Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1 la Contractul individual de munca

Postul STIVUITORIST

Nume prenume
- Autorizatie ISCIR pentru stiviutor vizata la zi;
Cerintele - Experienta de lucru pe stivuitor;
postului - Rapiditate si precizie in executie;
- Atentie la detalii;
- Studii medii / profesionale.

Superior Sef raion / Sef echipa

Subordonati Nu are

Obiectiv Asigura manipularea marfurilor in depozit cu ajutorul stivuitorului

A. RESPONSABILITATI ACTIVITATE
Responsabilitati 1. Executa activitatile de manipulare a marfurilor si depozitare cu ajutorul stivuitorului;
2. Aseaza palatii cu marfa pe locatiile din depozit conform alocarii in sistem si indicatiilor
primite;
3. Pregateste si transporta paletii din locul de depozitare in zona de livrare;
4. Realizeaza reaprovizionarea zonei de piking;
5. Isi desfasoara activitatea astfel incat sa se situeze in mod constant la nivelul de
productivitate stabilit si sub nivelul stabilit privind erorile;
6. Informeaza superiorul asupra problemelor pe care le constata in depozit;
7.Intrebuinteaza stivuitorul numai pentru activitatile definite;
8.Intretine in stare buna de functionare utilajul care i-a fost incredintat;
9. In functie de necesitati, poate fi repartizat sa ajute echipa de exploatare;
10.Participa la realizarea si mentinerea curateniei in depozit;
11. Participa la instruirea noilor angajaţi;
12. Respecta programul de lucru, conform planificarii precum si situatiile in care acesta se
modifica;
13. Are in permanenta aspra sa cardul de acces in depozit si ponteaza cu el la fiecere
intrare sau iesire din depozit;
14. Se noteaza zilnic pe listele de prezenta cu orele de venire, de plecare si semnatura
15. In situatia in care a uitat cardul de acces sau l-a pierdut anunta de urgenta la biroul
resurse umane
16. Are in permanenta asupra sa autorizatia ISCIR pentru stivuitor vizata la zi;
17.Indeplineste in cadrul domeniului sau de activitate toate sarcinile primite de la superior.

B. RESPONSABILITATI PROTECTIA MUNCII


1. Isi insuseste si respecta normele de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora;
2. Desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la
procesul de munca;
3. Informeaza conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
4. Informeaza conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de
propria persoana, cat si de alte persoane participante la procesul de munca;
5. Opreste lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si
informeaza de indata pe conducatorul locului de munca;
6. Utilizeaza echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru
care a fost acordat;
7. Furnizeaza relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei
muncii;

C. RESPONSABILITATI SITUATII DE URGENTA


1. Respecta regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub
orice forma, de conducatorul locului de munca sau de persoanele desemnate de acesta;
2. Utilizeaza, potrivit instructiunilor date de conducatorul locului de munca sau de
persoanele desemnate de acesta, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele de lucru;

1
DRU-0002-F-BU 10/12/2008
Anexa 1 la Contractul individual de munca
3. Nu efectueaza manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau
de interventie pentru stingerea incendiilor;
4. Informeaza imediat, conducatorul locului de munca ori persoanele imputernicite de
acesta despre orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu,
precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru
stingerea incendiilor;
5. Coopereaza cu salariatii desemnati de conducatorul locului de munca, atat cat ii permit
cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva
incendiilor;
6. Acorda ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de
pericol.

D. RESPONSABILITATI PROTECTIA PROPRIETATII


1. Respecta masurile dispuse de conducere pentru asigurarea pazei bunurilor si valorilor
2. Respecta regulile interne care reglementeaza accesul si circulatia in depozit
3. Informeaza de indata seful direct despre orice situatie de pericol care ar putea avea ca
urmare daune pentru proprietate.
4. Furnizeaza relatiile solicitate de organele de control.
5. Coopereaza cu personalul de paza pentru asigurarea protectiei proprietatii.
6. Semnaleaza de urgenta conducerii orice tentativa de furt in cadrul depozitului

___________________ _________________
ANGAJATOR ANGAJAT

2
DRU-0002-F-BU 10/12/2008

S-ar putea să vă placă și