Sunteți pe pagina 1din 1

17 mai 2005 17 mai 2005

8 literar ¿i artistic 9
Dr. Lauren¡iu Teodorescu

Biografie
Annick de Souzenelle

Calea Dragonului - Ioan Ladea


medalion Ioan Ladea

medalion Ioan Ladea


Lui Ioan El a fost primul de la noi din ¡arå care a
Mereu credincios giuvaerului din sufletul tåu, l-ai regåsit. ¥n timpul unui sabat te-ai pornit de la text, de la analiza ideogramelor.
retras în prezen¡a unei absen¡e, trasând mai departe o dârå de luminå în întunericul vie¡ilor A fost primul care a refuzat så citeze textul
Doctorul Ioan Ladea s-a nåscut la 18 ºie, Doamne mare, care ridicå numai apa de la [supra]fa¡å, noastre. “Tu ai intrat în via¡å”. Noi, care încå mai suntem ie¿i¡i din ea, am primit de la pentru cå pânå atunci foarte multe idei luate
februarie 1935 (declarat în acte cu o zi mai în timp ce în adânc se pot petrece lucruri tine, care ai atins mereu esen¡ialul, când împår¡eai cu noi lumea, senza¡ia acestui esen¡ial de la un autor la altul, la a treia mânå
devreme), la Zårne¿ti-Bra¿ov, ca unic fiu al 14 mai 1997 (perioada anilor '80, chiar ¿coala fran¡uzeascå
unei familii de arti¿ti: tatål, Romulus Ladea
care se pot împlini ca påcate. Acolo, în care este deja via¡a prin care îi hråneai pe ai tåi ¿i pe studen¡i, sau îi vindecai pe bolnavii
structura mea din adânc, din care se care veneau la tine... avea acest mod de a reinventa acupunctura).
(1901-1970), cunoscut sculptor bånå¡ean, iar ºie, Doamne e o închinare pe care am Or, el s-a dus direct pe text pentru a se dumiri
mama, Lucia Ladea, nåscutå Piso (1915-1971), alcåtuie¿te con¿tientul ¿i subcon¿tientul meu Tu e¿ti cel care mi-a scris pentru a må invita în România. Ne-am întâlnit, într-o clipå
pictori¡å. Copilåria ¿i-a petrecut-o la Timi¿oara,
a¿ternut-o ca pe o parafå pe toate scrierile ce-au vrut de fapt så spunå chinezii într-un
pe care nu-l pot vedea decât într-o oglindå – în care fremåta ve¿nicia, una dintre acele clipe care nu mai apar¡in acestui timp ¿i care
Cluj ¿i Zårne¿ti. În 1949, este arestat, anchetat mele, dar ceea ce a urmat n-a fost demn de anumit context. A ¿tiut så aprofundeze foarte
care este închipuire - a¿a precum nu-mi pot ne adunå iar la un loc pe to¡i, aståzi, în jurul tåu. ¥n ciuda faptului cå nu a¿ putea så serios cultura chinezå ¿i så introducå textul
într-un proces ce incrimina cuiburile legionare închinat Domnului. Domnul se mânie atunci
¿i închis la Târg¿or, pentru reeducare, de¿i nu
vedea propriul iris! M-am speriat, le fiu alåturi tuturor alor tåi ¿i cå spa¡iul må desparte de ei, sunt acolo, pentru cå aceastå chinez medical în spa¡iul cultural al unei
când i se aduc ca jertfå vite betege sau
împlinise încå 14 ani. Eliberat dupå un timp, bånuindu-må de întrebuin¡area dragostei fa¡å clipå de ve¿nicie transcende spa¡iile lumii. Tu e¿ti acolo ¿i a¿ dori så confirm ceea ce- epoci. De aici a reu¿it så identifice sensuri
schiloade. De data asta va trebui så veghez
din lipså de probe, este retras de la ¿coalå de de Dumnezeu ca de un acoperi¿ sub care ¡i spuneam în prefa¡a pe care mi-o ceruse¿i pentru “Acupuncturå”: Ai cântat în casa deosebite care så clarifice, så lumineze asupra
tatål såu, în dorin¡a de a-l feri de alte provocåri
så nu adaug încå un påcat celor fåcute pânå
mi¿unå påcate încå neîmplinite, cresc în lumii ¿i acum, când tu ai plecat, bârnele ¿i cåpriorii casei continuå så cânte. unei bucå¡ele de text criptatå adeseori.
