Sunteți pe pagina 1din 27

GRUP COLAR AGRICOL HARALAMB VASILIU PODU ILOAIEI - IA I

PROIECT DE OB INERE A CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONAL -NIVELUL IIIPROFIL: TEHNIC CALIFICAREA: TEHNICIAN OPERATOR TEHNIC DE CALCUL MEMORIA INTERN A SISTEMULUI DE CALCUL

NDRUM TOR: Prof. Prisacariu Fevronia ABSOLVENT: Zban Liviu Gabriel


-20100

CUPRINS

ARGUMENT .... 2 CAPITOLUL I: Memoria intern . No iuni generale ... 3 CAPITOLUL II: Caracteristici ale memoriei 6 CAPITOLUL III: Clasific ri ale memoriei 9

CAPITOLUL IV: Organizarea memoriei interne RAM 16

CAPITOLUL V: Instructiuni de montare a unui modul de memorie RAM .. 18

CONCLUZII ...... 22

BIBLIOGRAFIE.... 23

ANEXE ... 24

ARGUMENT

Psihologia define te memoria ca un proces prin care oamenii i alte organisme reuse c s codifice, s stocheze i s acceseze informa ia. n acela i timp, memorie poate nsemna i un mecanism de re inere a informa iei ce urmeaz a fi utilizat de un calculator electronic. Utilizarea no iunii de memorie att n cazul organismelor vii ct i n cazu l dispozitivelor electronice nu este o ntmplare. Memoria reprezint un factor critic pentru func ionarea ambelor categorii, iar procesarea unei informa ii presupune parcugerea acelora i trei etape:

 Codare - procesarea informa iei recep ionate ntr-o anumit form  Stocare - procesul de creare a unei nregistr ri permanente a informa iei codificate  Apelare -procesele inerente utiliz rii informa iei stocate
Ori de cte ori o informa ie ne parvine dintr-o zon de memorie nseamn c aceasta a fost mai nainte codat , stocat i ntr-un final apelat . Din contr , ori de cte ori o informa ie nu ne parvine dintr-o zon de memorie nseamn c cel pu ina una dintre cele trei etape nu a func ionat corespunz tor. Este pu in probabil ca cineva care a utilizat un calculator s nu fi aflat deja c acesta are memorie. Chiar i persoanele care nu utilizeaz calculatoare tiu acest lucru. Totu i ce este memoria, n afara de ceva care se g seste n orice calculator? Termenul de memorie poate avea semnifica ii diferite. Sensul general este acela de mecanism de re inere a datelor ce pot fi utilizate de un echipament electronic. Atunci cnd vine vorba de calculatoare termenul de memorie face referire, cel mai adesea, la memoria intern a unui calculator.

Capitolul I: Memoria intern . No iuni generale

ntr-un sistem de calcul, memoria reprezint componenta func ional destinat p str rii informa iei. Informa ia memorat este format din programele i datele necesare utilizatorului sistemului de calcul. Memoria se interpune ntre celelalte componente func ionale ale sistemului de calcul. Astfel, informa iile preluate n calculator prin intermediul unit ilor de intrare sunt stocate mai nti n memorie, de unde sunt preluate de celelalte unit i func ionale ale sistemului de calcul (procesorul, unit ile de ie ire). Informa ia mem orat se compune din: -secven e de instruc iuni (programe); -datele preluate din mediul exterior sistemului de calcul; -rezultate intermediare ob inute n timpul prelucr rii datelor; -informa ii rezultate n urma execu iei programelor care, de regul , vor fi transmise mediului exterior prin dispozitivele de ie ire.

