P. 1
FISA POSTULUI invatator

FISA POSTULUI invatator

|Views: 1,677|Likes:
Published by Ana Maria Chiriluc

More info:

Published by: Ana Maria Chiriluc on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Unitatea de învăţământ ____________________________ Localitatea/ adresa ________________________________

FIŞA OPERAŢIONALIZATĂ A POSTULUI NR. ________
DENUMIREA POSTULUI: Învăţător la _______________________________________________ GRAD PROFESIONAL AL OCUPAŢIEI POSTULUI – Învăţământ primar I. DESCRIEREA POSTULUI 1. Studii ______________________________________________________________ 2. Studii specifice postului ________________________________________________ 3. Vechime _______________________ 4. Grad didactic ___________________ 5. Relaţii: a). de subordonare: ___________________________________________________ b). de colaborare _____________________________________________________ II. OBIECTIV GENERAL

Instruirea şi educarea copiilor cu vârsta între 6 şi 11 ani în conformitate cu cerinţele Legii Învăţământului
III. OBIECTIVE SPECIFICE limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educaţiei pentru societate, astfel încât, după terminarea studiilor, pe tot parcursul vieţii , să fie toleranţi faţă de opinii diferite. 2. învăţătorul permite fiecărui elev să –şi urmeze drumul personal de evoluţie, oferindu-i modelul de comportament civilizat, etic, de limbaj şi echilibru emoţional şi prin exemplul preocupării pentru dezvoltare şi menţinere la curent cu cercetare psihologică contemporană în general şi în domeniul său, în particular. 1. Învăţătorul instruieşte şi educă prin tipuri de activităţi specifice, urmărind obiective cognitive, de

SARCINI DE SERVICIU
I. Comunicare 1 Comunicarea interpersonală învăţător/elev alegerea/selectarea metodelor de comunicare adecvate unor situaţii diverse;modul de transmitere al informaţiilor şi calitatea acestora în raport cu obiectivele propuse; construirea unor situaţii de comunicare care să faciliteze comunicarea elev-elev. Comunicarea între cadre utilizarea limbajului specific unor domenii conexe, didactice în vederea colaborării cu colegii pentru realizarea interdisciplinarităţii şi, după caz, a transcurricularităţii; comunicarea/colaborarea cu alte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite strategii în vederea eficientizării demersului didactic.

2

Formarea capacităţii de lucru în echipă. Curriculum 1 Programarea Cunoaşterea curriculum-ului şcolar şi selectarea activităţilor de învăţare activităţilor de conforme cu acesta. Realizarea schiţei/proiectului didactic şi adaptarea demersului la situaţiile concrete create. 5 Dezvoltarea condiţiei Capacitatea de a forma şi dezvolta priceperi şi deprinderi motrice cu fizice aplicabilitate în contexte de viaţă diferite.II. conform cu capacităţile de învăţare ale elevilor. 6 Dezvoltarea simţului Formarea şi dezvoltarea deprinderilor specifice. Asigurarea unei instruiri eficiente prin tipurile de lecţii şi strategiile interactive şi participative. 2 Dezvoltarea de Capacitatea de selectare a conţinuturilor pentru curriculum opţional. activităţile formativSelectarea unor opinii formulate de familie pentru o strategie educativă educative adecvată. extraşcolare III. Relaţia familie-şcoală-societate 1 Menţinerea relaţiei Oferă familiei informaţii periodice. despre progresul şcolar. Îndrumă familia către surse specializate pentru consiliere. Capacitatea de a implica într-un demers formativ-educativ coerent. tehnici de lucru şi deprinderilor practice metode în funcţie de necesităţi şi posibilităţi. . extracurriculare şi Valorificarea activităţilor extraşcolare în cadrul activităţilor didactice. relevante. care învăţătorul nu Creativitate în selectarea activităţilor şi situaţiilor de lucru. 3 Coordonarea Proiectarea şi realizarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare în activităţilor concordanţă cu obiectivele educaţionale stabilite. Folosirea de metode şi procedee care să contribuie la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru. care să sprijine dezvoltarea elevului. NOTĂ: În cazul în Elaborarea programei pentru CDS. familie-şcoală comportamentul social şi stilul de învăţare al elevilor. Descoperă unor comportamente/fenomene şi identificarea modalităţilor de soluţionare. 7 Formarea Capacitatea de a selecta şi folosi mijloace de instruire. Dezvoltarea creativităţii prin activităţi specifice. Compararea periodică a conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea acestora conform situaţiei reale. Evaluarea continuă a deprinderilor motrice pentru a ameliora deficienţele de execuţie şi viciile de atitudine. în condiţiile respectării cerinţelor legislative în vigoare. Conceperea planificărilor calendaristice în funcţie de durata semestrelor şi de curba de efort a elevilor. curriculum opţional astfel încât să răspundă obiectivelor propuse şi nevoilor elevului. punctajul se redistribuie la ceilalţi indicatori 3 Elaborarea schiţei/a Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţii în proiectului didactic concordanţă cu programa şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor. artistic Dezvoltarea capacităţii de descifrarea şi înţelegere a mesajului artistic. Utilizarea strategiilor interactive. material didactic Foloseşte materialul didactic. 4 Asigurarea cu Identifică necesarul de material didactic adecvat. învăţare Analizarea şi selectarea din oferta de manuale/mijloace auxiliare. predă opţionalul. participative. 2 Implicarea familiei în Informaţii reciproce periodice.

