Sunteți pe pagina 1din 1

NR.

___________________________

APROBAT:

CATRE,
SC _____________ SRL

Subsemnatul _______________________________________ avand


CNP _____________________________________________ domiciliat in
_____________________________________________________________
solicit aprobarea concediului pentru cresterea copilului pana la
implinirea varstei de 2 ani incepand din data de ___________________ .

SEMNATURA:
______________________________