Din punct de vedere al memoriei nu este deosebit de important natura informa iei memorate, ci modul de stocare, i mai ales reg sirea acesteia. Fizic, memoria este constituit din elemente care pot avea dou st ri stabile: 0 sau 1. Rezult c putem defini memoria ca pe o succesiune de dispozitive logice elementare, capabile s re in fiecare o valoare binara, adic un BIT (1b) de informa ie. Func ional, memoria poate fi privit ca o n iru ire de bi i care se caracterizeaz prin valoare i prin pozi ia (adresa) lor n aceast secven . Prin construc ia sistemului de calcul, accesul la informa ia din memorie se poate
3

realiza, la nivelul unui grup de bi i numit loca ie de memorie. Loca ia de memorie este deci unitatea adresabil a memoriei. Fiecare loca ie de memorie se caracterizeaz n mod unic prin: -adresa ei n memorie; -cantitatea de informa ie pe care o poate memora, m surat n num r de bi i; de regul , este vorba de un num r de 8 bi i, adic de un octet sau de 1 Byte (1B).

Ierarhizarea memoriilor . Pornind de la func iile realizate de fiecare tip de memorie, de la rolul i locul ocupat n sistemul de calcul putem distinge mai multe categorii de memorii ilustrate n figura 1.

Figura 1: Ierarhizarea memoriei

Registrele de memorie reprezint dispozitivele de memorie cele mai rapide, dar i cele mai scumpe. Sunt utilizate de procesor avnd o destina ie precis , adic memoreaz numai anumite tipuri de informa ie. Din acest motiv, pentru ca procesorul s realizeze o anumit opera ie, este accesat un anumit registru, i anume acela care memoreaz tipul de informa ie dorit. n acest fel nu este necesar ca registrul s fie accesat prin adres , fapt care m re te viteza de acces la informa ia memorat n registre.

Pot exista ns i registre nespecializate, numite registre generale, care pot fi utilizate explicit prin instruc iuni -program. Capacitatea registrului depinde de tipul procesorului, i nu dep e te de obicei lungimea cuvntului de memorie. Num rul de registre de memorie este mic, utilizndu-se de regul 16-20 registre.

Capitolul II: Caracteristici ale memoriei

Cuvntul de memorie reprezint num rul de octe i de informa ie care pot fi citi i sau scri i ntr-o singur opera ie de transfer cu memoria. Transferul cu memoria este opera ia prin care, de la o adres de memorie sunt tranfera i un num r de bi i corespunz tor citirii sau scrierii n memorie. Unitatea de transfer cu memoria este cuvntul de memorie. Lungimea cuvntului de memorie este o caracteristic constructiv a unui sistem de calcul. Ea reprezint unul dintre criteriile de grupare a calculatoarelor: 8b, 16b, 32b, 64b e tc. Capacitatea memoriei reprezint num rul maxim de bi i de informa ie care pot fi memora i la un moment dat. Altfel spus, capacitatea de memorie este dat de num rul total de loca ii de memorie. Ca unitate de m sur se folosesc multiplii Byte-ului, n func ie de ordinul de m rime al memoriei, informa ie care caracterizeaz diferitele genera ii de calculatoare. Timpul de acces la memorie . Orice acces la memorie este precedat de furnizarea de c tre procesor a adresei de memorie, unde se va face opera ia d e scriere sau citire. Timpul de acces la memorie reprezint intervalul scurs ntre momentul furniz rii adresei de c tre procesor i momentul ob inerii informa iei. Cnd memoria este prea lent n compara ie cu viteza de lucru a procesorului, pe durata accesului la o loca ie de memorie apar, pentru procesor, timpi suplimentari de a teptare. Noile tehnologii de realizare a memoriei urm resc o sc dere a timpului de acces, astfel nct memoria s lucreze sincron cu procesorul, f r a introduce st ri de a teptar e. Ciclul de memorie este timpul minim necesar ntre dou acces ri succesive la memorie. Aceasta cuprinde timpul rezervat accesului propriu -zis, dar i timpii "de regie" ai unit ii de memorie, necesari pentru des vr irea acestuia.
6

Viteza de transfer se mai nume te i rata de transfer. Rata de transfer este similar unui debit, care reprezint viteza cu care se furnizeaz o informa ie. Viteza de transfer reprezint num rul de unit i de informa ie transferate n unitatea de timp. Se m soar n octe i sau multipli de octe i pe secund . Viteza de transfer poate fi mbun t it dac accesarea unei adrese de memorie este urmat nu de citirea unui singur cuvnt de memorie, ci de citire a mai multor cuvinte successive.