¿i influen¡e dåunåtoare. Astfel, va urma liceul acum din negrijå sau din ispitå. Acum nu
umbrå, î¿i a¿teaptå rândul. Am în¡eles cå în A fost cred primul care a atras aten¡ia cå
la cursurile fårå frecven¡å, citind avid în mai trebiue så fac concesii oamenilor, George Anca putem învå¡a sau cå putem îmbogå¡i o idee
biblioteca de acaså, iar în restul timpului,
rugåciune trebuie så må a¿tern lini¿tit, så fiu
presårând scrierea cu efecte sau demersuri pur poeticå din acupuncturå citind o carte de
muncind cot la cot cu ¡åranii care, ca ¿i cei din sigur cå Domnul va påtrunde în adâncul meu,
didactice, nu mai trebuie så dovedesc nimica
så Îl rog så nu må påråseascå, så Îl rog în
Eu îl våd pe Ioan Ladea printre noi. Copiii lui fiind aici, ca ¿i Ana Ladea, istorie chinezå sau chiar de gastronomie
familia sa, trudeau din greu, fiind considera¡i
chiaburi, så dea cotele enorme impuse de noul
prin citate, prin mårturii din vechime sau din so¡ia... Ladea o så fie din ce în ce mai tânår fa¡å de noi. Aceasta este chinezå. A fost printre primii care au sesizat
¿oaptå, fårå zbuciume ¿i exaltåri care s-au
regim popular. ilu¿tri. Jurnalul acesta e doar un omagiu sau o întâlnire „Ioan Ladea printre noi“. ¥l iubim pe Ladea pentru cå ¿i el ne-a cå dacå majoritatea lumii medicale cåuta så
aprins ¿i în alte rânduri, în alte fåpturi…
În 1953, intrå prin concurs la Facultatea de mai curând o tandre¡e notatå, adresatå interpreteze acupunctura prin prisma
Medicinå din Cluj, pe care înså nu apucå så o påmântului, întâmplårilor de aici, un fel de
Mântuirea, sfin¡irea fiin¡ei noastre, nu se iubit pe noi. tehnologiei ¿i ideilor noastre medicale de tip
termine, în anul V fiind din nou arestat, dobânde¿te, oricât ne-am for¡a, oricât ne-am european, chinezii, la origini, au cåutat de
jurnal de cålåtorie, care încearcå så
anchetat bestial ¿i închis, de aceastå datå, la
prelungeascå – fie ¿i numai pe hârtie – faptele
exalta sufletul. Totul vine doar de la Dr. Gabriela Hering Dr. Drago¿ Marinescu fapt så în¡eleagå universul, så-l exprime
Aiud, timp de trei ani. Precum mul¡i al¡i Dumnezeu ¿i numai prin U¿a Christos prin într-un limbaj cu un grad cât mai înalt de
întemni¡a¡i din acele timpuri, Ioan Ladea a care trec. Mi-a fost ¿i încå mi-e drag
care intru, låsându-må purtat. Dau cu nåvala ¥mi amintesc de cursurile pe care dr. Ioan Realitatea asta agapicå la care dr. Ladea simbolism, limbajul I Ching-ului exprimat
considerat toatå via¡a cå, intrând atunci în påmântul cu via¡a pe care o suportå deasupra Ladea le-a ¡inut la Facultatea de Medicinå, ne chema sau în care se dispunea imediat
închisoare, a på¿it pragul raiului ¿i cå acei trei
spre cer, dar puterea mea de a nåvåli nici nu într-un sistem binar, poate cel mai modern
nedreptå¡ilor ¿i suferin¡elor. Vina lui cea mare unde veneam cu entuziasm, puneam ce unul, doi sau trei erau în jurul dânsului
ani au echivalat „cursurile” unei Înalte poate urni fiin¡a mea îmbibatå ¿i îngreuiatå limbaj în care vorbesc aståzi calculatoarele.
