupã care se adaugã cantitatea de erbicid Sekator Progress OD ºi se completeazã cu restul de apã. Volumul de soluþie este de 200-400 l/ha. Dozele recomandate: Falcon 460 EC: 0,6-0,7 l/ha la grâu ºi 0,6 l/ha la orz Sekator Progress OD: 0,15 l/ha Dacã dupã aplicare mai rãmân cantitãþi neutilizate din cele douã produse, ele pot fi utilizate ulterior în diferite alte combinaþii de tratament. Atenþie! Bidoanele cu produs se agitã energic înainte de utilizare. Nu se recomandã supradozarea niciunui produs din pachetul tehnologic!

* Detalii despre produsele din pachet pot fi gãsite la capitolul “Informaþii despre produse”

78

Biscaya® Pachet Rapiþã

Pachet tehnologic pentru cultura de rapiþã*

Pachet Rapita
Informaþii ºi mod de utilizare

Conþinut pachet: Biscaya 240 OD: 5 l (5x1 l) Tilmor 240 EC: 15 l (3x5 l) Suprafaþa tratatã: 15 ha

Pachetul tehnologic Biscaya pentru cultura de rapiþã cuprinde douã produse: Biscaya 240 OD, insecticid sistemic cu spectru larg ºi eficacitate ridicatã asupra insectelor, acþionând asupra dãunãtorilor prin contact ºi ingestie; Tilmor 240 EC, fungicid sistemic de ultimã generaþie ce conþine douã substanþe active cu acþiune preventivã, curativã ºi uneori eradicativã pentru controlul bolilor la rapiþã. Cele douã produse se pot aplica împreunã, în perioada de la începutul înfloritului ºi pânã la scuturarea florilor, pentru controlul eficient al gândacului lucios (Meligethes aeneus) ºi al altor dãunãtori, precum ºi pentru a preveni apariþia bolilor ce pot afecta cultura de rapiþã în perioada înfloritului: putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), pãtarea brunã (Alternaria brassicae), fãinarea (Erysiphe communis) ºi putregaiul cenuºiu (Botritis cinerea). La aplicarea concomitentã a celor douã produse puteþi beneficia ºi de avantajele oferite de formularea superioarã a produsului Biscaya, dispersie în ulei, care poate acþiona ca un adjuvant ºi pentru produsul Tilmor, fapt care conferã produselor o aderenþã ºi o pãtrundere superioare în plantã. Cele douã produse se pot aplica ºi separat, atunci când se considerã cã pentru unul din cele douã nu sunt întrunite condiþiile necesare efectuãrii tratamentului. Pentru prepararea soluþiei se umple rezervorul de soluþie aproximativ 50% cu apã, se adaugã cantitatea necesarã din produsul Biscaya 240 OD, dupã care se adaugã ºi cantitatea de fungicid Tilmor 240 EC ºi se completeazã cu restul de apã. Volumul de soluþie este de 200-400 l/ha. Dozele recomandate: Biscaya 240 OD: 0,3 l/ha Tilmor 240 EC: 1 l/ha Dacã dupã aplicare mai rãmân cantitãþi neutilizate din cele douã produse, ele pot fi utilizate ulterior în diferite alte combinaþii de tratament. Atenþie! Bidoanele cu produs se agitã energic înainte de utilizare. Nu se recomandã supradozarea niciunui produs din pachetul tehnologic!
* Detalii despre produsele din pachet pot fi gãsite la capitolul “Informaþii despre produse”

79

Proteus® Pachet Rapiþã
Pachet tehnologic pentru cultura de rapiþã*
Conþinut pachet: Proteus OD 110: 6 l (2x3 l) Tilmor 240 EC: 10 l (2x5 l) Suprafaþa tratatã: 10 ha

Pachet Rapita
Informaþii ºi mod de utilizare

Pachetul tehnologic Proteus pentru cultura de rapiþã cuprinde douã produse: Proteus OD 110, insecticid sistemic ºi de contact cu spectru larg ºi eficacitate ridicatã asupra insectelor, acþionând asupra dãunãtorilor prin contact ºi ingestie; Tilmor 240 EC, fungicid sistemic de ultimã generaþie ce conþine douã substanþe active cu acþiune preventivã, curativã ºi uneori eradicativã pentru controlul bolilor la rapiþã. Cele douã produse se pot aplica împreunã, în perioada de la iesirea din iarnã ºi pânã la începutul înfloritului, pentru controlul eficient al gândacului lucios (Meligethes aeneus) ºi al altor dãunãtori, precum ºi pentru a preveni apariþia bolilor ce pot afecta cultura de rapiþã: putregaiul uscat (Phoma lingam), putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), pãtarea brunã (Alternaria brassicae), fãinarea (Erysiphe communis), putregaiul cenuºiu (Botritis cinerea). La aplicarea concomitentã a celor douã produse puteþi beneficia ºi de avantajele oferite de formularea superioarã a produsului Proteus, dispersie în ulei, care poate acþiona ca un adjuvant ºi pentru produsul Tilmor ºi care conferã produselor o aderenþã ºi o pãtrundere mai bunã în plantã. Cele douã produse se pot aplica ºi separat, atunci când se considerã cã pentru unul din cele douã nu sunt întrunite condiþiile necesare efectuãrii tratamentului. Pentru prepararea soluþiei se umple rezervorul de soluþie aproximativ 50% cu apã, se adaugã cantitatea necesarã din produsul Proteus OD 110, dupã care se adaugã ºi cantitatea de fungicid Tilmor 240 EC ºi se completeazã cu restul de apã. Volumul de solutie este de 200-400 l/ha. Dozele recomandate: Proteus OD 110: 0,6 l/ha pentru combaterea gândacului lucios Tilmor 240 EC: 1 l/ha Dacã dupã aplicare mai rãmân cantitãþi neutilizate din cele douã produse, ele pot fi utilizate ulterior în diferite alte combinaþii de tratament. Atenþie! Bidoanele cu produs se agitã energic înainte de utilizare. Nu se recomandã supradozarea niciunui produs din pachetul tehnologic!
* Detalii despre produsele din pachet pot fi gãsite la capitolul “Informaþii despre produse”

80

Mãlura comunã (Tilletia spp.) Transmitere prin sãmânþã ºi sol. Boala poate fi diagnosticatã cu siguranþã abia dupã înspicare; înainte de aceasta, la plantele bolnave se observã o înfrãþire ceva mai puternicã decât la plantele sãnãtoase. Paiul creºte mai puþin în lungime; spicul poate fi mai scurt sau mai lung decât la plantele sãnãtoase, în funcþie de soi, sau poate prezenta o deschidere mai mare a axei spiculeþelor pe rahis. Spicele necoapte au o culoare verde-albãstruie ºi nu înfloresc. Ulterior, spiculeþele au un aspect rãsfirat, iar în locul boabelor se formeazã o masã neagrã unsuroasã de spori care mai târziu se întãreºte, cu miros tipic de peºte alterat.

Bolile cerealelor

Mãlura comunã (Tilletia spp.) Stânga: spic bolnav Dreapta: spic sãnãtos

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda) Transmitere prin sãmânþã. La fel ca în cazul mãlurii grâului, simptomele se manifestã târziu, dupã o fazã de latenþã de câteva luni. Pânã la înspicare, plantele infectate nu se deosebesc de cele sãnãtoase; înspicarea la plantele bolnave se produce însã ceva mai devreme decât la cele sãnãtoase. Spicele atacate sunt transformate într-o masã neagrã prãfoasã, care la început este acoperitã de o membranã argintie. Ulterior membrana se rupe ºi masa de spori este eliberatã ºi împrãºtiatã de vânt, infectând alte plante. Mucegaiul de zãpadã (Fusarium nivale) Cultura de toamnã afectatã prezintã goluri. În sol se gãsesc plantule rãsucite, deformate sau moarte. Plantele rãsãrite nu se dezvoltã normal. Este caracteristic tabloul simptomatic la baza primei ºi celei de a doua frunze: zone ovale, de culoare roºu-brun, uºor adâncite, mãrginite de o zonã de culoare brun închis. Primãvara, dupã topirea zãpezii, în culturã apar goluri sub formã de cuiburi. Pe sol existã plante moarte, acoperite de un mucegai roz, care dispare rapid în condiþii de vreme însoritã ºi cu vânt. Infecþia se produce în principal prin seminþe, dar ea poate fi transmisã ºi prin sol, prin resturile de plante infectate.

Tãciunele zburãtor (Ustilago nuda)

Daune produse de mucegaiul de zãpadã la orzul de toamnã
81

Fãinarea grâului (Blumeria graminis sin. Erysiphe graminis) Boala afecteazã culturile de grâu, fiind influenþatã de condiþiile climatice. Boala apare sub forma unei pustule albicioase care se extinde. Aceasta apare mai întâi pe frunzele bazale, dupã care se poate extinde pe teci ºi pe tulpinã. Frunzele atacate se îngãlbenesc ºi mor prematur. La o presiune mare de infecþie pot fi afectate frunzele superioare ºi spicele. Pe aceste pustule apar mai târziu puncte negre care reprezintã fructificaþiile ciupercii. Fãinarea are o foarte mare importanþã economicã în cultura cerealelor, putând produce pierderi mari de producþie. Atacul în toamnã afecteazã plantele prin scãderea rezistenþei plantelor la ger. La atac timpuriu boala conduce la pierderi de frunze, înfrãþirea ºi dezvoltarea rãdãcinilor sunt afectate. Atacul întârziat împiedicã procesul de asimilaþie al plantelor astfel încât numãrul de boabe/spic ºi MMBul se reduc. Boala este influenþatã de soiul cultivat. Dezvoltarea bolii în culturile de cereale se poate produce exploziv, intervalul de timp de la infecþie pânã la apariþia primelor simptome vizibile fiind cuprins între 3 ºi 5 zile. Sfâºierea frunzelor (Helminthosporium gramineum sin. Drechslera graminea) Frunzele pot prezenta pete de culoare deschisã încã din faza de rãsãrire; totuºi, simptomele se manifestã în principal la împãiere. Pe frunze apar pete deschise, orientate de-a lungul nervurilor, care apoi se unesc formând striuri de culoare brunã. Mai târziu, striurile sunt acoperite de un strat de spori de culoare închisã. Ulterior aceste zone se rup, conducând la sfâºierea frunzelor ºi la uscarea lor. Striurile brune apar ºi pe tulpini ºi pe tecile frunzelor.