Fig. 2: Rata de transfer a memoriilor

Dispozitivele de memorie intern sunt 100% electronice i ofer o rat de transfer a datelor net superioar fa de dispozitivele de memorie electronico mecanice (precum hard disk-urile sau unit ile optice)
Costul este pre ul memoriei raportat la capacitatea de memorare. Dispozitivele de memorie intern presupun costuri ridicate de produc ie per
7

megabyte comparativ cu memoria externa. Din aceste motive cantitatea de memorie intern ce se g se te ntr-un calculator este mult mai mic dect cantitatea de memorie extern .

Fig. 3: Raportul ntre pre i capacitatea de memorare

Capitolul III: Clasific ri ale memoriei

Modul de realizare a accesului la o loca ie de memorie depinde de opera iile ce se execut pentru ob inerea informa iilor de la adresa dat , de sensul transferului i de parametrii fizici ai memoriei. n func ie de aceste elemente memoriile pot fi clasificate: a) Dup tipul de acces, memoriile pot fi: - cu acces direct (aleator): RAM (Random Access Memory). n acest caz, timpul de acces la orice loca ie de memorie este acela i. El nu depinde de adresa loca iei de memorie, ci numai de caracteristicile constructive ale memoriei. Timpul de acces este comparabil cu viteza d e lucru a procesorului.

Fig. 4: Modul de memorie RAM

- cu acces pozi ional , n care sunt necesare opera ii de pozi ionare care preced accesul la memorie. n acest caz timpul de acces depinde de adres b) Dup posibilitatea conserv rii informa iei la ntreruperea tensiunii de alimentare, memoriile pot fi: - volatile, la care informa ia se pierde la ntreruperea tensiunii de alimentare (exemplu memoria cu semiconductori); - nevolatile , la care informa ia se conserv la ntreruperea tensiunii de
9

alimentare (exemplu memoria cu ferite); c) Dup tehnologia de realizare memoriile pot fi: - memorii cu ferite . Informa ia este memorat pe baza sensului cmpului magnetic produs n jurul unor inele (tor) de ferit . Acest tip de memorie nu este volatil , dar are de zavantajul c citirea este distructiv . n consecin , ciclul de memorie cuprinde citirea i rescrierea, n cazul opera iei de citire, sau tergerea i scrierea n memorie, n cazul opera iilor de memorare. Aceste tipuri de memorie pot func iona numai n a numite limite de temperatur , au o dimensiune semnificativ i reprezint o tehnologie dep it . - memorii cu semiconductori . Informa ia este memorat folosind circuite care permit sau nu trecerea curentului electric. Aceste memorii sunt volatile i pentru a nu se pierde informa ia au nevoie de o baterie de alimentare proprie, sau trebuie s existe, la nivelul ntregului sistem de calcul, un program de ntrerupere la avaria de alimentare, care face apel la o baterie suplimentar (surs de putere nentreruptibil - UPS) pentru salvarea datelor pe un suport de memorie nevolatil . Aceste memorii nu au citirea distructiv . d) Dup opera iile care pot fi executate, acestea pot fi: - memorii cu citire-scriere (read-write). Care permit att scrierea ct i citirea informa iilor din memorie. Memoria RAM este o memorie de tipul citire scriere (read-write); - memorii permanente , numite ROM (Read Only Memory). Sunt memorii care, n principiu, permit doar opera iile de citire a informa iilor memorate. Sunt memorii nevolatile, iar informa ia memorat este scris o singur dat i nu poate fi suprascris prin metode obi nuite. Sunt folosite pentru memorarea sigur i ieftin a unor secven e de program frecvent utilizate n sistemele de calcul. Aceste memorii sunt n general mai lente dect memoria RAM. n consecin , se utilizeaz transferul programelor din memoria ROM n memoria RAM pentru a fi executate acolo cu performan e sporite. Aceste memorii ROM sunt de mai multe tipuri:

