Dosar nr.........

Catre
JUDECATORIA __________________

Domnule Presedinte

Subsemnatul...................., in calitate de .......in acest dosar, va solicit eliberarea unei copii
de pe sentinta nr. ....../......., pronuntata in acest dosar cu aplicarea mentiunii definitiva si
irevocabila.

Domnului Presedinte al Judectaoriei _______________________________________