este cå îngåduie moartea. Îngåduie întrebåri, iar dânsul ¡inea prelegerile. De este fascinantå. ¥n¡elegem cå e vorba de o Desigur cå ¿i pregåtirea lui matematicå l-a
Academii Morale. Dupå ie¿irea din deten¡ie, de atâtea påcate. Eu våd mântuirea ca venind
în 1962, a urmat o ¿coalå tehnicå medicalå,
schimbarea într-atât, încât o privire istea¡å cele mai multe ori ¿oca prin modul de a se aluzie la citatul biblic. Era evident un fapt ajutat så sesizeze acest lucru; ¿i dupå ce au
ea spre mine ¿i aflându-må lini¿tit în speran¡a
pentru a se putea angaja ca asistent medical. sau o mângâiere sunt retezate ¿i transformate exprima, prin modul de a te pune ¿i mai care punea omul (participantul) în fa¡a unei în¡eles legitå¡ile universului le-au aplicat în
mea. Må va curå¡a Christosul, må va purta
În 1965, profitând de acel început de dezghe¡, în putreziciune. Dacå mi-e drag påmântul, mult în dilemå, de a încerca så te punå în råspunderi care nu era cople¿itoare. Era o diferite aspecte particulare, unul dintre
se reînscrie în anul V al Facultå¡ii de Medicinå
pe bra¡e prin El Însu¿i, må va trece prin El,
via¡a, lumea, înseamnå cå mi-e drag ªi omul legåturå nu cu informa¡iile asupra råspundere care fåcea din tine încetul cu acestea fiind ¿i cel medical.
Generalå din Bucure¿ti, pe care o absolvå dupå må va oferi Tatålui. Eu nu pot face nimic. încetul så aparå spuse, ziceri, în¡elegeri de
lumesc, dar nu atotputernic ¿i dezlån¡uit, ci fenomenelor discutate, ci så producå
doi ani. Fiind înscris în acela¿i timp ¿i la Sunt prea ticålos. Ticålosule! care nu te credeai în stare pânå atunci. Asta Dr. Radu Pichiu
Facultatea de Matematicå (vis ce-l mo¿tenise
împåcat cu omul ceresc, supus lui, în anumite contradic¡ii ¿i så-¡i focalizeze
29 mai înseamnå cå prezen¡a dr. Ladea era
de la bunicul dinspre mamå, ajuns preot, dar a¿teptarea acelei vie¡i fårå sfâr¿it. ªi aten¡ia ¿i dorin¡a ca tu så påtrunzi în adânc.
alimentatå de o prezen¡å, de un fundal, de O så vå povestesc ceva destul de banal,
mare pasionat de tainele cifrelor), este trimis picioarele se supun capului – aici pe påmânt.
la un curs de anali¿ti-programatori, iar dupå 15 mai '997 Cred cå nu trebuie så cåutåm nici plåcerea, Începe så-mi fie drag caietul åsta, co¿ul o interioritate care avea o resurså a bogå¡iei dar de care m-am lovit în fiecare zi ¿i
ªi omul lumesc trebuie så se supunå celui Prof. Dan Sion - Los Angeles
absolvire, recomandat ca instructor-colaborator dar nici chinul. Pentru chin, prilejurile apar åsta în care îmi a¿tern gândurile care îmi care nu putea fi în nici un fel gâtuitå. Dr. anume necesitatea fiecårui pacient de a
ceresc tot aici. În rest, voia Domnului! Prin modul în care a tråit, Ioan a reu¿it, în
extern la CEPECA. În aceastå institu¡ie, se Toatå ziua sunt bântuit de felurite ispite. de la sine. Plåcerea trebuie cåutatå în bântuie mintea ¿i sufletul. Nu pe toate; sunt Ladea gåsise, cu ajutorul lui Dumnezeu, avea lini¿te. ¥n limba chinezå existå mai
împrietene¿te cu directorul Jony Niculescu care Supu¿enie pânå la moarte, ca fratele nostru mod magnific, så-¿i prelungeascå prezen¡a pornind de la datele privilegiate ale multe categorii de lini¿te, unele pentru noi
Le-a¿ descrie, dacå n-ar avea un caracter rugåciune, în gândurile înål¡ate Domnului. multe care abia må adie, apoi pier:
îi pune la dispozi¡ie o serie de cår¡i de chinezå uns Domn ¿i înål¡at la Dumnezeu, Iisus indefinit printre noi sub forma Dragonului. nucleului în care s-a format, ale familiei, sunt de-a dreptul hilare, iar altele