10

Fig. 5: Memorie ROM

- memorii PROM , sunt memorii programabile de c tre utilizator, care nu con in informa ii scrise din fabrica ie; - memorii EPROM, sunt programabile de c tre utilizator, dar care pot fi terse i renscrise cu alte informa ii. Programele aflate n ROM sunt livrate odat cu calculatorul i alc tuiesc a a numitul firmware. Calculatoarele din familia IBM PC con in i o memorie CMOS (de tip RAM), alimentat n permanen de o baterie pentru a nu - i pierde con inutul informa ional. n aceast memorie se stocheaz informa ii referitoare la configura ia hardware a sistemului electronic de calcul. Memoria intern con ine programele i datele pentru toate procesele n curs de execu ie n sistemul de calcul. Ct timp func ioneaz procesorul, el cite te i scrie date n aceasta memorie. Memoria intern este o memorie read write cu acces direct (RAM). Ea trebuie s aib un timp de acces redus, pentru a nu ntrzia activitatea procesorului. Exist dou tipuri principale de RAM: memorie static (SRAM = Static RAM) i memorie dinamic (DRAM = Dynamic RAM), diferen ele constnd n "stabilitatea" informatiilor. Astfel, memoria static pstreaz datele pentru o perioad de timp nelimitat, pn n momentul n care ea este rescris, asemntor unui mediu magnetic. n schimb, me moria dinamic necesit rescrierea permanent, la cteva frac iuni de secund, altfel informa iile fiind
11

pierdute. Avantajele memoriei SRAM: utilitatea cr escut datorit modului de func ionare i viteza foarte mare; dezavantaj: pre ul mult peste DRAM.

Fig. 6: Modul de memorie RAM

La rndul s u memoriile DRAM se mpart n: 1. memorii FPM (Fast Page Mode) caracteristica acestui tip de memorie o reprezint facilitatea de a lucra cu pagini de memorie. O pagin de memorie este o sec iune de memorie, disponibil prin selectarea unei adrese de rnd. 2. memorii EDO (extended Data Out) func ioneaz la fel ca i memoriile FPM dar accesul la datele din celulele de memorie este mai rapid cu 10 15 % fa de FPM 3. memorii SDRAM (Syncronous DRAM) un astfel de tip de memorie reprezint un modul DRAM ce lucreaz n mod sincron cu procesorul (prin construc ie, la origini memoriile DRAM conven ionale func ionau n mod asincron) 4. memoriile VRAM (Video RAM) este o memorie rapid folosit n special pentru pl cile video. 5. memorii SGRAM (Syncronuos Graphics RAM)- este un SDRAM adaptat cerin elor foarte mari din domeniul graficii 3D.
12

6. memorii DDR (Double Data Rate)- prin aceast tehnologie se pot transfera date de dou ori mai rapid fa de tehnologiile anterioare.

Fig. 7: Tipuri de module de memorie RAM

La calculatoarele PC, cipurile de memorie sunt ansamblate pe pl ci de memorie numite SIMM (Single Inline Memory Modul) sau DIMM (Dual Inline Memory Modul). Aceste bancuri de memorie se instaleaz n placa de baz a PC-ului, n soclurile (locurile) rezervate memoriei interne. Acest mecanism permite modificarea dimensiunii memoriei interne a PC -ului prin ad ugarea de noi bancuri de memorie n locurile disponibile sau prin schimbarea bancuril or cu altele de capacitate mai mare. Dup perioada de nceput, cnd cip urile de memorie se nfigeau pur si simplu n placa de baz, primul model uzual a fost SIMM -ul pe 30 de pini, urmat de cel pe 72 de pini. SIMM (Single Inline Memory Module), modulul prezentnd o ltime de band de 8 bi i pentru prima versiune si de 32 pentru cea de-a doua; dimensiunea fizic a SIMM-ului pe 30 de pini este de dou ori mai mic dect n cazul celeilalte variante. Diferentele de vitez dintre ele corespund perfect perioadei de glorie: dac prima versiune era uzual pe timpul sistemelor 286 si 386, SIMM-ul pe 72 de pini a stat la baza genera iei 486, Pentium si Pentium Pro. Cipurile folosite au fost de tip DRAM, FPM (Fast Page Mode DRAM) i, mai trziu, EDO DRAM (Extended Data Out DRAM).
13

