P. 1
FISA POSTULUI invatator

FISA POSTULUI invatator

|Views: 1,677|Likes:
Published by Ana Maria Chiriluc

More info:

Published by: Ana Maria Chiriluc on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Unitatea de învăţământ ____________________________ Localitatea/ adresa ________________________________

FIŞA OPERAŢIONALIZATĂ A POSTULUI NR. ________
DENUMIREA POSTULUI: Învăţător la _______________________________________________ GRAD PROFESIONAL AL OCUPAŢIEI POSTULUI – Învăţământ primar I. DESCRIEREA POSTULUI 1. Studii ______________________________________________________________ 2. Studii specifice postului ________________________________________________ 3. Vechime _______________________ 4. Grad didactic ___________________ 5. Relaţii: a). de subordonare: ___________________________________________________ b). de colaborare _____________________________________________________ II. OBIECTIV GENERAL

Instruirea şi educarea copiilor cu vârsta între 6 şi 11 ani în conformitate cu cerinţele Legii Învăţământului
III. OBIECTIVE SPECIFICE limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educaţiei pentru societate, astfel încât, după terminarea studiilor, pe tot parcursul vieţii , să fie toleranţi faţă de opinii diferite. 2. învăţătorul permite fiecărui elev să –şi urmeze drumul personal de evoluţie, oferindu-i modelul de comportament civilizat, etic, de limbaj şi echilibru emoţional şi prin exemplul preocupării pentru dezvoltare şi menţinere la curent cu cercetare psihologică contemporană în general şi în domeniul său, în particular. 1. Învăţătorul instruieşte şi educă prin tipuri de activităţi specifice, urmărind obiective cognitive, de

SARCINI DE SERVICIU
I. Comunicare 1 Comunicarea interpersonală învăţător/elev alegerea/selectarea metodelor de comunicare adecvate unor situaţii diverse;modul de transmitere al informaţiilor şi calitatea acestora în raport cu obiectivele propuse; construirea unor situaţii de comunicare care să faciliteze comunicarea elev-elev. Comunicarea între cadre utilizarea limbajului specific unor domenii conexe, didactice în vederea colaborării cu colegii pentru realizarea interdisciplinarităţii şi, după caz, a transcurricularităţii; comunicarea/colaborarea cu alte cadre didactice pentru a identifica cele mai potrivite strategii în vederea eficientizării demersului didactic.

2

care să sprijine dezvoltarea elevului. Utilizarea strategiilor interactive. activităţile formativSelectarea unor opinii formulate de familie pentru o strategie educativă educative adecvată. Descoperă unor comportamente/fenomene şi identificarea modalităţilor de soluţionare.II. extracurriculare şi Valorificarea activităţilor extraşcolare în cadrul activităţilor didactice. 3 Coordonarea Proiectarea şi realizarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare în activităţilor concordanţă cu obiectivele educaţionale stabilite. punctajul se redistribuie la ceilalţi indicatori 3 Elaborarea schiţei/a Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţii în proiectului didactic concordanţă cu programa şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor. NOTĂ: În cazul în Elaborarea programei pentru CDS. Curriculum 1 Programarea Cunoaşterea curriculum-ului şcolar şi selectarea activităţilor de învăţare activităţilor de conforme cu acesta. 7 Formarea Capacitatea de a selecta şi folosi mijloace de instruire. Îndrumă familia către surse specializate pentru consiliere. 4 Asigurarea cu Identifică necesarul de material didactic adecvat. Dezvoltarea creativităţii prin activităţi specifice. Realizarea schiţei/proiectului didactic şi adaptarea demersului la situaţiile concrete create. Evaluarea continuă a deprinderilor motrice pentru a ameliora deficienţele de execuţie şi viciile de atitudine. 2 Dezvoltarea de Capacitatea de selectare a conţinuturilor pentru curriculum opţional. Folosirea de metode şi procedee care să contribuie la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru. Relaţia familie-şcoală-societate 1 Menţinerea relaţiei Oferă familiei informaţii periodice. în condiţiile respectării cerinţelor legislative în vigoare. tehnici de lucru şi deprinderilor practice metode în funcţie de necesităţi şi posibilităţi. Compararea periodică a conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea acestora conform situaţiei reale. participative. material didactic Foloseşte materialul didactic. Capacitatea de a implica într-un demers formativ-educativ coerent. . Conceperea planificărilor calendaristice în funcţie de durata semestrelor şi de curba de efort a elevilor. artistic Dezvoltarea capacităţii de descifrarea şi înţelegere a mesajului artistic. învăţare Analizarea şi selectarea din oferta de manuale/mijloace auxiliare. 5 Dezvoltarea condiţiei Capacitatea de a forma şi dezvolta priceperi şi deprinderi motrice cu fizice aplicabilitate în contexte de viaţă diferite. curriculum opţional astfel încât să răspundă obiectivelor propuse şi nevoilor elevului. extraşcolare III. care învăţătorul nu Creativitate în selectarea activităţilor şi situaţiilor de lucru. Formarea capacităţii de lucru în echipă. Asigurarea unei instruiri eficiente prin tipurile de lecţii şi strategiile interactive şi participative. despre progresul şcolar. familie-şcoală comportamentul social şi stilul de învăţare al elevilor. conform cu capacităţile de învăţare ale elevilor. relevante. predă opţionalul. 2 Implicarea familiei în Informaţii reciproce periodice. 6 Dezvoltarea simţului Formarea şi dezvoltarea deprinderilor specifice.