intim, dacå nu s-ar deforma pânå într-atât, Deci în Via¡å, ca ¿i în forma care înso¡e¿te fragmente de amintiri, solu¡ii la probleme
veche, limbå de care se va îndrågosti ¿i prin Christos. Deci gânduri spontane, imagini, ¥ntreaga sa via¡å o confirmå ¿i sper så o calitå¡ile extraordinare ale pårin¡ilor înfå¡i¿eazå imaginea unui acoperi¿ sub care
care va påtrunde în zone nebånuite pânå atunci. încât så fie de nerecunoscut atunci când se opera de artå, FRUMOSUL: necesar e ¿i care au fost de mult consumate de via¡å, confirmåm ¿i noi cei råma¿i aici. A¿a l-am
întâmplåri cu tâlc sau cu urmåri, figuri, dânsului, ale prietenilor de claså, de o se gåse¿te o femeie. Nu ¿tiu... probabil în
În anul în care CEPECA a fost trecutå în scot din adâncuri, atunci când sunt ridicate suficient! Nici mai mult, nici mai pu¡in! vise, închipuiri, poate dragoni råtåci¡i sau cunoscut noi pe Ioan, a fost o confirmare
prieteni, du¿mani. De mult, tare de mult, îmi anvergurå incredibilå, printre care s-a taoism erau alte reguli, odatå ce dacå aveai
subordinea Universitå¡ii „ªtefan Gheorghiu”, în luminå. Seara, când må apropii de Doamne, ajutå pe toatå lumea! ªi fie ca doar stafiile lor, buimaci, care tråiesc în alte vie a Dragonilor, un exponent al Yang-ului
Ioan Ladea, Jony Niculescu ¿i mul¡i al¡ii au doream un astfel de jurnal, dar poate cå format, pornind de la harul pe care i-l oferise o femeie în caså aveai lini¿te... ¥n zilele
rugåciune, din pricina lor, am o nelini¿te, o umezeala bel¿ugului ¿i cåldura dragostei lui lumi ¿i din neaten¡ie nimeresc peste mintea (cite¿te Informa¡ie, Adevår) formator ¿i
fost da¡i afarå, ca indezirabili. Dupå un timp a Dumnezeu n-a vrut så îl încep pânå acum. Dumnezeu. Gåsise o cale prin care evoca moderne de multe ori se întâmplå invers.
stare de îndoialå, de remu¿care, care îmi Dumnezeu så încol¡eascå în noi ¿i så creascå mea care se înal¡å ca o antenå så prindå aducåtor de schimbare corectivå. El nu putea, periodic episodul evanghelic în care este
fost înså „recuperat” de Mircea Mali¡a ¿i Ieri m-a sunat Kespi. Câtå bucurie! Un alt caracter mi se pare mai aproape de
întunecå seninåtatea atât de trebuincioaså mlådi¡a mântuirii. Cåci mântuirea este ¿i un mesaje ori så se ofere påsårilor ostenite de prin natura sa, så reziste unei erori pe care comparatå ¥mpårå¡ia cu ogorul în care
angajat într-un laborator de modele matematice Credeam cå a murit, cå a på¡it ceva råu, ceea ce ar însemna lini¿tea unui eventual
de prognozå, din munca de cercetare din acea mul¡umirilor care ocupå cea mai mare parte plutire. Pe câte unul din aceste gânduri îl så nu o sesizeze, sublinieze ¿i îndrume spre cineva gåse¿te o comoarå, î¿i vinde tot ¿i
mi-era teamå. Cople¿it de propriile groaze fapt, dar este ¿i un sim¡åmânt. Nenea Mitu pacient, este un caracter chinezesc care
perioadå rezultând primele cursuri de din încercarea de a ne apropia de Dumnezeu. prind, îl sortesc iscodirii de seara, îl descos, corectare. Maniera în care s-a luptat så ne cumpårå acel ogor. Acea comoarå, acea
pe care Dumnezeu le-a îngåduit så se Pabat må întreba: „Te sim¡i mântuit?“ sau clådeascå pe noi cei din jurul såu - cåutând înfå¡i¿eazå un acoperi¿ sub care se gåse¿te
informaticå din ¡ara noastrå. Descoperit de Cuvântul citit ne stârne¿te deznådejdile – care îl råstignesc aici pe hârtie, pentru a-l reciti resurså, n-avea nici o cale de a se gâtui.