Urma ul lui SIMM s-a chemat DIMM (Dual Inline Memory Module). Dup cum i spune i numele, el ofer o l ime de band de 64 de bi i, dubl fa de SIMM-urile pe 72 de pini, avnd la baz un fel de dual -channel intern, dac ni se permite compara ia. Numrul de pini a fost de 168 sau de 184 de pini, n func ie de tip: SDRAM (Synchronous DRAM) sau DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM). A existat i un numr limitat de modele de DIMM bazate pe EDO DRAM dar ele nu au avut succes pentru c trecere a de la SIMM la DIMM a coincis cu cea de la EDO la SDRAM. RIMM (Rambus Inline Memory Module) este modelul constructiv al memoriilor RDRAM (Rambus DRAM). Numrul de pini este de 184 (ca i la DDR SDRAM) dar asemnrile se opresc aici, configura ia pinilor i modul de lucru fiind total diferit. Mai sunt de amintit modulele SO -DIMM, destinate calculatoarelor portabile, care de in un numr diferit de pini: 184 pentru SDRAM si 200 pentru DDR SDRAM. Practic vorbind, montarea modulelor SIMM era o opera ie greoaie i necesit experien si ndemnare. Odat cu modulele DIMM ( i RIMM, care au acela i sistem de prindere) chinul a fost dat uitrii, oricine putnd monta o memorie, fiind necesar doar pu in aten ie. Avnd n vedere c un microprocesor Pentium poate adresa 232 loca ii de memorie (4 GB de memorie), memoria maxim ce poate fi instalat pe un calculator echipat cu un astfel de procesor este de 4 GB de memorie. Acest tip de memorie este denumit i memoria principal sau memoria RAM (Random Access Memory). Regi trii microprocesorului reprezint loca ii de memorie ultra-rapide, cu un timp de acces de aproximativ 2 ns. Memoria RAM ofer ns un timp de acces mult mai mare, de aproximativ 60 ns. Din aceast cauz a ap rut un tip intermediar de memorie, memoria cache. Memoria cache integrat direct pe cipul microprocesorului se nume te memorie cache de nivel 1, iar memoria cache situat pe placa de baz lng microprocesor se nume te memorie cache de nivel 2 (aceast memorie cache este ceva mai lent dect memoria cache de nivel 1 dar i mai ieftin ). S consider m cazul unui procesor Intel ce ruleaz la frecven a de ceas de 500 Mhz; acest lucru presupune c acesta are nevoie pentru acces la memorie (n medie) de 2 ns pentru a aduce o instruc iune (etapa fetch) i de ceva mai mult timp pentru a aduce datele din memorie. Memoria de tip EDO RAM are un timp
14

de r spuns de aproximativ 60 ns, de unde rezult o mare dispropor ie ntre viteza de mi care a procesorului i cea a memoriei RAM. Din acest punct de vedere, dac microprocesorul ar dispune doar de memorie RAM, ar lucra de 30 de ori mai ncet! Din fericire, pentru ca procesorul s nu lucreze mai ncet din cauza pierderii de timp cu accesul la memoria lent RAM, a fost g sit solu ia: memoria cache.