Bolile cerealelor

Fãinarea grâului (Blumeria graminis sin. Erysiphe graminis)

Sfãºierea frunzelor produsã de Helminthosporium gramineum (Drechslera graminea) pe frunzele de orz
82

Arsura frunzelor de orz (Rhyncosporium secalis) Boala apare în aproape toate zonele de culturã ºi se numãrã printre cele mai importante boli ale culturilor de orz de toamnã. Atacurile foarte puternice apar în special în regiunile reci ºi umede. Boala afecteazã în special frunzele ºi tecile, dar ºi glumele ºi aristele. Pe frunze, boala se manifestã sub forma unor pete ovale înconjurate de un halou de culoare brundeschis, deseori cu marginile neregulate. Pe mãsurã ce boala avanseazã, petele devin albicioase-cenuºii. La secarã ºi triticale, petele nu sunt înconjurate de halou de culoare închisã. Dacã boala este prezentã pe teaca frunzelor poate determina uscarea acestora. La coacerea în lapte pot fi afectate ºi spicele, dar simptomele nu sunt foarte vizibile. Ca urmare a atacului la nivelul frunzelor se reduce suprafaþa de asimilaþie, ceea ce influenþeazã negativ numãrul de boabe pe spic ºi MMB. Agentul patogen se rãspândeºte prin ploaie ºi supravieþuieºte pe resturile vegetale. Transmiterea patogenului se realizeazã prin seminþe. Intervalul de timp de la infecþie pânã la apariþia simptomelor este cuprins între 9-11 zile, la temperaturi de 12 - 22°C.

Bolile cerealelor

separat de þesuturile sãnãtoase printr-o zonã de culoare gãlbuie. Prin unirea petelor boala capãtã forma unor benzi de culoare gãlbuie sau maronie. La un atac puternic, frunzele atacate sau pãrþi din acestea se usucã.

Arsura frunzelor de orz (Rhyncosporium secalis)

Pãtarea reticularã a frunzelor de orz (Drechslera teres) Boala poate afecta culturile de orz de toamnã ºi de primãvarã, mai rar culturile de ovãz ºi grâu. Boala se poate manifesta în toate fazele, respectiv de la germinaþie pânã la coacere. Pe frunze, ca urmare a atacului, apar pete de culoare maro pânã la maro închis, de formã ovalã, care în transparenþã prezintã structurã reticularã. Ca urmare a evoluþiei patogenilor, în locul atacului þesuturile se necrozeazã, prezentându-se sub forma unor dungi de formã rectangularã, punctiformã sau ovalã. Spre deosebire de Rhynchosporium, interiorul petelor nu este mai deschis. Þesutul afectat este de culoare maronie, fiind
83

Pãtarea reticularã a frunzelor de orz (Drechslera teres)

Rugina galbenã (Puccinia striiformis) Boala se manifestã la grâu, orz, secarã ºi triticale. Pe frunzele plantelor tinere apar mai întâi pustule individuale de culoare galbenã, în special în apropierea vârfului frunzelor. Ulterior, ele se extind pe întreaga frunzã, devin galben-portocalii, dispuse regulat între nervuri. Ca urmare a atacului frunzele afectate se îngãlbenesc ºi se usucã. Tulpina poate fi afectatã uneori, dar la atacuri puternice boala se poate manifesta ºi la nivelul spicului. Boala ierneazã în resturile vegetale infectate. În stadiile timpurii de dezvoltare ale plantelor atacul se manifestã atât asupra pãrþilor aeriene cât ºi la nivelul rãdãcinilor. Ca urmare, se reduce capacitatea de asimilaþie, care, corelatã cu intensificarea proceselor de respiraþie, conduce la scãderi semnificative de producþie. Atacul la frunza stindard ºi la spic determinã reducerea producþiei prin afectarea MMB ºi deprecierea calitativã a seminþelor prin scãderea capacitãþii de germinaþie. Intervalul de timp de la infecþie pânã la apariþia simptomelor, la temperaturi de 15-20°C, este cuprins între 11-15 zile. Rugina brunã (Puccinia recondita) Boala se manifestã cu precãdere la grâu ºi secarã. Rugina brunã este cea mai importantã dintre rugini, fiind rãspânditã în zonele cu climã caldã ºi la soiurile cu perioada mai lungã de vegetaþie. Atacul se manifestã pe partea superioarã a frunzelor ºi uneori pe teaca acestora sub forma unor pustule de culoare brunã, rotunde sau ovale, distribuite neuniform la suprafaþa acestora. Atacul acesteia afecteazã atât producþia, prin reducerea numãrului de boabe din spic ºi a MMB, cât ºi calitatea prin scãderea conþinutului de proteine din boabe. Infectarea plantelor în toamnã poate determina o reducere a rezistenþei plantelor la intrarea în iarnã ºi faciliteazã

Bolile cerealelor

apariþia infecþiilor secundare cu alþi patogeni. Intervalul de timp de la infecþie pânã la rãspândirea bolii, la temperaturi de 10-20°C, este de 7-10 zile.

Rugina galbenã (Puccinia striiformis)

Rugina brunã (Puccinia recondita) la grâu

84

Septorioza - pãtarea brunã a frunzelor (Septoria spp.) Boala poate fi întâlnitã în culturile de grâu, secarã, triticale ºi orz. În zonele mai secetoase, cum sunt cele din sudul þãrii, predominã Septoria tritici, iar în zonele mai umede Septoria nodorum. Pe partea inferioarã a frunzelor apar la început pete de culoare verzui-gãlbui, de formã ovalã, care ulterior devin neregulate ºi capãtã culoarea brunã, delimitate de nervuri. În locurile atacate culoarea frunzelor se deschide mai mult sau mai puþin intens. Ca urmare, frunzele se usucã ºi mor prematur. La examinare cu lupa, se observã picnidiile de culoare neagrã, ordonate în rânduri (fructificaþiile ciupercii). Atacul la spic conduce la ºiºtãvirea boabelor ºi de asemenea poate constitui o sursã de infecþie. Pãrþile atacate ºi uscate, respectiv frunzele, influenþeazã negativ procesul de asimilaþie ºi determinã scãderi semnificative de producþie. Intervalul de timp de la infecþie pânã la formarea primelor organe de înmulþire ale ciupercii la temperaturi cuprinse între 22-26°C este de pânã la 30 zile. Agentul patogen este totuºi foarte agresiv chiar ºi la temperaturi mai scãzute, astfel încât el se poate extinde chiar ºi în iernile mai blânde.

Bolile cerealelor

de boabe ºi scãderii MMB, iar cele calitative datoritã scãderii conþinutului de proteine din boabe precum ºi apariþiei micotoxinelor. Micotoxinele afecteazã grav sãnãtatea oamenilor ºi animalelor.

Septoriozã (Septoria tritici)

Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.) Se manifestã în toate stadiile de vegetaþie ale culturilor, de la rãsãrire pânã la înspicare. Culturile afectate sunt cele de grâu, secarã ºi ovãz. Infecþia la spice determinã decolorarea acestora, cãpãtând culoarea galbenã, dupã care culoarea roz. Infecþia din timpul înfloririi conduce la întreruperea aprovizionãrii cu substanþe nutritive ºi ca urmare la moartea spiculeþelor ºi prin aceasta la ºiºtãvirea boabelor. Fuzarioza face parte dintre cele mai periculoase boli ale culturilor de cereale, în special datoritã atacului pe spice, determinând pierderi de ordin cantitativ ºi calitativ. Pierderile cantitative au loc ca urmare a reducerii numãrului
85

Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.)

Ploºniþele cerealelor (Eurygaster sp., Aelia sp.) Adulþii au lungimea de 8-10 mm ºi corpul de formã ovalã, diferitã de la o specie la alta. Speciile de Eurygaster au corpul mai lat, iar cele de Aelia au corpul mai ascuþit. Larvele au aspect asemãnãtor adulþilor, de formã semisfericã. Apariþia dãunãtorilor este favorizatã de vremea uscatã ºi caldã. Ploºniþele atacã toate organele aeriene ale plantelor: frunze, tulpini ºi spice. Ca urmare a atacului la frunze ºi tulpini, porþiunea de deasupra înþepãturilor se usucã. Înþepãturile din tulpinã, sub spic, când plantele de grâu sunt în burduf, determinã avortarea acestuia ºi apariþia aºa-numitei ”albiri a spicelor”. Dacã atacul survine mai târziu, când boabele sunt formate, acestea prezintã la locul înþepãturii un punct de culoare închisã înconjurat de o zonã gãlbuie. Petele pot apare ca zone adâncite sau sub forma unor proeminenþe. Saliva ploºniþelor conþine anumite enzime care descompun proteinele, enzime care sunt introduse în boabe în momentul înþepãturii. Din acest motiv înþeparea boabelor de cereale conduce la descompunerea substanþelor din boabe, determinând o degradare a calitãþii de panificaþie, prin reducerea elasticitãþii ºi rezistenþei glutenului. Pe lângã influenþa negativã asupra calitãþii de panificaþie, atacul ploºniþelor determinã pierderi de recoltã prin reducerea masei hectolitrice. Viermi sârmã (Agriotes spp.) Culturile atacate prezintã goluri, plantele tinere se ofilesc ºi mor. Rãdãcinile ºi plantulele sunt roase sau mâncate complet. Plantele se îngãlbenesc ºi prezintã la bazã zone roase sub formã de benzi. Dezvoltarea unei generaþii dureazã între 3 ºi 5 ani. Daunele sunt provocate exclusiv de cãtre larve.

Dãunãtorii culturii de cereale

Ploºniþa cerealelor (Eurygaster integriceps)

Ploºniþele cerealelor (Aelia spp.)