înghesuie deasupra necredin¡ei mele, am uitat „e¿ti mântuit?“. Nu în toatå vremea, nu så în¡elegem ¿i så împårtå¿im cu el misterul, o inimå ¿i sub aceasta se gåse¿te un vas
profesorul Nae Teodorescu, este angajat o pentru mine sunt doar întâmplåtoare ¿i cândva sau a-l låsa întâmplårii de a fi gåsit Mai mult, oferea în permanen¡å fa¡ete noi,
perioadå la catedra de ecua¡ii ¿i la centrul de så må rog pentru el. Må gândeam mereu la mereu. Oare asta e ¿ovåire pe calea mântuirii? întrebårile ¿i bucuria unor confirmåri din atât ritual de sacrificiu. Så sacrifici inima
întotdeauna pricinuite de îndoieli -; Oare nu întorc mereu capul cu nostalgie spre de vreun urma¿, care så se scalde cu un caleidoscop de minuni ¿i î¡i genera prin într-un spa¡iu delimitat interior este un
calcul al Universitå¡ii din Bucure¿ti. Lini¿tea maestru, dar nu îl includeam în rugåciunile de generosul domeniu tradi¡ional chinez -
nu va dura înså prea mult. Format la ¿coala mul¡umirile sunt partea frumoaså a cele lume¿ti? Christos spune cå cei ce se curiozitate ¿i voluptate în intimitatea rezonan¡å încetul cu încetul imaginea drum care duce la lini¿te.
mele. Prin telefon mi-a mul¡umit pentru ne-a impregnat ¿i ne-a fost temelia a ceea ce
lipsei de compromis a închisorilor, nu poate så rugåciunii. Poate un om, dåruit nu numai cu înainta¿ului din care, poate, a mo¿tenit ceva. traseului pe care tu îl ai de fåcut pentru a El rezoneazå foarte bine cu conceptul
rugåciunile pe care nu le fåcusem! Câtå uitå îndåråt nu sunt destoinici pentru suntem ¿i vom fi.
råmânå nepåsåtor la ceea ce se întâmplå în jur Via¡å, ci ¿i cu bucurii, fie ¿i mårunte (dar nu Deci fårå preten¡ii literare, fårå morgå sau intra în propria-¡i rådåcinå. de bazå folosit în medicina chinezå ¿i
¿i, nemairåbdând situa¡ia politicå devenitå din ru¿ine! Acum må rog, ¿tiind cå rugåciunea e Împårå¡ia lui Dumnezeu. Trag nådejde cå voi
sunt mårunte, sunt doar împrå¿tiate în stropi primi ¿i eu banul de trecere în rai, cu toate grijå de prezentare. Astå searå, o veche anume echilibrul. Nu po¡i så ai lini¿te dacå
ce în ce mai apåsåtoare, se alåturå în 1977 în afarå de timp, deci are ¿i efect retroactiv. ¥mpreunå cu dr. J.-M. Kespi
peste întreaga zi), ferit de necazuri care sfâ¿ie cå am venit mai târziu. Må tem înså så nu fi obsesie care a båtut la u¿å, surprinzându-må nu ai echilibru. Nu po¡i så stai în echilibru
mi¿cårii de protest ini¡iate de Paul Goma. Au Dumnezeu så må ierte. Omul trupesc din
urmat, cum era firesc, o nouå arestare, anchete, sau uzeazå, un astfel de om poate mul¡umi, prin insisten¡a cu care revine: omul între dacå nu ai lini¿te. Cât de multå lini¿te
mine så se desfete cu dimine¡ile de varå, cu întârziat într-adins, pentru a mai zåbovi în
perchezi¡ii, desfacerea contractului de muncå… când ¿tie cå a cochetat cu ispita, chiar dacå Cer ¿i Påmânt ¿i urma lui. Cåci, dupå ce a poate så aibå un om în ziua de aståzi?