Tabelul 1: Principalele tipuri de memorie caracteristici

Memoria cache este o memorie specializat , utilizat n scopul sc derii timpului de acces la informa iile din memoria intern . Ea este o memorie de capacitate mic i vitez mare, inserat logic ntre procesor i memoria principal . Constructiv, memoria cache este o me morie mai rapid dect memoria principal , facut de regul din circuite SRAM. i acest tip de memorie poate fi extins prin ad ugarea de cipuri suplimentare de memorie. Utilizarea memoriei cache se bazeaz pe dou caracteristici ale execu iei programelor n sistemele de calcul clasice, i anume: - programele tind s utilizeze date i instruc iuni situate unele lng altele sau n zone apropiate (principiul vecin t ii); - programele folosesc n mod repetat adresarea la acelea i blocuri de memorie. Plecnd de la aceste constat ri, memoria cache con ine la un moment dat copii ale unor informa ii din memoria principal . nainte de orice acces la memoria principal se verific dac nu cumva informa ia c utat se g se te n memoria cache. Dac exist , se preia de a colo cu o vitez superioar .

15

Capitolul IV: Organizarea memoriei interne RAM

Memoria RAM din punct de vedere logic este mp r it astfel: 1. Memoria de baz (conven ional ) este format din primii 640 Kb ai memoriei calculatorului, fiind zona n care se execut toate programele care ruleaz sub sistemul de operare MS-DOS. 2. Memoria superioar (rezervat ) este format din urm torii 384 Kb, r ma i disponibili pn la 1Mb. Aceast zon de memorie este mp r it n felul urm tor: primii 128 Kb sunt rezerva i pentru a fi utiliza i de adaptoarele video pentru memorarea informa iei afi ate pe ecran, urm torii 128 de Kb sunt rezerva i pentru a fi folosi i de diferite adaptoare ce se pot conecta la sistem cum ar fi plac video, plac de re ea, etc, ultimii 128 de Kb sunt rezerva i pentru a fi utiliza i de componenta BIOS a sistemului. BIOS-ul reprezint o colec ie de mici programe care tiu s comunice cu perifericele calculatorului. F r aceste servicii oferite de BIOS un calculator nu poate citi un caracter de tastatur i nici nu poate afi a un caracter pe ecran, deci nu poate func iona. 3. Memoria extins este memoria suplimentar accesibil utilizatorului prin mecanismul XMS (eXtended Memory Specification), care poate fi implementat pe procesoare care lucreaz cu cuvinte de adres de 32 bi i. Programele trebuie scrise ca utiliznd special aceste mecanisme. Programul sistem care gestioneaz acest tip de memorie n sistemul de operare MS-DOS este HIMEM.SYS. Este cuprins ntre 1 Mb i 4 Gb, caracteristica sa fiind c aceasta poate fi accesat doar dac procesorul lucreaz n mod protejat.

16

4. Memoria expandat EMS (Expanded Memory Specification) acest tip de memorie nu poate fi accesat direct de c tre procesor, ci prin intermediul unei ferestre de 64 de Kb stabilit n zona de memorie superioar . Acest tip de memorie este mp r it din punct de vedere logic n segmente de 64 Kb care sunt comutate n aceast fereastr . Este gestionat de un program sistem specializat, numit EMM386.EXE (n sistemul de operare MS-DOS).

17

Capitolul V: Instruc iuni de montare a unui modul de memorie RAM

1. Mai nti vezi ce tip de memorie RAM trebuie s cumperi i dac mai ai slot-uri libere pentru memorie n plus. Trebuie ca placu ele cump rate s se potriveasc cu cele vechi. 2. Stinge calculatorul i scoate-l din priz . 3. Deconecteaz toate dispozitivele periferice de la calculator (monitor, tastatur , etc.). 4. Scoate carcasa lateral a calculatorului. 5. Este bine s folose ti o br ar special pentru ndep rtarea electricit ii statice lucru necesar pentru a nu provoca defec iuni. 6. Scoate orice fel de component care te impiedic s ajungi la placu ele RAM.