Viermi sârmã (Agriotes spp.) Larve
86

Afide Acþiunea de hrãnire cu suc celular a afidelor nu produce de regulã simptome tipice; sunt însã vizibile coloniile care se dezvoltã ºi lichidul vâscos produs de ele. Afidele adulte au cca. 1,5-3,5 mm lungime ºi coloraþie verde, roºu sau brun. Existã atât forme aripate cât ºi nearipate. Larvele aratã asemãnãtor adulþilor. Daunele se produc atât datoritã acþiunii de sugere a sucului celular cât ºi datoritã transmiterii unor virusuri periculoase. Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides) Frunzele tinere sunt roase ºi prezintã un aspect zdrenþuit. În afarã de aceasta ele sunt trase parþial în galeriile din sol produse de dãunãtor. Aceste daune, vizibile mai ales toamna, sunt produse cu precãdere de larve. Mai târziu ºi adulþii produc daune spicului ºi mai ales boabelor în lapte. Larvele de culoare galbenã sunt lungi de cca. 30 mm. Capul este închis la culoare ºi abdomenul este acoperit cu plãci de chitinã

Dãunãtorii culturii de cereale

de culoare brun închis. Adulþii au 12-16 mm lungime, de culoare neagrã, cu picioare ºi antene brune.

Afide (Sitobion avenae)

Gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides) Adult (sus); larvã (mijloc); simptome ale atacului (jos)
87

Alternarioza - pãtarea neagrã a silicvelor (Alternaria brassicae) Atacul poate evolua pe toate organele plantelor ºi pe întreg ciclul de vegetaþie. Sunt afectate mai ales frunzele din etajul inferior. Atacurile tardive sunt mai periculoase, îndeosebi când afecteazã silicvele tinere, care se deformeazã ºi se deschid prematur. Vremea umedã ºi caldã favorizeazã atacul. Transmiterea de la un an la altul se face în principal prin resturile vegetale. Nu se transmite prin sãmânþã.

Bolile culturii de rapiþã

Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Plantele afectate prezinta simptome de îngãlbenire ºi ofilire. Atacul evolueazã pe partea inferioarã a tulpinii, unde apar zone de culoare albã sau galben-deschis la început, care ulterior devin brune. Dimensiunile acestor zone sunt la început mici, apoi cresc în mãrime. În condiþii de vreme umedã, zonele afectate sunt acoperite cu un miceliu alb, în care apar mai târziu scleroþi negri de diverse dimensiuni ºi forme. Putregaiul uscat (Phoma lingam) Poate afecta cultura pe întreg ciclul de vegetaþie, începând cu faza cotiledonalã. Atacã toate organele plantelor, inclusiv coletul ºi rãdãcina. Plantele afectate pot prezenta simptome de înroºire accentuatã a frunzelor, fenomene de nanism ºi de maturare precoce. La atac puternic se brunificã ºi putrezesc. Caracteristice sunt simptomele de frângere a plantelor la nivelul coletului sau al ramificaþiilor atacate. Ciuperca poate rezista mai mulþi ani în resturile vegetale. Boala petelor albe (Cylindrosporium concentricum) Afecteaza toate organele plantelor, dar cel mai caracteristic ºi periculos este atacul pe silicve.

Alternaria brassicae

Sclerotinia sclerotiorum
Boala petelor albe (Pseudocercosporella capsellae) Se manifestã iniþial pe frunze ºi tulpini, dar poate trece pe silicve ºi, în condiþii de umiditate excesivã, poate provoca deprecierea acestora, inclusiv desfacerea lor prematurã. In condiþiile unui atac puternic se intervine cu fungicide specifice în timpul înfloritului sau la apariþia primelor pete pe silicve.
88

Hernia rãdãcinilor (Plasmodiophora brassicae) Plãntuþele atacate rãmân mici, cu frunzele înroºite. Plantele avansate în vegetaþie prezintã nanism, au frunzele de culoare albastrã-verzuie ºi se smulg uºor. Caracteristice sunt îngroºãrile ºi umflãturile de pe rãdãcini. Boala este frecventã pe terenurile acide ºi cu exces de umiditate. Atacul nu trebuie confundat cu cel produs de gãrgãriþa galicolã. Alte boli care pot afecta cultura rapiþei Putregaiul cenuºiu (Botrytis spp.) Mana (Peronospora brassicae) Fãinarea (Erysiphe communis)

Bolile culturii de rapiþã

Phoma lingam

Botrytis cinerea

Cylindrosporium concentricum
89

Plasmodiophora brassicae

Gândacul lucios (Meligethes aeneus) Principalele pagube sunt produse de adulþii hibernanþi; ei se hrãnesc cu nectar ºi polen, distrug anterele ºi pistilul florilor ºi determinã sterilitatea ºi cãderea prematurã a acestora. Pagubele sunt mai mari în primãverile rãcoroase ºi în cazul culturilor semãnate tardiv. Ouãle sunt depuse în butonii florali; larvele se hrãnesc de asemenea cu elementele florale, fiind mai puþin dãunãtoare comparativ cu adulþii. Combaterea trebuie sã vizeze adulþii în perioada de formare a butonilor florali; dupã începerea înfloritului, tratamentele nu mai au aceeaºi eficienþã. Viespea rapiþei (Athalia rosae) Prezintã douã etape de atac: toamna pe culturile nou înfiinþate ºi primãvara în aprilie-mai. Atacul este de regulã dispersat. În primele 2-3 zile de la apariþie larvele sunt miniere. Este mai periculoasã în toamnele calde ºi lungi.

Dãunãtorii culturii de rapiþã

Meligethes aeneus

Meligethes aeneus

Gãrgãriþa tulpinilor (Ceutorhyncus napi) Primele atacuri sub formã de înþepãturi pe tulpini apar primãvara timpuriu, când temperatura trece de 12-13oC. Pontele sunt depuse în tulpinile foarte tinere, sub mugurii terminali, larvele hrãnindu-se cu mãduva. Tulpinile atacate prezintã crãpãturi longitudinale ºi modificãri la nivelul mãduvei, plantele nu se mai dezvoltã normal ºi pot pieri. Plantele sunt vulnerabile pânã în faza de 20 cm. Combaterea adulþilor trebuie fãcutã cât mai timpuriu, înainte de depunerea pontei. Gãrgãriþa silicvelor (Ceutorhyncus assimilis) Femelele depun ouãle în silicve, la începutul formãrii acestora. Larvele se dezvoltã rozând boabele din interiorul silicvelor. Deºi mai puþin pãgubitori, adulþii pot provoca avortarea butonilor florali. Tratamentul se face la înflorire, împotriva adulþilor, înainte de depunerea pontelor.

Athalia rosae

Athalia rosae

90

Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.) Atacul este produs de adulþii hibernanþi în perioada martie-aprilie, foarte activi în zilele calde, fãrã precipitaþii. In primãverile secetoase culturile pot fi compromise, îndeosebi cele în curs de rãsãrire. Plantele sunt vulnerabile de la germinare pânã la formarea primelor frunze adevãrate. Este afectatã în mod deosebit rapiþa de primãvarã. Principala mãsurã de combatere constã în tratamentul seminþei. Gândacul roºu al rapiþei (Entomoscelis adonidis) Adulþii au 2 perioade de hrãnire: toamna pe culturile nou înfiinþate ºi în faza de îmbobocire–înflorire. Este important sã se facã identificarea din toamnã a culturilor infestate cu adulþi, pentru depistarea larvelor primãvara timpuriu. Atacul larvelor se produce în vetre, fiind posibile tratamente parþiale. Gândacul pãros (Epicometis hirta) Adultul are corpul de 10-12 mm lungime, de culoare negru-mat, acoperit cu peri fini, deºi, alb-gãlbui. Elitrele sunt cenuºii-negricioase, cu 6-8 pete mici, albe, dispuse neregulat. Adulþii hibernanþi apar primãvara devreme ºi zboarã mai ales în zilele însorite, iar noaptea se retrag în sol. Este un dãunãtor polifag, care atacã în perioada înfloritului inclusiv rapiþa ºi alte crucifere. In anii de invazie, daunele produse organelor florale sunt semnificative. Combaterea insectei este dificilã, deoarece atacã în perioada înfloritului, când trebuie protejatã entomofauna utilã.

Dãunãtorii culturii de rapiþã

Ceutorhyncus napi

Ceutorhyncus assimilis

Phyllotreta spp.

Alþi dãunãtori Pãduchele cenuºiu (Brevicorinae brassicae), ploºniþele cruciferelor (Euryderma ornata, Euryderma oleracea), musca verzei (Delia brassicae), purici de pãmânt (Psylloides spp.), fluturele alb (Pieris spp.).
91

Epicometis hirta

Identificarea timpurie a buruienilor dicotiledonate

Abutilon theophrasti

Amaranthus retroflexus

Ambrosia artemisiifolia

Anagallis arvensis

Anthemis arvensis

Atriplex patula

Capsella bursa-pastoris

Centaurea cyanus

Chenopodium album

92

Cirsium arvense

Identificarea timpurie a buruienilor dicotiledonate

Convolvulus arvensis

Descurainia sophia

Fumaria officinalis

Galinsoga parviflora

Galium aparine

Lamium purpureum

Matricaria chamomilla

Mentha arvensis

Mercurialis annua

93

Papaver rhoeas

Identificarea timpurie a buruienilor dicotiledonate

Polygonum convolvulus

Polygonum persicaria

Portulaca oleracea

Ranunculus arvensis

Raphanus raphanistrum

Senecio vulgaris

Sinapis arvensis

Sonchus arvensis

Thlaspi arvense

94

Xanthium strumarium

Abutilon theophrasti (teiºor) Aethusa cynapium (pãtrunjel câinesc) Agropyron repens (pir târâtor) Amaranthus retroflexus (ºtir) Ambrosia artemisiifolia (ambrosia) Anagallis arvensis (scânteiuþã) Anthemis arvensis (romaniþa de câmp) Apera spica-venti (iarba vântului) Atriplex patula (lobodã) Avena fatua (odos) Bromus secalinus (obsiga secãrii) Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului) Carduus nutans (ciulin) Centaurea cyanus (albãstriþã) Chenopodium album (spanac sãlbatic) Cirsium arvense (pãlãmidã) Convolvulus arvensis (volburã) Cynodon dactylon (pir gros) Datura stramonium Daucus carota (morcov sãlbatic) Descurainia sophia (voinicicã) Digitaria sanguinalis (meiºor) Echinochloa crus-galli (iarbã bãrboasã) Fumaria officinalis (fumãriþã) Galinsoga parviflora (busuioc sãlbatic) Galium aparine (turiþã) Lamium purpureum (sugel puturos) Lapsana communis (salata câinelui) Lolium multiflorum (raigras anual) Matricaria chamomilla (muºeþel) Mentha arvensis (menta de câmp) Mercurialis annua (trepãdãtoare) Myosotis arvensis (nu-mã-uita) Panicum miliaceum (mei) Papaver rhoeas (macul roºu de câmp) Poa annua (firuþã) Polygonum convolvulus (hriºca urcãtoare) Polygonum persicaria (iarba roºie) Portulaca oleracea (graºiþã, iarba grasã)

Ghidul buruienilor

Bayer CropScience AG este deþinãtorul drepturilor de proprietate intelectualã pentru materialele prezentate, în special prin Legea dreptului de autor (copyright). Copierea ºi utilizarea neautorizatã nu sunt permise.

