NR.

___________________________

APROBAT:

CATRE,
SC _____________ SRL

Subsemnatul _______________________________________ avand
CNP _____________________________________________ domiciliat in
_____________________________________________________________
solicit aprobarea concediului pentru cresterea copilului pana la
implinirea varstei de 2 ani incepand din data de ___________________ .

SEMNATURA:
______________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful