Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul de Art Margareta Sterian Buz u Str. Bucegi, nr. 6, Tel. 0238/720012, Fax 0238/722418 E-mail: liceuldeartabuzau@yahoo.

com

PROCEDUR OPERA IONAL DIMINUAREA ABSENTEISMULUI COLAR

SCOP: Diminuarea i combaterea absenteismului colar

DOMENIUL DE APLICARE: Aceast procedur se aplic elevilor din nv mntul primar si gimnazial pe ntreaga rut de profesionalizare i nv mntul liceal ruta direct

DOCUMENTE DE REFERIN : Regulamentul de organizare i func ionare a unit ilor din nv Regulamentul de ordine intern Legea 85/1995 Legea nv mntului

mntul preuniversitar

PRINCIPALII COLABORATORI: Partenerii n cadrul ac iunii se constituie din: Profesori dirigin i P rin i sau tutori legali Cabinetul de asisten psihopedagogic Poli ia de proximitate Direc ia pentru protec ie i asisten social a copilului Comunitatea local

DESCRIEREA PROCEDURII: Identificarea elevilor care nregistreaz un num r mare de absen e nemotivate (lunar); Informarea familiei; Identificarea cauzelor; ntocmirea unei baze de date n vederea monitoriz rii elevilor cu absen e; Analiza concret a cazurilor (n Consiliul clasei Consiliul de administra ie Consiliul profesoral); Aplicarea sanc iunilor prev zute n Regulamentul de organizare i func ionare a unit ilor din nv mntul preuniversitar; Elaborarea m surilor n vederea diminu rii absenteismului scolar

ANEXE

LICEUL DE ARTA MARGARETA STERIAN BUZAU AVIZ DIRECTOR PROF.SINGEORZAN MIOARA

MONITORIZAREA ELEVILOR CARE NREGISTREAZ ABSEN E ANUL COLAR 2008-2009 CLASA DIRIGINTE: NUMELE I PRENUMELE ELEVULUI NR. ABSEN ELOR

NR. CRT.

PERIOADA EVALUAT

M SURI / SANC IUNI

1.

SEPT./ OCT.

2.

NOV.

3.

DEC.

4.

IAN.

5.

FEBR.

6.

MARTIE

7.

APRILIE

8.

MAI

9.

IUNIE/ IULIE