Sunteți pe pagina 1din 1

[Type text] S.C. .... S.R.L. ........ CIF: ........ Cod I.T.M........ Nr. ...............

NOTA DE LICHIDARE ADEVERINTA-STAGIU DE COTIZARE


Nume: Prenume: Functia: Poseda carnet de munca: - SERIA nr. Motivul intocmirii notei de lichidare: Incetare contract de munca conf. Art. .....din Codul Muncii in data de 1. Venituri brute incasate, care au constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale:
LUNA/ANUL Zile Lucrato are Zile Stagiu Cotizare Venit Brut Realizat C.A.S.S. Asigurat Valoare zile CM

2. Precizam urmatoarele: Nu Nu Nu Nu a avut zile de concediu medical in ultimele 6 luni; avut zile de concediu fara plata; a avut absente nemotivate; inregistreaza debite catre Companie;

DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE Inspector Resurse Umane

S-ar putea să vă placă și