Data: 01. de particularităţile de vârstă ale elevilor şi evoluţia lor. Formarea şi consolidarea deprinderilor de citit-scris... la care subsemnatul ader. Consemnarea ritmică a rezultatelor în caietul personal al învăţătorului şi în catalog. . Selectarea şi aplicarea tehnicilor/instrumentelor alternative de evaluare. Formarea noţiunilor şi conceptelor fundamentale prin utilizarea permanentă a terminologiei specifice. Formarea deprinderilor de autocontrol prin aplicarea unor operaţii de verificare adaptate fiecărei discipline.IV. Motivarea şi corectarea comportamentului elevului prin aplicarea recompenselor şi sancţiunilor.2011 _______________________ . Numele şi prenumele titularului: Semnătura: ________________________ Director. Participarea la acţiuni de formare continuă organizate de organismele abilitate. Aprecierea rezultatelor să conducă la măsuri de ameliorare sau dezvoltare. de a evalua obiectiv comportamentul social al elevului. obligându-mă să respect prevederile din contractul colectiv de muncă.. Identificarea propriilor nevoi de formare în urma autoevaluării obiective. 5 V. municipiu/judeţ.. Formarea deprinderilor de studiu individual prin metode şi tehnici eficiente.. de forma de organizare a instruirii. Utilizarea celor trei tipuri de evaluare.. şi Federaţiile Sindicale reprezentative din învăţământ. adecvate obiectivelor curriculare şi conţinuturilor.. Participare la activităţile de perfecţionare organizate de şcoală. Formarea elevilor 1 Organizarea şi amenajarea spaţiului de lucru 2 Dezvoltarea comportamentului social 3 4 Formarea instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare Dezvoltarea capacităţii de învăţare Identifică necesităţile de amenajare a spaţiului şcolar în funcţie de disciplina. cu nr... Amenajarea spaţiului de lucru conform condiţiilor de igienă. Prezentarea şi comunicarea rezultatelor şcolare în format descriptiv pentru motivarea fiecărui calificativ acordat. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de dezvoltare orală şi scrisă prin procedee şi metode specifice. în termeni accesibili pentru elevi şi părinţi.. 1 Dezvoltarea capacităţilor de gândire exactă prin instruirea în ştiinţe generale Evaluarea Evaluarea rezultatelor şcolare Aprecierea rezultatelor şcolare 2 3 Înregistrarea rezultatelor şcolare VI. Elaborarea de descriptori de performanţă pentru unităţi de conţinut restrânse. Dezvoltarea profesională 1 Autoevaluare Participare la activităţi de formare În temeiul legii şi al contractului colectiv de muncă încheiat între MECT. prin crearea situaţiilor de învăţare care să asigure încadrarea acestora în sisteme coerente şi logice. Promovarea valorilor de interculturalitate. Formarea capacităţii de calcul matematic. Capacitatea de a explica regulile sociale.09. astfel încât să răspundă standardelor curriculare de performanţă. se încheie prezenta fişă individuală a postului. Completarea „Caietului de evaluare” al elevului oferind familiei informaţiile necesare pentru aplicarea măsurilor ce se impun..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->