pâinea, cu apa, dar o desfåtare cuviincioaså, påcat! Am mare nevoie de ajutorul lui
În lipsa oricårui alt venit, se întoarce la nu s-a låsat împins pânå la a fåptui påcatul? fost Centru, loc prin care Cerul se confrunta Destul de pu¡inå. Noi suntem caracteriza¡i
medicinå, recuperarea ¿i între¡inerea sportivilor supuså Omului Ceresc, un soi de popas de Dumnezeu care så må întåreascå ¿i împingå mai mult de a¿a-zisul „vânt al ficatului“
ªi nu doar nelini¿te ¿i îndoialå, ci ¿i ru¿ine spre cale, cu o convingere care så nu îngåduie cu Påmântul, sfâr¿e¿te prin a se retrage, ce
pårându-i-se cea mai inofensivå op¡iune. În odihnå spre Via¡a Ve¿nicå. Sunå a epitaf decât de lini¿te. Vechii taoi¿ti asociau
aceastå perioadå începe så aplice cuno¿tin¡ele cå, în fiecare searå, må hotåråsc så alung uitatul îndåråt. Acum, de multe ori, må e de sorginte terestrå în ¡årânå, ce e suflu
jurnalul meu, a¿a ¿i este, o scriere råmaså ¿i lini¿tea cu contempla¡ia. De multe ori
de acupuncturå dobândite în urma lecturilor ispita îndatå ce se apropie, cer ajutor pentru socotesc „cåldicel“ ¿i îmi e teamå. Må voi Divin, în Cer. O moarte seamånå cu o
dupå ce faptele au trecut, ¿i dupå cel ce le-a m-am întrebat ce e contempla¡ia? Este o
„chineze”. Au loc recuperåri miraculoase ¿i asta ¿i, a doua zi, când ea se apropie pe ruga så capåt puterea! despår¡ire între Cer ¿i Påmânt, unite pânå
vindecåri ce îi aduc în scurt timp o mul¡ime de
asistat a adormit. capacitate de a recep¡iona semnale din
furi¿, amestecatå cu umbre, pitindu-se dupå atunci în omul care moare ¿i care nu mai
pacien¡i, dintre care unii grav bolnavi, fårå nici De mâine s-ar putea så încep lucrul. exterior fårå o implicare personalå sau este
falduri, råsfå¡ându-se cå se face cå nu ¿tie cå 16 mai '997 este un loc în care cele douå – Cerul ¿i
o ¿anså din punctul de vedere al medicinii ªomajul e ca o vacan¡å luatå din motive de o capacitate de a face parte din lumea
alopate. Uimit la început, convins apoi de e sim¡itå, poate chiar a¿teptatå, eu må feresc E clar cå råul nu vine din noi. Ispitele nu Påmântul – se întâlnesc. Locul råmâne „va- înconjuråtoare modelând-o ¿i prin
deces. ªi datoriile cresc; lumea te vrea
practicå ¿i mul¡umind lui Dumnezeu pentru de mine, må fac viteaz cå nu må tem de ea, sunt nici dorin¡e, nici plåceri, sunt pur ¿i cant“, dar pentru pu¡inå vreme, cåci e repede semnalele tale? ¥n orice caz, se pare cå
contribuabil. Acum îi în¡eleg pe anahore¡i,
acest dar, se va dedica cu toatå fiin¡a sa, pânå tocmai pentru a nu o alunga pe datå ce o simplu îndemnuri de a ie¿i din ordinea lui ocupat. Ca ¿i Timpul. ªi totu¿i, acolo, atât noi o pierdem, a¿a cum pierdem ¿i lini¿tea,
la sfâr¿itul vie¡ii, acestei „arte” a vindecårii
retra¿i nu din la¿itate, ci pentru a nu mai
simt, pentru a o låsa så se apropie, pentru a Dumnezeu pentru care suntem fåcu¡i. La Påmântul, cât ¿i Cerul dobândesc o ranå. O a¿a cum pierdem ¿i echilibrul. Care ar fi
prin acupuncturå. contribui la ceea ce eu numesc batjocura pe
schimba måcar o vorbå-douå cu ea, ranå care se vindecå printr-o cicatrice care calea de a remedia aceste dezamågiri
Pe lângå cursurile de informaticå amintite care au fåcut-o oamenii din via¡a de pe marginile mele stå haosul care må hår¡uie¿te.