Formarea deprinderilor de autocontrol prin aplicarea unor operaţii de verificare adaptate fiecărei discipline.. Capacitatea de a explica regulile sociale. prin crearea situaţiilor de învăţare care să asigure încadrarea acestora în sisteme coerente şi logice. Data: 01. adecvate obiectivelor curriculare şi conţinuturilor. Promovarea valorilor de interculturalitate. Formarea elevilor 1 Organizarea şi amenajarea spaţiului de lucru 2 Dezvoltarea comportamentului social 3 4 Formarea instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare Dezvoltarea capacităţii de învăţare Identifică necesităţile de amenajare a spaţiului şcolar în funcţie de disciplina. Amenajarea spaţiului de lucru conform condiţiilor de igienă. Participarea la acţiuni de formare continuă organizate de organismele abilitate. Prezentarea şi comunicarea rezultatelor şcolare în format descriptiv pentru motivarea fiecărui calificativ acordat.2011 _______________________ .. . 1 Dezvoltarea capacităţilor de gândire exactă prin instruirea în ştiinţe generale Evaluarea Evaluarea rezultatelor şcolare Aprecierea rezultatelor şcolare 2 3 Înregistrarea rezultatelor şcolare VI. astfel încât să răspundă standardelor curriculare de performanţă. Participare la activităţile de perfecţionare organizate de şcoală. Identificarea propriilor nevoi de formare în urma autoevaluării obiective..IV... Formarea deprinderilor de studiu individual prin metode şi tehnici eficiente. municipiu/judeţ. se încheie prezenta fişă individuală a postului. Formarea şi consolidarea deprinderilor de citit-scris. Formarea capacităţii de calcul matematic. Selectarea şi aplicarea tehnicilor/instrumentelor alternative de evaluare. în termeni accesibili pentru elevi şi părinţi. Numele şi prenumele titularului: Semnătura: ________________________ Director.. Dezvoltarea profesională 1 Autoevaluare Participare la activităţi de formare În temeiul legii şi al contractului colectiv de muncă încheiat între MECT. Consemnarea ritmică a rezultatelor în caietul personal al învăţătorului şi în catalog. Elaborarea de descriptori de performanţă pentru unităţi de conţinut restrânse. şi Federaţiile Sindicale reprezentative din învăţământ.. Motivarea şi corectarea comportamentului elevului prin aplicarea recompenselor şi sancţiunilor. de particularităţile de vârstă ale elevilor şi evoluţia lor. obligându-mă să respect prevederile din contractul colectiv de muncă.. de forma de organizare a instruirii. cu nr..09.. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de dezvoltare orală şi scrisă prin procedee şi metode specifice. Aprecierea rezultatelor să conducă la măsuri de ameliorare sau dezvoltare. Completarea „Caietului de evaluare” al elevului oferind familiei informaţiile necesare pentru aplicarea măsurilor ce se impun. de a evalua obiectiv comportamentul social al elevului. la care subsemnatul ader. Formarea noţiunilor şi conceptelor fundamentale prin utilizarea permanentă a terminologiei specifice.. Utilizarea celor trei tipuri de evaluare. 5 V.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->