Ranunculus arvensis (piciorul cocoºului) Raphanus raphanistrum (ridiche sãlbaticã) Senecio vulgaris (cruciuliþã) Setaria viridis (mohor) Sinapis arvensis (muºtar sãlbatic) Solanum nigrum (zârnã) Sonchus arvensis (susai) Sonchus asper (susai aspru) Sorghum halepense (costrei) Spergula arvensis (hrana vacii) Stellaria media (rocoinã) Thlaspi arvense (punguliþã) Urtica urens (urzica micã) Veronica persica (ventrilicã) Viola arvensis (viorele de ogoare) Xanthium strumarium (cornuþi)

95

Abutilon theophrasti
Teiºor, Pristolnic

Malvacee

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
96

Aethusa cynapium
Pãtrunjel câinesc

Umbelliferae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
97

Agropyron repens (Elymus repens)
Pir târâtor

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
98

Amaranthus retroflexus
ªtir

Amaranthaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
99

Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
100

Anagallis arvensis
Scânteiuþã

Primulaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
101

Anthemis arvensis
Romaniþa de câmp

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
102

Apera spica-venti
Iarba vântului

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
103

Atriplex patula
Lobodã

Chenopodiaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
104

Avena fatua

Odos, Ovãz sãlbatic

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
105

Bromus secalinus

Obsiga secãrii, Secãrea

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
106

Capsella bursa-pastoris
Traista ciobanului

Cruciferae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
107

Carduus nutans
Ciulin

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
108

Centaurea cyanus
Albãstriþã, Vineþele

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
109

Chenopodium album
Spanac sãlbatic

Chenopodiaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
110

Cirsium arvense
Pãlãmida

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
111

Convolvulus arvensis
Volburã, Rochiþa rândunicii

Convolvulaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
112

Cynodon dactylon
Pir gros

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
113

Datura stramonium
Ciumãfaie

Solanaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
114

Daucus carota
Morcov sãlbatic

Umbelliferae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
115

Descurainia sophia
Voinicicã

Cruciferae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
116

Digitaria sanguinalis
Meiºor, Meiºor roºu

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
117

Echinochloa crus-galli
Iarbã bãrboasã, Mohor lat

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
118

Fumaria officinalis
Fumãriþã

Papaveraceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
119

Galinsoga parviflora
Busuioc sãlbatic

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
120

Galium aparine
Turiþã

Rubiaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
121

Lamium purpureum
Sugel puturos

Labiatae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
122

Lapsana communis
Salata câinelui

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
123

Lolium multiflorum
Raigras anual

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
124

Matricaria chamomilla
Muºeþel

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
125

Mentha arvensis
Menta de câmp

Labiatae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
126

Mercurialis annua
Trepãdãtoare

Euphorbiaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
127

Myosotis arvensis
Nu-mã-uita

Boraginaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
128

Panicum miliaceum
Mei

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
129

Papaver rhoeas

Macul roºu de câmp

Papaveraceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
130

Poa annua
Firuþã

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
131

Polygonum convolvulus
Hriºca urcãtoare

Polygonaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
132

Polygonum persicaria
Iarba roºie

Polygonaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
133

Portulaca oleracea
Graºiþã, Iarbã grasã

Portulacaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
134

Ranunculus arvensis

Piciorul cocoºului de semãnãturi

Ranunculaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
135

Raphanus raphanistrum
Ridiche sãlbaticã

Cruciferae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
136

Senecio vulgaris
Cruciuliþã

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
137

Setaria viridis

Mohor, Mohor verzui

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
138

Sinapis arvensis
Muºtar sãlbatic

Cruciferae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
139

Solanum nigrum
Zârnã

Solanaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
140

Sonchus arvensis
Susai

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
141

Sonchus asper
Susai aspru

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
142

Sorghum halepense
Costrei

Gramineae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
143

Spergula arvensis
Hrana vacii

Caryophyllaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
144

Stellaria media
Rocoina

Caryophyllaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
145

Thlaspi arvense
Punguliþã

Cruciferae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
146

Urtica urens
Urzica micã

Urticaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
147

Veronica persica
Ventrilicã

Scrophulariaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
148

Viola arvensis

Viorele de ogoare, Trei fraþi pãtaþi

Violaceae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
149

Xanthium strumarium
Cornuþi

Compositae

Pentru detalii accesaþi www.bayercropscience.ro/buruieni.php
150

Forma frunzelor

Lanceolatã

Spatulatã

Ovatã

Linearã

Circularã

Obovatã (invers ovatã)

Acicularã

Poligonalã

Elipticã

Oblong ovatã
151

Romboidalã

Forma frunzelor

Cordatã

Lanceolatã (scutatã)

Palmatã

Triunghiularã

Obcordatã (invers cordatã)

Lobat palmatã

Paripenat compusã

Reniformã

Sagitatã

Trifoliatã
152

Imparipenat compusã

Tipuri de flori ºi inflorescenþe

Spic

Umbelã

Panicul

Racem

Umbelã compusã

Verticile

Spic

Corimb

Cimã

Pseudo-verticile
153

Glomerulã

Tipuri de flori ºi inflorescenþe

Floare cruciformã

Floare papilionacee

Floare cu bracteole

Floare compozitã

Floare tubuliformã

Floare terminalã

Perigon

Cimã

Floare în formã de pâlnie

Floare labiatã
154

Floare axilarã

Prevenirea apariþiei rezistenþei
Cum se dezvoltã rezistenþa?
Dezvoltarea rezistenþei la pesticide de cãtre ciupercile patogene, dãunãtori sau buruieni reprezintã o temã de mare actualitate. Rezistenþa se defineºte ca "scãderea geneticã a sensibilitãþii unei populaþii, reflectatã prin lipsa repetatã de eficacitate a unui produs la utilizarea conform recomandãrilor pentru un anumit dãunãtor, atunci când lipsa de eficacitate nu poate fi imputatã unor probleme legate de stocarea produsului, aplicare sau condiþii climatice sau de mediu neobiºnuite". Deºi organismele aparþinând unei anumite specii au caracteristici genetice comune, existã totuºi diferenþe minore între indivizi, astfel încât nu existã douã organisme identice. Atunci când presiunea de selecþie creºte datoritã utilizãrii unui produs pesticid, capacitatea de adaptare a unei specii începe sã se manifeste. Anumiþi indivizi din cadrul populaþiei unui dãunãtor pot prezenta deja rezistenþã determinatã genetic la acþiunea unei anumite substanþe active. Indivizii care posedã gene de rezistenþã reprezintã iniþial numai o micã parte din populaþie, dar la aplicarea pesticidului are loc creºterea presiunii de selecþie: indivizii rezistenþi vor supravieþui ºi se vor înmulþi, devenind dominanþi în cadrul populaþiei respective, în timp ce indivizii care nu sunt rezistenþi vor fi eliminaþi. Rezistenþa se rãspândeºte cu rapiditate în interiorul populaþiei, în special dacã organismul are o succesiune rapidã de generaþii ºi se reproduce în numãr mare. Exemple de dãunãtori care posedã o mare abilitate de a dezvolta rezistenþã la insecticide sunt afidele, musculiþa albã, acarienii ºi diverse specii de lepidoptere. Aceºti dãunãtori au mai multe generaþii anual ºi prezintã o ratã ridicatã de reproducere. Consecinþa procesului de selecþie de-a lungul mai multor generaþii ale unei insecte dãunãtoare poate fi reducerea eficacitãþii insecticidului uneori pânã la zero. Rezistenþa încruciºatã este o formã periculoasã a rezistenþei, care constã în apariþia formelor rezistente la toate produsele din aceeaºi grupã chimicã, precum ºi la produse din grupe chimice diferite, dar având mecanism de acþiune asemãnãtor. Pe plan internaþional au apãrut deja forme de rezistenþã la insecticidele din grupa piretroizilor de sintezã ºi la fungicidele din grupele dicarboximide, benzimidazoli, triazoli ºi strobilurine. Apariþia formelor rezistente se datoreazã în principal utilizãrii excesive a aceluiaºi produs pe suprafeþe foarte mari, în tratamente succesive ºi pe parcursul mai multor ani. Strategia de prevenire a instalãrii rezistenþei încruciºate constã în îmbinarea mijloacelor tehnologice cu cele biologice ºi chimice în prevenirea ºi combaterea organismelor dãunãtoare. Cea mai uzualã metodã chimicã constã în alternarea produselor în cadrul programelor de stropiri. În acest domeniu se pot produce în practicã cele mai mari greºeli. Mulþi utilizatori alterneazã produse care au diferitã numai denumirea comercialã, substanþa activã fiind aceeaºi. ªi mai frecvent sunt utilizate în alternanþã produse din aceeaºi grupã chimicã, favorizând astfel apariþia rezistenþei încruciºate. Prin alternanþã se înþelege utilizarea în tratamente succesive în cadrul programului de combatere a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite ºi care au mecanisme de acþiune complet diferite.
155

Rezistenþa încruciºatã

Strategii antirezistenþã

Prevenirea apariþiei rezistenþei

Utilizarea responsabilã a produselor de protecþie a plantelor
Depozitaþi produsele de protecþie a plantelor într-un spaþiu corespunzãtor pãstrat sub cheie. Citiþi cu atenþie înainte de utilizare eticheta produsului, acordând o atenþie specialã instrucþiunilor de folosire ºi de protecþie a muncii, mãsurilor de igienã, de protecþie a mediului, frazelor de risc ºi siguranþã. Protejaþi-vã eficace înainte de pregãtirea soluþiei ºi de tratament (mãnuºi, ochelari, mascã, combinezon, cizme). In instrucþiunile cuprinse în etichetã se fac precizãri referitor la tipul de echipament de protecþie adecvat produsului.