7. Cnd montezi placu a ai grij s nu i atingi circuitele. Trebuie s o fixezi n mod paralel cu celelalte placu e RAM. Trebuie s se prind ntr-un suport special. I i vei da seama c este fixat atunci cnd face un click.
18

Fig. 8: Montare modul RAM

8. Incearc s sco i u or placu a, dac nu iese nseamn c este fixat bine. 9. Pune la loc orice component pe care ai demontat-o. 10. Deocamdat monitorul. 11. Porne te calculatorul. nu monta carcasa. Conecteaz mouse-ul, tastatura i

19

12. Acum trebuie s verifici ct memorie RAM ai. Du-te n meniul Start i d click dreapta pe My Computer . Alege Properties . Pe un Mac folose te comanda About i tasta Mac din meniul Apple.

13. Dac observi c sistemul nu recunoa te cantitatea de memorie RAM pe care ai montat-o, atunci opre te calculatorul i ncearc s montezi nc o dat pl cu a RAM. 14. Dac sistemul recunoa te memoria RAM, po i monta carcasa la loc.

20

Norme de protec ia muncii

Cite te cu aten ie manualul calculatorului t u pentru a vedea ce tip de memorie RAM ai nevoie. ine minte cum ai demontat anumite componente pentru a le monta la fel napoi.

Evit

stai pe covor n timp ce lucrezi n calculator. i uleiul de pe mini pot cauza defec iuni

Electricitatea static

ale componentelor n timp. Evit s atingi orice chip sau circuit. Dac ai calculatorul n garan ie, trebuie s iei n considerare faptul c dac aduci modific ri acestuia este posibil s pierzi garan ia.

21

Concluzii

1. Din punct de vedere fizic, memoria aflat pe placa de baz a unui calculator este constituit din cteva cipuri de capacitate 4Mb, 8Mb, 16Mb, 32Mb sau maxim 64Mb ce reprezint memoria principal a sistemului de calcul. Oricare ar fi tipul de memorie, aceasta este considerat constituit din celule de memorie (bytes), celula fiind cea mai mic parte a memoriei ce poate fi adresat direct i care reprezint unitatea de masur a memoriei, 1 celul = 1 byte = 1 octet= 8 bi i. 2. Informa iile preluate n calculator prin intermediul unit ilor de intrare sunt stocate mai nti n memorie, de unde sunt preluate de celelalte unit i func ionale ale sistemului de calcul . 3. Capacitatea de memorie este dat de num rul total de loca ii de memorie. Ca unitate de m sur se folosesc multiplii Byte -ului, n func ie de ordinul de m rime al memoriei, informa ie care caracterizeaz diferitele genera ii de calculatoare. 4. Dispozitivele de memorie intern sunt 100% electronice i ofer o rat de transfer a datelor net superioar fa de dispozitivele de memorie extern (electronico-mecanice). 5. Dispozitivele de memorie intern presupun costuri ridicate de produc ie per megabyte comparativ cu memoria externa. Din aceste motive cantitatea de memorie intern ce se g se te ntr-un calculator este mult mai mic dect cantitatea de memorie extern . 6. Memoria intern poate fi clasificat n dou mari categorii: y Memorie ROM: memorie rezident ce poate fi doar citit . y Memorie RAM: memorie de lucru ce poate fi citit dar poate fi modificat .
22

Bibliografie

***

http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/1.1.htm

http://incepator.pinzaru.ro/hardware/memoria -interna-si*** memoria-externa/ *** http://www.itimcj.ro/~jalobean/Cursuri/ArhCalc/Materiale/carte/cap2.htm#Sub2.2 *** http://asis.licee.edu.ro/elev/1_cc.pdf

23

ANEXE

MEMORII RAM

Memorii DDR2

Memorii DDR3
24

Memorie DIMM i SO-DIMM

Memorii SDRAM

25

MEMORII ROM

26