mai sus, pe lângå teza de doctorat în ¿tiin¡e fåcându-må cå nu ¿tiu cine e. Apoi, supårat nu se poate ¿terge. E plin Cerul de cicatrici, interioare ale fiecåruia? Am învå¡at de la
påmânt. ªi asta de când n-au mai ascultat Poate ¿i pe dinlåuntru sunt gol ¿i acolo s-a
medicale ¿i cår¡i din aceea¿i sferå (douå volume de lunecare, o alung, a¿teptând-o iar så se e plin Påmântul de morminte. S-au a¿ternut Ioan Ladea cå putem så ne reîntoarcem la
Cerul, ci propriul împårat, propriul cap, furi¿at neantul cu Hundunul1 lui. Sunt asaltat
de Acupuncturå, din cele opt proiectate, apropie. Nu ¿tiu bine ce e fårådelegea. Cred straturi de morminte, pânå la adâncimi mari, caracterele chineze¿ti: sacrificiul inimii
supus trupului ¿i nu supunând trupul. ¿i doar la¿itatea sau curiozitatea, orgoliul care
Holocaustul medicinii alopate), Ioan Ladea, cå dacå trupul mi-a fost dat, îmi e îngåduit ¿i uneori nu se mai ¿tie cum a fost cel care într-un spa¡iu interior, echilibrul ¿i eventual
ca un veritabil spirit renascentist, a fost atras „Împårat dintre ai no¿tri ¿i pentru noi.“ må face så cred cå l-a¿ putea birui, nu ¿tiu! o femeie în caså.
så må bucur de el. Cred cå fårådelegea începe tråia înainte de a provoca rana ¿i apoi
¿i de artå. Era un meloman, admirator pânå la Jalnic. Împårat e unul singur, în Cer; chiar Asta voiau ¿i daoi¿tii, så råmânem în natura
venera¡ie al lui Bach, Wagner ¿i Chopin, ale dacå a fost „dintre ai no¿tri“, a ascultat de acolo unde încep så må bucur peste måsurå cicatricea. Råmân doar semnele durerii, cåci Dr. fizician Aurel Salaba¿ - Germania
noastrå. Cåci noi n-am fost zåmisli¡i în orice ranå doare. Durerea „trece“, dar
cåror biografii le ¿tia în detaliu, cunoscåtor Dumnezeu; a venit så ne împace cu de mult, adicå acolo unde nu sesizez bucuria

Un gând despre dragonul perlei


pustiu! Nouå ne-a fost datå ¿i på¿unea din încotro se duce, nu ¿tim. οi însemneazå o
rafinat ¿i mare iubitor de literaturå, printre ca pe ceva care face parte din desfå¿urarea
prefera¡ii lui numårându-se Pavel Dan, Dino Dumnezeu, så ¿teargå din capul nostru care så ne hrånim ¿i în care så zburdåm.
normalå a Vie¡ii, ci o caut, o provoc, urmå ¿i se „consumå“, piere. A fost un loc
Buzzati, Flaubert, Ibsen, Villon, Baudelaire, „supu¿enia“ acordatå trupului. Un nou cap, Numai så n-o påråsim!