Utilizarea responsabilã a produselor de protecþie a plantelor

Verificaþi cu regularitate echipamentul de stropit ºi menþineþi în bunã stare reglajul acestuia. Controlul ºi reglarea eventualelor deficienþe ale echipamentului de stropit (duze conforme, neuzate, manometru în stare de funcþionare, absenþa scurgerilor, aparat cu o cuvã clãtitã, curatã etc.) permit ca sã aveþi un utilaj pregãtit pentru o bunã funcþionare. Reglajele echipamentului de stropit (fixarea presiunii, debitului, tipul de duze, volumul de soluþie/ha, înãlþimea rampei, viteza de deplasare) asigurã o pulverizare optimã. Verificarea ºi atestarea anualã a bunei funcþionãri va deveni în curând obligatorie anual, la început de campanie, odatã cu armonizarea legislaþiei cu cea Europeanã. Supravegheaþi alimentarea maºinii de stropit ºi reglaþi volumul de umplere al rezervorului (clapetã anti-retur ºi dispozitiv de preaplin). Calculul exact al volumului soluþiei de stropit permite utilizarea economicã a produsului cu limitarea de pierderi ºi simplificarea gestiunii efluenþilor fitosanitari. «Deºeurile cel mai uºor de tratat sunt cele care nu au fost încã produse». Trebuie de asemenea acordatã atenþie ºi fãcutã diferenþa între volumul/ha pe suprafaþa integral tratatã ºi volumul/ha localizat. Exemplu: V=600 l/ha. În cazul unei lãþimi de tratat de 1,20 m, la un interval de 4 m, volumul devine 180 l/ha: Vef = (600 l/ha x 1,20 m) / 4 m = 180 l/ha.

Clãtiþi ambalajul de trei ori ºi goliþi apa de clãtire în cuvã. Prin tripla clãtire se obþine utilizarea întregii cantitãþi de produs, ambalajul devine colectabil pentru distrugere (SCAPA-Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide) ºi se reduce mult riscul pentru sãnãtate ºi mediu. Când se dispune de un clãtitor mecanic de bidoane, în general adaptat la încorporator, 30 secunde pe bidon se considerã suficient pentru o clãtire eficace. Clãtirea manualã este în prezent cea mai comunã. Pentru aceasta, se adaugã în bidonul golit apã, 30% din volumul acestuia. Se închide capacul ºi se întoarce bidonul de 5 ori (mai eficace ca o agitare energicã). Se varsã conþinutul în cuva cu soluþia de stropit. Se repetã de trei ori operaþiunea. De reþinut: 3 clãtiri sunt de 3 ori mai eficace decât 2 clãtiri!

156

Utilizarea responsabilã a produselor fitosanitare
Nu trataþi lângã cursurile de apã ºi ºanþuri. Trataþi pe vreme calmã, fãrã vânt puternic, pentru a evita ca soluþia de stropit sã ajungã în luciuri sau cursuri de apã, drumuri, locuinþe, ferme etc. Nu trataþi decât cultura. Se evitã cu desãvârºire pulverizarea directã în apropiere sau asupra mediilor acvatice, ºanþuri, cursuri de apã. Factorii agro-climatici influenþeazã comportarea ºi eficacitatea produsului aplicat. Trebuie deci respectate anumite condiþii de tratament. Vântul influenþeazã deriva/driftul produsului în afara zonelor tratate. Se trateazã doar dacã vântul are viteza sub 20 km/h. Temperatura ridicatã favorizeazã volatilizarea, cu consecinþe directe asupra eficacitãþii ºi poluãrii mediului. Trebuie respectate temperaturile minime ºi maxime de tratament, cu consecinþe directe ºi asupra eficacitãþii produsului respectiv. Umiditatea influenþeazã evaporarea picãturilor în atmosferã. Se recomandã sã se trateze când umiditatea relativã este cuprinsã între 60% ºi 95%. Umiditatea relativã optimã favorizeazã penetrarea ºi deci eficacitatea produsului. Dupã tratament se aplicã pe parcela tratatã restul de soluþie din cuvã, diluatã cu apa de clãtire. Soluþia rãmasã în echipament dupã aplicare este definitã ca fiind ceea ce rãmâne dupã dezamorsarea pompei. Fundul cuvei real este definit ca fiind soluþia din fundul cuvei plus marja de siguranþã. Volumul mort este reprezentat de pompã, filtru, rampã, furtune etc. Clãtirea în câmp diminueazã cantitatea ºi concentraþia efluenþilor fitosanitari ºi constã în a face o diluare în câmp a resturilor de soluþie din echipamentul de stropit, urmatã apoi de aplicarea soluþiei diluate pe parcela tratatã. Datele experimentale aratã cã la diluarea fundului cuvei ºi a restului de soluþie din celelalte pãrþi ale echipamentului de stropit, cu aplicarea soluþiei diluate pe parcela tratatã (când se repetã de douã ori operaþiunea), concentraþia soluþiei diluate rãmasã în echipament se reduce de 100 de ori faþã de concentraþia iniþialã a soluþiei pregãtite pentru tratament. Curãþaþi echipamentul de protecþie. Spãlaþi-vã pe mâini ºi faceþi un duº.

Reciclaþi ambalajele, predându-le la punctele de colectare organizate prin sistemul SCAPA (Sistem de Colectare a Ambalajelor de Pesticide), organizat de companiile membre AIPROM pentru preluarea gratuitã prin intermediul punctelor de colectare stabilite a ambalajelor sub formã de recipienþi de plastic, dupã clãtirea acestora de trei ori).
157

Utilizarea responsabilã a produselor fitosanitare

Utilizarea responsabilã a produselor fitosanitare
Adoptaþi conceptul ºi colectaþi la fermã deºeurile ºi efluenþii fitosanitari dupã realizarea dispozitivului dezvoltat de Bayer CropScience, Phytobac®. Efluenþii fitosanitari reprezintã ape conþinând produse de protecþie a plantelor, a cãror destinaþie este diferitã de soluþia utilizatã pentru tratament în culturi. Efluenþii fitosanitari pot fi apele de spãlare, echipamentul de stropit (soluþia diluatã din cuvã, rampã, furtune, ape de clãtire a cuvei ºi circuitului, ape de spãlare în exterior), tractor, semãnãtoare ºi alte utilaje, scurgerile accidentale la dozare sau umplere, apele de spãlare ale echipamentului de stropit. În funcþie de condiþiile de tratament ºi tipul echipamentului de stropit, cantitatea de produs prezentã în exteriorul acestuia ºi pe echipamentele adiacente poate fi importantã. Putem regãsi produs din soluþia aplicata pe diferite pãrþi sau organe ale echipamentului de stropit, noroiul adus/depus datoritã roþilor, pe tractor, semãnãtoare, combinator, grapa cu discuri etc. PhytobacTM Principiul de funcþionare a fost pus în aplicare prima oarã în Suedia (biobed, 1993). El este un bazin închis ce permite recuperarea ºi epurarea completã a efluenþilor fitosanitari rezultaþi într-o exploatare agricolã folosind puterea de degradare biologicã a solului. Interiorul bazinului este umplut cu un amestec de pãmânt ºi paie, fiind izolat de mediul înconjurãtor. Degradarea substanþelor are loc la fel ca într-un sol obiºnuit prin metabolizare microbiologicã (microorganisme, ciuperci) prin procese abiotice (hidrolizã, oxidare etc.). Bayer CropScience România încurajeazã ºi sprijinã construirea dispozitivelor tip Phytobac prin acordarea de asistenþã tehnicã gratuitã la proiectare ºi la punerea în funcþiune.

Utilizarea responsabilã a produselor fitosanitare

158

Mãsuri minime obligatorii de protecþie la manipularea produselor de protecþie a plantelor

Conform statisticilor, accidentele urmare a lucrului cu produse de protecþie a plantelor se produc în proporþie de 90% în timpul manipulãrii produselor concentrate ºi în special în cursul operaþiunii de pregãtire a soluþiei de stropit. Pãtrunderea substanþelor active aflate în concentraþie mare în produsul formulat se face în cea mai mare proporþie prin mâinile expuse la operaþiunea de pregãtire a soluþiei pentru tratamente, deci la deschiderea ambalajului, dozarea produsului concentrat ºi clãtirea ulterioarã a ambalajului golit. Din aceste motive, protecþia minimalã obligatorie constã în: - purtarea de mãnuºi de protecþie produse ºi recomandate special pentru manipularea substanþelor chimice; -evitarea folosirii de mãnuºi uzate sau contaminate anterior; - spãlarea mãnuºilor înainte de a fi scoase de pe mâini, dupã terminarea operaþiunii de manipulare a produselor concentrate sau diluate; - protejarea concomitentã a ochilor la manipularea produselor concentrate sau diluate. Se ºtie cã ochii sunt organe extrem de sensibile la pãtrunderea accidentalã a oricãrui corp strãin ºi cu atât mai mult a picãturilor de soluþie diluatã sau mai ales concentratã. Recomandãrile de mai sus sunt minime obligatorii. Pentru o protecþie completã, citiþi cu atenþie ºi respectaþi recomandãrile cuprinse în eticheta produsului.

159

Protejaþi-vã mâinile. Purtaþi mãnuºi!

Nu manevraþi niciodatã produsul nediluat fãrã mãnuºi. Purtaþi mãnuºi rezistente la produse chimice, deoarece ele sunt singurele care vã protejeazã eficient împotriva expunerii pielii la agenþii chimici. Cele mai potrivite sunt cele din nitril. Nu toate mãnuºile sunt potrivite pentru manevrarea produselor de protecþie a plantelor nediluate. Nu utilizaþi niciodatã mãnuºi de bumbac sau de piele! Ele absorb produsul ºi existã riscul de a fi chiar mai expus de fiecare datã când le veþi purta din nou. Trageþi mãnuºile peste mânecile cãmãºii atunci când manevraþi produsele nediluate. Manevraþi cu mare atenþie produsele de protecþie a plantelor. Utilizaþi mãnuºile în timpul operaþiunilor de curãþare ºi întreþinere a echipamentului. Nu utilizaþi niciodatã mãnuºi deteriorate. Verificaþi-le de fiecare datã înainte de utilizare. Schimbaþi mãnuºile atunci când prezintã semne de deteriorare. Utilizaþi mãnuºile de protecþie în cursul operaþiunii de clãtire de trei ori a ambalajelor ºi a vaselor gradate.

Mâinile sunt pãrþile cele mai expuse ale corpului în timpul pregãtirii soluþiei de stropit ºi încãrcãrii ei în pompã. În timpul pregãtirii soluþiei utilizatorul este expus produsului concentrat/nediluat. Expunerea poate fi redusã drastic prin utilizarea mãnuºilor adecvate. Protejaþi-vã mâinile, purtaþi mãnuºi!

Spãlaþi mãnuºile dupã orice contaminare cu produs nediluat. Spãlaþi mãnuºile înainte de scoaterea lor de pe mânã. Spãlarea prelungeºte viaþa mãnuºilor. Aruncaþi mãnuºile în cazul în care sunt contaminate sau dacã aveþi dubii cã ele mai pot asigura o protecþie adecvatã. Nu reutilizaþi mãnuºile de unicã folosinþã contaminate. Scoateþi mãnuºile cu atenþie de pe mânã, deoarece ele pot fi puternic contaminate.

În cazul în care nu sunteþi sigur cã mãnuºile sunt în stare bunã, utilizaþi o pereche nouã de mãnuºi!
160

Mãsuri de protecþie a muncii ºi a mediului

Pãstraþi produsele fitosanitare în spaþii special amenajate, închise sub cheie, ferite de accesul persoanelor neautorizate. Recipientele se pãstreazã închise etanº, în locuri rãcoroase ºi bine aerisite, cât mai departe de locuinþe ºi spaþii de depozitare pentru alimente ºi furaje.

Încredinþaþi lucrãrile cu produse fitosanitare numai persoanelor adecvate atât din punct de vedere profesional, cât ºi al stãrii lor fizice ºi psihice. Instruiþi aceste persoane înainte de începerea lucrãrilor despre riscurile la manipularea produselor fitosanitare ºi despre mãsurile de precauþie necesare. Nu permiteþi lucrul cu produse fitosanitare pentru minori, femei gravide ºi care alãpteazã sau pentru bolnavi. Persoanele sub medicaþie sau care prezintã rãni ale pielii sunt expuse pericolelor în mod deosebit (întrebaþi medicul). Respectaþi cu stricteþe indicaþiile ºi mãsurile de precauþie de pe eticheta produsului sau din instrucþiunile de utilizare!

Produsele fitosanitare sunt toxice. Acordaþi o atenþie specialã la manipularea produsului nediluat.

La lucrul cu produse fitosanitare se va purta îmbrãcãminte de protecþie adecvatã. La manipularea produselor nediluate se va purta peste costumul de protecþie un ºorþ de cauciuc.

Mãsuri de protecþie a muncii ºi a mediului

La utilizarea anumitor produse fitosanitare, ca ºi în cazul unor condiþii de lucru deosebite (spaþii închise, cantitãþi mari de produse), este necesarã purtarea unei mãºti de gaze. Citiþi cu atenþie indicaþiile de pe etichetã sau din instrucþiunile de utilizare!

Soluþia de stropit ºi produsele atractante (momeli) se vor pãstra pe cât posibil în spaþii libere; în caz contrar se va asigura o bunã ventilaþie. În niciun caz nu se vor depozita în spaþii locuite, bucãtãrii, grajduri, spaþii de depozitare pentru alimente ºi furaje. Recipientele se golesc complet ºi se spalã cu apã dupã utilizarea soluþiei de stropit. La prepararea soluþiei de stropit nu se vor folosi instrumente de bucãtãrie, pentru furaje, vase folosite la spãlare etc. Folosiþi numai instrumente ºi recipiente destinate exclusiv acestui scop ºi marcate vizibil ca atare. Obiectele se vor spãla bine cu apã dupã utilizare. Nu lãsaþi nesupravegheate soluþia preparatã pentru stropit, produsele fitosanitare, utilajele ºi obiectele utilizate. Pãziþi-le în special de copii! Pericol pentru animalele domestice! Pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare, utilizaþi numai utilaje omologate în acest scop, în stare perfectã de funcþionare. Evitaþi supradozarea! Calculaþi cu exactitate necesarul de soluþie de stropit pentru a nu rãmâne cu soluþie neutilizatã dupã realizarea tratamentului.

Nu se bea alcool înainte, în timpul ºi dupã lucrul cu produse fitosanitare. Nu se mãnâncã, nu se bea, nu se fumeazã în timpul lucrãrilor cu produse pesticide.

Evitaþi inhalarea prafului, a norilor de soluþie de stropit, a vaporilor sau gazelor. Atenþie la lucrãrile executate la culturi înalte precum livezi, viþa de vie.

Evitaþi contactul produsului cu ochii ºi pielea. Duzele de stropit înfundate nu se desfundã cu gura!
161

Pãrþile din corp care au intrat în contact cu produsul se spalã imediat temeinic cu apã ºi sãpun (aduceþi special în acest scop apã ºi sãpun!).

Mãsuri de protecþie a muncii ºi a mediului

Hainele de lucru stropite cu produse fitosanitare sau cu soluþie de stropit se vor schimba imediat. Nu se vor spãla în comun cu hainele obiºnuite.

Programaþi lucrãrile de stropit pe cât posibil în primele ore ale dimineþii, pe vreme rãcoroasã ºi liniºtitã. Temperatura ºi umiditatea ridicate cresc riscul pentru utilizator. La execuþia lucrãrilor de stropit, atenþie la deplasarea norilor de soluþie sau praf, care pot dãuna oamenilor, animalelor sau culturilor vecine! Dacã norul afecteazã culturile vecine, în special pajiºtile sau pãºunile, înºtiinþaþi imediat persoanele responsabile. La apariþia primelor semne de disconfort, întrerupeþi imediat lucrul, pãrãsiþi zona ºi consultaþi medicul. Dupã lucru, curãþaþi utilajele ºi obiectele folosite!

Resturile de soluþie de stropit, precum ºi apa de spãlare a utilajelor, nu se vor arunca în apele de suprafaþã, în canalizarea stradalã sau în ºanþurile de scurgere, ci se vor împrãºtia pe cultura tratatã. Dupã terminarea lucrãrilor de stropit, schimbaþi hainele de lucru ºi spãlaþi cu apã ºi sãpun faþa ºi mâinile. Resturile de produse fitosanitare, precum ºi recipientele goale, nu vor fi îngropate sau vãrsate. Dupã utilizare, ambalajele se colecteazã ºi se distrug în locuri special amenajate, de cãtre personal specializat. Nu se folosesc în alte scopuri.

Nu transferaþi niciodatã produsele fitosanitare în alte recipiente (sticle, gãleþi etc.). Pãstraþi-le numai în ambalajele originale! EchipamentuI de protecþie trebuie curãþat dupã utilizare.

Persoanele care lucreazã regulat sau timp îndelungat cu produse fitosanitare trebuie sã efectueze controale medicale la anumite intervale (de ex. la fiecare 6 luni).

În cazul apariþiei simptomelor de intoxicare, chemaþi imediat medicul. Pânã la sosirea medicului, înlãturaþi hainele îmbibate sau stropite cu soluþie de stropit. PacientuI va sta liniºtit, în poziþie stabilã, culcat pe o parte, la aer curat, evitându-se pierderea de cãldurã corporalã. Eventual se va administra prin înghiþire o cantitate de 2 linguriþe de cãrbune medicinal în apã. Nu se foloseºte laptele ca antidot! În cazul deversãrii accidentale pe pardoseli se va utiliza pentru decontaminare nisip, care se va strânge în recipienþi speciali ce se distrug în aceleaºi condiþii ca ºi ambalajele goale. În caz de incendiu, din produse se pot degaja produºi toxici ºi ca atare în timpul intervenþiei este necesar sã se poarte mascã de protecþie alimentatã dintr-o sursã independentã de aer. În general, pentru stingerea incendiilor se pot utiliza apã, dioxid de carbon, spumã, nisip.
162

Produsele fitosanitare nu vor fi aplicate pe sole adiacente apelor de suprafaþã.

Mãsuri de protecþie a muncii ºi a mediului

Utilizarea în siguranþã a produselor pentru tratamentul seminþelor

Seminþele conþin informaþia geneticã esenþialã pentru dezvoltarea celulelor plantei. Insã aceastã dezvoltare nu ar fi posibilã dacã seminþele nu ar stoca ºi substanþele necesare germinãrii ºi creºterii iniþiale a plantei (proteine, carbohidraþi, vitamine etc). Seminþele ar putea fi descrise sintetic ca fiind adevãrate “surse de energie”, care însã sunt neprotejate. Acesta este motivul pentru care boabele semãnate în sol reprezintã adevarate “trofee”, râvnite de dãunãtori ºi boli, care ar dori sã îºi adjudece o parte din aceastã energie conþinutã în boabe. Pentru a ne asigura cã seminþele sunt protejate încã dinainte de a fi atacate de boli ºi dãunãtori, în mod curent se utilizeazã diverse metode de tratare a acestora cu produse pentru protecþia plantelor.