abåtându-må de la calea fireascå. Sunt såtul, în care Cerul poruncea Påmântului ¿i acesta
Rilke, Blaga ¿i iubitul Hölderlin, poe¡i din care supus doar Domnului ¿i a¿teptând trecerea Mâine e ziua lui Ionu¡, împline¿te 33 de
putea recita în române¿te sau în original o searå dar våd o mâncare al cårei gust îmi place, ¿i se supunea. Poate strâmb ¿i cu ezitåri. S-a Ion era fire de poet ¿i multe vise trebuie så fi avut, dar printre cunoa¿terii. ¥¿i dore¿te perla sau este de-al perlei? Nu ¿tiu, zboarå
la o altå Via¡å. Cum o fi? N-am nici cea ani. A¿ vrea ca rugåciunile mele så îl ajute, cele mai apropiate inimii cred cå-i era cel al „crescåtoriei de împreunå… Da, da, dar dragonul flåcåri scuipå…. dar nu e focul
întreagå. Pu¡ini ¿tiu înså cå doctorul Ladea a iau o împunsåturå de furculi¡å. Sau douå. împlinit porunca, Cerul a plecat în alte
mai vagå idee. Nu e treaba mea. Oricum ar cåci eu n-am cu ce. Nådejdea mea e la Tine, dragoni“. Mult timp nu l-am în¡eles; nu l-am în¡eles pentru cå, lui focul nostru, iar perla adevårului curat se plåmåde¿te. Pe
scris la rândul lui literaturå: jurnale, poezii, o Îmbuibarea! Ar trebui tråit la limitå, locuri, Påmântul s-a odihnit ¿i n-a mai
pieså despre Iov. Un jurnal ¡inut în timpul unei fi, så må gåsesc ¿i eu acolo, så nu fi distrus Doamne! pe de o parte, apårea ¿i dispårea iute în efervescen¡a orelor cåile dragonului, Ladea cobora adevårul în fiecare zi, ¿i o fåcea
neacumulat nimic în plus, fårå abatere fåcutå ascultat. A urmat o ranå, o durere, o cicatrice
cålåtorii în America de Sud, Jurnal de Quito, peste måsurå de mult ¿i de nereparat omul petrecute lângå Ladea, iar pe de altå parte…. tare multe feluri de domne¿te. Sau poate cå-l ridica din perlele apelor, culcu¿ul
peste care s-a a¿ternut un mic pustiu, atâta
a fost publicat de George Anca în 1996. Restul fåcut de Dumnezeu. Se va ameliora – sper doar de dragul satisfac¡iei. Asta în¡eleg. Dar 23 mai dragoni locuiesc împrejurimile: dragoni påzitori de comori (oh dragonilor…cine ¿tie? Råsfoiesc amintirile acum primåvara ¿i
încercårilor sale literare, nåscute dintr-o tråire
cât så încapå în el un alt loc de întâlnire. da! este în¡elepciunea o comoarå!), dragonii de påmânt ståpânind må cuprinde dorul, iar visul crescåtoriei de dragoni îmi pare ¿i
– pe parcurs. El [jurnalul] doar consemneazå de ce så chinui corpul, de ce så îl
autenticå ¿i de aceea bine ferite de ochi Tot între Cer ¿i Påmânt, pentru acelea¿i peste ape, dragonii vremii – ai norilor ¿i vântului, dragonii cu 5 mai frumos. Cred cå ochii de dragon ne-au privit ¿i ne-au molipsit
– cum am zis la început – gânduri curente. schingiuiesc? Numai pentru a nu-l låsa Astå searå, în timpul rugåciunii, m-a
iscoditori ¿i critici, au råmas în manuscris, porunci ¿i împliniri. Apoi alte dureri. degete ai orânduitoarelor puteri cere¿ti, dragonii perlei ¿i câ¡i or cu ceva ¿i nu stiu ce... Se zice cå dragonii pun ouå, cå ouåle sunt
Ei, astea sunt. E drept, l-a¿ fi vrut mai liber, lini¿tit? Sau preventiv, pentru a nu încol¡i cuprins un fior de dragoste de Dumnezeu,
amestecate printre miile de foi ¿i fi¿e din vraful Asemenea. mai fi… de cinci culori ¿i cå nu e bine så stai lângå ou când iese puiul.
de dosare aflat în biblioteca locuin¡ei de la mai nedeterminat, dar nu må pot descåtu¿a prin ungherele mai întunecate pofta care cum må cuprinde adesea. M-am gândit, astå Pårea Ladea så se în¡eleagå bine cu ei cu to¡i, ¿i am început Locuiesc tinerii dragoni 1000 de ani ¿i pe påmântul oamenilor…
Joi¡a. dintr-odatå de ticurile zilnice. Mul¡umesc, zåmisle¿te påcatul! Nu cred în legitimitatea searå pentru întâia oarå, cå acest fior al 1 Hun Dong sau Hundun, haosul atunci så bånuiesc cå Ion ….fiin¡a el însu¿i un dragon. Eu cred Nu gre¿esc dacå spun: Binecuvântate sunt cåile Domnului,
Carmen Brågaru Doamne, pentru ce-mi oferi! Ajutå-må! profilaxiei. E o tâmpenie så sufli în iaurt! sufletului ar putea fi asemenea unui val de primordial personificat, în mitologia chinezå cå era un dragon de-al perlei. Perla adevårului, a vie¡ii ¿i binecuvântate sunt cårårile dragonilor!