Utilizaþi doar produse de calitate Aceste produse sunt formulate special ºi omologate doar pentru tratamentul seminþelor. Produsele de calitate sunt testate pentru a oferi un înalt grad de eficacitate ºi o siguranþã mãritã faþã de operator ºi mediu. Feriþi-vã de produsele false, expirate, fãrã omologare pentru cultura respectivã sau de calitate îndoielnicã – este primul pas spre succesul culturii dumneavoastrã! Numai produsele de calitate asigurã aplicarea corespunzãtoare, contribuind la protecþia seminþelor ºi a tinerelor plante. Folosiþi la prepararea soluþiei de tratat produse adjuvante. Polimerii adjuvanþi (ex. Peridiam®) îmbunãtãþesc calitatea tratamentului, asigurând adezivitatea substanþei active pe seminþe ºi conferind acestora ºi proprietãþi specifice cum ar fi o mai bunã “curgere” la însãcuire ºi la semãnat, o mai bunã colorare, evitarea lipirii seminþelor între ele. Stocaþi cu atenþie produsele pentru tratamentul seminþelor Produsele trebuie pãstrate într-o camerã închisã, semnalizatã corespunzãtor. Aceste încãperi trebuie sã fie dotate cu sisteme de iluminare ºi ventilaþie corespunzãtoare, care sã fereascã produsele de temperaturi prea mici sau prea mari. Produsele destinate tratamentului seminþelor trebuie pãstrate în containere sau pe rafturi care sunt rezistente la agenþii chimici ºi care prezintã suficientã stabilitate pentru a preveni orice scurgere din greºealã. Depozitele trebuie prevãzute cu materiale absorbante (nisip, fibre de polipropilenã etc.) care sã fie aºezate la îndemânã. De asemenea, din aceste locaþii accesul cãtre punctele de prim ajutor (trusa medicalã, surse de apã curatã etc.) sau cãtre un post telefonic trebuie sã fie facil.
163

Mãsuri de siguranþã înainte de aplicare:

Utilizarea în siguranþã a produselor pentru tratamentul seminþelor

Citiþi cu atenþie eticheta produselor înainte de utilizare Eticheta conþine informaþiile esenþiale referitoare la produs ºi la modul de aplicare a tratamentului, alãturi de specificaþiile legate de protecþia mediului ºi a operatorului. Responsabilii staþiilor de tratat seminþele trebuie sã se asigure cã toate instrucþiunile (inclusiv cele de siguranþã) sunt respectate de cãtre operator. Informaþiile cuprinse în etichetã sunt specifice fiecãrui produs. Operatorii nu trebuie sã considere informaþiile din eticheta unui produs ca universal valabile. Pentru fiecare produs, aceºtia trebuie sã verifice ce tip de echipament de protecþie este necesar a fi purtat la manipularea produsului respectiv. Echipamentul de protecþie Cerinþele specifice referitoare la purtarea echipamentelor de protecþie din eticheta fiecãrui produs trebuie respectate întocmai. Persoanele responsabile din staþiile de tratare a seminþelor trebuie sã se asigure cã operatorii au la îndemânã tipul de mãnuºi potrivit pentru fiecare operaþiune (prepararea amestecului, însãcuire etc). Protecþia individualã a operatorului este esenþialã, iar mãnuºile, ochelarii de protecþie, masca, costumul ºi cizmele de protecþie trebuie folosite în conformitate cu recomandãrile din eticheta produsului. Echipamentul de lucru contaminat sau deteriorat trebuie înlocuit imediat. Hainele de lucru trebuie întotdeauna depozitate separat de celelalte haine. Verificaþi periodic echipamentul de aplicare Maºinile de tratat seminþe trebuie verificate ºi calibrate frecvent pentru a ne asigura cã aplicarea produselor se face precis ºi în siguranþã. Calitatea tratamentului seminþelor depinde în mare mãsurã de calibrarea corectã a echipamentului de aplicare. Utilizaþi la tratament doar seminþe corect condiþionate ºi gradate Folosiþi doar seminþe curate, calibrate corespunzãtor ºi fãrã impuritãþi. Seminþele condiþionate insuficient, conþinând praf, resturi vegetale sau alte impuritãþi, absorb o mare parte din produsul de tratat seminþe, rezultând pe de o parte o pierdere de substanþã activã ºi deci a eficacitãþii produsului ºi pe de altã parte favorizeazã formarea prafului, care dãuneazã operatorilor ºi mediului înconjurãtor.

În timpul aplicãrii:

Evitaþi împrãºtierea produselor Vãrsarea produselor trebuie pe cât posibil evitatã; în cazul producerii unor scurgeri, produsul trebuie imediat curãþat pentru a preveni contaminarea mediului înconjurãtor. Folosiþi la cântãrire, mãsurare ºi amestecare doar echipamente destinate acestui scop. Recipientul cu produs trebuie imediat închis dupã ce se mãsoarã cantitatea necesarã de produs, pentru a preveni rãsturnarea acestuia. Evitaþi stropirea atunci când turnaþi produsele în premixer; aceasta este una din cele mai frecvente situaþii când se produce împrãºtierea. Eliminarea ambalajelor goale Recipientele goale trebuie clãtite de 3 ori înainte de a le preda centrelor de colectare a ambalajelor. Ambalajele neclãtite sunt considerate deºeuri contaminate ºi nu pot fi preluate prin sistemul de management al deºeurilor. Nu pãstraþi în depozitele de deºeuri ambalaje contaminate, întrucât acestea pot polua inclusiv pânza de apã freaticã.

164

Utilizarea în siguranþã a produselor pentru tratamentul seminþelor

Dupã aplicare:

Manipularea seminþelor tratate Seminþele tratate pot fi pãstrate însãcuite sau în vrac. Spaþiile de depozitare destinate acestui scop trebuie sã fie bine iluminate ºi ventilate, sã se afle la distanþã faþã de cursurile de apã, sã fie construite pe o suprafaþã betonatã ºi având un acoperiº cu protecþie în caz de precipitaþii. Intrarea în contact cu apa a seminþelor tratate poate conduce la contaminarea apelor freatice ºi a depozitului. Seminþele tratate trebuie pãstrate departe de accesul persoanelor neautorizate, copiilor sau animalelor. Nu folosiþi seminþele tratate în hrana animalelor sau umanã! Curãþarea echipamentului de aplicare Maºinile de tratare a seminþelor trebuie curãþate cu regularitate. In cazul echipamentelor suplimentare de aplicat talc sau alte produse solide, curãþarea trebuie fãcutã utilizând echipamente de aspiraþie cu vacuum, pentru a reduce emisiile de praf. Nu se recomandã utilizarea la curãþare a echipamentelor cu aer comprimat. Contaminarea Este obligatorie purtarea mãnuºilor la manipularea seminþelor tratate pentru a evita contaminarea mâinilor. Se recomandã folosirea mãºtii de praf în cazul când existã posibilitatea producerii acestuia. Igiena personalã Echipamentul de protecþie trebuie curãþat dupã fiecare zi de lucru; mãnuºile se spalã cu multã apã ºi sãpun înainte de a fi scoase de pe mâini. Înainte de a bea, mânca, fuma sau folosi toaleta mâinile trebuie curãþate cu apã ºi sãpun. La terminarea zilei de lucru, operatorii trebuie sã facã duº. Nu se spalã echipamentul de protecþie la un loc cu hainele obiºnuite! Simptome care indicã posibilitatea unei intoxicaþii cronice cu produse pesticide • slãbiciune, obosealã exageratã; • la nivelul pielii: iritaþii, senzaþie de ardere, transpiraþie excesivã, pete; • la nivelul ochilor: mâncãrime, senzaþie de ardere, lãcrimare excesivã, vedere îngreunatã sau înceþoºatã, pupile dilatate sau îngustate; • la nivelul sistemului digestiv: senzaþie de ardere în gurã ºi în gât, salivare excesivã, greaþã, vomã, dureri abdominale, diaree; • la nivelul sistemului nervos: dureri de cap, ameþealã, stãri de confuzie, agitaþie, convulsii musculare, vorbire incoerentã, stãri de inconºtienþã ºi leºin; • la nivelul sistemului respirator: tuse, dureri în piept, constricþii toracice, respiraþie dificilã. In aceste cazuri se recomandã scoaterea imediatã a operatorului din mediul respectiv ºi consultarea imediatã a unui medic. In cazul unei intoxicaþii acute (înghiþire, stropire pe piele sau ochi etc.) se vor respecta indicaþiile din etichetã.

165

Curãþarea echipamentului de aplicare
Proceduri pentru curãþarea echipamentului de protecþie ºi a utilajelor utilizate la aplicarea produselor de protecþie a plantelor (PPP) Consideraþii generale Atât utilajele utilizate la aplicarea PPP cât ºi echipamentul de protecþie trebuie curãþate ºi spãlate cu apã sau soluþie diluatã de detergent ºi limpezite cu atenþie. Se va avea grijã ca apa contaminatã rezultatã din spãlarea utilajelor sã nu fie deversatã în reþeaua de canalizare. Toate lichidele reziduale rezultate trebuie sã fie eliminate în siguranþã în concordanþã cu reglementãrile naþionale. Utilajul de aplicare a PPP Produsul care rãmâne în utilajul de stropit ca urmare a spãlãrii insuficiente poate provoca daune pe parcursul tratamentelor ulterioare dacã se trateazã culturi sensibile. In consecinþã, curãþarea atentã a utilajului reprezintã o parte esenþialã a recomandãrilor care se fac la utilizarea PPP. Procedura de curãþare a utilajelor de aplicare Goliþi complet utilajul de stropit pe cultura care tocmai a fost tratatã. Indepãrtaþi toate filtrele ºi duzele, curãþaþi-le cu peria ºi clãtiþi-le cu apã curatã. Umpleþi rezervorul 10% cu apã curatã astfel încât agitatorul sã fie acoperit. Acþionaþi sistemul de clãtire a rezervorului dacã rezervorul este prevãzut cu acesta. Apa trebuie sã circule prin pompã ºi dispozitivele de control cel puþin un minut. Goliþi rezervorul ºi colectaþi apa rezidualã. Repetaþi procedura încã o datã. Pompaþi ultima apã de spãlare prin furtunul de evacuare ºi þevi. Colectaþi apa rezidualã. Spãlaþi exteriorul utilajului de stropit utilizând o cantitate cât mai micã de apã. Colectaþi apa rezidualã. Montaþi duzele ºi filtrele curãþate. Colectaþi toate lichidele reziduale, vãrsaþi-le înapoi în rezervor ºi stropiþi cu acest lichid zona marginalã a culturii tratate sau eliminaþi-le în condiþii de siguranþã. Asiguraþi-vã cã circuitul de stropire este complet golit înainte de depozitarea utilajului. Depozitaþi utilajele pentru utilizarea PPP într-un loc corespunzãtor amenajat. Echipamentul de protecþie Toate hainele contaminate trebuie spãlate/curãþate complet cu soluþie diluatã de detergent ºi clãtite temeinic cu apã curatã. Salopeta impermeabilã, ghetele ºi masca de faþã trebuie spãlate perfect ºi uscate. Salopeta permeabilã trebuie curãþatã profesional dupã utilizare.

Salopeta ºi mãnuºile de unicã folosinþã trebuie spãlate ºi eliminate ca deºeu periculos. Mãnuºile ºi ghetele trebuie spãlate perfect la exterior ºi, dacã este necesar, ºi la interior.

166

Companiile participante la SCAPA: BASF, Bayer CropScience, Chemtura, Dow AgroSciences, DuPont, Makhteshim AGAN, Monsanto, Nufarm, Syngenta, Alchimex, Chemark Rom, CIG, Glissando, K&N Efthymiadis, Redoxim, SumiAgro. Campanie realizatã cu sprijinul: AIPROM, RIGK.

167

acid 2,4-D (ester) . . . . . . .Buctril Universal amidosulfuron . . . . . . . . . .Sekator Progress OD betaciflutrin . . . . . . . . . . . .Chinook FS 200, Modesto 480 FS bispyribac sodiu . . . . . . . .Nominee 400 SC bromoxinil . . . . . . . . . . . . .Buctril Universal captan . . . . . . . . . . . . . . . .Flint Plus 64 WG cimoxanil . . . . . . . . . . . . . .Eclair 49 WG ciproconazol . . . . . . . . . . .Sfera 535 SC ciprosulfamida . . . . . . . . . .Adengo 465 SC clotianidin . . . . . . . . . . . . .Modesto 480 FS, Poncho 600 FS, Poncho Beta 453,34 FS deltametrin . . . . . . . . . . . .Confidor Energy, Decis Mega 50 EW, Decis 25 WG, Proteus OD 110 desmedifam . . . . . . . . . . .Betanal Expert, Betanal Quattro SE etofumesat . . . . . . . . . . . .Betanal Expert, Betanal Quattro SE fenamidon . . . . . . . . . . . . .Consento 450 SC, Verita fenhexamid . . . . . . . . . . . .Teldor 500 SC fenmedifam . . . . . . . . . . . .Betanal Expert, Betanal Quattro SE fluopicolid . . . . . . . . . . . . .Infinito 687,5 SC, Profiler 71,1 WG fluquinconazol . . . . . . . . . .Clarinet folpet . . . . . . . . . . . . . . . . .Mikal Flash foramsulfuron . . . . . . . . . .Equip fosetil-Al . . . . . . . . . . . . . .Aliette 80 WG, Mikal Flash, Previcur Energy, Profiler 71,1 WG, Verita glufosinat-amoniu . . . . . . .Basta 14 SL imidacloprid . . . . . . . . . . . .Chinook FS 200, Confidor Energy, Confidor Oil SC 004, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gaucho 600 FS, Prestige 290 FS, Yunta 246 FS iodosulfuron . . . . . . . . . . .Sekator Progress OD iprodion . . . . . . . . . . . . . . .Rovral 500 SC iprovalicarb . . . . . . . . . . . .Melody Compact 49 WG isoxaflutol . . . . . . . . . . . . .Adengo 465 SC, Merlin Duo, Merlin 480 SC isoxadifen-etil . . . . . . . . . .Equip, Laudis 66 OD mefenpyr-dietil . . . . . . . . .Sekator Progress OD metamitron . . . . . . . . . . . .Betanal Quattro SE metiocarb . . . . . . . . . . . . .Mesurol 2 RB metribuzin . . . . . . . . . . . . .Sencor oxadiargil . . . . . . . . . . . . .Raft oxiclorura cupru . . . . . . . .Melody Compact 49 WG pencicuron . . . . . . . . . . . .Prestige 290 FS pirimetanil . . . . . . . . . . . . .Clarinet, Mythos propamocarb clorhidrat . .Consento 450 SC, Infinito 687,5 SC, Previcur Energy propineb . . . . . . . . . . . . . .Antracol 70 WP protioconazol . . . . . . . . . .Lamardor 400 FS, Prosaro 250 EC, Tilmor 240 EC spirodiclofen . . . . . . . . . . .Envidor 240 SC spirotetramat . . . . . . . . . . .Movento 100 SC spiroxamina . . . . . . . . . . .Falcon 460 EC tebuconazol . . . . . . . . . . .Falcon 460 EC, Flint Max 75 WG, Folicur Solo 250 EW, Lamardor 400 FS, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nativo 300 SC, Prosaro 250 EC, Tilmor 240 EC, Yunta 246 FS tembotrione . . . . . . . . . . . .Laudis 66 OD terbutilazin . . . . . . . . . . . .Merlin Duo tiacloprid . . . . . . . . . . . . . .Biscaya 240 OD, Calypso 480 SC, Proteus OD 110 tiencarbazon-metil . . . . . .Adengo 465 SC triadimenol . . . . . . . . . . . .Falcon 460 EC trifloxistrobin . . . . . . . . . . .Eclair 49 WG, Flint Max 75 WG, Flint Plus 64 WG, Nativo 300 SC, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sfera 535 SC 168

Index de substanþe active

Produs Adengo 465 SC Aliette 80 WG Antracol 70 WP Basta 14 SL Betanal Expert Betanal Quattro SE Biscaya 240 OD Buctril Universal Calypso 480 SC Clarinet Confidor Energy Confidor Oil Consento 450 SC Decis Mega 50 EW Decis 25 WG Eclair 49 WG Envidor 240 SC Equip Falcon 460 EC Flint Max 75 WG Flint Plus 64 WG Folicur Solo 250 EW Gaucho 600 FS Infinito 687,5 SC Laudis 66 OD Lamardor 400 FS Melody Compact Merlin 480 SC Merlin Duo Mesurol 2 RB Mikal Flash Mythos Nativo 300 SC Nominee 400 SC Prestige 290 FS Previcur Energy Profiler 71,1 WG Prosaro 250 EC Proteus OD 110 Raft Rovral 500 SC Sekator Progress OD Sencor 70 WG Teldor 500 SC Tilmor 240 EC Verita Yunta 246 FS

Ambalaje produse

Ambalaj individual 0,2 l; 1 l 20 g; 200 g; 2x500 g; 12 kg 20 g; 200 g; 2x500 g; 15 kg 5l 1 l; 5 l 5l 1l 1 l; 5 l 1,8 ml; 10 ml; 40 ml; 100 ml; 1 l 100 ml; 250 ml; 1 l 100 ml; 1 l 100 ml; 1 l; 10 l 100 ml; 1 l; 5 l 2 ml; 10 ml; 100 ml; 250 ml; 1 l; 5 l 0,6 kg 1 kg 20 ml; 100 ml; 1 l 1 l; 5 l 100 ml; 300 ml; 1 l; 5 l 1 kg 0,5 kg 100 ml; 1 l; 5 l 20 l 20 ml; 100 ml; 1 l 5l 5l 20 g; 200 g; 2x500 g; 5 kg 1l 0,5 l; 2,5 l; 5 l 30 g; 150 g; 2x500 g; 25 kg 30 g; 300 g; 2x500 g; 10 kg 5l 5l 75 ml 100 ml; 1 l; 5 l 10 ml; 100 ml; 1 l; 5 l 5 kg 5l 0,5 l; 5 l 5l 10 ml; 100 ml; 1 l 1l 20 g; 100 g; 2x500 g; 5 kg 10 ml; 100 ml; 5 l 5l 25 g; 100 g; 2x500 g; 10 kg 1 l; 5 l

Notã Procuraþi produsele de protecþie a plantelor numai de la distribuitori autorizaþi. În caz contrar vã expuneþi riscului de a cumpãra produse contrafãcute, care pun în pericol sãnãtatea dumneavoastrã, a culturilor dumneavoastrã, precum ºi pe cea a consumatorilor produselor agricole obþinute. Asiguraþi-vã cã ambalajul produsului este original, sigiliul este intact ºi produsul se aflã în cadrul termenului de valabilitate.

Înaintea utilizãrii oricãrui produs de protecþie a plantelor este necesar sã citiþi cu atenþie ºi sã respectaþi cu stricteþe toate indicaþiile, mãsurile de siguranþã ºi orice alte informaþii cuprinse în eticheta produsului. Informaþiile noastre tehnice se bazeazã pe teste exhaustive ºi sunt, la nivelul celor mai recente cunoºtinþe ale noastre, adevãrate ºi corecte, dar nu implicã nici o garanþie deoarece condiþiile de utilizare ºi de stocare sunt în afara controlului nostru. Descrierea ºi datele privind caracteristicile produselor nu conþin nici o afirmaþie referitoare la responsabilitatea noastrã pentru eventuale daune.

SC Bayer SRL Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A IRIDE Center, Cladire 20, Et. 4, Bucureºti Tel: 021.529.5900 Fax 021.529.5990 www.bayercropscience.ro